ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Προς: Όπως ο Πίνακας Διανομής Ταχ. Κώδ. : Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : FAX : ΘΕΜΑ: «Αποζημίωση πρόσθετων αμοιβών του πάσης φύσεως προσωπικού (πλην ιατρών) των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ α. του Ν.2362/95 «Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247/Α/95) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/ 10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» ( ΦΕΚ.141/ τ. Α ). β. του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ14/Α/ )αρθρο 32 παρ.6 γ. του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50ΕΚ»(ΦΕΚ 141/2012 τ. Α ) άρθρο 45 παρ. 2 α δ. του Π Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α/10) ε. του Π.Δ 151/98 «Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης & εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 116Α / ) 2. Την αριθ. ΔΥ(3-4)/ΓΠοικ.77909/ Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «με εντολή Υπουργού» στους Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 2354/Β /2012). Γενικούς Γραμματείς του 3. Την αριθ. πρωτ. Υ10β/Γ.Π.3317/ (ΦΕΚ172/ τ.β ) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ενεργείς εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκ/κών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων» όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ.υ10β/γ.π.16879/ (φεκ340/ τ.β ) 4. Την αριθ.πρωτ. Υ10β/Γ.Π.1742/ (ΦΕΚ.172/ τ.β ), απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών

2 εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων των Κέντρων Υγείας και Κέντρων Ψυχικής Υγείας», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.πρωτ.υ10β/γ.π.οικ16884/ (φεκ340/ τ.β ), απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 5. Την αρ. Υ10β/Γ.Π.6846/ απόφαση «Κατανομή ωρών υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Κέντρων Υγείας και Κέντρων Ψυχικής Υγείας», όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. Υ10β/Γ.Π.94983/ , Υ10Β/Γ.Π.οικ / και Υ10β/Γ.Π.οικ / Αποφάσεις. 6. Την αρ.υ10β/γ.π.3684/ Απόφαση «Κατανομή ποσού για αποζημίωση ενεργών εφημεριών Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων» όπως τροποποιήθηκε με την αρ. Υ10β/Γ.Π./101191/ Απόφαση. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Την χορήγηση ποσού πέντε εκατομμυρίων, εννιακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων, τριακοσίων τριάντα ένα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών ( ,98 ) από την πίστωση του Φ.210 Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού τ.έ. του Υπουργείου Υγείας στα ακόλουθα νοσηλευτικά ιδρύματα για την αποζημίωση των πρόσθετων αμοιβών για υπερωριακή εργασία & αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες στο πάσης φύσεως προσωπικό (πλην ιατρών ) μηνός Νοεμβρίου έτους 2012 ως εξής: Υ.Δ.Ε. ΝΟΜΩΝ & ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΕ 9511 Ν. ΕΒΡΟΥ Υ.Δ.Ε. Ν. ΕΒΡΟΥ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ,46 Υ.Δ.Ε. Ν. ΔΡΑΜΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ Ν. ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ,71 Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ,73 Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ,81 Ν. ΚΙΛΚΙΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΚΙΛΚΙΣ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 6.158,99 Υ.Δ.Ε Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ ,88

3 Υ.Δ.Ε. Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ Υ.Δ.Ε. Ν ΠΕΛΛΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΣΕΡΡΩΝ Υ.Δ.Ε. Ν. ΧΑΛΚ/ΚΗΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Υ.Δ.Ε. Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ ,74 ΣΥΝΟΛΟ ,62 Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ Γ.Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ» ,00 Γ.Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ,81 Γ.Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ,89 Γ.Ν. ΑΦΡΟΔ &ΔΕΡΜ. ΝΟΣΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ 1.942,98 Γ.Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ,90 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ ,55 Γ.Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ,00 Ν. ΕΙΔ.ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ 7.072,72 ΑΝΤΙΚ. Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ,35 Γ.Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ» ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,20 Ν. ΠΕΛΛΑΣ Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ ,85 Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ,96 ΣΥΝΟΛΟ ,81 Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ,95 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ,91 ΣΥΝΟΛΟ ,86 Ν. ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ ,03 Ν. ΧΑΛΚ/ΚΗΣ Γ.Ν. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ,00 Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ,55 Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ,15 ΣΥΝΟΛΟ ,70 Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ,57 Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ,20 Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

4 Υ.Δ.Ε. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Υ.Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ,93 Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ,92 ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,05 ΣΥΝΟΛΟ ,97 Ν. ΑΡΤΑΣ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ,44 Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Γ.Ν. - Κ.Υ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ,93 Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ,27 Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,38 Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ,39 Υ.Δ.Ε. Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Υ.Δ.Ε. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Υ.Δ.Ε. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ ,01 Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,48 Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ,27 Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,52 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.626,60 ΣΥΝΟΛΟ ,12 Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ,86 Γ.Ν. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 3.180,21 ΣΥΝΟΛΟ ,07 Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΛΕΥΚΑΔΟΣ Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ,40 Υ.Δ.Ε. Ν. ΑΧΑΙΑΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ,72 Π.Π.Γ.Ν.ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ,00 Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 6.738,16 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ,59 «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»

5 Υ.Δ.Ε. Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΗΛΕΙΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Υ.Δ.Ε. N. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ - ΒΗΣΑΡΙΩΝΟΣ 9) Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ ,90 Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 4.997,42 ΣΥΝΟΛΟ ,79 Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ,90 Γ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ,03 ΣΥΝΟΛΟ ,93 Ν. ΗΛΕΙΑΣ Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ ,07 Γ.Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ,60 Γ.Ν. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 2.001,79 ΣΥΝΟΛΟ ,46 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ,93 Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ 3.622,36 Γ.Ν. - ΚΑΡΥΣΤΟΥ 5.070,00 ΣΥΝΟΛΟ ,29 Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ,20 Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ,14 ΣΥΝΟΛΟ ,34 Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 8.350,00 Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ,23 Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ,26 ΝΟΜ. ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ,30 ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» ,28 Γ.Ν. ΑΘ. «ΚΟΡΓΙΑΛ. - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ,79 Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» ,01 Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ,64 Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ,49 Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ,76 ΠΑΘ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ 8.418,18 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»

6 Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΠΙΣ» ,97 ΑΝΤΙΚ. ΟΓΚΟΛ. Ν.ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ» ,96 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4.705,01 Ν. ΑΦΡΟΔ.&ΔΕΡΜ. ΝΟΣΩΝ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ» ,00 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘ. «ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ,98 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘ. «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ,94 Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ,42 Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ,10 Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ,00 Γ.Ν. ΝΟΣ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘ. «ΣΩΤΗΡΙΑ» ,19 Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» ,08 Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ,61 Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» ,84 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ,22 Γ.Ν. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΓ.ΟΛΓΑ /ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ,85 Γ. ΟΓΚ.Ν. ΚΗΦ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ,42 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΑΦΝΙ» ,23 Γ.Ν. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ«ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ,71 ΨΥΧ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ,55 ΠΑΝ/ΚΟ Γ.Ν. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΤΤΙΚΟΝ» ,33 Υ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ( ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (πρώην Ε.Ι.Α.Α.) 5.313,56 ΣΥΝΟΛΟ ,42 ΝΟΜ. ΠΕΙΡΑΙΑ Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ,11

7 Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ,07 Υ.Δ.Ε ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Υ.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΛΕΣΒΟΥ Υ.Δ.Ε. Ν. ΣΑΜΟΥ Υ.Δ.Ε. Ν. ΧΙΟΥ Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ,62 Γ.Ν.- Κ.Υ ΚΥΘΗΡΩΝ 3.829,52 ΣΥΝΟΛΟ ,32 ΝΟΜ. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ,28 ΝΟΜ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ«ΘΡΙΑΣΙΟ» ,18 Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ ,14 Γ.Ν. ΝΑΥΠΛΙΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,14 Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ,73 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ,00 Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ,56 Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γ.Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ ,51 Γ.Ν. - Κ.Υ. ΜΟΛΑΩΝ 7.827,54 ΣΥΝΟΛΟ ,05 Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ,54 Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ,08 ΣΥΝΟΛΟ ,62 Ν. ΛΕΣΒΟΥ Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ,31 Γ.Ν. - Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ ,28 ΣΥΝΟΛΟ ,59 Ν. ΣΑΜΟΥ Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ ,94 Γ.Ν. - Κ.Υ ΙΚΑΡΙΑΣ ,18 ΣΥΝΟΛΟ ,12 Ν. ΧΙΟΥ Γ.Ν. ΧΙΟΥ ,00 Υ.Δ.Ε. Ν ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΟΥ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ ,26 Γ.Ν. - Κ.Υ ΚΩ ,17 Γ.Ν. - Κ.Υ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ,79

8 Υ.Δ.Ε. Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΡΑΤ.ΘΕΡ.Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,22 Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ ,29 Γ.Ν. - Κ.Υ ΝΑΞΟΥ 5.306,19 ΣΥΝΟΛΟ ,48 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Υ.Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Υ.Δ.Ε. Ν ΛΑΣΙΘΙΟΥ Υ.Δ.Ε. Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΧΑΝΙΩΝ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ,76 ΠΕ.ΠΑ. Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,34 ΣΥΝΟΛΟ ,10 Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Γ.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ,93 Γ.Ν. - Κ.Υ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ,15 Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3.534,37 Γ.Ν. - Κ.Υ ΣΗΤΕΙΑΣ ,94 ΣΥΝΟΛΟ ,39 Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ,13 Ν. ΧΑΝΙΩΝ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ,00 ΨΥΧ.ΤΟΜΕΑΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,98 2. Την υλοποίηση της παρούσας απόφασης από τη Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας με την μεταβίβαση των προαναφερομένων αντιστοίχων των νοσοκομείων πιστώσεων διά επιτροπικού εντάλματα στην ΥΔΕ κάθε νομού 3. Την μέριμνα εκ μέρους των αναφερόμενων, στην παρούσα, νοσηλευτικών ιδρυμάτων για την τακτοποίηση της εν λόγω δαπάνης εντός των ορίων των προαναφερομένων χορηγούμενων ποσών 4. Τη δυνατότητα χρησιμοποίησης τυχόν υπολοίπων ποσών από την παρούσα απόφαση στον επόμενο μήνα. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 1. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας Κηφισίας 124 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Όλα τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα. 2. Ε.Κ.Α. (πρών Ε.Ι.Α.Α.) Ένατη Στάση-Λεωφ. Χασιάς Τ.Κ ΙΛΙΟΝ 3. Γ.Λ.Κ. Δ/νση Προϋπολογισμού Γεν. Κυβέρνησης Τμήμα Δ Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ 1. Γραφ. κ. Υπουργού 2 Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 3. Γραφ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας 4.. Γραφ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών 5 Δ/νση Προσωπικού Ν.Π. Τμήμα Β 6. Δ/νση Οικονομικού( 5)

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Τελική Αναφορά Αποτελεσμάτων Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Οικονομικών της Υγείας Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Ανάλυση δεικτών επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 126 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΩΔΙΚΟΙ E PORTAL ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/NOMIKO ΠΡΟΣΩΠΟ 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 23 760 E00002 E00513 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014.

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014. Αθήνα, 28/2/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8758 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1893 11 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχια κών και τοπικών εφημερίδων που

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υπηρεσία Ταχ. Διεύθυνση Ονοματεπώνυμα 2

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υπηρεσία Ταχ. Διεύθυνση Ονοματεπώνυμα 2 1 ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υπηρεσία Ταχ. Διεύθυνση Ονοματεπώνυμα 2 Α) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, Καβάλα Μπακάλμπαση 17-19, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή Ι) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης- Θεσμικός Τομέας S13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Eθνική Nοµοθεσία 16.

Eθνική Nοµοθεσία 16. Eθνική Nοµοθεσία 16. Απόφαση 15.5.2003 «Ηµερήσιες επαρχιακές εφηµερίδες, οι οποίες έχουν το δικαίωµα να καταχωρούν κρατικές δηµοσιεύσεις, προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και ισολογισµούς Α.Ε.-Ε.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Κομίστρου Αριθμ. Β-58841/5546/2010 ΦΕΚ 2165/Β/31-12-2010. Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ A.Ε.

Απόφαση Κομίστρου Αριθμ. Β-58841/5546/2010 ΦΕΚ 2165/Β/31-12-2010. Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ A.Ε. Απόφαση Κομίστρου Αριθμ. Β-58841/5546/2010 ΦΕΚ 2165/Β/31-12-2010 Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ A.Ε. της χώρας Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 220 ΑΓΡΙΝΙΟΥ Χαριλάου Τρικούπη 11 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 275 ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1ο χιλ. Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρίου 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1/4/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1/4/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 1/4/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναπλήρωση αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής.

ΘΕΜΑ: Αναπλήρωση αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής. Να σταλεί και mail ή fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18507 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 17 Ιουλίου 009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 64767 /Γ7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχω ση των νέων βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 7 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα