Μεταφράσεις Αρχαίων Α Γυμνασίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταφράσεις Αρχαίων Α Γυμνασίου"

Transcript

1 Μεταφράσεις Αρχαίων Α Γυμνασίου Ενότητα 1 η νοῦς ὑγιὴς ἐν σώματι ὑγιεῖ η πνευματική υγεία συνδέεται με την σωματική εὖ ἀγωνίζεσθαι το να αγωνίζεσαι όπως πρέπει πὺξ λὰξ με γροθιές και με κλοτσιές κύκνειον ἄσμα το τελευταίο έργο κάποιου δημιουργού δημοσίᾳ δαπάνη με έξοδα του κράτους τὰ παιδία παίζει τα παιδιά παίζουν γνῶθι σαυτὸν γνώριζε τον ευατό σου ἔπεα πτερόεντα λόγια που πετούν τὸ δὶς ἐξαμαρτεῖν οὐκ ἀνδρὸς σοφοῦ το να κάνεις δυο φορές το ίδιο λάθος δε χαρακτηρίζει σοφό άνθρωπο εὕρηκα! εὕρηκα! βρήκα, βρήκα εὖ ζῆν ζωή με ηθικές και πνευματικές αξίες μολών λαβέ έλα να τα πάρεις (τα όπλα) μὴ μου ἅπτου μη μ αγγίζεις καινὰ δαιμόνια νέες ιδέες στήλη ἅλατος στήλη από αλάτι, ακίνητος ἆρον ἆρον πολύ βιαστικά ἀπὸ μηχανῆς θεὸς αυτό που γίνεται απρόσμενα γόρδιος δεσμὸς ο δεσμός στο Γόρδιο, κάθε πρόβλημα που λύνεται δύσκολα

2 Ενότητα 2 η Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Ἐν Ἀθήναις διδάσκουσι Στην Αθήνα διδάσκουν καὶ νουθετοῦσι τοὺς παῖδας μετ ἐπιμελείας. και νουθετούν τα παιδιά με φροντίδα. Πρῶτον μὲν καἲί τροφὸς καὶ μήτηρ Πρώτα πρώτα η παραμάνα και η μητέρα καὶ παιδαγωγός καὶ αὐτὸς ὁ πατὴρ ἐπιμελοῦνται. και ο παιδαγωγός και ο ίδιος ο πατέρας φροντίζουν ὅπως βέλτιστος γενήσεται ὁ παῖς, πώς θα γίνει το παιδί ακόμα καλύτερο διδάσκοντες ὅτι τὸ μὲν δίκαιόν ἐστι, διδάσκοντας ότι το ένα είναι δίκαιο, τὸ δὲ ἄδικον καὶ τόδε μὲν καλόν, τόδε δὲ αἰσχρόν. το άλλο άδικο, αυτό ωραίο, το άλλο άσχημο. Εἶτα δέ, ἐπειδὰν οἱ παῖδες εἰς ἡλικίαν ἔλθωσιν, οἱ γονεῖς εἰς (οἴκους) διδασκάλων πέμπουσιν ἔνθα οἱ μὲν γραμματισταὶ ἐπιμελοῦνται Έπειτα, όταν φτάσουν τα παιδιά στην κατάλληλη ηλικία οι γονείς τα στέλνουν στα σπίτια των δασκάλων, όπου οι δάσκαλοι της γραφής και της ανάγνωσης φροντίζουν ὅπως γράμματα μάθωσιν να μάθουν γράμματα καὶ τὰ γεγραμμένα ἐννοῶσι, και να καταλαβαίνουν όσα είναι γραμμένα, οἱ δὲ κιθαρισταί τῷ κιθαρίζειν πειρῶνται ενώ οι κιθαριστές με το να παίζουν λύρα προσπαθούν ἡμερωτέρους αὐτοὺς ποιεῖν να τα κάνουν πιο ήμερα καὶ οἰκειοῦσι τὰς ψυχάς τῶν παίδων και εξοικειώνουν την ψυχή τους πρὸς τὸν ῥυθμόν καὶ τὴν ἁρμονίαν. στο ρυθμό και την αρμονία. Ἔτι οἱ παῖδες φοιτῶσιν Επιπλέον, τα παιδιά συχνάζουν ἐν γυμνασίοις καὶ παλαίστραις, στα γυμναστήρια και στις παλαίστρες, ἔνθα οἱ παιδοτρίβαι ποιοῦσι όπου οι δάσκαλοι της γυμναστικής κάνουν Βελτίω τὰ σώματα αὐτῶν, τα σώματά τους πιο δυνατά, ἵνα μὴ ἀναγκάζωνται ἀποδειλιᾶν για να μην αναγκάζονται να δειλιάζουν διὰ τὴν πονηρίαν τῶν σωμάτων. εξαιτίας της κακής σωματικής κατάστασης. Πλάτων, Πρωταγόρας 325c-326c (ελεύθερη διασκευή)

3 Ενότητα 3 η Επαγγέλματα των αρχαίων Αθηναίων Ἀθηναῖοι, ὡς καί οἱ κατοικοῦντες ἑτέρας Οι Αθηναίοι, όπως και αυτοί που κατοικούν πόλεις, στις άλλες πόλεις, πολλά ἐπιτηδεύουσιν ἐν τῷ βίῳ, ασκούν πολλά επαγγέλματα στη ζωή τους, ἵνα πορίζωνται τά ἀναγκαῖα: για να εξασφαλίζουν τα αναγκαία: Ναυσικύδης ὤν ναύκληρος ἐσπούδαζε Ο Ναυσικύδης που ήταν πλοιοκτήτης, μεριμνούσε περί τήν τροφήν τοῦ σώματος ἑαυτῷ καί τοῖς για τη συντήρηση του εαυτού του και των οἰκείοις, δικών του, τοῦτ αὐτό δέ ἐποίουν και το ίδιο ακριβώς έκαναν Ξένων ὁ ἔμπορος καί Ξενοκλῆς ὁ κάπηλος. ο Ξένων ο έμπορος και ο Ξενοκλής ο μικροπωλητής. Πολύζηλος ἔτρεφεν ἑαυτόν καί οἰκέτας Ο Πολύζηλος συντηρούσε τον εαυτό του και τους οικιακούς του δούλους ἀπό ἀλφιτοποιίας, με την παρασκευή κριθάλευρου, ἔτι δέ πολλάκις και ακόμα μερικές φορές ἐλειτούργει τῇ πόλει. προσέφερε δημόσια υπηρεσία στην πόλη με δικά του χρήματα. Γλαύκων ὁ Χολαργεύς ἐγεώργει ο Γλαύκων από το Χολαργό ήταν γεωργός καί ἔτρεφε βοῦς, και έτρεφε βόδια, Δημέας δέ διετρέφετο ο Δημέας ζούσε ἀπό χλαμυδουργίας, από την τέχνη της κατασκευής χλαμύδων, οἱ πλεῖστοι δέ Μεγαρέων ἀπό ἐξωμιδοποιίας. και οι περισσότεροι από τους Μεγαρείς από την τέχνη της κατασκευής εξωμίδων. Οὐκ ὀλίγοι τῶν πολιτῶν ἐξαμάνθανον τέχνην Αρκετοί από τους πολίτες μάθαιναν καλά τινά, κάποια τέχνη, οἷον τήν (τέχνην) τῶν λιθοξόων, όπως την τέχνη του μαρμαρά, κεραμέων, τεκτόνων, σκυτοτόμων, του κεραμέα, του μαραγκού, του τσαγκάρη, καί ἐξειργάζοντο πλεῖστα ἐπιτήδεια τῷ βίῳ. και εξασφάλιζαν πάρα πολλά αναγκαία αγαθά για τη ζωή τους. Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα (ελεύθερη διασκευή)

4 Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους σταδίους Είχαμε διανύσει, λοιπόν, κατά το θαλάσσιο ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ καὶ ἐρήμῃ. και πλησιάζαμε ένα νησί μικρό και έρημο. Μείναντες δὲ ἐν τῇ νήσῳ πέντε ἡμέρας, Αφού μείναμε στο νησί πέντε μέρες, τῇ ἕκτῃ ἐξορμῶμεν καὶ τῇ ὀγδόῃ καθορῶμεν την έκτη ξεκινούμε και την όγδοη διακρίνουμε πολλοὺς ἀνθρώπους διαθέοντας ἐπὶ τοῦ πολλούς ανθρώπους να τρέχουν εδώ κι εκεί πελάγους, πάνω στη θάλασσα, προσεοικότας ἅπαντα ἡμῖν καὶ τὰ σώματα καὶ που έμοιαζαν με μας σε όλα, δηλαδή και στο τὰ μεγέθη, σώμα και στο ανάστημα πλὴν τῶν ποδῶν μόνων εκτός μόνο από τα πόδια ταῦτα γὰρ ἔχουσι φέλλινα γιατί αυτά τα είχαν κατασκευασμένα από φελλό ἀφ οὗ δὴ, οἶμαι, καὶ καλοῦνται Φελλόποδες. γι αυτό το λόγο μάλιστα, νομίζω, και ονομάζονται Φελλόποδες. Θαυμάζομεν οὖν ὁρῶντες οὐ βαπτιζομένους, Απορούσαμε, λοιπόν, βλέποντάς τους να μη βουλιάζουν, ἀλλὰ ὑπερέχοντας τῶν κυμάτων αλλά να μένουν πάνω στα κύματα καὶ ὁδοιποροῦντας ἀδεῶς. και να βαδίζουν χωρίς φόβο. Οἱ δὲ καὶ προσέρχονται καὶ ἀσπάζονται ἡμᾶς Και αυτοί μας πλησιάζουν και μας αγκαλιάζουν λέγουσί τε ἑλληνικῇ φωνῇ και μας λένε στα ελληνικά ἐπείγεσθαι εἰς Φελλὼ τὴν αὐτῶν πατρίδα. ότι βιάζονται (να φτάσουν) στη Φελλώ, την πατρίδα τους. Μέχρι μὲν οὖν τινος συνοδοιποροῦσι ἡμῖν Ως ένα σημείο, λοιπόν, μας συνοδεύουν παραθέοντες, τρέχοντας δίπλα μας, εἶτα ἀποτρεπόμενοι τῆς ὁδοῦ βαδίζουσιν και έπειτα, αλλάζοντας δρόμο, προχωρούν ἐπευχόμενοι ἡμῖν εὔπλοιαν. ευχόμενοι σε μας «καλό ταξίδι». Λουκιανός, Ἀληθὴς Ἱστορία (διασκευή)

5 Ενότητα 5η Ο πλούτος της αττικής γης Τῶν Ἀθήνησι προεστηκότων τινές ἔλεγον Μερικοί από τους ηγέτες της Αθήνας έλεγαν ὡς γιγνώσκουσι μέν τό δίκαιον, ότι δήθεν γνωρίζουν το δίκαιο, ἀναγκάζονται δέ διά τήν πενίαν τοῦ πλήθους όμως λόγω της φτώχειας του λαού αναγκάζονται ἀδικώτεροι εἶναι περί τάς πόλεις. να είναι άδικοι απέναντι στις (άλλες) πόλεις. Ἐκ τούτου ἐπεχείρησα σκοπεῖν Εξαιτίας αυτού επιχείρησα να διερευνήσω εἴ πῃ δύναιντο ἄν οἱ πολῖται αν θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο οι πολίτες διατρέφεσθαι ἐκ τῆς ἑαυτῶν (χώρας). να συντηρηθούν από τη χώρα τους. Τοῦτο μέν οὖν εὐθύς ἀνεφαίνετό μοι, Άρχισα, λοιπόν, να σχηματίζω την εξής γνώμη, ὅτι ἡ χώρα πέφυκεν ότι δηλαδή η χώρα είναι από τη φύση της ικανή οἵα παρέχεσθαι πλείστας προσόδους. να παρέχει πάρα πολλούς πόρους/ έσοδα. Αἱ μέν γάρ ὧραι ἐνθάδε πρᾳόταταί εἰσίν Γιατί οι εποχές εδώ είναι πάρα πολύ ήπιες ἅ δέ πολλαχοῦ οὐδέ βλαστάνει και τα φυτά που σε πολλά μέρη ούτε καν φυτρώνουν καρποφορεῖ ἐνθάδε. καρποφορούν εδώ. Ὥσπερ δέ ἡ γῆ (παμφορωτάτη ἐστίν), Και όπως ακριβώς η γη παράγει κάθε λογής αγαθά, οὕτω καί ἡ θάλαττα περί τήν χώραν έτσι και η θάλασσα γύρω από τη χώρα παμφορωτάτη ἐστίν. είναι πολύ προσοδοφόρα. Καί μήν ὅσαπερ ἀγαθά ἐν ταῖς ὥραις Και ασφαλώς, όσα, βέβαια, αγαθά σε κάθε εποχή οἱ θεοί παρέχουσι (τοῖς ἀνθρώποις), δίνουν οι θεοί στους ανθρώπους, καί ταῦτα πάντα ἐνταῦθα πρῳαίτατα μέν και αυτά όλα εδώ πάρα πολύ νωρίς αρχίζουν ἄρχεται, ὀψιαίτατα δέ λήγει. και πάρα πολύ αργά σταματούν. Πρός τούτοις ἡ χώρα ἔχει καί ἀίδια ἀγαθά. Επιπλέον, η χώρα έχει και παντοτινά αγαθά. Πέφυκε μέν γάρ ἐν αὐτῇ ἄφθονος λίθος, Έτσι, από τη φύση υπάρχει σ αυτήν άφθονο μάρμαρο, ἐξ οὗ γίγνονται κάλλιστοι μέν ναοί, από το οποίο γίνονται πάρα πολύ όμορφοι ναοί, κάλλιστοι δέ βωμοί, πολύ ωραίοι βωμοί, εὐπρεπέστατα δέ θεοῖς ἀγάλματα. και πολύ κομψά για τους θεούς αγάλματα. Ἔστι δέ καί γῆ Υπάρχουν όμως και μερικές περιοχές ἥ σπειρομένη μέν οὐ φέρει καρπόν, που, όταν καλλιεργούνται, δεν παράγουν καρπούς, ὀρυττομένη δέ τρέφει όταν όμως αξιοποιούνται για εξόρυξη, μπορούν να θρέψουν πολλαπλασίους ἤ εἰ σῖτον ἔφερε. πολύ περισσότερους απ όσους θα έτρεφαν αν καλλιεργούνταν. Καί μήν ὑπάργυρός ἐστι. Και ασφαλώς έχει κοιτάσματα αργύρου. Ξενοφῶν, Πόροι (διασκευή)

6 Ενότητα 6 η Η ομορφιά δεν είναι το παν Εὐμεγέθης ἔλαφος ὥρᾳ θέρους Ένα μεγαλόσωμο ελάφι σε εποχή καλοκαιριού, διψῶν παραγίνεται καθώς διψούσε, φτάνει κοντά ἐπί τινα πηγήν διαυγῆ καί βαθεῖαν σε κάποια καθαρή και βαθιά πηγή καί πιών ὅσον ἤθελεν και, αφού ήπιε όσο (νερό) ήθελε, προσεῖχεν τῇ ἰδέᾳ τοῦ σώματος. παρατηρούσε τη μορφή του σώματός του. Καί μάλιστα μέν ἐπήνει τήν φύσιν τῶν κεράτων Και κυρίως επαινούσε τη φύση των κεράτων του ὡς κόσμος εἴη παντί τῷ σώματι. με την ιδέα ότι αυτά ήταν στολίδι για όλο το σώμα του. Ἔψεγεν δέ τήν λεπτότητα τῶν σκελῶν Αντίθετα, κατηγορούσε τα λεπτά του πόδια, ὡς οὐχ οἵων τε ὄντων επειδή, κατά τη γνώμη του, δεν μπορούσαν φέρειν πᾶν τό βάρος. να αντέξουν όλο το βάρος του. Ἐν ὧ δέ πρός τούτοις ἦν, Και ενώ ασχολούνταν με αυτά, αἰφνιδίως ἀκούεται ὑλακή τε κυνῶν ξαφνικά ακούγεται γάβγισμα σκυλιών καί κυνηγέται πλησίον. και κυνηγοί το πλησιάζουν. Ὁ δέ ὥρμα πρός φυγήν Αυτό άρχισε να τρέχει ορμητικά, για να ξεφύγει καί, μέχρις ὅπου διά πεδίου ἐποιεῖτο τόν και, όσο έτρεχε σε ομαλό έδαφος, δρόμον, ἐσώζετο ὑπό τῆς ὠκύτητος τῶν σκελῶν. σωζόταν από την ταχύτητα των ποδιών του. Ἐπεί δέ ἐνέπεσεν εἰς πυκνήν καί δασεῖαν ὕλην, Όταν όμως έφτασε σε αδιαπέραστο και πυκνό δάσος, ἐμπλακέντων αὐτῷ τῶν κεράτων ἑάλω, επειδή του μπλέχτηκαν τα κέρατα, παγιδεύτηκε μαθών πείρᾳ και έμαθε εξ ιδίας πείρας ὅτι ἄρα ἦν ἄδικος κριτής τῶν ἰδίων ότι πράγματι ήταν άδικος κριτής των ατομικών του γνωρισμάτων, ψέγων μέν τά σώζοντα, γιατί κατηγορούσε αυτά που το έσωζαν, ἐπαινῶν δέ τά προδόντα αὑτόν. ενώ επαινούσε αυτά που το πρόδωσαν. Μύθος του Αισώπου (διασκευή)

7 Ενότητα 7 η Η λύση του γόρδιου δεσμού Ὡς δέ Άλέξανδρος παρῆλθεν ἐς Γόρδιον, Όταν ο Αλέξανδρος έφτασε στο Γόρδιο, πόθος λαμβάνει αὐτόν ἰδεῖν τήν ἅμαξαν τον κατέλαβε πόθος να δει την άμαξα του Γορδίου τήν Γορδίου καί τόν δεσμόν τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης. και το δεσμό του ζυγού της άμαξας. Πρός δέ δή ἄλλοις καί τόδε ἐμυθεύετο περί Και μεταξύ άλλων, βέβαια, και αυτό λεγόταν για τῆς ἁμάξης, την άμαξα, ὅστις λύσειε τόν δεσμόν τοῦ ζυγοῦ τῆς ότι δηλαδή, όποιος λύσει το δεσμό του ζυγού της ἁμάξης, άμαξας, τοῦτον χρῆναι ἄρξαι τῆς Ἀσίας. αυτός ήταν ορισμένο από τη μοίρα να εξουσιάσει την Ασία. Ἦν δέ ὁ δεσμός ἐκ φλοιοῦ κρανίας Ο δεσμός ήταν από φλούδα κρανιάς καί τούτου οὔτε τέλος οὔτε ἀρχή ἐφαίνετο. και αυτού δε φαινόταν ούτε τέλος ούτε αρχή. Ἀλέξανδρος δέ, ὡς ἀπόρως μέν εἶχεν Ο Αλέξανδρος, επειδή αδυνατούσε να βρει τη ἐξευρεῖν λύσιν τοῦ δεσμοῦ, λύση του δεσμού, οὐκ ἤθελε δέ περιιδεῖν ἄλυτον, αλλά και δεν ήθελε να τον αφήσει άλυτο, (φοβούμενος) μή καί τοῦτο ἐργάσηται γιατί φοβόταν μήπως αυτό προκαλέσει κάποια κίνησίν τινα ἐς τούς πολλούς, αναταραχή στο πλήθος, παίσας τόν δεσμόν τῷ ξίφει διέκοψεν αφού χτύπησε το δεσμό με το ξίφος του, τον έκοψε καί ἔφη λελύσθαι. και είπε ότι λύθηκε. Ἀπηλλάγη δ οὖν ἀπό τῆς ἁμάξης αὐτός τε Απομακρύνθηκε, λοιπόν, από την άμαξα ο ίδιος καί οἱ ἀμφ αὐτόν και οι σύντροφοί του ὡς ξυμβεβηκότος τοῦ λογίου με την ιδέα ότι είχε εκπληρωθεί ο χρησμός τοῦ ἐπί τῇ λύσει τοῦ δεσμοῦ. για τη λύση του δεσμού. Καί γάρ καί τῆς νυκτός ἐκείνης βρονταί τε Και πράγματι τη νύχτα εκείνη βροντές καί σέλας ἐξ οὐρανοῦ ἐπεσήμηναν και λάμψη από τον ουρανό έδωσαν σημείο επιδοκιμασίας καί ἐπί τούτοις Ἀλέξανδρος τῇ ὑστεραίᾳ γι αυτό το λόγο ο Αλέξανδρος την επόμενη μέρα ἔθυε τοῖς φήνασι θεοῖς τά τε σημεῖα πρόσφερε θυσία στους θεούς που του φανέρωσαν τα σημάδια καί τήν λύσιν τοῦ δεσμοῦ. και τον τρόπο λύσης του δεσμού. Ἀρριανός, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις (διασκευή)

8 Ενότητα 8 η Ένα μοιραίο λάθος ΖΗΝ.:Σύ, ὦ Καλλιδημίδη, πῶς ἀπέθανες; ΖΗΝ.: Εσύ, Καλλιδημίδη, πώς πέθανες; Ἐγώ μέν γάρ παράσιτος ὤν Δεινίου Εγώ, πάντως, όντας κοντά στον Δεινία ἀπεπνίγην ἐμφαγών πλέον τοῦ ἱκανοῦ. έσκασα επειδή έφαγα περισσότερο απ όσο έπρεπε. ΚΑΛ.:Τό δέ ἐμόν ἐγένετο παράδοξόν τι. ΚΑΛ.: Και η δική μου περίπτωση υπήρξε κάπως περίεργη. Οἶσθα γάρ καί σύ που Πτοιόδωρον τόν Γνωρίζεις και εσύ ίσως τον Πτοιόδωρο το γέροντα; γέροντα; ΖΗΝ.:Τόν ἄτεκνον, τόν πλούσιον; ΖΗΝ.: Εννοείς τον άτεκνο, τον πλούσιο; ΚΑΛ.:Ἐκεῖνον αὐτόν ἀεί ἐθεράπευον ΚΑΛ.: Εκείνον ακριβώς τον φρόντιζα συνεχώς, ὑπισχνούμενον τεθνήξεσθαι ἐπ ἐμοί. επειδή υποσχόταν ότι, όταν θα πέθαινε, θα με άφηνε κληρονόμο του. Ἐπεί δέ ὁ γέρων ἔζη ὑπέρ τόν Τιθωνόν, Επειδή όμως, ο γέρος ζούσε πιο πολύ και από τον Τιθωνό, ἐξηῦρον ἐπί τόν κλῆρον ὁδόν τινα ἐπίτομον βρήκα για την κληρονομιά κάποιον πιο σύντομο δρόμο πριάμενος γάρ φάρμακον ἀνέπεισα τόν αφού δηλαδή αγόρασα δηλητήριο, έπεισα τον οἰνοχόον, οινοχόο παρά τη θέλησή του, ἐπειδάν τάχιστα ὁ Πτοιόδωρος αἰτήσῃ πιεῖν, αμέσως μόλις ο Πτοιόδωρος ζητήσει να πιει, ἐμβαλόντα αὐτό εἰς κύλικα ἔχειν ἕτοιμον αφού το βάλει σε ποτήρι του κρασιού, να το έχει έτοιμο καί ἐπιδοῦναι αὐτῷ και να του το δώσει εἰ δέ τοῦτο ποιήσει, και, αν το κάνει αυτό, ἐπωμοσάμην ἀφήσειν αὐτόν ἐλεύθερον. ορκίστηκα ότι θα τον αφήσω ελεύθερο. ΖΗΝ.:Τί οὖν ἐγένετο; ΖΗΝ.: Τι έγινε λοιπόν; Ἔοικας γάρ ἐρεῖν τι πάνυ παράδοξον. Γιατί δείχνεις ότι θα πεις κάτι πολύ παράδοξο. ΚΑΛ.:Ἐπεί τοίνυν λουσάμενοι ἥκομεν, ΚΑΛ.: Αφού λοιπόν μετά το λουτρό μας ήρθαμε (στο σπίτι του), ὁ μειρακίσκος ἔχων ἑτοίμους δύο δή κύλικας το παλικαράκι, που είχε βέβαια έτοιμα δύο ποτήρια κρασιού, οὐκ οἶδα ὅπως ἔδωκεν δεν ξέρω πώς, αλλά έδωσε ἐμοί μέν τό φάρμακον, σε μένα το δηλητήριο, Πτοιοδώρῳ δέ τό ἀφάρμακτον και στον Πτοιόδωρο το ποτήρι που δεν περιείχε δηλητήριο εἶτα ὁ μέν ἔπινεν, ἐγώ δέ αὐτίκα μάλα έπειτα, εκείνος έπινε, ενώ εγώ αμέσως ἐκείμην ἐκτάδην νεκρός κειτόμουν ξαπλωμένος νεκρός ὑποβολιμαῖος ἀντί ἐκείνου. παίρνοντας τη θέση εκείνου. Τί γελᾷς τοῦτο, ὦ Ζηνόφαντε; Γιατί γελάς με αυτό, Ζηνόφαντε; Καί μήν οὐκ ἔδει γε ἐπιγελᾶν ἑταίρῳ ἀνδρί. Κι όμως δεν έπρεπε βέβαια να γελάς σε βάρος ενός φίλου σου. Λουκιανός, Νεκρικοὶ Διάλογοι 17 (διασκευή)

9 Ενότητα 9 η Ανυπέρβλητα πρότυπα Ὁρῶν, ὦ Νικόκλεις, τιμῶντά σε τόν τάφον Επειδή βλέπω, Νικοκλή, ότι εσύ τιμάς τον τάφο του τοῦ πατρός πατέρα σου οὐ μόνον τῷ πλήθει καί τῷ κάλλει τῶν όχι μόνο με το πλήθος και τη λαμπρότητα των ἐπιφερομένων, προσφορών σου, ἀλλά καί χοροῖς καί μουσικῇ καί γυμνικοῖς αλλά και με χορούς και με μουσικούς και ἀγῶσιν, αθλητικούς αγώνες, ἡγησάμην χαίρειν Εὐαγόραν ὁρῶντα θεώρησα ότι ο Ευαγόρας χαίρεται που βλέπει τήν τε περί αὑτόν ἐπιμέλειαν τη φροντίδα για τον εαυτό του καί τήν σήν μεγαλοπρέπειαν και τη μεγαλοπρέπεια των τιμών σου προς αυτόν, εἴ τίς ἐστιν αἴσθησις τοῖς τετελευτηκόσιν αν νιώθουν κάτι οι νεκροί περί τῶν ἐνθάδε γιγνομένων. για όσα γίνονται εδώ (στον κόσμο των ζωντανών). Πολύ δ ἔτι πλείω χάριν ἔχοι ἄν, Και θα όφειλε πολύ μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη, εἴ τις δυνηθείη εἰπεῖν ἀξίως αν κάποιος μπορούσε να μιλήσει όπως του αξίζει περί τῶν ἐπιτηδευμάτων καί τῶν κινδύνων για τις αρχές της ζωής του και τις ριψοκίνδυνες αὐτοῦ πράξεις του εὑρήσομεν γάρ πάντα ποιοῦντα γιατί θα διαπιστώσουμε ότι κάνουν τα πάντα τούς φιλοτίμους καί μεγαλοψύχους τῶν οι φιλόδοξοι και γενναίοι άντρες ἀνδρῶν ὅπως καταλείψουσιν φροντίζοντας πώς θα αφήσουν πίσω τους ἀθάνατον τήν περί αὑτῶν μνήμην. αθάνατη την υστεροφημία τους. Τίς δέ οὐκ ἄν ἀθυμήσειεν, Και ποιος δε θα στενοχωριόταν, ὅταν ὁρᾷ μέν ὑμνουμένους όταν βλέπει ότι υμνούνται τούς περί τά Τρωϊκά γενομένους, αυτοί που έζησαν τον καιρό των Τρωικών προειδῇ δέ αὐτόν ενώ για τον εαυτό του γνωρίζει εκ των προτέρων μηδέποτε άξιωθησόμενον τοιούτων ἐπαίνων, ότι ποτέ δε θα κριθεί άξιος για τέτοιους επαίνους, μηδ ἄν ὑπερβάλλη τάς ἀρετάς ἐκείνων; κι αν ακόμα ξεπεράσει τις αρετές εκείνων; Αἴτιος δέ τούτων ὁ φθόνος Και αιτία γι αυτά είναι ο φθόνος οὕτω γάρ δυσκόλως πεφύκασίν τινες, γιατί τόσο μικρόψυχοι είναι μερικοί από τη φύση τους, ὥστε ἥδιον ἄν ἀκούοιεν ώστε με μεγαλύτερη ευχαρίστηση θα άκουγαν εὐλογουμένων να επαινούνται εκείνοι, οὕς οὐκ ἴσασιν εἰ γεγόνασιν, τους οποίους δε γνωρίζουν αν έχουν πράξει, ἤ τούτων ὑφ ὧν τυγχάνουσιν παρά αυτοί από τους οποίους συμβαίνει αὐτοί εὖ πεπονθότες. να έχουν ευεργετηθεί οι ίδιοι. Ἰσοκράτης, Εὐαγόρας 1-6 (διασκευή)

10 Ενότητα 10 η Ο Σωκράτης για τη φιλία Τοῦτο μέν πολλῶν ἀκούω, Αυτό βέβαια ακούω από πολλούς, ὡς πάντων κτημάτων, ότι δηλαδή από όλα τα περιουσιακά στοιχεία κράτιστόν ἐστι φίλος σαφὴς καὶ ἀγαθός, το πιο σημαντικό είναι ένας πιστός και καλός φίλος, παντὸς δὲ μᾶλλον ἐπιμέλονται οἱ πολλοὶ όμως οι περισσότεροι φροντίζουν πιο πολύ για οτιδήποτε άλλο ἤ κτήσεως φίλων. παρά για την απόκτηση φίλων. Καὶ γὰρ κτῶνται ἐπιμελῶς Γιατί πράγματι αποκτούν με επιμέλεια οἰκίας καὶ ἀγροὺς καὶ ἀνδράποδα καὶ σπίτια και αγρούς και δούλους και ζώα και βοσκήματα καὶ σκεύη, σκεύη, οὐ φροντίζουσι δὲ ὅπως κτήσωνται φίλον, αλλά δε φροντίζουν να αποκτήσουν φίλο, ὅ μέγιστον ἀγαθὸν εἶναί φασιν. που λένε ότι είναι πολύ μεγάλο αγαθό. Καίτοι ποῖος ἵππος ἤ ποῖον ζεῦγος Και όμως ποιο άλογο ή ποιο ζευγάρι ζώων οὕτω χρήσιμόν ὥσπερ ὁ χρηστὸς φίλος; είναι τόσο χρήσιμο όσο βέβαια είναι ο καλός φίλος; Ποῖον δὲ ἀνδράποδόν Και ποιος δούλος είναι οὕτως εὔνουν καὶ παραμόνιμον; τόσο καλοπροαίρετος και σταθερός; Ἤ ποῖον ἄλλο κτῆμά οὕτω πάγχρηστον; Ή ποιο άλλο απόκτημα είναι τόσο χρήσιμο σε όλα; Ὁ γάρ ἀγαθὸς φίλος ἑαυτόν τάττει Γιατί ο καλός φίλος αφιερώνεται πρὸς πᾶν τὸ ἐλλεῖπον τῷ φίλῳ στην κάλυψη των αναγκών του φίλου του καὶ, ἄν τέ τινα δέῃ εὖ ποιῆσαι, και, αν χρειάζεται να κάνει αυτός καλό σε κάποιον, συνεπισχύει, τον ενισχύει βοηθώντας τον, ἄν τέ τις φόβος ταράττῃ και αν τον ταράζει κάποιος φόβος, συμβοηθεῖ τον βοηθάει μαζί με άλλους καὶ εὖ μὲν πράττοντα πλεῖστα εὐφραίνει, και όταν αυτός ευτυχεί, του προσφέρει πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, σφαλλόμενον δὲ ενώ όταν δυστυχεί, πλεῖστα ἐπανορθοῖ. καταβάλλει πάρα πολλές προσπάθειες να τον στήσει πάλι στα πόδια του. Ἀλλ ὅμως ἔνιοι πειρῶνται δένδρα μὲν Αλλά όμως μερικοί προσπαθούν να θεραπεύειν καλλιεργήσουν δέντρα τοῦ καρποῦ ἕνεκεν, για τον καρπό τους, τοῦ δὲ παμφορωτάτου κτήματος, ενώ το απόκτημα που παράγει κάθε λογής καρπούς, ὅ καλεῖται φίλος, το οποίο ονομάζεται φίλος, οἱ πλεῖστοι ἐπιμέλονται ἀργῶς καί ἀνειμένως. οι περισσότεροι το φροντίζουν με βραδύτητα και αμέλεια. Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα (διασκευή)

11 Ενότητα 11 η Η αγάπη του Αλεξάνδρου για τον Βουκεφάλα Ἀλέξανδρος δέ ἵνα ἡ μάχη συνέβη καί Ο Αλέξανδρος, εκεί όπου έγινε η μάχη και ἔνθεν ὁρμηθείς ἐπέρασεν τόν Υδάσπην στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε και πέρασε ποταμόν τον Υδάσπη ποταμό, ἔκτισεν πόλεις. έκτισε πόλεις. Καί τήν μέν ὠνόμασε Νίκαιαν Και στη μια πόλη έδωσε το όνομα Νίκαια ἐπώνυμον τῆς νίκης τῆς κατ Ἰνδῶν, από τη νίκη του κατά των Ινδών, τήν δέ Βουκεφάλαν και την άλλη την ονόμασε Βουκεφάλα ἐς τήν μνήμην τοῦ ἵππου τοῦ Βουκεφάλα, σε ανάμνηση του ίππου του Βουκεφάλα, ὅς ἀπέθανεν αὐτοῦ που πέθανε εκεί γενόμενος καματηρός ὑπό καύματός τε καί επειδή καταβλήθηκε από τον καύσωνα και τα ἡλικίας, γηρατειά, πολλά δέ πρόσθεν ξυγκαμών τε αφού προηγουμένως είχε υποφέρει πολλά και είχε περάσει πολλούς κινδύνους μαζί με τον καί συγκινδυνεύσας Ἀλεξάνδρου, Αλέξανδρο ἀναβαινόμενός τε πρός μόνου Ἀλεξάνδρου, και τον οποίο ίππευε μόνο ο Αλέξανδρος, επειδή απέρριπτε ως ανάξιους όλους τους ὅτι ἀπηξίου τούς ἄλλους πάντας ἀμβάτας, άλλους αναβάτες, καί μεγέθει μέγας καί τῷ θυμῷ γενναῖος. μεγαλόσωμος και γενναίος. Σημεῖον δέ οἱ ἦν Και είχε σημάδι του κεφαλή βοός ἐγκεχαραγμένη, ένα κεφάλι βοδιού χαραγμένο πάνω του, εξαιτίας του οποίου λένε ότι έφερε και το όνομα ἐφ ὅτω λέγουσιν ὅτι ἔφερεν καί τό ὄνομα τοῦτο αυτό οἱ δέ λέγουσιν άλλοι, λένε ὅτι λευκόν σῆμα εἶχεν ἐπί τῆς κεφαλῆς, ότι είχε άσπρο σημάδι στο κεφάλι του, μέλας ὤν αὐτός, ενώ ο ίδιος ήταν μαύρος, εἰκασμένον μάλιστα ἐς κεφαλήν βοός. το οποίο έμοιαζε πάρα πολύ με κεφάλι βοδιού. Οὗτος ὁ ἵππος ἀφανής ἐγένετο Ἀλεξάνδρω, Αυτό το άλογο το έχασε ο Αλέξανδρος ἐν τῇ χώρα Οὐξίων, στη χώρα των Ουξίων, και γι αυτό ο Αλέξανδρος διακήρυξε δημόσια σε καί Ἀλέξανδρος προεκήρυξεν ἀνά τήν χώραν όλη τη χώρα ἀποκτενεῖν πάντας Οὐξίους, ότι θα εκτελέσει όλους τους Ουξίους, εἰ μή ἀπάξουσιν αὐτῷ τόν ἵππον. αν δεν του επιστρέψουν το άλογο. Γιατί τόσο μεγάλο ενδιαφέρον έδειχνε ο Τοσήδε γάρ σπουδή ἦν Ἀλεξάνδρω ἀμφ αὐτόν. Αλέξανδρος γι αυτό το άλογο. Ἀρριανός, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις (διασκευή)

12 Ενότητα 12 η Αθήνα και Ατλαντίδα Ἐν δέ δή τῇ Ἀτλαντίδι νήσῳ συνέστη Στο νησί, λοιπόν, της Ατλαντίδας συγκροτήθηκε μεγάλη καί θαυμαστή δύναμις βασιλέων, μεγάλη και αξιοθαύμαστη δύναμη βασιλέων, κρατοῦσα μέν ἁπάσης τῆς νήσου, που εξουσίαζε ολόκληρο το νησί πολλῶν δέ ἄλλων νήσων καί μερῶν τῆς και πολλά άλλα νησιά και μέρη της ξηράς. ἠπείρου. Αὕτη δή πᾶσα ἡ δύναμις συναθροισθεῖσα Όλη αυτή η δύναμη αφού συνενώθηκε, εἰς ἕν ἐπεχείρησέν ποτε δουλοῦσθαι μιᾷ ὁρμῇ επιχείρησε κάποτε να υποδουλώσει με μία και μόνη επίθεση τόν τε παρ ὑμῖν καί τόν παρ ἡμῖν τόπον το δικό σας και το δικό μας τόπο καί πάντα τόν ἐντός τοῦ στόματος. και όλη την περιοχή που βρίσκεται μέσα στο στόμιο. Τότε οὖν, ὦ Σόλων, ἡ δύναμις τῆς πόλεως Τότε, λοιπόν, Σόλωνα, η δύναμη της πόλης σας ὑμῶν, ἐγένετο διαφανής ἀρετῇ τε καί ῥώμῃ υπήρξε ξακουστή για τη γενναιότητα και το σθένος της εἰς ἅπαντας ἀνθρώπους σε όλους γενικά τους ανθρώπους προέστη γάρ πάντων εὐψυχίᾳ γιατί ξεχώρισε από όλες στη γενναιότητα καί τέχναις ὅσαι κατά πόλεμον και στις πολεμικές τέχνες, ἀφικομένη ἐπί τούς έσχάτους κινδύνους, αφού έφτασε στους έσχατους κινδύνους, καί κρατήσασα μέν τῶν ἐπιόντων ἔστησεν και αφού νίκησε τους επιδρομείς, έστησε μνημείο τρόπαιον, νίκης, διεκώλυσεν δέ δουλωθῆναι τούς μήπω και παρεμπόδισε την υποδούλωση όσων δεν είχαν δεδουλωμένους ακόμη υποδουλωθεί ἅπαντας δέ τούς ἄλλους ἠλευθέρωσεν και όλους τους άλλους τους ελευθέρωσε χωρίς ἀφθόνως. υστεροβουλία. Ὑστέρῳ δέ χρόνῳ ἡ Ἀτλαντίς νῆσος Και αργότερα το νησί της Ατλαντίδας, γενομένων ἐξαισίων σεισμῶν καί αφού έγιναν πολύ δυνατοί σεισμοί και κατακλυσμοί, κατακλυσμῶν, ἠφανίσθη δῦσα κατά τῆς θαλάττης βυθίστηκε στη θάλασσα και εξαφανίστηκε διό καί νῦν τό ἐκεῖ πέλαγος γι αυτό και σήμερα το εκεί πέλαγος γέγονεν ἄπορον καί ἀδιερεύνητον. είναι αδιάβατο και ανεξερεύνητο. Πλάτων, Τίμαιος 25a-d (διασκευή)

13 Ενότητα 13 η Δάμων και Φιντίας Διονυσίου τυραννοῦντος Όταν ασκούσε την εξουσία ο Διονύσιος, Φιντίας τις Πυθαγόρειος ἐπιβεβουλευκώς τῷ κάποιος Φιντίας Πυθαγόρειος, που είχε τυράννῳ, συνωμοτήσει εναντίον του άρχοντα, μέλλων δέ τῆς τιμωρίας τυγχάνειν, και επρόκειτο να τιμωρηθεί, ἠτήσατο παρά τοῦ Διονυσίου χρόνον ζήτησε χρόνο από τον Διονύσιο, εἰς τό πρότερον ἅ βούλεται διοικῆσαι για να τακτοποιήσει προηγουμένως τις υποθέσεις του δώσειν δ ἔφησεν ἐγγυητήν τῶν φίλων ἕνα. και είπε ότι θα δώσει για εγγύηση ένα φίλο του. Tοῦ δέ δυνάστου θαυμάσαντος, εἴ τοιοῦτος ἐστι φίλος Κι επειδή ο άρχοντας απόρησε αν υπάρχει τέτοιος φίλος ὅς ἑαυτόν εἰς τήν εἱρκτήν ἀντ ἐκείνου που θα δεχτεί να φυλακιστεί αντί για εκείνον, παραδώσει, προεκαλέσατό τινα τῶν γνωρίμων ὁ Φιντίας, ο Φιντίας προσκάλεσε κάποιον από τους φίλους του, Δάμωνα ὄνομα, Πυθαγόρειον φιλόσοφον, που ονομαζόταν Δάμων και ήταν Πυθαγόρειος φιλόσοφος, ὅς ἔγγυος εὐθύς ἐγεννήθη. ο οποίος μπήκε αμέσως εγγυητής του. Τινές μέν οὖν ἐπήνουν τήν ὑπερβολήν τῆς πρός τούς φίλους εὐνοίας, Μερικοί λοιπόν, επαινούσαν την υπερβολή της αγάπης προς τους φίλους, τινές δέ τοῦ ἐγγύου προπέτειαν καί μανίαν κατεγίνωσκον. κάποιοι όμως καταλόγιζαν επιπολαιότητα και παραφροσύνη στον εγγυητή. Πρός δέ τήν τεταγμένην ὥραν ἅπας ὁ δῆμος Την καθορισμένη ώρα όλος ο λαός συνέδραμεν, συγκεντρώθηκε καραδοκῶν εἰ φυλάξει τήν πίστιν Φιντίας. περιμένοντας με αγωνία αν ο Φιντίας τηρήσει την υπόσχεσή του. Ἤδη δέ τῆς ὥρας συγκλειούσης Και όταν πια πλησίαζε η ώρα, Φιντίας ἀνελπίστως ἐπί τῆς ἐσχάτης ῥοπῆς ο Φιντίας ανέλπιστα ήρθε τρέχοντας την τοῦ χρόνου δρομαῖος ἦλθε. τελευταία στιγμή. Θαυμάσας οὖν ὁ Διονύσιος Ο Διονύσιος, λοιπόν, από θαυμασμό ἀπέλυσεν τῆς τιμωρίας τόν ἐγκαλούμενον απάλλαξε από την τιμωρία τον κατηγορούμενο καί παρεκάλεσε τούς ἄνδρας τρίτον ἑαυτόν προσλαβέσθαι εἰς τήν φιλίαν. και ζήτησε από τους (δύο) άνδρες να τον δεχτούν ως τρίτο μέλος της φιλίας τους. Διόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη (διασκευή)

14 Ενότητα 14 η Ένα άδικο παράπονο Λέων κατεμέμφετο πολλάκις Προμηθέα, Ένα λιοντάρι κατηγορούσε πολλές φορές τον Προμηθέα ὅτι ἔπλασεν αὐτόν μέγαν καί καλόν που το έπλασε μεγαλόσωμο και όμορφο καί δυνατώτερον τῶν ἄλλων θηρίων και δυνατότερο από τα άλλα ζώα «τοιοῦτος δέ ὤν», ἔφασκε, «παρόλο όμως που είμαι τέτοιος», έλεγε, «φοβοῦμαι τόν ἀλεκτρυόνα». «φοβάμαι τον πετεινό». Καί ὁ Προμηθεύς ἔφη: «Τί με αἰτιᾷ μάτην; Και ο Προμηθέας του είπε: «Γιατί με κατηγορείς άδικα; Ἔχεις γάρ πάντα τά ἐμά, ὅσα ἐδυνάμην Γιατί έχεις όλα τα δικά μου, όσα μπορούσα να πλάττειν δημιουργήσω ἡ δέ σου ψυχή ἐστι μαλθακή πρός τοῦτο όμως η ψυχή σου σε αυτό μόνο δειλιάζει». μόνον». Ἔκλαιεν οὖν ὁ λέων ἑαυτόν Έκλαιγε λοιπόν, το λιοντάρι τον εαυτό του καί κατεμέμφετο τῆς δειλίας καί τέλος και κατηγορούσε τη δειλία του και τελικά ήθελε να ἤθελεν ἀποθανεῖν. πεθάνει. Οὕτω δέ γνώμης ἔχων περιτυγχάνει Κι ενώ βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση, ἐλέφαντι συναντάει έναν ελέφαντα, καί ὁρῶν κινοῦντα τά ὦτα διαπαντός ἔφη και βλέποντάς τον να κουνάει συνεχώς τα αυτιά του είπε : «Τί πάσχεις καί τί ποτε «Τι παθαίνεις και γιατί επιτέλους οὐδέν μικρόν ἀτρεμεῖ τό οὖς σου;» δε μένει ακίνητο ούτε για λίγο το αυτί σου;» Καί ὁ ἐλέφας ἔφη Και ο ελέφαντας είπε, περιπτάντος αὐτῷ κατά τύχην κώνωπος καθώς ένα κουνούπι πέταξε τυχαία γύρω του: «Ὁρᾷς τοῦτο τό βραχύ, τό βομβοῦν; «Βλέπεις αυτό το μικρό (έντομο) που βουΐζει; Ἤν εἰσδύνῃ τῇ ὁδῷ τῆς ἀκοῆς μου, Αν μπει στο αυτί μου, πεθαίνω». τέθνηκα». Καί ὁ λέων ἔφη Και το λιοντάρι είπε: «Τί οὖν δεῖ με ἀποθνήσκειν ἔτι «Γιατί λοιπόν, πρέπει πια να πεθάνω, ὄντα τοσοῦτον καί εὐτυχέστερον ἐλέφαντος, αφού είμαι τόσο μεγάλος και πιο τυχερός από τον ελέφαντα, ὅσον κρείττων ὁ ἀλεκτρυών κώνωπος;» όσο δυνατότερος είναι ο πετεινός από το κουνούπι;» Μύθος του Αισώπου (διασκευή)

15 Ενότητα 15 η Η μεταμόρφωση του Λευκίππου Γαλάτεια ἡ Εὐρυτίου τοῦ Σπάρτωνος Η Γαλάτεια η κόρη του Ευρυτίου, του γιου του Σπάρτωνα, συνεζύγη ἐν Φαιστῷ τῆς Κρήτης παντρεύτηκε στη Φαιστό της Κρήτης Λάμπρῳ τῷ Πανδίονος, τον Λάμπρο, το γιο του Πανδίονα, ἀνδρί τά μέν εὖ ἔχοντι εἰς γένος, ἐνδεεῖ δέ άντρα ευγενικής καταγωγής, αλλά φτωχό. βίου. Οὗτος, ἐπειδή ἐγκύμων ἦν ἡ Γαλάτεια, Αυτός, όταν εγκυμονούσε η Γαλάτεια, ηὔξατο μέν γενέσθαι αὐτῷ ἄρρενα παῖδα, ευχήθηκε να αποκτήσει αρσενικό παιδί προηγόρευσε δέ τῇ γυναικί, και προειδοποίησε τη γυναίκα του ότι, ἐάν γεννήσῃ κόρην, ἀφανίσαι. αν γεννήσει κορίτσι, θα το σκοτώσει. Τῇ δέ Γαλατείᾳ ἐγένετο θυγάτηρ. Η Γαλάτεια απέκτησε κορίτσι. Καί κατοικτείρασα τό βρέφος Και επειδή λυπήθηκε το βρέφος καί λογισαμένη τήν ἐρημίαν τοῦ οἴκου και σκέφτηκε την ερήμωση του σπιτιού, ἐψεύσατο τόν Λάμπρον λέγουσα τεκεῖν είπε ψέματα στον Λάμπρο λέγοντάς του ότι γέννησε ἄρρεν αρσενικό παιδί καί ἐξέτρεφεν ὡς παῖδα κοῦρον και ανέθρεψε το κορίτσι για γιο, ὀνομάσασα Λεύκιππον. αφού το ονόμασε Λεύκιππο. Ἐπεί δέ ηὔξετο ἡ κόρη Καθώς όμως μεγάλωνε η κόρη καί ἐγένετο ἄφατόν τι κάλλος, και γινόταν ανείπωτα πολύ ωραία, ἡ Γαλάτεια δείσασα τόν Λάμπρον, η Γαλάτεια επειδή φοβήθηκε τον Λάμπρο, κατέφυγεν εἰς τό ἱερόν τῆς Λητοῦς κατέφυγε στο ιερό της Λητούς καί ἱκέτευσεν πλεῖστα τήν θεόν και ικέτευε θερμά τη θεά εἴ πως δύναιτο ἡ παῖς γενέσθαι αὐτῇ κόρος μήπως με κάποιο τρόπο μπορούσε το κορίτσι να γίνει γι αυτήν αγόρι. ἀντί θυγατρός. Ἡ δέ Λητώ ᾤκτειρε τήν Γαλάτειαν Η Λητώ λυπήθηκε τη Γαλάτεια συνεχῶς ὀδυρομένην καί ἱκετεύσουσαν που συνεχώς θρηνούσε και την ικέτευε καί μετέβαλε τήν φύσιν τῆς παιδός εἰς κόρον. και μεταμόρφωσε τη φύση του κοριτσιού σε αγόρι. Ταύτης τῆς μεταβολῆς Φαίστιοι μέμνηνται Αυτή τη μεταμόρφωση οι κάτοικοι της Φαιστού τη ἔτι θυμούνται ακόμη καί τήν ἑορτήν καλοῦσιν Ἐκδύσια, και ονομάζουν τη γιορτή τους Εκδύσια, ἐπεί ἡ παῖς ἐξέδυ τόν πέπλον. γιατί η κόρη απέβαλε τη γυναικεία φύση της. Ἀντωνῖνος Λιβεράλις, Μεταμορφώσεων Συναγωγή 17 (διασκευή)

16 Ενότητα 16 η Το θλιβερό τέλος ενός τυράννου Διονύσιος ὁ δεύτερος τήν ἀρχήν εἶχεν Ο Διονύσιος ο δεύτερος είχε την εξουσία του μάλα εὖ περιπεφραγμένην. πολύ καλά προστατευμένη. Ναῦς μέν ἐκέκτητο οὐκ ἐλάττους τῶν Είχε στην κατοχή του περισσότερα από τετρακόσια τετρακοσίων, (πολεμικά) πλοία, δύναμιν δέ πεζῶν ἐς δέκα μυριάδας, δύναμη πεζών μέχρι εκατό χιλιάδες ἱππεῖς δέ ἐννεακισχιλίους. και εννέα χιλιάδες ιππείς. Ἡ πόλις δέ τῶν Συρακοσίων Η πόλη των Συρακούσιων ἐκεκόσμητο μεγίστοις λιμέσιν, είχε στολιστεί με πολύ μεγάλα λιμάνια καί ὑψηλότατον τεῖχος περιεβέβλητο αὐτῇ. και είχε κτιστεί γύρω της πολύ ψηλό τείχος. Εἶχε δέ καί παμπόλλους συμμάχους. Είχε επίσης, και πάρα πολλούς συμμάχους. Καί ἐπιθαρρῶν ὁ Διονύσιος τούτοις ᾤετο Και έχοντας εμπιστοσύνη σ αυτά ο Διονύσιος πίστευε κεκτῆσθαι τήν ἀρχήν δεδεμένην ἀδάμαντι. ότι η εξουσία του ήταν πολύ σταθερή. Ἀλλ οὗτός γε εἶδε καί τούς υἱούς Αλλά αυτός, βέβαια, είδε και τους γιους του να ἀποσφαγέντας βιαίως σφαγιάζονται βίαια καί τάς θυγατέρας ἀναιρεθείσας. και τις κόρες του να εκτελούνται. Οὐδείς δέ τῶν ἀπ αὐτοῦ ἔτυχεν τῆς Κανείς από τους δικούς του δεν τάφηκε όπως νομιζομένης ταφῆς έπρεπε οἱ μέν γάρ κατεκαύθησαν ζῶντες, γιατί άλλοι κάηκαν ζωντανοί οἱ δέ κατατμηθέντες ἐξερρίφησαν ἐς τήν και άλλους αφού τους κομμάτιασαν, τους πέταξαν θάλατταν. στη θάλασσα. Αὐτός δέ διάγων ἐν πενίᾳ Αλλά και ο ίδιος ζώντας μέσα στη φτώχεια κατέστρεψε τόν βίον γηραιός. τελείωσε τη ζωή του σε βαθιά γεράματα. Καί ἦν οὐ τό τυχόν δεῖγμα τοῖς ἀνθρώποις Και ήταν σπουδαίο παράδειγμα στους ανθρώπους ἐς σωφροσύνην καί κόσμον τρόπου για την επιδίωξη της σωφροσύνης και της καλής συμπεριφοράς ἡ μεταβολή τοῦ Διονυσίου ἐς οὕτω ταπεινά. η τόσο ταπεινωτική κατάληξη του Διονυσίου. Αἰλιανός, Ποικίλη Ἱστορία 6.12 (διασκευή)

17 Ενότητα 17 η Ένα διδακτικό παράδειγμα από τη φύση Ὁ καρκῖνος ἐπιθυμεῖ τῆς σαρκός τοῦ ὀστρέου Ο κάβουρας επιθυμεί τη σάρκα από το στρείδι ἀλλά δυσάλωτος ἡ ἄγρα αὐτῷ γίνεται όμως το κυνήγι είναι δύσκολο γι αυτόν διά τήν περιβολήν τοῦ ὀστράκου. εξαιτίας του σκληρού περιβλήματος που έχει το στρείδι. Ἡ φύσις γάρ κατησφαλίσατο Γιατί η φύση διασφάλισε ἀρραγεῖ ἑρκίῳ τό ἁπαλόν τῆς σαρκός. με άθραυστο περίβλημα την απαλή του σάρκα. Διό καί ὀστρακόδερμον προσηγόρευται. Γι αυτό και έχει ονομαστεί οστρακόδερμο. Καί ἐπειδή δύο κοιλότητες Και επειδή τα δύο κελύφη προσηρμοσμέναι ἀλλήλαις ἀκριβῶς που συναρμόζονται απόλυτα μεταξύ τους περιπτύσσονται τό ὄστρεον, αγκαλιάζουν το στρείδι, ἀναγκαίως αἱ χηλαί τοῦ καρκίνου ἄπρακτοί αναγκαστικά οι δαγκάνες του κάβουρα είναι εἰσίν. αναποτελεσματικές. Τί οὖν ποιεῖ ; Τι κάνει λοιπόν αυτός; Ὅταν ἴδῃ Όταν δει (το στρείδι) διαθαλπόμενον μεθ ἡδονῆς ἐν ἀπηνέμοις να απολαμβάνει με ευχαρίστηση τον ήλιο σε χωρίοις, απάνεμα μέρη καί διαπλώσαντα τάς πτυχάς ἑαυτοῦ πρός και να έχει ανοίξει το κέλυφός του στις ακτίνες του τήν ἀκτῖνα τοῦ ἡλίου, ήλιου, τότε δή παρεμβαλών λάθρᾳ ψηφῖδα τότε λοιπόν, αφού βάλει κρυφά ένα πετραδάκι ανάμεσα στις πτυχές του, διακωλύει τήν σύμπτυξιν, εμποδίζει το κλείσιμό τους καί εὑρίσκεται περιεχόμενος διά τῆς ἐπινοίας και έτσι παρουσιάζεται να αποκτά με την εφευρετικότητά του τό ἐλλεῖπον τῆς δυνάμεως.[ ] τη δύναμη που του λείπει.[ ] Ἐγώ δέ σε βούλομαι Εγώ όμως θέλω εσύ, ζηλοῦντα τό ποριστικόν καί εὐμήχανον τῶν ενώ θαυμάζεις την εφευρετικότητα και την καρκίνων, επινοητικότητα του κάβουρα, ἀπέχεσθαι τῆς βλάβης τῶν πλησίον. να αποφεύγεις να κάνεις κακό στο διπλανό σου. Τοιοῦτος ἐστιν ὁ πορευόμενος δόλῳ πρός τόν Τέτοιος είναι αυτός που πλησιάζει με δόλο το άδελφόν, συνάνθρωπό του, καί ἐπιτιθέμενος ταῖς ἀκαιρίαις τῶν πλησίον, αυτός που επωφελείται από τις κακοτυχίες των άλλων καί ἐντρυφῶν ταῖς ἀλλοτρίαις συμφοραῖς. και που ευχαριστιέται με τις συμφορές των ξένων. Μέγας Βασίλειος, Ὁμιλίαι εἰς τὴν Ἑξαήμερον 7.3

18 Ενότητα 18 η Η ειλικρίνεια ανταμείβεται Ξυλευόμενός τις παρά τινα ποταμόν ἀπέβαλε τόν πέλεκυν. Τοῦ δέ ῥεύματος παρασύραντος αὐτόν ὠδύρετο, μέχρις οὗ ὁ Ἑρμῆς ἐλεήσας αὐτόν ἧκε. Καί μαθών παρ αὐτοῦ τήν αἰτίαν, δι ἥν ἔκλαιε, τό μέν πρῶτον καταβάς ἀνήνεγκε αὐτῷ χρυσοῦν πέλεκυν καί ἐπυνθάνετο, εἰ οὗτος εἴη αὐτοῦ. Τοῦ δέ εἰπόντος μή εἶναι τοῦτον ἀνήνεγκε ἀργυροῦν καί ἠρώτα, εἰ ἀπέβαλε τοῦτον. Ἀρνησαμένου δέ καί τοῦτον τό τρίτον ἐκόμισεν αὐτῷ τήν ἰδίαν ἀξίνην. Τοῦ δέ ἐπιγνόντος ἀποδεξάμενος τήν δικαιοσύνην αὐτοῦ πάσας αὐτῷ ἐχαρίσατο. Καί ὅς παραγενόμενος πρός τούς ἑταίρους διηγήσατο αὐτοῖς τά γεγενημένα. Τῶν δέ τις ἀναλαβών πέλεκυν παρεγένετο ἐπί τον αὐτόν ποταμόν καί ξυλευόμενος ἐπίτηδες ἀφῆκε τήν ἀξίνην εἰς τάς δίνας, καθεζόμενός τε ἔκλαιε. Ἐπιφανέντος δέ Ἑρμοῦ καί πυνθανομένου, τί τό συμβεβηκός εἴη, ἔλεγε τήν ἀπώλειαν τοῦ πελέκεως. Τοῦ δέ ἀνενεγκόντος αὐτῷ χρυσοῦν καί διερωτῶντος, εἰ τοῦτο ἀπολώλεκεν, ἐξαφθείς ὑπό τοῦ κέρδους ἔφασκεν αὐτόν εἶναι. Καί ὁ θεός οὐκ ἐχαρίσατο αὐτῷ ἀλλά οὐδέ τόν ἴδιον πέλεκυν ἀποκατέστησεν. Κάποιος καθώς έκοβε ξύλα κοντά σε ένα ποτάμι, έχασε το τσεκούρι του. Kαι, επειδή το ρεύμα το παρέσυρε, έκλαιγε, μέχρι που ο Ερμής τον λυπήθηκε και ήρθε (κοντά του). Και αφού έμαθε από αυτόν την αιτία, για την οποία έκλαιγε, την πρώτη φορά βούτηξε στο ποτάμι κι έφερε πάνω γι αυτόν ένα χρυσό τσεκούρι και τον ρωτούσε αν αυτό ήταν δικό του. Όταν εκείνος του είπε ότι αυτό δεν ήταν δικό του, του έφερε ένα ασημένιο και τον ρωτούσε αν έχασε αυτό. Όταν αυτός το αρνήθηκε κι αυτό, την τρίτη φορά του έφερε το δικό του τσεκούρι. Και όταν αυτός το αναγνώρισε, ο Ερμής επειδή επιδοκίμασε τη δικαιοσύνη του, του χάρισε όλα τα τσεκούρια. Και αυτός, αφού ήρθε στους συντρόφους του, τους διηγήθηκε αυτά που είχαν γίνει. Κάποιος απ αυτούς, αφού πήρε μαζί του ένα τσεκούρι, έφτασε στο ίδιο ποτάμι και καθώς έκοβε ξύλα, επίτηδες άφησε το τσεκούρι του στο ρεύμα του ποταμού, κάθισε και έκλαιγε. Όταν παρουσιάστηκε σ αυτόν ο Ερμής και τον ρωτούσε τι του είχε συμβεί, του ανέφερε την απώλεια του τσεκουριού. Όταν (ο Ερμής) του ανέβασε ένα χρυσό τσεκούρι και τον ρωτούσε αν αυτό είχε χάσει, επειδή φλεγόταν από την επιθυμία του κέρδους, έλεγε ότι αυτό ήταν. Και ο θεός δεν του χάρισε το χρυσό τσεκούρι, αλλά ούτε του επέστρεψε το δικό του τσεκούρι. Μύθος του Αισώπου (διασκευή) Ελληνικός Πολιτισμός - Γιάννης Παπαθανασίου - Κατερίνα Πρανδέκου

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα τα παιδιά ( οι άνθρωποι ) με φροντίδα διδάσκουν και συμβουλεύουν. Πρώτα - πρώτα και η παραμάνα και η μητέρα και ο παιδαγωγός και ο ίδιος

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη Α, ενότητα 2 η. καὶ τὰ γεγραμμένα ἐννοῶσι, και να καταλαβαίνουν όσα είναι γραμμένα,

Τάξη Α, ενότητα 2 η. καὶ τὰ γεγραμμένα ἐννοῶσι, και να καταλαβαίνουν όσα είναι γραμμένα, Τάξη Α, ενότητα 2 η 1 Ἐν Ἀθήναις διδάσκουσι Στην Αθήνα διδάσκουν 2 καὶ νουθετοῦσι τοὺς παῖδας μετ' ἐπιμελείας. και νουθετούν τα παιδιά με φροντίδα/επιμελημένα. 3 Πρῶτον μὲν καὶ τροφὸς καὶ μήτηρ Πρώτα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

«Η λύση του Γόρδιου Δεσμού» αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου ενότητα 7

«Η λύση του Γόρδιου Δεσμού» αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου ενότητα 7 «Η λύση του Γόρδιου Δεσμού» αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου ενότητα 7 J.-S.Berthélemy, Paris, Ecole Nationale Supérieure des Beaux -Arts Εργασία των μαθητών του Α1 Γυμνάσιο Αγίου Πνεύματος Επιμέλεια Λιούσα

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 11 η Η αγάπη του Αλεξάνδρου για τον Βουκεφάλα

Ενότητα 11 η Η αγάπη του Αλεξάνδρου για τον Βουκεφάλα Ενότητα 11 η Η αγάπη του Αλεξάνδρου για τον Βουκεφάλα Ἀλέξανδρος δέ ἵνα ἡ μάχη συνέβη καί ἔνθεν ὁρμηθείς ἐπέρασεν τόν Υδάσπην ποταμόν ἔκτισεν πόλεις. Καί τήν μέν ὠνόμασε Νίκαιαν ἐπώνυμον τῆς νίκης τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 η Αθήνα και Ατλαντίδα

Ενότητα 12 η Αθήνα και Ατλαντίδα Ενότητα 12 η Αθήνα και Ατλαντίδα Ἐν δέ δή τῇ Ἀτλαντίδι νήσῳ συνέστη μεγάλη καί θαυμαστή δύναμις βασιλέων, κρατοῦσα μέν ἁπάσης τῆς νήσου, πολλῶν δέ ἄλλων νήσων καί μερῶν τῆς ἠπείρου. Αὕτη δή πᾶσα ἡ δύναμις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7 η H λύση του γόρδιου δεσμού

Ενότητα 7 η H λύση του γόρδιου δεσμού Ενότητα 7 η H λύση του γόρδιου δεσμού Ὡς δέ Άλέξανδρος παρῆλθεν ἐς Γόρδιον, πόθος λαμβάνει αὐτόν ἰδεῖν τήν ἅμαξαν τήν Γορδίου καί τόν δεσμόν τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης. Πρός δέ δή ἄλλοις καί τόδε ἐμυθεύετο περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Α] Να εντοπίσετε το Ρήμα, το Υποκείμενο και το Κατηγορούμενο ή το Αντικείμενο/α: 1. Ὁ σοφὸς ἐστι εὐδαίμων. 2. Βουκεφάλας ὑπὸ καύματος καματηρὸς ἐγένετο. 3. Ὁ ἵππος μέλας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 15 Η μεταμόρφωση του Λεύκιππου

Ενότητα 15 Η μεταμόρφωση του Λεύκιππου Ενότητα 15 Η μεταμόρφωση του Λεύκιππου Γαλάτεια ἡ Εὐρυτίου τοῦ Σπάρτωνος συνεζύγη ἐν Φαιστῷ τῆς Κρήτης Λάμπρῳ τῷ Πανδίονος, ἀνδρὶ τὰ μὲν εὖ ἔχοντι εἰς γένος, ἐνδεεῖ δὲ βίου. Οὗτος, ἐπειδὴ ἐγκύμων ἦν ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο...

Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο... Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο... Η Νέα Ελληνική γλώσσα προήλθε από την Αρχαία Ελληνική και είναι αποτέλεσμα συνεχούς εξέλιξης μέσα στους αιώνες. Η συγγένεια της Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής είναι σαφής,

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Εγγονόπουλος, Αλέξανδρος και Βουκεφάλας (από το αρχείο της Λένας Εγγονοπούλου)

Νίκος Εγγονόπουλος, Αλέξανδρος και Βουκεφάλας (από το αρχείο της Λένας Εγγονοπούλου) Η αγάπη του Αλεξάνδρου για τον Βουκεφάλα Νίκος Εγγονόπουλος, Αλέξανδρος και Βουκεφάλας (από το αρχείο της Λένας Εγγονοπούλου) Το ψηφιδωτό του Αλεξάνδρου βρέθηκε στις αρχαιολογικές ανασκαφές της Πομπηίας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Αρχαία Ελληνικά Α Γυμνασίου Ενότητα 18η «Η ειλικρίνεια ανταμείβεται» Εισαγωγικά σχόλια

Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Αρχαία Ελληνικά Α Γυμνασίου Ενότητα 18η «Η ειλικρίνεια ανταμείβεται» Εισαγωγικά σχόλια Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Αρχαία Ελληνικά Α Γυμνασίου Ενότητα 18 η «Η ειλικρίνεια ανταμείβεται» Εισαγωγικά σχόλια (Για το συγγραφέα βλέπε εισαγωγικά σχόλια ενότητας 6) Το συγκεκριμένο απόσπασμα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Ενότητα 2 : Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Ἐν Ἀθήναις διδάσκουσι καί νουθετοῦσι τούς παῖδας μετ ἐπιμελείας. Πρῶτον Στην Αθήνα διδάσκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο [τα βασικά]

Το αντικείμενο [τα βασικά] Το αντικείμενο [τα βασικά] Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Τι είναι το αντικείμενο; Αντικείμενο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

«ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΣΥΠ ΑΧΑΪΑΣ «ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Σχεδιασμός εφαρμογή: Αλμπάνη Βασιλική, ΠΕ02

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Η γυναίκα ως σύζυγος και μητέρα Η γυναίκα ως πολεμικό λάφυρο Γυναίκα και επιτάφιες τιμές ηρώων Η τύχη του γυναικείου πληθυσμού μετά την άλωση μιας πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε)

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (8-1-17) Κείμενο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (8-1-17) Κείμενο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (8-1-17) Κείμενο Μουσικήν [...] πᾶσα μέν ἀνθρώποις ὅφελος ἀσκεῖν, Ἀρκάσι δέ καί ἀναγκαῖον [..]Παρά μόνοις γάρ Άρκάσι πρῶτον μέν παῖδες ἐκ νηπίων ἅδειν ἐθίζονται κατά νόμους

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 13 η Δάμων και Φιντίας

Ενότητα 13 η Δάμων και Φιντίας Ενότητα 13 η Δάμων και Φιντίας Διονυσίου τυραννοῦντος Φιντίας τις Πυθαγόρειος ἐπιβεβουλευκώς τῷ τυράννῳ, μέλλων δέ τῆς τιμωρίας τυγχάνειν, ἠτήσατο παρά τοῦ Διονυσίου χρόνον εἰς τό πρότερον ἅ βούλεται διοικῆσαι

Διαβάστε περισσότερα

Πώς βρίσκουμε το υποκείμενο σε μια πρόταση;

Πώς βρίσκουμε το υποκείμενο σε μια πρόταση; Το υποκείμενο του ρήματος Γεια σας! Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το υποκείμενο του ρήματος στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δώσουμε και παραδείγματα στα νέα ελληνικά (ΝΕ). Τί είναι το υποκείμενο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3) Διδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας, 324 Α-C Εἰ γάρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τό κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τούς ἀδικοῦντας τί ποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Η φιλοσοφία και οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι

Η φιλοσοφία και οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι ύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Υιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Η φιλοσοφία και οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι 12 ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης 12 Δεκεμβρίου 2012 Κατερίνα Φατζοπούλου-Σζημαγιώργη Σί σημαίνει φιλοσοφία; Υιλώ

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C).

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C). ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Λουκιανός, Αληθής στορία (ελεύθερη διασκευή) Ενότητα 5η Ο πλούτος της αττικής γης Μερικοί από τους ηγέτες της Αθήνας έλεγαν ότι δήθεν γνωρίζουν

Λουκιανός, Αληθής στορία (ελεύθερη διασκευή) Ενότητα 5η Ο πλούτος της αττικής γης Μερικοί από τους ηγέτες της Αθήνας έλεγαν ότι δήθεν γνωρίζουν ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ενότητα 2η Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Στην Αθήνα διδάσκουν και νουθετούν τα παιδιά µε φροντίδα. Πρώτα και η παραµάνακαι η µητέρα και ο παιδαγωγός

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ποια μετοχή λέγεται επιρρηματική; Επιρρηματική λέγεται η μετοχή που χρησιμοποιείται για να εκφράσει επιρρηματικές

Ποια μετοχή λέγεται επιρρηματική; Επιρρηματική λέγεται η μετοχή που χρησιμοποιείται για να εκφράσει επιρρηματικές Η Επιρρηματική Μετοχή Ποια μετοχή λέγεται επιρρηματική; Επιρρηματική λέγεται η μετοχή που χρησιμοποιείται για να εκφράσει επιρρηματικές σχέσεις, δηλ. το χρόνο, την αιτία, το σκοπό, την υπόθεση, την εναντίωση

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Λίτσος Ευάγγελος - Φιλόλογος - 3 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής

Λίτσος Ευάγγελος - Φιλόλογος - 3 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λέων κατεμέμφετο πολλάκις Προμηθέα, ὅτι ἔπλασεν αὐτόν μέγαν καί καλόν καί δυνατώτερον τῶν ἄλλων θηρίων «τοιοῦτος δέ ὤν», ἔφασκε, «φοβοῦμαι τόν ἀλεκτρυόνα». Καί ὁ Προμηθεύς ἔφη: «Τί με αἰτιᾷ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΕΛΕΝΗ: Ικέτισσα, ω! παρθένα, σου προσπέφτω και σε παρακαλώ απ της δυστυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΟΡΔΙΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΟΡΔΙΟΥ ΔΕΣΜΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΟΡΔΙΟΥ ΔΕΣΜΟΥ Ἀλέξανδρος δὲ ὡς ἐς Γόρδιον παρῆλθε, πόθος λαμβάνει αὐτὸν τὴν ἅμαξαν ἰδεῖν τὴν Γορδίου καὶ τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης τὸν δεσμόν.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΦΟΣ: Ένα λεπτό µόνο, να ξεµουδιάσω. Χαίροµαι που σε βλέπω. Μέρες τώρα θέλω κάτι να σου πω.

ΝΗΦΟΣ: Ένα λεπτό µόνο, να ξεµουδιάσω. Χαίροµαι που σε βλέπω. Μέρες τώρα θέλω κάτι να σου πω. Νήφο. Πεταλία; Εγώ, ναι. Σήκω. Δεν ξέρω αν µπορώ. Μπορείς. Είµαι κουρασµένος. Ήρθε η ώρα, όµως. Τα χέρια µου έχουν αίµατα. Τα πόδια µου είναι σαν κάποιου άλλου. Δεν έχουµε πολύ χρόνο. Ένα λεπτό µόνο, να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

ταν ήμουνα μικρή, σαν κι εσάς και πιο μικρή, ο παππούς μου μου έλεγε παραμύθια για νεράιδες και μάγισσες, στοιχειωμένους πύργους, δράκους και ξωτικά. Εγώ φοβόμουν πολύ και τότε εκείνος μου έσφιγγε το χέρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΝΟΠΕΤΡΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΝΟΠΕΤΡΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΝΟΠΕΤΡΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΝΟΠΕΤΡΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ε-mail: morfus@windowslive.com Τηλ. 6978310254 1 Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ (Φράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 12 Τέταρτο επεισόδιο (173d-175a): Έκτος ορισμός της σωφροσύνης (ἐπιστήμη ἀγαθοῦ τε καὶ κακοῦ) και η ανασκευή της Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-484-159-2

ISBN 978-960-484-159-2 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο Μέγας Αλέξανδρος Κείμενο: Φίλιππος Μανδηλαράς Επιμέλεια κειμένου: Ράνια Ζωίδη Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2010, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ www.scooltime.gr www.schooitime.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) A1. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτων, Πολιτεία 615C-616Α Αρδιαίος ο τύραννος

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτων, Πολιτεία 615C-616Α Αρδιαίος ο τύραννος ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη...

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... τον Δάσκαλο μου, Γιώργο Καραθάνο την Μητέρα μου Καλλιόπη και τον γιο μου Ηλία-Μάριο... Ευχαριστώ! 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ ΗΛ

Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ ΗΛ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ιδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β1,1-4)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 «Οἱ μὲν πολλοὶ ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα Ο Περικλής, όμως, διαφωνεί. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε» Γιατί; 1. «ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ (Β1, 1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς,

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ (Β1, 1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της Η δημιουργία του ανθρώπου Θεϊκή προέλευση του ανθρώπου Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της θάλασσας,

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Η αγάπη άργησε μια μέρα. Εργασία της μαθήτριας Ισμήνης-Σωτηρίας Βαλμά

Τίτλος Η αγάπη άργησε μια μέρα. Εργασία της μαθήτριας Ισμήνης-Σωτηρίας Βαλμά Τίτλος Η αγάπη άργησε μια μέρα Εργασία της μαθήτριας Ισμήνης-Σωτηρίας Βαλμά Χώρος: Νεοχώρι Κρήτης Χρόνος: 1925-1930 (περίοδος Β Παγκοσμίου πολέμου) Πρόσωπα Οικογένεια Φτενούδου Πατέρας: Μιχαήλος Μητέρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 2015 Οι μαθητές μας διαβάζουν τους αρχαίους τραγικούς μας και τον Αριστοφάνη. Ενώνουν μεταφρασμένους στίχους των έργων τους και... δημιουργούν! ΧΡΗΜΑ Καμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια στην Ακροθαλασσιά

Παιχνίδια στην Ακροθαλασσιά Βασίλης Κωνσταντούδης Παιχνίδια στην Ακροθαλασσιά Τίτλος του Πρωτοτύπου: Παιχνίδια στην Ακροθαλασσιά Συγγραφέας: Βασίλης Κωνσταντούδης Η φωτογραφία στο εξώφυλλο του συγγραφέα ISBN: 978-960-93-5365-6 Επίλεκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλη "Ηθικά Νικομάχεια" μετάφραση ενοτήτων 1-10 Κυριακή, 09 Δεκέμβριος :23 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος :21

Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια μετάφραση ενοτήτων 1-10 Κυριακή, 09 Δεκέμβριος :23 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος :21 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ «ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ» ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-10 Μετάφραση ΕΝΟΤΗΤΑ 1η Αφού λοιπόν η αρετή είναι δύο ειδών, απ τη μια διανοητική και απ την άλλη ηθική, η διανοητική στηρίζει και την προέλευση και την αύξησή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!!

ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!! ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!! etwinning συνεργασία του Νηπιαγωγείου Σεισίου και του 1 ου Νηπιαγωγείου Μουρικίου στα πλαίσια του προγράμματος «Ας ζήσουμε ένα ταξίδι με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;»

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;» Ταξίδι στις ρίζες Είχε φτάσει πια η μεγάλη ώρα για τα 6 αδέρφια Ήταν αποφασισμένα να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που τόσα χρόνια τα βασάνιζε! Η επιθυμία τους ήταν να μάθουν την καταγωγή τους και να συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

Κομνηνού Αθηνά Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ.

Κομνηνού Αθηνά Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ. Κομνηνού Αθηνά Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ www.athinakomninou.weebly.com Ενότητα 2: Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Πλάτων, Πρωταγόρας 325c-326c (ελεύθερη διασκευή) Αρχαίο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Μια φορά κι έναν καιρό στην Ισπανία υπήρχε ένας μικρός ταύρος που το όνομά του ήταν Φερδινάνδος. Όλοι οι άλλοι μικροί

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Student name:. Result: THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Mid-Entry Exams 2015 A τάξη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και δεκαπέντε λεπτά ΟΔΗΓΙΕΣ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 15 λ 1. Διάβασε

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2015

Kangourou Greek Competition 2015 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2015 Level 3 4 Γ - Δ Δημοτικού 14 Νοεμβρίου/November 2015 10:00 11:15 Ερώτηση 1 10: 3 βαθμοί Ερώτηση

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις µικρές γοργόνες και ήταν πολύ ευτυχισµένος. Όµως, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο smartclass.gr

Φροντιστήριο smartclass.gr Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Α.1. Επομένως, ούτε εκ φύσεως ούτε αντίθετα από τη φύση μας δημιουργούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 1. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε το αντικείμενο. α. Ἡ τοῦ Θεοῦ φρόνησις πάντων ἐπιμελεῖται. β. Ἀνθρώπου ψυχὴ τοῦ θείου μετέχει. γ. Τὸ τῆς πόλεως ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρχουσι. δ. Στέργε μὲν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Α1. Β1.

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Α1. Β1. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Α1. ιότι η ηθική αρετή έχει σχέση µε τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα συναισθήµατα. για την ευχαρίστηση δηλαδή κάνουµε µικρής αξίας πράγµατα, ενώ εξαιτίας της λύπης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Κατακλυσμός του Νώε Γένεσης (Κεφ. 6-9)

1. Ο Κατακλυσμός του Νώε Γένεσης (Κεφ. 6-9) 1. Ο Κατακλυσμός του Νώε Γένεσης (Κεφ. 6-9) Με τον όρο κατακλυσμός του Νώε αναφερόμαστε σε μυθική πλημμύρα, όπως αυτή περιγράφεται στο βιβλίο της Γένεσης (κεφ. 6-9) της Αγίας Γραφής, καθώς επίσης και στο

Διαβάστε περισσότερα

Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τη σύνδεση των προτάσεων στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ)

Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τη σύνδεση των προτάσεων στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Σύνδεση προτάσεων Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τη σύνδεση των προτάσεων στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Με πόσους τρόπους συνδέονται οι προτάσεις; Οι προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ορόσημο. Β1. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη τα είδη της αρετής είναι δύο, η διανοητική

Ορόσημο. Β1. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη τα είδη της αρετής είναι δύο, η διανοητική Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 2-6-2014 Α1. Οι αρετές επομένως δε γεννιούνται μέσα μας εκ φύσεως ούτε αντίθετα με τη φύση, αλλά σε μας που έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε, και που τελειοποιούμαστε

Διαβάστε περισσότερα