Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1"

Transcript

1 Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1

2 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών µεταφορών, µέσω της ανάπτυξης εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών σεµιναρίων καθώς και διδακτικού υλικού. Οι ευεργετηθέντες του προγράµµατος είναι κυρίως τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Λόγω του µεγέθους και (σε µερικές περιπτώσεις) του αριθµού των µεµονωµένων προγραµµάτων, δεν είναι δυνατό να δοθούν λεπτοµερείς εξηγήσεις για κάθε ένα από τα αποτελέσµατα και να συµπεριληφθεί στο έντυπο αυτό. Το ακόλουθο υλικό θα πρέπει να χρησιµεύσει ως πύλη (καθώς ορίζει και το όνοµα του προγράµµατος PORTAL) και να εξυπηρετήσει την πρόσβαση των καθηγητών στα µεµονωµένα προγράµµατα και τα αποτελέσµατά τους. Για το λόγο αυτό το παρών υλικό δεν είναι από την άποψη αυτή πλήρες. Εφόσον οι προσδοκίες των καθηγητών, όσον αφορά το παρόν υλικό, διαφοροποιούνται κατά πολύ από την «παροχή αποτελεσµάτων έρευνας της ΕΕ για ένα συγκεκριµένο θέµα» έως την «λεπτοµερή παροχή αποτελεσµάτων ενός συγκεκριµένου ερευνητικού προγράµµατος» -, έγινε προσπάθεια συµβιβασµού ώστε (λίγο πολύ) να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες όλων των οµάδων χριστών. Το ακόλουθο υλικό περιλαµβάνει αποτελέσµατα ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραµµάτων και συµπληρωµατικά αποτελέσµατα από εθνικέ ερευνητικά προγράµµατα. Το PORTAL ευχαριστεί του συµµετέχοντές και συνεργάτες των προγραµµάτων που αναφέρονται ακολούθως. Ο πλήρης κατάλογος των προγραµµάτων και συµπράξεων καθώς και της παρατιθέµενης βιβλιογραφίας δίδεται στο τέλος του τεύχους. Το παρόν υλικό µε τα αποτελέσµατα του προγράµµατος για τον θεµατικό τοµέα «Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές & Εφοδιαστική Πόλεων» συντάχθηκε από τους Ulrich Schäffeler και Jost Wichser (ITV-ETH, Ινστιτούτο Σχεδιασµού Μεταφορών και Συστηµάτων, Ελβετικό Οµοσπονδιακό Τεχνολογικό Ινστιτούτο), το 2001 και προσαρµόστηκε µετά από επεξεργασία µε τους συνεργαζόµενους καθηγητές το LEAN BESTUFS IDIOMA COST 321 SOFTICE FV-2000 FREYA INFREDAT REFORM COST 339 DIRECT Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 2

3 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή Εισαγωγή Ο ορισµός των Εµπορευµατικών Μεταφορών στα Αστικά Κέντρα Σηµασία των Αστικών Εµπορευµατικών Μεταφορών... 6 Προβλήµατα που οφείλονται στις αστικές εµπορευµατικές µεταφορές... 6 Ανάγκη για αστικές εµπορευµατικές µεταφορές Η Σχέση µε Ευρωπαϊκές Πολιτικές Περίληψη Εισαγωγή στην διαδικασία Εφοδιαστικής (Logistics) Η έννοια της εφοδιαστικής Η διαδικασία της Εφοδιαστικής οµή Οικονοµικές αρχές εφοδιαστικής Επιβατικές µεταφορές Εµπορευµατικές µεταφορές Ροή Αγαθών και Εµπορευµατικές Μεταφορές Ροή αγαθών ιαδικασία µεταφορών Χαρακτηριστικά Εµπορευµατικών Μεταφορών σε Αστικές Περιοχές Εξωτερικές Οριακές Συνθήκες Χωρικοί περιορισµοί Κυκλοφοριακή υποδοµή Περιβαλλοντικοί προβληµατισµοί και ευαισθησίες Συνδέσεις εντός της µεταφορικής αλυσίδας Παραλήπτες χωρίς συγκεκριµένα logistics παράδοσης Παραλήπτες µε εταιρεία διανοµών συντονισµένων διαδικασιών εφοδιαστικής Παραλήπτες µε αυτό συντονισµένες διαδικασίες εφοδιαστικής Προβλήµατα Έλλειψη διαχειριστικού ελέγχου για το σύστηµα Προβλήµατα διανοµής Υποβέλτιστες Αλυσίδες µεταφορών, από µία µακροοικονοµική θεώρηση υνατότητες βελτιστοποίησης Νέες µορφές οργάνωσης Κέντρα διανοµής αγαθών Έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά της επιχειρησιακής διαχείρισης Έλλειψη ετοιµότητας για συνεργασία Έλλειψη ταυτοποίησης Μείωση αναγκών Εµπορευµατικά χωριά (Κέντρα εµπορευµατικών µεταφορών) Υπηρεσίες υποδοµής Θετικά µακροοικονοµικά αποτελέσµατα Πιθανά αρνητικά αποτελέσµατα Ανάπτυξη νέων τεχνικών Νέες τεχνολογίες µεταφόρτωσης Λειτουργικές Απαιτήσεις Μικρά κοντέινερς στη σφαίρα της εφοδιαστικής [14] Τι είναι τα µικρότερα κοντέινερς σε τεχνική έννοια Προτάσεις για πρότυπα µικρών κοντέινερς Εµπειρίες µε µικρά κοντέινερ Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 3

4 4.13 Περαιτέρω Ανάπτυξη Μηχανισµοί ιοικητικού Ελέγχου [1] Πιθανές περιοχές για µηχανισµούς ελέγχου Εθνικές διαφορές, προσαρµογή σε τοπικό επίπεδο Προτεινόµενη λίστα µελέτης Ασκήσεις Μη απαραίτητες εµπορευµατικές µεταφορές Στόχοι Θέµατα προς Συζήτηση Αποτελεσµατικότητα µικρών κοντέινερς Στόχοι Θέµατα προς Συζήτηση Αναζητώντας Πολιτικό Συµβιβασµό Στόχοι Θέµατα προς Συζήτηση Εµπορευµατικά χωριά Στόχοι Θέµατα προς Συζήτηση Γλωσσάριο Βιβλιογραφία Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές Οι κοινοπραξίες των προγραµµάτων...46 Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 4

5 1. Εισαγωγή 1.1 Εισαγωγή Στα ακόλουθα κεφάλαια, περιγράφονται τα ειδικά χαρακτηριστικά των εµπορευµατικών µεταφορών σε αστικές περιοχές και τα µητροπολιτικά κέντρα. Καθώς οι µεταφορικές αλυσίδες αποτελούν τόσο τεχνικά όσο και οργανωτικά µια ενότητα και καθώς οι αλυσίδες µεταφορών διασχίζουν τα γεωγραφικά σύνορα µητροπολιτικών περιοχών, δεν καθίσταται δυνατή µια αναλυτική εξέταση των αστικών εµπορευµατικών µεταφορών. Εποµένως το ακόλουθο κεφάλαιο καλύπτει συνολικά την αλυσίδα µεταφορών. Οι εµπορευµατικές µεταφορές σε αστικές περιοχές συνοδεύονται συνήθως µε την έννοια της εφοδιαστικής (logistics) πόλεως. Η εφοδιαστική (logistics) πόλεως, µε την έννοια του εφοδιασµού των πόλεων µε αγαθά (εµπορεύµατα), αποτελεί µέρος του θέµατος που εξετάζεται. Οι εµπορευµατικές µεταφορές σε αστικές περιοχές περιλαµβάνουν πολύ περισσότερα από συντήρηση και διάθεση τους στα αστικά κέντρα. 1.2 Ο ορισµός των Εµπορευµατικών Μεταφορών στα Αστικά Κέντρα Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι εµπορευµατικές µεταφορές σε αστικές περιοχές πρέπει να εξεταστούν, διαφέρουν σε µεγάλο βαθµό από αυτές των µη αστικών περιοχών. Ένας λόγος για τα χαρακτηριστικά των εµπορευµατικών µεταφορών στις αστικές περιοχές είναι η σηµαντική περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Σαν αποτέλεσµα του παραπάνω, εκτεταµένη έρευνα σε αυτό το πεδίο έχει πραγµατοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Εντούτοις, αυτές οι νέες εξελίξεις στον τοµέα των εµπορευµατικών µεταφορών, αν και σηµαντικές για µελλοντική ανάπτυξη, δεν έχουν έρθει σε πρώτη µοίρα. Οι βελτιώσεις είναι σηµαντικές µόνο όταν όλοι οι συµµετέχοντες είναι θετικά διακείµενοι στην απορρόφηση νέας γνώσης και ξεκινούν να την εφαρµόζουν πρακτικά. Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 5

6 Πολιτικές Ρυθµίσεις Μεγάλοι Περιορισµοί Οικονοµικές ανάγκες Θετικά Μακροοικονοµικά Αποτελέσµατα Στρατηγική ευστοχία κατευθυνόµενη επιρροή Ιδιαιτερότητες των παρόντων εφοδιαστικών διαδικασιών Έρευνα και ανάπτυξη Νέες αντιλήψεις για την εφοδιαστική πόλεως Τρόπος Σκέψης Αρνητικά Μακροοικονοµικά Αποτελέσµατα Υπάρχουσα διαδικασία Μελλοντική διαδικασία ΣΧΗΜΑ 1: Σηµασία της έρευνας στις αστικές εµπορευµατικές µεταφορές 1.3 Σηµασία των Αστικών Εµπορευµατικών Μεταφορών Στην Ευρώπη, ένα ποσοστό πληθυσµού άνω του 75%, ζει σε αστικές περιοχές [3] και ως συνέπεια αυτού, η βιοµηχανική παραγωγή είναι επίσης συγκεντρωµένη σε αστικές περιοχές. Αυτό συνεπάγεται υψηλές δυνατότητες εκµετάλλευσης για τις εµπορευµατικές µεταφορές. Επί του συνόλου της κυκλοφορίας στις αστικές περιοχές, οι εµπορευµατικές µεταφορές (φορτηγά > 3,5 τόνων) έχουν ένα µερίδιο της τάξης του 10 %. Αν τα φορτηγάκια και τα αυτοκίνητα, τα οποία έχουν γίνει όλο και περισσότερο σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, συµπεριληφθούν στο παραπάνω µερίδιο, τότε το ποσοστό θα ήταν πολύ υψηλότερο [13]. Η σηµασία των αστικών εµπορευµατικών µεταφορών, µπορεί να φανεί από την κατανοµή κόστους εντός της εµπορευµατικής αλυσίδας µεταφορών. Το µερίδιο των υπηρεσιών διανοµής, το οποίο συχνά λαµβάνει χώρα στις αστικές περιοχές, υπολογίζεται γύρω στο 40% επί του συνολικού κόστους µεταφοράς (door-to-door cost) [7]. Το παραπάνω ποσοστό µπορεί να αυξηθεί περαιτέρω µέσω της µείωσης των αποθεµάτων, του µικρότερου µεγέθους των αποστολών και της αύξησης του αριθµού τους. Προβλήµατα που οφείλονται στις αστικές εµπορευµατικές µεταφορές Εξαιτίας της υψηλής πυκνότητας των αστικών κέντρων και των περιορισµένων πηγών (υποδοµή, περιβαλλοντικές πηγές), οι αστικές εµπορευµατικές µεταφορές, έχουν να αντιµετωπίσουν πολλές δυσκολίες. Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 6

7 Επιπλέον της υψηλής πληθυσµιακής πυκνότητας και κατανάλωσης, υπάρχει και υψηλή πυκνότητα κτιρίων. Εποµένως, η κυκλοφοριακή υποδοµή είναι πολύ περιορισµένη και οι δυνατότητες επέκτασης δεσµεύονται από την έλλειψη µη αξιοποιηµένων περιοχών. Από την άλλη πλευρά η υπόγεια κατασκευή είναι πολύ ακριβή και µπορεί να επιτευχθεί µόνο σε ορισµένες περιπτώσεις. Πέρα των εµποδίων εξαιτίας της κυκλοφοριακής υποδοµής, οι περιβαλλοντικές πτυχές έχουν µεγάλη σηµασία σε αστικές περιοχές. Στην αστική περιοχή της Βρέµης, Γερµανία (~ κάτοικοι) περισσότεροι των 500 τόνων καυσίµων καταναλώνονται καθηµερινά (εµπορεύµατα και επιβάτες). Αυτό οδηγεί στις παρακάτω εκποµπές ρύπων: Μονοξείδιο του άνθρακα 34 τόνοι /ηµέρα Αιωρούµενα Σωµατίδια 0.16 τόνοι /ηµέρα Οξείδια του αζώτου 18 τόνοι /ηµέρα Μεθάνιο 8 τόνοι /ηµέρα Το µερίδιο των εµπορευµατικών µεταφορών στην κατανάλωση ενέργειας και στην µόλυνση είναι µεγαλύτερη από το αντίστοιχο ποσοστό των οχηµατοχιλιοµέτρων [13]. Μια επιπλέον περιβαλλοντική πτυχή είναι ο κυκλοφοριακός θόρυβος στις αστικές περιοχές. Στην πόλη της Ζυρίχης, το ένα τρίτο του πληθυσµού ζει σε περιοχές µε εκποµπές θορύβου πάνω από τα επιτρεπτά όρια, που έχουν τεθεί από τον οµοσπονδιακό νόµο.[12]. Ανάγκη για αστικές εµπορευµατικές µεταφορές Παρά τα προβλήµατα που περιγράφηκαν στο παραπάνω κεφάλαιο, το κέρδος για ολόκληρη την κοινωνία είναι µια συγκρουόµενη έννοια. Όσο αφορά την οικονοµική ανταγωνιστικότητα της αστικής περιοχής, είναι πολύ σηµαντικό δοθεί η εγγύηση µιας ελεύθερης και φθηνής ανταλλαγής των αγαθών. Τα κέντρα των πόλεων, υποφέρουν σε σχέση µε τα περιφερειακά εµπορικά κέντρα, εάν η παράδοση είναι ακριβή. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ένα φορτηγό διανοµών προκαλεί σε µια οικιστική περιοχή περισσότερα προβλήµατα από ότι 100 ιδιωτικά αυτοκίνητα, που µεταφέρουν την ίδια ποσότητα προϊόντων από ένα απόµακρο εµπορικό κέντρο. 1.4 Η Σχέση µε Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ένας από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η εναρµόνιση κι η ενοποίηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση. Ο στόχος αυτός, είναι άµεσα σχετιζόµενος µε την αποδοτικότητα του συστήµατος µεταφορών αγαθών. Παρόλο που το µεγαλύτερο µέρος των εµπορευµατικών µεταφορών γίνεται µεταξύ διαφόρων περιοχών, σχεδόν όλοι οι δρόµοι καταλήγουν σε αστικές περιοχές µια κι εκεί βρίσκεται βρίσκεται ο καταναλωτής. Επίσης, για διάφορους λόγους κυρίως περιβαλλοντικούς- η Ε.Ε συµµετέχει στην χάραξη πολιτικής για θέµατα σχετιζόµενα µε τις µεταφορές. Πολλά από τα προβλήµατα τα οποία προσεγγίζονται µέσω της χάραξης πολιτικής (ρύπανση, συµφόριση), είναι ιδιαίτερα έντονα στις αστικές περιοχές. Εποµένως θα ήταν αναµενόµενο να πιστεύεται ότι οι αστικές εµπορευµατικές περιοχές θα αποτελούσα κεντρικό θέµα στην ευρωπαϊκή χάραξη πολιτικής. Παρ όλα αυτά, στα έγγραφα Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 7

8 που έχουν δηµοσιευθεί από την επιτροπή για την στήριξη της κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής στις µεταφορές, θέµατα όπως η εφοδιαστική πόλεων, σπάνια αναφέρονται. Η πολυπλοκότητα του θέµατος, ειδικά οι σύνδεσµοι µε τον εµπορικό ανταγωνισµό και ο περιορισµένος χώρος για δηµόσιες πρωτοβουλίες που απορρέουν από αυτό, αποτελούν την πιθανότερη αιτία πίσω από την αποσιώπιση αυτή στα επίσηµα έγγραφα. Μια πρώτη αναγνώριση της πολυπλοκότητας των θεµάτων αυτών, παρουσιάζεται στην Πράσινη Βίβλο: Οι επιπτώσεις των Μεταφορών στο Περιβάλλον, COM (92)46, Εδώ δηλώνεται ότι «H µεταφορά αγαθών πρέπει να αντιµετωπίζεται ως αναπόσπαστο µέρος των διαδικασιών παραγωγής και διανοµής». ίδονται παραδείγµατα οµικών αλλαγών που προκάλεσαν µια γενική αύξηση στη ζήτηση µεταφοράς αγαθών. Τέτοια παραδείγµατα είναι η διαχείριση χρονικής ακρίβειας (just in - time management) και η παραγωγή η προσανατολισµένη στον πελάτη. Η επιλογή του µέσου µεταφοράς συζητάται και καταλήγει στο συµπέρασµα ότι ποιοτικές παράµετροι όπως η αξιοπιστία και ευελιξία, βαραίνουν σε σπουδαιότητα. Αστικές διανοµές, τοπικές αµετρίες κλπ δεν αποτελούν ιδιαίτερο θέµα της συζήτησης. Κατά το δεύτερο µισό της δεκαετίας του 90 µεγάλο µέρος των συζητήσεων για την πολιτική των µεταφορών εστίαζε σε θέµατα που αφορούσαν τρόπους τιµολόγησης. Ως αποτέλεσµα των συζητήσεων αυτών δηµοσιεύτηκε το 1998 η Λευκή Βίβλος: ίκαιη Χρέωση για χρήση Υποδοµών.Η Βίβλος προτείνει πρακτικά βήµατα για την εφαρµογή κοινής πολιτικής τιµολόγησης των µεταφορών σε όλη την Ε.Ε. Η βασική ιδέα ήταν η απόδοση του πραγµατικού κόστους στους χρήστες των µεταφορών, δίνοντάς τους έτσι, την βάση για καλύτερες επιλογές σε ότι αφορά θέµατα όπως µέσο, διαδροµή κτλ. Κατά την ίκαιη χρέωση για την χρήση των υποδοµών συµπεραίνεται ότι εάν η τιµολόγιση βασίζεται στο κοινωνικό οριακό κόστος, εντικατοπτρίζοντας και το εξωτερικό κόστος, θα οδηγούσε σε νέα, αποδοτικότερα συστήµατα διανοµής και εφοδιαστικής. Εδώ γίνεται ξεκάθαρα η υπόθεση ότι ο τρέχων σχεδιασµός των συστηµάτων αυτών δεν είναι ο ιδανικότερος από κοινωνικής πλευράς. Παρ όλα αυτά θεωρείται ότι η αγορά έχει την συνατότητα να δώσει λύσεις στα τεχνικά και οργανωτικά θέµατα ενός βελτιωµένου σχεδιασµού, εάν ενεργοποιηθούν οι σωστοί µηχανισµοί τιµολόγισης. Πρόσφατα εκδόθηκε ένα περιεκτικό έγγραφο που διατυπώνει την ευρωπϊκή Πολιτική Μεταφορών: Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών για το 2010: Περίοδος Αποφάσεων, COM (2001)370. Εδώ η εµπιστοσύνη στην τιµολόγηση του οριακού κόστους φαίνεται να είναι µειωµένη. Αν και οι µηχανισµοί τιµολόγισης περιλαµβάνονται µεταξύ των προτεινόµενων εργαλείων, τώρα δίδεται ένα ευρύτερο πεδίο µέτρων για την µείωση των διαφόρων ελλείψεων στο σύστηµα µεταφορών. Αναγνωρίζεται παρόλα αυτά ότι για λόγους επιδοτήσεων, εθνικοί ή τοπικοί οργανισµοί θα είναι καταλληλότεροι οι κριτές πολλών µέτρων, απ ότι οργανισµοί που λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι διατοπικές και διεθνείς εµπορευµατικές µεταφορές θεωρούνται καίριες για τον εµπορικό ανταγωνισµό και την οικονοµική ενοποίηση και γι αυτό αποτελούν αντικείµενο σαφών υποδείξεων για την λήψη µέτρων. Μεταξύ των υποδείξεων αυτών είναι η εισαγωγή νέων επαγγελµάτων εµπορευµατική ενοποίηση-και οικονοµική υποστήριξη στην ανάπτυξη τεχνολογιών διατροπικών µεταφορών. Για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών για το 2010 δεν υπάρχουν λεπτοµερείς προτάσεις που να αφορούν µέτρα για την βελτίωση των αστικών εµπορευµατικών µεταφορών. Παρ όλα αυτά στην έκθεση δηλώνεται ξεκάθαρα ότι οι ανάγκες για αυξηµένη ενοποίηση και νέες τεχνολογικές λύσεις, είναι εξίσου αναγκαίες και στο τελικό στάδιο διανοµής των αγαθών. Έτσι, η επιτροπή εξέφρασε την υποστήριξή της για ευρύτερες αλλά τοπικές πρωτοβουλίες πολιτικών στο πεδίο της εφοδιαστικής πόλεων. Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 8

9 1.5 Περίληψη Καθώς οι αστικές εµπορευµατικές Μεταφορές αποτελούν µέρος ολόκληρης της µεταφορικής αλυσίδας, πρέπει να έχουν, µια ευρύτερη αντιµετώπιση. Οι αστικές Μεταφορές ως µέρος της αλυσίδας των εµπορευµατικών µεταφορών, έχουν τις δικές τους απαιτήσεις: Η πρόσβαση στα κέντρα των ευρωπαϊκών πόλεων είναι περιορισµένη εξαιτίας: - στενών δρόµων - Υπερβολικής χρέωσης χρήσης οδικών δικτύων - Περιορισµών οδικής κυκλοφορίας λόγω της µεγάλης πυκνότητας κατοίκων και των απαιτήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων Καθώς οι αστικές εµπορευµατικές µεταφορές είναι κυρίως η διανοµή των αγαθών στο τέλος της µεταφορικής αλυσίδας, τα φορτία είναι, ως επί το πλείστον µικρά, γεγονός που συνεπάγεται πολλά ταξίδια. Καθώς οι αστικές εµπορευµατικές µεταφορές πρέπει να συµπεριληφθούν στην µεταφορική αλυσίδα, είναι απαραίτητο να γίνουν συµβιβασµοί των απαιτήσεων των ασικών µεταφορικών εµπορευµάτων και άλλων µερών της µεταφορικής αλυσίδας. υστυχώς τέτοιοι συµβιβασµοί συχνά οδηγούν στο να δοθεί υπέρµετρο βάρος στις υπεραστικές µεταφορές και δεν λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις των αστικών εµπορευµατικών µεταφορών. Καθώς η βελτιστοποίηση των κυκλοφοριακών ροών στα αστικά κέντρα συχνά δεν είναι σύµφωνη µε τα συµφέρονται των εµπλεοκοµένων, υπάρχει και η τάση ρύθµισης των κυκλοφοριακών ροών σύµφωνα µε τις εξειδικευµένες τους ανάγκες, οι οποίες δεν συµβαδίζουν µε τους στόχους µιας συνολικής βελτίωσης. Για τον λόγο αυτό, προσεγγίσεις των κέντρων εµπορευµατικών διανοµών ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς επιτυχία. Η οργάνωση κέντρων εµπορευµατικής κίνησης έχει πετύχει βελτιώσεις. Ο στόχος των κέντρων αυτών είναι η συγκέντρωση των επιχειρήσεων µε έντονη εµπορευµατική κίνηση, σε καλά δικτυωµένες βιοµηχανικές περιοχές. Για τέτοιου είδους κέντρα εµπορευµατικής κίνησης ο εξοπλισµός για διατροπικές µεταφορές (τερµατικοί σταθµοί) µπορούν να χορηγηθούν. Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 9

10 2. Εισαγωγή στην διαδικασία Εφοδιαστικής (Logistics) 2.1 Η έννοια της εφοδιαστικής Η έννοια της εφοδιαστικής χρησιµοποιείται σε πολλές γνωστικές περιοχές, όπως τα µαθηµατικά, οικονοµικά κτλ. Η έννοια της εφοδιαστικής χρησιµοποιήθηκε αρχικά στην στρατιωτική σφαίρα, και σήµαινε υποστήριξη σε προσωπικό και υλικό για τα µαχόµενα στρατεύµατα (τροφή, όπλα, υλικά, υπηρεσίες συντήρησης και επιδιόρθωσης, ιατρικές υπηρεσίες και µεταφορές). Αργότερα η έννοια βρήκε χώρο ανάπτυξης στα οικονοµικά. Ο αρχικός ορισµός µπορεί να βρεθεί στην προέλευση του κόσµου, η έκφραση προέρχεται από την Γαλλική λέξη: logistique, Logis. Στην παρούσα εξέταση, χρειάζεται µόνο ο οικονοµικός ορισµός της εφοδιαστικής (logistics): Εφοδιαστική είναι εκείνο το κοµµάτι της αλυσίδας εφοδιασµού, που σχεδιάζει, εφαρµόζει και ελέγχει την αποτελεσµατική ροή και αποθήκευση των αγαθών, υπηρεσιών και σχετικών πληροφοριών, από το σηµείο προέλευσης στο σηµείο κατανάλωσης, για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των καταναλωτών [2]. Οι µεταφορές είναι µέρος της εφοδιαστικής, σε συνάρτηση µε την διαδικασία απόκτησης και διανοµής των αγαθών. 2.2 Η διαδικασία της Εφοδιαστικής οµή Η διαδικασία της εφοδιαστικής περιγράφει την αλληλεπίδραση παραγωγής, κίνησης και αποθήκευσης. Μια τέτοια διαδικασία µπορεί να παρουσιαστεί σαν ένα δίκτυο. Τα αγαθά κινούνται µέσω του δικτύου. ύο διαφορετικά στοιχεία ενός δικτύου απεικονίζουν τις κύριες λειτουργίες της διαδικασίας της εφοδιαστικής: Κεντροειδή Συνδέσεις Αποθήκευση Κίνηση Τα κεντροειδή µπορεί να έχουν διαφορετικές λειτουργίες: Παραγωγή: δηλαδή, η ποιοτική αλλαγή του αγαθού ιαχωρισµός: δηλαδή διαφορετικές µεταφορτώσεις Αποθήκευση: δηλαδή, αγαθά που αποθηκεύονται µέχρι να ζητηθούν από τους καταναλωτές Κατανάλωση: δηλαδή τα αγαθά καταναλίσκονται ή αλλάζουν ποιοτικά Απόρριψη: αποµάκρυνση καταναλωµένων αγαθών Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 10

11 Συνδέσεις είναι οι µεταφορικοί άξονες. Η κλασική άποψη για τις µεταφορές είναι ότι καταπιάνονται µόνο µε την κάλυψη της απόστασης µεταξύ δύο κεντροειδών. Σήµερα οι µεταφορές είναι κατανοητές σαν µέρος της διαδικασίας εφοδιαστικής. Οικονοµικές αρχές εφοδιαστικής Η διαδικασία εφοδιαστικής κατευθύνεται µέσω των παραγωγικών συντελεστών. Αυτοί είναι: Κόστος, Χρόνος και Ποιότητα Η γεωγραφική θέση διαφόρων κεντροειδών εποµένως εξαρτάται από: Κόστος παραγωγής, συγκεκριµένα από την διαθεσιµότητα και το κόστος του προσωπικού, της ενέργειας και της παραγωγής Κόστος αποθήκευσης και οι φυσικές δυνατότητες οικοδόµησης αποθηκών Κόστος αποθήκευσης και οι φυσικές δυνατότητες οικοδόµησης αποθηκών Ποιοτικοί παράγοντες της παραγωγής, ανασύνθεσης και µεταφοράς υνατότητες µεταφορικής σύνδεσης µεταξύ κεντροειδών καθώς και των απαιτήσεων κόστους και χρόνου. Η τελική επιλεγείσα µεταβλητή στην διαδικασία εφοδιαστικής για παρασκευή και διανοµή ενός αγαθού, είναι η συνολικά βέλτιστη όσον αφορά τις χρήσεις αγοράς. Η συγκεκριµένη τοποθεσία, τα µεταφορικά µέσα και οι διαδροµές επιλέγονται για να φέρουν το προϊόν στον πελάτη σε καλή τιµή, το σωστό χρόνο, στην σωστή ποσότητα και στην σωστή κατάσταση. Παραδείγµατα Οι τοποθεσίες παραγωγής πάντα επιλέγονται στην βάση του χαµηλότερου παραγωγικού κόστους. Σήµερα, αυτές οι τοποθεσίες αυξάνονται σε χώρες όπου οι µισθοί είναι χαµηλοί και υπάρχει µικρό ενδιαφέρον για το περιβάλλον. Ακόµα αποµακρύνονται από τον τόπο κατανάλωσης, αλλά η µεταφορά είναι ακόµα φθηνότερη από ότι το υψηλόµισθο προσωπικό. Οποτεδήποτε είναι δυνατόν οι αποθηκεύσεις αποφεύγονται, αντί γενικότερα κατά την διάρκεια των αποθηκεύσεων µικρή αξία προστίθεται, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Οµοίως, πρέπει να τονιστεί ότι κατά την διάρκεια της αποθήκευσης το κεφάλαιο παραµένει ανενεργό. Η ανασύνθεση εξυπηρετεί στην βελτιστοποίσηση του κόστους των µεταφορών, κατά την οποία µπορεί να εφαρµοστεί µεταφορά µεγαλύτερων µονάδων µεγιστοποιώντας το ωφέλιµο φορτίο και περιορίζοντας τη συσκευασία. Επιπρόσθετα, απλοποιείται η απαραίτητη ροή πληροφοριών για τις διαδικασίες εφοδιαστικής. ΕΙΚΌΝΑ 1: Τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας παράγονται σε χώρες υψηλού κόστους. Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 11

12 Οι µεγάλες αποστάσεις µεταξύ σηµείων παραγωγής και αγορών, έχει οδηγήσει, για οικονοµικούς κυρίως λόγους, στο να γίνει ο χρόνος σηµαντικό στοιχείο της διαδικασίας εφοδιαστικής. Από την µια πλευρά, µεταφορές και κεφάλαιο συνδέονται στενά ώστε να επηρεάζουν το µεταφορικό κόστος και από την άλλη, η µείωση των αποθηκευµένων εµπορευµάτων οδηγεί σε υψηλά ποσά αξιοπιστίας. Αυτό οδηγεί σε λειτουργίες just in time, κάτι που σηµαίνει µικρό χρόνο µεταφοράς και υψηλή αξιοπιστία. Η αξιοπιστία είναι η περισσότερο σηµαντική παράµετρος, µε εξαίρεση τα αγαθά υψηλής αξίας. Οι επιλογές µεταφορικών µέσων και διαδροµών, βελτιστοποιούνται από µόνες τους µέσω των διαδικασιών της αγοράς. Το κόστος προσωπικού για µαζική παραγωγή συχνά οδηγεί σε αποµακρυσµένες τοποθεσίες παραγωγής, καθώς αυτές αποτελούν µια µεγαλύτερη αναλογία στο τελικό κόστος από ότι οι µεταφορές. Η παρούσα παγκόσµια οικονοµία σχηµατίζεται µερικώς από µεγάλες διαφορές στο κόστος παραγωγής, και µερικώς µέσω των εξοικονοµήσεων κόστους και των διαφόρων µεταφορικών δυνατοτήτων. Εποµένως, οι σηµαντικά αυξανόµενοι κυκλοφοριακοί φόρτοι καθορίζονται κυρίως από το διαφορετικό κόστος παραγωγής, παρά από το µεταφορικό κόστος. Επιβατικές µεταφορές Εµπορευµατικές µεταφορές Σε αντίθεση µε τις επιβατικές µεταφορές δεν υπάρχουν αγαθά που θα µπορούσαν να µεταφερθούν από µόνα τους. Τα αγαθά κινούνται συνεχώς και η µεταφορά τους οργανώνεται από τους ανθρώπους. Μια κεντρική διαφορά είναι ότι τα αγαθά δεν µπορούν να µπουν ή να βγουν από το κοντέινερ χωρίς µια εξωτερική επίδραση. Μια αλλαγή των κοντέινερς ή των µεταφορικών µέσων είναι πάντα εξαρτώµενη από τα έξοδα και το κόστος. Επιβάτες Μετακίνηση (ενεργή) Επιβίβαση, αποβίβαση και µεταφορά χωρίς βοήθεια ιαδικασία πληροφόρησης δραστηριοποίηση χωρίς βοήθεια Επιλογή µεταξύ µέσων, χωρίς βοήθεια, αλλά συχνά χωρίς λογική Αγαθά Μεταφορά (παθητική) Ανάγκη φόρτωσης, εκφόρτωσης και µεταφοράς Η πληροφόρηση πρέπει να παρέχεται µέσω διαχειριστών Οι διαχειριστές προχωρούν στην επιλογή των µεταφορικών µέσων µε λογικό τρόπο ΣΧΗΜΑ 2: ιαφορές µεταξύ επιβατικών και εµπορευµατικών µεταφορών Όπως στις επιβατικές µεταφορές, η παθητική πληροφόρηση (σηµατοδότες, πινακίδες, ανακοινώσεις, κτλ) καθοδηγεί τους ταξιδιώτες, µια ροή πληροφοριών καθοδηγεί και τις εµπορευµατικές µεταφορές σε σχέση µε την ροή των αγαθών. Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 12

13 ΕΙΚΌΝΑ 2: Ακριβή υποδοµή είναι αναγκαία για την µεταφορά αγαθών Τα κυρίως κριτήρια για την επιλογή του µεταφορικού µέσου είναι: Κόστος µεταφοράς Χρόνος µεταφοράς Αξιοπιστία µεταφοράς, σε ότι αφορά τον χρόνο Ασφάλεια µεταφερόµενων αγαθών Για λόγους δυσκολίας σχετικά µε την ροή των πληροφοριών, η µεταφορά µε ένα µέσο, είναι περισσότερο προτιµητέα, ακόµα και αν τα υπόλοιπα κριτήρια είναι υπέρ της χρήσης πολλαπλών µέσων µεταφοράς. 2.3 Ροή Αγαθών και Εµπορευµατικές Μεταφορές Ροή αγαθών Οι διαδικασίες εφοδιαστικής, κυρίως διαιρούνται σε δύο τύπους. Συστήµατα ενός βήµατος Η ροή των αγαθών µεταξύ του σηµείου προέλευσης και του σηµείου προορισµού είναι άµεση. Το σύστηµα έχει το πλεονέκτηµα του ότι η ροή αγαθών µεταξύ σηµείων προέλευσης και προορισµού είναι ενιαία. Έτσι, δεν απαιτείται επιπλέον κόστος αποθήκευσης και προώθησης των αγαθών. Σηµείο προέλευσης Σηµείο υποδοχής ΣΧΗΜΑ 3: Σύστηµα ενός βήµατος, άµεση ροή των αγαθών [4] Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 13

14 Συστήµατα πολλαπλών βηµάτων Σε αυτή την περίπτωση, η ροή των αγαθών µεταξύ του σηµείου προέλευσης και του σηµείου Υποδοχής είναι έµµεση. Η ροή των αγαθών διακόπτεται τουλάχιστον για µια φορά. Σε αυτό το σηµείο, διαδικασία διανοµής ή ενοποίησης λαµβάνει χώρα. ιανοµή: ελαχιστοποίηση των µεταφορικών µονάδων (εξαιτίας της περιορισµένης καταναλωτικής ζήτησης) Συγχώνευση: πολλές µικρές ροές αγαθών, ενοποιούνται σε µια µεγαλύτερη (ενοποίηση). Σηµείο διάσπασης Σηµείο υποδοχής Σηµείο διανοµής Σηµείο υποδοχής Σηµείο συγχώνευσης Σηµείο διανοµής ΣΧΗΜΑ 4: Σύστηµα πολλαπλών βηµάτων, µε έµµεση ροή αγαθών [4] Συνδυασµένο σύστηµα Σε ένα συνδυασµένο σύστηµα, η ταυτόχρονη άµεση και έµµεση ροή αγαθών είναι δυνατή. Σε µεγάλες αποστάσεις η ροή αγαθών µπορεί να είναι για παράδειγµα πολύ αργή για να καλύψει εγκαίρως τις ανάγκες στο σηµείο υποδοχής. Τα σηµεία διανοµής έχουν τον χαρακτήρα τοπικών αποθηκών. Συστήµατα πολλαπλών βηµάτων προτείνονται και από το γεγονός ότι τα οικονοµικά της ροής αγαθών εξαρτώνται άµεσα από τους φόρτους της ροής. Σηµείο διανοµής Σηµείο υποδοχής ΣΧΗΜΑ 5: Συνδυασµένη µεταφορά, µε άµεση και έµµεση ροή αγαθών[11] Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 14

15 ιαδικασία µεταφορών Η λύση του προβλήµατος βρίσκεται στην ανάπτυξη της αλυσίδας µεταφορών. Στις εµπορευµατικές µεταφορές, αυτό ορίζεται ως: Αλληλουχία τεχνικών και οργανωτικών αλληλοσυνδεόµενων γεγονότων, µέσω των οπίων τα αγαθά µεταφέρονται από το σηµείο προέλευσης στο σηµείο προορισµού. Η αλυσίδα µεταφορών είναι µέρος της ροής αγαθών και αναφέρεται µόνο στην µεταφορική διαδικασία της εφοδιαστικής. Οργανωτικά, οι αλυσίδες µεταφορών µπορούν να δοµηθούν µε τον ακόλουθο τρόπο: Προµ ηθευτής Τοπική µεταφορική εταιρία ιαµ εταφορέας Ιδιω τική Μεταφορά Εταιρία µεγάλων αποστάσεων ιαµ εταφορέας Τοπική µεταφορική εταιρία Παραλήπτης ΣΧΗΜΑ 6: Οργάνωση αλυσίδας µεταφορών [11] Οι ακόλουθες δύο σηµαντικές διαδικασίες υπάρχουν στις εµπορευµατικές µεταφορές: άµεση "µεταφορά από πόρτα σε πόρτα", µε µοναδικές διαδικασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης, και "µεταφορά από κεντροειδές σε κεντροειδές", µε ενοποιηµένες διαδικασίες µεταφόρτωσης και διανοµής (γνωστές και ως γενικό φορτίο) στα κεντροειδή. Τέτοια κεντροειδή χρησιµοποιούνται για επιπλέον καθήκοντα logistics, όπως αποθήκευση και διαχωρισµός προϊόντων. Οι αλυσίδες µεταφορών µπορούν να αναπτυχθούν ως διαδικασίες ενός ή πολλαπλών βηµάτων, και γίνονται κατανοητές σαν λειτουργίες πολλαπλών διαστάσεων. Σε µια αλυσίδα µεταφορών ενός βήµατος, µόνο ένα µέσο µεταφοράς απαιτείται µεταξύ προµηθευτή και παραλήπτη. Σε µια αλυσίδα µεταφορών πολλαπλών βηµάτων, αλλαγή µεταφορικού µέσου λαµβάνει χώρα µεταξύ προµηθευτή και παραλήπτη. Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 15

16 Συνδυασµένη (πολλαπλών µέσων) µεταφορά, µε την στενότερη έννοια σηµαίνει ότι δεν λαµβάνει χώρα αλλαγή κοντέινερς. ΕΙΚΌΝΑ 3: Μεταφόρτωση σε λιµάνι Αλυσίδα Μεταφορών Αλυσίδα Μεταφορών ενός Βήµατος Αλυσίδα Μεταφορών πολλαπλών βηµάτων = αδιάσπαστη ροή αγαθών = απευθείας µεταφορά (χωρίς αλλαγή µεταφορικού µέσου) = διασπασµένη ροή αγαθών = συνδυασµένη µεταφορά (µε αλλαγή µεταφορικού µέσου) Χωριστή χρέωση Συνδυασµένη µεταφορά Με αλλαγή της µεταφορικής µονάδας, συχνά µε αποθήκευση. ιευκόλυνση της µεταφοράς µε τη χρήση παλετών. Χωρίς αλλαγή της µεταφορικής µονάδας Συνοδευόµενη Μεταφορά (φόρτωση ολόκληρων οχηµάτων ή µέρους αυτών) Μεταφορά εµπορευµατοκιβωτίων κοντέινερς ΣΧΗΜΑ 7: οµή µεταφορικής αλυσίδας [4] Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 16

17 3. Χαρακτηριστικά Εµπορευµατικών Μεταφορών σε Αστικές Περιοχές 3.1 Εξωτερικές Οριακές Συνθήκες Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι εµπορευµατικές µεταφορές στις αστικές περιοχές, πρέπει να αντιµετωπίζονται, διαφέρει από τις µη αστικές περιοχές. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, µια ξεχωριστή ανάλυση των εµπορευµατικών µεταφορών είναι δικαιολογηµένη. Χωρικοί περιορισµοί Στα κέντρα των πόλεων, ο χωρικός σχεδιασµός είναι ιδιαιτέρως σηµαντικός, εξαιτίας των συνθηκών χωρικού περιορισµού. Το συχνά χρησιµοποιούµενο µέσο µεταφοράς (φορτηγό 40 τόνων) σε πολλές περιπτώσεις δεν χρησιµοποιείται. Μια παράδοση στο κέντρο των πόλεων είναι συχνά δυνατή µόνο µε µικρά φορτηγά διανοµών βάρους µέχρι 3,5 τόνων. Αυτός ο περιορισµός στην χωρητικότητα, οδηγεί σε περισσότερα ταξίδια και επιπλέον επιβάρυνση του οδικού δικτύου. Επειδή οι απαιτήσεις του αστικού περιβάλλοντος δεν επιτρέπουν την παρατεταµένη στάθµευση οχηµάτων και εµπορευµατοκιβωτίων, ή φορτο-εκφόρτωση πρέπει να γίνεται παράλληλα µε τη διανοµή. ΕΙΚΌΝΑ 4: Ο χώρος στο κέντρο των πόλεων είναι περιορισµένος, ακόµη και για τα φορτηγά 3,5 τόνων Κυκλοφοριακή υποδοµή Η µεγάλη ζήτηση για µεταφορές (επιβατικές και εµπορευµατικές), έρχεται σε αντίθεση µε την περιορισµένη προσφορά από πλευράς υποδοµής στα κέντρα µητροπολιτικών περιοχών. Αυτό οδηγεί σε κυκλοφοριακή συµφόρηση, η οποία έχει σαν συνέπεια σηµαντικές καθυστερήσεις στην όλη διαδικασία των µεταφορών. Επιπλέον ανάπτυξη της υποδοµής είναι δύσκολη εξαιτίας της εντατικής χρήσης γης και του µεγάλου ύψους δαπανών που απαιτούνται. Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 17

18 Περιβαλλοντικοί προβληµατισµοί και ευαισθησίες Στο κέντρο των µητροπολιτικών περιοχών, οι µεταφορές πρέπει να εξετάζονται ως φιλικές προς το περιβάλλον, εξαιτίας της υψηλής αστικής πυκνότητας. Σχετικά µε αυτό καθορίζονται έλεγχοι εκποµπών καθώς και περιορισµοί στα επίπεδα θορύβου και χρήσης γης. αστικές περιοχές είναι πολύ ακριβή ΕΙΚΌΝΑ 5: Η κυκλοφοριακοί υποδοµή σε 3.2 Συνδέσεις εντός της µεταφορικής αλυσίδας Για να γίνει εύκολη η κατανόηση των δυσκολιών των εµπορευµατικών µεταφορών στις αστικές περιοχές, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή ανάλυσης των πολλών διαδικασιών εφοδιαστικής. Υπάρχουν βασικά τέσσερις οµάδες παικτών που συµµετέχουν στις διαδικασίες logistics: Παραγωγοί: Εταιρίες διανοµών: διαµεταφορείς εµπορευµάτων, διανοµείς πακέτων Καταναλωτές/ Παραλήπτες: καταστήµατα λιανικής, προµηθευτές τροφίµων Αρχές: Ανάλογα µε τον διαχωρισµό των απαιτήσεων οι κανονισµοί µπορεί να εξελιχθούν πολύ διαφορετικά εξαιτίας των διαφορετικών προοπτικών των διαφόρων συµµετεχόντων. Παραλήπτες χωρίς συγκεκριµένα logistics παράδοσης Περίπου το ένα τέταρτο των παραληπτών στις Ευρωπαϊκές πόλεις δεν διαθέτουν οργανωµένες υπηρεσίες εφοδιαστικής. Λαµβάνουν τα αγαθά τους, είτε άµεσα από τον παραγωγό, είτε µέσω εταιρίας διανοµής. Αυτό οδηγεί σε µεγαλύτερο αριθµό προµηθευτών που παρέχουν αγαθά σε ένα µεµονωµένο παραλήπτη και, συνεπώς, προκαλούν πολλά ταξίδια µε οχήµατα που δεν είναι πλήρως φορτωµένα. Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 18

19 Παραγωγή Αποθήκευση Κατανάλωση Παραγωγός Β Σύστηµα Παραγωγός Α Μεταφορέας Γ Όριο συστήµατος Κέντρο πόλης ΣΧΗΜΑ 8: Κανονισµοί µεταφορών ενός παραλήπτη χωρίς συντονισµό εφοδιαστικής Παραλήπτες µε εταιρεία διανοµών συντονισµένων διαδικασιών εφοδιαστικής Η κυκλοφορία που παράγεται από τους παραλήπτες χωρίς εφαρµογή ειδικής διανοµής εφοδιαστική είναι αποτελούν γενικά τις µεγαλύτερες οµάδες όπως περιγράφεται και στο προηγούµενο κεφάλαιο. Οι εταιρίες διανοµών έχουν συχνά περισσότερους από ένα πελάτη στο κέντρο των πόλεων. Συνήθως, παρέχουν σε διαφορετικούς παραλήπτες, διάφορα είδη αγαθών. Εποµένως, βελτιστοποιούν τις διαδροµές τους στο κέντρο της πόλης, κάτι που οδηγεί σε µείωση των µετακινήσεων. ΕΙΚΌΝΑ 6: Τα εστιατόρια συνήθως τροφοδοτούνται από διαφορετικούς προµηθευτές Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 19

20 Εταιρεία διανοµής Α Εταιρεία διανοµής Β Κέντρο πόλης Όριο συστήµατος ΣΧΗΜΑ 9: Παραλήπτες µε συντονισµένες διαδικασίες εφοδιαστικής Παραλήπτες µε αυτό συντονισµένες διαδικασίες εφοδιαστικής ραστηριότητες που έχουν οργανώσει διαδικασίες εφοδιαστικής, αποτελούν τα τρία τέταρτα στις Ευρωπαϊκές πόλεις. Είναι κατά κύριο λόγο αλυσίδες καταστηµάτων µεταπώλησης. Καθώς αυτές οι εταιρίες έχουν περισσότερα σηµεία παράδοσης στην διάθεση τους, παραδίδουν τα αγαθά τους σε µια κεντρική αποθήκη. Ετσι, µπορούν να παραγγείλουν αγαθά σε µεγάλες ποσότητες και να διαπραγµατευτούν µε τον προµηθευτή, ώστε να πετύχουν τις ευνοϊκότερες συνθήκες. Σε αυτά τα κέντρα διανοµών, τα αγαθά παραγγέλλονται, αποθηκεύονται και οργανώνονται για συγκεκριµένα σηµεία παράδοσης. Μέσω της άµεσης επαφής µεταξύ παραλήπτη και κέντρου διανοµών, τα απαραίτητα αγαθά µπορούν να αποσταλούν µε ακρίβεια παράδοσης. Εποµένως, επιπλέον διευκολύνσεις αποθήκευσης στο σηµείο παράδοσης γίνονται µη απαραίτητες. Οι µεταφορές από τα κέντρα διανοµών προς τον παραλήπτη γίνονται είτε από την ίδια την εταιρία είτε από µια άλλη εταιρία διανοµών. Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 20

Τιµολόγηση 1 PORTAL Έντυπο Υλικό www.eu-portal.net

Τιµολόγηση 1 PORTAL Έντυπο Υλικό www.eu-portal.net Τιµολόγηση 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών µεταφορών, µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΟΝ ΡΟΚΟΥΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ ΣΒΒΕ ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΕΕL ILME EU UNECE SOLE EUROPE ΟΣΕ ΟΛΘ ΠΕΕ ΟΦΑΕ ΣΕΜΒΕ ΣΥΝ Ε &L ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ Ηµερίδα «Logistics 2004 ίκτυα Μεταφορών και ιανοµών µεταξύ ΕΕ και Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάτες: Γαλαζούλας Νικόλαος Κιτσαράς Κωνσταντίνος

Συνεργάτες: Γαλαζούλας Νικόλαος Κιτσαράς Κωνσταντίνος Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ : LOGISTICS Συνεργάτες: Γαλαζούλας Νικόλαος Κιτσαράς Κωνσταντίνος Επιβλέπων καθηγητής:τραχανάς Κωνσταντίνος Άρτα Σεπτέμβριος 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγικό Σημείωμα σελ.1 1. Η Διοίκηση των Logistics (Logistics Management) 1.1. Ορισμός των logistics σελ.3 1.2. Ιστορική Εξέλιξη σελ.4 1.3. Ο ρόλος των logistics στην οικονομία σελ.5 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 1

Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 1 Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS KAI ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΛΑΓΑΡΗ (5171)

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ LOGISTICS ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΟΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2004 SEC(2004) 1397 Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 Επιµέλεια Μετάφρασης: Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

logistics για έναν καλύτερο κόσμο!

logistics για έναν καλύτερο κόσμο! logistics για έναν καλύτερο κόσμο! περιεχόμενα Ο εφοδιαστικός Τομέας γίνεται παγκόσμιος, ο κόσμος μικραίνει... η Ekol αναπτύσσεται! Δημιουργώντας ένα Παγκοσμίου Φήμης Εμπορικό Σήμα στην Ευρώπη Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη

Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη www.rural-transport.net

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα και τα συστατικά μιας ελληνικής ενεργειακής πολιτικής

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα και τα συστατικά μιας ελληνικής ενεργειακής πολιτικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανά χείρας έκθεση αποπειράται να παρουσιάσει, να γνωστοποιήσει και, ταυτοχρόνως, να συγκεράσει τις θέσεις προτάσεις όλων συνολικά των κατατεθειμένων παρεμβάσεων στο Δημόσιο Διάλογο «Μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.Μ. 300530

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.Μ. 300530 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα