Τιμοκατάλογος Προϊόντων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τιμοκατάλογος Προϊόντων"

Transcript

1 Τιμοκατάλογος Προϊόντων Ιανουάριος 2009 Ιανουάριος 2009 ΑΘΗΝΑ: Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα Τηλ: , Fax: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Αντ. Τρίτση 21, Πυλαία Τηλ: , Fax: Hwww entersoft gr

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τιμοκατάλογος Προϊόντων Entersoft Ιανουάριος ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ... 3 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ... 3 ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ (MULTI USER)... 4 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ (UPGRADES)... 4 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ... 4 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗ... 5 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ APPLICATION SERVER... 5 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ... 5 Entersoft Business Suite... 6 Entersoft Expert Entersoft CRM Entersoft E Commerce International Products Προϊόντα Τρίτων ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ Σελίδα 2 από 2

3 Τιμοκατάλογος Προϊόντων Entersoft Ιανουάριος 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Τιμοκατάλογος περιλαμβάνει o τις αξίες των Εφαρμογών της Entersoft o τις ετήσιες αξίες των Συμβολαίων Νέων Εκδόσεων Ο παρών Τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο Οι αξίες του Τιμοκαταλόγου δεν περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα ποσοστά ΦΠΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Στις τιμές των Εφαρμογών περιλαμβάνονται o Παραχώρηση Άδειας Χρήσης Λογισμικού Αορίστου Χρόνου o CD Εγκατάστασης o Εγχειρίδια Χρήσης σε Ηλεκτρονική Μορφή o 3 Μήνες Δωρεάν Συμβόλαιο Νέων Εκδόσεων Η αξία των Εφαρμογών αναφέρεται σε o 1 Χρήστη (Single User) για το Entersoft Expert o 3 Χρήστες (Multi User 3) για το Entersoft Business Suite o 1 Χρήστη (Single User) για το Entersoft CRM ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Το περιλαμβάνει Δωρεάν παροχή όλων των νέων εκδόσεων για ένα (1) έτος Δωρεάν πρόσβαση στο Entersoft Live Update για αυτοματοποιημένη εγκατάσταση νέων εκδόσεων για ένα (1) έτος Δωρεάν πρόσβαση στην Ηλεκτρονική βάση Γνώσης του Entersoft Portal (kb.entersoft.gr) Αναγνώριση του 100% της αξίας αγοράς των Εφαρμογών σε περίπτωση αναβάθμισης και αγοράς των ιδίων ή αντίστοιχων υποσυστημάτων από o Entersoft Expert σε Entersoft Business Suite o Entersoft CRM σε ένα εκ των Entersoft Expert ή Entersoft Business Suite. o Entersoft E-Commerce σε ένα εκ των Entersoft Expert ή Entersoft Business Suite. Κάθε της Entersoft περιλαμβάνει χωρίς επιπλέον χρέωση Συμβόλαιο Νέων Εκδόσεων τριών (3) μηνών το οποίο αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της Άδειας Χρήσης Λογισμικού. Ως χρόνος έναρξης κατά την ανανέωση του Συμβολαίου Νέων Εκδόσεων θεωρείται η ημερομηνία λήξης του αμέσως προηγούμενου. Η διαδικασία ανανέωσης είναι αυτόματη εκτός αν καταγγελθεί από τον πελάτη δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της. Σελίδα 3 από 3

4 ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ (MULTI USER) Οι εφαρμογές της Entersoft είναι σχεδιασμένες ώστε να λειτουργούν σε περιβάλλον τοπικού ή απομακρυσμένου δικτύου (LAN WAN - Internet). Ο Αριθμός των επιτρεπόμενων θέσεων εργασίας προσδιορίζεται από τον αριθμό των ταυτόχρονων (Concurrent) χρηστών που χρησιμοποιούν την. Δεν εξαρτάται από τον αριθμό των σταθμών εργασίας. Κάθε χρήστης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει τα απαραίτητα δικαιώματα χρήσης, έχει δυνητική πρόσβαση σε όλα τα υποσυστήματα των εφαρμογών για τα οποία έχει δοθεί η άδεια χρήσης. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ (UPGRADES) Οι κάτοχοι Εφαρμογών της Entersoft έχουν το δικαίωμα να προσθέσουν υποσυστήματα (Modules) ή Χρήστες στις εφαρμογές που κατέχουν. Επίσης έχουν το δικαίωμα να αναβαθμίσουν τις Εφαρμογές τους σε μεγαλύτερη κατηγορία. Η Αξία αναβάθμισης ορίζεται από την διαφορά τιμής τιμοκαταλόγου της Νέας ς και της τιμής Αγοράς από τον Πελάτη της αποσυρόμενης ς Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει σε ισχύ το του προϊόντος της Entersoft που χρησιμοποιούν. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι εφαρμογές της Entersoft είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να υποστηρίζουν πολλαπλές εταιρείες με διαφορετικά ΑΦΜ σε ενιαία βάση δεδομένων ή και σε ανεξάρτητες. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται χωρίς επιπλέον χρέωση για εγκατάσταση των δεδομένων της ς σε ένα ενιαίο κεντρικό εξυπηρετητή Βάσης Δεδομένων (RDBMS Server) και υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία που κατέχει την άδεια χρήσης του λογισμικού κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (πενήντα τοις εκατό) στις υπόλοιπες εταιρείες που χρησιμοποιούν το σύστημα στο ίδιο σύστημα κεντρικού εξυπηρετητή Βάσης Δεδομένων (RDBMS Server). Εξαίρεση στο παραπάνω αποτελεί το Entersoft E-Commerce το οποίο υποστηρίζει πολλαπλές εταιρείες αλλά η άδεια χρήσης του είναι ανά portal Πρόσθετη εγκατάσταση η οποία απαιτεί αγορά πρόσθετης άδειας χρήσης θεωρείται: η εκ νέου αγορά Εφαρμογών από Πελάτη (ΑΦΜ) για χρήση σε επιπλέον εγκατάστασή του. Ο πελάτης θα πρέπει να είναι ήδη νόμιμος κάτοχος Άδειας χρήσης της ΙΔΙΑΣ ς της Entersoft ή από θυγατρική εταιρεία του Πελάτη ή του Κυρίου Μετόχου του Πελάτη με ποσοστό συμμετοχής πάνω από 50%. Για την απόδειξη του παραπάνω συμπληρώνεται ειδικό έντυπο. Η μόνιμη Off Line λειτουργία απομακρυσμένου σημείου μέσω του υποσυστήματος Replication Server Client κάθε νέο Portal στο Entersoft E-Commerce ανά Portal, όπου Portal εννοείται μία δημοσιευμένη εγκατάσταση της WEB ς. Π.χ. μία εταιρεία θέλει ξεχωριστό B2C & B2B (ή Intranet) Portal ή επιθυμεί τελείως διαφορετική παρουσία ανά Business Unit το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με διαφορετικές εγκαταστάσεις (έστω και στον ίδιο Application Server). Επίσης όμιλος εταιρειών με διαφορετικά Portals ανά εταιρεία. Σελίδα 4 από 4

5 Για τις πρόσθετες Εγκαταστάσεις παρέχεται για τα κοινά υποσυστήματα των εφαρμογών: Θυγατρικές Εταιρίες O πελάτης δικαιούται έκπτωση 50% έκπτωση στην τιμή Τιμοκαταλόγου για κάθε νέα εγκατάσταση. Θυγατρικές θεωρούνται οι εταιρίες στις οποίες ο πελάτης συμμετέχει με ποσοστό πάνω από 50%. Υποκαταστήματα πελατών. O πελάτης δικαιούται για κάθε αυτόνομη εγκατάσταση προγράμματος σε υποκατάστημά του έκπτωση 50% στη τιμή τιμοκαταλόγου του. Καταστήματα Franchise. Για κάθε αυτόνομη εγκατάσταση προγράμματος σε franchise του, ο franchise δικαιούται έκπτωση 25% στη τιμή τιμοκαταλόγου. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Για την ανεξάρτητη με την κεντρική εγκατάσταση χρήση του συστήματος σε test περιβάλλον ή σε φορητό υπολογιστή ή σε αυτόνομο σταθμό εργασίας απαιτείται πρόσθετη εγκατάσταση ενός χρήστη. Δικαίωμα αγοράς αυτής έχει ο Πελάτης (ΑΦΜ) ο οποίος ήδη είναι νόμιμος κάτοχος και χρησιμοποιεί τις Εφαρμογές της Entersoft. Περιλαμβάνει τα υποσυστήματα που ήδη έχει προμηθευτεί στην Κεντρική Εγκατάσταση και είναι για μία θέσης εργασίας (Single User). Η αξία της ορίζεται στον τιμοκατάλογο της κάθε ς. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ APPLICATION SERVER Οι εφαρμογές της Entersoft παρέχουν την δυνατότητα εγκατάστασης περισσοτέρων από έναν Application Servers με στόχο τον καταμερισμό του φορτίου και την βελτιστοποίηση της ταχύτητας. Η αξία του κάθε επιπλέον Application Server στον τιμοκατάλογο της κάθε ς. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Οι παραγγελίες δίνονται με Ηλεκτρονικό τρόπο συμπληρώνοντας την Ηλεκτρονική Φόρμα είτε μέσω του Entersoft Portal (www.entersoft.gr) είτε με χρήση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ( ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Η παράδοση γίνεται εντός τριών(3) εργάσιμων ημερών με παραλαβή από τα γραφεία της Entersoft ή με αποστολή ΕΛΤΑ με χρέωση Entersoft. Εναλλακτικά αποστολή με courier με χρέωση παραλήπτη. Επιστροφή μετά την παρέλευση ενός μήνα από την έκδοση του τιμολογίου δεν γίνονται δεκτές. Σελίδα 5 από 5

6 Entersoft Business Suite Το Entersoft Business Suite αποτελεί ένα εξελιγμένο λογισμικό το οποίο απευθύνεται σε δυναμικά αναπτυσσόμενες μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να μετατρέψουν τη χρήση της υψηλής τεχνολογίας σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Βασισμένο σε σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές υποβοηθά την ανάπτυξη της επιχείρησης και τη μείωση του κόστους χωρίς να θέτει όρια, υποστηρίζει την επέκταση του πληροφοριακού συστήματος με νέα λειτουργικότητα και διαθέτει ειδική σχεδίαση ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί γρήγορα σε νέες διαδικασίες. Διαφοροποιείται σημαντικά από τον ανταγωνισμό του αφού ενσωματώνει ενιαία λειτουργικότητα ERP, πλήρους CRM, σύγχρονου E- Commerce και Business Intelligence συστήματος. Υλοποιημένο στην κορυφαία τεχνολογία Microsoft.Net.,περιλαμβάνει στην βασική του έκδοση τρεις(3) χρήστες και διαθέτει τα παρακάτω Υποσυστήματα Κωδικός Ενότητα (Module) Αξία EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT Γενική Λογιστική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Περιλαμβάνει έτοιμο λογιστικό σχέδιο σύμφωνα με το ΕΓΛΣ, Λογιστικό Σχέδιο Γενικής-Τάξεως, Λογιστικά Άρθρα Δήλωση ΦΠΑ, Πολλαπλές Χρήσεις, Θεωρημένες - Πληροφοριακές εκτυπώσεις, Διαχείριση Οριστικών - Προσωρινών και Δοκιμαστικών εγγραφών, Πρότυπα Άρθρα Διοικητική Λογιστική Εναλλακτικά Λογιστικά Σχέδια, Αυτονομία Αποτελεσμάτων Λογιστικών Σχεδίων Προαπαιτούμενα: EBS-LIC Ισολογισμός Αυτόματη έκδοση Ισολογισμού Προαπαιτούμενα: EBS-LIC Αναλυτική Λογιστική Θεωρημένες - Πληροφοριακές εκτυπώσεις, Μοντέλα κατανομής, Αυτόματες κατανομές Προαπαιτούμενα: EBS-LIC Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Παράλληλη ή Αυτόνομη χρήση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Παράλληλη τήρηση Κόστους Παραγωγής, Πωληθέντων, Αναλώσεων και Απογραφής Αποθεμάτων κατά Δ.Λ.Π. Επανεκτίμηση Αξιών Παγίων και Υπολογισμός Αναβαλλόμενου Φόρου Καταστάσεις Αποθήκης Λογιστικής και Παγίων κατά Δ.Λ.Π. και Συγκριτικές Καταστάσεις με Εθνικά Πρότυπα Προαπαιτούμενα: EBS-LIC Σελίδα 6 από 6

7 EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC-10 EBS-MNT-10 EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC-10 EBS-MNT-10 EBS-LIC EBS-MNT Διαχείριση Παγίων Standard Μητρώο Παγίων, Προσθήκες-Επεκτάσεις-Καταστροφές παγίων, Παραστατικά παγίων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προϋπολογισμός Standard Περιλαμβάνει Διαχείριση Προϋπολογισμού ειδών-πελατών-προμηθευτών-πωλητών, εσόδωνδαπανών-επενδύσεων, διαδικασία κατάρτισης Συγκριτικές καταστάσεις προϋπολογισμούαπολογισμού ανά περίοδο και χρήση Προαπαιτούμενα: EBS-LIC ή EBS-LIC-10 Προϋπολογισμός Advanced Παρακολούθηση και πολλαπλά σενάρια προϋπολογισμού ανά Business Unit, Δραστηριότητα κλπ, Συγκριτικές καταστάσεις προϋπολογισμού-απολογισμού ανά περίοδο και χρήση Προαπαιτούμενα: EBS-LIC-10 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Χρηματοοικονομική Διαχείριση Standard Λογαριασμοί μετρητών-τραπεζικών λογαριασμών, αξιόγραφα -εγγυητικές, διαχείριση εισπρακτόρων, Αυτόματη αντιστοίχιση πωλήσεων-εισπράξεων, αγορών-πληρωμών βάσει ημερομηνίας, Ενηλικίωση υπολοίπων,οικονομικές και Πληροφοριακές εκτυπώσεις Χρηματοοικονομική Διαχείριση Advanced Αυτόματες Εγγραφές βάση Τρόπων Πληρωμής, Διαχείριση Πιστωτικών Καρτών, Αντιστοιχίσεις βάσει κανόνων, Δείκτες αποπληρωμής, Προτάσεις Πληρωμών, Μηχανογραφημένες Επιταγές Προαπαιτούμενα: EBS-LIC Διαχείριση Χρηματοροής Εικόνα Συνολικής Χρηματικής Ροής Εταιρείας ή Ομίλου Εταιρειών με Αυτόματες Προβλέψεις. εγγραφές Cash Flow Προαπαιτούμενα: EBS-LIC ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ Διαχείριση Συναλλασσομένων Διαχείριση Συναλλασσομένων, Διαχείριση Υπηρεσιών & Δαπανών, Παραστατικά Πωλήσεων- Αγορών-Λιανικής-Χρεοπιστώσεων, Τυποποιημένα παραστατικά, Έλεγχος υπολοίπου, Ενοποίηση Λογαριασμών Συναλλασσομένων. Οικονομικές & Πληροφοριακές καταστάσεις Εμπορική πολιτική Αυτοματοποίηση Προωθητικών Πολιτικών- Promotions, Δώρων,Εκπτώσεων Προαπαιτούμενα: EBS-LIC Σελίδα 7 από 7

8 EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT Πιστωτική Πολιτική Διαχείριση ορίων πίστωσης, Δυναμικό Πλαφόν, Πολιτικές Ελέγχου Πιστώσεων Προαπαιτούμενα: EBS-LIC-10 Τόκοι Υπερημερίας Αυτοματοποιημένος Υπολογισμός - έκδοση Παραστατικών Τόκων Προαπαιτούμενα: EBS-LIC-10, EBS-LIC Πιστωτικά Εκπτώσεων Υπολογισμός Πιστωτικών Αγορών Πωλήσεων βάση Κανόνων ποσοτήτων και αξιών - αυτοματοποιημένη έκδοση αντίστοιχων Παραστατικών ανά είδος ή συνολικά Προαπαιτούμενα: EBS-LIC-10 Κοστολόγηση Εισαγωγών και Πωλήσεων Διαχείριση Φακέλου Εισαγωγής και Κοστολόγηση Ειδών Αποθήκης. Κοστολόγηση Παραγγελιών Τιμολογίων Πωλήσεων. Απεικόνιση καθαρής κερδοφορίας ανά είδος ανά πώληση Προαπαιτούμενα: EBS-LIC-10 Διαχείριση Προμηθειών Advanced Προετοιμασία προμηθειών - έρευνα αγοράς για εκπλήρωση - δημιουργία παραγγελιών, Σύγκριση προσφορών προμηθευτών, Πρόβλεψη πιστωτικών τζίρου (για εξομάλυνση κόστους) & συγκρίσεις με πραγματικά για έλεγχο προμηθευτών Προαπαιτούμενα: EBS-LIC-10 Διαχείριση Λιανικής Advanced Διαχείριση Καρτών Μελών(Bonus Cards),Προτάσεις Ανατροφοδότησης Stock Καταστημάτων Διαχείριση Point Of Sales (Οθόνη Πελάτη, Συρτάρι),Υποστήριξη Touch Screen οθονών, Πολιτική Επιστροφών, Εκκαθάριση Πιστωτικών Καρτών (EDPS,EURONET),Έτοιμες Οθόνες Λιανικής. Προαπαιτούμενα: EBS-LIC-10 Ειδικοί Λογαριασμοί Διαχείριση Φόρων-Επιβαρύνσεων-Εκπτώσεων-Κρατήσεων-Παροχών, Αυτόματοι επιμερισμοί Προαπαιτούμενα: EBS-LIC-10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Διαχείριση Αποθεμάτων Διαχείριση ειδών αποθήκης -καταλόγου, αποθηκών, πολλαπλές μονάδες μέτρησης, διαχείριση θέσεων αποθήκης, παραστατικά διακινήσεων - απογραφών, φυσικές απογραφές, αποτίμηση αποθεμάτων, πολλαπλοί αποθηκ. χώροι, Εναλλακτικοί Προμηθευτές Διαχείριση Παρακαταθήκης Σύνθετα Είδη, Συνταγές, Set/Kits Πλήρης Διαχείριση ΣΕΤ, Βοηθητικών Συνταγών Προαπαιτούμενα: EBS-LIC Σχέσεις Ειδών Προτεινόμενα Είδη, Εναλλακτικά, Παρελκόμενα, Υποκατάστατα, Αξεσουάρ... Προαπαιτούμενα: EBS-LIC Σελίδα 8 από 8

9 EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC-10 EBS-MNT-10 EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC-10 EBS-MNT-10 Αριθμοί Σειράς Πλήρης Διαχείριση Αριθμών Σειράς Προαπαιτούμενα: EBS-LIC Παρτίδες Πλήρης Διαχείριση Παρτίδων Ιχνηλασιμότητα Προαπαιτούμενα: EBS-LIC Χρώμα - Μέγεθος Σορτιμέντο Πλήρης Διαχείριση Χρωματολογίου Μεγεθολογίου Σορτιμέντο Προαπαιτούμενα: EBS-LIC ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Βιομηχανική Παραγωγή Πολλαπλές Τεχνικές Προδιαγραφές, Διαχείριση Εντολών Παραγωγής, Διαχείριση Παραγωγών Αναλώσεων, Φασεολόγια, Workflow Παραγωγής, Υπολογισμός Αναγκών Σε Υλικά βάση Εντολών Παραγωγής (MRP I), EBS-LIC Βιομηχανική Κοστολόγηση Ολοκληρωμένη Εσωλογιστική Κοστολόγηση Παραγωγής Συνδεδεμένη άμεσα με όλο το Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης και Αποθήκης. Προαπαιτούμενα: EBS-LIC-10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΈΡΓΩΝ Διαχείριση Έργων (Projects) Ολοκληρωμένο Σύστημα Έργων Υποέργων Εργασιών Ενεργειών και πλήρης παρακολούθηση Εργασιών Υποέργων - Υπεργολάβων. Άμεση Σύνδεση με το υπόλοιπο Σύστημα και άμεση απεικόνιση πραγματικών οικονομικών μεγεθών κατά Έργο, EBS-LIC-10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ (CRM Sales & Service) Βασική Λειτουργικότητα CRM Περιλαμβάνει Διαχείριση Επαφών (Contact Management), φυσικά και νομικά πρόσωπα, σχέσεις μεταξύ προσώπων, Επικοινωνίες - Πρωτοκόλληση, Παρακολούθηση Ανταγωνισμού, Προϊόντα, Καταγραφή Παραπόνων, Διαχείριση Πόρων, Βάσης Γνώσης (Knowledge Base) Διαχείριση Δραστηριοτήτων Πωλήσεων Ημερολόγια Πωλήσεων, Προγραμματισμός ενεργειών (συναντήσεις- ραντεβού, εξερχόμενες κλήσεις, μέσα από τα ημερολόγια (scheduling), ραντεβού, επικοινωνίες (κλήσεις, , Fax), δημιουργία προφορών, ενέργειες δημοσίων σχέσεων... Προαπαιτούμενα: EBS-LIC Σελίδα 9 από 9

10 EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT ECOM-LIC ECOM-MNT ECOM-LIC ECOM-MNT Διαχείριση Πωλητών Προμηθειών Αναλυτικά Στοιχεία Πωλητή, Υπολογισμός Προμηθειών Διαχείριση Ευκαιριών Πωλήσεων Παρακολούθηση ολόκληρου του κύκλου πώλησης και των επιμέρους ενεργειών, Καταγραφή ανταγωνισμού, Έλεγχος Χρησιμοποίησης Πόρων, Αξιολόγηση συμμετεχόντων Προαπαιτούμενα: EBS-LIC Διαχείριση Συνδρομών Περιλαμβάνει Πρότυπες Συνδρομές, Εργασίες ανανέωσης Παραρτήματα Συνδρομών Προαπαιτούμενα: EBS-LIC Marketing Campaigns - Ερωτηματολόγια Επιλογή marketing campaign target group, διαχείριση ερωτηματολογίων ερευνών, καταγραφή ενεργειών και αποτελεσμάτων marketing campaign. Σύνδεση με ευκαιρίες πώλησης και στατιστικά. Προαπαιτούμενα: EBS-LIC Διαχείριση Service Διαχείριση Τεχνικών, Βλαβών, ανταλλακτικών και επισκευών in-house και onsite, ιστορικό service.παρακολούθηση εγγυήσεων Serial Numbers και Συμβάσεων υποστήριξης-συντήρησης, Προγραμματισμός Τεχνικών Service Προαπαιτούμενα: EBS-LIC Διαχείριση Συμφωνιών Υποστήριξης (SLA) Υποστήριξη σύνθετων συμβάσεων υποστήριξης με όρους υποστήριξης, χρόνους απόκρισης, χρόνους αποκατάστασης βλαβών Προαπαιτούμενα: EBS-LIC E-COMMERCE Ε-Commerce Βασική Λειτουργικότητα Περιλαμβάνει υποσύστημα ορισμού χρηστών E-Commerce και δικαιωμάτων πρόσβασης, Μηχανή Αναζήτησης για όλα τα υποσυστήματα, Υποσύστημα σχεδίασης ιστοσελίδων. Νέα- Ανακοινώσεις, - Επικοινωνήστε μαζί μας. Διαχείριση πελατών Β2Β, Μελών B2C, Παραγγελιοληψία μέσω καλαθιού ή ηλεκτρονικού αρχείου, έλεγχο διαθεσιμότητας αποθεμάτων-κατάστασης παραγγελίας, ιστορικό παραγγελιών πελάτη, εκπτώσεις Internet, Πληρωμή με PayPal, Διασύνδεση με Google Analytics Προαπαιτούμενα: EBS-LIC για Νέα- Ανακοινώσεις Product Catalogue Base Διαχείριση Προϊόντων-Ομαδοποιήσεων και Ιεραρχικών Κατηγοριοποιήσεων, διαχείριση χρώματος-μεγέθους, τεχνικών χαρακτηριστικών προϊόντων, επισυναπτόμενες μπροσούρες και άλλα πληροφορικά έγγραφα Σελίδα 10 από 10

11 ECOM-LIC ECOM-MNT ECOM-LIC ECOM-MNT ECOM-LIC ECOM-MNT ECOM-LIC-10 ECOM-MNT-10 ECOM-LIC ECOM-MNT ECOM-LIC ECOM-MNT ECOM-LIC ECOM-MNT ECOM-LIC ECOM-MNT Product Catalogue Advanced Εργαλείο σύγκρισης χαρακτηριστικών προϊόντων, Οριζόμενα φίλτρα αναζήτησης προϊόντων, διαχείριση σχέσεων μεταξύ ειδών (πχ παρελκόμενα, εναλλακτικά κλπ), διαχείριση bundles, product ranking, παραμετροποιήσιμες σελίδες παρουσίασης ανά οικογένεια προϊόντων. Προαπαιτούμενα: ECOM-LIC B2B Advanced Περιλαμβάνει πιστωτικού ελέγχου, προτεινόμενες παραγγελίες βάσει templates και ιστορικού πελάτη, advanced ορισμοί διαθέσιμων υπολοίπων αποθήκης, Υποκαταστήματα εταιρείας και πελάτη, Τιμοκατάλογος ανά Πελάτη, εμπορικών πολιτικών, Πληρωμή με πιστωτικές κάρτες. Επίσης διαδικασία Επιστροφής Προϊόντων για Επισκευή (Return Material Authorisation (RMA)-Service) & Προβολή κατάστασης Επισκευών για Πελάτη Προαπαιτούμενα: ECOM-LIC B2B Transaction Reports Περιλαμβάνει οικονομικές καταστάσεις πληροφόρησης του εμπορικού συνεργάτη όπως καρτέλα του, ανοικτά υπόλοιπα, πληροφορίες πιστωτικών ορίων, aging υπολοίπου, πληροφορίες αξιογράφων του B2C Advanced Περιλαμβάνει, Εγγραφή για αποστολή υπενθυμίσεων, Προτάσεις αγοράς «μαζί με αυτό αγόρασαν και», εκπτώσεις καλαθιού, διαχείριση Wish Lists, Search Engine Optimization, Πληρωμή με πιστωτικές κάρτες Προαπαιτούμενα: ECOM-LIC Ε-Commerce Development Tools Περιλαμβάνει την δυνατότητα δυναμικής εμφάνισης στο Web των Reports του ERP κατ επιλογή του χρήστη. Επίσης Generic Data editor ο οποίος δίνει τη δυνατότητα ορισμού οποιασδήποτε φόρμας ενός επιπέδου για προβολή - καταχώριση τροποποίηση και δεδομένων στο WEB Ε-Commerce Analytics Στατιστική ανάλυση E-Commerce συνδυασμένη με τις οντότητες του ERP. (Επισκεψιμότητα ανά είδος, ανά πελάτη, πρόσωπο κλπ), Ε-Commerce Extra Language Pack Αλλαγή της γλώσσας του περιβάλλοντος εργασίας (User Interface). Διαθέσιμες γλώσσες Αγγλικά, Ρουμάνικα, Βουλγάρικα. Web Users / κάθε ένας Εταιρικοί χρήστες για πρόσβαση στο ERP από το Internet με δυνατότητες προβολής υπολοίπων αποθήκης, Πελατών, Προμηθευτών, Καταχώριση Νέου Πελάτη, Προσφοράς Παραγγελίας, Προβολή καρτέλας πωλητή > Σελίδα 11 από 11

12 EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (MIS) Accounting Analytics Στατιστικές Αναφορές Οικονομικής Διαχείρισης ανά Οργανωτική Δομή - Διαστάσεις Ομαδοποιήσεις Οικονομικές Χρήσεις και περιόδους, Οικονομικοί Δείκτες Προαπαιτούμενα: EBS-LIC Sales & Purchases Analytics Στατιστικές Αναφορές Πωλήσεων Αγορών - Ειδών Πελατών Προμηθευτών Πωλητών, ανά Οργανωτική Δομή - Διαστάσεις Ομαδοποιήσεις - Γεωγραφικές περιοχές Οικονομικές Χρήσεις και περιόδους κλπ Προαπαιτούμενα: EBS-LIC Cross Company Analytics Στατιστικές Πωλήσεων, Αγορών, Δαπανών - Χρηματοοικονομικών και Λογιστικής, Ενοποιημένες καταστάσεις καρτέλες - ισοζύγια για πολλαπλές εταιρείες Προαπαιτούμενα: EBS-LIC Views - Report & Graph Designer Ενσωματωμένο Εύχρηστο εργαλείο κατασκευής Εκτυπώσεων, Όψεων και Γραφημάτων. Άμεση παραγωγή και ενσωμάτωση εκτυπώσεων στο σύστημα χωρίς την ανάγκη γνώσης SQL ή χρήσης Crystal Reports με τα οποία υπάρχει άμεση σύνδεση αλλά μη αναγκαία χρήση OLAP Designer Ενσωματωμένο Εύχρηστο εργαλείο κατασκευής OLAP Σεναρίων χωρίς την ανάγκη γνώσης SQL. Ενσωματωμένη μηχανή γένεση «Κύβων» OLAP και άμεση ενσωμάτωση στο σύστημα. Data Warehouse Reporting Δυνατότητα αποθήκευσης ιστορικών δεδομένων σε παράλληλη βάση για λόγους ταχύτητας και όγκου δεδομένων και εκτέλεσης αναφορών, όψεων, κύβων σε διαφορετική βάση από την Κεντρική βάση του συστήματος. Προαπαιτούμενα: EBS-LIC ΓΕΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Βασική Λειτουργικότητα Entersoft Business Suite Διαχείριση Πολλαπλών Εταιρειών, Ομίλων Εταιρειών, Υποκαταστημάτων,Φυσικών και Νομικών προσώπων και Επαφών, Στατιστική Διαχείριση, Διαχείριση Χρήσεων Περιόδων - Χρηστών, Προνομίων, παραμετροποίηση User Interface. Διαστάσεις εταιρικής πληροφόρησης Εμπορικός Τομέας, Δραστηριότητα, και δύο ελεύθερα οριζόμενες διαστάσεις Σελίδα 12 από 12

13 EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT Import/Export Tools Ανταλλαγή Δεδομένων με εφαρμογές τρίτων Κατασκευαστών, Ταμειακές Μηχανές, Συστήματα Φορητής Τιμολόγησης, Palm PCs... Διαχείριση Εγγράφων (Document Management) Αποθήκευση Ηλεκτρονικών Εγγράφων όλων των τύπων(excel,word, ,pdf, Φωτογραφίες) στην βάση δεδομένων του συστήματος. Πρωτοκόλληση εισερχόμενων-εξερχόμενων εγγράφων. Σύνδεση με ενέργειες και οντότητες ERP και CRM. Προαπαιτούμενα: EBS-LIC-10 ή EBS-LIC Διαχείριση Ψηφιακών Παραστατικών (E-Document Management) Αυτόματη μετατροπή παραστατικών σε ψηφιακή μορφή μαζί με σήμανση και αρχειοθέτηση τους στην βάση εγγράφων του συστήματος. Αυτόματη αποστολή σε ηλεκτρονική μορφή. Προαπαιτούμενα: EBS-LIC Replication Server Αυτόνομη Λειτουργία Απομακρυσμένων σημείων και Αυτοματοποιημένος συγχρονισμός (Replication) δεδομένων με τα κεντρικά. Replication Client / κάθε ένας Αυτόματη λειτουργία συγχρονισμού με τον Off Line Server. Αυτόματη μετατροπή σύνδεσης σε Off Line σε περίπτωση μη ύπαρξης On Line Server (Fail Over Scenario) Προαπαιτούμενα: EBS-LIC Geographical Services Προβολή διεύθυνσης σε Χάρτη, υποστήριξη Microsoft Visual Earth Google Earth. Διόρθωση διευθύνσεων και validation - Μαζική Διόρθωση Διευθύνσεων. Δρομολόγιο από και προς την διεύθυνση από την εταιρεία ή το σπίτι. Δρομολόγια βάσει των διευθύνσεων των Δελτίων Αποστολής ή εντολών Service με ενδεικτικούς χρόνους διαδρομής βάσει στοιχείων του Map Provider. Export σε Destinator, Map Reporting Ολοκλήρωση με Outlook Λειτουργία μέσα από το περιβάλλον του Microsoft Outlook. Αυτόματος Συγχρονισμός Δεδομένων Διασύνδεση με SMS/MMS Υποσύστημα αυτόματης και μαζικής αποστολής SMS/MMS Διασύνδεση με Τηλεφωνικό Κέντρο Αυτόματη διαχείριση εξερχομένων και εισερχομένων κλήσεων. Σύνδεση εισερχομένων κλήσεων με ενέργειες του συστήματος όπως παραγγελιοληψία, service κλπ Σελίδα 13 από 13

14 EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT EBS-LIC EBS-MNT Advanced Security Αυξημένες δυνατότητες ελέγχου πρόσβασης σε επίπεδο γραμμής δεδομένων ανά οντότητα (πχ οι πωλητές να βλέπουν ένα περιορισμένο αριθμό πελατών κλπ) Development Tools Κατασκευή - Τροποποίηση Οθονών. Κατασκευή Τροποποίηση Αυτοματισμών, Αυτοματοποίηση Ροών Εργασίας (Workflow) Connector συστημάτων WMS Υποσύστημα διασύνδεσης με τα Warehouse Management συστήματα των εταιρειών Optimum (Aberon WMS), Artsoft (Key WMS), και Mantis (Logistics Vision Suite III και Easy Logistics). Extra Language Pack / Γλώσσα Αλλαγή της γλώσσας του περιβάλλοντος εργασίας (User Interface). Διαθέσιμες γλώσσες Αγγλικά, Ρουμάνικα, Βουλγάρικα. Localized Application Server / Server Εγκατάσταση πρόσθετου Application Server για υποστήριξη Νομοθεσίας άλλων χωρών με δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας σε ενιαία βάση δεδομένων με την Ελληνική εγκατάσταση. Διαθέσιμη νομοθεσία για Ρουμανία, Βουλγαρία. Προαπαιτούμενα: EBS-LIC Επιπλέον Application Server Εγκατάσταση πρόσθετου Application Server για καταμερισμό του φόρτου εργασίας και μεγαλύτερη ταχύτητα Πρόσθετη Άδεια Χρήσης Άδεια Εγκατάστασης ενός χρήστη για αυτόνομη χρήση σε φορητό υπολογιστή. Περιλαμβάνει τα αγορασμένα υποσυστήματα. Χρήστης / κάθε ένας (3 Χρήστες περιλαμβάνονται στη βασική λειτουργικότητα) Σελίδα 14 από 14

15 Entersoft Expert Το Entersoft Expert είναι το πλέον σύγχρονο λογισμικό υποστήριξης της διοίκησης για τον έλεγχο και την ανάπτυξη μίας μικρομεσαίας επιχείρησης. Αντικαθιστά σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα οποιαδήποτε υπάρχον λογισμικό εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης και προσφέρει άμεση πληροφόρηση, απλότητα και ευχρηστία καθώς και ενοποίηση των δεδομένων μεταξύ των τμημάτων μίας επιχείρησης. Απευθύνεται σε δυναμικά αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και διαφοροποιείται σημαντικά από άλλα αντίστοιχα προϊόντα λόγω των έτοιμων μοντέλων οργάνωσης που εμπεριέχει, του ενσωματωμένου CRM και E-Commerce αλλά και της τεχνολογικής του ανωτερότητας, αφού είναι το μοναδικό που βασίζεται εξ ολοκλήρου στο διαδικτυακό περιβάλλον Microsoft.Net. Το Entersoft Expert ξεκινάει από ένα(1) χρήστη και έχει ως μέγιστο αριθμό τους δεκαπέντε(15) χρήστες. Κωδικός Ενότητα (Module) Αξία Entersoft EXPERT για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει Διαχείριση Φυσικών - Νομικών προσώπων και Επαφών Διαχείριση Συναλλασσομένων (Πελάτες Προμηθευτές - Χρεώστες Πιστωτές) Διαχείριση Πωλητών (Πωλητές Προμήθειες Αποτελέσματα Πωλητών) Χρηματοοικονομική Διαχείριση (Περιλαμβάνει Διαχείριση Ταμείου Αξιογράφων - Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών, Ενηλικίωση υπολοίπων) Διαχείριση Αποθεμάτων (Διαχείριση Ειδών Πολλαπλών Αποθηκών Διακινήσεων Πολλαπλές Μονάδες Μέτρησης Πολλαπλά Bar Codes Εναλλακτικοί Προμηθευτές Διαχείριση Παρακαταθήκης) Σχέσεις Ειδών Προτεινόμενα Είδη, Εναλλακτικά, Παρελκόμενα, Υποκατάστατα, Αξεσουάρ.. Διαχείριση Υπηρεσιών Διαχείριση Δαπανών Στατιστική Διαχείριση (Δυναμική Πληροφόρηση από το περιβάλλον Εργασίας Εργαλεία Επιχειρηματικής Γνώσης Ανταλλαγή Πληροφοριών με MS Office) Διαχείριση Ειδικών Λογαριασμών (Φόροι Επιβαρύνσεις Κρατήσεις) Γενικά Χαρακτηριστικά (Πολλαπλές Εταιρείες με ένα Υποκατάστημα - Δύο (2) EXP-LIC EXP-MNT Εταιρικές Διαστάσεις - Πολλαπλές Οικονομικές Χρήσεις Περίοδοι - Διαχείριση Χρηστών Προνομίων - Παραμετροποίηση User Interface - Ένας (1) χρήστης) 1. Σελίδα 15 από 15

16 EXP-LIC EXP-MNT ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ EXPERT Γενική Λογιστική Περιλαμβάνει έτοιμο λογιστικό σχέδιο σύμφωνα με το ΕΓΛΣ, Λογιστικό Σχέδιο Γενικής-Τάξεως, Λογιστικά Άρθρα Δήλωση ΦΠΑ, Πολλαπλές Χρήσεις, Θεωρημένες - Πληροφοριακές εκτυπώσεις, Διαχείριση Προσωρινών και Οριστικών εγγραφών, Πρότυπα Άρθρα EXPERT Ισολογισμός Αυτόματη έκδοση Ισολογισμού 200 EXP-LIC EXP-MNT Προαπαιτούμενα: EXP-LIC EXPERT Έσοδα Έξοδα Διαχείριση Εσόδων Εξόδων Βιβλίων Β Κατηγορίας EXP-LIC EXP-MNT EXPERT Αναλυτική Λογιστική Θεωρημένες - Πληροφοριακές εκτυπώσεις, Μοντέλα κατανομής, Αυτόματες κατανομές EXP -LIC EXP -MNT Προαπαιτούμενα: EXP-LIC EXPERT Διαχείριση Παγίων Μητρώο Παγίων, Προσθήκες-Επεκτάσεις-Καταστροφές παγίων, Παραστατικά παγίων 200 EXP-LIC EXP-MNT EXP-LIC-10 EXP-MNT-10 EXP-LIC EXP-MNT EXPERT Προϋπολογισμός Περιλαμβάνει Διαχείριση Προϋπολογισμού ειδών-πελατών-προμηθευτών-πωλητών, εσόδωνδαπανών-επενδύσεων, διαδικασία κατάρτισης Συγκριτικές καταστάσεις προϋπολογισμούαπολογισμού ανά περίοδο και χρήση ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ EXPERT Χρηματοοικονομική Διαχείριση Advanced Αυτόματες Εγγραφές βάσει Τρόπων Πληρωμής, Διαχείριση Πιστωτικών Καρτών, Δείκτες αποπληρωμής, Έκδοση Μηχανογραφημένων Επιταγών EXPERT Διαχείριση Χρηματοροής Εικόνα Συνολικής Χρηματικής Ροής Εταιρείας με Αυτόματες Προβλέψεις -εγγραφές Cash Flow EXP-LIC EXP-MNT Σελίδα 16 από 16

17 EXP-LIC EXP-MNT EXP-LIC EXP-MNT EXP-LIC EXP-MNT EXP-LIC EXP-MNT EXP-LIC EXP-MNT EXP-LIC EXP-MNT EXP-LIC EXP-MNT EXP-LIC EXP-MNT EXP-LIC EXP-MNT EXPERT Τιμοκατάλογοι - Συμβάσεις ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ Τιμοκατάλογοι Συμβάσεις Πωλήσεων Αγορών, Συνδυαστικοί Τιμοκατάλογοι EXPERT Πιστωτικά Εκπτώσεων Υπολογισμός Πιστωτικών Αγορών Πωλήσεων βάση Κανόνων ποσοτήτων και αξιών - αυτοματοποιημένη έκδοση αντίστοιχων Παραστατικών ανά είδος ή συνολικά EXPERT Κοστολόγηση Εισαγωγών Διαχείριση Φακέλου Εισαγωγής και Κοστολόγηση Ειδών Αποθήκης EXPERT Διαχείριση Λιανικής Advanced Διαχείριση Καρτών Μελών(Loyalty -Bonus Cards),Διαχείριση Point Of Sales (Οθόνη Πελάτη, Συρτάρι), Υποστήριξη Touch Screen οθονών, Πολιτική Επιστροφών, Εκκαθάριση Πιστωτικών Καρτών (EDPS,EURONET),Έτοιμες Οθόνες Λιανικής. Προαπαιτούμενα: EXP-LIC-10 EXPERT Κοστολόγηση Πωλήσεων Κοστολόγηση Παραγγελιών Τιμολογίων Πωλήσεων μέσω Φακέλου Κοστολόγησης. Επιμερισμός Δαπανών, Απεικόνιση καθαρής κερδοφορίας ανά είδος ανά πώληση Προαπαιτούμενα: EXP-LIC-10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ EXPERT Σύνθετα Είδη, Συνταγές, Set/Kits Πλήρης Διαχείριση ΣΕΤ, Βοηθητικών Συνταγών, Κοστολόγηση Συνταγών EXPERT Αριθμοί Σειράς Πλήρης Διαχείριση Αριθμών Σειράς Καρτέλα Αριθμού Σειράς EXPERT Παρτίδες Πλήρης Διαχείριση Παρτίδων Ιχνηλασιμότητα EXPERT Χρώμα - Μέγεθος Σορτιμέντο Πλήρης Διαχείριση Χρωματολογίου Μεγεθολογίου Σορτιμέντο Σελίδα 17 από 17

18 EXP-LIC EXP-MNT EXP-LIC EXP-MNT EXP-LIC-10 EXP-MNT-10 EXPERT Διαχείριση Έργων (Projects) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΈΡΓΩΝ Ολοκληρωμένο Σύστημα Έργων Υποέργων Εργασιών Ενεργειών και πλήρης παρακολούθηση Εργασιών Υποέργων Υπεργολάβων. Άμεση Σύνδεση με το υπόλοιπο Σύστημα και άμεση απεικόνιση πραγματικών οικονομικών μεγεθών κατά Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ (CRM Sales & Service) EXPERT Βασική Λειτουργικότητα CRM Περιλαμβάνει Διαχείριση Επαφών (Contact Management), φυσικά και νομικά πρόσωπα, σχέσεις μεταξύ προσώπων, Επικοινωνίες - Πρωτοκόλληση, Παρακολούθηση Ανταγωνισμού, Προϊόντα, Καταγραφή Παραπόνων, Διαχείριση Πόρων, Βάσης Γνώσης (Knowledge Base Management) EXPERT Διαχείριση Δραστηριοτήτων Πωλήσεων Ημερολόγια Πωλήσεων, Προγραμματισμός ενεργειών (συναντήσεις- ραντεβού, εξερχόμενες κλήσεις, μέσα από τα ημερολόγια (scheduling), ραντεβού, επικοινωνίες (κλήσεις, , fax), δημιουργία προφορών, ενέργειες δημοσίων σχέσεων... Προαπαιτούμενα: EXP-LIC EXPERT Διαχείριση Ευκαιριών Πωλήσεων Παρακολούθηση ολόκληρου του κύκλου πώλησης και των επιμέρους ενεργειών, Καταγραφή ανταγωνισμού, Ποιοτικών Στοιχείων, Έλεγχος Χρησιμοποίησης Πόρων, Αξιολόγηση συμμετεχόντων EXP-LIC EXP-MNT Προαπαιτούμενα: EXP-LIC EXPERT Διαχείριση Συνδρομών Περιλαμβάνει Πρότυπες Συνδρομές, Εργασίες ανανέωσης Παραρτήματα Συνδρομών 0 EXP-LIC EXP-MNT EXP-LIC EXP-MNT ECOM-LIC ECOM-MNT Προαπαιτούμενα: EXP-LIC EXPERT Διαχείριση Service Διαχείριση Τεχνικών, Βλαβών, ανταλλακτικών και επισκευών in-house και onsite, ιστορικό service. Παρακολούθηση εγγυήσεων Serial Numbers και Συμβάσεων υποστήριξης-συντήρησης, Προγραμματισμός Τεχνικών Service Προαπαιτούμενα: EXP -LIC E-COMMERCE Ε-Commerce Βασική Λειτουργικότητα Περιλαμβάνει υποσύστημα ορισμού χρηστών E-Commerce και δικαιωμάτων πρόσβασης, Μηχανή Αναζήτησης για όλα τα υποσυστήματα, Υποσύστημα σχεδίασης ιστοσελίδων. Νέα- Ανακοινώσεις, - Επικοινωνήστε μαζί μας. Διαχείριση πελατών Β2Β, Μελών B2C, Παραγγελιοληψία μέσω καλαθιού ή ηλεκτρονικού αρχείου, έλεγχο διαθεσιμότητας αποθεμάτων-κατάστασης παραγγελίας, ιστορικό παραγγελιών πελάτη, εκπτώσεις Internet, Πληρωμή με PayPal, Διασύνδεση με Google Analytics Προαπαιτούμενα: EBS-LIC για Νέα- Ανακοινώσεις Σελίδα 18 από 18

19 ECOM-LIC ECOM-MNT ECOM-LIC ECOM-MNT ECOM-LIC ECOM-MNT ECOM-LIC ECOM-MNT ECOM-LIC-10 ECOM-MNT-10 ECOM-LIC ECOM-MNT ECOM-LIC ECOM-MNT ECOM-LIC ECOM-MNT Product Catalogue Base Διαχείριση Προϊόντων-Ομαδοποιήσεων και Ιεραρχικών Κατηγοριοποιήσεων, διαχείριση χρώματοςμεγέθους, τεχνικών χαρακτηριστικών προϊόντων, επισυναπτόμενες μπροσούρες και άλλα πληροφορικά έγγραφα. Product Catalogue Advanced Εργαλείο σύγκρισης χαρακτηριστικών προϊόντων, Οριζόμενα φίλτρα αναζήτησης προϊόντων, διαχείριση σχέσεων μεταξύ ειδών (πχ παρελκόμενα, εναλλακτικά κλπ), διαχείριση bundles, product ranking, παραμετροποιήσιμες σελίδες παρουσίασης ανά οικογένεια προϊόντων. Προαπαιτούμενα: ECOM-LIC B2B Advanced Περιλαμβάνει πιστωτικού ελέγχου, προτεινόμενες παραγγελίες βάσει templates και ιστορικού πελάτη, advanced ορισμοί διαθέσιμων υπολοίπων αποθήκης, Υποκαταστήματα εταιρείας και πελάτη, Τιμοκατάλογος ανά Πελάτη, εμπορικών πολιτικών, Πληρωμή με πιστωτικές κάρτες. Επίσης διαδικασία Επιστροφής Προϊόντων για Επισκευή (Return Material Authorisation (RMA)-Service) & Προβολή κατάστασης Επισκευών για Πελάτη Προαπαιτούμενα: ECOM-LIC B2B Transaction Reports Περιλαμβάνει οικονομικές καταστάσεις πληροφόρησης του εμπορικού συνεργάτη όπως καρτέλα του, ανοικτά υπόλοιπα, πληροφορίες πιστωτικών ορίων, aging υπολοίπου, πληροφορίες αξιογράφων του B2C Advanced Περιλαμβάνει, Εγγραφή για αποστολή υπενθυμίσεων, Προτάσεις αγοράς «μαζί με αυτό αγόρασαν και», εκπτώσεις καλαθιού, διαχείριση Wish Lists, Search Engine Optimization, Πληρωμή με πιστωτικές κάρτες Προαπαιτούμενα: ECOM-LIC Ε-Commerce Development Tools Περιλαμβάνει την δυνατότητα δυναμικής εμφάνισης στο Web των Reports του ERP κατ επιλογή του χρήστη. Επίσης Generic Data editor ο οποίος δίνει τη δυνατότητα ορισμού οποιασδήποτε φόρμας ενός επιπέδου για προβολή - καταχώριση τροποποίηση και δεδομένων στο WEB Ε-Commerce Analytics Στατιστική ανάλυση E-Commerce συνδυασμένη με τις οντότητες του ERP. (Επισκεψιμότητα ανά είδος, ανά πελάτη, πρόσωπο κλπ), Ε-Commerce Extra Language Pack Αλλαγή της γλώσσας του περιβάλλοντος εργασίας (User Interface). Διαθέσιμες γλώσσες Αγγλικά, Ρουμάνικα, Βουλγάρικα Σελίδα 19 από 19

20 ECOM-LIC ECOM-MNT EXP-LIC EXP-MNT EXP-LIC EXP-MNT EXP-LIC EXP-MNT EXP-LIC EXP-MNT-1007 EXP-LIC EXP-MNT EXP-LIC EXP-MNT EXP-LIC EXP-MNT Web Users / κάθε ένας Εταιρικοί χρήστες για πρόσβαση στο ERP από το Internet με δυνατότητες προβολής υπολοίπων αποθήκης, Πελατών, Προμηθευτών, Καταχώριση Νέου Πελάτη, Προσφοράς Παραγγελίας, Προβολή καρτέλας πωλητή. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (MIS) EXPERT Analytics Οικονομικοί Δείκτες, Στατιστικές Αναφορές Οικονομικής Διαχείρισης Στατιστικές Πωλήσεων Αγορών - Ειδών Πελατών Προμηθευτών Πωλητών, ανά Διαστάσεις Ομαδοποιήσεις - Γεωγραφικές περιοχές Οικονομικές Χρήσεις και περιόδους EXPERT Views - Report & Graph Designer Ενσωματωμένο Εύχρηστο εργαλείο κατασκευής Εκτυπώσεων, Όψεων και Γραφικών. Άμεση παραγωγή και ενσωμάτωση εκτυπώσεων στο σύστημα χωρίς την ανάγκη γνώσης SQL και χρήσης Crystal Reports με τα οποία υπάρχει άμεση σύνδεση αλλά μη αναγκαία χρήση EXPERT OLAP Designer Ενσωματωμένο Εύχρηστο εργαλείο κατασκευής OLAP Σεναρίων χωρίς την ανάγκη γνώσης SQL. Ενσωματωμένη μηχανή γένεση «Κύβων» OLAP και άμεση ενσωμάτωση τους στο σύστημα. ΓΕΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EXPERT Διαχείριση Υποκαταστημάτων Πολλαπλά Υποκαταστήματα. Παροχή όλων των αναφορών καρτέλες και ισοζύγια όλων των υποσυστημάτων ανά υποκατάστημα EXPERT Πολυεταιρική Λειτουργία Αυτόματες μεταφορές δεδομένων Ειδών - Πελατών Προμηθευτών Τιμοκαταλόγων Παραμέτρων κλπ μεταξύ εταιρειών, Ενιαία Εικόνα χρεοπιστώσεων και υπολοίπων συναλλασσομένων - Ενιαία εικόνα υπολοίπων Αποθήκης από πολλαπλές εταιρείες. Έτοιμα Σενάρια Ενδοεταιρικών Συναλλαγών Αγορών Πωλήσεων Χρηματοοικονομικών EXPERT Import/Export Tools Ανταλλαγή Δεδομένων με εφαρμογές τρίτων Κατασκευαστών, Ταμειακές Μηχανές, Συστήματα Φορητής Τιμολόγησης, Palm PCs... EXPERT Διαχείριση Εγγράφων Αποθήκευση Ηλεκτρονικών Εγγράφων όλων των τύπων (Excel, Word, ,pdf,φωτογραφίες κλπ) στην βάση δεδομένων του συστήματος. Πρωτοκόλληση εισερχόμενων-εξερχόμενων εγγράφων. Σύνδεση με ενέργειες και οντότητες ERP και CRM > Σελίδα 20 από 20

Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών

Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών Soft1 Open Enterprise Edition Soft1 2012 Edition Aπρίλιος 2013 Διάθεση λογισµικού Soft1 2012 Εdition Σειρά Software License ASK Software as a Service (SaaS)* Soft1 Soft1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ό, τι νέο έχει προστεθεί ή έχει αλλάξει εμφανίζει τη σήμανση:

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  Ό, τι νέο έχει προστεθεί ή έχει αλλάξει εμφανίζει τη σήμανση: 1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ο παρών τιμοκατάλογος αναιρεί κάθε προηγούμενο. Η Megasoft ουδεμία ευθύνη φέρει για εφαρμογές που δεν αναγράφονται στον τιμοκατάλογο. Οι τιμές που ακολουθούν μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product Version 4.0 S i EBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Προς:- Υπόψη:- Κοινοποίηση:- - Θέμα:- Συνημμένα:- Αξιότιμε κ. [CONTACT], [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Τ: [ΤΗΛ.], F: [ΦΑΞ], E: [EMAIL] [CONTACT] Θεσσαλονίκη, [DATE]. Αναγνωριστικό προσφοράς: [QUOTE_ID] Προσφορά για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RBS.ERP my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 RBS.ERP H αξιόπιστη λύση της REAL CONSULTING για κάθε σύγχρονη επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΑE ΑΤΕ Χλόης 26 Ζωγράφου - 15772 Αθήνα ΤΗΛ: 210 7489588-9 ΦΑΧ: 210 7700839 E-mail: info@tesae.gr Site: http://www.tesae.gr

ΤΕΣΑE ΑΤΕ Χλόης 26 Ζωγράφου - 15772 Αθήνα ΤΗΛ: 210 7489588-9 ΦΑΧ: 210 7700839 E-mail: info@tesae.gr Site: http://www.tesae.gr ΤΕΣΑE ΑΤΕ Χλόης 26 Ζωγράφου - 15772 Αθήνα ΤΗΛ: 210 7489588-9 ΦΑΧ: 210 7700839 E-mail: info@tesae.gr Site: http://www.tesae.gr 1 Περιεχόμενα ΑΡΧΙΚΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2-3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ MULTI USER 4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιεχόμενα 1. Επιχειρηματική Δομή... 3 1.1. Σύντομο Ιστορικό... 4 1.2. Διοίκηση - Οργάνωση Εταιρείας... 9 1.3. Απασχολούμενο Προσωπικό...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΜΕΡΟΣ II - TEXNIKΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 Αρχιτεκτονική Επίπεδα (Tiers) Λειτουργίας... 2 Πρώτο Επίπεδο (First Tier) Database

Διαβάστε περισσότερα

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 3 Entersoft ERP 4 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 231 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ WINERA ERP 231 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ WINERA ERP 234 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 234 3.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία

Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία More than business software Μειώστε χρόνο και κόστος Η σειρά εφαρμογών Soft1 200 αποτελεί την πρόταση της SoftOne για τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης των λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ρ ο μ ή θ ε ι α Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ γ ι α τ η ν Α υ τ ο μ α

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία

Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία More than business software Μειώστε χρόνο και κόστος Η σειρά εφαρμογών Soft1 200 αποτελεί την πρόταση της SoftOne για τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης των λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Το ξενοδοχειακό λογισμικό μεταλλάσσεται συνεχώς και οι εξελίξεις στο σχεδιασμό και

Το ξενοδοχειακό λογισμικό μεταλλάσσεται συνεχώς και οι εξελίξεις στο σχεδιασμό και EΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Ρεπορτάζ: Στέφανος Γκίκας Επιμέλεια: Εύα Καραμπάτσου Ξενοδοχειακό λογισμικό ΤΑ ΠΑΝΤΑ ON LINE! Οι σημαντικότερες εφαρμογές μηχανογράφησης ξενοδοχειακών μονάδων, ταξιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου και της μηχανογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. Αριθµός πράξεων. ηµόσια απάνη

Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. Αριθµός πράξεων. ηµόσια απάνη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Πληροφορίες: Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προσφορά. Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment. Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

Τεχνική Προσφορά. Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment. Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) Τεχνική Προσφορά Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) TESSERA Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. Τεχνική Προσφορά για την Προκήρυξη της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1 WinEra GUIDED TOUR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ACADEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ACADEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα