Η επίδραση των προτεινόμενων ρυθμιστικών αλλαγών στα συστήματα πληρωμών με κάρτες: Η αντίληψη των κατόχων καρτών στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η επίδραση των προτεινόμενων ρυθμιστικών αλλαγών στα συστήματα πληρωμών με κάρτες: Η αντίληψη των κατόχων καρτών στην Ελλάδα"

Transcript

1 Η επίδραση των προτεινόμενων ρυθμιστικών αλλαγών στα συστήματα πληρωμών με κάρτες: Η αντίληψη των κατόχων καρτών στην Ελλάδα Μάιος 2014

2 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Πλαίσιο Ανάλυσης 3. Έρευνα Πεδίου Α. Προφίλ κατόχων καρτών Β. Κατοχή και χρήση καρτών Γ. Άποψη κατόχων καρτών για τις νέες ρυθμίσεις & δυνητική αντίδραση σε αυτές 4. Σύνοψη 5. Παράρτημα

3 3

4 4 Οι σημαντικές αλλαγές στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα οδήγησαν σε επέκταση της χορήγησης δανείων μέχρι το 2010 Αλλαγές στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα τις τελευταίες δεκαετίες Κατάργηση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων Ιδιωτικοποίηση των δημοσίων τραπεζών Περιορισμός ή παύση των τραπεζικών ιδρυμάτων ειδικού σκοπού Παύση της νομισματικής χρηματοδότησης των ελλειμμάτων του Ελληνικού Δημοσίου και της υποχρέωσης των τραπεζών να επενδύουν σε τίτλους του Απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης Ελεύθερη παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από τις τράπεζες εκ. ευρώ Επιχειρηματική Πίστη Στεγαστική Πίστη Καταναλωτική Πίστη Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος-Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

5 5 Το υπόλοιπο σε πιστωτικές κάρτες σχεδόν τετραπλασιάστηκε, μεταξύ , αλλά περιορίστηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης εκ. ευρώ Πιστωτικές Κάρτες Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος-Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Λοιπά Καταναλωτικά Δάνεια Επικείμενες αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο ενδέχεται να περιορίσουν τη χρήση καρτών.

6 6

7 7 Σύστημα καρτών & Εμπλεκόμενα μέρη Έμπορος Κάτοχος κάρτας Συναλλαγή Φορέας κάρτας (π.χ. MasterCard) Εκδότης κάρτας (Τράπεζα Α) Αποδέκτης Κάρτας (Τράπεζα Β)

8 8 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διατραπεζικές προμήθειες Κύριες αλλαγές Προμήθειες (Multilateral Interchange Fees - MIF s) Η διατραπεζική προμήθεια (και για τις διασυνοριακές συναλλαγές) που μπορούν να προσφέρουν ή να ζητήσουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να υπερβαίνει ανά συναλλαγή: Το 0,2% της αξίας της συναλλαγής με χρεωστική κάρτα Το 0,3% της αξίας της συναλλαγής με πιστωτική κάρτα Κάρτες με το ίδιο λογότυπο (Honour All Cards Rule HACR) Δικαίωμα των εμπόρων να επιλέξουν ποιές συγκεκριμένες κάρτες θα δέχονται ή θα απορρίπτουν, ακόμα και ανάμεσα σε αυτές με το ίδιο εμπορικό σήμα δικτύου, σε αντίθεση με το ισχύον καθεστώς (Honour All Cards Rule - HACR). Κάρτες με πολλαπλά λογότυπα συστημάτων καρτών (Multiple brands on the same card) Δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται πολλαπλά εμπορικά σήματα δικτύων (Visa, Mastercard κ.ά.) πάνω στην ίδια κάρτα.

9 9 Σκοπός Μελέτης Οι προτεινόμενες αλλαγές θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στο καθεστώς συναλλαγών με κάρτες που αντιμετωπίζει ο καταναλωτής, οδηγώντας ακόμα και σε περιορισμό της χρήσης καρτών, με σημαντικές επιπτώσεις για το μέγεθος της παραοικονομίας. Ως εκ τούτου, ο αντίκτυπος της προτεινόμενης κανονιστικής ρύθμισης στην Ελλάδα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα αντιδράσουν οι Έλληνες καταναλωτές στις αλλαγές. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα σε κατόχους καρτών για τη διερεύνηση των δυνητικών αντιδράσεων τους στις επικείμενες αλλαγές.

10 10 Μεθοδολογία Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ 1 και 10 Απριλίου 2014 από την εταιρεία ερευνών κοινής γνώμης Pubic Issue. Αντιπροσωπευτικό δείγμα του Ελληνικού πληθυσμού (άτομα άνω των 18 ετών, σε όλες τις περιοχές της χώρας) τηλεφωνικές συνεντεύξεις με κατόχους / χρήστες καρτών από σύνολο τηλεφωνημάτων Χρήση ερωτηματολογίου που περιλάμβανε 33 ερωτήσεις.

11 Α. Προφίλ κατόχων καρτών

12 12 Περίπου το 80% των κατόχων από αστικές περιοχές το 30% ηλικίας Γυναίκες 44,3% Φύλο Άνδρες 55,7% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 3,4% 9,1% 23,4% Ηλικία 30,0% 21,5% 12,6% 0% >66 Αγροτικές περιοχές 10,0% Ημιαστικές περιοχές 11,3% Αστικότητα Αστικές Περιοχές 78,7% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 47,7% 15,9% Γεωγραφική περιφέρεια κατοικίας 5,4% 4,6% 4,1% 4,0% 3,8% 3,7% 3,2% 2,3% 2,1% 1,6% 1,6%

13 13 Οι μισοί με πτυχίο τριτοβάθμιας Βαθμίδα εκπαίδευσης 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια υποχρεωτική Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μεταδευτεροβάθμια Τριτοβάθμια 1,4% 3,1% 9,3% 28,1% 50,4% Ισχυρή σύνδεση επιπέδου εκπαίδευσης με εισόδημα Τα 3/4 του δείγματος με εισόδημα άνω των , είναι κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού και διδακτορικού Μεταπτυχιακό 5,4% Διδακτορικό 2,1% ΔΓ/ΔΑ 0,2% Επάγγελμα 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Συνταξιούχοι 27,9% Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Ι.Τ. Μισθωτοί Δ.Τ. Ανεργοι Νοικοκυρές 5,3% 12,1% 11,6% 18,5% 21,1% Σημαντικό μερίδιο οι συνταξιούχοι και οι εργοδότες / αυταποσχολούμενοι, ενώ οι μισθωτοί συνολικά είναι η μεγαλύτερη κατηγορία Αλλο/ΔΑ 1,9% Φοιτητές 1,6%

14 14 Μέσο ετήσιο εισόδημα κατόχων καρτών Εισόδημα 45% 40% 40,3% 35% 30% 27,9% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0,6% Καθόλου εισοδήματα 12,6% 10,1% 3,5% 5,0% Έως > ΔΓ/ΔΑ Μέσο ετήσιο εισόδημα ανά είδος κάρτας: Μόνο χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα: Μόνο πιστωτική: Και χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα και πιστωτική:

15 Β. Κατοχή και χρήση καρτών 15

16 16 Σημαντικό το μερίδιο των κατόχων μόνο πιστωτικής κάρτας Κατοχή χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας Στο 25% των τηλεφωνημάτων οι κάτοχοι καρτών 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 24,7% Μόνο χρεωστική ή προπληρωμένη 41,7% Μόνο πιστωτική 33,6% Και χρεωστική/προπληρωμένη και πιστωτική Κάτοχοι 1 πιστωτικής κάρτας και καθόλου χρεωστικής η συχνότερη περίπτωση (28,1%) Το 46% των κατόχων με εισόδημα άνω των 50 χιλ. προτιμούν να έχουν τόσο χρεωστική, όσο και πιστωτική κάρτα. Ακολουθούν οι κάτοχοι με εισόδημα χιλ. με 41%. Ισχυρότερη η προτίμηση μόνο πιστωτικής κάρτας στα εισοδήματα κάτω των 5 χιλ., σε αποφοίτους δημοτικού, σε κατόχους μεγάλης ηλικίας, σε νοικοκυρές και σε ημιαστικές περιοχές. Μόνο χρεωστική ή προπληρωμένη προτιμάται περισσότερο από γυναίκες, από άτομα μικρότερης ηλικίας, από φοιτητές και από απόφοιτους πανεπιστημίου. Ερ. Εσείς προσωπικά, έχετε κάποια χρεωστική ή πιστωτική κάρτα;

17 17 Περιορισμένη η συχνότητα χρήσης καρτών σε καθημερινή βάση. Εβδομαδιαία χρήση από 12-13% των κατόχων 100% 90% 80% 32% Συχνότητα πληρωμής 2% 1% 6% 14% 70% 60% 50% 54% 28% 65% Ποτέ 77% 40% 30% 20% 10% 0% 17% Καθημερινά 77% 17% 1-3 φορές το μήνα Σπάνια 26% 19% 12% 1-3 φορές την 10% 11% Εβδομάδα 11% 8% 1% 3% 3% 2% 1% 0% Χρεωστική κάρτα Πιστωτική κάρτα Μετρητά Τραπεζικό έμβασμα Προπληρωμένες κάρτες (pre-paid) Καθημερινά 1-3 φορές την εβδομάδα 1-3 φορές το μήνα Σπάνια Ποτέ Το E-banking και οι επιταγές οι επικρατέστεροι εναλλακτικοί τρόποι Ερ. Θα σας διαβάσω ορισμένους τρόπους πληρωμών και θα ήθελα να μου πείτε πόσο συχνά πληρώνετε με τον κάθε τρόπο. Πόσο συχνά πληρώνετε με κάθε μέσο πληρωμών

18 18 1 στους 3 δεν αγοράζει με τη χρήση κάρτας ή δαπανά έως 50 με κάρτα Μηνιαία αξία αγορών με κάρτες 25% 20% 15% 12,6% 19,7% 16,3% 20,3% 15,6% 10% 7,7% 5% 0% Δεν έχουν κάνει αγορές τους τελευταίους 12 μήνες 2,2% 0,7% 0,2% Έως και άνω 4,7% ΔΓ/ΔΑ Στα 104 η μέση δαπάνη με τη χρήση καρτών Στα 80 για τους κατόχους μόνο χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας Στα 103 για τους κατόχους μόνο πιστωτικής κάρτας Στα 129 για τους κατόχους και των 3 ειδών κάρτας Ερ. Περίπου πόση είναι η αξία των αγορών σας με κάρτες κάθε μήνα, συνήθως;

19 19 Μόλις το 9% έχει αντιμετωπίσει προβλήματα στις συναλλαγές του με κάρτα Άρνηση αποδοχής κάρτας 45% 40% 35% 38,5% Άρνηση αποδοχής κάρτας 36,3% 9,1% 30% 25% ΝΑΙ ΌΧΙ 20% 15% 10% 5% 16,5% 8,8% 90,9% 0% Δεν υπήρχε υποδομή για κάρτες Δεν δεχόταν το δικό τους δίκτυο Άλλη περίπτωση Είχε χαλάσει το μηχάνημα από το 9% που αντιμετώπισε πρόβλημα, το 1/3 δήλωσε ως πρόβλημα την αποδοχή του δικτύου της κάρτας του Κυρίως στα καφέ/μπαρ και εστιατόρια, καθώς και στα συνεργεία τα συχνότερα προβλήματα Ερ. Τους τελευταίους 12 μήνες, έτυχε κάποιος έμπορος ή καταστηματάρχης να αρνηθεί να δεχτεί την κάρτα σας για πληρωμή;

20 20 Οι κάτοχοι έχουν καλή επίγνωση για το κόστος των καρτών τους 100% 80% 60% 40% 20% 0% Γνώση κόστους πιστωτικών καρτών 84,6% 85,3% Κόστος ετήσιας συνδρομής Επιτόκιο Ερ. Γνωρίζετε το κόστος των καρτών σας; 67,7% Επιτόκιο υπερημερίας Το 59,1% των κατόχων καρτών απάντησε ότι γνώριζε και τις 3 κατηγορίες κόστους καρτών Σημαντικό χαρακτηριστικό κάρτας 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Ασφάλεια Ευκολία στις συναλλαγές Πρόσβαση σε πίστωση Όλα Προνόμια Κανένα ΔΓ/ΔΑ 0,7% 7,4% 7,0% 10,0% 11,7% 30,7% 32,5% Ερ. Εσείς προσωπικά, τι θεωρείτε ότι είναι σημαντικότερο σε μια κάρτα;

21 Γ. Άποψη κατόχων καρτών για τις νέες ρυθμίσεις & δυνητική αντίδραση σε αυτές 21

22 22 Περίπου ίσος καταμερισμός ανάμεσα στους κατόχους που υποστηρίζουν ότι η καθιέρωση ορίων προμήθειας θα πρέπει να ρυθμίζεται σε ευρωπαϊκό ή σε εθνικό επίπεδο Γνώμη για την καθιέρωση από την ΕΕ ανώτατου ύψους προμήθειας στις συναλλαγές με κάρτες 31,1% 11,3% 12,9% 27,8% 16,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Σίγουρα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο Μάλλον σε Ευρωπαϊκό επίπεδο Μάλλον σε εθνικό επίπεδο Σίγουρα σε εθνικό επίπεδο ΔΓ/ΔΑ Σε ευρωπαϊκό επίπεδο Άνδρες 56,3% Ηλικία >66 60,4% Μεταπτυχιακό 68,1% Εισόδημα 0 / %/56,5% Αγροτικές περιοχές 54% Μισθωτοί Δ.Τ. 53,1% Κάτοχοι μόνο πιστωτικής κάρτας 52,9% Σε εθνικό επίπεδο Γυναίκες 56,1% Ηλικία ,8% Λύκειο 52,6% Εισόδημα έως ,7% Ημιαστικές περιοχές 53,1% Φοιτητές 57,1% Κάτοχοι μόνο χρεωστικής ή προπληρωμένηςκάρτας 53,5% Ερ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να θεσπίσει ένα ανώτατο επίπεδο στο ύψος της προμήθειας που ο έμπορος πληρώνει στην Τράπεζα για κάθε συναλλαγή με κάρτα. Εσείς προσωπικά, τι γνώμη έχετε για αυτό το θέμα; Θα πρέπει να ρυθμιστεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε εθνικό επίπεδο;

23 23 Μόλις το 16,4% των κατόχων καρτών εκτιμά ότι οι ρυθμίσεις θα οδηγήσουν σε μικρή ή μεγάλη μείωση τιμών στα σημεία πώλησης, ενώ οι μισοί αναμένουν οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών να παραμείνουν σταθερές Γνώμη για την επίπτωση του ανώτατου ύψους προμήθειας στις συναλλαγές 24,8% 51,1% 7,7% 9,4% 16,4% 3,9% 3,1% Οι έμποροι θα διατηρήσουν τις τιμές σταθερές Οι έμποροι θα αυξήσουν τις τιμές ΔΓ/ΔΑ Οι έμποροι θα μειώσουν τις τιμές <5% Οι έμποροι θα μειώσουν τις τιμές > 5% Οι έμποροι θα μειώσουν τις τιμές- δεν γνωρίζουν πόσο Οι έμποροι θα μειώσουν τις τιμές Άνδρες 18,7% Ηλικία >66 27,9% Λύκειο 22,4% Εισόδημα άνω των ,4% Αστικές Περιοχές 18,1% Φοιτητές 37,5% Κάτοχοι μόνο πιστωτικής κάρτας 19,1% Οι έμποροι δεν θα μειώσουν τις τιμές Γυναίκες 83,4% Ηλικία ,9% Δημοτικό 75,0% Εισόδημα ,0% Ημιαστικές Περιοχές 84,5% Νοικοκυρές 89,1% Κάτοχοι μόνο χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας 83,6% Ερ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η θέσπιση του ανώτατου ορίου στις προμήθειες θα μειώσει το κόστος για τους εμπόρους. Κατά τη γνώμη σας, οι έμποροι θα μετακυλήσουν τη μείωση αυτή στους καταναλωτές μειώνοντας τις τιμές των προϊόντων τους, θα διατηρήσουν τις τιμές σταθερές ή θα τις αυξήσουν;

24 24 Σχεδόν 3 στους 4 εκφράζουν την ανησυχία τους ότι ενδεχόμενες απώλειες για τις τράπεζες θα μετακυληθούν στους κατόχους καρτών Γνώμη για την αντίδραση των τραπεζών στην εφαρμογή ανώτατου ύψους προμήθειας στις συναλλαγές 18,5% 9,0% 72,5% Μάλλον θα καλυφθούν από τους καταναλωτές Μάλλον δεν θα καλυφθούν από τους καταναλωτές ΔΓ/ΔΑ Ερ. Είναι πιθανό, η αναπροσαρμογή του ανώτατου ύψους προμήθειας να οδηγήσει σε μειωμένα έσοδα για τις τράπεζες. Σε αυτή την περίπτωση, πιστεύετε ότι τα μειωμένα έσοδα, μάλλον θα καλυφθούν από τους καταναλωτές ή μάλλον όχι; (για παράδειγμα μέσω αύξησης της ετήσιας συνδρομής στις κάρτες) Μάλλον θα καλυφθούν από τους καταναλωτές Γυναίκες 80,8% Ηλικία ,6% Δημοτικό 33,3% Εισόδημα 0 / άνω των % / 82,2% Αγροτικές περιοχές 81,9% Μισθωτοί Δ.Τ. 87,3% Κάτοχοι και των 3 ειδών καρτών 80,3% Μάλλον δεν θα καλυφθούν από τους καταναλωτές Άνδρες 21,2% Ηλικία ,3% Διδακτορικό επίπεδο 89,5% Εισόδημα έως ,9% Ημιαστικές Περιοχές 24% Φοιτητές 26,7% Κάτοχοι μόνο χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας 21,2%

25 25 Σχεδόν οι μισοί δηλώνουν ότι θα ακυρώσουν τις κάρτες τους σε περίπτωση αύξησης του κόστους, ενώ 1 στους 3 δηλώνει ότι θα τις χρησιμοποιεί λιγότερο Αντίδραση κατόχου κάρτας σε περίπτωση αύξησης κόστους 3,6% 7,6% 9,1% 48,1% 30,1% 1,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Δεν θα αλλάξει κάτι Θα χρησιμοποίούν φθηνότερες κάρτες Θα ακυρώσουν κάρτες Θα χρησιμοποιούν λιγότερο κάρτες άλλη αντίδραση ΔΓ/ΔΑ Δεν θα αλλάξει κάτι Άνδρες 8,4% Ηλικία ,5% Διδακτορικό 16,7% Εισόδημα άνω των ,8% Αστικές περιοχές 8,7% Άνεργοι 9,2% Κάτοχοι μόνο χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας 11,3% Θα τις διατηρήσουν με αλλαγές (φθηνότερες, λιγότερη χρήση) Άνδρες 42,9% Ηλικία % Μεταπτυχιακό 53,3% Εισόδημα ,5% Αστικές περιοχές 42,2% Φοιτητές 80% Κάτοχοι μόνο χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας 48,5% Θα τις ακυρώσουν Γυναίκες 53,3% Ηλικία άνω των 66 58,2% Δημοτικό 75% Εισόδημα 0 / ως % /67,7% Ημιαστικές Περιοχές 58,6% Νοικοκυρές 62% Κάτοχοι μόνο πιστωτικής κάρτας 58,8% Ερ. Σε περίπτωση αύξησης του κόστους της κάρτας ή των καρτών σας, ποια θα είναι η δική σας αντίδραση;

26 26 Πάνω από το 50% των κατόχων καρτών εκτιμά ότι η αλλαγή της ρύθμισης για την καθολική αποδοχή των καρτών (HACR) θα είναι χειρότερη για τους καταναλωτές Γνώμη για την ενδεχόμενη αλλαγή στην νομοθεσία αποδοχής καρτών από τους εμπόρους 5,8% 5,1% 24,8% 16,7% 37,7% 9,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Σίγουρα καλύτερη για τους καταναλωτές Μάλλον καλύτερη για τους καταναλωτές Δεν θα επηρρεάσει / Το ίδιο Μάλλον χειρότερη για τους καταναλωτές Σίγουρα χειρότερη για τους καταναλωτές ΔΓ/ΔΑ Καλύτερη για τους καταναλωτές Χειρότερη για τους καταναλωτές Άνδρες 18,5% Ηλικία ,1% Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση 29,4% Εισόδημα 0 / έως % /19% Ημιαστικές περιοχές 26,4% Μισθωτοί Ι.Τ. 18,9% Κάτοχοι μόνο πιστωτικής κάρτας 18,9% Γυναίκες 85,6% Ηλικία ,1% Μεταπτυχιακό 94,6% Εισόδημα άνω των ,7% Αγροτικές περιοχές 89,4% Νοικοκυρές 90,6% Κάτοχοι και των 3 ειδών καρτών 85,9% Ερ. Σήμερα, αν ο έμπορος δέχεται κάρτα Visa τότε είναι υποχρεωμένος να δεχτεί κάθε κάρτα τύπου Visa. Η επικείμενη νομοθεσία δίνει το δικαίωμα στους εμπόρους να επιλέξουν ποιες συγκεκριμένες κάρτες θα δέχονται ή θα απορρίπτουν, ακόμα και ανάμεσα σε αυτές με το ίδιο λογότυπο (Visa ή MasterCard). Κατά τη γνώμη σας, η αλλαγή αυτή στη χρήση των χρεωστικών και πιστωτικών καρτών θα είναι καλύτερη για τους καταναλωτές, χειρότερη για τους καταναλωτές, δεν θα τους επηρεάσει;

27 27 Πολύ υψηλά τα ποσοστά όσων εκτιμούν ότι η προσθήκη πολλαπλών σημάτων στις κάρτες θα δημιουργήσει αβεβαιότητα Εισαγωγή πολλαπλών λογοτύπων στην ίδια κάρτα Α. Δεν θα ξέρουν που να απευθυνθούν σε 1 περίπτωση κλοπής/απώλειας κάρτας 39,1% 7,6% 6,6% 42,9% 2,6% Β. Δεν θα ξέρουν που να απευθυνθούν σε 2 περίπτωση αντιδικίας με τους εμπόρους 46,2% 10,2% 7,9% 28,5% 5,2% Γ. Δεν θα ξέρουν από που να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση απάτης 3 51,1% 9,8% 6,3% 27,0% 4,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Σίγουρα συμφωνούν Μάλλον συμφωνούν Ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν Μάλλον διαφωνούν Σίγουρα διαφωνούν ΔΓ/ΔΑ Ερ. Σύμφωνα με άλλη διάταξη της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούν να συμπεριλαμβάνονται πολλαπλά εμπορικά σήματα δικτύων (Visa, Mastercard) πάνω στην ίδια κάρτα. Φανταστείτε ότι στην κάρτα σας δεν υπάρχει μόνο το λογότυπο του δικτύου στο οποίο έχετε συνδρομή, αλλά υπάρχουν περισσότερα λογότυπα δικτύων. Στην περίπτωση αυτή, πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες προτάσεις:

28 28 Με πολλαπλά εμπορικά σήματα δικτύων πάνω στην ίδια κάρτα: Το 45% ανησυχεί για τον φορέα επικοινωνίας σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας Α. Δεν θα ξέρουν που να απευθυνθούν σε περίπτωση κλοπής/απώλειας κάρτας 39,1% 7,6% 1,2% 6,6% 42,9% 2,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Σίγουρα συμφωνούν Μάλλον συμφωνούν Ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν Μάλλον διαφωνούν Σίγουρα διαφωνούν ΔΓ/ΔΑ Συμφωνούν Γυναίκες 52,0% Ηλικία ,1% Γυμνάσιο 60,0% Εισόδημα 0 / έως % / 66,7% Ημιαστικές περιοχές 59,6% Άνεργοι 62,0% Κάτοχοι μόνο πιστωτικής κάρτας 49,6% Διαφωνούν Άνδρες 54,1% Ηλικία ,4% Διδακτορικό 78,9% Εισόδημα ,4% Αγροτικές Περιοχές 54,0% Φοιτητές 80% Κάτοχοι μόνο χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας 52,9% Ερ. Δεν θα ξέρουν που να απευθυνθούν σε περίπτωση κλοπής/απώλειας κάρτας

29 29 Με πολλαπλά εμπορικά σήματα δικτύων πάνω στην ίδια κάρτα: το 55% προβληματίζεται σχετικά με τον φορέα επικοινωνίας σε περίπτωση αντιδικίας με τους εμπόρους Β. Δεν θα ξέρουν που να απευθυνθούν σε περίπτωση αντιδικίας με τους εμπόρους 46,2% 10,2% 2,1% 7,9% 28,5% 5,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Σίγουρα συμφωνούν Μάλλον συμφωνούν Ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν Μάλλον διαφωνούν Σίγουρα διαφωνούν ΔΓ/ΔΑ Συμφωνούν Γυναίκες 69,0% Ηλικία ,6% Γυμνάσιο 66,7% Εισόδημα έως ,0% Ημιαστικές περιοχές 73,4% Νοικοκυρές 72,7% Κάτοχοι μόνο χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας 64,5% Διαφωνούν Άνδρες 45,7% Ηλικία ,4% Μεταπτυχιακό 54,7% Εισόδημα ,2% Αστικές Περιοχές 41,4% Φοιτητές 50,0% Κάτοχοι και των 3 καρτών 43,2% Ερ. Δεν θα ξέρουν που να απευθυνθούν σε περίπτωση αντιδικίας με τους εμπόρους

30 30 Με πολλαπλά εμπορικά σήματα δικτύων πάνω στην ίδια κάρτα: 6 στους 10 ανησυχούν για τον φορέα επικοινωνίας σε περίπτωση απάτης και την επιστροφή χρημάτων Γ. Δεν θα ξέρουν από που να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση απάτης 51,1% 9,8% 1,1%6,3% 27,0% 4,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Σίγουρα συμφωνούν Μάλλον συμφωνούν Ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν Μάλλον διαφωνούν Σίγουρα διαφωνούν ΔΓ/ΔΑ Συμφωνούν Γυναίκες 69,7% Ηλικία ,4% Γυμνάσιο 75,9% Εισόδημα έως ,3% Ημιαστικές περιοχές 76,2% Νοικοκυρές 81,4% Κάτοχοι μόνο χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας 69,2% Διαφωνούν Άνδρες 39,4% Ηλικία άνω των 66 40,6% Διδακτορικό 63,2% Εισόδημα άνω των ,9% Αστικές Περιοχές 37,2% Φοιτητές 53,3% Κάτοχοι και των 3 ειδών καρτών 39,6% Ερ. Δεν θα ξέρουν από που να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση απάτης

31 31

32 32 Κατοχή και χρήση καρτών Κάτοχοι μόνο πιστωτικής κάρτας: 42% του δείγματος Κάτοχοι και πιστωτικής και χρεωστικής το 34% Το υπόλοιπο 25% κάτοχοι μόνο χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας 6 στους 10 γνωρίζουν το συνολικό κόστος καρτών (επιτόκιο, υπερημερίας, συνδρομή) Τα 2/3 αξιολογούν την ασφάλεια και την ευκολία στις συναλλαγές ως τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά στη χρήση των καρτών Μόλις το 9% αντιμετώπισε προβλήματα στις συναλλαγές του με κάρτα (το 1/3 αφορούσε στη μη αποδοχή λόγω δικτύου) Κυρίως σε καταστήματα εστίασης και ψυχαγωγίας (μπαρ/εστιατόρια/καφέ) και στα συνεργεία Οι κάρτες χρησιμοποιούνται καθημερινά ή εβδομαδιαία μόλις από το 12% των ερωτηθέντων

33 33 Αντίληψη για τις ρυθμιστικές αλλαγές Τα 3/4 των κατόχων καρτών εκτιμούν ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν θα οδηγήσουν σε μείωση τιμών στα σημεία πώλησης (δηλ. ότι οι έμποροι δεν θα μετακυλήσουν τις μειώσεις των διατραπεζικών προμηθειών στις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών τους). Αντίστοιχο ποσοστό εκτιμά ότι οι όποιες απώλειες εσόδων για τις τράπεζες θα καλυφθούν από τους κατόχους καρτών Το συμπέρασμα αυτό συνάδει και με τις επιφυλάξεις που εξέφρασαν οι καταναλωτικές οργανώσεις στις συζητήσεις της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σε περίπτωση αύξησης του κόστους για τους καταναλωτές, οι μισοί κάτοχοι καρτών δηλώνουν ότι θα προτιμήσουν να ακυρώσουν τις κάρτες τους Περίπου το 1/3 δηλώνει ότι θα τις χρησιμοποιεί λιγότερο Η αλλαγή του καθεστώτος της καθολικής αποδοχής για τις κάρτες (HACR), εκτιμάται ότι θα επιδράσει αρνητικά στους κατόχους, σύμφωνα με το 55% των ερωτηθέντων Η προσθήκη πολλαπλών εμπορικών σημάτων στις κάρτες θα δημιουργήσει αβεβαιότητα στους κατόχους καρτών σε περίπτωση: απώλειας κλοπής, σύμφωνα με το 45% αντιδικίας με τους εμπόρους, σύμφωνα με το 55% απάτης και επιστροφής χρημάτων, σύμφωνα με το 60%

34 34 Συμπεράσματα Χαμηλή συχνότητα χρήσης καρτών Οι προτεινόμενες αλλαγές δεν θα οδηγήσουν σε μείωση των τιμών στα σημεία πώλησης, σύμφωνα με την πλειονότητα των κατόχων καρτών Οι κάτοχοι καρτών εκτιμούν ότι ενδέχεται να πληρώσουν περισσότερο για τις κάρτες τους Οι αλλαγές «τρομάζουν» και ενδέχεται να οδηγήσουν σε ακύρωση ή/και σε λιγότερη χρήση καρτών πληρωμών Οι τράπεζες, οι έμποροι και εν γένει όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να προετοιμαστούν για ενδεχόμενες αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών

35 Ομάδα έργου Ερευνητική ομάδα ΙΟΒΕ: Danchev, Svetoslav Βαλαβανιώτη, Ευαγγελία Παύλου, Γρηγόρης Πέππας, Κωνσταντίνος Τσακανίκας, Άγγελος 35

36 36

37 37 Πιθανότερος ο συνδυασμός πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας στα υψηλότερα εισοδήματα Και χρεωστική/προπληρωμένη και πιστωτική Μόνο πιστωτική Μόνο χρεωστική ή προπληρωμένη Άνδρες 35,7% Ηλικία ,3% Μεταπτυχιακό 50,0% Εισόδημα άνω των ,0% Αστικές περιοχές 34,4% Μισθωτοί Δ.Τ. 42,1% Γυναίκες 43,6% Ηλικία >66 61,1% Δημοτικό 71,4% Εισόδημα 0 / ,7% /45,7% Ημιαστικές περιοχές 44,2% Νοικοκυρές 52,8% Γυναίκες 25,5% Ηλικία ,5% Πανεπιστήμιο 25,8% Εισόδημα ,7% Ημιαστικές περιοχές 28,3% Φοιτητές 68,8% Ερ. Εσείς προσωπικά, έχετε κάποια χρεωστική ή πιστωτική κάρτα;

38 38 Κάτοχοι 1 πιστωτικής κάρτας και καθόλου χρεωστικής η συχνότερη περίπτωση (28,1%) Πιστωτικές 0 κάρτες Μια κάρτα 2 κάρτες 3 κάρτες >4 κάρτες 0 κάρτες ΝΑ 28,1% 8,8% 3,0% 1,7% Μια κάρτα 16,3% 13,7% 3,5% 0,8% 1,3% Χρεωστικές 2 κάρτες 6,2% 3,6% 3,9% 0,8% 1,2% 3 κάρτες 1,7% 1,1% 0,7% 0,8% 0,4% >4 κάρτες 0,4% 0,4% 0,5% 0,2% 0,5% Ακολουθούν οι κάτοχοι 1 χρεωστικής και καθόλου πιστωτικής (16,3%) Ερ. Πόσες χρεωστικές, προπληρωμένες ή πιστωτικές κάρτες έχετε συνολικά στο όνομά σας

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ 1998 Περιεχόμενα Ταυτότητα της έρευνας...2 Γενικά.3 1. Εκπαιδευτικό επίπεδο...7 2. Αίτια εγκατάλειψης του σχολείου..11

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ CASUAL ΡΟΥΧΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ CASUAL ΡΟΥΧΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ CASUAL ΡΟΥΧΩΝ Σπουδαστής : Ταξιάρχου Γεώργιος Υπεύθυνη καθηγήτρια : κα. Καμενίδου

Διαβάστε περισσότερα

Πώς οι ελληνικές τράπεζες θα καταφέρουν να αυξήσουν τη χρήση καρτών την ερχόµενη τριετία

Πώς οι ελληνικές τράπεζες θα καταφέρουν να αυξήσουν τη χρήση καρτών την ερχόµενη τριετία ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ MASTERCARD Πώς οι ελληνικές τράπεζες θα καταφέρουν να αυξήσουν τη χρήση καρτών την ερχόµενη τριετία Yπεύθυνος έρευνας: Γιάννης Μουρατίδης Executive Brief Η πιστωτική κάρτα ως συναλλακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2003 (06.03) (OR. en) 6527/2/03 REV 2 ECOFIN 51 SOC 72 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 της : Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης On line Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014, τεύχος 306 Επιμέλεια: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

Το αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά και η συμπεριφορά του

Το αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά και η συμπεριφορά του 1 Το αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά και η συμπεριφορά του Γιώργος Τσουρβάκας Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Μέλος Επιτροπής Ερευνών-Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. α Σύνολο 23. β. Σε κάθε ηλικιακή οµάδα. 27. 6. Συχνότητα χρήσης του internet.. 25 7. Χρονική διάρκεια σύνδεσης α. Σύνολο...

Περιεχόµενα. α Σύνολο 23. β. Σε κάθε ηλικιακή οµάδα. 27. 6. Συχνότητα χρήσης του internet.. 25 7. Χρονική διάρκεια σύνδεσης α. Σύνολο... 2008 Οnline έρευνα για τη χρήση του ιαδικτύου Υπό την αιγίδα Με τη συνεργασία Περιεχόµενα 1. Χαρακτηριστικά έρευνας.. 4 α. Εισαγωγή 4 β. Μεθοδολογία..7 γ. Χορηγία...7 2. Τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας.

Διαβάστε περισσότερα

308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ: EΡΓΑΣΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ 308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Equal Society 1 ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα «Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα» Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 URL: http://www.observatory.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 2013. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ & ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Έκθεση για την Ελλάδα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 2013. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ & ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Έκθεση για την Ελλάδα ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 2013 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ & ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Έκθεση για την Ελλάδα 9 Ιουλίου 2013 Η Διεθνής Διαφάνεια (ΔΔ) είναι η παγκόσμια μη κυβερνητική οργάνωση που πρωταγωνιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΠΕΛΑΤΕΣ BANCASSURANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΥΝΟΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2011 ICAP GROUP Α.Ε. Ανάδοχος: ICAP GROUP A.E. [Επιλογή ημερομηνίας] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Βαθμός επίδρασης της διεθνούς οικονομικής κρίσης στην κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών από τους φοιτητές του ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ.

ΘΕΜΑ. Βαθμός επίδρασης της διεθνούς οικονομικής κρίσης στην κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών από τους φοιτητές του ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Βαθμός επίδρασης της διεθνούς οικονομικής κρίσης στην κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών από

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΕΠΑΛ Μεγαλόπολης Ηλεκτρονικό Εμπόριο Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ... 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΝΙΚΑ... 3 ΟΡΙΣΜΟΣ:... 3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΥΚΕΡΑ ΕΡΙΦΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας**

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** *Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Οικονομικής & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΞΙΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΞΙΕΣ Σημείωμα Σύνταξης Η ριζική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος της χώρας, αποτελεί πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος. Οι βασικές κατευθύνσεις που προτείνουν τα συνδικάτα είναι: Η αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΕΣ: ΤΑΤΙΑΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ, MA Κοινωνιολογίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ, MA Κοινωνιολογίας ΕΪΜΗ ΠΛΑΚΑ, Ph.D Ανθρωπολογίας ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΠΑΝΤΙ ΟΥ, MA Κοινωνιολογίας Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Μέτρηση στάσεων χρηστών φροντιστηριακής εκπαίδευσης στην Αττική» [Έρευνα για λογαριασμό του Επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013)

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013) Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (013) Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ): Έτος 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ): Έτος 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 28 Ιανουαρίου 21 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παραμένουν επιφυλακτικοί οι Έλληνες στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα