«AΛΦΑ-BΗTA» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«AΛΦΑ-BΗTA» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.Ε."

Transcript

1 «AΛΦΑ-BΗTA» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Εξαγορά Ποσοστού 100,00% της ς PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. (μετονομασθείσας σε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε.» βάσει του Ν.3190/1955) σύμφωνα με το άρθρο 287 του Κανονισμού του Χ.Α. Αθήνα, Ιούλιος

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά Σκοπός Σύνταξης του Πληροφοριακού Σημειώματος Υπεύθυνοι Σύνταξης του Πληροφοριακού Σημειώματος Νόμιμοι Ελεγκτές 4 2. Εξαγορά Περιγραφή & Οροι της Εξαγοράς Πληροφορίες για τα κριτήρια προσδιορισμού του τιμήματος Τρόπος καταβολής του Τιμήματος Χρηματοδότηση της Εξαγοράς Αναφορά σε Θέματα Επιτροπής Ανταγωνισμού Επιπτώσεις στην Οικονομική Κατάσταση της ς 8 3. Προϋπάρχοντες Δεσμοί μεταξύ των Εταιριών 9 4. Πληροφορίες για την Εξαγοράζουσα «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» BΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε Γενικές Πληροφορίες Σύντομο Ιστορικό Περιγραφή αντικειμένου εργασιών Δίκτυο Πωλήσεων και Διανομής Μετοχική Σύνθεση Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Μέλη Οργάνων Διοικήσεως, Διευθύνσεως ή Εποπτείας Πληροφορίες για την Εξαγοραζόμενη Γενικές Πληροφορίες Σκοπός Σύντομο Ιστορικό της Εξαγοραζόμενης ς Αντικείμενο Εργασιών Μετοχική Σύνθεση Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου Μετοχική Σύνθεση πριν την Εξαγορά Μετοχική Σύνθεση μετά την Εξαγορά Διοικητικό Συμβούλιο Διαχειριστές πριν την Εξαγορά Διαχειριστές μετά την Εξαγορά 21 2

3 5.6 Συμμετοχές των μελών του Δ.Σ. και των Κυρίων Μετόχων στη Διοίκηση ή και στο Κεφάλαιο Άλλων Εταιριών Απολογιστικά Στοιχεία Δραστηριότητας της Εξαγοραζόμενης Εξέλιξη Εργασιών-Αποτελεσμάτων Περιουσιακή Διάρθρωση και Χρηματοοικονομική Θέση Παράρτημα 32 3

4 1. Γενικά Γενικά 1.1 Σκοπός Σύνταξης του Πληροφοριακού Σημειώματος Το παρόν Πληροφοριακό Σημείωμα εκδίδεται με σκοπό την πλήρη και ακριβή πληροφόρηση των μετόχων και των επενδυτών καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών αναφορικά με την συμφωνία εξαγοράς της εταιρίας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε.» (πρώην PLUS HELLAS Ε.Π.Ε και ΣΙΑ Ε.Ε.) από την εισηγμένη εταιρία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Επισημαίνεται ότι η εξαγοραζόμενη εταιρία δραστηριοποιείται στον ίδιο κλάδο με την εξαγοράζουσα, δηλαδή στο Λιανικό Εμπόριο Τροφίμων. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος πληροφοριακού σημειώματος έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και της απόφασης αρ. 33/ του Δ.Σ. του Χ.Α. Το πληροφοριακό σημείωμα αφορά την εξαγορά για την απόκτηση του ελέγχου μη εισηγμένης εταιρίας από εισηγμένη, κατά την οποία το τίμημα εξαγοράς υπερβαίνει το 30% των ιδίων κεφαλαίων της εισηγμένης εταιρίας (περίπτωση α της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α.). Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Λεωφ. Σπάτων 81, Γέρακας Αττικής, τηλ.: (υπεύθυνη κα Κουκαλάνη Μαρία, τηλ.: ). 1.2 Υπεύθυνοι Σύνταξης του Πληροφοριακού Σημειώματος Υπεύθυνη για τη σύνταξη του πληροφοριακού σημειώματος καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι η κα Κουκαλάνη Μαρία (Οικονομική Διευθύντρια). Το Διοικητικό Συμβούλιο της ς δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος και, μαζί με τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: α. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. β. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα. Το Πληροφοριακό Σημείωμα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από την έδρα της ς (Λεωφ. Σπάτων 81, Γέρακας Αττικής). 1.3 Νόμιμοι Ελεγκτές Η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο τόσο των ατομικών, όσο και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τις χρήσεις που έκλεισαν στις 31/12/2005 και 31/12/2006 διενέργησε ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής Νικόλαος Σοφιανός (Deloitte.), Λεωφ. Κηφισίας , Χαλάνδρι, Α.Μ.ΣΟΕΛ Τον έλεγχο τόσο των ατομικών, όσο και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των εταιρικών για τη χρήση που έκλεισε στις 31/12/2007 διενέργησε ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής Μιχάλης Χατζηπαύλου (Deloitte.), Λεωφ. Κηφισίας , Χαλάνδρι, Α.Μ.ΣΟΕΛ

5 Προϋπάρχοντες Δεσμοί μεταξύ των Εταιριών 2. Εξαγορά 2.1 Περιγραφή & Οροι της Εξαγοράς Η στρατηγική της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» έγκειται στην επίτευξη μιας διαρκώς αυξανόμενης αξίας της ς για τους μετόχους της μέσα από ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, όπως η επέκτασή της με σκοπό την εθνική κάλυψη. Στα πλαίσια αυτά η «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. την 1 η Απριλίου 2008 υπέγραψε τη συμφωνία για την εξαγορά του 100% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. έναντι τιμήματος 69,535 εκατομμυρίων Ευρώ που καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου και υπόκειται σε συμβατικές προσαρμογές. Συγκεκριμένα το 100% του εταιρικού κεφαλαίου απεκτήθη με την απ ευθείας εξαγορά του 99,9999% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. έναντι τιμήματος 69,515 εκατομμυρίων Ευρώ και του υπολοίπου 0,0001% μέσω της εξαγοράς του 100% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας PLUS HELLAS Ε.Π.Ε., ομόρρυθμης εταίρου της PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε., έναντι τιμήματος Ευρώ που καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου. Η μεταβίβαση των μεριδίων ολοκληρώθηκε μετά την έγκριση της συγκέντρωσης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την λήψη των απαραίτητων αδειών για τα ακίνητα που βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές. Βάσει των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στη συνεδρίασή του της αποφάσισε: Την απόκτηση από την εννιακοσίων οδόντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ( ) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ, εκδόσεως της ς PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε., ή ποσοστού 99,9999% του καταβεβλημένου εταιρικού της κεφαλαίου και την απόκτηση τετρακοσίων (400) εταιρικών μεριδίων της εταιρίας PLUS HELLAS Ε.Π.Ε., αξίας εκάστου Ευρώ πενήντα (50), ή ποσοστού 100% του εταιρικού της κεφαλαίου, η οποία συμμετέχει στην PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. με ένα μερίδιο αξίας 100 Ευρώ. Το συνολικό τίμημα για την εξαγορά του 100% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε., ήτοι μεριδίων, ανέρχεται σε ,00 Ευρώ και αντιστοιχεί σε 70,59 Ευρώ ανά εταιρικό μερίδιο. Η συμφωνία για την εξαγορά του 99,9999% των μεριδίων της PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. έγινε βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων που υπεγράφη την οπότε και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου το τίμημα. Η συμφωνία για την εξαγορά του 100% των μετοχών της PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. έγινε βάσει συμβολαιογραφικού εγγράφου μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων που υπεγράφη την οπότε και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου το τίμημα. Μετά την εξαγορά των δύο ως άνω εταιριών και δυνάμει των προβλέψεων του Ν.3195/55, οι εξαγορασθείσες εταιρίες μετονομάστηκαν σε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» αντίστοιχα. 5

6 Προϋπάρχοντες Δεσμοί μεταξύ των Εταιριών 2.2 Πληροφορίες για τα κριτήρια προσδιορισμού του τιμήματος Το τίμημα για την εξαγορά του 99,9999% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε., θα χρηματοδοτηθεί από τραπεζικό δανεισμό. Η αποτίμηση της PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. διενεργήθηκε από την εξαγοράζουσα εταιρία και βασίστηκε στην παραδοχή ότι η εταιρία θα διατηρηθεί «εν λειτουργία». Αυτή η παραδοχή θεωρεί ότι: α. η Διοίκηση της ς θα εφαρμόσει μόνο εκείνες τις λειτουργικές και χρηματοοικονομικές στρατηγικές οι οποίες θα μεγιστοποιήσουν την αξία της και, β. δεν υπάρχει αβεβαιότητα για μελλοντικά γεγονότα (όπως π.χ. συνεχείς λειτουργικές ζημίες, ιδιαίτερα αδύναμη χρηματοοικονομική διάρθρωση) τα οποία θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν τη βασική παραδοχή ότι η εταιρία θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία της. Η ανάλυση για την αποτίμηση και, κατά συνέπεια, ο προσδιορισμός του τιμήματος έλαβε υπόψη τους κάτωθι παράγοντες: Το δίκτυο διανομής και τη γεωγραφική διασπορά των καταστημάτων της εξαγοραζόμενης εταιρίας. Την εκτίμηση της εμπορικής αξίας των ιδιόκτητων καταστημάτων και αποθηκών. Την παρούσα οικονομική κατάσταση και την αναμενόμενη εξέλιξη του κλάδου. Τη φήμη και πελατεία. Επίσης η ανάλυση περιέλαβε ενδεικτικά και τα κάτωθι: Ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων από 12/02/2004 έως 30/04/2005, από 01/05/2005 έως 30/04/2006 και από 01/05/2006 έως 30/04/2007. Ετοιμασία προϋπολογιστικών μοντέλων αποτίμησης βάσει των οποίων προσδιορίστηκε η αξία της εταιρίας σύμφωνα με τη Μέθοδο Προεξόφλησης των Μελλοντικών Ταμειακών Ροών (Discounted Cash Flow Method) με βάση τη στρατηγική της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (α/α 1 στον κατωτέρω πίνακα). Συγκεντρώθηκαν στοιχεία για ομοειδείς εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες, τα οποία βοήθησαν στον προσδιορισμό της αξίας της εταιρίας με βάση τη Μέθοδο των Δεικτών Κεφαλαιαγοράς. (α/α 2 στον κατωτέρω πίνακα). Η εξαγοραζόμενη εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για όλες τις χρήσεις λειτουργίας της. Η εξαγοράζουσα εταιρία δεν προέβη σε εκτίμηση των τυχόν φορολογικών διαφορών που δύνανται να προκύψουν για την εξαγοραζόμενη εταιρία. Σημειώνεται όμως ότι οι όποιες φορολογικές διαφορές θα βαρύνουν το αποτέλεσμα του τιμήματος. Σύμφωνα με διαβεβαίωση της Διοίκησης της εξαγοραζόμενης εταιρίας, δεν υφίστανται οποιεσδήποτε επιπλέον επισφαλείς απαιτήσεις που να αφορούν τη χρήση 01/05/ /03/2008. Η εμπορική αξία του 99,9999% των μετοχών της PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. ανά μέθοδο αποτίμησης, την 31/12/2007, προκύπτει ως εξής: 6

7 Προϋπάρχοντες Δεσμοί μεταξύ των Εταιριών α/α Μέθοδος Αποτίμησης Εκτίμηση Αξίας (σε χιλιάδες Ευρώ) Συντελεστής Βαρύτητας 1 Μέθοδος Προεξόφλησης των Μελλοντικών Ταμειακών Ροών (Discounted Cash Flow Method) Μέθοδος του Δείκτη Κεφαλαιαγοράς 2.1 Πολλαπλάσιο των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Multiple of EBITDA): 8,9x Ποσοστό επί των πωλήσεων: 77% Εκτιμώμενη Αξία του 99,9999 % των μεριδίων της PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. Με βάση τις τιμές κάθε μεθόδου και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, εκτιμάται ότι η εμπορική αξία του 99,9999% των μεριδίων της εταιρίας PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. στις , κυμαίνεται μεταξύ των μεγεθών της μεθόδου 1 και 2.2, και είναι ,00 Ευρώ. 2.3 Τρόπος καταβολής του Τιμήματος Η συμφωνία για την εξαγορά του 99,9999% των μεριδίων της PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. έγινε βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων που υπεγράφη την οπότε και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου το τίμημα. 2.4 Χρηματοδότηση της Εξαγοράς Παράλληλα με την εξαγορά της PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. συνεχίζει την οργανική της επέκταση με τη λειτουργία νέων εταιρικών καταστημάτων. Η οργανική επέκταση της ς θα χρηματοδοτηθεί από ίδια λειτουργική ρευστότητα. Για το λόγο αυτό, το τίμημα για την εξαγορά του 99,9999% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε., χρηματοδοτήθηκε από βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος, μετά από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου την μετατράπηκε σε ομολογιακό δάνειο. Συγκεκριμένα, το ποσό του τραπεζικού δανεισμού που κάλυψε το τίμημα για την εξαγορά ανέρχεται σε Ευρώ. 2.5 Αναφορά σε Θέματα Επιτροπής Ανταγωνισμού Στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 4 β του Ν. 703/1977 η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. υπέβαλε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού γνωστοποίηση συγκέντρωσης για την εξαγορά του 99,9999% των μεριδίων της PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. και η Επιτροπή Ανταγωνισμού με την υπ αριθ. 381/V/2008 απόφαση της, επέτρεψε τη συγκέντρωση που αφορά την εξαγορά από την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της ετερόρρυθμης εταιρίας PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. και PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. 7

8 Προϋπάρχοντες Δεσμοί μεταξύ των Εταιριών 2.6 Επιπτώσεις στην Οικονομική Κατάσταση της ς Με την εξαγορά της PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε., η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., κατέχουσα ήδη εξέχουσα θέση στην αγορά του λιανεμπορίου, επιταχύνει την διαδικασία επέκτασής της γεωγραφικά σε περιοχές που η μέχρι τώρα παρουσία της ήταν περιορισμένη. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα καταστήματα «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» κατέχουν τη δεύτερη θέση στις πωλήσεις ανά κατάστημα στην ελληνική αγορά, και επιπλέον ότι τα καταστήματα της PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε, θα ανακαινισθούν και θα αναβαθμιστούν στο επίπεδο των καταστημάτων της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ», θεωρείται ότι και οι πωλήσεις των καταστημάτων της PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. θα αυξηθούν ανάλογα, συμβάλλοντας στην αύξηση του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου. Τα καταστήματα της PLUS HELLAS Ε.Π.E. & ΣΙΑ Ε.Ε. θα ενισχύσουν σημαντικά τη θέση της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» καθώς συμπληρώνουν και ενδυναμώνουν τη γεωγραφική διείσδυση της ς. Πολλά από αυτά, βρίσκονται σε περιοχές (Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα) όπου η εκεί παρουσία της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» είναι ακόμη περιορισμένη. Η εξαγορά αυτή θα ενισχύσει τα φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» και θα ενδυναμώσει τη θέση της ως τη Νο2 αλυσίδα σουπερμάρκετ στο ελληνικό λιανεμπόριο τροφίμων. Η υπάρχουσα αποθήκη της PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε., επιφάνειας τ.μ., η οποία βρίσκεται στη Σίνδο, στο νομό Θεσσαλονίκης, αντικαθιστά τα σχέδια της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» για τη δημιουργία μιας αποθήκης στην ίδια περιοχή. Έτσι με αυτό τον τρόπο θα βελτιστοποιήσει το δίκτυο διανομής της και θα στηρίξει τη μελλοντική της ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Εκτιμάται ότι η PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. θα συνεισφέρει σε μια επιπρόσθετη αύξηση των πωλήσεων του Ομίλου «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. της τάξης του 6% και ότι θα συμβάλει στην αύξηση του μεριδίου αγοράς κατά 1,2%. Για το 2008, η εξαγορά αναμένεται επιφέρει μια μικρή επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των κερδών του Ομίλου. Με τα ανωτέρω δεδομένα καθώς επίσης και με τις προκύπτουσες οικονομίες κλίμακας από τις συνέργιες, σε όλο το φάσμα της διαχείρισης αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού των δύο εταιριών, θα ισχυροποιηθεί τόσο η οικονομική θέση του Ομίλου όσο και η ανταγωνιστικότητά του. 8

9 Προϋπάρχοντες Δεσμοί μεταξύ των Εταιριών 3. Προϋπάρχοντες Δεσμοί μεταξύ των Εταιριών Δεν υφίσταται μετοχική συγγένεια μεταξύ των δύο εταιριών, άμεση ή έμμεση μεταξύ άλλων συνδεδεμένων εταιριών. Δεν υφίστανται μέλη του Δ.Σ. ή Διευθυντικά Στελέχη που να είναι κοινά στις δύο εταιρίες. Δεν υφίστανται εγγυήσεις οι οποίες έχουν δοθεί από τη μια εταιρία υπέρ της άλλης, ούτε οικονομικές συμφωνίες, συνεργασίες και συναλλαγές μεταξύ της εξαγοράζουσας και της εξαγοραζόμενης. Δεν υφίστανται εταιρίες στις οποίες η εξαγοράζουσα και η εξαγοραζόμενη συμμετέχουν από κοινού ούτε εξάρτηση μεταξύ συνδεδεμένων εταιριών σε επίπεδο ομίλου. 9

10 Πληροφορίες για την Εξαγοράζουσα 4. Πληροφορίες για την Εξαγοράζουσα «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» BΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 4.1 Γενικές Πληροφορίες Η είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής με Α.Μ.Α.Ε /06/Β/86/17, με την επωνυμία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και του πουλιού το γάλα!». Στις σχέσεις της ς με την αλλοδαπή η επωνυμία ορίζεται σε «ALFA-BETA» VASSILOPOULOS S.A. και το διακριτικό τίτλο «AB VASSILOPOULOS even the bird s milk!». Έδρα της ς είναι ο Δήμος Γέρακα Αττικής (Λεωφ. Σπάτων αριθμός 81, τηλ ). Διάρκεια: 50 έτη από τη σύστασή της, ήτοι μέχρι 16/12/2019. Ο σκοπός της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 2 του Καταστατικού της είναι: 1) Η άσκηση επιχείρησης βιοτεχνίας και εμπορίας προϊόντων διατροφής υψηλής ποιοτικής στάθμης, ιδιαίτερα δε η επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία και πώληση κρεάτων, αγροτικών προϊόντων, ξηρών καρπών, βοτάνων και άλλων ειδών οικιακής και ατομικής χρήσης, η οργάνωση και εγκατάσταση καταστημάτων "υπεραγορών" (SUPERMARKETS) και μικτών καταστημάτων τροφίμων, για τη διάθεση αντικειμένων τωv προαναφερομένων ειδών, με σύγχρονες μεθόδους προβολής, διακίνησης, και διάθεσης. Μεταξύ τωv σκοπώv συμπεριλαμβάνεται η οργάνωση κέντρων συγκέντρωσης τωv προαναφερομένων προϊόντων και η δημιουργία εγκαταστάσεων εξευγενισμού αυτών, εφοδιασμέvωv με τοv απαραίτητο σύγχρονο μηχανικό εξοπλισμό, καθώς και η ίδρυση και εκμετάλλευση συστηματικών γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων επιχειρηματικής μορφής. 2) Η ανάληψη πάσης φύσης τεχνικών έργων και κατασκευών, η αγορά ακινήτων για μεταπώληση και για δημιουργία καταστημάτων "υπεραγορών" (SUPERMARKETS) και μικτών καταστημάτων τροφίμων. 3) Η λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών καυσίμων είτε σε ιδιόκτητα είτε σε μισθωμένα ακίνητα. 4) Η ιδιοκτησία ή / και η έκδοση εντύπων σχετικών με την προώθηση των πωλήσεων, την προβολή της εικόνας της εταιρίας (Α-Β ΜΑGAZINE κ.α.). 5) Η αντιπροσώπευση, πρακτορεία και συνεργασία με οίκους του εσωτερικού ή εξωτερικού ή άλλες επιχειρήσεις. 6) Η παροχή υπηρεσιών και αγαθών με το σύστημα έκδοσης και χορήγησης διατακτικών (vouchers). 7) Η συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα με σκοπό την έκδοση πιστωτικών καρτών που φέρουν το σήμα της ς. 8) Η είσπραξη χρημάτων για λογαριασμό και κατ εντολή τρίτων. 9) Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης σε άλλες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές. H επιλογή των μέσων για εξυπηρέτηση του σκοπού της ς ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Καμία πράξη διοίκησης, διαχείρισης ή διάθεσης δεν εξαιρείται από τα μέσα αυτά, τα οποία αναγνωρίζονται ως σκοποί. 10

11 Πληροφορίες για την Εξαγοράζουσα Για εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, η δύναται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία εντός ή εκτός της Ελλάδας και να συγκροτεί εργαστήρια σε αγοραζόμενα προς τούτο ή και μισθωμένα ακίνητα. Στο σκοπό της ς εμπίπτει αυτονόητα, αναγόμενη και σε αυτοτελή σκοπό, γενικά και κάθε πράξη ή συναλλαγή, εμπορική ή βιοτεχνική, που δύναται να αποτελεί μέσο για την πραγμάτωση των κύριων σκοπών των παραγράφων 1, 2, 3 και 4. H «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών Σύντομο Ιστορικό Το Δεκέμβριο του 1969 συστάθηκε η Ανώνυμος «Γεράσιμος και Χαράλαμπος Βασιλόπουλος ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Φ.Ε.Κ.1333/ ) με σκοπό και αντικείμενο κυρίως την άσκηση επιχειρήσεως βιοτεχνίας και εμπορίας υψηλής ποιοτικής στάθμης προϊόντων διατροφής, την επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία και πώληση κρεάτων, αγροτικών προϊόντων, ξηρών καρπών, βοτάνων και άλλων ειδών οικιακής και ατομικής χρήσεως, την οργάνωση εγκαταστάσεων και καταστημάτων «υπεραγορών» (supermarkets) προς διάθεση αντικειμένων των προαναφερομένων ειδών, υπό συγχρόνους μεθόδους προβολής, διακινήσεως και διαθέσεως. Μεταξύ των σκοπών συμπεριλαμβάνεται η οργάνωση κέντρων συγκέντρωσης των προαναφερομένων προϊόντων και η δημιουργία εγκαταστάσεων εξευγενισμού αυτών, εφοδιασμένων με τον απαραίτητο εκσυγχρονισμένο μηχανικό εξοπλισμό. Έδρα η Αθήνα, διάρκεια 50 έτη, μετοχικό κεφάλαιο 6 εκατ. δρχ. Το 1990 η εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την ίδια χρονιά ανοίγει το κατάστημα MEGA στο Ελληνικό που βραβεύεται το 1991 από τον Διεθνή Οργανισμό Λιανεμπορίου (Α.Ι.D.A.) σαν το καλύτερο και πιο ολοκληρωμένο σουπερμάρκετ της Ευρώπης. Τον Ιούλιο του 1992 η «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ» εντάσσεται στο διεθνή Όμιλο λιανικών πωλήσεων τροφίμων DELHAIZE (www.delhaize.com). To 2001 η προχωρά στην εξαγορά της ΤΡΟΦΟ A.E., στην οποία ανήκει επίσης η ENA Α.Ε., μία θυγατρική που ασχολείται με το χονδρικό εμπόριο τροφίμων (Cash-and-Carry). Το 2004 οι τετραετείς προσπάθειες για την ενοποίηση του προσωπικού και των καταστημάτων της ΤΡΟΦΟ στις λειτουργίες και στην κουλτούρα της «ΑΛΦΑ- ΒΗΤΑ» ολοκληρώθηκαν με τη συγχώνευση και απορρόφηση της ΤΡΟΦΟ από την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ». Η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» αποτελεί σήμερα τη δεύτερη σε μέγεθος εταιρία στο λιανεμπόριο τροφίμων στην Ελλάδα. Την λειτουργούσε 158 συνολικά καταστήματα, εκ των οποίων 113 σουπερμάρκετ με τις επωνυμίες «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» και ΑΒ City, 10 καταστήματα χονδρικής πώλησης με την επωνυμία ΕΝΑ Cash-and-Carry και 36 καταστήματα που φέρουν τις επωνυμίες ΑΒ Shop&Go και AB Food Market τα οποία αποτελούν το δίκτυο δικαιόχρησης (franchising) της ς. Η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. σταθερή στη φιλοσοφία της για την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και αξιοποιώντας τα νέα δεδομένα, εμπλουτίζει συνεχώς τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα. Η ποιότητα, η ποικιλία, η εξυπηρέτηση, η επένδυση στις ανταγωνιστικές τιμές, οι άριστες συνθήκες υγιεινής, οι καινοτόμες εφαρμογές στο λιανικό εμπόριο τροφίμων είναι τα ισχυρά της όπλα και τα σημεία που τη διαφοροποιούν από τους ανταγωνιστές της. 11

12 Πληροφορίες για την Εξαγοράζουσα 4.2 Περιγραφή αντικειμένου εργασιών Η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» δραστηριοποιείται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου τροφίμων και ειδών ευρείας κατανάλωσης μέσω 113 καταστημάτων σουπερμάρκετ στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών (72 καταστήματα), στην Πελοπόννησο (17 καταστήματα), στη Στερεά Ελλάδα πλην του Νομού Αττικής (7 καταστήματα), στο Νομό Μαγνησίας (2 καταστήματα), στο Νομό Λαρίσης (1 κατάστημα), στο Νομό Πιερίας (1 κατάστημα), στα Ιωάννινα (3 καταστήματα), στα νησιά του Ιονίου (2 καταστήματα), στα νησιά του Αιγαίου (2 καταστήματα) και στη Θεσσαλονίκη (6 καταστήματα). Επίσης στο δίκτυο πωλήσεων της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» περιλαμβάνονται και 36 καταστήματα δικαιόχρησης (franchising). Από αυτά, 7 καταστήματα λειτουργούν στην Αττική, 8 καταστήματα στα νησιά του Αιγαίου, 10 καταστήματα στην Πελοπόννησο, 3 καταστήματα στα νησιά του Ιονίου, 6 καταστήματα στη Στερεά Ελλάδα και Εύβοια, 1 κατάστημα στην Άρτα και 1 κατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Η ΕΝΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο (Cash-and-Carry) μέσω 10 καταστημάτων που εκτείνονται σε όλη την ελληνική επικράτεια. Συγκεκριμένα, λειτουργεί από ένα κατάστημα στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών, στο Βόλο, στη Χαλκίδα, στο Άργος, στις Σέρρες, στην Καλαμάτα, στην Κέρκυρα, στα Ιωάννινα, στην Κρήτη και στην Πάτρα Δίκτυο Πωλήσεων και Διανομής Τα καταστήματα της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» έχουν ομαδοποιηθεί σε πέντε κατηγορίες κυρίως ανάλογα με την επιφάνεια πώλησης, τον κύκλο εργασιών, την ποικιλία και τέλος την οργανωτική δομή τους. Όλα τα καταστήματα της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» είναι εξοπλισμένα με σύγχρονες ταμειακές μηχανές ανάγνωσης γραμμικού κωδικού (barcode), με υπερσύγχρονα ψυγεία με ελεγχόμενες θερμοκρασίες και με αποθηκευτικούς χώρους οργανωμένους και εξοπλισμένους βάσει πρόσφατων διεθνών προτύπων. Το δίκτυο καταστημάτων της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» αριθμούσε στις 31/12/ καταστήματα, το δίκτυο της ΕΝΑ Α.Ε. 10 καταστήματα, ενώ το δίκτυο δικαιόχρησης της εταιρίας περιλάμβανε 36 σημεία πώλησης. 12

13 Πληροφορίες για την Εξαγοράζουσα Πίνακας Καταστημάτων του Ομίλου (α) Τύπου Σουπερμάρκετ («ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ») Καταστήματα επιφάνειας τ.μ. (Τύπος Mega), τα οποία αναλογούν στο 6,2% του συνόλου των καταστημάτων του Ομίλου τύπου σουπερμάρκετ. Ο αριθμός των καταστημάτων αυτής της κατηγορίας είναι 7 (επτά) επί συνόλου 113 (εκατόν δέκα τρία). Καταστήματα επιφάνειας τ.μ. (Τύπος Μεγάλο), τα οποία αναλογούν στο 28,3% του συνόλου των καταστημάτων του Ομίλου τύπου σουπερμάρκετ. Ο αριθμός των καταστημάτων αυτής της κατηγορίας είναι 32 (τριάντα δύο) επί συνόλου 113 (εκατόν δέκα τρία). Καταστήματα επιφάνειας τ.μ. (Τύπος Μεσαίο), τα οποία αναλογούν στο 38,1% του συνόλου των καταστημάτων του Ομίλου τύπου σουπερμάρκετ. Ο αριθμός των καταστημάτων αυτής της κατηγορίας είναι 43 (σαράντα τρία) επί συνόλου 113 (εκατόν δέκα τρία). Καταστήματα επιφάνειας τ.μ. (Τύπος Μικρό), τα οποία αναλογούν στο 17,7% του συνόλου των καταστημάτων του Ομίλου τύπου σουπερμάρκετ. Ο αριθμός των καταστημάτων αυτής της κατηγορίας είναι 20 (είκοσι) επί συνόλου 113 (εκατόν δέκα τρία). Καταστήματα City, καταστήματα που λειτουργούν με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης (self-service) τα οποία αναλογούν στο 9,7% του συνόλου των καταστημάτων της ς. Ο αριθμός των καταστημάτων αυτής της κατηγορίας είναι 11 (έντεκα) επί συνόλου 113 (εκατόν δέκα τρία). (β) Τύπου Cash-and-Carry (ΕΝΑ Α.Ε.) Καταστήματα τύπου Cash-and-Carry επιφάνειας τ.μ. Ο συνολικός αριθμός των καταστημάτων αυτής της κατηγορίας είναι 10 (δέκα). (γ) Τύποι καταστημάτων του δικτύου Δικαιόχρησης (Franchising) Καταστήματα AB Shop & Go επιφάνειας τμ. τα οποία αναλογούν στο 53% του συνόλου των καταστημάτων δικαιόχρησης. Ο αριθμός των καταστημάτων αυτής της κατηγορίας είναι 19 (δέκα εννέα) επί συνόλου 36 (τριάντα έξι). Καταστήματα ΑΒ Food Market επιφάνειας τμ. τα οποία αναλογούν στο 47% του συνόλου των καταστημάτων δικαιόχρησης. Ο αριθμός των καταστημάτων αυτής της κατηγορίας είναι 17 (δέκα επτά) επί συνόλου 36 (τριάντα έξι). 13

14 4.3 Μετοχική Σύνθεση Πληροφορίες για την Εξαγοράζουσα Η μετοχική σύνθεση της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στις αναλύεται στον επόμενο πίνακα: Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Συμμετοχή Delhaize The Lion Nederland BV ,28% Clearstream Banking ,02% HSBC Α/Κ Αναπτυξιακό Μετοχικό εσωτερικού ,68% Βασιλόπουλος Παναγιώτης ,36% Λοιποί Θεσμικοί Μέτοχοι ,26% Λοιποί Μέτοχοι ,40% Σύνολο ,00% Σημειώνεται ότι η δεν έχει προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών. 4.4 Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση της ς ορίστηκε σε δρχ. διαιρούμενο σε ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. η κάθε μία, καταβλητέο σε μετρητά, όπως αναγράφεται στο αρχικό καταστατικό της ς (Φ.Ε.Κ.1333/ ). Έκτοτε, ακολούθησαν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (1974, 1976, 1978, 1982, 1984, 1987, 1988, 1990, 1994, 1998, 2001, 2002) με αποτέλεσμα σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της ς να ανέρχεται στο ποσό των ,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας 1,50 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Με την από 04/06/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από διαφορά αναπροσαρμογής αξίας παγίων της ς ύψους ,06 ΕΥΡΩ και έκτακτων αποθεματικών ύψους ,94 ΕΥΡΩ. Αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 1,47 ΕΥΡΩ σε 1,50 ΕΥΡΩ η κάθε μια, με έκδοση και δωρεάν διανομή νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (με αναλογία 3 νέες για κάθε 10 παλαιές μετοχές), ονομαστικής αξίας 1,50 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Κατά την διανομή προέκυψαν κλασματικά υπόλοιπα που παρέμειναν σε ειδικό λογαριασμό και αντιστοιχούσαν σε κλάσματα μετοχών υπέρ 186 μετόχων που αθροίζονταν σε 92 μετοχές. Οι μετοχές αυτές παρέμειναν σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας. Με την από 03/06/2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εδόθη εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκποιήσει τις 92 μετοχές εξωχρηματιστηριακά προς τον μέτοχο DELHAIZE THE LION NEDERLAND B.V. στην υψηλότερη τιμή κλεισίματος της μετοχής κατά την διαπραγμάτευσή της στο Χ.Α. την εβδομάδα που προηγήθηκε της Γενικής Συνέλευσης και η αντιστοιχούσα αξία αποδόθηκε σε κάθε δικαιούχο μέτοχο με αποστολή συστημένης επιταγής την 30/6/

15 Πληροφορίες για την Εξαγοράζουσα Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της ς: Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης Αύξηση με Καταβολή Μετρητών Αύξηση με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών Αύξηση με Κεφαλαιοποίηση Υπεραξίας Παγίων Συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο Ονομαστική Αξία Μετοχής Νέες Μετοχές Σύνολο Μετοχών Ίδρυση Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Μείωση της ονομαστικής αξίας και ανάλογη αύξηση του αριθμού των μετοχών 250 Δρχ Δρχ Δρχ 250 Δρχ Δρχ Δρχ 250 Δρχ (Κ) (Π) (Κ) (Π) (Κ) (Π)= (Κ) (Π)= Δρχ Δρχ Δρχ 500 Δρχ Μετατροπή του Συνόλου των Μετοχών από Ανώνυμες σε Ονομαστικές Μετατροπή των Προνομιούχων χωρίς ψήφο σε Κοινές μετά ψήφου Δρχ Δρχ 500 Δρχ Δρχ Δρχ 500,90 Δρχ ,00 EUR 1,47 EUR ,94 EUR ,06 EUR ,00 EUR 1,50 EUR

16 Πληροφορίες για την Εξαγοράζουσα 4.5 Μέλη Οργάνων Διοικήσεως, Διευθύνσεως ή Εποπτείας Την , το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. που εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση (Αριθ.862/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ς) απαρτίζεται από τους: Διοικητικό Συμβούλιο Ραφαήλ Μωυσής Pierre-Olivier Beckers Κωνσταντίνος Μαχαίρας Renaud Cogels Michel Eeckhout Michael Waller Boyce Craig Owens Baudouin Van der Straten Waillet Kωνσταντίνος Κυριακίδης Αλέξανδρος Φυλακτόπουλος Τρύφων Κολλίντζας Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος Μη Εκτελεστικό μέλος Μη Εκτελεστικό μέλος Μη Εκτελεστικό μέλος Μη Εκτελεστικό μέλος Μη Εκτελεστικό μέλος Μη Εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, παρατεινόμενη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους λήξεως της θητείας τους, και δεν δύναται να υπερβεί την τετραετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχουν πλειοψηφικά στην «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Η Γενική Διεύθυνση καθώς και οι Διευθυντές Διευθύνσεων παρουσιάζονται παρακάτω: Διευθύνων Σύμβουλος Διευθυντές Διευθύνσεων Εκτελεστική Οικονομική Διευθύντρια Εκτελεστικός Εμπορικός Διευθυντής Εκτελεστικός Διευθυντής Λειτουργίας Καταστημάτων Λιανικής Εκτελεστικός Διευθυντής Αλυσίδας Προμηθειών Εκτελεστικός Διευθυντής Logistics Εκτελεστικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων Εκτελεστικός Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών Διευθυντής Ανάπτυξης & Τεχνικής Υποστήριξης Διευθυντής Πληροφορικής Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου Κωνσταντίνος Μαχαίρας Μαρία Κουκαλάνη Πέτρος Τραχανάς Δημήτριος Πρίντζιος Νικόλαος Ιωσήπου Σπυρίδων Κυρούσης Βασίλειος Σταύρου Λεωνίδας Βρεττάκος Δημήτριος Κολιολιός Δημήτριος Μανιαδάκης Θεόδωρος Ηλιάδης Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής 16

17 Πληροφορίες για την Εξαγοραζόμενη 5. Πληροφορίες για την Εξαγοραζόμενη 5.1 Γενικές Πληροφορίες Η εταιρία Plus Hellas Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΠΛΑΣ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.), με τον διακριτικό τίτλο «PLUS ή ΠΛΑΣ», είναι ετερόρρυθμη εμπορική εταιρία που συνεστήθη δυνάμει του από ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα αριθμό ΕΠΕ 169/ και Αριθμό Μητρώου Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου της είναι Έδρα της ς είναι ο Δήμος Σίνδου Θεσσαλονίκης (Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης Ο.Τ. 41, ΤΚ 57022, τηλ ). Διάρκεια: αορίστου χρόνου Σκοπός Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της Plus Hellas Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. (άρθρο 4), σκοπός της εταιρίας είναι η εμπορία (αγορά και πώληση) καθώς συσκευασία, επεξεργασία και τυποποίηση, μεταποίηση, διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων κάθε είδους ειδικότερα κάθε φύσεως ειδών υπεραγοράς συμπεριλαμβανομένων κάθε ειδών τροφίμων και αντικειμένων της καθημερινής χρήσης (εμπορεύματα «Food» και «Νοn-Food»). Η εταιρία δικαιούται να διεξάγει την κάθε επιχειρηματική ενέργεια που είναι κατάλληλη να εξυπηρετήσει έμμεσα ή άμεσα τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα επιτρέπεται: να δημιουργεί, αγοράζει ή ενοικιάζει κάθε είδους εγκαταστάσεις (κτίρια, τεχνικό εξοπλισμό κλπ.) και να συστήνει ή να αποκτά όμοιες ή παρόμοιες επιχειρήσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό, να συμμετέχει σε τέτοιας φύσεως επιχειρήσεις, να αναλαμβάνει την εκπροσώπησή τους καθώς να συστήνει υποκαταστήματα. Επιπλέον, σύμφωνα με τον καταστατικό σκοπό της Plus Hellas Ε.Π.Ε. (άρθρο 4 του καταστατικού), σκοπός της εταιρίας είναι: 1. Η εμπορία (αγορά και πώληση), συσκευασία, επεξεργασία και τυποποίηση, εισαγωγή, εξαγωγή εμπορευμάτων κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους τροφίμων και αντικειμένων καθημερινής χρήσης και κάθε είδους αγαθών σούπερ μάρκετ (τρόφιμα και μη <food και non food>). 2. Η σύσταση, συμμετοχή και διαχείριση άλλων εταιριών με όμοιο ή συναφή σκοπό, ειδικότερα η συμμετοχή ως ομόρρυθμος εταίρος στην ετερόρρυθμη εταιρεία που θα συσταθεί με την επωνυμία «Plus Hellas Ε.Π.Ε. & Σία Ε.Ε.». 3. Η συμμετοχή και συνεργασία με υφιστάμενες ή μελλοντικά συνιστώμενες άλλες επιχειρήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες έχουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό με τον εταιρικό σκοπό που περιγράφεται παραπάνω. 4. Η απεριόριστη εκπροσώπηση επιχειρήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού, οι οποίες συσχετίζονται και συμμετέχουν στα προαναφερόμενα. Ειδικότερα δύναται η εταιρία, τηρούμενη των νομικών διατυπώσεων, να αναλάβει εκπροσώπηση και διαχείριση της μελλοντικά συνιστώμενης «Plus Hellas E.Π.Ε. & Σία Ε.Ε.» 5. και κάθε άλλη δραστηριότητα και ενέργεια που εξυπηρετεί και προωθεί τον εταιρικό σκοπό. Ειδικότερα δύναται η εταιρία να δημιουργήσει, να ενοικιάσει ή να αποκτήσει τις απαιτούμενες για την επίτευξη του σκοπού της κάθε είδους (κτιριακές, τεχνικές κλπ) εγκαταστάσεις. 17

18 Πληροφορίες για την Εξαγοραζόμενη 5.2 Σύντομο Ιστορικό της Εξαγοραζόμενης ς Η εταιρία Plus Hellas Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. συστάθηκε κατά τον Φεβρουάριο του Οι φορολογικές της χρήσεις, ακολουθούν αυτές της μητρικής εταιρίας, η πρώτη δε φορολογική χρήση αφορά την περίοδο από έως Η Plus Hellas Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε ξεκίνησε τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες το Μάρτιο του Στο τέλος της χρήσης 2005/2006 η εταιρία λειτουργούσε 18 καταστήματα και συνεχίζοντας την στρατηγική επέκτασή της, έως τον Απρίλιο του 2007 αριθμούσε 33 σημεία πώλησης. Κατά την ημερομηνία της εξαγοράς, η λειτουργεί 34 καταστήματα ενώ άλλα 4 καταστήματα βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής. 5.3 Αντικείμενο Εργασιών Η Plus Hellas Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι επιχείρηση αλυσίδας σούπερ μάρκετ, η οποία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το Την λειτουργεί 34 discount καταστήματα. Από τα καταστήματα αυτά, 13 λειτουργούν στην Αττική, 5 στη Θεσσαλονίκη, 2 στα Ιωάννινα, και από 1 στην Άρτα, στη Βέροια, στη Δράμα, στην Καρδίτσα, στην Κατερίνη, στην Κομοτηνή, στη Λάρισα, στη Νάουσα, στην Πτολεμαϊδα, στις Σέρρες, στη Σπάρτη, στα Τρίκαλα, στη Φλώρινα και στα Χανιά. Αντικείμενο των εργασιών συμφωνά με το καταστατικό είναι η εμπορία (αγορά και πώληση), συσκευασία, επεξεργασία και τυποποίηση, εισαγωγή, εξαγωγή εμπορευμάτων κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους τροφίμων και αντικειμένων καθημερινής χρήσης και κάθε είδους αγαθών σούπερ μάρκετ (τρόφιμα και μη <food και non food>. Η ανάλυση του Κύκλου Εργασιών με βάση τις κατηγορίες πωληθέντων προϊόντων για την τελευταία τριετία παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε χιλ. Ευρώ) Κατηγορία Χρήση % Χρήση % Χρήση % 01/05/2007- Συμμ. 01/05/2006- Συμμ. 01/5/2005- Συμμ. 31/03/ /04/ /04/2006 Τρόφιμα , , ,18 Μη Τρόφιμα , , ,48 Μη Τρόφιμα, Προϊόντα Εβδομαδιαίας Προώθησης , , ,34 Σύνολο , , ,00 Όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα ο πυρήνας των πωλήσεων της Plus είναι τα τρόφιμα, τα οποία αποτελούν το 65,06% του συνόλου των πωλήσεων της εταιρίας. Τα μη τρόφιμα είναι είδη ευρείας κατανάλωσης όπως απορρυπαντικά, χαρτικά και καλλυντικά και οι πωλήσεις τους αντιπροσωπεύουν το 12,64% του κύκλου εργασιών της εταιρίας. 18

19 Πληροφορίες για την Εξαγοραζόμενη Η κατηγορία Μη Τρόφιμα, Προϊόντα Εβδομαδιαίας Προώθησης, αναφέρεται σε ήδη ρουχισμού, ηλεκτρικά είδη και γενικότερα είδη τα οποία δεν ανήκουν στις κατηγορίες των τροφίμων και των ειδών ευρείας κατανάλωσης. Αποτελούν το 22,30% επί του συνόλου των πωλήσεων. Επίσης, η εταιρία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή προϊόντων από το εξωτερικό τα οποία διαθέτει μέσω των καταστημάτων της με τη μορφή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (private label). Η Plus εισάγει προϊόντα κυρίως μέσω Γερμανίας αλλά και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών όπως η Αυστρία, η Ιταλία κ.α. Η Plus ήδη διαθέτει πάνω από προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label) με πάνω από 200 διαφορετικές επωνυμίες όπως Βιο Βιο, Da Marco, Αλωνάρι, Serving, Blue Moon κλπ. Τα προϊόντα αυτά αφορούν κυρίως προϊόντα συσκευασμένων τροφίμων και ειδών ευρείας κατανάλωσης. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αντιπροσωπεύουν το 76,2% του συνόλου των σταθερά προσφερομένων προϊόντων ενώ το ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο του κύκλου εργασιών αγγίζει το 72,2% για τη χρήση 2007/2008. Τα καταστήματα της Plus έχουν κατά μέσω όρο επιφάνεια πώλησης 795 μ², περιλαμβάνουν τμήμα οπωροπωλείου, καταψυγμένων, προσωπικής φροντίδας, πρατήριο άρτου και προσφέρουν ό,τι είναι απαραίτητο για τις καθημερινές αγορές μιας μέσης οικογένειας. 5.4 Μετοχική Σύνθεση Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση της PLUS ορίστηκε σε ,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 100 μερίδια, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ το κάθε ένα, όπως αναγράφεται στο αρχικό καταστατικό της ς (Φ.Ε.Κ.1318/ ). Έκτοτε, ακολούθησαν αρκετές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με αποτέλεσμα σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να ανέρχεται στο ποσό των ,00 Ευρώ διαιρούμενο σε μερίδια ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ το κάθε ένα. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της ς (ποσά σε Ευρώ): Ημερομηνία Αύξηση Συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο Ονομαστική Αξία Μεριδίου Νέα Μερίδια Σύνολο Μεριδίων Ίδρυση,

20 Πληροφορίες για την Εξαγοραζόμενη Μετοχική Σύνθεση πριν την Εξαγορά H εταιρία είναι κατά 99,9998% θυγατρική της Plus Warenhandelsgesellschaft mbh (Πλας Βάρενχαντελσγκεσελσαφτ ΕΠΕ) με έδρα στο Mülheim a.d. Ruhr (Μύλχαϊμ/Ρουρ Γερμανίας), μέλος του ομίλου Tengelmann και 100% θυγατρικής της TengelmannWarenhandelsgesellschaft KG (Τένγκελμαν Βάρενχαντελσγκεσελσαφτ ΕΕ). H σχέση της μητρικής εταιρίας και των θυγατρικών της που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα εμφανίζεται στο παρακάτω διάγραμμα. Tengelmann International Gmbh 100% PLUS Warenhandels gesselschaft mbh 1% 99% PLUS HELLAS ΕΠΕ 0,01% 99,99% PLUS HELLAS ΕΠΕ & ΣΙΑ ΕΕ Μέτοχοι Plus Hellas ΕΠΕ & ΣΙΑ ΕΕ Αριθμός Μεριδίων Συμμετοχή % Plus Warenhandelsgesellschaft mbh D. Mulheim / Ruhr ,9999 Plus Hellas Ε.Π.Ε. 1 0,0001 Σύνολο , Μετοχική Σύνθεση μετά την Εξαγορά Μέτοχοι Αριθμός Μεριδίων Συμμετοχή % «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ,9999 Plus Hellas Ε.Π.Ε. 1 0,

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

"Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.»

Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία 1 "Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ.

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ. ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΗΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.ΑΕ 25229 / 70 / Β / 91 / 33 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013) UNIQUE BEAUTY ΜΟΝ/ΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 59-61, ΑΝΟΙΞΗ Α.Φ.Μ.: 800449179 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 16/11/2012 ΕΩΣ 31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 )

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.14823/22/Β/87/3 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015 Στην Ιτέα σήμερα στις 31-08-2015 ημέρα Δευτέρα & ώρα 19.00 στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239. Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239. Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239 Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Αποστολίδης του Θεοδοσίου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 2. Μαρία Πετρίδου του Χρήστου, Μέλος 3. Θεοδόσιος Αποστολίδης του Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αριθμός Μετοχών που κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας:

Α. Αριθμός Μετοχών που κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας: Aιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας «AΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (η «ΑΒ» ή η «Εταιρία») σχετικά με την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση της εταιρίας «DELHAIZE THE LION NEDERLAND

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

«AELIOS IT CONSULTING P.C >>

«AELIOS IT CONSULTING P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AELIOS IT CONSULTING P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 -βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης. DIN EN ISO 9001:2000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ICC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ 9986984770 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΘΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 59-61, ΑΝΟΙΞΗ Α.Φ.Μ.: 997690670 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 9668001000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. EΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης Μείον: αποσβέσεις Αναπόσβεστη άξια Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 )

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. Καταβλημένο κεφάλαιο 179,897.29

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2.251.200,95 2.015.643,45 2.Δάνεια τραπεζών 728.720,03 643.120,03 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 590.001,70 590.001,70 IV.

2.251.200,95 2.015.643,45 2.Δάνεια τραπεζών 728.720,03 643.120,03 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 590.001,70 590.001,70 IV. ΧΗΤΑΣ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ - ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013-31.12.2013) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 33411/43/Β/95/002 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 016919149000

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. AΡ. Μ.Α.Ε. 17458/01/Β/88/387 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2012-31.12.2012 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα