ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΧΑΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6.1.1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΧΑΑ) 1998-2000"

Transcript

1 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΧΑΑ) Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων καινοτοµίας, οι οποίες έχουν εισαχθεί στο ΧΑΑ για την περίοδο Οι δείκτες που παρουσιάζουν την εξέλιξη τους προέκυψαν σύµφωνα µε τη διαδικασία στάθµισης του ΧΑΑ ώστε να είναι κατά περίπτωση συγκρίσιµοι µε τους αντίστοιχους δείκτες του ΧΑΑ. Χρονική βάση των δεικτών είναι η 2/1/1998 (τιµή βάσης ). Αναλυτικά συµπεράσµατα για επιµέρους δείκτες και συγκεκριµένα για τις εταιρείες πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας, εταιρείες τηλεπικοινωνιών και κινητής τηλεφωνίας και τις καινοτόµες χρηµατοοικονοµικές εταιρείες, δίνονται αντίστοιχα στις παραγράφους 6.1.2, και Σε αυτό το σηµείο να διευκρινίσουµε ότι οι τιµές των δεικτών δεν έχουν σχέση µε τον υπολογισµό του γενικού δείκτη. Για τον υπολογισµό των δεικτών λαµβάνουµε υπόψη την µεταβολή που παρουσιάζεται στην συνολική κεφαλαιοποίηση και διαιρείται µε την µεταβολή του αριθµού των µετοχών. Έτσι µε αυτό τον τρόπο η συµµετοχή όλων των εταιρειών είναι ανάλογη στην διαµόρφωση των δεικτών και αποφεύγονται οι εικονικές αυξήσεις των δεικτών που είναι αποτέλεσµα αυξήσεων µετοχικών κεφαλαίων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η πραγµατική απεικόνιση των µεταβολών των επιπέδων τιµών. Τέλος, στο παράρτηµα δίνεται ο κατάλογος των εταιρειών που χρησιµοποιήθηκαν για την εξαγωγή των επιµέρους και του γενικού δείκτη (πίνακας 6.5), καθώς και το διάγραµµα πορείας του γενικού δείκτη του ΧΑΑ και των δεικτών εταιρειών µικρής, µεσαίας και µεγάλης κεφαλαιοποίησης, για την περίοδο µε τιµή βάσης (διάγραµµα α) Σαν γενικά συµπεράσµατα για την πορεία των εταιρειών καινοτοµίας στην ελληνική χρηµαταγορά αξίζει να τονίσουµε ότι: Α) Επηρεάστηκαν από το γενικό χρηµατιστηριακό κλίµα. Β) Η πορεία τους εξαρτάται από την κεφαλαιοποίησή τους και το αντικείµενο εργασιών τους. Εξετάζοντας τις εταιρείες βάσει της κεφαλαιοποίησής τους, παρατηρούµε (διάγραµµα α) ότι οι εταιρείες µικρής κεφαλαιοποίησης παρουσιάζουν το µεγαλύτερο εύρος µεταβολών. Η πορεία τους από τις αρχές του 1998 έως τον 9 του 1999 ήταν συνεχώς σχετικά ανοδική, σε σηµείο τέτοιο ώστε το επίπεδο τιµών τους σχεδόν δεκαπλασιάστηκε. Από 1/1999 έως το τέλος του 2, η συνεχώς πτωτική πορεία των τιµών οδήγησε τα επίπεδα, τον 12/, περίπου σε αυτά των αρχών του Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει πώς δεν υπήρχαν απώλειες κεφαλαίου, αφού είναι γεγονός, ότι η πλειοψηφία των µετοχών των εταιρειών αυτής της κατηγορίας εισήλθε στην χρηµατιστηριακή αγορά το µεσοδιάστηµα όπου το επίπεδο των τιµών, και κατά συνέπεια και το επίπεδο των τιµών εισαγωγής, ήταν ιδιαίτερα υψηλό.

2 Χρονικά η πορεία του δείκτη των εταιρειών µεσαίας κεφαλαιοποίησης (διάγραµµα β) ήταν ανάλογη µε αυτή των εταιρειών µικρής κεφαλαιοποίησης αλλά είχε µικρότερο εύρος διακυµάνσεων και, κατά συνέπεια, µικρότερες ποσοστιαία µεσοπρόθεσµες απώλειες. Βέβαια το επίπεδο τιµών τους διαµορφώθηκε, στο τέλος του 2, σε χαµηλότερα επίπεδα σε σχέση µε αυτό των αρχών του ιάγραµµα α Πορεία δείκτη τιµών καινοτόµων εταιρειών µικρής λ ί Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- ιάγραµµα β Πορεία δείκτη τιµών καινοτόµων εταιρειών µεσαίας κεφαλαιοποίησης Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 71

3 Οι εταιρείες µεγάλης κεφαλαιοποίησης παρουσίασαν (διάγραµµα 6.1.γ),σε σχέση µε τις δύο άλλες κατηγορίες, µία σχετική χρηµατιστηριακή ισορροπία χωρίς αυτό να σηµαίνει πώς δεν εµφάνισαν σηµαντικές µεταβολές κατά την διάρκεια της τριετίας αφού και αυτές επηρεάστηκαν, σε σηµαντικό βαθµό, από το γενικότερο χρηµατιστηριακό κλίµα το οποίο οδήγησε τελικά, στο τέλος του 2, τα επίπεδα τιµών πολύ χαµηλά, µάλιστα κάτω από αυτά των αρχών του Στα διαγράµµατα δ και ε φαίνεται καθαρά ότι, κατ' αρχήν, ο δείκτης ιάγραµµα γ Πορεία δείκτη τιµών καινοτόµων εταιρειών µεγάλης ί Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- των καινοτόµων εταιρειών επηρεάστηκε κυρίως από την πορεία των εταιρειών µεγάλης κεφαλαιοποίησης και σηµαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε τόσο το ποσοστό κεφαλαιοποίησης όσο και η πορεία του δείκτη των τηλεπικοινωνιών. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι το µεγάλο εύρος διακύµανσης που υπάρχει στους δείκτες µε βάση την κεφαλαιοποίηση, καθώς και η χρονικά ανάλογη πορεία των δεικτών αυτών. ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 72

4 ιάγραµµα δ Πορεία δείκτη καινοτόµων ώ Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- ιάγραµµα ε Σύγκριση επιµέρους δεικτών καινοτόµων ώ Γενικός δείκτης καινοτόµων εταιρειών Μεγάλη κεφαλαιοποίηση Μικρή κεφαλαιοποίηση Μεσαία κεφαλαιοποίηση Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 73

5 Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της πληροφορικής και της υψηλής τεχνολογίας αποτελούν τα τελευταία χρόνια το σηµαντικότερο πεδίο δραστηριοποίησης των τεχνολογικά ανεπτυγµένων οικονοµιών. Αποτελούν τον πιο καινοτόµο κλάδο στην παραγωγική διαδικασία και τα αποτελέσµατά τους εφαρµόζονται έµµεσα ή άµεσα σε όλους σχεδόν τους παραγωγικούς κλάδους της οικονοµίας. Η µεγάλη συχνότητα καινοτοµιών που εµφανίζουν είναι το αποτέλεσµα του ανταγωνισµού στα πεδία της σύγχρονης τεχνολογίας. Πολλές από τις καινοτοµίες χαρακτηρίζονται από την παροδικότητά εφαρµογής τους, λόγω του γεγονότος ότι σε λίγο χρονικό διάστηµα οι εφαρµογές που εισαγάγουν θεωρούνται ξεπερασµένες. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των εταιρειών πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας απευθύνονται σ' ένα ιδιαίτερα ευρύ ηλικιακό Target group και εφαρµόζονται στο χώρο της σύγχρονης παιδείας, τους κλάδους παραγωγής, της τηλεπικοινωνίες, την σύγχρονη ιατρική αλλά και στη διασκέδαση και την ψυχαγωγία. Με αυτά τα δεδοµένα διαπιστώνεται ότι είναι από τους κλάδους εκείνους όπου δεν υπάρχει απαξίωση του αγοραστικού κοινού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει. Οι εφαρµογές των αποτελεσµάτων και οι βελτιώσεις που επέφεραν στην παραγωγική διαδικασία αποτέλεσαν τη βάση σχεδιασµού της "νέας οικονοµίας" που είχε ως στόχο τη συνεχή βελτίωση των όρων παραγωγής για µεγαλύτερες αποδόσεις, χωρίς ουσιαστικά να αυξάνεται το µεταβλητό κόστος εργασίας. Γίνεται στην ουσία προσπάθεια να καταργηθεί η συγκριτική σχέση εργασίας - αποτελέσµατος και να καταστεί η σχέση αυτή αναλογική, και επιπλέον να ελαχιστοποιηθούν τα επίπεδα των νεκρών ή µηδενικών σηµείων στη σχέση όγκου παραγωγής - κερδοφορίας. Το χαρακτηριστικό σε αυτήν την προσπάθεια είναι η αντιστροφή στις σχέσεις παγίων εξόδων εγκατάστασης - λειτουργικών δαπανών. Η εφαρµογή, στην παραγωγική διαδικασία, προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, µπορεί να αύξησε το κόστος εγκατάστασης και αρχικής λειτουργίας, µείωσε όµως σηµαντικά τις λειτουργικές δαπάνες στη διαδικασία της παραγωγής, κάτι που έκανε πιο ανταγωνιστικές τις επιχειρήσεις που εισήγαγαν δεδοµένα υψηλής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία γιατί µείωσαν ουσιαστικά το κόστος παραγωγής ανά µονάδα παραγόµενου προϊόντος. Στην ελληνική οικονοµία η εισαγωγή τεχνολογιών αιχµής ξεκίνησε ουσιαστικά την προηγούµενη δεκαετία, και συνεχίζεται µε ιδιαίτερα γρήγορους ρυθµούς. Αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος ήταν να αυξηθεί σηµαντικά ο αριθµός των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σ' αυτόν τον κλάδο. Βέβαια, υπάρχουν κυρίως εταιρείες που εµπορεύονται και εφαρµόζουν χρήσεις πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας και πολύ λίγες που ασχολούνται µε την έρευνα και την παραγωγή προϊόντων. Πολλές από τις εταιρείες αυτές εισήχθησαν σταδιακά, και κυρίως µετά το 1999, στην ελληνική χρηµαταγορά. Η πορεία τους, στη διάρκεια της τριετίας , εξαρτήθηκε από πολλούς παράγοντες. ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 74

6 Η "όψιµη" τεχνολογικά ελληνική οικονοµία έδωσε την ώθηση σ' αυτές τις εταιρείες να εντείνουν τη δραστηριοποίησή τους και να έχουν γενικά ανοδική πορεία, λόγω ακριβώς των ευκαιριών σε µία νέα και µη κορεσµένη αγορά για τον κλάδο αυτό. Ένα άλλο στοιχείο που επηρέασε θετικά, κατ' αρχήν, τον κλάδο ήταν το πολύ καλό κλίµα που επικρατούσε διεθνώς. Τέλος οι µεγάλες προσδοκίες για το µέλλον της οικονοµίας, που είχαν ως βάση την διευρυµένη εφαρµογή της υψηλής τεχνολογίας, έδωσαν στον κλάδο αυτό τη δυνατότητα να εξελιχθεί, και στις εταιρείες που τον συνθέτουν τεράστια αύξηση κύκλου εργασιών και χρηµατιστηριακής αξίας. Εξετάζοντας την πορεία του κλάδου αυτού, στην ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά, διαπιστώνουµε πώς σε γενικές γραµµές ακολούθησε το γενικότερο κλίµα που επικράτησε την τριετία, χωρίς αυτό να σηµαίνει πώς κάποιες εταιρείες του κλάδου αυτού απαξιώθηκαν από το επενδυτικό κοινό. Παρατηρώντας την πορεία τους, και πριν προχωρήσουµε σε γενικότερα συµπεράσµατα, διαπιστώνουµε κατ' αρχήν, πώς υπάρχουν τρεις κατηγορίες εταιρειών που η πορεία τους στη χρηµατιστηριακή αγορά και τα µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατά τους εξαρτήθηκαν από την χρονολογία εισαγωγής τους. 1 η Κατηγορία.(Εταιρείες πού εισήχθησαν το 1998 και πριν απ' αυτό). Για τις εταιρείες που εισήχθησαν στη χρηµατιστηριακή αγορά πριν το 1998, το αποτέλεσµα τους στην διάρκεια της τριετίας είναι γενικά θετικό. Αυτό βέβαια ισχύει για τους επενδυτές πού τοποθετήθηκαν σ' αυτές τις εταιρείες του κλάδου έως τις αρχές του Αυτοί που είχαν τοποθετηθεί σ' αυτές τις εταιρείες από τις αρχές του 1998, στο τέλος του 2 αύξησαν κατά πολύ το αρχικό επενδεδυµένο κεφάλαιό τους. Βέβαια στο µεσοδιάστηµα, το αρχικό τους κεφάλαιο αυξήθηκε έως και έξι φορές. Όσοι τοποθετήθηκαν σ' αυτές τις εταιρείες έως και τα µέσα του 1999 µπόρεσαν να διασφαλίσουν, λαµβάνοντας πάντα ως ηµεροµηνία σύγκρισης το τέλος του 2, το κεφάλαιό τους, ενώ όσοι τοποθετήθηκαν µετά τα µέσα του 1999 έχασαν µεγάλο µέρος του αρχικού τοποθετηµένου κεφαλαίου τους, που για την κατηγορία των εταιρειών που εξετάζουµε δεν υπερέβη το 5%. 2 η Κατηγορία.(Εταιρείες πού εισήχθησαν το 1999). Για τις εταιρείες που εισήχθησαν στη χρηµατιστηριακή αγορά κατά την διάρκεια του 1999 το αποτέλεσµα τους, στην διάρκεια της διετίας µπορεί να χαρακτηρισθεί αρνητικό αν και σε ορισµένες περιπτώσεις παρέµεινε, συγκρινόµενο µε τα αποτελέσµατα στο τέλος του 2, αµετάβλητο. Όσοι επένδυσαν σ' αυτές τις εταιρείες στις αρχές του 1999, στο τέλος του 2 είχαν ουσιαστικά το ίδιο κεφάλαιο. Οι επενδυτές που τοποθετήθηκαν στις εταιρείες αυτής της κατηγορίας µετά τα µέσα του 1999 έως το τέλος του 2, έχασαν από το αρχικό επενδεδυµένο κεφαλαίο τους ποσοστό, που σε ορισµένες περιπτώσεις ανήλθε στο 75%. ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 75

7 3 η Κατηγορία.(Εταιρείες πού εισήχθησαν το 2). Οι εταιρείες που εισήχθησαν στη χρηµατιστηριακή αγορά το έτος 2 παρουσίασαν συνεχώς πτωτική πορεία και οι επενδυτές που τοποθετήθηκαν σ αυτές, σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα (6 έως 8 µήνες) έχασαν σηµαντικό ποσοστό του κεφαλαίου τους, που σε ορισµένες περιπτώσεις έφτασε ή και ξεπέρασε το 6%. Προσπαθώντας να διαπιστώσουµε την επιµέρους πορεία των εταιρειών στη χρηµατιστηριακή αγορά θα τις διαχωρίσουµε σε εταιρείες µικρής, µεσαίας και µεγάλης κεφαλαιοποίησης. Στο διάγραµµα α παρουσιάζεται η πορεία των εταιρειών µικρής κεφαλαιοποίησης. Παρατηρούνται έντονες διακυµάνσεις στο µεσοδιάστηµα, πού οδήγησαν τα επίπεδα τιµών σε δύο πολύ καλές περιόδους, 4/98-1/98 και 7/99-1/ όπου εµφάνιζαν άνοδο έως και 93%. Το διάστηµα 11/98-6/99 τα επίπεδα τιµών ήταν σχετικά χαµηλά αλλά παρουσίαζαν τάση µεσοπρόθεσµης ισορροπίας. Από τον 2/ παρατηρείται συνεχώς καθοδική πορεία που µετά τον 8/ οδήγησε τις τιµές στα χαµηλότερα ιστορικά επίπεδα, για να φτάσει τον 11/ στο απόλυτα χαµηλότερο σηµείο και να διατηρηθεί σ' αυτό έως το τέλος του 2. Στο διάγραµµα β παρουσιάζεται η πορεία των εταιρειών µεσαίας 225 ιάγραµµα α Πορεία δείκτη τιµών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας µικρής κεφαλαιοποίησης Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- κεφαλαιοποίησης. Οι διακυµάνσεις σ' αυτές τις εταιρείες είχαν πάρα πολύ µεγάλο εύρος. Με εξαίρεση την περίοδο 9/-12/, πού τα επίπεδα τιµών έπεσαν κάτω από τα επίπεδα των αρχών του 1998, την υπόλοιπη περίοδο κινήθηκαν θετικά µε εύρος διακύµανσης που την περίοδο 1/99-2/ ανήλθε σε επίπεδα άνω των 5%. Όπως είναι αυτονόητο την ίδια περίοδο το µεγάλο εύρος διακυµάνσεων είχε σαν αποτέλεσµα να µην υπάρχει χρηµατιστηριακή ισορροπία αφού οι βραχυπρόθεσµες µεταβολές των επιπέδων τιµών ήταν τόσο έντονες πού δεν µπορούµε να µιλάµε για συγκεκριµένη τάση άλλα για παροδικές και σπασµωδικές κερδοσκοπικές κινήσεις. ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 76

8 ιάγραµµα 6.2.β Πορεία δείκτη τιµών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας µεσαίας κεφαλαιοποίησης Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- Στο διάγραµµα γ παρουσιάζεται η πορεία των εταιρειών µεγάλης κεφαλαιοποίησης. Η πορεία των επιπέδων τιµών είναι περίπου ανάλογη µε αυτό των εταιρειών µικρής κεφαλαιοποίησης τόσο όσο αφορά το εύρος διακύµανσης όσο επίσης και τα χρονικά όρια πού έγιναν αυτές. ιάγραµµα γ Πορεία δείκτη τιµών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας µεγάλης κεφαλαιοποίησης Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- Στο διάγραµµα δ παρουσιάζεται η πορεία του κλάδου των εταιρειών πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας. Όπως φαίνεται και από το διάγραµµα η πορεία του κλαδικού δείκτη είναι, κατά µέσο όρο, ανάλογη τόσο χρονικά όσο και εύρους, µε την πορεία των δεικτών µικρής και µεγάλης κεφαλαιοποίησης. ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 77

9 ιάγραµµα δ Κλαδικός υψηλής τεχνολογίας Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- Στο διάγραµµα ε παρουσιάζεται η σύγκριση του εύρους των µεταβολών των επιµέρους δεικτών. Αξίζει να τονίσουµε την διαφοροποιηµένη πορεία όσο αφορά στο εύρος των εταιρειών µεσαίας κεφαλαιοποίησης πού κινήθηκαν όλη τη διάρκεια της τριετίας πάνω από τα επίπεδα τιµών του κλαδικού δείκτη. Οι υπόλοιποι δείκτες κινήθηκαν, µε µικρό εύρος διαφοροποίησης, στα επίπεδα του κλαδικού για να καταλήξουν, ο µεν δείκτης µικρής κεφαλαιοποίησης χαµηλότερα του κλαδικού και αυτός των εταιρειών µεγάλης κεφαλαιοποίησης περίπου στα επίπεδα του κλαδικού. Ένα άλλο σηµείο πού πρέπει να επισηµάνουµε είναι ότι ο κλαδικός δείκτης επηρεάστηκε περισσότερο από τις εταιρείες µικρής και µεγάλης κεφαλαιοποίησης, γι' αυτό άλλωστε και κυµάνθηκε στα ίδια οριακά επίπεδα, και πολύ λίγο από τις εταιρείες µεσαίας κεφαλαιοποίησης αφού το σηµαντικό ανοδικό εύρος πού κινήθηκαν δεν αποτυπώθηκε στην πορεία του. 6 ιάγραµµα ε Σύγκριση επιµέρους δεικτών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας Κλαδικός δείκτης 5 4 Μεγάλη κεφαλαιοποίηση Μεσαία κεφαλαιοποίηση Μικρή κεφαλαιοποίηση 3 2 Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 78

10 Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών και κινητής τηλεφωνίας, κατά την τριετία επηρεάστηκαν από δύο γεγονότα. Α) Από την πορεία της Ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς και Β) από την προσδοκία εισαγωγής των κινητών τηλεφώνων της τρίτης γενιάς. Βέβαια την εποχή των έντονων διακυµάνσεων της Ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς µόνο 3 εταιρείες του κλάδου ήταν εισηγµένες και διαπραγµατεύονταν. Κατά την εποχή αυτή οι εταιρείες Ο.Τ.Ε. και PANAFON δεν επηρεάστηκαν σηµαντικά, και στο βαθµό που επηρεάστηκαν εταιρείες άλλων κλάδων, λόγω της µεγάλης κεφαλαιοποίησης αλλά και λόγω του συµπαγούς ιδιοκτησιακού χαρακτήρα τους. Οι λόγοι αυτοί λοιπόν απέτρεψαν τις τάσεις κερδοσκοπίας και συγκράτησαν σε φυσιολογικά επίπεδα, και χωρίς έντονες διακυµάνσεις, την χρηµατιστηριακή αξία των εταιρειών αυτών. Βέβαια, βασική αιτία για να µην υπάρξουν έντονες διακυµάνσεις στον κλάδο αυτό ήταν και η προσδοκία για την δραστηριοποίηση των εταιρειών στην αγορά των κινητών τρίτης γενιάς που φάνταζε ως η απαρχή για πιο δυναµική και κερδοφόρα πορεία των εταιρειών του κλάδου. Κατά την διάρκεια του 2 ολοκληρώνεται η εισαγωγή στην χρηµατιστηριακή αγορά και των υπολοίπων εταιρειών του κλάδου. Από αυτές, µε εξαίρεση την COSMOTE, την εταιρεία που σε λίγο χρονικό διάστηµα πέτυχε να αποκτήσει µεγάλο µερίδιο στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας, οι υπόλοιπες, λόγω επιχειρηµατικής στασιµότητας, µικρής κεφαλαιοποίησης αλλά και δυσµενούς κλίµατος στη χρηµατιστηριακή αγορά, έγιναν αντικείµενο έντονης κερδοσκοπικής δραστηριότητας, και σε µικρό χρονικό διάστηµα απέλασαν σηµαντικό µέρος της κεφαλαιοποίησής τους έτσι ώστε οι επενδυτές που είχαν τοποθετηθεί σε αυτές να έχουν σηµαντικές απώλειες. Αξίζει εδώ να επισηµάνουµε το γεγονός ότι κατά την διάρκεια της τριετίας η Ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας ήταν η πιο ταχέως αναπτυσσόµενη στην Ευρώπη. Έτσι η εισαγωγή εταιρειών στο χρηµατιστήριο αξιών δηµιούργησε στους επενδυτές κλίµα ευφορίας και προσδοκιών για γρήγορη κερδοφορία. Η κατάρρευση ήρθε όταν διαπιστώθηκε πως η πιθανή εισαγωγή στην αγορά κινητών τρίτης γενιάς απαιτούσε τεράστια χρηµατικά ποσά και δεν ήταν σίγουρο, εάν τελικά η κίνηση αυτή θα καθιστούσε τις εταιρείες βιώσιµες και κερδοφόρες. Στα συµπεράσµατα για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της κινητής τηλεφωνίας µπορούµε να επισηµάνουµε την σχετική σταθερότητα που επιδεικνύουν οι Leaders, και είναι αποτέλεσµα του τρόπου διασποράς και των µεριδίων που κατέχουν οι επενδυτές. Οι "µικρές" εταιρείες του κλάδου, όπου παρατηρούνται ουσιαστικά και οι µεγαλύτερες µεταβολές στην χρηµατιστηριακή τους αξία, ακολουθούν τις µεταβολές των Leaders αλλά τα ποσοστά ανόδου και καθόδου κινούνται κατά περίπτωση σε πολύ µεγαλύτερα επίπεδα, φαινόµενο που χαρακτηρίζει και την αστάθειά τους σε µεσοπρόθεσµο διάστηµα. Πάντως σε τελική ανάλυση, ο κλάδος αυτός µπορούµε να πούµε ότι είναι από τους πιο σταθερούς, χρηµατιστηριακά, στην Ελληνική οικονοµία. Σ' αυτήν την κατηγορία των εταιρειών αξίζει να µελετήσουµε κυρίως την πορεία των εταιρειών µεγάλης κεφαλαιοποίησης, αφού οι εταιρείες µικρής κεφαλαιοποίησης εισήχθησαν στη χρηµατιστηριακή αγορά µετά τον Αύγουστο του Στο διάγραµµα α ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 79

11 καταγράφεται η πορεία του δείκτη τιµών των εταιρειών µικρής κεφαλαιοποίησης όπου φαίνεται η συνεχώς πτωτική τάση που οδήγησε στο διάστηµα 8/99-12/ σε απώλειες κεφαλαίου της τάξης του 8%. 2 ιάγραµµα α Πορεία δείκτη τιµών εταιρειών τηλεπικοινωνίας µικρής κεφαλαιοποίησης Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- Στο διάγραµµα β καταγράφεται η πορεία του δείκτη τιµών των εταιρειών µεγάλης κεφαλαιοποίησης. Ο δείκτης, παρά τις διακυµάνσεις που εµφανίζει, δεν έχει το εύρος µεταβολών των υπολοίπων κλάδων καινοτοµίας. Πάντως το κυριότερο χαρακτηριστικό είναι ότι µετά τον 8/ η συνεχής πτώση των τιµών οδήγησε σε επίπεδα τιµών στο τέλος του 2 χαµηλότερα απ' αυτά των αρχών του ιάγραµµα β Πορεία δείκτη τιµών εταιρειών τηλεπικοινωνίας µεγάλης κεφαλαιοποίησης Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 8

12 Η πορεία του κλαδικού δείκτη (διάγραµµα γ) είναι ανάλογη µε τον δείκτη µεγάλης κεφαλαιοποίησης. Αυτό οφείλεται τόσο στην περίοδο εισαγωγής των εταιρειών µικρής κεφαλαιοποίησης όσο και στο µηδαµινό σχεδόν ποσοστό που έχουν αυτές στην διαµόρφωση του κλαδικού δείκτη. 2 ιάγραµµα γ Πορεία δείκτη κλάδου τηλεπικοινωνιών Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 81

13 Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των καινοτόµων χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και η πορεία τους την τριετία αποτελούν τον καθρέπτη της Ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς. Ο διευρυµένος αυτός κλάδος απαρτίζεται από εταιρείες µικρής, µεσαίας και µεγάλης κεφαλαιοποίησης σε ποσοστά που αντικατοπτρίζουν και τη σύνθεση της χρηµατιστηριακής αγοράς. Στον κλάδο αυτό υπάρχουν οι Leaders, που είναι κυρίως θυγατρικές µεγάλων χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων, και οι "ακολουθητές" εταιρείες δηλαδή µικρού σχετικά µεγέθους που ακολουθούν τις εξελίξεις και διαµορφώνονται από την πορεία των leaders. Οι εταιρείες του κλάδου αυτού της Ελληνικής οικονοµίας ακολούθησαν σε γενικές γραµµές, κατά την τριετία , την πορεία της χρηµατιστηριακής αγοράς. Αξίζει στο σηµείο αυτό, και πριν προβούµε σε συνολικά συµπεράσµατα, να εξετάσουµε ξεχωριστά κάθε έτος και να δούµε τι πραγµατικά επηρεάζει τον κλάδο και την χρηµατιστηριακή του πορεία. Έτσι για το έτος 1998 µπορούµε να πούµε πως ήταν η χρονιά που αναδείχθηκε ο ρόλος των εταιρειών αυτών, µε την εισαγωγή ενός διευρυµένου φάσµατος επενδύσεων σε χαρτοφυλάκια, οι οποίες παρουσίαζαν έντονο οικονοµικό ενδιαφέρον, και ήταν ιδιαίτερα ελκυστικά λόγω των µεσοπρόθεσµων αποδόσεων που διαφαίνονταν ότι απέδιδαν. Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι η πορεία των εταιρειών αυτών κρίνονταν κυρίως από το αποτέλεσµα που είχαν οι τοποθετήσεις αυτές και όχι από τα µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα των ιδίων των εταιρειών. Το έτος 1998 µπορούµε να το χαρακτηρίσουµε ως την απαρχή της συντονισµένης προσπάθειας της Ελληνικής οικονοµίας για ένταξη στην Ο.Ν.Ε. Τα καλά αποτελέσµατα λοιπόν που έδειχνε να έχει η Ελληνική οικονοµία και η προοπτική ένταξής της στην Ο.Ν.Ε. δηµιούργησαν ένα ιδιαίτερα θετικό κλίµα, για τον κλάδο αυτό, που αντικατόπτριζε, εν µέρει, και τις προσδοκίες των επενδυτών για την καλή πορεία της Ελληνικής οικονοµίας. Το έτος 1999 χαρακτηρίζεται από µία υπερβολική άνοδο των εταιρειών αυτών στη χρηµατιστηριακή αγορά, σε σηµείο πολλές από αυτές να πενταπλασιάσουν την χρηµατιστηριακή τους αξία. Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτό το φαινόµενο δεν διαφέρουν από τους λόγους που προαναφέρθηκαν για το έτος Επιπλέον τονίζεται πώς η δραστική µείωση των επιτοκίων, στην τραπεζική αγορά, κατέστησε ασύµφορες τις τοποθετήσεις σε καταθέσεις και έτσι πολλοί στράφηκαν στην αγορά µετοχών. Αυτό σε συνδυασµό µε το πολύ θετικό κλίµα στην χρηµατιστηριακή αγορά οδήγησε σε υπέρµετρη διόγκωση των χρηµατιστηριακών αξιών των εταιρειών του κλάδου. Την περίοδο αυτή προεξοφλήθηκε από τους επενδυτές και η είσοδος της Ελλάδας στην Ο.Ν.Ε. και το αποτέλεσµα αυτό απορροφήθηκε γρήγορα από την χρηµατιστηριακή αγορά. Ενδεικτικό της κατάστασης, το πρώτο δεκάµηνο του 1999, ήταν ότι τα χρηµατιστηριακά κέρδη προέρχονταν κυρίως από την συνεχή τοποθέτηση κεφαλαίων και από την µη ρευστοποίηση των κερδών που εµφάνιζαν οι µετοχές των εταιρειών αυτών. Ακόµη όµως και στην περίπτωση ρευστοποιήσεων η ζήτηση ήταν τόσο µεγάλη που υπερκάλυπτε την προσφορά των τίτλων. Το δίµηνο 1-11/1999 παρατηρείται αντιστροφή στην χρηµατιστηριακή αγορά και έπληξε, όπως ήταν φυσικό, και τις εταιρείες του χρηµατοοικονοµικού κλάδου. Αποτέλεσµα ήταν ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 82

14 πολλές εταιρείες να απολέσουν σηµαντικό µέρος της χρηµατιστηριακής τους αξίας, που σε πολλές περιπτώσεις εξανέµισε τα κέρδη του προηγούµενου δεκάµηνου και επανέφερε τις χρηµατιστηριακές τιµές στα επίπεδα του Η άτακτη προσπάθεια για ρευστοποίηση των κερδών της προηγούµενης περιόδου, σε µικρό χρονικό διάστηµα, έπληξε κυρίως τους επενδυτές που τοποθετήθηκαν σε µετοχές του κλάδου, και σε εταιρείες που δεν είχαν βάση στήριξης, το διάστηµα µεταξύ Απριλίου - Σεπτεµβρίου 1999 και εκτός του ότι δεν αποκόµισαν κανένα κέρδος απώλεσαν σηµαντικό µέρος του κεφαλαίου επένδυσης που σε πολλές περιπτώσεις ανέρχονταν στα 2/3 του τοποθετηµένου κεφαλαίου. Το έτος 2, µε εξαίρεση το δίµηνο Απριλίου - Μαΐου, όπου εµφανίστηκε µία τάση αντιστροφής του αρνητικού κλίµατος, ήταν η χειρότερη χρηµατιστηριακή χρονιά της τελευταίας 15ετίας. Οι συνεχείς ρευστοποιήσεις των τίτλων των εταιρειών οδήγησε στην περαιτέρω πτώση της χρηµατιστηριακής αξίας των µετοχών και οδήγησε πολλές από αυτές σε επίπεδα τιµών κάτω από αυτά που εµφάνιζαν στις αρχές του Για τους επενδυτές που τοποθετήθηκαν στα µέσα του 1999, και δεν προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις αναµένοντας αντιστροφή του κλίµατος, αυτό σήµαινε απώλεια ακόµη και 8% του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης. Αν και το 2 έγινε δεκτή η Ελλάδα στην Ο.Ν.Ε. και σταµάτησαν οι κίνδυνοι για την ισορροπία και την πορεία της οικονοµίας εντούτοις αυτό δεν µεταφράστηκε σε καλή ή έστω οµαλή πορεία της χρηµατιστηριακής αγοράς. Στα συµπεράσµατα, για τον κλάδο των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των καινοτόµων χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, αξίζει να τονίσουµε το εύρος που κινήθηκαν οι χρηµατιστηριακές τιµές τους. Ορισµένοι leaders του κλάδου, αν και είχαν έντονες διακυµάνσεις, µεσοπρόθεσµα µπόρεσαν να διατηρήσουν κάποια κέρδη. Βέβαια αυτό θα κριθεί και από την πορεία τους το 21, που όµως δεν ξεκίνησε µε τους καλύτερους οιωνούς. Οι "ακολουθητές" επλήγησαν σηµαντικά και συρρίκνωσαν πάρα πολύ την κεφαλαιοποίησή τους, εγκλωβίζοντας επενδυτικά όσους είχαν τοποθετηθεί σε αυτές. Αυτό που φάνηκε, τόσο από την πορεία του Ελληνικού χρηµατιστηρίου όσο και από τα χρηµατιστηριακά αποτελέσµατα του κλάδου, είναι ότι στηρίζονται σε προσδοκίες που έχουν να κάνουν µε την µακροπρόθεσµη πορεία της Ελληνικής οικονοµίας, αλλά γρήγορα προεξοφλούνται και η απορρόφηση των αποτελεσµάτων αυτών είναι µάλλον προϊόν κερδοσκοπίας και όχι προσδοκιών. Η Ο.Ν.Ε. ήταν ουσιαστικά το µοναδικό οικονοµικό στοίχηµα της Ελληνικής οικονοµίας, αλλά η επίτευξή του σε συνδυασµό µε την έλλειψη συνεχών µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων οικονοµικών στόχων, επηρέασε για σύντοµο χρονικό διάστηµα το χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον και ουσιαστικά εξανέµισε τις προοπτικές της αγοράς, φτάνοντας σε σηµείο οι µεγάλες αρνητικές µεταβολές που επέφερε να δηµιουργούν συγχρόνως και κοινωνικά προβλήµατα αφού πολλοί έχασαν σηµαντικά κεφάλαια και επιδεινώθηκε η οικονοµική κατάσταση και η αγοραστική ικανότητα σε µεγάλο µέρος του πληθυσµού. Έχει ιδιαίτερη σηµασία να διαχωρίσουµε και σ' αυτόν τον κλάδο τις εταιρείες σε τρεις κατηγορίες, µε κριτήριο την κεφαλαιοποίησή τους, για να παρακολουθήσουµε την σχετικά διαφοροποιηµένη πορεία που ακολουθούν στη χρηµατιστηριακή αγορά. Στο διάγραµµα α καταγράφεται η πορεία του δείκτη των εταιρειών µικρής κεφαλαιοποίησης του κλάδου. Παρατηρούµε ότι από τις αρχές του 1998 έως τον Μάιο του 1999 καταγράφεται µία σταθερά ανοδική τάση που διαµόρφωσε τις τιµές σε περίπου διπλάσια επίπεδα. Ακολουθεί µία περίοδος τεσσάρων µηνών 6/99-9/99 ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 83

15 όπου οι τιµές ακολούθησαν σηµαντικά ανοδική πορεία για να διαµορφωθούν τον Σεπτέµβριο 1999 σε επίπεδα ρεκόρ που συγκρινόµενα µε τα επίπεδα των αρχών του 1998 παρουσίασαν αύξηση κατά επτά φορές. Από τον 1/99 παρουσιάζεται συνεχείς πτωτική πορεία η οποία επανέφερε τις τιµές τον 12/ σε επίπεδα λίγο υψηλότερα απ' αυτά των αρχών του Αυτό πρακτικά σηµαίνει πώς όσοι τοποθετήθηκαν σε εταιρείες αυτής της κατηγορίας µετά τον 3/98 είχαν απώλειες. Βέβαια το ποσοστό των απωλειών διαφέρει ανάλογα µε την περίοδο τοποθέτησης. Τις µεγαλύτερες απώλειες εµφανίζουν όσοι τοποθετήθηκαν το µεσοδιάστηµα 6/99-1/99. Αυτές κυµαίνονται ως και το 8% του επενδυµένου κεφαλαίου. ιάγραµµα α Πορεία δείκτη τιµών καινοτόµων χρηµατοοικονοµικών εταιρειών µικρής κεφαλαιοποίησης Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- Στο διάγραµµα β καταγράφεται η πορεία του δείκτη των εταιρειών µεσαίας κεφαλαιοποίησης του κλάδου. Η πορεία του δείκτη τιµών είναι περίπου ανάλογη µε αυτήν του δείκτη µικρής κεφαλαιοποίησης άλλα το εύρος των διακυµάνσεων είναι πολύ µικρότερο και τα επίπεδα τιµών µετά τον 3/ είναι χαµηλότερα από αυτά των αρχών του ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 84

16 ιάγραµµα β Πορεία δείκτη τιµών καινοτόµων χρηµατοοικονοµικών εταιρειών µεσαίας κεφαλαιοποίησης Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- Στο διάγραµµα γ καταγράφεται η πορεία του δείκτη των εταιρειών µεγάλης κεφαλαιοποίησης του κλάδου. Η πορεία του δείκτη είναι περίπου ανάλογη, τόσο σε εύρος διακύµανσης όσο και σε επίπεδα τιµών, µε αυτήν των εταιρειών µεσαίας κεφαλαιοποίησης. Και σ' αυτήν την κατηγορία οι τιµές µετά τον 3/ κυµαίνονται σε χαµηλότερα επίπεδα απ' αυτά των αρχών του ιάγραµµα γ Πορεία δείκτη τιµών καινοτόµων χρηµατοοικονοµικών εταιρειών µεγάλης κεφαλαιοποίησης Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- Στο διάγραµµα δ καταγράφεται η πορεία του κλαδικού δείκτη των καινοτόµων χρηµατοοικονοµικών εταιρειών. Η πορεία του κλαδικού δείκτη αντικατοπτρίζει την επίδραση των τριών προηγουµένων κατηγοριών και ακολουθεί την πορεία τους. ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 85

17 ιάγραµµα δ Πορεία δείκτη τιµών κλάδου καινοτόµων χρηµατοοικονοµικών εταιρειών Στο διάγραµµα ε διατυπώνεται καθαρά ότι ο κλαδικός επηρεάζεται περισσότερο από τις µεγάλης και µεσαίας κεφαλαιοποίησης εταιρείες και κυµαίνεται σε επίπεδα λίγο ψηλότερα από τον µέσο όρο αυτόν των δύο. Φαίνεται καθαρά πώς η πορεία όλων των δεικτών ακολουθεί χρονικά το ίδιο πρόσηµο διακύµανσης µε διαφορετικό βέβαια εύρος για τις εταιρείες µικρής κεφαλαιοποίησης. Σ' αυτό το διάγραµµα καταγράφεται κυρίως η επενδυτική επικινδυνότητα που εµφανίζουν οι εταιρείες µικρής κεφαλαιοποίησης του κλάδου που σε καµία περίπτωση, και αυτό φαίνεται από το εύρος των µεταβολών των επιπέδων τιµών, δεν µπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο πεδίο επενδυτικής δραστηριοποίησης. Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- ιάγραµµα ε Σύγκριση επιµέρους δεικτών καινοτόµων χρηµατοοικονοµικών ώ Κλαδικός δείκτης Μεγάλη κεφαλαιοποίηση Μεσαία κεφαλαιοποίηση Μικρή κεφαλαιοποίηση Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 86

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΧΑΑ Τα διαγράµµατα α και β παρουσιάζουν την πορεία του γενικού δείκτη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών για το διάστηµα 1/1/1998 µε 31/12/ ιάγραµµα α Πορεία γενικού δείκτη τιµών Χ Α Α ιάγραµµα β Σταθµισµένος δείκτης τιµών Χ Α Α Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 87

19 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Πίνακας 6.5. Οι εταιρείες ανά κλάδο για τον υπολογισµό των επιµέρους δεικτών και του δείκτη υψηλής τεχνολογίας. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALPHA LEASING ΕΤΒΑ LEASING ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ALPHA TRUST ΩΡΙΩΝ ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERINVEST MARFIN ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΟ ΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ALPHA ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ALPHA TRUST ASSET MANAGER ALPHA FINANCE ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΥΤΕ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ Α.Β.Ε.Ε FORTHNET INFORMER LOGIC DATA QUALITY & RELIABILITY Α.Ε SINGULAR UNISOFT Α.Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΛΑ ΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 88

20 ΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΝΤΡΑΛΟΤ INTRASOFT ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΛΤΕΚ Α.Β.Ε.Ε CPI DATAMEDIA INFOQUEST MICROLAND SYSWARE Α.Ε UNISYSYSTEMS ΙΝΤΕΡΤΕΚ INFORMATICS ΝΤΕΣΠΕΚ ΠΟΥΛΙΑ ΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PC SYSTEMS (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) COSMOTE OTE ΠΑΝΑΦΟΝ NEXTNET UNIFON Α.Ε ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 89

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers

Ανακοίνωση. Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ανακοίνωση Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers 11 Ιανουαρίου 216 Η Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.Σ. κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Δεκεμβρίου 215. Τον Δεκέμβριο 215 τα βασικά στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Μαΐου Τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Μαΐου Τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής: Ανακοίνωση 6 Ιουνίου 216 Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Μαΐου 216. Τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής: Η συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας για τον τοµέα ΤΠΕ B Τρίµηνο 2009 1. ΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ξένοι επενδυτές τον Απρίλιο 2017 πραγματοποίησαν το 53,6% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

Οι ξένοι επενδυτές τον Απρίλιο 2017 πραγματοποίησαν το 53,6% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Ανακοίνωση 8 Μαΐου 217 Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Απριλίου 217. Τον Απρίλιο 217 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers. 7 Νοεμβρίου 2016

Ανακοίνωση. Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers. 7 Νοεμβρίου 2016 Ανακοίνωση 7 Νοεμβρίου 216 Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Οκτωβρίου 216. Τον Οκτώβριο 216 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Ιουλίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.

Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Ιουλίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές. Ανακοίνωση 4 Αυγούστου 216 Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Ιουλίου 216. Τον Ιούλιο 216 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος OTE Σε τροχιά υπεροχής

Όμιλος OTE Σε τροχιά υπεροχής 3 Όμιλος OTE Σε τροχιά υπεροχής Όμιλος ΟΤΕ Σε τροχιά υπεροχής Δημιουργία ισχυρών προσαρμοσμένων καθαρών ταμειακών ροών στα 459 εκατ. Σημαντική ανάπτυξη των δικτύων υποδομής. Προσαρμοσμένες κεφαλαιουχικές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index -1- Τέλος 3 ου τριµήνου Τριµηνιαίος είκτης Οικονοµικού Κλίµατος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index -1- Τέλος 3 ου τριµήνου Τριµηνιαίος είκτης Οικονοµικού Κλίµατος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριµήνου Τριµηνιαίος Οικονοµικού Κλίµατος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγµατοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σηµείωµα. Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς».

Εισαγωγικό Σηµείωµα.  Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς». www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2017 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το τελευταίο διάστηµα η οικονοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα επηρεάστηκε δυσµενώς, µετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην αγορά από την επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 252 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης αποτελεσμάτων χρήσης και των κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Β Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 276 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε :

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε : ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Απευθύνεται σε επενδυτές, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, οι οποίοι επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή απόδοση σε συνδυασµό µε άµεση ρευστότητα για βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα Έρευνες Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο, και στους καταναλωτές. Οι έρευν

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα Έρευνες Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο, και στους καταναλωτές. Οι έρευν ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΜΑΪΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 5 ΙΙουνί ίου

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ) Σύνοψη: Από το πρώτο τρίµηνο του 2009

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων πρώτου τριµήνου 24 2 Ενοποιηµένος Ισολογισµός στις

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο του 2008

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο του 2008 ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή κατά το Σεπτέµβριο συνέχισε την ανοδική της πορεία µε αποτέλεσµα στις 19 Σεπτεµβρίου να καταφέρει να ξεπεράσει το επίπεδο αντίστασης των 10,7 ευρώ και να φτάσει

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΧΘΗΣΑΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΧΘΗΣΑΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΧΘΗΣΑΝ 3.Α ΓΥΜΝΑΣΙΑ Στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσουµε να δούµε την διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού των µαθητών που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 27% σε 489 εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 25,8% Ισχυρή ανάπτυξη εργασιών εκτός Ελλάδας (χορηγήσεις +91,4%) Ενίσχυση ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Νικόλαος Μυλωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιούνιος 2012 1 Επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 2012 Η Επιχειρηµατικότητα ως επιλογή εργασίας ΜΟΚΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ρ. ΗΜ Ευάγγελος Τσιµπλοστεφανάκης ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ 1 Στην παρουσίαση αυτή εξετάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Παναγιώτου. Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση. 08 Φεβρουαρίου 2014

Πάνος Παναγιώτου. Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση. 08 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Παναγιώτου Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση 08 Φεβρουαρίου 2014 Αποποίηση ευθυνών: Η παρούσα αναφορά δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προτροπή για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών ή άλλων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.5 ΕΡΕΥΝΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Φεβρουάριος 2015 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ποσό Περιγραφή Επιτόκιο Κάτοχοι εντόκων

Ημερομηνία Ποσό Περιγραφή Επιτόκιο Κάτοχοι εντόκων Πιστωτής Ημερομηνία Ποσό Περιγραφή Επιτόκιο Λήξης Οκτ. 9, 2015 1,400,000,000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια 2.97% ΔΝΤ Οκτ. 13, 2015 450,652,613 Δάνεια από το πρώτο πρόγραμμα διάσωσης για την Οκτ. 16, 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 238 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηµατιστήρια:

Ελληνικά Χρηµατιστήρια: Παρουσίαση στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 2 Φεβρουαρίου 2005 Ελληνικά Χρηµατιστήρια: Μείωση κόστους, Βελτίωση αποτελεσµάτων Περιεχόµενα Εισαγωγή 3-7 Η Αγορά 8-11 Στρατηγική 12-17 17 Οικονοµικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική επιχειρηματικότητα: Οικοδομώντας την ανάπτυξη. Θανάσης Ξύνας, Partner

Ελληνική επιχειρηματικότητα: Οικοδομώντας την ανάπτυξη. Θανάσης Ξύνας, Partner Ελληνική επιχειρηματικότητα: Οικοδομώντας την ανάπτυξη Θανάσης Ξύνας, Partner Δείγμα επιχειρήσεων που μελετάμε 8.000 εταιρείες 92 κλάδοι Περίοδος 2009-2015 21% 23% 25% Εισηγμένες για το 2016 92% 66% 79%

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή στις αρχές Αυγούστου προσπάθησε να κινηθεί ανοδικά και να διασπάσει τον κινητό µέσο όρο των 30 ηµ. εν τα κατάφερε όµως µε αποτέλεσµα να συνεχίσει την πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Δευτέρα 4 Αυγούστου 2003 Οι Εξελίξεις του Ιουλίου 2003 Σε διορθωτική τροχιά κινήθηκαν οι τιμές των κρατικών ομολόγων στις διεθνείς αγορές, επηρεαζόμενες από τις προσδοκίες περί θετικότερων προοπτικών ανάπτυξης.!

Διαβάστε περισσότερα

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3 Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται και αναλύονται τα οικονομικά αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο του 2008

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο του 2008 ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δηµοσιευθεί Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Θέµα: Έρευνα ΣΒΒΕ σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή κατά τον Οκτώβριο συνέχισε την ανοδική της πορεία και µετά από µία µικρή διόρθωση στα µέσα του µήνα βρίσκεται πλέον στα επίπεδα των 13,5 14,0 ευρώ. Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2012

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2012 ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 4. Α ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 4. Α ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 4. Α ΓΥΜΝΑΣΙΑ Σε αυτήν την ενότητα θα εξετάσουµε την εξέλιξη του αριθµού των µαθητών οι οποίοι παρότι µένουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Η ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Οι Παράμετροι που Δημιουργούν τις Νέες Προσδοκίες Το επόμενο και τελικό στοίχημα --μέχρι το επόμενο-- που καλείται να προεξοφλήσει το Ελληνικό Χρηματιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2002 Οι Εξελίξεις του Οκτωβρίου 2002 Ο εν λόγω μήνας χαρακτηρίσθηκε από την υποχώρηση των τιμών των ομολόγων τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή Σαράντης στις αρχές Ιουλίου αφού δεν κατάφερε να διασπάσει ανοδικά τον κινητό µέσο όρο των 30 ηµ., κινήθηκε έντονα πτωτικά, µε αποτέλεσµα η τιµή της να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου 2011

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου 2011 ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αύξηση λειτουργικών κερδών σε 1εκ. το Γ τρίμηνο, από εκ. το Β τρίμηνο. 89εκ. καθαρά λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο του 2011 (- 575εκ. μετά το PSI της 21 ης Ιουλίου) 1 Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 5 Απριλίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 63

Τρίτη, 5 Απριλίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 63 Τρίτη, 5 Απριλίου, 216 Τρίτη, 5 Απριλίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2012 Το Μέρος αυτό στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

υπόδησης (-42,5%), την Κλωστοϋφαντουργία (-47,9%) και τα Τρόφιµα Ποτά Καπνός (-40,9%). Πτωτικά, αν και σε µικρότερη έκταση σε σχέση µε τους υπόλοιπους

υπόδησης (-42,5%), την Κλωστοϋφαντουργία (-47,9%) και τα Τρόφιµα Ποτά Καπνός (-40,9%). Πτωτικά, αν και σε µικρότερη έκταση σε σχέση µε τους υπόλοιπους Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Δευτέρα 5 Αυγούστου 2002 Οι Εξελίξεις του Ιουλίου 2002 Οι ανοδικές τάσεις των τιμών της δευτερογενούς αγοράς ευνοήθηκαν από τις δυσοίωνες προοπτικές των διεθνών χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού

Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990)

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2011 Το παρόν Μέρος στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων η Ετήσια Γενική Συνέλευση 4 Σεπτεμβρίου 2013

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων η Ετήσια Γενική Συνέλευση 4 Σεπτεμβρίου 2013 Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2012 13 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 4 Σεπτεμβρίου 2013 Αγαπητοί μέτοχοι, αγαπητοί συνεργάτες Με ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου, στην 13 η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αύγουστος 2012 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση ταµειακών διαθεσίµων: οι λειτουργικές ταµειακές ροές του Οµίλου κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012 ανήλθαν σε 37,9 εκατ. (+43,2% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές. in DEEP ANALYSIS. Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές. Α γ ο ρ έ ς. Κύρια Σημεία

Αγορές. in DEEP ANALYSIS. Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές. Α γ ο ρ έ ς. Κύρια Σημεία Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Αγορές Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές του Στρατή Κωνσταντίνου in DEEP ANALYSIS Η κατανομή του πλούτου μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη, 13 Απριλίου, 2017 Έτος: 10 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 72

Πέμπτη, 13 Απριλίου, 2017 Έτος: 10 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 72 Πέμπτη, 13 Απριλίου, 217 Έτος: 1 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 72 Έτος: 1 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 72 Πέμπτη, 13 Απριλίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ)

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΙΟΣ 2009 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο του 2008

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο του 2008 ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 19 Απρίλιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η σηµασία της Ανταγωνιστικής Αναπτυσσόµενης Βιοµηχανίας στη ηµιουργία Απασχόλησης 1998 2002 I. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα