Μεταφορά Γνώσης Knowledge Transfer

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταφορά Γνώσης Knowledge Transfer"

Transcript

1 Μεταφορά Γνώσης Knowledge Transfer... από τα γραφεία διαµεσολάβησης στα «κοινωνικά µέσα» και στις εφαρµογές Web 2.0 Θεσ/νίκη, Ιανουάριος 2008

2 «Μεταφορά της Γνώσης» (Knowledge transfer) Οόρος«µεταφορά της γνώσης» στους τομείς της οργανωτικής ανάπτυξης και οργανωτικής εκμάθησης είναι ένα πρακτικό πρόβλημα που παρατηρείται όταν προσπαθούμε να μεταφέρουμε ένα «πακέτο γνώσης» από ένα μέρος της οργάνωσης σε άλλο, ή σε όλα τα άλλα µαζί. Θα μπορούσε ίσως να καθοριστεί ως ένα επικοινωνιακό πρόβλημα. Αν ήταν αποκλειστικά αυτό, τότε ίσως ένα , ένα υπόμνημα ή και μία συνάντηση ανθρώπων να ολοκλήρωναν τη μεταφορά γνώσης. Δυστυχώς όµως το θέµα είναι πιο πολύπλοκο διότι α) η γνώση διαμένει σε οργανικά μέλη, εργαλεία, εφαρμογές και στα υποδίκτυα τους (Argote & Ingram, 2000), β) μεγάλο μέρος της γνώσης υπονοείται ή είναι δύσκολο να διατυπωθεί καθαρά (Nonaka & Takeuchi, 1995). Ο όρος λοιπόν που μετεξελίχθηκε από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και ευρέως χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα είναι η «Διαχείριση της γνώσης».

3 Οόρος«Μεταφορά της Γνώσης» (Knowledge transfer) Οι Argote & Ingram (1999) ορίζουν τη «µεταφορά της γνώσης» ως «μία διαδικασία μέσα από την οποία μία μονάδα (οντότητα, ομάδα, τμήμα, τομέας) επηρεάζεται από την εμπειρία των υπολοίπων». Επίσης, διευκρινίζουν ότι η μεταφορά της οργανωτικής γνώσης (της καθημερινότητας ή των καλύτερων περιπτώσεων) μπορεί να παρατηρηθεί μέσα από τις αλλαγές στη γνώση και στην απόδοση των παραληπτών. Παρόλα αυτά, καταλήγουν ότι η μεταφορά αυτή είναι σχεδόν πάντα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί.

4 Πώς η γνώση µπορεί να γίνει πιο ευρέως διαθέσιµη; Η διάχυση της γνώσης λαµβάνει χώρα όταν οι ανακαλύψεις ή οποιαδήποτε ειδίκευση ακαδηµαϊκών διαδίδονται καλύτερα και αυτό υπάρχουν πολλοί τρόποι γιανασυµβεί. Για την ακαδηµαϊκή κοινότητα όµως ο πιο σηµαντικός τρόπος είναι ο διεθνής δίαυλος όλων των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Νέες ιδέες δηµοσιοποιούνται µέσα από ακαδηµαϊκά έντυπα περιοδικής έκδοσης, µέσα από συνέδρια κ.ά. Οι ιδέες αυτές µε τη σειρά τους είτε κεντρίζουν το ενδιαφέρον για νέες προσεγγίσεις, είτε δύνανται να εφαρµοστούν από άλλους ακαδηµαϊκούς. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι τρόποι για να επιτευχθεί µεταφορά γνώσης σε οµάδες χρηστών. ηµόσιοι φορείς διαµόρφωσης πολιτικής επικεντρώνονται στην εξειδίκευση των ακαδηµαϊκών δικτύων που έχουν ερευνήσει διαφορετικές θεωρίες όπως µορφές υγείας, υποδοµές µεταφορών ή πολιτικές κοινωνικές συµπερίληψης. ίκτυα από ειδήµονες είτε τροφοδοτούν µε ιδέες και αναλύουν τη διαδικασία δηµιουργίας πολιτικής (policy making), είτε προνοητικά αναπτύσσουν νέες πολιτικές, συχνά µε τη βοήθεια των δεξαµενών σκέψης (think-tanks).

5 Πώς η γνώση µπορεί να γίνει πιο ευρέως διαθέσιµη; (2) Η «µεταφορά της γνώσης» ήταν βασική δραστηριότητα των πανεπιστηµίων από τότε που δηµιουργήθηκαν. Η διάχυση δηλαδή των νέων επιστηµονικών ευρηµάτων ανά τον κόσµο, ώστε να έλκουν αποφοίτους µε ικανότητες και να τους απασχολούν στους τοµείς που χρειάζονταν. Υπάρχει αυξανόµενη αναγνώριση ότι αυτή η άποψη της ανώτερης εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά σηµαντική και τα πανεπιστήµια ενθαρρύνονται να κινούνται όλο και περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Παρόλα αυτά, παραδοσιακά η ανώτερη παιδεία επιχορηγούνταν για τις δύο κύριες «αποστολές» της: τη διδασκαλία κα την έρευνα και µέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε τρίτη κατεύθυνση, όπως η διάχυση της γνώσης. Ένας άλλος σηµαντικός τρόπος για την εξάπλωση γνώσης που δεν είναι διαδεδοµένος στην Ελλάδα είναι µέσω της εκπαίδευσης που προσφέρει η ανώτερη εκπαίδευση στη βιοµηχανία, από τα πιο µικρά προγράµµατα εκµάθησης, µέχρι µεγάλα ειδικά διαµορφωµένα µεταπτυχιακά που χρειάζεται και απαιτεί ένας βιοµηχανικός κλάδος.

6 Εµπορευµατοποίηση της γνώσης Ηεµπορευµατοποίηση επιστηµονικής και τεχνολογικής γνώσης που παράγεται από ερευνητικούς φορείς και χρηµατοδοτούµενοι από το δηµόσιο, όπως πανεπιστήµια, εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα κ.ά. λαµβάνεται όλο και περισσότερο από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ως πρώτη ύλη για την ανάπτυξη και διατήρηση περιφερειακής οικονοµικής προόδου (Ndonzuau et al, 2002). Αντικείµενο µελέτης αποτελεί η µεταστροφή των ερευνητικών αποτελεσµάτων στη δηµιουργία οικονοµικής αξίας στην ευρύτερο κύκλο των πανεπιστηµίων. Πρέπει να αναδειχθεί το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο µπορούν να βασιστούν για να συλλάβουν κατάλληλους θεσµικούς µηχανισµούς ώστε να υποστηρίξουν και ενδυναµώσουν την ακαδηµαϊκή επιχειρηµατικότητα. Απαιτείται συντονισµένη οργάνωση των εργαλείων που διαθέτουν τα επιστηµονικά ιδρύµατα, όπως τα γραφεία διαµεσολάβησης, τα επιχειρηµατικά τους κέντρα, θερµοκοιτίδες, κεφάλαια µακροπρόθεσµωνκαιεπισφαλώνεπενδύσεωνστηνπροσπάθειαναδοθεί ώθηση στην επιχειρηµατικότητα και να δηµιουργηθεί αξία από την ακαδηµαϊκή έρευνα.

7 ιαδικασία διατίµησης (valorisation) µέσω spin-offs Πηγή: (Ndonzuau et al, 2002).

8 Στάδιο 1: Ο σκοπός είναι η παραγωγή επιχειρηµατικών ιδεών, προτάσεων και συµβουλών από την επιστηµονική κοινότητα για την εµπορική εκµετάλλευση τους. Τα δύο βασικότερα προβλήµατα είναι α) η ακαδηµαϊκή κουλτούρα και β) η εσωτερική αναγνώριση ιδεών (Λέξεις κλειδιά: κίνητρο δηµοσίευσης ή φθοράς, διφορούµενη σχέση ερευνητών-χρηµάτων, αδιάφορη φύση της ακαδηµαϊκής έρευνας, εντοπισµός ιδεών, αξιολόγηση ιδέας) Στάδιο 2: Οι ιδέες που παράχθηκαν στο πρώτο στάδιο γενικά παρουσιάζονται µε σκοτεινά σηµεία και απαιτούν διαλεύκανση. Σκοπός είναι οι ελλιπείς δοµηµένες ιδέες να µεταµορφωθούν σε συµπαγή και άρτια εγχειρήµατα µε έµφαση σε δύο παραµέτρους: την προστασία και ανάπτυξη µιας ιδέας. (Λέξεις κλειδιά: προστασία ιδέας, κατοχύρωση πνευµατικών δικαιωµάτων, ανάπτυξη επιχειρηµατικής ιδέας, τεχνολογική ανάπτυξη, εµπορική ανάπτυξη, χρηµατοδότηση)

9 Στάδιο 3: ηµιουργία µίας νέας εταιρίας για την αξιοποίηση κάποιας ευκαιρίας που θα διαχειρίζεται επαγγελµατική οµάδα υποστηριζόµενη από τους απαραίτητους πόρους. Αυτή η έκβαση θα πρέπει σταδιακά να αποµακρύνεται από ειδικά ακαδηµαϊκά ενδεχόµενα και να προχωράει προς επιχειρηµατική αντίληψη. ύο βασικές παράµετροι στο στάδιο αυτό είναι η διαθεσιµότητα των πόρων και η σχέση που θα στοιχειοθετηθεί µεταξύ της spin-off εταιρίας και του µητρικού ιδρύµατος. (Λέξεις κλειδιά: πρόσβαση σε πόρους, ακαθόριστοι πόροι, απτοί πόροι, σχέση µε τοαρχικόίδρυµα, θεσµική σχέση εταιρίας µε ίδρυµα) Στάδιο 4: Ενδυνάµωση της δηµιουργίας οικονοµικής αξίας. Η προοπτικές ανάπτυξης πρέπει να εξαντληθούν παράγοντας για την τοπική οικονοµία απτά πλεονεκτήµατα (θέσεις εργασίας, επένδυση, απόδοση φόρων κ.α.) και ακαθόριστα πλεονεκτήµατα (οικονοµική ανανέωση, επιχειρηµατικό δυναµισµό, συγκρότηση κέντρων διακρίσεων κ.α.) (Λέξεις κλειδιά: κίνδυνος επανεντοπισµού, αλλαγή τροχιάς)

10 Ακαδηµαϊκά spin-offs ΗΠΑ: Γενέτειρα της ακαδηµαϊκής επιχειρηµατικότητας, το φαινόµενο των spin-offs πέτυχε πριν από πολλά χρόνια. ηµοφιλή ήταν τα παραδείγµατα της θρυλικής «Silicon Valley» και «Route 128» γύρω από έγκυρα πανεπιστήµια όπως το Stanford και MIT (Alistair et al, 1991). Ευρώπη: Το φαινόµενο είναι ακόµα σε νηπιακή φάση. Παρόλο που τα πρώτα δείγµατα ήρθαν στα µέσα του 70, αντιµετωπίστηκαν ως επιφαινόµενα αφού τα πανεπιστήµια ήταν συχνά αδιάφορα ή και ενάντια στην ανάπτυξη αυτή (Stankiewicz, 1994).

11 TRIPLE HELIX model (1) Η επέκταση του ρόλου της «γνώσης» στην κοινωνία σήμερα, αλλά ταυτόχρονα και ο ρόλος που διαδραματίζει το πανεπιστήμιο στην οικονομία μπορούν να αναλυθούν αναφορικά με τις σχέσεις του Triple Helix (Πανεπιστήμιο-βιομηχανία-διακυβέρνηση). Ένα διευρυνόμενο σύστημα δικτύων από διαδραστικά σπειροειδή γεννιέται καθώς το πανεπιστήμιο, η βιομηχανία και η διακυβέρνηση καταπιάνονται με την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της ακαδημαϊκής έρευνας. Η επιχειρηματικότητα των πανεπιστημίων που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την πλειάδα (Triple Helix) περιβάλλει και υπερβαίνει ακαδημαϊκούς σκοπούς εκπαίδευσης και έρευνας. Ο στόχος για την οικονομική ανάπτυξη ολοένα και βασίζεται περισσότερο στην αναπαραγωγή της γνωσιακής βάσης και τη συστηματική παραγωγή επιστημονικών νεωτερισμών (Etzkowitz, 2001).

12 TRIPLE HELIX model (2) Πηγή: (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000)

13 Σχέσεις Πανεπιστήµιο Βιοµηχανία ιακυβέρνηση (1) Ηπαγκοσµιοποίηση της δοµής της τριπλής σχέσης Πανεπιστήµιο Βιοµηχανία ιακυβέρνηση µπορεί να ερµηνευθεί ως αποτέλεσµα διαφορετικών αναπτύξεων που έχουν συµπέσει: Η διασύνδεση µεταξύ των εργαστηριών που παράγουν γνώση και των χρηστών της έρευνας κάθε επιπέδου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα της ταχείας ανάπτυξης των πανεπιστηµιακών-βιοµηχανικών κέντρων, στα οποία εταιρίες και ακαδηµαϊκοί ερευνητές θέτουν προτεραιότητες από κοινού. Υπάρχουν παράγοντες µέσα στα πανεπιστήµια και στις εταιρίες που διαπραγµατεύονται µεταξύ τους αυτή τη ροή γνώσης και µεταφέρουν τεχνολογίες αµφίδροµα.

14 Σχέσεις Πανεπιστήµιο Βιοµηχανία ιακυβέρνηση (2) Η ανάδυση, η διάδοση και η σύγκλιση τεχνολογικών και επικοινωνιακών παραδειγµάτων όπως ο υπολογιστής, το κινητό τηλέφωνο, το διαδίκτυο. Η διάδραση από µόνη της είναι τόσο εκτεταµένη ανάµεσα σε φορείς και τα πολυ-επίπεδα σχήµατα τους, που καθίσταται σχετικά πιο σηµαντική από ότι η επεξεργασία των προοπτικών του ίδιου του φορέα που βασίζονται στην καθηµερινότητα και την εξυπακουόµενη γνώση. Από τη µια µεριά είναι η απορρέουσα µετάβαση από κάθετα σε πλευρικά και σε ποικίλα µέσα που αναπαρίσταται µε τηνανάδυση των δικτύων, και από την άλλη είναι η πίεση που ασκείται για τη συρρίκνωση των γραφειοκρατικών επιπέδων.

15 Θα μπορούσε το κοινό να αποτελεί την τέταρτη πτυχή στο triple helix model? Οι Etzkowitz & Leydesdorff απαντούν πως η θεωρία αυτή θα περιόριζε το κοινό σε μια ακόμα προσωπική σφαίρα, αντί να αντιμετωπίζεται η πολιτική κοινωνία ως η ίδρυση της εταιρίας της καινοτομίας. Προσθέτουν ότι η ικανότητα του κάθε ατόμου και του συνόλου να οργανώνεται ελευθέρα, να διαπραγματεύεται και να παίρνει πρωτοβουλίες χωρίς την έγκριση αρχών, μπορεί να θεωρηθεί ως αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη και εφαρμογή των δυναμικών του triple helix και των σχέσεων του, που περιλαμβάνουν είτε από πάνω προς τα κάτω, είτε από κάτω προς τα πάνω πρωτοβουλίες.

16 Σύστηµα διαµεσολάβησης (Intermediation system) Οι φορείς διαµεσολάβησης (intermediaries) δηµιουργήθηκαν για να γεφυρώσουν το κενό από τη µια τα Πανεπιστήµια, τεχνολογικά ινστιτούτα, ερευνητικών κέντρα κ.ά. (knowledge creators) και από την άλλη τη βιοµηχανία και τις εταιρίες (knowledge users). Στην Ευρώπη που είναι πιο έντονο αυτό το χάσµα που τους χωρίζει ονοµάστηκε ως «European paradox» (Debackere K., Veugelers R., 2005). Στην Ελλάδα πιο συγκεκριµένα ο ρόλος των φορέων διαµεσολάβησης εντός των πανεπιστηµίων έγινε αντιληπτός µόλις στα τέλη της προηγούµενης δεκαετίας. Ακόµα και τα τεχνολογικά και επιστηµονικά πάρκα δεν έχουν περισσότερο από 15 χρόνια που ανέπτυξαν µηχανισµούς προώθησης των ευρηµάτων τους.

17 Σύστηµα διαµεσολάβησης στην Ελλάδα Η θέσπιση και επιχορήγηση των φορέων διαµεσολάβησης για την προώθηση της καινοτοµίας έγινε το 1996 µε µια πρωτοβουλία της ΓΓΕΤ ( ). Συνεχίστηκε µέσα από το ΚΠΣ ( ) και το πρόγραµµα ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σήµερα αναγνωρίζονται επίσηµα περίπου 45 φορείς διαµεσολάβησης (µε την ευρύτερη χρήση του όρου) και οι µισοί από αυτούς βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. 4 Πανεπιστήµια, 3 ΤΕΙ, 3 ερευνητικά κέντρα, 1 τεχνολογικό πάρκο, 8 κέντρα επιχειρηµατικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, 1 κέντρο επιχείρησης και καινοτοµίας, 2 κέντρα αναδιανοµής καινοτοµίας

18 ραστηριότητες των φορέων διαµεσολάβησης Πηγή: Έκθεση για το Σύστηµα ιαµεσολάβησης στη Β. Ελλάδα (SUPER-SME project

19 Απεικόνιση συστήµατος διαµεσολάβησης στη Β. Ελλάδα Πηγή: Έκθεση για το Σύστηµα ιαµεσολάβησης στη Β. Ελλάδα (SUPER-SME project

20 Απεικόνιση συστήµατος διαµεσολάβησης στη Β. Ελλάδα Πηγή: Έκθεση για το Σύστηµα ιαµεσολάβησης στη Β. Ελλάδα (SUPER-SME project

21 Knowledge Transfer Innovations Δεν υπάρχει αντικατάστατο για την εμπειρία. Αυτή τη στιγμή το Virtual World και οι εφαρµογές web 2.0 είναι οι πιο δυνατές και εξελιγμένες τεχνολογίες. Τα τελευταία τρία χρόνια επικράτησαν οι εφαρμογές των social networking, virtual worlds και new media tools. Τα άλλα µέσα όπως , lists, journals, newsletters έχουν κλειστή κυκλοφορία µεταξύ των παραληπτών ενώ τα blogs είναι εντελώς ανοιχτά και δυνητικά υποστηρίζουν πολύ ευρύτερες κοινότητες. Οπότε δύνανται να συνεισφέρουν σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό στη µεταφορά της γνώσης µέσα και έξω από την επιστηµονική κοινότητα, από ότι τα παραδοσιακά µέσα. Εποµένως υπάρχει ήδη άφθονη πληροφορία στην «blogosphere» και στα «Virtual worlds», ειδικά στα «public commons» του Second Life και το µόνο που υπολείπεται είναι η ανάδειξη πλέον των καλύτερων πηγών πληροφοριών και των καλύτερων παραδειγµάτων από τα οποία όλοι µπορούν να διδαχθούν.

22 Αλλαγή παραδειγµάτων Τείνουµε να αγνοήσουµε ότι το διαδίκτυο ξεκίνησε ως επικοινωνία άτοµο προς άτοµο Web 1.0 Μοντέλο ηµοσίευσης (κυρίως στατικές σελίδες) Συµµετοχικό διαδίκτυο Πριν το διαδίκτυο Web 1.0 Web 2.0 Web 3d Πηγή: Jacob Nielsen (Nov 2006)

23 Η εξέλιξη του διαδικτύου Αριθµός ιστοσελίδων Κλίµακα καταχωρήσεων AOL Nov m Microsoft May 95 Google Sept 98 Εκκίνηση εµπορευµατοποίησης Mosaic (cross Platform) Πηγή: Jacob Nielsen (Nov 2006)

24 Social Media & Web 2.0 Virtual worlds communities (Second life) Blogs: είναι ένας ιστοτόπος, όπου οι εγγραφές απεικονίζονται κοινώς µε χρονολογική σειρά Podcasts: Είναι µία συλλογή από ψηφιακά δεδοµένα τα οποία διατίθενται µέσω διαδικτύου χρησιµοποιώντας syndication feeds για την αναπαραγωγή τους σε φορητές συσκευές ή υπολογιστές. Extended networks (Βοηθούν στη διάχυση της γνώσης από επιστηµονικά προγράµµατα. π.χ. OTM Backnetwork: εφαρµογή web 2.0 βασισµένη σε αναδυόµενα microformat standards που καθιστά δυνατή την επικοινωνία και δικτύωση µιας εκτεταµένης κοινότητας ανάµεσα και κατά τη διάρκεια πραγµατικών γεγονότων και συναντήσεων που διαδραµατίζονται. Αυτόµατα συλλέγονται δεδοµένα από τα blogs του καθενός, φωτογραφίες από το flickr και άλλες σχετικές πληροφορίες της κοινότητας από το διαδίκτυο.

25 Social Media & Web 2.0 Wikis: Ενδείκνυται η χρήση τους όταν πολλοί συγγραφείς χρειάζεται να συνεργαστούν πάνω στο ίδιο αρχείο ή ιστοσελίδα. π.χ. OpenWetWare & UsefulChem Enhanced events: Πολλοί φορείς δοκιµάσουν τη χρήση blogs, wikis και websites για να αυξήσουν την προσέλευση και να κεντρίσουν το ενδιαφέρον ενός γεγονότος, πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τη διεξαγωγή του. Λύση ίσως αποτελεί η διεξαγωγή ενός ςορκσηοπ στο Second Life ή ενός web conference. Collaboration workspaces: Είναι ασφαλή, εικονικά «δωµάτια», σχεδιασµένα ώστε να βελτιώνουν την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ οµάδων υπαλλήλων (http://www.networkworld.com/reviews/2003/0728bgpreso.html) Virtual exhibitions (e.g. Van Gogh's: Masterpieces from the Van Gogh Amsterdam Museum,

26 Second Life εγγραφές σε 3,5 χρόνια SL εγγεγραµµένοι χρήστες Second Life Registered Users Εκθετικοί Πραγµατικοί Aug-03 Feb-04 Aug-04 Feb-05 Aug-05 Feb-06 Aug-06 Feb-07 Πηγή: Dave Taylor, 2007 (http://knowledgecast.wordpress.com/innovations/)

27 Spaceflight museum: visitors/week TRUTHS exhibit: 20-30/day Avg. stay: 3 min

28 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Συζήτηση

29 real dimension dialogue

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Νοέµβριος 2009 Το είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης (ΚΠΑ) Εργαλείο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση Βελτιώνοντας μία δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

NETWORK FOR TEACHING THE INFORMATION SOCIETY (NET-IS)

NETWORK FOR TEACHING THE INFORMATION SOCIETY (NET-IS) NETWORK FOR TEACHING THE INFORMATION SOCIETY (NET-IS) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Συγγραφείς: Κέρστιν Σιάκα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Θέμης Κότσιαλος, Εργαστηριακός Συνεργάτης, Αλεξάνδρειο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυσης καταγραφής καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηµατίες ή επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα Επιτελική σύνοψη... 4 i. Αντικείμενο του έργου... 7 ii. Στόχοι του Έργου... 8 ΜΕΡΟΣ Ι... 10 1. Προτεινόμενο μοντέλο λειτουργίας και παρεχόμενες υπηρεσίες... 10 1.1. Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Β κύκλος εργασιών. «e-marketplaces προοπτικές, η στάση της Πολιτείας»

Β κύκλος εργασιών. «e-marketplaces προοπτικές, η στάση της Πολιτείας» Β κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE B2 «e-marketplaces προοπτικές, η στάση της Πολιτείας» Συντονιστές: Πουλυµενάκου Aγγελική (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Raporteurs: ηµητρακόπουλος Γιώργος (Eλληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαλεία Ανάπτυξης Μαθηµάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης»

«Εργαλεία Ανάπτυξης Μαθηµάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του σπουδαστή: Τζάµπερ Φάντυ (Α.Μ 6501) «Εργαλεία Ανάπτυξης Μαθηµάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» Επιβλέπων: ρ. Γκόγκος Χρήστος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου, Πρέβεζα Πρέβεζα, Νοέµβριος 2009 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγκριση των παραδοσιακών τρόπων κρατήσεων, των Travel 2.0 τεχνολογιών & των on-line συστημάτων κρατήσεων»

«Σύγκριση των παραδοσιακών τρόπων κρατήσεων, των Travel 2.0 τεχνολογιών & των on-line συστημάτων κρατήσεων» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Σύγκριση των παραδοσιακών τρόπων κρατήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2004 SEC(2004) 1397 Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 Επιµέλεια Μετάφρασης: Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα