Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ"

Transcript

1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριστοτέλους 46, Αθήνα, Τηλ , Fax Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέµα: ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - «ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ» Η συγκεκριµένη έρευνα εντάσσεται στις ειδικές και έκτακτες έρευνες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (συνεργασία µε την εταιρία MARC AE). Έγινε σε δείγµα 1207 αντιπροσωπευτικών νοικοκυριών στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας την περίοδο εκεµβρίου. Στόχος, η καταγραφή των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης στο εισόδηµα, τις δαπάνες των νοικοκυριών, στη ζήτηση καθώς και η αποτύπωση της στάσης των καταναλωτώνπολιτών σχετικά µε την ποιότητα διαβίωσης και τις φορολογικές και άλλες οικονοµικές υποχρεώσεις. Το ερώτηµα που εγείρεται και από αυτή την έρευνα είναι το εξής: Μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη µε θέσεις εργασίας χωρίς ζήτηση και µε στραγγαλισµό της επιχειρηµατικής ρευστότητας, ιδιαίτερα σε µικρή και µεσαία κλίµακα; Το 85% των νέων καθαρών θέσεων εργασίας σε Ελλάδα και Ευρώπη δηµιουργήθηκαν την τελευταία δεκαετία από µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις (θετικοί δείκτες). Σε αντίθεση µε την υποχώρηση (αρνητικοί δείκτες) στον τοµέα αυτό που επέδειξαν οι µεγάλες επιχειρήσεις (Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σεπτέµβριος 2012). υστυχώς, όµως έως τώρα το «αερόστατο» των κέντρων λήψης αποφάσεων υπερίπταται της γήινης πραγµατικότητας (βλέπε φορολογικό νοµοσχέδιο, αυξήσεις σε ενέργεια, κούρεµα συντάξεων και κοινωνικών παροχών). Συνοπτικά, τα βασικά συµπεράσµατα από την έρευνα καταγράφονται ως εξής στον παρακάτω πίνακα: 1) Η κοινωνία του 50% (1/2) κάνει την εµφάνισή της. Ο µισός πληθυσµός κινδυνεύει να βρεθεί στο οικονοµικό περιθώριο (δεν καλύπτει φορολογικές υποχρεώσεις, χρωστάει δάνειο, αγοράζει αγαθά χαµηλότερης ποιότητας για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις). 2) Το 93,1 % των νοικοκυριών έχει υποστεί µειώσεις εισοδήµατος το διάστηµα της κρίσης. 3) Το 40% των νοικοκυριών έχουν στην οικογένεια ένα τουλάχιστο άτοµο σε ανεργία. 4) Κλίµα απαισιοδοξίας επικρατεί στα ελληνικά νοικοκυριά Αρνητικές προβλέψεις για περαιτέρω συρρίκνωση εισοδηµάτων (το 72 % των νοικοκυριών αναµένει νέα µείωση εισοδηµάτων εντός του 2013). Το κλίµα αυτό επιδρά στην επιδείνωση του οικονοµικού κύκλου 5) Νοικοκυριά στα όρια αποφυγής πληρωµών προς το δηµόσιο,.ε.κ.ο. δάνεια κ.λ.π, λόγω αδυναµίας (το 40% των νοικοκυριών καθυστερεί τις οφειλές για να µπορέσει να αντεπεξέλθει, ενώ το 50% δε διαθέτει επαρκές εισόδηµα, για την κάλυψη των υποχρεώσεων). 6) ΚΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ισχυρή και κλιµακούµενη τάση αναζήτησης από τα νοικοκυριά (42,5%) αλλά και προσφοράς από τις επιχειρήσεις προϊόντων και υπηρεσιών χαµηλότερης ποιότητας. Κίνδυνος υποβάθµισης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων, ιδιαίτερα στα διεθνώς εµπορεύσιµα αγαθά. 7) ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΗ ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙ ΗΣΗΣ για λόγους επιβίωσης: η µεγάλη φορoλογική επιβάρυνση σε προϊόντα και υπηρεσίες σε συνδυασµό µε την συρρίκνωση και υπερφορολόγηση των εισοδηµάτων «χαλαρώνει» τα φορολογικά ήθη µε ορατό τον κίνδυνο µείωσης και των δηµόσιων εσόδων. Το 47% του πληθυσµού (µε αυξητικές τάσεις) είναι δεκτικό στη µη έκδοση αποδείξεων προκειµένου να πετύχει κάποιο 1

2 οικονοµικό όφελος. Το φαινόµενο αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στην κατάρτιση του νέου φορολογικού νοµοσχεδίου. [ εν αντιµετωπίζεται µε ποινές και χειροπέδες και µέτρα περιορισµού της ρευστότητας]. 8) Η αγορά βρίσκεται σε µια παρατεταµένη δεκάµηνη χειµερία νάρκη», δεδοµένου ότι το 70% των νοικοκυριών αναµένει τις εκπτώσεις (2 µήνες) για να αγοράσει βασικά αγαθά. 9) Καθίζηση συνεισφοράς στα εισοδήµατα των νοικοκυριών από επιχειρηµατική δραστηριότητα (µόλις το 12,6% δηλώνει ως ΚΥΡΙΑ πηγή το εισόδηµα από επιχείρηση). Βασική στήριξη των νοικοκυριών αποτελούν τα εισοδήµατα από συντάξεις (42,6%) 10) ραµατικές περικοπές στην κατανάλωση µετά από την οριζόντια µείωση εισοδηµάτων Αλυσιδωτές αντιδράσεις στο σύνολο της οικονοµίας (το 70 % των νοικοκυριών έχει κάνει περικοπές στις δαπάνες ειδών διατροφής, ενώ το 92%, περιόρισε τις δαπάνες για ένδυση υπόδηση). Σηµεία [1] έως [3] Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, το 93,1% των νοικοκυριών, είχε σηµαντική µείωση των εισοδηµάτων µετά το ξέσπασµα της κρίσης (πίνακας 1). Ο µέσος όρος µείωσης του οικογενειακού εισοδήµατος σε σχέση µε 3 χρόνια πριν καταγράφεται στο 38%. Ουσιαστικά, βρισκόµαστε µπροστά στην παγίωση µιας οικονοµικής κατάστασης για τα νοικοκυριά που µας οδηγεί στην «οικονοµία- κοινωνία του ½», ωθώντας στο περιθώριο και τα όρια επιβίωσης το υπόλοιπο µισό του πληθυσµού. ραµατική εικόνα παρουσιάζεται σε σχέση µε τα ποσοστά απασχόλησης. Σχεδόν το 40% των νοικοκυριών έχουν στην οικογένεια ένα τουλάχιστο άτοµο σε ανεργία. Συνακόλουθα, οι συντάξεις αποτελούν για το 40% των νοικοκυριών την κυριότερη πηγή εισοδήµατος, εικόνα απογοητευτική για την παραγωγική δυναµική της χώρας. Οι όποιες, δε, νέες περικοπές των συντάξεων θα δώσουν τη χαριστική βολή στα νοικοκυριά, ιδιαίτερα τα πολυµελή. Πίνακας 1- Το οικογενειακό εισόδηµα µετά το ξέσπασµα της κρίσης Έχει παραµείνει αµετάβλητο 6,6% Έχει αυξηθεί 0,3% Έχει µειω θεί 9 3,1 % Το 50% των νοικοκυριών, αντιµετωπίζει πλέον σοβαρές οικονοµικές δυσκολίες (αφού για την κάλυψη των βασικών υποχρεώσεων αναγκάστηκε να χρησιµοποιήσει πόρους από πηγές πέραν του τρέχοντος εισοδήµατος- δανεισµό από φίλους/συγγενείς, κάρτες, αποταµίευση). 2

3 Πίνακας 2- Κάλυψη υποχρεώσεων έτους 2012 Χρησιµοποίησα χρήµατα από αποταµίευση 56,5 ανείστηκα από συγγενείς/ φίλους 33,1 Χρησιµοποίησα πιστωτική κάρτα 15,8 Ρευστοποίησα / πούλησα µέρος περιουσιακών στοιχείων 8,8 Απευθύνθηκα σε τράπεζες (διακανονισµό παλαιών οφειλών, νέο φοροδάνειο) 19,3 Απευθύνθηκα σε ενεχυροδανειστήριο 3, Σηµείο -[4]- Το κλίµα απαισιοδοξίας αποτυπώνεται για άλλη µια φορά και στην συγκεκριµένη έρευνα, όπου πάνω από το 72% των νοικοκυριών, αναµένουν περαιτέρω συρρίκνωση του εισοδήµατος τους εντός του Επιπλέον, το 49% του πληθυσµού δηλώνει ότι δεν θα µπορέσει να ανταποκριθεί στις φορολογικές του υποχρεώσεις. Λαµβάνοντας υπόψη πρόσφατα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το ποσοστό των πολιτών που βρίσκεται στα όρια της φτώχειας αυξήθηκε από 16,3% το 2010 στο 22,9% του πληθυσµού το Υπολογίζεται ότι η εντεινόµενη ανεργία, οι περαιτέρω µειώσεις στις κοινωνικές µεταβιβάσεις, και τις φοροαπαλλαγές θα επιτείνουν το πρόβληµα. Προφανείς οι συνέπειες στη ζήτηση και στις επιχειρήσεις. Πίνακας 3- Εισοδηµατική προσδοκία για το 2013 Καµιά αλλαγή 17,2% Α 6,3% Αύξηση 3,9% Μείωση 72,6% Σηµείο -[5]- Το 40% περίπου των νοικοκυριών, λόγω της αποµείωσης των εισοδηµάτων, ανέφερε ότι έχει καθυστερηµένες οφειλές, µεγαλύτερο µέρος των οποίων αφορά τις πάγιες ανάγκες του νοικοκυριού (φως, νερό, ενέργεια), τις οφειλές προς εφορία και τις δανειακές υποχρεώσεις. 3

4 Πίνακας 4- Καθυστερηµένες οφειλές Καθυστερηµένες οφειλές 39,8% έγκαιρα 60,2% Το 81% των ερωτώµενων θεωρεί ότι οι τιµές των αγαθών που αγοράζουν (καλάθι νοικοκυράς) αυξήθηκαν την τελευταία χρονιά, µια χρονιά πολύ µεγάλη ύφεσης (συρρίκνωση 6,5 % ΑΕΠ) Με τα συγκεκριµένα στοιχεία και την κατάλληλη αναγωγή είναι προφανές ότι πάνω από 20% του πληθυσµού δεν µπορεί να καλύψει τις βασικές ανάγκες επιβίωσης αλλά και υποχρεώσεις (σε σχέσεις µε τράπεζες- εφορίες, έναρξη επιτηδεύµατος- Τειρεσίας). Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σύνολο του πληθυσµού το 47% δηλώνει ότι έχει οικονοµικές υποχρεώσεις προς τράπεζες. Σηµείο -[6]- Ένα ακόµη πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η δραµατική επίπτωση που επήλθε στις καταναλωτικές συνήθειες. Σχεδόν το 70 % των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει κάνει περικοπές ακόµη και στα είδη διατροφής, το 80% στις µετακινήσεις, το 92% στις δαπάνες ένδυσης- υπόδησης και το 83,2 στη θέρµανση του νοικοκυριού. Σχεδόν το 90% του πληθυσµού έχει κάνει περικοπές σε ό, τι αναφέρεται ως δαπάνες για «διασκέδαση και διαχείριση ελεύθερου χρόνου» (εστιατόρια, καφέ, σινεµά, ταξίδια, αρτοποιεία). Επιπρόσθετα, το 42,5% των νοικοκυριών δήλωσε ότι αγοράζει προϊόντα χαµηλότερης ποιότητας. Η κρίση ποιότητας διέπει πλέον όλες τις οικονοµικές συναλλαγές (ζήτηση και προσφορά χαµηλότερης ποιότητας αγαθών και υπηρεσιών). Το γεγονός αυτό οδηγεί µακροπρόθεσµα στη µείωση της ανταγωνιστικότητας και της δυνατότητας εξωστρέφειας των επιχειρήσεων αλλά και στην υποβάθµιση της ποιότητας ζωής των καταναλωτών. Πίνακας 6- Ποιότητα αγαθών µέσα στην κρίση ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΓΑΘΩΝ ίδια 56,1% Α 0,3% χειρότερη 42,5% καλύτερη 1,1% 4

5 Σηµείο -[7]- Η άµβλυνση της φορολογικής συνείδησης επιτείνεται λόγω της οικονοµικής δυσπραγίας (ανάγκη για επιβίωση). Το 47% των νοικοκυριών παραδέχεται ότι µπορεί και να µη λάµβανε απόδειξη προκειµένου να επιβαρυνθεί λιγότερο. Η χαλάρωση της φορολογικής συνείδησης είναι πιο εµφανής και τείνει αυξανόµενη στις περιπτώσεις πολυµελών οικογενειών που έχουν αυξηµένο κίνδυνο για την οικονοµική τους επιβίωση. Η ανάγκη βιοπορισµού, η µεγάλη φορολογική επιβάρυνση σε προϊόντα και υπηρεσίες σε συνδυασµό µε την συρρίκνωση των εισοδηµάτων και την περιστολή των κοινωνικών παροχών, χαλαρώνει τα φορολογικά ήθη µε ορατό τον κίνδυνο µείωσης και των δηµόσιων εσόδων. Το φαινόµενο αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην κατάρτιση του νέου φορολογικού νοµοσχεδίου. Από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά παρατηρείται επίσης µεγάλη αστάθεια όσον αφορά τη συµπεριφορά του 52% που προς το παρόν επιθυµεί τη φορολογική ευταξία. Το 49 % αποδοκιµάζει την υιοθέτηση πολιτικής κοινωνικού αυτοµατισµού για τη δυνατότητα µη πληρωµής σε περιπτώσεις µη έκδοσης αποδείξεων. Πίνακας 7- Φορολογική συµµόρφωση (πληρωµή χωρίς απόδειξη) το έχω ζητήσει 30,2 το αποδέχοµαι, αν µου το προτείνουν 17,0 όχι 52,1 Α 0,7 Σηµείο -[8]- Η αγορά οδηγείται σε µια παρατεταµένη «ετήσια χειµερία νάρκη». Εµφανής είναι από την έρευνα και η ραγδαία µεταβολή των καταναλωτικών ηθών: οι καταναλωτές σε µεγάλο ποσοστό (68,8%) αναµένουν τις εκπτώσεις προκειµένου να κάνουν τις αγορές τους. Τούτο σηµατοδοτεί για το εµπόριο µια νεκρή, αγοραστικού ενδιαφέροντος, περίοδο πέραν των 10 µηνών. Αυτό που προκύπτει, είναι ότι οι καταναλωτές σαφέστατα και δεν αναζητούν περισσότερο χρόνο για έρευνα αγοράς (shop around) αλλά ενδιαφέρονται για οικονοµικές και συµφέρουσες λύσεις. Και µόνο το γεγονός αυτό αναδεικνύει το έωλο της επιχειρηµατολογίας (τουλάχιστον για τα επόµενα 3 χρόνια) σχετικά µε τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων (Κυριακές). Όπως φαίνεται στον πίνακα 7, το 22% των νοικοκυριών δηλώνει ότι προµηθεύτηκε βασικά αγαθά µέσω των δικτύων «χωρίς µεσάζοντες» και το 6% µέσω κοινωνικών παντοπωλείων. 5

6 Πίνακας 8- Εναλλακτικοί τρόποι προµήθειας βασικών αγαθών Αγορές από το διαδίκτυο Όχι 83,1 Ναι 16,9 Αναµονή για προσφορές- εκπτώσεις 31,2 68,8 Ανταλλαγές αγαθών- υπηρεσιών σε είδος 88,3 11,7 Κοινωνικά παντοπωλεία 93,9 6,1 Αγορές από το δίκτυο «χωρίς µεσάζοντες» (µέσω δήµων και άλλων φορέων) 78 22, Σηµείο -[9]- Σηµαντική τάση συρρίκνωσης έως και µηδενισµού των εσόδων των νοικοκυριών από επιχειρηµατική δραστηριότητα µελών τους. Μόλις το 12,6% δηλώνει ως κύρια πηγή εισοδήµατος την επαγγελµατική/ επιχειρηµατική δραστηριότητα. Αναδεικνύεται και από αυτό το στοιχείο η αποδυνάµωση της παραγωγικής και οικονοµικής δραστηριότητας, αλλά και πόσο σηµαντικά επηρεάζεται η ζήτηση και η βιωσιµότητα των νοικοκυριών από το συνεχή στραγγαλισµό των συντάξεων. Ο περιορισµός της ζήτησης γενικότερα είναι και η βασική αιτία συρρίκνωσης έως και µηδενισµού εισοδηµάτων από επιχειρηµατική δραστηριότητα. Πίνακας 9 Κύρια πηγή εισοδήµατος Μισθός 37,6 Σύνταξη 42,3 Έσοδα / κέρδη από επιχείρηση 12,6 Εισόδηµα από ενοίκια 1,5 Επίδοµα 2,3 Βοήθεια από συγγενείς 2,4 Αποταµίευση 0,6 Άλλο 0, Σηµείο -[10]- Η µείωση της καταναλωτικής δαπάνης είναι αξιοσηµείωτη σε όλους τους κλάδους. Ο κλάδος της ένδυσης υπόδησης πλήττεται περισσότερο καθώς το 92,5 % των νοικοκυριών κατέγραψε δραστικές περικοπές στην εν λόγω δαπάνη. Μεγάλες απώλειες καταγράφηκαν στον κλάδο της εστίασης µε, σχεδόν το 93 % των νοικοκυριών, να περιορίζει τις δαπάνες για τις συγκεκριµένες υπηρεσίες, ενώ το 88 % των νοικοκυριών µείωσε τις εξόδους του για καφέ- σινεµά (που θεωρούνται οικονοµικές λύσεις ψυχαγωγίας). Σχεδόν το 70% έφτασε στο σηµείο να κάνει περικοπές ακόµη και στην κατανάλωση ειδών διατροφής. Οι σχετικές µειώσεις, έχουν συµπαρασύρει όχι µόνο τις εµπορικές αλλά και τις παραγωγικές επιχειρήσεις, τα 6

7 έσοδα του κράτους από τη φορολογία, τις θέσεις εργασίας και κατ επέκταση και τα ασφαλιστικά ταµεία. Ειδικότερα οι µειώσεις εµφανίζονται στον πίνακα 10. Πίνακας 10- Η µείωση της κατανάλωσης ανά εισοδηµατική κατηγορία Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα Άνω των Μέχρι Είδη διατροφής 79,1 73,7 61, ,1 Ποτά / τσιγάρα / καπνός 56 50,9 51,7 44,9 33,8 Οικιακά είδη - έπιπλα -ηλεκτρικές συσκευές 71,5 73,4 71,9 67,9 59,7 Μετακίνηση 80,9 80,7 75,4 82,1 66,2 Θέρµανση 87,3 85,2 81,8 80,8 61 Λογαριασµοί σπιτιού 76,1 74,7 60,6 66,7 45,5 Υγεία φάρµακα 35,1 26,1 21,7 23,1 13 Εκπαίδευση 16,3 16,3 13,8 12,8 3,9 Ένδυση Υπόδηση 93,1 94,2 92,1 94,9 81,8 Εστιατόρια / ταβέρνες 93,6 94,2 93, ,4 Kαφέ, µπαρ, σινεµά κλπ 90, ,7 88,5 75,3 Ταξίδια 90,1 91,2 88,2 88,5 76,6 ώρα, είδη δώρων 90,1 93,5 90,6 89,7 74 Αρτοποιεία 75,8 70, ,8 44,2 Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, γίνεται αντιληπτό, ότι έστω και µια µικρή επιπρόσθετη αύξηση των τιµολογίων της ΕΗ και των φορολογικών υποχρεώσεων θα επιφέρει νέες µεγάλες αρνητικές µεταβολές στην κατανάλωση ειδών διατροφής, θα δηµιουργούσε πολύ µεγαλύτερές κοινωνικές επιβαρύνσεις σε σχέση µε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία αγαθών. Τα νοικοκυριά, δεν είναι πλέον σε θέση να επωµιστούν νέες αυξήσεις σε αγαθά µε ανελαστική ζήτηση, τα οποία εκ των πραγµάτων είναι πρώτης ανάγκης και θα επηρεάσουν δυσανάλογα τον οικογενειακό προϋπολογισµό. Ενδεικτικό είναι ότι στην ερώτηση, σε ποια κατηγορία αγαθών υπηρεσιών µια ενδεχόµενη αύξηση τιµών θα δηµιουργούσε µεγαλύτερο πρόβληµα, το 70% σχεδόν των νοικοκυριών εκτιµά ότι η οποιαδήποτε επιβάρυνση στα είδη διατροφής θα επιφέρει µεγάλες δυσκολίες στον οικογενειακό προϋπολογισµό. Το 40% εκτιµά ότι η αύξηση κόστους θέρµανσης θα επιφέρει µεγάλες δυσκολίες. Τα αποτελέσµατα της έρευνας τεκµηριώνουν για άλλη µια φορά τις θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ όσον αφορά τις συνέπειες της σκληρής περιοριστικής πολιτικής που εφαρµόζεται, και που προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις στη παραγωγή, την κατανάλωση, την επιχειρηµατική δραστηριότητα, τις επενδύσεις, κα ως εκ τούτων και σ την απασχόληση. Τα στοιχεία αποτυπώνουν µε το πιο παραστατικό τρόπο ότι τα ελληνικά νοικοκυριά, όχι µόνο αντιµετωπίζουν ήδη µεγάλες δυσκολίες, αλλά και ότι δεν θα αντέξουν σε επιπλέον επιβαρύνσεις σε ΕΗ, φόρους και εισοδηµατικές περικοπές, αντιδρώντας απρόβλεπτα, ασύµµετρα και µαζικά. Η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδας, εκτιµά ότι οι νέες φορολογικές ρυθµίσεις και η ακολουθούµενη µε όλο και µεγαλύτερη ένταση πολιτική εσωτερικής υποτίµησης έχει πλέον φθάσει στα ιστορικά της όρια, ενώ έχει εξωθήσει στα οικονοµικά τους όρια καταναλωτές και επιχειρήσεις. Μεγάλη πιθανότητα για την πλειοψηφία των νοικοκυριών που «υποφέρουν» τα όρια αυτά να είναι µη αναστρέψιµα. Η προώθηση στοχευµένων παρεµβάσεων σε ό, τι αφορά στην κινητικότητα της οικονοµίας (επενδύσεις) σε µικρή κλίµακα, τη δίκαιη κατανοµή βαρών, τη µείωση του Φ.Π.Α (ιδιαίτερα στην εστίαση) και την άσκηση πολιτικών απασχόλησης για την ραχοκοκαλιά της απασχόλησης που είναι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Ο Πρόεδρος του.σ. Ασηµακόπουλος ηµήτρης 7

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΕΣ: ΤΑΤΙΑΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ, MA Κοινωνιολογίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ, MA Κοινωνιολογίας ΕΪΜΗ ΠΛΑΚΑ, Ph.D Ανθρωπολογίας ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΠΑΝΤΙ ΟΥ, MA Κοινωνιολογίας Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «ΩΡΑΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «ΩΡΑΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «ΩΡΑΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο «Ωράριο Εμπορικών Καταστημάτων»

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 70, Ιανουάριος 2013 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά McKinsey&Company, Athens Office WORK IN PROGRESS Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Σύνοψη Σεπτέμβριος 2011 2 Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση των θεσμών στην οποία καλείται να πει ναι ή όχι ο ελληνικός λαός

Η πρόταση των θεσμών στην οποία καλείται να πει ναι ή όχι ο ελληνικός λαός ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 2015 Η πρόταση των θεσμών στην οποία καλείται να πει ναι ή όχι ο ελληνικός λαός» Αλλά και η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης ύψους 8 δισ. Στη δημοσιότητα δόθηκε αργά χθες βράδυ η πλήρης πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΈΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ

ΜΕΛΈΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ 0 ΜΕΛΈΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕ.Μ.Ε.-Ε.Β.Ε.Α. ΜΕ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΚΑΙ ΤΑΣΟ ΠΑΤΩΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αινείας και Αγχίσης (αγγείο του 5 ου αιώνα π.χ.) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Σεπτέµβριος 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η Κρίση της Ελληνικής Οικονομίας και η αντιμετώπιση της Η Ελληνική οικονομία ταλανίζεται από σειρά παραγόντων τόσο εσωτερικών όσο και διεθνών. Η διεθνής οικονομική κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΤΣΗΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 1 Εισαγωγή Δεν είναι λίγα όσα έχουν λεχθεί και γραφεί, ιδίως τα τελευταία χρόνια, για τον τομέα του

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση και μη Μισθολογικό Κόστος στην Ελλάδα. Προβληματισμός και Προτάσεις της ΕΣΕΕ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση και μη Μισθολογικό Κόστος στην Ελλάδα. Προβληματισμός και Προτάσεις της ΕΣΕΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση και μη Μισθολογικό Κόστος στην Ελλάδα Προβληματισμός και Προτάσεις της ΕΣΕΕ Αθήνα, 31 Ιανουάριου 2012 1 1. Ανταγωνιστικότητα: Μία σύνθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα MBA Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Ερευνητική Ομάδα Στυλιανός Στέφανος Ιωάννης Αγαθοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του αναπληρωτή προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου στη βουλή. για τον κρατικό προϋπολογισμό 2010

Ομιλία του αναπληρωτή προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου στη βουλή. για τον κρατικό προϋπολογισμό 2010 Ομιλία του αναπληρωτή προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου στη βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό 2010 Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Διαβάστε περισσότερα