Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1"

Transcript

1 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP Περιεχόµενα Τι είναι η υπηρεσία FTP;...2 FTP από τη γραµµή εντολών των Windows...2 Το πρόγραµµα WS-FTP...4 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

2 Τι είναι η υπηρεσία FTP; Το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων (FTP, από το File Transfer Protocol) υποστηρίζει τη µεταφορά αρχείων µεταξύ αποµακρυσµένων υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται συνδεµένοι σε δίκτυο και χρησιµοποιούν πρωτόκολλο TCP/IP. Για να µεταφέρετε αρχεία από κάποιον server στον υπολογιστή σας ή το αντίστροφο, θα πρέπει να έχετε πρόσβαση στον αποµακρυσµένο server, να είστε δηλαδή χρήστης του και να σας έχει δοθεί κάποιο username και password. Υπάρχει όµως και το ανώνυµο FTP, που επιτρέπει τη σύνδεση µε έναν αποµακρυσµένο Η/Υ δίνοντας ως userid το anonymous. FTP από τη γραµµή εντολών των Windows Αν είτε η πηγή είτε ο προορισµός µεταφοράς των αρχείων είναι ο σκληρός δίσκος του προσωπικού υπολογιστή του χρήστη ή η δισκέτα, τότε ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει την εντολή ftp στην γραµµή εντολών του MS-DOS prompt των Windows (Π.χ. για περιβάλλον MS-Windows 95: Start -> Programs -> MS-DOS prompt). Αν στη µεταφορά δεν εµπλέκεται φυσικό µέσο εγγραφής, τότε η εντολή ftp πληκτρολογείται στην γραµµή εντολών του Unix, αφού ο χρήστης συνδεθεί µε τον server στον οποίον είναι χρήστης. Μετά την πληκτρολόγηση της εντολής ftp, µπορούµε να δώσουµε διάφορες εντολές. Παρακάτω αναφέρονται οι περισσότερο συνηθισµένες: o hostname Aνοίγει τη σύνδεση µε τον αποµακρυσµένο υπολογιστή. Σαν hostname πληκτρολογούµε το όνοµα ή την αριθµητική διεύθυνση IP του αποµακρυσµένου υπολογιστή. pwd Εµφανίζει τον τρέχοντα κατάλογο εργασίας. ls Εµφανίζει τα περιεχόµενα του τρέχοντος καταλόγου εργασίας. binary Εντολή απαραίτητη όταν πρόκειται να µεταφερθεί binary αρχείο (*.exe, *.zip, *.doc,...). ascii Εντολή απαραίτητη όταν πρόκειται να µεταφερθεί ascii αρχείο. lcd κατάλογος Χρήσιµοποιείται για να ορίσουµε τον κατάλογο του σκληρού δίσκου του υπολογιστή ή της δισκέττας. get filename Μεταφέρει το αρχείο filename από τον αποµακρυσµένο υπολογιστή. put filename Μεταφέρει το αρχείο filename στον αποµακρυσµένο υπολογιστή. bye Έξοδος από το πρόγραµµα ftp Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 2

3 Ακολουθεί ένα παράδειγα µεταφοράς του αρχείου myfile.exe από την περιοχή του χρήστη it9228 στον server macedonia, στον κατάλογο c:\temp του σκληρού δίσκου του προσωπικού του υπολογιστή (oι εντολές πληκτρολογούνται στην γραµµή εντολών του MS-DOS prompt και είναι αυτές µε τα έντονα γράµµατα): c:\>ftp ftp>o macedonia.uom.gr Connected to macedonia.uom.gr 220 macedonia.uom.gr FTP server (Digital UNIX version 5.60) ready. User (macedonia.uom.gr:(none)): it9228 Password required for it9228 Password: 230 User it9228 logged in. ftp>lcd c:\temp Local directory now c:\temp ftp>bi 200 Type set to I. ftp>get myfile.exe 200 PORT command successful. 150 Opening BINARY mode data connection for myfile.exe ( ) (11283 bytes). 226 Transfer complete bytes received in 1.43 seconds (7.89 Kbytes/sec) ftp>bye c:\> Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 3

4 Το πρόγραµµα WS-FTP Όταν ανοίξετε το πρόγραµµα, βλέπετε το παράθυρο διαλόγου της παρακάτω εικόνας. Το παράθυρο αυτό περιέχει τις ιδιότητες ενός session profile, δηλαδή βασικές πληροφορίες για έναν αποµακρυσµένο υπολογιστή ή έναν FTP Server. Αν είναι η πρώτη φορά που δηµιουργείτε ένα session για τον server macedonia.uom.gr, πατήστε το κουµπί New και συµπληρώστε τα πεδία ως εξής (στα πεδία User ID και Password συµπληρώνετε τα δικά σας): - Σύνδεση µε ftp στον macedonia.uom.gr - Πατήστε το κουµπί OK για να γίνει η σύνδεση. Όταν αυτή επιτευχθεί, εµφανίζεται το κύριο παράθυρο του προγράµµατος: - Το παράθυρο του προγράµµατος WS-FTP - Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 4

5 Το παράθυρο αυτό εµφανίζει στα αριστερά τους καταλόγους και τα αρχεία του υπολογιστή του τοπικού συστήµατος (local system), και στα δεξιά τους καταλόγους και τα αρχεία του αποµακρυσµένου συστήµατος (remote system). Ο τρέχων κατάλογος φαίνεται στην κορυφή κάθε περιοχής. Η λίστα από κάτω εµφανίζει τα αρχεία και τους υποκαταλόγους του καταλόγου αυτού. Επίσης φαίνονται και όλα τα διαθέσιµα drives. Τα κουµπιά στα δεξιά κάθε περιοχής αντιστοιχούν σε λειτουργίες για το επιλεγµένο αρχείο ή κατάλογο. Οι πιο σηµαντικές είναι οι εξής: ChgDir (Change Directory) - αλλαγή του τρέχοντος καταλόγου. MkDir (Make Directory) - δηµιουργία υποκαταλόγου. Rename - µετονοµασία του επιλεγµένου στοιχείο. Delete - διαγραφή του επιλεγµένου στοιχείου. Refresh - Ανανέωση των περιεχοµένων της λίστας. DirInfo - Πληροφορίες για τον τρέχοντα κατάλογο. Πριν τη µεταφορά, πρέπει να δηλώσετε τον τύπο της, δηλαδή αν θα είναι Binary ή ASCII. O τύπος Binary χρησιµοποιείται όταν το αρχείο µεταφοράς δεν είναι text αρχείο (ASCII). Παραδείγµατα αρχείων που χρειάζονται Binary µεταφορά είναι τα εκτελέσιµα προγράµµατα, τα έγγραφα του Microsoft Office, τα αρχεία γραφικών κ.ά. Αν το αρχείο είναι text επιλέγουµε ASCII. Αν δεν γνωρίζετε τον τύπο του αρχείου, µπορείτε να επιλέξετε Binary και να βάλετε ένα τικ στη ρύθµιση Auto. Στο κάτω µέρος του παραθύρου υπάρχουν πλήκτρα που αντιστοιχούν σε εργασίες σχετικές µε τη σύνδεση, τις ρυθµίσεις κτλ.: Close Κλείνει τη σύνδεση Connect Ανοίγει µια σύνδεση Cancel - Ακυρώνει την ενέργεια LogWnd Παράθυρο Message Log Help Εµφάνιση της βοήθειας Options Ρυθµίσεις του WS_FTP About Πληροφορίες για το WS_FTP Exit Έξοδος από το WS_FTP Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 5

6 Για παράδειγµα έστω ότι έχετε συνδεθεί µε τον server macedonia.uom.gr και θέλετε να µεταφέρετε το αρχείο simeioseis.doc που βρίσκεται στην περιοχή σας στον server, στον κατάλογο c:\myfiles του τοπικού υπολογιστή. 1. Κάνετε τρέχοντα κατάλογο του local system τον c:\myfiles, κάνοντας όσες φορές χρειάζεται διπλό κλικ στις 2 τελείες (...) που βρίσκονται στην κοτυφή της λίστας αρχιών του τρέχοντος φακέλου του τοπικού υπολογιστή. 2. Επιλέγετε το αρχείο simeioseis.doc της περιοχής σας στον αποµακρυσµένο υπολογιστή. 3. Πατήστε το κουµπί µεταφοράς από τον αποµακρυσµένο στον τοπικό υπολογιστή Μεταφορά αρχείου από τον αποµακρυσµένο στον τοπικό υπολογιστή - Εάν θέλατε να κάνετε µεταφορά αρχείου από τον τοπικό στον αποµακρυσµένο υπολογιστή, για παράδειγµα για να µεταφέρετε το αρχείο notes.doc, θα το επιλέγατε και θα πατούσατε το κουµπί µεταφοράς αρχείου από τον τοπικό στον αποµακρυσµένο υπολογιστή. Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 6

Υπάρχουν αρκετές επιλογές που μπορούμε να δώσουμε στο ping, μια ματιά στο manual θα μας πείσει γι'αυτό.

Υπάρχουν αρκετές επιλογές που μπορούμε να δώσουμε στο ping, μια ματιά στο manual θα μας πείσει γι'αυτό. Κεφάλαιο 13: Βασικές Δικτυακές Εντολές Ένα δίκτυο αποτελείται από υπολογιστές που συνδέονται μεταξύ τους. Ένα δίκτυο μπορεί να περιλαμβάνει μερικούς υπολογιστές σε ένα σπίτι ή γραφείο, ή να είναι τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο TCP/IP για Ρυθµιστή ALCO: Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης. Χρήση λογισµικού DiscoverIP Utility για εύρεση IP διευθύνσεων ρυθµιστή 36

Πρωτόκολλο TCP/IP για Ρυθµιστή ALCO: Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης. Χρήση λογισµικού DiscoverIP Utility για εύρεση IP διευθύνσεων ρυθµιστή 36 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή στους TCP/IP ρυθµιστές 2 1.1. Σύνδεση ρυθµιστή Ethernet TCP/IP σε προσωπικό υπολογιστή (PC) 2 1.2. Απεικόνιση ιστοσελίδων 4 1.3. Όνοµα χρήστη και κωδικός πρόσβασης 5 1.4. Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Εργαστήριο 10 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι διττός: από τη μία πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ιδάσκων Αν. Καθηγητής Ι.Σ.Βενιέρης Αθήνα, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ. Καλτσίδης Χρήστος

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ. Καλτσίδης Χρήστος Καλτσίδης Χρήστος Μάρτιος 2009 Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων στο ΠΣΔ Η υπηρεσία φιλοξενίας σελίδων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχει σκοπό την προβολή των δραστηριοτήτων των σχολικών μονάδων και του

Διαβάστε περισσότερα

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Βιβλιοθήκη&ΚέντροΠληροφόρησης,ΠανεπιστήμιοΠατρών ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης ΤοRefWorksπαρέχεταιαπότηνΚεντρικήΒιβλιοθήκητουΔημοκρίτειου ΠανεπιστημίουΘράκηςσταπλαίσιατουέργου«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1.5. ιαχείριση καταλόγων και αρχείων. Συµπίεση και αποσυµπίεση αρχείων. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 1.5. ιαχείριση καταλόγων και αρχείων. Συµπίεση και αποσυµπίεση αρχείων. Ειδικοί Στόχοι Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής ιαχείριση καταλόγων και αρχείων Ενότητα 1.5 ιαχείριση καταλόγων και αρχείων Συµπίεση και αποσυµπίεση αρχείων Ειδικοί Στόχοι Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να µπορούν:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET 1 version v5.4 Εγχειρίδιο ιαχείρισης 2012 Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET To παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία της INVENTICS A.E. Απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της λειτουργίας Smart Touch

Χρήση της λειτουργίας Smart Touch Χρήση της λειτουργίας Smart Touch Περιεχόμενα Επισκόπηση... 2 Έναρξη του Smart Touch... 2 Χρήση του Smart Touch με τους προεπιλεγμένους αριθμούς λειτουργίας και τις προκαθορισμένες εργασίες... 3 Παράθυρο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση σε ένα Microsoft Windows XP Η/Υ

Σύνδεση σε ένα Microsoft Windows XP Η/Υ Σύνδεση σε ένα Microsoft Windows XP Η/Υ Αυτός ο οδηγός εξηγεί πώς θα συνδεθείτε σε έναν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) του Frederick, πώς να καταχωρίσετε το όνοµα χρήστη και τον προσωπικό σας κωδικό και

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ιστοχώρων στο περιβάλλον Plesk

Διαχείριση Ιστοχώρων στο περιβάλλον Plesk Διαχείριση Ιστοχώρων στο περιβάλλον Plesk Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Κεντρικό μενού... 4 Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης στο Web Περιβάλλον.... 5 Αλλαγή μυστικών κωδικών για πρόσβαση με SFTP / SSH... 6 Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 Ο σχεδιασμός ιστοσελίδας με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Office SharePoint

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ w: http://www.admin.upatras.gr/dkm/pub/main.aspx e: tmx@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ Στην πρώτη εκκίνηση του καταγραφικού πατάμε ΕΞΟΔΟΣ στο παράθυρο με τον «ΟΔΗΓΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» 1) Κάνουμε δεξί κλικ και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η μπάρα

Διαβάστε περισσότερα

H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγη...5 1.1 Tεχνικοί Παράµετροι... 5 1.2 Απόδοση... 6 Κεφάλαιο 2: Hardware...8 2.1H.264 Αυτόνοµο 4/8/16 ΚΑΝΑΛΙΩΝ DVR...

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Monopoly World Edition

Monopoly World Edition Monopoly World Edition ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σεπτέμβριος 2008 Οδηγίες Χρήσης Προγράμματος Σελίδα 1 από 67 1. Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 5 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ... 5 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HUNE RF CARD LOCK SOFTWARE. Version 19.0

Οδηγίες Χρήσης HUNE RF CARD LOCK SOFTWARE. Version 19.0 Οδηγίες Χρήσης HUNE RF CARD LOCK SOFTWARE Version 19.0 RF 1 Εισαγωγή στην ηλεκτρονική κλειδαριά θυρών με χρήση κάρτας RF Το σύστημα ηλεκτρονικής κλειδαριάς, που απαρτίζεται από την συσκευή ανάγνωσης προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 4.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Ενότητα 4.5 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν

Διαβάστε περισσότερα