ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ. Προς τον Μεσολαβητή Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών (M.T.E.Y.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ. Προς τον Μεσολαβητή Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών (M.T.E.Y.)"

Transcript

1 β) σκοπός της επεξεργασίας είναι η εξέταση και η μεσολάβηση προκειμένου να διευκολυνθεί η εξωδικαστική επίλυση διαφορών που υποβάλλονται από τους ανωτέρω συναλλασσομένους στο Μεσολαβητή Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών, και γ) οι εν λόγω συναλλασσόμενοι έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και προβολής αντιρρήσεων ως προς την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων. ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ α) τηρεί αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συναλλασσομένων με τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν απευθυνθεί στο Μεσολαβητή Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών, ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ Μασσαλίας 1, Αθήνα, Τ.Θ.: 3391, Αθήνα fax: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ (* Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το τμήμα «Τι δεν εξετάζει» του Ενημερωτικού μας Φυλλαδίου ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας Υποβάλλω προς εξέταση από τον Μ.Τ.Ε.Υ. το κατωτέρω αναφερόμενο θέμα και συμφωνώ να το χειριστεί σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο συνημμένο Ενημερωτικό Φυλλάδιο του οποίου έλαβα γνώση. Εξουσιοδοτώ την τράπεζα, την επενδυτική εταιρία ή την Α.Ε.Ε.Δ. να παρέχει στον Μ.Τ.Ε.Υ. κάθε πληροφορία ή έγγραφο προκειμένου να ερευνήσει την υπόθεσή μου, τηρουμένων των διατάξεων περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης εξουσιοδοτώ τον Μ.Τ.Ε.Υ. να παρέχει τις σχετικές με την υπόθεσή μου πληροφορίες ή έγγραφα στην τράπεζα, την επενδυτική εταιρία ή την Α.Ε.Ε.Δ. 5. ΔΗΛΩΣΗ / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ με καθαρά και ευανάγνωστα γράμματα, με μπλε ή μαύρο στυλό και εξηγείστε σύντομα και με τρόπο σαφή και κατανοητό το πρόβλημά σας. Είναι απαραίτητο να αναφέρετε τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες ανέκυψε το παράπονό σας, τον ακριβή χρόνο που δημιουργήθηκε ή το διαπιστώσατε, τι είδους συναλλαγή αφορά και το αίτημά σας προς τον Μ.Τ.Ε.Υ. Αν το παράπονο αφορά κοινό λογαριασμό, πρέπει να υπογράψουν όλοι οι συνδικαιούχοι. ΕΠΙΣΥΝΑΨΤΕ κάθε σχετικό με την υπόθεση σας έγγραφο (π.χ. σύμβαση, αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού σας, κ.ά.). ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ, ΑΠΟΚΟΨΤΕ και ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΣΤΕ το παρόν Έντυπο Παραπόνων και τα σχετικά έγγραφα στη διεύθυνση του Μ.Τ.Ε.Υ. Μασσαλίας 1, Αθήνα ή στην Τ.Θ. 3391, Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε το Έντυπο Παραπόνων μέσα στην ιστοσελίδα μας να το εκτυπώσετε, να το Αθήνα. Αν έχετε απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο υπογράψετε και να το ταχυδρομήσετε ως ανωτέρω. 4. ΟΔΗΓΙΕΣ 3. ΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ Μ.Τ.Ε.Υ.; ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ; ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ; ΛΑΒΑΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ; (Εάν, παρακαλούμε ΕΠΙΣΥΝΑΨΤΕ) ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ Ή ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: - ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ; * - ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΘΕΣΜΟ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ;; * (Εάν, παρακαλούμε σημειώστε ποιο) ΕΠΩΝΥΜΙΑ 2. ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, Α.Ε.Ε.Δ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΣΑΣ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ Αν έχετε εξουσιοδοτηθεί να ενεργείτε για λογαριασμό ενός ή περισσοτέρων προσώπων ορισμένες ή όλες τις πράξεις σχετικά με την εξέταση του παραπόνου από τον Μ.Τ.Ε.Υ. (π.χ. να υπογράψετε το Έντυπο αυτό, να παραλαμβάνετε τη σχετική με το παράπονο αλληλογραφία, να απαντάτε σε αυτή, να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τη σύστασή του κλπ.), είναι απαραίτητο να επισυνάψετε σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να εξηγείτε με σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους δε διατυπώνει ο ίδιος το παράπονο. Αν ο λήπτης των τραπεζικών ή επενδυτικών υπηρεσιών δεν είναι εν ζωή, πρέπει να επισυνάψετε κάθε έγγραφο αποδεικτικό του έννομου συμφέροντός σας. 1α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (παρακαλούμε συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ) (Παρακαλούμε επισυνάψτε σχετικά νομιμοποιητικά και αποδεικτικά έγγραφα). ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΑΣ ΕΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ; * ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (παρακαλούμε συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ) τηλ.: Προς τον Μεσολαβητή Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών (M.T.E.Y.) Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μασσαλίας 1, Αθήνα, τηλ ), ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2472/1997, ότι:

2 Τι είναι Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μ.Τ.Ε.Υ.) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Προήλθε από την ενοποίηση του Τραπεζικού Μεσολαβητή και του Μεσολαβητή Κεφαλαιαγοράς και λειτουργεί από την , με σκοπό να εξετάζει δίκαια, αμερόληπτα και με διαφανείς διαδικασίες, διαφορές που ανακύπτουν από την παροχή τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών και να επιδιώκει τη φιλική διευθέτησή τους. Σε ποιους απευθύνεται Σε καταναλωτές, επαγγελματίες, καθώς και σε μικρές επιχειρήσεις (με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι ), που συναλλάσσονται με τράπεζες. Εξαιρούνται οι γεωργικές, δασικές, αλιευτικές και μεταφορικές επιχειρήσεις. Σε επενδυτές φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με επενδυτικές εταιρίες, εφόσον οι συναλλαγές δεν αφορούν επαγγελματικές δραστηριότητες.

3 Τι εξετάζει Διαφορές που ανακύπτουν από την παροχή τραπεζικών (καταθέσεις, δάνεια, κάρτες κ.λπ.) και επενδυτικών (μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα κ.λπ.) υπηρεσιών από τράπεζες ή επενδυτικές εταιρίες (χρηματιστηριακές εταιρίες, εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιρίες επενδυτικής διαμεσολάβησης) που συμμετέχουν ή συνεργάζονται με τον Μ.Τ.Ε.Υ. και είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Διασυνοριακές διαφορές ως μέλος του FIN-NET (Δικτύου Εξωδικαστικών Διασυνοριακών Καταγγελιών στον Τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών), Ο Μ.Τ.Ε.Υ. παρέχει ενημέρωση και βοήθεια σε καταναλωτές που διαμένουν στην Ελλάδα για τη διευθέτηση προβλημάτων που ανέκυψαν από τραπεζικές ή επενδυτικές συναλλαγές τους σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Επίσης εξετάζει, προς διευθέτηση, παράπονα καταναλωτών άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. που ανέκυψαν από συναλλαγές τους με τράπεζες ή επενδυτικές εταιρίες εγκατεστημένες στην Ελλάδα, που συμμετέχουν ή συνεργάζονται με τον Μ.Τ.Ε.Υ.

4 Πώς να υποβάλω το παράπονό μου ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ για την υποβολή του παραπόνου σας είναι να απευθυνθείτε στον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη συναλλαγή σας υπηρεσίας της τράπεζας ή της επενδυτικής εταιρίας, ο οποίος κανονικά θα σας απαντήσει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ, αν δεν σας ικανοποιεί η λύση που σας προτείνει ή δεν πάρετε απάντηση μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, είναι να απευθυνθείτε εγγράφως στην Υπηρεσία Πελατών της τράπεζας ή της επενδυτικής εταιρίας (τα τηλέφωνα αναγράφονται στο τέλος του φυλλαδίου). Κανονικά η Υπηρεσία Πελατών θα πρέπει να σας απαντήσει εγγράφως σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή του παραπόνου σας. ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ : Στην πλειοψηφία τους, τα παράπονα επιλύονται από την τράπεζα ή την επενδυτική εταιρία. Παρόλα αυτά, αν δε μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντηση της Υπηρεσίας Πελατών ή αν περάσουν δέκα (10) εργάσιμες ημέρες χωρίς να πάρετε απάντηση, μπορείτε να υποβάλετε εγγράφως το παράπονό σας στον Μ.Τ.Ε.Υ. το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα (από την απάντηση της Υπηρεσίας Πελατών ή από την πάροδο των 10 εργασίμων ημερών χωρίς απάντησή της). Θυμηθείτε ότι η διαδικασία υποβολής παραπόνων στον Μ.Τ.Ε.Υ. είναι έγγραφη. Συμπληρώστε, υπογράψτε, αποκόψτε και ταχυδρομήστε το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑ- ΠΟΝΩΝ στη διεύθυνση του Μ.Τ.Ε.Υ. (Μασσαλίας 1, Αθήνα) ή στην Τ.Θ. 3391, Αθήνα. Μπορείτε επίσης να το συμπληρώσετε μέσα στην ιστοσελίδα μας (www. bank-invest-omb.gr) και να το εκτυπώσετε.

5 Ποια είναι η διαδικασία εξέτασης Ο Μ.Τ.Ε.Υ. θα σας ενημερώσει άμεσα ότι παρέλαβε το Έντυπο Παραπόνων σας. Αν χρειαστεί, θα σας ζητήσει περισσότερες πληροφορίες. Εφόσον το παράπονό σας αφορά θέμα που μπορεί να εξετάσει, ο Μ.Τ.Ε.Υ. απευθύνεται στην τράπεζα ή την επενδυτική εταιρία για να πληροφορηθεί την άποψή της. Στη συνέχεια με απόλυτη εχεμύθεια και σε εύλογο χρόνο προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 1) Αρχικά ο Μ.Τ.Ε.Υ. προτείνει τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς επιδιώκοντας να συμβιβάσει τα δύο μέρη. Αν τα μέρη αποδεχθούν την πρότασή του, η διαδικασία ολοκληρώνεται. 2) Εάν δεν επιτευχθεί συμβιβασμός, ο Μ.Τ.Ε.Υ. διατυπώνει αιτιολογημένη έγγραφη σύσταση προς τα δύο μέρη, με σκοπό και πάλι την επίλυση της διαφοράς. 3) Τη σύσταση αυτή μπορεί κάθε μέρος να τη δεχθεί ή να την απορρίψει εγγράφως. 4) Αν η σύσταση του Μ.Τ.Ε.Υ. δεν γίνει δεκτή είτε από εσάς είτε από την τράπεζα ή την επενδυτική εταιρία, μπορείτε να επιδιώξετε την ικανοποίησή σας στα Δικαστήρια.

6 Τι δεν εξετάζει Παράπονα για τα οποία δεν έχετε προηγουμένως απευθυνθεί στην τράπεζα ή την επενδυτική εταιρία που αφορά το θέμα. Παράπονα που υποβάλλονται στον Μ.Τ.Ε.Υ. μετά από ένα (1) μήνα: α) από την απάντηση της Υπηρεσίας Πελατών της τράπεζας ή της επενδυτικής εταιρίας ή β) από την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών χωρίς απάντηση. Παράπονα που υποβάλλονται στον Μ.Τ.Ε.Υ. μετά από τρεις (3) μήνες αφότου συνέβη το γεγονός που τα προκάλεσε, εκτός αν αποδειχθεί ότι δεν μπορούσατε, με τη δέουσα επιμέλεια, να το γνωρίζετε νωρίτερα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο Μ.Τ.Ε.Υ. δεν εξετάζει παράπονα που υποβάλλονται μετά από ένα (1) χρόνο αφότου συνέβη το γεγονός που τα προκάλεσε. Παράπονα που αποτέλεσαν ή αποτελούν αντικείμενο διαδικασιών ενώπιον των δικαστικών αρχών ή αντικείμενο εξέτασης άλλου εξωδικαστικού οργάνου συναινετικής επίλυσης διαφορών. Παράπονα στα οποία εμπλέκονται ποινικά αδικήματα που διώκονται αυτεπάγγελτα. Παράπονα των οποίων έχει ήδη επιληφθεί ο Μ.Τ.Ε.Υ., εκτός αν υπάρχουν νέα αποδεικτικά στοιχεία. Παράπονα που σχετίζονται με την επιχειρηματική πολιτική μιας τράπεζας ή επενδυτικής εταιρίας (π.χ. τιμολόγιο, εγκρίσεις χορηγήσεων κ.λπ.). Θέματα που σχετίζονται με αποφάσεις τράπεζας, που ενεργεί ως εκτελεστής διαθήκης ή καταπιστεύματος ή ως διαχειριστής περιουσίας. Διαφορές που στο μεταξύ διευθετήθηκαν με την τράπεζα ή την επενδυτική εταιρία. Θέματα γενικής πληροφόρησης για τις τράπεζες ή τις επενδυτικές εταιρίες και για τις υπηρεσίες που παρέχουν.

7 ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: Οι υπηρεσίες του Μ.Τ.Ε.Υ. παρέχονται δωρεάν. Η διαδικασία εξέτασης παραπόνων από τον Μ.Τ.Ε.Υ. σε καμία περίπτωση δε διακόπτει ή αναστέλλει τις νόμιμες προθεσμίες για προσφυγή στη δικαιοσύνη. Για να επικοινωνήσετε με το γραφείο του Μ.Τ.Ε.Υ. μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο: τις εργάσιμες ημέρες, από 08:30 έως 15:00. Το φυλλάδιο αυτό περιέχει συνοπτική πληροφόρηση για τον Μ.Τ.Ε.Υ. Αν χρειαστεί, θα σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες όταν λάβουμε το παράπονό σας. Διατίθεται δωρεάν (και στα αγγλικά) από όλες τις τράπεζες και τις επενδυτικές εταιρίες που συμμετέχουν στον Μ.Τ.Ε.Υ. και από τα γραφεία του Μ.Τ.Ε.Υ. Ακολουθεί ο κατάλογος των τραπεζών και των επενδυτικών εταιριών που συμμετέχουν στον Μ.Τ.Ε.Υ. και τα τηλέφωνα των Υπηρεσιών Πελατών. Ο αντίστοιχος κατάλογος των εταιριών επενδυτικής διαμεσολάβησης (Α.Ε.Ε.Δ.) που συνεργάζονται με τον Μ.Τ.Ε.Υ. είναι καταχωρημένος στην ιστοσελίδα μας (www.bank-investomb.gr).

8 ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε /423 2 A.B.N. AM.RO BANK N.V /326 3 ALPHA BANK ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ BANK OF AMERICA N.A /53 6 BAYERISCHE HYPO UND VEREINSBANK A.G BNP PARIBAS /4 8 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε /216 9 CITIBANK INTERNATIONAL plc ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε / FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε HSBC BANK plc MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α.Ε ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε

9 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΤΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ CAPITAL Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ EUROCORP SECURITIES EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ FORTIUS FINANCE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 20 ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 24 MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 25 Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

10 26 MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΤΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ORANGE PARTNERS ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 34 Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 35 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Γ. ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ PRELIUM PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε Α. ΣΑΡΡΗΣ ΣΑΡΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ SOLIDUS SECURITIES ΘΕΜΙΣΤ. ΣΩΤ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝ. ΒΛ. ΤΖΕΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK A.E ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

11 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ALICO AIG Α.Ε.Δ.Α.Κ ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ ASPIS INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ ΑΤΕ Α.Ε.Δ.Α.Κ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ ΑMUNDI ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ HSBC (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.Δ.Α.Κ ING Α.Ε.Δ.Α.Κ INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε.Δ.Α.Κ MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ MILLENNIUM Α.Ε.Δ.Α.Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑSSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ PROTON Α.Ε.Δ.Α.Κ Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ALPHA TRUST ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε EFG EUROBANK ASSET MANAGEMENT EPIC EUROCORP NEW MELLON ASSET & WEALTH MAN- AGEMENT SOLIDUS SECURITIES

12 β) σκοπός της επεξεργασίας είναι η εξέταση και η μεσολάβηση προκειμένου να διευκολυνθεί η εξωδικαστική επίλυση διαφορών που υποβάλλονται από τους ανωτέρω συναλλασσομένους στο Μεσολαβητή Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών, και γ) οι εν λόγω συναλλασσόμενοι έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και προβολής αντιρρήσεων ως προς την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων. ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ α) τηρεί αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συναλλασσομένων με τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν απευθυνθεί στο Μεσολαβητή Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών, ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ Μασσαλίας 1, Αθήνα, Τ.Θ.: 3391, Αθήνα fax: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ (* Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το τμήμα «Τι δεν εξετάζει» του Ενημερωτικού μας Φυλλαδίου ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας Υποβάλλω προς εξέταση από τον Μ.Τ.Ε.Υ. το κατωτέρω αναφερόμενο θέμα και συμφωνώ να το χειριστεί σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο συνημμένο Ενημερωτικό Φυλλάδιο του οποίου έλαβα γνώση. Εξουσιοδοτώ την τράπεζα, την επενδυτική εταιρία ή την Α.Ε.Ε.Δ. να παρέχει στον Μ.Τ.Ε.Υ. κάθε πληροφορία ή έγγραφο προκειμένου να ερευνήσει την υπόθεσή μου, τηρουμένων των διατάξεων περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης εξουσιοδοτώ τον Μ.Τ.Ε.Υ. να παρέχει τις σχετικές με την υπόθεσή μου πληροφορίες ή έγγραφα στην τράπεζα, την επενδυτική εταιρία ή την Α.Ε.Ε.Δ. 5. ΔΗΛΩΣΗ / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ με καθαρά και ευανάγνωστα γράμματα, με μπλε ή μαύρο στυλό και εξηγείστε σύντομα και με τρόπο σαφή και κατανοητό το πρόβλημά σας. Είναι απαραίτητο να αναφέρετε τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες ανέκυψε το παράπονό σας, τον ακριβή χρόνο που δημιουργήθηκε ή το διαπιστώσατε, τι είδους συναλλαγή αφορά και το αίτημά σας προς τον Μ.Τ.Ε.Υ. Αν το παράπονο αφορά κοινό λογαριασμό, πρέπει να υπογράψουν όλοι οι συνδικαιούχοι. ΕΠΙΣΥΝΑΨΤΕ κάθε σχετικό με την υπόθεση σας έγγραφο (π.χ. σύμβαση, αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού σας, κ.ά.). ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ, ΑΠΟΚΟΨΤΕ και ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΣΤΕ το παρόν Έντυπο Παραπόνων και τα σχετικά έγγραφα στη διεύθυνση του Μ.Τ.Ε.Υ. Μασσαλίας 1, Αθήνα ή στην Τ.Θ. 3391, Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε το Έντυπο Παραπόνων μέσα στην ιστοσελίδα μας να το εκτυπώσετε, να το Αθήνα. Αν έχετε απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο υπογράψετε και να το ταχυδρομήσετε ως ανωτέρω. 4. ΟΔΗΓΙΕΣ 3. ΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ Μ.Τ.Ε.Υ.; ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ; ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ; ΛΑΒΑΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ; (Εάν, παρακαλούμε ΕΠΙΣΥΝΑΨΤΕ) ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ Ή ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: - ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ; * - ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΘΕΣΜΟ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ;; * (Εάν, παρακαλούμε σημειώστε ποιο) ΕΠΩΝΥΜΙΑ 2. ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, Α.Ε.Ε.Δ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΣΑΣ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ Αν έχετε εξουσιοδοτηθεί να ενεργείτε για λογαριασμό ενός ή περισσοτέρων προσώπων ορισμένες ή όλες τις πράξεις σχετικά με την εξέταση του παραπόνου από τον Μ.Τ.Ε.Υ. (π.χ. να υπογράψετε το Έντυπο αυτό, να παραλαμβάνετε τη σχετική με το παράπονο αλληλογραφία, να απαντάτε σε αυτή, να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τη σύστασή του κλπ.), είναι απαραίτητο να επισυνάψετε σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να εξηγείτε με σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους δε διατυπώνει ο ίδιος το παράπονο. Αν ο λήπτης των τραπεζικών ή επενδυτικών υπηρεσιών δεν είναι εν ζωή, πρέπει να επισυνάψετε κάθε έγγραφο αποδεικτικό του έννομου συμφέροντός σας. 1α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (παρακαλούμε συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ) (Παρακαλούμε επισυνάψτε σχετικά νομιμοποιητικά και αποδεικτικά έγγραφα). ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΑΣ ΕΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ; * ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (παρακαλούμε συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ) τηλ.: Προς τον Μεσολαβητή Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών (M.T.E.Y.) Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μασσαλίας 1, Αθήνα, τηλ ), ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2472/1997, ότι:

Ο «ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ» ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ!

Ο «ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ» ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ! Ο «ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ» ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ! ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ THΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ο Συνήγορος του Πελάτη της Εθνικής Τράπεζας είναι

Διαβάστε περισσότερα

H Hang Seng Index Hard currency Hardware Hawkish dovish Head and shoulders Headline risk Hedge funds

H Hang Seng Index Hard currency Hardware Hawkish dovish Head and shoulders Headline risk Hedge funds H Hang Seng Index = δείκτης μετοχών του χρηματιστηρίου του Χονγκ Κονγκ. Αποτελείται από μετοχές 33 επιχειρήσεων από τους ακόλουθους τομείς της οικονομίας: α) χρηματοπιστωτικός τομέας β) επιχειρήσεις κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΣΑΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.)

ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.) www.doe.gr ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.) Διεύθυνση: Κηφισίας 32 Τ.Κ.15125 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2106873373-2106873382 Περισσότερες πληροφορίες: Αυτόματος τηλεφωνητής 2106873303

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΧΡΗΣΙ Μ ΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙ ΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ HELLAS CAPITAL LEASING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦ

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΑΘΗΝΑ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. Καταναλωτικά ήθη και παγκοσμιοποίηση... 4 2. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές... 4 3. Μέτρα νομοθετικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) Ερώτηση 15 Τί είναι ο Οργανισμός Εγγυοδοσίας ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) ΑΠΟΣΤΟΛΗ Αποστολή της εταιρίας, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 3066/2002 (ΦΕΚ Α 252/18.10.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Οικονομικές Υπηρεσίες ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 ΑΡΙΘΜΟΣ : 615104 Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΦΜ: ΗΜ/ΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ: (ΑΝ ) ΥΨΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ: ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου..

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου.. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Εϖιχειρήσεων Μεταϖτυχιακό Πρόγραµµα Σϖουδών στη ιοίκηση Εϖιχειρήσεων - ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ιϖλωµατική Εργασία της Γεωργίας Κ. Μϖανάκα ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1 Ι. Εθνική νομοθεσία Α. Νόμοι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i. Νόμος 3691/2008

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :11394 Δρ. Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα