Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων"

Transcript

1 Άνοιγµα Οικονοµικής Χρήσης Μεταφορές Υπολοίπων Η εργασία καταχώρησης της οικονοµικής χρήσης επιλέγεται ως εξής : Οργάνωση Εφαρµογής Χρήσεις Οργάνωση Αρχεία Οικονοµικές Χρήσεις Στοιχεία Χρήσης Περιγραφή : Αλφαριθµητικό πεδίο στο οποίο ορίζεται η περιγραφή της οικονοµικής χρήσης. Ηµεροµηνία Έναρξης & Λήξης : ηλώνονται οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της οικονοµικής χρήσης. Η εφαρµογή προτείνει στις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, το αµέσως επόµενο διαχειριστικό έτος από την τελευταία δηµιουργηµένη χρήση. Ενώ για την πρώτη φορά που δηµιουργείται, η εταιρία προτείνει το ηµερολογιακό έτος, που χρησιµοποιεί ο χρήστης µπαίνοντας στην εφαρµογή. Καθεστώς Φ.Π.Α Αγορών : Ορίζεται το καθεστώς Φ.Π.Α που θα ισχύει για τις αγορές που θα πραγµατοποιηθούν στα πλαίσια της συγκεκριµένης οικονοµικής χρήσης. ίνονται οι παρακάτω επιλογές: Κανονικό Μειωµένο Απαλλαγή Καθεστώς Φ.Π.Α Λιανικών Πωλήσεων : Ορίζεται το καθεστώς Φ.Π.Α που θα ισχύει για τις πωλήσεις λιανικής, που θα πραγµατοποιηθούν στα πλαίσια της συγκεκριµένης οικονοµικής χρήσης. ίνονται οι παρακάτω επιλογές: Κανονικό Μειωµένο Απαλλαγή Όριο Μηνών για Κλείσιµο Ισολογισµού και Απογραφή : Ορίζονται οι µήνες (µετά το τέλος της διαχειριστικής περιόδου), µέσα στους οποίους µπορούν να γίνουν οι εγγραφές κλεισίµατος Ισολογισµού & Απογραφής. Το Νόµισµα Βιβλίων είναι : Επιλέγοντας ένα από τα πεδία αυτά καθορίζεται εάν το νόµισµα των βιβλίων της εταιρίας είναι το Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό. Η επιχείρηση υποχρεούται σε τήρηση θεωρηµένης αποθήκης : Η επιχείρηση θα υποχρεούται σε τήρηση θεωρηµένης αποθήκης για τη συγκεκριµένη οικονοµική χρήση. Η εφαρµογή δεν επιτρέπει τη µεταβολή του συγκεκριµένου πεδίου, εφόσον έχουν γίνει κινήσεις µέσα στη χρήση. Χρήση βάσει.λ.π: Επιλογή που καθορίζει την παρακολούθηση της χρήσης βάσει ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Διεύθυνση Υπηρεσιών Τμήμα Advanced Business Services (ABS) Page 1/7

2 Περίοδοι: Σελίδα στην οποία ορίζονται οι περίοδοι της χρήσης. Αναλυτικότερα, ορίζονται για τις περιόδους της Απογραφής, τις Κανονικές Περιόδους και της Περιόδου κλεισίµατος Ισολογισµού, η περιγραφή τους, η ηµεροµηνία έναρξης και η ηµεροµηνία λήξης τους. Η εφαρµογή δεν επιτρέπει: Κανονικές περιόδους να επικαλύπτονται χρονικά ή να υπάρχει χρονικό διάστηµα το οποίο δεν ανήκει σε κάποια περίοδο Την αλλαγή της ηµεροµηνίας έναρξης ή λήξης µιας περιόδου εφόσον έχουν γίνει κινήσεις στη συγκεκριµένη χρήση Υποκαταστήµατα ηλώνονται τα υποκαταστήµατα τα οποία εκτελούν τις κινήσεις τους και τις εγγραφές απογραφής και ισολογισµού τους, στα πλαίσια της συγκεκριµένης οικονοµικής χρήσης. Η σχέση υποκαταστήµατος και οικονοµικής χρήσης, δεν είναι περιοριστική, δηλαδή µία οικονοµική χρήση µπορεί να συνδεθεί µε περισσότερα του ενός υποκαταστήµατα. Κατά την επιλογή αυτών, ενηµερώνεται αυτόµατα από την εφαρµογή το καθεστώς Φ.Π.Α Αγορών και Φ.Π.Α Λιανικών Πωλήσεων, που αυτά εφαρµόζούν, στους πελάτες και προµηθευτές µε τους οποίους συνεργάζονται. ηµιουργία Περιόδων Επιλέγοντας το παραπάνω εικονίδιο, δηµιουργούνται αυτόµατα οι περίοδοι της οικονοµικής χρήσης. Τα στοιχεία που ενηµερώνονται είναι τα ακόλουθα: Ηµεροµηνία Καταχώρησης Κινήσεων Απογραφής : Ορίζεται η ηµεροµηνία, στην οποία θα καταχωρούνται τα παραστατικά της απογραφής. Κατανοµή Κανονικών Περιόδων : Σηµείο στο οποίο επιλέγεται ο τρόπος που η εφαρµογή θα κάνει την κατανοµή της οικονοµικής χρήσης σε περιόδους. Υπάρχουν δυο επιλογές: Κατανοµή Ανά Μήνα : Στην περίπτωση αυτή η εφαρµογή ορίζει ότι η κάθε περίοδος είναι και ένας ηµερολογιακός µήνας. Εάν µια χρήση έχει διάρκεια Διεύθυνση Υπηρεσιών Τμήμα Advanced Business Services (ABS) Page 2/7

3 από 15/6-31/12, η εφαρµογή ορίζει ότι η πρώτη περίοδος είναι από 15/6-30/6, η δεύτερη από 1/7-31/7 κοκ. Κατανοµή µε Τυχαίο Τρόπο : Εάν ζητηθεί η κατανοµή να γίνει µε τυχαίο τρόπο, ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει και το πλήθος των περιόδων που επιθυµεί να δηµιουργηθούν. Πλήθος Περιόδων: Ορίζεται ο αριθµός των περιόδων που θα δηµιουργηθούν. Στη συνέχεια, η εφαρµογή βρίσκοντας τη διαφορά λήξης και έναρξης χρήσης σε ηµέρες, δηµιουργεί τόσες περιόδους ίσου χρονικού διαστήµατος σε ηµέρες, όσες και ο αριθµός των περιόδων που έχει δώσει ο χρήστης. Ηµεροµηνία Καταχώρησης Κινήσεων Κλεισίµατος Ισολογισµού : Ορίζεται η ηµεροµηνία µε την οποία θα καταχωρούνται τα παραστατικά κλεισίµατος Ισολογισµού. Πλήθος Περιόδων: Ορίζεται το πλήθος των περιόδων κλεισίµατος ισολογισµού. Η εφαρµογή κατά την περίπτωση µεταβολής ή διαγραφής της χρήσης θέτει τους παρακάτω περιορισµούς : εν επιτρέπει την αλλαγή της ηµεροµηνίας έναρξης ή λήξης της χρήσης εφόσον έχουν γίνει κινήσεις σε αυτή τη χρήση. εν επιτρέπει να επικαλύπτονται ηµεροµηνιακά 2 χρήσεις. Ελέγχει οτι δεν δηµιουργούνται χρονικά κενά µεταξύ των χρήσεων, κατά τη µεταβολή των στοιχείων µιας χρήσης Η διαγραφή µιας οικονοµικής χρήσης είναι εφικτή µόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχουν καταχωρηµένες κινήσεις. Κατά τη διαγραφή η εφαρµογή ελέγχει οτι δεν δηµιουργούνται χρονικά κενά µεταξύ των χρήσεων. Καθορισµός Τρέχουσας Χρήσης Με την εργασία αυτή, που ενεργοποιείται από το εικονίδιο Καθορισµός Τρέχουσας Χρήσης που βρίσκεται στη γραµµή εργαλείων του browser των οικονοµικών χρήσεων, ο χρήστης µπορεί ορίζοντας τα απαραίτητα κριτήρια να αλλάξει την τρέχουσα χρήση. Τα στοιχεία που ορίζονται είναι τα παρακάτω: Να γίνει αντιγραφή του Λογιστικού Σχεδίου : Θα αντιγραφεί το λογιστικό σχέδιο στη νέα τρέχουσα χρήση. Να γίνει αντιγραφή του οριζόµενου πίνακα Λογιστικής. Διεύθυνση Υπηρεσιών Τμήμα Advanced Business Services (ABS) Page 3/7

4 Να γίνει µεταφορά Τιµών Κόστους : Θα µεταφερθούν οι τιµές κόστους στην τρέχουσα χρήση. Κατά την επιλογή του ενεργοποιούνται τα πεδία των προς µεταφορά τιµών. Αυτά είναι: Μέση Τιµή Κόστους Τυπική Τιµή Κόστους Τελευταία Τιµή Αγοράς Τελευταία Τιµή Κόστους Διεύθυνση Υπηρεσιών Τμήμα Advanced Business Services (ABS) Page 4/7

5 Μεταφορές Υπολοίπων Λογαριασµών Οργάνωση Εφαρµογής Χρήσης Εργασίες Μεταφορές Υπολοίπων Λογαριασµών. Για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής ορίζονται τα παρακάτω κριτήρια : Λογαριασµοί : ηλώνονται οι λογαριασµοί λογιστικού σχεδίου, τα υπόλοιπα των οποίων θα µεταφερθούν. Οι λογαριασµοί αυτοί µπορεί να είναι : Γενικής Λογιστικής Αναλυτικής Λογιστικής Τάξεως Λοιποί Διεύθυνση Υπηρεσιών Τμήμα Advanced Business Services (ABS) Page 5/7

6 Νόµισµα : Ορίζεται το νόµισµα στο οποίο εκφράζεται το νόµισµα του λογαριασµού. Τύποι : Επιλέγονται οι τύποι λογαριασµών που θα συµµετέχουν στη διαδικασία µεταφοράς υπολοίπων. Άνοιγµα Χρήσης : Ορίζονται τα στοιχεία βάσει των οποίων καθορίζεται το άνοιγµα της χρήσης. Αφορούν στο λογαριασµό, στον τύπο άρθρου χρεωστικού υπολοίπου, στον τύπου άρθρου πιστωτικού υπολοίπου και στις σειρές αυτών. Κλείσιµο Χρήσης : Τα στοιχεία που δηλώνονται για το κλείσιµο χρήσης είναι ανάλογα µε εκείνα για το άνοιγµα. Αυτόµατη Έκδοση / Ενηµέρωση : Θα γίνεται αυτόµατα η έκδοση και ενηµέρωση των άρθρων που θα περιλαµβάνουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών. Μεταφορά Χρεώσεων και Πιστώσεων : Θα µεταφερθούν τα ποσά χρέωσης και πίστωσης από τη µία χρήση, στην άλλη. Μεταφορά Οικονοµικών Ιεραρχιών: Θα µεταφερθούν τα ποσά των οικονοµικών ιεραρχιών χρεωστικών και πιστωτικών από την µια χρήση στην άλλη (ο τύπος άρθρου θα οριστεί σε κανονική περίοδο). Μεταφορά ποσών µερισµού(μεταβατικοί Λογαριασµοί): Θα µεταφερθούν τα ποσά των µερισµών στην επόµενη χρήση (ο τύπος άρθρου να οριστεί σε κανονική περίοδο και να υπάρχουν διαφορετικές λογιστικές οδηγίες για τους µερισµούς). Μεταφορές Υπολοίπων Πελατών Εργασίας (Οργάνωση Εφαρµογής Χρήσης Εργασίες Μεταφορές Υπολοίπων Πελατών), µέσω της οποίας γίνεται η µεταφορά των υπολοίπων των πελατών, από την µία οικονοµική χρήση, στην άλλη. Τα κριτήρια που ορίζονται είναι : Κωδικός & Περιγραφή : ηλώνονται οι κωδικοί και οι περιγραφές των πελατών τα υπόλοιπα των οποίων θα µεταφερθούν. Μεταφορά Χρεώσεων και Πιστώσεων : Θα µεταφερθούν τα ποσά χρέωσης και πίστωσης των πελατών από τη µία χρήση, στην άλλη. Μεταφορές Υπολοίπων Προµηθευτών Εργασίας (Οργάνωση Εφαρµογής Χρήσης Εργασίες Μεταφορές Υπολοίπων Προµηθευτών), µέσω της οποίας γίνεται η µεταφορά των υπολοίπων των προµηθευτών, από την µία οικονοµική χρήση, στην άλλη. Τα κριτήρια που ορίζονται είναι : Κωδικός & Περιγραφή : ηλώνονται οι κωδικοί και οι περιγραφές των προµηθευτών, τα υπόλοιπα των οποίων θα µεταφερθούν. Μεταφορά Χρεώσεων και Πιστώσεων : Θα µεταφερθούν τα ποσά χρέωσης και πίστωσης των προµηθευτών από τη µία χρήση, στην άλλη. Μεταφορές Υπολοίπων Ειδών Στόχος είναι η µεταφορά των υπολοίπων ειδών (Οργάνωση Εφαρµογής Χρήσης Εργασίες Μεταφορές Υπολοίπων Ειδών), που έχουν κινηθεί, από τη µία οικονοµική χρήση, στην άλλη. Τα κριτήρια που καταχωρούνται είναι : Είδη : Ορίζονται οι κωδικοί και οι περιγραφές των ειδών τα υπόλοιπα των οποίων θα µεταφερθούν. Διεύθυνση Υπηρεσιών Τμήμα Advanced Business Services (ABS) Page 6/7

7 Αποθηκευτικοί Χώροι : ηλώνονται οι κωδικοί των αποθηκευτικοί χώροι, στα πλαίσια των οποίων ανήκουν τα επιλεγµένα είδη. Μεταφορές Ποσοτήτων : Θα γίνεται η µεταφορά των ποσοτήτων των ειδών. Μεταφορές Αξιών : Θα γίνεται η µεταφορά των αξιών των υπολοίπων των ειδών. Τιµή Κόστους Αποτίµησης Υπολοίπων : Ο χρήστης καθορίζει την τιµή στην οποία θα εκφράζεται το κόστος αποτίµησης υπολοίπων. Οι επιλογές που δίνονται είναι : Τυπική Τιµή Κόστους Τελευταία Τιµή Κόστους Μέση Τιµή Κόστους Τιµή Κόστους FIFO Τιµή Κόστους LIFO Μέση Σταθµική Τιµή Κόστους Αξία Υπολοίπου Τιµών Κόστους Εργασία µέσω της οποίας γίνεται η µεταφορά των τιµών κόστους (Οργάνωση Εφαρµογής Χρήσης Εργασίες Μεταφορές Τιµών Κόστους), από τη µία οικονοµική χρήση στην άλλη. Ο χρήστης επιλέγει τις προς µεταφορά τιµές κόστους και πατώντας το πλήκτρο ΟΚ, εκτελείται η εργασία. Είναι εφικτή η µεταφορά των παρακάτω τιµών: Μέση Τιµή Κόστους Τυπική Τιµή Κόστους Τελευταία Τιµή Αγοράς Τελευταία Τιµή Κόστους Διεύθυνση Υπηρεσιών Τμήμα Advanced Business Services (ABS) Page 7/7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΈΚ ΟΣΗ 2.0.0000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 4 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 5 Α1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ... 5 Α2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ... 5 Α3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ... 5 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου.

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου. Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Παράµετρος & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Οικονοµικές Χρήσεις Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Μέσω της εργασίας αυτής, αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης

Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης Έλεγχος Έκδοσης Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης Σειρές εκδόσεων 4.1, 4.5 Εάν στην εγκατάστασή σας χρησιμοποιείτε έκδοση της σειράς 4.1 ή προγενέστερη θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε αναβάθμιση σε 4.12h πριν συνεχίσετε.

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 3 ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 4 ATLANTIS Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2015

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2015 εκέµβριος 2014 Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2015 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν στις λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού ALTEC Software, παρέχονται αποκλειστικά σε συµβεβληµένους πελάτες της και είναι πνευµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1 WinEra GUIDED TOUR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ACADEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ACADEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 3 Entersoft ERP 4 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

WinEra Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

WinEra Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WinEra Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Δημιουργία Εταιρίας...2 B. Καταχώρηση Πελατών / Προμηθευτών...2 Γ. Καταχώρηση Ειδών...3 Δ. Κινήσεις Τιμολόγησης Πελατών Προμηθευτών...4 Ε. Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Η έκδοση 5.91.18 του WinEra ERP καλύπτει τις ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ειδικού Καθεστώτος Καταβολής ΦΠΑ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 231 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ WINERA ERP 231 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ WINERA ERP 234 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 234 3.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της Εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Συνήθεις Ερωτήσεις Ξεκινώντας Παραδείγµατα Λογιστικών Αρθρων... 7 Μάγος ʼρθρων

1 Φιλοσοφία της Εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Συνήθεις Ερωτήσεις Ξεκινώντας Παραδείγµατα Λογιστικών Αρθρων... 7 Μάγος ʼρθρων Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I Γενική Λογιστική 1 Φιλοσοφία της Εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης... 5 Συνήθεις Ερωτήσεις Ξεκινώντας... 5... 5 Παραδείγµατα Λογιστικών Αρθρων... 7 Μάγος ʼρθρων... 8 3 Αναλυτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 1. Δημιουργία Μεταβολή Καρτέλας Λογιστικής. Αν η καρτέλα έχει τύπο Λογιστικής και μορφή Κινούμενη, τότε ενεργοποιείται το πεδίο Αριθμός ΦΤΜ στην θέση του πεδίου Επάγγελμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ------------------------------------------------------- Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Αναμόρφωση Δαπανών

Φορολογική Αναμόρφωση Δαπανών Φορολογική Αναμόρφωση Δαπανών Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου οικονομικών με Αρ. πρωτ.: ΓΔ. ΦΟΡΕΛ. ΔΗΜΕΣ 1156477 ΕΞ 16.11.2011, η παρακολούθηση των δαπανών που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Η προηγούμενη (ετήσια) μορφή με τα αρχεία IL01 & IL01.pis θα υποβληθεί για τελευταία φορά για το έτος 2013 και μετά καταργείται.

Η προηγούμενη (ετήσια) μορφή με τα αρχεία IL01 & IL01.pis θα υποβληθεί για τελευταία φορά για το έτος 2013 και μετά καταργείται. Κεφαλληνίας 103 11251, Αθήνα Τηλ. 2108660903 Fax. 2108660905 http://www.panasoft.gr Αθήνα 07/04/2014 Αγαπητοί μας Πελάτες, Από το 2014, ως γνωστόν αλλάζει ο τρόπος που θα υποβάλλονται οι Συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Point of Sale P.O.S. Console

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Point of Sale P.O.S. Console Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I Food & Beverage Works 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας... 4... 4 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 5 Point of Sale... 5 P.O.S. Console... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΗΓΟΥ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 2. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Με τη λύση της Οικονοµικής ιαχείρισης του Microsoft Business Solutions-Navision έχετε το χρόνο να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας. Βασικά πλεονεκτήµατα: Μπορείτε να προσαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 5 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 5 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I HotelWorks 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 5 2 Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας... 6... 6 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 6 Front Office... 6 ιαχείριση Κρατήσεων... 6 Κρατήσεις-

Διαβάστε περισσότερα

TRUCKING ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

TRUCKING ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TRUCKING ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...5 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ TRUCKING... 5 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 5 ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ CLIENT... 5 ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙ ΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 6 ΟΦΕΛΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 312.509 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 312.509 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 312.509 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή των νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά... 6 1. Λίστα Δώρου... 6 2. Βαρδιολόγιο μισθοδοσίας... 9 3. Cash Flow... 14 4. Φορολογική Αναμόρφωση...

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος.

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος. Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος. 2) Η διαδικασία της απογραφής θα πρέπει να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί σε χρόνο που

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός

Διαβάστε περισσότερα