ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/28-09-2012"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα Αριθμ. Πρωτ:1732 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/ ΘΕΜΑ 20 o : «Μεταφορά προσωπικού του Αθλητικού Οργανισμού Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας (ΑΟΝΑΜ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας». Την Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου) συνήλθε το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό πρωτ. 1677/ του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρόντος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού Κωνσταντίνου. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι παρακάτω Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 1 Αγγέλης Αθανάσιος Παρών 28 Μητσιούλης Δημήτριος Παρών 2 Αδαμάκη-Τζαβέλλα Παρούσα 29 Μπάρδας Κων/νος Παρών Ευδοκία 3 Αδάμου Αντώνιος Παρών 30 Μπατζιάκας Πέτρος Παρών 4 Αλεξάκος Φώτης Παρών 31 Μποτός Αργύριος Παρών 5 Αναστασόπουλος Παρών 32 Μπούτας Ευάγγελος Απών Αντώνιος 6 Αργυροπούλου- Παρούσα 33 Νάνης Ηλίας Παρών Καλλιάρα Ελένη 7 Βαγενά Αγγελική Παρούσα 34 Νούσιος Κων/νος Παρών 8 Γακόπουλος Χρήστος Παρών 35 Παιδής Αθανάσιος Παρών 9 Γκατζής Νικόλαος Παρών 36 Παπατόλιας Απόστολος Παρών 10 Γρηγορίου Ζήσης Παρών 37 Παπαχαραλάμπους Γρηγόριος Παρών 11 Δεσπόπουλος Κων/νος Παρών 38 Πουλάκης Κων/νος-Νικόλαος Παρών 12 Καλιακούδας Νίκος Παρών 39 Ρεντζιάς Ευθύμιος Παρών 13 Καλομπάτσιος Χρήστος Παρών 40 Ρίνης Λεωνίδας Παρών 14 Καλτσογιάννης Παρών 41 Σιδερόπουλος Χρήστος Παρών Γεώργιος 15 Καπέλος Γεώργιος Παρών 42 Σκούπρας Φώτιος Απών 16 Κασσοπούλου Λώρεν Παρούσα 43 Σούρλας Πέτρος Παρών 17 Κίτσιος Γεώργιος Παρών 44 Σταφύλη Ουρανία Παρών 18 Κόκκαλη-Κουβέλη Παρούσα 45 Τσαλίκη Νερατζούλα Παρούσα Γεωργία 19 Κολυνδρίνη Δωροθέα Παρούσα 46 Τσιάρας Αθανάσιος Παρών 20 Κουρέτας Δημήτριος Παρών 47 Τσίγκας Γεώργιος Παρών 21 Κοπάνας Αργύρης Παρών 48 Χαλέβας Κων/νος Παρών 22 Κρανιάς Βασίλειος Παρών 49 Χήρας Φίλιππος Παρών 1

2 23 Λέμας Ευάγγελος Παρών 50 Χρουμπ Γιουσέφ Παρών 24 Λιακούλη Ευαγγελία Παρούσα 51 Ψαχούλας Ορέστης Παρών 25 Λιάπης Χρήστος Παρών 26 Μαμάρα Μαρία Παρούσα 27 Μεργιαλής Δημήτριος Παρών Ενώ βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία παρουσιάστηκε το θέμα της ημερησίας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας: «Μεταφορά προσωπικού του ΑΟΝΑΜ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας». Το λόγο πήρε ο Αντιπεριφερειάρχης Βορείων Σποράδων, Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Προστασίας του Καταναλωτή, κ. Κοπάνας Αργύρης και εισηγήθηκε τα εξής: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Με τη με αρ. 53/ απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Μαγνησίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 774/ , συστάθηκε αμιγής νομαρχιακή επιχείρηση με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας». Όπως ορίζεται στο άρθρο 199 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» παρ. 3, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των αμιγών επιχειρήσεων που λύονται, μεταφέρεται στην επιχείρηση που αναλαμβάνει τους σκοπούς της ή στην περιφέρεια και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής και στην παρ. 4 ορίζεται ότι το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας και αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, διέπεται δε, ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του, από τα ισχύοντα εκάστοτε για το προσωπικό των φορέων, στους οποίους μεταφέρονται. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού στις επιχειρήσεις από τις οποίες μεταφέρεται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες. Με τη με αρ. 54/ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αποφασίστηκε η λύση της παραπάνω αμιγούς επιχείρησης με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας». Με τη με αρ. 157/ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποφασίστηκε η σύσταση προσωποπαγών θέσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας προκειμένου να μεταφερθεί, μεταξύ άλλων, το προσωπικό της λυθείσης αμιγούς επιχείρησης της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας με 2

3 την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ», κατ εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 199 παρ. 3 και 4 του ν. 3852/2010. Προκειμένου να ολοκληρωθεί, όμως, η διαδικασία μεταφοράς του προσωπικού, τίθεται ως προϋπόθεση, σύμφωνα με το άρθρο 241 του ν. 3852/2010, η τροποποίηση του Οργανισμού Λειτουργίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατόπιν σχετικής εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Προκειμένου να ληφθεί η έγκριση της τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας από τον Υπουργό Εσωτερικών, η Περιφέρεια Θεσσαλίας απέστειλε τους φακέλους του προς μεταφορά προσωπικού στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. Εν συνεχεία, η Αποκεντρωμένη Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, κατόπιν διενέργειας ελέγχου νομιμότητας επί των ανωτέρω στοιχείων, με το υπ αριθμ. πρωτ /150674/ έγγραφό της διαβίβασε τους πλήρεις φακέλους του προς μεταφορά προσωπικού προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Εντούτοις, το Υπουργείο Εσωτερικών αρνείται να εγκρίνει την τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συναφώς κωλύει την πρόοδο της μεταφοράς συγκεκριμένων υπαλλήλων, υποστηρίζοντας ότι δεν επιτρέπεται η μεταφορά υπαλλήλων που υπηρετούσαν σε αμιγείς επιχειρήσεις της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εάν η πρόσληψή τους δεν είχε διενεργηθεί μέσω των ισχυουσών τότε διαδικασιών ή εάν δεν υπήρχε απόφαση μετατροπής των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου κατ εφαρμογή του π.δ. 164/2004. Ωστόσο, προφανώς εκ πλάνης το Υπουργείο Εσωτερικών κατέληξε στο ανωτέρω συμπέρασμα, διότι η ρύθμιση του άρθρου 199 του ν. 3852/2010, η οποία είναι σαφής και κατηγορηματική («το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των αμιγών επιχειρήσεων που λύονται, μεταφέρεται στην περιφέρεια και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις»), δεν θέτει ως προϋπόθεση την παρεμπίπτουσα εξέταση της νομιμότητας της πρόσληψης του προς μεταφορά προσωπικού. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη ρύθμιση περιλαμβάνει εξαιρετικού δικαίου κανόνα, ο οποίος θεσπίστηκε ακριβώς προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της αναγκαστικής λύσης και θέσης σε εκκαθάριση των αμιγών επιχειρήσεων των τέως νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων κατ εφαρμογή των ρυθμίσεων του ν. 3852/2010. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι σκοπός του νομοθέτη ήταν να μεριμνήσει για την in globo αποκατάσταση του προσωπικού που απασχολείτο επί μακρό χρονικό διάστημα με σχέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις ανωτέρω επιχειρήσεις (βλ. αιτιολογική έκθεση του ν. 3852/2010, σελ. 53). 3

4 Ειδικότερα, η ως άνω ρύθμιση προβλέπει την κατά δέσμια αρμοδιότητα, και άρα υποχρεωτική για τις Περιφέρειες, μεταφορά του προσωπικού που κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ του ν. 3852/2010 υπηρετούσε στις αμιγείς επιχειρήσεις των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, οι οποίες λύθηκαν και τέθηκαν σε εκκαθάριση και πραγματοποιείται κατόπιν απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της οικείας Περιφέρειας. Είναι προφανές ότι για την κατά τα ανωτέρω μεταφορά του προσωπικού αρκεί το πραγματικό γεγονός της απασχόλησης αυτού στις αμιγείς επιχειρήσεις με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, κατά το χρόνο λύσης τους δυνάμει των ρυθμίσεων του ν. 3852/2010, χωρίς να απαιτείται οι εν λόγω εργαζόμενοι να είχαν προσληφθεί στις επιχειρήσεις αυτές κατόπιν τήρησης των νομίμων διαδικασιών, αφού τέτοια προϋπόθεση δεν τάσσεται ρητά ούτε και μπορεί να συναχθεί σιωπηρά αφού δεν συνάδει με τον σκοπό του νόμου- ο οποίος όπως αναφέρθηκε ήδη ανωτέρω συνίσταται στην τακτοποίηση του συγκεκριμένου προσωπικού, λόγω της μακροχρόνιας απασχόλησής του στις υποχρεωτικά κατ εφαρμογή του ν. 3852/2010- λυθείσες επιχειρήσεις. Η ανωτέρω άποψη επιρρωνύεται, άλλωστε, από την πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο αναφορικά με την όμοια ρύθμιση του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 που ρύθμιζε τη δυνατότητα μεταφοράς στους Ο.Τ.Α. προσωπικού που υπηρετούσε σε καταργηθείσες επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., έχει κρίνει ότι: «για την κατά τα ανωτέρω μεταφορά αρκεί το πραγματικό γεγονός της απασχόλησης αυτούς στις οικείες δημοτικές επιχειρήσεις με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου μέχρι , χωρίς να απαιτείται επιπρόσθετα οι εν λόγω εργαζόμενοι να έχουν προσληφθεί στις δημοτικές επιχειρήσεις κατόπιν τήρησης των νομίμων διαδικασιών Επομένως, τυχόν μη τήρηση, κατά την πρόσληψη των εν λόγω εργαζομένων σε δημοτική επιχείρηση με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 2527/1997, που καθιερώνουν τον έλεγχο νομιμότητας του Α.Σ.Ε.Π. επί της διαδικασίας πρόσληψης, δεν ασκεί επιρροή και δεν πλήττει την διενεργούμενη κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 μεταφορά τους στον οικείο Ο.Τ.Α. ή στα νομικά του πρόσωπα» (βλ. ad hoc Πράξη 2/ του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Πράξη 46/2009 του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Πράξη 31/ του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου). Αναντίρρητα, η άποψη της προαναφερθείσας νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχύει και στην περίπτωση της μεταφοράς προσωπικού κατ εφαρμογή του άρθρου 199 του ν. 3852/2010, αφής στιγμής και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για ειδικές αποκαταστατικές ρυθμίσεις νόμου, που αποσκοπούν ακριβώς στην τακτοποίηση του προσωπικού που κατά το χρόνο της υποχρεωτικής λύσης δημοτικών επιχειρήσεων απασχολούταν σ αυτές. Διαφορετική ερμηνεία, θα προσέκρουσε στην βασική αρχή 4

5 της χρηστής διοίκησης, η οποία επιβάλλει, σε περίπτωση αμφιβολίας, να επιλέγεται η πλέον ευνοϊκή για τα συμφέροντα των διοικουμένων ερμηνεία. Εν πάση, δε, περιπτώσει υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο εν γένει Δημόσιο εμπεριέχει την πράξη πρόσληψης των υπαλλήλων και, ως εκ τούτου, αποτελεί παράλληλα ατομική διοικητική πράξη, η οποία, κατόπιν παρέλευσης της προθεσμίας προσβολής της, διαθέτει αμάχητο τεκμήριο νομιμότητας. Τούτο διότι, σύμφωνα με θεμελιώδη αρχή που διέπει το διοικητικό δίκαιο, δεν επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος νομιμότητας ατομικών πράξεων, μετά την πάροδο της προθεσμίας προσβολής τους ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, επ ευκαιρία ελέγχου νομιμότητας άλλης ατομικής διοικητικής πράξης. Στην περίπτωση αυτή, οι διοικητικές αρχές του Κράτους ή άλλα όργανα ΝΠΔΔ δεν μπορούν να ελέγξουν παρεμπιπτόντως τη νομιμότητα των πράξεων άλλων διοικητικών αρχών του Κράτους, εφόσον οι πράξεις αυτές εξωτερικά φέρουν γνωρίσματα έγκυρων πράξεων και δεν υπάρχει ειδική νομοθετική διάταξη που να επιτρέπει τον έλεγχο αυτό. Εν προκειμένω, επομένως, δεν υπάρχει δυνατότητα να ελεγχθεί παρεμπιπτόντως η νομιμότητα της πρόσληψης και απασχόλησης με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ανωτέρω υπαλλήλων, ενόψει του ελέγχου νομιμότητας της μετάταξής τους κατ εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 199 του ν. 3852/2010. Διαφορετικά, θα γινόταν δεκτό ότι, κατά παράβαση της αρχής του Κράτους Δικαίου και του τεκμηρίου νομιμότητας που φέρουν οι διοικητικές πράξεις, είναι δυνατόν να ελέγχονται εσαεί από τις διοικητικές αρχές του Κράτους, πράξεις από τις οποία έχουν αναντίρρητα απορρεύσει έννομα συμφέροντα υπέρ καλόπιστων υπαλλήλων. Ως εκ τούτων, και για τον λόγο αυτό δεν δύναται να ελεγχθεί πλέον παρεμπιπτόντως η νομιμότητα της απασχόλησής των ανωτέρω υπαλλήλων από το έτος 2000 και 2006, αντίστοιχα, γεγονός που επιβεβαιώνει και συνάδει απόλυτα με την προαναφερθείσα πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ενόψει των ανωτέρω, θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου αίτημά μας για μεταφορά του προσωπικού και τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειάς μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν η διαδικασία μεταφοράς του προσωπικού των λυθεισών αμιγών επιχειρήσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλίας, κατ εφαρμογή της ρύθμισης του άρθρου 199 του ν. 3852/2010, εμμένοντας στη θέση ότι δεν προβλέπεται εκ του νόμου και άρα δεν απαιτείται- παρεμπίπτων έλεγχος των διαδικασιών πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού. Με βάση τα προεκτεθέντα και λαμβάνοντας υπόψη: 5

6 α) Τη με αρ. πρωτ. 4328/ γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, σύμφωνα με την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ως άνω νομοθετικής διάταξης για τους κάτωθι υπαλλήλους, της λυθείσης επιχείρησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. β) Τη με αρ. 5/ Πρακτικό 3 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, (ΑΔΑ: Β4ΘΗ7ΛΡ-ΓΧΞ), περί μεταφοράς του προσωπικού του ΑΟΝΑΜ. γ) Τα στοιχεία που προσκομίστηκαν στην υπηρεσία μας προκειμένου να διεκπεραιωθεί η διαδικασία μεταφοράς στην Περιφέρεια Θεσσαλίας του προσωπικού με σχέση εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, η σύσταση των προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και η κατάταξή του σε αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 3852/2010 παρ. 3 και 4, από τα οποία προκύπτει ότι κατά το χρόνο λύσης της προκείμενης επιχείρησης το υφιστάμενο προσωπικό κατά το χρόνο λύσης της προκείμενης επιχείρησης με σχέση εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου είναι οι : 1. Χριστόφορος Σεμέργελης του Aντωνίου, απόφοιτος Λυκείου. 2. Αριάδνη Κανελλοπούλου του Αντωνίου, απόφοιτη Λυκείου. Εισηγούμαστε Το Σώμα να λάβει απόφαση για τη μεταφορά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας των παρακάτω εργαζομένων της λυθείσης αμιγούς νομαρχιακής επιχείρησης με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας- ΑΟΝΑΜ». 1)Χριστόφορος Σεμέργελης του Aντωνίου, απόφοιτος Λυκείου, με ΑΔΤ Ρ )Αριάδνη Κανελλοπούλου του Αντωνίου, απόφοιτη Λυκείου, με ΑΔΤ Χ Επισημαίνεται ότι η απόφαση περί μεταφοράς των ανωτέρω εργαζομένων προσώπων προκαλεί δαπάνη της τάξεως των ,35 ευρώ ετησίως περίπου, που επιβαρύνει τους αντίστοιχους ΚΑ του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου θα προβλεφθούν, με τροποποίηση του προϋπολογισμού, ανάλογες πιστώσεις για το έτος 2012, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 5371/ βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού. Αντίστοιχη δαπάνη προκαλείται και για τα επόμενα έτη, η οποία θα προβλεφθεί στους οικείους προϋπολογισμούς. 6

7 Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση Λαμβάνει υπόψη την πρόταση και Αποφασίζει Τη μεταφορά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας των παρακάτω εργαζομένων της λυθείσης αμιγούς νομαρχιακής επιχείρησης με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας- ΑΟΝΑΜ». 1)Χριστόφορος Σεμέργελης του Aντωνίου, απόφοιτος Λυκείου, με ΑΔΤ Ρ )Αριάδνη Κανελλοπούλου του Αντωνίου, απόφοιτη Λυκείου, με ΑΔΤ Χ Επισημαίνεται ότι η απόφαση περί μεταφοράς των ανωτέρω εργαζομένων προσώπων προκαλεί δαπάνη της τάξεως των ,35 ευρώ ετησίως περίπου, που επιβαρύνει τους αντίστοιχους ΚΑ του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου θα προβλεφθούν, με τροποποίηση του προϋπολογισμού, ανάλογες πιστώσεις για το έτος 2012, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 5371/ βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού. Αντίστοιχη δαπάνη προκαλείται και για τα επόμενα έτη, η οποία θα προβλεφθεί στους οικείους προϋπολογισμούς. Εγκρίνει ομόφωνα την απόφαση. Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α Ο Πρόεδρος Του Περιφερειακού Συμβουλίου Χρήστος Β. Λιάπης 7

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 11-4-2014 Αριθµ. Πρωτ: 412 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΘΕΜΑ 16 ο : Εισήγηση σχετικά µε τη Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 21 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων (4*), με την ονομασία ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 01-03-2012 Αριθμ. Πρωτ: 427 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΘΕΜΑ 21 Ο : Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/12-2-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/12-2-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 14-2-2014 Αριθµ. Πρωτ: 179 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/12-2-2014 ΘΕΜΑ 14 ο : Έγκριση της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΘΕΜΑ: 63 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Τροποποίηση των όρων της σύμβασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014 ΘΕΜΑ 13 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Λειτουργία υφιστάµενου σταθµού βάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ο /--0 ΑΠΟΦΑΣΗ /0 ΘΕΜΑ: ο Αποδοχή ης τροποποίησης της μελέτης ηλεκτροφωτισμού του έργου: Ολοκλήρωση διαλυθεισών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΘΕΜΑ 2 ο : Εισήγηση επί της Τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισµού 2015 (Α Τρίµηνο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Έγκριση για την Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) «ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάµενου Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΘΕΜΑ: 56 ο Εισήγηση για έγκριση καταστροφής-ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΘΕΜΑ 20ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «ηµοτική αρδευτική γεώτρηση Υ23-ΕΚ35

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λάρισα 30-03-2015 Αριθµ. Πρωτ: 292 ΘΕΜΑ 18ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λάρισα 30-03-2015 Αριθµ. Πρωτ: 289 ΘΕΜΑ 15ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΘΕΜΑ 10ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση βατότητας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση του Πρακτικών (α φάσης διαγωνισμού-αξιολόγησης των δικαιολογητικών)

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ,

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ, ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος 14-2-2011 Πληροφ.: Θ. Παπαγεωργίου Προϊστάµενος Ν. Υπηρεσίας ήµου Ρόδου Τηλεφ. 2241046220 2241029225 6937409363 Προς τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Μανώλη Γλυνό συνηµµένα: - 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάθεση παροχής υπηρεσιών αναδόχους ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου

Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου Α. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου Με αφορμή την Πράξη 178/2012 του Κλιμακίου του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (γνωμ.) Περίληψη: Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για ένταξη του πλεονάζοντος προσωπικού της Επιχείρησης Δήμου Κερκυραίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα