Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ"

Transcript

1 Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ α) Ανάγνωση κειμένου και προσέγγιση νοήματος β) Συντακτική επεξεργασία 1. Χωρισμός περιόδων ή ημιπεριόδων 2. Χωρισμός προτάσεων (ρήματα ή κόμματα) 3. Αναγνώριση μετοχής και απαρεμφάτου 4. Η φυσική συντακτική σειρά των λέξεων γ) Η σύλληψη του κεντρικού νοήματος 1. Τα κυριότερα σημεία 2. Ρηματικοί τύποι 3. Η σειρά του νοήματος, όχι του κειμένου δ) Μετάφραση 1. Μεταφραστικός πυρήνας = Κύρια πρόταση 2. Σχέδιο μετάφρασης = Οι κύριοι όροι της πρότασης και η απόδοσή τους 3. Νεοελληνική σύνταξη μετάφρασης. 5

2 1. ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ Ξενοφώντος Ἀπομνημονεύματα (Γ, 7, 1-3) Χαρμίδην δέ τόν Γλαύκωνος ὁρῶν ἀξιόλογον μέν ἂνδρα ὂντα καί πολλῷ δυνατώτερον τῶν τά πολιτικά τότε πραττόντων, ὀκνοῦντα δέ προσιέναι τῷ δήμῳ καί τῶν τῆς πόλεως πραγμάτων ἐπιμελεῖσθαι. Εἰπέ μοι, ἒφη, ὦ Χαρμίδη, εἲ τις, ἰκανός ὢν τούς στεφανίτας ἀγῶνας νικᾶν καί διά τοῦτο αὐτός τε τιμᾶσθαι καί τήν πατρίδα ἐν τῇ Ἑλλάδι εὐδοκιμωτέραν ποιεῖν, μή θέλοι ἀγωνίζεσθαι, ποῖον τινα τοῦτον νομίζεις ἂν τόν ἂνδρα εἶναι; Δῆλον ὂτι, ἒφη, μαλακόν τε και δειλόν. Εἰ δέ τις, ἒφη, δυνατός ὢν τῶν τῆς πόλεως πραγμάτων ἐπιμελόμενος τήν τε πόλιν αὒξειν καί αὐτός διά τοῦτο τιμᾶσθαι, ὀκνοίη δή τοῦτο πράττειν, οὐκ ἂν εἰκότως δειλός νομίζοιτο; Ἲσως, ἒφη. ἀτάρ πρός τί με ταῦτ ἐρωτᾶς: Ὃτι, ἒφη, οἶμαί σε δυνατόν ὂντα ὀκνεῖν ἐπιμελεῖσθαι, καί ταῦτα ὧν ἀνάγκη σοι μετέχειν πολίτη γε ὂντι. Τήν δέ ἐμήν δύναμιν, ἒφη ὁ Χαρμίδης, ἐν ποίῳ ἒργῳ καταμαθών ταῦτά μου καταγιγνώσκεις; Ἐν ταῖς συνουσίαις, ἒφη, αἷς σύνει τοῖς τά τῆς πόλεως πράττουσι. καί γάρ ὃταν τι ἀνακοινῶνταί σοι, ὁρῶ σε καλῶς συμβουλεύοντα, καί ὃταν τι ἀμαρτάνωσιν, ὀρθῶς ἐπιτιμῶντα. ὀκνῶ. διστάζω, στεφανίτης ἀγών. το αγώνισμα που είχε βραβείο ένα στεφάνι (ελιάς, κισσού κ.ά.), μαλακός. μαλθακός, ασκληραγώγητος, συνουσία. συναναστροφή, πρόσειμι. παρουσιάζομαι, καταγιγνώσκω. καταδικάζω Ξενοφώντος Ἀπομνημονεύματα (Γ, 7, 1-3) Βλέποντας το Χαρμίδη, το γιο του Γλαύκωνα ότι ήταν βέβαια, ένας αξιόλογος άντρας και πολύ πιο ικανός από αυτούς που ασχολούνταν με τις πολιτικές υποθέσεις, δίσταζε όμως να παρουσιαστεί στην Εκκλησία του Δήμου και να ασχοληθεί με τις υποθέσεις της πόλης. Πες μου, Χαρμίδη, είπε, αν κάποιος, ενώ είναι ικανός να κερδίζει νίκες στους αγώνες με έπαθλο ένα στεφάνι και για αυτό το λόγο και ο ίδιος να τιμάται και την πατρίδα του να την κάνει πιο φημισμένη στην Ελλάδα, (αν) δεν θέλει να αγωνίζεται, τι είδους άνθρωπος θα πίστευες ότι είναι αυτός ο άντρας; Βέβαια, είπε, θα τον θεωρούσα μαλθακό και δειλό. Και αν κάποιος, είπε, ενώ είναι ικανός, φροντίζοντας για τις υποθέσεις της πόλης και την πόλη του να αναπτύσσει και γι αυτό το λόγο να τιμάται ο ίδιος, (αν) δίσταζε λοιπόν να κάνει αυτό το πράγμα, δεν θα κρινόταν δικαιολογημένα δειλός; Ίσως, είπε. αλλά γιατί μου κάνεις αυτές τις ερωτήσεις; (Σε ερωτώ) είπε, γιατί νομίζω ότι εσύ, ενώ είσαι ικανός, διστάζεις να φροντίσεις και μάλιστα γι αυτά τα πράγματα, στα οποία είναι ανάγκη εσύ να συμμετέχεις, αφού βέβαια είσαι πολίτης. Και τη δύναμή μου, είπε ο Χαρμίδης, σε ποιο έργο, αφού τη διαπίστωσες, μου καταλογίζεις αυτά; Στις συναναστροφές, είπε, στις οποίες συναναστρέφεσαι αυτούς, που ασχολούνται με τις υποθέσεις της πόλης. γιατί πράγματι, όταν σου ανακοινώσουν κάτι, βλέπω ότι εσύ καλά (τους) συμβουλεύεις και, όταν κάνουν κάποιο σφάλμα, σωστά τους επικρίνεις. 6

3 2. ΟΜΟΙΟΠΤΩΤΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Πλάτωνος Νόμοι (Α, 631 b-d) Ὦ ξένε, ἐχρῆν εἰπεῖν, οἱ Κρητῶν νόμοι οὐκ εἰσίν μάτην διαφερόντως ἐν πᾶσιν εὐδόκιμοι τοῖς Ἓλλησιν. ἒχουσιν γάρ ὀρθῶς, τούς αὐτοῖς χρωμένους, εὐδαίμονας ἀποτελοῦντες. Πάντα γάρ τἀγαθά πορίζουσιν. Διπλᾶ δέ ἀγαθά ἐστιν, τά μέν ἀνθρώπινα, τά δέ θεῖα. ἢρτηται δ ἐκ τῶν θείων θάτερα, καί ἐάν μέν δέχηταί τις τά μείζονα πόλις, κτᾶται καί τά ἐλάττονα, εἰ δέ μη, στέρεται ἀμφοῖν. Ἒστι δέ τά μέν ἐλάττονα ὧν ἡγεῖται μέν ὑγίεια, κάλλος δέ δεύτερον, τό δέ τρίτον ἰσχύς εἲς τε δρόμον καί εἰς τάς ἂλλας πάσας κινήσεις τῷ σώματι, τέταρτον δέ δή πλοῦτος οὐ τυφλός ἀλλ ὀξύ βλέπων, ἂνπερ ἃμ ἓπηται φρονήσει. ὃ δή πρῶτον αὖ τῶν θείων ἡγεμονοῦν ἐστιν ἀγαθῶν, ἡ φρόνησις, δεύτερον δέ μετά νοῦ σώφρων ψυχῆς ἓξις, ἐκ δέ τούτων μετ ἀνδρείας κραθέντων τρίτον ἂν εἲη δικαιοσύνη, τέταρτον δέ ἀνδρεία. Ταῦτα δέ πάντα ἐκείνων ἒμπροσθεν τέτακται φύσει, καί δή καί τῷ νομοθέτῃ τακτέον οὓτως. διαφερόντως εὐδόκιμοι. εξόχως ονομαστοί, ἀποτελῶ. τελειοποιώ, σώφρων ψυχῆς ἓξις. σύνεση Ξένε, έπρεπε να πεις ότι οι νόμοι των Κρητών δεν έχουν καλή φήμη χωρίς λόγο υπερβολικά σ όλους γενικά τους Έλληνες. Γιατί είναι σωστοί, αφού κάνουν ευτυχισμένους εκείνους που τους χρησιμοποιούν. Γιατί τους προσφέρουν όλα τα αγαθά. Είναι όμως τα αγαθά δύο ειδών: τα ανθρώπινα δηλαδή, και τα θεϊκά. από τα θεϊκά εξαρτώνται και τα άλλα. Εάν κάποια πόλη δέχεται τα μεγαλύτερα (τα θεϊκά δηλαδή) αποκτά και τα μικρότερα, αλλιώς χάνει και τα δύο. Και τα πιο μικρά είναι εκείνα, στα οποία προηγείται η υγεία, ενώ δεύτερο αγαθό είναι η ομορφιά, το τρίτο η σωματική δύναμη και στο τρέξιμο και σ όλες τις άλλες γενικά κινήσεις με το σώμα, τέταρτο (αγαθό είναι) βέβαια ο πλούτος, όχι ο τυφλός, αλλά αυτός που βλέπει καθαρά, αν φυσικά πηγαίνει μαζί με τη φρόνηση. Η φρόνηση λοιπόν πάλι κατέχει την πρώτη θέση από τα θεϊκά αγαθά. Δεύτερο (είναι) η συνετή συνήθεια της ψυχής (η σύνεση) μαζί με τη λογική, και απ αυτά, εάν αναμειχθούν με την ανδρεία, μπορεί να δημιουργηθεί τρίτο (αγαθό) η δικαιοσύνη και τέταρτο η ανδρεία. Και όλα γενικά αυτά έχουν τοποθετηθεί μπροστά από εκείνα (τα ανθρώπινα) από τη φύση και πρέπει λοιπόν να τα κατατάσσει και ο νομοθέτης με αυτόν τον τρόπο. 8

4 3. ΕΤΕΡΟΠΤΩΤΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Πλάτωνος Μενέξενος (247 a-c) Πᾶσά τε ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καί τῆς ἂλλης ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται. Ὧν ἓνεκα καί πρῶτον καί ὓστατον καί διά παντός πᾶσαν πάντως προθυμίαν πειρᾶσθε ἒχειν ὃπως μάλιστα μέν ὑπερβαλεῖσθε καί ἡμᾶς καί τούς πρόσθεν εὐκλείᾳ. εἰ δέ μή, ἲστε ὡς ἡμῖν, ἂν μέν νικῶμεν ὑμᾶς ἀρετῇ, ἡ νίκη αἰσχύνην φέρει, ἡ δέ ἣττα, ἐάν ἡττώμεθα, εὐδαιμονίαν. Μάλιστα δ ἂν νικώμεθα και ὑμεῖς νικῴητε, εἰ παρασκευάσαισθε τῇ τῶν προγόνων δόξῃ μή καταχρησόμενοι μηδ ἀναλώσοντες αὐτήν, γνόντες ὃτι ἀνδρί οἰομένῳ τί εἶναι οὐκ ἒστιν αἲσχιον οὐδέν ἢ παρέχειν ἑαυτόν τιμώμενον μή δι ἑαυτόν ἀλλά διά δόξαν προγόνων. Εἶναι μέν γάρ τιμάς γονέων ἐκγόνοις καλός θησαυρός καί μεγαλοπρεπής. χρῆσθαι δέ καί χρημάτων καί τιμῶν θησαυρῷ, καί μή τοῖς ἐκγόνοις παραδιδόναι, αἰσχρόν καί ἂνανδρον, ἀπορίᾳ ἰδίων αὑτοῦ κτημάτων τε καί εὐδοξιῶν. Καί ἐάν μέν ταῦτα ἐπιτηδεύσητε, φίλοι παρά φίλους ἡμᾶς ἀφίξεσθε, ὃταν ὑμᾶς ἡ προσήκουσα μοῖρα κοιμίσῃ. ἀμελήσαντας δέ ὑμᾶς καί κακισθέντας οὐδείς εὐμενῶς ὑποδέξεται. ἐπιστήμη. γνώση ἒκγονοι. απόγονοι Πλάτωνος Μενέξενος (247 a c) Κάθε επιστήμη (γνώση), αν χωρίζεται από τη δικαιοσύνη και την υπόλοιπη αρετή αποδεικνύεται πανουργία και όχι σοφία. Γι αυτούς τους λόγους και στην αρχή και στο τέλος και πάντοτε να προσπαθείτε με κάθε τρόπο να δείξετε κάθε ζήλο πώς θα ξεπεράσετε στο μεγαλύτερο βαθμό στη δόξα και εμάς και τους πριν από εμάς. Διαφορετικά, να ξέρετε ότι αν σας νικάμε στην αρετή, η νίκη αυτή μας φέρνει ντροπή, ενώ, αν είμαστε νικημένοι, η ήττα μας χαρίζει ευτυχία. Και κυρίως είναι δυνατό να νικηθούμε και σεις να νικάτε, αν ετοιμαζόσαστε έτσι ώστε να μην κάνετε κατάχρηση της δόξας των προγόνων και να μην σπαταλήσετε αυτήν, έχοντας στο νου σας ότι για έναν άνθρωπο που πιστεύει ότι είναι κάτι, δεν υπάρχει καμιά ντροπή μεγαλύτερη από το να παρουσιάζει τον εαυτό του να τιμάται όχι εξαιτίας του εαυτού του αλλά από την δόξα των προγόνων. Γιατί το να υπάρχουν οι τιμές των γονέων είναι ένας ωραίος και λαμπρός θησαυρός για τους απογόνους. Είναι ντροπή όμως και ατιμία να χρησιμοποιεί κάποιος τον θησαυρό και των χρημάτων και των τιμών και να μην τον αφήνει ως κληρονομιά στους απογόνους του, από έλλειψη δικών του αποκτημάτων και διακρίσεων. Αν εφαρμόσετε αυτά, θα έρθετε φίλοι σε μας σαν σε φίλους, όταν η δική σας καθορισμένη μοίρα σας φέρει τον αιώνιο ύπνο. αντίθετα κανένας δεν θα σας δεχθεί φιλικά, αν δείξετε αδιαφορία και δειλία. 11

5 4. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ Ξενοφώντος Ἑλληνικά (Ε, 2, 14-15) Ἡμεῖς δέ, ὦ ἂνδρες Λακεδαιμόνιοι, βουλόμεθα μέν τοῖς πατρίοις νόμοις χρῆσθαι καί αὐτοπολῖται εἶναι. εἰ μέντοι μή βοηθήσει τις, ἀνάγκη καί ἡμῖν μετ ἐκείνων γίγνεσθαι. Καίτοι νῦν γ ἢδη αὐτοῖς εἰσίν ὁπλίται μέν οὐκ ἐλάττους ὀκτακοσίων, πελτασταί δέ πολύ πλείους ἢ τοσοῦτοι. ἱππεῖς γε μέντοι, ἐάν καί ἡμεῖς μετ αὐτῶν γενώμεθα, ἒσονται πλείους ἢ χίλιοι. κατελίπομεν δέ καί Ἀθηναίων καί Βοιωτῶν πρέσβεις ἢδη αὐτόθι. Ἠκούομεν δέ ὡς καί αὑτοῖς Ὀλυνθίοις ἐψηφισμένον εἲη συμπέμπειν πρέσβεις εἰς ταύτας τάς πόλεις περί συμμαχίας. Καίτοι εἰ τοσαύτη δύναμις προσγενήσεται τῇ τε Ἀθηναίων και Θηβαίων ἰσχύι, ὁρᾶτε, ἒφη, ὃπως μη οὐκέτι εὐμεταχείριστα ἒσται ἐκεῖνα ὑμῖν. Ἐπεί δέ καί Ποτείδαιαν ἒχουσιν ἐπί τῷ ἰσθμῷ τῆς Παλλήνης οὖσαν, νομίζετε καί τάς ἐντός ταύτης πόλεις ὑπηκόους ἒσεσθαι αὐτῶν. Τεκμήριον δ ἒτι ἒστω ὑμῖν καί τοῦτο ὃτι ἰσχυρῶς αὗται αἱ πόλεις πεφόβηνται. μάλιστα γάρ μισοῦσαι τούς Ὀλυνθίους, ὃμως οὐκ ἐτόλμησαν μεθ ἡμῶν πρεσβείας πέμπειν διδαξούσας ταῦτα. αὐτοπολῖται. αυτόνομοι προσγίγνομαι. προστίθεμαι Σπαρτιάτες, εμείς θέλουμε να χρησιμοποιούμε τους πατροπαράδοτους νόμους και να είμαστε αυτόνομοι. Εάν όμως δεν μας βοηθήσει κάποιος, θα γίνει αναγκαίο σε εμάς να προσχωρήσουμε σε εκείνους (στους αντιπάλους σας). Και όμως βέβαια, ήδη τώρα, υπάρχουν σ αυτούς οπλίτες, όχι λιγότεροι από οκτακόσιοι και πελταστές πολύ περισσότερο από τόσοι και οι ιππείς βέβαια θα γίνουν περισσότεροι από χίλιοι, εάν και εμείς προσχωρήσουμε σ αυτούς. Σ αυτό το μέρος ήδη αφήσαμε απεσταλμένους και των Αθηναίων και των Βοιωτών. Και μαθαίνουμε ότι έχει αποφασιστεί με ψηφοφορία και από τους ίδιους τους Ολυνθίους να στείλουν και αυτοί πρεσβευτές σ αυτές τις πόλεις για συμμαχία. Αλλ όμως, εάν προστεθεί μια τόσο μεγάλη δύναμη στη δύναμη των Αθηναίων και των Θηβαίων, ας εξετάζετε είπε- μήπως δεν θα είναι πλέον εύκολο εκείνα (τα πολιτικά πράγματα) να ρυθμίζονται από εσάς. Επειδή λοιπόν (οι Ολύνθιοι) κατέχουν και την Ποτείδαια, η οποία βρίσκεται πάνω στον Ισθμό της Παλλήνης, να νομίζετε ότι θα γίνουν υπήκοοι αυτών και οι πόλεις εντός αυτής. Ας είναι όμως ακόμη και αυτό απόδειξη σε σας ότι αυτές οι πόλεις έχουν φοβηθεί υπερβολικά. γιατί παρ όλο που μισούν εξαιρετικά τους Ολυνθίους, δεν τόλμησαν να στείλουν μαζί με εμάς αποστολές πρεσβευτών για να αποκαλύψουν αυτά. 13

6 5. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Λυσίου Δήμου καταλύσεως ἀπολογία (15-17) Ἒτι τοίνυν, ὦ ἂνδρες δικασταί, καί ἐκ τῶν ἂλλων τῶν ἐμοί πεπραγμένων ἂξιον σκέψασθαι. Ἐγώ γάρ τοιοῦτον ἐμαυτόν ἐν ταῖς τῆς πόλεως συμφοραῖς παρέσχον, ὣστε, εἰ πάντες τήν αὐτήν γνώμην εἶχον ἐμοί, μηδένα ἂν ὑμῶν μηδεμιᾷ χρῆσθαι συμφορᾷ. Ὑπ ἐμοῦ γάρ ἐν τῇ ὀλιγαρχία οὒτε ἀπαχθείς οὐδείς φανήσεται, οὒτε τῶν ἐχθρῶν οὐδείς τετιμωρημένος, οὒτε τῶν φίλων εὖ πεπονθώς (καί τοῦτο μέν οὐκ ἂξιον θαυμάζειν. εὖ μέν γάρ ποιεῖν ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ χαλεπόν ἦν, ἐξαμαρτάνειν δέ τῷ βουλομένῳ ῤᾴδιον). Οὐ τοίνυν οὐδ εἰς τόν κατάλογον Ἀθηναίων καταλέξας οὐ δένα φανήσομαι, οὐδέ δίαιταν καταδιαιτησάμενος οὐδενός, οὐδέ πλουσιώτερος ἐκ τῶν ὑμετέρων γεγονώς συμφορῶν. Καίτοι εἰ τοῖς τῶν γεγενημένων κακῶν αἰτίοις ὀργίζεσθε, εἰκός καί τους μηδέν ἡμαρτηκότας βελτίους ὑφ ὑμῶν νομίζεσθαι. Καί μέν δή, ὧ ἂνδρες δικασταί, μεγίστην ἡγοῦμαι περί ἐμαυτοῦ τῇ δημοκρατίᾳ πίστιν δεδωκέναι. Ὃστις γάρ τότε οὑδέν ἐξήμαρτον οὓτω πολλῆς δεδομένης ἐξουσίας, ἧ που νῦν σφόδρα προθυμήσομαι χρηστός εἶναι, εὖ εἰδώς ὃτι, ἐάν ἀδικῶ, παραχρῆμα δώσω δίκην. χρῶμαι συμφορᾷ. παθαίνω συμφορά, κατάλογος. ο κατάλογος προγραφών που συντάχθηκε από τους Τριάκοντα, καταλέγω. περιλαμβάνω, δίαιταν καταδιαιτῶμαί τινος. κατορθώνω να επηρεάσω τους δικαστές σε βάρος άλλου και να μεροληπτήσουν για χάρη μου, δίαιτα. διαιτησία, καταδιαιτῶμαι. ως διαιτητής εκφέρω δυσμενή κρίση για κάποιον, αντίθ. ἀποδιαιτῶμαι, ἧ που νῦν. τώρα πράγματι Ακόμη λοιπόν, κύριοι δικαστές, αξίζει να εξετάσετε και τις άλλες πράξεις μου. Εγώ δηλαδή παρουσίασα τον εαυτό μου τέτοιο μέσα στις συμφορές της πόλης, ώστε, αν όλοι είχαν την ίδια διάθεση με μένα, κανένας από σας δε θα έπεφτε σε καμιά συμφορά. Κανένας δηλαδή δεν θα αποδειχτεί κατά τη διάρκεια της ολιγαρχίας ούτε ότι οδηγήθηκε στη φυλακή από εμένα, ούτε κανείς από τους εχθρούς μου ότι έχει τιμωρηθεί, ούτε από τους φίλους ότι έχει ευεργετηθεί (και γι αυτό βέβαια δεν πρέπει κανείς να απορεί. γιατί ήταν πραγματικά δύσκολο να ευεργετηθεί κάποιος εκείνη την εποχή, ενώ ήταν εύκολο σε όποιον ήθελε να κάνει αδικίες). Δεν θα αποδειχθεί λοιπόν ούτε ότι έχω εγγράψει κανένα από τους Αθηναίους στον κατάλογο των προγραμμένων, ούτε ότι κέρδισα κάποια αυθαίρετη δικαστική απόφαση εναντίον κάποιου, ούτε ότι έγινα πλουσιότερος από τις δικές σας συμφορές. Και όμως, αν οργίζεσθε εναντίον αυτών, που είναι αίτιοι για τις παλιές συμφορές, είναι φυσικό και αυτοί που δεν έχουν διαπράξει κανένα αδίκημα να θεωρούνται από σας καλύτεροι. Και βέβαια, κύριοι δικαστές, νομίζω ότι έχω δώσει για τον εαυτό μου πολύ μεγάλη απόδειξη αφοσιώσεως στη δημοκρατία. Εγώ δηλαδή που δεν έκανα τότε κανένα παράπτωμα, αν και μου είχε δοθεί τόσο μεγάλη ευκαιρία, βεβαίως τώρα θα δείξω μεγάλη προθυμία να είμαι καλός πολίτης, γνωρίζοντας καλά ότι, αν αδικήσω, θα τιμωρηθώ αμέσως. 15

7 6. ΜΕΤΟΧΗ Ξενοφώντος Ἑλληνικά (ΣΤ, 5, 45-47) Ἐγώ δέ, ὦ ἂνδρες Ἀθηναῖοι, πρόσθεν μέν ἀκούων ἐζήλουν τήνδε τήν πόλιν, ὃτι πάντας καί τους ἀδικουμένους καί τους φοβουμένους ἐνθάδε καταφεύγοντας ἐπικουρίας ἢκουον τυγχάνειν, νῦν δ οὐκέτ ἀκούω, ἀλλ αὐτός ἢδη παρών ὁρῶ Λακεδαιμονίους τε τούς ὀνομαστοτάτους καί μετ αὑτῶν τούς πιστοτάτους φίλους αὑτῶν προς ὑμᾶς τε ἣκοντας καί δεομένους αὖ ὑμῶν ἐπικουρῆσαι. Ὁρῶ δέ καί Θηβαίους, οἱ τότε οὐκ ἒπεισαν Λακεδαιμονίους ἐξανδραποδίσασθαι ὑμᾶς, νῦν δεομένους ὑμῶν περιιδεῖν ἀπολομένους τούς σώσαντας ὑμᾶς. Τῶν μέν οὗν ὑμετέρων προγόνων καλόν λέγεται, ὃτε τούς Ἀργείων τελευτήσαντας ἐπί τῇ Καδμεία οὐκ εἲασαν ἀτάφους γενέσθαι. Ὑμῖν δέ πολύ κάλλιον ἂν γένοιτο, εἰ τούς ἒτι ζῶντας Λακεδαιμονίων μήτε ὑβρισθῆναι μήτε ἀπολέσθαι ἐάσαιτε. Καλοῦ γε μήν κἀκείνου ὂντος, ὃτε σχόντες τήν Εὐρυσθέως ὓβριν διεσώσατε τούς Ἡρακλέους παῖδας, πῶς οὐ καί ἐκείνου τόδε κάλλιον, εἰ μή μόνον τούς ἀρχηγέτας, ἀλλά καί ὃλην τήν πόλιν περισώσαιτε; Πάντων δέ κάλλιστον, εἰ ψήφῳ ἀκινδύνῳ σωσάντων ὑμᾶς τότε τῶν Λακεδαιμονίων, νῦν ὑμείς σύν ὃπλοις τε καί διά κινδύνων ἐπικουρήσετε αὐτοῖς. ἐξανδραποδίζομαι. υποδουλώνω περιορῶ ἀπολομένους. αφήνω να χαθούν καλόν λέγεται. επαινείται ὑβρίζομαι. ατιμάζομαι ὓβρις. αυθάδεια ἒχω τήν ὓβριν. συγκρατώ την αυθάδεια ἀρχηγέτης. γενάρχης Αθηναίοι, εγώ στο παρελθόν ακούγοντας θαύμαζα αυτήν εδώ την πόλη, γιατί μάθαινα ότι εύρισκαν προστασία όλοι γενικά που αδικούνται και φοβούνται, κατέφευγαν εδώ. Τώρα πια όμως δεν ακούω, αλλά αντίθετα με το να παρευρίσκομαι ήδη ο ίδιος βλέπω και ότι έχουν έρθει σε σας και ότι παρακαλούν πάλι εσάς να βοηθήσετε αυτούς και οι πολύ φημισμένοι Λακεδαιμόνιοι και μαζί με αυτούς οι πιο έμπιστοι φίλοι τους. Βλέπω όμως και τους Θηβαίους, οι οποίοι τότε δεν κατάφεραν να πείσουν τους Λακεδαιμονίους να σας υποδουλώσουν, ότι τώρα παρακαλούν εσάς να ανεχθείτε να χαθούν εκείνοι που σας έσωσαν. Αναφέρεται λοιπόν ως τιμημένη πράξη των δικών σας προγόνων, όταν δηλαδή δεν άφησαν να μείνουν άταφοι όσοι από τους Αργείους έπεσαν στην Καδμεία. για σας όμως θα απέβαινε πολύ πιο τιμητικό, εάν δεν επιτρέψετε ούτε να ατιμασθούν, ούτε να καταστραφούν εκείνοι που βρίσκονται ακόμη στη ζωή από τους Λακεδαιμονίους. Ενώ βέβαια είναι και εκείνο τιμητικό, όταν δηλαδή διασώσατε τα παιδιά του Ηρακλή συγκρατήσαντες την αλαζονεία του Ευρυσθέα. Πώς (δεν θα είναι) αυτό εδώ πιο έντιμο και από εκείνο, εάν δηλαδή θα περισώσετε όχι μόνο τους γενάρχες, αλλά αντίθετα και το σύνολο των πολιτών; Από όλα όμως το πιο έντιμο (θα είναι) εάν, ενώ οι Λακεδαιμόνιοι έσωσαν τότε εσάς με ακίνδυνη ψήφο, εσείς τώρα θα βοηθήσετε αυτούς και με τα όπλα και διατρέχοντας κινδύνους. 18

8 7. ΜΕΤΟΧΗ Λυσίου Ἐπιτάφιος [τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς] (4-5) Ἀμαζόνες γάρ Ἂρεως μέν τό παλαιόν ἧσαν θυγατέρες, οἰκοῦσι δέ παρά τον Θερμώδοντα ποταμόν, μόναι μέν ὡπλισμέναι σιδήρῳ τῶν περί αὐτάς, πρῶται δέ τῶν πάντων ἐφ ἳππους ἀναβᾶσαι, οἷς ἀνελπίστως δι ἀπειρίαν τῶν ἐναντίων ᾓρουν μέν τούς φεύγονας, ἀπέλειπον δέ τούς διώκοντας. ἐνομίζοντο δέ διά τήν εὐψυχίαν μᾶλλον ἂνδρες ἢ διά τήν φύσιν γυναῖκες. πλέον γάρ ἐδόκουν τῶν ἀνδρῶν ταῖς ψυχαῖς διαφέρειν ἢ ταῖς ἰδέαις ἐλλείπειν. Ἂρχουσαι δέ πολλῶν ἐθνῶν, καί ἒργῳ μέν τούς περί αὐτάς καταδεδουλωμέναι, λόγῳ δέ περί τῆσδε τῆς χώρας ἀκούουσαι κλέος μέγα, πολλῆς δόξης καί μεγάλης ἐλπίδος χάριν παραλαβοῦσαι τά μαχιμώτατα τῶν ἐθνῶν ἐστράτευσαν ἐπί τήνδε τήν πόλιν. Τυχοῦσαι δ ἀγαθῶν ἀνδρῶν ὁμοίας ἐκτήσαντο τάς ψυχάς τῇ φύσει, καί ἐναντίαν τήν δόξαν τῆς προτέρας λαβοῦσαι μᾶλλον ἐκ τῶν κινδύνων ἢ ἐκ τῶν σωμάτων ἒδοξαν εἶναι γυναῖκες. ἀπολείπω. αφήνω πίσω ταῖς ψυχαῖς διαφέρω. υπερτερώ σε γενναιότητα ταῖς ἰδέαις ἐλλείπω. υστερώ κατά τη σωματική διάπλαση ὁμοίας ἐκτήσαντο τάς ψυχάς τῇ φύσει. η γενναιότητά τους φάνηκε όμοια με τη γυναικεία φύση τους ἐκ τῶν κινδύνων ἢ ἐκ τῶν σωμάτων ἒδοξαν εἶναι γυναῖκες. αποδείχτηκαν γυναίκες από τις μάχες μάλλον παρά από τα σώματά τους Την παλαιά εποχή ζούσαν οι Αμαζόνες, οι κόρες του Άρη, κατοικώντας κοντά στο Θερμώδοντα * ποταμό. Μόνες από αυτές (τις φυλές) που κατοικούσαν τις γύρω χώρες ήταν οπλισμένες με σιδερένια όπλα και πρώτες απ όλους τους ανθρώπους ανέβηκαν σε άλογα, με τα οποία έπιαναν τους φυγάδες απροσδόκητα εξαιτίας της απειρίας των αντιπάλων και διέφευγαν από αυτούς, που τις καταδίωκαν. Θεωρούνταν μάλλον άνδρες εξαιτίας του θάρρους από ό,τι γυναίκες εξαιτίας της φυσικής κατασκευής των. Φαίνονταν ότι υπερέχουν από τους άνδρες στη δύναμη της ψυχής πιο πολύ από ό,τι υστερούσαν στα εξωτερικά χαρακτηριστικά του σώματος. Κυβερνώντας πολλά έθνη και έχοντας υποτάξει πραγματικά τους γείτονές των αλλά και πληροφορούμενες τη μεγάλη δόξα αυτής της χώρας, αφού πήραν μαζί τους τις πιο αξιόμαχες φυλές, έκαναν εκστρατεία εναντίον αυτής της πόλης εξαιτίας της πολλής δόξας και της μεγάλης ελπίδας (που είχαν). Επειδή συνάντησαν γενναίους άνδρες, έγιναν οι ψυχές των όμοιες με τη φύση των και αφού βρήκαν τη δόξα αντίθετη από τη προηγούμενη, φάνηκαν ότι είναι γυναίκες μάλλον εξαιτίας των κινδύνων, παρά εξαιτίας των σωμάτων. 20

9 8. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ Ξενοφώντος Ἑλληνικά (Ε, 2, 1-2) Τούτων δέ προκεχωρηκότων ὡς ἐβούλοντο, ἒδοξεν αὐτοῖς, ὃσοι ἐν τῷ πολέμῳ τῶν συμμάχων ἐπέκειντο, καί τοῖς πολεμίοις εὐμενέστεροι ἦσαν ἢ τῇ Λακεδαίμονι τούτους κολάσαι καί κατασκευάσαι, ὡς μή δύναιντο ἀπιστεῖν. Πρῶτον μέν οὖν πέμψαντες πρός τους Μαντινέας ἐκέλευσαν αὐτούς τό τεῖχος περιαιρεῖν, λέγοντες ὃτι οὐκ ἂν πιστεύσειαν ἂλλως αὐτοῖς μή σύν τοῖς πολεμίοις γενέσθαι. Αἰσθάνεσθαι γάρ ἒφασαν καί ὡς σῖτον ἐξέπεμπον τοῖς Ἀργείοις σφῶν αὐτοῖς πολεμούντων, καί ὡς ἒστι μέν ὃτε οὐδέ συστρατεύοιεν ἐκεχειρίαν προφασιζόμενοι, ὁπότε δέ καί ἀκολουθοῖεν, ὡς κακῶς συστρατεύοιεν. Ἒτι δέ γιγνώσκειν έφασαν φθονοῦντας μέν αὐτούς, εἲ τι σφίσιν ἀγαθόν γίγνοιτο, ἐφηδομένους δέ εἲ τις συμφορά προσπίπτοι ἐλέγοντο δέ καί αἱ σπονδαί ἐξεληλυθέναι τοῖς Μαντινεῦσι τούτω τῷ ἒτει αἱ μετά τήν ἐν Μαντινείᾳ μάχην τριακονταετεῖς γενόμεναι. Έπεί δ οὐκ ἢθελον καθαιρεῖν τά τείχη, φρουράν φαίνουσιν επ αὐτούς. Ἀγησίλαος μέν οὖν ἐδεήθη τῆς πόλεως ἀφεῖναι ἑαυτόν ταύτης τῆς στρατηγίας, λέγων ὃτι τῷ πατρί αὐτοῦ ἡ τῶν Μαντινέων πόλις πολλά ὑπηρετήκοι ἐν τοῖς πρός Μεσσήνην πολέμοις. ἐπέκειντο. φέρονταν εχθρικά κατασκευάζω. καθιστώ τό τεῖχος περιαιρῶ. κατεδαφίζω το τείχος ἐκεχειρία. ανακωχή ἐφήδομαι. επιχαίρω για κάποιο κακό άλλου Αφού αυτά εξελίχτηκαν, όπως ήθελαν (οι Λακεδαιμόνιοι), αποφάσισαν αυτοί, όσοι από τους συμμάχους συμπεριφέρονταν εχθρικά στη διάρκεια του πολέμου και ήταν περισσότερο ευμενείς στους εχθρούς παρά στη Σπάρτη, αυτούς να τιμωρήσουν και να τους φέρουν σε τέτοια κατάσταση, ώστε να μην μπορούν να κάνουν απιστίες. Στην αρχή λοιπόν, αφού έστειλαν πρεσβευτές στους Μαντινείς, διέταξαν αυτούς να γκρεμίσουν το τείχος, λέγοντας ότι διαφορετικά δεν θα τους πίστευαν ότι δεν θα ταχθούν με το μέρος των εχθρών. Διότι ισχυρίστηκαν ότι είχαν πληροφορίες ότι έστελναν (αυτοί) έξω τρόφιμα στους Αργείους, ενώ οι ίδιοι πολεμούσαν εναντίον τους και ότι μερικές φορές ούτε καν συμμετείχαν στην εκστρατεία, επειδή προφασίζονταν ανακωχή, όταν όμως τους ακολουθούσαν (υποστήριξαν) ότι έκαναν την κοινή εκστρατεία απρόθυμα. Έλεγαν ακόμη ότι γνωρίζουν ότι (τους) φθονούν αυτοί, εάν τους συνέβαινε κάτι καλό, όμως ότι χαίρονται εάν έβρισκε (αυτούς) κάποια συμφορά. Λεγόταν όμως ότι είχαν λήξει και οι συνθήκες για τους Μαντινείς αυτή τη χρονιά, οι οποίες είχαν συναφθεί για τριάντα χρόνια μετά τη μάχη της Μαντινείας. Επειδή όμως δεν ήθελαν να κατεδαφίσουν τα τείχη, (οι Λακεδαιμόνιοι) κήρυξαν πόλεμο εναντίον τους. Ο Αγησίλαος όμως παρακάλεσε την πόλη να απαλλάξει τον ίδιο από αυτήν την στρατηγία, λέγοντας ότι η πόλη των Μαντινέων είχε προσφέρει στον πατέρα του πολλές υπηρεσίες στη διάρκεια των πολέμων εναντίον της Μεσσήνης.

10 9. ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Λυσίου Περί τῆς Πολιτείας (9-11) Εἲχομεν δέ, ὦ ἀνδρες Ἀθηναῖοι, καί ἡμεῖς ταύτην τήν γνώμην, ὃτε τῶν Ἐλλήνων ἢρχομεν, καί ἐδοκοῦμεν καλῶς βουλεύεσθαι περιορῶντες μέν τήν χώραν τεμνομένην, οὐ νομίζοντες δέ χρῆναι περί αὐτῆς διαμάχεσθαι. ἂξιον γάρ ἦν ὀλίγων ἀμελοῦντας πολλῶν ἀγαθῶν φείσασθαι. Νῦν δέ, ἐπεί ἐκείνων μέν ἁπάντων μάχῃ ἐστερήμεθα, ἡ δέ πατρίς ἡμῖν λέλειπται, ἲσμεν ὃτι ὁ κίνδυνος οὗτος μόνος ἒχει τάς ἐλπίδας τῆς σωτηρίας. Ἀλλά γάρ χρή ἀναμνησθέντας ὃτι ἢδη καί ἑτέροις ἀδικουμένοις βοηθήσαντες ἐν τῇ ἀλλοτρίᾳ πολλά τρόπαια τῶν πολεμίων ἐστήσαμεν, ἂνδρας ἀγαθούς περί τῆς πατρίδος καί ἡμῶν αὐτῶν γίγνεσθαι, πιστεύοντας μέν τοῖς θεοῖς ἐλπίζοντας δέ ἒτι τό δίκαιον μετά τῶν ἀδικουμένων ἒσεσθαι. Δεινόν γάρ ἂν εἲη, ὦ ἂνδρες Ἀθηναῖοι, εἰ, ὃτε μέν ἐφεύγομεν, ἐμαχόμεθα Λακεδαιμονίοις ἳνα κατέλθωμεν, κατελθόντες δέ φευξόμεθα ἳνα μή μαχώμεθα. Οὑκ οὖν αἰσχρόν εἰ εἰς τοῦτο κακίας ἣξομεν, ὣστε οἱ μέν πρόγονοι καί ὑπέρ τῆς τῶν ἂλλων ἐλευθερίας διεκινδύνευον, ὑμεῖς δέ οὐδέ ὑπέρ τῆς ὑμετέρας αὐτῶν τολμᾶτε πολεμεῖν; τέμνομαι. λεηλατώ φείδομαι. φροντίζω, σώζω ὃτε ἐφεύγομεν. όταν ήμαστε εξόριστοι κατέρχομαι. επαναπατρίζομαι Είχαμε, Αθηναίοι, και εμείς αυτή τη γνώμη, όταν ήμαστε ηγεμόνες των Ελλήνων, και πιστεύαμε ότι σκεπτόμαστε σωστά, αφήνοντας τη χώρα μας να λεηλατείται από τη μια και πιστεύοντας από την άλλη ότι δεν είναι υποχρέωσή μας να αγωνιστούμε γι αυτή. γιατί άξιζε, εγκαταλείποντας λίγα, να σώσουμε πολλά αγαθά. Τώρα όμως επειδή χάσαμε σε μάχη όλα εκείνα και έχει απομείνει σε μας η πατρίδα, γνωρίζουμε ότι αυτός ο κίνδυνος μόνο δίνει τις ελπίδες σωτηρίας. Αλλά πρέπει βέβαια, αφού θυμηθούμε ότι, αφού ήδη στο παρελθόν βοηθήσαμε και άλλους που αδικούνταν, στήσαμε στην ξένη χώρα πολλά τρόπαια νίκης κατά των εχθρών, να γίνουμε γενναίοι άντρες για την πατρίδα μας και για μας τους ίδιους, έχοντας από τη μια πεποίθηση στους θεούς και ελπίζοντας από την άλλη ότι η δικαιοσύνη θα είναι με αυτούς που αδικούνται ακόμη. Γιατί, θα ήταν φοβερό, Αθηναίοι, αν από τη μια πολεμούσαμε εναντίον των Λακεδαιμονίων, για να γυρίσουμε στην πατρίδα μας, όταν ήμαστε εξόριστοι, και από την άλλη, αν τώρα, που γυρίσαμε στην πατρίδα, θα τραπούμε σε φυγή, για να μη δώσουμε μάχη. Δεν είναι λοιπόν ντροπή, αν θα φτάσουμε σ αυτό το σημείο δειλίας, ώστε, ενώ οι πρόγονοί μας κινδύνευαν ακόμη και για την ελευθερία των άλλων, εσείς ούτε και για τη δική σας ελευθερία τολμάτε να πολεμάτε; 25

11 10. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Α, 58) Ποτειδεᾶται δέ πέμψαντες μέν καί παρ Ἀθηναίους πρέσβεις, εἲ πως πείσειαν μή σφῶν πέρι νεωτερίζειν μηδέν, ἐλθόντες δέ καί ἐς τήν Λακεδαίμονα μετά Κορινθίων, ἒπρασσον ὃπως ἑτοιμάσαιντο τιμωρίαν, ἢν δέῃ, ἐπειδή ἒκ τε Ἀθηνῶν ἐκ πολλοῦ πράσσοντες οὐδέν ηὓροντο ἐπιτήδειον, ἀλλ αἱ νῆες αἱ ἐπί Μακεδονίαν και ἐπί σφᾶς ὁμοίως ἒπλεον, καί τά τέλη τῶν Λακεδαιμονίων ὑπέσχετο αὐτοῖς, ἢν ἐπί Ποτείδαιαν ἲωσιν Ἀθηναῖοι, ἐς τήν Ἀττικήν ἐσβαλεῖν, τότε δή κατά τόν καιρόν τοῦτον ἀφίστανται μετά Χαλκιδέων και Βοττιαίων κοινῇ ξυνομόσαντες. Καί Περδίκκας πείθει Χαλκιδέας τάς ἐπί θαλάσσῃ πόλεις ἐκλιπόντας καί καταβαλόντας ἀνοικίσασθαι ἐς Ὂλυνθον μίαν τε πόλιν ταύτην ἰσχυράν ποιήσασθαι. τοῖς τ ἐκλιποῦσι τούτοις τῆς ἑαυτοῦ γῆς τῆς Μυγδονίας περί τήν Βόλβην λίμνην ἒδωκε νέμεσθαι, ἓως ἂν ὁ πρός Ἀθηναίους πόλεμος ᾖ. Καί οἱ μέν ἀνῳκίζοντό τε καθαιροῦντες τάς πόλεις καί ἐς πόλεμον παρεσκευάζοντο. νεωτερίζω περί τινος. αλλάζω τακτική εναντίον κάποιου, επαναστατώ εναντίον κάποιου, ἑτοιμάζομαι τιμωρίαν. εξασφαλίζω βοήθεια, ἐκ πολλοῦ πράσσοντες. ύστερα από πολλές διαπραγματεύσεις, οὐδέν εὑρίσκομαι ἐπιτήδειον. δεν πετυχαίνω τίποτε ευνοϊκό, τα τέλη. οι άρχοντες, ἀφίσταμαι. αποστατώ, κοινῇ ξυνομόσαντες. αφού συμφώνησαν μαζί και ορκίστηκαν, καταβάλλω. κατεδαφίζω, ἀνοικίζομαι. (ἀνά + οἰκίζω) μετοικώ στα μεσόγεια, τοῖς τ ἐκλιποῦσι τούτοις. και στους μετανάστες αυτούς Οι Ποτειδαιάτες, αφού έστειλαν πρέσβεις και στους Αθηναίους μήπως (τους) πείσουν να μην κάνουν καμία εχθρική ενέργεια εναντίον τους, αφού ήρθαν και στη Λακεδαιμονία μαζί με τους Κορινθίους (ενεργούσαν) να βρουν βοήθεια για τον εαυτό τους, αν χρειαστεί και ενεργώντας από πολύν καιρό δεν κέρδισαν τίποτε το φιλικό από την Αθήνα. Αντίθετα, τα πλοία, που κατευθύνονταν εναντίον της Μακεδονίας, έπλεαν εξίσου και εναντίον τους και οι άρχοντες των Λακεδαιμονίων τους υποσχέθηκαν ότι θα εισβάλλουν στην Αττική, αν οι Αθηναίοι βαδίσουν εναντίον της Ποτείδαιας. Τότε λοιπόν σ αυτή την περίσταση, αποστατούν μαζί με τους Χαλκιδείς και τους Βοττιαίους, αφού έδωσαν κοινό όρκο. Και ο Περδίκας πείθει τους Χαλκιδείς, αφού εγκαταλείψουν τις πόλεις τους (κοντά) στη θάλασσα και τις κατεδαφίσουν, να μετοικήσουν στην Όλυνθο και να την κάνουν μοναδική και ισχυρή πόλη. σ αυτούς που εγκατέλειψαν (τις πόλεις τους) έδωσε το δικαίωμα να εκμεταλλεύονται (περιοχές) κοντά τη λίμνη Βόλβη της δικής του χώρας, της Μυγδονίας, όσο διαρκεί ο πόλεμος εναντίον των Αθηναίων. Και αυτοί μετανάστευαν γκρεμίζοντας τις πόλεις τους και ετοιμάζονταν για πόλεμο. 27

12 11. ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ Δημοσθένους Κατά Ἀνδροτίωνος (45-46) Ἒστι τοίνυν ὑμῖν νυνί σκεπτέον, εἰ τοσούτου τιμᾶσθε τήν πολιτείαν καί τούς κειμένους νόμους καί τό εὐορκεῖν. εἰ γάρ ἀποψηφιεῖσθε τούτου φανερῶς οὓτως παρά τούς νόμους εἰρηκότος, δόξετε πᾶσιν τά χρήματα ταῦτ ἀντί τῶν νόμων καί τῆς εὐορκίας ᾑρῆσθαι. Ἃ οὐδ ἂν εἰ παρ ἑαυτοῦ δοίη τις ὑμῖν λαβεῖν ἂξιον, μή τί γ ἐφ ᾧ ἑτέρους εἰσπράττειν. Ὣσθ ὃταν ταῦτα λέγῃ, μέμνησθε τῶν ὃρκων καί τήν γραφήν ἐνθυμεῖσθε, ὃτι νῦν οὐ περί πράξεως εἰσφορῶν ἐστιν, ἀλλ εἰ δεῖ κυρίους εἶναι τούς νόμους. Καί περί τούτων μέν, ὃν τρόπον ὑμᾶς ἀπαγαγών ἀπό τοῦ νόμου παρακρούεσθαι ζητήσει, καί ἃ πρός ταῦθ ὑμᾶς μνημονεύοντας μή ἐπιτρέπειν προσήκει. Πολλά λέγειν ἒχων ἒτι, καί ταῦθ ἱκάν εἶναι νομίζων, ἐάσω. τοσούτου τιμῶμαι. τόσο εκτιμώ, εδώ: τόσο λίγο εκτιμώ, τό εὐορκεῖν, ἡ εὐορκία. η τήρηση του όρκου, ἀποψηφίζομαί τινος. αθωώνω κάποιον, χρήματα. εισπράξεις από φόρους (που δεν θα πραγματοποιηθούν, αν καταδικαστεί ο Ανδροτίωνας) οὐδ ἂν εἰ παρ ἑαυτοῦ δοίη τις ὑμῖν. ούτε αν σας τα έδινε κανείς από την ατομική του περιουσία, μή τί γ ἐφ ὧ ἑτέρους εἰσπράττειν. πολύ περισσότερο στην περίπτωση που τα εισπράττει από άλλους, γραφή. (δικανικός όρος) γραπτή καταγγελία για δημόσιο αδίκημα (δίκη: ιδιωτική καταγγελία), πρᾶξις εἰσφορῶν. είσπραξη εισφορών, ἀπάγω ἀπό τοῦ νόμου. απομακρύνω από το νόμο, παρακρούομαι. εξαπατώ, πρός ταῦθ. εκτός από αυτά, ακόμη, μνημονεύω. έχω υπόψη μου, ἱκάν (ἱκανά). αρκετά 30 Πρέπει λοιπόν τώρα εσείς να εξετάσετε αν εκτιμάτε τόσο λίγο το κράτος και τους κειμένους Νόμους και την τήρηση του όρκου σας, γιατί, αν τον αθωώσετε αυτόν, ενώ τόσο φανερά έχει μιλήσει αντίθετα στους Νόμους, θα δώσετε την εντύπωση σε όλους ότι έχετε προτιμήσει τα χρήματα αυτά από τους Νόμους και την τήρηση των όρκων. Αυτά ούτε και αν τα έδινε κάποιος σε σας από τον εαυτό του δεν θα ήταν σωστό να τα πάρετε, πολύ περισσότερο βέβαια να μην τα επιδιώξετε, εφόσον πρόκειται να τα εισπράξετε από άλλους. Γι αυτό λοιπόν, όταν θα λέει αυτά, να θυμάστε τους όρκους και να σκέφτεστε την κατηγορία, γιατί τώρα το ζήτημα δεν είναι για την είσπραξη των φόρων, αλλά αν πρέπει οι Νόμοι να είναι έγκυροι. Και γι αυτά βέβαια, δηλαδή με ποιο τρόπο οδηγώντας σας μακριά από το Νόμο θα επιδιώξει να σας εξαπατήσει και ποιες σκέψεις φέροντας στο νου σας εσείς σχετικά με αυτά πρέπει να μην (του) επιτρέψετε (τίποτε). Ενώ μπορώ να ομιλώ ακόμη, επειδή νομίζω ότι και αυτά είναι αρκετά, θα (τα) παραλείψω.

13 12. ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ Ξενοφώντος Ἑλληνικά (ΣΤ, 5, 38-40) Ὃτι μέν, ὦ ἂνδρες Ἀθηναἰοι, εἰ ἐκποδων γένοιντο Λακεδαιμόνιοι, ἐπί πρώτους ἂν ὑμᾶς στρατεύσαιεν οἱ Θηβαῖοι, πᾶσιν οἶμαι τοῦτο δῆλον εἶναι. τῶν γάρ ἂλλων μόνους ἂν ὑμᾶς οἲονται ἐμποδών γενέσθαι τοῦ ἂρξαι αὑτούς τῶν Ἑλλήνων. Εἰ δ οὓτως ἒχει, ἐγώ μέν οὐδέν μᾶλλον Λακεδαιμονίοις ἂν ὑμᾶς ἡγοῦμαι στρατεύσαντας βοηθῆσαι ἢ και ὑμῖν αὐτοῖς. Τό γάρ δυσμενεῖς ὂντας ὑμῖν Θηβαίους καί ὁμόρους οἰκοῦντας ἡγεμόνας γενέσθαι τῶν Ἑλλήνων πολύ οἶμαι χαλεπώτερον ἂν ὑμῖν φανῆναι ἢ ὁπότε πόρρω τους ἀντιπάλους εἲχετε. Συμφορώτερόν γε μέντοι ἂν ὑμῖν αὐτοῖς βοηθήσαιτε ἐν ᾧ ἒτι εἰσίν οἳ συμμαχοῖεν ἂν ἢ εἰ ἀπολομένων αὐτῶν μόνοι ἀναγκάζοισθε διαμάχεσθαι πρός τούς Θηβαίους. Εἰ δέ τινες φοβοῦνται μή ἐάν νῦν ἀναφύγωσιν οἱ Λακεδαιμόνιοι, ἒτι ποτέ πράγματα παρέχωσιν ὑμῖν, ἐνθυμήθητε ὃτι οὐχ οὓς ἂν εὖ ἀλλ οὓς ἂν κακῶς τις ποιῇ φοβεῖσθαι δεῖ μή ποτε μέγα δυνασθῶσιν. Ἐνθυμεῖσθαι δέ καί τάδε χρή, ὃτι κτᾶσθαι μέν τι ἀγαθόν καί ἰδιώταις καί πόλεσι προσήκει, ὃταν ἐρρωμενέστατοι ὦσιν, ἳνα ἒχωσιν, ἐάν ποτ ἀδύνατοι γένωνται, ἐπικουρίαν τῶν προπεπονημένων. ἐκποδών γίγνονται Λ.. (ἐκ + ποδῶν) βγαίνουν από τη μέση οι Λ., ἐμποδών γίγνομαι. (ἐν + ποσίν) γίνομαι εμπόδιο, ὃμορος. (ὁμοῦ + ὃρος = σύνορο) γείτονας, πόρρω. μακριά, ἀπολομένων αὐτῶν. δηλ. των Λακεδαιμονίων, ἀναφεύγω. ξεφεύγω, σώζομαι, πράγματα παρέχω. ενοχλώ, εὖ ποιῶ. ευεργετώ, κακῶς ποιῶ. βλάπτω, μέγα δύναμαι. (δυνασθῶσιν καί δυνηθῶσιν) γίνομαι ισχυρός, ἐρρωμενέστατος. ισχυρότατος (ρώννυμι), τά προπεπονημένα. τα αποκτημένα πράγματα από προγενέστερους κόπους Ξενοφώντος Ἑλληνικά (ΣΤ, 5, 38 40) Το ότι βέβαια, άντρες Αθηναίοι, οι Θηβαίοι θα βάδιζαν πρώτα εναντίον σας, αν παραμερίζονταν οι Λακεδαιμόνιοι, νομίζω ότι αυτό είναι σε όλους φανερό. γιατί νομίζουν ότι εσείς μόνοι από τους υπόλοιπους μπορείτε να αποτελέσετε εμπόδιο να γίνουν αυτοί αρχηγοί των Ελλήνων. Αν όμως έτσι έχουν αυτά, εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι, αν κάνετε σεις εκστρατεία, δεν θα βοηθούσατε καθόλου περισσότερο τους Λακεδαιμονίους από ό,τι τον ίδιο σας τον εαυτό. Διότι το να γίνουν οι Θηβαίοι κυρίαρχοι των Ελλήνων, που είναι εχθροί σας και κατοικούν κοντά σας, νομίζω ότι μπορεί να φανεί σε σας πολύ πιο δύσκολο από ό,τι αν είχατε μακριά σας τους αντιπάλους σας. Με τρόπο πολύ πιο συμφέροντα βέβαια θα μπορούσατε να βοηθήσετε τον εαυτό σας τώρα, που υπάρχουν ακόμη αυτοί, που θα μπορούσαν να συμμαχήσουν, παρά αν αναγκαζόσαστε μόνοι σας να δώσετε μάχη εναντίον των Θηβαίων, όταν θα έχουν χαθεί αυτοί. Και αν μερικοί φοβούνται μήπως, αν ξεφύγουν τώρα οι Λακεδαιμόνιοι, σας δημιουργήσουν ακόμη κάποτε στο μέλλον προβλήματα, σκεφτείτε ότι δεν πρέπει να φοβάται κανείς, όσους ευεργετεί, αλλά όσους βλάπτει, μήπως κάποτε αποκτήσουν μεγάλη δύναμη. Και πρέπει να έχετε στο νου σας και τα εξής, ότι δηλαδή αρμόζει και στα άτομα, και στις πόλεις, που αποκτούν κάτι καλό, όταν είναι πολύ δυνατοί, για να έχουν ένα τρόπο να φυλάσσουν, όσα αποκτήθηκαν με παλαιότερους κόπους, αν κάποτε γίνουν αδύνατοι. 32

14 13. ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Ξενοφώντος Ἑλληνικά (Β, 2, 16-19) Τοιούτων δέ ὂντων Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὃτι εἰ βούλονται αὐτόν πέμψαι παρά Λύσανδρον, εἰδώς ἣξει Λακεδαιμονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τήν πόλιν βουλόμενοι ἀντέχουσι περί τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἓνεκα. Πεμφθείς δέ διέτριβε παρά Λυσάνδρῳ τρεῖς μῆνας καί πλείω, ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἒμελλον διά τό ἐπιλελοιπέναι τόν σῖτον ἃπαντα ὃ,τι τις λέγοι ὁμολογήσειν. Ἐπεί δέ ἧκε τετάρτῳ μηνί, ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὃτι αὐτόν Λύσανδρος τέως μέν κατέχοι, εἶτα κελεύει εἰς Λακεδαίμονα ἰέναι. οὐ γάρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ αὐτοῦ, ἀλλά τούς ἐφόρους. Μετά ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτής εἰς Λακεδαίμονα αὐτοκράτωρ δέκατος αὐτός. Λύσανδρος δέ τοῖς ἐφόροις ἒπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ ἂλλων Λακεδαιμονίων Ἀριστοτέλην, φυγάδα Ἀθηναῖον ὂντα, ὃτι ἀποκρίναιτο Θηραμένει ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καί πολέμου. Θηραμένης δέ καί οἱ ἂλλοι πρέσβεις ἐπεί ἦσαν ἐν Σελασίᾳ, ἐρωτώμενοι δέ ἐπί τίνι λόγῳ ἣκοιεν εἶπον ὃτι αὐτοκράτορες περί εἰρήνης, μετά ταῦτα οἱ ἒφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεί δ ἧκον, ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καί Θηβαῖοι μάλιστα, πολλοί δέ καί ἂλλοι τῶν Ἑλλήνων, μή σπένδεσθαι Ἀθηναίοις, ἀλλ ἐξαιρεῖν. Ενώ τα πράγματα όμως βρίσκονταν σε τέτοια κατάσταση, ο Θηραμένης είπε στην Εκκλησία του Δήμου ότι, εάν θέλουν να στείλουν αυτόν στο Λύσανδρο, θα επιστρέψει γνωρίζοντας καλά για τους Λακεδαιμονίους σε ποιο από τα δύο επιμένουν (οι Λακεδαιμόνιοι) σχετικά με την κατεδάφιση των τειχών, επειδή επιθυμούν να υποδουλώσουν την πόλη ή (επιμένουν) για λόγους ασφαλείας. Αφού στάλθηκε όμως, χρονοτριβούσε κοντά στο Λύσανδρο τρεις μήνες και περισσότερο, περιμένοντας πότε οι Αθηναίοι, εξαιτίας του ότι υπήρχε μεγάλη έλλειψη τροφίμων, επρόκειτο να δεχθούν όλα, γενικά οποιαδήποτε, δηλαδή, πρόταση (τους) έκανε κάποιος. Και όταν τον τέταρτο μήνα γύρισε, ανακοίνωσε ο Θηραμένης στην Εκκλησία του Δήμου ότι ο Λύσανδρος μέχρι τότε κρατούσε αυτόν, στη συνέχεια προτρέπει (αυτόν) να πάει στην Σπάρτη, διότι (υποστήριξε ο Λύσανδρος) ότι δεν είναι αρμόδιος για τις ερωτήσεις που δεχόταν από αυτόν, αλλά αντίθετα (υποστήριξε) ότι οι Έφοροι (είναι αρμόδιοι). Μετά από αυτά εκλέχτηκαν αυτός και άλλοι εννέα πρεσβευτές για τη Σπάρτη με απόλυτη εξουσία. Ο Λύσανδρος όμως έστειλε στους Εφόρους μαζί με άλλους Σπαρτιάτες τον Αριστοτέλη, ο οποίος ήταν Αθηναίος εξόριστος, για να αναγγείλει ότι αποκρίθηκε στο Θηραμένη ότι εκείνοι έχουν την εξουσία για ειρήνη και πόλεμο. Και όταν έφτασαν στη Σελασία ο Θηραμένης και οι άλλοι πρεσβευτές, όταν τους ρωτούσαν με ποιους όρους είχαν έλθει, απάντησαν ότι είχαν έλθει με απόλυτη εξουσία σχετικά με την ειρήνη. Μετά από αυτά οι Έφοροι διέταξαν να καλέσουν αυτούς (στη Σπάρτη). Και αφού έφτασαν εκεί συγκάλεσαν (οι Έφοροι) Συνέλευση, στην οποία κυρίως οι Κορίνθιοι και οι Θηβαίοι, και άλλοι πολλοί από τους Έλληνες πρόβαλαν αντιρρήσεις, λέγοντας να μη συνθηκολογήσουν με τους Αθηναίους, αλλά αντίθετα να καθυποτάξουν αυτούς. 34

15 14. ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Ξενοφώντος Ἑλληνικά (ΣΤ, 2, 8-11) Ἐπολιόρκει μέν δή οὓτω τήν πόλιν. Ἐπεί δέ οἱ Κερκυραῖοι ἐκ μέν τῆς γῆς οὐδέν ἐλάμβανον διά τό κρατεῖσθαι κατά γῆν, κατά θάλατταν δέ οὐδέν εἰσήγετο αὑτοῖς διά το ναυκρατεῖσθαι. ἐν πολλῇ ἀπορίᾳ ἦσαν καί πέμποντες πρός τούς Ἀθηναίους βοηθεῖν τε ἐδέοντο καί ἐδίδασκον ὡς μέγα μέν ἀγαθόν ἀποβάλοιεν ἂν, εἰ Κερκύρας στερηθεῖεν, τοῖς δέ πολεμίοις μεγάλην ἂν ἰσχύν προσβάλοιεν. ἐξ οὐδεμιᾶς γάρ πόλεως πλήν γε Ἀθηνῶν οὒτε ναῦς οὒτε χρήματα πλείω ἂν γενέσθαι. Ἒτι δέ κεῖσθαι την Κέρκυραν ἐν καλῷ μέν τοῦ Κορινθιακοῦ κόλπου καί τῶν πόλεων αἳ ἐπί τοῦτον καθήκουσιν, ἐν καλῷ δέ τοῦ τήν Λακωνικήν χώραν βλάπτειν, ἐν καλλίστῳ δέ τῆς τε ἀντιπέρας Ἠπείρου καί τοῦ εἰς Πελοπόννησον, ἀπό Σικελίας παράπλου. Ἀκούσαντες δέ ταῦτα οἱ Ἀθηναῖοι ἐνόμισαν ἰσχυρῶς ἐπιμελητέον εἶναι, καί στρατηγόν πέμπουσι Κτησικλέα εἰς ἐξακοσίους ἒχοντα πελταστάς, Ἀλκέτου δέ ἐδεήθησαν συνδιαβιβάσαι τούτους. Και οὗτοι μέν νυκτός διακομισθέντες που τῆς χώρας εἰσῆλθον εἰς τήν πόλιν. Ἐψηφίσαντο δέ καί ἑξήκοντα ναῦς πληροῦν, Τιμόθεον δ αὐτῶν στρατηγόν ἐχειροτόνησαν. κρατοῦμαι. κατέχω, ἀντιπέρας. απέναντι Ξενοφώντος Ἑλληνικά (ΣΤ, 2, 8 11) [Ο Μνάσιππος] πολιορκούσε μ αυτόν τον τρόπο την πόλη. Οι Κερκυραίοι όμως βρίσκονταν σε πολύ δύσκολη θέση, επειδή δεν έπαιρναν τίποτε από την ξηρά, εξαιτίας του ότι κατέχονταν από τη στεριά και δεν εισαγόταν τίποτε σ αυτούς από τη θάλασσα, εξαιτίας της κυριαρχίας του εχθρού. Στέλνοντας πρέσβεις στους Αθηναίους παρακαλούσαν να τους βοηθήσουν και υποστήριζαν ότι θα χάσουν (οι Αθηναίοι) μεγάλο πλεονέκτημα και θα προσθέσουν μεγάλη δύναμη στους εχθρούς, εάν στερηθούν την Κέρκυρα, επειδή δεν είναι δυνατό να προέλθουν ούτε πλοία ούτε χρήματα περισσότερα από καμιά πόλη, εκτός βέβαια από την Αθήνα. Ακόμη (υποστήριζαν) ότι η Κέρκυρα βρίσκεται σε καλή θέση σχετικά με τον Κορινθιακό Κόλπο και τις πόλεις, που βρίσκονται στις ακτές του, επίσης σε καλή θέση σχετικά με τη δυνατότητα επίθεσης στη Λακωνία και σε άριστη θέση σχετικά με την απέναντι Ήπειρο και το θαλάσσιο ταξίδι από τη Σικελία στην Πελοπόννησο. Όταν άκουσαν αυτά οι Αθηναίοι, νόμισαν ότι πρέπει να φροντίσουν σοβαρά και στέλνουν το στρατηγό Κτησικλή με εξακόσιους πελταστές, παρακάλεσαν δε τον ναύαρχο Αλκέτα να τους περάσει απέναντι. Και οι Αθηναίοι μπήκαν στην πόλη, αφού μεταφέρθηκαν τη νύχτα σε κάποιο μέρος του νησιού. Αποφάσισαν επίσης με ψηφοφορία να εξοπλίσουν και εξήντα πλοία και επέλεξαν με ανάταση της χειρός τον Τιμόθεο ως στρατηγό αυτών. 36

16 15. ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Α, ) Αὐτοῖς μέν οὖν τοῖς Λακεδαιμονίοις διέγνωστο λελύσθαι τε τάς σπονδάς καί τούς Ἀθηναίους ἀδικεῖν, πέμψαντες δέ ἐς Δελφούς ἐπηρώτων τόν θεόν εἰ πολεμοῦσιν ἂμεινον ἒσται. ὁ δέ ἀνεῖλεν αὑτοῖς, ὡς λέγεται, κατά κράτος πολεμοῦσι νίκην ἒσεσθαι, καί αὐτός ἒφη ξυλλήψεσθαι καί παρακαλούμενος καί ἂκλητος. Αὖθις δέ τούς ξυμμάχους παρακαλέσαντες ψῆφον ἐβούλοντο ἐπαγαγεῖν εἰ χρή πολεμεῖν. Καί ἐλθόντων τῶν πρέσβεων ἀπό τῆς ξυμμαχίας καί ξυνόδου γενομένης οἳ τε ἂλλοι εἶπον ἃ ἐβούλοντο, κατηγοροῦντες οἱ πλείους τῶν Ἀθηναίων καί τόν πόλεμον ἀξιοῦντες γίγνεσθαι, καί οἱ Κορίνθιοι δεηθέντες μέν καί κατά πόλεις πρότερον ἑκάστων ἰδίᾳ, ὣστε ψηφίσασθαι τον πόλεμον, δεδιότες περί τῇ Ποτειδαίᾳ μή προδιαφθαρῇ, παρόντες δέ καί τότε καί τελευταῖοι ἐπελθόντες ἒλεγον τοιάδε. ἀνεῖλε(ν). απάντησε ψῆφον ἐπαγαγεῖν. να θέσουν το ζήτημα σε ψηφοφορία Από αυτούς λοιπόν τους ίδιους (τους Λακεδαιμονίους) είχε θεωρηθεί ότι είχαν παραβιαστεί οι συνθήκες και ότι οι Αθηναίοι είχαν το άδικο, και, αφού έστειλαν στους Δελφούς ανθρώπους, ρωτούσαν το θεό αν θα είναι πιο συμφέρον για αυτούς να πολεμήσουν. και αυτός (ο θεός) τους απάντησε, καθώς λέγεται, ότι, αν πολεμήσουν με όλες τις δυνάμεις τους, θα κερδίσουν τη νίκη και ο ίδιος είπε ότι θα βοηθήσει είτε προσκαλούμενος είτε απρόσκλητος. Και, αφού κάλεσαν πάλι τους συμμάχους τους, ήθελαν να θέσουν το ζήτημα σε ψηφοφορία, αν πρέπει να πολεμήσουν. Όταν ήλθαν οι απεσταλμένοι από τους συμμάχους και έγινε Συνέλευση, οι άλλοι είπαν όσα ήθελαν κατηγορώντας οι περισσότεροι τους Αθηναίους και έχοντας την απαίτηση να γίνει ο πόλεμος. Οι Κορίνθιοι, έχοντας παρακαλέσει προηγουμένως τον κάθε σύμμαχο χωριστά κατά πόλεις να ψηφίσει τον πόλεμο, επειδή φοβούνταν μήπως καταστραφεί η πόλη και δεν προλάβουν να τη σώσουν, και αφού ήταν παρόντες και τότε στη Σπάρτη, τελευταίοι ανέβηκαν στο βήμα να μιλήσουν και έλεγαν περίπου τα εξής. 38

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; 2) Ποια η διπλωματική δραστηριότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Να μεταφράσετε τα χωρία: [16] «Τοιούτων δὲ ὄντων λέγοι ὁμολογήσειν» και [22] «Εἰσιόντας δ αὐτοὺς δέχεσθαι τὴν εἰρήνην».

1. Να μεταφράσετε τα χωρία: [16] «Τοιούτων δὲ ὄντων λέγοι ὁμολογήσειν» και [22] «Εἰσιόντας δ αὐτοὺς δέχεσθαι τὴν εἰρήνην». Διαγώνισμα στα Αρχαία Ελληνικά Α τάξης Ενιαίου Λυκείου [16] Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ Λύσανδρον, εἰδὼς ἥξει Λακεδαιμονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλθόντες οἱ νόμοι καί τό κοινόν τῆς πόλεως ἐπιστάντες ἔροιντο Εἰπέ μοι,

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο κείμενο Α1. Εναντίον βέβαια, των δημοκρατικών πόλεων (πολεμάτε) ή για ιδιωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο smartclass.gr

Φροντιστήριο smartclass.gr Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Α.1. Επομένως, ούτε εκ φύσεως ούτε αντίθετα από τη φύση μας δημιουργούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο κείμενο 17-18 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Α. Εναντίον όμως των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) A1. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ ΗΛ

Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ ΗΛ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ιδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β1,1-4)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙ, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙ, 16-17 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. τοιούτων ὄντων: Σε ποια γεγονότα αναφέρεται η φράση; Για την απάντησή σας να συµβουλευθείτε την περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί εγώ τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλη "Ηθικά Νικομάχεια" μετάφραση ενοτήτων 1-10 Κυριακή, 09 Δεκέμβριος :23 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος :21

Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια μετάφραση ενοτήτων 1-10 Κυριακή, 09 Δεκέμβριος :23 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος :21 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ «ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ» ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-10 Μετάφραση ΕΝΟΤΗΤΑ 1η Αφού λοιπόν η αρετή είναι δύο ειδών, απ τη μια διανοητική και απ την άλλη ηθική, η διανοητική στηρίζει και την προέλευση και την αύξησή

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη του απαρεμφάτου

Η σύνταξη του απαρεμφάτου Η σύνταξη του απαρεμφάτου Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Για το απαρέμφατο και το σχηματισμό του έχουμε ήδη μιλήσει. Τώρα θα ασχοληθούμε με τη θέση του απαρεμφάτου στο λόγο Ας ξεκινήσουμε λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αριστοτέλη «Πολιτικά»

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αριστοτέλη «Πολιτικά» Ελευθερίου Βενιζέλου 237, Γάζι Τηλ./Fax: 2810 823411 email: syxekp@gmail. com www.syekp.gr Βρέντζου Μαρία, Φιλόλογος ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλη «Πολιτικά»

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

Α1) µετάφραση Β1) Β2)

Α1) µετάφραση Β1) Β2) Α1) µετάφραση Η αρετή λοιπόν αναφέρεται σε συναισθήµατα και σε πράξεις, όπου η υπερβολή αποτελεί σφάλµα και κατακρίνεται, το ίδιο και η έλλειψη, ενώ το µέσον επαινείται και είναι το σωστό 1 και αυτά πάνε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε)

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ www.scooltime.gr www.schooitime.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

413 Ο Σπαρτιάτης Άγης, μετά την καταστροφή των Αθηναίων στη Σικελία, τειχίζει τη Δεκέλεια στην Αττική και αποκλείει τους Αθηναίους από ξηράς

413 Ο Σπαρτιάτης Άγης, μετά την καταστροφή των Αθηναίων στη Σικελία, τειχίζει τη Δεκέλεια στην Αττική και αποκλείει τους Αθηναίους από ξηράς Θέμα της διδακτικής πρότασης Η 3 η φάση του Πελοποννησιακού πολέμου: Δεκελεικός πόλεμος Τάξη: Α Γυμνασίου Στοχοθεσία Επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να προσδιορίσουν τη δράση των αντιμαχόμενων ομάδων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα της διδακτικής πρότασης. Τάξη: Α Γυμνασίου. Στοχοθεσία. Διδακτική πορεία. Δραστηριότητες. 1 η Δραστηριότητα

Θέμα της διδακτικής πρότασης. Τάξη: Α Γυμνασίου. Στοχοθεσία. Διδακτική πορεία. Δραστηριότητες. 1 η Δραστηριότητα Θέμα της διδακτικής πρότασης Η 2 η φάση του Πελοποννησιακού πολέμου: Σικελική εκστρατεία Τάξη: Α Γυμνασίου Στοχοθεσία Επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να προσδιορίσουν τη δράση των αντιμαχόμενων ομάδων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21.

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. 2. Να αναφέρετε τα Διδακτικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας. 3. α) ἀποκρίνομαι, αὐτοκράτωρ, καθαιρῶ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνα Πολιτεία (519D-520A) Ἒπειτ, ἒφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καί ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατόν αὐτοῖς ὂν ἂμεινον; Ἐπελάθου, ἦν δ ἐγώ, πάλιν, ὦ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί η ηθική σχετίζεται με την ευχαρίστηση και τη δυσαρέσκεια, αφού εξαιτίας της ευχαρίστησης κάνουμε τα ευτελή πράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Επομένως, οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας, έχουμε όμως από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε, αλλά γινόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Κυρία ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κύριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 «Οἱ μὲν πολλοὶ ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα Ο Περικλής, όμως, διαφωνεί. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε» Γιατί; 1. «ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016 Διδαγμένο κείμενο: Α1. Με ανάλογο τρόπο και οι οικοδόμοι και όλοι οι άλλοι. Δηλαδή χτίζοντας με καλό τρόπο θα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14 Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14 Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 24/2013 και 32/2013 του.σ.) σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Γεγονότα τα οποία συνέβησαν στη διάρκεια της 1 ης φάσης του Πελοποννησιακού πολέμου Ο Σπαρτιάτης βασιλιάς Αρχίδαμος λεηλατεί την Αττική

Γεγονότα τα οποία συνέβησαν στη διάρκεια της 1 ης φάσης του Πελοποννησιακού πολέμου Ο Σπαρτιάτης βασιλιάς Αρχίδαμος λεηλατεί την Αττική Θέμα της διδακτικής πρότασης Η 1 η φάση του Πελοποννησιακού πολέμου: Δεκαετής ή Αρχιδάμειος πόλεμος Τάξη: Α Γυμνασίου Στοχοθεσία Επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να προσδιορίσουν τη δράση των αντιμαχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013

Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013 Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α και Β τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου Για τη διδασκαλία του µαθήµατος της Αρχαίας Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 2014 Α1. Επομένως, ούτε εκ φύσεως αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Απ αυτό και γίνεται φανερό ότι καμιά από τις ηθικές αρετές δεν υπάρχει μέσα μας εκ φύσεως. Γιατί τίποτε απ όσα υπάρχουν απ τη φύση δεν μπορεί να αποκτήσει με εθισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 25/5/2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 25/5/2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 25/5/2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α.1 Με αυτά λοιπόν τα μέσα εφοδιασμένοι οι άνθρωποι κατοικούσαν στην αρχή διασκορπισμένοι, πόλεις όμως δεν υπήρχαν κατασπαράσσονταν

Διαβάστε περισσότερα

323 Α) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

323 Α) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α 323 Α) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Για όποιον εξετάζει το πολίτευμα, δηλαδή ποια είναι η ουσία του κάθε πολιτεύματος και ποια τα χαρακτηριστικά του, το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Α1. Β1.

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Α1. Β1. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Α1. ιότι η ηθική αρετή έχει σχέση µε τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα συναισθήµατα. για την ευχαρίστηση δηλαδή κάνουµε µικρής αξίας πράγµατα, ενώ εξαιτίας της λύπης

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 1. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε το αντικείμενο. α. Ἡ τοῦ Θεοῦ φρόνησις πάντων ἐπιμελεῖται. β. Ἀνθρώπου ψυχὴ τοῦ θείου μετέχει. γ. Τὸ τῆς πόλεως ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρχουσι. δ. Στέργε μὲν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ Ἰσοκράτους Ἐπιστολή Τιμοθέῳ 1-3 Περί μέν τῆς οἰκειότητος τῆς ὑπαρχούσης ἡμῖν πρός ἀλλήλους οἶμαί σε πολλῶν ἀκηκοέναι, συγχαίρω δέ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Α1. Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη είναι ένα είδος κοινότητας και κάθε

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Α1. Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη είναι ένα είδος κοινότητας και κάθε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α1. Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη είναι ένα είδος κοινότητας και κάθε κοινότητα να έχει συσταθεί για την επίτευξη κάποιου αγαθού (γιατί όλοι κάνουν τα πάντα για χάρη εκείνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΗΡΑΜΕΝΗΣ. Ο Θηραμένης ήταν ένας Αθηναίος πολιτικός, εξέχων στην τελευταία δεκαετία του

ΘΗΡΑΜΕΝΗΣ. Ο Θηραμένης ήταν ένας Αθηναίος πολιτικός, εξέχων στην τελευταία δεκαετία του ΘΗΡΑΜΕΝΗΣ Ο Θηραμένης ήταν ένας Αθηναίος πολιτικός, εξέχων στην τελευταία δεκαετία του ΖΩΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ο Θηραμένης γεννήθηκε στην Κέα το 451π.Χ., αλλά υιοθετήθηκε από τον Άγνωνα, έναν αρχαίο πολιτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ακαδημίας 98, Πλατεία Κάνιγγος Αθήνα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Ακόμη το να σφάλλει κανείς μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους (γιατί το κακό και το άπειρο πάνε μαζί,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση Β1. α) στις διανοητικές αρετές β) στις ηθικές αρετές Οι διανοητικές αρετές διδασκαλία πείρα χρόνο

Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση   Β1. α) στις διανοητικές αρετές β) στις ηθικές αρετές  Οι διανοητικές αρετές διδασκαλία πείρα χρόνο Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση Οι αρετές λοιπόν δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως, ούτε όμως είναι αντίθετο με τη φύση μας να γεννιούνται μέσα μας, αλλά εμείς έχουμε από τη φύση την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 )

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Διαγώνισμα Αρχαία Ελληνικά γ λυκείου Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Είναι φυσική λοιπόν η τάση του ανθρώπου να συνυπάρχει μαζί με άλλους σε μια τέτοια κοινωνία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 26 ΜΑΪΟΥ 2010 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 26 ΜΑΪΟΥ 2010 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 26 ΜΑΪΟΥ 2010 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ Εξάλλου, η αρετή αναφέρεται σε συναισθήματα και σε πράξεις, όπου αποτελεί σφάλμα η υπερβολή και η έλλειψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 2015 Οι μαθητές μας διαβάζουν τους αρχαίους τραγικούς μας και τον Αριστοφάνη. Ενώνουν μεταφρασμένους στίχους των έργων τους και... δημιουργούν! ΧΡΗΜΑ Καμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΕΜΑ: Εγκώμιο των προγόνων, των πατέρων και της σύγχρονης γενιάς. Υποδήλωση του θέματος του Επιταφίου. ΠΡΟΓΟΝΟΙ (Από τη μυθική εποχή ως το τέλος των Περσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίε για τη διδασκαλία τη Αρχαία Ελληνική Γλώσσα τη Α τάξη Γενικού Λυκείου, σχ. έτο I. Διαχείριση Ύλη

Οδηγίε για τη διδασκαλία τη Αρχαία Ελληνική Γλώσσα τη Α τάξη Γενικού Λυκείου, σχ. έτο I. Διαχείριση Ύλη Οδηγίε για τη διδασκαλία τη Αρχαία Ελληνική Γλώσσα τη Α τάξη Γενικού Λυκείου, σχ. έτο 2011-2012 I. Διαχείριση Ύλη Για τη διδασκαλία τη Αρχαία Ελληνική Γλώσσα θα χρησιμοποιηθεί το Εγχειρίδιο τη Α Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο Θουκυδίδης, Ιστορίαι Ζ,48 («Αλκιβιάδης δε κατοικίζειν») ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ο δε Αλκιβιάδης είπε ή [:ισχυρίστηκε ] ότι οι (Αθηναίοι),

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr. Έλεγχος προόδου (Ενότητες 4 5)

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr. Έλεγχος προόδου (Ενότητες 4 5) Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr 1. Ποια από τις ακόλουθες μάχες δεν έχει σχέση με τους Μηδικούς Πολέμους; α. η μάχη της Μυκάλης β. η μάχη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Α1, 1 Ἐπειδή πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινά οὖσαν καί πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἓνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Μετάφραση Γιατί η ηθική αρετή έχει σχέση με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γιατί κάνουμε τα τιποτένια για την ευχαρίστηση, ενώ απέχουμε από τα όμορφα εξαιτίας της λύπης. Γι αυτό πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 104ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 28-29 1. Μόνο το πλοίο του Κόνωνα και άλλα επτά, που ήταν κοντά του με τα πληρώματά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Αρχαίων Ελληνικών 26/5/2010 Διδαγμένο κείμενο.

Απαντήσεις Αρχαίων Ελληνικών 26/5/2010 Διδαγμένο κείμενο. Απαντήσεις Αρχαίων Ελληνικών 26/5/2010 Διδαγμένο κείμενο. Α1.Μετάφραση: Η αρετή αναφέρεται στα πάθη και στις πράξεις: σ αυτά η υπερβολή αποτελεί λάθος και ψέγεται, το ίδιο και η έλλειψη, ενώ το μέσον επαινείται

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 Μ Ν Κ Κ Δ 4 Μ Ζ Μ Ν Μ Θ Μ : ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μ Θ Μ ΩΝ: Ν Κ Μ

Σελίδα 1 από 5 Μ Ν Κ Κ Δ 4 Μ Ζ Μ Ν Μ Θ Μ : ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μ Θ Μ ΩΝ: Ν Κ Μ Σελίδα 1 από 5 Μ Ν Κ Κ Δ 4 Μ Ζ Μ Ν Μ Θ Μ : ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μ Θ Μ ΩΝ: Ν Κ Μ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος: «Πολιτεία» (Ενότητα 12) Τί δε; Τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ' ἐγώ, καί ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, μήτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά): σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης,

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C).

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C). ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΤ Διδαγμένο κείμενο

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΤ Διδαγμένο κείμενο ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΤ 2015 Διδαγμένο κείμενο A1. Έτσι λοιπόν, εφοδιασμένοι (ή προετοιμασμένοι) οι άνθρωποι στην αρχή κατοικούσαν διασκορπισμένοι (ή εδώ κι εκεί), και πόλεις δεν υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 08 Δεύτερο επεισόδιο (163e-165a7): Κριτίου ρήσις και τέταρτος ορισμός της σωφροσύνης (τὸ γιγνώσκειν αὐτὸν ἑαυτόν) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4.

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ὥστ' ἐκείνης τῆς νυκτὸς παρασκευάζειν τὴν πόλιν. 2. Τι γνωρίζετε για τη μόρφωση του Ξενοφώντα και ποιες ιστορικές μορφές άσκησαν επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἤδη δέ τινων ᾐσθόμην, ὦ βουλή, καί διά ταῦτα ἀχθομένων μοι, ὅτι νεώτερος ὤν ἐπεχείρησα λέγειν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ε Σ Α Π

Διαβάστε περισσότερα

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ;

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΝΑ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟΥ 490 Π.Χ., ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΡΟΜΑΚΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. TAK TAK Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΛΩΡΙΟΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΩΠΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Εἶτα δεῖ καὶ ἐκείνων μεμνῆσθαι, ὅτι ἐξῆν Ἀγοράτῳ τουτῳί, πρὶν εἰς τὴν βουλὴν

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Εἶτα δεῖ καὶ ἐκείνων μεμνῆσθαι, ὅτι ἐξῆν Ἀγοράτῳ τουτῳί, πρὶν εἰς τὴν βουλὴν ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29 /11 /2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μακρή Γεωργία, Κοντομηνά Κική ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Εἶτα δεῖ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Ποια απάντηση έδωσαν οι Σπαρτιάτες στους συμμάχους τους για την τύχη των Αθηναίων; Ποιοι οι λόγοι αυτής της απόφασης και ποια τα κίνητρα των Σπαρτιατών; Πώς την κρίνετε;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων 2 Ιουνίου 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων ΘΕΜΑ Α Α.1 Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν οι αρετές μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α1. (Μετάφραση) Και αυτά, επειδή η ηθική αρετή συνδέεται με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα συναισθήματα. δηλαδή η ευχαρίστηση είναι εκείνη για την οποία κάνουμε τις τιποτένιες

Διαβάστε περισσότερα

Β1. «καὶ διαφέρει τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης» =

Β1. «καὶ διαφέρει τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης» = ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2016 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο κείμενο Α1. Με ανάλογο τρόπο και οι οικοδόμοι και όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή χτίζοντας σωστά θα γίνουν καλοί οικοδόμοι, χτίζοντας όμως άσχημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ-ΚΕΦ. 42 Θέμα: Ο έπαινος των νεκρών

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ-ΚΕΦ. 42 Θέμα: Ο έπαινος των νεκρών ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ-ΚΕΦ. 42 Θέμα: Ο έπαινος των νεκρών ι ὃ δὴ καὶ ἐμήκυνα τὰ περὶ τῆς πόλεως, διδασκαλίαν τε ποιούμενος μὴ περὶ ἴσου ἡμῖν εἶναι τὸν ἀγῶνα καὶ οἷς τῶνδε μηδὲν ὑπάρχει ὁμοίως,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙ, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙ, 18-20 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν στη Σπάρτη προκειµένου να ληφθεί απόφαση για την τύχη της Αθήνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015 08:00-10:30

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα