-Για εταιρίες με προσωπικό ΑΝΩ των 500 ατόμων υποβολή φόρου των ως άνω. αμοιβών του μήνα Αυγούστου (ΑΦΜ 9) Για επιχειρήσεις που απασχολούν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "-Για εταιρίες με προσωπικό ΑΝΩ των 500 ατόμων υποβολή φόρου των ως άνω. αμοιβών του μήνα Αυγούστου (ΑΦΜ 9) Για επιχειρήσεις που απασχολούν"

Transcript

1 1 Οκτωβρίου Καταβολή από Αθλητικά σωματεία και Ποδοσφαιρικές Α.Ε. του παρακρατηθέντα φόρου 20%, πλέον εισφοράς ΟΓΑ στον φόρο, για τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν σε αθλητές ή ποδοσφαιριστές μέσα στον μήνα Αύγουστο (άρθρα 14, παρ. 2 και 60, παρ. 1 του Ν.2238/1994). -Για εταιρίες με προσωπικό ΑΝΩ των 500 ατόμων υποβολή φόρου των ως άνω αμοιβών του μήνα Αυγούστου (ΑΦΜ 8). Για επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό ΕΩΣ 500 Άτομα. για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και το ΑΦΜ τους λήγει σε 8 αποδίδεται: α)φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών β)φόρος 25% που παρακρατείται από τους μισθούς που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου Α.Ε και εταίρους ΕΠΕ, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης, εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε εκτός του ΙΚΑ ασφαλιστικό οργανισμό ή Ταμείο. γ)τέλος φόρος 20%, συν χαρτόσημο, που παρακρατήθηκε από τις αμοιβές των ελεύθερων επαγγελματιών και άλλων τρίτων. Για επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό ΠΑΝΩ από 500 Άτομα για το μήνα Αύγουστο και με ΑΦΜ που λήγει σε 8. Αποδίδεται : α)φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών β)φόρος 25% που παρακρατείται από τους μισθούς που καταβάλλονται στους εταίρους ΕΠΕ, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης, εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε εκτός του ΙΚΑ ασφαλιστικό οργανισμό ή Ταμείο. -Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου 20% (του προηγούμενου διμήνου) που καταβάλει ο εκμισθωτής στον μισθωτή σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εμπορικής μίσθωσης Ακινήτου με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση ή μετά από συμφωνία μεταξύ των δύο μερών.(αφμ 8) - Υποβολή Δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος (15%) για τις αμοιβές εκτός έδρας του διμήνου Ιουλίου - Αυγούστου. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση (Άρθρο 59 παρ.1 Ν.2238/1994) (ΑΦΜ 8) 2 Οκτωβρίου Για εταιρίες με προσωπικό ΑΝΩ των 500 ατόμων υποβολή φόρου των ως άνω αμοιβών του μήνα Αυγούστου (ΑΦΜ 9) Για επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό ΕΩΣ 500 Άτομα. για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και το ΑΦΜ τους λήγει σε 9 αποδίδεται : α)φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών β)φόρος 25% που παρακρατείται από τους μισθούς που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου Α.Ε και εταίρους ΕΠΕ, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης, εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε εκτός του ΙΚΑ ασφαλιστικό οργανισμό ή Ταμείο.. 1

2 γ)τέλος φόρος 20%, συν χαρτόσημο, που παρακρατήθηκε από τις αμοιβές των ελεύθερων επαγγελματιών και άλλων τρίτων. Για επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό ΠΑΝΩ από 500 Άτομα για το μήνα Αύγουστο και με ΑΦΜ που λήγει σε 9 αποδίδεται : α)φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών β)φόρος 25% που παρακρατείται από τους μισθούς που καταβάλλονται στους εταίρους ΕΠΕ, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης, εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε εκτός του ΙΚΑ ασφαλιστικό οργανισμό ή Ταμείο. - Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου 20% (του προηγούμενου διμήνου) που καταβάλει ο εκμισθωτής στον μισθωτή σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εμπορικής μίσθωσης Ακινήτου με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση ή μετά από συμφωνία μεταξύ των δύο μερών (ΑΦΜ 9). - Υποβολή Δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος (15%) για τις αμοιβές εκτός έδρας του διμήνου Ιουλίου - Αυγούστου.Μα την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση (Άρθρο 59 παρ. 1 Ν.2238/1994)(ΑΦΜ 9) 3 Οκτωβρίου Για εταιρίες με προσωπικό ΑΝΩ των 500 ατόμων υποβολή φόρου των ως άνω αμοιβών του μήνα Αυγούστου (ΑΦΜ 10-50). Για επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό ΕΩΣ 500 άτομα. για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και το ΑΦΜ τους λήγει σε αποδίδεται : α)φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών β)φόρος 25% που παρακρατείται από τους μισθούς που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου Α.Ε και εταίρους ΕΠΕ, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης, εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε εκτός του ΙΚΑ ασφαλιστικό οργανισμό ή Ταμείο. γ)τέλος φόρος 20%, συν χαρτόσημο, που παρακρατήθηκε από τις αμοιβές των ελεύθερων επαγγελματιών και άλλων τρίτων. Για επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό ΠΑΝΩ από 500 άτομα για το μήνα Αύγουστο και με ΑΦΜ που λήγει σε αποδίδεται :. α)φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών β)φόρος 25% που παρακρατείται από τους μισθούς που καταβάλλονται στους εταίρους ΕΠΕ, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης, εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε εκτός του ΙΚΑ ασφαλιστικό οργανισμό ή Ταμείο. - Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου 20% (του προηγούμενου διμήνου) που καταβάλει ο εκμισθωτής στον μισθωτή σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εμπορικής μίσθωσης Ακινήτου με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση ή μετά από συμφωνία μεταξύ των δύο μερών.(αφμ 10-00). - Υποβολή Δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος (15%) για τις αμοιβές εκτός έδρας του διμήνου Ιουλίου - Αυγούστου.Μα την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση (Άρθρο 59 παρ.1 Ν.2238/1994)(ΑΦΜ 10-50). 2

3 6 Οκτωβρίου Για εταιρίες με προσωπικό ΑΝΩ των 500 ατόμων υποβολή φόρου των ως άνω αμοιβών του μήνα Αυγούστου. (ΑΦΜ 60-00) Για επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό ΕΩΣ 500 άτομα για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και το ΑΦΜ τους λήγει σε αποδίδεται : α)φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών β)φόρος 25% που παρακρατείται από τους μισθούς που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου Α.Ε και εταίρους ΕΠΕ, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης, εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε εκτός του ΙΚΑ ασφαλιστικό οργανισμό ή Ταμείο.. γ)τέλος φόρος 20%, συν χαρτόσημο, που παρακρατήθηκε από τις αμοιβές των ελεύθερων επαγγελματιών και άλλων τρίτων. Για επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό ΠΑΝΩ από 500 άτομα για το μήνα Αύγουστο και με ΑΦΜ που λήγει σε αποδίδεται : α)φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών β)φόρος 25% που παρακρατείται από τους μισθούς που καταβάλλονται στους εταίρους ΕΠΕ, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης, εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε εκτός του ΙΚΑ ασφαλιστικό οργανισμό ή Ταμείο. - Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου 20% (του προηγούμενου διμήνου) που καταβάλει ο εκμισθωτής στον μισθωτή σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εμπορικής μίσθωσης Ακινήτου με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση ή μετά από συμφωνία μεταξύ των δύο μερών.(αφμ 60-00) - Υποβολή Δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος (15%) για τις αμοιβές εκτός έδρας του διμήνου Ιουλίου - Αυγούστου.Μα την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση (Άρθρο 59 παρ.1 Ν.2238/1994)(ΑΦΜ 60-00) 10 Οκτωβρίου Υποβολή δήλωσης και καταβολή στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το τέλος 2% επί των ακαθάριστων εσόδων του μηνός Σεπτεμβρίου των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ., εάν δεν έχει αποδοθεί μαζί με το ΦΠΑ.(Για τους μη υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ) - Υποβολή δήλωσης για τον παρακρατηθέντα φόρο μηνός Σεπτεμβρίου, για εργατικές υποθέσεις, επί της αμοιβής δικηγόρου (15%) από το Δημόσιο, N.Π.Δ.Δ., Δημόσιες Eπιχ/σεις, O.T.A. και N.Π.I.Δ.(Αρθρο 51 παραγρ. 5δ Ν.2238/94) - Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας μηνός Σεπτεμβρίου Αποστολή γραμματίου είσπραξης στο δικαιούχο Δήμο ή Κοινότητα. (Αρθρο 12 ΒΔ και άρθρο 2 Ν. 1080/80). - Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων μηνός Σεπτεμβρίου σε Υποκατάστημα ΙΚΑ 3

4 13 Οκτωβρίου Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ 3ου τριμήνου μήνα σε Υποκατάστημα ΙΚΑ Εργοδότες που το τελευταίο Ψηφίο του ΑΜΕ λήγει σε: 1,2 14 Οκτωβρίου Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ 3ου τριμήνου μήνα σε Υποκατάστημα ΙΚΑ Εργοδότες που το τελευταίο Ψηφίο του ΑΜΕ λήγει σε: 3,4 15 Οκτωβρίου Καταβολή Χαρτόσημου Δανείων Υποβολή δήλωσης και απόδοση χαρτοσήμου δανείων ή καταθέσεων από εταίρους, εφόσον η εγγραφή τους στα τηρούμενα βιβλία έγινε κατά τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα: (α) για δάνεια μεταξύ εμπόρων τα τέλη χαρτοσήμου ανέρχονται σε 2%, (β) για δάνεια μεταξύ εμπόρων και εμπορικών εταιριών και τρίτων σε 3%, (γ) για δάνεια μεταξύ Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και τρίτων σε 2% (τα τέλη χαρτοσήμου καταβάλλονται προσαυξημένα κατά 20% υπέρ ΟΓΑ) και (δ) για καταθέσεις ή αναλήψεις χρημάτων από εταίρους ή μετόχους προς εταιρίες σε 1%. - Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου για αμοιβές και αποζημιώσεις μελών του Δ.Σ. που βαρύνουν την ίδια την Α.Ε. και οι οποίες αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 105, παρ. 6γ Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος από τις αμοιβές που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στους δικαιούχους συμβούλους. Ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 25%, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου και η απόδοση αυτού γίνεται στο πρώτο 15νθήμερο του αμέσως επόμενου μήνα από την παρακράτηση (Ν.2238/1994, άρθρο 54, παρ. 4). - Υποβολή δήλωσης από δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δημόσιες επιχειρήσεις κ.λπ., για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια από επιχειρήσεις κάθε είδους Υποβολή δήλωσης από δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δημόσιες επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις και ΝΠΔΔ γενικά, για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια από επιχειρήσεις κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Κατά την καταβολή ή την έκδοση της εντολής πληρωμής παρακρατείται: - 1% για τα υγρά καύσιμα και τα τσιγάρα, - 4% για τα λοιπά αγαθά, - 8% για την παροχή υπηρεσιών (εκτός από τις ρητά οριζόμενες σε ειδικότερες διατάξεις) (Ν.2238/1994, άρθρο 55, παρ. 1στ). Εξαιρούνται συναλλαγές μέχρι 150 ευρώ. Για λοιπές εξαιρέσεις, βλ. παρ. 1στ του άρθρου 55 του Ν.2238/

5 Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα, ειδικά όμως για διαχειριστές πάγιας προκαταβολής και υπόλογους χρηματικών ενταλμάτων μέχρι τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα. - Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου εργολάβων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών κ.λπ. προσόδων. Παρακράτηση φόρου 3% πάνω στην αξία του κατασκευαζόμενου έργου ή μισθώματος. - Καταβολή παρακρατούμενου φόρου Τόκων διαφόρων περιπτώσεων. α) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκε με συντελεστή 10% στα ποσά των τόκων από καταθέσεις και πράξεις repos που λογίζονται από την για τους τόκους που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η δήλωση υποβάλλεται μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του αμέσως επόμενου μήνα από την παρακράτηση του φόρου και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου μόνο για φυσικά πρόσωπα και προσωπικές εταιρίες (Ν.2238/1994, άρθρα 114, παρ. 3 και 54, παρ. 4). β) Υποβολή δήλωσης από τις τράπεζες για τόκους τραπεζικών καταθέσεων. Παρακρατείται ποσοστό 10% (Ν.2238/1994, άρθρο 12, παρ. 1-2). γ) Υποβολή δήλωσης για τόκους από ιδρυτικούς τίτλους και προνομιούχες μετοχές που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα. Παρακρατείται φόρος, κατά περίπτωση, με εξάντληση της υποχρέωσης του δικαιούχου (Ν.2238/1994, άρθρα 54, παρ. 4 και 60, παρ. 2). δ) Υποβολή δήλωσης για τόκους δανείων ή πιστώσεων (εκτός τραπεζικών). Παρακρατείται φόρος 20%. ε) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος ή προεισπραχθέντος φόρου εισοδήματος προς 10% που έγινε στους τόκους ομολόγων έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου κατά τον προηγούμενο μήνα. Με την παρακράτηση ή προείσπραξη εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση μόνο για φυσικά πρόσωπα και προσωπικές εταιρίες (Ν.2238/1994, άρθρο 12, παρ. 8). ζ) Υποβολή δήλωσης και απόδοση εφάπαξ του παρακρατηθέντος φόρου 20% για τόκους δανείων που συνομολογούνται μεταξύ ιδιωτών ή παρέχονται από εταιρία προς τα μέλη της ή προς τρίτους (εξαιρούνται οι τόκοι από εμπορικές συναλλαγές) που καταβλήθηκαν ή έγινε εγγραφή στα βιβλία του οφειλέτη. η) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος ή προεισπραχθέντος φόρου εισοδήματος προς 10% (στους έντοκους τίτλους που εκδίδονται από τις ), στους τόκους οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και προκύπτουν από εθνικά δάνεια που εκδίδονται με έντοκα γραμμάτια ή ομολογίες 10% για πράξεις repos (Ν.2238/1994, άρθρο 12, παρ. 8). - Καταβολή φόρου για τις προμήθειες ή αμοιβές του προηγουμένου μήνα σε περιπτώσεις αμοιβών από κινητές αξίες - αμοιβαία κεφάλαια - ομολογίες - χρεώγραφα α) Υποβολή δήλωσης από τις Α.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων για παρακράτηση φόρου 20%, για την καταβολή προμηθειών ή αμοιβών σε διαμεσολαβητές πώλησης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (Ν.2238/1994, άρθρα 55, παρ. 1ζ και 60, παρ. 3). β) Υποβολή δήλωσης για τα εισοδήματα από ομολογίες και χρεώγραφα των ημεδαπών ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του προηγούμενου μήνα, καθώς και από κινητές αξίες γενικά αλλοδαπής προέλευσης. Η παρακράτηση γίνεται κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων ή την είσπραξη των μερισμάτων από τον δικαιούχο. γ) Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα του προηγούμενου μήνα από κινητές αξίες (εκτός από μερίσματα, προμερίσματα, αμοιβές και ποσοστά εκτός μισθού στα μέλη Δ.Σ. και στους διευθυντές και αμοιβές στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό) ημεδαπής, που αποκτάται από αλλοδαπούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. 5

6 Αποδίδεται με δήλωση μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παρακράτησης (Ν.2238/1994, άρθρο 114, παρ. 2). δ) Απόδοση παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων που προκύπτουν από συμβάσεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, εφόσον ο δικαιούχος του εισοδήματος είναι κάτοικος Ελλάδας και δεν είναι επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ ή εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή αμοιβαίο κεφάλαιο του Ν.1969/ Λοιπές περιπτώσεις απόδοσης παρακρατούμενων φόρων προηγούμενου μήνα (χρηματικά ποσά σε αθλητές - παροχές σε πρόσωπα τοπικής αυτοδιοίκησης - έπαθλα δρομώνων ίππων - φόροι διαγωνισμών τηλεοπτικών σταθμών) α) Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου 20% που παρακρατήθηκε στα χρηματικά ποσά που χορηγήθηκαν σε αθλητές εθνικών ομάδων από το Δημόσιο ως επιβράβευση (Ν.2238/1994, άρθρα 13, παρ. 12 και 60, παρ. 3). β) Υποβολή δήλωσης και καταβολή από ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς σταθμούς και λοιπές επιχειρήσεις που διενεργούν διαγωνισμούς, για τον παρακρατηθέντα φόρο κατά τον προηγούμενο μήνα. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται σε 20% για τα χρηματικά ποσά πάνω από ευρώ. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου. Η καταβολή γίνεται στη ΔΟΥ στην περιφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή των ποσών για τα οποία έγινε η παρακράτηση. Η καταβολή του φόρου γίνεται μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του αμέσως επόμενου μήνα από αυτόν που έγινε η παρακράτηση (Ν.2238/1994, άρθρο 13, παρ. 12). γ) Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου 20% επί των εσόδων από έπαθλα ή βραβεία από την κατοχή και εκμετάλλευση δρομώνων ίππων που χρησιμοποιούνται σε αγώνες ιπποδρομίου. Ο φόρος αποδίδεται μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα (Ν.2238/1994, άρθρο 13, παρ. 9). δ) Υποβολή δήλωσης στα λοιπά εισοδήματα από κινητές αξίες (εκτός από μερίσματα, προμερίσματα, αμοιβές και ποσοστά εκτός μισθού στα μέλη Δ.Σ., στους διευθυντές, αμοιβές στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό). Παρακρατείται φόρος 20% (Ν.2238/1994, άρθρο 54, παρ. 4). ε) Φορολόγηση με συντελεστή 20%, από την , κάθε ποσού που καταβάλλεται πέρα από τα μισθώματα, σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτου μόνου του ή μαζί με τον εξοπλισμό του (Ν.2238/1994, άρθρο 13, παρ. 1γ). ζ) Υποβολή δήλωσης για τις αμοιβές που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο, τους Δήμους και τις Κοινότητες του κράτους, τον ΕΟΤ, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, τον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997, τον σύλλογο «Οι φίλοι της Μουσικής», καθώς και την Εθνική Λυρική Σκηνή, σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες ξένων χωρών, για τη συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 20%, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου (Ν.2238/1994, άρθρα 13, παρ. 11 και 60, παρ. 3). θ) Υποβολή δήλωσης για τις πάσης φύσεως παροχές που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον α και β βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 20%, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου (Ν.2238/1994, άρθρα 13, παρ. 11 και 60, παρ. 3). ι) Υποβολή δήλωσης και καταβολή από την Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων του παρακρατηθέντος φόρου, κατά τον προηγούμενο μήνα, με συντελεστή 1,5 τοις χιλίοις στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτού. Η καταβολή γίνεται μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του αμέσως επόμενου μήνα από αυτόν που πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές (Ν.2579/1998, άρθρο 9, παρ. 2). στ) Υποβολή δήλωσης από φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και 6

7 καταβολή φόρου με συντελεστή 1,5 τοις χιλίοις για τις πωλήσεις, κατά τον προηγούμενο μήνα, μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς (Ν.2703/1999, άρθρο 27, παρ. 3). κ) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 20% για τα δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπά αθλητικά σωματεία, επαγγελματικά ή μη, καθώς και σε οποιοδήποτε τρίτο αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για τη μεταβίβαση σε ημεδαπά αθλητικά σωματεία, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, του δικαιώματος χρησιμοποίησης αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, καλαθοσφαιριστών, πετοσφαιριστών και λοιπών αθλητών (Ν.2238/1994, άρθρο 13, παρ. 6). - Υποβολή δήλωσης και καταβολή φόρου που έχει παρακρατηθεί για διάφορες περιπτώσεις αποζημιώσεων - αμοιβών από και σε αλλοδαπές εταιρίες α) Υποβολή δήλωσης και απόδοση του φόρου για αποζημιώσεις σε αλλοδαπούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, για εκμίσθωση μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και γενικά κινητών πραγμάτων προς τρίτους στην Ελλάδα, επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, οργάνωση επιχειρήσεων, εκπαίδευση προσωπικού και για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και κάθε είδους συμβουλών στην Ελλάδα, καθώς και στις αμοιβές που καταβάλλονται σε καλλιτεχνικά συγκροτήματα ξένων χωρών. Παρακρατείτε φόρος 20% (Ν.2238/1994, άρθρο 13, παρ. 6). β) Καταβολή φόρου που παρακρατήθηκε επί της αξίας τεχνικών δημόσιων ή ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα που αναλαμβάνουν αλλοδαπές εταιρίες (Ν.2238/1994, άρθρο 13, παρ. 7). γ) Υποβολή και απόδοση φόρου (15%) που έχει παρακρατηθεί στις αμοιβές ή προμήθειες για τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας υλικού αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κ.λπ., που καταβλήθηκαν από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους σε αυτούς (Ν.2238/1994, άρθρο 55, παρ. 1γ). δ) Υποβολή δήλωσης και απόδοση του φόρου που έχει παρακρατηθεί στα ποσά που καταβλήθηκαν και αφορούν αποζημιώσεις ή δικαιώματα για τη χρήση κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών ταινιών κ.λπ., για ραδιοφωνικές εκπομπές και για αναπαραγωγή βιντεοκασετών, σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς, με ταυτόχρονη εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων (Ν.2238/1994, άρθρο 13, παρ. 7). ε) Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου αμοιβών αλλοδαπών επιχειρήσεων για κατάρτιση μελετών σχεδίων (συντελεστής παρακράτησης 20% - Ν.3091/2002, άρθρο 9, παρ. 2). στ) Υποβολή δήλωσης στο εισόδημα από κινητές αξίες (εκτός από μερίσματα, προμερίσματα, αμοιβές και ποσοστά εκτός μισθού στα μέλη Δ.Σ. και στους διευθυντές, και αμοιβές στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό) ημεδαπής, που αποκτάται από αλλοδαπούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Παρακρατείται φόρος 25% (Ν.2238/1994, άρθρο 114, παρ. 2). ζ) Υποβολή δήλωσης στο εισόδημα από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης που εξαργυρώνονται στην Ελλάδα. Παρακρατείται φόρος 20% (Ν.2238/1994, άρθρα 54, παρ. 3 και 60, παρ. 2). η) Υποβολή δήλωσης στα καθαρά κέρδη αλλοδαπών εταιριών που αναλαμβάνουν στην Ελλάδα την κατάρτιση μελετών και σχεδίων ή τη διεξαγωγή ερευνών τεχνικής, οικονομικής ή επιστημονικής γενικά φύσεως. Παρακρατείται στην ακαθάριστη αμοιβή φόρος 20% από την (Ν.2238/1994, άρθρο 13, παρ. 7). - Υποβολή αντίτυπου του ημερολογίου διαφημίσεων από τα ΜΜΕ (Εφημερίδες, περιοδικά, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα) των μηνών Ιουλίου - Αυγούστου ( ρθρο 12, Ν. 2328/95). 7

8 - Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ 3ου τριμήνου μήνα σε Υποκατάστημα ΙΚΑ Εργοδότες που το τελευταίο Ψηφίο του ΑΜΕ λήγει σε: 5,6 16 Οκτωβρίου Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ 3ου τριμήνου μήνα σε Υποκατάστημα ΙΚΑ Εργοδότες που το τελευταίο Ψηφίο του ΑΜΕ λήγει σε: 7,8 17 Οκτωβρίου Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ 3ου τριμήνου μήνα σε Υποκατάστημα ΙΚΑ Εργοδότες που το τελευταίο Ψηφίο του ΑΜΕ λήγει σε: 9,10,20,30 20 Οκτωβρίου Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ 3ου τριμήνου μήνα σε Υποκατάστημα ΙΚΑ Εργοδότες που το τελευταίο Ψηφίο του ΑΜΕ λήγει σε: 40,50,60,70,80,90,00 - Υποβολής κατάστασης συμφωνητικών για θεώρηση στην εφορία, που έχουν καταρτιστεί τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο - Σεπτέμβριο. (3ο τρίμηνο) μεταξύ επιτηδευματιών (( ΠΟΛ.1270/ ) - Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το τέλος 2% επί των ακαθάριστων εσόδων του μηνός Σεπτεμβρίου των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ.(αφμ 1,2) Τέλος επί ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης κ.λπ. (ΑΦΜ 1,2) Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το τέλος 2% επί των ακαθάριστων εσόδων του μηνός Οκτωβρίου των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ. Το τέλος αυτό επιβάλλεται υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, στα ακαθάριστα έσοδα των κάθε είδους μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται -είτε για κατανάλωση μέσα στο κατάστημα είτε σε πακέτο- φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα, επί των ζυθοπωλείων και μπαρ, ανεξάρτητα από ιδιαίτερη ονομασία και κατηγορία, καθώς επίσης και επί των καντινών. Στο τέλος αυτό υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των ανωτέρω περιπτώσεων τα οποία λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τα οργανωμένα τμήματα των σούπερ-μάρκετ στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά. Όσον αφορά τα νυχτερινά κέντρα, τις αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτό και θέαμα, κέντρα διασκέδασης κ.λπ., καθώς και χορευτικά κέντρα με μουσική, τονίζεται ότι το τέλος αυτό επιβάλλεται σε ποσοστό 5%. - Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat για τηρούντες βιβλία Α, Β, Γ κατηγορίας του ΚΒΣ που πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές το μήνα Σεπτέμβριο, με ΑΦΜ 1,2. Η υποβολή αφορά μόνο τις περιπτώσεις στις οποίες οι υπόχρεοι έχουν το Δικαίωμα υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στην ΔΟΥ, και όχι για την ηλεκτρονική υποβολή. 8

9 - Τέλος παρεδημούντων επί εσόδων Campings, Ενοικιαζόμενων δωματίων, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων για υπόχρεους που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. και των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 1,2(υποχρεώσεις μηνός Σεπτεμβρίου). - Περιοδική δήλ. ΦΠΑ σε ΔΟΥ υπόχρεοι με ΑΦΜ 1,2 Υποβολή Περιοδική δήλωσης ΦΠΑ στις ΔΟΥ με χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο για : Υπόχρεους που τηρούν Α,Β,Γ, κατηγορίας βιβλία ως εξής: Για τους υπόχρεους με Γ κατηγορίας βιβλία περίοδος: Σεπτεμβρίου. Για τους Υπόχρεους με Α,Β κατηγορίας βιβλία περίοδος : Ιουλίου-Αυγούστου- Σεπτεμβρίου (3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ) Υπόχρεοι Με ΑΦΜ που λήγει σε 1,2 [Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες υποβολής μετακυλίονται ανάλογα] - Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών, αποκτήσεων και παραδόσεων ΣΕ ΔΟΥ Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου (3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ) από υπόχρεους των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 1,2 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών, αποκτήσεων και παραδόσεων ΣΕ ΔΟΥ Ιουλίου- Αυγούστου-Σεπτεμβρίου (3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ από υπόχρεους των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 1,2 1. Οι υποκείμενοι στο φόρο, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ που τηρούν, για πράξεις που θα Διενεργήσουν από υποβάλλουν τους αρχικούς εμπρόθεσμους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω ειδικού δικτύου (Taxis net). Σε ειδικές και μόνο περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας υποβολής των παραπάνω πινάκων μέσω του συστήματος (Taxis net), Δύναται οι υποκείμενοι να υποβάλλουν αυτούς στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 2. Η υποχρεωτική υποβολή των τριμηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο Δεν ισχύει και συνεπώς επιτρέπεται η υποβολή τους σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, στις εξής περιπτώσεις: α) από τους υποκείμενους που η επιχείρησή τους έχει τεθεί σε εκκαθάριση, πτώχευση, αδράνεια ή παύση, εφόσον έχει υποβληθεί ανάλογη Δήλωση, β) από τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται, Διασπώνται ή απορροφώνται, γ) από το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους δήμους, τις Κοινότητες, τους Συνεταιρισμούς και γενικά τα Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δ) από την Τράπεζα της Ελλάδος, ε) από τους υποκείμενους που Δεν έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α, π.χ. αγρότες του ειδικού καθεστώτος, γιατροί, Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, κ.λ.π. στ) από τους υποκείμενους που Διενήργησαν παύση και επανέναρξη εργασιών εντός της ίδιας τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου αναφοράς και για τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα που θα πρέπει να υποβάλλουν για πράξεις που διενήργησαν από την ημερομηνία επανέναρξης μέχρι το τέλος της οικείας τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου αναφοράς, εφόσον προηγήθηκε υποβολή τριμηνιαίου ανακεφαλαιωτικού πίνακα για πράξεις που Διενεργήθηκαν την περίοδο προ της παύσης εργασιών. - Υποβολή ΦΜΥ μηνός Σεπτεμβρίου (9ου) για εταιρίες που το ΑΦΜ τελειώνει σε 1 και απασχολούν προσωπικό ΠΑΝΩ από 500 άτομα. Επίσης απόδοση φόρου 25% 9

10 στους μισθούς που καταβάλλονται σε εταίρους ΕΠΕ, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης, εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε εκτός του ΙΚΑ ασφαλιστικό οργανισμό ή Ταμείο.(Για επιχειρήσεις με προσωπικό ΠΑΝΩ από 500 άτομα) 21 Οκτωβρίου Τέλος επί ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης κ.λπ. (ΑΦΜ 3,4) Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το τέλος 2% επί των ακαθάριστων εσόδων του μηνός Οκτωβρίου των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ. Το τέλος αυτό επιβάλλεται υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, στα ακαθάριστα έσοδα των κάθε είδους μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται -είτε για κατανάλωση μέσα στο κατάστημα είτε σε πακέτο- φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα, επί των ζυθοπωλείων και μπαρ, ανεξάρτητα από ιδιαίτερη ονομασία και κατηγορία, καθώς επίσης και επί των καντινών. Στο τέλος αυτό υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των ανωτέρω περιπτώσεων τα οποία λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τα οργανωμένα τμήματα των σούπερ-μάρκετ στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά. Όσον αφορά τα νυχτερινά κέντρα, τις αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτό και θέαμα, κέντρα διασκέδασης κ.λπ., καθώς και χορευτικά κέντρα με μουσική, τονίζεται ότι το τέλος αυτό επιβάλλεται σε ποσοστό 5%. - Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat για τηρούντες βιβλία Α, Β, Γ κατηγορίας του ΚΒΣ που πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές το μήνα Σεπτέμβριο, με ΑΦΜ 3,4. Η υποβολή αφορά μόνο τις περιπτώσεις στις οποίες Οι υπόχρεοι έχουν το Δικαίωμα υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στην ΔΟΥ, και όχι για την ηλεκτρονική υποβολή. - Τέλος παρεδημούντων επί εσόδων Campings, Ενοικιαζόμενων δωματίων, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων για υπόχρεους που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. και των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 3,4 (υποχρεώσεις μηνός Σεπτεμβρίου ) - Περιοδική δήλ. ΦΠΑ σε ΔΟΥ υπόχρεοι με ΑΦΜ 3,4 Υποβολή Περιοδική δήλωσης ΦΠΑ στις ΔΟΥ με χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο για : Υπόχρεους που τηρούν Α,Β,Γ, κατηγορίας βιβλία ως εξής: Για τους υπόχρεους με Γ κατηγορίας βιβλία περίοδος : Σεπτεμβρίου. Για τους Υπόχρεους με Α,Β κατηγορίας βιβλία περίοδος : Ιουλίου-Αυγούστου- Σεπτεμβρίου (3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ) Υπόχρεοι Με ΑΦΜ που λήγει σε 3,4.[Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες υποβολής μετακυλίονται ανάλογα] - Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών, αποκτήσεων και παραδόσεων ΣΕ ΔΟΥ ( Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου (3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ) από υπόχρεους των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 3,4. 10

11 1. Οι υποκείμενοι στο φόρο, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ που τηρούν, για πράξεις που θα Διενεργήσουν από υποβάλλουν τους αρχικούς εμπρόθεσμους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω ειδικού δικτύου (Taxis net). Σε ειδικές και μόνο περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας υποβολής των παραπάνω πινάκων μέσω του συστήματος (Taxis net), Δύναται οι υποκείμενοι να υποβάλλουν αυτούς στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 2. Η υποχρεωτική υποβολή των τριμηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο Δεν ισχύει και συνεπώς επιτρέπεται η υποβολή τους σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, στις εξής περιπτώσεις: α) από τους υποκείμενους που η επιχείρησή τους έχει τεθεί σε εκκαθάριση, πτώχευση, αδράνεια ή παύση, εφόσον έχει υποβληθεί ανάλογη Δήλωση, β) από τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται, Διασπώνται ή απορροφώνται, γ) από το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους δήμους, τις Κοινότητες, τους Συνεταιρισμούς και γενικά τα Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δ) από την Τράπεζα της Ελλάδος, ε) από τους υποκείμενους που Δεν έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α, π.χ. αγρότες του ειδικού καθεστώτος, γιατροί, Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, κ.λ.π.. στ) από τους υποκείμενους που Διενήργησαν παύση και επανέναρξη εργασιών εντός της ίδιας τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου αναφοράς και για τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα που θα πρέπει να υποβάλλουν για πράξεις που διενήργησαν από την ημερομηνία επανέναρξης μέχρι το τέλος της οικείας τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου αναφοράς, εφόσον προηγήθηκε υποβολή τριμηνιαίου ανακεφαλαιωτικού πίνακα για πράξεις που Διενεργήθηκαν την περίοδο προ της παύσης εργασιών. - Υποβολή ΦΜΥ μηνός Σεπτεμβρίου (9ου) για εταιρίες που το ΑΦΜ τελειώνει σε 2 και απασχολούν προσωπικό ΠΑΝΩ από 500 άτομα. Επίσης απόδοση φόρου 25% στους μισθούς που καταβάλλονται σε εταίρους ΕΠΕ, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης, εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε εκτός του ΙΚΑ ασφαλιστικό οργανισμό ή Ταμείο.(Για επιχειρήσεις με προσωπικό ΠΑΝΩ από 500 άτομα). 22 Οκτωβρίου Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat για τηρούντες βιβλία Α, Β, Γ κατηγορίας του ΚΒΣ που πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές το μήνα Σεπτέμβριο, με ΑΦΜ 5,6. Η υποβολή αφορά μόνο τις περιπτώσεις στις οποίες Οι υπόχρεοι έχουν το Δικαίωμα υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στην ΔΟΥ, και όχι για την ηλεκτρονική υποβολή. - Τέλος παρεδημούντων επί εσόδων Campings, Ενοικιαζόμενων δωματίων, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων για υπόχρεους που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. και των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 5,6 (υποχρεώσεις μηνός Σεπτεμβρίου). - Τέλος επί ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης κ.λπ. (ΑΦΜ 5,6) Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το τέλος 2% επί των ακαθάριστων εσόδων του μηνός Οκτωβρίου των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ. 11

12 Το τέλος αυτό επιβάλλεται υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, στα ακαθάριστα έσοδα των κάθε είδους μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται -είτε για κατανάλωση μέσα στο κατάστημα είτε σε πακέτο- φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα, επί των ζυθοπωλείων και μπαρ, ανεξάρτητα από ιδιαίτερη ονομασία και κατηγορία, καθώς επίσης και επί των καντινών. Στο τέλος αυτό υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των ανωτέρω περιπτώσεων τα οποία λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τα οργανωμένα τμήματα των σούπερ-μάρκετ στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά. Όσον αφορά τα νυχτερινά κέντρα, τις αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτό και θέαμα, κέντρα διασκέδασης κ.λπ., καθώς και χορευτικά κέντρα με μουσική, τονίζεται ότι το τέλος αυτό επιβάλλεται σε ποσοστό 5%. - Περιοδική δήλ. ΦΠΑ σε ΔΟΥ υπόχρεοι με ΑΦΜ 5,6 Υποβολή Περιοδική δήλωσης ΦΠΑ στις ΔΟΥ με χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο για : Υπόχρεους που τηρούν Α,Β,Γ, κατηγορίας βιβλία ως εξής: Για τους υπόχρεους με Γ κατηγορίας βιβλία περίοδος :Σεπτεμβρίου. Για τους Υπόχρεους με Α,Β κατηγορίας βιβλία περίοδος : Ιουλίου-Αυγούστου- Σεπτεμβρίου (3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ) Υπόχρεοι Με ΑΦΜ που λήγει σε 5,6 [Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες υποβολής μετακυλίονται ανάλογα] - Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών, αποκτήσεων και παραδόσεων ΣΕ ΔΟΥ ( Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου (3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ) από υπόχρεους των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 5,6 1. Οι υποκείμενοι στο φόρο, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ που τηρούν, για πράξεις που θα Διενεργήσουν από υποβάλλουν τους αρχικούς εμπρόθεσμους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω ειδικού δικτύου (Taxis net). Σε ειδικές και μόνο περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας υποβολής των παραπάνω πινάκων μέσω του συστήματος (Taxis net), Δύναται οι υποκείμενοι να υποβάλλουν αυτούς στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 2. Η υποχρεωτική υποβολή των τριμηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο Δεν ισχύει και συνεπώς επιτρέπεται η υποβολή τους σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, στις εξής περιπτώσεις: α) από τους υποκείμενους που η επιχείρησή τους έχει τεθεί σε εκκαθάριση, πτώχευση, αδράνεια ή παύση, εφόσον έχει υποβληθεί ανάλογη Δήλωση, β) από τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται, Διασπώνται ή απορροφώνται, γ) από το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους δήμους, τις Κοινότητες, τους Συνεταιρισμούς και γενικά τα Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δ) από την Τράπεζα της Ελλάδος, ε) από τους υποκείμενους που Δεν έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α, π.χ. αγρότες του ειδικού καθεστώτος, γιατροί, Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, κ.λ.π. στ) από τους υποκείμενους που Διενήργησαν παύση και επανέναρξη εργασιών εντός της ίδιας τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου αναφοράς και για τον 12

13 ανακεφαλαιωτικό πίνακα που θα πρέπει να υποβάλλουν για πράξεις που διενήργησαν από την ημερομηνία επανέναρξης μέχρι το τέλος της οικείας τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου αναφοράς, εφόσον προηγήθηκε υποβολή τριμηνιαίου ανακεφαλαιωτικού πίνακα για πράξεις που Διενεργήθηκαν την περίοδο προ της παύσης εργασιών. - Υποβολή ΦΜΥ μηνός Σεπτεμβρίου (9ου) για εταιρίες που το ΑΦΜ τελειώνει σε 3 και απασχολούν προσωπικό ΠΑΝΩ από 500 άτομα. Επίσης απόδοση φόρου 25% στους μισθούς που καταβάλλονται σε εταίρους ΕΠΕ, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης, εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε εκτός του ΙΚΑ ασφαλιστικό οργανισμό ή Ταμείο.(Για επιχειρήσεις με προσωπικό ΠΑΝΩ από 500 Ατομα) 23 Οκτωβρίου Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat για τηρούντες βιβλία Α, Β, Γ κατηγορίας του ΚΒΣ που πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές το μήνα Σεπτέμβριο, με ΑΦΜ 7,8. Η υποβολή αφορά μόνο τις περιπτώσεις στις οποίες Οι υπόχρεοι έχουν το Δικαίωμα υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στην ΔΟΥ, και όχι για την ηλεκτρονική υποβολή. - Τέλος παρεδημούντων επί εσόδων Campings, Ενοικιαζόμενων δωματίων, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων για υπόχρεους που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. και των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 7,8 (υποχρεώσεις μηνός Σεπτεμβρίου). - Τέλος επί ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης κ.λπ. (ΑΦΜ 7,8) Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το τέλος 2% επί των ακαθάριστων εσόδων του μηνός Οκτωβρίου των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ. Το τέλος αυτό επιβάλλεται υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, στα ακαθάριστα έσοδα των κάθε είδους μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται -είτε για κατανάλωση μέσα στο κατάστημα είτε σε πακέτο- φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα, επί των ζυθοπωλείων και μπαρ, ανεξάρτητα από ιδιαίτερη ονομασία και κατηγορία, καθώς επίσης και επί των καντινών. Στο τέλος αυτό υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των ανωτέρω περιπτώσεων τα οποία λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τα οργανωμένα τμήματα των σούπερ-μάρκετ στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά. Όσον αφορά τα νυχτερινά κέντρα, τις αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτό και θέαμα, κέντρα διασκέδασης κ.λπ., καθώς και χορευτικά κέντρα με μουσική, τονίζεται ότι το τέλος αυτό επιβάλλεται σε ποσοστό 5%. -Υποβολή Περιοδική δήλωσης ΦΠΑ στις ΔΟΥ με χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο για υπόχρεους που τηρούν Α,Β,Γ, κατηγορίας βιβλία ως εξής: Για τους υπόχρεους με Γ κατηγορίας βιβλία περίοδος : Σεπτεμβρίου. Για τους Υπόχρεους με Α,Β κατηγορίας βιβλία περίοδος : Ιουλίου-Αυγούστου- Σεπτεμβρίου (3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ) 13

14 Υπόχρεοι Με ΑΦΜ που λήγει σε 7,8 [Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες υποβολής μετακυλίονται ανάλογα] - Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών, αποκτήσεων και παραδόσεων ΣΕ ΔΟΥ ( Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου (3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ) από υπόχρεους των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 7,8 1. Οι υποκείμενοι στο φόρο, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ που τηρούν, για πράξεις που θα Διενεργήσουν από υποβάλλουν τους αρχικούς εμπρόθεσμους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω ειδικού δικτύου (Taxis net). Σε ειδικές και μόνο περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας υποβολής των παραπάνω πινάκων μέσω του συστήματος (Taxis net), Δύναται οι υποκείμενοι να υποβάλλουν αυτούς στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 2. Η υποχρεωτική υποβολή των τριμηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο Δεν ισχύει και συνεπώς επιτρέπεται η υποβολή τους σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, στις εξής περιπτώσεις: α) από τους υποκείμενους που η επιχείρησή τους έχει τεθεί σε εκκαθάριση, πτώχευση, αδράνεια ή παύση, εφόσον έχει υποβληθεί ανάλογη Δήλωση, β) από τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται, Διασπώνται ή απορροφώνται, γ) από το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους δήμους, τις Κοινότητες, τους Συνεταιρισμούς και γενικά τα Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δ) από την Τράπεζα της Ελλάδος, ε) από τους υποκείμενους που Δεν έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α, π.χ. αγρότες του ειδικού καθεστώτος, γιατροί, Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, κ.λ.π. στ) από τους υποκείμενους που Διενήργησαν παύση και επανέναρξη εργασιών εντός της ίδιας τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου αναφοράς και για τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα που θα πρέπει να υποβάλλουν για πράξεις που διενήργησαν από την ημερομηνία επανέναρξης μέχρι το τέλος της οικείας τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου αναφοράς, εφόσον προηγήθηκε υποβολή τριμηνιαίου ανακεφαλαιωτικού πίνακα για πράξεις που Διενεργήθηκαν την περίοδο προ της παύσης εργασιών. - Υποβολή ΦΜΥ μηνός Σεπτεμβρίου (9ου) για εταιρίες που το ΑΦΜ τελειώνει σε 4 και απασχολούν προσωπικό ΠΑΝΩ από 500 άτομα. Επίσης απόδοση φόρου 25% στους μισθούς που καταβάλλονται σε εταίρους ΕΠΕ, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης, εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε εκτός του ΙΚΑ ασφαλιστικό οργανισμό ή Ταμείο.(Για επιχειρήσεις με προσωπικό ΠΑΝΩ από 500 άτομα). 24 Οκτωβρίου Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat για τηρούντες βιβλία Α, Β, Γ κατηγορίας του ΚΒΣ που πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές το μήνα Σεπτέμβριο, με ΑΦΜ 9,0. Η υποβολή αφορά μόνο τις περιπτώσεις στις οποίες Οι υπόχρεοι έχουν το Δικαίωμα υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στην ΔΟΥ, και όχι για την ηλεκτρονική υποβολή. 14

15 - Τέλος παρεδημούντων επί εσόδων Campings, Ενοικιαζόμενων δωματίων, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων για υπόχρεους που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. και των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 9,0 (υποχρεώσεις μηνός Σεπτεμβρίου). - Τέλος επί ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης κ.λπ. (ΑΦΜ 9,0) Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το τέλος 2% επί των ακαθάριστων εσόδων του μηνός Οκτωβρίου των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ. Το τέλος αυτό επιβάλλεται υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, στα ακαθάριστα έσοδα των κάθε είδους μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται -είτε για κατανάλωση μέσα στο κατάστημα είτε σε πακέτο- φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα, επί των ζυθοπωλείων και μπαρ, ανεξάρτητα από ιδιαίτερη ονομασία και κατηγορία, καθώς επίσης και επί των καντινών. Στο τέλος αυτό υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των ανωτέρω περιπτώσεων τα οποία λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τα οργανωμένα τμήματα των σούπερ-μάρκετ στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά. Όσον αφορά τα νυχτερινά κέντρα, τις αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτό και θέαμα, κέντρα διασκέδασης κ.λπ., καθώς και χορευτικά κέντρα με μουσική, τονίζεται ότι το τέλος αυτό επιβάλλεται σε ποσοστό 5%. - Υποβολή Περιοδική δήλωσης ΦΠΑ στις ΔΟΥ με χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο για : Υπόχρεους που τηρούν Α,Β,Γ, κατηγορίας βιβλία ως εξής: Για τους υπόχρεους με Γ κατηγορίας βιβλία περίοδος : Σεπτεμβρίου. Για τους Υπόχρεους με Α,Β κατηγορίας βιβλία περίοδος : Ιουλίου-Αυγούστου- Σεπτεμβρίου (3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ) Υπόχρεοι Με ΑΦΜ που λήγει σε 9,0 [Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες υποβολής μετακυλίονται ανάλογα] - Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών, αποκτήσεων και παραδόσεων ΣΕ ΔΟΥ ( Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου (3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ) από υπόχρεους των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε Οι υποκείμενοι στο φόρο, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ που τηρούν, για πράξεις που θα Διενεργήσουν από υποβάλλουν τους αρχικούς εμπρόθεσμους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω ειδικού δικτύου (Taxis net). Σε ειδικές και μόνο περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας υποβολής των παραπάνω πινάκων μέσω του συστήματος (Taxis net), Δύναται οι υποκείμενοι να υποβάλλουν αυτούς στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 2. Η υποχρεωτική υποβολή των τριμηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο Δεν ισχύει και συνεπώς επιτρέπεται η υποβολή τους σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, στις εξής περιπτώσεις: 15

16 α) από τους υποκείμενους που η επιχείρησή τους έχει τεθεί σε εκκαθάριση, πτώχευση, αδράνεια ή παύση, εφόσον έχει υποβληθεί ανάλογη Δήλωση, β) από τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται, Διασπώνται ή απορροφώνται, γ) από το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους δήμους, τις Κοινότητες, τους Συνεταιρισμούς και γενικά τα Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δ) από την Τράπεζα της Ελλάδος, ε) από τους υποκείμενους που Δεν έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α, π.χ. αγρότες του ειδικού καθεστώτος, γιατροί, Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, κ.λ.π. στ) από τους υποκείμενους που Διενήργησαν παύση και επανέναρξη εργασιών εντός της ίδιας τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου αναφοράς και για τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα που θα πρέπει να υποβάλλουν για πράξεις που διενήργησαν από την ημερομηνία επανέναρξης μέχρι το τέλος της οικείας τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου αναφοράς, εφόσον προηγήθηκε υποβολή τριμηνιαίου ανακεφαλαιωτικού πίνακα για πράξεις που Διενεργήθηκαν την περίοδο προ της παύσης εργασιών. - Υποβολή ΦΜΥ μηνός Σεπτεμβρίου (9ου) για εταιρίες που το ΑΦΜ τελειώνει σε 5 και απασχολούν προσωπικό ΠΑΝΩ από 500 άτομα. Επίσης απόδοση φόρου 25% στους μισθούς που καταβάλλονται σε εταίρους ΕΠΕ, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης, εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε εκτός του ΙΚΑ ασφαλιστικό οργανισμό ή Ταμείο.(Για επιχειρήσεις με προσωπικό ΠΑΝΩ από 500 άτομα). 26 Οκτωβρίου Υποβολή ON-LINE Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών, αποκτήσεων και παραδόσεων Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου (3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ) από υπόχρεους Ανεξαρτήτως ΑΦΜ (ΠΟΛ. 1098/ ) 27 Οκτωβρίου Τελευταία ημέρα υποβολής χρεωστικής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ μέσω Taxisnet - περίοδος 3ου τριμήνου για επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Α-Β κατηγορίας και μηνός Σεπτεμβρίου για όσους επιτηδευματίες τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας. - Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE από τον ιστοχώρο ( Σεπτεμβρίου). - Υποβολή ΦΜΥ μηνός Σεπτεμβρίου (9ου) για εταιρίες που το ΑΦΜ τελειώνει σε 6 και απασχολούν προσωπικό ΠΑΝΩ από 500 άτομα. Επίσης απόδοση φόρου 25% στους μισθούς που καταβάλλονται σε εταίρους ΕΠΕ, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης, εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε εκτός του ΙΚΑ ασφαλιστικό οργανισμό ή Ταμείο.(Για επιχειρήσεις με προσωπικό ΠΑΝΩ από 500 άτομα) 29 Οκτωβρίου Υποβολή ΦΜΥ μηνός Σεπτεμβρίου (9ου) για εταιρίες που το ΑΦΜ τελειώνει σε 7 και απασχολούν προσωπικό ΠΑΝΩ από 500 άτομα. 16

17 Επίσης απόδοση φόρου 25% στους μισθούς που καταβάλλονται σε εταίρους ΕΠΕ, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης, εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε εκτός του ΙΚΑ ασφαλιστικό οργανισμό ή Ταμείο.(Για επιχειρήσεις με προσωπικό ΠΑΝΩ από 500 άτομα) 30 Οκτωβρίου Υποβολή ΦΜΥ μηνός Σεπτεμβίου (9ου) για εταιρίες που το ΑΦΜ τελειώνει σε 8 και απασχολούν προσωπικό ΠΑΝΩ από 500 άτομα. Επίσης απόδοση φόρου 25% στους μισθούς που καταβάλλονται σε εταίρους ΕΠΕ, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης, εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε εκτός του ΙΚΑ ασφαλιστικό οργανισμό ή Ταμείο.(Για επιχειρήσεις με προσωπικό ΠΑΝΩ από 500 άτομα) 31 Οκτωβρίου Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ) (Περίοδος 3ου τριμήνου). - Υποβολή ΦΜΥ μηνός Σεπτεμβρίου (9ου) για εταιρίες που το ΑΦΜ τελειώνει σε 9 και απασχολούν προσωπικό ΠΑΝΩ από 500 άτομα. Επίσης απόδοση φόρου 25% στους μισθούς που καταβάλλονται σε εταίρους ΕΠΕ, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης, εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε εκτός του ΙΚΑ ασφαλιστικό οργανισμό ή Ταμείο.(Για επιχειρήσεις με προσωπικό ΠΑΝΩ από 500 άτομα) - Τελευταία ημέρα υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. Περίοδος 3ου τριμήνου για επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Α-Β κατηγορίας και μηνός Σεπτεμβρίου για όσους επιτηδευματίες τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας. ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ. - Υποβολή καταστάσεων χρηματοοικονομικών παραγώγων από επ/τίες που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ, που διενεργούν πράξεις ή συνάπτουν συμβάσεις με παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, με εξαίρεση τις εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαί Υποβάλλονται οι καταστάσεις χρηματοοικονομικών παραγώγων από επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ, που διενεργούν πράξεις ή συνάπτουν συμβάσεις με παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, με εξαίρεση τις εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων και ο φόρος αποδίδεται κάθε τρίμηνο και μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου.(τρίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου - Σεπτεμβρίου) - Απόδοση Δημοτικού φόρου Δωδεκανήσου για το τρίμηνο (Ιουλίου - Αυγούστου - Σεπτεμβρίου) Ο φόρος υπολογίζεται με βάση συντελεστή επί των ακαθάριστων εσόδων, ανάλογα 17

18 με το Μοναδικό Συντελεστή Καθαρών Κερδών. στο τέλος του επόμενου μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο. - Απόδοση φόρου κατανάλωσης οινοπνεύματος, πρώτων υλών παραγωγής ζύθου και εισαγόμενου ζύθου και ο οποίος αφορά τον μήνα Σεπτέμβριο. - Καταβολή από Αθλητικά σωματεία και Ποδοσφαιρικές Α.Ε. του παρακρατηθέντα φόρου 20%, πλέον εισφοράς ΟΓΑ στον φόρο, για τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν σε αθλητές ή ποδοσφαιριστές μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο (άρθρα 14, παρ. 2 και 60, παρ. 1 του Ν.2238/1994). - Υποβολής δήλωσης και καταβολή φόρου Αποζημίωσης Απόλυσης για υπαλλήλους που απολύθηκαν το μήνα Σεπτέμβριο. - Απόδοση Τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας για λογ/μούς που έχουν εκδοθεί το μήνα Αύγουστο. Τα τέλη υπολογίζονται για κάθε μηνιαίο λογαριασμό (άρθρο 12 του Ν.2579/1998). - Αποδίδεται από τον δανειοδοτούμενο η εισφορά 0,6% επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που ελήφθησαν μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο. (ΑΥΟ /1997, άρθρο 18 Ν.2703/99 και ΠΟΛ. 1261/ ). - Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ) (μηνός Σεπτεμβρίου) - Σύνταξη Ισολογισμού επιχειρήσεων με Γ κατηγορίας βιβλία Α.Ε. και συνεταιρισμών των οποίων η διαχειριστική χρήση έληξε στις 30.6 (άρθρα 17 και 18 Π.Δ. 186/92). Πηγή : 18

I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΙ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΙ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Σεπτέμβριος 203 I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 30 Σεπτεμβρίου KATABOΛH ΦOPOY EIΣOΔHMATOΣ Nομικά πρόσωπα άρθρου 10 Ν.2238/1994 OE, EE, κοινοπραξίες κ.λπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις µηνός Φεβρουαρίου 2016

Σηµαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις µηνός Φεβρουαρίου 2016 Σηµαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις µηνός Φεβρουαρίου 2016 Παραθέτουµε τις σηµαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 προς ενηµέρωση των συναδέλφων.

Διαβάστε περισσότερα

I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. (άρθρο 110 1 Ν.2238/1994). ΙΚΕ κ.λπ.) (άρθρο 101 N. 2238/ 1994).

I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. (άρθρο 110 1 Ν.2238/1994). ΙΚΕ κ.λπ.) (άρθρο 101 N. 2238/ 1994). ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Σεπτέμβριος 2014 I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ KATABOΛH ΦOPOY EIΣOΔHMATOΣ Nομικά Πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (AE, ΕΠΕ, Τελευταία ημέρα για την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Β. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Συνεχίζουμε σήμερα τα περί προσωρινού ελέγχου όταν αντικείμενο του είναι ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας, παρακρατούμενοι φόροι κ.λπ.. Με το σημερινό δημοσίευμα ολοκληρώσαμε το θέμα των

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013).

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013). Αριθμ. ΠΟΛ. 1011/2014-ΦΕΚ 8/Β/8.1.2012 Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

19 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ

19 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ 19 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ Είναι σημαντικό να γνωρίζει κάθε φορολογούμενος επιτηδευματίας τις περιπτώσεις που έχει υποχρέωση να παρακρατήσει φόρο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1011/2.1.2014 Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Νοέμβριος 2015 I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ KATABOΛH ΦOPOY EIΣOΔHMATOΣ Nομικά Πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ & ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ & ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΝΟΜΙΚΑΠΡΟΣΩΠΑ EIΣOΔHMATOΣ

I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΝΟΜΙΚΑΠΡΟΣΩΠΑ EIΣOΔHMATOΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Μάρτιος 2015 I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ ΝΟΜΙΚΑΠΡΟΣΩΠΑ KATABOΛHΦOPOY EIΣOΔHMATOΣ Nομικά Πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (AE, ΕΠΕ, ΙΚΕ κ.λπ.) (άρθρο101ν.2238/ 1994).

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιανουάριο

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιανουάριο Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιανουάριο ευτέρα, 31 εκεµβρίου 2012 07:00, Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τα Νοµικά Πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (δηλαδή ηµεδαπές ανώνυµες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Οκτώβριο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Οκτώβριο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Οκτώβριο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2013 Α. Υποχρεώσεις νοµικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ατομικές Επιχειρήσεις Εταιρικές Επιχειρήσεις Ιδρύματα Προσωπικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Οκτώβριο ΝΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ευτέρα, 1 Οκτωβρίου :00 Τελευταία Ενηµέρωση : 01/10/ :12

Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Οκτώβριο ΝΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ευτέρα, 1 Οκτωβρίου :00 Τελευταία Ενηµέρωση : 01/10/ :12 Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Οκτώβριο ΝΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012 07:00 Τελευταία Ενηµέρωση : 01/10/2012 13:12 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τα Νοµικά Πρόσωπα της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα

Άρθρο 13 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα Τελευταία ενημέρωση : 7 Φεβ. 2013 Κωδικοποίηση έως : Ν. 4110/2013 Άρθρο 13 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα 1. Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα: α) Με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες υποχρεώσεις έχουν οι φορολογούµενοι τον Αύγουστο

Ποιες υποχρεώσεις έχουν οι φορολογούµενοι τον Αύγουστο Ποιες υποχρεώσεις έχουν οι φορολογούµενοι τον Αύγουστο Πέµπτη, 1 Αυγούστου 2013 13:00 Τελευταία Ενηµέρωση : 01/08/2013 15:03, Στ. Μήτσιος,Ευγ. Κουσαθανά,Ιφ. Ευθυµίου, Σελίδα: 38 5661 λέξεις, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Επίβλεψη: Στέφανος Μήτσιος, Partner, επικεφαλής Φορολογικού Τµήµατος, ορκωτός ελεγκτής

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Επίβλεψη: Στέφανος Μήτσιος, Partner, επικεφαλής Φορολογικού Τµήµατος, ορκωτός ελεγκτής Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων ευτέρα, 03 Οκτωβρίου 2016 Επίβλεψη: Στέφανος Μήτσιος, Partner, επικεφαλής Φορολογικού Τµήµατος, ορκωτός ελεγκτής Επιµέλεια: Ευγενία Κουσαθανά, δικηγόρος - Νάσια Κασίδου,

Διαβάστε περισσότερα

I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ EIΣOΔHMA AΠO. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Eισόδημα από μετοχές, ιδρυτικούς

I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ EIΣOΔHMA AΠO. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Eισόδημα από μετοχές, ιδρυτικούς ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Φεβρουάριος 2016 ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φόροι που παρακρατήθηκαν το μήνα Νοέμβριο του 2015 και αφορούσαν μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, ΦΜΥ κ.λπ. καταβάλλονται στις 2 Φεβρουαρίου του 2016. Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - 2/12/2010 www.sate.gr. Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - 2/12/2010 www.sate.gr. Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Ηµερολόγιο: Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων για το µήνα εκέµβριο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τα Νοµικά Πρόσωπα της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2004 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣH ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12), ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2004 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣH ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12), ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρ.:1064897/1816/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣH ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12), ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (Δ.14) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 4/4/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέµατα: 1) Παρακράτηση Φόρου Εργοληπτών 3%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση διατάξεων της από 21-12-2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27 Προς τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.:.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α σελ. 1 Ημερολογιακό έτος Μήνας παρακράτησης Αριθμ. Δήλωσης Αριθμ. Φακέλου Είδος: Αρχική Τροποποιητική ΔΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10689/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Σε προηγούμενες μελέτες μας αναφέραμε πως γίνεται η εκκαθάριση και ο υπολογισμός του φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2007, στα φυσικά πρόσωπα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Listing)

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Listing) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Listing) Ποιοί συμπληρώνουν τον "ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ" και τι ποσά αναγράφονται σ' αυτόν (Έντυπο 047-Φ.Π.Α.) Ο "ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ" συμπληρώνεται από πρόσωπα που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο φοροτεχνικός σύμβουλος σας ενημερώνει για τις μεταβολές και προθεσμίες που ισχύουν από και μετά σε διάφορα φορολογικά αντικείμενα.

Ο φοροτεχνικός σύμβουλος σας ενημερώνει για τις μεταβολές και προθεσμίες που ισχύουν από και μετά σε διάφορα φορολογικά αντικείμενα. Ο φοροτεχνικός σύμβουλος σας ενημερώνει για τις μεταβολές και προθεσμίες που ισχύουν από 1.7.2010 και μετά σε διάφορα φορολογικά αντικείμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Κ.Β.Σ. Χρόνος υποβολής των καταστάσεων και ισοζυγίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2009

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπο Μ3 Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου

Εντυπο Μ3 Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου Πίνακας Κωδικών Εντύπων ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ PDF ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 010 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( Άρθρο 8 Ν.1599/1986) 011 ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 Ν.1599/86 & άρθ. 3 παρ.3 Ν.2690/ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και παροχές σε είδος με βάση το νέο ΚΦΕ (N. 4172/2013)

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και παροχές σε είδος με βάση το νέο ΚΦΕ (N. 4172/2013) Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και παροχές σε είδος με βάση το νέο ΚΦΕ (N. 4172/2013) 7 Απριλίου 2014 Γεωργία Σταματέλου Γενική Διευθύντρια Προεπισκόπηση Θεμάτων Περιεχόμενα Υποκείμενα του φόρου Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1060111/980/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1130 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ.

Διαβάστε περισσότερα

TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος )

TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος ) TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος ) Διευκρίνιση του Υπ. Οικ. για την προκαταβολή φόρου. Προκαταβολή φόρου 55% θα υπολογίζεται μόνο στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα. ( Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες -ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ (Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες «8. Ομοίως, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός: Πλήρη Ανάλυση Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση μέσω Πραγματικών Πρακτικών Εφαρμογών.

Σκοπός: Πλήρη Ανάλυση Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση μέσω Πραγματικών Πρακτικών Εφαρμογών. Πρόγραμμα 100Β Φορολογικός Έλεγχος - Πλήρης Φορολογικές και Φοροτεχνικές Εφαρμογές Πανόραμα Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας Χρηματοοικονομική Ανάλυση Διάγνωση Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων - ΚΕΛΕ Κέντρο Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Παρακράτηση φόρου κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.2198/1994.

ΘΕΜΑ : Παρακράτηση φόρου κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.2198/1994. ΠΟΛ.1131/25.5.1994 Παρακράτηση φόρου κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2198/1994.Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α'/23.07.2013).

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α'/23.07.2013). ΠΟΛ.1011/2.1.2014 Καθορισµός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχοµένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούµενου φόρου στα εισοδήµατα από µερίσµατα, τόκους και δικαιώµατα µε βάση τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

54.02 Χαρτόσημο τιμολογίων πωλήσεως (Μετά την εφαρμογή του Ν. 1642/1986 ο λογ/σμός παραμένει κενός) 02 Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών

54.02 Χαρτόσημο τιμολογίων πωλήσεως (Μετά την εφαρμογή του Ν. 1642/1986 ο λογ/σμός παραμένει κενός) 02 Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: «54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ» 54.00 Φόρος προστιθέμενης αξίας (Γνωμ. 243/2162/1995 & 136/1905/1993) Οι υπογραμμισμένοι τριτοβάθμιοι λογαριασμοί της γνωματεύσεως του ΕΣΥΛ 243/2162/1995

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις προσωρινής δήλωσης Φ.Μ.Υ. 2014

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις προσωρινής δήλωσης Φ.Μ.Υ. 2014 Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις προσωρινής δήλωσης Φ.Μ.Υ. 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω Προσωρινή Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις εκπνέουν εντός του Σεπτεµβρίου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις εκπνέουν εντός του Σεπτεµβρίου Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις εκπνέουν εντός του Σεπτεµβρίου Προθεσµίες: Οι καταληκτικές ηµεροµηνίες - Τι πρέπει να προσέξουµε, τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Τρίτη, 01 Σεπτεµβρίου 2015 ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: thesis@thesissa.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45 Στον πίνακα αυτό θα γράψετε τα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία καθώς και τα ποσά που μειώνουν τη διαφορά μεταξύ του συνολικού εισοδήματος και της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης. Κωδικοί 655-656. Γράψτε το συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών. Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας

Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών. Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας Σύσταση νέας δικηγορικής εταιρείας Διακοπή εργασιών δικηγόρων ως φυσικών προσώπων / ελευθέρων επαγγελματιών Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Αλλαγές με τον Ν.4172/2013

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Αλλαγές με τον Ν.4172/2013 Οικονομολόγος Λογιστής Οικονομικός Σύμβουλος Ο.Τ.Α.- Ν.ΠΔ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Φορέων Γενικής Κυβέρνησης Αλλαγές με τον Ν.4172/2013 7 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιούλιο. Προθεσµίες: Τι πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιούλιο. Προθεσµίες: Τι πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιούλιο Προθεσµίες: Τι πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Τετάρτη, 01 Ιουλίου 2015 Επίβλεψη: Στέφανος Μήτσιος, Partner, Επικεφαλής Φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ:8Β /08.01.2014 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για τον προσδιορισμό της κατώτατης πραγματικής αξίας των μεριδίων που μεταβιβάζονται, ως κατώτατη πραγματική αξία ολόκληρης της εταιρίας λαμβάνεται

Για τον προσδιορισμό της κατώτατης πραγματικής αξίας των μεριδίων που μεταβιβάζονται, ως κατώτατη πραγματική αξία ολόκληρης της εταιρίας λαμβάνεται `Αρθρο 13 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα 1. Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα: "α) Με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Οι διαδικασίες σύστασης μίας Ανώνυμης Εταιρείας ξεκινούν από τη σύνταξη του Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Σάββατο, 02 Απριλίου 2016

Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Σάββατο, 02 Απριλίου 2016 Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Απρίλιο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Σάββατο, 02 Απριλίου 2016 Επίβλεψη: Στέφανος Μήτσιος, Partner, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων το Μάρτιο

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων το Μάρτιο Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων το Μάρτιο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σάββατο, 01 Μαρτίου 2014 Το εν λόγω φορολογικό ηµερολόγιο βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Aφορολόγητα αποθεµατικά αναπτυξιακών νόµων AE, EΠE που κεφαλαιοποιούνται βάσει του άρθρου 101 N. 1892/90:

Aφορολόγητα αποθεµατικά αναπτυξιακών νόµων AE, EΠE που κεφαλαιοποιούνται βάσει του άρθρου 101 N. 1892/90: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων το Νοέµβριο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε - Παράταση στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων 2013 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1121743/9331/1677/Α0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. 1157 1. Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε

Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις για τον Ιανουάριο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Τετάρτη, 31 εκεµβρίου 2014 ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΗΤΣΙΟΣ, PARTNER, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 Τιμολόγηση Συναλλαγών 1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1495 - * Φ.Π.Α. * Νο. 65 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α' 2.Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ Ε' Β. Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Μάρτιο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Τρίτη, 01 Μαρτίου 2016 Επίβλεψη: Στέφανος Μήτσιος, Partner, επικεφαλής Φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον εκέµβριο

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον εκέµβριο Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον εκέµβριο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ευτέρα, 01 εκεµβρίου 2014 Σελ. 21 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Φορολογική μεταχείριση με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1219/6.10.2014 www.zeya.com Η επίμαχη διάταξη: άρθρο 13 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ρουσάκη Μ. Κούστα

Α. Ρουσάκη Μ. Κούστα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Απριλίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1041804/4022/819/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1092 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Α Γρ. Ι, Ι Ι ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 10.06.2011 Τσακάλωφ 5, 106 76 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com Φορολογία μερισμάτων και κερδών που διανέμουν οι εταιρείες Με την υπ αριθμ. 1129/06.06.2011

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Άρθρο: Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Παροχές σε Είδος Σημαντικές αλλαγές επέφερε από 1-1-2014 ο νέος ΚΦΕ, όπως είναι οι παροχές σε είδος( ν. 4172/2013,

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙANOMΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙANOMΗΣ Γ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1.Δ/ΝΣΗ 30 η ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 27 Ιουλίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 27 Ιουλίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 27 Ιουλίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1076661/370/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Β - Α ΠΟΛ: 1099 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε ευτέρα, 02 Νοεµβρίου 2015

Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε ευτέρα, 02 Νοεµβρίου 2015 Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Νοέµβριο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε ευτέρα, 02 Νοεµβρίου 2015 Επίβλεψη: Στέφανος Μήτσιος, Partner, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Προθεσµίες: Όλα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε τον Φεβρουάριο

Προθεσµίες: Όλα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε τον Φεβρουάριο Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων Προθεσµίες: Όλα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε τον Φεβρουάριο Τετάρτη, 01 Φεβρουαρίου 2017 Επίβλεψη: Στέφανος Μήτσιος, Partner, Επικεφαλής Φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας

Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας ΈΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΝΈΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Φορολογικό δίκαιο Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας Ανδρέας Τσουρουφλής Λέκτορας Νομικής Αθηνών Η θέση του ΦΠΑ στην φορολογική έννομη τάξη Διακρίσεις των φόρων Φόροι επί του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. 1027 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο...

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο... ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο.......... ΦΟΡΕΑΣ: Α. ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Κοινοποίηση παραγράφου 13 άρθρου 20 ν. 2386/1996".

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση παραγράφου 13 άρθρου 20 ν. 2386/1996. -- 593 -- * Κ.Β.Σ. * Νο. 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Απριλίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 1042733/312/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ.: 1121 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις εκπνέουν εντός του Αυγούστου

Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις εκπνέουν εντός του Αυγούστου Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις εκπνέουν εντός του Αυγούστου Προθεσµίες: Οι καταληκτικές ηµεροµηνίες για φυσικά και νοµικά πρόσωπα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ευτέρα, 03 Αυγούστου 2015 Σελ. 18 ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΗΤΣΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα