ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2013"

Transcript

1 ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2013

2 Αποστολή Εταιρείας «Η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή χρηστών και φορέων στην πλέον αποτελεσματική και αποδοτική ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών, μέσα από ένα σύστημα πλήρους διαφάνειας, ειλικρινούς συνεργασίας, τακτικής ενημέρωσης και σεβασμού προς τους πολίτες, υπόχρεους και συνεργάτες με στόχο τη δημιουργία κοινωνικής συνείδησης για ένα καλύτερο περιβάλλον.» Στόχοι Συστήματος Ευαισθητοποίηση τελικού χρήστη και συμμετοχή του στο πρόγραμμα ανακύκλωσης. Ενεργή συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με σκοπό την δημιουργία κοινωνικής συνείδησης. Συμβολή και στήριξη των υπόχρεων εισαγωγέων στην ομαλή και αποτελεσματική διαχείριση του συστήματος. Μεγιστοποίηση του όγκου συλλογής για τα επόμενα χρόνια και για το 2016 κάλυψη κατ ελάχιστον του 45% των φορητών μπαταριών που διακινούνται κατά μέσο όρο στην Ελληνική αγορά την τελευταία τριετία, όπως προβλέπεται από την Ε.Ε. και την Ελληνική Νομοθεσία. 1

3 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Γενικά Στοιχεία: Η Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ Α.Ε. με ΑΦΜ: , ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2004 (ΦΕΚ 2828/ ) με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Από τον Απρίλιο του 2005 ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας άλλαξε από Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ ΑΕ σε Α.Φ.Η.Σ. ΑΕ (ΦΕΚ 2209/8.4.05) προκειμένου να είναι ένα όνομα πιο εύκολο, εύηχο και αναγνωρίσιμο στον πολίτη. Η A.Φ.Η.Σ. Α.Ε. έλαβε την έγκριση από το ΥΠΕΧΩΔΕ με την υπ αριθμόν / απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 10568/ ) για να οργανώσει και να λειτουργήσει Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών για ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια. Τον Ιανουάριο του 2012 ανανεώθηκε η άδεια έγκρισης της Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε. με την υπ. αρ. 70/ απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΕΔΣΑΠ και δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΒΟΧ446Ψ8ΟΖ-6ΧΧ). Σύμφωνα με τον Νόμο 2939/ (ΦΕΚ 179Α), όλοι οι κατασκευαστές και εισαγωγείς που διαθέτουν στην ελληνική αγορά ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, είναι υποχρεωμένοι είτε να συμμετέχουν σε εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης είτε να οργανώνουν ατομικά συστήματα. Τον Οκτώβριο του 2010 δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 που αντικαθιστά το Π.Δ. 115/2004 και θεσπίζει τους κανόνες για τη διάθεση των 2

4 ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά καθώς και τις διαδικασίες συλλογής, ανακύκλωσης και αξιοποίησής τους. 1.2 Στοιχεία Επικοινωνίας: Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στα Μελίσσια, Λεωφ. Δημοκρατίας 73, Τ.Κ , τηλέφωνα , , φαξ , ηλεκτρονική διεύθυνση Από τον Σεπτέμβριο του 2005 λειτουργεί η ιστοσελίδα της ΑΦΗΣ από όπου πολίτες και συνεργάτες μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, το πρόγραμμα ανακύκλωσης και την πρόοδο των δραστηριοτήτων της ΑΦΗΣ. Η ιστοσελίδα της ΑΦΗΣ ανανεώθηκε στις αρχές του 2013 όπου αναρτώνται πλέον συμβάσεις, οι συμμετέχοντες στο σύστημα, Ισολογισμοί της εταιρείας και άλλες πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα υπάρχει ειδική φόρμα για την δωρεάν παραγγελία των κάδων ΑΦΗΣ όπου ο συνεργάτης μπορεί να συμπληρώσει τα στοιχεία του. Η εταιρεία από το 2005 μέχρι και σήμερα απασχολεί, πλην του Γενικού Διευθυντή, δύο ακόμη άτομα. Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας είναι ο κύριος Βασίλειος Βάσσιος Υπεύθυνος επικοινωνίας για παροχή στοιχείων διαχείρισης και οικονομικών στοιχείων είναι ο Γενικός Διευθυντής κ. Ηλίας Ορδόλης στα τηλέφωνα και Διαχειριζόμενο Ρεύμα Αποβλήτων: Η ΑΦΗΣ διαχειρίζεται το ρεύμα των φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιλαμβάνει κυρίως φορητές μπαταρίες ψευδαργύρου-άνθρακα, αλκαλικές, νικελίου- 3

5 καδμίου νικελίου υδριδίου μετάλλου, λιθίου, λιθίου-ιόντος, μολύβδουοξέος, κομβιόσχημες κ.α. Με βάση τα στοιχεία από τα εργοστάσια ανακύκλωσης εκτιμάται ότι οι κατηγορίες των φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην Ελλάδα αναλύονται ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 1.4(α) Γεωγραφική κάλυψη: Το 2013 τοποθετήθηκαν πανελλαδικά επί πλέον κάδοι συλλογής φθάνοντας συνολικά τους , υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο μας κατά 600%. Να σημειωθεί ότι ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει νέες τοποθετήσεις κάδων αφαιρουμένων αυτών που αντικαταστάθηκαν ή αυτών που επεστράφησαν από κλείσιμο καταστημάτων ή και διακοπή συνεργασιών. 4

6 Η τοποθέτηση κάδων περιελάμβανε όλους ανεξαιρέτως τους νομούς της Ελλάδας, ενώ η γεωγραφική κατανομή των κάδων είναι ανάλογη με την πληθυσμιακή κάλυψη όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙI (Α) ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΔΩΝ ΚΑΔΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 11,0% 4,0% 15,5% 8,1% 25,3% 36,1% ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΗΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙI (Β) ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 10,5% ΑΤΤΙΚΗ 12,0% 34,4% ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ 12,5% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΗΣΙΑ 5,3% 25,3% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 5

7 Αναλυτικά στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής με αναλογία πληθυσμού 34,4% έχει τοποθετηθεί το 36,1% των κάδων, στη Βόρειο Ελλάδα με αναλογία πληθυσμού 25,3% έχει τοποθετηθεί το 25,3% των κάδων, στη κεντρική Ελλάδα με πληθυσμό 12,5% έχει τοποθετηθεί το 11,0% των κάδων, στη δυτική Ελλάδα με πληθυσμό 5,3% έχει τοποθετηθεί το 4,0% των κάδων, στη Πελοπόννησο με πληθυσμό 10,5% έχει τοποθετηθεί το 8,1% των κάδων και τα νησιά με πληθυσμό 12,0% έχει τοποθετηθεί το 15,5% των κάδων. 1.4(β) Κάλυψη ανά Κατηγορία: Η τοποθέτηση κάδων συλλογής σε σημεία εύκολα προσβάσιμα στον πολίτη συνεχίσθηκε και το 2013 και περιελάμβανε Δήμους, κοινότητες, σχολεία, σουπερμάρκετ, εμπορικά καταστήματα, δημόσιους φορείς, νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, τράπεζες, πολυκαταστήματα και άλλα σημεία μεγάλης προσέλευσης του καταναλωτή. Τα σχολεία αντιπροσωπεύουν το 23,3% των συνολικών κάδων ενώ οι επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 24,7%, τα εμπορικά καταστήματα το 24,2%, οι Δήμοι και φορείς το 16,2%. Τέλος στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συμμετέχουν όλες οι αλυσίδες σουπερμάρκετ και οι αλυσίδες τηλεπικοινωνιών με ποσοστά 6,9% και 4,7% αντίστοιχα καθώς και ένα μικρό ποσοστό νοικοκυριών 0,1%. 6

8 Οι κάδοι φέρουν τα στοιχεία της ΑΦΗΣ, λογότυπο, τηλέφωνα, φαξ καθώς και το μήνυμα «Ανακύκλωση Μπαταριών» στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Αναλυτικά η τοποθέτηση κάδων ανά κατηγορία εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙIΙ ΚΑΔΟΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7

9 Αναλυτικά στοιχεία για τις τοποθετήσεις κάδων ανά νομό και ανά κατηγορία εμφανίζονται στα συνημμένα 1 και Μετοχική σύνθεση: Οι Μέτοχοι της εταιρείας είναι τα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE), η ΜΑΡΒΟ ΑΒΕΕ και η ENERGIZER HELLAS SA οι οποίοι και ανέλαβαν το 2004 την πρωτοβουλία της ίδρυσης της εταιρείας Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ.Σ. ΑΕ «Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών, Ανώνυμη Εταιρεία». Το μετοχικό κεφάλαιο της Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ.Σ ΑΕ είναι ευρώ που αντιστοιχεί σε μετοχές. Η μετοχική σύνθεση των 3 εταιρειών είναι η εξής: -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE: 54% -ENERGIZER HELLAS SA: 40% -ΜΑΡΒΟ ΑΒΕΕ: 6% Οι συμβατικές υποχρεώσεις των μετόχων είναι ακριβώς οι ίδιες με τους υπόλοιπους υπόχρεους διαχειριστές. Στα πλαίσια της νομοθεσίας και του χαρακτήρα της Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ.Σ ΑΕ που λειτουργεί ως μη κερδοσκοπική εταιρεία, δεν προβλέπεται διανομή κερδών προς τους μετόχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από τους: Βασίλειος Βάσσιος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Καρτάλης Αντιπρόεδρος Χρήστος Αλτιπαρμάκης Μέλος Ευτυχία Ζιώγα Μέλος Δημήτριος Βεγιόπουλος - Μέλος 8

10 1.6 Στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού: Η εταιρεία απασχολεί 3 άτομα προσωπικό ως ακολούθως: Ηλίας Ν. Ορδόλης: Γενικός Διευθυντής Κατερίνα Δημητριάδη: Βοηθός Γενικού Διευθυντού Δώρα Γκαβού: Γραμματέας 1.7 Οργανωτική δομή Σ.Ε.Δ: Η Οργανωτική δομή του συστήματος εμφανίζεται στο παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΗΣ 9

11 1.8 Υποδομές και εξοπλισμός: Η εταιρεία ενοικιάζει γραφεία 70 τετραγωνικών μέτρων στα Μελίσσια επί της οδού Λεωφόρου Δημοκρατίας 73, στον δεύτερο όροφο. Δεν υπάρχουν άλλες εγκαταστάσεις καθώς αποθηκευτικοί χώροι και άλλες υποδομές καλύπτονται από εξωτερικούς συνεργάτες. Η εταιρεία χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση του έργου της και την παρακολούθηση ποσοτικών στοιχείων το λογισμικό Navision της Microsoft που έχει παραμετροποιηθεί για να καλύπτει τις συγκεκριμένες ανάγκες της ΑΦΗΣ. 1.9 Εσωτερικός κανονισμός: Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός που αφορά προμήθειες υλικών και συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες που παρατίθεται στο συνημμένο ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τα προγράμματα για την προώθηση της ανακύκλωσης το 2013 περιελάμβαναν εκτός από τις νέες τοποθετήσεις κάδων, την αποστολή ενός 4σέλιδου φυλλαδίου ενημέρωσης σε νέους συνεργάτες, την αποστολή CD- ROM σε εκπαιδευτικά ιδρύματα με μια παρουσίαση για τα οφέλη της ανακύκλωσης, συνεντεύξεις σε έντυπο τύπο με στόχο την ενημέρωση του κοινού, παρουσιάσεις σε κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, οργανισμούς και σε τοπικές ημερίδες δήμων και κοινοτήτων, καθώς και μια καμπάνια σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 10

12 Το 2013 υπάρχει σημαντική απόκλιση στα έσοδα της εταιρείας κατά 24% έναντι του Επιχειρησιακού Σχεδίου λόγω της παρατεταμένης και μεγαλύτερης πτώσης της αγοράς των φορητών μπαταριών. Όμως η σημαντική μείωση των εξόδων αντιστάθμισε αντίστοιχα και τις ζημίες που εμφανίζονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο. 3. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3.1 Ο αριθμός των υπόχρεων έφθασε τους 107, όμως 16 από τους εισαγωγείς φορητών μπαταριών δεν έκαναν καθόλου εισαγωγές το Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τη διαχρονική εξέλιξη των συμβεβλημένων υπόχρεων: ΠΙΝΑΚΑΣ V ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ Αριθμός υπόχρεων % Αύξησης - 2 2,6 6, ,6-49,4 10,9 5,9% Εκτιμάται σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς περίπου 3%-5% των υπόχρεων δεν είναι συμβεβλημένοι με το σύστημα. Αναλυτικός κατάλογος των συμβεβλημένων υπόχρεων εμφανίζεται στο παράρτημα ΙΙα. 11

13 3.2 Ποσότητες που διατίθενται στην αγορά: Με βάση τα στοιχεία από τα παραρτήματα πωλήσεων των υπόχρεων διαχειριστών και μια εκτίμηση των μπαταριών ενσωματωμένων σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, που δόθηκαν από την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, η ετήσια διακίνηση φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών για το 2013 παρουσίασε μικρή μείωση κατά 0,7% φθάνοντας τους τόνους που οφείλεται εν μέρει στη σχετική αύξηση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών σε βάρος των παραδοσιακών μπαταριών, αλλά κυρίως στην γενικότερη οικονομική κρίση της αγοράς. Η αγορά ανά τύπο μπαταρίας εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα VΙ : ΠΙΝΑΚΑΣ VΙ - ΑΓΟΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΤΥΠΟΣ ΒΑΡΟΣ/ΤΕΜ ΤΕΜΑΧΙΑ % ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (ΚΙΛΑ) % ΚΟΜΒΙΟΣΧΗΜΕΣ 1, ,2% ,4% ΑΑ/ΑΑΑ 16, ,0% ,5% C/D/9V/4.5V/ΛΟΙΠΕΣ 82, ,2% ,1% ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΜ. 31, ,4% ,3% ΓΡΑΜ. 1070, ,2% ,7% ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΗΤΩΝ 22, ,0% ,0% ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΗΗΕ 116, ,0% ,0% ΕΞΑΓΩΓΕΣ 3% ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ 24,

14 Να σημειωθεί ότι οι έλεγχοι των δηλωθέντων ποσοτήτων γίνονται σε όλες τις δηλώσεις των διαχειριστών ανά τρίμηνο και σε περιπτώσεις λάθους ή αμέλειας επιστρέφονται στον υπεύθυνο για συμπληρωματική δήλωση. 3.3 Οικονομικά στοιχεία που αφορούν έσοδα: Τα έσοδα από εισφορές έφθασαν ,00 με τη μέση ετήσια εισφορά να είναι ,00. Λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης παρατηρούνται καθυστερήσεις στις πληρωμές από περίπου το 30% των υπόχρεων αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει επισφαλείς απαιτήσεις. 4. ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 4.1 Εμβέλεια Συστήματος: Το σύστημα δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα σε όλους ανεξαιρέτως τους νομούς της Ελλάδας με ιδιαίτερα σημαντική παρουσία στη νησιωτική Ελλάδα. Όλοι οι ΟΤΑ συνεργάζονται με την ΑΦΗΣ με την μορφή επικοινωνίας και ενημέρωσης, δεδομένου ότι οι τοποθετήσεις κάδων γίνονται απ ευθείας από την εταιρεία χωρίς την παρέμβαση των ΟΤΑ. 4.2 Σημεία Συλλογής: Ο παρακάτω πίνακας VIΙ απεικονίζει τις τοποθετήσεις κάδων διαχρονικά από το 2005 μέχρι σήμερα, ανά νομό και σε σχέση με τον πληθυσμό. Με αυτόν τον τρόπο παρακολουθούμε τις περιοχές που έχουν έλλειψη κάδων σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού και προσαρμόζουμε την στρατηγική μας ανάλογα. 13

15 ΠΙΝΑΚΑΣ VΙΙ ΚΑΔΟΙ ΑΝΑ ΝΟΜΟ Sum of ΠΟΣΟΤΗΤΑ Years ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001 Region 2 ΝΟΜΟΣ Grand Total % ΚΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ % ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΑΘΗΝΑ ,32% ,18% ΝΟΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,81% ,23% ΑΤΤΙΚΗ Total ,14% ,41% ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ,17% ,35% ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ,49% ,32% ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,67% ,58% ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ,92% ,95% ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ,08% ,32% ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ,30% ,32% ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ,46% ,48% ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ,81% ,82% ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ,28% ,43% ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ,90% ,92% ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ ,10% ,32% ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ,13% ,18% ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ,75% ,01% ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ,38% ,83% ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ,51% ,50% ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ,37% ,98% ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΔΑ Total ,29% ,32% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ ,53% ,71% ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ,54% ,04% ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ,32% ,42% ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,13% ,56% ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ,51% ,54% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Total ,03% ,26% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ,51% ,20% ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ,81% ,99% ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ,18% ,29% ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,61% ,18% ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ,05% ,54% ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ,99% ,90% ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,84% ,28% ΝΟΜΟΣ ΦΘΟΙΩΤΙΔΑΣ ,56% ,64% ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ ,39% ,44% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Total ,94% ,46% ΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ,42% ,36% ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ ,71% ,71% ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ,41% ,35% ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,33% ,70% ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,98% ,04% ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,60% ,02% ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ,71% ,69% ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ,19% ,96% ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ,20% ,21% ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ,01% ,75% ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ,65% ,39% ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ,63% ,35% ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ,63% ,48% ΝΗΣΙΑ Total ,46% ,01% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ,90% ,96% ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ,72% ,93% ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ,30% ,99% ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ,92% ,76% ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,27% ,41% ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ,83% ,91% ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,20% ,58% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Total ,13% ,53% Grand Total ,00% ,00% 14

16 Η συλλογή των αποβλήτων γίνεται κατόπιν επικοινωνίας του συνεργάτη μας με την εταιρεία η οποία παραπέμπει σε καθημερινή βάση το αίτημα συλλογής στον τοπικό μας συλλέκτη. Η παραλαβή των μπαταριών γίνεται εντός 4 ημερών. Ο κάδος της ΑΦΗΣ είναι 20 λίτρων ώστε να γίνεται εύκολα η αποκομιδή μπαταριών και διαφανής προκειμένου να αναγνωρίζεται εύκολα από τον πολίτη. 4.3 Νησιωτικές περιοχές: Η νησιωτική Ελλάδα έχει ανταποκριθεί στο πρόγραμμα της ΑΦΗΣ με τρόπο πέραν των προσδοκιών μας. Στις τοποθετήσεις κάδων, 9 στους 10 νομούς με την υψηλότερη κάλυψη είναι νησιωτικές περιοχές, όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ VΙΙΙ ΚΑΔΟΙ ΑΝΑ ΧΙΛΙΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 15

17 Όπως βλέπουμε από τον παραπάνω πίνακα ο νομός Σάμου έχει την υψηλότερη κάλυψη με 9,0 κάδους ανά χίλιους κατοίκους, με τα Δωδεκάνησα στη δεύτερη θέση με 8,7 κάδους ανά χίλιους κατοίκους και τις Κυκλάδες στη τρίτη θέση με 8,5 κάδους ανά χίλιους κατοίκους. Τη λίστα των 10 συμπληρώνει και η Χαλκιδική που κατά μία έννοια μπορεί να θεωρηθεί νησιωτική περιοχή. Να σημειωθεί ότι ο μέσος πανελλαδικός όρος είναι 5,4 κάτοικοι ανά χίλιους κατοίκους όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος για την Ε.Ε. είναι 1,8 κάδοι. Δηλαδή οι νησιωτικές περιοχές έχουν 3,5 έως 5 φορές καλύτερη κάλυψη από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Σαν συνέπεια της εξαιρετικής κάλυψης, η νησιωτική Ελλάδα παρουσιάζει την μεγαλύτερη συλλογή μπαταριών, σε γραμμάρια ανά κάτοικο, μετά την Αττική και παρά το γεγονός ότι η περιοχή της Αττικής έχει περίπου το 60% της κατανάλωσης των φορητών μπαταριών. Αξιοσημείωτο βέβαια είναι το γεγονός ότι ο νομός Χανίων έχει μεγαλύτερη συλλογή ακόμη και από την Αθήνα με 81,2 γραμμάρια ανά κάτοικο σε σχέση με 75,4 γραμμάρια ανά κάτοικο που έχει η Αθήνα. Ο παρακάτω πίνακας IX απεικονίζει τις συλλογές σε γραμμάρια ανά κάτοικο για όλους τους νομούς της Ελλάδος: 16

18 ΠΙΝΑΚΑΣ IX ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ Sum of ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2013 Region 2 ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΑ 2013 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ/ΚΑΤΟΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΑΘΗΝΑ , ,39 ΝΟΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ,24 ΑΤΤΙΚΗ Total , ,55 ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 969, ,20 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 8.220, ,08 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , ,47 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 4.836, ,61 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 3.537, ,54 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 8.071, ,70 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2.066, ,96 ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 6.596, ,93 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 6.145, ,28 ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 4.097, ,56 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 4.258, ,50 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 4.227, ,78 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2.878, ,04 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 6.594, ,88 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 1.729, ,58 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 5.062, ,12 ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΔΑ Total , ,63 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 1.399, ,09 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4.140, ,55 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1.702, ,42 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8.151, ,88 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1.427, ,05 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Total , ,22 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4.985, ,02 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ , ,69 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 540, ,88 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2.551, ,69 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 8.408, ,25 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9.317, ,83 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4.825, ,58 ΝΟΜΟΣ ΦΘΟΙΩΤΙΔΑΣ 5.636, ,50 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 1.246, ,68 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Total , ,58 ΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.111, ,07 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ 8.520, ,43 ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1.215, ,42 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , ,63 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4.678, ,23 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 7.793, ,10 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3.440, ,32 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 3.606, ,28 ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 533, ,65 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3.507, ,88 ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 2.472, ,80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ , ,23 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 3.309, ,52 ΝΗΣΙΑ Total , ,56 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 3.011, ,60 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2.711, ,78 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ , ,45 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 3.685, ,16 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ , ,92 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2.785, ,94 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5.127, ,67 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Total , ,82 Grand Total , ,56 17

19 4.4 Εξοπλισμός: Το σύστημα δεν διαθέτει εξοπλισμό συλλογής και μεταφοράς δεδομένου ότι όλες οι εργασίες αυτές γίνονται απ εξωτερικούς συνεργάτες. 4.5 Συμβάσεις με συλλέκτες: Ο παρακάτω πίνακας καταγράφει τους συλλέκτες μεταφορείς που χρησιμοποιούνται από την ΑΦΗΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ X ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ECO TRANS ΕΠΕ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ,Ν.ΚΙΛΚΙΣ, Σ.Σ. ΑΓΧΙΑΛΟΥ - ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ, ΙΩΝΙΑ /05/ /05/2016 Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ, Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ, Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ENVIROCHEM A.E. Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 58, ΠΕΙΡΑΙΑΣ /01/ /01/2015 POLYECO A.E. Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ, Ν.ΑΧΑΙΑΣ, Ν.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, Ν.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, Ν. ΑΡΤΑΣ, Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Ν.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ, Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ, Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ, Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Ν.ΧΑΝΙΩΝ, Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ 16 ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ /06/ /06/2015 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν.ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΡΙΑ, ΛΕΣΒΟΣ /11/ /12/2012 ΜΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΚ. ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ Ν. ΔΡΑΜΑΣ, Ν.ΣΕΡΡΩΝ, Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ, Ν.ΞΑΝΘΗΣ, Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ, Ν.ΕΒΡΟΥ 6 ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ - ΣΕΡΡΩΝ,ΔΡΑΜΑ /03/ /12/2013 ΜΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ, Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ /01/ /12/2016 ΜΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, Ν.ΗΛΕΙΑΣ, Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ, Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΑΖΕΑΣ, ΤΡΙΠΟΛΗ /12/ /12/2015 ΜΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ 18

20 4.6 Συμβάσεις προσωρινής αποθήκευσης: Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης από συνεργάτες της ΑΦΗΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ XI ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ECO TRANS ΕΠΕ Σ.Σ. ΑΓΧΙΑΛΟΥ - ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ, ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /05/ /05/2016 POLYECO A.E. 16 ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ /06/ /06/2015 ΔΚ. ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ 6 ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ - ΣΕΡΡΩΝ,ΔΡΑΜΑ /03/ /12/2013 ΜΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕΔ.Δ. ΚΑΤΩ ΑΖΕΑΣ, ΤΡΙΠΟΛΗ /12/ /12/2015 ΜΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ 19

21 5. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 5.1 Ετήσια ποσότητα φορητών μπαταριών: Η ετήσια ποσότητα των φορητών μπαταριών που εισάγεται στην Ελλάδα, μετά από συνεχείς μειώσεις την τελευταία τετραετία, φαίνεται να σταθεροποιείται στους τόνους (περίπου 70 εκατομμύρια μπαταρίες) για το 2013 με μικρή μείωση κατά 0,2% έναντι του Οι ποσότητες αυτές προκύπτουν από τις δηλώσεις των υπόχρεων εισαγωγέων για το 2013 ενώ εκτιμάται ότι περίπου 128 τόνοι προέρχονται από ενσωματωμένες σε ΑΗΕΕ μπαταρίες με βάση τα συνολικά στοιχεία της αγοράς των ΑΗΕΕ. Από τις παραπάνω ποσότητες εκτιμάται ότι περίπου ένα 3% εξάγεται κυρίως σε βαλκανικές χώρες αλλά και σε Μέση Ανατολή και Αφρική. 5.2 Ποσότητες αποβλήτων που συλλέχθηκαν: Το 2013 συλλέχθηκαν κιλά φορητών μπαταριών ήτοι περίπου 26 εκατομμύρια φορητές μπαταρίες. Ο παρακάτω πίνακας XII απεικονίζει αναλυτικά τα κιλά συλλογής ανά κατηγορία: 20

22 ΠΙΝΑΚΑΣ XΙΙ ΚΙΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΚΙΛΑ) Industry Group Code Contact Group Code 2013 % SUPERMARKET ΑΛΛΑ 94,00 0,02% ALDI 133,50 0,02% ALEX PAK 10,00 0,00% ANYTIME 1.021,00 0,17% BAZAAR 430,00 0,07% DIA 161,00 0,03% EXTRA 282,00 0,05% LIDL ,20 2,13% MAKRO 450,00 0,08% MARKET IN 2.566,40 0,44% MERIMNA 282,00 0,05% MY MARKET 7.823,60 1,34% NEW DAILY EXPRESS 163,00 0,03% PRAKTIKER 2.533,00 0,43% ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ,50 3,98% ΑΛΙΜΕΝΤΑ 40,00 0,01% ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ,65 2,66% ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ 208,20 0,04% ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΥΝ.ΠΕ 994,20 0,17% ΑΤΛΑΝΤΙΚ 1.350,60 0,23% ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ 304,00 0,05% ΑΦΡΟΔΙΤΗ 286,50 0,05% ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ,65 1,77% ΓΕΓΟΣ 158,00 0,03% ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 471,40 0,08% ΕΥΒΟΙΑ ΜΑΡΚΕΤ 66,00 0,01% ΙΝΚΑ 1.443,00 0,25% ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ 846,50 0,14% ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ,30 2,28% ΜΑΣΟΥΤΗΣ ,75 1,90% ΠΕΝΤΕ ΑΕ 1.151,50 0,20% ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ 1.327,00 0,23% ΠΡΟΟΔΟΣ 287,00 0,05% ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ,00 3,46% ΣΠΑΚ ΜΑΡΚΕΤ 10,00 0,00% ΦΑΙΣΤΟΣ 196,90 0,03% ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 1.899,90 0,32% SUPERMARKET Total ,25 22,78% ΔΗΜΟΙ-ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,05 2,95% ΔΗΜΟΤ.ΚΕΝΤΡΑ ,35 2,15% Μ.Κ.Ο 5.520,50 0,94% ΣΤΡΑΤ.ΜΟΝΑΔΕΣ 8.683,90 1,48% ΔΗΜΟΙ-ΦΟΡΕΙΣ Total ,80 7,52% ΕΚΠ.ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 6.506,10 1,11% ΔΗΜΟΤΙΚΑ ,45 4,48% ΙΕΚ 896,50 0,15% ΛΥΚΕΙΑ 4.698,47 0,80% ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 4.787,00 0,82% ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 2.958,80 0,51% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 3.114,70 0,53% ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2.618,50 0,45% ΕΚΠ.ΙΔΡΥΜΑΤΑ Total ,52 8,85% 21

23 ΕΜΠΟΡΙΚΑ DISTA 163,50 0,03% HONDOS 1.080,60 0,18% JUMBO 7.440,70 1,27% MOTHERCARE 67,50 0,01% VICKO 249,30 0,04% VIDEO CLUB 1.079,20 0,18% ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ 426,80 0,07% ΓΡΗΓΟΡΗΣ 469,30 0,08% ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ,80 3,03% ΚΑΥΚΑΣ 2.282,20 0,39% ΛΟΙΠΑ ,30 14,33% ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4.935,80 0,84% ΟΠΑΠ 1.881,50 0,32% ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 495,90 0,08% ΠΛΑΙΣΙΟ 2.829,00 0,48% ΠΡΑΤΗΡΙΑ Υ.Κ ,20 0,27% ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 162,70 0,03% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 0,00% ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 4.283,80 0,73% ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ,53 1,93% ΕΜΠΟΡΙΚΑ Total ,63 24,32% ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ TV PRODUCTIONS 306,00 0,05% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ,30 3,91% ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ 388,50 0,07% ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ,75 8,30% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,00 9,61% ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,35 3,93% ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Total ,90 25,87% ΟΙΚΙΕΣ ΟΙΚΙΑ 909,00 0,16% ΟΙΚΙΕΣ Total 909,00 0,16% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ COSMOTE 1.178,40 0,20% CYTA 48,00 0,01% FORTHNET 935,40 0,16% NOKIA 603,70 0,10% OTESHOP 1.875,50 0,32% VODAFONE 7.617,10 1,30% WIND 4.238,00 0,72% ΓΕΡΜΑΝΟΣ ,00 7,19% ΛΟΙΠΕΣ 2.853,10 0,49% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Total ,20 10,50% Grand Total ,30 100,00% Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι οι κατηγορίες των επιχειρήσεων, των εμπορικών καταστημάτων και των σουπερμάρκετ αντιπροσωπεύουν εκάστη περίπου το 22%-25%, ενώ τα σχολεία, τα καταστήματα τηλεπικοινωνιών και οι δήμοι- φορείς το 8%-10%. Ο παρακάτω πίνακας XIIΙ εμφανίζει τα κιλά συλλογής ανά περιφέρεια: 22

24 ΠΙΝΑΚΑΣ XΙΙΙ ΚΙΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Sum of ΠΟΣΟΤΗΤΑ Sort Region ΝΟΜΟΣ 2013 % 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 8.220,30 1,40% ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 4.836,90 0,83% ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 8.071,40 1,38% ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 4.097,10 0,70% ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2.878,10 0,49% ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ Total ,80 4,80% 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,00 9,74% ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 3.537,50 0,60% ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 6.596,50 1,13% ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 4.258,00 0,73% ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 4.227,00 0,72% ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 6.594,70 1,13% ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 5.062,40 0,86% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Total ,10 14,91% 3 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 969,80 0,17% ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2.066,90 0,35% ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 6.145,80 1,05% ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 1.729,30 0,30% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Total ,80 1,86% 4 ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 1.399,10 0,24% ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1.702,70 0,29% ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8.151,40 1,39% ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1.427,00 0,24% ΗΠΕΙΡΟΣ Total ,20 2,16% 5 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2.551,12 0,44% ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 8.408,05 1,44% ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9.317,10 1,59% ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4.825,70 0,82% ΘΕΣΣΑΛΙΑ Total ,97 4,28% 6 ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.111,10 0,19% ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1.215,40 0,21% ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4.678,50 0,80% ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 533,00 0,09% ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ Total 7.538,00 1,29% 7 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ,30 3,48% ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4.140,90 0,71% ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 3.685,00 0,63% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Total ,20 4,82% 8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4.985,00 0,85% ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ,50 2,11% ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 540,70 0,09% ΝΟΜΟΣ ΦΘΟΙΩΤΙΔΑΣ 5.636,00 0,96% ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 1.246,00 0,21% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Total ,20 4,23% 9 ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΑΘΗΝΑ ,20 41,08% ΝΟΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,55 6,17% ΑΤΤΙΚΗ Total ,75 47,26% 10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 3.011,00 0,51% ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2.711,00 0,46% ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,00 1,78% ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2.785,00 0,48% ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5.127,00 0,88% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Total ,00 4,11% 11 ΝΗΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 3.606,10 0,62% ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 2.472,50 0,42% ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 3.309,50 0,56% ΝΗΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Total 9.388,10 1,60% 12 ΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ 8.520,50 1,45% ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 7.793,53 1,33% ΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Total ,03 2,78% 13 ΚΡΗΤΗ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,30 2,65% ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3.440,00 0,59% ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3.507,10 0,60% ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ,75 2,05% ΚΡΗΤΗ Total ,15 5,89% Grand Total ,30 100,00% 23

25 Όπως παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα η περιφέρεια της Αττικής συλλέγει το 47,3% των συνολικών ποσοτήτων ακολουθούμενη από την περιφέρεια της κεντρικής Μακεδονίας με 14,9% και τρίτη την περιφέρεια της Κρήτης με 5,9%. 5.3 Ποσότητες αποβλήτων που εισάγονται: Δεν υπάρχουν στοιχεία για τις συνολικές εισαγωγές φορητών μπαταριών για το 2013 παρά μόνον οι ποσότητες που διακινήθηκαν από τους εισαγωγείς. Να σημειωθεί ότι με βάση τα στοιχεία του Retail Audit της Nielsen S.A. οι πωλήσεις των φορητών μπαταριών καταγράφονται στα περίπου 53 εκατομμύρια τεμάχια, σε σχέση με τα 70 εκατομμύρια τεμάχια που καταγράφονται από τους εισαγωγείς μπαταριών. Η διαφορά που παρουσιάζεται ενδεχομένως οφείλεται σε σημαντικά μεγαλύτερες εξαγωγές από το 3% που εκτιμάται. 24

26 ΠΙΝΑΚΑΣ XΙV ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 5.4 Διαχείριση αποβλήτων: Το 2013 εστάλησαν και ανακυκλώθηκαν σε εργοστάσια του εξωτερικού 573,3 τόνοι φορητών μπαταριών, ενώ άλλοι 55,4 τόνοι ανακυκλώθηκαν σε εργοστάσια του εσωτερικού για ένα σύνολο 628,7 τόνων όπως εμφανίζεται από τον παρακάτω πίνακα: Μεταφορέας Ημερομηνία Εξαγωγής Ποσότητα (kg) Εγκατάσταση ENVIROCHEM 8/2/ REVATECH ENVIROCHEM 11/4/ REVATECH ENVIROCHEM 30/5/ REVATECH ENVIROCHEM 28/6/ REVATECH ENVIROCHEM 1/8/ REVATECH ENVIROCHEM 21/9/ REVATECH ENVIROCHEM 10/10/ REVATECH ENVIROCHEM 14/11/ REVATECH ENVIROCHEM 13/12/ REVATECH ENVIROCHEM ΣΥΝΟΛΟ REVATECH POLYECO 23/1/ GREENWEEE POLYECO 5/2/ GREENWEEE POLYECO 19/3/ GREENWEEE POLYECO 12/4/ GREENWEEE POLYECO 24/5/ GREENWEEE POLYECO 31/5/ GREENWEEE POLYECO 6/8/ GREENWEEE POLYECO 8/8/ GREENWEEE POLYECO 11/9/ GREENWEEE POLYECO 20/9/ GREENWEEE POLYECO 27/9/ GREENWEEE POLYECO 1/11/ GREENWEEE POLYECO 23/11/ GREENWEEE POLYECO 13/12/ GREENWEEE POLYECO 20/12/ GREENWEEE POLYECO ΣΥΝΟΛΟ GREENWEEE ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ POLYECO 9/8/ METPLAST TRIAS ECO 1/1/ /1/ ΑΜΕΚΩΝ Α.Ε ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ GRAND TOTAL

27 7. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ α) Διαφημιστικοί Στόχοι: Επίτευξη αναγνωρισιμότητας του προγράμματος της ΑΦΗΣ στο 85% για το Προτροπή του τελικού χρήστη στην εναπόθεση των μπαταριών στους ειδικούς κάδους. Ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνήθειας στον τελικό χρήστη (αυτόματη συμπεριφορά). Παρουσίαση συστήματος ως κοινωνικά υπεύθυνου για την προστασία του περιβάλλοντος Ενημέρωση του κοινού για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μη ανακύκλωσης μπαταριών. β) Κοινό που απευθυνόμαστε: Πρωτεύοντες αποδέκτες: Παιδιά ηλικίας από 8 18 ετών. Δεκτικοί στην διαφήμιση Είναι οι τακτικότεροι χρήστες μπαταριών Ευαισθητοποιούνται εύκολα διότι αποτελούν άμεσους αποδέκτες της περιβαλλοντικής, υγειονομικής και οικιστικής υποβάθμισης Ενσωματώνουν συνήθειες εύκολα Εξασφαλίζουν την μελλοντική επιρροή της κοινωνίας. 26

28 Δευτερεύοντες αποδέκτες: Γονείς με περιβαλλοντική συνείδηση. Τείνουν να δώσουν το καλό παράδειγμα στα παιδιά τους. Άτομα με γενικότερη υψηλή περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση (οικολόγοι). Γνωρίζουν την σημασία της προσφοράς του κοινού στην προστασία του περιβάλλοντος. γ)το μήνυμα Πρωτεύον μήνυμα: «Η φύση μας γεμίζει ενέργεια. Ας της το ανταποδώσουμε με μια κίνηση» (προστατεύουμε και φροντίζουμε το περιβάλλον). Δευτερεύον μήνυμα: «Η ανακύκλωση μπαταριών είναι ευθύνη όλων μας» (η ανακύκλωση είναι δείγμα πολιτισμού). δ) Διαφημιστικό Πρόγραμμα 2013 ΜΗΝΑΣ ΜΕΣΟ Ι Α Ν Φ Ε Β Μ Α Ρ Α Π Ρ Μ Α Ι Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ Λ Α Υ Γ Σ Ε Π Τ Ο Κ Τ Ν Ο Ε Δ Ε Κ Περιοδικά Internet Φυλλάδιο 27

29 ε) Αποτελεσματικότητα διαφημιστικής καμπάνιας Η διαφημιστική καμπάνια της ΑΦΗΣ λόγω της σημαντικής πτώσης των εσόδων περιορίστηκε σε περιοδικά, Internet, Facebook και φυλλάδια. Η καμπάνια στο Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης (Facebook) συνοδεύτηκε με ένα διαγωνισμό όπου 10 νικητές κέρδισαν ένα Tablet Galaxy αξίας 600. Στόχοι της καμπάνιας ήταν: 1. Η δημιουργία αναγνωρισιμότητας για τον αριθμό και τα σημεία των κάδων της ΑΦΗΣ. 2. Αύξηση ανακύκλωσης μπαταριών από τους καταναλωτές. 3. Έναρξη παρουσίας στο Facebook και δημιουργία βάσης φίλων. Μεθοδολογία: Οι χρήστες καλούνταν να συμμετάσχουν σε μια εφαρμογή-παιχνίδι, όπου έπρεπε να γεμίσουν τους κάδους της ΑΦΗΣ με μπαταρίες, σε πολλαπλά σημεία μιας εικονικής πόλης. Ο διαγωνισμός είχε διάρκεια 1,5 περίπου μήνα: 18/12/2012 έως και 31/01/2013 Στις 31/01 έληξαν οι συμμετοχές και ακολούθησε κλήρωση και ανακοίνωση νικητών στις 31/01/2013. Αποτελέσματα: Στο παιχνίδι συμμετείχαν χρήστες H εφαρμογή έγινε shared από τους χρήστες φορές Τα Likes της σελίδας διαμορφώθηκαν στα Ο διαγωνισμός συνέπεσε με την έναρξη της σελίδα οπότε ξεκινήσαμε με 0 Likes Εντυπωσιακός αριθμός συμμετεχόντων! 28

30 Μεγάλη χρονικής διάρκεια ενασχόλησης (engagement) του χρήστη με το όνομα της ΑΦΗΣ. Θετικά σχόλια χρηστών σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, τόσο για το διαγωνισμό όσο και για την εφαρμογή. 29

31 Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της καμπάνιας υπήρξαν πολλές αναρτήσεις (posts) με θέματα την ανακύκλωση, όπου οι χρήστες μπορούσαν να σχολιάσουν και να προωθήσουν σε φίλους τους. Παράλληλα η καμπάνια στο Internet επεκτάθηκε σε συγκεκριμένα portals, ειδησεογραφικά, lifestyle, ψυχαγωγίας, αθλητικές ιστοσελίδες προκειμένου να προσεγγίσουμε το επιθυμητό κοινό. Η καμπάνια περιελάμβανε: Χρήση standard banners 300x250. Skins & expandable για να επιτύχουμε υψηλή ανταπόκριση. Text Links για να αυξήσουμε τα κλικς και την κίνηση στη σελίδα του Facebook. Social Ads στο Facebook με δημογραφική στόχευση και χρήση διαφορετικών δημιουργικών. Παραδείγματα των ενεργειών αυτών εμφανίζονται στα συνημμένα

32 Στον παρακάτω πίνακα επίσης εμφανίζονται αναλυτικά οι ιστοσελίδες που μας φιλοξένησαν και η αντίστοιχη αποδοτικότητά τους: Συνολικά επετεύχθησαν εμφανίσεις (impressions) με κάλυψη μοναδικούς χρήστες (unique browsers). To κόστος ανήλθε σε ευρώ και το κόστος ανά μοναδικό χρήστη στα 0,02 ευρώ, σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο όρο αντίστοιχων προωθητικών ενεργειών στο Internet. Το συνολικό κόστος στο Internet και Facebook ανήλθε στα ευρώ (συνημμένο 9). Με τις παραπάνω ενέργειες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την καθημερινή ανάρτηση (post) στο Facebook για ολόκληρο το 2013, το πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών γνωστοποιήθηκε στην ευρύτερη αγορά με αποτέλεσμα να επικυρωθεί η εικόνα και το κύρος της ΑΦΗΣ σε νεαρότερες ηλικίες και παράλληλα να ενημερωθεί το κοινό μέσω ενός φιλικού, διασκεδαστικού και διαδραστικού μέσου. 31

Α.Φ.Η.Σ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/01/2012 31/12/2012

Α.Φ.Η.Σ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/01/2012 31/12/2012 Α.Φ.Η.Σ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/01/2012 31/12/2012 Εισαγωγή Η Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ Α.Ε. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2004 (ΦΕΚ 2828/6-4- 2004) με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2014

ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2014 ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2014 Αποστολή Εταιρείας «Η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή χρηστών και φορέων στην πλέον αποτελεσματική και αποδοτική ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών, μέσα από ένα σύστημα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Η.Σ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/01/2011 31/12/2011

Α.Φ.Η.Σ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/01/2011 31/12/2011 Α.Φ.Η.Σ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/01/2011 31/12/2011 Εισαγωγή Η Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ Α.Ε. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2004 (ΦΕΚ 2828/6-4- 2004) με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν 2012-13 Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2011-2010 ΕΤΟΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές στην ελληνική εκπαίδευση. Αθήνα 2003

Αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές στην ελληνική εκπαίδευση. Αθήνα 2003 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές στην ελληνική εκπαίδευση Μέρος Β, Αναλυτικά στοιχεία Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΣΤΟΧΟΣ Ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών προς την μεταποίηση υπηρεσιών ( logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 4ΑΛ3Κ-6Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Δ2/4728/ Απόφαση Υπ. Παιδείας

Δ2/4728/ Απόφαση Υπ. Παιδείας 1 Φ1 Εκπαιδευτική Νομοθεσία Δ2/4728/14-01-2013 Απόφαση Υπ. Παιδείας Αυτοδίκαιη ένταξη των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις νέες περιοχές μετάθεσης Αποφασίζουμε Α. Εντάσσουμε αυτοδίκαια τους

Διαβάστε περισσότερα

(Ηλεκτρονική αποστολή) Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Πληροφορίες: Αθανάσιος Γκαγιωγιάκης

(Ηλεκτρονική αποστολή) Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Πληροφορίες: Αθανάσιος Γκαγιωγιάκης ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01-06-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. πρωτ. 1469/60184 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ηλεκτρονική αποστολή)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 24689 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2015

ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2015 ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2015 Αποστολή Εταιρείας «Η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή χρηστών και φορέων στην πλέον αποτελεσματική και αποδοτική ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών, μέσα από ένα σύστημα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1977 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111967/Δ2 Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη, εκπαιδευ τικών Δ.Ε. στην Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Αφορά Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης και της υπόδησης, καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε.

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Δελτίο Τύπου 19-04-2010 Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. Το Σ.ΕΠ.Ε., ο κατεξοχήν ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)».

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ρυθμίσεις σύμφωνα με τους Ν. 4014/2011 & Ν. 4178/2013 σε Αριθμούς και Διαγράμματα

Οι Ρυθμίσεις σύμφωνα με τους Ν. 4014/2011 & Ν. 4178/2013 σε Αριθμούς και Διαγράμματα Οι Ρυθμίσεις σύμφωνα με τους Ν. 4014/2011 & Ν. 4178/2013 σε Αριθμούς και Διαγράμματα Δρ. Ν. Παναγιωτόπουλος 1 Εισαγωγή Ο Ν. 4178/2013 συμπληρώνει 24 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του και έχει ενσωματωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5 : Ηµ/νία:15/10/2009 sed02pin3 Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

:17/12/ : - ) sed01pin12 : 10:20: , IT0688

:17/12/ : - ) sed01pin12 : 10:20: , IT0688 Ώρα: 10:20:14 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 140340 68747 57434 28534 81901 39769 1005 444 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 38670 18929 17012 8428 21343 10352

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 27760 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δελτίο Τύπου 19-07-2010 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α Υ ΚΑΙ Β Υ 2010 1. Εισαγωγή Η Επιθεώρηση Εργασίας επιτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Φ.Η.Σ. Συλλογικό σύστημα Μη κερδοσκοπικός οργανισμός Υπό την αιγίδα και έγκριση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ 1056Β / 14.7.2004) Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ Η ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΛΑΡΚΟΛΗΖ ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑΘΖ & ΔΠΑΓΓΔΙΚΑΣΗΘΖ ΕΩΖ»

«ΔΛΑΡΚΟΛΗΖ ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑΘΖ & ΔΠΑΓΓΔΙΚΑΣΗΘΖ ΕΩΖ» ΔΠΑ 2014-2020 Δπιχειπηζιακό Ππόγπαμμα «Ανάπηυξη Ανθπώπινου Γυναμικού, Δκπαίδευζη και Για Βίου Κάθηζη» (ΔΠ ΑΛΑΓΔΓΒΚ) 2014-2020 13 Πεπιθεπειακά Δπιχειπηζιακά Ππογπάμμαηα (ΠΔΠ) 2014 2020 ΓΡΑΖ «ΔΛΑΡΚΟΛΗΖ ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 214-22 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 214-22 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 214 22 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013 Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 Οικογένεια και άνεργοι σε συνθήκες Κρίσης Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Pb ΟΞΕΩΣ & Ni-Cd 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ To ΣΥ.ΔΕ ΔΕ.ΣΥΣ. ιδρύθηκε την 14/3/2004 (ΦΕΚ( 2431/23.3.2004) με σκοπό την οργάνωση συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 534 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Μάρτιος 5 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. March 5 Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα, 2-7-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 1638 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ε) Προκειμένου η επιχείρηση, η εκμετάλλευση, ή ο φορέας να αποδείξει ότι απασχολεί

ε) Προκειμένου η επιχείρηση, η εκμετάλλευση, ή ο φορέας να αποδείξει ότι απασχολεί ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 200270/9 Απριλίου 2005 ΦΕΚ 503 τεύχος Β, 14 Απριλίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμός oικ. 200270 Καθορισμός της ειδικής έντυπης δήλωσης και των υποβαλλόμενων από τους υπόχρεους σε προσλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή.

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15085 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] 2010-11 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 ης & 4 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑ - 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ

3 ης & 4 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑ - 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 05-06 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ Γήπεδο : ΕΠΣ Ημαθίας, Παλατίτσια Ημαθίας 3 ης & 4 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 05 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟ ΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Θράκης Κομοτηνή 467 65.380,00 ΔΑΟΚ Δράμας Δράμα ΠΕ Δράμας 100 14.000,00 ΔΑΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Γενικά στοιχεία. Αναφέρονται τα στοιχεία της εταιρείας, ο διακριτικός τίτλος της, τα ΦΕΚ σύστασης και τροποποίησης.

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Πηγές δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Πηγές δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Η ταυτότητα της ελληνικής πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2010-2011 Ανατολικού Ολύμπου Πιερίας Ανατ. Θεσ/κης, Δυτ. Θεσ/κης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής,

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 11/10/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας Διανομής

Αθήνα 11/10/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας Διανομής Αθήνα 11/10/2010 Αριθμ. Πρωτ. E41/279 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου :

Διαβάστε περισσότερα