Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1"

Transcript

1 Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1

2 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών µεταφορών, µέσω της ανάπτυξης εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών σεµιναρίων καθώς και διδακτικού υλικού. Οι ευεργετηθέντες του προγράµµατος είναι κυρίως τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Λόγω του µεγέθους και (σε µερικές περιπτώσεις) του αριθµού των µεµονωµένων προγραµµάτων, δεν είναι δυνατό να δοθούν λεπτοµερείς εξηγήσεις για κάθε ένα από τα αποτελέσµατα και να συµπεριληφθεί στο έντυπο αυτό. Το ακόλουθο υλικό θα πρέπει να χρησιµεύσει ως πύλη (καθώς ορίζει και το όνοµα του προγράµµατος PORTAL) και να εξυπηρετήσει την πρόσβαση των καθηγητών στα µεµονωµένα προγράµµατα και τα αποτελέσµατά τους. Για το λόγο αυτό το παρών υλικό δεν είναι από την άποψη αυτή πλήρες. Εφόσον οι προσδοκίες των καθηγητών, όσον αφορά το παρόν υλικό, διαφοροποιούνται κατά πολύ από την «παροχή αποτελεσµάτων έρευνας της ΕΕ για ένα συγκεκριµένο θέµα» έως την «λεπτοµερή παροχή αποτελεσµάτων ενός συγκεκριµένου ερευνητικού προγράµµατος» -, έγινε προσπάθεια συµβιβασµού ώστε (λίγο πολύ) να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες όλων των οµάδων χριστών. Το ακόλουθο υλικό περιλαµβάνει αποτελέσµατα ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραµµάτων και συµπληρωµατικά αποτελέσµατα από εθνικέ ερευνητικά προγράµµατα. Το PORTAL ευχαριστεί του συµµετέχοντές και συνεργάτες των προγραµµάτων που αναφέρονται ακολούθως. Ο πλήρης κατάλογος των προγραµµάτων και συµπράξεων καθώς και της παρατιθέµενης βιβλιογραφίας δίδεται στο τέλος του τεύχους. Το παρόν υλικό µε τα αποτελέσµατα του προγράµµατος για τον θεµατικό τοµέα «Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές & Εφοδιαστική Πόλεων» συντάχθηκε από τους Ulrich Schäffeler και Jost Wichser (ITV-ETH, Ινστιτούτο Σχεδιασµού Μεταφορών και Συστηµάτων, Ελβετικό Οµοσπονδιακό Τεχνολογικό Ινστιτούτο), το 2001 και προσαρµόστηκε µετά από επεξεργασία µε τους συνεργαζόµενους καθηγητές το LEAN BESTUFS IDIOMA COST 321 SOFTICE FV-2000 FREYA INFREDAT REFORM COST 339 DIRECT Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 2

3 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή Εισαγωγή Ο ορισµός των Εµπορευµατικών Μεταφορών στα Αστικά Κέντρα Σηµασία των Αστικών Εµπορευµατικών Μεταφορών... 6 Προβλήµατα που οφείλονται στις αστικές εµπορευµατικές µεταφορές... 6 Ανάγκη για αστικές εµπορευµατικές µεταφορές Η Σχέση µε Ευρωπαϊκές Πολιτικές Περίληψη Εισαγωγή στην διαδικασία Εφοδιαστικής (Logistics) Η έννοια της εφοδιαστικής Η διαδικασία της Εφοδιαστικής οµή Οικονοµικές αρχές εφοδιαστικής Επιβατικές µεταφορές Εµπορευµατικές µεταφορές Ροή Αγαθών και Εµπορευµατικές Μεταφορές Ροή αγαθών ιαδικασία µεταφορών Χαρακτηριστικά Εµπορευµατικών Μεταφορών σε Αστικές Περιοχές Εξωτερικές Οριακές Συνθήκες Χωρικοί περιορισµοί Κυκλοφοριακή υποδοµή Περιβαλλοντικοί προβληµατισµοί και ευαισθησίες Συνδέσεις εντός της µεταφορικής αλυσίδας Παραλήπτες χωρίς συγκεκριµένα logistics παράδοσης Παραλήπτες µε εταιρεία διανοµών συντονισµένων διαδικασιών εφοδιαστικής Παραλήπτες µε αυτό συντονισµένες διαδικασίες εφοδιαστικής Προβλήµατα Έλλειψη διαχειριστικού ελέγχου για το σύστηµα Προβλήµατα διανοµής Υποβέλτιστες Αλυσίδες µεταφορών, από µία µακροοικονοµική θεώρηση υνατότητες βελτιστοποίησης Νέες µορφές οργάνωσης Κέντρα διανοµής αγαθών Έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά της επιχειρησιακής διαχείρισης Έλλειψη ετοιµότητας για συνεργασία Έλλειψη ταυτοποίησης Μείωση αναγκών Εµπορευµατικά χωριά (Κέντρα εµπορευµατικών µεταφορών) Υπηρεσίες υποδοµής Θετικά µακροοικονοµικά αποτελέσµατα Πιθανά αρνητικά αποτελέσµατα Ανάπτυξη νέων τεχνικών Νέες τεχνολογίες µεταφόρτωσης Λειτουργικές Απαιτήσεις Μικρά κοντέινερς στη σφαίρα της εφοδιαστικής [14] Τι είναι τα µικρότερα κοντέινερς σε τεχνική έννοια Προτάσεις για πρότυπα µικρών κοντέινερς Εµπειρίες µε µικρά κοντέινερ Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 3

4 4.13 Περαιτέρω Ανάπτυξη Μηχανισµοί ιοικητικού Ελέγχου [1] Πιθανές περιοχές για µηχανισµούς ελέγχου Εθνικές διαφορές, προσαρµογή σε τοπικό επίπεδο Προτεινόµενη λίστα µελέτης Ασκήσεις Μη απαραίτητες εµπορευµατικές µεταφορές Στόχοι Θέµατα προς Συζήτηση Αποτελεσµατικότητα µικρών κοντέινερς Στόχοι Θέµατα προς Συζήτηση Αναζητώντας Πολιτικό Συµβιβασµό Στόχοι Θέµατα προς Συζήτηση Εµπορευµατικά χωριά Στόχοι Θέµατα προς Συζήτηση Γλωσσάριο Βιβλιογραφία Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές Οι κοινοπραξίες των προγραµµάτων...46 Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 4

5 1. Εισαγωγή 1.1 Εισαγωγή Στα ακόλουθα κεφάλαια, περιγράφονται τα ειδικά χαρακτηριστικά των εµπορευµατικών µεταφορών σε αστικές περιοχές και τα µητροπολιτικά κέντρα. Καθώς οι µεταφορικές αλυσίδες αποτελούν τόσο τεχνικά όσο και οργανωτικά µια ενότητα και καθώς οι αλυσίδες µεταφορών διασχίζουν τα γεωγραφικά σύνορα µητροπολιτικών περιοχών, δεν καθίσταται δυνατή µια αναλυτική εξέταση των αστικών εµπορευµατικών µεταφορών. Εποµένως το ακόλουθο κεφάλαιο καλύπτει συνολικά την αλυσίδα µεταφορών. Οι εµπορευµατικές µεταφορές σε αστικές περιοχές συνοδεύονται συνήθως µε την έννοια της εφοδιαστικής (logistics) πόλεως. Η εφοδιαστική (logistics) πόλεως, µε την έννοια του εφοδιασµού των πόλεων µε αγαθά (εµπορεύµατα), αποτελεί µέρος του θέµατος που εξετάζεται. Οι εµπορευµατικές µεταφορές σε αστικές περιοχές περιλαµβάνουν πολύ περισσότερα από συντήρηση και διάθεση τους στα αστικά κέντρα. 1.2 Ο ορισµός των Εµπορευµατικών Μεταφορών στα Αστικά Κέντρα Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι εµπορευµατικές µεταφορές σε αστικές περιοχές πρέπει να εξεταστούν, διαφέρουν σε µεγάλο βαθµό από αυτές των µη αστικών περιοχών. Ένας λόγος για τα χαρακτηριστικά των εµπορευµατικών µεταφορών στις αστικές περιοχές είναι η σηµαντική περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Σαν αποτέλεσµα του παραπάνω, εκτεταµένη έρευνα σε αυτό το πεδίο έχει πραγµατοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Εντούτοις, αυτές οι νέες εξελίξεις στον τοµέα των εµπορευµατικών µεταφορών, αν και σηµαντικές για µελλοντική ανάπτυξη, δεν έχουν έρθει σε πρώτη µοίρα. Οι βελτιώσεις είναι σηµαντικές µόνο όταν όλοι οι συµµετέχοντες είναι θετικά διακείµενοι στην απορρόφηση νέας γνώσης και ξεκινούν να την εφαρµόζουν πρακτικά. Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 5

6 Πολιτικές Ρυθµίσεις Μεγάλοι Περιορισµοί Οικονοµικές ανάγκες Θετικά Μακροοικονοµικά Αποτελέσµατα Στρατηγική ευστοχία κατευθυνόµενη επιρροή Ιδιαιτερότητες των παρόντων εφοδιαστικών διαδικασιών Έρευνα και ανάπτυξη Νέες αντιλήψεις για την εφοδιαστική πόλεως Τρόπος Σκέψης Αρνητικά Μακροοικονοµικά Αποτελέσµατα Υπάρχουσα διαδικασία Μελλοντική διαδικασία ΣΧΗΜΑ 1: Σηµασία της έρευνας στις αστικές εµπορευµατικές µεταφορές 1.3 Σηµασία των Αστικών Εµπορευµατικών Μεταφορών Στην Ευρώπη, ένα ποσοστό πληθυσµού άνω του 75%, ζει σε αστικές περιοχές [3] και ως συνέπεια αυτού, η βιοµηχανική παραγωγή είναι επίσης συγκεντρωµένη σε αστικές περιοχές. Αυτό συνεπάγεται υψηλές δυνατότητες εκµετάλλευσης για τις εµπορευµατικές µεταφορές. Επί του συνόλου της κυκλοφορίας στις αστικές περιοχές, οι εµπορευµατικές µεταφορές (φορτηγά > 3,5 τόνων) έχουν ένα µερίδιο της τάξης του 10 %. Αν τα φορτηγάκια και τα αυτοκίνητα, τα οποία έχουν γίνει όλο και περισσότερο σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, συµπεριληφθούν στο παραπάνω µερίδιο, τότε το ποσοστό θα ήταν πολύ υψηλότερο [13]. Η σηµασία των αστικών εµπορευµατικών µεταφορών, µπορεί να φανεί από την κατανοµή κόστους εντός της εµπορευµατικής αλυσίδας µεταφορών. Το µερίδιο των υπηρεσιών διανοµής, το οποίο συχνά λαµβάνει χώρα στις αστικές περιοχές, υπολογίζεται γύρω στο 40% επί του συνολικού κόστους µεταφοράς (door-to-door cost) [7]. Το παραπάνω ποσοστό µπορεί να αυξηθεί περαιτέρω µέσω της µείωσης των αποθεµάτων, του µικρότερου µεγέθους των αποστολών και της αύξησης του αριθµού τους. Προβλήµατα που οφείλονται στις αστικές εµπορευµατικές µεταφορές Εξαιτίας της υψηλής πυκνότητας των αστικών κέντρων και των περιορισµένων πηγών (υποδοµή, περιβαλλοντικές πηγές), οι αστικές εµπορευµατικές µεταφορές, έχουν να αντιµετωπίσουν πολλές δυσκολίες. Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 6

7 Επιπλέον της υψηλής πληθυσµιακής πυκνότητας και κατανάλωσης, υπάρχει και υψηλή πυκνότητα κτιρίων. Εποµένως, η κυκλοφοριακή υποδοµή είναι πολύ περιορισµένη και οι δυνατότητες επέκτασης δεσµεύονται από την έλλειψη µη αξιοποιηµένων περιοχών. Από την άλλη πλευρά η υπόγεια κατασκευή είναι πολύ ακριβή και µπορεί να επιτευχθεί µόνο σε ορισµένες περιπτώσεις. Πέρα των εµποδίων εξαιτίας της κυκλοφοριακής υποδοµής, οι περιβαλλοντικές πτυχές έχουν µεγάλη σηµασία σε αστικές περιοχές. Στην αστική περιοχή της Βρέµης, Γερµανία (~ κάτοικοι) περισσότεροι των 500 τόνων καυσίµων καταναλώνονται καθηµερινά (εµπορεύµατα και επιβάτες). Αυτό οδηγεί στις παρακάτω εκποµπές ρύπων: Μονοξείδιο του άνθρακα 34 τόνοι /ηµέρα Αιωρούµενα Σωµατίδια 0.16 τόνοι /ηµέρα Οξείδια του αζώτου 18 τόνοι /ηµέρα Μεθάνιο 8 τόνοι /ηµέρα Το µερίδιο των εµπορευµατικών µεταφορών στην κατανάλωση ενέργειας και στην µόλυνση είναι µεγαλύτερη από το αντίστοιχο ποσοστό των οχηµατοχιλιοµέτρων [13]. Μια επιπλέον περιβαλλοντική πτυχή είναι ο κυκλοφοριακός θόρυβος στις αστικές περιοχές. Στην πόλη της Ζυρίχης, το ένα τρίτο του πληθυσµού ζει σε περιοχές µε εκποµπές θορύβου πάνω από τα επιτρεπτά όρια, που έχουν τεθεί από τον οµοσπονδιακό νόµο.[12]. Ανάγκη για αστικές εµπορευµατικές µεταφορές Παρά τα προβλήµατα που περιγράφηκαν στο παραπάνω κεφάλαιο, το κέρδος για ολόκληρη την κοινωνία είναι µια συγκρουόµενη έννοια. Όσο αφορά την οικονοµική ανταγωνιστικότητα της αστικής περιοχής, είναι πολύ σηµαντικό δοθεί η εγγύηση µιας ελεύθερης και φθηνής ανταλλαγής των αγαθών. Τα κέντρα των πόλεων, υποφέρουν σε σχέση µε τα περιφερειακά εµπορικά κέντρα, εάν η παράδοση είναι ακριβή. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ένα φορτηγό διανοµών προκαλεί σε µια οικιστική περιοχή περισσότερα προβλήµατα από ότι 100 ιδιωτικά αυτοκίνητα, που µεταφέρουν την ίδια ποσότητα προϊόντων από ένα απόµακρο εµπορικό κέντρο. 1.4 Η Σχέση µε Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ένας από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η εναρµόνιση κι η ενοποίηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση. Ο στόχος αυτός, είναι άµεσα σχετιζόµενος µε την αποδοτικότητα του συστήµατος µεταφορών αγαθών. Παρόλο που το µεγαλύτερο µέρος των εµπορευµατικών µεταφορών γίνεται µεταξύ διαφόρων περιοχών, σχεδόν όλοι οι δρόµοι καταλήγουν σε αστικές περιοχές µια κι εκεί βρίσκεται βρίσκεται ο καταναλωτής. Επίσης, για διάφορους λόγους κυρίως περιβαλλοντικούς- η Ε.Ε συµµετέχει στην χάραξη πολιτικής για θέµατα σχετιζόµενα µε τις µεταφορές. Πολλά από τα προβλήµατα τα οποία προσεγγίζονται µέσω της χάραξης πολιτικής (ρύπανση, συµφόριση), είναι ιδιαίτερα έντονα στις αστικές περιοχές. Εποµένως θα ήταν αναµενόµενο να πιστεύεται ότι οι αστικές εµπορευµατικές περιοχές θα αποτελούσα κεντρικό θέµα στην ευρωπαϊκή χάραξη πολιτικής. Παρ όλα αυτά, στα έγγραφα Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 7

8 που έχουν δηµοσιευθεί από την επιτροπή για την στήριξη της κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής στις µεταφορές, θέµατα όπως η εφοδιαστική πόλεων, σπάνια αναφέρονται. Η πολυπλοκότητα του θέµατος, ειδικά οι σύνδεσµοι µε τον εµπορικό ανταγωνισµό και ο περιορισµένος χώρος για δηµόσιες πρωτοβουλίες που απορρέουν από αυτό, αποτελούν την πιθανότερη αιτία πίσω από την αποσιώπιση αυτή στα επίσηµα έγγραφα. Μια πρώτη αναγνώριση της πολυπλοκότητας των θεµάτων αυτών, παρουσιάζεται στην Πράσινη Βίβλο: Οι επιπτώσεις των Μεταφορών στο Περιβάλλον, COM (92)46, Εδώ δηλώνεται ότι «H µεταφορά αγαθών πρέπει να αντιµετωπίζεται ως αναπόσπαστο µέρος των διαδικασιών παραγωγής και διανοµής». ίδονται παραδείγµατα οµικών αλλαγών που προκάλεσαν µια γενική αύξηση στη ζήτηση µεταφοράς αγαθών. Τέτοια παραδείγµατα είναι η διαχείριση χρονικής ακρίβειας (just in - time management) και η παραγωγή η προσανατολισµένη στον πελάτη. Η επιλογή του µέσου µεταφοράς συζητάται και καταλήγει στο συµπέρασµα ότι ποιοτικές παράµετροι όπως η αξιοπιστία και ευελιξία, βαραίνουν σε σπουδαιότητα. Αστικές διανοµές, τοπικές αµετρίες κλπ δεν αποτελούν ιδιαίτερο θέµα της συζήτησης. Κατά το δεύτερο µισό της δεκαετίας του 90 µεγάλο µέρος των συζητήσεων για την πολιτική των µεταφορών εστίαζε σε θέµατα που αφορούσαν τρόπους τιµολόγησης. Ως αποτέλεσµα των συζητήσεων αυτών δηµοσιεύτηκε το 1998 η Λευκή Βίβλος: ίκαιη Χρέωση για χρήση Υποδοµών.Η Βίβλος προτείνει πρακτικά βήµατα για την εφαρµογή κοινής πολιτικής τιµολόγησης των µεταφορών σε όλη την Ε.Ε. Η βασική ιδέα ήταν η απόδοση του πραγµατικού κόστους στους χρήστες των µεταφορών, δίνοντάς τους έτσι, την βάση για καλύτερες επιλογές σε ότι αφορά θέµατα όπως µέσο, διαδροµή κτλ. Κατά την ίκαιη χρέωση για την χρήση των υποδοµών συµπεραίνεται ότι εάν η τιµολόγιση βασίζεται στο κοινωνικό οριακό κόστος, εντικατοπτρίζοντας και το εξωτερικό κόστος, θα οδηγούσε σε νέα, αποδοτικότερα συστήµατα διανοµής και εφοδιαστικής. Εδώ γίνεται ξεκάθαρα η υπόθεση ότι ο τρέχων σχεδιασµός των συστηµάτων αυτών δεν είναι ο ιδανικότερος από κοινωνικής πλευράς. Παρ όλα αυτά θεωρείται ότι η αγορά έχει την συνατότητα να δώσει λύσεις στα τεχνικά και οργανωτικά θέµατα ενός βελτιωµένου σχεδιασµού, εάν ενεργοποιηθούν οι σωστοί µηχανισµοί τιµολόγισης. Πρόσφατα εκδόθηκε ένα περιεκτικό έγγραφο που διατυπώνει την ευρωπϊκή Πολιτική Μεταφορών: Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών για το 2010: Περίοδος Αποφάσεων, COM (2001)370. Εδώ η εµπιστοσύνη στην τιµολόγηση του οριακού κόστους φαίνεται να είναι µειωµένη. Αν και οι µηχανισµοί τιµολόγισης περιλαµβάνονται µεταξύ των προτεινόµενων εργαλείων, τώρα δίδεται ένα ευρύτερο πεδίο µέτρων για την µείωση των διαφόρων ελλείψεων στο σύστηµα µεταφορών. Αναγνωρίζεται παρόλα αυτά ότι για λόγους επιδοτήσεων, εθνικοί ή τοπικοί οργανισµοί θα είναι καταλληλότεροι οι κριτές πολλών µέτρων, απ ότι οργανισµοί που λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι διατοπικές και διεθνείς εµπορευµατικές µεταφορές θεωρούνται καίριες για τον εµπορικό ανταγωνισµό και την οικονοµική ενοποίηση και γι αυτό αποτελούν αντικείµενο σαφών υποδείξεων για την λήψη µέτρων. Μεταξύ των υποδείξεων αυτών είναι η εισαγωγή νέων επαγγελµάτων εµπορευµατική ενοποίηση-και οικονοµική υποστήριξη στην ανάπτυξη τεχνολογιών διατροπικών µεταφορών. Για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών για το 2010 δεν υπάρχουν λεπτοµερείς προτάσεις που να αφορούν µέτρα για την βελτίωση των αστικών εµπορευµατικών µεταφορών. Παρ όλα αυτά στην έκθεση δηλώνεται ξεκάθαρα ότι οι ανάγκες για αυξηµένη ενοποίηση και νέες τεχνολογικές λύσεις, είναι εξίσου αναγκαίες και στο τελικό στάδιο διανοµής των αγαθών. Έτσι, η επιτροπή εξέφρασε την υποστήριξή της για ευρύτερες αλλά τοπικές πρωτοβουλίες πολιτικών στο πεδίο της εφοδιαστικής πόλεων. Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 8

9 1.5 Περίληψη Καθώς οι αστικές εµπορευµατικές Μεταφορές αποτελούν µέρος ολόκληρης της µεταφορικής αλυσίδας, πρέπει να έχουν, µια ευρύτερη αντιµετώπιση. Οι αστικές Μεταφορές ως µέρος της αλυσίδας των εµπορευµατικών µεταφορών, έχουν τις δικές τους απαιτήσεις: Η πρόσβαση στα κέντρα των ευρωπαϊκών πόλεων είναι περιορισµένη εξαιτίας: - στενών δρόµων - Υπερβολικής χρέωσης χρήσης οδικών δικτύων - Περιορισµών οδικής κυκλοφορίας λόγω της µεγάλης πυκνότητας κατοίκων και των απαιτήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων Καθώς οι αστικές εµπορευµατικές µεταφορές είναι κυρίως η διανοµή των αγαθών στο τέλος της µεταφορικής αλυσίδας, τα φορτία είναι, ως επί το πλείστον µικρά, γεγονός που συνεπάγεται πολλά ταξίδια. Καθώς οι αστικές εµπορευµατικές µεταφορές πρέπει να συµπεριληφθούν στην µεταφορική αλυσίδα, είναι απαραίτητο να γίνουν συµβιβασµοί των απαιτήσεων των ασικών µεταφορικών εµπορευµάτων και άλλων µερών της µεταφορικής αλυσίδας. υστυχώς τέτοιοι συµβιβασµοί συχνά οδηγούν στο να δοθεί υπέρµετρο βάρος στις υπεραστικές µεταφορές και δεν λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις των αστικών εµπορευµατικών µεταφορών. Καθώς η βελτιστοποίηση των κυκλοφοριακών ροών στα αστικά κέντρα συχνά δεν είναι σύµφωνη µε τα συµφέρονται των εµπλεοκοµένων, υπάρχει και η τάση ρύθµισης των κυκλοφοριακών ροών σύµφωνα µε τις εξειδικευµένες τους ανάγκες, οι οποίες δεν συµβαδίζουν µε τους στόχους µιας συνολικής βελτίωσης. Για τον λόγο αυτό, προσεγγίσεις των κέντρων εµπορευµατικών διανοµών ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς επιτυχία. Η οργάνωση κέντρων εµπορευµατικής κίνησης έχει πετύχει βελτιώσεις. Ο στόχος των κέντρων αυτών είναι η συγκέντρωση των επιχειρήσεων µε έντονη εµπορευµατική κίνηση, σε καλά δικτυωµένες βιοµηχανικές περιοχές. Για τέτοιου είδους κέντρα εµπορευµατικής κίνησης ο εξοπλισµός για διατροπικές µεταφορές (τερµατικοί σταθµοί) µπορούν να χορηγηθούν. Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 9

10 2. Εισαγωγή στην διαδικασία Εφοδιαστικής (Logistics) 2.1 Η έννοια της εφοδιαστικής Η έννοια της εφοδιαστικής χρησιµοποιείται σε πολλές γνωστικές περιοχές, όπως τα µαθηµατικά, οικονοµικά κτλ. Η έννοια της εφοδιαστικής χρησιµοποιήθηκε αρχικά στην στρατιωτική σφαίρα, και σήµαινε υποστήριξη σε προσωπικό και υλικό για τα µαχόµενα στρατεύµατα (τροφή, όπλα, υλικά, υπηρεσίες συντήρησης και επιδιόρθωσης, ιατρικές υπηρεσίες και µεταφορές). Αργότερα η έννοια βρήκε χώρο ανάπτυξης στα οικονοµικά. Ο αρχικός ορισµός µπορεί να βρεθεί στην προέλευση του κόσµου, η έκφραση προέρχεται από την Γαλλική λέξη: logistique, Logis. Στην παρούσα εξέταση, χρειάζεται µόνο ο οικονοµικός ορισµός της εφοδιαστικής (logistics): Εφοδιαστική είναι εκείνο το κοµµάτι της αλυσίδας εφοδιασµού, που σχεδιάζει, εφαρµόζει και ελέγχει την αποτελεσµατική ροή και αποθήκευση των αγαθών, υπηρεσιών και σχετικών πληροφοριών, από το σηµείο προέλευσης στο σηµείο κατανάλωσης, για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των καταναλωτών [2]. Οι µεταφορές είναι µέρος της εφοδιαστικής, σε συνάρτηση µε την διαδικασία απόκτησης και διανοµής των αγαθών. 2.2 Η διαδικασία της Εφοδιαστικής οµή Η διαδικασία της εφοδιαστικής περιγράφει την αλληλεπίδραση παραγωγής, κίνησης και αποθήκευσης. Μια τέτοια διαδικασία µπορεί να παρουσιαστεί σαν ένα δίκτυο. Τα αγαθά κινούνται µέσω του δικτύου. ύο διαφορετικά στοιχεία ενός δικτύου απεικονίζουν τις κύριες λειτουργίες της διαδικασίας της εφοδιαστικής: Κεντροειδή Συνδέσεις Αποθήκευση Κίνηση Τα κεντροειδή µπορεί να έχουν διαφορετικές λειτουργίες: Παραγωγή: δηλαδή, η ποιοτική αλλαγή του αγαθού ιαχωρισµός: δηλαδή διαφορετικές µεταφορτώσεις Αποθήκευση: δηλαδή, αγαθά που αποθηκεύονται µέχρι να ζητηθούν από τους καταναλωτές Κατανάλωση: δηλαδή τα αγαθά καταναλίσκονται ή αλλάζουν ποιοτικά Απόρριψη: αποµάκρυνση καταναλωµένων αγαθών Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 10

11 Συνδέσεις είναι οι µεταφορικοί άξονες. Η κλασική άποψη για τις µεταφορές είναι ότι καταπιάνονται µόνο µε την κάλυψη της απόστασης µεταξύ δύο κεντροειδών. Σήµερα οι µεταφορές είναι κατανοητές σαν µέρος της διαδικασίας εφοδιαστικής. Οικονοµικές αρχές εφοδιαστικής Η διαδικασία εφοδιαστικής κατευθύνεται µέσω των παραγωγικών συντελεστών. Αυτοί είναι: Κόστος, Χρόνος και Ποιότητα Η γεωγραφική θέση διαφόρων κεντροειδών εποµένως εξαρτάται από: Κόστος παραγωγής, συγκεκριµένα από την διαθεσιµότητα και το κόστος του προσωπικού, της ενέργειας και της παραγωγής Κόστος αποθήκευσης και οι φυσικές δυνατότητες οικοδόµησης αποθηκών Κόστος αποθήκευσης και οι φυσικές δυνατότητες οικοδόµησης αποθηκών Ποιοτικοί παράγοντες της παραγωγής, ανασύνθεσης και µεταφοράς υνατότητες µεταφορικής σύνδεσης µεταξύ κεντροειδών καθώς και των απαιτήσεων κόστους και χρόνου. Η τελική επιλεγείσα µεταβλητή στην διαδικασία εφοδιαστικής για παρασκευή και διανοµή ενός αγαθού, είναι η συνολικά βέλτιστη όσον αφορά τις χρήσεις αγοράς. Η συγκεκριµένη τοποθεσία, τα µεταφορικά µέσα και οι διαδροµές επιλέγονται για να φέρουν το προϊόν στον πελάτη σε καλή τιµή, το σωστό χρόνο, στην σωστή ποσότητα και στην σωστή κατάσταση. Παραδείγµατα Οι τοποθεσίες παραγωγής πάντα επιλέγονται στην βάση του χαµηλότερου παραγωγικού κόστους. Σήµερα, αυτές οι τοποθεσίες αυξάνονται σε χώρες όπου οι µισθοί είναι χαµηλοί και υπάρχει µικρό ενδιαφέρον για το περιβάλλον. Ακόµα αποµακρύνονται από τον τόπο κατανάλωσης, αλλά η µεταφορά είναι ακόµα φθηνότερη από ότι το υψηλόµισθο προσωπικό. Οποτεδήποτε είναι δυνατόν οι αποθηκεύσεις αποφεύγονται, αντί γενικότερα κατά την διάρκεια των αποθηκεύσεων µικρή αξία προστίθεται, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Οµοίως, πρέπει να τονιστεί ότι κατά την διάρκεια της αποθήκευσης το κεφάλαιο παραµένει ανενεργό. Η ανασύνθεση εξυπηρετεί στην βελτιστοποίσηση του κόστους των µεταφορών, κατά την οποία µπορεί να εφαρµοστεί µεταφορά µεγαλύτερων µονάδων µεγιστοποιώντας το ωφέλιµο φορτίο και περιορίζοντας τη συσκευασία. Επιπρόσθετα, απλοποιείται η απαραίτητη ροή πληροφοριών για τις διαδικασίες εφοδιαστικής. ΕΙΚΌΝΑ 1: Τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας παράγονται σε χώρες υψηλού κόστους. Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 11

12 Οι µεγάλες αποστάσεις µεταξύ σηµείων παραγωγής και αγορών, έχει οδηγήσει, για οικονοµικούς κυρίως λόγους, στο να γίνει ο χρόνος σηµαντικό στοιχείο της διαδικασίας εφοδιαστικής. Από την µια πλευρά, µεταφορές και κεφάλαιο συνδέονται στενά ώστε να επηρεάζουν το µεταφορικό κόστος και από την άλλη, η µείωση των αποθηκευµένων εµπορευµάτων οδηγεί σε υψηλά ποσά αξιοπιστίας. Αυτό οδηγεί σε λειτουργίες just in time, κάτι που σηµαίνει µικρό χρόνο µεταφοράς και υψηλή αξιοπιστία. Η αξιοπιστία είναι η περισσότερο σηµαντική παράµετρος, µε εξαίρεση τα αγαθά υψηλής αξίας. Οι επιλογές µεταφορικών µέσων και διαδροµών, βελτιστοποιούνται από µόνες τους µέσω των διαδικασιών της αγοράς. Το κόστος προσωπικού για µαζική παραγωγή συχνά οδηγεί σε αποµακρυσµένες τοποθεσίες παραγωγής, καθώς αυτές αποτελούν µια µεγαλύτερη αναλογία στο τελικό κόστος από ότι οι µεταφορές. Η παρούσα παγκόσµια οικονοµία σχηµατίζεται µερικώς από µεγάλες διαφορές στο κόστος παραγωγής, και µερικώς µέσω των εξοικονοµήσεων κόστους και των διαφόρων µεταφορικών δυνατοτήτων. Εποµένως, οι σηµαντικά αυξανόµενοι κυκλοφοριακοί φόρτοι καθορίζονται κυρίως από το διαφορετικό κόστος παραγωγής, παρά από το µεταφορικό κόστος. Επιβατικές µεταφορές Εµπορευµατικές µεταφορές Σε αντίθεση µε τις επιβατικές µεταφορές δεν υπάρχουν αγαθά που θα µπορούσαν να µεταφερθούν από µόνα τους. Τα αγαθά κινούνται συνεχώς και η µεταφορά τους οργανώνεται από τους ανθρώπους. Μια κεντρική διαφορά είναι ότι τα αγαθά δεν µπορούν να µπουν ή να βγουν από το κοντέινερ χωρίς µια εξωτερική επίδραση. Μια αλλαγή των κοντέινερς ή των µεταφορικών µέσων είναι πάντα εξαρτώµενη από τα έξοδα και το κόστος. Επιβάτες Μετακίνηση (ενεργή) Επιβίβαση, αποβίβαση και µεταφορά χωρίς βοήθεια ιαδικασία πληροφόρησης δραστηριοποίηση χωρίς βοήθεια Επιλογή µεταξύ µέσων, χωρίς βοήθεια, αλλά συχνά χωρίς λογική Αγαθά Μεταφορά (παθητική) Ανάγκη φόρτωσης, εκφόρτωσης και µεταφοράς Η πληροφόρηση πρέπει να παρέχεται µέσω διαχειριστών Οι διαχειριστές προχωρούν στην επιλογή των µεταφορικών µέσων µε λογικό τρόπο ΣΧΗΜΑ 2: ιαφορές µεταξύ επιβατικών και εµπορευµατικών µεταφορών Όπως στις επιβατικές µεταφορές, η παθητική πληροφόρηση (σηµατοδότες, πινακίδες, ανακοινώσεις, κτλ) καθοδηγεί τους ταξιδιώτες, µια ροή πληροφοριών καθοδηγεί και τις εµπορευµατικές µεταφορές σε σχέση µε την ροή των αγαθών. Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 12

13 ΕΙΚΌΝΑ 2: Ακριβή υποδοµή είναι αναγκαία για την µεταφορά αγαθών Τα κυρίως κριτήρια για την επιλογή του µεταφορικού µέσου είναι: Κόστος µεταφοράς Χρόνος µεταφοράς Αξιοπιστία µεταφοράς, σε ότι αφορά τον χρόνο Ασφάλεια µεταφερόµενων αγαθών Για λόγους δυσκολίας σχετικά µε την ροή των πληροφοριών, η µεταφορά µε ένα µέσο, είναι περισσότερο προτιµητέα, ακόµα και αν τα υπόλοιπα κριτήρια είναι υπέρ της χρήσης πολλαπλών µέσων µεταφοράς. 2.3 Ροή Αγαθών και Εµπορευµατικές Μεταφορές Ροή αγαθών Οι διαδικασίες εφοδιαστικής, κυρίως διαιρούνται σε δύο τύπους. Συστήµατα ενός βήµατος Η ροή των αγαθών µεταξύ του σηµείου προέλευσης και του σηµείου προορισµού είναι άµεση. Το σύστηµα έχει το πλεονέκτηµα του ότι η ροή αγαθών µεταξύ σηµείων προέλευσης και προορισµού είναι ενιαία. Έτσι, δεν απαιτείται επιπλέον κόστος αποθήκευσης και προώθησης των αγαθών. Σηµείο προέλευσης Σηµείο υποδοχής ΣΧΗΜΑ 3: Σύστηµα ενός βήµατος, άµεση ροή των αγαθών [4] Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 13

14 Συστήµατα πολλαπλών βηµάτων Σε αυτή την περίπτωση, η ροή των αγαθών µεταξύ του σηµείου προέλευσης και του σηµείου Υποδοχής είναι έµµεση. Η ροή των αγαθών διακόπτεται τουλάχιστον για µια φορά. Σε αυτό το σηµείο, διαδικασία διανοµής ή ενοποίησης λαµβάνει χώρα. ιανοµή: ελαχιστοποίηση των µεταφορικών µονάδων (εξαιτίας της περιορισµένης καταναλωτικής ζήτησης) Συγχώνευση: πολλές µικρές ροές αγαθών, ενοποιούνται σε µια µεγαλύτερη (ενοποίηση). Σηµείο διάσπασης Σηµείο υποδοχής Σηµείο διανοµής Σηµείο υποδοχής Σηµείο συγχώνευσης Σηµείο διανοµής ΣΧΗΜΑ 4: Σύστηµα πολλαπλών βηµάτων, µε έµµεση ροή αγαθών [4] Συνδυασµένο σύστηµα Σε ένα συνδυασµένο σύστηµα, η ταυτόχρονη άµεση και έµµεση ροή αγαθών είναι δυνατή. Σε µεγάλες αποστάσεις η ροή αγαθών µπορεί να είναι για παράδειγµα πολύ αργή για να καλύψει εγκαίρως τις ανάγκες στο σηµείο υποδοχής. Τα σηµεία διανοµής έχουν τον χαρακτήρα τοπικών αποθηκών. Συστήµατα πολλαπλών βηµάτων προτείνονται και από το γεγονός ότι τα οικονοµικά της ροής αγαθών εξαρτώνται άµεσα από τους φόρτους της ροής. Σηµείο διανοµής Σηµείο υποδοχής ΣΧΗΜΑ 5: Συνδυασµένη µεταφορά, µε άµεση και έµµεση ροή αγαθών[11] Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 14

15 ιαδικασία µεταφορών Η λύση του προβλήµατος βρίσκεται στην ανάπτυξη της αλυσίδας µεταφορών. Στις εµπορευµατικές µεταφορές, αυτό ορίζεται ως: Αλληλουχία τεχνικών και οργανωτικών αλληλοσυνδεόµενων γεγονότων, µέσω των οπίων τα αγαθά µεταφέρονται από το σηµείο προέλευσης στο σηµείο προορισµού. Η αλυσίδα µεταφορών είναι µέρος της ροής αγαθών και αναφέρεται µόνο στην µεταφορική διαδικασία της εφοδιαστικής. Οργανωτικά, οι αλυσίδες µεταφορών µπορούν να δοµηθούν µε τον ακόλουθο τρόπο: Προµ ηθευτής Τοπική µεταφορική εταιρία ιαµ εταφορέας Ιδιω τική Μεταφορά Εταιρία µεγάλων αποστάσεων ιαµ εταφορέας Τοπική µεταφορική εταιρία Παραλήπτης ΣΧΗΜΑ 6: Οργάνωση αλυσίδας µεταφορών [11] Οι ακόλουθες δύο σηµαντικές διαδικασίες υπάρχουν στις εµπορευµατικές µεταφορές: άµεση "µεταφορά από πόρτα σε πόρτα", µε µοναδικές διαδικασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης, και "µεταφορά από κεντροειδές σε κεντροειδές", µε ενοποιηµένες διαδικασίες µεταφόρτωσης και διανοµής (γνωστές και ως γενικό φορτίο) στα κεντροειδή. Τέτοια κεντροειδή χρησιµοποιούνται για επιπλέον καθήκοντα logistics, όπως αποθήκευση και διαχωρισµός προϊόντων. Οι αλυσίδες µεταφορών µπορούν να αναπτυχθούν ως διαδικασίες ενός ή πολλαπλών βηµάτων, και γίνονται κατανοητές σαν λειτουργίες πολλαπλών διαστάσεων. Σε µια αλυσίδα µεταφορών ενός βήµατος, µόνο ένα µέσο µεταφοράς απαιτείται µεταξύ προµηθευτή και παραλήπτη. Σε µια αλυσίδα µεταφορών πολλαπλών βηµάτων, αλλαγή µεταφορικού µέσου λαµβάνει χώρα µεταξύ προµηθευτή και παραλήπτη. Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 15

16 Συνδυασµένη (πολλαπλών µέσων) µεταφορά, µε την στενότερη έννοια σηµαίνει ότι δεν λαµβάνει χώρα αλλαγή κοντέινερς. ΕΙΚΌΝΑ 3: Μεταφόρτωση σε λιµάνι Αλυσίδα Μεταφορών Αλυσίδα Μεταφορών ενός Βήµατος Αλυσίδα Μεταφορών πολλαπλών βηµάτων = αδιάσπαστη ροή αγαθών = απευθείας µεταφορά (χωρίς αλλαγή µεταφορικού µέσου) = διασπασµένη ροή αγαθών = συνδυασµένη µεταφορά (µε αλλαγή µεταφορικού µέσου) Χωριστή χρέωση Συνδυασµένη µεταφορά Με αλλαγή της µεταφορικής µονάδας, συχνά µε αποθήκευση. ιευκόλυνση της µεταφοράς µε τη χρήση παλετών. Χωρίς αλλαγή της µεταφορικής µονάδας Συνοδευόµενη Μεταφορά (φόρτωση ολόκληρων οχηµάτων ή µέρους αυτών) Μεταφορά εµπορευµατοκιβωτίων κοντέινερς ΣΧΗΜΑ 7: οµή µεταφορικής αλυσίδας [4] Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 16

17 3. Χαρακτηριστικά Εµπορευµατικών Μεταφορών σε Αστικές Περιοχές 3.1 Εξωτερικές Οριακές Συνθήκες Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι εµπορευµατικές µεταφορές στις αστικές περιοχές, πρέπει να αντιµετωπίζονται, διαφέρει από τις µη αστικές περιοχές. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, µια ξεχωριστή ανάλυση των εµπορευµατικών µεταφορών είναι δικαιολογηµένη. Χωρικοί περιορισµοί Στα κέντρα των πόλεων, ο χωρικός σχεδιασµός είναι ιδιαιτέρως σηµαντικός, εξαιτίας των συνθηκών χωρικού περιορισµού. Το συχνά χρησιµοποιούµενο µέσο µεταφοράς (φορτηγό 40 τόνων) σε πολλές περιπτώσεις δεν χρησιµοποιείται. Μια παράδοση στο κέντρο των πόλεων είναι συχνά δυνατή µόνο µε µικρά φορτηγά διανοµών βάρους µέχρι 3,5 τόνων. Αυτός ο περιορισµός στην χωρητικότητα, οδηγεί σε περισσότερα ταξίδια και επιπλέον επιβάρυνση του οδικού δικτύου. Επειδή οι απαιτήσεις του αστικού περιβάλλοντος δεν επιτρέπουν την παρατεταµένη στάθµευση οχηµάτων και εµπορευµατοκιβωτίων, ή φορτο-εκφόρτωση πρέπει να γίνεται παράλληλα µε τη διανοµή. ΕΙΚΌΝΑ 4: Ο χώρος στο κέντρο των πόλεων είναι περιορισµένος, ακόµη και για τα φορτηγά 3,5 τόνων Κυκλοφοριακή υποδοµή Η µεγάλη ζήτηση για µεταφορές (επιβατικές και εµπορευµατικές), έρχεται σε αντίθεση µε την περιορισµένη προσφορά από πλευράς υποδοµής στα κέντρα µητροπολιτικών περιοχών. Αυτό οδηγεί σε κυκλοφοριακή συµφόρηση, η οποία έχει σαν συνέπεια σηµαντικές καθυστερήσεις στην όλη διαδικασία των µεταφορών. Επιπλέον ανάπτυξη της υποδοµής είναι δύσκολη εξαιτίας της εντατικής χρήσης γης και του µεγάλου ύψους δαπανών που απαιτούνται. Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 17

18 Περιβαλλοντικοί προβληµατισµοί και ευαισθησίες Στο κέντρο των µητροπολιτικών περιοχών, οι µεταφορές πρέπει να εξετάζονται ως φιλικές προς το περιβάλλον, εξαιτίας της υψηλής αστικής πυκνότητας. Σχετικά µε αυτό καθορίζονται έλεγχοι εκποµπών καθώς και περιορισµοί στα επίπεδα θορύβου και χρήσης γης. αστικές περιοχές είναι πολύ ακριβή ΕΙΚΌΝΑ 5: Η κυκλοφοριακοί υποδοµή σε 3.2 Συνδέσεις εντός της µεταφορικής αλυσίδας Για να γίνει εύκολη η κατανόηση των δυσκολιών των εµπορευµατικών µεταφορών στις αστικές περιοχές, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή ανάλυσης των πολλών διαδικασιών εφοδιαστικής. Υπάρχουν βασικά τέσσερις οµάδες παικτών που συµµετέχουν στις διαδικασίες logistics: Παραγωγοί: Εταιρίες διανοµών: διαµεταφορείς εµπορευµάτων, διανοµείς πακέτων Καταναλωτές/ Παραλήπτες: καταστήµατα λιανικής, προµηθευτές τροφίµων Αρχές: Ανάλογα µε τον διαχωρισµό των απαιτήσεων οι κανονισµοί µπορεί να εξελιχθούν πολύ διαφορετικά εξαιτίας των διαφορετικών προοπτικών των διαφόρων συµµετεχόντων. Παραλήπτες χωρίς συγκεκριµένα logistics παράδοσης Περίπου το ένα τέταρτο των παραληπτών στις Ευρωπαϊκές πόλεις δεν διαθέτουν οργανωµένες υπηρεσίες εφοδιαστικής. Λαµβάνουν τα αγαθά τους, είτε άµεσα από τον παραγωγό, είτε µέσω εταιρίας διανοµής. Αυτό οδηγεί σε µεγαλύτερο αριθµό προµηθευτών που παρέχουν αγαθά σε ένα µεµονωµένο παραλήπτη και, συνεπώς, προκαλούν πολλά ταξίδια µε οχήµατα που δεν είναι πλήρως φορτωµένα. Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 18

19 Παραγωγή Αποθήκευση Κατανάλωση Παραγωγός Β Σύστηµα Παραγωγός Α Μεταφορέας Γ Όριο συστήµατος Κέντρο πόλης ΣΧΗΜΑ 8: Κανονισµοί µεταφορών ενός παραλήπτη χωρίς συντονισµό εφοδιαστικής Παραλήπτες µε εταιρεία διανοµών συντονισµένων διαδικασιών εφοδιαστικής Η κυκλοφορία που παράγεται από τους παραλήπτες χωρίς εφαρµογή ειδικής διανοµής εφοδιαστική είναι αποτελούν γενικά τις µεγαλύτερες οµάδες όπως περιγράφεται και στο προηγούµενο κεφάλαιο. Οι εταιρίες διανοµών έχουν συχνά περισσότερους από ένα πελάτη στο κέντρο των πόλεων. Συνήθως, παρέχουν σε διαφορετικούς παραλήπτες, διάφορα είδη αγαθών. Εποµένως, βελτιστοποιούν τις διαδροµές τους στο κέντρο της πόλης, κάτι που οδηγεί σε µείωση των µετακινήσεων. ΕΙΚΌΝΑ 6: Τα εστιατόρια συνήθως τροφοδοτούνται από διαφορετικούς προµηθευτές Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 19

20 Εταιρεία διανοµής Α Εταιρεία διανοµής Β Κέντρο πόλης Όριο συστήµατος ΣΧΗΜΑ 9: Παραλήπτες µε συντονισµένες διαδικασίες εφοδιαστικής Παραλήπτες µε αυτό συντονισµένες διαδικασίες εφοδιαστικής ραστηριότητες που έχουν οργανώσει διαδικασίες εφοδιαστικής, αποτελούν τα τρία τέταρτα στις Ευρωπαϊκές πόλεις. Είναι κατά κύριο λόγο αλυσίδες καταστηµάτων µεταπώλησης. Καθώς αυτές οι εταιρίες έχουν περισσότερα σηµεία παράδοσης στην διάθεση τους, παραδίδουν τα αγαθά τους σε µια κεντρική αποθήκη. Ετσι, µπορούν να παραγγείλουν αγαθά σε µεγάλες ποσότητες και να διαπραγµατευτούν µε τον προµηθευτή, ώστε να πετύχουν τις ευνοϊκότερες συνθήκες. Σε αυτά τα κέντρα διανοµών, τα αγαθά παραγγέλλονται, αποθηκεύονται και οργανώνονται για συγκεκριµένα σηµεία παράδοσης. Μέσω της άµεσης επαφής µεταξύ παραλήπτη και κέντρου διανοµών, τα απαραίτητα αγαθά µπορούν να αποσταλούν µε ακρίβεια παράδοσης. Εποµένως, επιπλέον διευκολύνσεις αποθήκευσης στο σηµείο παράδοσης γίνονται µη απαραίτητες. Οι µεταφορές από τα κέντρα διανοµών προς τον παραλήπτη γίνονται είτε από την ίδια την εταιρία είτε από µια άλλη εταιρία διανοµών. Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 20

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ - ΤΚΜ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2011 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΤΕΕ - ΤΚΜ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2011 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΕ - ΤΚΜ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2011 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Πέτη Πέρκα Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος MSc Μεταφορές και Περιβάλλον Αλματώδης αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος υποδο?ών?εταφράζεταισε?ίαγενικότερηεξοικονό?ησηπαραγωγικώνπόρωνγιατηκοινωνία. τεχνικέςυποδο?ές,όπωςείναιαυτοκινητόδρο?οι,γέφυρεςκ.λ.π.ηκατασκευήτέτοιων Μιααπ τιςβασικέςλειτουργίεςτουκράτουςείναιοεφοδιασ?όςτηςκοινωνίας?εβασικές

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Δρ. Μαρία Μποϊλέ Διευθύντρια Ερευνών Πειραιάς, 22/09/2014 Στρατηγικός Σχεδιασµός Ανάπτυξη Περιβάλλον Ποιότητα ζωής & εύρυθµη

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ/ ΕΝΝΟΙΕΣ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Πάνος Μυλωνάς General Manger

Εισαγωγικό Σημείωμα. Πάνος Μυλωνάς General Manger Logistics Εισαγωγικό Σημείωμα Στις μέρες μας, είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανταγωνίζεται μία επιχείρηση μέσω των προϊόντων της. Σε ένα μεγάλο βαθμό παρουσιάζεται ταύτιση τόσο στη τεχνολογία όσο και σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ 10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ Όπως είδαµε στην Ενότητα 9, οι ΑΞΕ µπορούν να έχουν πολλές θετικές επιδράσεις στις χώρες υποδοχής τους. Οι αναµενόµενες αυτές θετικές επιδράσεις τους οδηγούν συχνά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ιανοµής Η διανοµή αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολογηση, πρασινη βιβλος, λιµενικο πακετο (και σχετικα) ΛΙΜΕΝΕΣ πακετο Νο. 4

Τιµολογηση, πρασινη βιβλος, λιµενικο πακετο (και σχετικα) ΛΙΜΕΝΕΣ πακετο Νο. 4 Τιµολογηση, πρασινη βιβλος, λιµενικο πακετο (και σχετικα) ΛΙΜΕΝΕΣ πακετο Νο. 4 Τιµολογηση λιµενων Στρατηγικο εργαλειο Εργαλειο για την ανταγωνιστικοτητα Αντικειµενο επιστηµονικης αναλυσης Αντικειµενο διαµορφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 13/12/2013

ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 13/12/2013 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η Ιστορία Εξάπλωση Καταστημάτων Το σύνολο των καταστημάτων ανέρχεται σε 268 και αυξάνει, καθώς το δίκτυο επεκτείνεται σε όλη τη χώρα. Δίκτυο καταστημάτων 161 46 43 12

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ένας γρήγορος και φιλικός προς το περιβάλλον δρόμος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη. Χαρακτηριστικά. Προνόμια για την επιχείρησή σας

Ένας γρήγορος και φιλικός προς το περιβάλλον δρόμος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη. Χαρακτηριστικά. Προνόμια για την επιχείρησή σας Ένας γρήγορος και φιλικός προς το περιβάλλον δρόμος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη. Εάν ενδιαφέρεστε για μια πιο φιλική προς το περιβάλλον λύση Logistics για τις ανάγκες της εφοδιαστικής σας αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.11.2008 SEC(2008) 2861 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

SMILE στην. πόλη σας. smile-urbanlogistics.eu. 3ο ενημερωτικό δελτίο. Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED

SMILE στην. πόλη σας. smile-urbanlogistics.eu. 3ο ενημερωτικό δελτίο. Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED SMart green Innovative urban Logistics for Energy efficient 3ο ενημερωτικό δελτίο Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε το τρίτο Ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 1 ΒΑΣΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΜΕΣ, &

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων &

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων & 5 η αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα: Η αποτελεί θεµελιώδες πρόβληµα σε κάθε σύγχρονη οικονοµία. Το πρόβληµα της αποδοτικής κατανοµής των πόρων µπορεί να εκφρασθεί µε 4 βασικά ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Νοµαρχία: Ροδόπης ΟΤΑ: ήµος Ιάσµου 2. Τίτλος έργου: Ωρίµανση Μελετών και ιαδικασιών Προσέλκυσης Επενδυτών ιεθνούς Εµπορευµατικού Σταθµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Σύστημα υποστήριξης πληροφόρησης διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά και κόστος. Κατηγορίες κόστους. Οριακό κόστος και µεγιστοποίηση του κέρδους. Μέσο κόστος. TC MC = q TC AC ) AC

Προσφορά και κόστος. Κατηγορίες κόστους. Οριακό κόστος και µεγιστοποίηση του κέρδους. Μέσο κόστος. TC MC = q TC AC ) AC Μέσο κόστος µέσο συνολικό κόστος (AC) 3 Προσφορά και κόστος µέσο µεταβλητό κόστος (AVC) µέσο σταθερό κόστος (AFC) Το µέσο σταθερό κόστος µειώνεται, διότι το συνολικό σταθερό κόστος κατανέµεται σε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33 Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ......................................................13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ........................................................................... 25 ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΤΕΙΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΕΛΠΙΔΑ Α.Μ. 206 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κατερίνη 2011 ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχοι του εργαλείου... 2 2. Οφέλη του εργαλείου... 2 3. Τι κάνει το εργαλείο... 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Ανάπτυξη Μηχανισμού Υπολογισμού & Αναφοράς του Αποτυπώματος Άνθρακα στα Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ Οι εξειδικευµένες υπηρεσίες που µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Ξάνθης www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος Στο μάθημα μας θα ασχοληθούμε, με τις πιο κάτω τεχνολογικές έρευνες. Έρευνες που διερευνούν: 1. Τις στάσεις των ανθρώπων έναντι τεχνολογικών έργων, συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 Η Πολιτική της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 Στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΛΣΤΑΤ να παρέχεται στους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Χανιά 10 Μαΐου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 Στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΛΣΤΑΤ να παρέχεται στους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ( σελίδες σχολικού βιβλίου 135 139, έκδοση 2014 : σελίδες 130 134 ) 3.3.3 υναµική Οµάδων 3.3.3.1 Βασικές έννοιες - Ορισµοί Η οµάδα αποτελεί έννοια και όρο που

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι η ανάλυση των αλλοδαπών τουριστικών δαπανών που πραγµατοποιούνται στη χώρα τους όσο και στη διάρκεια της παραµονής τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου μέρος Α Εισαγωγή στη ιοικητική Κινδύνων κεφάλαιο 1 Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου 1.1 Κίνδυνος... 23 1.1.1 ιάφορες Έννοιες του Κινδύνου... 23 1.1.2 Ο Κίνδυνος Κοστίζει... 25 1.2 1.1.3 Άμεσες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Δεκέμβριος 2009 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύντομη αυτή ενημέρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1. Κατηγοριοποίηση Οχημάτων για την Εφαρμογή των Μέτρων Η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα