ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΓΑΡ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΓΑΡ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ"

Transcript

1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΓΑΡ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΛΕΝΗ ΒΑΓΙΑΚΟΥ Αναπληρώτρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς»

2 CLSI (Clinical Laboratory Standards Institute) EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) BSAC, DIN, κ.α.

3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΓΑΡ (Kirby- Bauer) ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Διάχυση του αντιβιοτικού από περιοχή μεγαλύτερης πυκνότητας σε περιοχή μικρότερης πυκνότητας ζώνη αναστολής ανάπτυξης του μικροβίου

4 ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Παρασκευή μικροβιακού εναιωρήματος θολερότητας 0,5 McFarland (περίπου 10 8 κύτταρα/ml) Ενοφθαλμισμός στο θρεπτικό υλικό Τοποθέτηση δίσκων αντιβιοτικών Επώαση Ανάγνωση των αποτελεσμάτων Αναφορά των αποτελεσμάτων στους κλινικούς γιατρούς

5 ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Μη απαιτητικά βακτήρια Mueller-Hinton (ΜΗ) άγαρ Απαιτητικά βακτήρια MΗ άγαρμε5% απινιδωμένο αίμα προβάτου (στρεπτόκοκκοι, μηνιγγιτιδόκοκκοι) Haemophilus test medium (HTM) GC άγαρ + IsoVitalex (γονόκοκκο)

6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας Ομοιόμορφο πάχος θρεπτικού υλικού (4 mm) Διατήρηση τρυβλίων σε 2-8º C(έως 7 ημέρες, έως 1 μήνα σε πλαστικές σακούλες)

7 ph: 7,2-7,4 ph ΥΛΙΚΟΥ ΘΥΜΙΝΗ ΔΙΣΘΕΝΗ ΚΑΤΙΟΝΤΑ Χαμηλή περιεκτικότητα σε θυμίνη ή θυμιδίνη (κυρίως για κοτριμοξαζόλη) Περίσσεια δισθενών κατιόντων Ca, Mg μειώνει τις ζώνες αναστολής σε αμινογλυκοσίδες σε στελέχη P.aeruginosa και αυξάνει τη ζώνη αναστολής στην Daptomycin

8 ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ Θολερότητα 0,5 McFarland Άμεσο εναιώρημα 4-5 μεμονωμένων και ομοιομόρφων αποικιών από μη εκλεκτικό υλικό σε 2 ml στείρο φυσιολογικό ορό ή θρεπτικό ζωμό Εναιώρημα λογαριθμικής φάσης ανάπτυξης (για μη απαιτητικά βακτήρια με εξαίρεση το σταφυλόκοκκο) από καλλιέργημα 1-2 ημερών από εκλεκτικό ή μη υλικό, σε 4-5 ml θρεπτικό ζωμό (επώαση 2-8 h αεροβίως στους 35 0 C)

9 ΕΝΟΦΘΑΛΜΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Εντός 15 min από την παρασκευή του μικροβιακού εναιωρήματος Εμβάπτιση στείρου βαμβακοφόρου στειλεού στο μικροβιακό εναιώρημα και απομάκρυνση της περίσσειας με πίεση στα τοιχώματα Επίστρωση σε 3 διευθύνσεις με περιστροφή τουτρυβλίουκάθεφοράκατά60 0

10 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ Εντός 5-15 min απότηνεπίστρωσητουυλικούμε διανεμητή ή αποστειρωμένη λαβίδα σε απόσταση 24 mm κέντρο με κέντρο Τετράγωνα τρυβλία 120x120 mm:έως 16 δίσκοι Τρυβλία διαμέτρου 150 mm:έως 12 δίσκοι Τρυβλία διαμέτρου 100 mm:έως 5 δίσκοι Όχι μετακίνηση των αντιβιοτικών μετά την τοποθέτησή τους

11 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ Εισαγωγή στον κλίβανο: εντός 15 min, ανεστραμμένο τρυβλίο Μη απαιτητικά βακτήρια: συνθήκες ατμοσφαιρικού αέρα στους 35 0 C Απαιτητικά βακτήρια: συνθήκες 5-10% CO 2 στους 35 0 C Επώαση: h Επώαση: h (Streptococcus spp, N. meningitis, N.gonorrhoeae) Επώαση 24 h: έλεγχος οξακιλλίνης σε σταφυλόκοκκο βανκομυκίνης σε σταφυλόκοκκο και εντερόκοκκο P.aeruginosa σε ασθενείς με ινοκυστική νόσο

12 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Όριο ζώνης αναστολής: το σημείο όπου δεν παρατηρείται μικροβιακή ανάπτυξη με γυμνό μάτι Μέτρηση των ζωνών αναστολής (χάρακας, ειδικά όργανα): προσπίπτοντα φωτισμό διελαύνοντα φωτισμό Αγνοείται: ο ερπυσμός μέσα στις ζώνες αναστολής του Proteus spp η λεπτή ανάπτυξη μέχρι 20% ή και λιγότερο μέσα στη ζώνη αναστολής στις σουλφοναμίδες, τριμεθοπρίμη και το συνδυασμό τους Μεμονωμένες αποικίες μέσα στη ζώνη αναστολής μικτό καλλιέργημα ή ανθεκτικοί μεταλλάκτες (ετερογένεια)

13 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ KIRBY- BAUER Απλή τεχνικά-γρήγορα αποτελέσματα Μεγάλη επαναληψιμότητα Σχετικά φθηνή Δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό Δυνατότητα επιλογής αντιβιοτικών Ανάδειξη μηχανισμών αντοχής (ESBL, D-zone επαγώγιμη αντοχή στην κλινδαμυκίνη, Double disk synergy test, Hodge test)

14 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ KIRBY-BAUER Προτυπωμένη για ορισμένα βακτήρια Αυστηρή εφαρμογή των οδηγιών Προσδιορισμός MIC σε: Μηνιγγίτιδα,ενδοκαρδίτιδα,οστεομυελίτιδα Staphylococcus spp με ζώνη αναστολής στη Vanco 14mm Enterococcus spp με ζώνη αναστολής στη Vanco mm ή/και στη Genta H-L (120 μg) 7-9 mm Πρασινίζοντες στρεπτόκοκκοι από στείρες περιοχές Πνευμονιόκοκκος (ΕΝΥ) και όταν η ζώνη αναστολής στην oxacillin (1μg) 19 mm Μινιγγιτιδόκοκκο (έλεγχος Pen,Amp) Μη ευαίσθητα βακτήρια (CLSI)

15 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ KIRBY-BAUER Θεραπεία του ασθενούς με το κατάλληλο αντιβιοτικό Επιδημιολογική επιτήρηση της ανάπτυξης αντοχής Μηχανισμοί αντοχής Απαιτείται εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος ποιότητας (Quality control)

16 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Kirby-Bauer Προσδιορισμός MICs με μέθοδο αραιώσεων σε ζωμό ή σε άγαρ ή με τη μέθοδο του E-test Μοριακές μέθοδοι

17 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ ΣΤΗ VANCOMYCIN Κριτήρια ευαισθησίας S.aureus (CLSI,2006) Ευαισθησία σε Vanco:MIC 0,5-2mg/L Μέτρια ευαισθησία MIC 4-8 mg/l (VISA) Αντοχή MIC 16 mg/l (VRSA)

18 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ VANCOMYCIN S.AUREUS Ε-test (μικρομέθοδος, μακρομέθοδος) Μέθοδος μικροαραιώσεων σε ζωμό:ευαίσθητες για VISA, VRSA Kirby-Bauer: ευαίσθητη για VRSA BHI agar+v6 (ευαισθησία για στελέχη με MIC 8μg/ml,VISA,VRSA) Πληθυσμιακή ανάλυση (η πλέον ευαίσθητη για MIC)

19 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ S. AUREUS Γενικευμένες λοιμώξειςαπό MRSA MIC Vanco 4 mg/l,teico > 8 mg/l Πιθανή αντοχή Εντοπισμένεςλοιμώξεις από MRSA Agar screen BHI agar+6 mg/l Vanco >1 αποικία Πιθανή αντοχή (VISA,VRSA) Επιβεβαίωση E-test (κλασσική) E-test (μακρομέθοδος) MHI/0,5 MF/24 h (Vanco 6mg/L) BHI/2MF/48h ( 8mg/LVanco Teico 12mg/L)

20 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ ΣΕ ΜΑΚΡΟΛΙΔΕΣ, ΛΙΝΚΟΣΑΜΙΝΕΣ, ΣΤΡΕΠΤΟΓΡΑΜΙΝΗ Β Φαινότυποι αντοχής Μ-τύπος: αντοχή μόνο Erythro MS-τύπος :αντοχή σε μακρολίδες και στρεπτογραμίνη (MS τύπος) (mrsa γονίδιο που κωδικοποιεί αντλία εκροής (CoNS) μοριακή μέθοδος MLSB τύπος (erm γονίδια) Σταθερός αντοχή Erythro, Clinda Επαγώγιμος αντοχήerythro και φαινοτυπικά ευαισθησία Clinda D-test)

21

22 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ ΣΤΑ β-λακταμικα ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ Τροποποίηση του αντιβιοτικού (σύνθεση β-λακταμάσης ) Τροποποίηση του στόχου (PBPs-αντοχή στη methicillin) Τροποποίηση υπάρχουσας PBPs (πολύ μικρό ποσοστό)

23 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ β- ΛΑΚΤΑΜΑΣΗΣ Δίσκος νιτροσεφίνης (χρωμογόνος κεφαλοσπορίνη) Αποικίες βακτηρίου ενοφθαλμίζονται στο δίσκο Θετικό αποτέλεσμα: κόκκινο χρώμα Έμμεσος τρόπος από την ευαισθησία στη penicillin (10 ΙU) Ε σε Pen Ε στις υπόλοιπες πενικιλλίνες,κεφαλοσπορίνες,στους συνδυασμούς με αναστολείς Α σε Pen-Ε σε oxa Α στις πενικιλλίνες (amp,amox,azlocillin,carbenicillin,pip,tic) Ε στις ημισυνθετικές,στους συνδυασμούς με αναστολείς,κεφαλοσπορίνες,καρβαπενέμες

24 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ METHICILLIN Ανίχνευση του meca γονιδίου Μοριακή μέθοδος (υβριδισμός,pcr,μικροσυστοιχίες) (Μέθοδος αναφοράς) Συγκολλητινοαντίδραση (PBP2a,MRSA screen test,fda) Φαινοτυπική μέθοδος : διάχυση δίσκων σε άγαρ, με cefoxitin (30 μg) Αντοχή CoNS Διάμετρος ζώνης αναστολής 24mm S.aureus,S.lugdunensis 19 mm

25 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ ΣΤΗ ΜΕΘΙΚΙΛΛΙΝΗ Αντοχή σε όλα τα β-λακταμικά αντιβιοτικά, συνδυασμούς με αναστολείς β- λακταμασών, ιμιπενέμη, αζτρεονάμη

26 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ ΣΤΙΣ ΑΜΙΝΟΓΛΥΚΟΣΙΔΕΣ Έλεγχος όλων των αμινογλυκοσιδών Kirby-Bauer ΑσεGenta Α σε όλες τις αμινογλυκοσίδες ΑσεTobra ΑσεKana,Amika ΑσεKana Α σεamika Μοριακές μέθοδοι

27 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΩΝ ΣΤΑ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ Μέθοδος διάχυσης δίσκων σε άγαρ (Kirby-Bauer) (MH/agar,0,5 MF/24h,35 0 C) Αντοχή Vanco (30μg) 14 mm, ενδιάμεση ευαισθησία (15-16 mm) Teico(30 μg) 10 mm και ενδιάμεση ευαισθησία (11-13 mm) BHI agar-v6 10 μl 0,5MF/24h,35 0 C >1αποιικία αντοχή MIC MICs E-test ή μέθοδο μικροαραιώσεων σε ζωμό ή άγαρ

28 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΩΝ ΣΤΑ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ Γενικευμένες λοιμώξεις Ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους-κινητικότητα χρωστική MIC Vanco,Teico (αν Vanco 4μg/ml πιθανό VRE) Επιβεβαίωση με υβριδισμό (VanA,VanB) E-test (MHA/0,5MF/24h-Vanco,Teico)

29 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ Εντοπισμένες λοιμώξεις (ουρολοιμώξεις, φορεία) Ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους-κινητικότηταχρωστική Kirby-Bauer ή BHI-V6 (>1αποικία πιθανό VRE) Επιβεβαίωση με E-test (MHA/0,5 MF/24h, Vanco, Teico)

30 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ENTEROCOCCUS spp ΣΕ β-λακταμεσ Μηχανισμοί αντοχής Τροποποιημένη συγγένεια των PBPs (κυρίως) Α: αμπικιλλίνη και συνδυασμούς των β- λακταμικών με ανστολείς Σπάνια: παραγωγή β-λακταμάσης (δίσκος νιτροσεφίνης) Α: μόνο στην αμπικιλλίνη

31 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ ΣΤΑ β-λακταμικα ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ (CLSI 2006, M-100-S16) Oxacillin 1μg Μέθοδος δίσκων Διάμετρος 20 mm ευαίσθητοσεόλαταβλακταμικά Διάμετρος 19mm MIC με E-test ή μέθοδο μικροαραιώσεων Πενικιλλίνη, κεφοταξίμη ή κεφτριαξόνη) Μηχανισμός αντοχής: Τροποποιημένες PBPs

32 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ (CLSI,2006,M100-S16) Πενικιλλίνη Κεφοταξίμη ή κεφτριαξόνη MIC, E-test ή μέθοδος μικροαραιώσεων MIC, E-test ή μέθοδος μικροαραιώσεων Βανκομυκίνη MIC, E-test, μέθοδος μικροαραιώσεων ή διάχυσης δίσκων

33 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ ΣΤΙΣ ΜΑΚΡΟΛΙΔΕΣ Δοκιμασία ανταγωνισμού ερυθρομυκίνης (15μg) και κλινδαμυκίνης (2μg): σε απόσταση 15-20mm σε MH agar (0,5MF/20-24h,C %) (D-test) Ιδιοσυστατικός φαινότυπος (MLSBc): ΑσεErythro, Clinda* Επαγώγιμος (MLSBi): Α στην Erythro και φαινοτυπικά ευαισθησία στην Clinda, D-test (+)* *Τροποποίηση του στόχου δράσης (14μελείς,15μελείς,16μελείς) Τύπος Μ : Α στην Erythro και κανονική άλως γύρω από την Clinda (αντλία εκροής,mef A,μόνο 14μελείς και 15μελείς μακρολίδες)

34 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ H. influenzae ΣΤΑ β-λακταμικα ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ Μέθοδος διάχυσης δίσκων σε άγαρ (HTM,0,5MF/5% CO 2,35 0 C, 16-18h) Δοκιμασία νιτροσεφίνης: + Α σε amp. και Ε σε amox/clav, κεφαλοσπορίνες ισχύει η in vitro ευαισθησία Σε στελέχη BLNAR (υποψία επί μικρών ζωνών αναστολής και σε amox/clav) Α στην amp, amox/clav, pip/taz, tic/clav, κεφαλοσπορίνες 1 ης,2 ης γενιάς Σε μηνιγγίτιδα έλεγχος MIC (E-test, μέθοδος μικροαραιώσεων)

35 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ N. gonorreae ΣΤΑ β-λακταμικα ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ Μέθοδος αραιώσεων αντιβιοτικών σε άγαρ E-test Kirby-bauer MONO ΣΕ ΑΓΑΡ Δοκιμασία νιτροσεφίνης (β-λακταμάση) Στελέχη β-λακταμάση (+) Α: Pen, amp, amox Στελέχη β-λακταμάση (-) έλεγχος στην Pen (χρωμοσωμιακή αντοχή) και τα λοιπά αντιβιοτικά με Kirby-bauer Στελέχη με ενδιάμεση ευαισθησία ελέγχονται με E-test και αποστολή σε κέντρα αναφοράς

36 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ N. meningitidis ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ Kirby-Bauer Pen και Amp μόνο με E-test MIC: E-test και μέθοδος αραιώσεων σε ζωμό και άγαρ Δοκιμασία νιτροσεφίνης (+): Α σεpen, amp, amox (-): Α pen συνεπάγεται Α σε όλα τα β-λακταμικά Ναλιδιξικό οξύ: ανιχνεύει μειωμένη ευαισθησία στις κινολόνες (ως χημειοπροφύλαξη) (30μg,ζώνη αναστολής 26mm ή MIC 8μg)

37 (Am. JMed 2006;119: ) ΚΑΤΑΤΑΞΗ β-λακταμασων ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ Ampler β-λακταμάσες Ομάδες Υδρόλυση Αναστολή από κλαβ.οξύ Ευρέος φάσματος TEM 1,2 SHV-1 Τάξη Pen,Κεφαλοσπ.1 ης γενιάς +++ A OXA + D Εκτεταμένου φάσματος TEM,SHV CTX,CAZ ++++ A CTX-M FEP ++++ A OXA Pen(oxa), Κεφαλοσπ.1 ης,2 η,3ηςς γενιάς, μονομπακτάμη + D PER,BES,GES,IBC,SF O,TLA,VEB Pen(oxa), Κεφαλοσπ.1ης,2 η,3ηςγενιάς, μονομπακτάμη ++++ A AmpC ACC,ACT,CFE,CMX, DHA,FOX,LAT,MIR, MOX Pen, κεφαλοσπορίνες, κεφαμυκίνες, 0 C Καρβαπενεμάσες IMP,VIM,GIM,SMP(μ εταλλοένζυμα) Pen, κεφαλοσπορίνες, κεφαμυκίνες,καρβαπενέμες 0 B KPC-1,KPC-2,KPC-3 Pen, κεφαλοσπορίνες, κεφαμυκίνες, καρβαπενέμες +++ A OXA-23 έως 27,40,48 Pen, κεφαλοσπορίνες, κεφαμυκίνες, καρβαπενέμες + D

38 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ESBL Αρχή της μεθόδου Οι αναστολείς των β-λακταμασών (κλαβουλανικό οξύ) αναστέλλουν τη δράση των ESBL

39

40

41 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ESBL ΣΤΕΛΕΧΩΝ E.coli, K.pneumoniae, K.oxytoca (CLSI M100-S17) Διάμετρος αναστολής (mm) (mg/l) MIC Κεφταζιδίμη (CAZ) 22 1 Κεφοταξίμη (CTX) 27 1 Κεφτριαξόνη (CRO) 25 1 Αζτρεονάμη (ATM) 27 1

42 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ESBL ΣΤΕΛΕΧΩΝ P.mirabilis (CLSI M100-S17) Διάμετρος αναστολής (mm) MIC (mg/l) Κεφταζιδίμη (CAZ) 22 1 Κεφοταξίμη (CTX) 27 1

43 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ESBL Kirby-Bauer Διάμετρος αναστολής Caz ή CΤΧ 5mm από διάμετρο Caz+Cla ή Ctx+Cla Μέθοδος μικροαραιώσεων σε ζωμό MIC Caz ή Ctx 3 αραιώσεις από MIC Caz+Cla ή Ctx+Cla αντίστοιχα Προτυπομένη μέθοδος για E.coli, Klebsiella spp,p.mirabilis (ευαισθησία 98%)

44 ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ESBL(+) Αντοχή:Πενικιλλίνες, Κεφαλοσπορίνες, Αζτρεονάμη (ανεξάρτητα από το αντιβιόγραμμα) Ανάλογα με το αντιβιόγραμμα :Συνδυασμοί αναστολέων, κεφαμυκίνες (cefoxitin), καρβαπενέμες

45

46

47 ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣEΣ Μεταλλοένζυμα MBL (VIM,IMP): υδρόλυση πενικιλλίνες κεφαλοσπορίνες, κεφαμυκίνες, καρβαπενέμες όχι αναστολή από κλαβουλανικό όχι υδρόλυση αζτρεονάμης Ένζυμα τύπου σερίνης (KPC): υδρόλυση πενικιλλίνες, κεφαλοσπορίνες, κεφαμυκίνες, καρβαπενέμες, αζτρεονάμη αναστολή από κλαβουλανικό Ένζυμα τύπου σερίνης (OXA): :υδρόλυση πενικιλλίνες, κεφαλοσπορίνες, κεφαμυκίνες, καρβαπενέμες πτωχή αναστολή από κλαβουλανικό

48 Hodge test Έλεγχος παραγωγής καρβαπενεμάσης

49 ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ MBL Αρχή μεθόδου Το EDTA σε συνδυασμό με καρβαπενέμη αναστέλλει τη δράση της καρβαπενεμάσης

50 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ MBL ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ DDST (Double Disc Synergy Test) Τοποθέτηση δισκίου ιμιπενέμης (IMP 10μg) σε απόσταση 20 mm από κενό δισκίο ή δισκίο ΙΜΡ στο οποίο ενσταλλάζονται 10μl διαλύματος EDTA 0,5 ΜF, ph 8 Στη συνέχεια γίνεται σύγκριση των διαμέτρων αναστολής MBL (+) διαφορά τουλάχιστον 5 mm E-test-MBL IMP και IMP+EDTA στην ίδια ταινία Θετική δοκιμασία: Ο λόγος των MIC,IP/IPI 8 ή διαφορά 3 λογαριθμικές αραιώσεις

51 ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ MBL ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ Αντοχή: Όλα τα β-λακταμικά εκτός της αζτρεονάμης (δίδεται το αποτέλεσμα του αντιβιογράμματος, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι δεν παράγει ESBL) Απαραίτητος ο προσδιορισμός MIC με E- test ή με τη μέθοδο μικροαραιώσεων σε ζωμό της ιμιπενέμης (στελέχη με MIC 16μg/ml δεναπαντούνστηθεραπείαμε ιμιπενέμη )

52 ΠΑΡΑΓΩΓΗ AmpC β-λακταμάσης ΣΕ ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ Υδρόλυση: Πενικιλλίνη, κεφαλοσπορίνες, κεφαμυκίνη Δεναναστέλλονταιαπότοκλαβουλανικόοξύ Αρχή μεθόδου: Το βορονικό οξύ (ΑΡΒ) αναστέλλει την AmpC λακταμάση Κριτήρια διαλογής στελεχών: Αντοχή ή μειωμένη ευαισθησία στη Fox

53 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ AmpC β-λακταμάσης ΣΕ ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ Τοποθέτηση δίσκων Caz ή/και Fox (10 μg) μόνα και με την προσθήκη 10μl διάλυμα APB διαμέτρος αναστολής στο δίσκο με συνδυασμό Fox+APB ή/και Caz+APB Μη προτυπωμένη μέθοδος Όχι οδηγία για την προσαρμογή του αντιβιογράμματος Η cefepime μπορεί να είναι δραστική στα στελέχη εφόσον είναι ESBL-

54 Έλεγχος AmpC κεφαλοσπορινάσηςμε βορονικό οξύ

55 Εντεροβακτηριακά που παράγουν KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase) β-λακταμάση Υδρολύουν όλα τα β-λακταμικά, καρβαπενέμες, αζτρεονάμη Αναστέλλονται από τους αναστολείς β-λακταμασών Ανήκουν στην ομάδα των τάξης Α καρβαπενεμασών (σερίνη στο ενεργό κέντρο) Κυρίως στην K.pneumoniae. P.aeruginosa Υποψία: αντοχή ή μέτρια ευαισθησία στις καρβαπενέμες αντοχή στην ερταπενέμη θετικό Hodge test αρνητικό EDTA test

56 Υποψία παρουσίας KPC ενζύμων Hodge test EDTA test Πιθανό ένζυμο + + Μεταλλοένζυμο (VIM) + - Καρβαπενεμάση KPC τύπου Αρνητικό για καρβαπενεμάση * Επιβεβαίωση με PCR

57 ΑΝΤΟΧΗ P.aeruginosa ΣΤΙΣ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕΣ Μη ενζυμικοί μηχανισμοί: 1.Μειωμένη διαπερατότητα (μειωμένη έκφραση ή απώλεια πορίνης OprD) αντοχή μόνο IMP 2.Υπερέκφραση αντλιών ενεργητικής εκροής αντοχή μόνο MER, κινολόνες,αντιψευδομοναδικές πενικιλλίνες, κεφαλοσπορίνες (συνήθως δεν επηρεάζεται η CAZ, IMP εκτός και αν συνυπάρχει και μειωμένη διαπερατότητα) Ενζυμικοί μηχανισμοί: 1.Παραγωγή καρβαπενεμασών (τάξη Α) 2.Παραγωγή καρβαπενεμασών (τάξη D,Oxa β-λακταμάσες) αντοχή IMP,MER 3.Παραγωγή καρβαπενεμασών (τάξη B) μεταλλο-βλακταμάσες υδρόλυση όλων των β-λακταμικών αντιβιοτικών εκτός ATM

58

59

60

61

62

63 ΑΝΤΟΧΗ A.baumannii ΣΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ Ενδογενής αντοχή: 1.Μειωμένη διαπερατότητα 2.Παραγωγή β-λακταμασών (Χρωμοσωμικές μη επαγώγιμες- AmpC,OXA με δράση καρβαπενεμάσης) 3.Σύστημα αντλίας ενεργητικής αποβολής Επίκτητη αντοχή:οφείλεται σε γονίδια που βρίσκονται σε μεταθετά στοχεία (πλασμίδια,τρανζποζόνια,ιντεγκρόνια) ή σε παραγωγή ενζύμων,τροποποίηση των στόχων δράσης, μειωμένη διαπερατότητα και υπερέκφραση αντλιών ενεργητικής εκροής

64 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ A.baumannii ΣΤΑ β-λακταμικα ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ Ενζυμικοί μηχανισμοί:(kirby-bauer,mic,μοριακές μέθοδοι) 1.Υπερπαραγωγή β-λακταμασών (AmpC,OXA-51) υψηλού επιπέδου αντοχή σε CAZ (AmpC) ή καρβαπενέμες (OXA) 2.Παραγωγή καρβαπενεμασών τάξης Β (Μεταλλο-β-λακταμάσες MBLs).Στην Ελλάδα δεν έχουν βρεθεί 3.Παραγωγή καρβαπενεμασών τάξης D (οξακιλλινάση με σερίνη στο ενεργό κέντρο).αναστέλλονται ελάχιστα από το κλαβουλανικό οξύ και την ταζομπακτάμη Μη ενζυμικοί μηχανισμοί: 1.Απώλεια ή τροποποίηση πορινών ΕΜ αντοχή σε καρβαπενέμες 2.Υπερέκφραση αντλίας ενεργητικής εκροής αντοχή σε καρβαπενέμες και άλλα αντιβιοτικά 3.Τροποποίηση PBP s

65 Hodge test Έλεγχος παραγωγής καρβαπενεμάσης

Καρβαπενεμάσες τάξης Α - Ταξινόμηση

Καρβαπενεμάσες τάξης Α - Ταξινόμηση Καρβαπενεμάσες τάξης Α - Ταξινόμηση Χρωμοσωματικές SME NMC/ΙΜΙ Πλασμιδιακές KPC!!! GES SFC-1 SHV-38 Οι χρωμοσωματικές πρωτοεμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 80, πριν την κλινική χρήση της ιμιπενέμης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ Ελένη Α. Βαγιάκου Αν/τρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ 17/03/2010 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί μηχανισμοί αντοχής βακτηρίων στα αντιβιοτικά

Γενικοί μηχανισμοί αντοχής βακτηρίων στα αντιβιοτικά Γενικοί μηχανισμοί αντοχής βακτηρίων στα αντιβιοτικά Αλκιβιάδης Βατόπουλος Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 1 Μικροβιακή Αντοχή Βασικοί ορισμοί Δραστικότητα αντιβιοτικού Αντοχή Μικροοργανισμού Μικροβιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαιότητα για όλους; Μάμαλη Β. Επιμ.Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ.Πειραιά

Αναγκαιότητα για όλους; Μάμαλη Β. Επιμ.Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ.Πειραιά «Ερμηνευτικό» ιάβασμα του Αντιβιογράμματος: Νοητική Άσκηση για λίγους ή Κλινική Αναγκαιότητα για όλους; Μάμαλη Β. Επιμ.Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ.Πειραιά «Ερμηνεία» αντιβιογράμματος Από το φαινότυπο Στο μηχανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Ε. ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτική ανάγνωση του αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Page 1

Κριτική ανάγνωση του αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Page 1 Κριτική ανάγνωση του αντιβιογράμματος Μάμαλη Βασιλική 2/6/2010 Page 1 Κριτική ανάγνωση αντιβιογράμματος Νοητική άσκηση για λίγους από εμάς; ή Αναγκαιότητα εκ μέρους όλων μας; 2/6/2010 Page 2 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Εργαστήριο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Λάμπρου Μαρία, M.Sc., Ph.D. Βιοχημικός & Βιοτεχνολόγος ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΧΟΙ: 1. Τεχνικές αντιβιογράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κριτική ανάγνωση του αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Page 1

Κριτική ανάγνωση του αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Page 1 Κριτική ανάγνωση του αντιβιογράμματος Μάμαλη Βασιλική 26/6/2012 Page 1 Κριτική ανάγνωση αντιβιογράμματος Νοητική άσκηση για λίγους από εμάς; ή Αναγκαιότητα εκ μέρους όλων μας; 26/6/2012 Page 2 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Αντοχής των Gram-θετικών και Gramαρνητικών. στα β-λακταμικά αντιβιοτικά

Μηχανισμοί Αντοχής των Gram-θετικών και Gramαρνητικών. στα β-λακταμικά αντιβιοτικά Μηχανισμοί Αντοχής των Gram-θετικών και Gramαρνητικών βακτηρίων στα β-λακταμικά αντιβιοτικά Ευαγγελία Λεμπέση Διευθύντρια ΕΣΥ Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ν. Παίδων Αθηνών Π. & Α. Κυριακού Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Μικροβιακής Αντοχής Μέθοδοs Διάχυσης με Δίσκους ( Disk Diffusion Method)

Προσδιορισμός Μικροβιακής Αντοχής Μέθοδοs Διάχυσης με Δίσκους ( Disk Diffusion Method) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ελένη Βαλκάνου Προσδιορισμός Μικροβιακής Αντοχής Μέθοδοs Διάχυσης με Δίσκους ( Disk Diffusion Method) Θρεπτικά υποστρώματα Θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός MIC, MBC. Γεωργία Βρυώνη

Προσδιορισμός MIC, MBC. Γεωργία Βρυώνη Προσδιορισμός MIC, MBC Γεωργία Βρυώνη Έλεγχος ευαισθησίας με τη μέθοδο αραιώσεων των αντιβιοτικών Αρχή: Έκθεση μικροβιακού εναιωρήματος σε διαφορετικές συγκεντρώσεις αντιβιοτικού Η μικρότερη συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

Genus Klebsiella. Ταξινόμηση. Λοιμογόνοι παράγοντες 3/12/2014

Genus Klebsiella. Ταξινόμηση. Λοιμογόνοι παράγοντες 3/12/2014 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕΣ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ KLEBSIELLA PNEUMONIAE ΜΠΑΚΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Ειδικευόμενη Ιατρικής Βιοπαθολογίας Αλεξανδρούπολη Ιούνιος 2014 Kingdom: Phylum: Class: Order:

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός MIC, MBC

Προσδιορισμός MIC, MBC Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία Προσδιορισμός MIC, MBC Γεωργία Βρυώνη Ιατρός Βιοπαθολόγος, Λέκτορας Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών gvrioni@med.uoa.gr 1 Έλεγχος ευαισθησίας με τη μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιβιοτικά Μηχανισμοί δράσης και μηχανισμοί αντοχής

Αντιβιοτικά Μηχανισμοί δράσης και μηχανισμοί αντοχής Αντιβιοτικά Μηχανισμοί δράσης και μηχανισμοί αντοχής Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ipapapar@med.uoa.gr Ομάδες αντιβιοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ INTERPRETATION OF ANTIBIOGRAM, PHENOTYPIC TESTS AND RESISTANCE MECHANISMS

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ INTERPRETATION OF ANTIBIOGRAM, PHENOTYPIC TESTS AND RESISTANCE MECHANISMS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ INTERPRETATION OF ANTIBIOGRAM, PHENOTYPIC TESTS AND RESISTANCE MECHANISMS Kωνσταντίνα Τζανέτου Konstantina Tzanetou

Διαβάστε περισσότερα

συγκέντρωσης αντιμυκητιακών για τον έλεγχο αντοχής των μυκήτων σε αντιμυκητιακά και

συγκέντρωσης αντιμυκητιακών για τον έλεγχο αντοχής των μυκήτων σε αντιμυκητιακά και ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ MIC Ταινίες από ειδικό χαρτί υψηλών προδιαγραφών με κλινές διαβαθμισμένης συγκέντρωσης αντιβιοτικού για τον έλεγχο της αντοχής των βακτηρίων σε αντιβιοτικά και τον προσδιορισμό Μ.Ι.C.

Διαβάστε περισσότερα

οκιμασία ευαισθησίας Μηχανισμοί αντοχής Ι. Παπαπαρασκευάς, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ipapapar@med.uoa.

οκιμασία ευαισθησίας Μηχανισμοί αντοχής Ι. Παπαπαρασκευάς, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ipapapar@med.uoa. οκιμασία ευαισθησίας Μηχανισμοί αντοχής Ι. Παπαπαρασκευάς, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ipapapar@med.uoa.gr Ερωτήματα για τον έλεγχο ευαισθησίας Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος ευαισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Αντοχής των Gram-θετικών και Gram-αρνητικών βακτηρίων στα β-λακταμικά αντιβιοτικά

Μηχανισμοί Αντοχής των Gram-θετικών και Gram-αρνητικών βακτηρίων στα β-λακταμικά αντιβιοτικά Μηχανισμοί Αντοχής των Gram-θετικών και Gram-αρνητικών βακτηρίων στα β-λακταμικά αντιβιοτικά Ευαγγελία Λεμπέση Διευθύντρια ΕΣΥ Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ν. Παίδων Αθηνών Π. & Α. Κυριακού Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή στα β-λακταμικά. Ευαγγελία Λεμπέση Αν. Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Ν. Παίδων Αθηνών Π. & Α. Κυριακού

Αντοχή στα β-λακταμικά. Ευαγγελία Λεμπέση Αν. Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Ν. Παίδων Αθηνών Π. & Α. Κυριακού Αντοχή στα β-λακταμικά Ευαγγελία Λεμπέση Αν. Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Ν. Παίδων Αθηνών Π. & Α. Κυριακού β-λακταμικά a) Penicillins c) Monobactams Σύνθεση πεπτιδογλυκάνης Μηχανισμοί αντοχής

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακολογία Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

Φαρμακολογία Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α.Π.Θ. Ενότητα 6: Αντιμικροβιακά χημειοθεραπευτικά φάρμακα Μαρία Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΛΑΜΙΑ 21 22 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός και Εξωτερικός Ποιοτικός έλεγχος αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Επιμ. Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ. Πειραιά

Εσωτερικός και Εξωτερικός Ποιοτικός έλεγχος αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Επιμ. Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ. Πειραιά Εσωτερικός και Εξωτερικός Ποιοτικός έλεγχος αντιβιογράμματος Μάμαλη Βασιλική Επιμ. Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ. Πειραιά ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (QUALITY CONTROL) Καταγραφή, έλεγχος, διασφάλιση : Ακρίβεια & επαναληψιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του μικροβιολογικού εργαστηρίου στον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Παναγέα Θεοφανώ Βιοπαθολόγος Λέκτορας ΕΚΠΑ

Η συμβολή του μικροβιολογικού εργαστηρίου στον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Παναγέα Θεοφανώ Βιοπαθολόγος Λέκτορας ΕΚΠΑ Η συμβολή του μικροβιολογικού εργαστηρίου στον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων Παναγέα Θεοφανώ Βιοπαθολόγος Λέκτορας ΕΚΠΑ Ορισμός νοσοκομειακών λοιμώξεων Οι λοιμώξεις που εκδηλώνονται 48h μετά την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αντιβιοτικά Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας. Χ. Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Αντιβιοτικά Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας. Χ. Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Αντιβιοτικά Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας Χ. Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Εμπειρική αντιμικροβιακή εξωνοσοκομειακή θεραπεία για εμπύρετη πνευμονία της κοινότητας σε υγιή άνδρα 45 ετών που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ Ε. Ε. Πετεινάκη Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γλυκοπεπτίδια βανκομυκίνη Streptomyces orientalis Nocardia orientalis τεικοπλανίνη

Διαβάστε περισσότερα

Äßóêïé åîýôáóçò áíôéìéêñïâéáêþò åõáéóèçóßáò BBL Sensi-Disc

Äßóêïé åîýôáóçò áíôéìéêñïâéáêþò åõáéóèçóßáò BBL Sensi-Disc Äßóêïé åîýôáóçò áíôéìéêñïâéáêþò åõáéóèçóßáò BBL Sensi-Disc 8840621 2007/11 Ôï ðñïúüí åßíáé äéáèýóéìï åüí ç åôéêýôá öýñåé ôç óþìáíóç CE ÑÇÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÏÐÏÉÁ ÐÑÏÏÑÉÆÏÍÔÁÉ Οι δίσκοι αυτοί χρησιμοποιούνται για

Διαβάστε περισσότερα

Αντιβιοτικά. Ίρις Σπηλιοπούλου Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών

Αντιβιοτικά. Ίρις Σπηλιοπούλου Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών Αντιβιοτικά Ίρις Σπηλιοπούλου Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών Αντι-βιοτικό ή αντι-μικροβιακό φάρμακο ποιος είναι ο καταλληλότερος όρος??? Τι είναι αντιβιοτικό;;; Αντιβιοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ. Άγγελος Πεφάνης ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ. Άγγελος Πεφάνης ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ Άγγελος Πεφάνης ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» Αντιμικροβιακή θεραπεία Τι θέλει ο κλινικός ; Αντιβιοτικό Το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα STOP Όχι τοξική δράση STOP Όχι ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

BD Oxacillin Screen Agar

BD Oxacillin Screen Agar Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ PA-254570.06 Αναθ.: Nov 2013 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖEΤΑΙ Το (ονομαζόμενο παλαιότερα MRSA Screen Agar) αναπτύχθηκε για την ανίχνευση του

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιακή αντοχή και τρόποι πρόληψης. Ιωσηφίδης Ηλίας Εξειδικευόμενος λοιμωξιολογίας Γ Παιδιατρική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Μικροβιακή αντοχή και τρόποι πρόληψης. Ιωσηφίδης Ηλίας Εξειδικευόμενος λοιμωξιολογίας Γ Παιδιατρική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Μικροβιακή αντοχή και τρόποι πρόληψης Ιωσηφίδης Ηλίας Εξειδικευόμενος λοιμωξιολογίας Γ Παιδιατρική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Αντοχή: πού βρισκόμαστε σήμερα Νεαρός ασθενής εμφανίζει επίμονη μικροβιακή

Διαβάστε περισσότερα

Αντιβιοτικά Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας. Χ. Ανταχόπουλος

Αντιβιοτικά Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας. Χ. Ανταχόπουλος Αντιβιοτικά Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας Χ. Ανταχόπουλος Εμπειρική αντιμικροβιακή εξωνοσοκομειακή θεραπεία για εμπύρετη πνευμονία της κοινότητας σε υγιή, μη καπνιστή, άνδρα 45 ετών που δεν έχει πάρει

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά

Μηχανισμοί αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά Μηχανισμοί αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά Λεμπέση Ευαγγελία Αν. Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Ν. Παίδων Αθηνών Π.. & Α. Κυριακού Ταξινόμηση αντιβιοτικών β-λακταμικά Πενικιλλίνες Κεφαλοσπορίνες

Διαβάστε περισσότερα

20/11/2013. Παλαιότερα αντιβιοτικά για πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια. Παλαιότερα αντιβιοτικά για πολυανθεκτικά. Πολυανθεκτικά Gram( ) βακτήρια

20/11/2013. Παλαιότερα αντιβιοτικά για πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια. Παλαιότερα αντιβιοτικά για πολυανθεκτικά. Πολυανθεκτικά Gram( ) βακτήρια Παλαιότερα αντιβιοτικά για πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια Αθανάσιος Γ. Μίχος Eπίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Α Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Παλαιότερα αντιβιοτικά για

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμικροβιακά Χαρακτηριστικά

Αντιμικροβιακά Χαρακτηριστικά ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ Αντιμικροβιακά Χαρακτηριστικά Εξαιρετικά υψηλή ενδογενής δραστικότητα έναντι των εντεροβακτηριακών: Δεν είναι εξ ορισμού δραστικές: - στους εντεροκόκκους - στους MRSA και MRSE - στα αναερόβια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Γ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Γ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Γ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Αριθμός: 3116 ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, 3-4-2008 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ Ε. Πετεινάκη Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γλυκοπεπτίδια βανκομυκίνη

Διαβάστε περισσότερα

V G III MIC. Table 1. Methods and reporting values of antimicrobial susceptibility testing and their interpretations

V G III MIC. Table 1. Methods and reporting values of antimicrobial susceptibility testing and their interpretations Key words in vitro I II Table 1. Methods and reporting values of antimicrobial susceptibility testing and their interpretations Method Report Interpretation Difusion method Disk method Sensitive (S), Intermediate

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Τούμπα Ίλντικο, Ζούνη Παναγιώτα 3, Δημοπούλου Ειρήνη 4, Λεμονή Αλεξάνδρα 4, Χριστοπούλου Ανδρονίκη 5, Μπακόλα Δήμητρα Δντρια Βιοπαθολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογική Επιτήρηση Μικροβιακής Αντοχής στα νοσοκομεία

Επιδημιολογική Επιτήρηση Μικροβιακής Αντοχής στα νοσοκομεία Επιδημιολογική Επιτήρηση Μικροβιακής Αντοχής στα νοσοκομεία Αλκ Βατόπουλος Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ιατρική) Μικροβιολογία Κλινική Μικροβιολογία: Απαντά στα ερωτήματα: Ποιό είναι το (μικροβιακό) αίτιο

Διαβάστε περισσότερα

Gram-αρνητικά αναερόβια Bacteroides Prevotella - Fusobacterium

Gram-αρνητικά αναερόβια Bacteroides Prevotella - Fusobacterium Gram-αρνητικά αναερόβια Bacteroides Prevotella - Fusobacterium Ι. Παπαπαρασκευάς, Επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ipapapar@med.uoa.gr Gram-αρνητικά αναερόβια παθογόνα Αρνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευασµένο υλικό καλλιέργειας σε τρυβλία BBL για την ανίχνευση εντερόκοκκων ανθεκτικών στη βανκοµυκίνη

Παρασκευασµένο υλικό καλλιέργειας σε τρυβλία BBL για την ανίχνευση εντερόκοκκων ανθεκτικών στη βανκοµυκίνη Παρασκευασµένο υλικό καλλιέργειας σε τρυβλία BBL για την ανίχνευση εντερόκοκκων ανθεκτικών στη βανκοµυκίνη Vancomycin Screen Agar είτε το γλωσσάριο των συµβόλων στο τέλος του ένθετου. 8809601JAA 2004/07

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ Ε. Ε. Πετεινάκη Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 3-3-2010 Γλυκοπεπτίδια βανκομυκίνη Streptomyces orientalis Nocardia orientalis τεικοπλανίνη

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµικροβιακά Φάρµακα

Αντιµικροβιακά Φάρµακα Αντιµικροβιακά Φάρµακα ΚΤ 2007 Κατερίνα Τυλιγάδα Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακολογίας Αναστολείς σύνθεσης τοιχώµατος ΚΤ 2007 β-λακτάµες β-λακτάµη Penicillium chrysogenum Αναστολείς σύνθεσης τοιχώµατος β-λακτάµες

Διαβάστε περισσότερα

Πενικιλλίνες Κ.Κανελλακοπούλου

Πενικιλλίνες Κ.Κανελλακοπούλου Πενικιλλίνες Κ.Κανελλακοπούλου Ποιό εκ των κάτωθι είναι σωστό 1. Η αζιθρομυκίνη ανήκει στις τετρακυκλίνες 2. Η κλαριθρομυκίνη στις β λακτάμες 3. Η πενικιλλίνη V στις β λακτάμες 4. Η ερυθρομυκίνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΣ: Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 4/10/2016 Αριθμ. πρωτ.: 28732

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα. Επιμελήτρια Α Α Παθολογικής Κλινικής

ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα. Επιμελήτρια Α Α Παθολογικής Κλινικής ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ Αικατερίνη Κ. Μασγάλα Επιμελήτρια Α Α Παθολογικής Κλινικής Ορισμοί Πνευμονία της κοινότητας: Λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος που αποκτήθηκε στην κοινότητα. Ενδονοσοκομειακή πνευμονία: Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝΝ ΛΑΜΙΑΣ

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΙΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΗ ΑΣΘΕΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝΝ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Φαρμακολογία ΙI. Χημειοθεραπεία. Διδάσκοντες: Μ. Μαρσέλος, Μ. Κωνσταντή, Π. Παππάς, Κ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Φαρμακολογία ΙI. Χημειοθεραπεία. Διδάσκοντες: Μ. Μαρσέλος, Μ. Κωνσταντή, Π. Παππάς, Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Φαρμακολογία ΙI Χημειοθεραπεία Διδάσκοντες: Μ. Μαρσέλος, Μ. Κωνσταντή, Π. Παππάς, Κ. Αντωνίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep blood, Square

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep blood, Square Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ PA-254030.07 Αναθ.: April 2013 BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton

Διαβάστε περισσότερα

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM)

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA-254058.05 Αναθ.: Sep 2011 BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Το BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM)

Διαβάστε περισσότερα

BD Iso-Res Agar BD Iso-Res Agar (150 mm)

BD Iso-Res Agar BD Iso-Res Agar (150 mm) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ PA-254021.06 Αναθ.: April 2013 BD Iso-Res Agar BD Iso-Res Agar (150 mm) ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Το BD Iso-Res Agar είναι ένα ημι-καθορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Äßóêïé åîýôáóçò áíôéìéêñïâéáêþò åõáéóèçóßáò BBL Sensi-Disc

Äßóêïé åîýôáóçò áíôéìéêñïâéáêþò åõáéóèçóßáò BBL Sensi-Disc Äßóêïé åîýôáóçò áíôéìéêñïâéáêþò åõáéóèçóßáò BBL Sensi-Disc Ôï ðñïúüí åßíáé äéáèýóéìï åüí ç åôéêýôá öýñåé ôç óþìáíóç CE 8840621JAA(02) 2014-03 Ελληνικά ÑÇÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÏÐÏÉÁ ÐÑÏÏÑÉÆÏÍÔÁÉ Οι δίσκοι αυτοί χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά»

«Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά» Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία «Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά» Προτάσεις για όρια Ευαισθησίας στις Καρμπαπενέμες. Θεραπευτικές Οδηγίες Πρόταση Απόφαση: Με βάση

Διαβάστε περισσότερα

«Λοιμώξεις και Αντιμικροβιακη Θεραπεία στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη» Πενικιλλίνες Αρχαία Ολυμπία 2017 Κ.Κανελλακοπούλου

«Λοιμώξεις και Αντιμικροβιακη Θεραπεία στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη» Πενικιλλίνες Αρχαία Ολυμπία 2017 Κ.Κανελλακοπούλου «Λοιμώξεις και Αντιμικροβιακη Θεραπεία στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη» Πενικιλλίνες Αρχαία Ολυμπία 2017 Κ.Κανελλακοπούλου Η χημική δομή της πενικιλλίνης G. 1. Δακτύλιος β-λακτάμης 2. Δακτύλιος θειαζολιδίνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ Ιωάννης Π.Κιουμής Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Για την καλύτερη κατανόηση της δέουσας αντιμικροβιακής θεραπείας στις λοιμώξεις της Ορθοπαιδικής ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική προσέγγιση βακτηριακών λοιμώξεων ΚΝΣ. Μαρία Θεοδωρίδου

Θεραπευτική προσέγγιση βακτηριακών λοιμώξεων ΚΝΣ. Μαρία Θεοδωρίδου Θεραπευτική προσέγγιση βακτηριακών λοιμώξεων ΚΝΣ Μαρία Θεοδωρίδου ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ* ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ Ουδεμία 0% - 8% Υπεράνοσος ίππειος ορός 16% Σουλφοναμίδες 12% - 28% Υπεράνοσοςίππειοςορόςκαισουλφοναμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος Σεπτέμβριος 2011 May September 2011 Τόμος 56 / Τεύχος 3 Volume 56 / Issue 3

Μάιος Σεπτέμβριος 2011 May September 2011 Τόμος 56 / Τεύχος 3 Volume 56 / Issue 3 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ äåëôßï åëëçíéêþò ÌéêñïâéïëïãéêÞò åôáéñåßáò ACTA MICROBIOLOGICA HELLENICA Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ Διονυσία Κουτραφούρη Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» Τα αντιβιοτικά είναι φυσικά παράγωγα μικροοργανισμών και δρουν εναντίον άλλων μικροοργανισμών (αντιβιοτικά).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Eφη. Πετεινάκη

ΟΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Eφη. Πετεινάκη ΟΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Eφη Πετεινάκη ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΕΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ταυτοποίηση κάποιων βακτηρίων ο έλεγχος ευαισθησίας διάγνωση λοιμώξεων από μικροοργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία Αναεροβίων Λοιμώξεων Βασικές Αρχές

Θεραπεία Αναεροβίων Λοιμώξεων Βασικές Αρχές Θεραπεία Αναεροβίων Λοιμώξεων Βασικές Αρχές Η εντόπιση της λοιμώξεως π.χ. ενδοκοιλιακή - μαλακών μορίων κλπ Ο προσδιορισμός ή η εμπειρική γνώση των παθογόνων αιτίων Η γνώση της αντοχής και κυρίως του Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Μαρία Σουλή Επ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Λοιμώξεων Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ Γυναίκα 25 ετών προσέρχεται λόγω δυσουρίας και

Διαβάστε περισσότερα

BD Mueller Hinton Chocolate Agar

BD Mueller Hinton Chocolate Agar ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA-254035.05 Αναθ.: Sep 2011 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Το χρησιμοποιείται για την απομόνωση και καλλιέργεια απαιτητικών βακτηριδίων

Διαβάστε περισσότερα

Η Αντιμετώπιση με Κεφαλοσπορίνες

Η Αντιμετώπιση με Κεφαλοσπορίνες 20 Ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Λοιμώξεις και Αντιμικροβιακή Θεραπεία στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη» Η Αντιμετώπιση με Κεφαλοσπορίνες Λαμπρινή Γαλανή Ολυμπία 20.10.2017 Κεφαλοσπορίνες: Ανήκουν στις β-λακτάμες

Διαβάστε περισσότερα

BD Mueller Hinton Fastidious Agar (MH-F)

BD Mueller Hinton Fastidious Agar (MH-F) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA-257491.01 Αναθ.: Αύγουστος 2016 BD Mueller Hinton Fastidious Agar (MH-F) ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ Το BD Mueller Hinton Fastidious

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Μαρία Σουλή, Επ. Καθηγήτρια Μίνα Ψυχογιού, Επ. Καθηγήτρια

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Μαρία Σουλή, Επ. Καθηγήτρια Μίνα Ψυχογιού, Επ. Καθηγήτρια ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Μαρία Σουλή, Επ. Καθηγήτρια Μίνα Ψυχογιού, Επ. Καθηγήτρια Γυναίκα 25 ετών προσέρχεται λόγω δυσουρίας και υπερηβικού άλγους από 24ώρου.

Διαβάστε περισσότερα

3/12/2014. Περιγραφή- Καλλιεργητικοί χαρακτήρες. βιοχηµικές ιδιότητες

3/12/2014. Περιγραφή- Καλλιεργητικοί χαρακτήρες. βιοχηµικές ιδιότητες ιαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Κλινική Φαρµακολογία-Θεραπευτική" Ταξινόµηση ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Kingdom Phylum

Διαβάστε περισσότερα

Staphylococcus. Ε.Θ. Πιπεράκη Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Staphylococcus. Ε.Θ. Πιπεράκη Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ Staphylococcus Ε.Θ. Πιπεράκη Ειδική Μικροβιολογία Τι θέλεις να ξέρεις για κάθε μικρόβιο; Μορφολογία του μικροβίου - σχήμα (κόκκος/βακτηρίδιο), αντίδραση στη χρώση Gram, κινητικότητα, σχηματισμός σπόρων

Διαβάστε περισσότερα

Aντιμικροβιακά-Αντιμυκητιακά φάρμακα. Αικατερίνη Κ Μασγάλα

Aντιμικροβιακά-Αντιμυκητιακά φάρμακα. Αικατερίνη Κ Μασγάλα Aντιμικροβιακά-Αντιμυκητιακά φάρμακα Αικατερίνη Κ Μασγάλα Ομάδες αντιβιοτικών 1.Β-λακτάμες: 1.1Πενικιλλίνες 1.2 Μονομπακτάμες 1.3 Καρβαπενέμες 1.4 Κεφαλοσπορίνες 2. Αμινογλυκοσίδες 3. Μακρολίδες-Αζαλίδες-Κετολίδες

Διαβάστε περισσότερα

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate)

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ PA-257606.02 Αναθ.: Ιαν. 2016 BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖONTAI Το BBL CHROMagar ESBL (Biplate) είναι ένα επιλεκτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας στη διερεύνηση της μικροβιακής αντοχής και των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Το Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας στη διερεύνηση της μικροβιακής αντοχής και των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Το Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας στη διερεύνηση της μικροβιακής αντοχής και των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Ημερίδα με θέμα: «Παρεμβάσεις στη Δημόσια Υγεία» Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014 Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αντιβιοτικά στην Καθημερινή Κλινική Πράξη

Τα Αντιβιοτικά στην Καθημερινή Κλινική Πράξη Τα Αντιβιοτικά στην Καθημερινή Κλινική Πράξη Ελένη Γιαμαρέλλου 21 Μαρτίου 2015 Οι Κεφαλοσπορίνες διαιρούνται σε 4 Γενεές με βάση το Αντιμικροβιακό Φάσμα και την Φαρμακοκινητική τους Από γενεά σε γενεά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Εργαστήριο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Λάμπρου Μαρία, M.Sc., Ph.D. Βιοχημικός & Βιοτεχνολόγος Σκοπός της καλλιέργειας ούρων Σκοπός: Να βρεθεί ο µικροοργανισµός που προκάλεσε τη

Διαβάστε περισσότερα

Είδος μικροοργανισμού και αληθής βακτηριαιμία

Είδος μικροοργανισμού και αληθής βακτηριαιμία Είδος μικροοργανισμού και αληθής βακτηριαιμία Η βακτηριαιμία είναι αληθής (>90% των περιπτώσεων) όταν το βακτήριο που απομονώνεται είναι: S. aureus S. pneumoniae S. pyogenes S. agalactiae Listeria monocytogenes

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων βακτηρίων

Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων βακτηρίων Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων βακτηρίων Αγγελική Πανταζάτου Επιμελήτρια Β ΕΣΥ Μικροβιολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ Λαϊκό Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων Είναι κλινικά σημαντική η ταυτοποίηση σε

Διαβάστε περισσότερα

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square PA-254032.07-1 - Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ PA-254032.07 Αναθ.: April 2013 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Ιζηματινο-αντίδραση ονομάζουμε την ένωση ενός διαλυτού αντιγόνου με το ομόλογο αντίσωμα του και το σχηματισμό ιζήματος. Στην πρώτη φάση γίνεται η ταχεία ένωση του αντιγόνου με το αντίσωμα

Διαβάστε περισσότερα

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA-254032.08 Αναθ.: Φεβρουάριος 2017 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

BD BBL TM CHROMagar TM CPE

BD BBL TM CHROMagar TM CPE ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA-257681.02 Αναθ.: Ιανουάριος 2017 BD BBL TM CHROMagar TM CPE ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Το BD BBL CHROMagar CPE είναι ένα επιλεκτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά»

«Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά» Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία «Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά» Ο Επαναπροσδιορισμός των Ορίων Ευαισθησίας των Στελεχών Staphylococcus aureus στη Βανκομυκίνη Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

TΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ (Α)

TΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ (Α) TΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ (Α) Κρίναμε σκόπιμο να αναφέρουμε στην εργασία αυτή εκείνα που αφορούν στην χρήση των αντιβιοτικών. Όπως είναι γνωστό το θέμα των αντιβιοτικών είναι αρκετά δύσκολογιατονκλινικόγιατρόοοποίοςπάνταπρέπεινα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ. Παρασκευή Λίντα ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ. Η διαδικασία χρησιμοποιείται για ταυτοποίηση και διαφορική τιτλοποίηση των δύο ειδών των ουρογεννητικών

Διαβάστε περισσότερα

ISO/TS :2012 Kαταμέτρηση Salmonella spp μέθοδος mini MPN

ISO/TS :2012 Kαταμέτρηση Salmonella spp μέθοδος mini MPN Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας, Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Σαλμονελλών ISO/TS 6579-2:2012 Kαταμέτρηση Salmonella spp μέθοδος mini MPN Αθανάσιος Κατσίμπρας 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και λίγα στοιχεία φαρμακοκινητικής. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και λίγα στοιχεία φαρμακοκινητικής. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και λίγα στοιχεία φαρμακοκινητικής Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» Σκοπός της αντιμικροβιακής χημειοθεραπείας Η εκρίζωση της λοίμωξης όσο το δυνατόν γρηγορότερα

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις ουροποιητικού. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα

Λοιμώξεις ουροποιητικού. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα Λοιμώξεις ουροποιητικού Αικατερίνη Κ. Μασγάλα Ταξινόμηση-Ορισμοί Λοιμώξεις ανώτερου ουροποιητικού Πυελονεφρίτιδα με ή χωρίς νεφρικό ή παρανεφρικό απόστημα. Λοιμώξεις κατώτερου ουροποιητικού Κυστίτιδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΩΤΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜ ΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΠΡΟΝΟΙΣ ΤΜΗΜ ΙΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΓΟΝΤΕΣ ΠΘΟΓΕΝΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Klebsiella pneumoniae ΠΟΥ ΠΡΓΟΥΝ ΚΡΒΠΕΝΕΜΣΕΣ. ΜΠΟΥΛΗ ΤΤΙΝ-ΛΗΤΩ ΕΙΣΗΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Εργαστηριακή αξιολόγηση της αξιοπιστίας του strep testστη διάγνωση και τον καθορισμό της κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής σε ασθενείς με οξεία πυώδη αμυγδαλίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές στην Αντιμικροβιακή Θεραπεία των Λοιμώξεων. Ελένη Γιαμαρέλλου

Αρχές στην Αντιμικροβιακή Θεραπεία των Λοιμώξεων. Ελένη Γιαμαρέλλου Αρχές στην Αντιμικροβιακή Θεραπεία των Λοιμώξεων Ελένη Γιαμαρέλλου Η Θεμέλιος Αρχή Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα αντιβιοτικά αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες και συγχρόνως πολυτιμότερες για τη ζωή του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Αντοχής στις Αντιμικροβιακές Ουσίες Ζωονοσογόνων & Συμβιωτικών Βακτηρίων του ΥΠΑΑΤ, για τα έτη

Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Αντοχής στις Αντιμικροβιακές Ουσίες Ζωονοσογόνων & Συμβιωτικών Βακτηρίων του ΥΠΑΑΤ, για τα έτη Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Αντοχής στις Αντιμικροβιακές Ουσίες Ζωονοσογόνων & Συμβιωτικών Βακτηρίων του ΥΠΑΑΤ, για τα έτη -2015 Ελένη Βαλκάνου Κτηνίατρος Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας ΥΠΑΑΤ Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. Ενα g ρινικής αλοιφής περιέχει 21,5mg Mupirocin calcium που αντιστοιχεί σε 20mg (2% w/w) Mupirocin.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. Ενα g ρινικής αλοιφής περιέχει 21,5mg Mupirocin calcium που αντιστοιχεί σε 20mg (2% w/w) Mupirocin. ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BACTROBAN Ρινική αλοιφή 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ενα g ρινικής αλοιφής περιέχει 21,5mg Mupirocin calcium που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Ιζηματινο-αντίδραση ονομάζουμε την ένωση ενός διαλυτού αντιγόνου με το ομόλογο αντίσωμα του και το σχηματισμό ιζήματος. Στην πρώτη φάση γίνεται η ταχεία ένωση του αντιγόνου με το αντίσωμα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές αντιμετώπισης των τραυμάτων από δήγμα. Μπασδάνη Λένα

Αρχές αντιμετώπισης των τραυμάτων από δήγμα. Μπασδάνη Λένα Αρχές αντιμετώπισης των τραυμάτων από δήγμα Μπασδάνη Λένα ogbite wounds. Bacteriology nd treatment outcome in 37 cases GM. Griffin, DE. Holt Am Anim Hosp Assoc 2001; 37:453 460 Δήγματα ΤΥΠΟΣ 1: Μερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασιλική Κουλουρίδα Βιοπαθολόγος Συντ. δ/ντρια, ΓΠΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Λοίμωξη του διαβητικού ποδιού (DFI) Όλες οι δερματικές βλάβες, έλκη, είναι επιμολυσμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ (Υπεύθυνος : M Λαζανάς. 1.Εμπειρική θεραπεία πνευμονίας από την κοινότητα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ (Υπεύθυνος : M Λαζανάς. 1.Εμπειρική θεραπεία πνευμονίας από την κοινότητα ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ (Υπεύθυνος : M Λαζανάς 1.Εμπειρική θεραπεία πνευμονίας από την κοινότητα Η πνευμονία από την κοινότητα είναι η οξεία λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος σε ασθενή που

Διαβάστε περισσότερα

Φ5 1/ 9 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Φ5 1/ 9 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαμία 22 /01/2013 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Β/1830 Ταχ. Δ/νση: Παπασιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Εισαγωγή Τα θρεπτικά υλικά περιέχουν τις κατάλληλες ενώσεις για την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών. Οι ετερότροφοι οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Η κλινική σημασία της αντοχής του Streptococcus pneumoniae στην πνευμονία της κοινότητας

Η κλινική σημασία της αντοχής του Streptococcus pneumoniae στην πνευμονία της κοινότητας Ανασκόπηση Η κλινική σημασία της αντοχής του Streptococcus pneumoniae στην πνευμονία της κοινότητας Κατερίνα Μανίκα 1, Ιωάννης Κιουμής 2 1 Λέκτορας Πνευμονολογίας, Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ 2 Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση οξείας ουρολοίμωξης. Δέσποινα Τράμμα Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Νεφρολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Αντιμετώπιση οξείας ουρολοίμωξης. Δέσποινα Τράμμα Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Νεφρολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Αντιμετώπιση οξείας ουρολοίμωξης Δέσποινα Τράμμα Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Νεφρολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Θεραπεία Στόχοι : Περιορισμός της οξείας λοίμωξης Πρόληψη άμεσων επιπλοκών

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργητικά υλικά και επιλογή τους στο Κλινικό Εργαστήριο. Τρόπος εμβολιασμού κλινικών δειγμάτων Ανάγνωση καλλιεργειών

Καλλιεργητικά υλικά και επιλογή τους στο Κλινικό Εργαστήριο. Τρόπος εμβολιασμού κλινικών δειγμάτων Ανάγνωση καλλιεργειών Καλλιεργητικά υλικά και επιλογή τους στο Κλινικό Εργαστήριο. Τρόπος εμβολιασμού κλινικών δειγμάτων Ανάγνωση καλλιεργειών Δρ. Ε.Τρίκκα-Γραφάκου Βιοπαθολόγος-Κλινικός Μικροβιολόγος Διευθύντρια Μικροβιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» για τη λήψη άμεσων μέτρων

«ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» για τη λήψη άμεσων μέτρων ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΟΚΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ Gram ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ: για τη λήψη άμεσων μέτρων Χρ. Παπανικολάου Διοικητής Β Υ.Π.Ε Πειραιά κ Αιγαίου Βιοπαθολόγος Πειραιάς 19-10-2010 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα