Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία)"

Transcript

1 Διάδοση Θερμότητας (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία)

2 Τρόποι διάδοσης θερμότητας Με αγωγή Με μεταφορά (με τη βοήθεια ρευμάτων) Με ακτινοβολία άλλα ΠΑΝΤΑ από το θερμότερο προς το ψυχρότερο σώμα.

3 Αγωγή (1ος τρόπος ανταλλαγής θερμότητας) Δεν έχω μετακίνηση ύλης. Αφορά κυρίως τα στερεά. Πρέπει να υπάρχει επαφή. ΣΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ A ΡΑΒΔΟΣ ΣΩΜΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ T HOT T COLD L 0 x

4 Στη σταθερή κατάσταση (αν δηλ. υποθέσω ότι οι θερμοκρασίες T HOT και T COLD είναι σταθερές) ισχύει ότι: Το πρόσημο πλήν δείχνει ότι το θερμικό ρεύμα «ρέει» προς την κατεύθυνση που μειώνεται η θερμοκρασία dq dt A k dt dx ΕΜΒΑΔΟΝ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΘΕΡΜΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (Ρυθμός μεταφοράς θερμότητας) ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (watt/m K) Εξαρτάται από το υλικό της ράβδου ΘΕΡΜΟΒΑΘΜΙΔΑ

5 Ανάλογα με την τιμή του k διακρίνω τα υλικά σε θερμικούς αγωγούς και θερμικούς μονωτές. Ο αέρας είναι θερμικός μονωτής Ορισμένες φορές τα ζώα έχουν μηχανισμούς για να αλλάζουν το k (π.χ. Ένα πουλί που «ανασηκώνει» τα φτερά του).

6 Μικροσκοπικός μηχανισμός εξήγησης της μεταφοράς θερμότητας με αγωγή Τα άτομα κοντά στη θερμή περιοχή έχουν μεγαλύτερη μέση κινητική ενέργεια. Μέσω των συγκρούσεων, μεταφέρουν μέρος της ενέργειας τους στα γειτονικά ψυχρότερα άτομα. Η διαδικασία συνεχίζεται σε όλο το μήκος της ράβδου. Χωρίς λοιπόν να μεταφερθούν άτομα (ύλη) μεταφέρεται ενέργεια.

7 Στα μέταλλα η πρηγούμενη διαδικασία υποβοηθείται από την ύπαρξη των ελευθέρων ηλεκτρονίων. Σε γενικές γραμμές οι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού είναι και καλοί αγωγοί της θερμότητας.

8 1η βασική γεωμετρία: γραμμική Είναι η πιο απλή περίπτωση: dq dt dt Ak H Ak dt dx dx x Στη σταθερή κατάσταση ο ρυθμός dq/dt = Η είναι σταθερός H dx A k dt H x 0 A k T T 1 0 T T 1 H H x Ak T T 1 T T1 x A k H T T1 x A k T 1 T 2 0 x Συνάρτηση που μας υπολογίζει τη θερμοκρασία κατά μήκος της ράβδου

9 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1: Μπορούμε να απαλείψουμε το ρυθμό μεταφοράς θερμότητας αν χρησιμοποιήσουμε την οριακή συνθήκη σύμφωνα με την οποία για x = L πρέπει T = T 2. H H T 2 T 1 L T2 T1 L Ak Ak T 2 T1 Ak H L οπότε η συνάρτηση για τη θερμοκρασία γίνεται: T 2 T1 Ak T T L 1 x T T1 T2 T1 A k x L

10 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2: Η τελευταία εξίσωση «δουλεύει» καλά και στις δύο πιθανές περιπτώσεις: Περίπτωση 1: T T T T Περίπτωση 2: T1 T2 T2 T1 0 x L Φθίνουσα συνάρτηση της απόστασης x. T1 T2 T2 T1 0 T T T T x L Αύξουσα συνάρτηση της απόστασης x.

11 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3: Οι γραφικές παραστάσεις: Περίπτωση 1: T1 T2 T2 T ,5 1 1,5 2 2,5 Περίπτωση 2: T1 T2 T2 T ,5 1 1,5 2 2,5

12 Άσκηση Η θερμοκρασία στο εσωτερικό ενός δωματίου διατηρείται σταθερή στους18 C, ενώ έξω από αυτό είναι 0 C. Ποια θα είναι η θερμότητα που θα μεταφερθεί από το δωμάτιο στο περιβάλλον σε χρόνο 1 h από ένα γυάλινο παράθυρο με διαστάσεις 1,4 m x 1,1 m και πάχος 0,5 mm. Η θερμική αγωγιμότητα του γυαλίου είναι ίση με 0,84 J/s m grad.

13 Άσκηση Ένας άνθρωπος στέκεται ξυπόλυτος πάνω σε πάγο. Ποια ποσότητα θερμότητας «χάνει», εξαιτίας της αγωγής, από το πόδι του σε 15 min. 34 C 0 C Δέρμα του ποδιού k=0,3 Watt/m K

14 Άσκηση Έστω δύο ράβδοι που συνδέονται σε σειρά ο ένας μετά τον άλλο όπως στο σχήμα. Υπολογίστε τη θερμοκρασία στο σημείο επαφής τους. Τ 1 L 1, k 1 L 2, k 2 Τ 2

15 Άσκηση Είναι ασφαλές να αγγίξουμε ένα ταψί από το φούρνο (θ 1 =120 C) με ένα γάντι (L 1 =2 mm, k 1 =0,04 W/m grad). Υποθέστε για την παλάμη ότι L 2 =1,5 mm, k 2 =0,2 W/m grad ενώ θ 2 =34 C.

16 Μια αναλογία με τα ηλεκτρικά κυκλώματα Οι μηχανικοί που ασχολούνται με προβλήματα θερμικής μόνωσης ορίζουν την έννοια της θερμικής αντίστασης R μέσω της σχέσης: 1 L R k A οπότε η βασική εξίσωση για την ανταλλαγή θερμότητας με αγωγή γίνεται: H 2 1 H d Q T T A k T d t L R

17 Οι προηγούμενες σχέσεις θυμίζουν τις σχέσεις στα ηλεκτρικά κυκλώματα και μας οδηγούν στις παρακάτω αναλογίες: ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 L R k A (Θερμική αντίσταση) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ R L A (Ηλεκτρική αντίσταση) R T H «Αιτία» ροής R V I (Νόμος Ohm) «Αποτέλεσμα» ροής

18 Άσκηση (Σύνδεση ράβδων σε σειρά) Για το σύστημα των δύο ράβδων σε σειρά που μελετήσαμε προηγουμένως, βρείτε την ισοδύναμη θερμική αντίσταση.

19 Άσκηση (Παράλληλη σύνδεση ράβδων) Να υπολογίσετε την ισοδύναμη θερμική αντίσταση για δύο ράβδους που συνδέονται παράλληλα.

20 2η βασική γεωμετρία: κυλινδρική Ξεκινάμε και πάλι από τη βασική εξίσωση: dq dt dt Ak H Ak dt dr dr όμως τώρα το εμβαδόν Α δεν είναι σταθερό αλλά οπότε: Στη σταθερή κατάσταση ο ρυθμός dq/dt είναι σταθερός A 2 r L dt dr H 2 r L k H 2 L k dt dr r r R R T T T 2 0 R 1 T1

21 H ln r 2 L k T T T T H ln r R L k R H T T 1 ln 2 L k και με χρήση της οριακής συνθήκης r=r 2 T=T 2 υπολογίζω το Η και καταλήγω στη σχέση: T T T T ln ln r R r R R R Συνάρτηση που μας υπολογίζει τη θερμοκρασία κατά μήκος του κυλίνδρου

22 Άσκηση Ένα παιδί τοποθετεί το χέρι του, μέχρι τον αγκώνα, μέσα σε ένα δοχείο με κρύο νερό (4 C) για 2 min. Πόση θερμότητα αποβάλλει; L = 30 cm, ΔR = R 2 -R 1 =3 mm, R 2 =3 cm, k=0.2 W/m grad.

23 3η βασική γεωμετρία: σφαιρική Μπορείτε να εργαστείτε ανάλογα για σφαιρική γεωμετρία: dq dt R Ak 2 T 2 dt dr A 4 r 2 για να καταλήξετε τελικά στη σχέση: T T T T R r 1 1 R1 R R 1 T 1 r

24 Η γραμμική γεωμετρία είναι η πιο συχνή αλλά μπορεί να συνδυάζεται με τις υπόλοιπες Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ένα μοντέλο για τις απώλειες θερμότητας λόγω αγωγής σε ένα δύτη όπου έχω απώλειες: Από το κεφάλι Από το σώμα Από τα χέρια Από τα πόδια και σε όλα αυτά πρέπει να λάβω υπόψη τη στολή.

25 Μεταφορά (2ος τρόπος διάδοσης θερμότητας) Είναι ανταλλαγή θερμότητας που συνδέεται με τη μετακίνηση ύλης (μετακίνηση μάζας ενός ρευστού) από μια περιοχή σε μια άλλη. ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Η μετακίνηση του ρευστού είναι εξαναγκασμένη (από κάποια αντλία) π.χ. καλοριφέρ. ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Η ροή του ρευστού οφείλεται σε διαφοροποιήσεις της πυκνότητας π.χ. αέρας θαλάσσια και απόγεια αύρα.

26 Φυσική Μεταφορά Την ημέρα η στεριά θερμαίνεται γρηγορότερα από τη θάλασσα, δημιουργούνται ανοδικά ρεύματα, ο αέρας υψώνεται και βαρύτερα, ψυχρότερα ρεύματα αέρα από τη θάλασσα έρχονται να καταλάβουν τη θέση του αέρα που υψώθηκε, δημιουργώντας έτσι τη θαλάσσια αύρα.

27 Φυσική Μεταφορά Τη νύκτα η στεριά ψύχεται γρηγορότερα από τη θάλασσα. Ανοδικά ρεύματα δημιουργούνται πάνω από τη θάλασσα και ψυχρός, κρύος αέρας πνέει από τη στεριά προς τη θάλασσα, δημιουργώντας έτσι την απόγειο αύρα.

28 Εξαναγκασμένη Μεταφορά Ο βασικότερος μηχανισμός διατήρησης της σταθερής θερμοκρασίας στα περισσότερα ομοιόθερμα ζώα είναι η εξαναγκασμένη ροή αίματος. Τον ρόλο της αντλίας τον παίζει στην περίπτωση αυτή η καρδιά.

29 Μεταφορά (2ος τρόπος διάδοσης θερμότητας) Η εύρεση μιας γενικής εξίσωσης για το θερμικό ρεύμα (Η) στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατή. Έτσι περιοριζόμαστε σε απλά προβλήματα και προσεγγιστικές εξισώσεις.

30 Η Περίπτωση ενός καυστήρα Είσοδος νερού σε θερμοκρασία θ 1 με ρυθμό J = dm/dt (kg/s) Ο καυστήρας παρέχει θερμότητα με ρυθμό dq dm C 2 1 dt dt Έξοδος νερού σε θερμοκρασία θ 2 > θ 1 με ρυθμό J = dm/dt (kg/s)

31 Πρόβλημα 1 Σε ένα προηγούμενο πρόβλημα ένας άνθρωπος έχανε θερμότητα, όταν ήταν ξυπόλυτος πάνω στον πάγο, με ισχύ 68 Watt. Τι σημαίνει αυτό; Έστω τώρα ότι το αίμα εισέρχεται στο πόδι με θερμοκρασία 36 C και εξέρχεται με 32 C.Με ποιο ρυθμό πρέπει να ρέει ώστε να αναπληρώνει τις απώλειες θερμότητας λόγω αγωγής; C αίματος = 1 cal/g grad

32 Ακτινοβολία (3ος τρόπος διάδοσης θερμότητας) Είναι (η εκπομπή ενέργειας και) η μεταφορά θερμότητας που, σε αντίθεση με τους άλλους τρόπους, γίνεται και στο κενό (π.χ. ο τρόπος με τον οποίο η ηλιακή ενέργεια φθάνει στη Γη). Χρησιμοποιούμε τον όρο ακτινοβολία ως συνώνυμο των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που εκπέμπονται από ένα σώμα ΚΥΡΙΩΣ στην περιοχή του υπέρυθρου και των μικροκυμάτων. Ακτινοβολία εκπέμπουν ΟΛΑ τα σώματα. Όταν η ακτινοβολία προσπέσει σε ένα σώμα που δεν είναι διαφανές σε αυτή, τότε απορροφάται και θερμαίνει το σώμα.

33

34 Ρυθμός με τον οποία εκπέμπεται ενέργεια από ένα σώμα που ακτινοβολεί Εξαρτάται από τη θερμοκρασία αλλά και το υλικό του σώματος σύμφωνα με τη σχέση: Συντελεστής εκπομπής dq H Ae T dt 4 Απόλυτη θερμοκρασία (1 Kelvin) Νόμος Stefan-Boltzmann Θερμικό Ρεύμα (1 Watt = 1 Joule/s) Επιφάνεια εκπομπής (1 m 2 ) Σταθερά Stefan- Boltzmann 5, W/m 2 K 4

35 Ένταση της Ακτινοβολίας Αν το θερμικό ρεύμα από ένα σώμα που ακτινοβολεί είναι H, τότε ορίζουμε ως ένταση ακτινοβολίας Ι σε απόσταση r από το σώμα την ισχύ που διέρχεται από τη μονάδα της επιφάνειας που είναι τοποθετημένη σε αυτή την απόσταση δηλ.: I H 1 dq S S dt

36 Ακτινοβολία που απορροφά ένα σώμα Εκτός όμως από το να εκπέμπει, κάθε σώμα απορροφά ένα μέρος της ακτινοβολίας που προσπίπτει επάνω του. Αν λοιπόν στο σώμα προσπίπτει ακτινοβολία έντασης Ι, τότε η απορροφόμενη ισχύς είναι: Εμβαδόν επιφάνειας dq. dt A I Συντελεστής απορρόφησης Ένταση προσπίπτουσας ακτινοβολίας

37 Το ισοζύγιο της ακτινοβολίας Κάθε σώμα εκπέμπει και απορροφά ακτινοβολία ταυτόχρονα οπότε το ισοζύγιο ακτινοβολίας είναι: H H H ό ύ ό dq ή dqύ dq ό dt dt dt dq A I e A T ό dt εφόσον απορροφά και εκπέμπει ακτινοβολία από την ίδια επιφάνεια A. 4

38 Ανάλογα τώρα με το πρόσημο του ρυθμού ό έχω εισροή θερμότητας από το περιβάλλον προς το σώμα (αν το αποτέλεσμα είναι θετικό) ή εκροή θερμότητας από το σώμα προς το περιβάλλον (αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό). Συνήθως, οι δύο αυτοί ρυθμοί είναι ίσοι με αποτέλεσμα η θερμοκρασία ενός σώματος να μην μεταβάλλεται (το σώμα ούτε να θερμαίνεται ούτε να ψύχεται). Επειδή στην προηγούμενη σχέση μπορεί να εμφανιστεί η διαφορά θερμοκρασιών, για το λόγο αυτό χαρακτηρίζουμε τον τρόπο αυτό μεταφοράς ενέργειας ως θερμότητα. dq dt

39 Οι συντελεστές εκπομπής (e) και απορρόφησης (α) Είναι χρακτηριστικά του υλικού από το οποίο αποτελείται το σώμα. Δεν έχουν μονάδες. Κυμαίνονται από 0 εως 1. Είναι συνήθως ίσοι μεταξύ τους. Για τις σκούρες επιφάνειες έχουν μεγαλύτερες τιμές από ότι για τις ανοιχτόχρωμες.

40 Η τιμή e = α = 1 χαρακτηρίζει το λεγόμενο ΜΕΛΑΝ ΣΩΜΑ. Πρόκειται για ένα σώμα που απορροφά εύκολα και ακτινοβολεί επίσης εύκολα. Αντίθετα, τιμές των e και α κοντά στο μηδέν αντιστοιχούν σε σώματα που δεν εκπέμπουν εύκολα ακτινοβολία ούτε και απορροφούν (κάτοπτρα).

41 Πρόβλημα 2 Έστω ότι το πόδι ενός ανθρώπου (θ = 34 C) είναι ανασηκωμένο πάνω από μια παγωμένη επιφάνεια (θ = 0 C). Υποθέστε ότι επιφάνεια είναι 0,02 m 2 ενώ οι συντελεστές εκπομπής είναι e πόδι = 0,3 e πάγος = 0,1. Υπολογίστε το ισοζύγιο ακτινοβολίας για την πατούσα.

42 Πρόβλημα 3 Α) Ποια η τιμή του θερμικού ρεύματος που εκπέμπεται από τον Ήλιο. Τ=6000 Κ R= m e = 1

43 B) Ποια η τιμή της έντασης της θερμικής ακτινοβολίας του Ήλιου σε απόσταση d Γης = 1, m (που είναι η απόσταση της Γης από τον Ήλιο); Γ) Από ποια έκφραση δίνεται η ισχύς που απορροφά η Γη από τον Ήλιο;

44 Δ) Από ποια έκφραση δίνεται η ισχύς της ακτινοβολίας που εκπέμπει η Γη; Ε) Δεδομένου ότι η Γη βρίσκεται σε ισορροπία τι πρέπει να συμβαίνει με τη απορροφούμενη και την εκπεμπόμενη θερμική ισχύ;

45 Πρόβλημα 4 Α) Ποια είναι η έκφραση για την εκπεμπόμενη ακτινοβολία από τον Ήλιο (θερμικό ρεύμα); Β) Ποια είναι η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας σε απόσταση d από τον Ήλιο; Γ) Ένας πλανήτης που βρίσκεται σε αυτή την απόσταση πόση ισχύ ακτινοβολίας απορροφά; Δ) Ο ίδιος πλανήτης δεδομένου ότι βρίσκεται σε μια θερμοκρασία πόση ισχύ ακτινοβολίας εκπέμπει;

46 Ε) Δεδομένου ότι ο πλανήτης βρίσκεται σε ισορροπία τι πρέπει να συμβαίνει με τη απορροφούμενη και την εκπεμπόμενη θερμική ισχύ; ΣΤ) Χρησιμοποιήστε την προηγούμενη συνθήκη ώστε να παράγετε μια έκφραση για την απόσταση του πλανήτη από τον Ήλιο.

47 Ζ) Ενδιαφερόμαστε τώρα να προσδιορίσουμε την ζώνη γύρω από τον Ήλιο όπου μπορεί να υπάρξει ζωή. Κριτήριο θα αποτελέσει το αν η θερμοκρασία είναι τέτοια ώστε να υπάρχει νερό σε υγρή μορφή. Άρα η θερμοκρασία του πλανήτη πρέπει να κυμαίνεται από 270 K (νερό σε στερεή μορφή) μέχρι 370 K (νερό σε αέριο μορφή). Υπολογίστε αυτή τη βιώσιμη ζώνη γύρω από τον Ήλιο.

48

49 Το φάσμα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας Έχουμε ήδη αναφέρει ότι με τον όρο ακτινοβολία εννοούμε την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε μήκη κύματος μεγαλύτερα του ορατού. Ο νόμος των Stefan-Boltzmann μας παρέχει τη ΣΥΝΟΛΙΚΗ ισχύ (άρα και τη συνολική ενέργεια) που εκπέμπει το σώμα σε ΟΛΑ τα μήκη κύματος.

50

51 Κάθε σώμα όμως δεν εκπέμπει την ίδια ισχύ σε όλα τα μήκη κύματος. Η ένταση της ακτινοβολίας που εκπέμπει ένα μέλαν σώμα σε ένα απειροστό παράθυρο του φάσματος με εύρος dλ δίνεται από την εξίσωση: I di 8 h c 1 d 5 e hc kt 1 όπου: h = σταθερά του Planck, c = ταχύτητα του φωτός, k = σταθερά Boltzmann, λ = μήκος κύματος, T = απόλυτη θερμοκρασία.

52 Αντί της προηγούμενης εξίσωσης εμείς θα χρησιμοποιούμε τη γραφική της παράσταση που φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα για διάφορες τιμές θερμοκρασίας. ΟΡΑΤΟ

53 Μερικές Παρατηρήσεις 1) Προκειμένου να υπολογίσουμε τη συνολική ενέργεια που εκπέμπεται σε όλα τα μήκη κύματος πρέπει να υπολογίσουμε το εμβαδόν της καμπύλης. 0 dq I d I T da dt 4 Νόμος Stefan- Boltzmann

54 2) Καθώς αυξάνει η θερμοκρασία η καμπύλη μετατοπίζεται σε μικρότερα μήκη κύματος. Μπορούμε να παρακολουθούμε αυτή τη μετατόπιση βρίσκοντας την τιμή του μήκους κύματος λ max στο οποίο αντιστοιχεί η μέγιστη τιμή της έντασης Ι λ. Η τιμή αυτή προκύπτει από τη σχέση: max 2, T ά m K Νόμος Μετατόπισης του Wien

55 3) Καθώς αυξάνει η θερμοκρασία το ύψος της καμπύλης αυξάνεται.

56 Πρόβλημα 5 Να σχεδιάσετε τις καμπύλες της έντασης της ακτινοβολίας στα διάφορα μήκη κύματος ως συνάρτηση του μήκους κύματος για τον ήλιο και ένα λαμπτήρα πυράκτωσης αν Τ Ηλίου = 4 Τ Λαμπτήρα.

57 Σύγκριση των μηχανισμών μεταφοράς θερμότητας

58 Άσκηση Σε έναν ενήλικα μάζας 80 kg, που ηρεμεί χωρίς να εκτελεί καμία εργασία, ο οργανισμός μπορεί να παράγει περίπου J/h. Υπολογίστε την αύξηση θερμοκρασίας στην περίπτωση που δεν είχαμε ΚΑΜΙΑ απώλεια θερμότητας προς το περιβάλλον θεωρώντας την ειδική θερμότητα για το ανθρώπινο σώμα ίση με την ειδική θερμότητα του νερού δηλ J/kg C.

59 Τι γίνεται με τον άνθρωπο; Στην περίπτωση του ανθρώπου «συνεργάζονται» και οι τρείς τρόποι: 1) Επειδή το ανθρώπινο σώμα δεν έχει πολύ καλή θερμική αγωγιμότητα, η θερμική ενέργεια φθάνει με την βοήθεια του αίματος (μεταφορά με ρεύματα) στην επιφάνεια του δέρματος. 2) Στη συνέχεια με το μηχανισμό της αγωγής η θερμότητα «διασχίζει» το λεπτό στρώμα του δέρματος. 3) Από εκεί με εκπομπή θερμικής ακτινοβολίας, ρεύματα αέρα μεταφέρεται στο περιβάλλον.

60 Τι γίνεται με τον άνθρωπο; Η όλη διαδικασία υποβοηθείται από μια σειρά μηχανισμών όπως εντονότερη ροή αίματος προς την επιφάνεια του δέρματος (σε αυτή ωφείλεται το κοκκίνισμα ότων αθλούμαστε) παραγωγή ιδρώτα (ψύξη του δέρματος με εξάτμιση) κ.ο.κ. Αλλά γίνεται και το αντίστροφο. Τις κρύες ημέρες για παράδειγμα έχουμε περιορισμένη ροή αίματος προς τα άκρα (για να μειωθούν οι θερμικές απώλειες)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 7.1 Mεταφορά θερµότητας H θερµότητα µπορεί να µεταφερθεί από σηµείο του χώρου υψηλότερης θερµοκρασίας T 1 σε άλλο χαµηλότερης T µε αντίστοιχη µεταφορά µάζας. Η µεταφορά είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη 1 K. Κουρκουτάς 3 Θερµότητα 3.1 Μονάδα µέτρησης της θερµότητας Η θερµότητα είναι µια µορφή ενέργειας, η οποία µεταφέρεται από το ένα σώµα στο άλλο. Η αυθόρµητη µεταφορά θερµότητας γίνεται πάντα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΖΟΥΔΗΣ Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 Σεπτεμβρίου 2011 2 Περιεχόμενα 1 Βασικές έννοιες Θερμιδομετρίας 5 1.1 Θερμική Αλληλεπίδραση.....................

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα MOVIDA MOVing from Inspection to Domestic Advice by service companies Περνώντας από τις Επιθεωρήσεις στις κατ οίκον Συμβουλές από τις Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Πέτρος Κατσαφάδος Ηλίας Μαυροματίδης Αθήνα 2010 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ... 3 1.2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 1.3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1.1. Εσωτερική ενέργεια Γνωρίζουμε ότι τα μόρια των αερίων κινούνται άτακτα και προς όλες τις διευθύνσεις με ταχύτητες,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου 3 ο Μέρος Ποιες ενότητες προτείνονται για διδασκαλία και ποια η εξέλιξή τους ανά τάξη; Ποια η ύλη κάθε τάξης και τα προτεινόμενα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια: Εσωτερική ενέργεια: Το άθροισμα της κινητικής (εσωτερική κινητική ενέργεια ή θερμική ενέργεια τυχαία, μη συλλογική κίνηση) και δυναμικής ενέργειας (δεσμών κλπ) όλων των σωματιδίων (ατόμων ή μορίων) του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση βαθμού απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων και μελέτη της εξάρτησής του από τη θερμοκρασία

Μέτρηση βαθμού απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων και μελέτη της εξάρτησής του από τη θερμοκρασία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μέτρηση βαθμού απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων και μελέτη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Επιδράσεων της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Η θερµότητα και η θερµοκρασία

Η θερµότητα και η θερµοκρασία Η θερµότητα και η θερµοκρασία Επιστηµονικό µέρος Η θερµοκρασία και η θερµότητα Η θερµοκρασία και η θερµότητα αποτελούν δύο βασικές έννοιες Της Φυσικής οι οποίες σχετίζονται µε την έννοια της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας 1 3 ο κεφάλαιο : Απαντήσεις των ασκήσεων Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες: 1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο, έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ Το πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα είναι μια έκφραση της διατήρησης της ενέργειας για θερμοδυναμικά συστήματα. Εάν ένα κλειστό σύστημα αλληλεπιδρά με το περιβάλλον μπορεί να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Παναγιώτης Χάντζιος, Μάρτιος 2003

Δρ. Παναγιώτης Χάντζιος, Μάρτιος 2003 Τα Άστρα και η Εξέλιξή τους Δρ. Παναγιώτης Χάντζιος, Μάρτιος 2003 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΕΑΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ 3. Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ 4. ΑΣΤΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ Μπεθάνης Κ., Καρπούζας Μ. & Τζαμαλής Π. ΑΘΗΝΑ 03-4 i ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα