ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ. ޻ݻÝÇ ÙáõïùÇ ³ñïáݳ Çñ ëï³ý³éáõ ¹ÇÙáõÙ-ѳñó³Ã»ñÃÇÏ ÇÙáõÙÇ Ó Á ïñíáõù ³Ýí ³ñ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ. ޻ݻÝÇ ÙáõïùÇ ³ñïáݳ Çñ ëï³ý³éáõ ¹ÇÙáõÙ-ѳñó³Ã»ñÃÇÏ ÇÙáõÙÇ Ó Á ïñíáõù ³Ýí ³ñ"

Transcript

1 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ Þ»Ý»ÝÇ ÙáõïùÇ ³ñïáݳ Çñ ëï³ý³éáõ ¹ÇÙáõÙ-ѳñó³Ã»ñÃÇÏ ÇÙáõÙÇ Ó Á ïñíáõù ³Ýí ³ñ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ լուսանկար 1. Επώνυμο ( x ) / ազգանուն 2. Γένος κατά τη γέννηση [προηγούμενο(-α) επώνυμο(-α)] (x) / ծննդյամբ (նախկին ազգանունը/ները/) 3. Όνομα (-τα) (x) անուն/ներ/ (այլ անուններ) 4. Ημερ/νία γεννήσεως (ημέρα-μήνας-έτος) / ծննդյան տվյալները (տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը) 8. Φύλο Άρρεν / արական Θήλυ/ իգական 5. Τόπος γεννήσεως / ծննդավայրը 6. Χώρα γεννήσεως / երկիրը, որտեղ ծնվել եք 7. Παρούσα ιθαγένεια / ներկայիս քաղաքացիությունը Ιθαγένεια κατά τη γέννηση εάν διαφέρει: / ծննդյամբ ստացած քաղաքացիությունը, եթե այն տարբերվում է վերը նշվածից 9. Οικογενειακή κατάσταση Άγαμος/η / չամուսնացած Έγγαμος/η ամուսնացած Εν διαστάσει առանձին ապրող Διαζευμένος/η / բաժանված Χήρος/α / այրիացած Άλλη (να διευκρινισθεί) այլ (խնդրում ենք ներկայացնել մանրամասն տվյալներ) 10. Στην περίπτωση ανηλίκων: Επώνυμο, όνομα, διεύθυνση (εάν είναι διαφορετική από εκείνη του αιτούντα) και ιθαγένεια νόμιμου επιτρόπου/ασκούντος γονική μέριμνα/ անչափահասների դեպքում. ծնողական իրավունք ունեցողի / խնամակալի ազգանունը, անունը, հասցեն (եթե այն տարբերվում է դիմողի հասցեից) և քաղաքացիությունը 11. Αριθμός δελτίου ταυτότητας, όπου απαιτείται/ առկայության դեպքում ազգային անհատական համարը 12. Τύπος ταξιδιωτικού εγγράφου / ճամփորդական փաստաթղթի տեսակը Κοινό διαβατήριο / սովորական անձնագիր Διπλωματικό διαβατήριο /դիվանագիտական անձնագիր Υπηρεσιακό διαβατήριο / ծառայողական անձնագիր Επίσημο διαβατήριο/ պաշտոնական անձնագիր Ειδικό διαβατήριο / հատուկ անձնագիր Άλλο (να διευκρινισθεί) / ճամփորդական այլ փաստաթուղթ(խնդրում ենք ներկայացնել մանրամասն տվյալներ) ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: Αριθ. αίτησης θεώρησης: Αίτηση υπεβλήθη σε Πρεσβεία / Προξενείο ΚΚΑ Πάροχο υπηρεσιών Εμπορικό διαμεσολαβητή Σύνορα Όνομα: Άλλο Χειριστής του φακέλου: Δικαιολογητικά έγγραφα: Ταξιδιωτικό έγγραφο Μέσα διαβίωσης Πρόσκληση Μέσα μεταφοράς ΤΙΑ Άλλο: Απόφαση για τη θεώρηση: Απορρίπτεται Χορηγείται: A C LTV Ισχύει: Από Έως 13. Αριθμός ταξιδιωτικού εγγράφου/ ճամփորդական փաստաթղթի համարը 14. Ημερομηνία έκδοσης/ տրման ժամկետը 15. Ισχύει έως վավերական է մինչև 16. Εκδούσα αρχή / ու մ կողմից է տրված Αριθμός εισόδων: 1 2 Πολλαπλές Αριθμός ημερών: 17. Διεύθυνση κατοικίας και ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντος/ դիմողի բնակության հասցեն և էլեկտրոնային փոստի հասցեն Αριθμός τηλεφώνου (-ων) /հեռախոսահամարը (ները) x Τα πεδία 1-3 συμπληρώνονται σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο. / 1-ից 3-րդ կետերը լրացնել ըստ ճամփորդական փաստաթղթի տվյալների

2 18. Διαμονή σε χώρα διαφορετική από εκείνη της χώρας παρούσας ιθαγένειας / Ունե ք արդյոք մեկ այլ երկրում բնակվելու իրավունք, բացի այն երկրից, որի քաղաքացին հանդիսանում եք ներկայումս Όχι / չունեմ Ναί. Άδεια διαμονής ή ισοδύναμο έγγραφο Αριθ... Ισχύει έως / Այո, կացության իրավունք կամ համարժեք փաստաթուղթ...nr...վավերական է մինչև Επάγγελμα που ασκείτε επί του παρόντος/ ներկայիս զբաղվածությունը * 20. Όνομα, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου εργοδότη. Για σπουδαστές, όνομα και διεύθυνση εκπαιδευτικού ιδρύματος. / գործատուի հասցեն և հեռախոսահամարը, ուսանողների դեպքում ուսումնական հաստատության անունը և հասցեն 21. Κύριος (-οι) λόγος (-οι) ταξιδιού (-ων): / այցի հիմնական նպատակը Τουρισμός / տուրիզմ Επαγγελματικοί λόγοι / գործնական այց Επίσκεψη σε οικογένεια ή φίλους /այցելություն ընտանիքի անդամներին կամ ընկերներին Πολιτιστικοί λόγοι / մշակույթ Αθλητικοί λόγοι / սպորտ Επίσημη επίσκεψη / պաշտոնական այց Ιατρικοί λόγοι / առողջական պատճառներով Σπουδές / ուսում Διέλευση / տրանզիտ Διέλευση από αερολιμένα / օդակայանային տրանզիտ Άλλοι (να διευκρινισθεί) / այլ (խնդրում ենք ներկայացնել մանրամասն տվյալներ) 22. Κράτος(-η) μέλος (-η) προορισμού/ այցելության երկրները 23. Κράτος μέλος πρώτης εισόδου/ երկիրը, ուր առաջինն եք մուտք գործելու 24. Αριθμός αιτούμενος εισόδων: / մուտքերի քանակը Μία είσοδος / մեկ մուտք Δύο είσοδοι / երկու մուտք Πολλαπλές είσοδοι/ բազմակի մուտք 25. Διάρκεια της προβλεπόμενης παραμονής ή διέλευσης / ծրագրած այցի կամ տարանցիկ այցի տևողությունը Αριθμός ημερών/ նշել օրերի քանակը 26. Θεωρήσεις Σένγκεν που χορηγήθηκαν κατά τα τρία προηγούμενα έτη/ վերջին երեք տարում ստացած շենգենյան վիզաները Όχι / չկա Ναι. Ημερομηνία (-ες) ισχύος από έως / այո, վավերական է (նշել ժամկետը)...մինչև Έχουν ληφθεί δακτυλικά αποτυπώματα στο παρελθόν στο πλαίσιο αίτησης για θεώρηση Σένγκεν; / շենգենյան վիզա ստանալու համար դիմելիս հանձնել ե ք արդյոք մատնահետք Όχι / ոչ Ναι/ այո Ημερομηνία, εάν γνωρίζετε/ ամսաթիվը (եթե գիտեք) 28. Άδεια εισόδου για τη χώρα τελικού προορισμού, εφόσον υπάρχει/ Ունե ք արդյոք հիմնական այցելության երկիր մուտք գործելու թույլտվություն, լրացնել առկայության դեպքում Χορηγήθηκε από Ισχύει από έως / ու մ կողմից է տրված,... ժամկետը...մինչև Προβλεπόμενη ημερ/νία άφιξης στον χώρο Σένγκεν / շենգենյան երկիր մուտք գործելու ծրագրած ամսաթիվը 30. Προβλεπόμενη ημερ/νία αναχώρησης από το χώρο Σένγκεν / շենգենյան երկրից դուրս գալու ծրագրած ամսաթիվը * 31. Επώνυμο και όνομα προσκαλούντος(-ντων) στο (στα) κράτος (-η) μέλος (-η). Εάν δεν συντρέχει αυτή η περίπτωση, όνομα ξενοδοχείου ή προσωρινού καταλύματος στο (στα) κράτος(-η) μέλος(-η) / Անդամ պետությունում/ներում Ձեզ հրավիրողի/ների ազգանունը և անունը Եթե չկան այդպիսիք, խնդրում ենք նշել հյուրանոցը/ները կամ անդամ պետությունում/ներում Ձեր բնակության ժամանակավոր կացարանը/ները Διεύθυνση και ηλεκτρονική διεύθυνση προσκαλούντος/ξενοδοχείου/προσωρινού καταλύματος / հրավիրողի/ների, յուրաքանչյուր հյուրանոցի, յուրաքանչյուր ժամանակավոր կացարանի հասցեն և էլ. փոստի հասցեն Αριθ. τηλεφώνου και φαξ / հեռախոսահամարը և ֆաքսը 1 Tα μέλη των οικογενειών πολιτών της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (CH) (σύζυγοι, τέκνα ή συντηρούμενοι ανιόντες) δεν συμπληρώνουν τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο εφόσον ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία. Τα μέλη των οικογενειών πολιτών της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (CH) πρέπει να προσκομίζουν έγγραφα που να αποδεικνύουν τη συγγένεια τους και να συμπληρώνουν τα πεδία αριθ. 34 και 35. / Եվրամիության և Եվրոպական Տնտեսական Համագործակցության երկրների կամ Շվեյցարիայի քաղաքացիների ընտանիքի անդամները (ամուսիններ, զավակներ կամ նրանց խնամքի տակ գտնվող տարեց ազգականներ), ելնելով իրենց ազատ ապրելու իրավունքից, պարտավոր չեն պատասխանել * նշված կետերին Նրանք, սակայն, պետք է ներկայացնեն ազգակցական կապը հաստատող փաստաթղթեր և լրացնեն 34 և 35 կետերը

3 *32. Επωνυμία και διεύθυνση προσκαλούντος εταιρείας/οργάνωσης / հրավիրող ընկերության/ կազմակերպության անվանումը և հասցեն Αριθ. τηλεφώνου και φαξ εταιρείας/οργάνωσης / հրավիրող ընկերության /կազմակերպության հեռախոսահամարը և ֆաքսը Επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, αριθ. τηλεφώνου, φαξ και ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου επαφής στην εταιρεία/οργάνωση / Ընկերության/կազմակերպության ներկայացուցչի ազգանունը, անունը, հասցեն, հեռախոսահամարը, ֆաքսը և էլ. փոստի հասցեն *33. Τα έξοδα ταξιδιού και διαβίωσης κατά την παραμονή του αιτούντος καλύπτονται: / Դիմողի ճամփորդության և կացության ծախսերը հոգալու է από τον αιτούντα / դիմողն ինքը Μέσα διαβίωσης/ կացության ֆինանսավորման միջոցները Μετρητά / կանխիկ գումար Ταξιδιωτικές επιταγές / ճամփորդական չեքեր Πιστωτική κάρτα / կրեդիտ քարտ Προπληρωμένη διαμονή / նախապես վճարված կացարան Προπληρωμένη μεταφορά / նախապես վճարված փոխադրման միջոց Άλλα (να διευκρινιστούν) / այլ ( խնդրում ենք ներկայացնել մանրամասն տվյալներ) από χορηγό (φιλοξενούντα, εταιρεία, οργάνωση), να διευκρινισθεί/ հրավիրող կողմը (հյուրընկալողը, ընկերությունը, կազմակերպությունը), խնդրում ենք ներկայացնել մանրամասն տվյալներ που αναφέρεται στο πεδίο 31 ή 32/ տես 31 կամ 32 կետերը από άλλον (να διευκρινιστεί) / այլ աղբյուրներից (խնդրում ենք ներկայացնել մանրամասն տվյալներ) Μέσα διαβίωσης/ կացության ֆինանսավորման միջոցները Μετρητά / կանխիկ գումար Παρέχεται κατάλυμα / տրամադրված կացարան Παρέχονται όλες οι δαπάνες κατά τη διαμονή ամբողջական ծախսերի ստանձնում կացության ժամանակահատվածի համար Προπληρωμένη μεταφορά / նախապես վճարված փոխադրման միջոց Άλλα (να διευκρινιστούν) / այլ (խնդրում ենք ներկայացնել մանրամասն տվյալներ) 34. Προσωπικά στοιχεία του μέλους της οικογένειας που είναι πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας / ընտանիքի անդամների անձնական տվյալները, եթե նրանք Եվրամիության կամ Եվրոպական Տնտեսական Համագործակցության երկրների կամ Շվեյցարիայի քաղաքացիներ են Επώνυμο / ազգանուն Ημερομηνία γέννησης / ծննդյան տվյալներ Ιθαγένεια / ազգություն Όνομα (-τα) / անուն(ներ) Αριθ. Ταξιδιωτικού εγγράφου ή δελτίου ταυτότητας/ ճամփորդական փաստաթղթի կամ ինքնությունը հաստատող վկայականի համարը 35. Συγγένεια με πολίτη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας/ Եվրամիության կամ Եվրոպական Տնտեսական Համագործակցության երկրների կամ Շվեյցարիայի քաղաքացիների հետ ազգակցական կապը σύζυγος / ամուսին τέκνο / երեխա εγγονός/η / թոռնիկ συντηρούμενος ανιών/ խնամքի տակ գտնվող տարեց ազգականներ 36. Τόπος και ημερομηνία / վայրը և ամսաթիվը 37. Υπογραφή (υπογραφή ασκούντος γονική μέριμνα/νόμιμου επιτρόπου, όταν πρόκειται για ενηλίκους) / ստորագրություն (անչափահասների փոխարեն ստորագրում են ծնողական իրավունք ունեցողները / խնամակալները) Γνωρίζω ότι το τέλος θεώρησης δεν επιστρέφεται σε περίπτωση απόρριψης. / Ես տեղյակ եմ, որ վիզայի մերժման դեպքում վիզայի համար կատարած վճարումները չեն փոխհատուցվում Ισχύει σε περίπτωση αίτησης για θεώρηση πολλαπλών εισόδων (πρβ. πεδίο αριθ. 24): / Բազմակի մուտքի վիզայի համար դիմելիս (տես 24 կետը) Γνωρίζω ότι χρειάζεται να διαθέτω κατάλληλη ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση για την πρώτη παραμονή μου και για τυχόν μεταγενέστερες επισκέψεις στο έδαφος των κρατών μελών. / ես տեղյակ եմ, որ Եվրամիության տարածքում իմ առաջին կացության և յուրաքանչյուր հաջորդ այցելության համար պարտավոր եմ ունենալ համապատասխան բժշկական ապահովագրություն

4 Γνωρίζω και δέχομαι τα εξής: να συλλεχθούν τα στοιχεία που απαιτούνται από την παρούσα αίτηση και να ληφθεί η φωτογραφία μου και, εφόσον απαιτείται, να ληφθούν τα δακτυλικά αποτυπώματα, που είναι υποχρεωτικά για την εξέταση της αίτησης θεώρησης. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και τα οποία περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο αίτησης θεώρησης, καθώς και τα δακτυλικά αποτυπώματα και η φωτογραφία μου θα γνωστοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από αυτές, ώστε να ληφθεί απόφαση σχετικά με την αίτησή μου θεώρησης. / Տեղյակ եմ և համաձայն, որ վիզայի իմ դիմումի քննության համար պարտավոր եմ տրամադրել տվյալ դիմում-հարցաթերթիկում պահանջվող տվյալները, լուսանկար և անհրաժեշտության դեպքում նաև մատնահետքեր Դիմում-հարցաթերթիկում զետեղված իմ անձին վերաբերող տվյալները, ինչպես նաև իմ մատնահետքերն ու լուսանկարը, վիզայի իմ դիմումի վերաբերյալ որոշում կայացնելու նպատակով, ուղարկվում են անդամ պետությունների իրավասու գերատեսչություններ և քննության ենթարկվում տվյալ գերատեսչությունների կողմից Αυτά τα δεδομένα καθώς και τα δεδομένα που αφορούν την απόφαση που λαμβάνεται σχετικά με την αίτησή μου, ή η απόφαση κατάργησης, ανάκλησης ή παράτασης μιας χορηγηθείσας θεώρησης καταχωρίζονται και αποθηκεύονται στο σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) ( 2 ) για μέγιστο διάστημα 5 ετών, κατά τη διάρκεια του οποίου είναι προσβάσιμα από τις αρχές θεώρησης και τις αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων θεωρήσεων στα εξωτερικά σύνορα και εντός των κρατών μελών και από τις αρχές μετανάστευσης και ασύλου στα κράτη μέλη με σκοπό την επαλήθευση της πλήρωσης των προϋποθέσεων νόμιμης εισόδου, παραμονής και κατοικίας στο έδαφος των κρατών μελών, για την αναγνώριση προσώπων τα οποία δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις αυτές, για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου και για τον καθορισμό της ευθύνης για την εν λόγω εξέταση. Υπό ορισμένους όρους τα στοιχεία θα είναι επίσης διαθέσιμα στις εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών καθώς και στην Ευρωπόλ, για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης και διερεύνησης τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Η αρχή στην Ελλάδα αρμόδια για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, 3ο Τμήμα SIRENE, Κανελλοπούλου 4, , Αθήνα, Τηλ: ,Φαξ: , Εmail: / Այս տվյալները, ինչպես նաև իմ դիմումի որոշման հետ կապված տվյալները կամ վիզայի ժամկետի երկարացման, չեղյալ համարելու, անվավեր ճանաչելու մասին որոշման հետ կապված տվյալները մուտքագրվում են Վիզա- Ինֆորմացիոն համակարգ (VIS) և այնտեղ պահվում են ամենաշատը հինգ տարի Վիզաների համար իրավասու և սահմանին դրանք վերահսկող գերատեսչությունները, Եվրամիության իրավասու գերատեսչությունները, ինչպես նաև անդամ պետությունների ներգաղթի և փախստականների հարցերով զբաղվող գերատեսչությունները այդ հինգ տարիների ընթացքում կարող են օգտվել VIS համակարգից, որպեսզի ստուգեն, արդյո ք առկա են օրինական ճանապարհով անդամ երկրների տարածք մտնելու և այնտեղ օրինական մնալու նախադրյալները, որպեսզի պարզեն անձանց ինքնությունը, ովքեր չեն բավարարում կամ այլևս չեն բավարարում այդ նախապայմանները, որպեսզի քննեն փախստականի կարգավիճակ ստանալու դիմումները և որոշեն, թե ով է իրավասու իրականացնել այդ քննությունը Որոշակի պայմաններից ելնելով այդ տվյալներից կարող են օգտվել նաև անդամ պետությունների թվարկած գերատեսչությունները և Եվրոպոլը ահաբեկչություն և մյուս ծանր հանցագործություններ հայտնաբերելու, կանխելու և հետաքննելու նպատակով Տվյալների վերամշակման համար Ðáõݳëï³ÝáõÙ իրավասու գերատեսչությունն է` ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, 3ο Τμήμα SIRENE, Κανελλοπούλου 4, , Αθήνα, Τηλ: ,Φαξ: , Εmail: Γνωρίζω ότι έχω το δικαίωμα να ζητήσω από οποιοδήποτε κράτος μέλος να μου γνωστοποιήσει τα δεδομένα που με αφορούν και έχουν καταχωριστεί στο VIS καθώς και το κράτος μέλος που διαβίβασε τα στοιχεία, και να ζητήσω τη διόρθωση των δεδομένων που με αφορούν και είναι εσφαλμένα καθώς και τη διαγραφή των δεδομένων που με αφορούν και έγιναν αντικείμενο παράνομης επεξεργασίας. Κατόπιν ρητού αιτήματός μου, η αρχή που εξετάζει την αίτησή μου θα με ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο μπορώ να ασκώ το δικαίωμά μου να ελέγχω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και να ζητώ τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δικαιωμάτων προσφυγής σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του εκάστοτε κράτους. Η εθνική εποπτική αρχή αυτού του κράτους μέλους (ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, Λ. Κηφισίας 1-3, , Αθήνα Τηλ: , Φαξ: , εξετάζει τις αξιώσεις που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. / Ես տեղյակ եմ, որ իրավունք ունեմ ցանկացած անդամ պետությունից տեղեկություն պահանջել այն մասին, թե իմ մասին ի նչ տվյալներ են պահված VIS համակարգում և ո ր անդամ պետության կողմից են այդ տվյալները ներմուծված, բացի այդ ես իրավունք ունեմ դիմել, որ ինձ վերաբերող սխալ տվյալներն ուղղվեն, և ինձ վերաբերող հակաօրինական պահվող տվյալները ջնջվեն Իմ դիմումը քննող հյուպատոսական ներկայացուցչությունը, ցանկության դեպքում, ինձ տեղեկատվություն կտրամադրի այն մասին, ինչպես կարող եմ օգտվել իմ իրավունքից ստուգելու իմ անձին վերաբերող տվյալները և ուղղել կամ ջնջել սխալ տվյալները այդ անդամ պետության իրավական նորմերի համաձայն, ինչպես նաև տեղեկատվություն կտրամադրի համապատասխան անդամ պետության օրենքով նախատեսված իրավական միջոցների մասին Այդ անդամ պետության պետական վերահսկող գերատեսչությունը (ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, Λ. Κηφισίας 1-3, , Αθήνα Τηλ: , Φαξ: , իրավասու է անձնական տվյալների պահպանման վերավերյալ բողոքների համար Δηλώνω ότι εξ όσων γνωρίζω όλες οι πληροφορίες που παρέχω είναι αληθείς και πλήρεις. Γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση συνεπάγεται την απόρριψή της αίτησής μου ή την ακύρωση ήδη χορηγηθείσας θεώρησης και ενδεχομένως, την επιβολή ποινικών κυρώσεων δυνάμει του δικαίου του κράτους μέλους που εξετάζει την αίτηση. / Հավաստում եմ, որ վերը նշված տվյալները լրացվել են առողջ դատողությամբ և գիտակցությամբ, և որ դրանք ճիշտ և ամաբողջական են Տեղյակ եմ, որ իմ կողմից հայտնած տվյալների անճշտությունը կարող է հանգեցնել դիմումիս մերժմանը կամ արդեն տրված վիզայի անվավեր ճանաչմանը, ինչպես նաև անդամ այն պետության իրավական նորմերի շրջանակներում քրեական հետապնդմանը, որի կողմից քննվում է տվյալ դիմումը Εάν η θεώρηση χορηγηθεί, δεσμεύομαι να εξέλθω από το έδαφος των κρατών μελών πριν από τη λήξη ισχύος της. Έχω ενημερωθεί ότι η κατοχή θεώρησης αποτελεί μία μόνον από τις προϋποθέσεις εισόδου στο ευρωπαϊκό έδαφός των κρατών μελών. Το γεγονός και μόνον ότι μου χορηγήθηκε θεώρηση δεν σημαίνει ότι δικαιούμαι αποζημίωση σε περίπτωση που δεν πληρώ τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 (κώδικας συνόρων Σένγκεν), πράγμα το οποίο συνεπάγεται την άρνηση εισόδου μου. Οι προϋποθέσεις εισόδου ελέγχονται εκ νέου κατά την είσοδο στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών. / Վիզա ստանալու դեպքում պարտավորվում եմ նախքան վիզայի վավերականության ժամկետը լրանալը լքել անդամ պետությունների տարածքը Տեղեկացված եմ, որ վիզա ստանալը անդամ պետությունների եվրոպական տարածք մուտք գործելու նախապայմաններից միայն մեկն է Վիզա ստանալը դեռ չի նշանակում, որ կարող եմ վնասի փոխհատուցման իրավունք ունենալ, եթե չեմ բավարարում 5-րդ հոդվածի 1-ին պարբերության (եվրոպական օրենք) Nr.563/2006 (Շենգենյան սահմանային կոդեքս) պահանջներին, որի հետևանքով ինձ արգելվում է երկիր մուտք գործել Երկիր մուտք գործելու նախապայմանները վերստին ստուգման են ենթարկվում անդամ պետությունների եվրոպական տարածք մուտք գործելիս Τόπος και ημερομηνία / վայրը և ամսաթիվը Υπογραφή (Υπογραφή ασκούντος γονική μέριμνα / νόμιμου κηδεμόνα, όταν πρόκειται για ανήλικους): / ստորագրություն (անչափահասների փոխարեն ստորագրում են ծնողական իրավունք ունեցողները / խնամակալները) 2 Εφόσον το VIS είναι σε λειτουργία / Եթե VIS համակարգը արդեն կիրառվում է

5

Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa

Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa Το παρόν έντυπο παρέχεται δωρεάν This application form is free ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ PHOTO 1.Επώνυμο Surname (Family name) 2.Γένος κατά τη γέννηση (προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU FORMU ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ BU FORM ÜCRETSİZDİR.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU FORMU ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ BU FORM ÜCRETSİZDİR. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU FORMU ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ BU FORM ÜCRETSİZDİR. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ FOTOĞRAF 1. Επώνυμο ( 1x ) / Soyadınız ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ 2. Γένος κατά

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 243/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 810/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 1 / 97

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 1 / 97 A/A ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 1 Κράτη Μέλη της Ευρωπαικής Ενώσεως 7 2 Συνδεδεµένα Κράτη 7 3 Κράτη Μέλη της Ευρωπαικής Ενώσεως και συνδεδεµένα Κράτη τα οποία έχουν καταργήσει τους ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ... 5 1.1 Μεθοδολογία... 5 1.2 Ορισμοί... 6 2.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 2 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ.ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία. Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Σε συνεργασία. Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής στάσης απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 80 1 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4251 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία Οκτώβριος 2014 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής στάσης απέναντι στους ενδιαφερόμενους πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 146 14 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλο δαπούς και ανιθαγενείς

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.9.2003 L 222/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1560/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Σεπτεµβρίου 2003 για τα µέτρα εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συµβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και µηχανισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009

Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009 Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009 Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ112/A'), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουνίου 2002 για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουνίου 2002 για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών 2002R1030 EL 19.05.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουνίου 2002 για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ιεύθυνση: Φιλιππουπόλεως 22, για υπηρεσίες δηµοτολογίου και ληξιαρχείου µπορείτε να εξυπηρετηθείτε και από το κτίριο Ελ. Βενιζέλου 167, τηλ.:2313 300900, (πρώην ηµαρχείο Μενεµένης

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ 1. Αντικείμενο του Ενέργειας. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PEPSICO HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22 ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας)

Διαβάστε περισσότερα