ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19"

Transcript

1 Κ..Π. 565/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 19 και 72(3) του περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου του 2002, εκδίδει το ακόλουθο ιάταγµα. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. Ερµηνεία. 1. Το παρόν ιάταγµα θα αναφέρεται ως το περί Φορητότητας Αριθµών (Τηλεπικοινωνιών) ιάταγµα του (1) Στο παρόν ιάταγµα, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια «αριθµός συνδροµητή» σηµαίνει ακολουθία ψηφίων του δεκαδικού συστήµατος αρίθµησης που παραχωρείται σε συνδροµητή δηµοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή/και υπηρεσιών και που δηλώνει κατά µοναδικό τρόπο ένα τερµατικό σηµείο ενός σταθερού ή κινητού δηµοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου «δευτερογενής εκχώρηση αριθµού» σηµαίνει την εκχώρηση αριθµού, που έχει εκχωρηθεί πρωτογενώς σε Οργανισµό, από τον Οργανισµό αυτό σε συνδροµητή του «δηµόσιο κινητό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο» σηµαίνει δηµόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο τα τερµατικά σηµεία του οποίου δεν βρίσκονται σε σταθερό σηµείο «µεταφορά αριθµού» σηµαίνει την απενεργοποίηση του αριθµού συνδροµητή από τον Παροχέα- ότη και την ταυτόχρονη ενεργοποίησή του από τον Παροχέα- έκτη για τον ίδιο συνδροµητή για σκοπούς φορητότητας «µη γεωγραφικός αριθµός» σηµαίνει αριθµό από το Σχέδιο Αριθµοδότησης της Κυπριακής ηµοκρατίας, η ψηφιακή δοµή του οποίου δεν περιλαµβάνει πληροφορία γεωγραφικής περιοχής για την δροµολόγηση κλήσεων στο σηµείο απόληξης του δικτύου του συνδροµητή στον οποίο έχει εκχωρηθεί ο εν λόγω αριθµός

2 «φορητότητα µη γεωγραφικών αριθµών» σηµαίνει διευκόλυνση, που παρέχεται σε συνδροµητή να διατηρήσει τον µη γεωγραφικό αριθµό που του έχει παραχωρηθεί από ένα παροχέα δηµόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή/και υπηρεσιών, σε περίπτωση που µεταφέρει τη συνδροµή του σε άλλο παροχέα δηµόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή/και υπηρεσιών «Νόµος» σηµαίνει τον περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµο του 2002 και περιλαµβάνει κάθε νόµο που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά «Παροχέας- έκτης» σηµαίνει τον παροχέα δηµόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή/και υπηρεσίας προς τον οποίο πραγµατοποιείται η µεταφορά του αριθµού «Παροχέας- ότης» σηµαίνει τον παροχέα δηµόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή/και υπηρεσίας από τον οποίο πραγµατοποιείται η µεταφορά του αριθµού «πρωτογενής εκχώρηση αριθµού» σηµαίνει την εκχώρηση αριθµού από το Σχέδιο Αριθµοδότησης της Κυπριακής ηµοκρατίας σε δικαιούχο Οργανισµό σύµφωνα µε τον Νόµο και τους δυνάµει αυτού εκδιδόµενους Κανονισµούς και ιατάγµατα «συµφωνία φορητότητας» σηµαίνει την συµφωνία που συνάπτουν µεταξύ τους Υπόχρεοι Οργανισµοί σύµφωνα µε το άρθρο 12 του παρόντος ιατάγµατος «Υπόχρεοι Οργανισµοί» σηµαίνει τους παροχείς δηµόσιων σταθερών ή κινητών τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και υπηρεσιών στους οποίους έχουν εκχωρηθεί πρωτογενώς αριθµοί ή/και σειρές αριθµών από το Σχέδιο Αριθµοδότησης της Κυπριακής ηµοκρατίας για δευτερογενή εκχώρηση σε συνδροµητές τους «φορητότητα κινητών αριθµών» σηµαίνει διευκόλυνση, που παρέχεται σε συνδροµητή δηµοσίου κινητού τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή/και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, ώστε ο τελευταίος να δύναται να διατηρήσει τον κινητό αριθµό του, σε περίπτωση που µεταφέρει την συνδροµή του σε άλλο παροχέα δηµοσίου κινητού τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή/και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (2) Οποιαδήποτε αναφορά σε αριθµούς που περιέχεται στο 2

3 παρόν ιάταγµα, εφόσον δεν ορίζεται άλλως, αναφέρεται σε αριθµούς συνδροµητών. (3) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιµοποιούνται στο παρόν ιάταγµα και οι οποίοι δεν ορίζονται διαφορετικά σ αυτούς θα έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόµος. Πεδίο εφαρµογής. 3.-(1) Το παρόν ιάταγµα τυγχάνει εφαρµογής στην φορητότητα αριθµών µεταξύ Υποχρέων Οργανισµών και ειδικότερα στην γεωγραφική φορητότητα, την φορητότητα µη γεωγραφικών αριθµών και την φορητότητα κινητών αριθµών. (2) Εφόσον δεν ορίζεται άλλως στο παρόν ιάταγµα, οι διατάξεις του ισχύουν µόνον εφόσον η µεταφορά των σχετικών αριθµών γίνεται για χρήση ως προς την ίδια κατηγορία γεωγραφικών ή µη αριθµών, για την οποία οι αριθµοί αυτοί προορίζονται σύµφωνα µε τους όρους της πρωτογενούς εκχώρησής τους στον Παροχέα- ότη. (3) Η καθ οιονδήποτε τρόπο δευτερογενής εκχώρηση ή διαχείριση αριθµών µέσω µεταπωλητών, αντιπροσώπων ή άλλων τρίτων προσώπων, δεν απαλλάσσει τους Υπόχρεους Οργανισµούς από τις υποχρεώσεις τους σύµφωνα µε το παρόν ιάταγµα. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενική υποχρέωση προσφοράς φορητότητας αριθµών. 4.-(1) Οι Υπόχρεοι Οργανισµοί που παρέχουν δηµόσια σταθερά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή/και υπηρεσίες υποχρεούνται να διασφαλίζουν και, µετά από σχετική αίτηση των συνδροµητών τους, να τους προσφέρουν φορητότητα γεωγραφικών αριθµών που περιορίζεται εντός κάθε αριθµοδοτικής περιοχής σύµφωνα µε κωδικό προορισµού στο Σχέδιο Αριθµοδότησης της Κυπριακής ηµοκρατίας και (β) φορητότητα µη γεωγραφικών αριθµών (εκτός από την φορητότητα κινητών αριθµών) ως προς τις κατηγορίες αριθµών που αναφέρονται στο Παράρτηµα «Ι» του παρόντος ιατάγµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος ιατάγµατος, ενεργώντας, ανάλογα µε την περίπτωση, ως Παροχείς- ότες ή Παροχείς έκτες, το αργότερο από την µεταγενέστερη από τις εξής ηµεροµηνίες: 3

4 την 1 Μαίου 2004 (β) δύο (2) µήνες µετά την πρωτογενή εκχώρηση αριθµών στους ανωτέρω Υπόχρεους Οργανισµούς, ως προς τους οποίους ενεργούν ως Παροχείς- ότες (γ) δύο (2) µήνες µετά την πρωτογενή εκχώρηση στους ανωτέρω Υπόχρεους Οργανισµούς γεωγραφικής ή µη οµάδας αριθµών ίδιας κατηγορίας µε εκείνη των µεταφερόµενων αριθµών, ως προς τους οποίους ενεργούν ως Παροχείς- έκτες. (2) Οι Υπόχρεοι Οργανισµοί που παρέχουν δηµόσια κινητά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή/και υπηρεσίες υποχρεούνται να διασφαλίζουν και να προσφέρουν στους συνδροµητές τους φορητότητα κινητών αριθµών και (β) φορητότητα µη γεωγραφικών αριθµών ως προς τις κατηγορίες αριθµών που αναφέρονται στο Παράρτηµα «IΙ» του παρόντος ιατάγµατος το αργότερο από την µεταγενέστερη από τις εξής ηµεροµηνίες: την 1 Μαΐου 2004 (β) δύο (2) µήνες µετά την πρωτογενή εκχώρηση στους ανωτέρω Υπόχρεους Οργανισµούς των αριθµών, ως προς τους οποίους ενεργούν ως Παροχείς- ότες (γ) δύο µήνες µετά την πρωτογενή εκχώρηση στους ανωτέρω Υπόχρεους Οργανισµούς οµάδας γεωγραφικών ή µη αριθµών ίδιας κατηγορίας µε εκείνη των µεταφερόµενων αριθµών, ως προς τους οποίους ενεργούν ως Παροχείς- έκτες. (3) Οι Υπόχρεοι Οργανισµοί οφείλουν να λαµβάνουν εύλογα µέτρα για την όσο το δυνατό αποτελεσµατικότερη, οικονοµικότερη, ταχύτερη και ευκολότερη υπηρεσία φορητότητας στους συνδροµητές. (4) Οι Παροχείς- ότες δεν δικαιούνται να επιβάλλουν οποιοδήποτε τέλος στους συνδροµητές τους για τις υπηρεσίες φορητότητας που τους προσφέρουν σύµφωνα µε το παρόν ιάταγµα. 4

5 (5) Ο Επίτροπος χωρίς περιορισµούς που απορρέουν από τα εδάφια 4(1) και 4(2) δύναται να καθορίζει διαφορετικές ηµεροµηνίες µέσα στις οποίες οι Υπόχρεοι Οργανισµοί υποχρεώνονται να διασφαλίζουν προσφορά φορητότητας λαµβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες και τις συνθήκες της αγοράς. (6) Σε περίπτωση που η Κοινή Βάση εδοµένων η οποία αναφέρεται στο άρθρο 16 του παρόντος διατάγµατος δεν είναι σε εφαρµογή την 1 Μαΐου 2004, η φορητότητα αριθµών θα γίνεται µε προώθηση κλήσης από τον παροχέα δότη στον οποίο έχει πρωτογενώς εκχωρηθεί αριθµός από το Σχέδιο Αριθµοδότησης της Κυπριακής ηµοκρατίας. Ποιότητα υπηρεσίας φορητότητας. 5.-(1) Η υπηρεσία φορητότητας που προσφέρεται σύµφωνα µε το παρόν ιάταγµα οφείλει να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας που θα καθορίσει ο Επίτροπος µε ιάταγµα. (2) Ο Επίτροπος δύναται να τροποποιεί το περιεχόµενο των Παραρτηµάτων Ι έως ΙΙ µε ιάταγµα ή απόφαση, λαµβάνοντας υπ όψιν τις ανάγκες της αγοράς, την πρακτική εµπειρία από την εφαρµογή της φορητότητας και τις προτάσεις των ενδιαφεροµένων Οργανισµών, εκπροσώπων των καταναλωτών και άλλων ενδιαφεροµένων φορέων. (3) Οι Υπόχρεοι Οργανισµοί οφείλουν, σύµφωνα µε το παρόν ιάταγµα και µε σχετικό όρο στη µεταξύ τους Συµφωνία φορητότητας, να διασφαλίζουν την µεταφορά αριθµών το αργότερο µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την αποδοχή της σχετικής αίτησης του συνδροµητή από τον Παροχέα- ότη σύµφωνα µε τα εδάφια (3) ή (4) του άρθρου 9 του παρόντος ιατάγµατος. Παροχή στατιστικών πληροφοριών. 6.-(1) Οι Υπόχρεοι Οργανισµοί οφείλουν να υποβάλλουν στον Επίτροπο, το αργότερο την 31 εκεµβρίου κάθε έτους στατιστικά στοιχεία ως προς τον αριθµό των συνδροµητών, προς τους οποίους οι οργανισµοί αυτοί προσέφεραν υπηρεσίες φορητότητας, αναλυτικά ως προς (β) (γ) τις κατηγορίες αριθµών το αν ενήργησαν ως Παροχείς- ότες ή Παροχείς- έκτες την ταυτότητα των άλλων Υποχρέων Οργανισµών από ή προς τους οποίους έγινε η µεταφορά των αριθµών. 5

6 (2) Χωρίς περιορισµό των υποχρεώσεων που απορρέουν από το εδάφιο (1), ο Επίτροπος µπορεί να καθορίζει µε απόφασή του το ειδικότερο περιεχόµενο και την µορφή υποβολής των στατιστικών στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1). Πληροφόρηση συνδροµητών. 7. Οργανισµοί, που παρέχουν πρόσβαση σε δηµόσια σταθερά τηλεφωνικά δίκτυα ή/και σε δηµόσια κινητά τηλεφωνικά δίκτυα, παρέχουν στους συνδροµητές τους, στη σύµβαση που αναφέρεται στο άρθρο 75 του Νόµου ή/και µε άλλα κατάλληλα και εύκολα προσιτά µέσα, ευκρινείς και πλήρεις πληροφορίες ως προς τις δυνατότητες, όρους και διαδικασία φορητότητας που προσφέρουν οι εν λόγω Οργανισµοί ως Παροχείς- έκτες και ως Παροχείς- ότες. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ Αίτηση συνδροµητή. 8. (1) Οι συνδροµητές που επιθυµούν να διακόψουν την συνδροµή τους σε ένα Παροχέα- ότη και να µεταφέρουν τον αριθµό τους σε ένα Παροχέα- έκτη, οφείλουν να απευθύνουν σχετική αίτηση στον Παροχέα- έκτη, η οποία δυνατό να περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: (β) (γ) (δ) (ε) ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του αιτούντος αριθµό ταυτότητας ή (στην περίπτωση νοµικών προσώπων) αριθµό εγγραφής ή (στην περίπτωση αλλοδαπών) αριθµό διαβατηρίου, µε αναφορά της χώρας έκδοσής του τον προς µεταφορά αριθµό ή την προς µεταφορά σειρά αριθµών την προτίµηση του συνδροµητή ως προς τον χρόνο απενεργοποίησης του αριθµού του από τον Παροχέα- ότη και την ενεργοποίησή του από τον Παροχέα- έκτη, µε την επιφύλαξη του εδαφίου (2) αίτηση για τον τερµατισµό της συνδροµής του συνδροµητή στο δίκτυο ή την υπηρεσία του Παροχέα- ότη µε εύλογα σύντοµη και απλή δήλωση, σύµφωνα µε την µορφή και τον τύπο που έχει συµφωνηθεί σχετικά ανάµεσα στον Παροχέα- ότη και τον Παροχέα- έκτη στην µεταξύ τους συµφωνία φορητότητας, και τον οποίο ο Παροχέας- έκτης θέτει στη διάθεση του αιτούντα συνδροµητή. 6

7 (2) Εάν ο συνδροµητής ζητά την µεταφορά σειράς διαδοχικών αριθµών που καλύπτονται από την ίδια συνδροµή στον Παροχέα- ότη, και εφόσον ο συνδροµητής δεν υποβάλει αντίθετο αίτηµα στον Παροχέα- έκτη, η διαδικασία που περιγράφεται στα εδάφια (1) και (3) του παρόντος άρθρου και το άρθρο 9 του παρόντος ιατάγµατος οφείλει να είναι ενιαία για όλους τους σχετικούς µεταφερόµενους αριθµούς. (3) Οι Υπόχρεοι Οργανισµοί υποχρεούνται να προσφέρουν, ενδεχοµένως µεταξύ άλλων εναλλακτικών λύσεων, την δυνατότητα απενεργοποίησης του αριθµού από τον Παροχέα- ότη και της ταυτόχρονης ενεργοποίησής του από τον Παροχέα- έκτη στην χρονική στιγµή που ορίζεται στην αίτηση του συνδροµητή, µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος των Υπόχρεων Παροχέων να µην διεκπεραιώσουν την µεταφορά αριθµού σε διάστηµα συντοµότερο από την µέγιστη προθεσµία µεταφοράς αριθµού που ορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 5 του παρόντος ιατάγµατος και (β) του δικαιώµατος του Παροχέα- ότη να αναβάλει την µεταφορά του αριθµού σύµφωνα µε το εδάφιο (2) του άρθρου 10 του παρόντος ιατάγµατος, µε την επιφύλαξη της υποχρέωσής του να ενηµερώσει αµέσως, στην περίπτωση αυτή, τον Παροχέα- έκτη. (4) Παροχείς- ότες που δέχονται ερώτηση ή αίτηση συνδροµητή τους για µεταφορά του αριθµού του σε άλλο παροχέα, οφείλουν να ενηµερώνουν αµέσως τους συνδροµητές αυτούς ως προς την σωστή διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν και να τους παραπέµπουν στον Παροχέα- έκτη. (5) Εάν η αίτηση µεταφοράς που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αναφέρεται σε κατηγορία γεωγραφικών ή µη αριθµών ή/και σε κατηγορία υπηρεσιών πρόσβασης δικτύου για την οποία οι Παροχείς- έκτες δεν έχουν λάβει κάθε αναγκαία άδεια ή/και εξουσιοδότηση που απαιτείται σύµφωνα µε τον Νόµο και τους δυνάµει του Νόµου εκδιδόµενους Κανονισµούς και ιατάγµατα, οι εν λόγω Παροχείς- έκτες οφείλουν να απορρίπτουν την αίτηση, ενηµερώνοντας αµέσως τον ενδιαφερόµενο συνδροµητή ως προς τον λόγο για τον οποίο δεν µπορούν να ικανοποιήσουν το αίτηµά του. 7

8 (6) Οι Παροχείς- έκτες φέρουν πλήρη ευθύνη για την συµµόρφωσή τους µε το εδάφιο (5) και οφείλουν να αποζηµιώσουν τον Παροχέα ότη για κάθε ζηµιά πού υπέστη ως συνέπεια της παράβασης των υποχρεώσεων τους που ορίζονται στο εδάφιο (5). (7) Τα στοιχεία τα οποία απαιτείται όπως περιληφθούν στην αίτηση του συνδροµητή σύµφωνα µε το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου είναι δυνατό να διευρυνθούν ή τροποποιηθούν µε απόφαση του Επιτρόπου. Συντονισµός φορητότητας µεταξύ των παροχέων. 9.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (3) του άρθρου 8 του παρόντος ιατάγµατος, ο Παροχέας- έκτης που παραλαµβάνει αίτηση συνδροµητή σύµφωνα µε το εδάφιο (1) του άρθρου 8 του παρόντος ιατάγµατος, οφείλει να την µεταβιβάσει στον Παροχέα- ότη, το αργότερο µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες, εγγράφως ή σε ηλεκτρονική µορφή, ανάλογα µε τις σχετικές διατάξεις της µεταξύ τους Συµφωνίας φορητότητας. (2) Ο Παροχέας- ότης οφείλει να ελέγξει τα στοιχεία της αίτησης συνδροµητή που του µεταβιβάζονται σύµφωνα µε το εδάφιο (1) και να γνωστοποιήσει στον Παροχέα- έκτη, το αργότερο µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες, οποιαδήποτε τυχόν απόκλιση στα στοιχεία του συνδροµητή που του µεταβιβάσθηκαν από τον Παροχέα- έκτη από εκείνα που έχει στη διάθεσή του ο Παροχέας- ότης, η οποία είναι επαρκώς ουσιώδης, ώστε να αιτιολογεί εύλογα την απόρριψη της αίτησης από τον Παροχέα- ότη ή την ανάγκη παροχής συµπληρωµατικών διευκρινήσεων στον Παροχέα- ότη από τον Παροχέα- έκτη. (3) Σε περίπτωση µη υποβολής αντιρρήσεων ή παρατηρήσεων εκ µέρους του Παροχέα- ότη µέσα στο διάστηµα των δύο (2) εργάσιµων ηµερών που αναφέρεται στο εδάφιο (2), για τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 8 ή που επιτρέπονται από άλλη διάταξη του Νόµου και των δυνάµει αυτού εκδιδοµένων Κανονισµών και ιαταγµάτων, η σχετική αίτηση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή σιωπηρά από τον Παροχέα- ότη κατά την εκπνοή των εν λόγω δύο (2) εργασίµων ηµερών ή κατά την ηµεροµηνία θετικής απάντησης από τον Παροχέα- ότη, εάν αυτή κοινοποιηθεί στον Παροχέα- έκτη πριν από την εκπνοή της εν λόγω προθεσµίας. (4) Ο Παροχέας- ότης οφείλει να δεχθεί την αίτηση φορητότητας το αργότερο µέσα σε δύο (2) εργάσιµες µέρες από την παραλαβή των αναγκαίων διευκρινήσεων ή άλλων 8

9 στοιχείων που είναι εύλογα επαρκή για την ικανοποίηση των τυχόν αντιρρήσεων ή παρατηρήσεών του που αναφέρονται στο εδάφιο (3). (5) Ο Παροχέας- έκτης φέρει την ευθύνη της άµεσης και ακριβούς ενηµέρωσης της Κοινής Βάσης εδοµένων που αναφέρεται στο άρθρο 16 του παρόντος ιατάγµατος, ως προς την µεταφορά του αριθµού από τον Παροχέα- ότη στον Παροχέα- έκτη. (6) Ο Παροχέας- ότης και ο Παροχέας- έκτης καταβάλλουν κάθε εύλογα δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσµατικότερη και απλούστερη εξυπηρέτηση αιτηµάτων µεταφοράς σειρών διαδοχικών αριθµών από τον ίδιο συνδροµητή. Τερµατισµός συνδροµής. 10.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο Παροχέας- ότης οφείλει να τερµατίσει την συνδροµή, που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 9 του παρόντος ιατάγµατος, κατά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην σχετική αίτηση φορητότητας του συνδροµητή. (2) Εάν η σύµβαση συνδροµής µεταξύ του Παροχέα- ότη και του εν λόγω συνδροµητή προβλέπει, οτι η συνδροµή του δεν επιτρέπεται να τερµατισθεί πριν από ένα χρονικό σηµείο που είναι µεταγενέστερο της ηµεροµηνίας που αναφέρεται στην σχετική αίτηση φορητότητας του συνδροµητή, και µε την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος του συνδροµητή να προσβάλει αυτή την διάταξη, ο Παροχέας- ότης δικαιούται να τερµατίσει την εν λόγω συνδροµή κατά την µεταγενέστερη ηµεροµηνία που προβλέπεται σύµφωνα µε τη σύµβαση του µε τον συνδροµητή. (3) Ο τερµατισµός συνδροµής σύµφωνα µε το εδάφιο (1) ή (2), ανάλογα µε την περίπτωση, δεν απαλλάσσει τον συνδροµητή από την υποχρέωση καταβολής των τυχόν οφειλοµένων τελών προς τον Παροχέα- ότη ή οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις του απορρέουν νόµιµα από την συνδροµή του µε τον Παροχέα- ότη και διατηρούνται µετά τη λήξη της. (4) Νοείται, οτι το δικαίωµα του Παροχέα- ότη να εισπράξει τα τυχόν οφειλόµενα τέλη από τον τέως συνδροµητή του και να ασκήσει οποιεσδήποτε άλλες ανάλογες νόµιµες αξιώσεις σύµφωνα µε το εδάφιο (3), δεν στοιχειοθετούν έγκυρο λόγο άρνησης ή καθυστέρησης της αποδοχής, από τον Παροχέα- ότη, της αίτησης φορητότητας από τον εν λόγω συνδροµητή σύµφωνα µε το άρθρο 9 του παρόντος ιατάγµατος, και της 9

10 έγκαιρης εκπλήρωσης των υπόλοιπων υποχρεώσεων του Παροχέα- ότη σύµφωνα µε το παρόν ιάταγµα και την συµφωνία φορητότητας. (5) Για τις πρώτες 24 ώρες που ακολουθούν την µεταφορά του αριθµού, ο Παροχέας- ότης οφείλει να είναι σε θέση να απενεργοποιήσει την αρχική συνδροµή µέσα σε διάστηµα 60 λεπτών, µετά από αίτηση του συνδροµητή ή/και του Παροχέα- έκτη, προκειµένου να αντιµετωπισθούν προσωρινά οποιαδήποτε τεχνικά προβλήµατα τυχόν προκύψουν κατά την µεταφορά του αριθµού. (6) Η διάρκεια της απενεργοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (5) δεν µπορεί να ξεπεράσει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες. (7) Εφόσον δεν ορίζεται άλλως στη συµφωνία φορητότητας, ο Παροχέας- ότης χρεώνει τον συνδροµητή για τις υπηρεσίες που του προσέφερε κατά το διάστηµα της προσωρινής απενεργοποίησης σύµφωνα µε τους πιο πρόσφατους όρους που ίσχυαν για την συνδροµή που απενεργοποιήθηκε από τον Παροχέα- ότη. (8) Εφόσον δεν ορίζεται άλλως στη συµφωνία φορητότητας, εάν ο συνδροµητής τερµατίσει την συνδροµή του στον Παροχέα- έκτη χωρίς να ζητήσει την µεταφορά του αριθµού σε άλλο παροχέα, ο Παροχέας- έκτης υποχρεούται να επιστρέψει τον αριθµό αυτό στον Παροχέα- ότη. (9) Από την µεταφορά του αριθµού, η ευθύνη διαχείρισης του αριθµού αυτού µε βάση τους όρους της πρωτογενούς εκχώρησής του ανήκει αποκλειστικά στον Παροχέα- έκτη, που οφείλει να προβεί σε οποιαδήποτε ενηµέρωση του Επιτρόπου απαιτείται σύµφωνα µε το Σχέδιο Αριθµοδότησης της Κυπριακής ηµοκρατίας που περιλαµβάνεται στους περί Αριθµοδότησης (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισµούς του 2003 (Κ..Π. 329/2003). ροµολόγηση κλήσεων. 11.-(1) Η ευθύνη της δροµολόγησης κλήσεων προς αριθµούς που έχουν µεταφερθεί ανήκει (β) στην περίπτωση εθνικών κλήσεων, στον παροχέα του δικτύου από το οποίο γίνεται η εκκίνηση της κλήσης στην περίπτωση εισερχοµένων διεθνών κλήσεων, στον παροχέα του δικτύου στην Κύπρο από το οποίο παραλαµβάνεται αρχικά η κλήση. 10

11 (2) Για σκοπούς του εδαφίου (1), ως παροχέας του δικτύου από το οποίο γίνεται η εκκίνηση της κλήσης νοείται: (β) (γ) ο παροχέας του επιλεγµένου ανά κλήση ή προεπιλεγµένου δηµοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, σε περίπτωση που ο καλών συνδροµητής κάνει χρήση της δυνατότητας επιλογής ανά κλήση ή προεπιλογής στην οποία αναφέρεται το άρθρο 73 του Νόµου ο δικαιούχος της αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο στον οποίο είναι συνδεδεµένος ο καλών συνδροµητής, σε περίπτωση που ο συνδροµητής αυτός κάνει χρήση των υπηρεσιών πρόσβασης που του παρέχει ο ανωτέρω δικαιούχος σε κάθε άλλη περίπτωση, ο παροχέας του σταθερού ή κινητού τηλεπικοινωνιακού δικτύου στο οποίο είναι συνδεδεµένος ο καλών συνδροµητής. (2) Ο Οργανισµός που έχει την ευθύνη δροµολόγησης σύµφωνα µε το εδάφιο (1) µπορεί να διεκπεραιώσει την δροµολόγηση χρησιµοποιώντας (β) αποκλειστικά δικά του µέσα ή τις υπηρεσίες δροµολόγησης κλήσεων που του προσφέρει άλλος Οργανισµός. (3) Υπόχρεοι Οργανισµοί που έχουν ορισθεί ως έχοντες σηµαντική ισχύ στην αγορά δηµοσίων σταθερών τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και υπηρεσιών οφείλουν να προσφέρουν την υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) και να δηµοσιεύουν τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις στο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης που αναφέρεται στο άρθρο 45 του Νόµου. (4) Η υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων, που αναφέρεται στο εδάφιο (3), θα πρέπει να περιλαµβάνει την δροµολόγηση κλήσεων γεωγραφικών ή µη αριθµών: (β) µεταξύ δηµοσίων σταθερών τηλεπικοινωνιακών δικτύων και µεταξύ σταθερών και κινητών δηµοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 11

12 (γ) µεταξύ δηµοσίων κινητών τηλεπικοινωνιακών δικτύων. (5) Η υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων, που αναφέρεται στο εδάφιο (3), θα πρέπει να παρέχεται σύµφωνα µε τις αρχές (β) (γ) (δ) της ίσης µεταχείρισης των Οργανισµών που κάνουν χρήση της υπηρεσίας αυτής της διαφάνειας των προϋποθέσεων και όρων της υπηρεσίας αυτής, µε την επιφύλαξη της προστασίας εµπορικών µυστικών µετά από συναίνεση του Επιτρόπου κατά την εύλογη κρίση του του προσανατολισµού της προσφερόµενης υπηρεσίας στο κόστος, που θα υπολογίζεται σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα µέθοδο κοστολόγησης των τελών διασύνδεσής του, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον Επίτροπο µε ιάταγµα ή απόφασή του και του µη περιορισµού του δικαιώµατος του Οργανισµού, στον οποίο παρέχεται η υπηρεσία δροµολόγησης, να δροµολογεί ο ίδιος ή µέσω τρίτων παροχέων, ορισµένες κατηγορίες κλήσεων, σύµφωνα µε την προτίµηση και τις τεχνικές δυνατότητές του. (6) Ο Επίτροπος ελέγχει την συµµόρφωση των Υπόχρεων Οργανισµών µε το εδάφιο (5) σύµφωνα µε τις εξουσίες του και τις διαδικασίες που προβλέπει ο Νόµος και οι δυνάµει αυτού εκδιδόµενοι Κανονισµοί και ιατάγµατα ως προς το Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 45 του Νόµου. (7) Χωρίς περιορισµό της δυνατότητας χρήσης άλλων εναλλακτικών τεχνικών λύσεων, η δροµολόγηση κλήσεων που αναφέρεται στο εδάφιο (2) γίνεται µε την χρήση ειδικού προθέµατος, που προστίθεται στον αριθµό του καλουµένου συνδροµητή, και περιέχει τις αναγκαίες πληροφορίες για την δροµολόγηση της κλήσης. (8) Η δοµή, εκχώρηση και όροι χρήσης του προθέµατος δροµολόγησης που αναφέρεται στο εδάφιο (7) καθορίζονται µε απόφαση του Επιτρόπου. (9) Οι Οργανισµοί που φέρουν την ευθύνη δροµολόγησης κλήσεων που έχουν µεταφερθεί σύµφωνα µε το εδάφιο (1), 12

13 φέρουν το κόστος των αναγκαίων προσαρµογών στο δίκτυο, τον εξοπλισµό και το λογισµικό τους, καθώς και το κόστος της προσθήκης του ειδικού προθέµατος δροµολόγησης που αναφέρεται στο εδάφιο (7), δύνανται δε να καλύψουν το κόστος αυτό µέσω της γενικής τιµολογιακής πολιτικής τους προς τους συνδροµητές τους. ΜΕΡΟΣ ΙV ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Συµφωνίες φορητότητας. 12.-(1) Το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία κατά την οποία οι Υπόχρεοι Οργανισµοί οφείλουν να παρέχουν φορητότητα αριθµών σύµφωνα µε το αντίστοιχο εδάφιο του άρθρου 4 του παρόντος ιατάγµατος που ισχύει ως προς την περίπτωσή τους, οι εν λόγω οργανισµοί οφείλουν να συνάψουν συµφωνία για την συνεργασία τους σε θέµατα φορητότητας, Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων και υποχρεώσεών τους σύµφωνα µε το παρόν ιάταγµα, οι Υπόχρεοι Οργανισµοί είναι ελεύθεροι να συνάψουν ανάλογη συµφωνία φορητότητας µε οποιονδήποτε άλλο Οργανισµό. (2) Εάν οι Υπόχρεοι Οργανισµοί αδυνατούν να συµφωνήσουν, µέσα στην προθεσµία που προβλέπεται από το εδάφιο (1), ως προς ένα ή περισσότερα από τα σηµεία που οφείλουν ή προτίθενται να συµπεριλάβουν στη συµφωνία φορητότητας, και ιδιαίτερα ως προς την κοστολόγηση και χρέωση των µεταξύ τους υπηρεσιών, δεν απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις τους παροχής φορητότητας σύµφωνα µε το παρόν ιάταγµα και οι τυχόν προσωρινές ρυθµίσεις ή καθυστερήσεις στη συµβατική σχέση µεταξύ των εν λόγω οργανισµών δεν επιτρέπεται να µειώνουν τα δικαιώµατα που έχουν οι συνδροµητές τους σύµφωνα µε το παρόν ιάταγµα. (3) Η συµφωνία φορητότητας υποβάλλεται στον Επίτροπο από οποιονδήποτε από τους συµβαλλόµενους το αργότερο δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν από την θέση της σε ισχύ. (4) Ο Επίτροπος εξετάζει το περιεχόµενο των συµφωνιών φορητότητας, που του µεταβιβάζονται σύµφωνα µε το εδάφιο (3) και µπορεί να εξειδικεύσει και κοινοποιήσει στους ενδιαφερόµενους Οργανισµούς τις τυχόν παρατηρήσεις ή/και ενστάσεις του, πριν ή µετά την θέση της συµφωνίας φορητότητας σε ισχύ από τους συµβαλλόµενους Οργανισµούς. (5) Οι ενδιαφερόµενοι Οργανισµοί δύνανται να υποβάλουν γραπτές ή/και προφορικές παραστάσεις στον Επίτροπο µέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία 13

14 κοινοποίησης σε αυτούς των λόγων ένστασης του Επιτρόπου, και σε περίπτωση που δεν επέρχεται συµφωνία µεταξύ των Οργανισµών αυτών και του Επιτρόπου, ο τελευταίος επιλαµβάνεται των σχετικών ζητηµάτων µε απόφαση. (6) Ο Επίτροπος µπορεί να εγείρει ενστάσεις κατά της συµφωνίας φορητότητας ιδιαίτερα εάν: µία ή περισσότερες διατάξεις της συµφωνίας φορητότητας είναι εξ αρχής ή καθίστανται εκ των υστέρων ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων Οργανισµών που προβλέπονται στον Νόµο, σε δυνάµει του Νόµου εκδιδόµενο Κανονισµό ή ιάταγµα ή στην άδεια των Οργανισµών αυτών ή εάν (β) ο Επίτροπος κρίνει αναγκαία την προσθήκη όρων και προϋποθέσεων στη συµφωνία φορητότητας που αποσκοπούν στην πληρέστερη και αποτελεσµατικότερη συµµόρφωση των συµβαλλοµένων Οργανισµών µε τις υποχρεώσεις τους, που προβλέπονται στον Νόµο, σε δυνάµει του Νόµου εκδιδόµενο Κανονισµό ή ιάταγµα ή στην άδεια των Οργανισµών αυτών. (7) Σε περίπτωση που δύο Υπόχρεοι Οργανισµοί (β) δεν έχουν συνάψει συµφωνία φορητότητας το αργότερο δέκα (10) εργάσιµες µέρες πριν από την ηµεροµηνία κατά την οποία οφείλουν να αρχίσουν να παρέχουν φορητότητα ανάµεσα στους αριθµούς συνδροµητών τους ή απευθύνουν σχετικό αίτηµα στον Επίτροπο ο Επίτροπος δύναται να επιβάλει µε µία ή περισσότερες αποφάσεις του, που κοινοποιεί στους εν λόγω οργανισµούς, διατάξεις που ρυθµίζουν προσωρινά τα θέµατα φορητότητας ανάµεσα στους δύο Υπόχρεους Οργανισµούς µέχρι την σύναψη οριστικής ή προσωρινής συµφωνίας φορητότητας ανάµεσά τους. Ελάχιστο περιεχόµενο συµφωνίας φορητότητας. 13.-(1) Το περιεχόµενο της συµφωνίας φορητότητας είναι αντικείµενο ελεύθερης διαπραγµάτευσης µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων Υπόχρεων Οργανισµών, µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων και υποχρεώσεών τους 14

15 σύµφωνα µε τον Νόµο και τους δυνάµει αυτού εκδιδόµενους Κανονισµούς και ιατάγµατα, και ιδιαίτερα τις υποχρεώσεις τους σύµφωνα µε το παρόν άρθρο και τα υπόλοιπα άρθρα του παρόντος ιατάγµατος. (2) Οι Υπόχρεοι Οργανισµοί οφείλουν να ρυθµίζουν τουλάχιστον τα εξής θέµατα στις µεταξύ τους συµφωνίες φορητότητας: (β) (γ) (δ) (ε) τα τέλη που χρεώνουν για τις µεταξύ τους υπηρεσίες σχετικά µε την φορητότητα και τις συναφείς διαδικασίες και υπηρεσίες την περιγραφή των προσφεροµένων υπηρεσιών και κατηγοριών αριθµών που αφορά η φορητότητα τον καταµερισµό των επί µέρους απαιτουµένων ενεργειών και ευθυνών ανάµεσα στους συµβαλλόµενους οργανισµούς τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν γενικότερα τη δροµολόγηση και τον συντονισµό ανάµεσα στους δύο παροχείς τις συνέπειες της παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την συµφωνία φορητότητας και την διαδικασία επίλυσης διαφορών. Γενικές αρχές ως προς τις συµφωνίες φορητότητας. 14.-(1) ιατάξεις σε συµφωνία φορητότητας που είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του παρόντος ιατάγµατος είναι αυτοδικαίως άκυρες και µη εκτελεστές. (2) Υπόχρεοι Οργανισµοί που έχουν ορισθεί από τον Επίτροπο ως έχοντες σηµαντική ισχύ σε αγορά δικτύων ή/και υπηρεσιών, οφείλουν να τηρούν τις ακόλουθες υποχρεώσεις ως προς τις συµφωνίες φορητότητας για αριθµούς που αφορούν την πρόσβαση στα εν λόγω δίκτυα ή/και την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών: (β) υποχρέωση ίσης µεταχείρισης των αντισυµβαλλοµένων Υπόχρεων Οργανισµών της ίδιας κατηγορίας υποχρέωση διαφάνειας και δηµοσίευσης των σχετικών συµφωνιών φορητότητας που συνάπτουν µε άλλους Υπόχρεους Οργανισµούς, µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος προστασίας εµπορικών µυστικών, το οποίο µπορούν να ασκήσουν µόνο µετά από 15

16 αιτιολογηµένη αίτηση στον Επίτροπο και έγγραφη συναίνεσή του κατά την εύλογη κρίση του. Κοστολόγηση. 15.-(1) Κάθε Υπόχρεος Οργανισµός φέρει το κόστος της προσαρµογής και αναβάθµισης του δικτύου του, των συστηµάτων εξοπλισµού του και του λογισµικού του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό κόστος που είναι αναγκαίο για την εισαγωγή και παροχή υπηρεσιών φορητότητας από τον οργανισµό αυτό σύµφωνα µε το παρόν ιάταγµα. (2) Ο Παροχέας- ότης δικαιούται να χρεώνει στον Παροχέα- έκτη: τέλη που αντιστοιχούν στο εύλογο µέσο κόστος που προκαλεί η επεξεργασία και διεκπεραίωση µιας αίτησης µεταφοράς αριθµού σύµφωνα µε το άρθρο 9 του παρόντος ιατάγµατος και τα οποία δεν περιλαµβάνουν το κόστος που συνδέεται µε την δροµολόγηση κλήσης µετά την µεταφορά του αριθµού, η ευθύνη για την οποία ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 11 του παρόντος ιατάγµατος (β) το ποσοστό των διοικητικών περιοδικών τελών, που ο Παροχέας- ότης έχει ήδη ή πρόκειται να χρεωθεί ή καταβάλει για την πρωτογενή εκχώρηση και χρήση των µεταφεροµένων αριθµών, για το χρονικό διάστηµα που αντιστοιχεί στην χρήση αυτών των αριθµών από τον Παροχέα- έκτη, µε βάση την αρχή της αναλογικότητας και εφόσον τα τέλη αυτά δεν επιστρέφονται στον Παροχέα- ότη µε άλλο τρόπο. Ίδρυση Κοινής Βάσης εδοµένων. 16.(1) Για σκοπούς διευκόλυνσης της οµαλής διεκπεραίωσης της φορητότητας και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στη φορητότητα αριθµών, οι παροχείς σταθερών και κινητών δηµοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων στους οποίους έχουν παραχωρηθεί αριθµοί ή σειρές αριθµών από το Σχέδιο Αριθµοδότησης της Κυπριακής ηµοκρατίας οφείλουν να συνδεθούν µε την Κοινή Βάση εδοµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος ιατάγµατος και ιαταγµάτων τα οποία θα δηµοσιευτούν από τον Επίτροπο σύµφωνα µε το εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου. (2) Η Κοινή Βάση εδοµένων τελεί υπό την διαχείριση του ανεξάρτητου φορέα διαχείρισης που αναφέρεται στο άρθρο 17 του παρόντος ιατάγµατος, και περιέχει στοιχεία που αφορούν τους µεταφερόµενους αριθµούς, την δροµολόγησή τους, και όποιες άλλες πληροφορίες είναι εύλογα αναγκαίες 16

17 για την οµαλή λειτουργία της και την εκπλήρωση του σκοπού της. (3) Η Κοινή Βάση εδοµένων είναι ενιαία για όλους τους παροχείς, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ακόµη και εάν δεν έχουν υποχρέωση φορητότητας µεταξύ τους και η σύνδεση των παροχέων αυτών µε την Κοινή Βάση εδοµένων σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος ιατάγµατος είναι υποχρεωτική. (4) Με την επιφύλαξη των άλλων εξουσιών που του παρέχει ο Νόµος και οι δυνάµει αυτού εκδιδόµενοι Κανονισµοί και ιατάγµατα, ο Επίτροπος µπορεί να εκδίδει οποιεσδήποτε Αποφάσεις ή ιατάγµατα που αφορούν την Κοινή Βάση εδοµένων και να προβαίνει σε κάθε δηµοσίευση για τους ίδιους σκοπούς. Στα σχετικά ιατάγµατα, αποφάσεις ή / και έγγραφα προσφοράς ο Επίτροπος δύναται να ορίζει τα πιο κάτω: τους όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής στην Κοινή Βάση εδοµένων (β) τις βασικές αρχές λειτουργίας της Κοινής Βάσης εδοµένων, που οφείλουν να ικανοποιούν τις αρχές της αµεροληψίας και ανεξαρτησίας απέναντι σε όλους τους Υπόχρεους Παροχείς (γ) τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, ως προς την ενηµέρωση και υποστήριξη της Κοινής Βάσης εδοµένων, του φορέα διαχείρισης, του Παροχέα- ότη, του Παροχέα- έκτη και του παροχέα που φέρει την ευθύνη δροµολόγησης κλήσεων προς αριθµούς που έχουν µεταφερθεί (δ) ειδικές διατάξεις (εάν αυτές κριθούν αναγκαίες από τον Επίτροπο) για την φορητότητα σειρών αριθµών (ε) τα ελάχιστα αναγκαία µέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων των συνδροµητών και την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών (στ) τις τεχνικές προδιαγραφές για την διεπαφή και επικοινωνία ανάµεσα στην Κοινή Βάση εδοµένων και τους συνδεδεµένους παροχείς, καθώς και το φυσικό χώρο εγκατάστασης της Κοινής Βάσης εδοµένων (ζ) την ρύθµιση της κατανοµής της ευθύνης και της επίλυσης των τυχόν µελλοντικών διαφορών, µεταξύ του 17

18 φορέα διαχείρισης και των συνδεδεµένων παροχέων. (η) Τον τρόπο υπολογισµού του προυπολογισµού της Κοινής Βάσης εδοµένων και τη συµµετοχή των Υπόχρεων Οργανισµών στον προϋπολογισµό της Κοινής Βάσης εδοµένων. (5) Οποιαδήποτε δικαιώµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας σε δεδοµένα που περιέχονται ή πρόκειται να κατατεθούν στην Κοινή Βάση εδοµένων εκχωρούνται σε αποκλειστική βάση στον Επίτροπο από τους Υπόχρεους Οργανισµούς κατά την έναρξη της συµµετοχής τους στην Κοινή Βάση και από τον φορέα διαχείρισης µε τη σύµβαση ή άλλη πράξη διορισµού του. (6) Ο Επίτροπος µπορεί να επέµβει σε οποιοδήποτε στάδιο της λειτουργίας της Κοινής Βάσης εδοµένων, δυνάµει των εξουσιών που του παρέχει ο Νόµος και οι δυνάµει αυτού εκδιδόµενοι Κανονισµοί και ιατάγµατα, προκειµένου να εξασφαλίσει ότι η λειτουργία της Κοινής Βάσης εδοµένων είναι σύννοµη και σύµφωνη µε τους σκοπούς του παρόντος ιατάγµατος. Λειτουργία Κοινής Βάσης εδοµένων. 17.-(1) Οι παροχείς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 16 του παρόντος ιατάγµατος, οφείλουν να συνδέουν µε την Κοινή Βάση εδοµένων την βάση δεδοµένων που διατηρούν για τους αριθµούς των συνδροµητών τους, ιδιαίτερα ως προς τις πληροφορίες για την φορητότητα τους και την σχετική δροµολόγηση κλήσεων. (2) Ο φορέας διαχείρισης της Κοινής Βάσης εδοµένων επιλέγεται και διορίζεται από τον Επίτροπο µε ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία και αντικειµενικά κριτήρια προς εξασφάλιση της τεχνικής κατάρτισης και ανεξαρτησίας του, για διάστηµα που καθορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισµού και το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης. (3) Ο φορέας διαχείρισης που αναφέρεται στο εδάφιο (2) και οι παροχείς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 16 του παρόντος ιατάγµατος οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι η δηµιουργία και η λειτουργία της Κοινής Βάσης εδοµένων είναι σύµφωνη µε τον Περί Επεξεργασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµο, Ν.138(Ι)/2001 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του και τους κανόνες προστασίας του ανταγωνισµού. 18

19 (4) Ο Επίτροπος δύναται να ζητήσει από τον φορέα διαχείρισης της Κοινής Βάσης εδοµένων ή/ και τους Υπόχρεους Οργανισµούς µε αιτιολογηµένη απόφασή του, οποιαδήποτε τροποποίηση, πράξη ή παράλειψη θεωρεί αναγκαία, κατά την εύλογή κρίση του, για την εξασφάλιση της λειτουργίας της Κοινής Βάσης εδοµένων σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος ή µελλοντικού ιατάγµατος. ΜΕΡΟΣ V ΕΠΟΠΤΕΙΑ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ Εποπτεία από τον Επίτροπο. Αποφάσεις και ιατάγµατα του Επιτρόπου. Κυρώσεις. ηµόσια ιαβούλευση. 18. Ο Επίτροπος εποπτεύει την συµµόρφωση των Υπόχρεων Οργανισµών και κάθε άλλου προσώπου µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ιατάξεις του παρόντος ιατάγµατος και µπορεί, για τον σκοπό αυτό, να ζητά την υποβολή πληροφοριών από τους εν λόγω οργανισµούς ή πρόσωπα σε σχέση µε την φορητότητα και συναφείς υπηρεσίες και δραστηριότητες. 19. Με την επιφύλαξη των άλλων εξουσιών που του παρέχει ο Νόµος και οι δυνάµει αυτού εκδιδόµενοι Κανονισµοί και ιατάγµατα, ο Επίτροπος µπορεί, κατά την εύλογη κρίση του, να εκδίδει οποιαδήποτε ιατάγµατα ή αποφάσεις είναι αναγκαία για την πρακτική εφαρµογή του παρόντος ιατάγµατος και την συµµόρφωση των Υπόχρεων Οργανισµών και κάθε άλλου προσώπου µε τις διατάξεις του, και να προβαίνει σε κάθε δηµοσίευση για τους ίδιους σκοπούς. 20. υνάµει του εδαφίου (γ) του άρθρου 21 του Νόµου, και χωρίς περιορισµό των άλλων κυρώσεων που µπορεί να προβλέπει ο Νόµος, οι δυνάµει αυτού εκδιδόµενοι Κανονισµοί και ιατάγµατα ή η άδεια του ενδιαφερόµενου Οργανισµού, ο Επίτροπος µπορεί να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο µέχρι Λ.Κ (εκατό χιλιάδες) και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης ύψους µέχρι Λ.Κ (διακόσιες χιλιάδες) κατ εφαρµογή του Κανονισµού 9 των περί Συλλογής Πληροφοριών και επιβολής ιοικητικού Προστίµου Κανονισµών (Κ..Π. 328/2003) σε κάθε Οργανισµό που παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που ορίζονται στο παρόν ιάταγµα. 21. Ο Επίτροπος δύναται να οργανώνει δηµόσια διαβούλευση για οποιοδήποτε θέµα αναφέρεται στο παρόν ιάταγµα, µε σκοπό την περιοδική προσαρµογή των διατάξεών του στις εξελίξεις της αγοράς, της τεχνολογίας, της νοµοθεσίας και της πολιτικής τηλεπικοινωνιών. ΜΕΡΟΣ VI - ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 19

20 Έναρξη ισχύος του παρόντος ιατάγµατος. 22. Το παρόν ιάταγµα τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας. 20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (παρ. (β) εδαφίου (1) του άρθρου 4) Κατηγορίες µη γεωγραφικών (εκτός κινητών) αριθµών που εµπίπτουν στην υποχρέωση φορητότητας των παροχέων σταθερών δηµοσίων δικτύων ή/και υπηρεσιών 1. Υπηρεσία Προσωπικού Αριθµού (700ΧΧΧΧΧ) όπου Χ=0 έως 9 2. Υπηρεσίες Καθολικής Πρόσβασης (7777ΧΧΧΧ) όπου Χ=0 έως 9 3. Υπηρεσία Ελεύθερων Κλήσεων (80ΥΧΧΧΧΧ) όπου Χ=0 έως 9 και Υ= Υπηρεσία Υπερτιµηµένων Κλήσεων (900ΧΧΧΧΧ, 909ΧΧΧΧΧ) όπου Χ=0 έως 9 5. Πρόσβαση στο ιαδίκτυο (8090ΧΧΧΧ, και 9090ΧΧΧΧ όπου Χ=0 έως 9) 6. Σύντοµοι κωδικοί (τριψήφιοι, τετραψήφιοι και πενταψήφιοι αριθµοί ειδικών υπηρεσιών και τετραψήφιοι αριθµοί εµπορικών υπηρεσιών)

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ (παρ. (β) εδαφίου (2) του άρθρου 4) Κατηγορίες µη γεωγραφικών (εκτός κινητών) αριθµών που εµπίπτουν στην υποχρέωση φορητότητας των παροχέων κινητών δηµοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/ και υπηρεσιών 1. Υπηρεσία Προσωπικού Αριθµού (700ΧΧΧΧΧ) όπου Χ=0 έως 9 2. Υπηρεσίες Καθολικής Πρόσβασης (7777ΧΧΧΧ) όπου Χ=0 έως 9 3. Υπηρεσία Ελεύθερων Κλήσεων (80ΥΧΧΧΧΧ) όπου Χ=0 έως 9 και Υ= Υπηρεσία Υπερτιµηµένων Κλήσεων (900ΧΧΧΧΧ, 909ΧΧΧΧΧ) όπου Χ=0 έως 9 5. Πρόσβαση στο ιαδίκτυο (8090ΧΧΧΧ, και 9090ΧΧΧΧ όπου Χ=0 έως 9) 6. Σύντοµοι κωδικοί (τριψήφιοι, τετραψήφιοι και πενταψήφιοι αριθµοί ειδικών υπηρεσιών και τετραψήφιοι αριθµοί εµπορικών υπηρεσιών). 2

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

3235 Κ.Δ.Π. 566/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάτανυα δυνάμει του άρθρου 19

3235 Κ.Δ.Π. 566/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάτανυα δυνάμει του άρθρου 19 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3735, 11.7.2003 Αριθμός 566 3235 Κ.Δ.Π. 566/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Διάτανυα δυνάμει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 53/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π.14/2005 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3945 της 17ης ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 14 Ο ΠΕΡ! ΡΥΘf.ιΠΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) O Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20(θ), 20(ιθ) και 108 (2)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20(θ), 20(ιθ) και 108 (2) Κ.Δ.Π.244/2014 Αρ.Εφ.4779, 09/5/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20(θ), 20(ιθ) και 108 (2) O Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 144

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 144 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 144 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο - «Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

εναρμόνισης των διατάξεων περί καθορισμού των διατάξεων χρηματοδότησης της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας με

εναρμόνισης των διατάξεων περί καθορισμού των διατάξεων χρηματοδότησης της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας με Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1192 Κ.Λ.Π. 141/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 141 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΉΡΕΣΙΡ..Ν ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (θ), 118 (2)

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Κ.Δ.Π. 318/2014 Αρ. 4784, Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Κ.Δ.Π. 318/2014 Αρ. 4784, Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Κ.Δ.Π. 318/2014 Αρ. 4784, 4.7.2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20(θ), 20(ιθ) και 108(2) O Επίτροπος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (κδ), 75 και 152

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (κδ), 75 και 152 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (κδ), 75 και 152 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 .Ε. 8/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ιάταγµα επιβολής τροποποιήσεων στο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης όπως αυτό δηµοσιεύθηκε από την ΑΤΗΚ την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (κδ), 75 και 152

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (κδ), 75 και 152 Παρ. ΙΙΙ (1) Αρ. 5000, 24.02.2017 64 Κ.Δ.Π. 64 /2017 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (κδ), 75 και 152 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγία ΙΕΚ του Ευρώπαϊκού Κοινοβουλίου και του

«Οδηγία ΙΕΚ του Ευρώπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 24 Κ.Δ.Π. 15/2005 Αρ. 3945,17.1.2005 Αριθμός 15 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΙ\ΠΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝ!ΚΩΝ EmκOlί~ΩNIΩN ΚΑΙ TAXYΔPOl\ι1IΚΩN ΎllΉPEΣIΩN ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(6) l

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, Κ.Δ.Π. 462/2010 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, Κ.Δ.Π. 462/2010 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, 19.11.2010 Κ.Δ.Π. 462/2010 Αριθμός 462 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 132 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ 254/71/31-5-2002 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Μαρούσι, 8/7/2010 ΑΡΙΘ. AΠ: 570/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1948 Αρ. 3707, Κ.Δ.Π. 329/2003

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1948 Αρ. 3707, Κ.Δ.Π. 329/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 1948 Αρ. 3707, 24.4.2003 Κ.Δ.Π. 329/2003 Αριθμός 329 Οι περί Αριθμοδότησης (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 881 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Αριθμός 881 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 5638 Κ.Δ.Π. 881/2003 Αρ. 3778, 5.12.2003 Αριθμός 881 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 19 του Νόμου και του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Αρ. 4839, 19/12/2014 Κ.Δ.Π. 569/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Αρ. 4839, 19/12/2014 Κ.Δ.Π. 569/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Αρ. 4839, 19/12/2014 Κ.Δ.Π. 569/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 5518 Κ.Δ.Π. 850/2003 Αρ. 3771, 21.11.2003 Αριθμός 850 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 19 του Νόμου και του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 654/ Πεδίο εφαρμογής. Κατηγορίες τελών. Παράρτημα Ι. Καθορισμός ύψους τελών. Καλυπτόμενες δαπάνες.

Κ.Δ.Π. 654/ Πεδίο εφαρμογής. Κατηγορίες τελών. Παράρτημα Ι. Καθορισμός ύψους τελών. Καλυπτόμενες δαπάνες. E.E. Παρ. III(I) 6341 Κ.Δ.Π. 654/2002 Αρ. 3670, 31.12.2002 Αριθμός 654 Οι περί Διοικητικών Τελών Αδειών (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μαρούσι, Ιούλιος 2008 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΗ(Ι) 369 Κ.Δ.Π. 74/2005 Αρ. 3955, 18.2.2005 Αριθμός 74 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (δ), 39 (6), 70

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Απρίλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Απρίλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ A)ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ», ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ B) ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 του Νόµου και του Κανονισµού 5 περί τροποποίησης Παραρτήµατος των «Περί Ρυθµίσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 144

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 144 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 144 Για σκοπούς: εναρμόνισης των διαδικασιών περί του καθορισμού των λογιστικών συστημάτων, της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 326/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3707 της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 326 Οι περί Καθορισμού του Καθαρού

Διαβάστε περισσότερα

ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ εναρμόνισης των διαδικασιών περί των Διοικητικών Τελών

ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ εναρμόνισης των διαδικασιών περί των Διοικητικών Τελών Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3564 Κ.Δ.Π. 433/2005 Αρ. 4033, 16.9.2005 Αριθμός 433 ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 132 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

KAJI. 328/ Εξουσία του Επιτρόπου προς είσοδο και έρευνα. Διαδικασία εισόδου και έρευνας και επιβολή διοικητικού προστίμου.

KAJI. 328/ Εξουσία του Επιτρόπου προς είσοδο και έρευνα. Διαδικασία εισόδου και έρευνας και επιβολή διοικητικού προστίμου. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1943 Κ.Δ.Π. 328/2003 Αρ. 3707, 24.4.2003 Αριθμός 328 Οι περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικών Προστίμων Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός ιαδικασίας, Όρων και Προϋποθέσεων σύναψης συµβάσεων Εθνικής Περιαγωγής µεταξύ Οργανισµών που κατέχουν Ειδική Άδεια

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός ιαδικασίας, Όρων και Προϋποθέσεων σύναψης συµβάσεων Εθνικής Περιαγωγής µεταξύ Οργανισµών που κατέχουν Ειδική Άδεια Μαρούσι, 30-5-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 218/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός ιαδικασίας, Όρων και Προϋποθέσεων σύναψης συµβάσεων Εθνικής Περιαγωγής µεταξύ Οργανισµών που κατέχουν Ειδική Άδεια εγκατάστασης, λειτουργίας ή εκµετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Αριθμός 467 Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1200 Κ.Δ.Π. 142/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 142 Ο ΠΕΡΙ PYΘlVIIΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΙΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 115 (2) και 152

Διαβάστε περισσότερα

«Σχετικό έτος» σημαίνει το κάθε ημερολογιακό έτος,

«Σχετικό έτος» σημαίνει το κάθε ημερολογιακό έτος, Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)/2008 N.103(I)/2009 Ν.51(Ι)/2012

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB 704 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 80(Ι)/2017 Αρ. 4608, 30.6.2017 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Μαρούσι, Ιούλιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, 24.7.2015 Ν. 138(Ι)/2015 138(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 328,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN 1.1 Τερματισμός Kλήσεων στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της MTN 1.1.1. Ο τερματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ: 1) ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΟΙΚ. 26634/924/3-5-2007 «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

παρεχομένων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

παρεχομένων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3587 Κ.Δ.Π. 435/2005 Αρ. 4033, 16.9.2005 Αριθμός 435 ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠίΚΟIΝΩΝίΩΝ ΚΑί ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ γπηρεσiων ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 136 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας.

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας. Αθήνα, 30/05/2008 Σελ.: 10 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κώδικα εοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 30-11-2017 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 837/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.696/115/11-7- 2013 «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομικό Έτος» σημαίνει την περίοδο που αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους

«Οικονομικό Έτος» σημαίνει την περίοδο που αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους Κ.Δ.Π. 367/2017 10/11/2017 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)/2008 N.103(I)/2009 Ν.51(Ι)/2012 N. 160(I)/2013 N.77(I)/2014 N.104(I)/2016 N.112(I)/2016

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Τις πρόνοιες του άρθρου 114 του Νόμου.

(δ) Τις πρόνοιες του άρθρου 114 του Νόμου. Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Διάταγμα αναφορικά με την περί Καθορισμού Ειδικών Τιμολογιακών πακέτων για άτομα με χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004 (Αρ. Φακέλου 16.07.002.002.009) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (Α) ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ (Ι) 1213 Κ.Δ.Π. 144/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 144 Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 26 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 13-1-2009 ΑΡΙΘ. AΠ: 506/037 ΑΠΟΦΑΣΗ «Κανονισμός για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων παροχής πρόσβασης και διασύνδεσης, κατ εφαρμογή των άρθρων 41, παρ. 3 και 42, παρ. 3 του ν. 3431/2006» H

Διαβάστε περισσότερα

1937 Κ.Δ.Π. 327/2003

1937 Κ.Δ.Π. 327/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 1936 Κ.Δ.Π. 327/2003 Αρ. 3707, 24.4.2003 Αριθμός 327 Οι περί Υπολογισμού Κόστους και Τελών Αδεσμόποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο του Κανονισµού Εισαγωγής της Προεπιλογής Φορέα στην Ελληνική Αγορά

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο του Κανονισµού Εισαγωγής της Προεπιλογής Φορέα στην Ελληνική Αγορά Μαρούσι, 8-12-2005 AΠ. : 366/48 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο του Κανονισµού Εισαγωγής της Προεπιλογής Φορέα στην Ελληνική Αγορά Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 422 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 52(Ι)/2017 Αρ. 4603, 2.6.2017 Ο περί Kοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κ..Π.343/2004 Απόφαση Επιτρόπου 2/2004 Αρ. Εφ.3847, 30 Απριλίου 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Απόφαση αναφορικά µε την εισαγωγή ενδιάµεσης λύσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 18, 20 και 152 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-3-2002 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 248/69 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανακοίνωση της ΕΕΤΤ σχετικά µε τις Υποχρεώσεις των Οργανισµών µε Σηµαντική Θέση στην Αγορά των ηµόσιων ικτύων Κινητής Τηλεφωνίας και των ηµόσιων Υπηρεσιών Κινητής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 72/2017 Αρ. 5001, Αριθμός 72 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 72/2017 Αρ. 5001, Αριθμός 72 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 532 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 72/2017 Αρ. 5001, 3.3.2017 Αριθμός 72 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 18, 20 και 152 του περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012 Αρ. 4334, 25.5.2012 54(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς περαιτέρω εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL 1.1. Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ. 366/48/8-12- 2005 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 354/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3455 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 354 Οι περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ επί του Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης Σεπτέμβριος 2008

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ επί του Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης Σεπτέμβριος 2008 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ επί του Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης Σεπτέμβριος 2008 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σελ. 1 από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4353 Κ.Δ.Π. 570/2005 Αρ. 4058, 16.12.2005 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CALLSAT

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CALLSAT ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CALLSAT 1.1 Τερματισμός Kλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο της CallSat 1.1.1 Ο τερματισμός κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CABLENET 1.1. Τερµατισµός κλήσεων στο Σταθερό Τηλεφωνικό Δίκτυο της Cablenet 1.1.1. Ο τερµατισµός κλήσεων στο Σταθερό Τηλεφωνικό Δίκτυο της Cablenet θα περιλαµβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 97(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 2016

Αριθμός 97(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 2016 863 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 97(Ι)/2017 Αρ. 4612, 14.7.2017 Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την Προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης. Παρατηρήσεις επί του προτεινόμενου Σχεδίου

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την Προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης. Παρατηρήσεις επί του προτεινόμενου Σχεδίου Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την Προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης Παρατηρήσεις επί του προτεινόμενου Σχεδίου Με το παρόν, η Εταιρεία μας ON TELECOMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1184 Κ.Δ.Π. 140/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 140 Ο ΠΕΡΙ PYΘl\1IΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΙΠΙΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων, 20 (θ), 117 (4)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2007 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση έχει ετοιμαστεί από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Σύνοψη... 2 Μέρος Α. Ισχύουσα νομοθεσία... 3 Α.1 Οδηγία 2009/136/ΕΚ και νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2002.

(Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2002. Ε.Ε. Παρ. III(I) 6333 Κ.Δ.Π. 653/2002 Αρ. 3670, 31.12.2002 Αριθμός 653 Οι περί Ποιότητας Υπηρεσιών (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης 2002 και λοιπά ζητήµατα ιασύνδεσης ενόψει της προετοιµασίας του ΥΠ 2003

Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης 2002 και λοιπά ζητήµατα ιασύνδεσης ενόψει της προετοιµασίας του ΥΠ 2003 Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης 2002 και λοιπά ζητήµατα ιασύνδεσης ενόψει της προετοιµασίας του ΥΠ 2003 Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης Μαρούσι, 29 Οκτωβρίου 2002 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΕΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΜVNO) & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ESP)

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΕΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΜVNO) & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ESP) ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΕΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΜVNO) & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ESP) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Σύνοψη... 2 Μέρος Α. Ισχύον νομοθετικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 1999 έως 2015

Οι Περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 1999 έως 2015 Ανεπίσημη Ενοποίηση των περί της Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 με τον περί της Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 1999 («βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 204(Ι)/2012 204(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο. ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ.. /..(έτος) για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης. (µήνας) 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο. ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ.. /..(έτος) για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης. (µήνας) 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ.. /..(έτος) για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης (µήνας) 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α Εισαγωγή.. ΑΡΘΡΟ 1. Ορισµοί.. ΑΡΘΡΟ 2. Τόπος

Διαβάστε περισσότερα