ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ"

Transcript

1 Συμπληρώνεται οπό τον ργανωτή ΑΡ. ΚΑΡΤΕΛΛΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΚ. ΗΜΕΡΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤ,/STAND 22η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΜΠΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Να σταλεί το αργότερο μέχρι 12 ΑΠΡΙΛΙΥ 2013 ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΙΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΥΝΙΥ 2013 ΚΜΤΗΝΗ ΒΙΜΉΧΑΝΣ ΒΙΤΈΧΝΗΣ ΕΜΠΡΣ ΠΑΡΧΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΡΓΑΝΙΣΜΣ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΤ ΕΝΤΥΠ ΤΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΥΣ ΙΚΥΣ Ή ΑΝΤΙΠΡΣΩΠΥΣ ΣΑΣ ΣΤ ΕΝΤΥΠ ΤΩΝ ΙΚΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ τ.μ. έκπτωση 10% 96 τ.μ. και πάνω έκπτωση 15% 5% σε δηλώσεις που θα κατατεθούν έως 12 ΑΠΡΙΛΙΥ 2013 ΠΡΣΘΕΤΕΙ ΠΑΡΧΕΣ θα χρειαστώ για την εγκατάσταση μου ΒΙΜΗΧΑΝΙΚ ΡΕΥΜΑ ΝΕΡ-ΑΠΧΕΤΕΥΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΓΚΏΔΗ Ή ΒΑΡΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ι ι~ι θ ΕΚΘΕΤΗΡΙΙ ΧΩΡΙ Γ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΣ: ΤΥΠΣ I - Χωρίς εξοπλισμό Διατίθεται χώρος σε ίχνος εδάφους συμπεριλαμβανόμενης της δαπάνης καθαριότητας & κατανάλωσης ηλ. ρεύματος ΤΥΠΣ 2 - Με εξοπλισμό Περιλαμβάνει αποζημίωστ! χρήσης χώρου, διαχωριστικά, μετόπη με την επιγραφή του εκθέτη, αριθμό του stand, μοκέτα, μία πρίζα/12 τ.μ., ένα σπότ l00w/3 τ.μ., κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, I γραφείο, I τραπεζάκι, 3 καρέκλες, καθαριότητα. ΥΠΑΙΘΡΙΙ: (ελάχιστο 20 τ.μ.) Τα εκθετήρια διατίθενται σε ίχνος εδάφους, ο δε διάκοσμος γίνεται με την φροντίδα και με δαπάνες του εκθέτη. Η ΔΕΘ Α.Ε. δεν παρέχει διάκοσμο στα εκθετήρια του υπαίθριου χώρου. Μ ΕΛΑΧΙΣΤΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΙ ΕΚΘΕΤΗΡΙ! ΧΩΡΣ 12 τ.μ. ΤΙΜΕΣ ΕΝΙΚΙΑΣΗΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΨΕΙΣ ΤΥΠΣ /Τ.Μ. ΣΥΝΛ Τ.Μ. ΣΥΝΛ Σ ΜΙΑ ΨΗ 1 70,00 ΔΥ ΨΕΙΣ 1 77,00 LU I ΤΡΕΙΣ ΨΕΙΣ 1 84,00 1- ΥΠΑΊΘΡΙΣ 40,00 ι_υ ω χ ΕΚΠΤΩΣΗ ΥΠΛΙΠ (ΜΕΙΝ ΕΚΠΤΩΣΗ) ΤΥΠΣ 2 /STAND ΜΕ ΔΜΗ 20,00 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 80,00 α. ΣΥΝΛ ΔΑΠΑΝΗΣ Φ.Π.Α. 23% >- ν: ΣΥΝΛ ΣΥΜΜΕΤΧΗΣ I Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΓΡΑΦΙΑΣ ΔΣ: ΑΡΙΘΜΣ: Τ.Κ.: 1 ΠΛΗ: j ΤΡΠΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Γ > Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι κατατίθενται ταυτόχρονα με τη δήλωση συμμετοχής α) Επιταγή με το 30% λήξης 30.Θ β) Επιταγή με το 70% λήξης Για μετρητά εισπράτεται προκαταβολή σε ποσοστό 30%. Η εξόφληση του λογαριασμού γίνεται κατά την εγκατάσταση του εκθέτη. ι επιταγές εκδίδονται σε διαταγή ΔΕΘ Α. Ε. ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΑΡ. ΛΓΑΡΙΑΣΜΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΣ 223/ ΙΒΑΝ - GR ΕΜΠΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΒΑΝ - GR 87 0Ι20 4Ι ! ΤΡΑΠΕΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΒΑΝ - GR Με την υπογραφή της Δήλωσης αυτής βεβαιώνουμε ότι επιθυμούμε να συμμετάσχουμε στην "ΑΝΑΤΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2013" και αποδεχόμαστε όλους τους όρους του ΚΑΝΝΙΣΜΥ ΣΥΜΜΕΤΧΗΣ. ΑΓΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΣ ΦΡΕΑΣ ΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΠΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΝΙΚΗ. ΤΗΛ: , : Ημερομηνία. ΔΗΛΩΝ (υττογραφή-οφραγίδα)

2 ΚΑΝΝΙΣΜΣ ΣΥΜΜΕΤΧΗΣ ΑΡΘΡ I. ΤΙΤΛΣ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΡΓΑΝΩΣΗ Η Πανελλήνια Εμπορική Εκθεση "ΑΝΑΤΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ" οργανώνεται στην Κομοτηνή, από την ΔΕΘ Α.Ε., επίσημο εκθεσιακό και αυτόνομο φορέα οργάνωσης εκθέσεων στην Ελλάδα. ΑΡΘΡ 2. ΗΜΕΡΜΗΝΙΑ-ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΥΡΓΙΑΣ α. Η ημερομηνία και οι ώρες λειτουργίας της "ΑΝΑΤΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ" καθορίζονται κάθε φορά από το Δ.Σ της ΔΕΘ Α.Ε. β. Η ΔΕΘ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει το χρόνο και το ωράριο λειτουργίας της έκθεσης, χωρίς να δημιουργείται καμιά αξίωση, από εκθέτες ή ενδιαφερόμενους, για οποιαδήποτε ζημιά. Ανάκληση της δήλωσης συμμετοχής για τους ανωτέρω λόγους δεν επιτρέπεται, γ. Τα περίπτερα των εκθετών λειτουργούν υποχρεωτικά σύμφωνα με το πρόγραμμα της έκθεσης. ΑΡΘΡ 3. ΕΚΘΕΤΕΣ Στην "ΑΝΑΤΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ" επιτρέπεται να συμμετέχουν: α) Ελληνες και ξένοι παραγωγοί, που επιθυμούν να εκθέσουν αμεταχείριστα προϊόντα, β) ' Ελληνες και ξένοι αντιπρόσωποι παραγωγών του εσωτερικού και εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσουν πλήρη στοιχεία του οίκου που εκπροσωπούν και θα έχουν έγγραφη εξουσιοδότηση απ'αυτόν ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που αναφερόμενοι παραγωγοί (οίκοι) έχουν περισσότερους από έναν αντιπροσώπους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μπορούν να εκθέσουν τα προϊόντα τους στην έκθεση με όλους τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, τους οποίους και πρέπει να εφοδιάσουν με ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση, την οποία θα αποστείλουν στην ΔΕΘ Α.Ε. γ. Επίσημες ή ημιεπίσημες ξένες κρατικές συμμετοχές, δ. ργανισμοί, Υπηρεσίες, Φορείς, Επιστημονικά Ιδρύματα και Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ε. Εκδοτικοί ίκοι, που οι εκδόσεις τους αφορούν θέματα σχετικά με τους κλάδους, που προβάλλει η έκθεση. ΑΡΘΡ 4. ΕΚΘΕΜΑΤΑ Τα εκθέματα της'ανατλικη ΜΑΚΕΔΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ" αναγράφονται αναλυτικά στο Ευρετήριο Εκθεμάτων. ΑΡΘΡ 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΧΗΣ α.κάθε εκθέτης που θέλει να λάβει μέρος στην έκθεση πρέπει να υποβάλει στη ΔΕΘ Α.Ε. ειδικό έντυπο δήλωσης συμμετοχής. Η εξόφληση του υπολοίπου της αποζημίωσης γίνεται με την παραλαβή και εγκατάσταση του εκθέτη στο χώρο του. β. Η ΔΕΘ Α.Ε. θα στείλει στον ενδιαφερόμενο γραπτή βεβαίωση αποδοχής της συμμετοχής του, μαζί με λεπτομέρειες, σχετικές με τη μορφή και την έκταση του χώρου, που του παραχωρήθηκε προς χρήση. γ. Με την υπογραφή της Δήλωσης συμμετοχής, ο εκθέτης αποδέχεται τους όρους του παρόντος κανονισμού και των τεχνικών οδηγιών και υποχρεώνεται να συμμετάσχει στην εκδήλωση και στο χώρο που καθορίστηκε από την "ΑΝΑΤΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ". δ. Απαγορεύεται η μερική ή ολική υπεκμίσθωση του χώρου, ή η δωρεάν παραχώρησήτου σε τρίτους από τον εκθέτη. ΑΡΘΡ 6. ΕΚΘΕΤΗΡΙΙ ΧΩΡΙ α. ελάχιστος στεγασμένος χώρος, που μπορεί να ζητηθεί, ανέρχεται σε 12 τ.μ. και πολλαπλάσια αυτού και ο υπαίθριος σε 20 τ.μ. και άνω. β. ι χώροι τίθενται στη διάθεση των εκθετών δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη λειτουργίας της έκθεσης, γ. λες οι εργασίες διακόσμησης, εγκατάστασης και τοποθέτησης των εκθεμάτων πρέπει να έχουν τελειώσει, το αργότερο, το μεσημέρι της παραμονής της έκθεσης. Σε περίπτωση, που δεν εμφανιστεί ο εκθέτης για την παραλαβή του χώρου του, 24 ώρες πριν από το άνοιγμα της έκθεσης, ο χώρος αυτός μπορεί να παραχωρηθεί, χωρίς να ειδοποιηθεί ο εκθέτης, σε άλλον ενδιαφερόμενο, δ. ι εκθετήριοι χώροι παραδίδονται στην ΔΕΘ Α.Ε. μία (I) ημέρα μετά τη λήξη της έκθεσης, στην κατάσταση που έχουν παραληφθεί. ημίες, που θα διαπιστωθούν κατά την παράδοση και προέρχονται από εκθέτες ή τους προσκληθέντες από αυτούς χρεώνονται στον εκθέτη, ε. Η ΔΕΘ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει, εφόσον παραστεί ανάγκη, τη θέση, τις διαστάσεις ή την επιφάνεια των εκθετηρίων χώρων χωρίς η μεταβολή αυτή να δημιουργεί δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης συμμετοχής. ΑΡΘΡ 7. ΑΠΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΥ α. Η αποζημίωση χρήσης χώρου, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΘ ΑΕ. και αναγράφεται στην έντυπη δήλωση συμμετοχής, β. ι ανεξόφλητες χρηματικές ή άλλες οφειλές προς την ΔΕΘ Α.Ε., που προέρχονται από συμμετοχές (διαφήμιση,τηλέφωνο, νερό κλπ) επιβαρύνονται με το νόμιμο τόκο τέσσερις μήνες μετά τη λήξη της έκθεσης. Εξαιρούνται από τον καταλογισμό τόκων οι Κρατικοί φορείς και οι Κρατικές συμμετοχές. ΑΡΘΡ 8. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΧΗΣ Η ακύρωση συμμετοχής από εκθέτη γίνεται μόνο με έγγραφη δήλωσή του στη ΔΕΘ Α.Ε. ως εξής, από πλευράς συνεπειών: α. Δύο (2) μήνες πριν από τη λειτουργία της έκθεσης, επιστρέφεται η προκαταβολή, ενώ παρακρατείται το - - ' " ο Γ- /1 \ πριν από το άνοιγμα της έκθεσης, παρακρατείται η προκαταβολή και το δικαίωμα εγγραφής του εκθέτη, γ. Στο χρονικό διάσημα των 15 ημερών πριν από το άνοιγμα της έκθεσης, παρακρατείται και το υπόλοιπο της αποζημίωσης χρήσης χώρου,εκτός αν ο χώρος αυτός διατεθεί από την ΔΕΘ αε σε άλλο εκθέτη. ΑΡΘΡ 9. ΕΜΠΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ α. χώρος της "ΑΝΑΤΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ" είναι χώρος διεθνούς αγοράς, όπου συνάπτονται εμπορικές πράξεις με βάση τα εκτιθέμενα δείγματαεκθέματα, που αναφέρονται στη δήλωση συμμετοχής, β. Λιανικές πωλήσεις επιτρέπονται μόνο στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο. γ. Στους εκθέτες επιτρέπεται, μόνο μέσα στο εκθετήριο τους, να διαφημίζουν - προβάλλουν τα προϊόντα τους, με την προϋπόθεση ότι δεν θα παρενοχλούν γειτονικούς εκθέτες με θορύβους κλπ. και δεν θα προβάλλουν διαφημίσεις, που είναι αντίθετες με το κοινό αίσθημα, δ. Χρήση με οποιονδήποτε τρόπο του εμβλήματος της έκθεσης επιτρέπεται μόνο με έγγραφη έγκριση της ΔΕΘ Α.Ε. ΑΡΘΡ 10. ΚΑΤΑΛΓΣ ΕΚΘΕΤΩΝ - ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ" α. Η ΔΕΘ Α.Ε. έχει την υποχρέωση και μόνον αυτή το δικαίωμα να εκδώσει κατάλογο εκθετών - εκθεμάτων. Η καταχώριση των στοιχείων των εκθετών είναι υποχρεωτική. Στοιχεία των εκθετών, που περιέρχονται στην ΔΕΘ Α.Ε. μετά τη λήξη προθεσμίας συμμετοχής, καταχωρούνται στον κατάλογο, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, β. Η ΔΕΘ Α.Ε. δεν έχει ευθύνη για τυπογραφικά λάθη ή παραλείψεις του καταλόγου. Ιδιαίτερες διαφημιστικές καταχωρίσεις στον κατάλογο γίνονται με βάση ειδικό τιμολόγιο. ΑΡΘΡ 11. ΔΙΑΚΣΜΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ α. Σε περίπτωση που ο εκθέτης επιθυμεί να κατασκευάσει εξ ολοκλήρου διάκοσμο με δικά του έξοδα, πρέπει να υποβάλει έγκαιρα, στο τμήμα οργάνωσης της έκθεσης της ΔΕΘ Α.Ε., σχέδια για έγκριση, β. Η μη έγκριση των σχεδίων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΘ Α.Ε. υποχρεώνει τον εκθέτη είτε στην αλλαγή των σχεδίων κατασκευής του εκθετηρίου είτε στις προσαρμογές ή τροποποιήσεις που θα του υποδείξουν οι υπηρεσίες της ΔΕΘ Α.Ε. ι περιμετρικές όψεις των εκθετηρίων χώρων (περιπτέρων και υπαίθριων) επιβάλλεται να είναι καλαίσθητες αμφίπλευρα, γ. Σε εκθετήριους χώρους με κατασκευή της ΔΕΘ Α.Ε., οι πρόσθετες ηλεκτρολογικές παροχές (spot, πρίζες, προβολείς) θα γίνονται μόνο από τα αρμόδια συνεργεία της ΔΕΘ Α.Ε. και όχι από ιδιώτες ηλεκτρολόγους, δ. ι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των εκθετηρίων χωρίς εξοπλισμό (τύπου I), ανατίθεται με ευθύνη του εκθέτη, σε ιδιώτη ηλεκτρολόγο ο οποίος πρέπει να κατέχει την απαιτούμενη προς τούτο άδεια εγκαταστάτη. Στην περίπτωση αυτή, ο εκθέτης πρέπει να διαθέτει το ηλεκτρολογικό σχέδιο υπογεγραμμένο από τον ηλεκτρολόγο του, σε κάθε ζήτηση. ΑΡΘΡ 12. ΦΩΤΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΥΣΙΑΣΕΙΣ α. Τα εκθέματα δεν επιτρέπεται να φωτογραφηθούν ή κινηματογραφηθούν ή σχεδιαστούν κλπ, χωρίς έγγραφη άδεια από την ΔΕΘ Α.Ε. Δεν επιτρέπεται η μετάδοση μουσικής ή άλλων μηνυμάτων, καθώς και η λειτουργία των εκτιθεμένων μηχανημάτων, για επίδειξη προς τους εμπορικούς επισκέπτες. Αυτό μπορεί να γίνει σε συγκεκριμένες ώρες, ύστερα από έγγραφη άδεια της ΔΕΘΑ.Ε. ΑΡΘΡ 13. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ α. Αντικείμενα που είναι εκθέματα, δεν μπορούν να απομακρυνθούν από την έκθεση, πριν λήξει η περίοδος της επίδειξης τους.β. Η απομάκρυνση των εκθεμάτων και των άλλων αντικειμένων, που ανήκουν στον εκθέτη, πρέπει να γίνει μέσα σε μία (I) ημέρα από τη λήξη της έκθεσης. 'ταν περάσει αυτό το χρονικό διάστημα, η ΔΕΘ Α.Ε. έχει το δικαίωμα, χωρίς ευθύνη για τυχόν φθορές που θα συμβούν, να τα απομακρύνει από τον εκθετήριο χώρο, χρεώνοντας τον εκθέτη με τις σχετικές δαπάνες, γ. Τα εκθέματα που προέρχονται από το εσωτερικό ή είναι ελεύθερα δασμών πρέπει να συνοδεύονται είτε με δελτίο αποστολής, είτε να αναγράφονται σε κατάσταση με τη σφραγίδα του αποστολέαεκθέτη. ΑΡΘΡ 14. ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΠΡΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η ΔΕΘ Α.Ε. δεν ευθύνεται, ούτε είναι υποχρεωμένη να αποζημιώσει τον εκθέτη ή οποιονδήποτε τρίτο, εξ αιτίας ατυχήματος ή βλάβης, που θα προκληθεί σε πρόσωπα, εμπορεύματα και εκθέματα, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο της έκθεσης, από οποιαδήποτε φυσική ή τεχνική αιτία. Δεν ευθύνεται, επίσης, για κλοπές και απώλειες, καθώς και καταστροφές από πυρκαγιές ή φυσικά φαινόμενα. Γι'αυτό συνιστάται να γίνεται ασφάλιση για κάθε κίνδυνο. ΑΡΘΡ 15. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΡΩΝ - ΤΡΠΠΙΗΣΕΙΣ α. Για την επίλυση των διαφορών μεταξύ ΔΕΘ Α.Ε. και κάθε τρίτου αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, β. Η ΔΕΘ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, συμπληρώσει ή καταργήσει ορισμένες διατάξεις του κανονισμού, που θα κριθούν απαραίτητες για την καλύτερη λειτουργία της έκθεσης. ι μεταβολές αυτές έχουν την ίδια ισχύ με τον παρόντα κανονισμό και ciui,, mnvnn.m ic νια τον εκθέπι. ιιετά τπ Υνωστοποίηοή τους.

3 22η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΜΠΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΪΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΥΝΙΥ 2013 ΚΜΤΗΝΗ ΥποβάΑΑειαι μαζί με in δήλωση συμμειοχή$ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ME Χ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΡΙΑ ΠΥ ΑΝΗΚΥΝ ΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΣΑΣ ι.ο.ο. ΓΕΩΡΓΙΑ Δόμηση Κρυστάλλινα είδη Ι.Ι.. Γεωργικά μηχανήματα Δομικά υλικά ι.ι.ι. Τρακτέρ Δομικές εφαρμογές ΜΕΤΑΦΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Ι.Ι.2. Μηχανήματα κατ. εδάφους Χρώματα-βερνίκια Αυτοκίνητα διάφορα Ι.Ι.3. Μηχανήματα σποράς Θέρμανση Αυτοκίνητα επιβατικά Ι.Ι.4. Μηχανήματα φύτευσης -λίπανσης Κλιματισμός-Ψύξη-Ηλιακοί Αυτοκίνητα φορτηγά Μηχανήματα αρδευτικά-ψεκαστικά Θερμοσυλέκτες Συστήματα υγραερίου Μηχανήματα συγκομιδής Γκαραζόπορτες-καγκελόπορτες Εγκατάσταση υγραερίου Μηχ/τα κηπευτικά δενδροκομικά Πόρτες ασφαλείας Πετρελαιοκίνητα χήματα Μηχανή ματα-εξοπλισμοί Κουφώματα Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα κτηνο/φίας-πτηνο/φίας Υαλοπίνακες χήματα κοινής ωφέλειας Μηχανήματα συσκευασίας Μάρμαρα-μαρμάρινα είδη Δίκυκλα-τρίκυκλα Ανταλ/κά & εξαρτήματα Διακοσμητικά σταμπωτά δάπεδα γεωργικών μηχανημάτων Βιομηχανικά προϊόντα Αξεσουάρ αυτοκινήτων ι.ι.ιι. Θερμοκήπια-εξοπλισμοί Βιοτεχνικά προϊόντα ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΛΓΙΕΣ Γεωργικά φάρμακα Μέταλλα-ορυκτά Hardware Κτηνιατρικά φάρμακα ρυκτέλαια-λιπαντικά Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Λιπάσματα Αέρια Προσωπικοί Υπολογιστές ργανικά λιπάσματα Προϊόντα αλουμινίου Φορητοί Υπολογιστές ωοτροφές Προϊόντα ξυλείας Notebooks ργανικές ζωοτροφές Χαρτί-χαρτοπετσέτες Τοπικά Δίκτυα Υπολογιστών Σπόροι-πολλαπλ/στικό υλικά Ηλεκτρολογικό υλικό-εξοπλισμός Servers Ι.Ι.Ι 9. Φυτώρια Υλικά συσκευασίας Routers Αγροτικά προϊόντα Μονωτικά υλικά Hardware Firewalls Καπνός Μηχανήματα & υλικά καθαρισμού θόνες Βαμβάκι Σκληροί Δίσκοι Λάδι ΒΑΣΙΚΣ ΙΚΙΑΚΣ 5.1.II. Εκτυπωτές Δημητριακά ΕΞΠΛΙΣΜΣ-ΔΙΑΚΣΜΗΣΗ Plotters Βασικός ικιακός εξοπλισμός Συστήματα Backup ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΔΜΗΣΗ Ηλεκτρικ. οικιακές συσκευές Συστήματα Αναγνώρισης Φωνής ΒΙΜΗΧΑΝΙΚΑ Ηλεκτρικές μικροσυσκευές Συστήματα Barcodes Μηχανήματα ικιακά είδη & σκεύη Συστήματα ήχου και εικόνας Αεροσυμπιεστές Πλαστικά είδη οικ. χρήσης U.P.S Ανταλλακτικά & εξαρτήματα Σερβίτσια φαγητού-μαχ/πηρουνα Modems Ξηραντήρια Επιπλα γενικά Ψηφιακές κάμερες Μηχανήματα δομικά Λευκά είδη-υφάσματα Αναλώσιμα υλικά Μηχανήματα συσκευασίας Στρώματα Λογισμικό Μηχ/τα αρτοποιϊας-ζαχαροπ Φωτιστικά Εφαρμογές Λογισμικού για Επιστήμονες Μηχανήματα κοπής χάρτου Χαλιά-μοκέτες ERP Σύστημα Μηχ/τα επεξεργασίας χάρτου Διακόσμηση Ε - Εφαρμογές Αδαμαντοφόρα εργαλεία Διακοσμητικά είδη Ηλεκτρονικό εμπόριο Εξοπλισμός επαγ/κών χώρων Εργα τέχνης γενικά Σχεδιασμός Ιστοσελίδων Αυτόματοι πωλητές Είδη δώρων Λογισμικό Επικοινωνιών Αυτοματισμοί πεπιεσμ. αέρα Είδη λαϊκής τέχνης Γλώσσες Προγραμματισμού Αντλίες ελαίου Κεραμικά Εργαλεία Προγραμματισμού Υδραυλικά μοτέρ Ασημικά γενικά Λειτουργικά Συστήματα Χειριστήρια-Υδραυλικά τιμόνια Επάργυρα είδη Αυτοματισμός Γραφείου 1/2

4 ΕΚΘΕΤΗ Γραφικά Συστήματα Διαχείρ. Βάσ. Δεδομένων Multimedia Τίτλοι CD ROM Παιχνίδια Υπολογιστών Παραγωγή Διαφημιστικών Spots G.I.S. Γεωγραφικά Πληρ. Συστήματα Software Firewalls Επικοινωνίες Τηλεματική - Τηλεπικοινωνίες Ψηφιακά Τηλεφωνικά Κέντρα Αυτόματοι Τηλεφωνητές Ασύρματη Επικοινωνία Τηλεφωνικές συσκευές Κινητή Τηλεφωνία Αξεσουάρ-Εξ. Κινητής Τηλεφωνίας Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών Τηλεπικοινωνιακό υλικό Παροχέας Internet Μηχανές γραφείου Μηχανές Φωτοαντιγραφικά Εκτυπωτικά Μηχανήματα Μηχανές Καταμέτρησης Χαρτονομισμάτων & Κερμάτων Ταμειακές μηχανές Πλαστικοποιητές Πολυμηχανήματα Ασφάλεια Πληροφορικής Προστασία Hardware Προστασία Software Προστασία από Ιούς Περιορισμός Πρόσβασης Κρυπτογράφηση Ταυτοποίηση Ελεγχος ακεραιότητας δεδομένων Penetration testing services Security policy design Auditing ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΔΗΣΗ- ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΣ Ενδυση-υπόδηση Ενδύματα γενικά Δερμάτινα Υφάσματα ένδυσης Υποδήματα Καλλωπισμός Αξεσουάρ ενδυμασίας γενικά Αξεσουάρ μαλλιών Καλλυντικά Κολώνιες Κοσμήματα ΠΑΡΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψάρια-θαλασσινά ΤΥΠΣ-ΕΚΔΣΕΙΣ Ποτά Παροχή υπηρεσιών ινοπνευματώδη ποτά Κρατικοί οργανισμοί-υπηρεσίες Κρασιά Συνεταιρισμοί Ηδύποτα Επαγγελματικοί φορείς-σύλλογοι Αναψυκτικά Τράπεζες Ροφήματα Τουριστικές επιχειρήσεις Χυμοί φρούτων Διαφημιστικές Εταιρίες Εμφιαλωμένο νερό Τύπος-εκδόσεις Συστήματα Επεξεργασίας Νερού Περιοδικά Εφημερίδες ΒΙΛΓΙΚΑ (ΡΓΑΝΙΚΑ) Βιβλία ιο.ι.ι. Δημητριακά - Σιτηρά Εγκυκλοπαίδειες Προϊόντα αρτοποιίας Παραδοσιακά Τρόφιμα ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φρούτα βιολογικής καλλιέργειας ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Λαχανικά βιολογικής καλλιέργειας Αιολική Ενέργεια Κτηνοτροφικά προϊόντα Ηλιακή Ενέργεια Παράγωγα κρέατος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Πουλερικά Φωτοβολταϊκά Συστήματα Γαλακτοκομικά Προϊόντα ικιακά Φωτοβολτάίκα Ψάρια - Θαλασσινά Φωτοβολταϊκά σε στέγη Τρόφιμα γενικά Πάνελ Ξηροί καρποί Inverter Λάδια Φωτοβολταϊκά Πάρκα άχαρη Βιοαέριο Παραδοσιακά γλυκά 8.1.II. Γεωθερμική Ενέργεια Παραδοσιακά εδέσματα Πέλλετ Βότανα Λέβητες Πέλλετ Παιδικά Προϊόντα Βιοκαύσιμα Παιδικές τροφές ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ποτά Συμβατικές Πηγές Ενέργειας Κρασιά Πετρελαιοειδή Ροφήματα Φυσικό Αέριο Εξοπλισμός Ενέργειας Επιδαπέδια θέρμανση Τζάκια Θερμοπομποί Ξυλόσομπες ΤΡΦΙΜΑ-ΠΤΑ Τρόφιμα Γάλα, γαλακτομ/κά προϊόντα Αλλαντικά Λαχανικά & φρούτα Κονσέρβες-ορεκπκά Λάδια-λίπη Ξηροί καρποί Κατεψυγμένα τρόφιμα Προϊόντα ζαχαροπλαστικής Προϊόντα αρτοποιίας Υπηρεσίες Εκπαίδευση Πιστοποίηση Εταιρίες Συμβούλων Εταιρίες Εμπορίας Μεταφορικές εταιρίες Αγροτουρισμός ΤΥΡΙΣΜΣ Ξενοδοχεία Τουριστικά Καταλύματα Ενώσεις Ξενοδόχων και Ενοικιαζομένων Δωματίων Τουριστικά Πρακτορεία Χιονοδρομικά Κέντρα ρειβατικοί Σύλλογοι ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΑΡΑΚΑΛΥΜΕ ΠΡΣΘΕΣΤΕ ΤΥΧΝ ΚΑΤΗΓΡΙΕΣ ΠΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

5 22η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΜΠΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΪΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΥΝΙΥ 2013 ΚΜΤΗΝΗ Υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση συμμετοχής ΔΗΛΩΣΗ ΙΚΩΝ & ΑΝΤΙΠΡΣΩΠΩΝ ΕΚΘΕΤΗ Στα των οίκων και αντιπροσώπων που αντιπροσωπεύετε, παρακαλούμε να γράψετε τους αντίστοιχους κωδικούς από τη λίστα εκθεμάτων. ΙΚΣ ΑΝΤΙΠΡΣΩΠΣ Q ΊΚΣ α ΑΝΤΙΠΡΣΩΠΣ Q ΙΚΣ ΑΝΤΙΠΡΣΩΠΣ ΙΚΣ ΑΝΤΙΠΡΣΩΠΣ ΙΚΣ ΑΝΤΙΠΡΣΩΠΣ Q ΙΚΣ ΑΝΤΙΠΡΣΩΠΣ

6 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ 22η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΜΠΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΪΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΥΝΙΥ 2013 ΚΜΤΗΝΗ Να ταχυδρομηθεί ή να σταλεί με στο , στη ΔΕΘ Α.Ε. Πληροφορίες: τηλ ΣΤΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΓΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 17 Χ 24 cm ΧΑΡΤΙ: VELVET ISO γρμ. ίίΐΐ»»" ΤΙΡΑ: τεμ. ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Μαρκάρετε με ^ το αντίστοιχο τετραγωνάκι τη διαφημιστική καταχώριση που επιθυμείτε ΤΙΜΚΑΤΑΛΓΣ ΣΑΛΝΙ (4/ΧΡΩΜΙΑ) 34 Χ 24 cm 270,00 2η ΕΞΩΦΥΛΛΥ (4/ΧΡΩΜΙΑ) 17 Χ 24 cm 250,00 3η ΕΞΩΦΥΛΛΥ (4/ΧΡΩΜΙΑ) l7x24cm 250,00 ΠΙΣΘΦΥΛΛ (4/ΧΡΩΜΙΑ) 17 Χ 24 cm I 300,00 Ιη ΣΕΛΙΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (4/ΧΡΩΜΙΑ) 17 Χ 24 cm 150,00 ΣΕΛΙΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (4/ΧΡΩΜΙΑ) 17 Χ 24 cm 100,00 Εκπτωση 10% παραχωρείται στους εκθέτες Για την εκτύπωση της καταχώρισης απαιτούνται αποχρωματισμοί. Η εντολή διαφήμισης και οι αποχρωματισμοί (δοκίμιο εάν υπάρχει) πρέπει να παραδοθούν το αργότερο 20 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της εκδήλωσης. Σε περίπτωση που οι αποχρωματισμοί δεν ζητηθούν να επιστραφούν τρεις μήνες μετά από την εκτύπωση του καταλόγου, το Τμήμα Διαφήμισης δεν φέρει καμμία ευθύνη. ΠΣ ΕΚΠΤΩΣΗ 10% Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΛ ΥΠΕΥΘΥΝΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝ ΤΕΛΕΦΑΞ ΗΜΕΡΜΗΝΙΑ Σφραγίδα-υττογραφή εκθέτη ΔΘ ΕΘΝΙΚΣ ΦΡΕΑΣ ΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΠΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΓΝΑΤΙΑ 154, ΘΕΣΣΑΛΝΙΚΗ. ΤΗΛ: :

7 Η ΕΚΘΕΣΗ Στο σημερινό δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον όπου η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει us μικρομεσαίε*, σιην περιφέρεια Kupicos, επιχειρήσει σε έναν διαρκή αγώνα επιβίωσα, η ΔΕΘ ΑΕ αναβαθμίζει ious μηχανισμούί σΐήριξη5 tns ελληνική5 παραγωγήε και προχωρά στη διοργάνωση ins Πάνελ λήνιαδ Εμπορική5Έκθεση5 "Ανατολική Μακεδονία-θράκη 2013". Εργαλείο ανάπτυξα και προαγωγήβ tns tonmns παραγωγήβ και ίων περιφερειακών επιχειρηματικών δράσεων αποτελεί εδώ και 22 χρόνια η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση "Ανατολική Μακεδονία-θράκη 2013", υπό ιην οργανωτική ευθύνη ins ΔΕΘ ΑΕ σε συνεργασία με το Διεθνέ5 Εκθεσιακό Κέντρο Ανατολία Μακεδονία 0p0Kns. Η 22η διοργάνωση σχεδιάστηκε με τρόπο που θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα Tns συμμετοχήε oas και θα προσδώσει απτά επιχειρηματικά οφέλη oris συμμετέχουσεε εταιρία. Μέσω προσιτή5 τιμολογιακή5 noflixikns η ΔΕΘ ΑΕ διασφαλίζει μέγιστη απόδοση με ελάχιστο kootos επένδυσα, προκειμένου να στηρίξει το ελληνικό επιχειρείν. Η 22η διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί από tis 30 Μαΐου έα«ns 2 Ιουνίου στο ΔΕΚΑΜΑΘ στη ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνή5, θα αποτελέσει Βήμα προβολή5 και εργαλείο εξωστρέφεια5 για tis δοκιμαζόμενε5 μικρομεσαία ελληνικέ5 επιχειρήσει. ΧΡΝΣ: ΤΠΣ: ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΥΡΓΙΑΣ: ΕΝΙΚΙ ΧΩΡΥ: ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: ΠΡΘΕΣΜΙΑ ΥΠ. ΔΗΛ.: ΕΚΘΕΤΕΣ: ΕΚΘΕΜΑΤΑ: ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ: ΕΙΣΔΣ: ΠΛΗΡΦΡΙΕΣ: Πέμπτη 30 Μαΐου έακ Κυριακή 2 Ιουνίου 2013 Διεθνέ$ Εκθεσιακό Κέντρο Ανατολική5 Μακεδονία OpaKns Πέμπτη & Παρασκευή 17:00-22:00, Σάββατο & Κυριακή 11:00-22:00 Στεγασμένο5 xcbpos xajpis εξοπλισμό: 70,00 /τ.μ. Στεγασμένο5 xcbpos με εξοπλισμό: 70,00 /τ.μ. και επιπλέον 20,00 το kootos δομή5 ανά τ.μ. YnaiOpios χώρο5:40,00 Ανάλογα με την κατηγορία και το μέγεθθ5 Tns συμμετοχή5 παρέχονται ειδικέ5 εκπτώσεις. Για περισσότερε5 πληροφορία επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Tns "Ανατολική Μακεδονία-θράκη 2013" 80,00 12 Απριλίου 2013 Ελληνι^ και ξένε5 επιχειρήσει, έλληνε5 αντιπρόσωποι ξένων και ελληνικών οίκων, κρατικοί φορείε και οργανισμοί ins Ελλάδθ5 ή του εξωτερικού, ειδικοί οίκοι. Ανανεώσω Πηγέ5 Ενέργεια5, Ηλιακά Συστήματα, ΦωτοΒολταϊκά, Δομικά Υλικά, Είδη Υγιεινή5, Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμόί, Ηλεκτρόνια 8ι Τηλεπικοινωνιακό5 Εξοπλισμ05, Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά Προϊόντα, Γεωργικά Μηχανήματα, Αγροτικά Προϊόντα, Κτηνοτροφία Εξοπλισμό5, Προκατασκευασμένε5 Κατοικία, Χρώματα, Χαρτοποιία, Τρόφιμα - Ποτά, Είδη & Υλικά Συσκευασία, Συσκευέ5 & Σκεύη ικιακή5 Χρήσεω5, Έπιπλα, Ενδύματα, Δερμάτινα Είδη, Είδη Λαϊκής Τέχνηε, Συστήματα Επεξεργασίας Νερού, Κρατικοί ργανισμοί, Εκδόσεκ & Υπηρεσία Βιομήχανοι, Βιοτέχνε5, έμποροι, επαγγελματία, σπουδαστέ5, απλοί καιαναλωιέ5 (έλληνε5 8ι ξένοι) Για ious εμπορικού5 επισκέπτε5 ελεύθερη rioo6os με την επίδειξη ins επαγγελματία tous K0pias. Για το κοινό ίο εισιτήριο 2 ΔΕΘ ΑΕ, Eyvaiias 154, Θεσσαλονίκη, θεόδωρο5 Κούκαλια5:τηλ , Fax: , Διαδίκιυο: ΥΠ ΤΗΝ ΑΙΠΔΑ METHN ΥΠΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΣΗΜΣ ΠΙΣΤΌΠΙΗΤΗΣ ΧΡΗΓΣ ΕΠΙΚΙΝΝΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΙΑΧ ΚΕΝΤΡ iee Qcwm

Η Expo Cyprus 2015 θα πραγματοποιηθεί φέτος στους χώρους της Κρατικής Έκθεσης στη Λευκωσία μεταξύ 13 και 17 Μαΐου 2015.

Η Expo Cyprus 2015 θα πραγματοποιηθεί φέτος στους χώρους της Κρατικής Έκθεσης στη Λευκωσία μεταξύ 13 και 17 Μαΐου 2015. Λευκωσία 0..0 Προς: Όλα τα μέλη Θέμα: Διεθνής Έκθεση Κύπρου EXPO CYPRUS 0 Κυρίες / Κύριοι, Η Expo Cyprus 0 θα πραγματοποιηθεί φέτος στους χώρους της Κρατικής Έκθεσης στη Λευκωσία μεταξύ και Μαΐου 0. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ έτος 2013 HELEXPO PALACE - Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Αττικής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ κατά την παραχώρηση χρήσης του σε Οργανωτές Εκθέσεων, Συνεδρίων και Εκδηλώσεων ΟΡΟΛΟΓΙΑ HELEXPO: Ελληνικές Εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Κ.: ΠΟΛΗ: ΤΗΛ: FAX: ΚΙΝΗΤΟ: EMAIL: Α.Φ.Μ: Δ.Ο.Υ: ΥΠΕΥΘ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΗΛ./ΚΙΝΗΤΟ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΤΕΥΧΟΣ 51ο ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΤΕΥΧΟΣ 51ο ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 51ο ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε Ε - ΚΑΤΟΙΚΙΑ Κ Ι Α ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΤΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΩΔ.: 5337 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ημερίδα για το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), αριστερά στη θέση Περιστέρι και αµφίπλευρα στη θέση Ταξιάρχης της Εγνατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο στρατηγικός σας συνεργάτης Η ΔΕΘ HELEXPO, ο εθνικός εκθεσιακός φορέας της Ελλάδας, αποτελεί το μεγαλύτερο και σημαντικότερο οργανωτή εκθέσεων, συνεδρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ. Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών. Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών. 1 Κτίρια,εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ. Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών. Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών. 1 Κτίρια,εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ DE MINIMIS ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 800/2008 ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ Α. Πίνακες Επιλέξιµων απανών Στους πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Συντάκτες: Βασίλης Σκρόνιας, Σύµβουλος ΟΕΥ Α Μιχάλης Χαροκόπος, Γραµµατέας ΟΕΥ Β Λευκωσία, 6 Μαΐου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND Στην Αθήνα σήμερα../../2013 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης (στο

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΤΙ ΑΦΟΡΑ: Το Πρόγραμμα για τη «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ, συνολικού

Διαβάστε περισσότερα

EΣΠΑ. Tα κοινοτικά προγράµµατα για νέους, γυναίκες και άνεργους ΠΛΗΡΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

EΣΠΑ. Tα κοινοτικά προγράµµατα για νέους, γυναίκες και άνεργους ΠΛΗΡΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ Ο ΗΓΟΣ EΣΠΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ 12 ΣΕΛΙ ΕΣ Tα κοινοτικά προγράµµατα για νέους, γυναίκες και άνεργους Oι ενισχύσεις για τουρισµό, εµπόριο και µεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-2013) : Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

07 Γιατί να γίνεται Χορηγός στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας;

07 Γιατί να γίνεται Χορηγός στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας; 1 Περιεχόμενα 03 Χαιρετισμός Οργανωτικής Επιτροπής 04 Οργάνωση Οργανωτική Επιτροπή 05 Γενικές Πληροφορίες 06 Εγγραφές 07 Γιατί να γίνεται Χορηγός στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 20.12.2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα