ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΧΑΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6.1.1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΧΑΑ) 1998-2000"

Transcript

1 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΧΑΑ) Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων καινοτοµίας, οι οποίες έχουν εισαχθεί στο ΧΑΑ για την περίοδο Οι δείκτες που παρουσιάζουν την εξέλιξη τους προέκυψαν σύµφωνα µε τη διαδικασία στάθµισης του ΧΑΑ ώστε να είναι κατά περίπτωση συγκρίσιµοι µε τους αντίστοιχους δείκτες του ΧΑΑ. Χρονική βάση των δεικτών είναι η 2/1/1998 (τιµή βάσης ). Αναλυτικά συµπεράσµατα για επιµέρους δείκτες και συγκεκριµένα για τις εταιρείες πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας, εταιρείες τηλεπικοινωνιών και κινητής τηλεφωνίας και τις καινοτόµες χρηµατοοικονοµικές εταιρείες, δίνονται αντίστοιχα στις παραγράφους 6.1.2, και Σε αυτό το σηµείο να διευκρινίσουµε ότι οι τιµές των δεικτών δεν έχουν σχέση µε τον υπολογισµό του γενικού δείκτη. Για τον υπολογισµό των δεικτών λαµβάνουµε υπόψη την µεταβολή που παρουσιάζεται στην συνολική κεφαλαιοποίηση και διαιρείται µε την µεταβολή του αριθµού των µετοχών. Έτσι µε αυτό τον τρόπο η συµµετοχή όλων των εταιρειών είναι ανάλογη στην διαµόρφωση των δεικτών και αποφεύγονται οι εικονικές αυξήσεις των δεικτών που είναι αποτέλεσµα αυξήσεων µετοχικών κεφαλαίων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η πραγµατική απεικόνιση των µεταβολών των επιπέδων τιµών. Τέλος, στο παράρτηµα δίνεται ο κατάλογος των εταιρειών που χρησιµοποιήθηκαν για την εξαγωγή των επιµέρους και του γενικού δείκτη (πίνακας 6.5), καθώς και το διάγραµµα πορείας του γενικού δείκτη του ΧΑΑ και των δεικτών εταιρειών µικρής, µεσαίας και µεγάλης κεφαλαιοποίησης, για την περίοδο µε τιµή βάσης (διάγραµµα α) Σαν γενικά συµπεράσµατα για την πορεία των εταιρειών καινοτοµίας στην ελληνική χρηµαταγορά αξίζει να τονίσουµε ότι: Α) Επηρεάστηκαν από το γενικό χρηµατιστηριακό κλίµα. Β) Η πορεία τους εξαρτάται από την κεφαλαιοποίησή τους και το αντικείµενο εργασιών τους. Εξετάζοντας τις εταιρείες βάσει της κεφαλαιοποίησής τους, παρατηρούµε (διάγραµµα α) ότι οι εταιρείες µικρής κεφαλαιοποίησης παρουσιάζουν το µεγαλύτερο εύρος µεταβολών. Η πορεία τους από τις αρχές του 1998 έως τον 9 του 1999 ήταν συνεχώς σχετικά ανοδική, σε σηµείο τέτοιο ώστε το επίπεδο τιµών τους σχεδόν δεκαπλασιάστηκε. Από 1/1999 έως το τέλος του 2, η συνεχώς πτωτική πορεία των τιµών οδήγησε τα επίπεδα, τον 12/, περίπου σε αυτά των αρχών του Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει πώς δεν υπήρχαν απώλειες κεφαλαίου, αφού είναι γεγονός, ότι η πλειοψηφία των µετοχών των εταιρειών αυτής της κατηγορίας εισήλθε στην χρηµατιστηριακή αγορά το µεσοδιάστηµα όπου το επίπεδο των τιµών, και κατά συνέπεια και το επίπεδο των τιµών εισαγωγής, ήταν ιδιαίτερα υψηλό.

2 Χρονικά η πορεία του δείκτη των εταιρειών µεσαίας κεφαλαιοποίησης (διάγραµµα β) ήταν ανάλογη µε αυτή των εταιρειών µικρής κεφαλαιοποίησης αλλά είχε µικρότερο εύρος διακυµάνσεων και, κατά συνέπεια, µικρότερες ποσοστιαία µεσοπρόθεσµες απώλειες. Βέβαια το επίπεδο τιµών τους διαµορφώθηκε, στο τέλος του 2, σε χαµηλότερα επίπεδα σε σχέση µε αυτό των αρχών του ιάγραµµα α Πορεία δείκτη τιµών καινοτόµων εταιρειών µικρής λ ί Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- ιάγραµµα β Πορεία δείκτη τιµών καινοτόµων εταιρειών µεσαίας κεφαλαιοποίησης Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 71

3 Οι εταιρείες µεγάλης κεφαλαιοποίησης παρουσίασαν (διάγραµµα 6.1.γ),σε σχέση µε τις δύο άλλες κατηγορίες, µία σχετική χρηµατιστηριακή ισορροπία χωρίς αυτό να σηµαίνει πώς δεν εµφάνισαν σηµαντικές µεταβολές κατά την διάρκεια της τριετίας αφού και αυτές επηρεάστηκαν, σε σηµαντικό βαθµό, από το γενικότερο χρηµατιστηριακό κλίµα το οποίο οδήγησε τελικά, στο τέλος του 2, τα επίπεδα τιµών πολύ χαµηλά, µάλιστα κάτω από αυτά των αρχών του Στα διαγράµµατα δ και ε φαίνεται καθαρά ότι, κατ' αρχήν, ο δείκτης ιάγραµµα γ Πορεία δείκτη τιµών καινοτόµων εταιρειών µεγάλης ί Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- των καινοτόµων εταιρειών επηρεάστηκε κυρίως από την πορεία των εταιρειών µεγάλης κεφαλαιοποίησης και σηµαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε τόσο το ποσοστό κεφαλαιοποίησης όσο και η πορεία του δείκτη των τηλεπικοινωνιών. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι το µεγάλο εύρος διακύµανσης που υπάρχει στους δείκτες µε βάση την κεφαλαιοποίηση, καθώς και η χρονικά ανάλογη πορεία των δεικτών αυτών. ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 72

4 ιάγραµµα δ Πορεία δείκτη καινοτόµων ώ Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- ιάγραµµα ε Σύγκριση επιµέρους δεικτών καινοτόµων ώ Γενικός δείκτης καινοτόµων εταιρειών Μεγάλη κεφαλαιοποίηση Μικρή κεφαλαιοποίηση Μεσαία κεφαλαιοποίηση Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 73

5 Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της πληροφορικής και της υψηλής τεχνολογίας αποτελούν τα τελευταία χρόνια το σηµαντικότερο πεδίο δραστηριοποίησης των τεχνολογικά ανεπτυγµένων οικονοµιών. Αποτελούν τον πιο καινοτόµο κλάδο στην παραγωγική διαδικασία και τα αποτελέσµατά τους εφαρµόζονται έµµεσα ή άµεσα σε όλους σχεδόν τους παραγωγικούς κλάδους της οικονοµίας. Η µεγάλη συχνότητα καινοτοµιών που εµφανίζουν είναι το αποτέλεσµα του ανταγωνισµού στα πεδία της σύγχρονης τεχνολογίας. Πολλές από τις καινοτοµίες χαρακτηρίζονται από την παροδικότητά εφαρµογής τους, λόγω του γεγονότος ότι σε λίγο χρονικό διάστηµα οι εφαρµογές που εισαγάγουν θεωρούνται ξεπερασµένες. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των εταιρειών πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας απευθύνονται σ' ένα ιδιαίτερα ευρύ ηλικιακό Target group και εφαρµόζονται στο χώρο της σύγχρονης παιδείας, τους κλάδους παραγωγής, της τηλεπικοινωνίες, την σύγχρονη ιατρική αλλά και στη διασκέδαση και την ψυχαγωγία. Με αυτά τα δεδοµένα διαπιστώνεται ότι είναι από τους κλάδους εκείνους όπου δεν υπάρχει απαξίωση του αγοραστικού κοινού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει. Οι εφαρµογές των αποτελεσµάτων και οι βελτιώσεις που επέφεραν στην παραγωγική διαδικασία αποτέλεσαν τη βάση σχεδιασµού της "νέας οικονοµίας" που είχε ως στόχο τη συνεχή βελτίωση των όρων παραγωγής για µεγαλύτερες αποδόσεις, χωρίς ουσιαστικά να αυξάνεται το µεταβλητό κόστος εργασίας. Γίνεται στην ουσία προσπάθεια να καταργηθεί η συγκριτική σχέση εργασίας - αποτελέσµατος και να καταστεί η σχέση αυτή αναλογική, και επιπλέον να ελαχιστοποιηθούν τα επίπεδα των νεκρών ή µηδενικών σηµείων στη σχέση όγκου παραγωγής - κερδοφορίας. Το χαρακτηριστικό σε αυτήν την προσπάθεια είναι η αντιστροφή στις σχέσεις παγίων εξόδων εγκατάστασης - λειτουργικών δαπανών. Η εφαρµογή, στην παραγωγική διαδικασία, προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, µπορεί να αύξησε το κόστος εγκατάστασης και αρχικής λειτουργίας, µείωσε όµως σηµαντικά τις λειτουργικές δαπάνες στη διαδικασία της παραγωγής, κάτι που έκανε πιο ανταγωνιστικές τις επιχειρήσεις που εισήγαγαν δεδοµένα υψηλής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία γιατί µείωσαν ουσιαστικά το κόστος παραγωγής ανά µονάδα παραγόµενου προϊόντος. Στην ελληνική οικονοµία η εισαγωγή τεχνολογιών αιχµής ξεκίνησε ουσιαστικά την προηγούµενη δεκαετία, και συνεχίζεται µε ιδιαίτερα γρήγορους ρυθµούς. Αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος ήταν να αυξηθεί σηµαντικά ο αριθµός των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σ' αυτόν τον κλάδο. Βέβαια, υπάρχουν κυρίως εταιρείες που εµπορεύονται και εφαρµόζουν χρήσεις πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας και πολύ λίγες που ασχολούνται µε την έρευνα και την παραγωγή προϊόντων. Πολλές από τις εταιρείες αυτές εισήχθησαν σταδιακά, και κυρίως µετά το 1999, στην ελληνική χρηµαταγορά. Η πορεία τους, στη διάρκεια της τριετίας , εξαρτήθηκε από πολλούς παράγοντες. ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 74

6 Η "όψιµη" τεχνολογικά ελληνική οικονοµία έδωσε την ώθηση σ' αυτές τις εταιρείες να εντείνουν τη δραστηριοποίησή τους και να έχουν γενικά ανοδική πορεία, λόγω ακριβώς των ευκαιριών σε µία νέα και µη κορεσµένη αγορά για τον κλάδο αυτό. Ένα άλλο στοιχείο που επηρέασε θετικά, κατ' αρχήν, τον κλάδο ήταν το πολύ καλό κλίµα που επικρατούσε διεθνώς. Τέλος οι µεγάλες προσδοκίες για το µέλλον της οικονοµίας, που είχαν ως βάση την διευρυµένη εφαρµογή της υψηλής τεχνολογίας, έδωσαν στον κλάδο αυτό τη δυνατότητα να εξελιχθεί, και στις εταιρείες που τον συνθέτουν τεράστια αύξηση κύκλου εργασιών και χρηµατιστηριακής αξίας. Εξετάζοντας την πορεία του κλάδου αυτού, στην ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά, διαπιστώνουµε πώς σε γενικές γραµµές ακολούθησε το γενικότερο κλίµα που επικράτησε την τριετία, χωρίς αυτό να σηµαίνει πώς κάποιες εταιρείες του κλάδου αυτού απαξιώθηκαν από το επενδυτικό κοινό. Παρατηρώντας την πορεία τους, και πριν προχωρήσουµε σε γενικότερα συµπεράσµατα, διαπιστώνουµε κατ' αρχήν, πώς υπάρχουν τρεις κατηγορίες εταιρειών που η πορεία τους στη χρηµατιστηριακή αγορά και τα µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατά τους εξαρτήθηκαν από την χρονολογία εισαγωγής τους. 1 η Κατηγορία.(Εταιρείες πού εισήχθησαν το 1998 και πριν απ' αυτό). Για τις εταιρείες που εισήχθησαν στη χρηµατιστηριακή αγορά πριν το 1998, το αποτέλεσµα τους στην διάρκεια της τριετίας είναι γενικά θετικό. Αυτό βέβαια ισχύει για τους επενδυτές πού τοποθετήθηκαν σ' αυτές τις εταιρείες του κλάδου έως τις αρχές του Αυτοί που είχαν τοποθετηθεί σ' αυτές τις εταιρείες από τις αρχές του 1998, στο τέλος του 2 αύξησαν κατά πολύ το αρχικό επενδεδυµένο κεφάλαιό τους. Βέβαια στο µεσοδιάστηµα, το αρχικό τους κεφάλαιο αυξήθηκε έως και έξι φορές. Όσοι τοποθετήθηκαν σ' αυτές τις εταιρείες έως και τα µέσα του 1999 µπόρεσαν να διασφαλίσουν, λαµβάνοντας πάντα ως ηµεροµηνία σύγκρισης το τέλος του 2, το κεφάλαιό τους, ενώ όσοι τοποθετήθηκαν µετά τα µέσα του 1999 έχασαν µεγάλο µέρος του αρχικού τοποθετηµένου κεφαλαίου τους, που για την κατηγορία των εταιρειών που εξετάζουµε δεν υπερέβη το 5%. 2 η Κατηγορία.(Εταιρείες πού εισήχθησαν το 1999). Για τις εταιρείες που εισήχθησαν στη χρηµατιστηριακή αγορά κατά την διάρκεια του 1999 το αποτέλεσµα τους, στην διάρκεια της διετίας µπορεί να χαρακτηρισθεί αρνητικό αν και σε ορισµένες περιπτώσεις παρέµεινε, συγκρινόµενο µε τα αποτελέσµατα στο τέλος του 2, αµετάβλητο. Όσοι επένδυσαν σ' αυτές τις εταιρείες στις αρχές του 1999, στο τέλος του 2 είχαν ουσιαστικά το ίδιο κεφάλαιο. Οι επενδυτές που τοποθετήθηκαν στις εταιρείες αυτής της κατηγορίας µετά τα µέσα του 1999 έως το τέλος του 2, έχασαν από το αρχικό επενδεδυµένο κεφαλαίο τους ποσοστό, που σε ορισµένες περιπτώσεις ανήλθε στο 75%. ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 75

7 3 η Κατηγορία.(Εταιρείες πού εισήχθησαν το 2). Οι εταιρείες που εισήχθησαν στη χρηµατιστηριακή αγορά το έτος 2 παρουσίασαν συνεχώς πτωτική πορεία και οι επενδυτές που τοποθετήθηκαν σ αυτές, σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα (6 έως 8 µήνες) έχασαν σηµαντικό ποσοστό του κεφαλαίου τους, που σε ορισµένες περιπτώσεις έφτασε ή και ξεπέρασε το 6%. Προσπαθώντας να διαπιστώσουµε την επιµέρους πορεία των εταιρειών στη χρηµατιστηριακή αγορά θα τις διαχωρίσουµε σε εταιρείες µικρής, µεσαίας και µεγάλης κεφαλαιοποίησης. Στο διάγραµµα α παρουσιάζεται η πορεία των εταιρειών µικρής κεφαλαιοποίησης. Παρατηρούνται έντονες διακυµάνσεις στο µεσοδιάστηµα, πού οδήγησαν τα επίπεδα τιµών σε δύο πολύ καλές περιόδους, 4/98-1/98 και 7/99-1/ όπου εµφάνιζαν άνοδο έως και 93%. Το διάστηµα 11/98-6/99 τα επίπεδα τιµών ήταν σχετικά χαµηλά αλλά παρουσίαζαν τάση µεσοπρόθεσµης ισορροπίας. Από τον 2/ παρατηρείται συνεχώς καθοδική πορεία που µετά τον 8/ οδήγησε τις τιµές στα χαµηλότερα ιστορικά επίπεδα, για να φτάσει τον 11/ στο απόλυτα χαµηλότερο σηµείο και να διατηρηθεί σ' αυτό έως το τέλος του 2. Στο διάγραµµα β παρουσιάζεται η πορεία των εταιρειών µεσαίας 225 ιάγραµµα α Πορεία δείκτη τιµών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας µικρής κεφαλαιοποίησης Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- κεφαλαιοποίησης. Οι διακυµάνσεις σ' αυτές τις εταιρείες είχαν πάρα πολύ µεγάλο εύρος. Με εξαίρεση την περίοδο 9/-12/, πού τα επίπεδα τιµών έπεσαν κάτω από τα επίπεδα των αρχών του 1998, την υπόλοιπη περίοδο κινήθηκαν θετικά µε εύρος διακύµανσης που την περίοδο 1/99-2/ ανήλθε σε επίπεδα άνω των 5%. Όπως είναι αυτονόητο την ίδια περίοδο το µεγάλο εύρος διακυµάνσεων είχε σαν αποτέλεσµα να µην υπάρχει χρηµατιστηριακή ισορροπία αφού οι βραχυπρόθεσµες µεταβολές των επιπέδων τιµών ήταν τόσο έντονες πού δεν µπορούµε να µιλάµε για συγκεκριµένη τάση άλλα για παροδικές και σπασµωδικές κερδοσκοπικές κινήσεις. ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 76

8 ιάγραµµα 6.2.β Πορεία δείκτη τιµών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας µεσαίας κεφαλαιοποίησης Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- Στο διάγραµµα γ παρουσιάζεται η πορεία των εταιρειών µεγάλης κεφαλαιοποίησης. Η πορεία των επιπέδων τιµών είναι περίπου ανάλογη µε αυτό των εταιρειών µικρής κεφαλαιοποίησης τόσο όσο αφορά το εύρος διακύµανσης όσο επίσης και τα χρονικά όρια πού έγιναν αυτές. ιάγραµµα γ Πορεία δείκτη τιµών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας µεγάλης κεφαλαιοποίησης Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- Στο διάγραµµα δ παρουσιάζεται η πορεία του κλάδου των εταιρειών πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας. Όπως φαίνεται και από το διάγραµµα η πορεία του κλαδικού δείκτη είναι, κατά µέσο όρο, ανάλογη τόσο χρονικά όσο και εύρους, µε την πορεία των δεικτών µικρής και µεγάλης κεφαλαιοποίησης. ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 77

9 ιάγραµµα δ Κλαδικός υψηλής τεχνολογίας Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- Στο διάγραµµα ε παρουσιάζεται η σύγκριση του εύρους των µεταβολών των επιµέρους δεικτών. Αξίζει να τονίσουµε την διαφοροποιηµένη πορεία όσο αφορά στο εύρος των εταιρειών µεσαίας κεφαλαιοποίησης πού κινήθηκαν όλη τη διάρκεια της τριετίας πάνω από τα επίπεδα τιµών του κλαδικού δείκτη. Οι υπόλοιποι δείκτες κινήθηκαν, µε µικρό εύρος διαφοροποίησης, στα επίπεδα του κλαδικού για να καταλήξουν, ο µεν δείκτης µικρής κεφαλαιοποίησης χαµηλότερα του κλαδικού και αυτός των εταιρειών µεγάλης κεφαλαιοποίησης περίπου στα επίπεδα του κλαδικού. Ένα άλλο σηµείο πού πρέπει να επισηµάνουµε είναι ότι ο κλαδικός δείκτης επηρεάστηκε περισσότερο από τις εταιρείες µικρής και µεγάλης κεφαλαιοποίησης, γι' αυτό άλλωστε και κυµάνθηκε στα ίδια οριακά επίπεδα, και πολύ λίγο από τις εταιρείες µεσαίας κεφαλαιοποίησης αφού το σηµαντικό ανοδικό εύρος πού κινήθηκαν δεν αποτυπώθηκε στην πορεία του. 6 ιάγραµµα ε Σύγκριση επιµέρους δεικτών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας Κλαδικός δείκτης 5 4 Μεγάλη κεφαλαιοποίηση Μεσαία κεφαλαιοποίηση Μικρή κεφαλαιοποίηση 3 2 Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 78

10 Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών και κινητής τηλεφωνίας, κατά την τριετία επηρεάστηκαν από δύο γεγονότα. Α) Από την πορεία της Ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς και Β) από την προσδοκία εισαγωγής των κινητών τηλεφώνων της τρίτης γενιάς. Βέβαια την εποχή των έντονων διακυµάνσεων της Ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς µόνο 3 εταιρείες του κλάδου ήταν εισηγµένες και διαπραγµατεύονταν. Κατά την εποχή αυτή οι εταιρείες Ο.Τ.Ε. και PANAFON δεν επηρεάστηκαν σηµαντικά, και στο βαθµό που επηρεάστηκαν εταιρείες άλλων κλάδων, λόγω της µεγάλης κεφαλαιοποίησης αλλά και λόγω του συµπαγούς ιδιοκτησιακού χαρακτήρα τους. Οι λόγοι αυτοί λοιπόν απέτρεψαν τις τάσεις κερδοσκοπίας και συγκράτησαν σε φυσιολογικά επίπεδα, και χωρίς έντονες διακυµάνσεις, την χρηµατιστηριακή αξία των εταιρειών αυτών. Βέβαια, βασική αιτία για να µην υπάρξουν έντονες διακυµάνσεις στον κλάδο αυτό ήταν και η προσδοκία για την δραστηριοποίηση των εταιρειών στην αγορά των κινητών τρίτης γενιάς που φάνταζε ως η απαρχή για πιο δυναµική και κερδοφόρα πορεία των εταιρειών του κλάδου. Κατά την διάρκεια του 2 ολοκληρώνεται η εισαγωγή στην χρηµατιστηριακή αγορά και των υπολοίπων εταιρειών του κλάδου. Από αυτές, µε εξαίρεση την COSMOTE, την εταιρεία που σε λίγο χρονικό διάστηµα πέτυχε να αποκτήσει µεγάλο µερίδιο στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας, οι υπόλοιπες, λόγω επιχειρηµατικής στασιµότητας, µικρής κεφαλαιοποίησης αλλά και δυσµενούς κλίµατος στη χρηµατιστηριακή αγορά, έγιναν αντικείµενο έντονης κερδοσκοπικής δραστηριότητας, και σε µικρό χρονικό διάστηµα απέλασαν σηµαντικό µέρος της κεφαλαιοποίησής τους έτσι ώστε οι επενδυτές που είχαν τοποθετηθεί σε αυτές να έχουν σηµαντικές απώλειες. Αξίζει εδώ να επισηµάνουµε το γεγονός ότι κατά την διάρκεια της τριετίας η Ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας ήταν η πιο ταχέως αναπτυσσόµενη στην Ευρώπη. Έτσι η εισαγωγή εταιρειών στο χρηµατιστήριο αξιών δηµιούργησε στους επενδυτές κλίµα ευφορίας και προσδοκιών για γρήγορη κερδοφορία. Η κατάρρευση ήρθε όταν διαπιστώθηκε πως η πιθανή εισαγωγή στην αγορά κινητών τρίτης γενιάς απαιτούσε τεράστια χρηµατικά ποσά και δεν ήταν σίγουρο, εάν τελικά η κίνηση αυτή θα καθιστούσε τις εταιρείες βιώσιµες και κερδοφόρες. Στα συµπεράσµατα για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της κινητής τηλεφωνίας µπορούµε να επισηµάνουµε την σχετική σταθερότητα που επιδεικνύουν οι Leaders, και είναι αποτέλεσµα του τρόπου διασποράς και των µεριδίων που κατέχουν οι επενδυτές. Οι "µικρές" εταιρείες του κλάδου, όπου παρατηρούνται ουσιαστικά και οι µεγαλύτερες µεταβολές στην χρηµατιστηριακή τους αξία, ακολουθούν τις µεταβολές των Leaders αλλά τα ποσοστά ανόδου και καθόδου κινούνται κατά περίπτωση σε πολύ µεγαλύτερα επίπεδα, φαινόµενο που χαρακτηρίζει και την αστάθειά τους σε µεσοπρόθεσµο διάστηµα. Πάντως σε τελική ανάλυση, ο κλάδος αυτός µπορούµε να πούµε ότι είναι από τους πιο σταθερούς, χρηµατιστηριακά, στην Ελληνική οικονοµία. Σ' αυτήν την κατηγορία των εταιρειών αξίζει να µελετήσουµε κυρίως την πορεία των εταιρειών µεγάλης κεφαλαιοποίησης, αφού οι εταιρείες µικρής κεφαλαιοποίησης εισήχθησαν στη χρηµατιστηριακή αγορά µετά τον Αύγουστο του Στο διάγραµµα α ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 79

11 καταγράφεται η πορεία του δείκτη τιµών των εταιρειών µικρής κεφαλαιοποίησης όπου φαίνεται η συνεχώς πτωτική τάση που οδήγησε στο διάστηµα 8/99-12/ σε απώλειες κεφαλαίου της τάξης του 8%. 2 ιάγραµµα α Πορεία δείκτη τιµών εταιρειών τηλεπικοινωνίας µικρής κεφαλαιοποίησης Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- Στο διάγραµµα β καταγράφεται η πορεία του δείκτη τιµών των εταιρειών µεγάλης κεφαλαιοποίησης. Ο δείκτης, παρά τις διακυµάνσεις που εµφανίζει, δεν έχει το εύρος µεταβολών των υπολοίπων κλάδων καινοτοµίας. Πάντως το κυριότερο χαρακτηριστικό είναι ότι µετά τον 8/ η συνεχής πτώση των τιµών οδήγησε σε επίπεδα τιµών στο τέλος του 2 χαµηλότερα απ' αυτά των αρχών του ιάγραµµα β Πορεία δείκτη τιµών εταιρειών τηλεπικοινωνίας µεγάλης κεφαλαιοποίησης Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 8

12 Η πορεία του κλαδικού δείκτη (διάγραµµα γ) είναι ανάλογη µε τον δείκτη µεγάλης κεφαλαιοποίησης. Αυτό οφείλεται τόσο στην περίοδο εισαγωγής των εταιρειών µικρής κεφαλαιοποίησης όσο και στο µηδαµινό σχεδόν ποσοστό που έχουν αυτές στην διαµόρφωση του κλαδικού δείκτη. 2 ιάγραµµα γ Πορεία δείκτη κλάδου τηλεπικοινωνιών Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 81

13 Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των καινοτόµων χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και η πορεία τους την τριετία αποτελούν τον καθρέπτη της Ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς. Ο διευρυµένος αυτός κλάδος απαρτίζεται από εταιρείες µικρής, µεσαίας και µεγάλης κεφαλαιοποίησης σε ποσοστά που αντικατοπτρίζουν και τη σύνθεση της χρηµατιστηριακής αγοράς. Στον κλάδο αυτό υπάρχουν οι Leaders, που είναι κυρίως θυγατρικές µεγάλων χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων, και οι "ακολουθητές" εταιρείες δηλαδή µικρού σχετικά µεγέθους που ακολουθούν τις εξελίξεις και διαµορφώνονται από την πορεία των leaders. Οι εταιρείες του κλάδου αυτού της Ελληνικής οικονοµίας ακολούθησαν σε γενικές γραµµές, κατά την τριετία , την πορεία της χρηµατιστηριακής αγοράς. Αξίζει στο σηµείο αυτό, και πριν προβούµε σε συνολικά συµπεράσµατα, να εξετάσουµε ξεχωριστά κάθε έτος και να δούµε τι πραγµατικά επηρεάζει τον κλάδο και την χρηµατιστηριακή του πορεία. Έτσι για το έτος 1998 µπορούµε να πούµε πως ήταν η χρονιά που αναδείχθηκε ο ρόλος των εταιρειών αυτών, µε την εισαγωγή ενός διευρυµένου φάσµατος επενδύσεων σε χαρτοφυλάκια, οι οποίες παρουσίαζαν έντονο οικονοµικό ενδιαφέρον, και ήταν ιδιαίτερα ελκυστικά λόγω των µεσοπρόθεσµων αποδόσεων που διαφαίνονταν ότι απέδιδαν. Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι η πορεία των εταιρειών αυτών κρίνονταν κυρίως από το αποτέλεσµα που είχαν οι τοποθετήσεις αυτές και όχι από τα µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα των ιδίων των εταιρειών. Το έτος 1998 µπορούµε να το χαρακτηρίσουµε ως την απαρχή της συντονισµένης προσπάθειας της Ελληνικής οικονοµίας για ένταξη στην Ο.Ν.Ε. Τα καλά αποτελέσµατα λοιπόν που έδειχνε να έχει η Ελληνική οικονοµία και η προοπτική ένταξής της στην Ο.Ν.Ε. δηµιούργησαν ένα ιδιαίτερα θετικό κλίµα, για τον κλάδο αυτό, που αντικατόπτριζε, εν µέρει, και τις προσδοκίες των επενδυτών για την καλή πορεία της Ελληνικής οικονοµίας. Το έτος 1999 χαρακτηρίζεται από µία υπερβολική άνοδο των εταιρειών αυτών στη χρηµατιστηριακή αγορά, σε σηµείο πολλές από αυτές να πενταπλασιάσουν την χρηµατιστηριακή τους αξία. Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτό το φαινόµενο δεν διαφέρουν από τους λόγους που προαναφέρθηκαν για το έτος Επιπλέον τονίζεται πώς η δραστική µείωση των επιτοκίων, στην τραπεζική αγορά, κατέστησε ασύµφορες τις τοποθετήσεις σε καταθέσεις και έτσι πολλοί στράφηκαν στην αγορά µετοχών. Αυτό σε συνδυασµό µε το πολύ θετικό κλίµα στην χρηµατιστηριακή αγορά οδήγησε σε υπέρµετρη διόγκωση των χρηµατιστηριακών αξιών των εταιρειών του κλάδου. Την περίοδο αυτή προεξοφλήθηκε από τους επενδυτές και η είσοδος της Ελλάδας στην Ο.Ν.Ε. και το αποτέλεσµα αυτό απορροφήθηκε γρήγορα από την χρηµατιστηριακή αγορά. Ενδεικτικό της κατάστασης, το πρώτο δεκάµηνο του 1999, ήταν ότι τα χρηµατιστηριακά κέρδη προέρχονταν κυρίως από την συνεχή τοποθέτηση κεφαλαίων και από την µη ρευστοποίηση των κερδών που εµφάνιζαν οι µετοχές των εταιρειών αυτών. Ακόµη όµως και στην περίπτωση ρευστοποιήσεων η ζήτηση ήταν τόσο µεγάλη που υπερκάλυπτε την προσφορά των τίτλων. Το δίµηνο 1-11/1999 παρατηρείται αντιστροφή στην χρηµατιστηριακή αγορά και έπληξε, όπως ήταν φυσικό, και τις εταιρείες του χρηµατοοικονοµικού κλάδου. Αποτέλεσµα ήταν ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 82

14 πολλές εταιρείες να απολέσουν σηµαντικό µέρος της χρηµατιστηριακής τους αξίας, που σε πολλές περιπτώσεις εξανέµισε τα κέρδη του προηγούµενου δεκάµηνου και επανέφερε τις χρηµατιστηριακές τιµές στα επίπεδα του Η άτακτη προσπάθεια για ρευστοποίηση των κερδών της προηγούµενης περιόδου, σε µικρό χρονικό διάστηµα, έπληξε κυρίως τους επενδυτές που τοποθετήθηκαν σε µετοχές του κλάδου, και σε εταιρείες που δεν είχαν βάση στήριξης, το διάστηµα µεταξύ Απριλίου - Σεπτεµβρίου 1999 και εκτός του ότι δεν αποκόµισαν κανένα κέρδος απώλεσαν σηµαντικό µέρος του κεφαλαίου επένδυσης που σε πολλές περιπτώσεις ανέρχονταν στα 2/3 του τοποθετηµένου κεφαλαίου. Το έτος 2, µε εξαίρεση το δίµηνο Απριλίου - Μαΐου, όπου εµφανίστηκε µία τάση αντιστροφής του αρνητικού κλίµατος, ήταν η χειρότερη χρηµατιστηριακή χρονιά της τελευταίας 15ετίας. Οι συνεχείς ρευστοποιήσεις των τίτλων των εταιρειών οδήγησε στην περαιτέρω πτώση της χρηµατιστηριακής αξίας των µετοχών και οδήγησε πολλές από αυτές σε επίπεδα τιµών κάτω από αυτά που εµφάνιζαν στις αρχές του Για τους επενδυτές που τοποθετήθηκαν στα µέσα του 1999, και δεν προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις αναµένοντας αντιστροφή του κλίµατος, αυτό σήµαινε απώλεια ακόµη και 8% του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης. Αν και το 2 έγινε δεκτή η Ελλάδα στην Ο.Ν.Ε. και σταµάτησαν οι κίνδυνοι για την ισορροπία και την πορεία της οικονοµίας εντούτοις αυτό δεν µεταφράστηκε σε καλή ή έστω οµαλή πορεία της χρηµατιστηριακής αγοράς. Στα συµπεράσµατα, για τον κλάδο των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των καινοτόµων χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, αξίζει να τονίσουµε το εύρος που κινήθηκαν οι χρηµατιστηριακές τιµές τους. Ορισµένοι leaders του κλάδου, αν και είχαν έντονες διακυµάνσεις, µεσοπρόθεσµα µπόρεσαν να διατηρήσουν κάποια κέρδη. Βέβαια αυτό θα κριθεί και από την πορεία τους το 21, που όµως δεν ξεκίνησε µε τους καλύτερους οιωνούς. Οι "ακολουθητές" επλήγησαν σηµαντικά και συρρίκνωσαν πάρα πολύ την κεφαλαιοποίησή τους, εγκλωβίζοντας επενδυτικά όσους είχαν τοποθετηθεί σε αυτές. Αυτό που φάνηκε, τόσο από την πορεία του Ελληνικού χρηµατιστηρίου όσο και από τα χρηµατιστηριακά αποτελέσµατα του κλάδου, είναι ότι στηρίζονται σε προσδοκίες που έχουν να κάνουν µε την µακροπρόθεσµη πορεία της Ελληνικής οικονοµίας, αλλά γρήγορα προεξοφλούνται και η απορρόφηση των αποτελεσµάτων αυτών είναι µάλλον προϊόν κερδοσκοπίας και όχι προσδοκιών. Η Ο.Ν.Ε. ήταν ουσιαστικά το µοναδικό οικονοµικό στοίχηµα της Ελληνικής οικονοµίας, αλλά η επίτευξή του σε συνδυασµό µε την έλλειψη συνεχών µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων οικονοµικών στόχων, επηρέασε για σύντοµο χρονικό διάστηµα το χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον και ουσιαστικά εξανέµισε τις προοπτικές της αγοράς, φτάνοντας σε σηµείο οι µεγάλες αρνητικές µεταβολές που επέφερε να δηµιουργούν συγχρόνως και κοινωνικά προβλήµατα αφού πολλοί έχασαν σηµαντικά κεφάλαια και επιδεινώθηκε η οικονοµική κατάσταση και η αγοραστική ικανότητα σε µεγάλο µέρος του πληθυσµού. Έχει ιδιαίτερη σηµασία να διαχωρίσουµε και σ' αυτόν τον κλάδο τις εταιρείες σε τρεις κατηγορίες, µε κριτήριο την κεφαλαιοποίησή τους, για να παρακολουθήσουµε την σχετικά διαφοροποιηµένη πορεία που ακολουθούν στη χρηµατιστηριακή αγορά. Στο διάγραµµα α καταγράφεται η πορεία του δείκτη των εταιρειών µικρής κεφαλαιοποίησης του κλάδου. Παρατηρούµε ότι από τις αρχές του 1998 έως τον Μάιο του 1999 καταγράφεται µία σταθερά ανοδική τάση που διαµόρφωσε τις τιµές σε περίπου διπλάσια επίπεδα. Ακολουθεί µία περίοδος τεσσάρων µηνών 6/99-9/99 ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 83

15 όπου οι τιµές ακολούθησαν σηµαντικά ανοδική πορεία για να διαµορφωθούν τον Σεπτέµβριο 1999 σε επίπεδα ρεκόρ που συγκρινόµενα µε τα επίπεδα των αρχών του 1998 παρουσίασαν αύξηση κατά επτά φορές. Από τον 1/99 παρουσιάζεται συνεχείς πτωτική πορεία η οποία επανέφερε τις τιµές τον 12/ σε επίπεδα λίγο υψηλότερα απ' αυτά των αρχών του Αυτό πρακτικά σηµαίνει πώς όσοι τοποθετήθηκαν σε εταιρείες αυτής της κατηγορίας µετά τον 3/98 είχαν απώλειες. Βέβαια το ποσοστό των απωλειών διαφέρει ανάλογα µε την περίοδο τοποθέτησης. Τις µεγαλύτερες απώλειες εµφανίζουν όσοι τοποθετήθηκαν το µεσοδιάστηµα 6/99-1/99. Αυτές κυµαίνονται ως και το 8% του επενδυµένου κεφαλαίου. ιάγραµµα α Πορεία δείκτη τιµών καινοτόµων χρηµατοοικονοµικών εταιρειών µικρής κεφαλαιοποίησης Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- Στο διάγραµµα β καταγράφεται η πορεία του δείκτη των εταιρειών µεσαίας κεφαλαιοποίησης του κλάδου. Η πορεία του δείκτη τιµών είναι περίπου ανάλογη µε αυτήν του δείκτη µικρής κεφαλαιοποίησης άλλα το εύρος των διακυµάνσεων είναι πολύ µικρότερο και τα επίπεδα τιµών µετά τον 3/ είναι χαµηλότερα από αυτά των αρχών του ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 84

16 ιάγραµµα β Πορεία δείκτη τιµών καινοτόµων χρηµατοοικονοµικών εταιρειών µεσαίας κεφαλαιοποίησης Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- Στο διάγραµµα γ καταγράφεται η πορεία του δείκτη των εταιρειών µεγάλης κεφαλαιοποίησης του κλάδου. Η πορεία του δείκτη είναι περίπου ανάλογη, τόσο σε εύρος διακύµανσης όσο και σε επίπεδα τιµών, µε αυτήν των εταιρειών µεσαίας κεφαλαιοποίησης. Και σ' αυτήν την κατηγορία οι τιµές µετά τον 3/ κυµαίνονται σε χαµηλότερα επίπεδα απ' αυτά των αρχών του ιάγραµµα γ Πορεία δείκτη τιµών καινοτόµων χρηµατοοικονοµικών εταιρειών µεγάλης κεφαλαιοποίησης Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- Στο διάγραµµα δ καταγράφεται η πορεία του κλαδικού δείκτη των καινοτόµων χρηµατοοικονοµικών εταιρειών. Η πορεία του κλαδικού δείκτη αντικατοπτρίζει την επίδραση των τριών προηγουµένων κατηγοριών και ακολουθεί την πορεία τους. ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 85

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας Ειρήνη Γκαμπινταούρη Α.Μ. 215 Επιβλέπων Καθηγητής: Π.Καλαντώνης 26/1/213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα Περιεχόµενα πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ιπλωματική Εργασία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Επιµέλεια : Παπαγεώργης Αστέριος Επιβλέπων : Νούλας Αθανάσιος, Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΨΗ... 4 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ιστορική αναδρομή Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών... 6

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης του ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιβλέπων καθηγητής : Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α του ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. Εισηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. Εισηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ Εισηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος για την. Επιχείρηση FARCOM του Κλάδου των Καλλυντικών» ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος για την. Επιχείρηση FARCOM του Κλάδου των Καλλυντικών» ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος για την Επιχείρηση FARCOM του Κλάδου των Καλλυντικών» του ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 12, Μάιος 2010 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Εξελίξεις και προοπτικές στην παγκόσμια οικονομία Οι οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 1997-2000.

Εισηγμένες Στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 1997-2000. Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης - Τμήμα Λογιστικής - Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων Καθηγητής Ιωάννης Γιαννούλης Εισηγμένες Στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 1997-2000. Μποζδελεκίδης Φώτιος ΑΜ: 8859 2013 Περιεχόμενα Πρόλογος:...4

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 T. Karatasi, 117 42 Athens, Greece, Tel.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ιπλωµατική Εργασία του Παπαβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Κ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ SHIPPING COMPANIES

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εισηγμένων

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εισηγμένων Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Το βελτιωμένο εννεάμηνο δίνει ελπίδες για το μέλλον Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εισηγμένων εταιριών που επεξεργάστηκε η ΠΗΓΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στο νέο περιβάλλον

Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στο νέο περιβάλλον Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στο νέο περιβάλλον Δεκέμβριος 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 4 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING)

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Πρόσβαση στις αγορές και νέο αναπτυξιακό πρότυπο Με την ολική επαναφορά χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-11 Μαϊ-11 Αυγ-11 Νοε-11 Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13

Διαβάστε περισσότερα

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2.1. Οι καθοριστικοί παράγοντες της απασχόλησης στον κλάδο των τραπεζών 2.1.1 Μεθοδολογία Οι παράγοντες που καθορίζουν την απασχόληση ενός κλάδου, εποµένως και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 5 η Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μάιος 215 Μάιος 215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Νοέµβριος 2009 Το είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα