Περιγραφή της προσφερόμενης Υπηρεσίας* λογισμικό υπερεπόπτη, περιλαμβάνοντας εγκατάσταση, διάρθρωση και συστάσεις για άριστες πρακτικές.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγραφή της προσφερόμενης Υπηρεσίας* λογισμικό υπερεπόπτη, περιλαμβάνοντας εγκατάσταση, διάρθρωση και συστάσεις για άριστες πρακτικές."

Transcript

1 Περιγραφή Υπηρεσίας Συμβουλευτική υπηρεσία εξ αποστάσεως Εισαγωγή στη συμφωνία σας για την υπηρεσία Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες εξ αποστάσεως (Remote Consulting Services (στο εξής «RCS»)) παρέχουν βοήθεια εξ αποστάσεως σε συγκεκριμένες εργασίες υποδομής τεχνολογίας πληροφοριών (ΙΤ) (στο εξής «Υπηρεσία» ή «Υπηρεσίες»). Κάθε εργασία RCS που καλύπτεται από την παρούσα Συμφωνία Παροχής Υπηρεσίας περιγράφεται λεπτομερέστερα στην ενότητα «Όρια πεδίου εφαρμογής υπηρεσίας» που θα βρείτε παρακάτω. Επειδή η Υπηρεσία παρέχεται εξ αποστάσεως, αιτήματα υπηρεσιών που απαιτούν επίσκεψη στον χώρο του πελάτη θεωρείται ότι δεν εμπίπτουν στο εύρος της παρούσας Περιγραφής Υπηρεσιών και μπορεί να συνεπάγονται πρόσθετα τέλη. Η παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας (στο εξής «Περιγραφή Υπηρεσίας») συνάπτεται μεταξύ του πελάτη (στο εξής «εσείς» ή «Πελάτης») και του νομικού προσώπου της Dell που προσδιορίζεται στο τιμολόγιό σας για την αγορά της εν λόγω Υπηρεσίας. Η εν λόγω Υπηρεσία υπόκειται σε και διέπεται από τη χωριστή κύρια συμφωνία παροχής υπηρεσίας που έχει υπογράψει ο Πελάτης με όπου εξουσιοδοτείται ρητά η πώληση συμβουλευτικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως ή, εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία αυτού του είδους, από τους εμπορικούς όρους πώλησης της Dell ή από την τοπική Κύρια Συμφωνία Παροχής Υπηρεσίας προς τον Πελάτη η οποία εξαρτάται από την τοποθεσία του Πελάτη, οι οποίοι όροι είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα ή στον ιστότοπο της χώρας σας και ενσωματώνονται μέσω της αναφοράς τους στην παρούσα Συμφωνία και επίσης είναι διαθέσιμοι σε έντυπη μορφή κατόπιν σχετικού αιτήματος προς. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι διάβασαν τους εν λόγω όρους στο Ίντερνετ και συμφωνούν ότι δεσμεύονται να τους τηρούν. Από τη στιγμή που θα δώσετε παραγγελία για τις Υπηρεσίες, θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες ή το σχετιζόμενο λογισμικό ή θα κάνετε κλικ στο/θα επιλέξετε το κουμπί ή το πλαίσιο «Συμφωνώ» στον ιστότοπο Dell.com σε σχέση με την αγορά σας ή μέσα στη διεπαφή ενός λογισμικού Dell, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας και τις συμφωνίες που ενσωματώνονται μέσω της αναφοράς τους στο παρόν κείμενο. Αν συνάπτετε τη συμφωνία για την παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας για λογαριασμό εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση να δεσμεύετε το εν λόγω νομικό πρόσωπο για την παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο όρος «εσείς» ή «Πελάτης» θα αφορά το εν λόγω νομικό πρόσωπο. Το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας σας για τις υπηρεσίες Στις εργασίες RCS που καλύπτονται βάσει της παρούσας Περιγραφής Υπηρεσίας περιλαμβάνονται η εξ αποστάσεως βοήθεια στα θέματα που ακολουθούν για την περίοδο δικαιοδοσίας όπως διατυπώνονται στο τιμολόγιο του Πελάτη. Μπορείτε να αγοράσετε υπηρεσίες για μεμονωμένα περιστατικά. Αν η εργασία που αποτελεί το αντικείμενο του περιστατικού υπερβεί την καθορισμένη χρονική διάρκειά της, ο Πελάτης μπορεί να επιβαρυνθεί με τη λήψη επιπλέον περιστατικών RCS για κάθε πρόσθετη χρονική περίοδο (ή κάθε μέρος της). Διαθέσιμες συμβουλευτικές Υπηρεσίες εξ αποστάσεως Εικονικοποίηση Microsoft Exchange Περιγραφή της προσφερόμενης Υπηρεσίας* λογισμικό υπερεπόπτη, περιλαμβάνοντας εγκατάσταση, διάρθρωση και συστάσεις για άριστες πρακτικές. πρακτικές όσον αφορά τοπικά, φιλοξενούμενα και υβριδικά περιβάλλοντα. Πεδίο εφαρμογής προϊόντων VMWare vsphere, Microsoft Hyper-V, Xen-Server Microsoft Exchange 2003 και μεταγενέστερης έκδοσης, Microsoft Office 365

2 Διαχείριση συστημάτων Προστασία και ανάκτηση δεδομένων (Data Protection and Recovery (στο εξής «DPR»)) Τεχνολογίες αποθήκευσης Πύλη και ασφάλεια Δικτύωση Ασύρματη δικτύωση εφαρμογές διαχείρισης συστημάτων, περιλαμβάνοντας εγκατάσταση, διάρθρωση και συστάσεις για άριστες πρακτικές. υλισμικό της Dell το οποίο χρησιμοποιείται για προστασία δεδομένων και συστάσεις για ανάκτηση, περιλαμβάνοντας αξιολόγηση περιβάλλοντος, εγκατάσταση, διάρθρωση και συστάσεις για άριστες πρακτικές. Αναβάθμιση λογισμικού που σχετίζεται με SAN σε προσαρτημένους κεντρικούς υπολογιστές SAN Διάρθρωση αναπαραγωγής Dell Equallogic (δεν περιλαμβάνει σήραγγα δικτύου για επικοινωνία iscsi από χώρο σε χώρο) Διάρθρωση Dell Equallogic ASM/SNAP Αναβάθμιση λογισμικού Dell Equallogic Host Integration Tool Kit (HIT Kit) Θέματα FC και iscsi Άλλες δραστηριότητες κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ της Dell και του Πελάτη Αναδιάρθρωση/Επανεγκατάσταση μεταγωγέων Διάρθρωση ανοιγόμενου δέντρου Διάρθρωση IP Sec VPN Διάρθρωση μετάφρασης διευθύνσεων δικτύου Διάρθρωση ενοποιημένης διαχείρισης απειλών (UTM) Διάρθρωση τείχους προστασίας Διάρθρωση ασφάλειας και πολιτικής Ελεγκτήρας και μεταγωγέας για PowerConnect ή εγκατάσταση, διάρθρωση, επανεγκατάσταση σημείων ασυρματικής πρόσβασης Διάρθρωση IP Sec VPN Διάρθρωση μετάφρασης διευθύνσεων δικτύου Διάρθρωση τείχους προστασίας Διάρθρωση ασφάλειας Προώθηση σημείων πρόσβασης Διάρθρωση κινητότητας Προσθήκη Dell Management για VMware vcenter, Dell OpenManage Essentials και Dell SupportAssist, Microsoft SQL Server 2005 ή νεότερης έκδοσης, Office 365, Microsoft System Center Operations Manager Backup Exec, CommVault Simpana Λύσεις αποθήκευσης της Dell όπου περιλαμβάνονται οι εξής: Dell Compellent, συστοιχία σειράς Dell Equallogic PS, προσθήκες περιβλημάτων συστοιχιών δίσκων (DAE), λύσεις και συσκευές Dell PV NAS/MD SAN ελεγκτήρες και σημεία πρόσβασης PowerConnect και PowerConnect W, ελεγκτήρες δικτύου και σημεία πρόσβασης Aruba, προσαρμογείς ασύρματων δικτύων και πρόσθετα προϊόντα δικτύωσης που υποστηρίζονται όταν είναι διαθέσιμα και κατόπιν συμφωνίας με

3 Δικτύωση με κατανομή πρόσβασης Δικτύωση με στρώμα πυρήνα/mpls Δικτύωση με δίκτυο περιοχής αποθήκευσης (SAN) Εγκατάσταση, αναδιάρθρωση, επανεγκατάσταση μεταγωγέων Διάρθρωση POE και VOIP Διάρθρωση παρακολούθησης δικτύου Διάρθρωση ανοιγόμενου δέντρου Διάρθρωση δρομολόγησης Διάρθρωση δικτύου και ασφάλειας διαχείρισης ΑΑΑ Εγκατάσταση, αναδιάρθρωση, επανεγκατάσταση μεταγωγέων Διάρθρωση παρακολούθησης δικτύου Διάρθρωση ανοιγόμενου δέντρου Διάρθρωση δρομολόγησης Διάρθρωση δικτύου και ασφάλειας διαχείρισης ΑΑΑ Διάρθρωση MPLS Διάρθρωση IPv6 Αναδιάρθρωση, επανεγκατάσταση προσαρμογέων Διάρθρωση παρακολούθησης δικτύου Διάρθρωση μεταγωγέων iscsi Διάρθρωση μεταγωγέων καναλιού ίνας Διάρθρωση καναλιού ίνας μέσω Ethernet * Στο πλαίσιο της παρούσας Περιγραφής Υπηρεσίας μπορεί να παρασχεθούν και άλλες εργασίες οι οποίες επίσης διέπονται από τους όρους και τις διατάξεις της εν λόγω Περιγραφής.

4 Τρόπος επικοινωνίας με για χρονοπρογραμματισμό της Υπηρεσίας Για χρονοπρογραμματισμό της Υπηρεσίας αυτής, κάποιος εκπρόσωπος της Dell θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία τιμολόγησης, αφήνοντας περιθώριο τουλάχιστον τριών εργάσιμων ημερών πριν την έναρξη της Υπηρεσίας, με βάση τη διαθεσιμότητα των πόρων που θα συμφωνηθεί από κοινού. Η εν λόγω Υπηρεσία θα ολοκληρωθεί στη διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας, ευτέρα έως Παρασκευή (8 π.μ. 6 μ.μ., τοπική ώρα Πελάτη), εξαιρουμένων των αργιών, εκτός αν έχει γίνει άλλη συνεννόηση με τον υπεύθυνο έργου. Όλοι οι κεντρικοί υπολογιστές πρέπει να είναι διαρθρωμένοι όταν γίνει η χρονοπρογραμματισμένη Υπηρεσία. Στην Υπηρεσία δεν περιλαμβάνονται: Επιτόπιες δραστηριότητες ή υπηρεσίες. Προηγμένη υποστήριξη για μη υποστηριζόμενο λογισμικό. Παροχή συμβουλών για υλισμικό ή λογισμικό που δεν είναι εφικτή εξ αποστάσεως. Εξατομικευμένη δέσμη ενεργειών. Ανασυντεταγμένοι πυρήνες. Δραστηριότητες διακοπής/επιδιόρθωσης βάσει εγγύησης τις οποίες δικαιούστε γιατί καλύπτονται από χωριστές συμβάσεις υπηρεσιών. Παροχή πρόσθετων αδειών χρήσης υλισμικού ή λογισμικού. Προϊόντα για τα οποία ο προμηθευτής διέκοψε την παροχή υποστήριξης και ενημερώσεων λογισμικού. Κάθε δραστηριότητα εκτός από όσες δηλώνονται συγκεκριμένα στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας. Ευθύνες Πελάτη Διάρθρωση/Λογισμικό/Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων. Αποτελεί ευθύνη του Πελάτη να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων, του λογισμικού και των προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στα Υποστηριζόμενα προϊόντα πριν από την εκτέλεση οποιωνδήποτε Υπηρεσιών από. H DELL ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΔΙΚΤΥΟΥ. Ρυθμίσεις και απαιτήσεις ασφάλειας δικτύου. Αποτελεί ευθύνη του Πελάτη να παρέχει όλες τις απαιτήσεις, τις παραμέτρους και τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε η Dell να μπορεί να παράσχει την κατάλληλη υποστήριξη όσον αφορά τη διάρθρωση και την υλοποίηση όλων των ρυθμίσεων ασφαλείας στις εν λόγω συσκευές. Η Dell θα εφαρμόσει τις ρυθμίσεις μόνο βάσει των οδηγιών του Πελάτη και κατόπιν συμφωνίας του. Η DELL ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΛΟΠΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ή ΔΙΚΤΥΟΥ. Διασφάλιση ότι η επιθυμητή διάρθρωση καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του συστήματος για τη διάρθρωση υλισμικού και λογισμικού (Service Pack/πυρήνα, BIOS κλπ). Ο Πελάτης πρέπει να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα του αριθμού παραγγελίας που θα του δώσει η Dell όσον αφορά τις εν λόγω Υπηρεσίες. Η Dell δεν φέρει ευθύνη για ανεξουσιοδότητη χρήση της σύμβασης ή του αριθμού παραγγελίας κάποιου Πελάτη. Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι έχει πάρει την άδεια τόσο για τον Πελάτη όσο και για ώστε να δικαιούται να προσπελάσει και να χρησιμοποιήσει όλα τα στοιχεία υλισμικού και λογισμικού, καθώς και τα αποθηκευμένα δεδομένα, με σκοπό την παροχή των εν λόγω Υπηρεσιών. Αν ο Πελάτης δεν διαθέτει ήδη την άδεια αυτή, είναι δική του ευθύνη να την αποκτήσει, με δικά του έξοδα, προτού ζητήσει από την παροχή των εν λόγω Υπηρεσιών. Ο Πελάτης πρέπει να παρουσιάσει και να έχει στην κατοχή του έγκυρες άδειες χρήσης για όλα τα στοιχεία υλισμικού και λογισμικού. Ο Πελάτης πρέπει να επιτρέψει να περάσει επαρκές χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων της εν λόγω Υπηρεσίας. Γενικά, για τις εν λόγω Υπηρεσίες δεν απαιτούνται διακοπές λειτουργίας του συστήματος. Ωστόσο, μπορεί να απαιτείται η παροχή των Υπηρεσιών κατά τις περιόδους εργασιών συντήρησης. Το αναγνωριστικό του χώρου του Πελάτη πρέπει να δηλώνεται στον ιστότοπο EMC Powerlink για κάθε δραστηριότητα που απαιτεί χρήση λογισμικού EMC. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για κάθε φυσική εγκατάσταση υλισμικού ή αλλαγές που είναι απαραίτητες για την εξ αποστάσεως παροχή της εν λόγω Υπηρεσίας.

5 Ο Πελάτης πρέπει να διαθέτει έγκυρη σύμβαση υποστήριξης υλισμικού (όπως «Προληπτική υποστήριξη για την επιχείρησή σας») για όλα τα επηρεαζόμενα συστήματα. Παροχή σημείου επικοινωνίας με δυνατότητα και διαθεσιμότητα για συνεργασία με με συνεδρία μέσω Ίντερνετ με ταχύτητα σύνδεσης της τάξης του 1 Mbps ή μεγαλύτερης. Φυσική εγκατάσταση υλισμικού ή άλλες επιτόπιες δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την εξ αποστάσεως παροχή της εν λόγω Υπηρεσίας. Η Dell δεν φέρει ευθύνη για αποτυχίες υλισμικού ή λογισμικού που μπορεί να προκύψουν κατά την παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών εξ αποστάσεως. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της κατάλληλης σύμβασης υπηρεσιών με ή με άλλον παροχέα για βοήθεια αυτού του είδους σε περίπτωση διακοπής/επιδιόρθωσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ο Πελάτης δεν συμμορφωθεί με τις ευθύνες και τους όρους που σκιαγραφούνται στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας, η Dell δεν είναι υποχρεωμένη να παράσχει την Υπηρεσία. Σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες Παροχή συμβουλών σε συγκεκριμένα θέματα. Η Dell θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά σε ερωτήσεις που έχουν σχέση με το ειδικό πεδίο του καθορισμένου θέματος όσο πιο έγκαιρα μπορεί. Στην περίπτωση που κάποια ερώτηση δεν απαντηθεί ή θεωρηθεί ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του καθορισμένου συμβούλου, καθ' όλο το διάστημα δέσμευσης της από την παρούσα Συμφωνία, η Dell μπορεί να ορίσει διαφορετικό σύμβουλο που ίσως είναι σε θέση να παράσχει περαιτέρω βοήθεια. Κάτω από τις συνθήκες αυτές, μπορεί να κριθούν απαραίτητες ορισμένες αλλαγές στον χρόνο απόκρισης και να γίνουν οι αναγκαίες ρυθμίσεις για να διασφαλιστεί ότι ο Πελάτης θα έχει όσες συμβουλές χρειαστεί. Περιορισμοί υποστήριξης. Η Dell δεν φέρει ευθύνη για οιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της εξαιτίας λόγων που δεν μπορεί να ελέγξει. Η Υπηρεσία καλύπτει μόνο τις χρήσεις για τις οποίες σχεδιάστηκε το Υποστηριζόμενο Προϊόν. Διάρκεια Ισχύος. Ο Πελάτης θα λαμβάνει τις Υπηρεσίες για το χρονικό διάστημα που υποδεικνύεται στο τιμολόγιό του ή για χρήση των περιστατικών που δικαιούται, όποια από τις δύο περιπτώσεις προκύψει πρώτη. Ακύρωση. Η Dell μπορεί να ακυρώσει την εν λόγω Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή κατά την περίοδο ισχύος της για οποιονδήποτε από τους λόγους που ακολουθούν: Ο Πελάτης δεν κατέβαλε το συνολικό τίμημα για τη συγκεκριμένη Υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους του τιμολογίου. Ο Πελάτης παραπλανεί ή τους αντιπροσώπους της. Ο Πελάτης αρνείται να συνεργαστεί με τον τεχνικό που τον βοηθά ή τον απειλεί με οιονδήποτε τρόπο. Ο Πελάτης κάνει επανειλημμένα κακή χρήση της εν λόγω Υπηρεσίας για ζητήματα εκτός του πεδίου εφαρμογής της. Ο Πελάτης δεν τήρησε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που διατυπώνονται στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας. Αν η Dell ακυρώσει τη συγκεκριμένη Υπηρεσία, θα στείλει στον Πελάτη γραπτή ειδοποίηση για την ακύρωση στη διεύθυνση που υποδεικνύεται στα αρχεία μας. Η ειδοποίηση θα περιλαμβάνει τον λόγο της ακύρωσης και την ημερομηνία από την οποία άρχισε να ισχύει, η οποία δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης για την ακύρωση από στον Πελάτη, εκτός αν η τοπική νομοθεσία προβλέπει άλλες διατάξεις περί ακύρωσης που δεν επιτρέπεται να διαφοροποιηθούν βάσει συμφωνίας. Ο Πελάτης δικαιούται να επιστροφή χρημάτων που θα αναλογεί στα μη δεδουλευμένα τέλη υποστήριξης που έχει καταβάλλει. Κάθε επιστροφή χρημάτων καθορίζεται από κατά τη διακριτική της ευχέρεια με βάση τον χρόνο που μεσολάβησε και/ή τον αριθμό των περιστατικών υποστήριξης. Ο Πελάτης δεν μπορεί να ακυρώσει την εν λόγω Υπηρεσία εκτός αν η ισχύουσα τοπική/περιφερειακή/εθνική νομοθεσία προβλέπει άλλες διατάξεις που δεν επιτρέπεται να διαφοροποιηθούν βάσει συμφωνίας. Ισχύει μόνο στη Βραζιλία: εφόσον ο Πελάτης ακυρώσει αναίτια την εν λόγω Υπηρεσία προτού λήξει η περίοδος ισχύος της, πρέπει να καταβάλει ως πρόστιμο σ το 50% της αξίας που θα κατέβαλε στο τέλος των υπηρεσιών τις οποίες κάλυπτε η σύμβαση, συν τα ήδη οφειλόμενα ποσά. Μη μεταβιβάσιμη Υπηρεσία. Οι Υπηρεσίες δεν είναι μεταβιβάσιμες. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες για γραφείο παροχής υπηρεσιών ή άλλη διευθέτηση διανομής ή κοινής χρήσης, για λογαριασμό οιουδήποτε τρίτου ή για οιοδήποτε υλισμικό ή λογισμικό του οποίου την άμεση κυριότητα δεν έχει ο Πελάτης.

6 Εξουσιοδότηση/Δέσμευση για πρόσβαση εξ αποστάσεως. Όταν ο Πελάτης αγοράζει και αποδέχεται τις Υπηρεσίες, συμφωνεί να επιτρέπει σ και/ή στους καθορισμένους εκπροσώπους της την πρόσβαση εξ αποστάσεως στα ισχύοντα συστήματα. Η Dell διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της υπηρεσίας αν κρίνει ότι η εργασία δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί εξ αποστάσεως. Ευθύνη συμβαλλόμενων. ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΤΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ή ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η DELL. ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΗΣ: (Α) ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΚΕΡΔΟΥΣ Ή ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ, (Β) ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΔΙΚΤΥΩΝ Ή ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥΣ, (Γ) ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ, (Δ) ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, (Ε) ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ, Ή (ΣΤ) ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Ή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. a) Η συνολική ευθύνη της Dell για όλες τις απαιτήσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα Υπηρεσία (περιλαμβάνοντας λογισμικό που παρέχεται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας) σε οποιοδήποτε έτος τη σύμβασης δεν θα ξεπερνά το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε από τον Πελάτη κατά το προηγούμενο έτος τη σύμβασης για την παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας. b) Οι περιορισμοί, οι εξαιρέσεις και οι αποποιήσεις που προαναφέρονται ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η αξίωση για τις εν λόγω ζημίες βασίζεται σε σύμβαση, εγγύηση, αυστηρή ευθύνη, αμέλεια, αδικοπραξία ή άλλη βάση. Εφόσον η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει οιονδήποτε περιορισμό στην παρούσα Συμφωνία, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι ο εν λόγω περιορισμός θα τροποποιείται αυτόματα, αλλά μόνο στον βαθμό που θα τον καθιστά πλήρως επιτρεπτό σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι οι περιορισμοί ευθυνών που διατυπώνονται στην παρούσα Συμφωνία είναι συμφωνημένος καταμερισμός διακινδύνευσης που αποτελεί εν μέρει την αμοιβή για την πώληση προϊόντων, λογισμικού και Υπηρεσιών από στον Πελάτη. Οι περιορισμοί αυτοί θα ισχύουν και σε περίπτωση αποτυχίας του ουσιαστικού σκοπού κάθε περιορισμένου επανορθωτικού μέτρου, ακόμη και αν ο συμβαλλόμενος έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα των εν λόγω ευθυνών. Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις. Κάθε περιστατικό RAS διέπεται από τη σχετική Περιγραφή Υπηρεσίας και, ως εκ τούτου, έχει τους περιορισμούς (που διατυπώνονται στις αντίστοιχες ενότητες κάθε Περιγραφής Υπηρεσίας ως «Επισκόπηση Υπηρεσίας», «Δεν περιλαμβάνεται στην Υπηρεσία» και «Ευθύνες Πελάτη») και την επισκόπηση των βημάτων (που διατυπώνονται στην αντίστοιχη ενότητα «Κύρια βήματα Υπηρεσίας» κάθε Περιγραφής Υπηρεσίας) και τους λοιπούς όρους και τις διατάξεις που διατυπώνονται σε κάθε μεμονωμένη Περιγραφή Υπηρεσίας. Οι ονομασίες Equallogic, PowerEdge, PowerVault, PowerConnect, Force 10, OptiPlex, Precision και Latitude είναι εμπορικά σήματα της Dell, Inc. Οι ονομασίες Cisco Catalyst και Cisco Nexus είναι σήματα κατατεθέντα της Cisco Systems, Inc. Η ονομασία Brocade είναι σήμα κατατεθέν της Brocade Communication Systems, Inc. Η ονομασία Juniper είναι σήμα κατατεθέν της Juniper Networks, Inc. Η ονομασία Aruba είναι σήμα κατατεθέν της Aruba Networks, Inc. Η ονομασία VMware είναι σήμα κατατεθέν της VMware, Inc. Η ονομασία Microsoft είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Η ονομασία Red Hat είναι σήμα κατατεθέν της Red Hat, Inc. Η ονομασία Linux είναι σήμα κατατεθέν της Linus Torvalds. Οι ονομασίες Novell, NetWare και SUSE είναι σήματα κατατεθέντα της Novell, Inc. Οι ονομασίες IBM και AIX είναι σήματα κατατεθέντα της International Business Machines Corporation. Οι ονομασίες Sun και Solaris είναι ή εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Sun Microsystems, Inc. Οι ονομασίες Backup Exec και Norton AntiVirus είναι εμπορικά σήματα της Symantec Corporation. Η ονομασία CommVault Galaxy είναι εμπορικό σήμα της CommVault Systems, Inc. Οι ονομασίες EMC, CLARiiON και Navisphere είναι σήματα κατατεθέντα της EMC, Corp.

λογισμικό hypervisor, όπου περιλαμβάνονται εγκατάσταση, διάρθρωση και συστάσεις για άριστες πρακτικές.

λογισμικό hypervisor, όπου περιλαμβάνονται εγκατάσταση, διάρθρωση και συστάσεις για άριστες πρακτικές. Περιγραφή υπηρεσίας Συμβουλευτική υπηρεσία εξ αποστάσεως Εισαγωγή στη συμφωνία παροχής υπηρεσιών που συνάπτετε Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες εξ αποστάσεως (Remote Consulting Services (στο εξής «RCS»)) παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

λογισμικό, συμπεριλαμβάνοντας εγκατάσταση, ρύθμιση και προτάσεις βέλτιστων πρακτικών. Συμβουλές σε θέματα που σχετίζονται με διαχείριση

λογισμικό, συμπεριλαμβάνοντας εγκατάσταση, ρύθμιση και προτάσεις βέλτιστων πρακτικών. Συμβουλές σε θέματα που σχετίζονται με διαχείριση Περιγραφή Υπηρεσίας Remote Advisory Service Εισαγωγή στο συμφωνητικό υπηρεσιών σας Η υπηρεσία Remote Advisory Service ( RAS ) παρέχει βοήθεια εξ αποστάσεως σε συγκεκριμένες εργασίες υποδομής ΙΤ ("Υπηρεσία"

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή της προσφερόμενης Υπηρεσίας*

Περιγραφή της προσφερόμενης Υπηρεσίας* Περιγραφή υπηρεσίας Συμβουλευτική Υπηρεσία Εξ Αποστάσεως Εισαγωγή στη συμφωνία παροχής υπηρεσιών σας Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εξ Αποστάσεως (Remote Advisory Services - "RAS") παρέχουν βοήθεια εξ αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικός έλεγχος Dell Compellent στο δίκτυο περιοχής αποθήκευσης (SAN)

Διαγνωστικός έλεγχος Dell Compellent στο δίκτυο περιοχής αποθήκευσης (SAN) Περιγραφή υπηρεσίας Διαγνωστικός έλεγχος Dell Compellent στο δίκτυο περιοχής αποθήκευσης (SAN) Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting

Αντικείμενο της υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting Περιγραφή υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting CAA-1013 Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται από εσάς, τον πελάτη («εσείς»

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρυσμένη υλοποίηση μεταγωγέα ινοοπτικού καναλιού

Απομακρυσμένη υλοποίηση μεταγωγέα ινοοπτικού καναλιού Περιγραφή υπηρεσίας Απομακρυσμένη υλοποίηση μεταγωγέα ινοοπτικού καναλιού Εισαγωγή στη συμφωνία σας για την υπηρεσία Η συγκεκριμένη υπηρεσία εξασφαλίζει την εξ αποστάσεως παροχή βοήθειας στον Πελάτη για

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Υποστήριξη με εγγύηση που λήγει μετά από κάθε μεμονωμένο περιστατικό για εμπορικούς πελάτες Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell παρέχει την Υπηρεσία ς (η Υπηρεσία ) σύμφωνα με τους κάτωθι όρους ( Περιγραφή Υπηρεσίας ). Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα επιτόπιας διάγνωσης τυχόν προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Πρόκειται για ένα σύνολο υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μειωμένο χρόνο διακοπής της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος εύρυθμης λειτουργίας SAN της Dell Compellent

Έλεγχος εύρυθμης λειτουργίας SAN της Dell Compellent Έλεγχος εύρυθμης λειτουργίας SAN της Dell Compellent Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει την υπηρεσία ελέγχου της εύρυθμης λειτουργίας δικτύου περιοχής αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. Επισκόπηση υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot

Περιγραφή υπηρεσίας. Επισκόπηση υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot Περιγραφή υπηρεσίας Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται από εσάς, τον πελάτη («εσείς»

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. Απομακρυσμένη υλοποίηση αναπαραγωγής σε συσκευή NAS του Dell Fluid File System. Εισαγωγή στη συμφωνία σας για την υπηρεσία

Περιγραφή υπηρεσίας. Απομακρυσμένη υλοποίηση αναπαραγωγής σε συσκευή NAS του Dell Fluid File System. Εισαγωγή στη συμφωνία σας για την υπηρεσία Περιγραφή υπηρεσίας Απομακρυσμένη υλοποίηση αναπαραγωγής σε συσκευή NAS του Dell Fluid File System Εισαγωγή στη συμφωνία σας για την υπηρεσία Η συγκεκριμένη υπηρεσία εξασφαλίζει την εξ αποστάσεως υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας: Υπηρεσία Keep Your Hard Drive at Point of Need (Διατήρηση κυριότητας σκληρού δίσκου για τη στιγμή που τον χρειάζεστε)

Περιγραφή υπηρεσίας: Υπηρεσία Keep Your Hard Drive at Point of Need (Διατήρηση κυριότητας σκληρού δίσκου για τη στιγμή που τον χρειάζεστε) Dell Υπηρεσίες Περιγραφή υπηρεσίας: Υπηρεσία Keep Your Hard Drive at Point of Need (Διατήρηση κυριότητας σκληρού δίσκου για τη στιγμή που τον χρειάζεστε) Επισκόπηση όρων και προϋποθέσεων Η παρούσα συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσιών. Ευέλικτες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Dell. Εισαγωγή

Περιγραφή Υπηρεσιών. Ευέλικτες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Dell. Εισαγωγή Περιγραφή Υπηρεσιών Ευέλικτες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Dell Εισαγωγή Οι Ευέλικτες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Dell (στο εξής «Υπηρεσία» ή «Υπηρεσίες») παρέχουν ένα ευέλικτο μοντέλο συγκεκριμένης χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Στις δυνατότητες της Υπηρεσίας σας (ή στα βασικά βήματα της Υπηρεσίας) περιλαμβάνονται τα εξής:

Στις δυνατότητες της Υπηρεσίας σας (ή στα βασικά βήματα της Υπηρεσίας) περιλαμβάνονται τα εξής: Περιγραφή Υπηρεσίας Out of Warranty Technical Support Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει την Υπηρεσία Out of Warranty Technical Support (τεχνική υποστήριξη εκτός εγγύησης)

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. Dell ProSupport

Περιγραφή υπηρεσίας. Dell ProSupport Περιγραφή υπηρεσίας Dell ProSupport Εισαγωγή στη συμφωνία παροχής της υπηρεσίας σας Η Dell παρέχει τις υπηρεσίες Dell ProSupport (οι "Υπηρεσίες") για επιλεγμένα προϊόντα Force10 και Dell Force10 ("Προϊόντα"

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Προληπτική συντήρηση

Περιγραφή υπηρεσιών Προληπτική συντήρηση Επισκόπηση υπηρεσίας Το παρόν συμφωνητικό (εφ' εξής "Συμφωνητικό" ή "Περιγραφή υπηρεσίας") συνάπτεται μεταξύ του πελάτη (εφ' εξής "εσείς" ή ο "Πελάτης") και του νομικού προσώπου της Dell που αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Διαγνωστική υπηρεσία στον χώρο του πελάτη Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει Διαγνωστική υπηρεσία στον χώρο του Πελάτη (στο εξής «Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας. Υπηρεσία Dell ProSupport Point of Need. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας

Περιγραφή Υπηρεσίας. Υπηρεσία Dell ProSupport Point of Need. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσία Dell ProSupport Point of Need Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει τις υπηρεσίες Dell ProSupport Point of Need (προληπτική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control Υπηρεσίες HP Care Pack Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control περιλαμβάνει την ανάπτυξη και

Διαβάστε περισσότερα

e-genius.gr 2006 All rights reserved.

e-genius.gr 2006 All rights reserved. e-genius.gr 2006 All rights reserved. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατα παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. Επισκόπηση υπηρεσίας. Copilot Optimize CAA-1000

Περιγραφή υπηρεσίας. Επισκόπηση υπηρεσίας. Copilot Optimize CAA-1000 Περιγραφή υπηρεσίας Cpilt Optimize CAA-1000 Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται από εσάς, τον πελάτη («εσείς» ή «Πελάτης»),

Διαβάστε περισσότερα

Dell Copilot Optimize Reporting

Dell Copilot Optimize Reporting Dell Copilot Optimize Reporting Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει την υπηρεσία Dell Copilot Optimize Reporting (Δημιουργία εκθέσεων για τη βελτιστοποίηση της υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. Βασική ανάπτυξη για επιχειρήσεις. Σουίτα Dell ProDeploy για επιχειρήσεις: Εισαγωγή. Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή υπηρεσίας. Βασική ανάπτυξη για επιχειρήσεις. Σουίτα Dell ProDeploy για επιχειρήσεις: Εισαγωγή. Πίνακας περιεχομένων Περιγραφή υπηρεσίας Σουίτα Dell ProDeploy για επιχειρήσεις: Βασική ανάπτυξη για επιχειρήσεις Εισαγωγή Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει την Περιγραφή της υπηρεσίας (στο εξής «Περιγραφή υπηρεσίας») που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας. Απομακρυσμένη υλοποίηση Dell PowerEdge VRTX. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας

Περιγραφή Υπηρεσίας. Απομακρυσμένη υλοποίηση Dell PowerEdge VRTX. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας Περιγραφή Υπηρεσίας Απομακρυσμένη υλοποίηση Dell PowerEdge VRTX Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει απομακρυσμένη υλοποίηση (Remote Implementation) Dell PowerEdge VRTX

Διαβάστε περισσότερα

Dell Copilot Optimize

Dell Copilot Optimize Dell Copilot Optimize Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει την υπηρεσία Dell Copilot Optimize (Βελτιστοποίηση της υπηρεσίας Copilot) (στο εξής «Υπηρεσία (Υπηρεσίες)»)

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Ανακύκλωση περιουσιακών στοιχείων τεχνολογίας πληροφοριών - Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσία Αντικατάστασης Μπαταριών Εκτός Εγγύησης (BRS) για σφραγισμένες μπαταρίες

Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσία Αντικατάστασης Μπαταριών Εκτός Εγγύησης (BRS) για σφραγισμένες μπαταρίες Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσία Αντικατάστασης Μπαταριών Εκτός Εγγύησης (BRS) για σφραγισμένες μπαταρίες Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει την Υπηρεσία Αντικατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας ProSupport για το προσωπικό IT (Prosupport for IT)

Περιγραφή Υπηρεσίας ProSupport για το προσωπικό IT (Prosupport for IT) Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell προσφέρει την υπηρεσία ProSupport για το προσωπικό IT των πελατών (η Υπηρεσία ή οι Υπηρεσίες ) για επιλεγμένα συστήματα διακομιστών, αποθήκευσης, επιτραπέζιων υπολογιστών και

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας. Υπηρεσία Dell ProSupport Point of Need. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας

Περιγραφή Υπηρεσίας. Υπηρεσία Dell ProSupport Point of Need. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσία Dell ProSupport Point of Need Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει τις υπηρεσίες Dell ProSupport Point of Need (προληπτική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. ProDeploy για επιχειρήσεις. Σουίτα Dell ProDeploy για επιχειρήσεις: Εισαγωγή. Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή υπηρεσίας. ProDeploy για επιχειρήσεις. Σουίτα Dell ProDeploy για επιχειρήσεις: Εισαγωγή. Πίνακας περιεχομένων Περιγραφή υπηρεσίας Σουίτα Dell ProDeploy για επιχειρήσεις: ProDeploy για επιχειρήσεις Εισαγωγή Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει την Περιγραφή της υπηρεσίας (στο εξής «Περιγραφή υπηρεσίας») που αφορά ProDeploy

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. ProDeploy Plus για επιχειρήσεις. Σουίτα Dell ProDeploy για επιχειρήσεις: Εισαγωγή. Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή υπηρεσίας. ProDeploy Plus για επιχειρήσεις. Σουίτα Dell ProDeploy για επιχειρήσεις: Εισαγωγή. Πίνακας περιεχομένων Περιγραφή υπηρεσίας Σουίτα Dell ProDeploy για επιχειρήσεις: ProDeploy Plus για επιχειρήσεις Εισαγωγή Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει την Περιγραφή της υπηρεσίας (στο εξής «Περιγραφή υπηρεσίας») που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Optimize της Dell

Υπηρεσία Optimize της Dell Υπηρεσία Optimize της Dell Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει την υπηρεσία Optimize (Βελτιστοποίηση) (στο εξής «Υπηρεσία (Υπηρεσίες)») με βάση την παρούσα Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Dell PowerEdge T620 Οδηγός "Τα Πρώτα Βήματα"

Dell PowerEdge T620 Οδηγός Τα Πρώτα Βήματα Dell PowerEdge T620 Οδηγός "Τα Πρώτα Βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E17S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E17S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας: Υπηρεσίες βασικής υποστήριξης υλισμικού για μη επιχειρηματικούς πελάτες

Περιγραφή Υπηρεσίας: Υπηρεσίες βασικής υποστήριξης υλισμικού για μη επιχειρηματικούς πελάτες Service Description Consumer Basic Hardware Service Περιγραφή Υπηρεσίας: Υπηρεσίες βασικής υποστήριξης υλισμικού για μη επιχειρηματικούς πελάτες Το σύστημά σας. Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Dell PowerEdge R420 Οδηγός "Τα Πρώτα Βήματα"

Dell PowerEdge R420 Οδηγός Τα Πρώτα Βήματα Dell PowerEdge R420 Οδηγός "Τα Πρώτα Βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E18S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E18S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (Σ.Α.Χ.Τ.Χ.). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «I AGREE» Ή

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης του HP Matrix Operating Environment for ProLiant

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης του HP Matrix Operating Environment for ProLiant Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης του HP Matrix Operating Environment for ProLiant Υπηρεσίες HP Τεχνικά δεδομένα Η υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης του HP Matrix Operating Environment for ProLiant

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L28500 Περιορισμένη εγγύηση 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1η έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και υλοποίηση μεταγωγέα δικτύου της Dell

Εγκατάσταση και υλοποίηση μεταγωγέα δικτύου της Dell Περιγραφή Υπηρεσίας Εγκατάσταση και υλοποίηση μεταγωγέα δικτύου της Dell Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει την εγκατάστασης και υλοποίησης μεταγωγέα δικτύου της Dell

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας. Dell ProSupport Plus. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας

Περιγραφή Υπηρεσίας. Dell ProSupport Plus. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας Περιγραφή Υπηρεσίας Dell ProSupport Plus Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει την Υπηρεσία Dell ProSupport Plus (στο εξής «Υπηρεσία (Υπηρεσίες)») για επιλεγμένους διακομιστές,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις για την Προσφορά Μετεγκατάστασης του SharePoint 2013 Αναθεωρήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2016

Όροι και Προϋποθέσεις για την Προσφορά Μετεγκατάστασης του SharePoint 2013 Αναθεωρήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2016 Όροι και Προϋποθέσεις για την Προσφορά Μετεγκατάστασης του SharePoint 2013 Αναθεωρήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2016 Σελίδα 1 από 5 Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι λεπτομέρειες της Προσφοράς Μετεγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες Η Symantec έχει επανειλημμένα καταδείξει δημόσια ότι το Backup Exec System Recovery μπορεί να εκτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ( ΣΥΜΦΩΝΙΑ ) ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ MICROBIOLOGICS, INC. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή MBL ) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ, ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις του FY16 Cloud PBX Adoption Offer, Αναθεωρήθηκε στις 23 Μαΐου 2016

Όροι και προϋποθέσεις του FY16 Cloud PBX Adoption Offer, Αναθεωρήθηκε στις 23 Μαΐου 2016 Όροι και προϋποθέσεις του FY16 Cloud PBX Adoption Offer, Αναθεωρήθηκε στις 23 Μαΐου 2016 Σελίδα 1 από 6 Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι λεπτομέρειες του FY16 Cloud PBX Adoption Offer ( Προσφορά ), συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Dell DR6000 Οδηγός "Τα πρώτα βήματα"

Συστήματα Dell DR6000 Οδηγός Τα πρώτα βήματα Συστήματα Dell DR6000 Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT Επισκόπηση όρων και προϋποθέσεων Η παρούσα συμφωνία ("Συμφωνία" ή "Περιγραφή υπηρεσιών") συνάπτεται μεταξύ του πελάτη ("εσείς" ή "Πελάτης") και του

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας. Υπηρεσία βασικής υποστήριξης υλισμικού. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας σας για την Υπηρεσία

Περιγραφή Υπηρεσίας. Υπηρεσία βασικής υποστήριξης υλισμικού. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας σας για την Υπηρεσία Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσία βασικής υποστήριξης υλισμικού Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει Υπηρεσία βασικής υποστήριξης υλισμικού (στο εξής «Υπηρεσία (Υπηρεσίες)»)

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσιών. Υπηρεσίες ανάπτυξης της Dell για Wyse. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας

Περιγραφή Υπηρεσιών. Υπηρεσίες ανάπτυξης της Dell για Wyse. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας Περιγραφή Υπηρεσιών Υπηρεσίες ανάπτυξης της Dell για Wyse Εισαγωγή Οι Υπηρεσίες ανάπτυξης της Dell για Wyse (στο εξής θα μνημονεύονται η καθεμιά χωριστά ως «Υπηρεσία» ή «Υπηρεσία ανάπτυξης» και συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και υλοποίηση μεταγωγέα δικτύου της Dell

Εγκατάσταση και υλοποίηση μεταγωγέα δικτύου της Dell Περιγραφή Υπηρεσίας Εγκατάσταση και υλοποίηση μεταγωγέα δικτύου της Dell Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει την υπηρεσία εγκατάστασης και υλοποίησης μεταγωγέα δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας. Υπηρεσία βασικής υποστήριξης υλισμικού. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας σας για την Υπηρεσία

Περιγραφή Υπηρεσίας. Υπηρεσία βασικής υποστήριξης υλισμικού. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας σας για την Υπηρεσία Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσία βασικής υποστήριξης υλισμικού Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει την Υπηρεσία βασικής υποστήριξης υλισμικού (στο εξής «Υπηρεσία (Υπηρεσίες)»)

Διαβάστε περισσότερα

Dell XC720xd για αναπαράσταση επιφάνειας εργασίας Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Dell XC720xd για αναπαράσταση επιφάνειας εργασίας Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Dell XC720xd για αναπαράσταση επιφάνειας εργασίας Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Dell PowerEdge R720 και R720xd Οδηγός "Τα Πρώτα Βήματα"

Dell PowerEdge R720 και R720xd Οδηγός Τα Πρώτα Βήματα Dell PowerEdge R720 και R720xd Οδηγός "Τα Πρώτα Βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Στο Δήμο Αντιπάρου σήμερα στις 24 Ιουνίου 2014 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1) Ο Δήμος Αντιπάρου Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αντίπαρο ΑΦΜ: 999247040, ΔΟΥ: Πάρου, νομίμως εκπροσωπούμενος, βάση του 4481/31-12-2010,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Υπηρεσίες εφοδιαστικής της Dell προσφέρονται από την Dell για Υποστηριζόμενα Προϊόντα και ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

Οι Υπηρεσίες εφοδιαστικής της Dell προσφέρονται από την Dell για Υποστηριζόμενα Προϊόντα και ενδεικτικά περιλαμβάνουν: Περιγραφή υπηρεσίας Υπηρεσίες εφοδιαστικής της Dell Εισαγωγή Οι υπηρεσίες εφοδιαστικής της Dell (στο εξής θα μνημονεύονται η καθεμιά χωριστά ως «Υπηρεσία» ή «Υπηρεσία εφοδιαστικής» και συνολικά ως «Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση )

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση ) Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση ) Όροι και προϋποθέσεις Ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την Παρούσα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης HP Care Pack. Σας ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Dell PowerEdge T320 Οδηγός "Τα Πρώτα Βήματα"

Dell PowerEdge T320 Οδηγός Τα Πρώτα Βήματα Dell PowerEdge T320 Οδηγός "Τα Πρώτα Βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E20S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E20S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Εξυπηρέτηση για ολόκληρη την επιχείρηση Dell ProSupport

Περιγραφή υπηρεσιών Εξυπηρέτηση για ολόκληρη την επιχείρηση Dell ProSupport Περιγραφή υπηρεσιών Εξυπηρέτηση για ολόκληρη την επιχείρηση Dell ProSupport Επισκόπηση όρων και προϋποθέσεων Η παρούσα συμφωνία ("Συμφωνία" ή "Περιγραφή υπηρεσιών") συνάπτεται μεταξύ του πελάτη ("εσείς"

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υπηρεσίας Copilot Support. Εισαγωγή στη Συμφωνία σας για την Υπηρεσία

Περιγραφή Υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υπηρεσίας Copilot Support. Εισαγωγή στη Συμφωνία σας για την Υπηρεσία Περιγραφή Υπηρεσίας Όροι και προϋποθέσεις υπηρεσίας Copilot Support Εισαγωγή στη Συμφωνία σας για την Υπηρεσία Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει την υπηρεσία Copilot Support

Διαβάστε περισσότερα

Στις δυνατότητες της Υπηρεσίας σας (ή στα βασικά βήματα της Υπηρεσίας) περιλαμβάνονται οι εξής:

Στις δυνατότητες της Υπηρεσίας σας (ή στα βασικά βήματα της Υπηρεσίας) περιλαμβάνονται οι εξής: Περιγραφή Υπηρεσίας Dell ProSupport Plus Εισαγωγή στη Συμφωνία σας για την Υπηρεσία Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει την Υπηρεσία Dell ProSupport Plus (στο εξής «Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Windows 7: Οδηγός «Τα πρώτα βήµατα»

Microsoft Windows 7: Οδηγός «Τα πρώτα βήµατα» Microsoft Windows 7: Οδηγός «Τα πρώτα βήµατα» Ρύθµιση των Windows 7 Οι παράµετροι του υπολογιστή Dell είναι προδιαµορφωµένες µε βάση το λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows 7. Αν είναι η πρώτη φορά που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για τελικούς χρήστες

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για τελικούς χρήστες Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για τελικούς χρήστες Επισκόπηση όρων και προϋποθέσεων Η παρούσα συμφωνία ("Συμφωνία" ή "Περιγραφή υπηρεσιών") συνάπτεται μεταξύ του πελάτη ("εσείς" ή "Πελάτης") και

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας. Dell ProSupport Flex για σύστημα-πελάτη. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας v1.9

Περιγραφή Υπηρεσίας. Dell ProSupport Flex για σύστημα-πελάτη. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας v1.9 Περιγραφή Υπηρεσίας Dell ProSupport Flex για σύστημα-πελάτη Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει την υπηρεσία ProSupport Flex για σύστημαπελάτη (στο εξής «Υπηρεσία (Υπηρεσίες)»)

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Υπηρεσίες Εφοδιαστικής της Dell προσφέρονται από την Dell για Υποστηριζόμενα Προϊόντα και ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

Οι Υπηρεσίες Εφοδιαστικής της Dell προσφέρονται από την Dell για Υποστηριζόμενα Προϊόντα και ενδεικτικά περιλαμβάνουν: Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσίες εφοδιαστικής της Dell Εισαγωγή Οι υπηρεσίες εφοδιαστικής της Dell (στο εξής θα μνημονεύονται η καθεμιά χωριστά ως «Υπηρεσία» ή «Υπηρεσία Εφοδιαστικής» και συνολικά ως «Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Fax: 210-8253760 Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 25/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης Σάββατο, 08 Οκτώβριος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 11 Οκτώβριος :16

Όροι χρήσης Σάββατο, 08 Οκτώβριος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 11 Οκτώβριος :16 H Ιστοσελίδα www. xartomani. com (στο εξής XARTOMANI) αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της επιχείρησης K ΕΠΕΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ με ΑΦΜ:103111083, ΔΟΥ: Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, και έδρα στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ 49,

Διαβάστε περισσότερα

Σουίτα Υπηρεσιών ProDeploy της Dell EMC για συστήματαπελάτες (Βασική ανάπτυξη, ProDeploy και ProDeploy Plus)

Σουίτα Υπηρεσιών ProDeploy της Dell EMC για συστήματαπελάτες (Βασική ανάπτυξη, ProDeploy και ProDeploy Plus) Περιγραφή υπηρεσίας Σουίτα Υπηρεσιών ProDeploy της Dell EMC για συστήματαπελάτες (Βασική ανάπτυξη, ProDeploy και ProDeploy Plus) Εισαγωγή Το παρόν έγγραφο και τα προσαρτήματά του (στο εξής «Περιγραφή υπηρεσίας»)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ MICROSOFT ( ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Βασική υποστήριξη υλικού

Περιγραφή Υπηρεσίας Βασική υποστήριξη υλικού Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell παρέχει βασική τεχνική υποστήριξη των προϊόντων της (εφεξής, η «βασική υποστήριξη) σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος συµφωνητικού (εφεξής περιγραφή υπηρεσίας ) και το επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία HP Data Replication Solution για HP 3PAR Remote Copy

Υπηρεσία HP Data Replication Solution για HP 3PAR Remote Copy Υπηρεσία HP Data Replication Solution για HP 3PAR Remote Copy Υπηρεσίες HP Care Pack Τεχνικά δεδομένα Η υπηρεσία HP Data Replication Solution για HP 3PAR Remote Copy παρέχει υλοποίηση του Remote Copy σε

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής Designjet SD Pro Περιορισμένη εγγύηση 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

6. Υπηρεσίες Τυπικής Διάρθρωσης (περιγράφονται αναλυτικότερα στο Προσάρτημα Υπηρεσιών (6)).

6. Υπηρεσίες Τυπικής Διάρθρωσης (περιγράφονται αναλυτικότερα στο Προσάρτημα Υπηρεσιών (6)). Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσίες Διάρθρωσης της Dell Εισαγωγή στη συμφωνία σας για την υπηρεσία Οι Υπηρεσίες Διάρθρωσης της Dell (στο εξής θα μνημονεύονται η καθεμιά χωριστά ως «Υπηρεσία Διάρθρωσης» και συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας ProSupport για τελικούς χρήστες (Prosupport for End Users)

Περιγραφή Υπηρεσίας ProSupport για τελικούς χρήστες (Prosupport for End Users) Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell προσφέρει την υπηρεσία ProSupport για τελικούς χρήστες (η Υπηρεσία ή οι Υπηρεσίες ) για επιλεγµένα συστήµατα διακοµιστών, αποθήκευσης, επιτραπέζιων υπολογιστών και δικτύων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

- 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΩΝ ACB ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Δωρεά περιουσιακών στοιχείων τεχνολογίας πληροφοριών - Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει Υπηρεσίες μεταπώλησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Μεταπώληση περιουσιακών στοιχείων τεχνολογίας πληροφοριών με διαγραφή δεδομένων έξω από τον χώρο του πελάτη - Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ FAST-TRACK DISPATCH (FTD ή το Πρόγραμμα ) Λαμβάνοντας υπόψη τους κάτωθι όρους -, τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής: Για την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας σας για την παροχή των υπηρεσιών

Το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας σας για την παροχή των υπηρεσιών Περιγραφή Υπηρεσιών Υπηρεσίες διάρθρωσης της Dell Εισαγωγή στη συμφωνία σας για τις υπηρεσίες Οι Υπηρεσίες διάρθρωσης της Dell (στο εξής θα μνημονεύονται η καθεμιά χωριστά ως «Υπηρεσία» ή «Υπηρεσία διάρθρωσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφ. πόρους τεχνολογίας. υψηλότερης. καλύπτονται. και τα οποία. διακόπτουν την απόδοση. αξιολόγησης. συνδυασμό γραμμής, δεδομένων.

Περιγραφ. πόρους τεχνολογίας. υψηλότερης. καλύπτονται. και τα οποία. διακόπτουν την απόδοση. αξιολόγησης. συνδυασμό γραμμής, δεδομένων. Dell Περιγραφ φή υπηρεσιών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΣ Προηγμένη παρακολού θηση : Οι διακοπές λειτουργίας του ή τα προβλήματαα απόδοσης μπορούν να έχουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για HP Superdome 2

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για HP Superdome 2 Υπηρεσία και εκκίνησης HP για HP Superdome 2 Υπηρεσίες HP Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία και εκκίνησης HP για HP Superdome 2 έχει σχεδιαστεί να παρέχει επιτόπιες υπηρεσίες για τον HP Superdome 2 Server. Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Dell Μεταπώληση και ανακύκλωση ηλεκτρονικών

Περιγραφή υπηρεσιών Dell Μεταπώληση και ανακύκλωση ηλεκτρονικών Υπηρεσίες Dell Περιγραφή υπηρεσιών Dell Μεταπώληση και ανακύκλωση ηλεκτρονικών Επισκόπηση υπηρεσίας Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρέχει Υπηρεσίες Μεταπώληση και ανακύκλωση ηλεκτρονικών Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη.

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη. Όροι χρήσης 1. Ο κάτοχος της κάρτας συμφωνεί ότι κάνοντας χρήση της κάρτας Priority Pass, συμφωνεί και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης. Οι όροι αυτοί θα υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.

Διαβάστε περισσότερα