Η µεταφραστική δραστηριότητα της «γενιάς του 1920» : µεταγγίζοντας όψεις πολιτισµού στην ελληνική κοινωνία. Βάλια Τσάιτα - Τσιλιµένη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η µεταφραστική δραστηριότητα της «γενιάς του 1920» : µεταγγίζοντας όψεις πολιτισµού στην ελληνική κοινωνία. Βάλια Τσάιτα - Τσιλιµένη"

Transcript

1 Η µεταφραστική δραστηριότητα της «γενιάς του 1920» : µεταγγίζοντας όψεις πολιτισµού στην ελληνική κοινωνία. Βάλια Τσάιτα - Τσιλιµένη Με τον όρο «γενιά του 1920», οι ιστορικοί της νεοελληνικής λογοτεχνίας ονοµάζουν µια σειρά ποιητών, οι οποίοι είναι γεννηµένοι γύρω στο , και των οποίων οι πρώτες δηµοσιεύσεις χρονολογούνται περίπου στο Πρόκειται στην πραγµατικότητα για µια (λογοτεχνική) γενιά, η οποία τοποθετείται χρονικά ανάµεσα στην ποιητική «σχολή» του Παλαµά και στη λεγόµενη «γενιά του 1920» στην Ελλάδα. Κατά την περίοδο 1897 µέχρι και 1922, ποικίλα και πολύ σηµαντικά ιστορικά και πολιτικά γεγονότα επηρεάζουν µε τρόπο καθοριστικό τη διαµόρφωση της Ελλάδας ως σύγχρονο κράτος. Πρόκειται για χρόνια ριζικών αλλαγών, αποφασιστικών επιλογών, και µεγάλων κρίσεων. Μέσα σε δέκα χρόνια, η Ελλάδα επεκτείνει τα γεωγραφικά της σύνορα, αλλά βιώνει επίσης γεγονότα όπως το «µαύρο 1897», και την καταστροφή της Μικράς Ασίας (µεγάλα πλήγµατα για την ιστορία και τον πληθυσµό της). Η ελληνική κοινωνία αρχίζει να διαπραγµατεύεται τις δυνατότητες που θα της επιτρέψουν να καθορίσει τη νέα της ταυτότητα. Παντού, η προβληµατική γύρω από τον ορισµό του όρου «ελληνικότητα», σ ό, τι αφορά την καλλιτεχνική δηµιουργία, την επέκταση/ διαµόρφωση της γλώσσας και τη λαογραφική έρευνα, είναι ιδιαίτερα έντονη. Το κλίµα της πολιτικής αναταραχής και των κοινωνικών αλλαγών ενεργοποιεί την άµεση ανάγκη για εισροή νέων ιδεών (από την Ευρώπη της εποχής) και µηνυµάτων, των οποίων η αποδοχή γίνεται δυνατή χάρη στον σταδιακό εκσυγχρονισµό της ελληνικής κοινωνίας. Ο εκσυγχρονισµός που στο επίπεδο του ατόµου αποκτά µια αξία ανεξάρτητη και φυσική, δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να «ψάξουν» και να συνειδητοποιήσουν τον εαυτό τους και τα πράγµατα µε νέους τρόπους. Σ αυτό το σηµείο, είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι η λεγόµενη «γενιά του 1920», αλλιώς γνωστή ως «νεοσυµβολιστές» 1 (Φιλοκύπρου 2009, 16-17), γεννιέται, µεγαλώνει, διαµορφώνεται, γράφει και γενικότερα εκφράζεται σε αυτό το πολύ-επίπεδο κοινωνικό πολιτικό πλαίσιο, δηλαδή στο µέσο µεγάλων αλλαγών, σε µια στιγµή που το ελληνικό κράτος προσπαθεί να βρει, ή ακόµη καλύτερα να επινοήσει από την αρχή/ να αναδηµιουργήσει, την προσωπική του ταυτότητα. Όλες αυτές οι κοινωνικές και πολιτικές αµφιταλαντεύσεις, δε θα µπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο τον τρόπο σκέψης των λογοτεχνών, και γενικότερα των καλλιτεχνών της εποχής. Βάλια Τσάιτα - Τσιλιµένη, Βοηθός (Assistante), Πανεπιστήµιο Γενεύης, Τµήµα Νέων Ελληνικών. 1 Όρος που εισήγαγε η Έλλη Φιλοκύπρου στη µελέτη της µε τίτλο: Η γενιά του Καρυωτάκη: φεύγοντας τη µάστιγα του λόγου.

2 Η ανάγκη να εκφραστούν διαφορετικά (σε σχέση µε την προηγούµενη γενιά και µε ό, τι έφερε πάνω του τον τίτλο της παράδοσης) έγινε αισθητή µε ποικίλους τρόπους : ως ανάγκη να ακουστεί/ φανεί ο εσωτερικός κόσµους του ποιητή λογοτέχνη, καθώς και να τονιστεί η δυσαρέσκεια και η απογοήτευση απέναντι στην υποβάθµιση της κοινωνίας που έχει χτυπηθεί από κάθε πλευρά. Γι αυτούς τους ποιητές, η έµπνευση και η επιρροή από ευρωπαϊκά κινήµατα, ήταν κάτι το απολύτως απαραίτητο, προκειµένου να βρεθούν νέοι τρόποι έκφρασης, νέες ποιητικές φόρµες, µε τις οποίες θα κατάφερναν να δώσουν µια µορφή στο ανεπεξέργαστο υλικό τους, το στραµµένο πάντοτε προς τον εσωτερικό τους κόσµο και προς µια πραγµατικότητα µέσα στην οποία ζούσαν και η οποία τους περιόριζε και τους έκανε να υποφέρουν. Και θα ήταν αυτές οι νέες µέθοδοι, οι νέοι τρόποι, που θα τους έδιναν τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν σιγά σιγά τη νέα ποίηση στην Ελλάδα της εποχής, την ποίηση που από τη µία πλευρά θα έκανε τη λογοτεχνική δραστηριότητα της Ελλάδας αντάξια µε εκείνη της Ευρώπης, και από την άλλη πλευρά θα ενσάρκωνε τον δρόµο µέσα από τον οποίο θα έφταναν µια µέρα οι ποιητές του µεσοπολέµου να έχουν το δικαίωµα της πίστης προς τη δύναµη της τέχνης τους πίστη που θα τους έδινε τη δυνατότητα να εκθέσουν µέσω αυτής, τις σοβαρές συνέπειες των γεγονότων της εποχής τους ευελπιστώντας έτσι στην ανανέωση και την αλλαγή. Εάν βρέθηκαν τελικά ή όχι οι νέοι τρόποι, οι νέες ποιητικές µέθοδοι, αν κερδήθηκε η πίστη αυτή προς την ποιητική τέχνη σε χρόνια τόσο δύσκολα για τα ελληνικά δεδοµένα, εάν µεταλαµπαδεύτηκε ουσιαστικά το λογοτεχνικό φως απ την Ευρώπη τα χρόνια εκείνα, είναι µια άλλη ιστορία, την οποία δε θα αναπτύξουµε στο κείµενο αυτό. Στην παρούσα ανακοίνωση µας ενδιαφέρει να εστιάσουµε στην ίδια την αναγκαιότητα της στροφής των Ελλήνων ποιητών προς την Ευρώπη, στον τρόπο µε τον οποίο θα γινόταν εφικτή η άντληση στοιχείων από τα λογοτεχνικά ευρωπαϊκά κινήµατα της εποχής, καθώς και στα αποτελέσµατα που ήλπιζαν οι λογοτέχνες τότε ότι θα έχει αυτή η στροφή προς την Ευρώπη. Η διατριβή της κυρίας Ελένης Παρισιάδου (Παρισιάδου, 2011) παρουσιάζει πολύ χρήσιµα στοιχεία σχετικά µε την εµφάνιση, τον ρόλο και τους τρόπους της µετάφρασης στον µεσοπόλεµο. Η ίδια παραθέτει απόψεις ποιητών, κριτικών, αλλά και γενικότερα θέσεις λογοτεχνικών περιοδικών της εποχής, οι οποίοι ως επί το πλείστον όχι µόνο επιδοκιµάζουν, αλλά τονίζουν ιδιαίτερα τη σηµασία και την αναγκαιότητα της µεταφραστικής δραστηριότητας εκείνης της περιόδου (Παρισιάδου, 2011, 72-78). Πιο συγκεκριµένα γίνεται λόγος για την γενικότερη τάση εξευρωπαϊσµού της ελληνικής λογοτεχνίας στον µεσοπόλεµο για τους ποικίλους προβληµατισµούς γύρω από το έντονο µεταφραστικό φαινόµενο, για την ανάγκη πολιτισµικής συνδιαλλαγής µε την Ευρώπη, για τα θετικά όλης αυτή της στροφής

3 προς τις ξένες λογοτεχνίες θετικά που αφορούν σαφέστατα και τη διαµόρφωση και τον εµπλουτισµό της ελληνικής γλώσσας, για το ότι η µετάφραση φτάνει τελικά να θεωρείται (ως αποτέλεσµα) λογοτεχνία ελληνική, για τις γενικότερες δυνατότητές της, καθώς και για το κατά πόσο µια µετάφραση µπορεί να είναι πιστή ή όχι σε σχέση µε το πρωτότυπο κείµενο. Επίσης γίνεται λόγος για τα (απαραίτητα) προσόντα του µεταφραστή, αλλά και για όλες τις αντίθετες απόψεις της εποχής (Παρισιάδου, 2011, 80-81), δηλαδή τις απόψεις εκείνων που διαφωνούσαν κάθετα µε την πεποίθηση ότι η µετάφραση είναι ο κύριος και βασικότερος αρωγός που θα επιτρέψει στην ελληνική λογοτεχνία να βρει τελικά τη δική της, νέα ταυτότητα. Λαµβάνοντας υπόψη το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής, το ίδιο το περιεχόµενο της ποίησης των λεγόµενων «νεοσυµβολιστών» ως υλικό ακατέργαστο που ψάχνει νέους τρόπους και διεξόδους για να εκφραστεί, καθώς και το κριτικό τους έργο, µπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι πρόκειται για µια γενιά η οποία βιώνει το ποιητικό «εγώ» ως εκείνο που θα υποστεί αναπόφευκτα κάθε αβεβαιότητα, φθορά και αδιέξοδο της κοινωνίας µέσα στην οποία ζει. Η φύση αυτής της κοινωνίας προκαλεί την στροφή των ποιητών προς τον εσωτερικό τους κόσµο και γενικότερα προς το άτοµο. Η µέχρι τότε λογοτεχνική παράδοση δεν τους προσφέρει τα απαραίτητα µέσα για να αναφερθούν, εκφράσουν τον ψυχισµό τους, ούτε να επιχειρήσουν την έξοδο, τη λύτρωση από µια πραγµατικότητα που τους περιορίζει και τους ταλαιπωρεί. Έτσι, αναζητώντας τα νέα µέσα, και πιστεύοντας θεωρητικά στη σηµασία του εξευρωπαϊσµού της ελληνικής λογοτεχνίας της εποχής επιδίδονται όλοι τους σε πολλές µεταφράσεις. Ποιοι είναι όµως οι ξένοι ποιητές που µεταφράζουν οι Έλληνες τότε; Ποιες λογοτεχνικές τάσεις αντιπροσωπεύουν στη Γαλλία; Τι καθρεφτίζει αυτή η επιλογή των Ελλήνων; Μελετώντας το µεταφραστικό έργο της εποχής, οδηγούµαστε αρχικά στη διαπίστωση ότι οι Έλληνες ποιητές µεταφράζουν γενικά Γάλλους, Βέλγους, Αµερικανούς, Αυστριακούς, Γερµανούς, Ισπανούς, Ιταλούς και Ληθουανούς ποιητές. Ωστόσο, το (κατά πολύ) µεγαλύτερο µέρος του µεταφραστικού τους έργου αφορά κείµενα των Γάλλων συµβολιστών. Γι αυτό και στην παρούσα ανακοίνωση εστιάζουµε στις µεταφράσεις Γάλλων ποιητών που έχουν κάνει. Εξετάζοντας ένα ένα τα ονόµατα των Γάλλων που µεταφράζονται από τους Έλληνες εκείνη την εποχή διαπιστώνουµε µια έλλειψη προσανατολισµού των Ελλήνων σ ό, τι αφορά το τι µεταφράζουν (το περιεχόµενο αυτού που µεταφράζουν και τις τάσεις που αυτό εκπροσωπεί στη γαλλική λογοτεχνία). Παρατηρούµε δηλαδή µια «µίξη» ονοµάτων (Ο Κ. Στεργιόπουλος γράφει για τον ποιητή Μήτσο Παπανικολάου: «ενώ ταυτόχρονα δεν έπαψε να διαβάζει µε πάθος τον Baudelaire, τον Moréas, τον Laforgue κι όσους άλλους µετάφρασε, καθώς και

4 κάποιους εντελώς ελάσσονες µετασυµβολιστές και µερικούς απ τους πιο µοντέρνους για τη στιγµή εκείνη», (Στεργιόπουλος, 1980, 380)), δίχως κάποιο συγκεκριµένο σκεπτικό, η οποία οµογενοποιεί τους κλασικούς και ελάσσονες γάλλους συµβολιστές (Vielé-Griffin, Moréas, Régnier, Verhaeren), οι οποίοι εφαρµόζουν την τακτική του να δίνουν έµφαση στον ήχο, να υποβάλλουν κάτι άλλο πίσω από µια ορατή πραγµατικότητα, µε τους «τραγικούς» κατά κάποιον τρόπο συµβολιστές (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, κ. ά.), [Ο Jean- Nicolas Illouz, στο βιβλίο του Le symbolisme (Illouz, 2004, 22-23), χαρακτηρίζει τους τέσσερεις αυτούς γάλλους ποιητές ως πραγµατικούς «φάρους» του Συµβολισµού.], ~ τους οπαδούς δηλαδή της «νεωτερικότητας» ( modernité ~ όρος που εισήγαγε ο Baudelaire), οι οποίοι επιχειρούν να δηµιουργήσουν µια νέα πραγµατικότητα, αποδίδοντας έναν πολύ συνειδητό ρόλο στον ποιητή (για την επίτευξη αυτής της νέας πραγµατικότητας) και κυρίως έχοντας ως βάση την πίστη στη δύναµη της τέχνης τους. Ορισµένα πραδείγµατα επιλογής ξένων ποιητών από την πλευρά των Ελλήνων τα οποία επιβεβαιώνουν τα παραπάνω, είναι τα εξής (Τα περισσότερα παραδείγµατα µεταφραστικής δραστηριότητας που ακολουθούν, είναι ενδείξεις ξένων ποιητών που έχουν µεταφραστεί από έλληνες ποιητές της «λεγόµενης γενιάς του 1920», και έχουν εκδοθεί σε κάποιο τόµο. Εν τω µεταξύ, οι ποιητές αυτοί έχουν δηµοσιεύσει µεταφράσεις (και) άλλων ξένων ποιητών σε πολλά περιοδικά της εποχής.) : ο Μήτσος Παπανικολάου µεταφράζει έργα των Maurice Maeterlinck, Émile Verhaeren, Paul Valery, Guillaume Apollinaire, Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, Jules Laforgue, Czesław Milosz (Παπανικολάου, 1987). Ο Τέλλος Άγρας µεταφράζει έργα των Jean Moréas 2, Paul Verlaine (Verlaine, 2003). Ο Καρυωτάκης µεταφράζει Francis Viele Griffin, Paul Verlaine, Heinrich Heine, Comtesse Mathieu de Noailles, Paul Jean Toulet, Andre Spire, Laurent Tailhade, Jean Moréas, Francis Carco, Mathurin Régnier, François Villon, Nicolaus Lenau, Charles Baudelaire, Tristan Corbière, Frédéric Mistral, Charles Guérin, Marie von Ebner Eschenbach, Emile Despax, Georges Rodenbach (Καρυωτάκης, 2008 και Καρυωτάκης, 2009). Ο Καίσαρ Εµµανουήλ µεταφράζει έργα των Edgar Allan Poe, Paul Valéry, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé (Εµµανουήλ, 1981), Bliven Bruce, Castor Henry, Chandon G., Crane Stephen, Daco Pierre, Dickens Charles, Gunther John, Guthrie A. B., Hawthorne Nathaniel, Kelly Regina, Kingsley Charles, Krumgold Joseph, McCann Kevin, Merimée Prosper, Pyle Haward, Real Pierre, Reid Mayne, Rilly R., Shakespeare William, Sperry Armstrong, Stevenson Robert, Swift Jonathan, Verne Jules, Winwar Frances, Zola Emile. Ο Κώστας Ουράνης µεταφράζει Edgar Allan Poe, Mark Twain. Ο Ναπολέων Λαπαθιώτης µεταφράζει 2

5 André Gide (Gide, 1997), η Μαρία Πολυδούρη µεταφράζει Jean Moréas, Henry Bataille και Leconte de Lisle 3, και ο Ρώµος Φιλύρας µεταφράζει Brada 4. Η Μυρτιώτισσα µεταφράζει Comtesse Mathieu de Noailles 5. Το γεγονός ότι όλοι οι Έλληνες ποιητές της λεγόµενης «γενιάς του 20» µεταφράζουν και ελάσσονες και «τραγικούς» / µοντέρνους συµβολιστές δίχως να κάνουν µια σαφή διάκριση ανάµεσά τους, δηλώνει µια σύγχυση από την πλευρά των Ελλήνων, η οποία αφορά αρκετά επίπεδα: αρχικά µας αποκαλύπτει ότι για όλους αυτούς τους ποιητές οι Γάλλοι συµβολιστές είναι ένα πράγµα / ένα σύνολο που εκτείνεται µέχρι τις αρχές του 1920 και κατ επέκταση µας αποδεικνύεται ότι δεν έχουν (οι Έλληνες) επίγνωση του τι ουσιαστικά µεταφράζουν, όχι σ ό, τι αφορά το περιεχόµενο των στίχων και γενικότερα την θεµατική των ποιηµάτων, αλλά κυρίως σ ό,τι αφορά τις φάσεις του γαλλικού συµβολισµού, τα πολύ διαφορετικά του επίπεδα, και γενικότερα τη µέθοδο που χρησιµοποιεί το κάθε επίπεδο του λογοτεχνικού αυτού κινήµατος. Αυτή η µίξη των δύο βασικών κατηγοριών των Γάλλων συµβολιστών (κλασικοί νεωτεριστές) από τους Έλληνες, αποδεικνύει ότι δεν αντλούν µε επιτυχία τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία του γαλλικού συµβολισµού, τα οποία θα µπορούσαν να οδηγήσουν πραγµατικά στον αναγκαίο για την εποχή εκσυγχρονισµό της ελληνικής λογοτεχνίας. Αυτό το αποδεικνύει και το γεγονός ότι µελετώντας την ελληνική ποίηση της εποχής διαπιστώνουµε συχνά µια «σύγχυση» προς τη δύναµη της τέχνης τους. Αντίθετα, οι Γάλλοι συµβολιστές και πιο συγκεκριµένα οι οπαδοί της «νεωτερικότητας» διαθέτουν µια διαύγεια και µια σαφήνεια σ ό, τι αφορά τη δύναµη της τέχνης τους και επιχειρούν πραγµατικά µέσα από αυτή (επινοώντας τρόπους και µεθόδους) να δηµιουργήσουν αυτό το άλλο επίπεδο, τον εξιδανικευµένο «νέο κόσµο» όπως τον έχουν στο µυαλό τους και να οδηγήσουν εκεί τον αναγνώστη. Ουσιαστικά, οι Έλληνες παραµένουν σε µια κοινή θεµατική (στο ατµοσφαρικό κλίµα του γαλλικού συµβολισµού, στο οποίο βρίσκουν κάνει σαν αποτύπωση, σαν τρόπο έκφρασης του δικού τους ψυχικού κόσµου και της δικής τους πραγµατικότητας), κι έτσι, συχνά, όταν γράφουν οι ίδιοι (όχι όταν µεταφράζουν) οδηγούνται σε έναν επιφανειακό µιµητισµό της γαλλικής ποίησης ο οποίος κάθε άλλο παρά ανανέωση και εξισορρόπηση µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα µπορεί να θεωρηθεί για την ελληνική ποίηση. Ένα παράδειγµα που αποδεικνύει τις παραπάνω θέσεις είναι περίπτωση του Κώστα Ουράνη, ο οποίος µελετά την ποίηση του Charles Baudelaire και στα 1918 γράφει για εκείνον (σε ιδιαίτερα νεαρή ηλικία 28 ετών), ένα δοκίµιο (Ουράνης, 1918) το οποίο δηµοσιεύει στο

6 περιοδικό Γράµµατα Αλεξανδρείας και στο οποίο επιχειρή να παρουσιάσει την πραγµατική φύση του Γάλλου ποιητή, τις µεθόδους της ποίησής του, τους στόχους του, κ. ά. Μια προσεκτική ανάγνωση αυτού του δοκιµίου µας αποκαλύπτει ότι ο Ουράνης κάνει µεν µια αξιόλογη προσπάθεια να εµβαθύνει στο θέµα Baudelaire, όµως δεν καταφέρνει να αναδείξει τις πραγµατικές πτυχές της ποίησης του Γάλλου ποιητή, τουλάχιστον όχι σε βάθος. Υπάρχουν πολλά σηµεία του δοκιµίου τα οποία προδίδουν µια σύγχυση εννοιών και µια παρερµηνεία των µεθόδων του Baudelaire από τον Ουράνη. Για παράδειγµα, στην αρχή του δοκιµίου, ο Ουράνης χαρακτηρίζει τον Baudelaire ως «πρόδροµο µιας νέας σχολής» (Ουράνης, 1954, 10) ~ στην πορεία καταλαβαίνουµε ότι αναφέρεται στον συµβολισµό, χωρίς όµως να αναφέρει ούτε µια φορά το όνοµά της. Ενδιαφέρον στοιχείο επίσης αποτελεί ότι η δεύτερη (και ουσιαστικά η πρώτη επίσηµη ~ καθώς την πραγµατική του πρώτη την αποκήρυξε) ποιητική συλλογή του Ουράνη, έχει τον τίλτο Spleen και µια απλή ανάγνωση των ποιηµάτων που την αποτελούν αρκεί για να πείσει τον πιο ανυποψίαστο ακόµη αναγνώστη ότι πρόκειται για έναν σαφέστατο και ιδιαίτερα επιφανειακό µιµητισµό από την πλευρά του Έλληνα ποιητή, της ποίησης του Baudelaire. Το συγκεκριµένο παράδειγµα που αναφέραµε σχετικά µε την ερµηνεία / παρουσίαση του Baudelaire από τον Ουράνη δεν αφορά µεν τη µεταφραστική δραστηριότητα του ποιητή (αφορά την κριτική), αλλά µας βοηθά να κατανοήσουµε καλύτερα ό, τι αναφέραµε παραπάνω σχετικά µε το ότι οι Έλληνες ποιητές της εποχής δεν είχαν ιδιαίτερη σαφήνεια του τι ακριβώς µεταφράζουν / µελετούν, σ ό, τι αφορά τη δοµή και τις όψεις αυτού που επιλέγουν να παρουσιάσουν στο ελληνικό κοινό της εποχής (είτε µέσω µεταφραστικής, είτε µέσω κριτικής δραστηριότητας). Επίσης, στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι την εποχή που οι Έλληνες µεταφράζουν τους Γάλλους ποιητές του συµβολισµού, στη Γαλλία το κίνηµα αυτό είναι πια ξεπερασµένο ο συµβολισµός στη Δύση έχει σβήσει και ήδη στη δεκαετία του 1920 στην Ιταλία, στη Ρωσία και στη Γαλλία εµφανίζεται ο φουτουρισµός που ως κίνηµα δε συνάδει µε τον συµβολισµό. Δηλαδή οι Έλληνες της εποχής δεν εκφράζουν µέσα από τις µεταφράσεις του κάτι που είναι του καιρού τους και δείχνουν να αγνοούν τις νέες τάσεις της εποχής. Αυτό θα µπορούσε να εξηγηθεί µε 2 τρόπους: ο ένας αφορά στο ότι οι Έλληνες στρέφονται στους Γάλλους συµβολιστές (γενικά) λόγω πολύ ευρύτερης θεµατικής της ποίησής του, η οποία είναι, πολύ γενικά, παραπλήσια (αποκλειστικά και µόνο ως θεµατικό κλίµα) κοντά σε αυτό που τους απασχολεί ως πραγµατικότητα στην οποία ζουν και καλούνται να γράψουν, και ο άλλος λόγος αφορά µια πιθανή µηχανιστική αντίδραση από την πλευρά τους να στραφούν αρχικά σε ό, τι έπεται του ροµαντισµού και του παρνασσισµού στην Ευρώπη ~ κινήµατα που

7 είχαν αντιπροσωπευτεί ήδη επάξια από τις προηγούµενες γενιές στην Ελλάδα και άρα, εκείνη την εποχή, ήταν ήδη «ξεπερασµένα». Θα είχε ενδιαφέρον σε µια άλλη µελέτη να παρουσιαστεί το πώς οι περισσότεροι από τους Έλληνες ποιητές της εποχής αντιµετώπισαν τον υπερεαλισµό όταν ξεκίνησε ως κίνηµα να διανύει την πορεία του στα ελληνικά δεδοµένα (ο Παπανικολάου ήταν από τους πρώτους [και τους ελάχιστους του καιρού του] που επισήµανε την αξία ποιητών όπως ο Σεφέρης και ο Ελύτης). Κλείνοντας, ας θυµηθούµε το σονέτο «Correspondances» του Baudelaire. Ο Γάλλος κριτικός Jean Nicolas Illouz, στο βιβλίο του για τον συµβολισµό αναφέρει ότι το σονέτο αυτό παρουσιάζει τον κόσµο σαν ένα ευρύ ιερογλυφικό. Κι αυτό το ιερογλυφικό είναι φύλακας ενός µυστικού νοήµατος που, σύµφωνα µε τον Baudelaire, ο ποιητής οφείλει να αποκρυπτογραφήσει. Ας πούµε λοιπόν, ότι η µεταφραστική δραστηριότητα των Ελλήνων ποιητών της λεγόµενης «γενιάς του 1920», µαρτυρά την έλξη των Ελλήνων προς τη δύναµη και την ουσία της γαλλικής συµβολιστικής ποίησης, καθώς και την αισθητική τους γνώση ότι από αυτή τη λογοτεχνία έχουν να κοινωνήσουν κάτι σπουδαίο, δίχως όµως να είναι (ακόµη) σε θέση να εντοπίσουν σε βάθος τις λεπτοµερέστερες, αλλά καίριες διαδροµές του γαλλικού κινήµατος που τόσο θαυµάζουν και ξεχωρίζουν. Βιβλιογραφία Εµµανουήλ Καίσαρ, Μεταφράσεις, επιµέλεια: Τάσος Κόρφης, Αθήνα, εκδ. Πρόσπερος, Καρυωτάκης Κ. Γ., Πεζά και µεταφράσεις, επιµέλεια: Κώστας Γ. Παπαγεωργίου, Τιτίκα Δηµητρούλια, Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, Καρυωτάκης Κ. Γ., Ποιήµατα και πεζά, επιµέλεια: Γ. Π. Σαββίδης, Αθήνα, εκδ. Εστία, Ουράνης Κώστας, Κάρολος Μπωντλαίρ. Κριτική Μελέτη, Αλεξάνδρεια, περιοδική εκδοση «Γράµµατα», Ουράνης Κώστας, Δικοί µας και Ξένοι Ι (Μπωντλαίρ, Σατωµπριάν, Μπάυρον, Πορτογάλοι Ποιηταί), Αθήνα, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Παπανικολάου Μήτσος, Μεταφράσεις, επιµέλεια: Τάσος Κόρφης, Αθήνα, εκδ. Πρόσπερος, Παρισιάδου Ελένη, Μεταφραστικές απόψεις των νεοσυµβολιστών κατά το µεσοπόλεµο: Η περίπτωση του Καίσαρα Εµµανουήλ, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 2011: (http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/30102). Στεργιόπουλος Κώστας, Η ελληνική ποίηση, Ανθολογία, γραµµατολογία: Η ανανεωµένη παράδοση, τοµ. Γ, Αθήνα, Εκδόσεις Σοκόλη, Φιλοκύπρου Έλλη, Η γενιά του Καρυωτάκη: φεύγοντας τη µάστιγα του λόγου, Αθήνα, εκδ. Νεφέλη, André Gide, Ο Όσκαρ Ουάιλντ κι εγώ: In memoriam De profundis, µετάφραση: Ναπολέων Λαπαθιώτης, Αθήνα, εκδ. Στοχαστής, André Gide, Oscar Wilde/ André Gide, επιµέλεια: Δηµήτρης Αρµάος, µετάφραση: Ναπολέων Λαπαθιώτης, Αθήνα, εκδ. Ίνδικτος, Illouz Jean-Nicolas, Le symbolisme, Paris, éd. LGF/ Livre de poche, Verlaine Paul, Νυχτερινή φαντασία, επιµέλεια: Ερρίκος Σοφράς, Αθήνα, εκδ. Ποταµός,

8

Ο μεταφραστής Καίσαρ Εμμανουήλ Οι δημοσιευμένες ποιητικές μεταφράσεις του

Ο μεταφραστής Καίσαρ Εμμανουήλ Οι δημοσιευμένες ποιητικές μεταφράσεις του ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΙΣΙΑΔΟΥ Ο μεταφραστής Καίσαρ Εμμανουήλ Οι δημοσιευμένες ποιητικές μεταφράσεις του Τ ην τελευταία τριακονταετία παρατηρείται ερευνητικό ενδιαφέρον γύρω από τη χαμηλόφωνη ποίηση της πρώτης δεκαετίας

Διαβάστε περισσότερα

287 4. Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930

287 4. Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 4. Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 287 288 Η Γενιά του 30: ο όρος και η χρήση του 70 Η επικράτηση του όρου γενιά φαντάζει απόλυτη και κυριαρχική: φθάσαµε στην κατάχρηση ενός καταχρηστικού όρου. Γενιά του 1880, γενιά

Διαβάστε περισσότερα

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα Παράδοση και νεοτερικότητα. Η περίπτωση του λαουτιέρη Χρήστου Ζώτου Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΥΑΛΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΝΥΑΛΗ (ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ 1848 ΑΘΗΝΑ 1932) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ»

«ΕΝΥΑΛΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΝΥΑΛΗ (ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ 1848 ΑΘΗΝΑ 1932) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ» Βασιλική Μήσιου Περί Μεταφράσεως Ποιητών: Θεωρητικές Τοποθετήσεις Ελλήνων Ποιητών του 19ου και 20ού Αιώνα και η Επίδρασή τους στο Μεταφραστικό τους Έργο «ΕΝΥΑΛΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΝΥΑΛΗ (ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ζώρας και Λίνος Πολίτης: Οι περιορισµοί του πανεπιστηµιακού θεσµού και το συµβολικό κεφάλαιο της Νεοελληνικής Φιλολογίας. Βενετία Αποστολίδου

Γεώργιος Ζώρας και Λίνος Πολίτης: Οι περιορισµοί του πανεπιστηµιακού θεσµού και το συµβολικό κεφάλαιο της Νεοελληνικής Φιλολογίας. Βενετία Αποστολίδου Γεώργιος Ζώρας και Λίνος Πολίτης: Οι περιορισµοί του πανεπιστηµιακού θεσµού και το συµβολικό κεφάλαιο της Νεοελληνικής Φιλολογίας Βενετία Αποστολίδου Η παρούσα ανακοίνωση εντάσσεται σε µια ευρύτερη έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε ποιο είναι το αντικείμενο της διδασκαλίας του μαθήματος, ποια είναι η πιθανή έκταση και το βάθος της διδακτέας ύλης, σε ποιους μαθητές απευθύνεται το βιβλίο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΡΑ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΗΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Μ.: 1157. Επόπτης καθηγητής: Μπελώνης Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΡΑ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΗΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Μ.: 1157. Επόπτης καθηγητής: Μπελώνης Ιωάννης ΑΥΡΑ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Η κριτική της στο περιοδικό της Νέας Εστίας: ιστορικοσυγκριτική μελέτη ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΗΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Μ.: 1157 Επόπτης καθηγητής: Μπελώνης Ιωάννης Άρτα 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ» Η απόφαση της Ακαδηµίας Αθηνών να οργανώσει τρία ξεχωριστά συνέδρια, σχετικά µε την (τις) ηµεροµηνία (ες) και την προέλευση (εις) των σύγχρονων Ελλήνων είναι

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Νεοελληνική Λογοτεχνία Δήμος Χλωπτσιούδης Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Λυκείου, θεωρητικής ερμηνευτικά σχόλια Χλωπτσιούδης Δήμος Νεοελληνική Λογοτεχνία, Γ Λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης, ερμηνευτικά σχόλια ISBN: 978-618-80951-7-5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ «Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΣΚΗΝΗ» Συνέντευξη στην Δήμητρα Κονδυλάκη Εθνική Σκηνή της Ορλεάνης, Μάρτιος 2006 1.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ «Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΣΚΗΝΗ» Συνέντευξη στην Δήμητρα Κονδυλάκη Εθνική Σκηνή της Ορλεάνης, Μάρτιος 2006 1. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ «Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΣΚΗΝΗ» Συνέντευξη στην Δήμητρα Κονδυλάκη Εθνική Σκηνή της Ορλεάνης, Μάρτιος 2006 1. ΤΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Δ.Κ.- Είσαι από τους λίγους ανθρώπους των γραμμάτων που εξακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π3.1.2 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές του Άλλου σε ξενόγλωσσα μεταφρασμένα βιβλία λογοτεχνίας για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας.

Μορφές του Άλλου σε ξενόγλωσσα μεταφρασμένα βιβλία λογοτεχνίας για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση

Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση Η Επίσηµη Γνώση δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1993. εν είναι το πρώτο βιβλίο του Michael Apple που µεταφράζεται στα ελληνικά. Προηγήθηκαν, κατά σειρά, τα Ιδεολογία και Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς και οι Αρχαίοι, σήμερα

Εμείς και οι Αρχαίοι, σήμερα Εμείς και οι Αρχαίοι, σήμερα Αλεξάνδρα Δεληγιώργη, Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Τ ο ζήτημα της σχέσης με τους Αρχαίους (Έλληνες και Ρωμαίους συγγραφείς) έχει τεθεί σε κρίσιμες στιγμές της Ιστορίας της Δύσης από ποιητές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Πρόγραμμα για την καλλιέργεια, την αγωγή και τη φροντίδα παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

η παράγραφος και η περίληψη

η παράγραφος και η περίληψη η παράγραφος και η περίληψη H ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Παράγραφος είναι το θεματικά αυτοτελές τμήμα του γραπτού πεζού λόγου, το οποίο διαθέτει νοηματική ενότητα και είναι στενά συνδεδεμένο με το συνολικό κείμενο. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 16 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Εισαγωγικά Σπανός Βασίλειος, δάσκαλος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής, Χαϊδογιάννου Χρυσούλα,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Νοέµβριος 2009 Το είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

«Ψυχαγωγία και κίνδυνοι στο διαδίκτυο»

«Ψυχαγωγία και κίνδυνοι στο διαδίκτυο» Τ Ε Χ Ν ΟΛΟ Γ Ι ΚΟ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι ΚΟ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Μ Ε Σ ΟΛΟ Γ Γ Ι Ο Υ Σ Χ ΟΛ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ε ΦΑ Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σ Τ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Κ

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάζοντας τον µύθο και τη µυθολογία της γενιάς του 30: η ανακάλυψη του ρεµπέτικου από τον Μάνο Χατζιδάκι και ο Γιώργος Σεφέρης.

Εξετάζοντας τον µύθο και τη µυθολογία της γενιάς του 30: η ανακάλυψη του ρεµπέτικου από τον Μάνο Χατζιδάκι και ο Γιώργος Σεφέρης. Εξετάζοντας τον µύθο και τη µυθολογία της γενιάς του 30: η ανακάλυψη του ρεµπέτικου από τον Μάνο Χατζιδάκι και ο Γιώργος Σεφέρης Πολίνα Ταµπακάκη H ανακοίνωση αυτή ασχολείται µε την περίφηµη οµιλία που

Διαβάστε περισσότερα

«Ήλιος Ηλιάτορας» Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Αθήνα, 19-20 Οκτωβρίου 2013

«Ήλιος Ηλιάτορας» Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Αθήνα, 19-20 Οκτωβρίου 2013 «Ήλιος Ηλιάτορας» Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας Αθήνα, 19-20 Οκτωβρίου 2013 Δήμητρα Βιδινιώτη 1, Ιωάννης Δεληγιάννης 2, Μαρία Ζερβού 3, Άγγελος Παπαβλασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

νεοελληνική αρχιτεκτονική και ταυτότητα το ζήτηµα της ελληνικότητας Παπαδάκη Αλεξάνδρα Τσαπάκη Έλενα

νεοελληνική αρχιτεκτονική και ταυτότητα το ζήτηµα της ελληνικότητας Παπαδάκη Αλεξάνδρα Τσαπάκη Έλενα νεοελληνική αρχιτεκτονική και ταυτότητα το ζήτηµα της ελληνικότητας Παπαδάκη Αλεξάνδρα Τσαπάκη Έλενα ξάνθη 2010 στην Πιτσού Μαρία νεοελληνική αρχιτεκτονική και ταυτότητα το ζήτηµα της ελληνικότητας Παπαδάκη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Έργα του Φρί%'τριχ Νίτσε σε νέες μεταφράσεις από τις εκδόσεις Νησίδες:

Έργα του Φρί%'τριχ Νίτσε σε νέες μεταφράσεις από τις εκδόσεις Νησίδες: Έργα του Φρί%'τριχ Νίτσε σε νέες μεταφράσεις από τις εκδόσεις Νησίδες: Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα Πέρα από το καλό και το κακό Το λνκόφίος των ειδώλων - Αντίχριστος - Ίδε ο άνθρωπος Η θέληση για δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση καθώς και οι πολυεθνικές εταιρείες είναι ήδη ή θα αποτελέσουν στο προσεχές µέλλον µια πραγµατικότητα την οποία το εργατικό κίνηµα των εργαζοµένων θα

Διαβάστε περισσότερα