ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΡΟΚΑ Α.Μ. : 67/2001 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16/12/2003

2 UNIVERSITY OF MACEDONIA ECONOMICS DEPARTMENT ELECTRONIC STORES OF STOCK EXCHANGE COMPANIES: COMPARISON COURSE: SPECIAL TOPICS OF INFORMATICS SUPERVISOR PROFESSOR: ANASTASIOS A. ECONOMIDIS ELEFTHERIA ROKA A.M. : 67/2001 THESSALONICA 16/12/200 2

3 Περιεχόµενα Περίληψη στα Ελληνικά Περίληψη στα Αγγλικά Πρόλογος Ιστοσελίδες Ελληνικών χρηµατιστηριακών εταιριών Οµοιότητες ιαφορές Ιστοσελίδες Ξένων χρηµατιστηριακών εταιριών Αναφορά στις οµοιότητες και διαφορές τους Σύγκριση Ελληνικών µε Ξένες Πίνακες Συµπεράσµατα Βιβλιογραφία 3

4 Contents Summary in Greek Summary in English Preface Web sites of Greek stock exchance companies Similarities Differences Web sites of foreign stock exchance companies Report to similarities and differences Comparison between Greek and foreign Lists Conclusions Bibliograhy 4

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το ηλεκτρονικό εµπόριο έχει µεγάλη επίδραση τόσο σε µεµονωµένους επενδυτές, όσο και στους ηµερήσιους διαπραγµατευτές. Το ηλεκτρονικό εµπόριο παρέχει εργαλεία που επιτρέπουν σε ορισµένα άτοµα να έχουν εξίσου καλά ή ακόµη και καλύτερα αποτελέσµατα από τους οικονοµικούς οργανισµούς. Εκτός των µετοχών η on line διαπραγµάτευση επεκτείνεται ώστε να περιλαµβάνει παράγωγα, εµπορεύµατα, αµοιβαία κεφάλαια και πολλά άλλα. Οι µελλοντικές ανταλλαγές σε όλο τον κόσµο τοποθετούνται σε αυτό που πολλοί συµµετέχοντες στην αγορά συµφωνούν ότι θα κυριαρχείται από την ηλεκτρονική διαπραγµάτευση. Η on line διαπραγµάτευση συχνά συνδυάζεται µε τις on line τραπεζικές εργασίες. Η εργασία που ακολουθεί αφορά τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις- ιστοσελίδες έξι χρηµατιστηριακών εταιριών, τριών Ελληνικών και τριών Ξένων. Ξεκινά µε µια αναφορά στις εταιρίες αυτές και µε µια συνοπτική περιγραφή τους καθώς και αναφορά στις εταιρίες που ανέλαβαν τον σχεδιασµό των ιστοσελίδων αυτών. Πολύ περιληπτικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι σελίδες είναι έτσι δοµηµένες ώστε να παρέχουν ολοκληρωµένη εφαρµογή στο Internet. Στην συνέχεια γίνεται σύγκριση πρώτα των Ελληνικών, µετά των ξένων και τέλος µια σύγκριση µεταξύ τους. Όσον αφορά τις Ελληνικές χρηµατιστηριακές εταιρίες η δοµή των ιστοσελίδων τους αλλά και το περιεχόµενό τους είναι κατά κύριο λόγο όµοια, υπάρχουν βέβαια και κάποιες σηµαντικές διαφορές οι οποίες και κάνουν κάποιες σελίδες να ξεχωρίζουν. Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές σελίδες των ξένων εταιριών παρουσιάζουν ανάλογη εικόνα έχοντας φυσικά και αυτές κάποιες ιδιαιτερότητες ως προς τον σχεδιασµό της δοµής τους και την διαµόρφωση των λειτουργιών τους. Η ανάλυση των παραπάνω θεµάτων γίνεται µε την βοήθεια ορισµένων σχεδιαγραµµάτων καθώς επίσης στην έρευνά µας περιλαµβάνονται και πίνακες οι οποίοι περιέχουν συνοπτικά κάποια σηµαντικά χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων που εξετάζουµε. Κλείνουµε την έρευνά µας παραθέτοντας κάποια γενικά συµπεράσµατα τα οποία απορρέουν από την ανάλυση και την σύγκριση των ιστοσελίδων µας. Πολύ συνοπτικά µπορούµε να αναφέρουµε ένα γενικό συµπέρασµα ότι σηµαντικό ρόλο για να είναι µια ιστοσελίδα πετυχηµένη παίζει το να είναι εύχρηστη, πλήρης και εντυπωσιακή χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις σελίδες που αναλύσαµε. Εντοπίσαµε δε και κάποια ελαττώµατα ίσως και παραλήψεις. 5

6 SUMMARY The e-trade has a big influence not only on isolated investors but on every day negotiators as well. The e-trade supplies tools that allow some people to have good or even better ressults from the financial organazations. Except for stores the on line negotiaton expands so as to enclude derivatives merchandises and many others. Future exchanges all ver the world are based on what most participants on the market, agree that will be dominated by e trade. The project that follows is about s and web pages of six stock exchange companies, three Greek and three foreigne. We start with a reference to those companies, a brief description and a reference to the companies that resumed their design. Comprehensevely we could say that the pages are structure in such way that they give a complete apliccation of the internet. Continuesly, there a comparison first about Greek pages and then about Greek pages then about foreign and then a comparison between them. The structure of the Greek web pages and their content are similar to eachother, although there are some important differences that make these web page to single out. The web pages of the foreign companies present similar image but they also have some changes in their structure and desingn. The analysis of the above subjects is happening by using some drafts. We also include some lists that contein some important characteristics of the web pages we are axaming. We conclude our investigation by contrasting some general conclutions that flows from the analysis and the comparison of the web pages. Comprehensevely we could mention a general conclution : important asumption for a succesful web page is to be handy, complete and impressive characteristics that the pages we analysed do have. Although we confined some foylts and even some derelictions. 6

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ To internet, παγκόσµιο υπερδίκτυο, είναι ένα νέο µέσο επικοινωνίας και πληροφόρησης πάρα πολύ χρήσιµο και ολοένα και πιο εύχρηστο. Αποτελείται από υπολογιστές κα δίκτυα υπολογιστών που συνδέονται µεταξύ τους κυρίως µε τηλεφωνικές γραµµές µεγάλης χωρητικότητας και κατάλληλης ποιότητας. Η κοινή τηλεφωνική γραµµή που χρησιµοποιούµε σήµερα είναι επαρκής για το σκοπό αυτό. Έτσι το internet χωρίς να έχει φτάσει ακόµη την έκταση του τηλεφωνικού δικτύου, µπορεί πρακτικά και ουσιαστικά να είναι παρόν οπουδήποτε λειτουργούν τηλεφωνικές συνδέσεις. Εκατοµµύρια gigabyte δεδοµένων, προγραµµάτων και πληροφοριών υπάρχουν στους υπολογιστές του και τα πιο πολλά από αυτά είναι διαθέσιµα χωρίς ιδιαίτερους περιορισµούς σε καθέναν από τους συνδεδεµένους χρήστες, σε παγκόσµια δικτύωση. Καθηµερινά συνδέονται στο γιγαντιαίο και γοητευτικό αυτό δίκτυο χιλιάδες χρήστες ανά την υφήλιο και σ αυτό συνέβαλε καταλυτικά η πτώση των τιµών των υπολογιστών καθώς και η ανάπτυξη κατάλληλου και εύχρηστου λογισµικού. Θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε το internet, σαν µια παγκόσµια βιβλιοθήκη που περιλαµβάνει άπειρα δεδοµένα και πληροφορίες. Για οποιοδήποτε θέµα, για οτιδήποτε ζητηθεί, υπάρχει µια απάντηση στο internet. Για να επικοινωνήσουµε µε έναν υπολογιστή στο internet, απαραίτητο είναι να ξέρουµε τη διεύθυνση του. Η διεύθυνση ακολουθεί την ίδια λογική και µε µια ταχυδροµική διεύθυνση και αντιστοιχεί σε ένα και µοναδικό παραλήπτη. Η διεύθυνση ΙΡ δηλώνει τη ταυτότητα ενός υπολογιστή και µπορεί να δοθεί µε δύο µορφές. Είτε ως αριθµητική είτε ως διεύθυνση µε γράµµατα. Υπολογιστές του δικτύου αναλαµβάνουν να µεταφράσουν τις διευθύνσεις αυτές. Οι διευθύνσεις ΙΡ αποτελούνται από δύο τµήµατα. Το προκαθορισµένο τµήµα, που ονοµάζεται διεύθυνση δικτύου (Network ID) και το µεταβαλλόµενο τµήµα, που ονοµάζεται διεύθυνση συστήµατος (host address). Όλες οι διευθύνσεις δικτύου πρέπει να είναι µοναδικές, στο internet. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) είναι η διεύθυνση που χρησιµοποιείται για ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ των χρηστών του internet. Ένας άλλος τρόπος είναι αυτός της διεύθυνσης σελίδας. Οι δύο αυτοί τύποι ακολουθούν την ίδια λογική προορίζονται όµως για διαφορετική χρήση. Το www. (World Wide Web) είναι η πιο δηµοφιλής υπηρεσία του internet και η ευρύτατη αποδοχή του οφείλεται στο φιλικό τρόπο προσπέλασης και παρουσίασης των πληροφοριών του δικτύου. Ο παγκόσµιος αυτός ιστός, περιέχει µια τεράστια και οικουµενική συλλογή πληροφοριών κατανεµηµένη σε κόµβους σε ολόκληρο το internet, διαθέσιµων µέσα από συγκεκριµένα προγράµµατα επικοινωνίας. Είναι όµως και ένα σύστηµα αναζήτησης και ένας τρόπος παρουσίασης όλων αυτών των πληροφοριών, που βασίζεται στην απεικόνιση τους ως υπερκείµενο (hypertext).ο αναγνώστης διαβάζει on-line κάποιο κείµενο για ένα θέµα του ενδιαφέροντος του και, πατώντας µε το ποντίκι σε ειδικά σηµειωµένα σηµεία (λέξεις- 7

8 κλειδιά) του κειµένου, στα οποία ο συγγραφέας έχει παραποµπές για περισσότερη ανάλυση και παρουσίαση του θέµατος, έχει τη δυνατότητα να µεταφερθεί άµεσα σε παρεµφερή συνδεδεµένα κείµενα που υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσµο. Στο web είναι δυνατή η σύνδεση σε ένα υπερκείµενο οποιουδήποτε πληροφοριακού υλικού (δηλαδή κειµένου, video ήχου και εικόνας) όπου κι αν βρίσκεται αυτό µέσα στο internet, αρκεί να γνωρίζουµε το αντίστοιχο URL (Universal Resource Locator = Παγκόσµιος Εντοπισµός Πόρων) δηλαδή την µοναδική του διεύθυνση µέσα στο δίκτυο. Με την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών ιστοσελίδων, η κάθε επιχείρηση, φορέας ή οργανισµός, µπορεί να παρέχει στους χρήστες του internet οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες, ενώ παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να προωθεί τις πωλήσεις της σε παγκόσµιο επίπεδο, όχι µόνο µε την προοπτική της διαφήµισης αλλά και µε την πραγµατοποίηση άµεσων πωλήσεων και χρέωση του προϊόντος στην πιστωτική κάρτα του χρήστη. Έτσι και για το χρηµατιστήριο, το internet καλύπτει διάφορες περιπτώσεις, όπως είναι η παρακολούθηση των τιµών µετά το κλείσιµο της συνεδρίασης, η διαχείριση του χαρτοφυλακίου και ο υπολογισµός του κέρδους ή της ζηµίας, η παρακολούθηση των τιµών των µετοχών µε µία µικρή καθυστέρηση, η πλήρης παρακολούθηση των συναλλαγών και της συνεδρίασης του χρηµατιστηρίου σε πραγµατικό χρόνο αλλά και δυνατότητα δηµιουργίας συναλλαγών µέσα από την οθόνη του υπολογιστή µας. Αρκετές λοιπόν είναι οι επιλογές που καλύπτουν τις ανάγκες του καθένα, ξεκινώντας από τους µικρούς επενδυτές που νοιάζονται και αγωνιούν για την πορεία των µετοχών τους αλλά και τους πιο µεγάλους επενδυτές, αυτούς που «παίζουν» εκατοµµύρια σε καθηµερινή βάση. Στη διεύθυνση του in.gr (http://www.in.gr) την πιο πλήρη πύλη στο internet, µπορεί κανείς να βρεί αρκετές από τις πιο πάνω επιλογές καθώς και άλλες. Υπάρχουν βέβαια και άλλες λύσεις για την άµεση πληροφόρηση από το χρηµατιστήριο στην οθόνη του υπολογιστή, µε ειδικές εφαρµογές που όµως απαιτούν συγκεκριµένο hardware, λειτουργικό σύστηµα και βάσεις δεδοµένων. Τα συστήµατα αυτά έρχονται σε «πακέτα» κλειστά, εγκαθίστανται σε έναν συγκεκριµένο υπολογιστή, είναι δύσκολο να µεταφερθούν σε κάποιον άλλο και εξαιτίας του κόστους τους δεν χρησιµοποιούνται ιδιαίτερα από τους µικροεπενδυτές. Στο σηµείο αυτό το internet έρχεται να δώσει τη λύσει στον απλό χρήστη προσφέροντας την εύκολη αλλά κυρίως την φθηνή πληροφόρηση. Η λειτουργία των εφαρµογών πληροφόρησης για το χρηµατιστήριο είναι απλή, αφού δε χρειάζεται τίποτα περισσότερο από έναν απλό υπολογιστή, τη σύνδεση µε το internet και ένα πρόγραµµα αναζήτησης (browser), όπως ο internet explorer, που έρχεται µαζί µε τα windows. Αυτές τις πληροφορίες µπορεί κανείς να τις δει από οποιοδήποτε PC, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη εγκατάσταση και κυρίως χωρίς χρέωση. 8

9 Η εντολή δίνεται σε ηλεκτρονική µορφή από ένα υπολογιστή µε πρόσβαση στο web από οπουδήποτε στον κόσµο Η εντολή δροµολογείται στον κεντρικό υπολογιστή της εταιρίας και σε ελάχιστο χρόνο προωθείται στην αίθουσα συναλλαγών του χρηµατιστηρίου Η εντολή µεταφέρεται στον αντικριστή της εταιρίας ο οποίος την δίνει στον ειδικό γ ια να βρει την καλύτερη δυνατή τιµή και τότε η εντολή διεκπεραιώνεται ναι Η εντολή είναι µεγαλύτερη οπυι9οπυ από Μετοχές? όχι Η εντολή µεταφέρεται αυτόµατα σε ένα ειδικό και διεκπεραιώνεται σύµφωνα µε τις τιµές προσφοράς και ζήτησης Σε λίγα δευτερόλεπτα ο ειδικός επιβεβαιώνει την διαπραγµάτευση και την τιµή, δίνοντας πληροφορίες στον υπολογιστή του επενδυτή. Οι χρηµατιστηριακές εταιρίες µε των οποίων τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις θα γίνει η σύγκριση είναι οι εξής : 1. Εθνική Xρηµατιστηριακή : 2. Κύκλος Χρηµατιστηριακή : 3. Alpha Χρηµατιστηριακή : 4. E Trade financial : 5. Water house financial : 6. Ameritrade financial : Ξεκινώντας την ανάλυση του θέµατος της σύγκρισης ηλεκτρονικών καταστηµάτων χρηµατιστηριακών εταιρειών, θα γίνει µια αναφορά στις εταιρείες και στη δοµή των ηλεκτρονικών τους σελίδων. 9

10 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Η Εθνική Χρηµατιστηριακή είναι η πρώτη χρηµατιστηριακή εταιρεία στην Ελλάδα και ανήκει στον όµιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Ο σχεδιασµός της ηλεκτρονικής της σελίδας έχει γίνει από την Intarget Α.Ε. η οποία έχει αναδειχθεί (1999) πρωτοπόρος εταιρεία παροχής ολοκληρωµένων επιχειρησιακών εφαρµογών στον χρηµατιστηριακό τοµέα και θεωρείται ηγέτιδα δύναµη στην παροχή ολοκληρωµένων διαδικτυακών λύσεων. Ο σχεδιασµός της ηλεκτρονικής σελίδας βασίζεται στα εξής χαρακτηριστικά: Παροχή καινοτοµικών επιχειρησιακών εφαρµογών, διαρκή επεκτασιµότητα και απόδοση, αξιοπιστία δεδοµένων και ασφάλεια συναλλαγών, λειτουργικότητα και αυστηρό έλεγχο για εξασφάλιση ποιότητας. Η ιστοσελίδα είναι δοµηµένη έτσι ώστε να παρέχει ολοκληρωµένη εφαρµογή στο internet, βασισµένη σε 3 θεµατικά γνωστικά επίπεδα απαραίτητα για τη δηµιουργία επιτυχών διαδικτυακών εφαρµογών : τεχνογνωσία, λειτουργικότητα και προσανατολισµό σύµφωνα µε τις ανάγκες της αγοράς και αισθητικό και καλλιτεχνικό σχεδιασµό. Η σελίδα αυτή είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή στην εισαγωγή της. Ξεκινάει µε µια εκτενή αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρείας, περιέχοντας έντονα-φωτεινά χρώµατα και σχέδια, µια παρουσίαση που θα µπορούσαµε να πούµε ότι ισοδυναµεί µε διαφηµιστικό της εταιρείας. Αυτός ο τρόπος εισαγωγής της ιστοσελίδας είναι ιδιαίτερα χρήσιµος και αναγκαίος ώστε να κεντρίσει τη προσοχή και το ενδιαφέρον αυτών που επισκέπτονται πρώτη φορά τη συγκεκριµένη σελίδα. Βέβαια δίνεται η δυνατότητα παράβλεψης αυτής της εισαγωγής µε κουµπί εντολής, για εξοικονόµηση χρόνου, από αυτούς που επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα για συγκεκριµένη εργασία. 10

11 11

12 ALPHA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Η ALPHA χρηµατιστηριακή είναι µία επίσης τραπεζική εταιρία του οµίλου ALPHA BANK. Το σχεδιασµό της σελίδας έχει κάνει η REUTERS µία από τις µεγαλύτερες εταιρίες σχεδιασµού σελίδων στην Ευρώπη µε έδρα της το Λονδίνο. Βασίζεται στις εξής θεµελιώδης αρχές: την προσιτή ποιότητα, αξιοπιστία σε ότι αφορά την εγκυρότητα και ταχύτητα των εφαρµογών και σεβασµό της προσωπικότητας των ατόµων και παρεχόµενων υπηρεσιών. Η σελίδα έχει σχεδιαστεί βασισµένη στην απλότητα χωρίς να ξεφεύγει της αισθητικής και της κουλτούρας δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών. Η σελίδα ανοίγει άµεσα χωρίς ιδιαίτερη εισαγωγή και είναι η πιο µικρή από τις άλλες δύο. εν έχει έντονα χρώµατα ούτε και ιδιαίτερα γραφικά καθώς είναι απλουστευµένη και λιτή. Άλλωστε η σχεδίαση των ηλεκτρονικών σελίδων πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή γιατί αν απλά δείχνει εντυπωσιακή και ελκυστική χωρίς να παρουσιάζει τα κατάλληλα και απαραίτητα χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών, τότε έχει φυσικά αποτύχει στην εκπλήρωση του σκοπού της αρχικής της δηµιουργίας. 12

13 ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Η Κύκλος χρηµατιστηριακή είναι µέλος του χρηµατιστηρίου Αθηνών. Την ιστοσελίδα της υπόψη εταιρίας έχει σχεδιάσει η HITECH Consultans SA κινούµενη µε άξονες την εφαρµογή υψηλής τεχνολογίας στη συλλογή στατιστικών στοιχείων και την υιοθέτηση κορυφαίων µεθόδων στην ανάλυση των δεδοµένων. Έχει ως αντικείµενο την δηµιουργία, ανάπτυξη και ανάλυση πολυπληθών και πολυδιάστατων σχεσιακών βάσεων δεδοµένων µε στόχο την ανακάλυψη και εξειδίκευση διαρθρωτικών σχέσεων οι οποίες εκφράζουν συγκεκριµένες συµπεριφορές. Για τις αναλύσεις αυτές χρησιµοποιήθηκαν λογισµικά εργαλεία νευρωνικών δικτύων και τεχνητής νοηµοσύνης (intelligent miner for data) διεθνούς οίκου (ΙΒΜ) τελευταίας τεχνολογίας. Η ιστοσελίδα ανοίγει µε µια µικρή εισαγωγή, που δίνεται η δυνατότητα επιλογής της γλώσσας. Ούτε αυτή η σελίδα δίνει ιδιαίτερη έµφαση στα χρώµατα και τα σχέδια αλλά βασίζεται στην απλότητα και την αισθητική σχεδίαση. 13

14 14

15 ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ Οι υπόψη ιστοσελίδες, όπως ήταν και αναµενόµενο, είναι όµοιες µεταξύ τους καθώς αφορούν εταιρείες του ίδιου τοµέα. Αρχίζοντας την ανάλυση, πρέπει να τονίσουµε ότι οι ηλεκτρονικές σελίδες είναι όµοιες ως προς τη δοµή τους. Είναι έτσι δοµηµένες ώστε ο κύριος σκελετός τους να περιλαµβάνει : Στο αριστερό και επάνω µέρος πληροφορίες για τις εταιρείες όπως η φιλοσοφία τους, οι στόχοι τους, η ιστορία τους καθώς και τα µέλη τα οποία την απαρτίζουν. Επίσης περιλαµβάνονται στοιχεία όπως οι παρεχόµενες υπηρεσίες (παροχή επενδυτικών συµβουλών, επενδύσεις σε µετοχές και άλλες αξίες στα διάφορα χρηµατιστήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού), λεξικό όρων (οικονοµικών και χρηµατοοικονοµικών) και άλλα οικονοµικά στοιχεία. Υπάρχουν λειτουργίες που αναφέρονται σε τιµές µετοχών και στις αποδόσεις αυτών κατά το κλείσιµο του χρηµατιστηρίου, τεχνικές-στατιστικές αναλύσεις καθώς και κουµπί εντολής «links» όπου παραπέµπει τον επισκέπτη σε παρεµφερής σελίδες που υπάρχουν καταχωρηµένες στο internet. Σηµαντικό να αναφερθεί και η λειτουργία για on-line συναλλαγές που δίνεται στην Εθνική και στον Κύκλο καθώς και η αίτηση σύνδεσης που υπάρχει στην Alpha. Στον Κύκλο επίσης βλέπουµε και µια λειτουργία «Ερωτήσεις- Απαντήσεις» που όµως δεν οδηγεί κάπου καθ ότι αναφέρει ότι δεν υπάρχουν καταχωρηµένες ερωτήσεις. Στο µεσαίο τµήµα των σελίδων υπάρχει το κύριο τους θέµα που αποτελείται κυρίως από ειδήσεις και νέα γύρω από το χρηµατιστήριο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στην Εθνική περιλαµβάνονται χρηµατιστηριακά σχόλια, στατιστικά στοιχεία, τεχνική ανάλυση, δηµόσιες εγγραφές καθώς και οικονοµικά και επιχειρηµατικά νέα από ΗΠΑ, ΕΕ και Ελλάδα. Στον Κύκλο παρουσιάζονται ειδήσεις από τα παγκόσµια χρηµατιστήρια όπως Ιαπωνία, Ρωσία κ.τ.λ., ενώ στην συνέχεια εµφανίζει επιχειρηµατικά νέα και ηµερήσιο δελτίο όπως είδαµε και στην Εθνική. Στην alpha βλέπουµε πρόσφατες ειδήσεις καθώς και µας δίνεται η επιλογή για περισσότερες ειδήσεις. Επίσης παρουσιάζεται µια κινούµενη µπάρα µε τις αποδόσεις των µετοχών. Τέλος στο δεξί τµήµα βλέπουµε σε όλες τις διευθύνσεις διάγραµµα του γενικού δείκτη τιµών καθώς και αποδόσεις κλεισίµατος µετοχών του χρηµατιστηρίου αξιών Αθηνών αλλά και του διεθνούς χρηµατιστηρίου. Στην Εθνική βλέπουµε αναλυτικότερα κάποιες πληροφορίες σχετικά µε τις ανοδικές και καθοδικές µετοχές. 15

16 Κάτι που αποτελεί κοινό στοιχείο για όλες τις σελίδες είναι ο κατάλληλος και επαρκής σχεδιασµός τους που παρέχει σωστή παρουσίαση των πληροφοριών. Οι επαρκής, ακριβής και επίκαιρες πληροφορίες είναι απαραίτητες από τη στιγµή που οι ιστοσελίδες απευθύνονται σε άτοµα που θέλουν να ενηµερώνονται για την πορεία των κεφαλαίων και την απόδοση των µετοχών τους. Γι αυτό ακριβώς το λόγο ενηµερώνονται καθηµερινά αναγράφοντας την τρέχουσα ηµεροµηνία στο δεξί τους τµήµα. Η πρόσβαση στις παραπάνω τρεις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ήταν ιδιαίτερα εύκολη και γρήγορη όπως και η πρόσβαση στις διάφορες λίστες που οδηγούν οι λειτουργίες που υπάρχουν σε καθεµία από τις πιο πάνω σελίδες. Η ευκολία χρήσης και πλοήγησης των συγκεκριµένων σελίδων κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία όχι µόνο για τους µικρούς και µεγάλους επενδυτές που θέλουν να διαχειρίζονται τα συµφέροντα τους αλλά κυρίως για τους απλούς επισκέπτες που µπορεί να µην διαθέτουν την κατάλληλη και απαραίτητη γνώση χειρισµού υπολογιστών και αναζήτησης σελίδων χρηµατιστηριακών εταιρειών. Οι ιστοσελίδες µας χρησιµοποιούν τις κατάλληλες χρωµατικές αντιθέσεις ώστε τα κουµπιά εντολών και οι σηµειώσεις-παρατηρήσεις να είναι ευδιάκριτες και εύκολο να εντοπιστούν ακόµη και από άτοµα που έχουν προβλήµατα όρασης και δε µπορούν να διακρίνουν και να εντοπίσουν τις διάφορες λειτουργίες όταν έχουν παρόµοιο χρώµα µε αυτό της σελίδας στην οποία βρίσκονται. Επίσης, στα κείµενα των σελίδων µας δεν εντοπίστηκαν λάθη ή παραλείψεις όπως συντακτικά και ορθογραφικά σφάλµατα. Σαν µια ακόµη οµοιότητα θα µπορούσαµε να αναφέρουµε την δυνατότητα ανάγνωσης των ιστοσελίδων τόσο στα Ελληνικά όσο και στην Αγγλική γλώσσα. Στην Κύκλος χρηµατιστηριακή εµφανίζονται δύο µικρά εικονίδια των αντίστοιχων γλωσσών στην εισαγωγή πριν την εµφάνιση της κύριας σελίδας ενώ στις άλλες δύο ιστοσελίδες εµφανίζεται η παραπάνω δυνατότητα εναλλαγής της γλώσσας στην αρχική τους σελίδα και συγκεκριµένα στην πάνω γραµµή εντολών. Στην Εθνική βλέπουµε µόνο το σύµβολο της αγγλικής γλώσσας ενώ στην alpha αναγράφονται και οι δύο επιλογές. Συνοψίζοντας, µπορούµε να πούµε ότι τηρούνται προϋποθέσεις απαραίτητες για την αξιοπιστία των σελίδων όπως παροχή εµπιστοσύνης και ασφάλεια των συναλλαγών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύµφωνα µε τους ειδικούς νόµους. Τέλος οι ιστοσελίδες παρέχουν ασφάλεια των ατοµικών πληροφοριών, αφού δεν κρίνεται απαραίτητη η αναγραφή των προσωπικών στοιχείων του επισκέπτη. 16

17 ΙΑΦΟΡΕΣ Οι ιστοσελίδες των εταιρειών αυτών αν και είναι αρκετά όµοιες µεταξύ τους, έχουν και κάποιες βασικές διαφορές : Μια από τις βασικότερες διαφορές είναι η δυνατότητα «on line συναλλαγών» ένα κουµπί εντολής πολύ βασικό το οποίο εντοπίζουµε τόσο στην Εθνική όσο και στον Κύκλο, κάτι που όµως λείπει από την Alpha. Το κουµπί αυτό δίνει την δυνατότητα για χρηµατιστηριακές συναλλαγές. Μπορεί δηλαδή ο επενδυτής µέσω του υπολογιστή του να συνδέεται µε την χρηµατιστηριακή του εταιρεία και να αγοράζει και να πουλάει µετοχές από το χώρο που βρίσκεται. Η δυνατότητα αυτή έχει πρόσφατα εισαχθεί στις ιστοσελίδες αυτές, άλλωστε η δοµή και η λειτουργία τους εξελίσσονται παράλληλα µε τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και των υπολογιστών. Στην Εθνική συναντάµε το κουµπί αυτό στο αριστερό µέρος της σελίδας και αναλυτικότερα έχει τις εξής επιλογές : θέση πελάτη / δυναµική θέση πελάτη / συναλλαγές / πράξεις / καταχωρίσεις εντολών / εικόνα εντολών / διαχείριση ασφάλειας. Στον Κύκλο την επιλογή αυτή τη βλέπουµε στο πάνω µέρος της σελίδας. Επίσης µια άλλη βασική διαφορά είναι ότι στο Κύκλο βλέπουµε την επιλογή «άνοιγµα λογαριασµού» κάτι που δεν υπάρχει στις άλλες ιστοσελίδες. Ανοίγοντας αυτή την επιλογή εµφανίζεται µια σελίδα τύπου αίτησης, όπου ο επενδυτής δίνει τα στοιχεία που του ζητάνε όπως ονοµατεπώνυµο, κωδικό, εταιρική µορφή, έδρα, ΑΦΜ, ΟΥ και πολλά άλλα προσωπικά στοιχεία απαραίτητη για τη δηµιουργία λογαριασµού. Μια ακόµη διαφορά είναι η λειτουργία «επικοινωνία» που εµφανίζεται µε κουµπί εντολής στις ιστοσελίδες της Εθνικής και της Alpha, δεν υπάρχει όµως στον Κύκλο. Η επιλογή αυτή βρίσκεται και για τις δύο σελίδες στην πάνω γραµµή τους, και εµφανίζει τα εξής : στην Alpha, ανοίγοντας την «επικοινωνία» ανοίγει και το Microsoft outlook express και εµφανίζεται ένα παράθυρο µε το όνοµα νέο µήνυµα στο οποίο δίνεται η δυνατότητα αποστολής κάποιου µηνύµατος. Υπάρχει παραλήπτης και αποστολέας τον οποίο συµπληρώνει ο ενδιαφερόµενος και κενός χώρος για να πληκτρολογήσουµε το περιεχόµενο του µηνύµατος. Για την επεξεργασία του κειµένου δίνεται γραµµή εντολής µε την βασική µορφοποίηση κειµένου. Στην Εθνική η ίδια λειτουργία εµφανίζεται κάπως διαφορετικά. Ανοίγει µια σελίδα στην οποία δίνονται οι διευθύνσεις των κεντρικών καταστηµάτων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κρήτης και στη συνέχεια καλείται να πληκτρολογήσει ο ενδιαφερόµενος τα προσωπικά του στοιχεία όπως ονοµατεπώνυµο, , διεύθυνση, τηλέφωνο, και τέλος δίνεται χώρος για το µήνυµα. Στο κάτω δεξί µέρος αυτής της σελίδας υπάρχει το κουµπί «αποστολή» για την αποστολή του µηνύµατος. 17

18 Στο κύκλο όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω δεν υπάρχει δυνατότητα τέτοια, επικοινωνίας δηλαδή του χρήστη µε τις χρηµατιστηριακές εταιρείες, υπάρχει όµως ένα κουµπί εντολής «ερωτήσεις-απαντήσεις» το οποίο ίσως δίνει τη δυνατότητα να γίνονται διάφορα ερωτήµατα από τους ενδιαφερόµενους και να δίνονται απαντήσεις από κατάλληλα άτοµα της εταιρείας, αξίζει όµως να αναφέρουµε πως δεν υπάρχει υλικό (καταχωρηµένες δηλαδή ερωτήσεις και απαντήσεις) σ αυτή τη σελίδα σε διάστηµα ενός µηνός περίπου όπου γίνεται και η σχετική έρευνά µας. Ως διαφορά θα µπορούσαµε επίσης να θεωρήσουµε την ύπαρξη λεξικού στο Κύκλο και στην Εθνική κάτι που δεν εντοπίσαµε στην Alpha. Η λειτουργία αυτή αποτελείται από ανάλυση κάποιων χρηµατιστηριακών εννοιών κάτι που µπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιµο στους χρήστες µε µικρή εµπειρία στα χρηµατιστήρια αλλά και σε έµπειρους επενδυτές για τυχόν διευκρινήσεις. Σαν µια ακόµη διαφορά θα µπορούσαµε να αναφέρουµε το πώς ξεκινούν οι σελίδες, ποιο είναι δηλαδή το πρώτο πράγµα που παρουσιάζουν. Αναλυτικότερα η Εθνική ξεκινά µε κάποια χρηµατιστηριακά σχόλια, από την πιο πρόσφατη συνεδρίαση του χρηµατιστηρίου και συνεχίζει µε κάποια στατιστικά στοιχεία. Ο Κύκλος ξεκινά µε ειδήσεις από τα παγκόσµια χρηµατιστήρια όπως Ιαπωνία, Ρωσία κ.τ.λ, ενώ στη συνέχεια εµφανίζει επιχειρηµατικά νέα και ηµερήσιο δελτίο. Τέλος στο ξεκίνηµα της η Alpha εµφανίζει ειδήσεις, αποτελέσµατα εξαµήνου και εννεαµήνου αλλά και το σηµαντικότερο ίσως, ότι περνάει µια κινούµενη µπάρα η οποία περιλαµβάνει τις αποδόσεις όλων των µετοχών, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για τους επενδυτές όσον αφορά την ενηµέρωσή τους. Επίσης, ως προς το περιεχόµενο των σελίδων η αναφορά στα ξένα χρηµατιστήρια δεν είναι η ίδια. Συγκεκριµένα η Εθνική και η Alpha περιλαµβάνουν µια στοιχειώδη αναφορά στις τιµές των κυριότερων διεθνών δεικτών στο δεξί µέρος των σελίδων, ενώ ο Κύκλος παρουσιάζει αναλυτικά τα ξένα χρηµατιστήρια σε ξεχωριστή σελίδα από κουµπί εντολής που βρίσκεται στο αριστερό πάνω µέρος της αρχικής σελίδας. Στη σελίδα αυτή λοιπόν βλέπουµε πίνακες µε το χρηµατιστήριο της Αµερικής, των κυριότερων Ευρωπαϊκών χωρών και άλλων βασικών διεθνών δεικτών. Εδώ θα µπορούσαµε να προσθέσουµε και µια ακόµη µικρή διαφορά την οποία εντοπίσαµε. Αναφέρθηκε και πιο πάνω ότι και οι τρεις σελίδες στο δεξί τους µέρος περιλαµβάνουν διάγραµµα του γενικού δείκτη. Η διαφορά αυτή εντοπίστηκε στην Alpha όπου περιλαµβάνει µεν διάγραµµα του γενικού δείκτη όπως και οι ιστοσελίδες των άλλων δύο χρηµατιστηριακών εταιρειών, περιλαµβάνει δε και ένα δεύτερο διάγραµµα εξαµηνιαίου δείκτη. Κάτι που εντοπίστηκε επίσης στην Εθνική είναι ότι για την επεξεργασία ορισµένων λειτουργιών που περιέχει η σελίδα, απαραίτητη είναι η χρήση κάποιων προγραµµάτων του office όπως το excel και το acrobat για επεξεργασία κειµένου pdf. Συγκεκριµένα στο κύριο 18

19 κορµό της σελίδας βλέπουµε δύο επιλογές τις δηµόσιες εγγραφές και τη τεχνική ανάλυση, για το πρώτο απαιτείται excel-acrobat ενώ για το δεύτερο µόνο το πρόγραµµα acrobat. Αυτή η προϋπόθεση χρησιµοποίησης άλλων προγραµµάτων είναι κάτι που δεν εντοπίστηκε ούτε στην Alpha ούτε στον Κύκλο. Στην αρχική σελίδα της Alpha υπάρχουν στο αριστερό µέρος της δύο εικονίδια το «Alpha trade» και το «Alpha web banking», κάτι που δεν υπάρχει στις άλλες σελίδες και θα µπορούσαµε να το αναφέρουµε σαν µια ακόµη διαφορά. Ανοίγοντας το «web banking» ζητείται να δώσει ο χρήστης κάποια στοιχεία όπως µυστικός κωδικός, κωδικός συνδροµητή και αναφέρει και τη δυνατότητα πληρωµής τελών κυκλοφορίας, κάτι που δεν συναντήθηκε πουθενά κατά την ανάλυση των άλλων δύο ιστοσελίδων. ίνονται επίσης οι δυνατότητες για επιπλέον πληροφορίες και εµφάνισης συνήθων ερωτηµάτων καθώς αξιόλογο είναι να αναφέρουµε ότι υπάρχει και η δυνατότητα να γίνει κανείς µέλος πατώντας το κουµπί εντολής «γίνε µέλος». Επίσης σ αυτή τη σελίδα εντοπίσαµε µια ακόµη δυνατότητα επικοινωνίας του χρήστη µε την εν λόγω εταιρεία. Πατώντας το κουµπί «επικοινωνία» ανοίγει µια άλλη σελίδα στην οποία δίνεται η δυνατότητα τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις να συµπληρώσουν µια σχετική φόρµα αναφέροντας και πάλι κάποια προσωπικά τους στοιχεία καθώς υπάρχει και ιδιαίτερη δυνατότητα για αποστολής βιογραφικού σηµειώµατος. Όλα αυτά βέβαια µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών. Μια επιπλέον διαφορά στην οποία θα µπορούσαµε να αναφερθούµε όσον αφορά τις εταιρείες των οποίων τις σελίδες ερευνούµε είναι η φήµη. Τόσο η Εθνική όσο και η Alpha, από τις πρώτες χρηµατιστηριακές στην Ελλάδα, είναι δύο εταιρείες που ανήκουν σε οµίλους τραπεζών µεγάλων, που διαθέτουν κύρος και πολυετή εµπειρία. Ο Κύκλος δε αν και γνωστή χρηµατιστηριακή εταιρεία στο χώρο της, τα τελευταία χρόνια δεν έχει παρουσιάσει την καλύτερη δυνατή εικόνα, έχει δηλαδή κάπως αλλοιωµένη τη φήµη της κάτι που την κάνει να υστερεί των άλλων δύο. εν κρίνεται σκόπιµη η περαιτέρω ανάπτυξη των αιτιών για τους οποίους συµβαίνει αυτό, αρκεί µια απλή αναφορά. Στις ιστοσελίδες της Alpha και του Κύκλου στο κύριο σκελετό τους, στο αριστερό µέρος συγκεκριµένα, βλέπουµε µια λειτουργία η οποία µας δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσουµε τις µετοχές ως προς την τιµή τους.υπάρχει ένα κενό πλαίσιο στο οποίο ζητείται να συµπληρώσει ο ενδιαφερόµενος την τιµή της µετοχής στον Κύκλο ενώ στην Alpha αναφέρεται ο τίτλος αναζήτηση µετοχών, κάτι το οποίο δεν εντοπίστηκε στην ιστοσελίδα της Εθνικής χρηµατιστηριακής. 19

20 Αναφερθήκαµε και σε άλλα σηµεία εργασίας µας για τον τρόπο µε τον οποίο εµφανίζονται οι σελίδες, την εικόνα τους δηλαδή αλλά και για τη δοµή τους, καθώς και παρεµβάλλονται και πραγµατικές εικόνες των σελίδων. Είδαµε λοιπόν ότι η Εθνική είναι η µεγαλύτερη και πλουσιότερη σε σχήµατα, χρώµατα και εικόνες ενώ οι άλλες δύο εµφανίζουν λιγότερο καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, έχοντας δεύτερη σε σειρά τον Κύκλο και τρίτη έρχεται η Alpha η οποία είναι λιγότερο εντυπωσιακή. Στο σηµείο αυτό θα µπορούσαµε να παρεµβάλλουµε ένα διάγραµµα που θα εµφανίζει τις τρεις εταιρείες και στο οποίο βλέπουµε το ποσοστό εντυπωσιασµού και καλλιτεχνικής σχεδίασης της κάθε σελίδας. ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΚΛΟΣ ALPHA 20

21 Αναφέραµε ότι η Εθνική έχει τη πληρέστερη ίσως ιστοσελίδα και ότι η Alpha είναι εκ πρώτοις τουλάχιστον όψεως η µικρότερη. Και εδώ έγκειται η διαφορά τους. Η Alpha έχει πολλές λειτουργίες και δυνατότητες οι οποίες όµως θέλουν αρκετό ψάξιµο και καλή γνώση του internet γενικότερα, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την επεξεργασία της σελίδας. Ενώ η Εθνική περιέχει όλες τις λειτουργίες της σε ευδιάκριτα σηµεία στην αρχική της σελίδα διευκολύνοντας έτσι τον ενδιαφερόµενο χρήστη ακόµη και τον πιο αρχάριο. Θα µπορούσαµε να πούµε εποµένως ότι η Alpha είναι ίσως η περιεκτικότερή, λιγότερο όµως εύχρηστη κάτι που την καθιστά στην ουσία σε χαµηλότερη θέση από την Εθνική αλλά και από τον Κύκλο ο οποίος βρίσκεται κάπου στη µέση όσον αφορά την περιεκτικότητα και την ευκολία στη χρήση. Και σ αυτό το σηµείο κρίνεται αναγκαίο να παρεµβάλουµε ένα διάγραµµα στο οποίο βλέπουµε τις τρεις εταιρείες, σε πιο βαθµό εντοπίστηκε η περιεκτικότητά τους σε συνδυασµό όµως µε την ευκολία πλοήγησής τους. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΚΛΟΣ ALPHA 15% 10% 5% 0% ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΚΛΟΣ ALPHA 21

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονικό εµπόριο, ιαφημιση και

ηλεκτρονικό εµπόριο, ιαφημιση και ηλεκτρονικό εµπόριο, ιαφημιση και Γραφικές τέχνες Κατερίνα Πηγιάκη ΜΕΡΟΣ Β Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Γραφικές Τέχνες, Πολυµέσα Εναλλακτικοί τρόποι διαφήµισης Push (webcasting). Μηνύµατα σε άτοµα ή

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 1Τι είναι ο Παγκόσµιος Ιστός; Λόγω της µεγάλης απήχησης του Παγκόσµιου Ιστού πολλές φορές ταυτίζουµε τον Παγκόσµιο Ιστό µε το Διαδίκτυο. Στην πραγµατικότητα αυτή η αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

χρήστες και υπηρεσίες

χρήστες και υπηρεσίες ιδακτικό υλικό µαθητή χρήστες και υπηρεσίες Από όσα αναφέρθηκαν, γίνεται αντιληπτό ότι όποιος έχει τον κατάλληλο εξοπλισµό και έχει εξασφαλίσει τον τρόπο σύνδεσής του µε το ιαδίκτυο, µπορεί να το χρησιµοποιήσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MARKETING ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: κ. A. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ & κ. Γ.ΣΙΩΜΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για να εισέλθετε στην πλατφόρµα τηλεκατάρτισης της Equal Society και να έχετε πρόσβαση στα περιεχόµενά

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος Οδηγός Βοήθειας για τη Χρήση των Μαθηµάτων e-learning για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Σύντοµος Οδηγός Βοήθειας για τη Χρήση των Μαθηµάτων e-learning για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύντοµος Οδηγός Βοήθειας για τη Χρήση των Μαθηµάτων e-learning για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Βοήθεια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστηµα... 3 3. Είσοδος στο σύστηµα... 5 4. Υποβολή πρότασης... 6 5. Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής υποβολής... 10 6. On

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό Εγχειρίδιο

Βοηθητικό Εγχειρίδιο AGFN EXPERT LITE Χρηµατιστήριο Αθηνών Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Βοηθητικό Εγχειρίδιο Version 7.5.0.322 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ AGFN EXPERTLITE... 2 2. ΣΥΝ ΕΣΗ (LOGIN)... 3

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 3 Μια αναλυτικότερη προσέγγιση στην δραστηριότητα 3.10

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 3 Μια αναλυτικότερη προσέγγιση στην δραστηριότητα 3.10 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα σπουδών "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" - Θ.Ε. ΠΛΗ11 Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 3 Μια αναλυτικότερη προσέγγιση στην δραστηριότητα 3.10 Βασίλειος Βεσκούκης ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel 2002... 9 Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #1 η : Οργάνωση & στόχοι μαθήματος, καλές αρχές σχεδιασμού στο web, τα μεγαλύτερα λάθη στον web σχεδιασμό Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr 1 Στόχοι μαθήματος Κατανόηση της

Διαβάστε περισσότερα

Στο παράρτηµα θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι δυνατότητες δύο προγραµµάτων Το ένα είναι το Professional Portfolio Manager (-P.P.M-) µε το οποίο µπορεί

Στο παράρτηµα θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι δυνατότητες δύο προγραµµάτων Το ένα είναι το Professional Portfolio Manager (-P.P.M-) µε το οποίο µπορεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στο παράρτηµα θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι δυνατότητες δύο προγραµµάτων Το ένα είναι το Professional Portfolio Manager (-P.P.M-) µε το οποίο µπορεί ο χρήστης να πραγµατοποιήσει τις µεθόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter; Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται:

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται: Μάθημα 10 Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Chapter 10 Knowledge Transfer In The E-world Chapter 13 Knowledge Management Tools and Knowledge Portals Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2

Σελίδα 2 Περιεχόμενα Ασφαλής Πλοήγηση... 3 Internet Cookies... 3 Τι είναι τα cookies του internet;... 3 Πως μπορώ να αποκλείσω τα cookies;... 3 Ιδιωτική Περιήγηση... 9 Tι δεν αποθηκεύει η Ιδιωτική Περιήγηση;...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΕΛΕ 2004, ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΕΛΕ 2004, ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ανοίξτε τον Internet Explorer 2. Επισκεφθείτε τη σελίδα http://www.ermionida.info 3. Επισκεφθείτε τη σελίδα Ν.Ε.Λ.Ε Αργολίδας 4. Όταν οδηγήσετε το ποντίκι πάνω στην Λέξη ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ, το σχήµα

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου

Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου 3.1.1.1 Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου Ως επί το πλείστον δεν υπάρχουν διαφορές στη χρήση του Εγγράφου Κειμένου στα λειτουργικά Windows ή Linux. Η σημαντικότερη διαφορά παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση των ανεπιθύµητων ηλεκτρονικών µηνυµάτων. Blocking spam mail. ηµήτρης Μπιµπίκας

Αντιµετώπιση των ανεπιθύµητων ηλεκτρονικών µηνυµάτων. Blocking spam mail. ηµήτρης Μπιµπίκας Αντιµετώπιση των ανεπιθύµητων ηλεκτρονικών µηνυµάτων Blocking spam mail ηµήτρης Μπιµπίκας 2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ/ BLOCKING SPAM MAIL Αντιµετώπιση των ανεπιθύµητων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport 1. Γενικά...1 2. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Infotest...1 3. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Certiport...4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συναλλαγών. Σε CFDs

Οδηγός συναλλαγών. Σε CFDs Οδηγός συναλλαγών Σε CFDs Περιεχόμενα Οδηγός Συναλλαγών σε CFDs... 2 Κατάσταση Λογαριασμού... 2 Διαγράμματα... 2 Είδη Εντολών για τα CFDs... 2 ΣΤΟ DEMO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 Οδηγός Συναλλαγών σε CFDs Καλώς ήλθατε

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2011

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2011 Ισχύει από 01.05.2011 31.12.2011 1. Περιγραφή Υπηρεσίας Η υπηρεσία Πλοηγός, που παρέχεται µέσω του ιστοχώρου www.ploigos.gr, παρέχει δωρεάν γεωγραφική πληροφόρηση και πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport 1. Γενικά...1 2. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Infotest...2 3. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Certiport...5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιγραφή της αρχικής οθόνης κάθε τάξης α. Εικονίδια επιλογής θεµατικών ενοτήτων β. Εικονίδια διαφυγής...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιγραφή της αρχικής οθόνης κάθε τάξης α. Εικονίδια επιλογής θεµατικών ενοτήτων β. Εικονίδια διαφυγής... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.............................. 5 Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.............................. 6 Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗΣ....................................

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε τη Microsoft Access

Γνωριµία µε τη Microsoft Access Γνωριµία µε τη Microsoft Access ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων Έναρξη - Προγράµµατα - Microsoft Access - ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων µε χρήση Κενής βάσης δεδοµένων - ΟΚ Επιλέγουµε Φάκελο και στο Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5.1 Εισαγωγή Το πρακτικό κομμάτι της πτυχιακής μας εργασίας αφορά την δημιουργία μιας λειτουργικής ιστοσελίδας με την χρήση της πλατφόρμας του Weebly, που αποτελεί μια σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

TO FASTCATZ STOREFRONT ΤΗΣ INTERCLIENT ( ηµιουργία καταλόγων προϊόντων για ηλεκτρονικό εµπόριο)

TO FASTCATZ STOREFRONT ΤΗΣ INTERCLIENT ( ηµιουργία καταλόγων προϊόντων για ηλεκτρονικό εµπόριο) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ TO FASTCATZ STOREFRONT ΤΗΣ INTERCLIENT ( ηµιουργία καταλόγων προϊόντων για ηλεκτρονικό εµπόριο) Εισηγητής: ιδάσκων: Οικονοµίδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση λειτουργίας επικοινωνίας δεδοµένων (µόντεµ)

Προσοµοίωση λειτουργίας επικοινωνίας δεδοµένων (µόντεµ) Προσοµοίωση λειτουργίας επικοινωνίας δεδοµένων (µόντεµ) Ανάδοχοι Φορέας Υλοποίησης Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχος φορέας: CONCEPTUM A.E. 2 Περιεχόµενα 1. Λίγα λόγια για

Διαβάστε περισσότερα

Version X. Οδηγίες χρήσης

Version X. Οδηγίες χρήσης Version 1.0.1.X Οδηγίες χρήσης Πρόλογος Η εφαρµογή CallReceiver σχεδιάστηκε για την υποστήριξη ξενοδοχείων ή επιχειρήσεων, όσον αφορά στις τηλεφωνικές κλήσεις που διαχειρίζεται το τηλεφωνικό κέντρο (Τ/Κ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζουμε επιγραμματικά τα σημαντικότερα μοντέλα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Στα επόμενα κεφάλαια αναλύουμε διεξοδικότερα κάθε ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Άκουσµα. ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου. Εγχειρίδιο χρήσης

Άκουσµα. ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου. Εγχειρίδιο χρήσης Άκουσµα ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόµενα 1 Το λογισµικό «Άκουσµα»... 3 2 Πλοήγηση στο λογισµικό... 3 2.1 Επιλογή χρήστη...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 8 Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ιαδίκτυο: Κεφάλαιο 8Α: Βασικές Έννοιες ιαδικτύου Κεφάλαιο 8Β: ΣύνδεσηκαιΕργασία Online ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στηνπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 1. Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο... 3 1.1. Όροι Και Έννοιες... 3 1.2. Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο... 5 2. Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό 7 Το Περιβάλλον Ενός Φυλλομετρητή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2 Μάθαµε στο προηγούµενο µάθηµα πώς να δίνουµε ονόµατα στις ιστοσελίδες µας, να βάζουµε χρώµα και γραφικά, ή ακόµα να δηµιουργούµε υπερσυνδέσµους σε κείµενο και εικόνες. Σήµερα µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

onlinetrading.piraeus-sec.gr

onlinetrading.piraeus-sec.gr onlinetrading.piraeus-sec.gr Η νέα πλατφόρμα ΟnlineΤrading είναι σχεδιασμένη με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις προσφέροντας δυνατότητες προσαρμογής σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Η πλατφόρμα προσφέρει εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην αρχική σελίδα Πληκτρολογώντας ο χρήστης τη διεύθυνση στο περιηγητή διαδικτύου μεταφέρεται αυτόματα στη παρακάτω σελίδα.

Πρόσβαση στην αρχική σελίδα Πληκτρολογώντας ο χρήστης τη διεύθυνση  στο περιηγητή διαδικτύου μεταφέρεται αυτόματα στη παρακάτω σελίδα. Περιεχόμενα Πρόσβαση στην αρχική σελίδα... 2 Αρχική... 3 Το Μουσείο... 3 Συλλογές... 4 Σύνθετη αναζήτηση... 5 Βιβλιοθήκη... 6 Πολυμεσικές εφαρμογές... 7 Ψηφιακές υπηρεσίες... 8 Ενοικίαση αιθουσών... 8

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. EurobankTrader

Οδηγός χρήσης. EurobankTrader Οδηγός χρήσης EurobankTrader Περιεχόμενα Δημιουργία Σελίδων (Προβολών)... 2 Αναζήτηση Συμβόλου & Λίστες Προβολής... 2 Συναλλαγές: καταχώρηση & τύποι εντολών... 2 Καταχώρηση σχετικών εντολών... 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση λειτουργίας επιπέδων OSI

Προσοµοίωση λειτουργίας επιπέδων OSI Προσοµοίωση λειτουργίας επιπέδων OSI Ανάδοχοι Φορέας Υλοποίησης Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχος φορέας: CONCEPTUM A.E. 2 Περιεχόµενα 1. Λίγα λόγια για την εφαρµογή...

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 2003 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1. http://www.sciencedirect.com Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτές είναι μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε με κοινές εργασίες. Γρήγορα αποτελέσματα σειρά

Αυτές είναι μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε με κοινές εργασίες. Γρήγορα αποτελέσματα σειρά Αυτές είναι μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε με κοινές εργασίες. Γρήγορα αποτελέσματα σειρά 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 & Microsoft Dynamics CRM Online Φθινόπωρο 13 Πρώτα, θα χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται: 1. Στη διαχείριση των βασικών στοιχείων του ταμειακού συστήματος και στη σύνδεσή του με λογαριασμούς λογιστικής

Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται: 1. Στη διαχείριση των βασικών στοιχείων του ταμειακού συστήματος και στη σύνδεσή του με λογαριασμούς λογιστικής Μέσω της εφαρμογής Academia Financials Έσοδα - Έξοδα η Data Communication σας δίνει τη δυνατότητα να ανταλλάξετε δεδομένα μεταξύ των λιανικών πωλήσεων των επιχειρήσεων - πελατών σας και των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Outlook Ξεκίνηµα Ευχαριστίες...

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Outlook Ξεκίνηµα Ευχαριστίες... Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 11 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο... 13 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 13 Σύντοµη παρουσίαση... 14 Μερικές συµβάσεις... 16 Μια τελευταία λέξη (µπορεί και δύο)... 16 2 Τι νέο

Διαβάστε περισσότερα

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α. Γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής για κατασκευή eshop

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α. Γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής για κατασκευή eshop WEB AGENCY ALBATROS Διαφημιστικές Υπηρεσίες & Σχεδιασμός ιστοσελίδων www.webagencyalbatros.com Τηλ 6939052115 Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α Γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής για κατασκευή eshop

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Internet και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Εισαγωγή στο Internet και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 1 Internet Το Internet ή ιαδίκτυο όπως λέγεται στην ελληνική ορολογία, είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο που συνδέει εκατοµµύρια υπολογιστές, οι οποίοι µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους. Το Internet είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών.

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών. Κεφάλαιο 2 Με το διαδίκτυο μπορεί κάποιος: να κάνει έρευνα, να ψωνίσει για διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα, να δει καιρικούς χάρτες, να πάρει φωτογραφίες, ταινίες, και διάφορες άλλες πληροφορίες που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Portal Επιμελητηρίου Φωκίδας

Portal Επιμελητηρίου Φωκίδας Portal Επιμελητηρίου Φωκίδας Εγχειρίδιο Χρηστών www.epimelitiriofokidas.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πλοήγηση στην Ιστοσελίδα... 2 Βασικό Οριζόντιο μενού... 3 Αρχική Σελίδα... 3 Το Επιμελητήριο... 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό για το µάθηµα της βιολογίας Α και Γ Γυµνασίου. Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή

Λογισµικό για το µάθηµα της βιολογίας Α και Γ Γυµνασίου. Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή Λογισµικό για το µάθηµα της βιολογίας Α και Γ Γυµνασίου Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή Περιεχόµενα Πρόλογος για τον µαθητή...2 1. Το µενού πλοήγησης...3 2. Κουµπιά / εντολές πλοήγησης...4 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω Έκδοση 1.0 12 Ιανουαρίου 2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 25978/04.08.2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : Προσαρμογή, Ανάπτυξη, Έλεγχος και Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) ΕΠΛ 012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) Διδάσκων Καθηγητής: Δημήτριος Τσουμάκος Εαρινό Εξάμηνο 2010 Βασικές Πληροφορίες Πότε: Δευτέρα & Πέμπτη 10:30-12μμ Πού: ΧΩΔ01

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Τα στοιχεία του παραθύρου του Excel... 10 Κελιά και διευθύνσεις... 13 Σε ποιο κελί θα τοποθετηθούν τα δεδομένα;... 14 Καταχώριση δεδομένων... 15 Τι καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ-ΓΤΠ61/Α2. Παππά Θεοδώρα 9/12/2007

ΕΑΠ-ΓΤΠ61/Α2. Παππά Θεοδώρα 9/12/2007 ΕΑΠ-ΓΤΠ61/Α2 Παππά Θεοδώρα 9/12/2007 Εισαγωγή 1/2 Η παρούσα παρουσίαση αφορά στην µεθοδολογία ανάπτυξης διεπαφής χρήστη-υπολογιστή. Η όλη διαδικασία αφορά στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή, ανθρωποκεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Κεφάλαιο 4 ο Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Διδακτικοί στόχοι Να εξηγηθεί πώς το διαδίκτυο μετασχηματίζει τις επιχειρήσεις Να συγκριθούν οι κατηγορίες του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Frederick University Extranet

Frederick University Extranet Frederick University Extranet Το Frederick University Extranet είναι µια ηλεκτρονική υπηρεσία που µπορούν να χρησιµοποιούν οι φοιτητές µέσω διαδικτύου (Internet) για να έχουν πρόσβαση σε οποιεσδήποτε πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαδικτύου και εφαρμογές. Κοινωνική Δικτύωση

Εταιρική Παρουσίαση. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαδικτύου και εφαρμογές. Κοινωνική Δικτύωση Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαδικτύου και εφαρμογές Εταιρική Παρουσίαση Ιστοσελίδα: http://www.webgift.gr Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2810225611 Ε-mail: info@webgift.gr Κοινωνική Δικτύωση Facebook

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία O p e n T e c h n o l o g y S e r v i c e s Η Εταιρεία H O.T.S A.E. είναι σήµερα µία από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόµενες εταιρείες στην Ελλάδα στους τοµείς των Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών Πληροφορικής και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πύλης Ύδρευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά

Οδηγίες Χρήσης Πύλης Ύδρευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά στο πλαίσιο του έργου «Σύστημα Διαχείρισης, Απομακρυσμένης Παρακολούθησης και Ολοκληρωμένων Συναλλαγών για το Δίκτυο Ύδρευσης» Οκτώβριος 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Στόχος της Πύλης... 3 Εγγραφή στην Πύλη...

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Καμπάση, PhD. Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Αικατερίνη Καμπάση, PhD. Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Αικατερίνη Καμπάση, PhD Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Ζάκυνθος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 5 1.1 Βάσεις Δεδομένων 7 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς αµιανός

Γαβαλάς αµιανός Πανεπιστήµιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας ικτυακά Πολυµέσα Ι (Β Έτος, 3ο εξ) Εργαστήριο #1ο: Εισαγωγή στην HTML Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ :

4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ : 4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ : Σκοπός του συγκεκριμένου φύλλου εργασίας είναι ο μαθητής να εξοικειωθεί με τις συναρτήσεις, τις αριθμητικές πράξεις καθώς και την επισήμανση κελιών υπό όρους με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήματος για την Υποστήριξη του Έργου Διαχείρισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα

10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα 10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα 1 10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα Γιατί η επιχείρησή σας χρειάζεται να έχει παρουσία στο διαδίκτυο? 2 1. Η εταιρική σας ιστοσελίδα είναι ανοιχτή στον κόσμο 24 ώρες την ημέρα,

Διαβάστε περισσότερα