ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 14. OI ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 14. OI ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 14. OI ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Oµάδα Έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα µελέτη εξετάζει την κατάσταση των πολυτεχνικών σπουδών στην Ελλάδα. Αρχικά παρουσιάζεται ένα σύντοµο ιστορικό για τα δύο Πολυτεχνεία της χώρας, δηλαδή το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πολυτεχνείο Κρήτης, και για όλες τις πολυτεχνικές σχολές και τα πολυτεχνικά τµήµατα των πανεπιστηµίων στην Ελλάδα. Εν συνεχεία, όλα τα πολυτεχνικά τµήµατα της χώρας ταξινοµούνται σε οµάδες κοινού γνωστικού αντικειµένου ώστε να γίνει ευκολότερη η µελέτη τους. Στη συνέχεια η παρούσα έρευνα: 1. εξετάζει την κατάσταση του διδακτικού και του ερευνητικού προσωπικού των πολυτεχνικών τµηµάτων συνολικά, αλλά και ανά τµήµα και βαθµίδα προσωπικού 2. ασχολείται µε στοιχεία για το φοιτητικό πληθυσµό των πολυτεχνικών τµηµάτων τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο 3. µελετά τον εξοπλισµό και τις εργαστηριακές οµάδες των Πολυτεχνείων και των πανεπιστηµίων που προσφέρουν πολυτεχνικές σπουδές 4. καταγράφει τις προσφερόµενες µεταπτυχιακές σπουδές τόσο σε επίπεδο µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης όσο και σε επίπεδο διδακτορικού διπλώµατος και, τέλος, 5. παρουσιάζει τα συµπεράσµατα και προτείνει ορισµένες προτάσεις πολιτικής. Η µελέτη πραγµατοποιείται µε στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, τις Πρυτανικές Αρχές των ανώτατων ιδρυµάτων, τις γραµµατείες των επιµέρους τµηµάτων, τις υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας και τις διοικητικές υπηρεσίες των πολυτεχνείων και πανεπιστηµίων. Στο Παράρτηµα Α της µελέτης παρουσιάζονται πιο αναλυτικά αριθµητικά στοιχεία για το φοιτητικό πληθυσµό ανά πολυτεχνικό τµήµα. Αντίστοιχη παρουσίαση, ανά πολυτεχνικό τµήµα, αλλά σχετικά µε τα εργαστήρια και τις εργαστηριακές οµάδες, γίνεται στο Παράρτηµα Β της µελέτης. Σκοπός της µελέτης είναι εντέλει η εξαγωγή συµπερασµάτων, µε βάση όλα αυτά τα στοιχεία, για την κατάσταση των πολυτεχνικών σπουδών στην Ελλάδα, τα οποία και θα συµβάλουν στον εντοπισµό των όποιων ελλείψεων και προβληµάτων στον τοµέα 2

3 αυτόν. Ειδικά συµπεράσµατα παρουσιάζονται σε κάθε επιµέρους κεφάλαιο αλλά και συγκεντρωτικά στο τέλος της µελέτης, όπου και συνοδεύονται από ενδεικτικές προτάσεις πολιτικής, που έχουν ως στόχο την αντιµετώπιση των προβληµάτων και την τόνωση της δραστηριότητας των πολυτεχνικών τµηµάτων. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Πηγές και µεθοδολογία της έρευνας Προβλήµατα στη διεξαγωγή της έρευνας Οι πολυτεχνικές σπουδές και οι ιδιαιτερότητες της επιστήµης του µηχανικού Ιστορικά στοιχεία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστηµίου Πατρών Πολυτεχνική Σχολή ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας Τµήµατα Μηχανικών στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Αριθµός, διασπορά και γνωστικά αντικείµενα των πολυτεχνικών τµηµάτων και σχολών στην Ελλάδα Κριτήρια ίδρυσης νέων πολυτεχνικών σχολών ιδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πανεπιστήµιο Πατρών ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Πολυτεχνείο Κρήτης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Συµπεράσµατα Συµπεράσµατα Στοιχεία για τους φοιτητές στα πολυτεχνικά τµήµατα Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών Μηχανικοί Υπολογιστών Πολιτικοί Μηχανικοί Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Χηµικοί Μηχανικοί Αγρονόµοι Τοπογράφοι Μηχανικοί Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί Μηχανικοί Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Μηχανικοί Παραγωγής και ιοίκησης Συµπεράσµατα Εργαστήρια και εξοπλισµός Συµπεράσµατα - Προτάσεις Τρόποι εισαγωγής φοιτητών Πολυτεχνικές µεταπτυχιακές σπουδές Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών που προσφέρουν ή στα οποία συµµετέχουν οι Σχολές Μηχανικών του Ε.Μ.Π. παρουσιάζονται στον Πίνακα Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

5 11.5. Πανεπιστήµιο Πατρών ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Πολυτεχνείο Κρήτης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Συµπεράσµατα της µελέτης Προτάσεις πολιτικής Ευχαριστίες

6 1. Εισαγωγή Οι σπουδές µηχανικού στην Ελλάδα προσφέρονται α) από τα δύο Πολυτεχνεία της χώρας, δηλαδή το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) και το Πολυτεχνείο Κρήτης, β) από τις πέντε πολυτεχνικές σχολές που υπάγονται σε αντίστοιχα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, καθώς και γ) από τα τρία πολυτεχνικά τµήµατα που ανήκουν σε διαφορετικές σχολές στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Σε όλα τα πολυτεχνικά τµήµατα οι σπουδές είναι πενταετείς. Οι απόφοιτοί τους µπορούν να εγγραφούν µετά από εξετάσεις στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και να αποκτήσουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του µηχανικού στον τοµέα ειδίκευσής τους. Στόχος της παρούσας µελέτης, η οποία έχει το χαρακτήρα διαπίστωσης, είναι να καταγράψει την υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων ενός πολυτεχνικού τµήµατος στη χώρα µας. Ο αναγνώστης ίσως αισθανθεί να επιβαρύνεται από τον όγκο των στοιχείων (η µελέτη περιλαµβάνει 77 στατιστικούς πίνακες και 44 σχήµατα pie-charts ). Όµως άποψή µας είναι ότι η λεπτοµερής καταγραφή της κατάστασης (υποδοµές, προσωπικό κ.λπ.) δεν είναι άνευ σηµασίας, αφού πραγµατοποιείται µε χρήση αντικειµενικών ποσοτικών δεικτών ώστε να εντοπιστούν τυχόν προβλήµατα και να µπορέσουν να βρεθούν οι ενδεδειγµένοι τρόποι αντιµετώπισής τους. Στο πλαίσιο της καλύτερης καταγραφής της υφιστάµενης κατάστασης, τα πολυτεχνικά τµήµατα κατηγοριοποιούνται σε οµάδες κοινού γνωστικού αντικειµένου. Στη συνέχεια γίνεται συγκριτική µελέτη των τµηµάτων που ανήκουν στην ίδια οµάδα, προκειµένου να φανούν πιθανές ελλείψεις. Η παρούσα µελέτη αφορά το σύνολο των πολυτεχνικών τµηµάτων στην Ελλάδα και περιλαµβάνει: 1. την καταγραφή των πολυτεχνικών τµηµάτων ονοµαστικά και µε την έδρα τους 2. την ταξινόµηση των πολυτεχνικών τµηµάτων σε οµάδες κοινού γνωστικού αντικειµένου, ώστε να διευκολυνθεί η συγκριτική µελέτη τους 3. την έρευνα του αριθµού των µελών ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (.Ε.Π.), είτε µόνιµου είτε έκτακτου (η εν λόγω µελέτη πραγµατοποιείται ανά 6

7 βαθµίδα, π.χ. καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, λέκτορες και έκτακτο προσωπικό) 4. την αναλογία των εγγεγραµµένων φοιτητών των τµηµάτων προς τα µέλη.ε.π. 5. την καταγραφή του εργαστηριακού και του διοικητικού προσωπικού στα δύο πολυτεχνεία της χώρας και στις πολυτεχνικές σχολές 6. τη σύγκριση τµηµάτων κοινού γνωστικού αντικειµένου ως προς τον αριθµό των φοιτητών, την κατανοµή των ενεργών ή µη ενεργών φοιτητών, την κατανοµή των αποφοίτων ανά βαθµό πτυχίου («Άριστα», «Λίαν καλώς», «Καλώς») και, φυσικά, τον αριθµό των µεταπτυχιακών φοιτητών, είτε υποψήφιων διδακτόρων είτε φοιτητών σε µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης 7. την καταγραφή και σύγκριση των προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών 8. την καταγραφή του εργαστηριακού εξοπλισµού και των εργαστηριακών οµάδων ανά πολυτεχνικό τµήµα 9. τη µελέτη του τρόπου εισαγωγής στα πολυτεχνικά τµήµατα και τον εντοπισµό αδυναµιών στο σύστηµα εισαγωγής και, τέλος, 10. τη µελέτη των ανωτέρω στατιστικών στοιχείων ανά πολυτεχνική σχολή ή πολυτεχνείο σε τµήµατα διαφορετικού γνωστικού αντικειµένου. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η παρούσα µελέτη δεν αποσκοπεί στην αξιολόγηση των πολυτεχνικών τµηµάτων ή στην καταγραφή κριτηρίων αξιολόγησής τους. Πρόκειται απλώς για µια καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, η οποία όµως δίνεται παραστατικά µε διαγράµµατα και ποσοτικά στατιστικά στοιχεία, ώστε να µπορούν να εντοπιστούν τυχόν προβλήµατα στη λειτουργία των πολυτεχνικών τµηµάτων. Για τη διεξαγωγή της έρευνας υιοθετήθηκε µια µεθοδολογία η οποία περιγράφεται στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας µελέτης. Τα ποσοτικά στοιχεία που έχουν χρησιµοποιηθεί έχουν συλλεχθεί από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.), η οποία και έχει επιλεχθεί ως η πιο αξιόπιστη πηγή. Τα στοιχεία αφορούν κυρίως το ακαδηµαϊκό έτος Συµπληρωµατικά, µε επιτόπιες επισκέψεις ή µε προσωπική επικοινωνία µελών της οµάδας έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ, έχουν συλλεχθεί επιπλέον ποσοτικά στοιχεία από τις γραµµατείες των τµηµάτων, τις Πρυτανικές Αρχές, τις διοικητικές υπηρεσίες των πανεπιστηµίων. Τέλος, έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία και από τις ιστοσελίδες των τµηµάτων. 7

8 Το τρίτο κεφάλαιο της µελέτης για τα πολυτεχνεία εξετάζει τις πολυτεχνικές σπουδές στην Ελλάδα και τις ιδιαιτερότητες της επιστήµης του µηχανικού. Το κεφάλαιο ξεκινά µε µια ιστορική αναδροµή στις πολυτεχνικές σχολές και στα δύο πολυτεχνεία της χώρας. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα πολυτεχνικά τµήµατα και οι πολυτεχνικές σχολές σήµερα. Στο ίδιο κεφάλαιο καταγράφεται η έδρα του κάθε τµήµατος ή της κάθε σχολής και τα επιµέρους τµήµατα ταξινοµούνται σε κατηγορίες κοινού γνωστικού αντικειµένου. Το πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τη µελέτη που αφορά τα µέλη.ε.π. των πολυτεχνικών τµηµάτων, είτε µόνιµα είτε έκτακτα 1. Η µελέτη δεν συγκρίνει στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό των διδασκόντων ανά τµήµα, αλλά χρησιµοποιεί την αναλογία φοιτητών προς διδάσκοντες (µέλη.ε.π. και έκτακτο διδακτικό προσωπικό) µε βάση την εξής σκέψη: ο αριθµός των εγγεγραµµένων φοιτητών µπορεί να διαφέρει από µερικές χιλιάδες έως λίγες εκατοντάδες από τµήµα σε τµήµα, γεγονός που καθιστά την άµεση σύγκριση του απόλυτου αριθµού των µελών.ε.π. µεταξύ τµηµάτων πολύ λιγότερο χρήσιµη µεταβλητή. Η καταγραφή του ειδικού τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού γίνεται στο έκτο κεφάλαιο της παρούσας µελέτης, ενώ το έβδοµο κεφάλαιο εξετάζει θέµατα που αφορούν τη ζήτηση των πολυτεχνικών τµηµάτων σε σχέση µε σχολές και τµήµατα διαφορετικού γνωστικού αντικειµένου. Τα στοιχεία για το φοιτητικό πληθυσµό των πολυτεχνικών τµηµάτων παρουσιάζονται στο όγδοο κεφάλαιο ανά τµήµατα κοινού γνωστικού ενδιαφέροντος και αφορούν τα εξής: α) τον αριθµό των φοιτητών, β) τα ποσοστά των µη ενεργών φοιτητών και γ) την κατανοµή των αποφοίτων ανά βαθµό πτυχίου και ανά τµήµα. Στο φοιτητικό πληθυσµό συµπεριλαµβάνονται οι µεταπτυχιακοί φοιτητές των πολυτεχνικών τµηµάτων. Το ένατο κεφάλαιο µελετά τα εργαστήρια και τον εξοπλισµό των πολυτεχνικών τµηµάτων, και το δέκατο κεφάλαιο τους διαφορετικούς τρόπους εισαγωγής στα 1 Ως µόνιµα µέλη.ε.π. θεωρούµε και τα µέλη στις βαθµίδες του λέκτορα και του µη µόνιµου επίκουρου καθηγητή, η θητεία των οποίων είναι εκ του νόµου ορισµένη. Αντίθετα, ως έκτακτο προσωπικό θεωρούµε τους διδάσκοντες µε βάση το Π.. 407/1980 οι οποίοι αναλαµβάνουν διδασκαλία µε σύµβαση εργασίας το πολύ έως τρία συνεχόµενα έτη στο ίδιο τµήµα. 8

9 πολυτεχνικά τµήµατα και τις επιπτώσεις των τρόπων αυτών στον απόλυτο αριθµό και στο επίπεδο των φοιτητών. Οι µεταπτυχιακές σπουδές εξετάζονται στο ενδέκατο κεφάλαιο, ξεχωριστά για κάθε πολυτεχνείο ή πολυτεχνική σχολή. Τέλος, συµπεράσµατα δίνονται στο δωδέκατο κεφάλαιο, ενώ στο τελευταίο, δέκατο τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται συγκεκριµένες προτάσεις για νέα µέτρα πολιτικής, µε σκοπό τη βελτίωση των πολυτεχνικών σπουδών στη χώρα µας. Στο παράρτηµα Α της παρούσας µελέτης παρουσιάζονται αριθµητικά στοιχεία για το φοιτητικό πληθυσµό (προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές) όπως έχουν καταγραφτεί ανά πανεπιστήµιο ή πολυτεχνείο για τµήµατα διαφορετικού γνωστικού αντικειµένου. Το τελευταίο µέρος της παρούσας µελέτης, που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Β, έγκειται στην πλήρη καταγραφή των εργαστηρίων ή των εργαστηριακών οµάδων των πολυτεχνικών τµηµάτων, όπως επίσης του εξοπλισµού τους. Στο ίδιο παράρτηµα δίνονται οι τίτλοι των µεταπτυχιακών προγραµµάτων και οι τοµείς τους οποίους περιλαµβάνει το κάθε τµήµα, και τα διδακτορικά προγράµµατα µε τα τµήµατα που τα υποστηρίζουν. 9

10 2. Πηγές και µεθοδολογία της έρευνας Για τη διεξαγωγή της έρευνας αξιοποιήθηκαν πολλές πηγές µε διάφορους τρόπους. Συγκεκριµένα, πρόκειται για: επιτόπιες επισκέψεις σε γραµµατείες πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, στοιχεία από Πρυτανικές Αρχές, έρευνα στις κατά τόπους υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας, έρευνα στο διαδίκτυο και στις ιστοσελίδες των τµηµάτων, αξιοποίηση σχετικών άρθρων στον Τύπο, επίσκεψη σε επαγγελµατικούς συλλόγους (όπως το Τ.Ε.Ε.), χρήση στοιχείων από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, και έρευνα σε διεθνείς βάσεις δεδοµένων και σε δηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά που αφορούν τις τεχνικές επιστήµες Προβλήµατα στη διεξαγωγή της έρευνας Η συλλογή των στοιχείων δεν ήταν σε όλες τις περιπτώσεις µια εύκολη υπόθεση. Μερικές φορές ανέκυπταν προβλήµατα όπως: Γραφειοκρατικά κωλύµατα (π.χ. για να χορηγηθούν τα στοιχεία, έπρεπε να υποβληθούν αιτήσεις σε ορισµένες γραµµατείες Α.Ε.Ι. οι οποίες δεν καθόριζαν τον πιθανό χρόνο ανταπόκρισής τους ορισµένες γραµµατείες δεν έχουν ακόµη απαντήσει στα αιτήµατα των ερευνητών για χορήγηση στοιχείων). Έλλειψη συγκεντρωτικών στοιχείων ή αρχείων από ορισµένους φορείς. Έλλειψη καθορισµένου πλαισίου συλλογής των δεδοµένων που να διασφαλίζει το απόρρητο. 10

11 3. Οι πολυτεχνικές σπουδές και οι ιδιαιτερότητες της επιστήµης του µηχανικού Οι πολυτεχνικές σπουδές ολοκληρώνονται µε την απονοµή διπλώµατος µηχανικού. Οι απόφοιτοι των πολυτεχνικών τµηµάτων µπορούν στη συνέχεια να κατοχυρώσουν τα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα ως µηχανικών στην αντίστοιχη ειδικότητα µε την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) κατόπιν εξετάσεων. Το πρόγραµµα σπουδών στα πολυτεχνικά τµήµατα περιλαµβάνει, εκτός από τη θεωρητική κατάρτιση του µελλοντικού επιστήµονα, και πρακτική εφαρµογή της θεωρίας, η οποία συνιστά ίσως το σηµαντικότερο τµήµα της εκπαίδευσης. Είναι αυτονόητο, για παράδειγµα, ότι ένας µηχανολόγος µηχανικός πρέπει να γνωρίζει, πέρα από την ίδια τη θεωρία, πώς αυτή εφαρµόζεται στην πράξη στον επιστηµονικό του τοµέα. Με αυτό τον τρόπο θα είναι σε θέση να εφαρµόσει τις θεωρητικές του γνώσεις κατά την επαγγελµατική του δραστηριότητα. Γι αυτόν το λόγο οι πολυτεχνικές σχολές διαθέτουν, µαζί µε τα αµφιθέατρα και τις αίθουσες διδασκαλίας, εξειδικευµένα εργαστήρια που αποσκοπούν ακριβώς στην αξιοποίηση και διεύρυνση της θεωρητικής γνώσης των φοιτητών µέσα από πρακτικές εφαρµογές της. Πολλά µαθήµατα συνοδεύονται µάλιστα από εργαστηριακές ασκήσεις, ακόµη και αν δεν είναι τα ίδια αµιγώς εργαστηριακά, ή από µεγάλες εργασίες ( projects ) που συµµετέχουν µε υψηλό ποσοστό στη βαθµολογία κατά την εξέταση του µαθήµατος. Επίσης σε ορισµένες σχολές, για παράδειγµα στους Αγρονόµους Τοπογράφους Μηχανικούς, υπάρχουν µεγάλες ασκήσεις, δηλαδή µαθήµατα αµιγώς πρακτικά µε ιδιαίτερο βαθµολογικό βάρος για το δίπλωµα. Πέραν όλων αυτών θα πρέπει να επισηµανθεί επιπλέον η σπουδαιότητα της διπλωµατικής εργασίας, που στόχο έχει την εξοικείωση του φοιτητή µε το επαγγελµατικό περιβάλλον και την πρακτική εφαρµογή της γνώσης που αυτός έχει ήδη αποκτήσει. Οι σπουδές µηχανικού στην Ελλάδα ακολουθούν το γερµανικό και το γαλλικό µοντέλο και είναι πενταετούς διάρκειας για όλα τα τµήµατα µηχανικών. Σπουδές διάρκειας µικρότερης των πέντε ετών δεν γίνονται δεκτές ως σπουδές µηχανικού και συνήθως αφορούν τεχνολογικές σπουδές µηχανικού, όπως αυτές που παρέχονται από τα 11

12 Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.). Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι. δεν έχουν δυνατότητα εγγραφής στο Τ.Ε.Ε. Στο τελευταίο εξάµηνο των σπουδών εκπονείται η διπλωµατική εργασία. Η εργασία αυτή δεν είναι το ίδιο µε τη γνωστή πτυχιακή εργασία των άλλων τµηµάτων, λόγω αφενός του πολύ µεγάλου βαθµολογικού βάρους της και αφετέρου της διάρκειας και του προσανατολισµού της. Με τη διπλωµατική εργασία επιδιώκεται να αποκτήσει ο φοιτητής επιπλέον εφόδια τα οποία απαιτούνται ειδικά για τη µετέπειτα ένταξή του στην αγορά εργασίας ως µηχανικού. Η διπλωµατική εργασία κατοχυρώνει επίσης τον τίτλο «διπλωµατούχος µηχανικός» που απονέµεται από τις πολυτεχνικές σχολές στους αποφοίτους διαχωρίζοντάς τους από τους τεχνολόγους µηχανικούς των Τ.Ε.Ι. Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο Πολυτεχνεία, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) και το Πολυτεχνείο Κρήτης, και πέντε πολυτεχνικές σχολές που ανήκουν σε πέντε διαφορετικά πανεπιστήµια της χώρας: στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), στο ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (.Π.Θ.), στο Πανεπιστήµιο Πατρών (Παν. Π.), στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Παν. Θεσ.) και στο Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας (Παν..Μ.). Υπάρχουν επίσης τρία πολυτεχνικά τµήµατα στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου (Παν. Αιγαίου), τα οποία όµως ανήκουν σε τρεις διαφορετικές µη πολυτεχνικές σχολές. Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι αρκετές πολυτεχνικές σχολές, όπως του Α.Π.Θ. και του Πανεπιστηµίου Πατρών, περιλαµβάνουν και Γενικό Τµήµα, αντικείµενο του οποίου είναι η διδασκαλία της φυσικής, των µαθηµατικών και της χηµείας, καθώς και του προγραµµατισµού και της µηχανικής µε τρόπο προσανατολισµένο στις ανάγκες του µηχανικού. Στο.Π.Θ. το γενικό τµήµα ουσιαστικά ενσωµατώνεται στα υπόλοιπα πολυτεχνικά τµήµατα του Πανεπιστηµίου µέσα από τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείµενα (π.χ. στατική στους Πολιτικούς Μηχανικούς, φυσική στους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών κ.λπ.). Είναι χαρακτηριστικό ότι τα µαθήµατα αυτά θα µπορούσαν θεωρητικά να καλυφθούν από τα αντίστοιχα τµήµατα της σχολής θετικών επιστηµών (π.χ. από το µαθηµατικό τµήµα), που επίσης υπάρχουν στα ανωτέρω πανεπιστηµιακά ιδρύµατα Όµως, προτιµάται η εξειδικευµένη διδασκαλία των γενικών µαθηµάτων από ένα τµήµα ειδικό στις πολυτεχνικές σπουδές, ώστε να είναι πλήρως προσανατολισµένη στις 12

13 συγκεκριµένες ανάγκες του µηχανικού. Το σκεπτικό αυτό ακολουθούν και τα δύο Πολυτεχνεία, που έχουν το δικό τους Γενικό Τµήµα το οποίο καλύπτει τις διδακτικές ανάγκες όλων των πολυτεχνικών τµηµάτων. Στην περίπτωση του Ε.Μ.Π., το συγκεκριµένο τµήµα δέχεται φοιτητές µέσω του συστήµατος των Πανελλήνιων Εξετάσεων, ακριβώς όπως και οι υπόλοιπες σχολές του, και ονοµάζεται Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών. Οι απόφοιτοι αυτού του τµήµατος δεν εγγράφονται στο Τ.Ε.Ε. και δεν θεωρούνται µηχανικοί. Ειδικά το Ε.Μ.Π. οργανώνεται σε σχολές αντί για τµήµατα, και κάθε σχολή οργανώνεται σε τοµείς. Έτσι στο Ε.Μ.Π. υπάρχει Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ενώ στα υπόλοιπα πανεπιστήµια και στο Πολυτεχνείο Κρήτης η αντίστοιχη ακαδηµαϊκή µονάδα καλείται Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Ιστορικά στοιχεία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η εµφάνιση των πολυτεχνικών σχολών στην Ελλάδα συνδέεται µε την ίδρυση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) 2, η οποία ανάγεται στο 1836, δηλαδή λίγα µόλις χρόνια µετά την ίδρυση του νεότερου ελληνικού κράτους. Εκείνη τη χρονιά ιδρύθηκε το Βασιλικό Σχολείο των Τεχνών υπό την πλέον στοιχειώδη µορφή εκπαιδευτικού ιδρύµατος, ως δηµοτικό σχολείο τεχνικής εκπαίδευσης. Το «τεχνικό» αυτό σχολείο στεγάστηκε στην οικία Γ. Bλαχούτση (όπου αργότερα στεγάστηκε το Ωδείο Αθηνών) και αρχικά λειτουργούσε µόνο Κυριακές, γιορτές και αργίες προσφέροντας µαθήµατα σε τεχνίτες (µάστορες, οικοδόµοι, αρχιµάστορες). Γρήγορα έγινε γνωστό ως «Πολυτεχνείο». Στα πρώτα χρόνια του νεοελληνικού κράτους δεν υπήρχαν σχολές ούτε άλλοι τρόποι για την εκπαίδευση των µηχανικών ή ακόµη και των τεχνιτών. Έτσι, µε την ίδρυση της πρώτης σχολής τεχνικής εκπαίδευσης έγινε ένα αποφασιστικό βήµα στη διαµόρφωση του µελλοντικού πλαισίου της τεχνικής και της τεχνολογικής κατάρτισης στη χώρα µας. Η προσέλευση µαθητών ήταν τόσο µεγάλη, παρά το αποµακρυσµένο της περιοχής, ώστε την άνοιξη του 1840 προστίθεται σχολείο συνεχούς (καθηµερινής) 2 Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του Ε.Μ.Π., στο 13

14 λειτουργίας παράλληλα µε το κυριακάτικο, µε αντίστοιχη αύξηση και διεύρυνση των µαθηµάτων. Τότε είναι που το Πολυτεχνείο εγκαθίσταται σε δικό του κτίριο στην οδό Πειραιώς. Χάρη στο ζήλο των µαθητών και των διδασκόντων, το σχολείο αναπτύσσεται συνεχώς ανεβάζοντας το επίπεδό του. Το 1843 ονοµάζεται Σχολή των Βιοµηχανικών και Ωραίων Τεχνών. Ως τέχνες νοούνται τόσο τα τεχνικά επαγγέλµατα όσο και οι καλές τέχνες. Βρίσκουµε εδώ τις ρίζες µιας παράδοσης που επιζεί ως τις µέρες µας, αφού το σηµερινό Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, ένα Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και διατηρεί πάντα στενές σχέσεις µε την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, που στο µεταξύ έχει γίνει ανεξάρτητο ίδρυµα. Έτσι, λοιπόν, το 1873 εγκαθίσταται σε συγκρότηµα κτιρίων στο κέντρο της πρωτεύουσας, στα µισοτελειωµένα ακόµη κτίρια της οδού Πατησίων, και ονοµάζεται Εθνικόν Mετσόβιον Πολυτεχνείον, συντετµηµένα Ε.Μ.Π., προς τιµήν των µεγάλων ευεργετών Γ. Aβέρωφ, N. Στουρνάρη και E. Tοσίτσα, των οποίων η γενέτειρα ήταν το Mέτσοβο. Τρίτη αναδιοργάνωση πραγµατοποιείται το 1887, όταν στο Ε.Μ.Π. ιδρύονται τρεις (3) σχολές τετραετούς φοίτησης. Η έως τότε Σχολή Τεχνών προάγεται σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα για οµικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς και Μηχανολόγους Μηχανικούς. Από τότε κυρίως αρχίζει η ανάπτυξη και εξέλιξη του Ιδρύµατος, η οποία συµβαδίζει µε την τεχνική και την οικονοµική πρόοδο της χώρας. Η λειτουργία των Σχολών συνεχίζεται έως το 1914, όταν το Ίδρυµα υπάγεται στο Υπουργείο ηµοσίων Έργων και καθιερώνεται οριστικά ως Εθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο. Συγχρόνως δηµιουργούνται νέες σχολές µηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Η ίδρυση του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ως του δεύτερου ελληνικού πανεπιστηµίου θεσπίστηκε µε το Νόµο 3341/1925 υπό την πρωθυπουργία του Αλέξανδρου Παπαναστασίου 3. Σύµφωνα µάλιστα µε τους σχεδιασµούς του Ελευθέριου Βενιζέλου, αµέσως µετά τη λήξη του Α Παγκόσµιου Πολέµου η Σµύρνη θα αποτελούσε 3 Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του Α.Π.Θ., στο 14

15 την έδρα του δεύτερου ελληνικού πανεπιστηµίου και η Θεσσαλονίκη την έδρα του τρίτου, σχεδιασµοί οι οποίοι ανατράπηκαν βέβαια από τις εξελίξεις που συνδέονται µε τα γεγονότα στη Μικρά Ασία (1922). Μετά τις πρώτες δεκαετίες και κατά τη δεύτερη φάση ανάπτυξής του ( ), αρχίζει να λειτουργεί η Πολυτεχνική Σχολή, η οποία στην πραγµατικότητα αντιστοιχεί στο αυτοτελές ίδρυµα που καθιερώθηκε να ονοµάζεται Πολυτεχνείο ή Τεχνικό Πανεπιστήµιο. Ώστε στα πρώτα πενήντα χρόνια λειτουργίας του το Α.Π.Θ. ενσωµατώνει δύο ιδρύµατα τα οποία, όπως αλλού, έτσι και στη χώρα µας λειτουργούν ανεξάρτητα, το Πανεπιστήµιο και το Πολυτεχνείο. Με την ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής (1955) αρχίζει να λειτουργεί το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών (1955), ακολουθεί το Τµήµα Αρχιτεκτόνων (1957), το Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων (1962), και στη συνέχεια δηµιουργούνται το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών και το Τµήµα Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (1971). Το τελευταίο δίνει τη θέση του σε δύο Τµήµατα, το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών (1976) και το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (1976). Μετά τις νοµοθετικές ρυθµίσεις στις αρχές της δεκαετίας του 80 ιδρύεται και το Γενικό Τµήµα ως το έβδοµο τµήµα της Πολυτεχνικής Σχολής Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστηµίου Πατρών Το Πανεπιστήµιο Πατρών είναι το τρίτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα της χώρας ως προς τον αριθµό φοιτητών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού και ακαδηµαϊκών τµηµάτων, και ένα δυναµικά αναπτυσσόµενο κέντρο διδασκαλίας και έρευνας. Το Πανεπιστήµιο ιδρύθηκε µε το Νοµοθετικό ιάταγµα 4425 της 11ης Νοεµβρίου 1964 ως αυτοδιοικούµενο Ν.Π... υπό την εποπτεία του Κράτους, στο πλαίσιο του Προγράµµατος ιοικητικής Ανάπτυξης της χώρας 4. Σκοπός της ίδρυσης του Πανεπιστηµίου Πατρών, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνόδευε το σχέδιο του Νοµοθετικού ιατάγµατος στη Βουλή, ήταν: 4 Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήµιο Πατρών, δηλαδή στο 15

16 Η διδασκαλία και η έρευνα θεµάτων σχετικών µε την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, µε έµφαση στις Θετικές Επιστήµες, την Τεχνολογία, τις Οικονοµικές και Κοινωνικές Επιστήµες και την Οργάνωση και ιοίκηση Επιχειρήσεων. Η εκπαίδευση εξειδικευµένου επιστηµονικού και τεχνικού δυναµικού για την κάλυψη των αναγκών της χώρας. Η µείωση της διαρροής των Ελλήνων φοιτητών στο εξωτερικό. Η διευκόλυνση της επανόδου στη χώρα Ελλήνων επιστηµόνων και καθηγητών που σταδιοδροµούν στα πανεπιστήµια της αλλοδαπής. Πέρα από τα παραπάνω, η ίδρυση του Πανεπιστηµίου Πατρών είχε και έναν περισσότερο φιλόδοξο στόχο: την ίδρυση ενός πρότυπου πανεπιστηµίου, το οποίο θα επέφερε αυτόµατη βελτίωση στα προγράµµατα διδασκαλίας των άλλων πανεπιστηµίων της χώρας και θα διευκόλυνε την προσαρµογή τους στις νέες συνθήκες οικονοµικής και τεχνολογικής ανάπτυξης. Παράλληλα, στο πνεύµα της διεθνούς συνεργασίας, το Πανεπιστήµιο θα παρείχε υπηρεσίες και σε άλλες χώρες που βρίσκονταν στο ίδιο επίπεδο ανάπτυξης, προσδίδοντας έτσι διεθνή χαρακτήρα στην αποστολή του. Τα εγκαίνια της λειτουργίας του Πανεπιστηµίου έγιναν στις 30 Νοεµβρίου Η Πολυτεχνική Σχολή ιδρύθηκε στις 25 Σεπτεµβρίου του Περιλαµβάνει τα εξής τµήµατα µε το αντίστοιχο έτος ίδρυσης: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 1967 (έχει µετονοµαστεί σε Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών) Μηχανολόγων Μηχανικών, 1972 (έχει µετονοµαστεί σε Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών) Πολιτικών Μηχανικών, 1972 Χηµικών Μηχανικών, 1977 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, 1980 Γενικό Τµήµα, 1983 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,

17 Πολυτεχνική Σχολή ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Το ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (.Π.Θ.) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1973 µε το Νοµοθετικό ιάταγµα υπ αριθµόν 87 της 27ης Ιουλίου 1973 και ξεκίνησε να λειτουργεί το ακαδηµαϊκό έτος Ονοµάστηκε «ηµοκρίτειο» προς τιµήν του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου ηµόκριτου, ο οποίος καταγόταν από την πόλη Άβδηρα της Θράκης. Η διοίκηση του.π.θ. έχει ως έδρα της την Κοµοτηνή, η οποία είναι η πρωτεύουσα της ιοικητικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο.Π.Θ. λειτουργούν σήµερα δύο Σχολές και δεκαοκτώ Τµήµατα σε τέσσερις πόλεις της Θράκης επτά στην Κοµοτηνή, πέντε στην Ξάνθη, τέσσερα στην Αλεξανδρούπολη και δύο στην Ορεστιάδα. Από τις δύο σχολές που λειτουργούν στο.π.θ. η µία είναι η Πολυτεχνική Σχολή, η οποία περιλαµβάνει τα εξής τµήµατα: Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, και Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης Το Πολυτεχνείο Κρήτης ιδρύθηκε στα Χανιά το 1977 και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το Σκοπός της ίδρυσής του ήταν η ανάπτυξη σύγχρονων ειδικοτήτων µηχανικών, πρωτοποριακών για την Ελλάδα, όπως επίσης η ανάπτυξη της έρευνας σε προηγµένες τεχνολογίες και η σύνδεσή της µε τις βιοµηχανικές και παραγωγικές µονάδες της χώρας. Στο Πολυτεχνείο Κρήτης υπάρχουν τέσσερα τµήµατα µηχανικών και ένα Γενικό Τµήµα. Όλα τα τµήµατα έχουν οργανωµένες µεταπτυχιακές σπουδές και είναι τα ακόλουθα: Γενικό Τµήµα, 5 Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του.π.θ, στο 17

18 Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης (Μ.Π..), Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Μηχ. Ο.Π.), Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.), Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος (Μηχ. Περ.) Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε (µαζί µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου και το Ιόνιο Πανεπιστήµιο) το 1984 µε το Π.. 83/1984, που τροποποιήθηκε το 1985 µε το Π.. 302/1985. Έδρα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ορίστηκε ο Βόλος 7. Σύµφωνα µε το ιδρυτικό διάταγµα, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας περιλάµβανε τα ακόλουθα τµήµατα: Τµήµα Γεωπονίας, Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών, Τµήµα Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. ηλαδή, στην αρχή το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας δεν περιλάµβανε καµιά πολυτεχνική σχολή ή τµήµα. Το 1985, µε την τροποποίηση του πρώτου διατάγµατος, ιδρύθηκαν η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών (µε τα δύο Παιδαγωγικά Τµήµατα και το Γενικό Τµήµα) και η Σχολή Επιστηµών Παραγωγής (µε το Τµήµα Γεωπονίας, Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, το Τµήµα Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, και το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας). Επιπλέον, ιδρύθηκαν ως ανεξάρτητα τµήµατα το Τµήµα Ιατρικής και το Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού. Από το ακαδηµαϊκό έτος άρχισε η λειτουργία του Τµήµατος Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ κατά το ακαδηµαϊκό έτος άρχισαν να λειτουργούν τα Τµήµατα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας και το 6 Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο 7 Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήµιου Θεσσαλίας, στο 18

19 Τµήµα Ιατρικής. Επίσης, το Γενικό Τµήµα άρχισε να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στα άλλα τµήµατα. Το 2000 άρχισε να λειτουργεί και το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Βόλο, το οποίο ιδρύθηκε µε το Π.. 201/ Τέλος, το ακαδηµαϊκό έτος άρχισε να λειτουργεί το νέο τµήµα Μηχανικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και ικτύων στο Βόλο. Κατά το ακαδηµαϊκό έτος ιδρύθηκε τελικά η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας Το πρώτο τµήµα της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν το Τµήµα Μηχανικών ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων µε έδρα την Κοζάνη. Αυτό ήταν ένα από τα νέα τµήµατα του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και ιδρύθηκε το 1999 στο πλαίσιο της διεύρυνσης της ανώτατης εκπαίδευσης. Ως έδρα του τµήµατος ορίστηκε η πόλη της Κοζάνης που συνδέεται άρρηκτα µε το αντικείµενο της ενέργειας, αφού στην περιοχή παράγεται το 70% περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα µας. Με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, τέσσερα τµήµατα του Α.Π.Θ. εντάχθηκαν στο νέο Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας, ανάµεσά τους και το νέο πολυτεχνικό τµήµα 8. Από το ακαδηµαϊκό έτος άρχισε να λειτουργεί και το νέο Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών µε έδρα επίσης την Κοζάνη Τµήµατα Μηχανικών στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Η ίδρυση του Πανεπιστηµίου Αιγαίου έχει τις ρίζες της στο 1918 όταν, στο ευρύτερο πλαίσιο των εθνικών και οικονοµικών ανακατατάξεων που ακολούθησαν την ανακωχή του Μούδρου (17/30 Οκτώβρη 1918), η Ελλάδα εξουσιοδοτείται από το Συµβούλιο των Τεσσάρων Μεγάλων υνάµεων, τον Απρίλιο του 1919, να καταλάβει στρατιωτικά την περιοχή της Σµύρνης 9. Τότε ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου του 8 Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας, στο 9 Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στο 19

20 Βερολίνου Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή προτείνει την ίδρυση νέου Πανεπιστηµίου. Ενόψει, λοιπόν, της οριστικοποίησης των κυριαρχικών δικαιωµάτων της Ελλάδας επί της «Ζώνης της Σµύρνης», ο διαπρεπής µαθηµατικός υποβάλλει, στις 20 Οκτωβρίου του 1919, «Σχέδιον περί ιδρύσεως νέου πανεπιστηµίου εν Ελλάδι, υποβληθέν εις την ελληνικήν Κυβέρνησιν». Προτείνει την ίδρυση Ιωνικού Πανεπιστηµίου βασιζόµενος στην επέκταση της ελληνικής επικράτειας και στον αδιαµφισβήτητο ρόλο της Ελλάδας ως διαµεσολαβητή µεταξύ του σλαβικού και τουρκο-αραβικού κόσµου και του κόσµου της ύσης. O διεθνούς κύρους επιστήµονας θεωρεί ότι η Αθήνα, ως το µοναδικό κέντρο παιδείας του Ελληνισµού, δεν επαρκεί πλέον για τις ανάγκες του, ιδιαίτερα ως προς το ανατολικό τµήµα του. Προτείνει εναλλακτικά τρεις έδρες για την ίδρυση του νέου πανεπιστηµίου: τη Σµύρνη, τη Θεσσαλονίκη και τη Χίο. Το Ιδρυτικό ιάταγµα του Πανεπιστηµίου Σµύρνης εκδίδεται την 1η εκεµβρίου του 1920 από την Ύπατη Αρµοστεία της Ελλάδας. Επίσηµος οργανωτής διορίζεται ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή. Παρ όλα αυτά, το νέο πανεπιστήµιο δεν µπόρεσε ποτέ να λειτουργήσει λόγω της Μικρασιατικής Καταστροφής. Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου αποτελεί συνέχεια του οράµατος του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή. Επανιδρύθηκε το 1984 και είναι ένα από τα νεότερα πανεπιστήµια στην Ελλάδα. Σήµερα, σχεδόν µια εικοσαετία µετά, έχοντας ολοκληρώσει τη δεύτερη φάση της ανάπτυξής του, µε 16 τµήµατα και 15 προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου κατατάσσεται ανάµεσα στα µεγαλύτερα πανεπιστήµια της χώρας. Με διοικητική έδρα τη Μυτιλήνη, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, λόγω της γεωγραφικής του θέσης, είναι κατανεµηµένο σε πολλά νησιά του Αιγαίου πελάγους. Στο εν λόγω Πανεπιστήµιο δεν υπάρχει πολυτεχνική σχολή, όµως λειτουργούν τρία τµήµατα µηχανικών που ανήκουν σε διαφορετικές σχολές και εδρεύουν σε διαφορετικά νησιά του Αιγαίου. Το Τµήµα Μηχανικών Επικοινωνιακών και Πληροφοριακών Συστηµάτων στο Καρλόβασι της Σάµου ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστηµών. Το Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης εδρεύει στην πόλη της Χίου και ανήκει διοικητικά στη Σχολή Επιστηµών της ιοίκησης. Τέλος, στο ίδιο Πανεπιστήµιο υπάρχει και το ανεξάρτητο 20

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αρ. 67859/Β1/5-7-2006 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων» (ΦΕΚ Β 874) - µε τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται:

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται: Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Έθνος, της 21/1/2008, µε πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ προς τις ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στις ήδη υπάρχουσες οµάδες «οµοειδών», τµηµάτων µεταξύ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα 11 Πέτρου Πατιά Γ1: Μοντέλα προπτυχιακών σπουδών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας Πηγή: Ελληνικά Α.Ε.Ι. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

170 χρόνια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

170 χρόνια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 170 χρόνια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Μ.Α.Μιμίκου, Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Σύντομη Ιστορική Διαδρομή Εισαγωγή Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: το πιο φημισμένο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Νέες αντιστοιχίες τμημάτων

Νέες αντιστοιχίες τμημάτων Νέες αντιστοιχίες τμημάτων Η γνώση του λαβυρίνθου των αντιστοιχιών είναι απαραίτητη για τους υποψηφίους, οι οποίοι στοχεύουν σε μετακινήσεις από μια πόλη σε άλλη αλλά και από ένα τμήμα σε άλλο μέσω μετεγγραφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 10 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 275 300 295 285 270 270 220 250 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 205 225 220 215

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 12 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 300 295 285 270 270 220 250 300 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 225 220 215 215 250 250 270 270 300 3 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 420 410 390 370 370 370 350 350 330 4 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 340

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90%

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΚΩΔ. Σχολή Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΙΔΡΥ ΜΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΙ 20182 18187 17916 17232 17268 17526 18203 18926 19519 20147 20406 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 -2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΜΕΤΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟ ΩΡΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αν. Καθ. Γ. Σταµέλος Γ. Παπαδιαµαντάκη - A.Βασιλόπουλος 2 Ο ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ Ηµ/νία: 15/12/2005 sed12bstudme Ώρα: 09:55:30 Σελίδα 1 από 6 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 30246 13991 16364 8682 13882 5309 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 1366 615 833 441 533 174 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1366 615

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις Τμ. ΠΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 2015 2014 2015 2014 129 I Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσ/νίκη 20206

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Βόλος, Απρίλιος 2009 Y σ xy σ yy σ yy σ xy X Τι είναι ο Μηχανολόγος Μηχανικός; Οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Νέα Διεύθυνση : Νίκης 4, 10248 Αθήνα ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203 Αριθμ. Πρωτ.: 15472 Αθήνα, 3/06/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105).

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105). «Συγχώνευση Τµηµάτων, ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» ΑΔΑ: ΒΕΖΚ9-ΒΑΒ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α) του άρθρου 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr 1,251 7.8% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 17,654 16,449 1,205 7.3%

http://sep4u.gr 1,251 7.8% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 17,654 16,449 1,205 7.3% ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΟΡΙΑ (2014) ΜΟΡΙΑ (2013) ΔΙΑΦΟΡ Α (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡ Α (%) 748 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) 12,599 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6,916 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 5,683 82.2% ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007.

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 20/5/2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα κάτωθι στους αποφοίτους των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ,

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ, Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ------------------------------------------ ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- --------

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 9.544 9.848-304 -3,1% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 8.336 7.196 1.140

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: Αριθμ. Πρωτ.:37324 Αθήνα, 5 /10/2012

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: Αριθμ. Πρωτ.:37324 Αθήνα, 5 /10/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203 Αριθμ. Πρωτ.:37324 Αθήνα, 5 /10/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 & 2013 ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651 313 2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 112 20.193 1.476 19.044 19.767 19.866 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 112 19.170 1.570

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Α. Δαίκου 1, Δ. Πινότση 1 1. Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, Κέντρο Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης, Αθήνα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Α ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ. 30 Νοεμβρίου 2014

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Α ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ. 30 Νοεμβρίου 2014 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Α ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ Σταδιοδρομία 2014 Σταδιοδρομία 2014 30 Νοεμβρίου 2014 Δομή παρουσίασης: Το μάθημα της Φυσικής και η ανάπτυξη του μαθητή Το μάθημα της Φυσικής και τα Επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1) Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ο Ι Α.Ε.Ι. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 22-6-2015 Αρ. Πρωτ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1) Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ο Ι Α.Ε.Ι. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 22-6-2015 Αρ. Πρωτ. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 22-6-2015 Αρ. Πρωτ. 1860 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα κάτωθι στους αποφοίτους των Ανωτάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr. 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 15 20% ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 15 18% 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Τμήμα Οδοντιατρικής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Το µεσο-µακροπρόθεσµο πρόγραµµα ανάπτυξης του Π Μ: Βασικές κατευθυντήριες γραµµές διαβούλευσης

Το µεσο-µακροπρόθεσµο πρόγραµµα ανάπτυξης του Π Μ: Βασικές κατευθυντήριες γραµµές διαβούλευσης Το µεσο-µακροπρόθεσµο πρόγραµµα ανάπτυξης του Π Μ: Βασικές κατευθυντήριες γραµµές διαβούλευσης Εισαγωγικές παρατηρήσεις Το Π Μ είχε 6 Τµήµατα που προήλθαν τα µεν τέσσερα από το ΑΠΘ και τα δύο ιδρύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Εισαγωγής στα ΑΕΙ Ενιαίων Λυκείων 2000 2010

Βάσεις Εισαγωγής στα ΑΕΙ Ενιαίων Λυκείων 2000 2010 Πεδίο Όνομα Σχολής / Τμήματος ΠΟΛΗ Ε.Μ. 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα 2E 20406 20147 19519 18926 18203 17526 17268 17232 17916 18187 20182

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016 216 215 639 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 125 12 5 61 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & 13 12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1 719 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κουράκλης Γιάννης - Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Σελίδα 1

Κουράκλης Γιάννης - Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Σελίδα 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τµήµα-Εισαγωγική Κατεύθυνση http://blogs.sch.gr/kesmes/ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ * ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ * ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Παν. 2&3 13119

Γεωπονικό Παν. 2&3 13119 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ ΒΑΣΗ 2015 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 14533 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 13993 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3 10426

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 413 417 420 414 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΌ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2ο (NEO) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

2ο (NEO) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 2ο (NEO) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 14.942 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ - - ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ- - 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ - - ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ- - 2014 & 2013 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 - 2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136 572 7.0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ Ηµ/νία: 12/07/2007 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 10 ΣΥΝΟΛΟ 32781 21088 6191 3651 1187 479 1400 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 4616 3504 410 300 91 42

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΜΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 18.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΜΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 18. 1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 1998-2007 Γ. Καραβοκυρός ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση

Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση Σ.Ε.Σιµόπουλος, Αντιπρύτανης ΕΜΠ Π. Πατρών & ΤΕΕ Τµ. υτικής Ελλάδας, 8-12-2001 Πανεπιστήµια (ΑΕΙ) Ν1268/82 έχουν ως αποστολή Να παράγουν και να µεταδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη Βάσεων Παν. Εξετ. 2015 από Σχ. Συμβ. ΠΕ03 Καραγιάννη Ιωαν.

Πρόβλεψη Βάσεων Παν. Εξετ. 2015 από Σχ. Συμβ. ΠΕ03 Καραγιάννη Ιωαν. ΜΟΡΙΑ 2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΣΕΙΣ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΤΙΜΗ 2015 ΑΠΟΚΛΙΣΗ 301 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 18220-18280 18250 18339 89 299 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 18480-18540 18510 18494-16 302 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Π.Σ.) μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Π.Σ.) μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Π.Σ.) μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), για την οργάνωση και τη λειτουργία του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Μιχάλης Βαΐτης Λέκτορας ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΥΡΟΣ ΡΟ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

A.E.I. ΤΜΗΜΑ/ Aριθ. Π.Μ.Σ. Ποσό

A.E.I. ΤΜΗΜΑ/ Aριθ. Π.Μ.Σ. Ποσό Πίνακας κατανομής επιχορήγησης 2014 A.E.I. ΤΜΗΜΑ/ Aριθ. Π.Μ.Σ. Ποσό Εθνικό και Καποδιστριακό Αθηνών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Θεολογίας (1) 3,2 Κοινωνικής Θεολογίας (1) 3,2 Νομικής (6) 14,4 Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ,

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ, Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 59423 31713 35570 21028 23853 10685 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15874 9137 10368 6326 5506 2811 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 3025 2124

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ

Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Υπεύθυνος Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ» «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ» «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» «SYSTEMS ENGINEERING AND MANAGEMENT»

«ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ» «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ» «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» «SYSTEMS ENGINEERING AND MANAGEMENT» «ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» «SYSTEMS ENGINEERING AND MANAGEMENT» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Άγγελος Πρωτοπαπάς Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:56:34 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ,

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:56:34 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ, Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:56:34 Σελίδα 1 από 7 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 59423 31713 35570 21028 23853 10685 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 3650 1853 1999 1167 1651 686 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 3650

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user ,

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user  , sed11fp4f Ηµ/νία: 04/01/2011 Σελίδα 1 από 16 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία Ωκεανία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016

Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016 Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016 Με βάση τη νέα ένταξη των τµηµάτων πανεπιστηµίων και ΤΕΙ στα πέντε επιστηµονικά πεδία, το 2ο Πεδίο «Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες» είναι το πιο ευνοηµένο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό κατά τη λήξη του ακαδηµαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Πίνακας 7. Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών κατά σχολή και τμήμα, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές. Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 Σχολή και τμήμα Αμφοτέρων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ Ηµ/νία: 04/07/2006 sed12bstudme Ώρα: 13:35:45 Σελίδα 1 από 6 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 38113 18722 21799 11753 16314 6969 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 9009 5333 5938 3688 3071 1645 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1939 1173 1219

Διαβάστε περισσότερα

sed11fp4f : 20/01/2010 1 16 : 09:54:02 ) user ,

sed11fp4f : 20/01/2010 1 16 : 09:54:02 ) user  , sed11fp4f Ηµ/νία: 20/01/2010 Σελίδα 1 από 16 ---------------- ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία Ωκεανία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ 90% ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ 90% ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. Τµ. ΕΠ. ΠΕ ΙΟ 127 I 129 I 227 IV 225 IV ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ Αγγλικής Γλώσσας & Αγγλικής Γλώσσας & Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Χαρακτηριστικά Μηχανολόγου Μηχανικού Εφευρετικός Επινοητικός Επιτήδειος Πολυμήχανος Καταρτισμένος Αποφασιστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ % 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 90-10 -11% 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 100-5 -5% 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 19/07/2006 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΑΠΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΑΠΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 2 από 7 ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟ

Ηµ/νία: 19/07/2006 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΑΠΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΑΠΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 2 από 7 ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟ sed12pin8 Ηµ/νία: 19/07/2006 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΑΠΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΑΠΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 7 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

Διαβάστε περισσότερα

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ sed12pinisc2 Ηµ/νία: 18/09/2006 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 9 ΣΥΝΟΛΟ 28113 17992 4283 2456 949 332 1400 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 3524 2890 389

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος 2013-14 Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3C1\sed11_pin4x.txt 2/2/2006, 9:09:14πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3C1\sed11_pin4x.txt 2/2/2006, 9:09:14πµ Ηµ/νία: 31/01/2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Σελίδα 1 από 8 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΥΝΟΛΟ Αραβικές Χώρες Λοιπή Ασία Λοιπή Αφρική Νοτιαφρικανική ΗΠΑ-Καναδάς Ωκεανία Πρώην ΕΣΣ ΣΧΟΛΗ Ενωση ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑ (2015) ΜΟΡΙΑ (2014) ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡΑ (%) ΙΔΡΥΜΑ. Page 3 of 21

ΜΟΡΙΑ (2015) ΜΟΡΙΑ (2014) ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡΑ (%) ΙΔΡΥΜΑ. Page 3 of 21 ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 20.206 20.759-553 -2,7% ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Νέο Σύστημα

Επιτυχόντες Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Νέο Σύστημα Επιτυχόντες Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος 2016 - Νέο Σύστημα 16009888 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 16009935 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 16009889 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2ου ΠΕΔΙΟΥ (ΘΕΤΙΚΗΣ) ΚΑΙ 4ου ΠΕΔΙΟΥ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ) 2014

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2ου ΠΕΔΙΟΥ (ΘΕΤΙΚΗΣ) ΚΑΙ 4ου ΠΕΔΙΟΥ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ) 2014 ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2ου ΠΕΔΙΟΥ (ΘΕΤΙΚΗΣ) ΚΑΙ 4ου ΠΕΔΙΟΥ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ) 2014 Α/Α ΚΩΔ. ΜΗΧ. ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΗ ΒΑΣΙΚΟ 1 419 Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας ΕΚΚΛ Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κτίριο Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης - Κιµµέρια 67100 - Ξάνθη HELLENIC REPUBLIC DEMOCRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράµατα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χηµείας στη Δευτεροβάθµια και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση» http://diaviou.auth.gr/physics_and_chemistry_edu

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2008/09

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2008/09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2008/09 Από την

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάζοντας Χημεία στο Α.Π.Θ. Ευαγγελία Α. Βαρέλλα

Σπουδάζοντας Χημεία στο Α.Π.Θ. Ευαγγελία Α. Βαρέλλα Σπουδάζοντας Χημεία στο Α.Π.Θ. Ευαγγελία Α. Βαρέλλα Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Τμήματα Χημείας διαθέτουν τα πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Πατρών, Ιωαννίνων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. Π.Τ.Δ.Ε. Ιστορική Αναδρομή Π.Τ.Δ.Ε. Μερικά ιστορικά στοιχεία Μέχρι το Ακαδημαϊκό έτος 1986-87 λειτουργούσαν μόνο οι Παιδαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική κατάταξη τμημάτων πεδία εισαγωγής ΠΕΔΙΑ 1 2 3 4 5 ΑΕΙ ΑΕΙ 2. http://kentromeletis.edu.gr

Αλφαβητική κατάταξη τμημάτων πεδία εισαγωγής ΠΕΔΙΑ 1 2 3 4 5 ΑΕΙ ΑΕΙ 2. http://kentromeletis.edu.gr ΑΕΙ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΑΕΙ 2 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΕΙ 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ ΑΕΙ 2 3 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα