ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2013"

Transcript

1 ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2013

2 Αποστολή Εταιρείας «Η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή χρηστών και φορέων στην πλέον αποτελεσματική και αποδοτική ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών, μέσα από ένα σύστημα πλήρους διαφάνειας, ειλικρινούς συνεργασίας, τακτικής ενημέρωσης και σεβασμού προς τους πολίτες, υπόχρεους και συνεργάτες με στόχο τη δημιουργία κοινωνικής συνείδησης για ένα καλύτερο περιβάλλον.» Στόχοι Συστήματος Ευαισθητοποίηση τελικού χρήστη και συμμετοχή του στο πρόγραμμα ανακύκλωσης. Ενεργή συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με σκοπό την δημιουργία κοινωνικής συνείδησης. Συμβολή και στήριξη των υπόχρεων εισαγωγέων στην ομαλή και αποτελεσματική διαχείριση του συστήματος. Μεγιστοποίηση του όγκου συλλογής για τα επόμενα χρόνια και για το 2016 κάλυψη κατ ελάχιστον του 45% των φορητών μπαταριών που διακινούνται κατά μέσο όρο στην Ελληνική αγορά την τελευταία τριετία, όπως προβλέπεται από την Ε.Ε. και την Ελληνική Νομοθεσία. 1

3 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Γενικά Στοιχεία: Η Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ Α.Ε. με ΑΦΜ: , ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2004 (ΦΕΚ 2828/ ) με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Από τον Απρίλιο του 2005 ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας άλλαξε από Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ ΑΕ σε Α.Φ.Η.Σ. ΑΕ (ΦΕΚ 2209/8.4.05) προκειμένου να είναι ένα όνομα πιο εύκολο, εύηχο και αναγνωρίσιμο στον πολίτη. Η A.Φ.Η.Σ. Α.Ε. έλαβε την έγκριση από το ΥΠΕΧΩΔΕ με την υπ αριθμόν / απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 10568/ ) για να οργανώσει και να λειτουργήσει Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών για ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια. Τον Ιανουάριο του 2012 ανανεώθηκε η άδεια έγκρισης της Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε. με την υπ. αρ. 70/ απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΕΔΣΑΠ και δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΒΟΧ446Ψ8ΟΖ-6ΧΧ). Σύμφωνα με τον Νόμο 2939/ (ΦΕΚ 179Α), όλοι οι κατασκευαστές και εισαγωγείς που διαθέτουν στην ελληνική αγορά ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, είναι υποχρεωμένοι είτε να συμμετέχουν σε εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης είτε να οργανώνουν ατομικά συστήματα. Τον Οκτώβριο του 2010 δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 που αντικαθιστά το Π.Δ. 115/2004 και θεσπίζει τους κανόνες για τη διάθεση των 2

4 ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά καθώς και τις διαδικασίες συλλογής, ανακύκλωσης και αξιοποίησής τους. 1.2 Στοιχεία Επικοινωνίας: Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στα Μελίσσια, Λεωφ. Δημοκρατίας 73, Τ.Κ , τηλέφωνα , , φαξ , ηλεκτρονική διεύθυνση Από τον Σεπτέμβριο του 2005 λειτουργεί η ιστοσελίδα της ΑΦΗΣ από όπου πολίτες και συνεργάτες μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, το πρόγραμμα ανακύκλωσης και την πρόοδο των δραστηριοτήτων της ΑΦΗΣ. Η ιστοσελίδα της ΑΦΗΣ ανανεώθηκε στις αρχές του 2013 όπου αναρτώνται πλέον συμβάσεις, οι συμμετέχοντες στο σύστημα, Ισολογισμοί της εταιρείας και άλλες πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα υπάρχει ειδική φόρμα για την δωρεάν παραγγελία των κάδων ΑΦΗΣ όπου ο συνεργάτης μπορεί να συμπληρώσει τα στοιχεία του. Η εταιρεία από το 2005 μέχρι και σήμερα απασχολεί, πλην του Γενικού Διευθυντή, δύο ακόμη άτομα. Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας είναι ο κύριος Βασίλειος Βάσσιος Υπεύθυνος επικοινωνίας για παροχή στοιχείων διαχείρισης και οικονομικών στοιχείων είναι ο Γενικός Διευθυντής κ. Ηλίας Ορδόλης στα τηλέφωνα και Διαχειριζόμενο Ρεύμα Αποβλήτων: Η ΑΦΗΣ διαχειρίζεται το ρεύμα των φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιλαμβάνει κυρίως φορητές μπαταρίες ψευδαργύρου-άνθρακα, αλκαλικές, νικελίου- 3

5 καδμίου νικελίου υδριδίου μετάλλου, λιθίου, λιθίου-ιόντος, μολύβδουοξέος, κομβιόσχημες κ.α. Με βάση τα στοιχεία από τα εργοστάσια ανακύκλωσης εκτιμάται ότι οι κατηγορίες των φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην Ελλάδα αναλύονται ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 1.4(α) Γεωγραφική κάλυψη: Το 2013 τοποθετήθηκαν πανελλαδικά επί πλέον κάδοι συλλογής φθάνοντας συνολικά τους , υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο μας κατά 600%. Να σημειωθεί ότι ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει νέες τοποθετήσεις κάδων αφαιρουμένων αυτών που αντικαταστάθηκαν ή αυτών που επεστράφησαν από κλείσιμο καταστημάτων ή και διακοπή συνεργασιών. 4

6 Η τοποθέτηση κάδων περιελάμβανε όλους ανεξαιρέτως τους νομούς της Ελλάδας, ενώ η γεωγραφική κατανομή των κάδων είναι ανάλογη με την πληθυσμιακή κάλυψη όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙI (Α) ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΔΩΝ ΚΑΔΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 11,0% 4,0% 15,5% 8,1% 25,3% 36,1% ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΗΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙI (Β) ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 10,5% ΑΤΤΙΚΗ 12,0% 34,4% ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ 12,5% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΗΣΙΑ 5,3% 25,3% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 5

7 Αναλυτικά στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής με αναλογία πληθυσμού 34,4% έχει τοποθετηθεί το 36,1% των κάδων, στη Βόρειο Ελλάδα με αναλογία πληθυσμού 25,3% έχει τοποθετηθεί το 25,3% των κάδων, στη κεντρική Ελλάδα με πληθυσμό 12,5% έχει τοποθετηθεί το 11,0% των κάδων, στη δυτική Ελλάδα με πληθυσμό 5,3% έχει τοποθετηθεί το 4,0% των κάδων, στη Πελοπόννησο με πληθυσμό 10,5% έχει τοποθετηθεί το 8,1% των κάδων και τα νησιά με πληθυσμό 12,0% έχει τοποθετηθεί το 15,5% των κάδων. 1.4(β) Κάλυψη ανά Κατηγορία: Η τοποθέτηση κάδων συλλογής σε σημεία εύκολα προσβάσιμα στον πολίτη συνεχίσθηκε και το 2013 και περιελάμβανε Δήμους, κοινότητες, σχολεία, σουπερμάρκετ, εμπορικά καταστήματα, δημόσιους φορείς, νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, τράπεζες, πολυκαταστήματα και άλλα σημεία μεγάλης προσέλευσης του καταναλωτή. Τα σχολεία αντιπροσωπεύουν το 23,3% των συνολικών κάδων ενώ οι επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 24,7%, τα εμπορικά καταστήματα το 24,2%, οι Δήμοι και φορείς το 16,2%. Τέλος στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συμμετέχουν όλες οι αλυσίδες σουπερμάρκετ και οι αλυσίδες τηλεπικοινωνιών με ποσοστά 6,9% και 4,7% αντίστοιχα καθώς και ένα μικρό ποσοστό νοικοκυριών 0,1%. 6

8 Οι κάδοι φέρουν τα στοιχεία της ΑΦΗΣ, λογότυπο, τηλέφωνα, φαξ καθώς και το μήνυμα «Ανακύκλωση Μπαταριών» στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Αναλυτικά η τοποθέτηση κάδων ανά κατηγορία εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙIΙ ΚΑΔΟΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7

9 Αναλυτικά στοιχεία για τις τοποθετήσεις κάδων ανά νομό και ανά κατηγορία εμφανίζονται στα συνημμένα 1 και Μετοχική σύνθεση: Οι Μέτοχοι της εταιρείας είναι τα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE), η ΜΑΡΒΟ ΑΒΕΕ και η ENERGIZER HELLAS SA οι οποίοι και ανέλαβαν το 2004 την πρωτοβουλία της ίδρυσης της εταιρείας Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ.Σ. ΑΕ «Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών, Ανώνυμη Εταιρεία». Το μετοχικό κεφάλαιο της Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ.Σ ΑΕ είναι ευρώ που αντιστοιχεί σε μετοχές. Η μετοχική σύνθεση των 3 εταιρειών είναι η εξής: -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE: 54% -ENERGIZER HELLAS SA: 40% -ΜΑΡΒΟ ΑΒΕΕ: 6% Οι συμβατικές υποχρεώσεις των μετόχων είναι ακριβώς οι ίδιες με τους υπόλοιπους υπόχρεους διαχειριστές. Στα πλαίσια της νομοθεσίας και του χαρακτήρα της Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ.Σ ΑΕ που λειτουργεί ως μη κερδοσκοπική εταιρεία, δεν προβλέπεται διανομή κερδών προς τους μετόχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από τους: Βασίλειος Βάσσιος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Καρτάλης Αντιπρόεδρος Χρήστος Αλτιπαρμάκης Μέλος Ευτυχία Ζιώγα Μέλος Δημήτριος Βεγιόπουλος - Μέλος 8

10 1.6 Στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού: Η εταιρεία απασχολεί 3 άτομα προσωπικό ως ακολούθως: Ηλίας Ν. Ορδόλης: Γενικός Διευθυντής Κατερίνα Δημητριάδη: Βοηθός Γενικού Διευθυντού Δώρα Γκαβού: Γραμματέας 1.7 Οργανωτική δομή Σ.Ε.Δ: Η Οργανωτική δομή του συστήματος εμφανίζεται στο παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΗΣ 9

11 1.8 Υποδομές και εξοπλισμός: Η εταιρεία ενοικιάζει γραφεία 70 τετραγωνικών μέτρων στα Μελίσσια επί της οδού Λεωφόρου Δημοκρατίας 73, στον δεύτερο όροφο. Δεν υπάρχουν άλλες εγκαταστάσεις καθώς αποθηκευτικοί χώροι και άλλες υποδομές καλύπτονται από εξωτερικούς συνεργάτες. Η εταιρεία χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση του έργου της και την παρακολούθηση ποσοτικών στοιχείων το λογισμικό Navision της Microsoft που έχει παραμετροποιηθεί για να καλύπτει τις συγκεκριμένες ανάγκες της ΑΦΗΣ. 1.9 Εσωτερικός κανονισμός: Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός που αφορά προμήθειες υλικών και συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες που παρατίθεται στο συνημμένο ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τα προγράμματα για την προώθηση της ανακύκλωσης το 2013 περιελάμβαναν εκτός από τις νέες τοποθετήσεις κάδων, την αποστολή ενός 4σέλιδου φυλλαδίου ενημέρωσης σε νέους συνεργάτες, την αποστολή CD- ROM σε εκπαιδευτικά ιδρύματα με μια παρουσίαση για τα οφέλη της ανακύκλωσης, συνεντεύξεις σε έντυπο τύπο με στόχο την ενημέρωση του κοινού, παρουσιάσεις σε κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, οργανισμούς και σε τοπικές ημερίδες δήμων και κοινοτήτων, καθώς και μια καμπάνια σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 10

12 Το 2013 υπάρχει σημαντική απόκλιση στα έσοδα της εταιρείας κατά 24% έναντι του Επιχειρησιακού Σχεδίου λόγω της παρατεταμένης και μεγαλύτερης πτώσης της αγοράς των φορητών μπαταριών. Όμως η σημαντική μείωση των εξόδων αντιστάθμισε αντίστοιχα και τις ζημίες που εμφανίζονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο. 3. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3.1 Ο αριθμός των υπόχρεων έφθασε τους 107, όμως 16 από τους εισαγωγείς φορητών μπαταριών δεν έκαναν καθόλου εισαγωγές το Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τη διαχρονική εξέλιξη των συμβεβλημένων υπόχρεων: ΠΙΝΑΚΑΣ V ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ Αριθμός υπόχρεων % Αύξησης - 2 2,6 6, ,6-49,4 10,9 5,9% Εκτιμάται σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς περίπου 3%-5% των υπόχρεων δεν είναι συμβεβλημένοι με το σύστημα. Αναλυτικός κατάλογος των συμβεβλημένων υπόχρεων εμφανίζεται στο παράρτημα ΙΙα. 11

13 3.2 Ποσότητες που διατίθενται στην αγορά: Με βάση τα στοιχεία από τα παραρτήματα πωλήσεων των υπόχρεων διαχειριστών και μια εκτίμηση των μπαταριών ενσωματωμένων σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, που δόθηκαν από την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, η ετήσια διακίνηση φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών για το 2013 παρουσίασε μικρή μείωση κατά 0,7% φθάνοντας τους τόνους που οφείλεται εν μέρει στη σχετική αύξηση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών σε βάρος των παραδοσιακών μπαταριών, αλλά κυρίως στην γενικότερη οικονομική κρίση της αγοράς. Η αγορά ανά τύπο μπαταρίας εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα VΙ : ΠΙΝΑΚΑΣ VΙ - ΑΓΟΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΤΥΠΟΣ ΒΑΡΟΣ/ΤΕΜ ΤΕΜΑΧΙΑ % ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (ΚΙΛΑ) % ΚΟΜΒΙΟΣΧΗΜΕΣ 1, ,2% ,4% ΑΑ/ΑΑΑ 16, ,0% ,5% C/D/9V/4.5V/ΛΟΙΠΕΣ 82, ,2% ,1% ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΜ. 31, ,4% ,3% ΓΡΑΜ. 1070, ,2% ,7% ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΗΤΩΝ 22, ,0% ,0% ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΗΗΕ 116, ,0% ,0% ΕΞΑΓΩΓΕΣ 3% ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ 24,

14 Να σημειωθεί ότι οι έλεγχοι των δηλωθέντων ποσοτήτων γίνονται σε όλες τις δηλώσεις των διαχειριστών ανά τρίμηνο και σε περιπτώσεις λάθους ή αμέλειας επιστρέφονται στον υπεύθυνο για συμπληρωματική δήλωση. 3.3 Οικονομικά στοιχεία που αφορούν έσοδα: Τα έσοδα από εισφορές έφθασαν ,00 με τη μέση ετήσια εισφορά να είναι ,00. Λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης παρατηρούνται καθυστερήσεις στις πληρωμές από περίπου το 30% των υπόχρεων αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει επισφαλείς απαιτήσεις. 4. ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 4.1 Εμβέλεια Συστήματος: Το σύστημα δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα σε όλους ανεξαιρέτως τους νομούς της Ελλάδας με ιδιαίτερα σημαντική παρουσία στη νησιωτική Ελλάδα. Όλοι οι ΟΤΑ συνεργάζονται με την ΑΦΗΣ με την μορφή επικοινωνίας και ενημέρωσης, δεδομένου ότι οι τοποθετήσεις κάδων γίνονται απ ευθείας από την εταιρεία χωρίς την παρέμβαση των ΟΤΑ. 4.2 Σημεία Συλλογής: Ο παρακάτω πίνακας VIΙ απεικονίζει τις τοποθετήσεις κάδων διαχρονικά από το 2005 μέχρι σήμερα, ανά νομό και σε σχέση με τον πληθυσμό. Με αυτόν τον τρόπο παρακολουθούμε τις περιοχές που έχουν έλλειψη κάδων σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού και προσαρμόζουμε την στρατηγική μας ανάλογα. 13

15 ΠΙΝΑΚΑΣ VΙΙ ΚΑΔΟΙ ΑΝΑ ΝΟΜΟ Sum of ΠΟΣΟΤΗΤΑ Years ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001 Region 2 ΝΟΜΟΣ Grand Total % ΚΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ % ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΑΘΗΝΑ ,32% ,18% ΝΟΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,81% ,23% ΑΤΤΙΚΗ Total ,14% ,41% ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ,17% ,35% ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ,49% ,32% ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,67% ,58% ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ,92% ,95% ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ,08% ,32% ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ,30% ,32% ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ,46% ,48% ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ,81% ,82% ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ,28% ,43% ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ,90% ,92% ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ ,10% ,32% ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ,13% ,18% ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ,75% ,01% ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ,38% ,83% ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ,51% ,50% ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ,37% ,98% ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΔΑ Total ,29% ,32% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ ,53% ,71% ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ,54% ,04% ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ,32% ,42% ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,13% ,56% ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ,51% ,54% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Total ,03% ,26% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ,51% ,20% ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ,81% ,99% ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ,18% ,29% ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,61% ,18% ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ,05% ,54% ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ,99% ,90% ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,84% ,28% ΝΟΜΟΣ ΦΘΟΙΩΤΙΔΑΣ ,56% ,64% ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ ,39% ,44% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Total ,94% ,46% ΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ,42% ,36% ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ ,71% ,71% ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ,41% ,35% ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,33% ,70% ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,98% ,04% ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,60% ,02% ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ,71% ,69% ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ,19% ,96% ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ,20% ,21% ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ,01% ,75% ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ,65% ,39% ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ,63% ,35% ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ,63% ,48% ΝΗΣΙΑ Total ,46% ,01% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ,90% ,96% ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ,72% ,93% ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ,30% ,99% ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ,92% ,76% ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,27% ,41% ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ,83% ,91% ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,20% ,58% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Total ,13% ,53% Grand Total ,00% ,00% 14

16 Η συλλογή των αποβλήτων γίνεται κατόπιν επικοινωνίας του συνεργάτη μας με την εταιρεία η οποία παραπέμπει σε καθημερινή βάση το αίτημα συλλογής στον τοπικό μας συλλέκτη. Η παραλαβή των μπαταριών γίνεται εντός 4 ημερών. Ο κάδος της ΑΦΗΣ είναι 20 λίτρων ώστε να γίνεται εύκολα η αποκομιδή μπαταριών και διαφανής προκειμένου να αναγνωρίζεται εύκολα από τον πολίτη. 4.3 Νησιωτικές περιοχές: Η νησιωτική Ελλάδα έχει ανταποκριθεί στο πρόγραμμα της ΑΦΗΣ με τρόπο πέραν των προσδοκιών μας. Στις τοποθετήσεις κάδων, 9 στους 10 νομούς με την υψηλότερη κάλυψη είναι νησιωτικές περιοχές, όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ VΙΙΙ ΚΑΔΟΙ ΑΝΑ ΧΙΛΙΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 15

17 Όπως βλέπουμε από τον παραπάνω πίνακα ο νομός Σάμου έχει την υψηλότερη κάλυψη με 9,0 κάδους ανά χίλιους κατοίκους, με τα Δωδεκάνησα στη δεύτερη θέση με 8,7 κάδους ανά χίλιους κατοίκους και τις Κυκλάδες στη τρίτη θέση με 8,5 κάδους ανά χίλιους κατοίκους. Τη λίστα των 10 συμπληρώνει και η Χαλκιδική που κατά μία έννοια μπορεί να θεωρηθεί νησιωτική περιοχή. Να σημειωθεί ότι ο μέσος πανελλαδικός όρος είναι 5,4 κάτοικοι ανά χίλιους κατοίκους όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος για την Ε.Ε. είναι 1,8 κάδοι. Δηλαδή οι νησιωτικές περιοχές έχουν 3,5 έως 5 φορές καλύτερη κάλυψη από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Σαν συνέπεια της εξαιρετικής κάλυψης, η νησιωτική Ελλάδα παρουσιάζει την μεγαλύτερη συλλογή μπαταριών, σε γραμμάρια ανά κάτοικο, μετά την Αττική και παρά το γεγονός ότι η περιοχή της Αττικής έχει περίπου το 60% της κατανάλωσης των φορητών μπαταριών. Αξιοσημείωτο βέβαια είναι το γεγονός ότι ο νομός Χανίων έχει μεγαλύτερη συλλογή ακόμη και από την Αθήνα με 81,2 γραμμάρια ανά κάτοικο σε σχέση με 75,4 γραμμάρια ανά κάτοικο που έχει η Αθήνα. Ο παρακάτω πίνακας IX απεικονίζει τις συλλογές σε γραμμάρια ανά κάτοικο για όλους τους νομούς της Ελλάδος: 16

18 ΠΙΝΑΚΑΣ IX ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ Sum of ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2013 Region 2 ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΑ 2013 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ/ΚΑΤΟΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΑΘΗΝΑ , ,39 ΝΟΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ,24 ΑΤΤΙΚΗ Total , ,55 ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 969, ,20 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 8.220, ,08 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , ,47 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 4.836, ,61 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 3.537, ,54 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 8.071, ,70 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2.066, ,96 ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 6.596, ,93 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 6.145, ,28 ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 4.097, ,56 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 4.258, ,50 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 4.227, ,78 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2.878, ,04 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 6.594, ,88 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 1.729, ,58 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 5.062, ,12 ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΔΑ Total , ,63 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 1.399, ,09 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4.140, ,55 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1.702, ,42 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8.151, ,88 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1.427, ,05 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Total , ,22 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4.985, ,02 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ , ,69 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 540, ,88 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2.551, ,69 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 8.408, ,25 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9.317, ,83 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4.825, ,58 ΝΟΜΟΣ ΦΘΟΙΩΤΙΔΑΣ 5.636, ,50 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 1.246, ,68 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Total , ,58 ΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.111, ,07 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ 8.520, ,43 ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1.215, ,42 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , ,63 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4.678, ,23 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 7.793, ,10 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3.440, ,32 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 3.606, ,28 ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 533, ,65 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3.507, ,88 ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 2.472, ,80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ , ,23 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 3.309, ,52 ΝΗΣΙΑ Total , ,56 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 3.011, ,60 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2.711, ,78 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ , ,45 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 3.685, ,16 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ , ,92 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2.785, ,94 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5.127, ,67 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Total , ,82 Grand Total , ,56 17

19 4.4 Εξοπλισμός: Το σύστημα δεν διαθέτει εξοπλισμό συλλογής και μεταφοράς δεδομένου ότι όλες οι εργασίες αυτές γίνονται απ εξωτερικούς συνεργάτες. 4.5 Συμβάσεις με συλλέκτες: Ο παρακάτω πίνακας καταγράφει τους συλλέκτες μεταφορείς που χρησιμοποιούνται από την ΑΦΗΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ X ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ECO TRANS ΕΠΕ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ,Ν.ΚΙΛΚΙΣ, Σ.Σ. ΑΓΧΙΑΛΟΥ - ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ, ΙΩΝΙΑ /05/ /05/2016 Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ, Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ, Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ENVIROCHEM A.E. Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 58, ΠΕΙΡΑΙΑΣ /01/ /01/2015 POLYECO A.E. Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ, Ν.ΑΧΑΙΑΣ, Ν.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, Ν.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, Ν. ΑΡΤΑΣ, Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Ν.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ, Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ, Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ, Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Ν.ΧΑΝΙΩΝ, Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ 16 ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ /06/ /06/2015 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν.ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΡΙΑ, ΛΕΣΒΟΣ /11/ /12/2012 ΜΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΚ. ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ Ν. ΔΡΑΜΑΣ, Ν.ΣΕΡΡΩΝ, Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ, Ν.ΞΑΝΘΗΣ, Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ, Ν.ΕΒΡΟΥ 6 ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ - ΣΕΡΡΩΝ,ΔΡΑΜΑ /03/ /12/2013 ΜΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ, Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ /01/ /12/2016 ΜΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, Ν.ΗΛΕΙΑΣ, Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ, Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΑΖΕΑΣ, ΤΡΙΠΟΛΗ /12/ /12/2015 ΜΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ 18

20 4.6 Συμβάσεις προσωρινής αποθήκευσης: Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης από συνεργάτες της ΑΦΗΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ XI ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ECO TRANS ΕΠΕ Σ.Σ. ΑΓΧΙΑΛΟΥ - ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ, ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /05/ /05/2016 POLYECO A.E. 16 ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ /06/ /06/2015 ΔΚ. ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ 6 ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ - ΣΕΡΡΩΝ,ΔΡΑΜΑ /03/ /12/2013 ΜΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕΔ.Δ. ΚΑΤΩ ΑΖΕΑΣ, ΤΡΙΠΟΛΗ /12/ /12/2015 ΜΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ 19

21 5. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 5.1 Ετήσια ποσότητα φορητών μπαταριών: Η ετήσια ποσότητα των φορητών μπαταριών που εισάγεται στην Ελλάδα, μετά από συνεχείς μειώσεις την τελευταία τετραετία, φαίνεται να σταθεροποιείται στους τόνους (περίπου 70 εκατομμύρια μπαταρίες) για το 2013 με μικρή μείωση κατά 0,2% έναντι του Οι ποσότητες αυτές προκύπτουν από τις δηλώσεις των υπόχρεων εισαγωγέων για το 2013 ενώ εκτιμάται ότι περίπου 128 τόνοι προέρχονται από ενσωματωμένες σε ΑΗΕΕ μπαταρίες με βάση τα συνολικά στοιχεία της αγοράς των ΑΗΕΕ. Από τις παραπάνω ποσότητες εκτιμάται ότι περίπου ένα 3% εξάγεται κυρίως σε βαλκανικές χώρες αλλά και σε Μέση Ανατολή και Αφρική. 5.2 Ποσότητες αποβλήτων που συλλέχθηκαν: Το 2013 συλλέχθηκαν κιλά φορητών μπαταριών ήτοι περίπου 26 εκατομμύρια φορητές μπαταρίες. Ο παρακάτω πίνακας XII απεικονίζει αναλυτικά τα κιλά συλλογής ανά κατηγορία: 20

22 ΠΙΝΑΚΑΣ XΙΙ ΚΙΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΚΙΛΑ) Industry Group Code Contact Group Code 2013 % SUPERMARKET ΑΛΛΑ 94,00 0,02% ALDI 133,50 0,02% ALEX PAK 10,00 0,00% ANYTIME 1.021,00 0,17% BAZAAR 430,00 0,07% DIA 161,00 0,03% EXTRA 282,00 0,05% LIDL ,20 2,13% MAKRO 450,00 0,08% MARKET IN 2.566,40 0,44% MERIMNA 282,00 0,05% MY MARKET 7.823,60 1,34% NEW DAILY EXPRESS 163,00 0,03% PRAKTIKER 2.533,00 0,43% ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ,50 3,98% ΑΛΙΜΕΝΤΑ 40,00 0,01% ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ,65 2,66% ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ 208,20 0,04% ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΥΝ.ΠΕ 994,20 0,17% ΑΤΛΑΝΤΙΚ 1.350,60 0,23% ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ 304,00 0,05% ΑΦΡΟΔΙΤΗ 286,50 0,05% ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ,65 1,77% ΓΕΓΟΣ 158,00 0,03% ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 471,40 0,08% ΕΥΒΟΙΑ ΜΑΡΚΕΤ 66,00 0,01% ΙΝΚΑ 1.443,00 0,25% ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ 846,50 0,14% ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ,30 2,28% ΜΑΣΟΥΤΗΣ ,75 1,90% ΠΕΝΤΕ ΑΕ 1.151,50 0,20% ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ 1.327,00 0,23% ΠΡΟΟΔΟΣ 287,00 0,05% ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ,00 3,46% ΣΠΑΚ ΜΑΡΚΕΤ 10,00 0,00% ΦΑΙΣΤΟΣ 196,90 0,03% ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 1.899,90 0,32% SUPERMARKET Total ,25 22,78% ΔΗΜΟΙ-ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,05 2,95% ΔΗΜΟΤ.ΚΕΝΤΡΑ ,35 2,15% Μ.Κ.Ο 5.520,50 0,94% ΣΤΡΑΤ.ΜΟΝΑΔΕΣ 8.683,90 1,48% ΔΗΜΟΙ-ΦΟΡΕΙΣ Total ,80 7,52% ΕΚΠ.ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 6.506,10 1,11% ΔΗΜΟΤΙΚΑ ,45 4,48% ΙΕΚ 896,50 0,15% ΛΥΚΕΙΑ 4.698,47 0,80% ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 4.787,00 0,82% ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 2.958,80 0,51% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 3.114,70 0,53% ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2.618,50 0,45% ΕΚΠ.ΙΔΡΥΜΑΤΑ Total ,52 8,85% 21

23 ΕΜΠΟΡΙΚΑ DISTA 163,50 0,03% HONDOS 1.080,60 0,18% JUMBO 7.440,70 1,27% MOTHERCARE 67,50 0,01% VICKO 249,30 0,04% VIDEO CLUB 1.079,20 0,18% ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ 426,80 0,07% ΓΡΗΓΟΡΗΣ 469,30 0,08% ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ,80 3,03% ΚΑΥΚΑΣ 2.282,20 0,39% ΛΟΙΠΑ ,30 14,33% ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4.935,80 0,84% ΟΠΑΠ 1.881,50 0,32% ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 495,90 0,08% ΠΛΑΙΣΙΟ 2.829,00 0,48% ΠΡΑΤΗΡΙΑ Υ.Κ ,20 0,27% ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 162,70 0,03% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 0,00% ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 4.283,80 0,73% ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ,53 1,93% ΕΜΠΟΡΙΚΑ Total ,63 24,32% ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ TV PRODUCTIONS 306,00 0,05% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ,30 3,91% ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ 388,50 0,07% ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ,75 8,30% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,00 9,61% ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,35 3,93% ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Total ,90 25,87% ΟΙΚΙΕΣ ΟΙΚΙΑ 909,00 0,16% ΟΙΚΙΕΣ Total 909,00 0,16% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ COSMOTE 1.178,40 0,20% CYTA 48,00 0,01% FORTHNET 935,40 0,16% NOKIA 603,70 0,10% OTESHOP 1.875,50 0,32% VODAFONE 7.617,10 1,30% WIND 4.238,00 0,72% ΓΕΡΜΑΝΟΣ ,00 7,19% ΛΟΙΠΕΣ 2.853,10 0,49% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Total ,20 10,50% Grand Total ,30 100,00% Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι οι κατηγορίες των επιχειρήσεων, των εμπορικών καταστημάτων και των σουπερμάρκετ αντιπροσωπεύουν εκάστη περίπου το 22%-25%, ενώ τα σχολεία, τα καταστήματα τηλεπικοινωνιών και οι δήμοι- φορείς το 8%-10%. Ο παρακάτω πίνακας XIIΙ εμφανίζει τα κιλά συλλογής ανά περιφέρεια: 22

24 ΠΙΝΑΚΑΣ XΙΙΙ ΚΙΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Sum of ΠΟΣΟΤΗΤΑ Sort Region ΝΟΜΟΣ 2013 % 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 8.220,30 1,40% ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 4.836,90 0,83% ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 8.071,40 1,38% ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 4.097,10 0,70% ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2.878,10 0,49% ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ Total ,80 4,80% 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,00 9,74% ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 3.537,50 0,60% ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 6.596,50 1,13% ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 4.258,00 0,73% ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 4.227,00 0,72% ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 6.594,70 1,13% ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 5.062,40 0,86% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Total ,10 14,91% 3 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 969,80 0,17% ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2.066,90 0,35% ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 6.145,80 1,05% ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 1.729,30 0,30% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Total ,80 1,86% 4 ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 1.399,10 0,24% ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1.702,70 0,29% ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8.151,40 1,39% ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1.427,00 0,24% ΗΠΕΙΡΟΣ Total ,20 2,16% 5 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2.551,12 0,44% ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 8.408,05 1,44% ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9.317,10 1,59% ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4.825,70 0,82% ΘΕΣΣΑΛΙΑ Total ,97 4,28% 6 ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.111,10 0,19% ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1.215,40 0,21% ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4.678,50 0,80% ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 533,00 0,09% ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ Total 7.538,00 1,29% 7 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ,30 3,48% ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4.140,90 0,71% ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 3.685,00 0,63% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Total ,20 4,82% 8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4.985,00 0,85% ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ,50 2,11% ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 540,70 0,09% ΝΟΜΟΣ ΦΘΟΙΩΤΙΔΑΣ 5.636,00 0,96% ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 1.246,00 0,21% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Total ,20 4,23% 9 ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΑΘΗΝΑ ,20 41,08% ΝΟΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,55 6,17% ΑΤΤΙΚΗ Total ,75 47,26% 10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 3.011,00 0,51% ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2.711,00 0,46% ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,00 1,78% ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2.785,00 0,48% ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5.127,00 0,88% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Total ,00 4,11% 11 ΝΗΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 3.606,10 0,62% ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 2.472,50 0,42% ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 3.309,50 0,56% ΝΗΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Total 9.388,10 1,60% 12 ΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ 8.520,50 1,45% ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 7.793,53 1,33% ΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Total ,03 2,78% 13 ΚΡΗΤΗ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,30 2,65% ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3.440,00 0,59% ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3.507,10 0,60% ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ,75 2,05% ΚΡΗΤΗ Total ,15 5,89% Grand Total ,30 100,00% 23

25 Όπως παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα η περιφέρεια της Αττικής συλλέγει το 47,3% των συνολικών ποσοτήτων ακολουθούμενη από την περιφέρεια της κεντρικής Μακεδονίας με 14,9% και τρίτη την περιφέρεια της Κρήτης με 5,9%. 5.3 Ποσότητες αποβλήτων που εισάγονται: Δεν υπάρχουν στοιχεία για τις συνολικές εισαγωγές φορητών μπαταριών για το 2013 παρά μόνον οι ποσότητες που διακινήθηκαν από τους εισαγωγείς. Να σημειωθεί ότι με βάση τα στοιχεία του Retail Audit της Nielsen S.A. οι πωλήσεις των φορητών μπαταριών καταγράφονται στα περίπου 53 εκατομμύρια τεμάχια, σε σχέση με τα 70 εκατομμύρια τεμάχια που καταγράφονται από τους εισαγωγείς μπαταριών. Η διαφορά που παρουσιάζεται ενδεχομένως οφείλεται σε σημαντικά μεγαλύτερες εξαγωγές από το 3% που εκτιμάται. 24

26 ΠΙΝΑΚΑΣ XΙV ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 5.4 Διαχείριση αποβλήτων: Το 2013 εστάλησαν και ανακυκλώθηκαν σε εργοστάσια του εξωτερικού 573,3 τόνοι φορητών μπαταριών, ενώ άλλοι 55,4 τόνοι ανακυκλώθηκαν σε εργοστάσια του εσωτερικού για ένα σύνολο 628,7 τόνων όπως εμφανίζεται από τον παρακάτω πίνακα: Μεταφορέας Ημερομηνία Εξαγωγής Ποσότητα (kg) Εγκατάσταση ENVIROCHEM 8/2/ REVATECH ENVIROCHEM 11/4/ REVATECH ENVIROCHEM 30/5/ REVATECH ENVIROCHEM 28/6/ REVATECH ENVIROCHEM 1/8/ REVATECH ENVIROCHEM 21/9/ REVATECH ENVIROCHEM 10/10/ REVATECH ENVIROCHEM 14/11/ REVATECH ENVIROCHEM 13/12/ REVATECH ENVIROCHEM ΣΥΝΟΛΟ REVATECH POLYECO 23/1/ GREENWEEE POLYECO 5/2/ GREENWEEE POLYECO 19/3/ GREENWEEE POLYECO 12/4/ GREENWEEE POLYECO 24/5/ GREENWEEE POLYECO 31/5/ GREENWEEE POLYECO 6/8/ GREENWEEE POLYECO 8/8/ GREENWEEE POLYECO 11/9/ GREENWEEE POLYECO 20/9/ GREENWEEE POLYECO 27/9/ GREENWEEE POLYECO 1/11/ GREENWEEE POLYECO 23/11/ GREENWEEE POLYECO 13/12/ GREENWEEE POLYECO 20/12/ GREENWEEE POLYECO ΣΥΝΟΛΟ GREENWEEE ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ POLYECO 9/8/ METPLAST TRIAS ECO 1/1/ /1/ ΑΜΕΚΩΝ Α.Ε ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ GRAND TOTAL

27 7. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ α) Διαφημιστικοί Στόχοι: Επίτευξη αναγνωρισιμότητας του προγράμματος της ΑΦΗΣ στο 85% για το Προτροπή του τελικού χρήστη στην εναπόθεση των μπαταριών στους ειδικούς κάδους. Ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνήθειας στον τελικό χρήστη (αυτόματη συμπεριφορά). Παρουσίαση συστήματος ως κοινωνικά υπεύθυνου για την προστασία του περιβάλλοντος Ενημέρωση του κοινού για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μη ανακύκλωσης μπαταριών. β) Κοινό που απευθυνόμαστε: Πρωτεύοντες αποδέκτες: Παιδιά ηλικίας από 8 18 ετών. Δεκτικοί στην διαφήμιση Είναι οι τακτικότεροι χρήστες μπαταριών Ευαισθητοποιούνται εύκολα διότι αποτελούν άμεσους αποδέκτες της περιβαλλοντικής, υγειονομικής και οικιστικής υποβάθμισης Ενσωματώνουν συνήθειες εύκολα Εξασφαλίζουν την μελλοντική επιρροή της κοινωνίας. 26

28 Δευτερεύοντες αποδέκτες: Γονείς με περιβαλλοντική συνείδηση. Τείνουν να δώσουν το καλό παράδειγμα στα παιδιά τους. Άτομα με γενικότερη υψηλή περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση (οικολόγοι). Γνωρίζουν την σημασία της προσφοράς του κοινού στην προστασία του περιβάλλοντος. γ)το μήνυμα Πρωτεύον μήνυμα: «Η φύση μας γεμίζει ενέργεια. Ας της το ανταποδώσουμε με μια κίνηση» (προστατεύουμε και φροντίζουμε το περιβάλλον). Δευτερεύον μήνυμα: «Η ανακύκλωση μπαταριών είναι ευθύνη όλων μας» (η ανακύκλωση είναι δείγμα πολιτισμού). δ) Διαφημιστικό Πρόγραμμα 2013 ΜΗΝΑΣ ΜΕΣΟ Ι Α Ν Φ Ε Β Μ Α Ρ Α Π Ρ Μ Α Ι Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ Λ Α Υ Γ Σ Ε Π Τ Ο Κ Τ Ν Ο Ε Δ Ε Κ Περιοδικά Internet Φυλλάδιο 27

29 ε) Αποτελεσματικότητα διαφημιστικής καμπάνιας Η διαφημιστική καμπάνια της ΑΦΗΣ λόγω της σημαντικής πτώσης των εσόδων περιορίστηκε σε περιοδικά, Internet, Facebook και φυλλάδια. Η καμπάνια στο Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης (Facebook) συνοδεύτηκε με ένα διαγωνισμό όπου 10 νικητές κέρδισαν ένα Tablet Galaxy αξίας 600. Στόχοι της καμπάνιας ήταν: 1. Η δημιουργία αναγνωρισιμότητας για τον αριθμό και τα σημεία των κάδων της ΑΦΗΣ. 2. Αύξηση ανακύκλωσης μπαταριών από τους καταναλωτές. 3. Έναρξη παρουσίας στο Facebook και δημιουργία βάσης φίλων. Μεθοδολογία: Οι χρήστες καλούνταν να συμμετάσχουν σε μια εφαρμογή-παιχνίδι, όπου έπρεπε να γεμίσουν τους κάδους της ΑΦΗΣ με μπαταρίες, σε πολλαπλά σημεία μιας εικονικής πόλης. Ο διαγωνισμός είχε διάρκεια 1,5 περίπου μήνα: 18/12/2012 έως και 31/01/2013 Στις 31/01 έληξαν οι συμμετοχές και ακολούθησε κλήρωση και ανακοίνωση νικητών στις 31/01/2013. Αποτελέσματα: Στο παιχνίδι συμμετείχαν χρήστες H εφαρμογή έγινε shared από τους χρήστες φορές Τα Likes της σελίδας διαμορφώθηκαν στα Ο διαγωνισμός συνέπεσε με την έναρξη της σελίδα οπότε ξεκινήσαμε με 0 Likes Εντυπωσιακός αριθμός συμμετεχόντων! 28

30 Μεγάλη χρονικής διάρκεια ενασχόλησης (engagement) του χρήστη με το όνομα της ΑΦΗΣ. Θετικά σχόλια χρηστών σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, τόσο για το διαγωνισμό όσο και για την εφαρμογή. 29

31 Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της καμπάνιας υπήρξαν πολλές αναρτήσεις (posts) με θέματα την ανακύκλωση, όπου οι χρήστες μπορούσαν να σχολιάσουν και να προωθήσουν σε φίλους τους. Παράλληλα η καμπάνια στο Internet επεκτάθηκε σε συγκεκριμένα portals, ειδησεογραφικά, lifestyle, ψυχαγωγίας, αθλητικές ιστοσελίδες προκειμένου να προσεγγίσουμε το επιθυμητό κοινό. Η καμπάνια περιελάμβανε: Χρήση standard banners 300x250. Skins & expandable για να επιτύχουμε υψηλή ανταπόκριση. Text Links για να αυξήσουμε τα κλικς και την κίνηση στη σελίδα του Facebook. Social Ads στο Facebook με δημογραφική στόχευση και χρήση διαφορετικών δημιουργικών. Παραδείγματα των ενεργειών αυτών εμφανίζονται στα συνημμένα

32 Στον παρακάτω πίνακα επίσης εμφανίζονται αναλυτικά οι ιστοσελίδες που μας φιλοξένησαν και η αντίστοιχη αποδοτικότητά τους: Συνολικά επετεύχθησαν εμφανίσεις (impressions) με κάλυψη μοναδικούς χρήστες (unique browsers). To κόστος ανήλθε σε ευρώ και το κόστος ανά μοναδικό χρήστη στα 0,02 ευρώ, σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο όρο αντίστοιχων προωθητικών ενεργειών στο Internet. Το συνολικό κόστος στο Internet και Facebook ανήλθε στα ευρώ (συνημμένο 9). Με τις παραπάνω ενέργειες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την καθημερινή ανάρτηση (post) στο Facebook για ολόκληρο το 2013, το πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών γνωστοποιήθηκε στην ευρύτερη αγορά με αποτέλεσμα να επικυρωθεί η εικόνα και το κύρος της ΑΦΗΣ σε νεαρότερες ηλικίες και παράλληλα να ενημερωθεί το κοινό μέσω ενός φιλικού, διασκεδαστικού και διαδραστικού μέσου. 31

2η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2014

2η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2014 Επενδύουμε στην ανάπτυξη Συσσωρεύουμε γνώση Διαχειριζόμαστε με σύστημα 2η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2014 Ασπρόπυργος, Απρίλιος 2014 ΠΡΟΟΙΜΙΟ/ ΣΚΟΠΟΣ του Παρόντος Αξιότιμοι Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2016 1 Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ (2004-2010)

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 2/59 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ. 2/59 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2013 Αθήνα 3 ος 2013 Σελ. 2/59 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές Πληροφορίες... 3 1.1 Ίδρυση... 3 1.2 Εδρα και διεύθυνση Συστήµατος... 7 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT.

Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT. Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT. ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Πλ. Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο Τηλ: 2810 278 111 FAX: 2810 278 150 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο της μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 4 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας.

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013 ΧΡΟΝΙΑ Απολογισμός ης 20 χρήσης 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 15/5/2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και κατ εξουσιοδότηση του Νόµου αυτού αποφάσεις του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (23ΣΕ45372) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 Η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό

Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό ΜΕΛΕΤΗ του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονομικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονομικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονομικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 31-3-2006 ήταν η εξής: Πρόεδρος Δ.Σ. & Εντεταλμένος Σύμβουλος: Αναστάσιος Κουμπλής Διευθύνων Σύμβουλος: Τρύφων Κολλίντζας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παρουσίαση της Microland Α.Ε. Φοιτήτριες: Κοκκώνη Αικατερίνη και Τσακίρογλου Στυλιανή Επιβλέπων καθηγητής: Μπογάς Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Ψυχαγωγικά / Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Ανακύκλωσης για παιδιά πραγματοποιήθηκαν φέτος στη Λεμεσό

Τα Ψυχαγωγικά / Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Ανακύκλωσης για παιδιά πραγματοποιήθηκαν φέτος στη Λεμεσό Tα νέα από τα έργα του Συστήματος Οι οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν στην Κύπρο το 2012 και συνεχίστηκαν και το 2013 με αποκορύφωμα τις αποφάσεις του Eurogroup τον Μάρτιο του 2013... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η Ελληνική αγορά κλωστοϋφαντουργίας και η επιρροή παραγωγής καινοτόμων προϊόντων της «Ελληνικής Υφαντουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2008 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2008 "Μαζί και στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη" Παρουσία της Alpha Bank ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ALPHA BANK ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα