Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΜΣ: «Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΜΒΑ» Συγκριτική ανάλυση αποδοτικότητας στον Τραπεζικό Τομέα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΜΣ: «Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΜΒΑ» Συγκριτική ανάλυση αποδοτικότητας στον Τραπεζικό Τομέα"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΜΣ: «Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΜΒΑ» Συγκριτική ανάλυση αποδοτικότητας στον Τραπεζικό Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΠΕΡΔΑ Α.Μ. 205 Πάτρα, Οκτώβριος 2012

2 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΜΣ «Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, MBA» Συγκριτική Ανάλυση Αποδοτικότητας στον Τραπεζικό Τομέα Διπλωματική Εργασία Μαρία Σκαπέρδα, Α.Μ. 205 Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Αναπλ. Καθηγητής κ. Γιαννίκος Ιωάννης (επιβλέπων) Καθηγητής κ. Συριόπουλος Κωνσταντίνος Επίκ. Καθηγητής κ. Ανδρουλάκης Γεώργιος Οκτώβριος 2012

3 Ευχαριστίες Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του ΠΜΣ «Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΜΒΑ». Ίσως ένα απλό ευχαριστώ θα ήταν λίγο για όλους τους ανθρώπους που ήταν αρωγοί στην προσπάθειά μου. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω κατ αρχάς τον επιβλέποντα κ. Γιάννη Γιαννίκο και τον συνεπιβλέποντα κ. Κώστα Συριόπουλο, των οποίων η βοήθεια μου δόθηκε απλόχερα ανά πάσα στιγμή και ήταν ουσιαστική πάνω σε οποιαδήποτε πρόβλημα και δυσκολία. Ένα ευχαριστώ επίσης για το τρίτο μέλος της εξεταστικής επιτροπής κ. Γιώργο Ανδρουλάκη, ο οποίος επίσης δεν ήταν απλώς μέλος της εξεταστικής επιτροπής, αλλά μου πρόσφερε απλόχερα την όποια βοήθεια χρειάστηκα σε θέματα μαθηματικών και στατιστικής. Επιπλέον, οφείλω να ευχαριστήσω τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής του ΑΤΕΙ Κρήτης, κ. Σταύρο Αρβανίτη, για τη διαμεσολάβησή του ώστε να μπορέσω να πάρω δεδομένα από τη βάση Data Stream της Thomson Reuters. Η εργασία αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Μαρία Σκαπέρδα. 1

4 Περίληψη Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΜΒΑ». Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση της αποτελεσματικότητας των Ελληνικών Εμπορικών Τραπεζικών Οργανισμών που είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για το διάστημα , ουσιαστικά 2 χρόνια πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Το δείγμα μας περιελάμβανε δέκα (10) Τραπεζικούς Ομίλους. Η μελέτη περιλαμβάνει δύο τρόπους ανάλυσης. Καταρχάς υπολογίστηκαν βασικοί αριθμοδείκτες Αποτελεσματικότητας - Κερδοφορίας όπως ο Δείκτης Αποτελεσματικότητας (Efficiency Ratio) που συνδέει τα λειτουργικά έσοδα με τα λειτουργικά έξοδα, Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROA), Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE), Δείκτης Καθαρού Περιθωρίου ή Καθαρού Κέρδους (NPM). Εν συνεχεία χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (DEA), ώστε να υπολογιστεί η τεχνική αποτελεσματικότητα των υπό μελέτη Τραπεζικών Οργανισμών. Ειδικότερα, επιλύθηκε σε δύο στάδια το μοντέλο CCR, προσανατολισμένο στις εισροές, υπό σταθερές αποδόσεις κλίμακας. Αναλύθηκαν δύο περιπτώσεις, που διαφοροποιούνται ως προς τις εισροές. Στην πρώτη περίπτωση συμπεριελήφθησαν στο μοντέλο μόνο ενδογενείς μεταβλητές των εταιρειών και στη δεύτερη συμπεριελήφθησαν και εξωγενείς μακροοικονομικές μεταβλητές όπως πληθωρισμός, ποσοστά ανεργίας και ΑΕΠ, ώστε να μελετήσουμε την αποτελεσματικότητα κάτω από το πρίσμα της γενικότερης οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, σε όλες τις μεθόδους το 2008 είναι το πιο αναποτελεσματικό έτος συνολικά για τους 10 Τραπεζικούς Ομίλους και κατ επέκταση για το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα, μιας και το δείγμα που μελετήσαμε αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο τμήμα του κλάδου. Πέραν τούτου τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται ανάλογα με τη μέθοδο μελέτης. Ειδικότερα, από τη μέθοδο των αριθμοδεικτών βρίσκονται αρκετοί Τραπεζικοί Όμιλοι να έχουν χαμηλό δείκτη αποτελεσματικότητας (Efficiency Ratio). Ωστόσο, οι επιμέρους αριθμοδείκτες ROA, ROE και NPM, καταδεικνύουν κυρίως αναποτελεσματική τη Geniki Bank σχεδόν σε όλα τα έτη και Τράπεζες όπως το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η T Bank, η Proton Bank και η Eurobank, σε συγκεκριμένα έτη, κυρίως το Αξιοσημείωτη είναι η πολύ μεγάλη πτώση στις τιμές όλων των αριθμοδεικτών που αναλύθηκαν για την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, το Στην ανάλυση μέσω της DEA, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι περισσότερες οι Τράπεζες είναι τεχνικά αποτελεσματικές. Στην περίπτωση που το μοντέλο περιελάμβανε μόνο ενδογενείς μεταβλητές απεδείχθησαν αναποτελεσματικοί Τραπεζικοί Όμιλοι σε ποσοστό 20%. Από αυτούς κυρίως αναποτελεσματική είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ ακολουθούν οι Όμιλοι Geniki Bank και Proton Bank. Στην δεύτερη περίπτωση που χρησιμοποιήθηκαν και μακροοικονομικές μεταβλητές ως εισροές, το ποσοστό των αναποτελεσματικών Τραπεζών μειώνεται περαιτέρω. Η διαφορά έγκειται κυρίως στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος που στο δεύτερο μοντέλο απεδείχθη αποτελεσματική σε ολόκληρο το υπό μελέτη διάστημα. 2

5 Στο επίπεδο της συγκριτικής ανάλυσης αποδοτικότητας των Τραπεζών, η Alpha Bank αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική απ όλες κατέχοντας τη 2 η θέση στην παραμετρική ανάλυση και πετυχαίνοντας πλήρη τεχνική αποτελεσματικότητα στην DEA και στις δύο περιπτώσεις εισροών. Στον αντίποδα, η Geniki Bank βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις σε όλες σχεδόν τις μεθόδους. Σε γενικές γραμμές, ο μεγάλος αριθμός των αποδοτικών μονάδων ως προς την τεχνική αποτελεσματικότητα, συνάδει με τη γενικότερη άποψη, ότι αφενός οι Τράπεζες δεν αποτελούν παράγοντα που συντελεί στην οικονομική κρίση και επιπλέον έχουν διαμορφώσει λειτουργικό πλαίσιο που μπορεί να αναπροσαρμόζεται σε όλες τις συνθήκες και να είναι αποτελεσματικό Λέξεις κλειδιά: Αποτελεσματικότητα Τραπεζών, Δείκτες Αποδοτικότητας, Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων, Τεχνική Αποτελεσματικότητα, Οικονομική κρίση. 3

6 Abstract This study was conducted as part of the Postgraduate Program "New Principles of Business Administration, MBA." The aim is to analyze the efficiency of Greek Commercial Bank Institutions listed on the Athens Stock Exchange for the period , basically 2 years before and during the financial crisis. There were used two methods of analysis through Efficiency Ratios and the method of Data Envelopment Analysis in the form of two stages model CCR, CRS, input oriented. We analyzed two cases with DEA: a) only discretionary variables and b) with the aid of non discretionary (macroeconomic) variables such as inflation and GDP, in order to describe the overall economic situation. The results of the first method show that several banks have low Efficiency Ratio. However, the ratios ROA, ROE and NPM, demonstrate mainly ineffective Geniki Bank in all years and Banks like TT, T Bank, Proton Bank and Eurobank, in particular years, especially in It is worth noting that there is very large decline of all ratios for the Agricultural Bank of Greece, in DEA results indicate that in the banking sector the operational level is effective. In the first case we found inefficient banks up to 20%. Of these most inefficient is the National Bank of Greece (50% in the study period), followed by Geniki Bank and Proton Bank (with a rate of 33.3% inefficiency in the study period). In the second case, the proportion of inefficient banks is reduced to only 11.67%. The difference lies mainly in the National Bank of Greece which in the second model is effective throughout the whole period under study. Generally, the large number of efficient units is consistent with the general sense, about the economic crisis that banks are not a contributing factor to the financial crisis and have developed an operational framework that can be adjusted in all situations and be effective. Keywords: Bank Efficiency, Efficiency Ratios, Data Envelopment Analysis, Technical Efficiency, Financial Crisis. 4

7 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 1 Περίληψη... 2 Abstract... 4 Ευρετήριο Πινάκων... 7 Ευρετήριο Διαγραμμάτων Εισαγωγή Αντικείμενο και στόχος της Διπλωματικής Εργασίας Δομή της Διπλωματικής Εργασίας Συνοπτική παρουσίαση Τραπεζικών Ομίλων Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε Alpha Bank Τράπεζα Αττικής Α.Τ.Ε Τράπεζα EFG Eurobank Εργασίας Α.Ε Γενική Τράπεζα της Ελλάδος (Geniki Bank) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε Proton Τράπεζα Α.Ε T Bank Α.Τ.Ε Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο της Ελλάδος Α.Τ.Ε Επισκόπηση Σχετικής Βιβλιογραφίας Οικονομική επίδοση Ανάλυση μέσω αριθμοδεικτών Θεωρητικό υπόβαθρο Εμπειρικά Αποτελέσματα Αριθμοδεικτών Συμπεράσματα Μέθοδος της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (DEA) Περιγραφή της μεθόδου Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα της DEA Ανάλυση Μεθοδολογίας Επεκτάσεις του μοντέλου CCR

8 5.5 Αρνητικά Δεδομένα Διαχείριση Δεδομένων Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών Αποτελέσματα PCA Εμπειρικά Αποτελέσματα DEA Μοντέλο CCR CRS Input Oriented 1 η περίπτωση Μοντέλο CCR CRS Input Oriented 1 η περίπτωση μετασχηματισμός δεδομένων Μοντέλο CCR CRS Input Oriented 2 η περίπτωση Τελικά Συμπεράσματα Βιβλιογραφία Παράρτημα

9 Ευρετήριο Πινάκων Πίνακας 1: Μικρές Τράπεζες ως προς την Κεφαλαιοποίηση Πίνακας 2: Μεγάλες Τράπεζες ως προς την Κεφαλαιοποίηση Πίνακας 3: Μεταβολές Δανείων και Καταθέσεων των 10 Τραπεζικών Ομίλων για το διάστημα Πίνακας 4: Τιμές Δείκτη Αποτελεσματικότητας για τις μεγάλες Τράπεζες Πίνακας 5: Τιμές Δείκτη Αποτελεσματικότητας για τις μικρές Τράπεζες Πίνακας 6: Τιμές ROA για τις μεγάλες Τράπεζες Πίνακας 7: Τιμές ROA για τις μικρές Τράπεζες Πίνακας 8: Κατάταξη Τραπεζών ανάλογα με τις τιμές ROA, σύμφωνα με την κατάταξη του Golin Πίνακας 9: Τιμές ROE για τις μεγάλες Τράπεζες Πίνακας 10: Τιμές ROE για τις μικρές Τράπεζες Πίνακας 11: Τιμές NPM για τις μεγάλες Τράπεζες Πίνακας 12: Τιμές NPM για τις μικρές Τράπεζες Πίνακας 13: Μέσες τιμές όλων των δεικτών ανά τράπεζα και κατάταξή τους Πίνακας 14: Κατάταξη Τραπεζικών Ομίλων με τη μέθοδο των Αριθμοδεικτών Αποδοτικότητας Πίνακας 15: Εισροές και Εκροές των Τραπεζικών Ομίλων βάσει της Προσέγγισης Παραγωγής 49 Πίνακας 16: Μέση τιμή αποτελεσματικότητας θ, σε κάθε έτος Πίνακας 17: Αναποτελεσματικές Μονάδες και τα αντίστοιχα θ, βάσει της ανάλυσης μέσω του μοντέλου CCR CRS Input oriented, 1 η περίπτωση Πίνακας 18: Κατάταξη Τραπεζικών Ομίλων με τη μέθοδο CCR CRS Input oriented 1 η περίπτωση Πίνακας 19: Μεταβλητές Αναποτελεσματικότητας Εισροών 1 η περίπτωση Πίνακας 20: Μεταβλητές Αναποτελεσματικότητας Εκροών 1 η περίπτωση Πίνακας 21: Αναποτελεσματικές Μονάδες και τα αντίστοιχα θ, με μετασχηματισμένες εισροές και με πραγματικές όλες τις τιμές των εισροών Πίνακας 22: Μέση τιμή αποτελεσματικότητας θ, σε κάθε έτος, στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης Πίνακας 23: Αναποτελεσματικές Μονάδες και τα αντίστοιχα θ, βάσει της ανάλυσης μέσω του μοντέλου CCR CRS Input oriented, 2 η περίπτωση Πίνακας 24: Κατάταξη Τραπεζικών Ομίλων με τη μέθοδο CCR CRS Input oriented 2 η περίπτωση Πίνακας 25: Μεταβλητές Αναποτελεσματικότητας Εισροών 2 η περίπτωση Πίνακας 26: Μεταβλητές Αναποτελεσματικότητας Εκροών 2 η περίπτωση

10 Ευρετήριο Διαγραμμάτων Διάγραμμα 1: Μέση τιμή δείκτη αποτελεσματικότητας στο διάστημα Διάγραμμα 2: Δείκτης αποτελεσματικότητας για τις μεγάλες Τράπεζες Διάγραμμα 3: Δείκτης αποτελεσματικότητας για τις μικρές Τράπεζες Διάγραμμα 4: Μέση τιμή δείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού στο διάστημα Διάγραμμα 5: Δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού για τις μεγάλες Τράπεζες Διάγραμμα 6: Δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού για τις μικρές Τράπεζες Διάγραμμα 7: Μέση τιμή δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων στο διάστημα Διάγραμμα 8: Δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων για τις μεγάλες Τράπεζες Διάγραμμα 9: Δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων για τις μικρές Τράπεζες Διάγραμμα 10: Μέση τιμή δείκτη καθαρού περιθωρίου στο διάστημα Διάγραμμα 11: Δείκτης καθαρού περιθωρίου για τις μεγάλες Τράπεζες Διάγραμμα 12: Δείκτης καθαρού περιθωρίου για τις μικρές Τράπεζες Διάγραμμα 13: Χάρτης παραγόντων εισροών για την Alpha Bank Διάγραμμα 14: Χάρτης παραγόντων εισροών για την Τράπεζα Αττικής Διάγραμμα 15: Αποτελεσματικότητα θ για την ΕΤΕ στο διάστημα

11 1 Εισαγωγή Το χρηματοπιστωτικό σύστημα μίας χώρας παίζει κεντρικό ρόλο στην οικονομία της. Η ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών και θεσμών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γενικότερης αναπτυξιακής της διαδικασίας, συμβάλλοντας θετικά και προωθώντας αυτή. Η διάρθρωση και λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα, λόγω των διαφορετικών επιμέρους παραγόντων που επηρεάζουν τη λειτουργία του. Ωστόσο, το κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι σε κάθε χρηματοπιστωτικό σύστημα ο πυρήνας είναι οι Τράπεζες, οι οποίες παίζουν διαμεσολαβητικό ρόλο προσφέροντας τους χρηματοδοτικούς πόρους που επιτρέπουν τη βελτίωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών. Πέραν του διαμεσολαβητικού ρόλου, οι Τράπεζες στην κύρια λειτουργία τους είναι παραγωγικές επιχειρήσεις που παράγουν δάνεια και υπηρεσίες καταθετικών λογαριασμών χρησιμοποιώντας κεφάλαια και εργατικό δυναμικό. Ως πυρήνας του χρηματοπιστωτικού συστήματος οι Τράπεζες παίζουν καθοριστικό ρόλο στις επιδόσεις μιας εθνικής οικονομίας. Παράλληλα, οι συνεχείς μεταβαλλόμενες μακροοικονομικές και μικροοικονομικές συνθήκες της χώρας έχουν άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία και αποδοτικότητα των Τραπεζών. Καθίσταται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη της συνεχούς ανάλυσης της αποτελεσματικότητας του τραπεζικού συστήματος και κατ επέκταση της λήψης μέτρων ως προς την ανασυγκρότηση, καλύτερη λειτουργία και ισχυροποίησή του. 1.1 Αντικείμενο και στόχος της Διπλωματικής Εργασίας Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της αποτελεσματικότητας Ελληνικών Εμπορικών Τραπεζικών Οργανισμών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για το διάστημα , ουσιαστικά 2 χρόνια πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, κι επιπλέον ο προσδιορισμός τρόπων βελτίωσης του βαθμού αξιοποίησης των διατιθέμενων πόρων από τις μη αποδοτικές μονάδες. Το δείγμα που επελέγη αποτελείται από 10 Ελληνικούς Τραπεζικούς Ομίλους ήτοι: 1. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 2. Alpha Bank 3. Τράπεζα Αττικής 4. EFG Eurobank Εργασίας 5. Geniki Bank 6. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 7. Τράπεζα Πειραιώς 8. Proton Bank 9. T Bank 10. Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Οι ανωτέρω παρουσιάζουν σχετική ομοιομορφία ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους. Στο δείγμα των Τραπεζών που αναλύθηκαν δεν επελέγη η Εμπορική Τράπεζα διότι δεν είναι πλέον εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επιπλέον οι Τράπεζα Κύπρου και Marfin Egnantia Bank, δραστηριοποιούνται μεν ευρέως στον Ελληνικό χώρο, είναι εισηγμένες στο Χ.Α. αλλά οι μητρικές τους είναι Κυπριακών συμφερόντων και για τον λόγο αυτό δεν επελέγησαν. 9

12 Χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι ανάλυσης και ειδικότερα: 1. Υπολογίστηκαν βασικοί αριθμοδείκτες Αποτελεσματικότητας - Κερδοφορίας όπως ο Δείκτης Αποτελεσματικότητας (Efficiency Ratio) που συνδέει τα λειτουργικά έσοδα με τα λειτουργικά έξοδα, Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROA), Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE), Δείκτης Καθαρού Περιθωρίου ή Καθαρού Κέρδους (NPM)διάφοροι δείκτες αποδοτικότητας (Efficiency Ratio, ROA, ROE, NPM). 2. Χρησιμοποιήθηκε η μη παραμετρική μέθοδος της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (Data Envelopment Analysis, DEA) και συγκεκριμένα, επιλύθηκε σε δύο στάδια το μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού των Charnes, Cooper and Rhodes (1978), CCR για την ελαχιστοποίηση των εισροών, που εκτιμά τον βαθμό στον οποίο κάθε μονάδα του δείγματος μπορεί να μειώσει την ποσότητα των εισροών του ώστε να παράγει μια συγκεκριμένη ποσότητα εκροών, (input oriented), υπό τον περιορισμό των σταθερών αποδόσεων κλίμακας (CRS). Το συγκεκριμένο μοντέλο επιλύθηκε για δύο περιπτώσεις: α) Λαμβάνοντας υπόψη μεταβλητές που είναι ενδογενείς των εταιρειών και μπορούν να επηρεαστούν από το μάνατζμεντ της επιχείρησης (discretionary). β) Λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον μακροοικονομικές μεταβλητές (non discretionary), όπως Πληθωρισμός και ΑΕΠ για τα έτη , έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στην ανάλυση και στοιχεία του μακροοικονομικού περιβάλλοντος που αντανακλούν την οικονομική κρίση. Το μειονέκτημα της ανάλυσης μέσω των αριθμοδεικτών, είναι ότι σε κάθε αριθμοδείκτη εμπλέκονται μόνο συγκεκριμένα μεγέθη της επιχείρησης, συνεπώς η εικόνα που παρουσιάζεται είναι μονομερής. Αντιθέτως, με τη χρήση της DEA, μπορεί να γίνει εκτίμηση συνολικής αποτελεσματικότητας όταν υπάρχουν πολλαπλά μεγέθη εισροών και εκροών ενώ ταυτόχρονα υπολογίζεται η σχετική αποτελεσματικότητα της κάθε Τράπεζας / έτος σε σύγκριση με τις υπόλοιπες, σε όλα τα έτη. Σε προηγμένο επίπεδο ανάλυσης υπάρχουν μελέτες οι οποίες στηρίζονται στην μέθοδο της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων χρησιμοποιώντας ως εισροές ή εκροές του συστήματος αριθμοδείκτες και όχι απόλυτα μεγέθη των εταιρειών. Σχετικά παραδείγματα για το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα αποτελούν οι μελέτες των Halkos & Salamouris (2004) και Siriopoulos & Tziogkidis (2010). Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη σε ότι αφορά στους Τραπεζικούς Ομίλους, προέρχονται από τη βάση δεδομένων Data Stream της Thomson Reuters και ουσιαστικά είναι στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των Τραπεζών (Ισολογισμοί, Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσης, Καταστάσεις Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων, καταστάσεις ταμειακών ροών κλπ.). Τα μακροοικονομικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στη 2 η περίπτωση ανάλυσης με τη χρήση της DEA προέρχονται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την επίλυση των μοντέλων DEA είναι το AIMMS 3.12 της εταιρείας Paragon Decision Technology, με τη χρήση ακαδημαϊκής άδειας (license). 10

13 1.2 Δομή της Διπλωματικής Εργασίας Στο επόμενο Κεφάλαιο 2, γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση των Τραπεζικών Ομίλων που πρόκειται να αναλυθούν. Εν συνεχεία, στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζεται μία ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με τη διερεύνηση αποδοτικότητας των Τραπεζών και Τραπεζικών υποκαταστημάτων στον Διεθνή και τον Ελληνικό χώρο. Στο Κεφάλαιο 4, γίνεται καταρχάς συνοπτική θεωρητική ανάλυση των αριθμοδεικτών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα. Αντίστοιχα, στο Κεφάλαιο 5, παρουσιάζεται η μέθοδος DEA, ο τρόπος διαχείρισης των δεδομένων και τα αποτελέσματα των μοντέλων. Επιπλέον γίνεται αναφορά στην μέθοδο της Ανάλυσης Κυρίων Συνιστωσών, (Principal Component Analysis, PCA), με την οποία έγινε ανάλυση των συσχετίσεων των δεδομένων που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν στην DEA με σκοπό την μείωση των μεταβλητών. Ωστόσο, λόγω του ότι αφενός τα αποτελέσματα δεν έδειξαν τόσο μεγάλη συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών και αφετέρου ο συνολικός αριθμός των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν και στα δύο μοντέλα της DEA, (7 + 5 για την 1 η περίπτωση και για τη 2 η περίπτωση) ήταν αρκετά μικρότερος σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των Μονάδων Λήψης Απόφασης (60) που ελέγχθηκαν, ώστε να μην υπερβαίνουμε τους περιορισμούς της DEA, όπως θα αναλυθούν στο αντίστοιχο Κεφάλαιο, δεν κρίθηκε σκόπιμο να αντικατασταθούν μεταβλητές από κύριες συνιστώσες. Στο τέλος, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά αποτελέσματα όλων των μεθόδων και τα γενικότερα συμπεράσματα. Ακολουθεί η Βιβλιογραφία, ενώ το παράρτημα περιλαμβάνει τις τιμές των εισροών και εκροών που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση καθενός από τους Τραπεζικούς Ομίλους. 11

14 2 Συνοπτική παρουσίαση Τραπεζικών Ομίλων 2.1 Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. H Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος συστήθηκε στις 27 Ιουνίου 1929 με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος «Περί συστάσεως και λειτουργίας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος» ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός κοινωφελούς χαρακτήρα, με κύριο σκοπό την αποκλειστική χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους του αγροτικού τομέα και την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης. Το 1950, διεύρυνε τις δραστηριότητές της στον αγροτικό τομέα ιδρύοντας σειρά εταιρειών μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Ακολούθως, το 1990 η ΑΤΕ διεύρυνε τις δραστηριότητές της και στον εξωγεωργικό τομέα, αναπτύσσοντας ένα ευρύ δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα καθώς και νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες και την επόμενη χρονιά μετετράπη σε Ανώνυμη Εταιρεία. Το 2000 η Αγροτική Τράπεζα πραγματοποιεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και από τον Ιανουάριο του 2001 διαπραγματεύεται η μετοχή της στο ΧΑΑ. Το Νοέμβριο 2005 έγινε η εισαγωγή της μετοχής της ΑΤΕbank στον Δείκτη FTSE/Athex20 των επιχειρήσεων μεγάλης κεφαλαιοποίησης, προχώρησε στην ανανέωση της εταιρικής ταυτότητάς της με μετασχηματισμό της εικόνας των καταστημάτων και των ΑΤΜs, και επεκτάθηκε στα Βαλκάνια. Από τις αρχές του 2010, ο Όμιλος είχε ως έργο την υλοποίηση εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προγράμματος Αναδιάρθρωσης, με βασικούς στόχους την εξυγίανση του δανειακού του χαρτοφυλακίου, τον οργανωτικό εκσυγχρονισμό και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης οικονομικής βιωσιμότητάς του. Στο τέλος 2011, ο Όμιλος της Αγροτικής Τράπεζας διέθετε ένα δίκτυο 468 καταστημάτων, κυρίως στην Ελλάδα και ένα μικρό αριθμό στο εξωτερικό (Ρουμανία και Γερμανία). Επιπλέον, η ΑΤΕ διαθέτει ένα δίκτυο από 912 ΑΤΜ στην Ελλάδα. Το προσωπικό του ομίλου στις ανερχόταν σε εργαζόμενους, ενώ αντίστοιχα στις ανερχόταν σε άτομα, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό >95% αφορά το προσωπικό της Τράπεζας. Στις , η Τράπεζα της Ελλάδος εφάρμοσε μέτρα εξυγίανσης στην ΑΤΕ, που προβλέπει η νομοθεσία (Ν. 3601/2007 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4021/2011). Αυτό έγινε στο πλαίσιο του Μνημονίου, (που αποτελεί και νόμο του Ελληνικού Κράτους - Ν. 4046/2012), και πριν την παρέλευση της προθεσμίας που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τα υγιή στοιχεία της ΑΤΕ μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς. Το υπόλοιπο τμήμα παραμένει στην λεγόμενη «κακή» Τράπεζα για εκκαθάριση ή για αξιοποίηση από το Δημόσιο, ανάλογα με την περίπτωση. Το υγιές τμήμα της ΑΤΕ περιλαμβάνει κυρίως: τα ενήμερα δάνεια, 12

15 τις συμμετοχές του χρηματοπιστωτικού τομέα (πλην leasing), το χαρτοφυλάκιο τίτλων, τις καταθέσεις και τις υποχρεώσεις προς το Ευρωσύστημα. (Απόσπασμα ομιλίας του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, κ. Γ. Προβόπουλου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής ). Πηγή: 2.2 Alpha Bank Η Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο, όταν δημιούργησε μία εμπορική επιχείρηση στην Καλαμάτα. Το 1918 το τραπεζικό τμήμα του οίκου "Ι. Φ. Κωστοπούλου" μετονομάστηκε σε "Τράπεζα Καλαμών". Το 1924 η έδρα της μεταφέρθηκε στην Αθήνα, και η Τράπεζα ονομάσθηκε "Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως". Το 1947 η επωνυμία άλλαξε σε "Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως", αργότερα, το 1972 σε "Τράπεζα Πίστεως" και τέλος τον Μάρτιο του 1994 σε Alpha Τράπεζα Πίστεως. Το 1999 πραγματοποιήθηκε η εξαγορά του 51% των μετοχών της Ιονικής Τραπέζης. Στις 11 Απριλίου 2000 εγκρίθηκε η συγχώνευση της Ιονικής Τραπέζης με απορρόφηση από την Alpha Τράπεζα Πίστεως. Η νέα διευρυμένη Τράπεζα που προέκυψε από την συγχώνευση ονομάζεται Alpha Bank. Σήμερα, η Alpha Bank είναι μία από τις μεγαλύτερες Τράπεζες στην Ελλάδα. Το δίκτυο Καταστημάτων της Τραπέζης στην Ελλάδα αριθμεί 405 Καταστήματα. Ο Όμιλος της Alpha Bank δραστηριοποιείται στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή τραπεζική αγορά, με παρουσία στην Κύπρο (Alpha Bank Cyprus LTD), στη Ρουμανία (Alpha Bank Romania), στη Βουλγαρία (δίκτυο 94 Καταστημάτων), στη Σερβία (Alpha Bank Srbija A.D.), στην Ουκρανία (JSC Astra Bank), στην Αλβανία (δίκτυο 42 Καταστημάτων), στην Π.Γ.Δ.Μ. (Alpha Bank A.D. Skopje), και στη Μεγάλη Βρετανία. Παράλληλα λειτουργεί ευρύτατο δίκτυο ανταποκριτών (με τραπεζικά ιδρύματα) εσωτερικού και εξωτερικού. Το προσωπικό του ομίλου στις ανερχόταν σε εργαζόμενους, ενώ αντίστοιχα στις ανερχόταν σε άτομα, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό >95% αφορά το προσωπικό της Τράπεζας. Πηγή: 2.3 Τράπεζα Αττικής Α.Τ.Ε. Η Attica Bank, ιδρύθηκε το Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, «η διάρκεια της Τραπεζικής εταιρίας ορίζεται εκατό χρόνια αρχίζει δε από της ημερομηνίας δημοσιεύσεως του αρχικού καταστατικού Διατάγματος, ήτοι από 5ης Φεβρουαρίου 1925 και λήγει την 4η Φεβρουαρίου 2025». Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού, σκοπός της εταιρίας είναι η «ενέργεια τραπεζικών εργασιών δι ίδιον αυτής λογαριασμό ή δια λογαριασμό άλλων». Η Τράπεζα από το 1964 ανήκε στον Όμιλο Εταιριών της Εμπορικής Τράπεζας και εισήχθη στο Χρηματιστήριο στις Στις ο Όμιλος Εταιριών Εμπορικής Τράπεζας μεταβίβασε, μέσω του Χ.Α.Α., μέρος των μετοχών που κατείχε, στο ΤΣΜΕΔΕ και στο Τ.Π.Δ και 13

16 από την μεταβίβασε στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο τις υπόλοιπες μετοχές που κατείχε. Οι μεγαλύτεροι Μέτοχοι της Τράπεζας είναι: Το Ταμείο Σύνταξης Μηχανικών Εργοληπτών και Δημοσίων Έργων (ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ) με 42,87% των μετοχών. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με 22,43% των μετοχών Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με 19,28% των μετοχών Το προσωπικό του ομίλου στις ανερχόταν σε εργαζόμενους, ενώ αντίστοιχα στις ανερχόταν σε άτομα. Πηγή: 2.4 Τράπεζα EFG Eurobank Εργασίας Α.Ε. Η Τράπεζα Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 με αρχική επωνυμία «Ευρωεπενδυτική Τράπεζα» και στόχο την παροχή κυρίως επενδυτικών υπηρεσιών. Με την απελευθέρωση της αγοράς λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα, η Τράπεζα επαναπροσδιόρισε τους στρατηγικούς της στόχους. Έκτοτε η Eurobank έχει ακολουθήσει μια ανοδική πορεία, μέσα από δυναμική οργανική ανάπτυξη, αλλά και μέσα από εξαγορές και συγχωνεύσεις. Το 1994 απέκτησε μερίδιο 75% της EFG Private Bank (Luxembourg) S.A., ενώ το 1996 εξαγόρασε την Interbank Ελλάδος Α.Ε., με δίκτυο 23 καταστημάτων, από τη μητρική εταιρία Consolidated Eurofinance Holdings (CEH) S.A. οι περαιτέρω εξαγορές της Τράπεζας είναι: 1997: Συγχώνευση Eurobank Interbank, Εξαγορά του δικτύου καταστημάτων της Credit Lyonnais Grece S.A., και μετονομασία της Ευρωεπενδυτικής σε Τράπεζα EFG Eurobank Α.Ε.. Το 1998 η CEH εξαγόρασε την Τράπεζα Κρήτης, και επιπλέον την ίδια χρονιά η CEH και η EFG Eurobank εξαγοράζουν από κοινού ποσοστό 18,4% στην Τράπεζα Εργασίας, ενώ Η Deutsche Bank αποκτά συμμετοχή 10% στην EFG Eurobank. Το 1999 εισήλθε στο Χ.Α.Α., ενώ το επόμενο έτος κατόπιν συγχώνευσης της EFG Eurobank με την Τράπεζα Εργασίας, μετονομάστηκε σε Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Παράλληλα η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. επεκτάθηκε στα Βαλκάνια με εξαγορές και συγχωνεύσεις Τραπεζών στη Βουλγαρία, τη Σερβία και τη Ρουμανία. Το 2003 διετέθη το Διάθεση του ποσοστό της Τράπεζας που κατείχε η Deutsche Bank με παράλληλη αύξηση συμμετοχής θεσμικών επενδυτών σε 22% του συνόλου. Το 2005 επεκτάθηκε και στην Τουρκία με την εξαγορά της HC Istanbul χρηματιστηριακής ενώ το 2007 εξαγόρασε το 70% της Tekfenbank Τουρκίας. Με οργανική ανάπτυξη και στην Κύπρο, ο όμιλος Eurobank EFG αναδεικνύεται ως συστημική δύναμη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις στην Τράπεζα ήταν άτομα ενώ αντίστοιχα στις ήταν άτομα, περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων στην Πολωνία. Πηγή: 14

17 2.5 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος (Geniki Bank) Η Γενική Τράπεζα της Ελλάδας είναι ένας χρηματοδοτικός όμιλος που παρέχει πλήρεις τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Η Τράπεζα ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1937 με κεφάλαια του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Τον Ιανουάριο του 1985 έγινε εισαγωγή μετοχών της Τράπεζας για διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. Στις 5 Μαρτίου 2004 ο όμιλος της Société Générale γίνεται ο κυριότερος μέτοχος με το 50,01% και το όνομα της Τράπεζας αλλάζει από Γενική Τράπεζα της Ελλάδας σε Geniki Bank. Το Σεπτέμβριο του 2005 το ποσοστό αυξήθηκε σε 52,32%. Το προσωπικό του ομίλου στις ανερχόταν σε εργαζόμενους, ενώ αντίστοιχα στις ανερχόταν σε άτομα, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό >95% αφορά το προσωπικό της Τράπεζας. Πηγή: 2.6 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ιδρύθηκε το 1841 και εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το Με 160 πλέον χρόνια επιτυχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας στον οικονομικό βίο της χώρας, η Τράπεζα έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο όμιλο εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καλύπτοντας έτσι τις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες των πελατών της. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα ίδρυσε το 1891 την Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων «Η Εθνική» και το 1927 την Εθνική Κτηματική Τράπεζα. Μέχρι την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος το 1928, η Τράπεζα είχε το εκδοτικό προνόμιο στην Ελλάδα και ήταν υπεύθυνη για την έκδοση του νομίσματος. Το 1953, η Τράπεζα συγχωνεύτηκε με την «Τράπεζα Αθηνών», που είχε ιδρυθεί το Μέσα στο 1998, η Τράπεζα προέβη στη συγχώνευση δι απορροφήσεως της θυγατρικής της «Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», η οποία είχε προέλθει από τη συγχώνευση δύο πρώην θυγατρικών της εταιρειών, της «Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και της «Εθνική Στεγαστική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», με σκοπό την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών της στον τομέα της στεγαστικής και κτηματικής πίστης. Από τον Οκτώβριο 1999, η μετοχή της Τράπεζας διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Στα τέλη του 2002, η Εθνική Τράπεζα προχώρησε στη συγχώνευση δι' απορροφήσεως της θυγατρικής της "Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως ΑΕ". Στο πλαίσιο του στρατηγικού της προσανατολισμού στην αγορά της ΝΑ Ευρώπης, η ΕΤΕ εξαγόρασε, εντός του 2006, τη Finansbank στην Τουρκία και τη Vojvodjanska Banka στη Σερβία. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη παρουσία στον Ελλαδικό χώρο, αλλά και με το δυναμικό προφίλ της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο ηγείται του μεγαλύτερου και ισχυρότερου Ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Με το πληρέστατο Δίκτυό της που αριθμεί 528 καταστήματα και ΑΤΜs, καλύπτει ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Ελλάδας. Παράλληλα, αναπτύσσει εναλλακτικά δίκτυα πώλησης των προϊόντων της, όπως οι υπηρεσίες Mobile και Internet Banking. Σήμερα, μετά τις 15

18 πρόσφατες εξαγορές στο χώρο της ΝA Ευρώπης και Ανατ. Μεσογείου, το Δίκτυο της Τράπεζας στο εξωτερικό περιλαμβάνει μονάδες (στοιχεία ). Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις στην Τράπεζα ήταν ενώ αντίστοιχα στις ήταν άτομα. Το προσωπικό αυτό αφορά μόνο την Τράπεζα και είναι προσωπικό που έχει προσληφθεί στην Ελλάδα. Πηγή: 2.7 Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916 και για πολλές δεκαετίες λειτούργησε ως ιδιωτική Τράπεζα ενώ το 1975 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο, όπου και παρέμεινε μέχρι το Ιδιωτικοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του Παράλληλα με την οργανική της ανάπτυξη, η Τράπεζα Πειραιώς έχει υλοποιήσει μία σειρά στρατηγικών κινήσεων, με σκοπό την εδραίωσή της στην εγχώρια αγορά. Έτσι, κατά τη διετία προχώρησε στην απορρόφηση των εγχώριων εργασιών των Chase Manhattan, Credit Lyonnais Hellas και National Westminster Bank. Επίσης, εξαγόρασε τις Τράπεζες Μακεδονίας- Θράκης και Χίου, τις οποίες απορρόφησε το Το 2002, η Τράπεζα Πειραιώς εξαγόρασε την ΕΤΒΑbank, την οποία απορρόφησε στα τέλη του Στις αρχές του 2005, ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς ενισχύοντας σημαντικά τη στρατηγική επέκτασής του στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου, προχώρησε στην εξαγορά της βουλγαρικής Τράπεζας Eurobank (σήμερα Piraeus Bank Bulgaria), ενισχύοντας την εκεί παρουσία του Ομίλου που ξεκίνησε το 1993, ενώ πραγματοποίησε είσοδο στις αγορές της Σερβίας με την εξαγορά της Atlas Bank (σήμερα Piraeus Bank Beograd) και της Αιγύπτου με την εξαγορά της Egyptian Commercial Bank (σήμερα Piraeus Bank Egypt). Το 2007, ο Όμιλος Πειραιώς διεύρυνε τη διεθνή παρουσία του στην Ουκρανία με την εξαγορά της International Commerce Bank (μετονομάστηκε σε Piraeus Bank ICB), ενώ στις αρχές του 2008 ξεκίνησε τη λειτουργία της στην Κύπρο η Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ. Στο τέλος 2011, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς διέθετε ένα δίκτυο 732 καταστημάτων, εκ των οποίων τα 328 στην Ελλάδα και 404 στο εξωτερικό. Το προσωπικό ανερχόταν σε εργαζόμενους, ενώ αντίστοιχα στα τέλη του 2010 το προσωπικό ανερχόταν σε άτομα. Πηγή: 2.8 Proton Τράπεζα Α.Ε. Η Proton Τράπεζα Α.Ε. (διακριτικός τίτλος Proton Bank) ιδρύθηκε το 2001 και ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία της το 2002 ως επενδυτική Τράπεζα. Το Δεκέμβριο του 2005 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το 2006 η Proton Τράπεζα απορρόφησε την Omega Τράπεζα. Τον Νοέμβριο του 2011, η Τράπεζα ζήτησε κεφαλαιακή ενίσχυση από την Ελληνική Κυβέρνηση και εντάχθηκε στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών πάρθηκε έπειτα από απαίτηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Η νέα Proton Τράπεζα ΑΕ, ιδρύθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2011, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν 16

19 εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, σε εφαρμογή του Νόμου 4021/2011 περί εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων. Με βάση τοv Νόμο 4021/2011, στη νεοϊδρυθείσα Τράπεζα μεταφέρθηκαν το σύνολο των καταθέσεων (ιδιωτών, Τραπεζών και Δημοσίου) και το υγιές ενεργητικό (χαρτοφυλάκια δανείων και τίτλων) της παλιάς Proton Bank. Πηγή: https://www.proton.gr 2.9 T Bank Α.Τ.Ε. Τα σημαντικότερα στοιχεία της ιστορικής εξέλιξης της T Bank από ιδρύσεως έως σήμερα έχουν ως ακολούθως: : Ίδρυση της «ΑΣΠΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», Ανάπτυξη δικτύου Καταστημάτων : Εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (1998). Διεύρυνση της παρουσίας της Τράπεζας στην κεφαλαιαγορά αποκτώντας το 30% του μετοχικού κεφαλαίου της T Funds Α.Ε.Δ.Α.Κ. (πρώην ΑΣΠΙΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) και το 20% Χρηματιστηριακής Εταιρίας του Ομίλου. Παράλληλα η Τράπεζα αναλαμβάνει και τη διοίκηση των εν λόγω Εταιρειών (1998). 2001: Μετατροπή της Τράπεζας από Στεγαστική σε Εμπορική και δραστηριοποίησή της σε όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών. 2002: Εξαγορά του δικτύου λιανικής τραπεζικής (17 καταστήματα) της ABN AMRO BANK στην Ελλάδα καθώς και των αντίστοιχων Εταιρειών, ABN AMRO Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Α.Ε. (ABN AMRO Leasing Hellas S.A.) και ABN AMRO Α.Ε. Μεσιτειών Ασφαλίσεων. Απόκτηση επιπλέον ποσοστού στη θυγατρική της Εταιρεία T Funds Α.Ε.Δ.Α.Κ. με αποτέλεσμα να κατέχει το 50% του μετοχικού της κεφαλαίου. 2003: Εξαγορά της αλλοδαπής Τράπεζας Standard Chartered Grindlays Bank και ενσωμάτωση στο δίκτυο των Καταστημάτων της T BANK των δύο Καταστημάτων της στην Ελλάδα. Μέσω της εξαγοράς αυτής αποκτήθηκε, μεταξύ άλλων, ένα υγιές ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο. 2010: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 48,37 εκατ. (Απρίλιος 2010), Είσοδος του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας με ποσοστό 32,90%. Αλλαγή επωνυμίας της Τράπεζας σε T BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με διακριτικό τίτλο T Bank (Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης, Ιούνιος 2010). Στο τέλος 2011, η Τ Bank διέθετε ένα δίκτυο 67 καταστημάτων στην Ελλάδα και ένα δίκτυο από 71 ΑΤΜ. Στις , το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδας απέκτησε τα περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας Τ ΒΑΝΚ ΑΤΕ, εκτός ορισμένων συγκεκριμένων υποχρεώσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ενεργοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, που προβλέπεται από το άρθρο 63Δ του Ν.3601/2007 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4021/2011. Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής, το σύνολο των καταθέσεων, οι συμβάσεις εργασίας και τα στοιχεία ενεργητικού (χαρτοφυλάκια 17

20 δανείων και τίτλων) της T Bank μεταφέρονται στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αναλαμβάνει τη συνέχιση των εργασιών της T Bank, ενώ η διαφορά της αξίας μεταξύ των μεταφερόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού καλύπτεται από το ΤΕΚΕ όπως ορίζει ο νόμος. (Δελτίο τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος, ) Πηγή: Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο της Ελλάδος Α.Τ.Ε. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ιδρύθηκε το 1900 με στόχο την κοινωνική προσφορά, και την οικοδόμηση μιας μακράς παράδοσης κύρους και αξιοπιστίας, που μέχρι σήμερα συνιστά κύριο χαρακτηριστικό της φυσιογνωμίας του. Η πρώτη ολοκληρωμένη μορφή Ταμιευτηρίου στη χώρα μας λειτούργησε την εποχή που η Κρήτη δεν είχε ενταχθεί ακόμη στην Ελλάδα. Με την υπογραφή του πρίγκιπα Γεωργίου και των τεσσάρων υπουργών της Κρητικής Πολιτείας, εκδόθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1900 και δημοσιεύθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1900 ο Νόμος 265 περί Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Το 1902 γίνεται η επίσημη έναρξη των εργασιών του Ταμιευτηρίου, με την έκδοση του πρώτου βιβλιαρίου στο όνομα του ύπατου αρμοστή τον Απρίλιο του Το δίκτυο υπηρεσιών του ΤΤ ξεκίνησε στα 20 ταχυδρομικά γραφεία του 1902, καλύπτοντας ολόκληρο τον αστικό ιστό του νησιού. Η ίδρυση ιδιαίτερου τμήματος στην Κεντρική Υπηρεσία το τμήμα Ταμιευτηρίων- που ανοίγει τις πόρτες του την 1η Μαΐου 1915, θα σημάνει και την έναρξη των εργασιών του Ταμιευτηρίου στην ελληνική επικράτεια. 2002: Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο μετατρέπεται σε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία (Ν.3082/2002). 2006: Χορηγείται στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος η άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος. Έκτοτε τίθεται υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Εισάγεται επιτυχώς στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στο πλαίσιο του κρατικού προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. 2007: Το TT Hellenic Postbank εισέρχεται σε μια νέα εποχή αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην Τράπεζα κατά την 30 η Σεπτεμβρίου 2011 ανερχόταν σε και άτομα αντίστοιχα. Την 30 η Σεπτεμβρίου 2010, ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανερχόταν σε και άτομα αντίστοιχα. Πηγή: Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια επισκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας κυρίως σε άρθρα που αφορούν τη μελέτη αποδοτικότητας σε Τραπεζικούς τομείς (στον Ελληνικό και τον Διεθνή χώρο). Οι περισσότερες χρησιμοποιούν ως μέθοδο ανάλυσης την DEA. 18

«Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ»

«Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ : ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΣΑΜΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΛΑΓΟΓΕΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Ταχματζίδου Σοφία Ακαδημαϊκό έτος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακές Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Ελληνικών Τραπεζών σε Χώρες των Βαλκανίων μετά την Εισαγωγή του Ευρώ στην Ελλάδα.

Διασυνοριακές Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Ελληνικών Τραπεζών σε Χώρες των Βαλκανίων μετά την Εισαγωγή του Ευρώ στην Ελλάδα. Διασυνοριακές Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Ελληνικών Τραπεζών σε Χώρες των Βαλκανίων μετά την Εισαγωγή του Ευρώ στην Ελλάδα. Κυριαζόπουλος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας kyriazog@teikoz.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου..

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου.. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Εϖιχειρήσεων Μεταϖτυχιακό Πρόγραµµα Σϖουδών στη ιοίκηση Εϖιχειρήσεων - ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ιϖλωµατική Εργασία της Γεωργίας Κ. Μϖανάκα ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2012. tραπεζα πειραιωσ

Ετήσια Έκθεση 2012. tραπεζα πειραιωσ 2 3 Το φως είναι αυτό που διεγείρει το αισθητήριο της όρασης, κάνει τα αντικείμενα αντιληπτά και αποκαλύπτει τη διαδρομή για ένα νέο βήμα το επόμενο. Σε κάθε σελίδα αυτού του εντύπου υπάρχει μία εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Μελέτη ευρωπαϊκών τραπεζών για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ» της ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας Ειρήνη Γκαμπινταούρη Α.Μ. 215 Επιβλέπων Καθηγητής: Π.Καλαντώνης 26/1/213

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης του ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιβλέπων καθηγητής : Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ MOTOR OIL Εισηγήτρια: Εμμανουέλα Κανδύλη Α.Μ.464 Επιβλέπων: Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-6867-18-7

ISBN 978-960-6867-18-7 ISBN 978-960-6867-18-7 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και το 2012 Ιανουάριος 2013 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και το 2012 Ιανουάριος 2013 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Αμερικής 21α - 106

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Μενάνδρου 1Ε, 1ος όροφος, Τ. Θ. 23363, 1682 Λευκωσία - Κύπρος Τηλ.: 22 664293, Φαξ: 22 665135 Εmail: info@acb.com.cy - www.acb.com.cy Η Ετήσια Έκθεση είναι μια δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 31-3-2006 ήταν η εξής: Πρόεδρος Δ.Σ. & Εντεταλμένος Σύμβουλος: Αναστάσιος Κουμπλής Διευθύνων Σύμβουλος: Τρύφων Κολλίντζας

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΟΕΣ/0931

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»

«Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

S.A. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

S.A. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΔΟ-ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Εποπτεύων καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων ΘΕΜΑ: Κλάδος αναψυχής-τυχερά παιχνίδια-ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων την τελευταία πενταετία(2007-2011),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα