Οι ικανότητες των μαθητών Στ δημοτικού σε ασκήσεις όγκου σύμφωνα με την τριαρχική θεωρία του Sternberg και η χρήση του λογισμικού DALEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι ικανότητες των μαθητών Στ δημοτικού σε ασκήσεις όγκου σύμφωνα με την τριαρχική θεωρία του Sternberg και η χρήση του λογισμικού DALEST"

Transcript

1 Οι ικανότητες των μαθητών Στ δημοτικού σε ασκήσεις όγκου σύμφωνα με την τριαρχική θεωρία του Sternberg και η χρήση του λογισμικού DALEST Καταλάνου Στυλιανή Πανεπιστήμιο Κύπρου & Σοφοκλέους Παρασκευή Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις ικανότητες αναλυτικής, δημιουργικής και πρακτικής ευφυΐας μαθητών Στ δημοτικού σε ασκήσεις που αναφέρονται στον όγκο, καθώς και να εξετάσει κατά πόσο προάγονται οι ικανότητες αυτές σε αντίστοιχες ασκήσεις μέσα από τη χρήση της εφαρμογής «Κυβοκατασκευές» του λογισμικού DALEST. Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 50 μαθητές Στ δημοτικού. Βρέθηκε ότι οι μαθητές έχουν μεγαλύτερη επιτυχία σε ασκήσεις αναλυτικής ευφυΐας. Οι μαθητές είχαν τη χαμηλότερη επίδοση στη μια από τις δυο ασκήσεις πρακτικής ευφυΐας και στα δυο δοκίμια. Επίσης, μέσα από τη χρήση του λογισμικού, τα δύο παιδιά που εξετάστηκαν βοηθήθηκαν και ξεπέρασαν τον εαυτό τους, υποδεικνύοντας λύσεις που σε διαφορετικές συνθήκες εργασίας θα ήταν πολύ δύσκολο. Εισαγωγή Η θεωρία της τριαδικότητας της ευφυΐας και της επιτυχημένης ευφυΐας, προτείνει ότι η ανθρώπινη ευφυΐα αποτελείται από τρεις πτυχές: την αναλυτική, την πρακτική και τη δημιουργική (Sternberg, 1985; Sternberg, Torff, & Grigorenko, 1998). Για να υπάρχει η μέγιστη δυνατή επίδοση από κάθε μαθητή, θα πρέπει οι τρεις πτυχές της ευφυΐας να διδάσκονται μαζί σε όλους τους μαθητές (Stenberg, 2003), έτσι ώστε η διδασκαλία να ταυτίζεται με τις δυνατότητες των μαθητών και ταυτόχρονα να προσφέρονται ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές (Sternberg et al., 1998). Επιπλέον, σε θέματα υπολογισμού του όγκου διατάξεων κύβων, υπάρχουν ενδείξεις ότι μέσα σε περιβάλλοντα διερεύνησης, οι ικανότητες των παιδιών αυξάνονται (Battista, 1999). Κατ επέκταση, το δυναμικό περιβάλλον που προσφέρει το λογισμικό DALEST για διερεύνηση, σε συνδυασμό με τη θεωρία της επιτυχημένης ευφυΐας, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βελτίωση των ικανοτήτων των μαθητών. Ο συνδυασμός των δύο αυτών πτυχών επιχειρείται στην παρούσα εργασία. Συγκεκριμένα, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις ικανότητες των μαθητών της Στ τάξης δημοτικού σε ασκήσεις που αφορούν τον όγκο στερεών, σε σχέση με τη θεωρία της επιτυχημένης ευφυΐας του Sternberg (αναλυτική, δημιουργική και πρακτική ευφυΐα), καθώς και κατά πόσο η χρήση του λογισμικού DALEST προάγει τις ικανότητες δημιουργικής, αναλυτικής και πρακτικής ευφυΐας των μαθητών σε αντίστοιχες ασκήσεις. Συγκεκριμένα, εξετάζονται τα ερωτήματα: 1. Ποια είναι η επίδοση των μαθητών της Στ τάξης δημοτικού σε ασκήσεις δημιουργικής, αναλυτικής και πρακτικής ευφυΐας που αφορούν τον όγκο στερεών; 2. Ποιοι τύποι λαθών επηρεάζουν την επιτυχία των μαθητών της Στ τάξης δημοτικού σε τέτοιες ασκήσεις δημιουργικής, αναλυτικής και πρακτικής ευφυΐας; 3. Υπάρχει ομοιότητα στον τρόπο με τον οποίο λύνουν τα παιδιά ασκήσεις δημιουργικής, αναλυτικής και πρακτικής ευφυΐας που αφορούν τον όγκο στερεών; 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 213

2 4. Υπάρχει βελτίωση των ικανοτήτων των παιδιών χαμηλής και μέτριας επίδοσης στα τρία είδη νοημοσύνης με τη χρήση του λογισμικού DALEST στις ασκήσεις αυτές; Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίχτηκε η μελέτη αυτή, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, τα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα που προέκυψαν και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η εργασία. Θεωρητικό Πλαίσιο Θεωρία Επιτυχημένης Ευφυΐας Μια από τις πτυχές που εξετάζονται στην παρούσα εργασία είναι η επιτυχημένη ευφυΐα και η τριαδικότητα της ευφυΐας. Σύμφωνα με τον Sternberg (2003), επιτυχημένη ευφυΐα είναι η ικανότητα για επιτυχία στη ζωή σύμφωνα με τα προσωπικά του επίπεδα στο κοινωνικοπολιτισμικό του περιβάλλον. Υποστηρίζεται, επίσης, η τριαδικότητα της ευφυΐας, σύμφωνα με την οποία διακρίνονται τρεις πτυχές της ανθρώπινης ευφυΐας: η αναλυτική, η δημιουργική και η πρακτική ευφυΐα (Sternberg, 1985; Sternberg et al., 1998). Η αναλυτική ευφυΐα περιλαμβάνει δεξιότητες όπως ανάλυση, κρίση, αξιολόγηση, σύγκριση και αντιπαραβολή. Η δημιουργική ευφυΐα περιλαμβάνει δεξιότητες που απαιτούν δημιουργία, σχεδιασμό, ανακάλυψη, υπόθεση και φαντασία και η πρακτική ευφυΐα περιλαμβάνει εφαρμογή, εκτέλεση, χρήση και αναζήτηση συσχετισμών (Sternberg, 1998). Η επιτυχία επέρχεται μέσα από εξισορρόπηση των αναλυτικών, δημιουργικών και πρακτικών δεξιοτήτων (Sternberg, 2003). Η θεωρία της επιτυχημένης ευφυΐας εκτείνεται και στην διδασκαλία, ώστε αυτή να είναι αποτελεσματικότερη. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να αμείβονται και οι δημιουργικές και πρακτικές ικανότητες, όχι μόνο οι μνημονικές και αναλυτικές (Sternberg, 2003). Επιπλέον, παιδιά με διαφορετικές δομές ικανοτήτων π.χ. παιδιά με υψηλότερες δημιουργικές ή πρακτικές ικανότητες μαθαίνουν καλύτερα όταν διδάσκονται με τρόπο που ανταποκρίνεται στις δομές των ικανοτήτων τους (Sternberg, 1996). Εντούτοις, οι δάσκαλοι δεν πρέπει να περιορίζουν τις αναλυτικές δραστηριότητες στους αναλυτικούς μαθητές ή τις δημιουργικές δραστηριότητες στους δημιουργικούς μαθητές, καθώς θα πρέπει να επιδιώκεται τόνωση των δυνατοτήτων τους αλλά και βελτίωση των αδυναμιών τους (Sternberg, 1996). Σε εργασία από τους Sternberg et al. (1998) φάνηκε ότι όταν η προσφερόμενη διδασκαλία ήταν εμπλουτισμένη σύμφωνα με τη θεωρία της τριαδικότητας της ευφυΐας, τα παιδιά έμαθαν περισσότερο. Ικανότητες χειρισμού τρισδιάστατων αντικειμένων Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε ο χειρισμός από τους μαθητές τρισδιάστατων διατάξεων από κύβους, για υπολογισμό όγκου στερεών, σύμφωνα με τη θεωρία της επιτυχημένης ευφυΐας του Sternberg. Οι Ben-Chaim et al. (1985), ασχολήθηκαν με τη μέτρηση κύβων σε τρισδιάστατες διατάξεις όταν αυτές παρουσιάζονται σε δισδιάστατο διάγραμμα και επισήμαναν τέσσερα είδη λαθών: (1) μέτρηση του αριθμού των εδρών των κύβων που φαίνονται στο διάγραμμα, (2) μέτρηση του αριθμού των εδρών των κύβων που φαίνονται στο διάγραμμα και διπλασιασμός 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 214

3 αυτού, (3) μέτρηση του αριθμού των κύβων που φαίνονται στο διάγραμμα και (4) μέτρηση του αριθμού των κύβων που φαίνονται στο διάγραμμα και διπλασιασμός αυτού. Η μέτρηση του αριθμού των εδρών υποδηλώνει αντιμετώπιση της εικόνας αυστηρά ως δισδιάστατο αντικείμενο, η μέτρηση κύβων υποδηλώνει την κατανόηση της ύπαρξης τριών διαστάσεων και η έλλειψη διπλασιασμού υποδηλώνει έλλειψη οπτικοποίησης των κρυμμένων μερών του εικονιζόμενου στερεού (Ben-Cheim, Lappan & Houang, 1985). Σε εργασία των Battista και Clements (1996) ορίζονται τέσσερις κατηγορίες χειρισμού τέτοιων τρισδιάστατων διατάξεων από κύβους: (α) χειρισμός του συνόλου των κύβων ως τρισδιάστατη, ορθογώνια σύνθεση, χωρισμένη σε επίπεδα, (β) αντίληψη του συνόλου των κύβων ως «γέμισμα του χώρου», επιδιώκοντας μέτρηση των εξωτερικών αλλά και εσωτερικών κύβων, χωρίς, όμως, να τους οργανώνουν σε επίπεδα, (γ) μέτρηση των εδρών της εξωτερικής επιφάνειας, (δ) χρήση του τύπου Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος, χωρίς ένδειξη για κατανόηση του τύπου ως μέτρηση επιπέδων και (ε) άλλα λάθη, όπως η πολλαπλασιασμός του εμβαδού της μιας εξωτερικής επιφάνειας με το εμβαδό της άλλης. Μέσα από την εργασία τους, οι Battista και Clements (1996) εισηγούνται ότι τα παιδιά αρχικά αντιλαμβάνονται τις διατάξεις από κύβους ως μη διατεταγμένα σύνολα εδρών, αλλά καθώς γίνονται ικανοί να χειρίζονται τις διάφορες όψεις και αποκτούν εμπειρίες κατασκευής στερεών και μέτρησης κύβων σε αυτά, αρχίζουν να αντιλαμβάνονται το τρισδιάστατο των διατάξεων αυτών. Επιπλέον, σε εργασία από τον Battista (1999) στο ίδιο θέμα, εξήχθη το συμπέρασμα ότι μέσα σε περιβάλλον διερεύνησης, με σκόπιμη εξασθένιση των γνωστικών στηριγμάτων (scaffolds) που παρέχονται σε σειρά προβλημάτων και σε συνδυασμό με την έκφραση προβλέψεων και τον έλεγχο αυτών, οι μαθητές οδηγούνταν σε κατασκευή πιο πολύπλοκων δομών και χρήση πιο εξελιγμένων διαδικασιών μέτρησης. Το λογισμικό τρισδιάστατης γεωμετρίας DALEST Στον τομέα της γεωμετρίας έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια διάφορα λογισμικά δυναμικής γεωμετρίας. Εντούτοις, τα λογισμικά αυτά δεν επιτρέπουν τη δυναμική επεξεργασία τρισδιάστατων σχημάτων με τρόπο που να επιτρέπει στους μαθητές να ανακαλύπτουν τις σχέσεις μεταξύ των σχημάτων (Χρίστου et al., 2007). Έτσι, το λογισμικό DALEST αναπτύχθηκε με σκοπό να βοηθήσει στους μαθητές στην κατασκευή, παρατήρηση και χειρισμό γεωμετρικών στερεών στο χώρο, καθώς και στη μοντελοποίηση γεωμετρικών καταστάσεων. Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να βοηθήσουν τους μαθητές μέσω αυτού του λογισμικού να κατανοήσουν τη στερεομετρία (Christou et al., 2005; Christou et al., 2006; Christou et al., 2007). Το λογισμικό DALEST αποτελείται από το κυρίως πρόγραμμα, στο οποίο οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν και να διερευνήσουν διάφορα στερεά, τις ιδιότητές τους ή συνθέσεις που αποτελούνται από αυτά, καθώς και από τις συμπληρωματικές εφαρμογές. Μερικά από τα θέματα με τα οποία μπορούν να εργαστούν στις εφαρμογές αυτές τα παιδιά είναι οι συνθέσεις από κύβους, τα αναπτύγματα, τα εκ περιστροφής στερεά κ.ά. Στην παρούσα εργασία αξιοποιήθηκε η εφαρμογή «Κυβοκατασκευές», μέσα από την οποία τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να συνθέσουν πολύπλοκα στερεά χρησιμοποιώντας κύβους. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 215

4 Μεθοδολογία Καθορισμός Δείγματος Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 50 μαθητές Στ τάξης δημοτικών σχολειών της Κύπρου. Συγκεκριμένα, 31 μαθήτριες και 19 μαθητές συμπλήρωσαν δοκίμιο που αναφερόταν στην εύρεση του όγκου τρισδιάστατων αντικειμένων. Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση του δοκιμίου από το δείγμα, δύο μαθητές του δείγματος, ένας χαμηλής επίδοσης και ένας μέτριας επίδοσης, έλυσαν ασκήσεις του δοκιμίου με τη χρήση του λογισμικού DALEST και συγκεκριμένα με την εφαρμογή «Κυβοκατασκευές». Μέσα Συλλογής Δεδομένων Συντάχθηκε το δοκίμιο και συμπληρώθηκε σε περίοδο 45 λεπτών. Η δημιουργία των έργων για το δοκίμιο βασίστηκε στη θεωρία της επιτυχημένης ευφυΐας του Sternberg, δηλαδή περιλάμβανε έξι έργα: δυο που απαιτούσαν δημιουργική σκέψη, δυο που ζητούσαν από τους μαθητές να αναλύσουν μια κατάσταση και δυο που απαιτούσαν πρακτική ευφυΐα. Οι μαθητές έπρεπε να απαντήσουν σε όλες τις ασκήσεις και να εξηγήσουν τον τρόπο σκέψης. Συγκεκριμένα περιλάμβανε τα εξής έργα: 1) Ζητείται από τα παιδιά να κατασκευάσουν όσο το δυνατό περισσότερα διαφορετικά στερεά με 9 κύβους (δινόταν εικόνα 9 κύβων). 2) Δίνονται 24 κύβοι με διαστάσεις 10 Χ 10 Χ 10 cm. Τα παιδιά καλούνται να βρουν τις διαστάσεις του κουτιού που πρέπει να κατασκευαστεί για φύλαξή τους (δίνεται εικόνα ενός κύβου και των διαστάσεων). 3) Τα παιδιά καλούνται να βρουν πόσοι κύβοι χρειάζονται για να γεμίσουν δοσμένα κουτιά που παρουσιάζονται σε εικόνες (σχήμα 1). 4) Κατασκευή όσο το δυνατό περισσότερων στερεών που να έχουν ίδια εξωτερική επιφάνεια με το αρχικό (σχήμα 2). Σχήμα 1 Σχήμα 2 5) Τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν ποιο από τα στερεά που παρουσιάζονται σε εικόνα χρειάστηκε τους περισσότερους και τους λιγότερους κύβους για να κατασκευαστεί (σχήμα 3). 6) Ζητείται από τα παιδιά να συγκρίνουν τον αριθμό των κύβων που περιλαμβάνει κάθε στερεό (σχήμα 4). Σχήμα 3 Σχήμα 4 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 216

5 Για να ελεγχθεί η εσωτερική συνάφεια και αξιοπιστία των απαντήσεων των μαθητών στις 8 ασκήσεις του δοκιμίου (μαζί με τα υποερωτήματα της 2 και της 5), χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach s Alpha και βρέθηκε α=0,659. Άρα, υπάρχει εσωτερική συνάφεια και αξιοπιστία στις απαντήσεις των μαθητών. Είδη Δεδομένων Τα δεδομένα της έρευνας αποτελούν οι απαντήσεις των μαθητών στις έξι ασκήσεις του δοκιμίου. Για την κωδικοποίηση των δεδομένων καθορίστηκε το 0 ως η λάθος απάντηση και 1 η σωστή απάντηση για κάθε άσκηση, με μόνη διαφοροποίηση στις δημιουργικές ασκήσεις. Συγκεκριμένα, στη δημιουργική άσκηση 1, κάθε σωστό στερεό δινόταν ο βαθμός 0,1. Στη δημιουργική άσκηση 4, κάθε σωστό στερεό και ανάπτυγμα έπαιρνε 0,2 λόγω της ύπαρξης λιγότερων σωστών απαντήσεων. Για ανάλυση των αιτιολογήσεων που έδιναν οι μαθητές και του είδους λαθών που έκαναν σε κάθε άσκηση, δημιουργήθηκαν μεταβλητές κατηγοριακής μορφής. Κατηγοριοποιήθηκαν τα κοινά είδη λαθών ή τα κοινά είδη εξήγησης των απαντήσεων. Δεδομένα της έρευνας αποτελούν, επίσης, οι εργασίες των δύο παιδιών με το λογισμικό DALEST και η ανάλυση της συμπεριφοράς τους. Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS Αρχικά, έγινε εξαγωγή των μέσων όρων της επιτυχίας των μαθητών σε κάθε άσκηση. Ακολούθως, χρησιμοποιήθηκε η στατιστική τεχνική cluster analysis για να μελετηθεί η ομαδοποίηση των μεταβλητών (οι απαντήσεις των μαθητών σε κάθε άσκηση). Επιπλέον, εξετάζονται συχνότητες και ποσοστά για να περιγραφούν οι αιτιολογήσεις και τα είδη λαθών για κάθε άσκηση. Τέλος, για την ανάλυση της συμπεριφοράς και εργασίας των μαθητών στο λογισμικό DALEST, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου. Αποτελέσματα Ποσοτική Ανάλυση Απαντήσεων Μαθητών Πίνακας 1: Μέσοι Όροι της Επίδοσης των Μαθητών στο Δοκίμιο με Ασκήσεις Όγκου Ν = 50 ΑΣΚΗΣΗ Χ SD Δημιουργική 1 0,292 0,252 Πρακτική 2 0,060 0,240 Πρακτική 3α 0,300 0,463 Πρακτική 3β 0,280 0,454 Δημιουργική 4 0,234 0,310 Αναλυτική 5α 0,860 0,351 Αναλυτική 5β 0,860 0,351 Αναλυτική 6 0,620 0, o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 217

6 Από τον πίνακα των μέσων όρων (πίνακας 1), παρατηρείται ότι τα παιδιά είχαν τη μεγαλύτερη επιτυχία στις δύο ασκήσεις αναλυτικής ευφυΐας. Πολύ χαμηλή επιτυχία εμφανίστηκε στην άσκηση 2 πρακτικής ευφυΐας, με μέσο όρο επιτυχίας 0,06. Σε όλες τις ασκήσεις παρατηρείται μεγάλη τυπική απόκλιση, στοιχείο που υποδηλώνει ανομοιογένεια στην επιτυχία των παιδιών σε κάθε άσκηση. Όσον αφορά την ομαδοποίηση των ασκήσεων, τα ποσοτικά δεδομένα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των μαθητών έδειξαν ότι τα οκτώ ερωτήματα του δοκιμίου μπορούν να ταξινομηθούν σε 2 ομάδες (clusters). Πρώτη ομάδα Ασκήσεις αναλυτικής ευφυΐας: Στην πρώτη ομάδα εντάσσονται οι ασκήσεις 5α, 5β και 6 του δοκιμίου, που αφορούν την αναλυτική ευφυΐα. Συνεπώς, μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτού του είδους τις δραστηριότητες τα παιδιά τις χειρίζονται με διαφορετικό τρόπο από τις υπόλοιπες. Στοιχείο που πιθανόν να διαφοροποιεί το χειρισμό αυτών των ασκήσεων από τις υπόλοιπες είναι η σύγκριση που απαιτείται μεταξύ διαφορετικών στερεών ως προς το ίδιο χαρακτηριστικό, τον όγκο. Δεύτερη ομάδα Ασκήσεις που απαιτούν σύνθεση κύβων σε στερεά: Στη δεύτερη ομάδα εντάσσονται οι ασκήσεις 1 και 4 του δοκιμίου, που αφορούν τη δημιουργική ευφυΐα και οι ασκήσεις 2, 3α και 3β που αφορούν την πρακτική ευφυΐα. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι οι ασκήσεις αυτές ομαδοποιούνται έχοντας ως κύριο χαρακτηριστικό το γεγονός ότι απαιτούν τη σύνθεση στερεών. Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι αυτή η φύση των ασκήσεων επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό τον τρόπο χειρισμού τους από τα παιδιά σε σχέση με το είδος ευφυΐας που απαιτείται για την επίλυσή τους. Ελέγχθηκε ο βαθμός αξιοπιστίας για κάθε ομάδα και οι τιμές του δείκτη Cronbach s Alpha είναι α = 0,633 για την ομάδα 1 και α = 0,619 για την ομάδα 2. Οι τιμές αυτές, δεδομένου του σχετικά μικρού δείγματος και του μικρού αριθμού ερωτήσεων που περιλαμβάνονται, κρίνονται ικανοποιητικές. Άρα υπάρχει εσωτερική συνέπεια στις απαντήσεις εντός των σχηματιζόμενων ομάδων. Βρέθηκε, επίσης, ότι ο μέσος όρος επιτυχίας στην ομάδα 1 είναι 0,78 (SD=0,306) ενώ στην ομάδα 2 είναι 0,233 (SD=0,225). Δηλαδή, στις ασκήσεις της ομάδας 1 τα παιδιά σημείωσαν πολύ μεγαλύτερη επιτυχία σε σχέση με τις ασκήσεις της ομάδας 2. Αυτό υποδεικνύει ότι ίσως τα παιδιά του δείγματος έχουν εξασκηθεί περισσότερο στη λύση αυτού του είδους ασκήσεων. Επιπλέον, δεδομένου ότι η ομάδα 1 περιλαμβάνει τις ασκήσεις αναλυτικής ευφυΐας, τα παιδιά του δείγματος ίσως έχουν εξασκήσει και αναπτύξει περισσότερο τις ικανότητες της ευφυΐας αυτής, σε αντίθεση με την πρακτική και τη δημιουργική ευφυΐα. Ποιοτική Ανάλυση Απαντήσεων στα Δοκίμια Κατά την ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών, εξετάστηκαν τα είδη λαθών που γίνονται από τους μαθητές του δείγματος. Συνοπτικά αναφέρεται για κάθε άσκηση το είδος απάντησης που δόθηκε από τα περισσότερα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων και των σωστών απαντήσεων. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 218

7 Στις δημιουργικές ασκήσεις του δοκιμίου, στην άσκηση 1 δόθηκε σωστή απάντηση από τα 39 παιδιά του δείγματος ενώ στην άσκηση 4 ίσος αριθμός παιδιών έδωσε σωστή απάντηση ή κατασκεύασε στερεά με διαφορετική εξωτερική επιφάνεια από το αρχικό, δηλαδή 14 παιδιά σε κάθε περίπτωση. Φαίνεται πως μια δυσκολία των μαθητών στη δραστηριότητα αυτή ήταν να υπολογίσουν σωστά την εξωτερική επιφάνεια των στερεών που ζωγράφιζαν. Στην άσκηση 2 πρακτικής ευφυΐας, 23 παιδιά έδωσαν απαντήσεις που δείχνουν έλλειψη κατανόησης της έννοιας του όγκου, δηλαδή δεν είναι σε θέση να διαχωρίσουν το γεγονός ότι οι 24 μικροί κύβοι αποτελούν τον όγκο του ζητούμενου στερεού και όχι π.χ. τις διαστάσεις του. Αναφορικά με τις ασκήσεις 5α και 5β δημιουργικής ευφυΐας, περίπου ίσος αριθμός μαθητών δίνει απάντηση υπολογίζοντας τον όγκο και συγκρίνοντας οπτικά. Για την άσκηση 6 δημιουργικής ευφυΐας, 26 από τα παιδιά του δείγματος έδωσαν απάντηση μετρώντας τους κύβους των δύο στερεών, σωστά ή λανθασμένα. Ποιοτική Ανάλυση Συμπεριφοράς Μαθητών σε Ασκήσεις με Χρήση του DALEST Κυβοκατασκευές Μαθητής Α Χαμηλής Επίδοσης Όταν το παιδί είχε εργαστεί στην πρώτη φάση της έρευνας με το γραπτό δοκίμιο, είχε παρουσιάσει αρκετές αδυναμίες, γι αυτό και κατά την εργασία του με το λογισμικό, αρκετές από τις ασκήσεις που κλήθηκε να απαντήσει ήταν ίδιες με αυτές του αρχικού δοκιμίου. Οι δραστηριότητες με τις οποίες εργάστηκε το παιδί αναφέρονταν και στα τρία είδη νοημοσύνης που προτείνονται από τον Sternberg. Κατά την πρώτη δραστηριότητα, το παιδί κλήθηκε να υπολογίσει τον αριθμό των κύβων που απαιτούνταν για να γεμίσει το κουτί που απεικονιζόταν και που περιείχε ήδη ένα αριθμό κύβων. Αρχικά ζητήθηκε να υπολογίσει τον ζητούμενο αριθμό κύβων χωρίς τη χρήση του λογισμικού, έτσι ώστε να διαπιστωθεί η στρατηγική που χρησιμοποίησε και τα λάθη του. Το παιδί κατέληξε σε λάθος απάντηση, μετρώντας τους κύβους που χρειάζονται για να συμπληρωθούν οι τρεις έδρες. Ακολούθως αφήνεται να εργαστεί με το λογισμικό «Κυβοκατασκευές». Τοποθετεί πρώτα τους υπάρχοντες κύβους της μίας κατακόρυφης έδρας και μετρά πόσους προσθέτει για να τη συμπληρώσει. Ακολουθεί την ίδια πορεία για τη δεύτερη κατακόρυφη έδρα και τέλος προσθέτει όλους τους κύβους της βάσης (υπολειπόμενους και ήδη υπάρχοντες). Όταν τελειώνει με τη συμπλήρωση των τριών εδρών, αρχίζει αμέσως να γεμίζει με κύβους το υπόλοιπο στερεό, καταλήγοντας στη σωστή απάντηση. Τότε συγκρίνει τις απαντήσεις του και αμέσως εντοπίζει το λάθος που είχε κάνει, σχολιάζοντας ότι «του ξέφυγαν μερικοί κύβοι». Φαίνεται ότι το παιδί δεν έχει κατακτήσει πλήρως τους τρόπους υπολογισμού όγκου και χρειάζεται οπτικές αναπαραστάσεις. Γι αυτό και η κύρια στρατηγική του ήταν να συμπληρώσει ένα-ένα τους υπολειπόμενους κύβους και να τους μετρά. Συνεπώς, η χρήση του δισδιάστατου σχήματος γι αυτό το σκοπό προκαλούσε δυσκολίες καθώς απαιτείται μεταφορά των ενεργειών του από το δισδιάστατο σχήμα στην τρισδιάστατη πραγματικότητα. Από την άλλη, η χρήση του λογισμικού φαίνεται να βοήθησε ιδιαίτερα το παιδί, καθώς μπορούσε να δει άμεσα τα αποτελέσματα των ενεργειών του σε ένα δυναμικό περιβάλλον. Έτσι, οδηγήθηκε μόνο του στη διαπίστωση ότι η συμπλήρωση των κύβων που υπολείπονται από τις τρεις έδρες δεν είναι αρκετή για να γεμίσει το κουτί. Στην επόμενη δραστηριότητα, ζητείται από το παιδί να κατασκευάσει όσο το δυνατό περισσότερα στερεά με εννέα κύβους. Το πρώτο στερεό που κατασκευάζεται είναι 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 219

8 ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο με διαστάσεις 3Χ3Χ1. Όταν γίνεται στο παιδί η επισήμανση πως το στερεό δεν είναι κατ ανάγκη κανονικό, αμέσως αρχίζει να κατασκευάζει πολύπλοκα στερεά. Κατασκεύασε τρία στερεά και περίγραψε πολλούς τρόπους τροποποίησής τους ώστε να δημιουργηθούν ακόμη περισσότερα. Λόγω έλλειψης χρόνου δεν προχώρησε σε περισσότερες κατασκευές. Εικόνα 1 Στην αντίστοιχη άσκηση του γραπτού δοκιμίου, το συγκεκριμένο παιδί είχε ζωγραφίσει δύο στερεά, με ύψος τη μονάδα. Με το λογισμικό φαίνεται να βοηθήθηκε στην ανάπτυξη περισσότερο ευφάνταστων στερεών. Τα στερεά αυτά είναι ακανόνιστα, δεν είναι όλα συμπαγή και έχουν πέραν της μίας μονάδας προς όλες τις κατευθύνσεις. Με άλλα λόγια, δηλαδή, το λογισμικό βοήθησε το παιδί εργαστεί προς όλες τις διαστάσεις, έχοντας αντίληψη της τρισδιάστατης φύσης των στερεών που κατασκεύαζε. Ακολούθως, παρουσιάστηκε στο παιδί στερεό και του ζητήθηκε να το μετασχηματίσει σε ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, έτσι ώστε ο αριθμός κυβικών μονάδων που το αποτελούν να μείνει αναλλοίωτος. Το παιδί δεν παρουσίασε δυσκολίες και αμέσως επισήμανε τη μετατροπή που χρειάζεται. Στην επόμενη άσκηση, ζητήθηκε από το παιδί να μετασχηματίσει μια ράβδο με τέσσερις κύβους έτσι ώστε η εξωτερική του επιφάνεια να παραμείνει 18 τετραγωνικές μονάδες. Κατασκευάζεται η ράβδος με τους 4 κύβους στο λογισμικό. Συζητείται τι εννοούμε εξωτερική επιφάνεια και ποια είναι η εξωτερική επιφάνεια του εν λόγω στερεού. Ακολούθως το παιδί προβληματίζεται πώς θα μπορούσε να μετακινήσει τους κύβους έτσι ώστε να έχουμε την ίδια εξωτερική επιφάνεια. Η πρώτη του σκέψη ήταν να κατασκευάσει ένα στερεό 2Χ2Χ1. Μετά την κατασκευή, όμως, βλέπει ότι έχει μικρότερη εξωτερική επιφάνεια και καταλήγει ότι, κατά την έκφρασή του, με τον τρόπο που τους ενώσαμε «κρύφτηκαν» ακόμη δύο έδρες. Και πάλι διευκρινίζεται ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι κανονικό στερεό το νέο που θα δημιουργηθεί. Έτσι οδηγείται στην κατασκευή ενός στερεού Τ και στη συνέχεια ενός Γ. Μετρώντας την εξωτερική επιφάνεια διαπιστώνει ότι παραμένει αναλλοίωτη. Κατασκευάζει κι άλλα στερεά τύπου Τ και Γ με διάφορους προσανατολισμούς. Στην αντίστοιχη εργασία στο γραπτό δοκίμιο, το παιδί ζωγράφισε μόνο το στερεό 2Χ2Χ1. Το λογισμικό με τη δυναμική απεικόνιση του στερεού φαίνεται να βοήθησε το παιδί να μετρήσει σωστά την εξωτερική επιφάνεια του αρχικού και του τελικού στερεού και να διορθώσει τα λάθη του. Η επόμενη άσκηση ζητά από το παιδί να δώσει τις διαστάσεις ενός κουτιού που χωρεί 24 κύβους με μήκος, πλάτος και ύψος 10 εκατοστόμετρα. Αρχικά, τοποθετείται ένας κύβος στο λογισμικό και ζητείται από το παιδί να δείξει τι εννοούμε διαστάσεις 10 εκατοστόμετρων, κάτι που κάνει με επιτυχία. Αρχίζοντας τη λύση του προβλήματος, 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 220

9 το παιδί απαντά στο πώς να βάλει τα κουτιά (τη διαρρύθμισή τους) ότι θα βάλει 4 στο μήκος και 6 στο πλάτος. Κατασκευάζει στο λογισμικό τη διαρρύθμιση που πρότεινε. Έχοντας μπροστά του την κατασκευή προβληματίζεται για το πόσα εκατοστόμετρα είναι το μήκος, αφού βάλαμε 4 κύβους με πλευρά 10 εκ ο καθένας. Καταλήγει αμέσως ότι το μήκος του κουτιού θα είναι 40 και το πλάτος 60 εκατοστόμετρα. Προβληματίζεται στη συνέχεια για το πόσο θα είναι το ύψος, αφού όταν μιλάμε για ορθογώνια παραλληλεπίπεδα υπάρχει και ύψος. Βλέπει ότι αφού είναι μόνο ένα επίπεδο από κύβους, στο ύψος έχουμε 1 κύβο άρα θα είναι 10 εκατοστόμετρα. Στη συνέχεια προβληματίζεται για το κατά πόσο θα μπορούσε να φτιάξει και άλλο κουτί πιο ψηλό για να τους φυλάξει. Το παιδί αμέσως αρχίζει να προσθέτει 12 κύβους πάνω από τους 24 που τοποθέτησε και σβήνει άλλους 12, έτσι ώστε να σχηματίζεται κατασκευή 4Χ3Χ2. Ακολούθως βρίσκει τις διαστάσεις. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι το παιδί άφησε κενή την αντίστοιχη άσκηση του γραπτού δοκιμίου. Μέσα, όμως, από τη μικρή συζήτηση που γινόταν και την εργασία με το λογισμικό, το παιδί κατάφερε να οργανώσει τα δεδομένα του προβλήματος και να καταλήξει στη λύση της προβληματικής κατάστασης. Μέσα από το λογισμικό βλέπει τον ακριβή αριθμό των κύβων, πώς είναι διαρρυθμισμένοι στο ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο που σχηματίζεται και έτσι υπολογίζει ευκολότερα ποιες είναι οι διαστάσεις αυτού. Έτσι δεν παρασύρεται σε λανθασμένες απαντήσεις από έλλειψη κατανόησης του προβλήματος, φαινόμενο που παρατηρήθηκε εκτεταμένα στο δείγμα της έρευνας. Μέσα από το λογισμικό βοηθιέται επίσης στο να διαπιστώσει ότι είναι δυνατό να υπάρχουν πολλά στερεά με διαφορετικές διαστάσεις αλλά να έχουν τον ίδιο όγκο. Μαθητής Β Μέτριας επίδοσης Στην εργασία του ο μαθητής στην εφαρμογή «Κυβοκατασκευές» σε ασκήσεις που αφορούν τον όγκο, θεωρήθηκε αναγκαίο η ενασχόληση του μόνο με τις ασκήσεις δημιουργικής και πρακτικής ευφυΐας (μόνο με αυτή της εύρεσης των διαστάσεων του κουτιού με τα 24 πακέτα), αφού τις υπόλοιπες ασκήσεις τις έλυσε σωστά. Όσον αφορά την άσκηση 1 της δημιουργικής ευφυΐας, που ζητούσε από το μαθητή να κατασκευάσει στερεά με 9 κύβους, αυτός κατασκεύασε στο χαρτί μόνο δυο με βάσεις που αποτελούνταν από περισσότερους κύβους σε σχέση με το δεύτερο και τρίτο στρώμα. Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν κατασκευάζει άλλα στερεά, η απάντησή του μαρτυρούσε δυσκολίες στο σχεδιασμό χωρίς ισομετρικό χαρτί. Ακόμα, τα σχήματα που έκανε δεν απεικόνιζαν στερεό αλλά μια δισδιάστατη απεικόνιση του στερεού (πρόσοψη ή πλάγια όψη). Τα σχέδια του παρουσιάζουν τα μέρη του αντικειμένου αλλά δεν είναι ακόμη οπτικά ρεαλιστικά. Έτσι, άρχισε να παίζει με την εφαρμογή «Κυβοκατασκευές» και να κατασκευάζει παράξενα στερεά από εννέα κύβους που δεν θα μπορούσε, όπως λέει και ο ίδιος να τα σχεδιάσει στο χαρτί γιατί είναι δύσκολα (εικόνα 2). Επιλέγει πλέον να κατασκευάζει βάσεις στερεών που αποτελούνται από λιγότερους κύβους σε σχέση με τα στρώματα που βρίσκονται από πάνω τους. Εικόνα 2 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 221

10 Επίσης, ζητήθηκε από το μαθητή, ως επιπρόσθετη δραστηριότητα να κατασκευάσει ένα στερεό 3Χ3Χ3 έχοντας στη διάθεση του 9 κόκκινους, 9 πράσινους και 9 κίτρινους κύβους, αλλά κάθε σειρά να έχει μόνο ένα χρώμα. Ο μαθητής χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία κατάφερε και το κατασκεύασε. Όταν έκανε λάθος, επειδή έπαιρνε άμεση ανατροφοδότηση από το λογισμικό, διόρθωνε το λάθος του και προχωρούσε. Με άλλα λόγια, ασκήσεις οι οποίες στο χαρτί μοιάζουν ακατόρθωτες, στο λογισμικό γίνονται δυνατές για λύση και εύκολες. Στην άσκηση 4 δημιουργικής ευφυΐας, ο μαθητής στο χαρτί δίνει μόνο μια λανθασμένη λύση (4 κύβοι με εμβαδό 16 τετραγωνικές μονάδες αντί 18) έστω και εάν δίνεται ισομετρικό χαρτί. Αρχικά, ρωτήθηκε πόσο είναι το εμβαδό εξωτερικής επιφάνειας του στερεού που ζωγράφισε και δήλωσε «18, αφού είναι 4 κύβοι». Μετά, από επιμονή της ερευνήτριας μετρά ξανά και ξανά και βρίσκει 16, οπότε και εντοπίζει το λάθος του. Τότε, μέσω της εφαρμογής, κατασκευάζει ένα στερεό αφήνοντας τους 3 κύβους στη θέση που υπόδειξε στο σχέδιο του και μετατοπίζει τον ένα «προς τα έξω για να ελευθερωθεί η μια του η πλευρά» όπως χαρακτηριστικά δήλωσε. Ακολούθως, κατάφερε να κατασκευάσει 11 στερεά από 4 κύβους αλλά με εμβαδό εξωτερικής επιφάνειας 18. Δεν έμεινε στο ένα επίπεδο (μια σειρά επίπεδη από κύβους), αλλά προχώρησε και στο δεύτερο και τρίτο επίπεδο (εικόνα 3). Κάθε φορά έλεγχε το εμβαδό εξωτερικής επιφάνειας από το παράθυρο «Στατιστικής». Εικόνα 3 Τέλος, στην άσκηση πρακτικής ευφυΐας, ο μαθητής αυτός δυσκολεύτηκε αρκετά. Δεν μπορούσε να συνδυάζει τρεις διαστάσεις. Συγκεκριμένα, σε ένα αρχικό στάδιο ήθελε να τοποθετήσει 24 κύβους σε μια σειρά, αλλά δυσκολευόταν επειδή δεν υπάρχει μια τέτοια μεγάλη πλατφόρμα στο λογισμικό. Μετά από αρκετή συζήτηση με την ερευνήτρια, η οποία τον προβλημάτισε ποιοι αριθμοί όταν πολλαπλασιαστούν κάνουν 24, κατάφερε και σχεδίασε ένα στερεό 6Χ4Χ1 (=24). Ακολούθως, αυτό το «έστησε» όπως είπε και ο ίδιος, δηλαδή το τοποθέτησε έτσι ώστε να έχει ως βάση την έδρα 6Χ1. Αναφερόταν μόνο στις διαστάσεις του στερεού που κατασκεύασε. Ακολούθως, κατασκεύασε ένα επίπεδο σχήμα 8Χ3 και το κάθετό του. Στη συνέχεια, η ερευνήτρια για να βοηθήσει το μαθητή να προεκτείνει τη σκέψη του και στις τρεις διαστάσεις τοποθέτησε στο στημένο σχήμα 6Χ4Χ1, ένα κύβο δίπλα από τον πρώτο του κάτω επιπέδου. Κάλεσε το μαθητή να το συμπληρώσει ώστε να υπάρχουν μόνο 24 κύβοι ο ένας δίπλα από τον άλλο. Έτσι, κατάφερε και σχεδίασε το στερεό 4Χ3Χ2. Με λίγα λόγια, ο συγκεκριμένος μαθητής μέτριας επίδοσης επίλυσε ασκήσεις δημιουργικής ευφυΐας μέσω του λογισμικού, δίνοντας πολλαπλές λύσεις τις οποίες έχοντας στη διάθεση του ένα επίπεδο σχήμα του κύβου ή του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου δεν θα μπορούσε να τις σκεφτεί. Δηλαδή, η δυνατότητα οπτικοποίησης που προσφέρει το λογισμικό και η δυναμικές του αναπαραστάσεις βοηθούν το μαθητή να σκέφτεται πιο παραγωγικά και να δίνει λύσεις σε προβλήματα 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 222

11 που προηγουμένως θα του φαίνονταν δύσκολα και πολύπλοκα χωρίς σημασία για αυτόν. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 223

12 Συμπεράσματα Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων στο δοκίμιο με ασκήσεις όγκου διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά είχαν τη μεγαλύτερη επιτυχία στις αναλυτικές ασκήσεις. Όμως, οι αιτιολογήσεις τους πολλές φορές βασίζονταν σε λανθασμένο συλλογισμό (λανθασμένη μέτρηση κύβων ή σύγκριση οπτικά). Με εφαρμογή cluster analysis σχηματίζονται δύο ομάδες ασκήσεων. Στη μία ομάδα διαχωρίζονται οι ασκήσεις που αφορούν την αναλυτική ευφυΐα, γεγονός που δηλώνει διαφορετικό χειρισμό από τους μαθητές. Αυτό οδηγεί σε αυτό που τονίζει ο Sternberg (1996, 2003), ότι πρέπει να δίνεται έμφαση και στις πρακτικές και δημιουργικές ικανότητες. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες εντάχθηκαν σε μία ομάδα. Κύριο χαρακτηριστικό των ασκήσεων αυτών είναι ότι απαιτούν τη σύνθεση στερεών. Ως εκ τούτου, παρατηρείται ότι η φύση των ασκήσεων φαίνεται να επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό τον τρόπο χειρισμού τους από τους μαθητές σε σχέση με το είδος ευφυΐας που απαιτείται για την επίλυσή τους. Κατ επέκταση, το είδος νοημοσύνης που απαιτείται για επίλυση μιας άσκησης δεν είναι το πρωταρχικό στοιχείο που επηρεάζει τη συμπεριφορά των μαθητών απέναντι στην άσκηση αυτή αλλά υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες. Βέβαια, το θέμα αυτό χρήζει περαιτέρω εξέτασης. Με αξιοποίηση του λογισμικού DALESΤ, παρατηρήθηκε ότι τόσο οι μαθητής χαμηλής επίδοσης όσο και μέτριας επίδοσης, βοηθήθηκαν από αυτό. Η δημιουργικότητά τους φάνηκε να διευρύνεται ενώ παράλληλα τα παιδιά κατάφεραν να λύσουν σωστά ασκήσεις που στο αρχικό δοκίμιο είχαν κάνει λάθος. Ιδιαίτερα αισθητή γίνεται η επίδραση του λογισμικού στις περιπτώσεις των ασκήσεων που οι μαθητές παρουσίαζαν μεγάλες δυσκολίες στην επίλυσή τους με μολύβι και χαρτί στο αρχικό δοκίμιο. Μέσα από την οπτικοποίηση που προσφέρει το λογισμικό και τη δυναμική του φύση, οι μαθητές κατάφεραν να λύσουν τέτοιες ασκήσεις, κάποιες φορές δίνοντας και περισσότερες από μία απαντήσεις. Όμως, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η εργασία των μαθητών στο δοκίμιο και με τον υπολογιστή διαφοροποιείται και προς το γεγονός ότι στη δεύτερη περίπτωση γινόταν παράλληλα συζήτηση με την ερευνήτρια. Επίσης, τη χρονική περίοδο που χορηγήθηκε το δοκίμιο, μόλις είχε γίνει εισαγωγή στην ενότητα της στερεομετρίας ενώ όταν έγινε η εργασία με το λογισμικό, η διδασκαλία στην ενότητα αυτή είχε προχωρήσει, επομένως δεν είναι ασφαλές να θεωρηθεί ότι η βελτίωση οφείλεται εξ ολοκλήρου στο λογισμικό. Παρόλα αυτά, μέσα από τη χρήση του λογισμικού παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές είναι σε θέση να χειριστούν καλύτερα τις σχέσεις των τρισδιάστατων στερεών και να καταλήξουν ευκολότερα σε ορθή απάντηση. Η εφαρμογή «Κυβοκατασκευές» του λογισμικού DALEST βοήθησε τους μαθητές να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να υποδείξουν λύσεις που σε διαφορετικές συνθήκες εργασίας θα ήταν πολύ δύσκολο. Αναφορές Αγγλικές Battista, M. T. (1999). Fifth graders enumeration of cubes in 3D arrays: Conceptual progress in an inquiry-based classroom. Journal for Research in Mathematics Education, 30(4), o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 224

13 Battista, M. T., & Clements, D. H. (1996). Students understanding of threedimensional rectangular arrays of cubes. Journal for Research in Mathematics Education, 27(3), Ben-Chaim, D., Lappan, G., & Houang, R. T. (1985). Visualizing rectangular solids made of small cubes: Analyzing and effecting students performance. Educational Studies in Mathematics, 16, Christou, C., Jones, K., Mousoulides, N. & Pittalis, M. (2006). Developing the 3DMath dynamic geometry software: theoretical perspectives on design. International Journal for Technology in Mathematics Education, 13(4), Christou, C., Pittalis, M., Mousoulides, N., & Jones, K. (2005). Developing 3D Dynamic Geometry Software: theoretical perspectives on design. In F. Olivero & R. Sutherland (Eds), Visions of Mathematics Education: Embedding Technology in Learning; Proceedings of the 7th International Conference on Technology and Mathematics Teaching (pp 69-77). Bristol, UK. Christou, C., Pittalis, M., Mousoulides, N., Pitta, D., Jones, K., Sendova, E., et al. (2007). Developing an Active Learning Environment for the Learning of Stereometry. Paper presented at the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. Hradec Králové, Czech Republic. Sternberg, R. J. (1985). Beyond IQ: a triarchic theory of human intelligence. Cambridge: Cambridge University Press. Sternberg, R. J. (1996). Equal Protection Under the Law: What Is Missing in Education. Psychology, Public Policy, and Law, 2(3/4), Sternberg, R. J. (2003). A Broad View of Intelligence. The Theory of Successful Intelligence. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 55(3), Sternberg, R. J., Torff, B., & Grigorenko, E. L. (1998). Teaching Triarchically Improves School Achievement. Journal of Educational Psychology, 90(3), Ελληνικές Χρίστου, K., Sendova, E., Matos, J.F., Jones, K., Ζαχαριάδης, T., Πίττα, Δ., Μουσουλίδης, Ν., Πιττάλης, Μ., Boytchev, P., Mesquita, M., Chehlarova, T., & Lozanov, C. (2007). Δραστηριότητες στη Στερεομετρία με το λογισμικό DALEST. Κύπρος. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 225

Οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων στα αναπτύγματα μαθητών Στ' δημοτικού και η επίδραση της χρήσης του λογισμικού DALEST

Οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων στα αναπτύγματα μαθητών Στ' δημοτικού και η επίδραση της χρήσης του λογισμικού DALEST Οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων στα αναπτύγματα μαθητών Στ' δημοτικού και η επίδραση της χρήσης του λογισμικού DALEST Σοφοκλέους Παρασκευή Πανεπιστήμιο Κύπρου & Καταλάνου Στυλιανή Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

BELIEFS ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS, MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING AMONG TRAINEE TEACHERS

BELIEFS ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS, MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING AMONG TRAINEE TEACHERS BELIEFS ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS, MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING AMONG TRAINEE TEACHERS Effandi Zakaria and Norulpaziana Musiran The Social Sciences, 2010, Vol. 5, Issue 4: 346-351 Στόχος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Σημείωση: Για τη διδασκαλία της ενότητας είναι πολύ σημαντική η χρήση των εποπτικών μέσων (στερεών και αναπτυγμάτων των στερεών).

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Σημείωση: Για τη διδασκαλία της ενότητας είναι πολύ σημαντική η χρήση των εποπτικών μέσων (στερεών και αναπτυγμάτων των στερεών). ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Διερεύνηση σχημάτων και χώρου Γ2.6 Ονομάζουν, περιγράφουν και ταξινομούν τρισδιάστατα σχήματα (κύβο, ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, πυραμίδα, σφαίρα, κύλινδρο, κώνο),

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 415 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Μεταφετζής Γιώργος Δάσκαλος, 1ο ΔΣ Βόλου gmetafetz@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1oς ΚΥΚΛΟΣ - ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Α Ενότητα Ανακαλύπτουμε τις ιδιότητες των υλικών μας, τα τοποθετούμε σε ομάδες και διατυπώνουμε κριτήρια ομαδοποίησης Οι μαθητές μαθαίνουν να αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Διερεύνηση σχημάτων και χώρου Γ2.1 Ονομάζουν και κατασκευάζουν σημεία, ευθύγραμμα τμήματα, ημιευθείες, ευθείες και διάφορα είδη γραμμών (καμπύλες, ευθείες, τεθλασμένες)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΕΙΔΗ ΤΡΙΓΩΝΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΕΙΔΗ ΤΡΙΓΩΝΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΕΙΔΗ ΤΡΙΓΩΝΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Εκτίμηση και μέτρηση Μ3.6 Εκτιμούν, μετρούν, ταξινομούν και κατασκευάζουν γωνίες (με ή χωρίς τη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Θέματα: - Έννοιες χώρου και καρτεσιανές συντεταγμένες - ισδιάστατη γεωμετρία - Γωνίες - Στερεομετρία - Συμμετρία/ μετασχηματισμοί

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Θέματα: - Έννοιες χώρου και καρτεσιανές συντεταγμένες - ισδιάστατη γεωμετρία - Γωνίες - Στερεομετρία - Συμμετρία/ μετασχηματισμοί ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θέματα: - Έννοιες χώρου και καρτεσιανές συντεταγμένες - ισδιάστατη γεωμετρία - Γωνίες - Στερεομετρία - Συμμετρία/ μετασχηματισμοί 1 Έννοιες χώρου και καρτεσιανές συντεταγμένες 1. Ο χάρτης δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΜΑΘΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΜΑΘΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Υ404 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ( Β ΦΑΣΗ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.) ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΛΕΓΑΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 25 Απριλίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρική σκέψη και γεωμετρικές έννοιες. Γεωμετρικά σχήματα και σώματα

Γεωμετρική σκέψη και γεωμετρικές έννοιες. Γεωμετρικά σχήματα και σώματα Γεωμετρική σκέψη και γεωμετρικές έννοιες Γεωμετρικά σχήματα και σώματα Αφόρμιση Σχεδιάστε 5 τρίγωνα, κάθε ένα από τα οποία διαφέρει από τα άλλα Εξηγείστε ως προς τι διαφέρουν τα τρίγωνά σας Σε τι διαφέρουν;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους)

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) Όνομα Παιδιού: Ναταλία Ασιήκαλη ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ: Πως οι παράγοντες υλικό, μήκος και πάχος υλικού επηρεάζουν την αντίσταση και κατ επέκταση την ένταση του ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ. Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό την παράθεση των αποτελεσμάτων πάνω σε μια έρευνα με τίτλο, οι ιδέες των παιδιών σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

GEOGEBRA και Γεωμετρία, Μέτρηση και Αριθμοί. Ανδρέας Σάββα Σύμβουλος Πληροφορικής ΤΠΕ, Δημοτικής Εκπαίδευσης

GEOGEBRA και Γεωμετρία, Μέτρηση και Αριθμοί. Ανδρέας Σάββα Σύμβουλος Πληροφορικής ΤΠΕ, Δημοτικής Εκπαίδευσης GEOGEBRA και Γεωμετρία, Μέτρηση και Αριθμοί Ανδρέας Σάββα Σύμβουλος Πληροφορικής ΤΠΕ, Δημοτικής Εκπαίδευσης Ενημερωτική Συνάντηση Ομάδων Εργασίας Ν.Α.Π. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Λευκωσία, 8 Μαΐου 2012 Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Να αναγνωρίζουμε τις σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων στον χώρο. Να υπολογίζουμε το εμβαδόν και τον όγκο ορθού πρίσματος.

Να αναγνωρίζουμε τις σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων στον χώρο. Να υπολογίζουμε το εμβαδόν και τον όγκο ορθού πρίσματος. Ενότητα 5 Στερεομετρία Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε: Να αναγνωρίζουμε τις σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων στον χώρο. Να υπολογίζουμε το εμβαδόν και τον όγκο ορθού πρίσματος. Να υπολογίζουμε το εμβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

εύτερη διάλεξη. Η Γεωµετρία στα αναλυτικά προγράµµατα.

εύτερη διάλεξη. Η Γεωµετρία στα αναλυτικά προγράµµατα. εύτερη διάλεξη. Η στα αναλυτικά προγράµµατα. Η Ευκλείδεια αποτελούσε για χιλιάδες χρόνια µέρος της πνευµατικής καλλιέργειας των µορφωµένων ατόµων στο δυτικό κόσµο. Από τις αρχές του 20 ου αιώνα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 495 H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ Τσιπουριάρη Βάσω Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διδάσκουσες:

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναγνωστικός Αλφαβητισµός σε Μαθητές Ε Τάξης ηµοτικού ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου Αθήνα, Φεβρουάριος 2008 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου 1.

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β Τάξης Δημοτικού 1/11/2012. Φιλοσοφία διδασκαλίας. What you learn reflects how you learned it.

Νοέμβρης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β Τάξης Δημοτικού 1/11/2012. Φιλοσοφία διδασκαλίας. What you learn reflects how you learned it. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β Τάξης Δημοτικού Νοέμβρης 2012 Χρύσω Αθανασίου (Σύμβουλος Μαθηματικών ) Ελένη Δεληγιάννη (Συγγραφική Ομάδα) Άντρη Μάρκου (Σύμβουλος Μαθηματικών) Ελένη Μιχαηλίδου (Σύμβουλος Μαθηματικών)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Εισαγωγή στους αλγορίθμους - διαγράμματα ροής

Κεφάλαιο 3: Εισαγωγή στους αλγορίθμους - διαγράμματα ροής Κεφάλαιο 3: Εισαγωγή στους αλγορίθμους - διαγράμματα ροής Αλγόριθμος (algorithm) λέγεται μία πεπερασμένη διαδικασία καλά ορισμένων βημάτων που ακολουθείται για τη λύση ενός προβλήματος. Το διάγραμμα ροής

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες στο Επίπεδο 1.

ραστηριότητες στο Επίπεδο 1. ραστηριότητες στο Επίπεδο 1. Στο επίπεδο 0, στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, όπου στόχος είναι η οµαδοποίηση των γεωµετρικών σχηµάτων σε οµάδες µε κοινά χαρακτηριστικά στη µορφή τους, είδαµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α Τάξης Δημοτικού. Νοέμβρης 2012 1/11/2012. Φιλοσοφία διδασκαλίας. What you learn reflects how you learned it.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α Τάξης Δημοτικού. Νοέμβρης 2012 1/11/2012. Φιλοσοφία διδασκαλίας. What you learn reflects how you learned it. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α Τάξης Δημοτικού Νοέμβρης 2012 Χρύσω Αθανασίου (Σύμβουλος Μαθηματικών ) Ελένη Δεληγιάννη (Συγγραφική Ομάδα) Άντρη Μάρκου (Σύμβουλος Μαθηματικών) Ελένη Μιχαηλίδου (Σύμβουλος Μαθηματικών)

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Βάρος και Όγκος: δύο ασύνδετες έννοιες; Θέματα: Βάρος και Όγκος. Ηλικία: μαθητές 7-9 χρονών. Χρόνος:6-7 μαθήματα των 45 λεπτών.

Τίτλος: Βάρος και Όγκος: δύο ασύνδετες έννοιες; Θέματα: Βάρος και Όγκος. Ηλικία: μαθητές 7-9 χρονών. Χρόνος:6-7 μαθήματα των 45 λεπτών. Τίτλος: Βάρος και Όγκος: δύο ασύνδετες έννοιες; Θέματα: Βάρος και Όγκος Χρόνος:6-7 μαθήματα των 45 λεπτών Ηλικία: μαθητές 7-9 χρονών Διαφοροποίηση: Χαρισματικοί μαθητές: Θέματα που προωθούν τη δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ CABRI

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ CABRI ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ CABRI Πέτρος Κλιάπης Τάξη Στ Βοηθητικό υλικό: Σχολικό βιβλίο μάθημα 58 Δραστηριότητα 1, ασκήσεις 2, 3 και δραστηριότητα με προεκτάσεις Προσδοκώμενα

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ: Δραστηριότητες Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Y404. ΔΙΜΕΠΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΑΘΗΤΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕΜ: 3734 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΧΑΛΑΣΜΑ ΔΕΚΑΔΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΧΑΛΑΣΜΑ ΔΕΚΑΔΑΣ ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΧΑΛΑΣΜΑ ΔΕΚΑΔΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Υπολογισμοί και εκτίμηση Αρ2.11 Αναπαριστούν καταστάσεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, τέλειας και ατελούς διαίρεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ο Κεφάλαιο: Στατιστική ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Πληθυσμός: Λέγεται ένα σύνολο στοιχείων που θέλουμε να εξετάσουμε με ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Μεταβλητές X: Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1 Γράψε ένα δεκαδικό αριθμό μεταξύ του 2 και του 3 που δεν περιέχει το 5 που περιέχει το 7 και που βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται με το

Παράδειγμα 1 Γράψε ένα δεκαδικό αριθμό μεταξύ του 2 και του 3 που δεν περιέχει το 5 που περιέχει το 7 και που βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται με το Παράδειγμα 1 Γράψε ένα δεκαδικό αριθμό μεταξύ του 2 και του 3 που δεν περιέχει το 5 που περιέχει το 7 και που βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται με το 5/2 1 Παράδειγμα 2: Γράψε ένα κλάσμα που χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση του μαθητή: Βήματα και στρατηγικές για αποτελεσματική εφαρμογή

Αυτοαξιολόγηση του μαθητή: Βήματα και στρατηγικές για αποτελεσματική εφαρμογή Αυτοαξιολόγηση του μαθητή: Βήματα και στρατηγικές για αποτελεσματική εφαρμογή Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 31 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ (ΑΥΤΟ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» Αποφασίζοντας το σκοπό Η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Φοιτητής: Σκαρπέντζος Γεώργιος Καθηγήτρια: Κολέζα Ευγενία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές θεωρίες σχεδιασμού της διδασκαλίας Δραστηριότητες και κατανόηση εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΜΣ «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» Παραδείγματα Variation Μεταπτυχιακός Φοιτητής:

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημολογικές πεποιθήσεις για τα μαθηματικά και επίδοση σε αριθμητικά έργα με το μηδέν

Επιστημολογικές πεποιθήσεις για τα μαθηματικά και επίδοση σε αριθμητικά έργα με το μηδέν Επιστημολογικές πεποιθήσεις για τα μαθηματικά και επίδοση σε αριθμητικά έργα με το μηδέν Σοφοκλέους Παρασκευή Πανεπιστήμιο Κύπρου & Φιλίππου Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Σημαντικό μέρος της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης kliapis@sch.gr 1 Ο Ρόλος του εκπαιδευτικού Αξιολογεί την αρχική μαθηματική κατάσταση κάθε παιδιού, ομαδοποιεί τα παιδιά σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα;

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; Σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Σκοπός αυτής της διερεύνησης ήταν να κάνουν κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαφοροποιημένη Μάθηση Solo Taxonomy

Η Διαφοροποιημένη Μάθηση Solo Taxonomy Υπολογιστικά Μοντέλα Προσομοίωσης- Υπολογιστική Σκέψη- Easy Java Simulations Διερευνητική Μάθηση με χρήση Υπολογιστικών Μοντέλων Προσομοίωσης στις Επιστήμες του STEM(Science Technology Engineering Mathematics)-

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

6.5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

6.5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 6.5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 6.5.1. Οι γνώσεις υποψηφίων δασκάλων για την υπολογιστική εκτίμηση Σε μια έρευνα των Lemonidis

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» Λουκία Μαρνέλη Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διεύθυνση: Μονής Κύκκου 1, 15669 Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων. ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ)!"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.!"σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Στη διερεύνησή μας μετρήθηκε ο χρόνος που χρειάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΕΜΒΑΔΟΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 13 ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΕΜΒΑΔΟΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ Εκτίμηση και μέτρηση Μ1.1 Συγκρίνουν και σειροθετούν αντικείμενα με βάση το ύψος, το μήκος,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματισμοί-Τάξη Δ Δημοτικού (3 ώρες) Προαπαιτούμενα:

Μετασχηματισμοί-Τάξη Δ Δημοτικού (3 ώρες) Προαπαιτούμενα: Μετασχηματισμοί-Τάξη Δ Δημοτικού (3 ώρες) Προαπαιτούμενα: Α τάξη Β τάξη Γ τάξη Παρατηρούν μετατοπίσεις και στροφές (90 ο, 180 ο, 360 ο ) και μπορούν αν προβλέψουν το αποτέλεσμα. Αναγνωρίζουν συμμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος;

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Σύντομη Περιγραφή Διερεύνησης Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Στόχος της διερεύνησης ήταν να διαφανεί το αν κάποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματός μας. Αρχικά, θελήσαμε να διερευνήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση Μαθηµατική Μοντελοποίηση Μοντελοποίηση Απαιτητική οικονοµία και αγορά εργασίας Σύνθετες και περίπλοκες προβληµατικές καταστάσεις Μαθηµατικές και τεχνολογικές δεξιότητες Επίλυση σύνθετων προβληµάτων Μαθηµατικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Β ΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ

Β ΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Β ΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ -Αριθμοί μέχρι το 20. -Αξία θέσης ψηφίου - Έννοια δεκάδας και μονάδας. -Πρόσθεση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Το μάθημα συνδυάζει τη διδασκαλία δύο κειμένων διαφορετικής εποχής που διδάσκονται στη Γ Γυμνασίου. (Αυτοβιογραφία, Ελισάβετ Μουτζάν- Μαρτινέγκου, Η μεταμφίεση, Ρέα Γαλανάκη)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης

Μαθηματικά Γ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Μαθηματικά Γ Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση της προϋπάρχουσας

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ70. Όλγα Κασσώτη

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ70. Όλγα Κασσώτη Αξιοποίηση λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης στα πλαίσια της θεωρίας μάθησης εποικοδομισμού /κοινωνικού κονστρουκτιβισμού (social constructivism) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ70 Όλγα Κασσώτη Λογισμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΕΡΙΟΥ (Π. ΚΟΥΠΑΝΟΣ)

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΕΡΙΟΥ (Π. ΚΟΥΠΑΝΟΣ) "Πανηγύρι της Επιστήμης" ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΕΡΙΟΥ (Π. ΚΟΥΠΑΝΟΣ) Το Πανηγύρι της Επιστήμης είναι μια από τις δραστηριότητες που διοργανώνεται στα πλαίσια του μαθήματος ΕΠΑ 336 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα Σενάριο 3. Τα µέσα των πλευρών τριγώνου Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα τριγώνων, τριγωνοµετρικοί αριθµοί περίµετρος και εµβαδόν.

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 10: Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Εποχής του Χαλκού;

Διδακτική πρόταση 10: Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Εποχής του Χαλκού; Πώς οργανωνόμαστε; Διδακτική πρόταση 10: Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Εποχής του Χαλκού; Ερώτημα-κλειδί Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Εποχής του Χαλκού και ποιοι έπαιρναν τις αποφάσεις;

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

(π.χ. Thompson, 1999, McIntosh, 1990, Reys, 1984, Wandt & Brown, 1957). Οι βασικές αιτίες για αυτήν την αλλαγή στη θεώρηση των δύο ειδών υπολογισμού

(π.χ. Thompson, 1999, McIntosh, 1990, Reys, 1984, Wandt & Brown, 1957). Οι βασικές αιτίες για αυτήν την αλλαγή στη θεώρηση των δύο ειδών υπολογισμού ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, που αναφέρονται στοn τίτλο του βιβλίου αυτού, αποτελούν την επωνυμία της ομάδας των επιστημόνων που εργάζονται για τον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας των μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΝΩ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «SKETCHPADGR» Γιάννης Μόκιας ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2013. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β Τάξης Δημοτικού 21/2/2013 Β ΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ

Φεβρουάριος 2013. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β Τάξης Δημοτικού 21/2/2013 Β ΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β Τάξης Δημοτικού Φεβρουάριος 2013 2 Β ΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΙΣΟΠΛΕΥΡΑ ΤΡΙΓΩΝΑ

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΙΣΟΠΛΕΥΡΑ ΤΡΙΓΩΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 13/11/2016 ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΙΣΟΠΛΕΥΡΑ ΤΡΙΓΩΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΙΣΟΠΛΕΥΡΑ ΤΡΙΓΩΝΑ

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΙΣΟΠΛΕΥΡΑ ΤΡΙΓΩΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 13/11/2016 ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΙΣΟΠΛΕΥΡΑ ΤΡΙΓΩΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Math. Mathematics Μαθηματικά. Φυσικές Επιστήμες. Εφαρμοσμένη Μηχανική

Math. Mathematics Μαθηματικά. Φυσικές Επιστήμες. Εφαρμοσμένη Μηχανική Math Science, Technology, Engineering Φυσικές Επιστήμες Τεχνολογία Εφαρμοσμένη Μηχανική Mathematics Μαθηματικά STEM EDUCATION Κατεχάκη 52, 115 25 Αθήνα Τηλ. 210 6777285 e-mail: info@stem.edu.gr www.stem.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 184 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ιωάννου Στυλιανός Εκπαιδευτικός Μαθηματικός Β θμιας Εκπ/σης Παιδαγωγική αναζήτηση Η τριγωνομετρία

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Ερευνώντας τις ερμηνείες φοιτητών και τις διδακτικές πρακτικές εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την έννοια της περιοδικότητας Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ Επιστημονική υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

4.4 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

4.4 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Α. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 177. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ Αν οι παρατηρήσεις είναι πολλές τότε κάνουμε ομαδοποίηση των παρατηρήσεων χωρίζοντας το διάστημα που ανήκουν οι παρατηρήσεις σε υποδιαστήματα.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ 331 Διδακτική των Μαθηματικών. Παρουσίαση «Γεωμετρία» ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Van Hiele Επίπεδο 0. Επίπεδο Σφαιρικής ή ολικής αντίληψης

ΕΠΑ 331 Διδακτική των Μαθηματικών. Παρουσίαση «Γεωμετρία» ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Van Hiele Επίπεδο 0. Επίπεδο Σφαιρικής ή ολικής αντίληψης ΕΠΑ 331 Διδακτική των Μαθηματικών Παρουσίαση «Γεωμετρία» ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Van Hiele Επίπεδο 0. Επίπεδο Σφαιρικής ή ολικής αντίληψης 1 ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Van Hiele Επίπεδο 0. Επίπεδο Σφαιρικής ή ολικής αντίληψης 1. Αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του μαθητή για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Αξιολόγηση του μαθητή για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων Αξιολόγηση του μαθητή για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου kyriakid@ucy.ac.cy Διήμερο Εκπαιδευτικού Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα