ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

2 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΏΝ ΟΡΩΝ, ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΌΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Περιγραφή της προόδου υλοποίησης του προγράμματος ανά σύνολο Αξόνων, Άξονα προτεραιότητας και Μέτρο Σύνολο του Προγράμματος Άξονας Προτεραιότητας 1 «Διασυνοριακές ύποδομές» Άξονας Προτεραιότητας 2 «Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση» Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ποιότητα ζωής - Περιβάλλον» Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνική βοήθεια» Ποσοτικοποίηση και ανάλυση των δεικτών υλοποίησης σε σχέση με τους στόχους του Προγράμματος Aιτιολόγηση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων του προγράμματος και του Συμπληρώματος προϋπολογισμού Όροι εφαρμογής, δυσκολίες και ενέργειες αντιμετώπισης Ανάλυση χρηματοδοτικής προόδου, στοιχεία επηρεασμού εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ερμηνεία των χρηματοδοτικών δεικτών ως προς την πρόοδο υλοποίησης Σύγκριση της προόδου ως προς τις προβλέψεις που είχαν προγραμματισθεί εκ των προτέρων. Διορθωτικές ενέργειες Παρουσίαση χρηματοοικονομικών τεχνικών που εφαρμόστηκαν (κρατικές ενισχύσεις) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Σύνδεση του Προγράμματος με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2006 ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ

3 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρουσίαση των ενεργειών παρακολούθησης και αξιολόγησης. Προβλήματα κατά την υλοποίηση και ενέργειες αντιμετώπισής τους Κατάσταση, εξέλιξη και προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Καθοδήγησης Παρουσίαση της κατάστασης και των προβλημάτων που έχουν ανακύψει κατά τη συλλογή στοιχείων για τη μέτρηση των δεικτών και τρόπος αντιμετώπισής τους Επιτευχθείσα πρόοδος σε ειδικά θέματα (περιβάλλον, ανταγωνισμός, ισότητα ευκαιριών) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ αναλυση ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΑΝΆ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ ΠΊΝΑΚΑΣ 2: ΔΕΊΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΎ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΠΊΝΑΚΑΣ 3: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΌΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΝΆ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ & ΜΈΤΡΟ (ΔΑΠΆΝΕΣ ΣΩΡΕΥΤΙΚΆ) ΠΊΝΑΚΑΣ 4: ΑΙΤΉΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΏΝ ΚΑΙ ΕΙΣΡΟΈΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΉΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ (ΕΤΠΑ) ΠΊΝΑΚΑΣ 5: ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΝΌΝΑ Ν ΠΊΝΑΚΑΣ 6: ΕΠΙΤΌΠΙΟΙ ΈΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΆ ΤΟ ΠΊΝΑΚΑΣ 7: ΣΥΝΟΠΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝΤΑΓΜΈΝΑ ΈΡΓΑ

5 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Η Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης του Προγράμματος Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας » για το έτος 2006, σύμφωνα με το Άρθρο 37 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 «Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία», καθώς και σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Νόμου 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και Έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», συντάσσεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. και, μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή Παρακολούθησης, υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα Έκθεση περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε κεφάλαια, στα οποία παρουσιάζονται τα στοιχεία, που καθορίζει για τις Ετήσιες Εκθέσεις ο Κανονισμός 1260/99 (άρθρο 37): Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις σημαντικότερες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις, που έλαβαν χώρα εντός του έτους 2006, καθώς και τις σημαντικότερες μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στις Εθνικές, Περιφερειακές και Τομεακές Πολιτικές, επιχειρώντας τη σκιαγράφηση των μεταβολών των γενικών όρων, που κρίνονται σημαντικοί για την εκτέλεση του Προγράμματος. Το δεύτερο κεφάλαιο καταγράφει συνοπτικά την επιτευχθείσα πρόοδο στην εφαρμογή των Αξόνων Προτεραιότητας και των Μέτρων του Προγράμματος τόσο κατά τη διάρκεια του 2006 όσο και από την έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος (πορεία υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο, ποσοτικοποίηση στόχων και καθορισμός δεικτών εκροών και αποτελέσματος). Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τη δημοσιονομική εκτέλεση του Προγράμματος, όπου παρατίθενται χρηματοδοτικά στοιχεία και Πίνακες για το σύνολο του Προγράμματος, αλλά και για κάθε Άξονα και Μέτρο ξεχωριστά. Το τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει τα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του Προγράμματος Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ- ΠΓΔΜ, καθώς επίσης τις αρμοδιότητες και τη διάρθρωση των φορέων που 5

6 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2006 συμμετέχουν στη διαχείριση του Προγράμματος. Επιπρόσθετα, παρατίθεται η πρόοδος του Προγράμματος ως προς τις διαδικασίες καθορισμού και έγκρισης των κριτηρίων ένταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος, ενώ γίνεται και συστηματική καταγραφή των ελέγχων, που πραγματοποιήθηκαν εντός του Παρουσιάζονται επίσης τα προβλήματα, που αντιμετωπίστηκαν κατά το 2006, και τα θέματα Τεχνικής Βοήθειας και Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Προγράμματος. Το πέμπτο κεφάλαιο εξετάζει τόσο τη συμβατότητα της εφαρμογής του Προγράμματος και των επιμέρους Αξόνων και Μέτρων με τις Κοινοτικές Πολιτικές όσο και τη συνάφεια αυτού με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα, που υλοποιούνται στην επιλέξιμη γεωγραφική περιοχή των εμπλεκόμενων κρατών. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα INTERREG III A / CARDS Ελλάδα - ΠΓΔΜ εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Απόφαση υπ αριθμ. Ε(2002) 118/ Με βάση τα νέα δεδομένα, που διαμορφώθηκαν από την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα Κράτη Μέλη υπ αριθμ. COM (2003) 393/ «Ανοίγοντας το δρόμο για ένα νέο μέσο γειτνίασης», δρομολογήθηκε και υλοποιήθηκε η αναθεώρηση και η εναρμόνιση του Προγράμματος, η οποία, σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο που αφορά στο Νέο Μέσο Γειτνίασης, οδήγησε στην μετατροπή του Προγράμματος σε Πρόγραμμα Γειτνίασης. Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Γειτνίασης Ελλάδα-ΠΓΔΜ αφού εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος στις 11 Δεκεμβρίου 2006 υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Με την Απόφαση υπ αριθμ. Ε(2006) 394/ 06/02/2006 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τροποποιήθηκε η απόφαση Ε(2002) 118/ και το Πρόγραμμα μετατρέπεται σε «Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ ΠΓΔΜ». ΣΤΟΧΟΙ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Η περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος περιλαμβάνει: Για την Ελλάδα τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (Νομοί Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας) και Δυτικής Μακεδονίας (Νομός Φλωρίνης). 6

7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2006 Για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας τους Δήμους: Μπακ, Μπίστρικα, Μπίτολα, Μπόγκντανσι, Μποσίλοβο, Βαλάντοβο, Βιτόλιστε, Γευγελί, Ντεμίρ Κάπγια, Ντομπρούσεβο, Καβαρντάσι, Κονοπίστε, Κούκλις, Μιράβσι, Μούρτινο, Νόβασι, Νόβο Σέλο, Πρίλεπ, Ρέζεν, Σταρ Ντόριαν, Σταραβίνα, Τοπολκάνι, Κάπαρι, Οχρίδα, Στρουμίτσα. Η αναπτυξιακή στρατηγική του Προγράμματος οδήγησε στη διαμόρφωση του Γενικού Στόχου του, που είναι η «προαγωγή της περιοχής σε ένα στρατηγικό σημείο ειρήνης, μια διαδικασία αειφόρου ανάπτυξης και διεύρυνσης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στις ενδότερες περιοχές των Βαλκανίων». Ο βραχυπρόθεσμος (σε σχέση με την προγραμματική περίοδο ) επιχειρησιακός στόχος του προγράμματος είναι «Η ενίσχυση της συνεργασίας στην περιοχή σε κοινωνικοοικονομικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ώστε αυτή να καταστεί ανταγωνιστική στο νέο Περιβάλλον που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής χερσονήσου». Από τα παραπάνω προκύπτουν οι ακόλουθοι ειδικοί στόχοι: Άρση της γεωγραφικής και επικοινωνιακής περιθωριοποίησης της περιοχής Βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων Οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και προώθηση της απασχόλησης Λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών επιδράσεων/ επιπτώσεων Το Πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερεις (4) Άξονες Προτεραιότητας και δέκα (10) Μέτρα. Ο κάτωθι πίνακας παρουσιάζει τους Άξονες Προτεραιότητας και τα Μέτρα του Προγράμματος: 7

8 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2006 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Μ1.1 Υποδομές μεταφορών Μ1.2 Βελτίωση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων Μ2.1 Ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την προώθηση ΑΞΟΝΑΣ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ διασυνοριακής συνεργασίας Μ2.2 Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού/ Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών και τουριστικών πόρων Μ2.3 Ανθρώπινοι πόροι και προώθηση της απασχόλησης Μ3.1. Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασία, ανάδειξη και διαχείριση του ΑΞΟΝΑΣ3: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ φυσικού περιβάλλοντος Μ3.2. Προστασία της υγείας Μ3.4 Συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας ΑΞΟΝΑΣ4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Μ4.1. Διαχείριση του Προγράμματος Μ4.2. Τεχνική υποστήριξη 8

9 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στον ακόλουθο Πίνακα αποτυπώνονται τα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία για το σύνολο του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας.

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 1:Χρηματοιοκονομικά στοιχεία του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας ποσά σε Ευρώ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ CARDS ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΛΟΙΠΑ 1(2+8) 2(3+5) 3(=4) 4 5(6+7) ΑΞΟΝΑΣ M M ΑΞΟΝΑΣ M M M ΑΞΟΝΑΣ M M Μ ΑΞΟΝΑΣ Μ Μ ΣΥΝΟΛΟ

11 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Έκθεση του Προγράμματος αφορά το έτος 2006 και ότι αναλύονται εκτενώς τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης, προκύπτει το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν σημαντικές κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υλοποίηση της παρέμβασης. Σε κάθε περίπτωση, η Περιφερειακή Πολιτική καθ όλο το 2006 συνέχισε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, ενισχύοντας τις υποδομές και τις επενδύσεις στις πιο μειονεκτικές περιοχές, παρά το γεγονός ότι όλο και μεγαλύτερο μέρος των πολιτικών ασκούνταν σε συντονισμένο επίπεδο μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν των έργων/ δράσεων, που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Γ Προγραμματικής Περιόδου για τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., η Ελλάδα εφαρμόζει το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού Προγράμματος, προϋποθέτει συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν το μακροοικονομικό πλαίσιο της Χώρας, ενώ ταυτόχρονα στοχεύουν στη βελτίωση των αναπτυξιακών προοπτικών, αυξάνοντας την κινητικότητα των παραγωγικών συντελεστών και τη δυνατότητα προσαρμογής των αγορών στις συνθήκες της ενιαίας αγοράς, της τεχνολογικής προόδου και της μεταβολής του οικονομικού κύκλου. Οι παραπάνω δράσεις είναι συναφείς με τις προβλεπόμενες από το Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ δράσεις και συμβάλλουν θετικά στην υλοποίησή τους.

12 1.2. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Το κυριότερο νομοθετικό έργο, που τέθηκε σε ισχύ κατά το 2006 και αφορά στην υλοποίηση των παρεμβάσεων του Προγράμματος Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ- ΠΓΔΜ, έχει ως ακολούθως: Κανονισμός της Επιτροπής 1998/2006 της για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS) Κανονισμός της Επιτροπής 1976/2006 της για παράταση της προθεσμίας ισχύος των Κανονισμών 2204/2002, 70/2001 και 68/2001 Κανονισμός της Επιτροπής 1628/2006 της για τις εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα ΚΥΑ /ΥΔ 6285/ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. Όπως ήδη αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, κατά το έτος 2006 δεν υπήρξαν σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές ή πολιτικές εξελίξεις στον ελληνικό ή ευρωπαϊκό χώρο που να επηρεάζουν την εφαρμογή του Προγράμματος Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ. 12

13 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Περιγραφή της προόδου υλοποίησης του προγράμματος ανά σύνολο Αξόνων, Άξονα προτεραιότητας και Μέτρο Η παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος ακολουθεί τη δομή που έχει το Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ, επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτόν την αρτιότερη αποτύπωση της προόδου του Προγράμματος σε σχέση με τους στόχους, που είχαν τεθεί, και τον αρχικό προγραμματισμό. Αρχικά, σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρου, παρουσιάζονται οι στόχοι των προβλεπόμενων δράσεων, ο συνολικός προϋπολογισμός και η χρηματοοικονομική βαρύτητα του κάθε Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρου. Στη συνέχεια, αποτυπώνεται η πορεία υλοποίησης βάσει του συνολικού προϋπολογισμού δημοσιευμένων προσκλήσεων προς Τελικούς Δικαιούχους, των ενταγμένων έργων και των δαπανών, που είναι δηλωμένες στο ΟΠΣ έως 31/12/2006. Σύνολο του Προγράμματος Ενεργοποίηση Η ενεργοποίηση των Αξόνων του Προγράμματος για την περίοδο έχει ως εξής: Κατά το έτος 2006 το Πρόγραμμα παρουσίασε μεγάλη πρόοδο ως προς την ενεργοποίησή του, τις εντάξεις έργων, την φυσική υλοποίηση, την οικονομική απορρόφηση καθώς και την οργάνωση των Μηχανισμών Διαχείρισης και παρακολούθησής του. 13

14 Εντός του έτους δημοσιεύθηκε η Κοινή Πρόσκληση με αριθμό Π1/ / ΥΔ10796/ με ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχονταν σε για την ελληνική πλευρά και για την πλευρά της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και αφορούσε στα Μέτρα 1.1,1.2,2.1,2.2,3.1 και 3.2. Στον Πίνακα 1 (που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ) εμφανίζονται τα στοιχεία ενεργοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας και ανά Μέτρο μέχρι το τέλος του Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης/ Ένταξη πράξεων Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΣ η δέσμευση της Δημόσιας Δαπάνης των ενταγμένων έργων έως τις 31/12/2006, ανέρχεται στο 97,10% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος με προϋπολογισμό Στον Πίνακα 1 (που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ) εμφανίζονται τα στοιχεία των ενταγμένων έργων και των δαπανών τους (με βάση την ημερομηνία καταχώρησης στο ΟΠΣ) ανά Άξονα Προτεραιότητας και ανά Μέτρο μέχρι το τέλος του Στο Παράρτημα ΙV επισυνάπτεται πίνακας των ενταγμένων έργων και των πληρωμών τους για το σύνολο του Προγράμματος μέχρι τέλος Ιανουαρίου Επισημαίνεται ότι ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στα οικονομικά στοιχεία με τα αντίστοιχα στοιχεία του Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ επειδή, όπως ήδη αναφέρθηκε, στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι δηλώσεις δαπανών σε προγραμματικό επίπεδο μέχρι 31/12/2006 Οικονομική/ δημοσιονομική πρόοδος Οι δηλωθείσες στο ΟΠΣ δαπάνες μέχρι 31/12/2006 ανέρχονται σε (Δημόσια Δαπάνη) και αντιστοιχούν στο 53,45% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ. Στον Πίνακα 1 (που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ), εμφανίζονται ανά Μέτρο και Άξονα Προτεραιότητας οι δηλωθείσες και πιστοποιηθείσες δαπάνες μέχρι το τέλος του (στοιχεία «Πίνακα 10»). 14

15 Επίσης στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθεται ο πλήρης «Πίνακας 10» για το έτος 2006 και για το σύνολο της Προγραμματικής Περιόδου

16 Άξονας Προτεραιότητας 1 «Διασυνοριακές ύποδομές» Στόχοι Οι βασικοί στόχοι του Άξονα προτεραιότητας 1 είναι οι ακόλουθοι: 1. Άρση της απομόνωσης της διασυνοριακής περιοχής και βελτίωση των συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης ανθρώπων και αγαθών 2. Ανάδειξη των παραμεθόριων περιοχών ως πύλες εξόδου-εισόδου προς την ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο 3. Αντιμετώπιση φαινόμενων λαθρομετανάστευσης, λαθρεμπορίου και παράνομων δραστηριοτήτων, που εμποδίζουν την ανάπτυξή της επιλέξιμης περιοχής Περιεχόμενο Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 υλοποιείται με δύο Μέτρα: ΜΕΤΡΟ 1.1 ΜΕΤΡΟ 1.2 Υποδομές μεταφορών Βελτίωση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή 0 Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του ΑΠ1 ανέρχεται στο 57% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος 16

17 Μέτρο 1.1 Υποδομές μεταφορών Αντικείμενο Ο βασικός στόχος του Μέτρου 1.1 είναι η βελτίωση των υποδομών μεταφορών μέσω παρεμβάσεων που αφορούν σε έργα οδοποιίας, όπως μελέτες, διανοίξεις, κατασκευές ανισόπεδων κόμβων, κατασκευές σηράγγων, βελτιώσεις υφιστάμενης χάραξης δρόμων, παρακάμψεις, διαπλατύνσεις, κατασκευές γεφυρών, καθώς και στην κατασκευή νέων χαράξεων. Επιπλέον, δίδεται έμφαση στη βελτίωση/ εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών υποδομών (μελέτες, βελτίωση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων γραμμών). Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή 0 Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 1.1. ανέρχεται στο 79% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 1. Ενεργοποίηση Κατά το 2006 ενεργοποιήθηκε το σύνολο των δράσεων του Μέτρου 1.1. του Άξονα Προτεραιότητας 1 με τη δημοσίευση της Κοινής Πρόσκλησης Π1/ / ΥΔ10796/ με ημερομηνία έναρξης 21/11/2006. Σημειώνεται ότι λόγω της διαφορετικής νομοθεσίας, που διέπει τα δύο χρηματοδοτικά μέσα (ΕΤΠΑ, CARDS), η ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης είναι διαφορετική για κάθε χώρα (για την ελληνική πλευρά 21/12/2006 και για την πλευρά της ΠΓΔΜ 21/02/2007).Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης ανήλθε στα με συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ και με συγχρηματοδότηση CARDS. 17

18 ποσά σε ευρώ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 1.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΡΙΘΜ Π/Υ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 1.1 ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΚ Ν Ν Σ ΜΕΤΡΟΥ Σ ΜΕΤΡΟΥ Λ. (2006) ( ) (2006) ( ) (2006) % % =(4/2) 7=(5/2) Υποδομές μεταφορ ών % 107%* ΣΥΝΟΛΟ % 107%* *Υπερδέσμευση υπάρχει για λόγους καθαρά λειτουργικούς Ένταξη Πράξεων Κατά το 2006 εγκρίθηκε προς ένταξη με γραπτή διαδικασία ένα (1) έργο, συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό ποσά σε ευρώ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (2006) Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ (4/2) 7(5/2) Υποδομές μεταφορών % 75% ΣΥΝΟΛΟ % 75% Οικονομική πρόοδος Οι δηλωθείσες δαπάνες (Δημόσια Δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως 31/12/2006, ανέρχονται σε ,86, ήτοι ποσοστό 57,69% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. Ως εκ τούτου συνάγεται η ικανοποιητική πορεία του. Εάν ληφθεί υπόψη ότι το συγκεκριμένο Μέτρο δεσμεύει το 79% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, συνάγεται ότι η καλή πορεία αυτού του Μέτρου επηρεάζει σημαντικά την συνολική πορεία του Προγράμματος. 18

19 ποσά σε ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (3/2) 6(4/2) Υποδομές Μεταφορών % 58% ΣΥΝΟΛΟ % 58% Μέτρο 1.2 Βελτίωση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων Αντικείμενο Ο βασικός στόχος του Μέτρου 1.2 είναι η βελτίωση αναβάθμιση των συστημάτων παρακολούθησης και των διοικητικών διαδικασιών, που θα συνδράμουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, που παρουσιάζονται στη διασυνοριακή περιοχή από τις παράνομες δραστηριότητες, ώστε τα σύνορα να λειτουργήσουν ως πύλες επικοινωνίας για την ελεύθερη ροή πολιτών και προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η κατασκευή νέων μεθοριακών σταθμών, η βελτίωση των υφισταμένων μεθοριακών σταθμών, ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού των αρμόδιων αστυνομικών και τελωνειακών παραμεθόριων υπηρεσιών και η δημιουργία δικτύων συνεργασίας για την ασφαλή διακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή 0 19

20 Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 1.2 ανέρχεται στο 21% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 1. Ενεργοποίηση Κατά το 2006 το Μέτρο 1.2. του Άξονα Προτεραιότητας 1 ενεργοποιήθηκε με τη δημοσίευση της Κοινής Πρόσκλησης Π1/ / ΥΔ10796 / με ημερομηνία έναρξης 21/11/2006. Σημειώνεται ότι λόγω της διαφορετικής νομοθεσίας, που διέπει τα δύο χρηματοδοτικά μέσα (ΕΤΠΑ, CARDS), η ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης είναι διαφορετική για κάθε χώρα (για την ελληνική πλευρά 21/12/2006 και για την πλευρά της ΠΓΔΜ 21/02/2007). Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης ανήλθε στα με συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ. ποσά σε ευρώ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 1.2 ΜΕΤΡΟ 1.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟ Σ ΠΡΟΣΚΛ. (2006) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (2006) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩ Ν ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (2006) % ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ( ) % =(4/2) 7=(5/2) Βελτίωση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων % 107% ΣΥΝΟΛΟ % 107%* *Υπερδέσμευση υπάρχει για λόγους καθαρά λειτουργικούς Ένταξη Πράξεων Κατά το 2006 εγκρίθηκε προς ένταξη με γραπτή διαδικασία ένα (1) έργο, συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό

21 ποσά σε ευρώ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (2006) Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ (4/2) 7(5/2) Βελτίωση ασφάλειας εξωτερικών συνόρων της των % 84% ΣΥΝΟΛΟ % 84% Οικονομική πρόοδος Οι δηλωθείσες δαπάνες (Δημόσια Δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως 31/12/2006, ανέρχονται σε , ήτοι ποσοστό 83% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. ποσά σε ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (3/2) 6(4/2) Βελτίωση της ασφάλειας των % 83% εξωτερικών συνόρων ΣΥΝΟΛΟ % 83% 21

22 Άξονας Προτεραιότητας 2 «Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση» Στόχοι Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 2 είναι: α) η υποστήριξη διασυνοριακών επιχειρηματικών συνεργασιών για την ενίσχυση του οικονομικού ιστού της επιλέξιμης περιοχής, β) η υποστήριξη των διασυνοριακών δομών για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και τη δημιουργία κοινών συστημάτων αειφορικής διαχείρισης, γ) η ανάδειξη της πολιτισμικής ταυτότητας της περιοχής και η ενίσχυση των πολιτιστικών ανταλλαγών, και δ) η προώθηση της απασχόλησης και των ίσων ευκαιριών με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και έρευνας στη διασυνοριακή περιοχή. Περιεχόμενο Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 υλοποιείται με τρία Μέτρα: ΜΕΤΡΟ 2.1 ΜΕΤΡΟ 2.2 ΜΕΤΡΟ 2.3 Ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την προώθηση διασυνοριακής διαδικασίας Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού/ Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών και τουριστικών πόρων Ανθρώπινοι πόροι και προώθηση της απασχόλησης Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή

23 Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του ΑΠ2 ανέρχεται στο 17% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Μέτρο 2.1 Ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την προώθηση διασυνοριακής συνεργασίας Αντικείμενο Οι βασικοί στόχοι του Μέτρου 2.1 είναι α) η τόνωση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας, β) η διαμόρφωση κοινών αντιλήψεων και δομών, γ) η ανάληψη κοινών δράσεων από επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε κλάδους κοινού ενδιαφέροντος και δ) η ανάπτυξη διασυνοριακών δικτύων οικονομικών σχέσεων. Οι προτεραιότητες του Μέτρου ιεραρχούνται ως εξής: α) υλοποίηση επενδύσεων στους τομείς της μεταποίησης (βιομηχανία, βιοτεχνία, οικοτεχνία) και των υπηρεσιών β) ενίσχυση δράσεων για την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας γ) ενίσχυση συλλογικών φορέων για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή

24 Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 2.1 ανέρχεται στο 28% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 2. Ενεργοποίηση Κατά το 2006 το Μέτρο 2.1 του Άξονα Προτεραιότητας 2 ενεργοποιήθηκε με τη δημοσίευση της Κοινής Πρόσκλησης Π1/ / ΥΔ10796 / με ημερομηνία έναρξης 21/11/2006. Σημειώνεται ότι λόγω της διαφορετικής νομοθεσίας, που διέπει τα δύο χρηματοδοτικά μέσα (ΕΤΠΑ, CARDS), η ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης είναι διαφορετική για κάθε χώρα (για την ελληνική πλευρά 21/12/2006 και για την πλευρά της ΠΓΔΜ 21/02/2007). Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης ανήλθε στα με συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ και (για το σύνολο του Άξονα 2) με συγχρηματοδότηση CARDS. ποσά σε ευρώ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 2.1 ΜΕΤΡΟ 2.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟ Σ ΠΡΟΣΚΛ. (2006) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (2006) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩ Ν ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (2006) % ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ( ) % =(4/2) 7=(5/2) Ενίσχυση επιχειρηματικ ών δραστηριοτήτ ων για την προώθηση διασυνοριακή ς συνεργασίας % 22% ΣΥΝΟΛΟ % 22% Ένταξη Πράξεων Κατά το έτος 2006 δεν εντάχθηκαν έργα στο Μέτρο

25 Οικονομική πρόοδος Το Μέτρο 2.1 δεν παρουσιάζει απορρόφηση κατά τη διάρκεια του έτους Μέτρο 2.2 Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού/ Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών και τουριστικών πόρων Αντικείμενο Οι βασικοί στόχοι του Μέτρου 2.2 είναι α) η ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού ως οικονομική βάση διασυνοριακής συνεργασίας, ειδικότερα στο πεδίο της ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε ζητήματα προώθησης-προβολής του τουριστικού προϊόντος, και β) η ανάδειξη και αξιοποίηση των κοινών ιστορικών και πολιτισμικών στοιχείων της διασυνοριακής περιοχής και η προώθηση σύγχρονων μορφών πολιτισμού, κυρίως όσων μπορούν να συγκροτηθούν ως πολιτιστικό προϊόν, ικανών να συμβάλουν στην τουριστική ανάπτυξη. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 2.2 ανέρχεται στο 54% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 2. Ενεργοποίηση Κατά το 2006 το Μέτρο 2.2 του Άξονα Προτεραιότητας 2 ενεργοποιήθηκε με τη δημοσίευση της Κοινής Πρόσκλησης Π1/ / ΥΔ10796 / με ημερομηνία έναρξης 21/11/2006. Σημειώνεται ότι λόγω της διαφορετικής 25

26 νομοθεσίας, που διέπει τα δύο χρηματοδοτικά μέσα (ΕΤΠΑ, CARDS), η ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης είναι διαφορετική για κάθε χώρα (για την ελληνική πλευρά 21/12/2006 και για την πλευρά της ΠΓΔΜ 21/02/2007). Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης ανήλθε στα με συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ και (για το σύνολο του Άξονα 2) με συγχρηματοδότηση CARDS. ποσά σε ευρώ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 2.2 ΜΕΤΡΟ 2.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟ Σ ΠΡΟΣΚΛ. (2006) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (2006) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩ Ν ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (2006) % ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ( ) % =(4/2) 7=(5/2) Ανάπτυξη εναλλακτικώ ν μορφών τουρισμού/ Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών και τουριστικών πόρων % 78% ΣΥΝΟΛΟ % 78% 26

27 Ένταξη Πράξεων Κατά το 2006 εγκρίθηκαν προς ένταξη με γραπτή διαδικασία εννιά (9) έργα, συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό ποσά σε ευρώ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (2006) Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩ Ν ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Σ Π/Υ (4/2) 7(5/2) Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού/ Ανάδειξη προβολή πολιτιστικών τουριστικών πόρων και και % 57% ΣΥΝΟΛΟ % 57% Οικονομική πρόοδος Οι δηλωθείσες δαπάνες (Δημόσια Δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως 31/12/2006 ανέρχονται σε ,26, ήτοι ποσοστό 3% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης. ποσά σε ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 2.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (3/2) 6(4/2) Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού/ Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών και τουριστικών ,27% 3% πόρων ΣΥΝΟΛΟ ,27% 3% 27

28 Μέτρο 2.3 Ανθρώπινοι πόροι και προώθηση της απασχόλησης Αντικείμενο Ο βασικός στόχος του Μέτρου 2.3 είναι να υποστηριχθεί το ανθρώπινο δυναμικό, στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας για τη δημιουργία τοπικής αγοράς εργασίας, που θα προωθεί ίσες ευκαιρίες για νέους και γυναίκες, ώστε να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα μείωσης του υψηλού ποσοστού ανεργίας. Προτεραιότητες του Μέτρου είναι α) η υλοποίηση δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης του εργατικού δυναμικού, ιδιαίτερα σε νέες τεχνολογίες, β) η ανάπτυξη της τοπικής αγοράς εργασίας και γ) η υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων για την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή 0 Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 2.3 ανέρχεται στο 19% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 2. Ενεργοποίηση Κατά το 2006 το Μέτρο 2.1 του Άξονα Προτεραιότητας 2 ενεργοποιήθηκε με τη δημοσίευση της Κοινής Πρόσκλησης Π1/ / ΥΔ10796 / με ημερομηνία έναρξης 21/11/2006. Σημειώνεται ότι λόγω της διαφορετικής νομοθεσίας, που διέπει τα δύο χρηματοδοτικά μέσα (ΕΤΠΑ, CARDS), η ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης είναι διαφορετική για κάθε χώρα (για την ελληνική πλευρά 28

29 21/12/2006 και για την πλευρά της ΠΓΔΜ 21/02/2007). Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης ανήλθε στα με συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ και (για το σύνολο του Άξονα 2) με συγχρηματοδότηση CARDS. ποσά σε ευρώ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 2.3 ΜΕΤΡΟ 2.3 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟ Σ ΠΡΟΣΚΛ. (2006) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (2006) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩ Ν ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (2006) % ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ( ) % =(4/2) 7=(5/2) Ανθρώπινοι Πόροι και την Προώθηση της Απασχόληση ς % 89% ΣΥΝΟΛΟ % 89% Ένταξη Πράξεων Κατά το 2006 εγκρίθηκε προς ένταξη με γραπτή διαδικασία ένα (1) έργο, συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό ποσά σε ευρώ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.3 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (2006) Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩ Ν ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Σ Π/Υ (4/2) 7(5/2) Ανθρώπινοι πόροι και προώθηση της απασχόλησης % 82% ΣΥΝΟΛΟ % 82% 29

30 Οικονομική πρόοδος Το Μέτρο 2.3 δεν παρουσιάζει απορρόφηση κατά τη διάρκεια του έτους 2006 Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ποιότητα ζωής - Περιβάλλον» Αντικείμενο Οι σκοποί του Άξονα Προτεραιότητας 3 είναι οι εξής: Η μείωση του περιφερειακού χαρακτήρα των επιλέξιμων περιοχών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους και την ενίσχυση του αισθήματος προστασίας και υποστήριξής που τους παρέχεται Η βελτίωση των συστημάτων προστασίας και των δομών διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής δυναμικής της διασυνοριακής περιοχής Η βελτίωση των υποδομών αποχέτευσης υγρών και στερεών αποβλήτων Η βελτίωση προστατευόμενων φυσικών περιοχών. Περιεχόμενο Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 υλοποιείται με τρία Μέτρα: ΜΕΤΡΟ 3.1 ΜΕΤΡΟ 3.2 ΜΕΤΡΟ 3.4 Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασία, προώθηση και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος Προστασία της υγείας Συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας Σημειώνεται ότι το Μέτρο 3.3 συγχωνεύτηκε με το Μέτρο

31 Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Λοιπή Συμμετοχή Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική Βαρύτητα του ΑΠ3 ανέρχεται στο 23% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Μέτρο 3.1 Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασία, ανάδειξη και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος Αντικείμενο Κύριοι στόχοι του Μέτρου είναι: Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας όσον αφορά στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διάθεσης λυμάτων και στερεών αποβλήτων και τη διαχείριση αποβλήτων Συμβολή στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στην προστασία του περιβάλλοντος Ενίσχυση της αειφόρου διαχείρισης των οικοσυστημάτων και των υδάτινων πόρων μέσω κοινών διασυνοριακών πρωτοβουλιών και δράσεων Αποτελεσματική αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών με τη δημιουργία διασυνοριακών συστημάτων παρέμβασης εκτάκτου ανάγκης 31

32 Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Λοιπή Συμμετοχή Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 3.1 ανέρχεται στο 83% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 3. Ενεργοποίηση Κατά το 2006 το Μέτρο 3.1 του Άξονα Προτεραιότητας 3 ενεργοποιήθηκε με τη δημοσίευση της Κοινής Πρόσκλησης Π1/ / ΥΔ10796 / με ημερομηνία έναρξης 21/11/2006. Σημειώνεται ότι λόγω της διαφορετικής νομοθεσίας, που διέπει τα δύο χρηματοδοτικά μέσα (ΕΤΠΑ, CARDS), η ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης είναι διαφορετική για κάθε χώρα (για την ελληνική πλευρά 21/12/2006 και για την πλευρά της ΠΓΔΜ 21/02/2007). Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης ανήλθε στα με συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ και με συγχρηματοδότηση CARDS. 32

33 ποσά σε ευρώ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 ΜΕΤΡΟ 3.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟ Σ ΠΡΟΣΚΛ. (2006) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (2006) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩ Ν ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (2006) % ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ( ) % =(4/2) 7=(5/2) Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασία, ανάδειξη και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντ ος % 106% ΣΥΝΟΛΟ % 106%* *Υπερδέσμευση υπάρχει για λόγους καθαρά λειτουργικούς Ένταξη Πράξεων Κατά το 2006 εγκρίθηκαν προς ένταξη με γραπτή διαδικασία 16 έργα, συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό ποσά σε ευρώ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 3.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (2006) Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩ Ν ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Σ Π/Υ (4/2) 7(5/2) Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασία, ανάδειξη και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος % 149% ΣΥΝΟΛΟ %* 149%* *Υπερδέσμευση υπάρχει για λόγους καθαρά λειτουργικούς 33

34 Οικονομική πρόοδος Οι δηλωθείσες δαπάνες (Δημόσια Δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως 31/12/2006, ανέρχονται σε , ήτοι ποσοστό 74% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. ποσά σε ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 3.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (3/2) 6(4/2) Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασία, ανάδειξη και διαχείριση % 74% του φυσικού περιβάλλοντος ΣΥΝΟΛΟ % 74% Μέτρο 3.2 Προστασία της υγείας Αντικείμενο Το Μέτρο 3.2 αποσκοπεί στη βελτίωση του ευαίσθητου τομέα της υγείας προς την κατεύθυνση της δημιουργίας υψηλού επιπέδου υποδομών, που θα επιτρέψουν την αντιμετώπιση υγειονομικών προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο, χωρίς ανάγκη μετακίνησης του πληθυσμού προς μητροπολιτικά κέντρα. Η ιεράρχηση των παρεμβάσεων του Μέτρου είναι η εξής: α) Ανάπτυξη βελτίωση υποδομών υγείας β) Διασυνοριακή συνεργασία νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων γ) Ανάληψη κοινών διασυνοριακών δράσεων ενημέρωσης για την πρόληψη και τον έλεγχο των μεταδιδόμενων νοσημάτων, ανθρώπων και ζώων 34

35 Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή 0 Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 3.2 ανέρχεται στο 10% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 3. Ενεργοποίηση Κατά το 2006 το Μέτρο 3.2 του Άξονα Προτεραιότητας 3 ενεργοποιήθηκε με τη δημοσίευση της Κοινής Πρόσκλησης Π1/ / ΥΔ10796 / με ημερομηνία έναρξης 21/11/2006. Σημειώνεται ότι λόγω της διαφορετικής νομοθεσίας, που διέπει τα δύο χρηματοδοτικά μέσα (ΕΤΠΑ, CARDS), η ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης είναι διαφορετική για κάθε χώρα (για την ελληνική πλευρά 21/12/2006 και για την πλευρά της ΠΓΔΜ 21/02/2007). Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης ανήλθε στα με συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ. 35

36 ποσά σε ευρώ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 3.2 ΜΕΤΡΟ 3.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟ Σ ΠΡΟΣΚΛ. (2006) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (2006) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩ Ν ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (2006) % ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ( ) % =(4/2) 7=(5/2) Προστασία της υγείας % 238% ΣΥΝΟΛΟ % 238%* *Υπερδέσμευση υπάρχει για λόγους καθαρά λειτουργικούς Ένταξη Πράξεων Κατά το 2006 δεν εντάχθηκαν έργα στο Μέτρο 3.2. Οικονομική πρόοδος Οι δηλωθείσες δαπάνες (Δημόσια Δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως 31/12/2006, ανέρχονται σε , ήτοι ποσοστό 125% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. ποσά σε ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 3.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (3/2) 6(4/2) Προστασία της υγείας % 125% ΣΥΝΟΛΟ % 125% *Υπερδέσμευση υπάρχει για λόγους καθαρά λειτουργικούς 36

37 Μέτρο 3.4 Συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας Αντικείμενο Γενικός στόχος του Μέτρου είναι η δημιουργία ενός πλαισίου συστηματικής συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ερευνητικών φορέων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, με σκοπό την διάχυση των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας. Προτεραιότητα της στρατηγικής του Μέτρου είναι η υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή 0 Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 3.4 ανέρχεται σε στο 7% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 3. Ενεργοποίηση Το 2006 το Μέτρο 3.4 δεν ενεργοποιήθηκε. Ένταξη Πράξεων Κατά το 2006 εγκρίθηκαν προς ένταξη με γραπτή διαδικασία έξι (6) έργα, συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό

38 ποσά σε ευρώ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 3.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (2006) Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩ Ν ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Σ Π/Υ (4/2) 7(5/2) Συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας % 105% ΣΥΝΟΛΟ % 105% *Υπερδέσμευση υπάρχει για λόγους καθαρά λειτουργικούς Οικονομική πρόοδος Οι δηλωθείσες δαπάνες (Δημόσια Δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως 31/12/2006, ανέρχονται σε , ήτοι ποσοστό 4% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. ποσά σε ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 3.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (3/2) 6(4/2) Συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας % 4% ΣΥΝΟΛΟ % 4% 38

39 Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνική βοήθεια» Στόχοι Οι δράσεις, η χρηματοδότηση των οποίων έχει εγκριθεί, αφορούν: - στην καλή λειτουργία της Διαχειριστικής Αρχής, της Αρχής Πληρωμής, των υπο-επιτροπών και των εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι υποστηρίζουν τις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης, της Επιτροπής Καθοδήγησης και της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας - στις αξιολογήσεις - στη μετάδοση πληροφοριών και την προώθηση του Προγράμματος - στις δραστηριότητες τεχνικής βοήθειας, επίβλεψης και ελέγχου και - στις υπηρεσίες εξωτερικών εμπειρογνωμόνων Περιεχόμενο Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 υλοποιείται με δύο Μέτρα: ΜΕΤΡΟ 4.1 ΜΕΤΡΟ 4.2 Διαχείριση του Προγράμματος Τεχνική υποστήριξη Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή 0 Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του ΑΠ4 ανέρχεται σε ποσοστό 3% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. 39

40 Μέτρο 4.1 Διαχείριση του Προγράμματος Αντικείμενο Το Μέτρο 4.1 αποτελεί βασικό υποστηρικτικό εργαλείο για την καλή λειτουργία των αρχών του Προγράμματος, τη διευκόλυνση της υλοποίησής του και την υποστήριξη της εγκατάστασης και της καλής λειτουργίας των δομών συνεργασίας. Το Μέτρο αυτό περιλαμβάνει δράσεις για τη διαχείριση και εφαρμογή του Προγράμματος και πράξεις εκπόνησης μελετών και εμπειρογνωμοσύνης. Οι δράσεις του Μέτρου περιλαμβάνουν: Την προετοιμασία, κατάρτιση, αξιολόγηση, διαχείριση και έλεγχο των δράσεων του ΕΠ, που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ Την εξασφάλιση εμπειρογνωμοσυνών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του έργου τόσο των Επιτροπών Παρακολούθησης και Καθοδήγησης όσο και των υπηρεσιών προετοιμασίας, κατάρτισης και εφαρμογής των δράσεων του Προγράμματος Την προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη τόσο των Επιτροπών Παρακολούθησης και Καθοδήγησης όσο και των υπηρεσιών προετοιμασίας, κατάρτισης και εφαρμογής των δράσεων του Προγράμματος, Τη λειτουργία των Επιτροπών Παρακολούθησης και Επιλογής Έργων, Την εκπόνηση μελετών εφαρμογής, απαραιτήτων για την υποστήριξη ενεργειών/ δράσεων Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή 0 40

41 Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 4.1 ανέρχεται στο 80% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 4. Πρόοδος Υλοποίησης Κατά το 2006 το Μέτρο 4.1 του Άξονα Προτεραιότητας 4 ενεργοποιήθηκε με τη δημοσίευση της παρακάτω πρόσκλησης για την Ελλάδα: / ΥΔ10796/ 17/11/2006/ κοινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη στελέχωση της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA/ CARDS Ελλάδα ΠΓΔΜ Όσον αφορά στο σχεδιασμό της Νέας Προγραμματικής Περιόδου στη διάρκεια του 2006 δημοσιεύθηκαν στο πλαίσιο του Μέτρου 4.1 του Αξονα Προτεραιότητας 4 οι παρακάτω προσκλήσεις για την Ελλάδα: / ΥΔ11264/ 29/11/2006 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Εμπειρογνώμονα συμβούλου υποστήριξης στο πλαίσιο σχεδιασμού των Προγραμμάτων Ελλάδα Αλβανία & Ελλάδα ΠΓΔΜ της περιόδου / ΥΔ4345/ 30/05/2006 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Εμπειρογνώμονα συμβούλου υποστήριξης στο πλαίσιο σχεδιασμού των προγραμμάτων Ελλάδα Αλβανία & Ελλάδα ΠΓΔΜ της περιόδου Οι δηλωθείσες δαπάνες, που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως τις 31/12/2006, ανέρχονται σε ,56, ήτοι ποσοστό 4% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 4.1. Το παραπάνω ποσό περιλαμβάνει δαπάνες, που αφορούν στην προετοιμασία και διεκπεραίωση συναντήσεων και συνεδρίων που οργανώνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ. Ενδεικτικά οι δαπάνες περιλαμβάνουν : 1. Διαμονή, διατροφή, μετακινήσεις κα έντυπο υλικό 41

42 2. Μεταφράσεις, διερμηνεία, καταγραφή και απομαγνητοφώνηση συναντήσεων 3. Δημοσιεύσεις, εκτυπώσεις και ταχυδρομικές δαπάνες 4. Τεχνικές συναντήσεις και ομάδες εργασίας, που αφορούν στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Καθοδήγησης και συνήθως οργανώνονται με τη συμμετοχή υπαλλήλων, που εμπλέκονται στην υλοποίηση του Προγράμματος από την Ελλάδα και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατίας της Μακεδονίας καθώς και με εκπροσώπους των Περιφερειών Μέτρο 4.2 Τεχνική Υποστήριξη Αντικείμενο Το Μέτρο 4.2 αποσκοπεί στην παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης και δημοσιότητας σχετικά με τις δράσεις του Προγράμματος, στην ανάδειξη των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων από την υλοποίηση των παρεμβάσεων, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, καθώς και στην ανάδειξη της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του ΕΤΠΑ. Κατηγορίες πράξεων, οι οποίες εντάσσονται στο Μέτρο 4.2, αποτελούν τόσο η κατάρτιση Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης όσο και η εφαρμογή μιας σειράς επικοινωνιακών ενεργειών. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή 0 Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 4.2 ανέρχεται στο 20% της Δημόσιας Δαπάνης του Αξονα 4. Πρόοδος Υλοποίησης 42

43 Κατά το 2006 το Μέτρο 4.2 του Άξονα Προτεραιότητας 4 ενεργοποιήθηκε με τη δημοσίευση της παρακάτω πρόσκλησης για την Ελλάδα: / ΥΔ9554/ 20/10/2006 Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τον «Προσδιορισμό και την εξειδίκευση επικοινωνιακής στρατηγικής και την εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου δράσης του προγράμματος INTERREG IIIA/ CARDS ΕΛΛΑΔΑ - ΠΓΔΜ». Το έργο αφορά στον προσδιορισμό και την εξειδίκευση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής, σύμφωνα με τους στόχους του Προγράμματος, τις κατευθύνσεις και την ευρύτερη πολιτική επικοινωνίας, πάντα υπό τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των ΠΚΠ INTERREG III. Παράλληλα, αφορά και στην κατάρτιση, εξειδίκευση και εφαρμογή ενός Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας, χρονικά κατανεμημένου και κοστολογημένου, με τεκμηριωμένη την αποτελεσματικότητα των προτάσεων σε σχέση με τις ομάδες στόχους (target groups). Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στις 20/10/2006 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 8 η Ιανουαρίου Το έργο έχει διάρκεια μέχρι 30/06/2008 με δικαίωμα χρονικής παράτασης ενός εξαμήνου χωρίς δικαίωμα αύξησης του προϋπολογισμού. Στην παρούσα φάση βρίσκεται στη διαδικασία επιλογής του αναδόχου. Οι δηλωθείσες δαπάνες, που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως τις , ανέρχονται σε 9.086, ήτοι ποσοστό 2% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 4.2. Το παραπάνω ποσό περιλαμβάνει δαπάνες, που αφορούν σε ενέργειες ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης και τεχνικής υποστήριξης. 43

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ` ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG III-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

INTERREG III-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ I I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To Πρόγραμμα INTERREG III Α / ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2000-2006, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 19.03.2002, σύμφωνα με την Απόφασή της με αριθμό Ε(2002) 55/19-03-02. Για την Ελλάδα το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ARCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ARCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ARCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 0H1H 2H 3H 4H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ARCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ARCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ARCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 0H1H 2H 3H 4H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004 INTERREG III A / CARDS ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004 INTERREG III A / CARDS ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004 INTERREG III A / CARDS ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ CARDS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2003-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ημερομηνία : 17/11/2006 Αριθμ. Πρωτ.: 304367/ΥΔ10795 Κωδ. Πρόσκλ.: Κοινή Πρόσκληση Π1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 0H1H 2H 3H 4H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άξονες του Προγράμματος 103 5. ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5.1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα INTERREG IIIA/ PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία αποτελείται από πέντε (5) Άξονες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ-Π.Γ.Δ.Μ. ΕΤΠΑ/CARDS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ-Π.Γ.Δ.Μ. ΕΤΠΑ/CARDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ημερομηνία : 17/11/2006 Αριθμ. Πρωτ.: 304368/ΥΔ10796 Κωδ. Πρόσκλ.: Κοινή Πρόσκληση Π1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ-Π.Γ.Δ.Μ. ΕΤΠΑ/CARDS Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Φλώρινα, 24 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύγκλιση της Επιτροπής Παρακολούθησης -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 8 Νοεμβρίου 2016 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Στόχος της αναθεώρησης του Προγράµµατος είναι η διασφάλιση ρεαλιστικών προϋποθέσεων υλοποίησης των στόχων και των έργων, µε

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Συνοπτική Έκθεση για την ενημέρωση των πολιτών στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του 2015 Από το 2016 έως και το 2023, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG ΙΙΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΓΔΜ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG ΙΙΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΓΔΜ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG ΙΙΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΓΔΜ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΚΠ INTERREG

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Μέτρα του Προγράμματος 123 6. ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 6.1 AΞΟΝΑΣ 1- ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 6.1.1 ΜΕΤΡΟ 1.1-ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γενική Περιγραφή H αναβάθμιση, ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ INTERREG

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ INTERREG ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΚΠ INTERREG / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 2013 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) NUTS III (ΕΛΛΑΔΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων (υποδομές, επιχειρηματικές δραστηριότητες, προώθηση -προβολή)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων (υποδομές, επιχειρηματικές δραστηριότητες, προώθηση -προβολή) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 55 4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG III A / CARDS ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG III A / CARDS ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG III A / CARDS ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ CARDS ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.3 Υποδομές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ 3 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ 3 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ 3 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πρόταση Αναθεώρησης ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Από τη αρχή του χρόνου έχει ξεκινήσει η προετοιμασία της τελικής αναθεώρησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΆΜΒΛΥΝΣΗ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες : Τηλ.: Fax: e-mail: Τρύφωνας Χατζηιωάννου 2313 321722 2313 321701-02 txatzioannou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 15/7/2009 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 ΚΕΡΚΥΡΑ 6 3-2008 1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009,

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.07/2 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

CLLD / LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Α.Α ΜΕΤΡΟ 19. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

CLLD / LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Α.Α ΜΕΤΡΟ 19. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD / LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Α.Α. 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ πρώην 1 Ανάπτυξη μέσω του CLLD / LEADER Η Εθνική Οικονομία αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Α. ΣΤΟΧΟΙ Στόχος Α: Συμβολή στην άμβλυνση των αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 19-09-2006 Α.Π.: 12575 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΧ-ΗΧΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΧ-ΗΧΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ Η έκδοση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ. Γραφείο Προγραμματισμού Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΦ-5ΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΦ-5ΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.4 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, Τομέα Μεταποίησης

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.4 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, Τομέα Μεταποίησης ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.4 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III A /ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III A /ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III A /ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελ. 1-1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 1 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.:

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 3.9 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: Τίτλος πράξης: α/α πρότασης: Κωδικός πράξης: Φορέας που προτείνει την πράξη: Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Περίληψη Το «Balkan-Med Programme 2014-2020» είναι ένα νέο Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας, που απορρέει από τη διάσπαση του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Σπάρτης" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Σπάρτης με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2-4 1.1 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ...2-4 1.2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...2-5 1.2.1 Εισαγωγή...2-5 1.2.2 Στόχοι, Στρατηγική, Άξονες Προτεραιότητας...2-5 1.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΟΦ-8ΝΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧΟΦ-8ΝΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.1 Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III A /ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III A /ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III A /ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 19-05-2010 Αρ.Πρωτ.: 4003 Κωδικός Πρόσκλησης: 49 Πληρ. : Κρανάς Βασίλειος ΠΡΟΣ: Τηλ. : 231 33 21 754 Fax: : 231 33 21 701-02

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή

Ι. ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή Ι. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ, το οποίο υποστηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ μεταξύ ΕΕ και Αλβανίας, ξεκίνησε κατά την προγραμματική περίοδο 2000 2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 23/10/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 23/10/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 24-8-2006 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.:303107/ΥΔ 7304 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 21/12/2015 Α.Π. : 3623 Προς: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8, , ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 21/12/2015 Α.Π. : 3623 Προς: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8, , ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου &

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ : Εκ των προτέρων Αξιολόγηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ (ΕΧ ΑΝΤΕ ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ : Εκ των προτέρων Αξιολόγηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ (ΕΧ ΑΝΤΕ ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ (ΕΧ ΑΝΤΕ ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 5 του Καν (ΕΚ) 1260/99 ο τρόπος αξιολόγησης διευκρινίζεται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και στις Κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣH - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG Ταχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΦ-Ι9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΦ-Ι9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΞΛ-ΧΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΞΛ-ΧΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ459-ΤΥ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ459-ΤΥ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.06 15:03:55 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6ΤΕ465ΦΘΘ-ΡΦΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα