ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΓΑΡ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΓΑΡ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ"

Transcript

1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΓΑΡ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΛΕΝΗ ΒΑΓΙΑΚΟΥ Αναπληρώτρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς»

2 CLSI (Clinical Laboratory Standards Institute) EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) BSAC, DIN, κ.α.

3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΓΑΡ (Kirby- Bauer) ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Διάχυση του αντιβιοτικού από περιοχή μεγαλύτερης πυκνότητας σε περιοχή μικρότερης πυκνότητας ζώνη αναστολής ανάπτυξης του μικροβίου

4 ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Παρασκευή μικροβιακού εναιωρήματος θολερότητας 0,5 McFarland (περίπου 10 8 κύτταρα/ml) Ενοφθαλμισμός στο θρεπτικό υλικό Τοποθέτηση δίσκων αντιβιοτικών Επώαση Ανάγνωση των αποτελεσμάτων Αναφορά των αποτελεσμάτων στους κλινικούς γιατρούς

5 ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Μη απαιτητικά βακτήρια Mueller-Hinton (ΜΗ) άγαρ Απαιτητικά βακτήρια MΗ άγαρμε5% απινιδωμένο αίμα προβάτου (στρεπτόκοκκοι, μηνιγγιτιδόκοκκοι) Haemophilus test medium (HTM) GC άγαρ + IsoVitalex (γονόκοκκο)

6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας Ομοιόμορφο πάχος θρεπτικού υλικού (4 mm) Διατήρηση τρυβλίων σε 2-8º C(έως 7 ημέρες, έως 1 μήνα σε πλαστικές σακούλες)

7 ph: 7,2-7,4 ph ΥΛΙΚΟΥ ΘΥΜΙΝΗ ΔΙΣΘΕΝΗ ΚΑΤΙΟΝΤΑ Χαμηλή περιεκτικότητα σε θυμίνη ή θυμιδίνη (κυρίως για κοτριμοξαζόλη) Περίσσεια δισθενών κατιόντων Ca, Mg μειώνει τις ζώνες αναστολής σε αμινογλυκοσίδες σε στελέχη P.aeruginosa και αυξάνει τη ζώνη αναστολής στην Daptomycin

8 ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ Θολερότητα 0,5 McFarland Άμεσο εναιώρημα 4-5 μεμονωμένων και ομοιομόρφων αποικιών από μη εκλεκτικό υλικό σε 2 ml στείρο φυσιολογικό ορό ή θρεπτικό ζωμό Εναιώρημα λογαριθμικής φάσης ανάπτυξης (για μη απαιτητικά βακτήρια με εξαίρεση το σταφυλόκοκκο) από καλλιέργημα 1-2 ημερών από εκλεκτικό ή μη υλικό, σε 4-5 ml θρεπτικό ζωμό (επώαση 2-8 h αεροβίως στους 35 0 C)

9 ΕΝΟΦΘΑΛΜΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Εντός 15 min από την παρασκευή του μικροβιακού εναιωρήματος Εμβάπτιση στείρου βαμβακοφόρου στειλεού στο μικροβιακό εναιώρημα και απομάκρυνση της περίσσειας με πίεση στα τοιχώματα Επίστρωση σε 3 διευθύνσεις με περιστροφή τουτρυβλίουκάθεφοράκατά60 0

10 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ Εντός 5-15 min απότηνεπίστρωσητουυλικούμε διανεμητή ή αποστειρωμένη λαβίδα σε απόσταση 24 mm κέντρο με κέντρο Τετράγωνα τρυβλία 120x120 mm:έως 16 δίσκοι Τρυβλία διαμέτρου 150 mm:έως 12 δίσκοι Τρυβλία διαμέτρου 100 mm:έως 5 δίσκοι Όχι μετακίνηση των αντιβιοτικών μετά την τοποθέτησή τους

11 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ Εισαγωγή στον κλίβανο: εντός 15 min, ανεστραμμένο τρυβλίο Μη απαιτητικά βακτήρια: συνθήκες ατμοσφαιρικού αέρα στους 35 0 C Απαιτητικά βακτήρια: συνθήκες 5-10% CO 2 στους 35 0 C Επώαση: h Επώαση: h (Streptococcus spp, N. meningitis, N.gonorrhoeae) Επώαση 24 h: έλεγχος οξακιλλίνης σε σταφυλόκοκκο βανκομυκίνης σε σταφυλόκοκκο και εντερόκοκκο P.aeruginosa σε ασθενείς με ινοκυστική νόσο

12 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Όριο ζώνης αναστολής: το σημείο όπου δεν παρατηρείται μικροβιακή ανάπτυξη με γυμνό μάτι Μέτρηση των ζωνών αναστολής (χάρακας, ειδικά όργανα): προσπίπτοντα φωτισμό διελαύνοντα φωτισμό Αγνοείται: ο ερπυσμός μέσα στις ζώνες αναστολής του Proteus spp η λεπτή ανάπτυξη μέχρι 20% ή και λιγότερο μέσα στη ζώνη αναστολής στις σουλφοναμίδες, τριμεθοπρίμη και το συνδυασμό τους Μεμονωμένες αποικίες μέσα στη ζώνη αναστολής μικτό καλλιέργημα ή ανθεκτικοί μεταλλάκτες (ετερογένεια)

13 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ KIRBY- BAUER Απλή τεχνικά-γρήγορα αποτελέσματα Μεγάλη επαναληψιμότητα Σχετικά φθηνή Δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό Δυνατότητα επιλογής αντιβιοτικών Ανάδειξη μηχανισμών αντοχής (ESBL, D-zone επαγώγιμη αντοχή στην κλινδαμυκίνη, Double disk synergy test, Hodge test)

14 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ KIRBY-BAUER Προτυπωμένη για ορισμένα βακτήρια Αυστηρή εφαρμογή των οδηγιών Προσδιορισμός MIC σε: Μηνιγγίτιδα,ενδοκαρδίτιδα,οστεομυελίτιδα Staphylococcus spp με ζώνη αναστολής στη Vanco 14mm Enterococcus spp με ζώνη αναστολής στη Vanco mm ή/και στη Genta H-L (120 μg) 7-9 mm Πρασινίζοντες στρεπτόκοκκοι από στείρες περιοχές Πνευμονιόκοκκος (ΕΝΥ) και όταν η ζώνη αναστολής στην oxacillin (1μg) 19 mm Μινιγγιτιδόκοκκο (έλεγχος Pen,Amp) Μη ευαίσθητα βακτήρια (CLSI)

15 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ KIRBY-BAUER Θεραπεία του ασθενούς με το κατάλληλο αντιβιοτικό Επιδημιολογική επιτήρηση της ανάπτυξης αντοχής Μηχανισμοί αντοχής Απαιτείται εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος ποιότητας (Quality control)

16 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Kirby-Bauer Προσδιορισμός MICs με μέθοδο αραιώσεων σε ζωμό ή σε άγαρ ή με τη μέθοδο του E-test Μοριακές μέθοδοι

17 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ ΣΤΗ VANCOMYCIN Κριτήρια ευαισθησίας S.aureus (CLSI,2006) Ευαισθησία σε Vanco:MIC 0,5-2mg/L Μέτρια ευαισθησία MIC 4-8 mg/l (VISA) Αντοχή MIC 16 mg/l (VRSA)

18 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ VANCOMYCIN S.AUREUS Ε-test (μικρομέθοδος, μακρομέθοδος) Μέθοδος μικροαραιώσεων σε ζωμό:ευαίσθητες για VISA, VRSA Kirby-Bauer: ευαίσθητη για VRSA BHI agar+v6 (ευαισθησία για στελέχη με MIC 8μg/ml,VISA,VRSA) Πληθυσμιακή ανάλυση (η πλέον ευαίσθητη για MIC)

19 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ S. AUREUS Γενικευμένες λοιμώξειςαπό MRSA MIC Vanco 4 mg/l,teico > 8 mg/l Πιθανή αντοχή Εντοπισμένεςλοιμώξεις από MRSA Agar screen BHI agar+6 mg/l Vanco >1 αποικία Πιθανή αντοχή (VISA,VRSA) Επιβεβαίωση E-test (κλασσική) E-test (μακρομέθοδος) MHI/0,5 MF/24 h (Vanco 6mg/L) BHI/2MF/48h ( 8mg/LVanco Teico 12mg/L)

20 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ ΣΕ ΜΑΚΡΟΛΙΔΕΣ, ΛΙΝΚΟΣΑΜΙΝΕΣ, ΣΤΡΕΠΤΟΓΡΑΜΙΝΗ Β Φαινότυποι αντοχής Μ-τύπος: αντοχή μόνο Erythro MS-τύπος :αντοχή σε μακρολίδες και στρεπτογραμίνη (MS τύπος) (mrsa γονίδιο που κωδικοποιεί αντλία εκροής (CoNS) μοριακή μέθοδος MLSB τύπος (erm γονίδια) Σταθερός αντοχή Erythro, Clinda Επαγώγιμος αντοχήerythro και φαινοτυπικά ευαισθησία Clinda D-test)

21

22 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ ΣΤΑ β-λακταμικα ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ Τροποποίηση του αντιβιοτικού (σύνθεση β-λακταμάσης ) Τροποποίηση του στόχου (PBPs-αντοχή στη methicillin) Τροποποίηση υπάρχουσας PBPs (πολύ μικρό ποσοστό)

23 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ β- ΛΑΚΤΑΜΑΣΗΣ Δίσκος νιτροσεφίνης (χρωμογόνος κεφαλοσπορίνη) Αποικίες βακτηρίου ενοφθαλμίζονται στο δίσκο Θετικό αποτέλεσμα: κόκκινο χρώμα Έμμεσος τρόπος από την ευαισθησία στη penicillin (10 ΙU) Ε σε Pen Ε στις υπόλοιπες πενικιλλίνες,κεφαλοσπορίνες,στους συνδυασμούς με αναστολείς Α σε Pen-Ε σε oxa Α στις πενικιλλίνες (amp,amox,azlocillin,carbenicillin,pip,tic) Ε στις ημισυνθετικές,στους συνδυασμούς με αναστολείς,κεφαλοσπορίνες,καρβαπενέμες

24 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ METHICILLIN Ανίχνευση του meca γονιδίου Μοριακή μέθοδος (υβριδισμός,pcr,μικροσυστοιχίες) (Μέθοδος αναφοράς) Συγκολλητινοαντίδραση (PBP2a,MRSA screen test,fda) Φαινοτυπική μέθοδος : διάχυση δίσκων σε άγαρ, με cefoxitin (30 μg) Αντοχή CoNS Διάμετρος ζώνης αναστολής 24mm S.aureus,S.lugdunensis 19 mm

25 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ ΣΤΗ ΜΕΘΙΚΙΛΛΙΝΗ Αντοχή σε όλα τα β-λακταμικά αντιβιοτικά, συνδυασμούς με αναστολείς β- λακταμασών, ιμιπενέμη, αζτρεονάμη

26 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ ΣΤΙΣ ΑΜΙΝΟΓΛΥΚΟΣΙΔΕΣ Έλεγχος όλων των αμινογλυκοσιδών Kirby-Bauer ΑσεGenta Α σε όλες τις αμινογλυκοσίδες ΑσεTobra ΑσεKana,Amika ΑσεKana Α σεamika Μοριακές μέθοδοι

27 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΩΝ ΣΤΑ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ Μέθοδος διάχυσης δίσκων σε άγαρ (Kirby-Bauer) (MH/agar,0,5 MF/24h,35 0 C) Αντοχή Vanco (30μg) 14 mm, ενδιάμεση ευαισθησία (15-16 mm) Teico(30 μg) 10 mm και ενδιάμεση ευαισθησία (11-13 mm) BHI agar-v6 10 μl 0,5MF/24h,35 0 C >1αποιικία αντοχή MIC MICs E-test ή μέθοδο μικροαραιώσεων σε ζωμό ή άγαρ

28 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΩΝ ΣΤΑ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ Γενικευμένες λοιμώξεις Ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους-κινητικότητα χρωστική MIC Vanco,Teico (αν Vanco 4μg/ml πιθανό VRE) Επιβεβαίωση με υβριδισμό (VanA,VanB) E-test (MHA/0,5MF/24h-Vanco,Teico)

29 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ Εντοπισμένες λοιμώξεις (ουρολοιμώξεις, φορεία) Ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους-κινητικότηταχρωστική Kirby-Bauer ή BHI-V6 (>1αποικία πιθανό VRE) Επιβεβαίωση με E-test (MHA/0,5 MF/24h, Vanco, Teico)

30 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ENTEROCOCCUS spp ΣΕ β-λακταμεσ Μηχανισμοί αντοχής Τροποποιημένη συγγένεια των PBPs (κυρίως) Α: αμπικιλλίνη και συνδυασμούς των β- λακταμικών με ανστολείς Σπάνια: παραγωγή β-λακταμάσης (δίσκος νιτροσεφίνης) Α: μόνο στην αμπικιλλίνη

31 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ ΣΤΑ β-λακταμικα ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ (CLSI 2006, M-100-S16) Oxacillin 1μg Μέθοδος δίσκων Διάμετρος 20 mm ευαίσθητοσεόλαταβλακταμικά Διάμετρος 19mm MIC με E-test ή μέθοδο μικροαραιώσεων Πενικιλλίνη, κεφοταξίμη ή κεφτριαξόνη) Μηχανισμός αντοχής: Τροποποιημένες PBPs

32 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ (CLSI,2006,M100-S16) Πενικιλλίνη Κεφοταξίμη ή κεφτριαξόνη MIC, E-test ή μέθοδος μικροαραιώσεων MIC, E-test ή μέθοδος μικροαραιώσεων Βανκομυκίνη MIC, E-test, μέθοδος μικροαραιώσεων ή διάχυσης δίσκων

33 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ ΣΤΙΣ ΜΑΚΡΟΛΙΔΕΣ Δοκιμασία ανταγωνισμού ερυθρομυκίνης (15μg) και κλινδαμυκίνης (2μg): σε απόσταση 15-20mm σε MH agar (0,5MF/20-24h,C %) (D-test) Ιδιοσυστατικός φαινότυπος (MLSBc): ΑσεErythro, Clinda* Επαγώγιμος (MLSBi): Α στην Erythro και φαινοτυπικά ευαισθησία στην Clinda, D-test (+)* *Τροποποίηση του στόχου δράσης (14μελείς,15μελείς,16μελείς) Τύπος Μ : Α στην Erythro και κανονική άλως γύρω από την Clinda (αντλία εκροής,mef A,μόνο 14μελείς και 15μελείς μακρολίδες)

34 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ H. influenzae ΣΤΑ β-λακταμικα ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ Μέθοδος διάχυσης δίσκων σε άγαρ (HTM,0,5MF/5% CO 2,35 0 C, 16-18h) Δοκιμασία νιτροσεφίνης: + Α σε amp. και Ε σε amox/clav, κεφαλοσπορίνες ισχύει η in vitro ευαισθησία Σε στελέχη BLNAR (υποψία επί μικρών ζωνών αναστολής και σε amox/clav) Α στην amp, amox/clav, pip/taz, tic/clav, κεφαλοσπορίνες 1 ης,2 ης γενιάς Σε μηνιγγίτιδα έλεγχος MIC (E-test, μέθοδος μικροαραιώσεων)

35 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ N. gonorreae ΣΤΑ β-λακταμικα ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ Μέθοδος αραιώσεων αντιβιοτικών σε άγαρ E-test Kirby-bauer MONO ΣΕ ΑΓΑΡ Δοκιμασία νιτροσεφίνης (β-λακταμάση) Στελέχη β-λακταμάση (+) Α: Pen, amp, amox Στελέχη β-λακταμάση (-) έλεγχος στην Pen (χρωμοσωμιακή αντοχή) και τα λοιπά αντιβιοτικά με Kirby-bauer Στελέχη με ενδιάμεση ευαισθησία ελέγχονται με E-test και αποστολή σε κέντρα αναφοράς

36 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ N. meningitidis ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ Kirby-Bauer Pen και Amp μόνο με E-test MIC: E-test και μέθοδος αραιώσεων σε ζωμό και άγαρ Δοκιμασία νιτροσεφίνης (+): Α σεpen, amp, amox (-): Α pen συνεπάγεται Α σε όλα τα β-λακταμικά Ναλιδιξικό οξύ: ανιχνεύει μειωμένη ευαισθησία στις κινολόνες (ως χημειοπροφύλαξη) (30μg,ζώνη αναστολής 26mm ή MIC 8μg)

37 (Am. JMed 2006;119: ) ΚΑΤΑΤΑΞΗ β-λακταμασων ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ Ampler β-λακταμάσες Ομάδες Υδρόλυση Αναστολή από κλαβ.οξύ Ευρέος φάσματος TEM 1,2 SHV-1 Τάξη Pen,Κεφαλοσπ.1 ης γενιάς +++ A OXA + D Εκτεταμένου φάσματος TEM,SHV CTX,CAZ ++++ A CTX-M FEP ++++ A OXA Pen(oxa), Κεφαλοσπ.1 ης,2 η,3ηςς γενιάς, μονομπακτάμη + D PER,BES,GES,IBC,SF O,TLA,VEB Pen(oxa), Κεφαλοσπ.1ης,2 η,3ηςγενιάς, μονομπακτάμη ++++ A AmpC ACC,ACT,CFE,CMX, DHA,FOX,LAT,MIR, MOX Pen, κεφαλοσπορίνες, κεφαμυκίνες, 0 C Καρβαπενεμάσες IMP,VIM,GIM,SMP(μ εταλλοένζυμα) Pen, κεφαλοσπορίνες, κεφαμυκίνες,καρβαπενέμες 0 B KPC-1,KPC-2,KPC-3 Pen, κεφαλοσπορίνες, κεφαμυκίνες, καρβαπενέμες +++ A OXA-23 έως 27,40,48 Pen, κεφαλοσπορίνες, κεφαμυκίνες, καρβαπενέμες + D

38 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ESBL Αρχή της μεθόδου Οι αναστολείς των β-λακταμασών (κλαβουλανικό οξύ) αναστέλλουν τη δράση των ESBL

39

40

41 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ESBL ΣΤΕΛΕΧΩΝ E.coli, K.pneumoniae, K.oxytoca (CLSI M100-S17) Διάμετρος αναστολής (mm) (mg/l) MIC Κεφταζιδίμη (CAZ) 22 1 Κεφοταξίμη (CTX) 27 1 Κεφτριαξόνη (CRO) 25 1 Αζτρεονάμη (ATM) 27 1

42 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ESBL ΣΤΕΛΕΧΩΝ P.mirabilis (CLSI M100-S17) Διάμετρος αναστολής (mm) MIC (mg/l) Κεφταζιδίμη (CAZ) 22 1 Κεφοταξίμη (CTX) 27 1

43 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ESBL Kirby-Bauer Διάμετρος αναστολής Caz ή CΤΧ 5mm από διάμετρο Caz+Cla ή Ctx+Cla Μέθοδος μικροαραιώσεων σε ζωμό MIC Caz ή Ctx 3 αραιώσεις από MIC Caz+Cla ή Ctx+Cla αντίστοιχα Προτυπομένη μέθοδος για E.coli, Klebsiella spp,p.mirabilis (ευαισθησία 98%)

44 ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ESBL(+) Αντοχή:Πενικιλλίνες, Κεφαλοσπορίνες, Αζτρεονάμη (ανεξάρτητα από το αντιβιόγραμμα) Ανάλογα με το αντιβιόγραμμα :Συνδυασμοί αναστολέων, κεφαμυκίνες (cefoxitin), καρβαπενέμες

45

46

47 ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣEΣ Μεταλλοένζυμα MBL (VIM,IMP): υδρόλυση πενικιλλίνες κεφαλοσπορίνες, κεφαμυκίνες, καρβαπενέμες όχι αναστολή από κλαβουλανικό όχι υδρόλυση αζτρεονάμης Ένζυμα τύπου σερίνης (KPC): υδρόλυση πενικιλλίνες, κεφαλοσπορίνες, κεφαμυκίνες, καρβαπενέμες, αζτρεονάμη αναστολή από κλαβουλανικό Ένζυμα τύπου σερίνης (OXA): :υδρόλυση πενικιλλίνες, κεφαλοσπορίνες, κεφαμυκίνες, καρβαπενέμες πτωχή αναστολή από κλαβουλανικό

48 Hodge test Έλεγχος παραγωγής καρβαπενεμάσης

49 ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ MBL Αρχή μεθόδου Το EDTA σε συνδυασμό με καρβαπενέμη αναστέλλει τη δράση της καρβαπενεμάσης

50 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ MBL ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ DDST (Double Disc Synergy Test) Τοποθέτηση δισκίου ιμιπενέμης (IMP 10μg) σε απόσταση 20 mm από κενό δισκίο ή δισκίο ΙΜΡ στο οποίο ενσταλλάζονται 10μl διαλύματος EDTA 0,5 ΜF, ph 8 Στη συνέχεια γίνεται σύγκριση των διαμέτρων αναστολής MBL (+) διαφορά τουλάχιστον 5 mm E-test-MBL IMP και IMP+EDTA στην ίδια ταινία Θετική δοκιμασία: Ο λόγος των MIC,IP/IPI 8 ή διαφορά 3 λογαριθμικές αραιώσεις

51 ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ MBL ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ Αντοχή: Όλα τα β-λακταμικά εκτός της αζτρεονάμης (δίδεται το αποτέλεσμα του αντιβιογράμματος, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι δεν παράγει ESBL) Απαραίτητος ο προσδιορισμός MIC με E- test ή με τη μέθοδο μικροαραιώσεων σε ζωμό της ιμιπενέμης (στελέχη με MIC 16μg/ml δεναπαντούνστηθεραπείαμε ιμιπενέμη )

52 ΠΑΡΑΓΩΓΗ AmpC β-λακταμάσης ΣΕ ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ Υδρόλυση: Πενικιλλίνη, κεφαλοσπορίνες, κεφαμυκίνη Δεναναστέλλονταιαπότοκλαβουλανικόοξύ Αρχή μεθόδου: Το βορονικό οξύ (ΑΡΒ) αναστέλλει την AmpC λακταμάση Κριτήρια διαλογής στελεχών: Αντοχή ή μειωμένη ευαισθησία στη Fox

53 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ AmpC β-λακταμάσης ΣΕ ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ Τοποθέτηση δίσκων Caz ή/και Fox (10 μg) μόνα και με την προσθήκη 10μl διάλυμα APB διαμέτρος αναστολής στο δίσκο με συνδυασμό Fox+APB ή/και Caz+APB Μη προτυπωμένη μέθοδος Όχι οδηγία για την προσαρμογή του αντιβιογράμματος Η cefepime μπορεί να είναι δραστική στα στελέχη εφόσον είναι ESBL-

54 Έλεγχος AmpC κεφαλοσπορινάσηςμε βορονικό οξύ

55 Εντεροβακτηριακά που παράγουν KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase) β-λακταμάση Υδρολύουν όλα τα β-λακταμικά, καρβαπενέμες, αζτρεονάμη Αναστέλλονται από τους αναστολείς β-λακταμασών Ανήκουν στην ομάδα των τάξης Α καρβαπενεμασών (σερίνη στο ενεργό κέντρο) Κυρίως στην K.pneumoniae. P.aeruginosa Υποψία: αντοχή ή μέτρια ευαισθησία στις καρβαπενέμες αντοχή στην ερταπενέμη θετικό Hodge test αρνητικό EDTA test

56 Υποψία παρουσίας KPC ενζύμων Hodge test EDTA test Πιθανό ένζυμο + + Μεταλλοένζυμο (VIM) + - Καρβαπενεμάση KPC τύπου Αρνητικό για καρβαπενεμάση * Επιβεβαίωση με PCR

57 ΑΝΤΟΧΗ P.aeruginosa ΣΤΙΣ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕΣ Μη ενζυμικοί μηχανισμοί: 1.Μειωμένη διαπερατότητα (μειωμένη έκφραση ή απώλεια πορίνης OprD) αντοχή μόνο IMP 2.Υπερέκφραση αντλιών ενεργητικής εκροής αντοχή μόνο MER, κινολόνες,αντιψευδομοναδικές πενικιλλίνες, κεφαλοσπορίνες (συνήθως δεν επηρεάζεται η CAZ, IMP εκτός και αν συνυπάρχει και μειωμένη διαπερατότητα) Ενζυμικοί μηχανισμοί: 1.Παραγωγή καρβαπενεμασών (τάξη Α) 2.Παραγωγή καρβαπενεμασών (τάξη D,Oxa β-λακταμάσες) αντοχή IMP,MER 3.Παραγωγή καρβαπενεμασών (τάξη B) μεταλλο-βλακταμάσες υδρόλυση όλων των β-λακταμικών αντιβιοτικών εκτός ATM

58

59

60

61

62

63 ΑΝΤΟΧΗ A.baumannii ΣΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ Ενδογενής αντοχή: 1.Μειωμένη διαπερατότητα 2.Παραγωγή β-λακταμασών (Χρωμοσωμικές μη επαγώγιμες- AmpC,OXA με δράση καρβαπενεμάσης) 3.Σύστημα αντλίας ενεργητικής αποβολής Επίκτητη αντοχή:οφείλεται σε γονίδια που βρίσκονται σε μεταθετά στοχεία (πλασμίδια,τρανζποζόνια,ιντεγκρόνια) ή σε παραγωγή ενζύμων,τροποποίηση των στόχων δράσης, μειωμένη διαπερατότητα και υπερέκφραση αντλιών ενεργητικής εκροής

64 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ A.baumannii ΣΤΑ β-λακταμικα ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ Ενζυμικοί μηχανισμοί:(kirby-bauer,mic,μοριακές μέθοδοι) 1.Υπερπαραγωγή β-λακταμασών (AmpC,OXA-51) υψηλού επιπέδου αντοχή σε CAZ (AmpC) ή καρβαπενέμες (OXA) 2.Παραγωγή καρβαπενεμασών τάξης Β (Μεταλλο-β-λακταμάσες MBLs).Στην Ελλάδα δεν έχουν βρεθεί 3.Παραγωγή καρβαπενεμασών τάξης D (οξακιλλινάση με σερίνη στο ενεργό κέντρο).αναστέλλονται ελάχιστα από το κλαβουλανικό οξύ και την ταζομπακτάμη Μη ενζυμικοί μηχανισμοί: 1.Απώλεια ή τροποποίηση πορινών ΕΜ αντοχή σε καρβαπενέμες 2.Υπερέκφραση αντλίας ενεργητικής εκροής αντοχή σε καρβαπενέμες και άλλα αντιβιοτικά 3.Τροποποίηση PBP s

65 Hodge test Έλεγχος παραγωγής καρβαπενεμάσης

Αντοχή στα β-λακταμικά. Ευαγγελία Λεμπέση Αν. Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Ν. Παίδων Αθηνών Π. & Α. Κυριακού

Αντοχή στα β-λακταμικά. Ευαγγελία Λεμπέση Αν. Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Ν. Παίδων Αθηνών Π. & Α. Κυριακού Αντοχή στα β-λακταμικά Ευαγγελία Λεμπέση Αν. Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Ν. Παίδων Αθηνών Π. & Α. Κυριακού β-λακταμικά a) Penicillins c) Monobactams Σύνθεση πεπτιδογλυκάνης Μηχανισμοί αντοχής

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά

Μηχανισμοί αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά Μηχανισμοί αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά Λεμπέση Ευαγγελία Αν. Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Ν. Παίδων Αθηνών Π.. & Α. Κυριακού Ταξινόμηση αντιβιοτικών β-λακταμικά Πενικιλλίνες Κεφαλοσπορίνες

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή στις αμινογλυκοσίδες ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αντοχή στις αμινογλυκοσίδες ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αντοχή στις αμινογλυκοσίδες ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αμινογλυκοσίδες Αντιμικροβιακό φάσμα Κλινικές ενδείξεις Αντιμικροβιακό φάσμα αμινογλυκοσιδών: Gram-αρνητικά βακτηρίδια: Gram-θετικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ. Μ. Ορφανίδου Επιμελήτρια Β Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Γ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ. Μ. Ορφανίδου Επιμελήτρια Β Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Γ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ Μ. Ορφανίδου Επιμελήτρια Β Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Απλούστερες οργανικές

Διαβάστε περισσότερα

Η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά. "Ενα σημαντικό άγνωστο πρόβλημα της δημόσιας υγείας

Η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά. Ενα σημαντικό άγνωστο πρόβλημα της δημόσιας υγείας Η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά. "Ενα σημαντικό άγνωστο πρόβλημα της δημόσιας υγείας Αλκιβιάδης Βατόπουλος Καθηγητής Μικροβιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας α προσπαθήσω με απλά λόγια να εξηγήσω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Ανασκόπηση Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Αδαμαντία Λιαπίκου¹, Δήμητρα Mπακάλη¹, Ηλίας Καΐνης¹, Κατερίνα Δημάκου² ¹3 η Πνευμονολογική Κλινική, ²6η Πνευμονολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Επιστημονική Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων ΑΘΗΝΑ 2007 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης

Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 1,1 δισεκατομμύρια άτομα έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε καθαρό νερό. Το 2025 αριθμός των ατόμων θα φθάσει σε 2,7 δισ. Ηνωμένα Έθνη - Περιβαλλοντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΠΑΦΗΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΠΑΦΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΠΑΦΗΣ Α. Σκοπός μέτρησης του δείκτη Ο δείκτης αυτός ανήκει στην κατηγορία των δεικτών επιτήρησης διαδικασιών (process indicator). Αποσκοπεί στην επιτήρηση της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Παρασκευή Κατσαούνου 1, Ανδρέας Ασημάκος 2, Peter J. Barnes 3 1 Λέκτορας Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ (Hellenic Society of Gastroenterology Position Statement on Ulcerative Colitis)

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Κύπρος Η. Νικολαϊδης Aθηνά Π. Σούκα, Χαρά Σκέντου Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Fetal Medicine Foundation, London 2004 Αφιερωμένο στον Ηρόδοτο και στη Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Κουπονιού: 88279408 01 000122. Αφοί Δ. ΑΒΡΑΜΟΥΛΗ Ο.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Γούλας Παναγιώτης. Εργαστήριο Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής

Αρ. Κουπονιού: 88279408 01 000122. Αφοί Δ. ΑΒΡΑΜΟΥΛΗ Ο.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Γούλας Παναγιώτης. Εργαστήριο Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής «Παραγωγή Φέτας και Κεφαλοτυριού από Γάλα Αιγοπροβάτων Χωρίς Παστερίωση για Έλεγχο της Διατηρησιμότητας (χρόνος) της Μικροβιολογικής και της Υγειονομικής Κατάστασης των Τελικών Προϊόντων» Αρ. Κουπονιού:

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Keeping It Green While Keeping It Clean

Keeping It Green While Keeping It Clean Green Decontamination Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Επαγγελματικής Απορρύπανσης και Εξυγίανσης. Keeping It Green While Keeping It Clean Surface Decontamination Method ModuleΤΜ2000 Σύστημα Απορρύπανσης Υφασμάτινων

Διαβάστε περισσότερα

Biohe enika. προγεννητικός έλεγχος. Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Biohe enika. προγεννητικός έλεγχος. Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Biohe enika ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ προγεννητικός έλεγχος Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής Η γέννηση ενός υγιούς παιδιού αποτελεί όνειρο και επιδίωξη κάθε νέου ζευγαριού. Η ιατρική σήμερα διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Ενότητα 2: Μικροβιολογικά Θρεπτικά Υποστρώματα, 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Ευστάθιος Ζ. Πανάγου Πασχαλίτσα Τρυφινοπούλου Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Νίκος Καρατζάς Κεφάλαιο: Θεωρία Αποσυμπίεσης Μέρος 1 ο Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Κείμενο: Νίκος Καρατζάς Φωτογραφίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ Ερευνητική ομάδα Πολυτεχνείου Κρήτης Ερευνητική μονάδα «Τεχνολογίες Διαχείρισης Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Αποβλήτων και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού.

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. ιάλεξη 6 η Ύλη έκτου µαθήµατος Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων - Χ Εισαγωγή Η τεχνική του φθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

11. ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

11. ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 11. ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Όσο ο αριθμός και η τοξικότητα των βακτηριδίων αυξάνονται στην περιοχή του χειρουργικού τραύματος, τόσο αυξάνει ο κίνδυνος της

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Σκυροδέματος, Προστασία Διαχείριση Διάβρωσης σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΕΣΣΑΝΟΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΕΣΣΑΝΟΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επίδραση της λιποπε ριεκτικότητας του γάλακτος και της προσθήκηςς

Διαβάστε περισσότερα