ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ENARXIS DYNAMIC MEDIA Ε.Π.Ε.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ENARXIS DYNAMIC MEDIA Ε.Π.Ε.)"

Transcript

1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ENARXIS DYNAMIC MEDIA Ε.Π.Ε.) (FINANCIAL ANALYSIS AND PROSPECTS OF THE COMPANY ENARXIS DYNAMIC MEDIA L.T.D.) των φοιτητών ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σπυρίδων Γκούμας ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ, 2014) 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ σελ. 4 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 5 2.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σελ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σελ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σελ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σελ Παραδοσιακά ελληνικά τρόφιμα και ποτά σελ Ηλεκτρονικά παιχνίδια(video-games) σελ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ σελ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σελ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σελ Εγχώριους σελ Διεθνείς σελ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ σελ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ σελ ΘΕΩΡΙ Α σελ Οργάνωση Λογιστηρίου σελ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σελ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ σελ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ SOFTWARE σελ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ σελ ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ σελ Έννοια της αναλύσεως σελ Σκοπός της αναλύσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σελ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ σελ Αριθμοδείκτες Ρευστότητας σελ Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας σελ Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Δομής και 2

3 Βιωσιμότητας σελ Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας σελ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ σελ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ σελ Έμμεση Ρευστότητα σελ Άμεση Ρευστότητα σελ Ταμειακή Ρευστότητα σελ Αμυντικό Διάστημα σελ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ σελ Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων σελ Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων σελ Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προμηθευτών σελ Λειτουργικός Κύκλος σελ Εμπορικός Κύκλος σελ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ σελ Δείκτης Σχέσεως Κεφαλαίων ή Αυτονομίας σελ Δείκτης Υπερχρέωσης σελ Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης σελ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ σελ Αποδοτικότητα σελ Αποδοτικότητα Συνολικού Κεφαλαίου σελ Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων σελ. 73 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ σελ. 74 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σελ. 77 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ σελ. 78 3

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πτυχιακή μας έχει ως σκοπό να περιγράψει και να αναλύσει με σαφήνεια κατ αρχήν τι είναι η συγκεκριμένη επιχείρηση και ποιά είναι η οικονομική της πορεία μέσα σε 5 έτη με την βοήθεια της οικονομικής ανάλυσης. Το κύριο μέρος της εργασίας απαρτίζεται από τη αναλυτική περιγραφή της επιχείρησης, δηλαδή ποιά είναι η εταιρεία, με τι ασχολείται όπως και επίσης ποιοί είναι οι στόχοι της. Επί προσθέτως, με την βοήθεια των τύπων των αριθμοδεικτών θα δείξουμε αν η επιχείρηση σε όλα αυτά τα έτη έχει πετύχει την επίτευξη των στόχων της, που είναι η αύξηση των κερδών της. Λέξεις κλειδιά : οικονομική πορεία, οικονομική ανάλυση, στόχοι, αριθμοδείκτες. ABSTRACT Our project has the purpose to describe and analyze clarity in principle what is this company and what is the economic course within 5 years with the help of economic analysis. The main part of the work consists of a detailed description of the company, for example, what is this company, what it does, as well which are the main purposes. In addition, with the help of standard ratios we will show if the company all these years has succeeded in accomplishing their goals, which is to increase its profits. Key-words : Financial performance, financial analysis, objectives, financial ratios. 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η οικονομική πορεία, οι δραστηριότητες, καθώς και τα αποτελέσματα μιας επιχείρησης αντικατοπτρίζονται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις. Όμως οι πληροφορίες αυτές από μόνες τους συχνά δεν παρέχουν πραγματική εικόνα της περιουσιακής κατάστασης μιας επιχείρησης με αποτέλεσμα οι μέτοχοι, το ευρύτερο επενδυτικό κοινό, οι τράπεζες, ακόμη και οι αρμόδιες Εποπτικές Αρχές να μην έχουν σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα για την δράση μιας επιχείρησης. Επιβάλλεται επομένως η ανάπτυξη των κατάλληλων τεχνικών για την ανάλυση των επιμέρους οικονομικών δεδομένων και την περαιτέρω διερεύνησή τους, τόσο σε επίπεδο συγκεκριμένης επιχείρησης όσο και σύγκρισης αυτών σε διαχρονικό αλλά και κλαδικό επίπεδο. Η χρήση λοιπόν των αριθμοδεικτών αποτελεί μια από τις πλέον διαδεδομένες και δυναμικές μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Πολλές φορές όμως ένας αριθμοδείκτης από μόνος του μπορεί να παρέχει μόνο ενδείξεις και να αδυνατεί να δώσει την πλήρη εικόνα της οικονομικής θέσης μια επιχείρησης αν δεν συγκριθεί με τους άλλους αντιπροσωπευτικούς ή πρότυπους ή με τους αντίστοιχους αριθμοδείκτες μιας σειράς ετών. Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία θα ασχοληθούμε με την εταιρία Enarxis Dynamic Media Ltd για μια σειρά ετών. Θα εξετάσουμε την πορεία της κατά τα τελευταία πέντε έτη αναλύοντας τους αριθμοδείκτες που αφορούν τη ρευστότητα, την αποδοτικότητα και τη χρονική διάρκεια ανανέωσης των αποθεμάτων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων καθώς και πόσο εντατικά χρησιμοποιεί το ενεργητικό της και τα ίδια κεφάλαια. Πρέπει να αναφερθεί ότι η ανάλυση ίσως να παρουσιάζει αδυναμίας καθώς είναι μια εξωτερική ανάλυση, στηριζόμενη μόνο στα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί. 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2.1 ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Enarxis Dynamic Media Ltd ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1999 στην Αθήνα, Ελλάδα. Αρχικά, ξεκίνησε ως εταιρεία ανεξάρτητου χονδρεμπορίου video games αποκλειστικά και μόνο την εξυπηρέτηση της εγχώριας αγοράς παιχνιδιών video games. Χωρίς επίσημες αντιπροσωπείες και τις συμφωνίες διανομής, η εταιρεία λειτουργούσε παράλληλα με τις επίσημες διανομείς αγοράζοντας παιχνίδια (video games) από όλο τον κόσμο, στηρίζοντας στην πολύχρονη προϋπηρεσία των ιδρυτικών μελών της. Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος η εταιρεία να γίνει παγκόσμια και κυρίως στην ευρωπαϊκή αγορά αντιληπτή, ιδιαίτερα μετά την εισαγωγή και, στη συνέχεια, την επέκταση της ζώνης του ευρώ. Μια αντίληψη που, σε εύθετο χρόνο, μετέτρεψε το αποκλειστικά ελληνικό προσανατολισμό προς την αγορά της εταιρείας, σε ένα πιο ανοικτό και διεθνές πρότυπο για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην βιομηχανία των video games. Από τότε η Enarxis εξυπηρετούσε τη πιο εναλλακτική και πιο οικονομικά αποδοτική επιλογή, καθώς και ως αντίβαρο στην ολοένα συρρικνούμενη του χώρου της αγοράς που είχε τότε μείνει ανοικτή από τους επίσημους διανομείς. Την ίδια στιγμή, συνέχισε να επεκτείνει πελάτες, προμηθευτές και προϊόντα σε όλο τον κόσμο του χαρτοφυλακίου, κερδίζοντας πολύτιμη ορμή και την αναγνώριση κερδίζοντας τελικά μια καλή θέση σε αυτό το άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μέσα από σκληρή δουλειά, στη γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση των πελατών, στην ανταγωνιστική τιμολόγηση, και η συνεχής επένδυση σε υποδομές πληροφορικής, η Enarxis Dynamic Media έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως μια αξιόπιστη διεθνής εταιρεία που τηρεί τις υποσχέσεις της και υποστηρίζει τους εταίρους της. Σήμερα και από τα μέσα του 2008,η Enarxis Dynamic Media λειτουργεί στις νέες εγκαταστάσεις γραφείων και αποθηκών 700 τετραγωνικών μέτρων και συμμετέχει ενεργά στις συναλλαγές video-games που αφορούν εμπορεύματα προς και από 54 χώρες σε όλο τον κόσμο. Τα μέλη του προσωπικού είναι άτομα με εμπειρία στο 6

7 τομέα της ειδικότητάς τους. Αποτελούν μια συνεκτική ομάδα, αφιερωμένη στην υπηρεσία, την υποστήριξη και την ικανοποίηση του πελάτη και καθοδηγείται από τον στόχο της στην παραγωγή Enarxis excel μεταξύ των εταιρειών του κλάδου της. Από τις αρχές του 2011, η Enarxis έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις με διάφορους ανεξάρτητους εκδότες, τους προγραμματιστές και τους κατασκευαστές της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών, καταφέρνοντας να δημιουργήσει πρώτα, άμεσες συμφωνίες διανομής video-games στην ιστορία της. Επί του παρόντος,η Enarxis διανέμει τα προϊόντα από Bohemia Interactive, Datel Advanced Gaming Technology, Deep Silver, Eaxus, Excalibur Publishing, Focus Multimedia, Kalypso Media, Koch Media, Lace Mamba Global, Madrics, Mastertronic, pqube, Soedesco, Nordic Games, Rising Star Games, BitComposer Games, TopWare Interactive and UIG Entertainment. Παράλληλα, η Enarxis προσφέρει εμπορεύματα από όλες τις άλλες μεγάλες εταιρίες και κατασκευαστές όπως η Sony, Electronic Arts, Microsoft, Nintendo, η Ubisoft, Activision, Namco Bandai, SEGA, η ΚΟΝΑΜΙ και πολλοί άλλοι, σε παγκόσμια ευρέως ανταγωνιστικές τιμές. Παρ 'όλα αυτά, συνεχώς προσπαθούν να επεκτείνουν τις υπάρχουσες επιχειρηματικές συνεργασίες με νέες και με τους εκδότες και τους επίσημους διανομείς σε διεθνές επίπεδο προσφέροντας έτσι στους εταίρους της το βέλτιστο μείγμα προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές σε συνδυασμό με τη μέγιστη διαθεσιμότητα και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Από τις αρχές του 2012 Enarxis έχει δημιουργήσει ένα νέο business unit που ασχολείται αποκλειστικά με τις πωλήσεις Προμηθειών, διανομή και την εξαγωγή των παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων Food & Drinks. Σήμερα εξυπηρετώντας πάνω από 920 έμπορους, χονδρέμπορους, διανομείς, e-tailers, παραδοσιακές επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, αλυσίδες καταστημάτων, καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών, τα video clubs και υπεραγορές στην Ελλάδα, καθώς και τον υπόλοιπο κόσμο, εστιάζοντας κυρίως στη Βαλκανική και την κυπριακή αγορά, η Enarxis έχει καταφέρει να επιτύχει εξαιρετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Με την εισαγωγή των νέων B2B στην ιστοσελίδα της, 4ης γενιάς ERP και πρόσφατα ένα εγκατεστημένο state-of-the-art Warehouse & Logistics Management System, η Enarxis είναι εξοπλισμένη με τα καλύτερα εργαλεία στην αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων, με εμπιστοσύνη κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων της αβεβαιότητας. Συνολικά έσοδα της εταιρείας για το έτος 2010 υπερέβη το ποσό των 23 εκατ. ( μονάδες που πωλούνται), για το 2011 το ποσό των 21 εκατομμυρίων 7

8 ( μονάδες που πωλούνται) και για το 2012 υπερέβη το ποσό των 25 εκατ. ( μονάδες που πωλούνται). Ως αναγνώριση των προσπαθειών της, η Enarxis Dynamic Media Ε.Π.Ε. έχει απονεμηθεί τη «Strongest Companies in Ελλάδα" διάκριση από την ICAP Group για 2 συναπτά έτη, 2010 και 2011, και από τις έχει ένα "DUNS Registered Member" από Dan & Bradstreet. 2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ιούλιος 1999 Η Enarxis Dynamic Media Ltd, ιδρύθηκε από τον Ιωάννη, τον Κωνσταντίνο & Νικόλα Γεωργακόπουλο σε ένα μικρό γραφείο 60τμ στην οδό Κριτίου 30, περιοχή Νέος Κόσμος, Αθήνα. Σεπτέμβριος 2004 Μια νέα αποθήκη 100τ.μ. είναι μισθωμένη στο ίδιο κτίριο, ώστε να διευκολύνει και να υποστηρίζει την επέκταση της αύξησης των επιχειρήσεων διανομής Video-Games. Ιούνιος 2005 Το επόμενο σύστημα της εταιρείας γενιάς ERP είναι on-line, επεκτείνοντας περαιτέρω την υποδομή της και παρέχοντας τα εργαλεία για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους πελάτες, την έξυπνη ροή πληροφοριών διαχείρισης και την εκτεταμένη ηλεκτρονική οργάνωση. Τέλη 2006 Το ορόσημο των εσόδων ,00 ευρώ έχει επιτευχθεί. Με την προσθήκη, μέχρι τότε, περισσότερα από 5 μέλη του προσωπικού, η Enarxis σιγά-σιγά μετατρέπεται από μια οικογενειακή μικρή επιχείρηση σε ένα σημαντικό ανταγωνιστή στο τομέα της διανομής Video-Games. Αύγουστος 2008 Το αρχηγείο μετεγκαταστάθηκε σε ένα νέο κτίριο. Το νέο κτίριο εκτείνεται σε 100τ.μ. χώρου γραφείων και 650τ.μ. χώρου αποθήκης. 8

9 Σεπτέμβριος 2009 Νέα υπηρεσία μεταφοράς, logistics και διανομής είναι εγκατεστημένες για μια πιο εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των πελατών ως επίκεντρο όλα τα σχετικά θέματα. Ιανουάριος 2010 Η εφαρμογή του νέου Συστήματος Διαχείρισης Αποθήκης της εταιρείας (WMS) πηγαίνει εν μέρει στο επιχειρησιακό χειρισμό ηλεκτρονικά, προς το παρόν, μόνο στο τμήμα υποδοχής των εργασιών. Ιανουάριος 2011 Το νέο Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης (WMS), πηγαίνει σε πλήρη λειτουργία. Από τότε και για όλα τα προϊόντα παραλαβής και αποστολής, οι RMAs και Επιστροφές Προμηθευτών προς και από την κύρια αποθήκη, επεξεργάζονται και ελέγχονται ηλεκτρονικά με τη χρήση του PDA εξοπλισμού. Μάιος 2011 Η Enarxis Dynamic Media ΕΠΕ αναλαμβάνει την επίσημη αντιπροσώπευση της Topware INTERACTIVE AG και τη διανομή των προϊόντων της στην Ελλάδα. Ιούνιος 2011 Η Enarxis Dynamic Media ΕΠΕ αναλαμβάνει την επίσημη αντιπροσώπευση της DEEPSILVER και τη διανομή των προϊόντων της στην Ελλάδα. Αύγουστος 2012 Η Enarxis Dynamic Media ΕΠΕ αναλαμβάνει την επίσημη αντιπροσώπευση της BOHEMIA INTERACTIVE και τη διανομή των προϊόντων της στην Ελλάδα. Επίσης, για πρώτη φορά, θα ξεκινήσει ένα in-house ανάπτυξη σε εταιρική ιστοσελίδα. Σεπτέμβριος 2012 Η Enarxis Dynamic Media ΕΠΕ αναλαμβάνει την επίσημη αντιπροσώπευση της UIG και τη διανομή των προϊόντων της στην Ελλάδα. 9

10 Οκτώβριος 2012 Η Enarxis Dynamic Media ΕΠΕ αναλαμβάνει την επίσημη αντιπροσώπευση της Mastertronic, MULTIMEDIA FOCUS & LACE MAMBA GAMES και τη διανομή των προϊόντων τους στην Ελλάδα. Νοέμβριος 2012 Η Enarxis Dynamic Media ΕΠΕ αναλαμβάνει την επίσημη αντιπροσώπευση της EXCALIBUR στη δημοσίευση και τη διανομή των προϊόντων της στην Ελλάδα. Φεβρουάριος 2013 Η Enarxis Dynamic Media ΕΠΕ αναλαμβάνει την επίσημη αντιπροσώπευση της ΚΑΛΥΨΩ MEDIA και τη διανομή των προϊόντων της στην Ελλάδα. Απρίλιος 2013 Η Enarxis Dynamic Media ΕΠΕ αναλαμβάνει την επίσημη αντιπροσώπευση της αύξησης GAMES STAR και τη διανομή των προϊόντων της στην Ελλάδα. Μάιος 2013 Η Enarxis Dynamic Media ΕΠΕ αναλαμβάνει την επίσημη αντιπροσώπευση της NORDIC GAMES και τη διανομή των προϊόντων της στην Ελλάδα. Ιούλιος 2013 Το νέο αυτόματο σύστημα διαχείρισης Μεταφορών για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών επικοινωνίας με τις εταιρείες μεταφοράς (π.χ. Couriers) και την οργάνωση για την αποστολή είναι εν μέρει σε λειτουργία. 10

11 2.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια από την ίδρυσή της μέχρι και σχετικά πρόσφατα, η επιχειρηματική της δραστηριότητα ήταν κυρίως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια(videogames) στο να αγοράζει και έπειτα να τα πουλάει σε μεγάλες και γνώστες αλυσίδες καταστημάτων. Αλλά μέχρι πρόσφατα, λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης αλλά πιο σημαντικά της ηλεκτρονικής ανάπτυξης στο χώρο των ηλεκτρικών παιχνιδιών η επιχείρηση προχώρησε και σε άλλες λύσεις για την αντιμετώπιση του πιθανού κινδύνου από την αβεβαιότητα του μέλλοντος. Αυτή η λύση είναι να εισχωρήσει και σε άλλους τομείς στον ανταγωνιστικό τομέα, με αποτέλεσμα πλέον εκτός από videogames πουλάει και ελληνικά τρόφιμα. Παρακάτω θα αναλύσουμε αυτές τις δύο επιχειρηματικές δραστηριότητες Παραδοσιακά ελληνικά τρόφιμα και ποτά Η Enarxis Dynamic Media Ltd, κάνοντας καλή χρήση των 15 χρόνων εμπειρίας στο διεθνές εμπόριο, έχει καθιερώσει, από το 2011, παραδοσιακά ελληνικά φαγητά και Ποτά Μονάδος Διαπραγμάτευσης προϊόντων με σκοπό να προσφέρει σε όλους τους πελάτες της μια μεγάλη ποικιλία από παραδοσιακά, αυθεντικά, υψηλής ποιότητας προϊόντα, πουλώντας σε ελληνικές οικογένειες, όπως και σε μεγάλα οργανικά αγροκτήματα σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και ισχυρών σχέσεων με τους παραγωγούς της. Γίνεται τακτική επίσκεψη στα αγροκτήματά τους, για να δοκιμάσουν τα προϊόντα τους και να βεβαιωθούν ότι η ποιότητα των προϊόντων της εταιρείας διατηρείται σε υψηλό επίπεδο σε όλες τις διαδικασίες της παραγωγής. Όλοι οι προμηθευτές της εταιρείας είναι πιστοποιημένοι με τα απαραίτητα ελληνικά, ευρωπαϊκά και παγκόσμια πιστοποιητικά για την ποιότητα και την ασφάλεια των Συστημάτων Διαχείρισης Τροφίμων. Η εταιρεία σήμερα δραστηριοποιείται στην διανομή παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων διατροφής στις ευρωπαϊκές, ρωσικές και κινεζικές αγορές, αλλά είναι πάντα με ανυπομονησία στο να επεκτείνεται σε νέα εδάφη. Διανέμει τα προϊόντα διατροφής σε όλο τον κόσμο με: βιολογικά καταστήματα, Deli καταστήματα, παντοπωλεία, εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία, σούπερ μάρκετ, χονδρέμποροι, εμπορικές εταιρείες. 11

12 Στόχος στο μοντέλο διαπραγμάτευσης της εταιρείας είναι να προσφέρει στους πελάτες της, τη δυνατότητα να απλοποιήσει τη διαδικασία για την εξεύρεση, την αξιολόγηση, την αγορά, την ομαδοποίηση και τη μεταφορά ελληνικών προϊόντων Food & Drinks οπουδήποτε στον κόσμο, εξοικονομώντας έτσι χρόνο στην έρευνα, στις προμήθειες και τα χρήματα για τις τιμές κόστους όπως και επίσης και στη μεταφορά. Μπορεί να γίνει επιλογή σε οποιαδήποτε ποσότητα οποιουδήποτε από τα προϊόντα της με σκοπό την οικοδόμηση μιας αποστολής για την αποτελεσματικότητα του κόστους μεταφοράς. Δεν υπάρχουν ελάχιστες ποσότητες, χωρίς ποσοστώσεις. Επιπλέον, η εταιρεία παρέχει στους πελάτες της με εξαιρετική πριν και μετά την πώληση εξυπηρέτηση των πελατών. Η παράδοση γίνεται σε λίγες μέρες για την εταιρεία με χαμηλό κόστος. Τέλος, προσπαθεί συνεχώς να προσθέσει νέα προϊόντα από όλη την Ελλάδα, με στόχο την υψηλότερη ποιότητα και την αυθεντικότητα. Μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων της, αναφέρεται στις ακόλουθες κατηγορίες : Ελαιόλαδο & Ελιές Μέλι και άλλα προϊόντα μελισσοκομίας Ξύδι Βότανα & Μπαχαρικά Όσπρια Κρασί Νερό Γλυκά & Μαρμελάδες Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής Προϊόντα ζυμαρικών Σάλτσες Ηλεκτρονικά παιχνίδια(video-games) Η Enarxis Dynamic Media Ε.Π.Ε. έχει ενεργό χονδρεμπόριο και διανομή των Video Games που συνδέονται με εμπορεύματα από το Από τις αρχές του 2011 διαπραγματεύεται με διάφορους ανεξάρτητους εκδότες, προγραμματιστές και τους κατασκευαστές στη βιομηχανία των video games, με αποτέλεσμα η συγκρότηση των άμεσων συμφωνιών διανομής με διάφορους εκδότες, όπως : Bohemia Interactive, Datel, Deep Silver, Eaxus, Excalibur Εκδόσεις Focus 12

13 Multimedia, Kalypso Media, Koch Media, Lace Mamba Global, Madrics, Mastertronic, pqube, Soedesco, Nordic Games, Rising Games Star, BitComposer Games, Topware Interactive και UIG Entertainment. Παράλληλα, η Enarxis προσφέρει εμπορεύματα από όλες τις άλλες μεγάλες εταιρίες και κατασκευαστές όπως η Sony, Electronic Arts, Microsoft, Nintendo, Ubisoft, Activision, Namco Bandai, SEGA, ΚΟΝΑΜΙ και πολλές άλλες, σε παγκόσμια ευρέως ανταγωνιστικές τιμές. Παρ 'όλα αυτά, συνεχώς προσπαθούν να επεκτείνουν τις υπάρχουσες επιχειρηματικές συνεργασίες με νέες, και με τους εκδότες όπως και με τους επίσημους διανομείς σε διεθνές επίπεδο προσφέροντας έτσι στους εταίρους της το βέλτιστο μείγμα προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές, σε συνδυασμό με τη μέγιστη διαθεσιμότητα και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Στην αποθήκη που βρίσκονται τα προϊόντα της περιλαμβάνει εμπορεύματα που εκτείνονται σε όλες τις διαθέσιμες μορφές κονσόλας, όπως Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4, X360 και Xbox ONE, NDS, 3DS, DSi, Wii, WiiU και PC. Κατηγορίες των διαθέσιμων εμπορευμάτων περιλαμβάνουν βιντεοπαιχνίδια, λογισμικό, κονσόλες, αξεσουάρ, Ελεγκτές, Φιγούρες & παιχνίδια. Για όλες τις παραπάνω μορφές, κατηγορίες, και εκδότες, η Enarxis προσφέρει νέες κυκλοφορίες, επιστροφές καταλόγου και ανακατασκευασμένα εμπορεύματα. 13

14 2.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η Enarxis Dynamic Media Ε.Π.Ε. έχει εδώ και πολλά χρόνια υιοθετήσει μια ποικιλία εσωτερικών περιβαλλοντικών διαδικασιών που έχει στόχο να εκφράσει την περιβαλλοντική συνείδηση και τον προσανατολισμό της διοίκησης και των εργαζομένων της. Ο στόχος αυτών των πρακτικών είναι ο περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει η επιχειρηματική της δραστηριότητα στο περιβάλλον. Παρακάτω θα βρείτε μια σύντομη περιγραφή των φιλικών προς το περιβάλλον δράσεων που εφαρμόζονται σήμερα από την εταιρεία : Τόνερ & δοχεία μελάνης Σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, 12 laser και inkjet εκτυπωτές τεχνολογίας είναι σε παραγωγική λειτουργία. Αυτά, δεν απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων. Αντ 'αυτού, συλλέγονται σε ειδικούς κάδους Toner, και στη συνέχεια αποστέλλονται σε επιλεγμένους συνεργάτες για την ανακαίνιση και ξαναγέμισμα. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, τα δοχεία επιστρέφονται και επαναχρησιμοποιούνται για όσες φορές είναι δυνατόν, εξοικονομώντας έτσι οικονομικούς πόρους και συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος με την ελαχιστοποίηση των σχετικών αποβλήτων. Μπαταρίες Όλες οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της εταιρείας για διάφορους σκοπούς, είναι επαναφορτιζόμενες και τελευταίας τεχνολογίας ιόντων λιθίου με σκοπό την ελαχιστοποίηση των συγκεκριμένων αποβλήτων και την εξοικονόμηση πόρων. Όταν οι μπαταρίες ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους, συλλέγονται σε ειδικούς κάδους που τοποθετούνται σε χώρους της εταιρείας και στη συνέχεια στέλνονται για ανακύκλωση. Λαμπτήρες Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται για να φωτίσουν τις διάφορες θέσεις εντός της εταιρείας είναι τεχνολογίας LED, εξοικονομώντας έτσι σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και οικονομικών πόρων. Επιπλέον, όλες οι λάμπες που ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους, συλλέγονται σε ειδικό κάδο και στη συνέχεια στέλνονται στη PHOTOKYKLOSI για ανακύκλωση. 14

15 Χαρτικά Όλα τα απόβλητα χαρτιού που προέρχονται από τις εκτυπώσεις γραφείου, αλληλογραφία ταχυδρομείου, αρχεία καθαρισμού ή άλλο χαρτί που καταναλώνουν λειτουργίες γραφείου επεξεργάζονται προσεκτικά για λόγους ασφαλείας μέσω των μηχανημάτων τεμαχισμού. Από εκείνο το σημείο συλλέγονται σε δοχεία αποθήκευσης και στη συνέχεια προωθούνται για ανακύκλωση σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Εκτιμάται ότι περίπου 200 κιλά χαρτί γραφείου συλλέγονται, επεξεργάζονται και ανακυκλώνονται κάθε μήνα. Απορρίμματα συσκευασιών Η αποθήκη της εταιρείας λαμβάνει, κάνει την ανασυσκευασία και αποστέλλει χιλιάδες κομμάτια των εμπορευμάτων κάθε μέρα δημιουργώντας έτσι ένα σημαντικό ποσό απορριμμάτων που προέρχονται κυρίως από το δεύτερο και το τρίτο επίπεδο συσκευασίας (Master Κουτιά, εσωτερικά χαρτοκιβώτια, υλικά πληρώσεως κλπ.). Όλα τα απόβλητα που παράγονται από τη δραστηριότητα αυτή συλλέγονται σε όλη την εργάσιμη εβδομάδα σε ειδικούς χώρους που βρίσκονται στην αποθήκη και στη συνέχεια διαβιβάζονται μαζί με τα απορρίμματα χαρτιού που προέρχονται από τις δραστηριότητες του γραφείου σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Υπολογίζεται ότι περίπου 2,5 τόνοι αποβλήτων συσκευασίας ανακυκλώνονται μέσω αυτής της διαδικασίας κάθε μήνα. Παλέτες Ένα ακόμη απόβλητο από τις δραστηριότητες της αποθήκης είναι οι χρησιμοποιημένες παλέτες. Όταν οι παλέτες είναι σε πλεόνασμα ή είναι κατεστραμμένες συλλέγονται σε μηνιαία βάση από την αποθήκη και στη συνέχεια προωθούνται στην ανακύκλωση και στις εγκαταστάσεις ανακαίνισης. Ηλεκτρονική αλληλογραφία των εμπορικών και μη εμπορικών εγγράφων Από τους 18 μήνες λειτουργίας, η εταιρεία απασχολεί μια αυτοματοποιημένη διαδικασία μέσω της οποίας όλα τα απαραίτητα έγγραφα για όλες τις εμπορικές συναλλαγές αποστέλλονται στον πελάτη ή συνεργάτη. Η αποστολή τους γίνεται αυτόματα μέσω των συστημάτων ERP της εταιρείας με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από την εξάλειψη της εκτύπωσης και των ταχυδρομικών τελών. Επίσης παράγουν σημαντικά λιγότερα απόβλητα. 15

16 Συμμετοχή σε Συλλογικά Συστήματα Ανακύκλωσης Ξεκινώντας από το 2010, η Enarxis συμμετέχει σε Συλλογικά Συστήματα για την ανακύκλωση των ηλεκτρονικών συσκευών (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Συσκευών Α.Ε.), μπαταρίες (ΑΦΗΣ) και τα υλικά συσκευασίας (ΕΕΑΑ). Αν και συμμετέχει σε αυτά τα Συλλογικά Συστήματα Ανακύκλωσης, η Enarxis πληρώνει τις οφειλές της στη συλλογική προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος με την ανακύκλωση της πλειοψηφίας των αποβλήτων που παράγονται από τις δραστηριότητές της. 2.5 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης αποτελεί µία ενδιάμεση εταιρική µορφή, η οποία συνδυάζει προσωπικά και κεφαλαιουχικά στοιχεία. Χαρακτηριστικό της Ε.Π.Ε. είναι ότι για τα χρέη της εταιρίας ευθύνεται µόνον η ίδια η εταιρία ως νοµικό πρόσωπο και όχι οι εταίροι. Η Ε.Π.Ε. αποτελεί τη συνηθέστερη εταιρική µορφή µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, λόγω του γεγονότος ότι συνδυάζει προσωπικά στοιχεία (δηλ. διαπροσωπικές σχέσεις εταίρων που υπάρχουν σε µία οικογενειακή επιχείρηση) και κεφαλαιουχικά στοιχεία (ευθύνη νοµικού προσώπου εταιρίας για χρέη και όχι ευθύνη των εταίρων). Επιπλέον η Ε.Π.Ε. αποτελεί τη συνέχεια, κατά κάποιον τρόπο, µιας οµόρρυθµης εταιρίας, στην εξελικτική της πορεία, όταν ο κύκλος των εργασιών της αρχίζει να διευρύνεται και η εταιρία θέλει να «ανοιχθεί» περισσότερο, πριν το στάδιο της µετατροπής της σε Ανώνυµη Εταιρία. Για τη σύσταση εταιρίας περιορισμένης ευθύνης απαιτείται σύµβαση, δηλαδή συµφωνία τουλάχιστον δύο ή περισσοτέρων εταίρων για την επιδίωξη του κοινού εµπορικού σκοπού. Είναι δυνατή και η σύσταση µονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης από ένα µόνο φυσικό πρόσωπο. Οι εταίροι µπορεί να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και η σύµβαση καταρτίζεται πάντοτε µε συµβολαιογραφικό έγγραφο (όχι µε ιδιωτικό συµφωνητικό διότι είναι άκυρο). Επίσης απαιτείται η παρουσία δικηγόρου. Το καταστατικό της Ε.Π.Ε. έχει εκ του νόµου ένα ελάχιστο περιεχόµενο, πρέπει δηλαδή να περιέχει συγκεκριµένες διατάξεις και υπόκειται σε διατυπώσεις δηµοσιότητας, πρέπει δηλαδή να γίνεται ευρύτερα γνωστό για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών και προστασίας των συναλλασσοµένων. 16

17 Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά στο περιεχόµενο του καταστατικού, αυτό θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά µε ποινή ακυρότητας τα εξής στοιχεία : Την εταιρική επωνυµία. Το σκοπό της εταιρίας, ο οποίος αναφέρεται στη δραστηριότητα της εταιρίας Την έδρα της εταιρίας, η οποία είναι ο τόπος διοίκησης της εταιρίας Στοιχεία των ιδρυτών της εταιρίας. Την διάρκεια της εταιρίας, η οποία είναι πάντοτε ορισµένου χρόνου. Το εταιρικό κεφάλαιο. Τα εταιρικά µερίδια και τα µερίδια συµµετοχής. Την αξία και το είδος των εισφορών των εταίρων. Οι εισφορές µπορεί να είναι χρηµατικές ή σε είδος (π.χ. εισφορά ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων της εταιρίας, ή επίπλωσης), ή ακόµη να συνίστανται και σε παροχή εργασίας. 2.6 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γενικά Η Enarxis Dynamic Media Ltd, προτιμάει να διαφοροποιεί και συγκεκριμενοποιεί τους στόχους της. Αυτό είναι και ένα σημάδι μιας υγιής επιχείρησης. Όπως και κάθε αναπτυσσόμενη επιχείρηση, έτσι και η Εταιρεία επιθυμεί την διατήρηση και αύξηση του ποσοστού κέρδους της και μεριδίου αγοράς. Πιο συγκεκριμένα θα αναπτυχθούμε παρακάτω Εγχώριους Οι στόχοι της Εταιρείας σχετικά με τις εγχώριες δραστηριότητές της μοιάζουν αρκετά με τους στόχους αντίστοιχων κερδοφόρων εταιριών. Όπως θα ανέμενε κανείς, η εταιρία αποσκοπεί αρχικά στην διατήρηση του υπάρχοντος δικτύου πωλήσεων, καθώς η αγορά είναι εξαιρετικά ευμετάβλητη και ασταθής, πόσο μάλλον τα τελευταία έτη επί οικονομικής κρίσης. Έχοντας όμως επιτύχει ένα σταθερό δίκτυο και έχοντας 17

18 εδραιώσει το όνομά της στον χώρο προώθησης video games, επιθυμεί και στοχοποιεί την επέκτασή της σε περισσότερες περιοχές και στην συνεργασία της με περισσότερες επιχειρήσεις. Επιπλέον αυτών, έχει ξεκινήσει διαδικασίες για B2B πωλήσεις μέσω του διαδικτύου, το οποίο και αναμένουν να λειτουργεί 100% το 2ο τρίμηνο του Για τον χώρο πωλήσεων τροφίμων, αν και νέα στον χώρο, με την χρήση του προϋπάρχοντος δικτύου video games, κατάφερε να εισέλθει δυναμικά στην αγορά. Για τα ερχόμενα έτη, η Εταιρεία αποσκοπεί σε ελεγχόμενη και σταδιακή επέκταση του δικτύου της, ώστε να μην διαταράξει την ήδη καλή της πορεία με επικίνδυνες κινήσεις Διεθνείς Οι στόχοι της Εταιρείας σχετικά με τις διεθνείς δραστηριότητές της αποτελούν τους κυρίως στόχους της Εταιρείας για το άμεσο μέλλον της, καθώς θα της επιτρέψει να ανοιχτεί σε νέες αγορές. Για τον τομέα των video games, το πρώτο βήμα θα γίνει με την ανάπτυξη του B2B εμπορίου, στο οποίο το ενδιαφερόμενο κοινό του τομέα έχει ήδη αρχίσει να προτιμάει για την αμεσότητα και τις καλύτερες τιμές που προσφέρει. Εκτός αυτού, το τμήμα πωλήσεων σε συνδυασμό με το τμήμα marketing της επιχείρησης, εξερευνούν διάφορες αγορές τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, ελέγχοντας τα περιθώρια επέκτασης της επιχείρησης στις αγορές αυτές. Για τον τομέα των τροφίμων, είναι σχετικά πιο εύκολη η επέκταση τους στο εξωτερικό, λόγω της ποιότητας των τροφίμων που προωθεί η επιχείρηση, αλλά και λόγο της σταθερής ζήτησής τους ως αναγκαίο αγαθό. Όπως και για τους εγχώριους στόχους της, έτσι και στους διεθνείς προτιμάει να ανοιχτεί σταδιακά και ελεγμένα σε νέες αγορές, κυρίως λόγο της μη-μακροχρόνιας ενασχόλησης της εταιρείας με τον τομέα αυτό των πωλήσεων. 18

19 2.7 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Επιμελητήριο Αθηνών Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΕΒΕΑ) Η Enarxis Dynamic Media Ε.Π.Ε. υπήρξε μέλος του ΕΒΕΑ, δεδομένου ότι ιδρύθηκε τον Ιούλιο του Το ΕΒΕΑ είναι ένας πολύτιμος αρωγός και σύμβουλος όσον αφορά τις διεθνείς εμπορικές δραστηριότητες της εταιρείας. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) Μέσα από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ η εταιρεία διαχειρίζεται την εκπαίδευση του προσωπικού της μέσω σεμιναρίων και διάφορων μαθημάτων, νέα έρευνα προσλήψεων καθώς και συμμετοχή σε κρατικά προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης. Εγγεγραμμένος από τον Ιούλιο του 1999 με αριθμό εγγραφής είναι Ελληνικό Ινστιτούτο Logistics Management (HILME) Από τον Ιούνιο του 2013, η Enarxis Dynamic Media Ltd είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Logistics. Μέσα από αυτό κερδίζει πολύτιμη ανατροφοδότηση και διορατικότητα, προκειμένου να επεκταθεί και να εξελιχθεί στις υποδομές logistics(επιμελητεία) και των πρακτικών της. 19

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ 3.1 ΘΕΩΡΙΑ Οι επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρίες), εκτός από το δικαίωμα να διαλέξουν το είδος της οικονομικής τους δραστηριότητας, έχουν και υποχρεώσεις, διότι υπάρχουν ορισμένοι θεσμοί (αστικός και εμπορικός νόμος, φορολογικές διατάξεις, έθιμα, εμπορικές συνήθειες κ.λπ. ) που περιορίζουν και ελέγχουν τον τρόπο δράσης τους. Ο υπεύθυνος καλείται να οργανώνει τον καταμερισμό των έργων και της παραγωγικής εργασίας μέσα στα παραπάνω πλαίσια, φαινόμενο πολύπλοκων σχέσεων και εξαρτήσεων ώστε να απαιτείται ένα σύστημα οργάνωσης για καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Έννοια της οργάνωσης Ορισμός : "Οργάνωση είναι μια διαδικασία (μέθοδος-τρόπος)που προσδιορίζει και ταξινομεί την εργασία που θα εκτελεστεί για την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων." (Μαρία Ροδοσθένους βιβλ."οργανωση ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ" εκδ. 2004) Οργάνωση Λογιστηρίου Προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία του λογιστηρίου είναι η ορθή οργάνωσή του, που στόχο έχει την καλύτερη και πληρέστερη αξιοποίηση του προσωπικού και των διαθέσιμων τεχνικών μέσων, την εξοικονόμηση χρόνου και την όσο το δυνατόν τελειότερη διεξαγωγή των λογιστικών εργασιών. Η αρμονική συνεργασία και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων είναι απαραίτητος όρος για την ομαλή λειτουργία του λογιστηρίου. 20

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ,

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Πρόγραμμα 100 Α - General - Πλήρης Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ' Κατηγορίας Βιβλίων) για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές (Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ., Φ.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #4: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας) Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450 1 Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια επιχείρηση διαθέτει κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως

Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ 17 Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως Μέρος πρώτο ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ (GENERAL PERSPECTIVE OF FINANCIAL ANALYSIS) 1 1.1. Γενικά Ο ρόλος της Λογιστικής, από

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 3 χρή η ρ μ Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο

Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο τρίπτυχο: Πελάτες, Συνεργάτες, Στελέχη. Δημιουργώντας πολύπλευρη προστιθέμενη αξία και παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1. Έννοιες κόστους, εξόδου, δαπάνης, εσόδου Κόστος Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για την παραγωγή αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft:

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft www.specisoft.gr Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα Διοίκησης και Δωρεάν Λογισμικό στην Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων Ενότητα 5 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων 3. Απαιτήσεις ιαθέσιµα (1) Απαιτήσεις και ιαθέσιµα είναι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων, αξιόγραφων και ιαθεσίµων της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Καθηγητής Ηλίας Ζήλας MSc in Information Systems ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Pegasus ERP Start Up 738,00. Δυνατότητες Pegasus

Pegasus ERP Start Up 738,00. Δυνατότητες Pegasus Pegasus ERP Start Up 738,00 Σε ποιούς απευθύνεται: Το Pegasus Erp Start up απευθύνεται στο 60 % τον εμπορικών επιχειρήσεων που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα στην μηχανοργάνωση της επιχείρησής τους. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας Project Training & Consulting Ltd Διοργάνωση Σεμιναρίων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μπορείτε να εκπαιδεύσετε όλα τα στελέχη του μόνο από 590,00 (η προσφορά ισχύει έως τέλος Μαρτίου 2015) Επίκαιρη Πρόταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Επιχειρήσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Αποτίμηση Επιχειρήσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Αποτίμηση Επιχειρήσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 2 Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων 1 Εισαγωγή ύο κύριες κατηγορίες ανάλυσης οικονοµικών καταστάσεων Συγκρίσεις µε βάση τα οικονοµικά στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων δύο η περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων»

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Εισηγητής: Γρηγόρης Καλαμακίδης Αντιπρόεδρος και Διευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 Εταιρική ταυτότητα Η INFOTRUST ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ιδρύθηκε το Μάιο του 1998 στη Θεσσαλονίκη. Σε μικρό χρονικό διάστημα οι στρατηγικές και μεθοδικές κινήσεις των δύο εταίρων, του

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ν.4308/2014 - Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Καταργείται ο ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και άλλες διατάξεις Αντικαθιστά τον ΚΦΑΣ τον οποίο ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Τύπος

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Τύπος ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Γ Ώρες / Εβδομάδα 6 (4Θ + 2Α) Δ. Μ. / Φ. Ε. 8 / 14 1) Εισαγωγή στα θέματα της ιδιωτικής οικονομικής: α) Ιστορία της Ιδιωτικής Οικονομικής, β) Βασικές οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ C F A. Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Η/Υ C F A. Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων Specisoft wwwspecisoftgr Πρόγραμμα Η/Υ C F A Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων Specisoft AE Αρτέμιδος 3, 15125 Μαρούσι, τηλ 210 6911468, fax 210 6993791 e-mail: info@specisoftgr,

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Χρήση ως σπουδαστής

2.1. Χρήση ως σπουδαστής 2.1. Χρήση ως σπουδαστής 2.1.1. Γενικά Το εκπαιδευτικό παιχνίδι Εικονικές Επιχειρήσεις εξομοιώνει την επιχειρηματική λειτουργία σε ένα εικονικό οικονομικό περιβάλλον. Ο σπουδαστής έχει τον ρόλο ενός νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Manxper. Growth Ratios. Sophisticated ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Manxper. Growth Ratios. Sophisticated ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Manxper 1Q Sophisticated Growth Ratios ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Ταυτότητα 3 - Στελέχη 4 - Όραμα/Αξίες 5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Οικονομική Διαχείριση 6 - Λογιστική Παρακολούθηση 8 - Φοροτεχνική Διεκπεραίωση 9 -

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #3: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Εισαγωγή - Αριθμοδείκτες Ρευστότητας) Πέτρος Καλαντώνης

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Δουζίνας Άκης Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το χρονικό δημιουργίας του συλλογικού συστήματός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα Πρόλογος 3ης έκδοσης 15 Πρόλογος 17 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κεφ. Ιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1.1. Εισαγωγή 23 1.1.1. Οικονομική μονάδα 23 1.1.2. Έννοια της Λογιστικής 24 1.1.3. Φύση της Λογιστικής 26 1.1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Το Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

2.Εφαρμογή της Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής για την χρήση 2015 και έως της ολοκλήρωσης της σύμβασης

2.Εφαρμογή της Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής για την χρήση 2015 και έως της ολοκλήρωσης της σύμβασης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 12/10/15

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία Ενότητα 5 η : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Δρ. Ιωάννης Μπακούρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 2: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ» («RATIO ANALYSIS») ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση που έληξε την 31/12/2005 είναι η όγδοη που λειτούργησε η «LOGISTICS SERVICES HELLAS Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ».

Η χρήση που έληξε την 31/12/2005 είναι η όγδοη που λειτούργησε η «LOGISTICS SERVICES HELLAS Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ». ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «LOGISTICS SERVICES HELLAS Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) Να σημειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Λειτουργικός στόχος του σχολείου είναι η μόρφωση των ανθρώπων. 2. Η επιχείρηση αποτελεί κοινωνική οργάνωση, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 205 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Κεφάλαιο 4 ο Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Διδακτικοί στόχοι Να εξηγηθεί πώς το διαδίκτυο μετασχηματίζει τις επιχειρήσεις Να συγκριθούν οι κατηγορίες του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις

Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις Τεχνοδιάγνωση Τρέχουσα μελέτη: Σύντομη μελέτη :161 26/10/2013 5:24:50 μμ Copyright υλικού 2013 Μονάδα Καινοτομίας και Συνεργατικών Σχηματισμών ΙΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται:

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά Ο επιτηδευματίας, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, υπάγεται και στις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα