ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α"

Transcript

1 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη καθιέρωσης αρχών εταιρικής διακυβέρνησης που αποσκοπούν στην προστασία των επενδυτών, την υιοθέτηση διαφάνειας και έγκαιρης πληροφόρησης, καθώς και την εξασφάλιση επαρκούς ανεξαρτησίας του Διοικητικού Συμβουλίου στη λήψη αποφάσεων, έχει προχωρήσει από τον Αύγουστο του 2004 στην υιοθέτηση και σταδιακή εφαρμογή (όπως αναφέρεται πιο κάτω) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ο Κώδικας ) του Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου ( Χ.Α.Κ ). H Εταιρεία κατατάσσεται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 εφάρμοζε μερικώς τον Κώδικα ως ίσχυε κατά το έτος αναφοράς, παρόλον ότι η εφαρμογή του Κώδικα δεν είναι υποχρεωτική σε εταιρείες των οποίων οι τίτλοι είναι εισηγμένοι στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ. Η στελέχωση των θέσεων Αξιωματούχων και των μελών των Επιτροπών του Κώδικα κατά το 2013 και κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας Έκθεσης, διαμορφώνεται ως ακολούθως: 1. Αξιωματούχος Αναφοράς Παναγιώτης Μαλλής (Μη- Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος). 2. Επιτροπή Διορισμών Η σύνθεση της Επιτροπής είναι: Παναγιώτης Μαλλής (Ανεξάρτητος, Μη-εκτελεστικός Σύμβουλος) Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου (Μη-εκτελεστικός Σύμβουλος) Γιώργος Πυρίσιης (Μη-εκτελεστικός Σύμβουλος) 3. Επιτροπή Ελέγχου Η σύνθεση της Επιτροπής είναι: Παναγιώτης Μαλλής, Πρόεδρος (Ανεξάρτητος, Μη-εκτελεστικός Σύμβουλος) Γιώργος Πυρίσιης, Μέλος (Μη-εκτελεστικός Σύμβουλος) 4. Λειτουργός Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης Ανδρέας Πιρίσιης. 5. Αξιωματούχος Επικοινωνίας ( Investor Liaison Officer) Ανδρέας Πιρίσιης. 1

2 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD Β. ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ Οι Όροι Εντολής κάθε Αξιωματούχου και κάθε Επιτροπής, που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι οι ακόλουθοι: Β.1. Όροι Εντολής του Αξιωματούχου Αναφοράς Ο Αξιωματούχος Αναφοράς επιλαμβάνεται των ανησυχιών και των προβλημάτων των μετόχων που αναφύονται στη σχέση τους με την Εταιρεία και δεν έχουν επιλυθεί με άλλες διαδικασίες επικοινωνίας. Β.2. Όροι Εντολής της Επιτροπής Διορισμών Η επιτροπή διορισμών συστάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 26 Απριλίου 2012 με τους ακόλουθους όρους εντολής: 2.1. Σκοπός της Επιτροπής είναι να βοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο στην ανεύρεση προσοντούχων προσώπων για διορισμό ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην ανασκόπηση και καθορισμό της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Να κατευθύνει την έρευνα για εύρεση προσοντούχων προσώπων για να γίνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να επιλέγει υποψήφιους διοικητικούς συμβούλους για να προταθούν προς τους μετόχους για αποδοχή κατά την ετήσια γενική συνέλευση. Η Επιτροπή θα επιλέγει ως υποψήφιους διοικητικούς συμβούλους πρόσωπα μεγίστης προσωπικής και επαγγελματικής ακεραιότητας, που θα έχουν επιδείξει ιδιαίτερη ικανότητα και κρίση και που θα είναι οι πλέον ικανοί, σε συνδυασμό με τους άλλους διοικητικούς συμβούλους, ομαδικά, να υπηρετήσουν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων. β. Να ανασκοπεί και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο σε ετήσια βάση τη σύνθεση των επιτροπών και να προτείνει πρόσθετα μέλη των Επιτροπών για πλήρωση κενών θέσεων εφόσον απαιτείται. γ. Να μεταβιβάζει οποιανδήποτε από τις ευθύνες της σε υποεπιτροπές, όπως η ίδια η Επιτροπή θα κρίνει κατάλληλο. δ. Να αναθέτει οποιανδήποτε διερεύνηση για υποψήφιους διοικητικούς συμβούλους και να αναθέτει σε εξωτερικούς συμβούλους όπως η Επιτροπή κρίνει κατάλληλο. Η Επιτροπή θα έχει αποκλειστική εξουσία για την έγκριση της σχετικής αμοιβής και των σχετικών όρων εντολής Η Επιτροπή θα υποβάλλει έκθεση με τυχόν εισηγήσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα καταρτίζει και παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο ετήσια έκθεση για τις ενέργειες και εισηγήσεις της. Η Επιτροπή θα ανασκοπεί τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο την επάρκεια αυτών των όρων εντολής και θα εισηγείται οποιεσδήποτε αλλαγές στο Συμβούλιο για έγκριση. Β.3. Όροι Εντολής της Επιτροπής Ελέγχου 3.1. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι η εποπτεία της ποιότητας και ορθότητας των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, η εξέταση του επαγγελματικού επιπέδου των ελεγκτών, της ελεγκτικής εργασίας και της ανεξαρτησίας τους και η αποτελεσματικότητα των εσωτερικών χρηματοοικονομικών συστημάτων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να έχει εμπειρία στα Λογιστικά ή στα Χρηματοοικονομικά. 3.2 Ο αριθμός των μελών της Επιτροπής καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πλειοψηφία των μελών πρέπει να είναι μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι Τα καθήκοντα και οι ευθύνες της Επιτροπής είναι: α. Επιθεωρεί την έκταση και αποτελεσματικότητα του ελέγχου (its cost-effectiveness) καθώς και την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα των ελεγκτών. β. Παρακολουθεί τη φύση και έκταση ουσιωδών παρεμφερών μη-ελεγκτικών υπηρεσιών που οι ελεγκτές παρέχουν στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της, αποσκοπώντας στην ισορροπία μεταξύ της διατήρησης της αντικειμενικότητας και της προστιθέμενης αξίας από τις υπηρεσίες που προσφέρονται. γ. Υποβάλλει εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με το διορισμό, τον τερματισμό και την αμοιβή των ελεγκτών της Εταιρείας. δ. Επιβλέπει την διαδικασία επιλογής από τον Οικονομικό Διευθυντή των λογιστικών αρχών (Accounting Policies) και λογιστικών υπολογισμών (Accounting Estimates) για τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 2

3 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ε. Υποβάλλει ετήσια αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο που περιλαμβάνει: i. Το ποσό των ελεγκτικών και συμβουλευτικών αμοιβών που πληρώνονται από την Εταιρεία και τις θυγατρικές της στους Ελεγκτές της Εταιρείας. ii. Την ανάθεση στους ελεγκτές ουσιωδών συμβουλευτικών καθηκόντων είτε σύμφωνα με τη σημασία τους για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της, είτε σύμφωνα με το ποσό της σχετικής αμοιβής στ. Συντάσσει, με τη βοήθεια του λειτουργού Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για περίληψη στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας. η. Επιθεωρεί τις συναλλαγές της Εταιρείας ή και των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών που αναφέρονται στην παράγραφο Α.1.2. (ζ) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι γίνονται στα πλαίσια της συνήθους εμπορικής τακτικής (arm s length) Β.4. Όροι Εντολής Λειτουργού Συμμόρφωσης Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης είναι ο αρμόδιος για την εφαρμογή του Κώδικα. Στην άσκηση των καθηκόντων του μπορεί να διαβουλεύεται με τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να συμβουλεύεται τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συμβούλους της Εταιρείας, ανάλογα με την περίπτωση. Οι διοικητικοί σύμβουλοι μπορούν να απευθύνονται στον Λειτουργό Συμμόρφωσης και να βεβαιώνονται ότι βρίσκονται και ενεργούν σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κώδικα. Οι διοικητικοί σύμβουλοι που πληροφορούνται ή που υποψιάζονται ότι έχει εμφανιστεί ή ότι είναι πιθανό να εμφανιστεί παραβίαση του Κώδικα πρέπει αμέσως να ενημερώνουν σχετικά τον Λειτουργό Συμμόρφωσης. Ο λειτουργός συμμόρφωσης συντάσσει, με τη βοήθεια της Επιτροπής Ελέγχου, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για περίληψη στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας. Β.5. Όροι Εντολής Υπεύθυνου Επικοινωνίας Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας θα ενεργεί με σκοπό: α. Να διασφαλίζεται διαρκής ευχερής επικοινωνίας με όλους τους μετόχους. β. Να δίδονται στους μετόχους συνεχώς και έγκαιρα, έγκυρες και ακριβείς πληροφορίες για ουσιώδεις αλλαγές στην Εταιρεία που αφορούν την οικονομική της κατάσταση, την απόδοσή της, τα περιουσιακά της στοιχεία και τη διακυβέρνησή της. γ. Να παροτρύνονται οι μέτοχοι να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις και στις εργασίες τους και να δίνεται σε αυτούς η ευκαιρία να εκφράζουν τις απόψεις τους σε διάφορα θέματα που επηρεάζουν την Εταιρεία. δ. Όπου κρίνεται σκόπιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο, να διοργανώνονται συναντήσεις, ημερίδες, σεμινάρια, διαλέξεις για την επιπλέον ενημέρωση των επενδυτών. ε. Να υπάρχει παρουσία και συμμετοχή της Εταιρείας σε συνεντεύξεις τύπου, συνέδρια και λοιπές δραστηριότητες που τυχόν να διοργανώνει το Χρηματιστήριο στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας θα πρέπει να είναι γνώστης της χρηματοοικονομικής κατάστασης και της στρατηγικής ανάπτυξης της Εταιρείας και ενήμερος των ουσιαστικών εξελίξεων στην Εταιρεία. 3

4 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΜΕΡΟΣ Β Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας βεβαιώνει ότι η Εταιρεία εφάρμοζε μερικώς τον Κώδικα κατά το έτος αναφοράς. Οι αρχές και διατάξεις του Κώδικα που εφαρμόστηκαν κατά το έτος αναφοράς είναι οι ακόλουθες: A.1, A.1.1-A.1.11, A.2, A.2.1,Α.2.2, Α.2.4,A.2.5, A.3, A.3.1-A.3.4, Α.4.1-Α.4.2, A.5, A.5.1-Α.5.2, Β1.4, Β.2.4-Β.2.11, Β.2.14, Β.3.1, Β.3.4- Β.3.5, Γ.1, Γ.1.1-Γ.1.2, Γ.2.1-Γ.2.3,Γ.3-Γ.3.8, Δ.1-Δ.1.4, Δ.2-Δ.2.6. Κατά την διάρκεια του έτους αναφοράς, η Εταιρεία δεν εφάρμοσε τις ακόλουθες αρχές και διατάξεις του Κώδικα: Α.2.3, Α.2.6, Β.1-Β1.3, Β.1.5-Β1.7,Β.2.1-Β.2.3, Β.2.12-Β.2.13, Β.3.2-Β.3.3. Οι πρόνοιες του Κώδικα οι οποίες δεν εφαρμόστηκαν αφορούν κυρίως την λειτουργία των Επιτροπών Διορισμών και Αμοιβών.Η μη εφαρμογή των προνοιών αυτών αποφασίστηκε αφού λήφθηκαν υπόψη οι πιο κάτω παράγοντες: Τα μεγέθη της Εταιρείας σε σχέση με την πρακτικότητα της πλήρους εφαρμογής του Κώδικα Το επιπρόσθετο κόστος σε σχέση με τα αναμενόμενα οφέλη της πλήρους εφαρμογής του Κώδικα. Το Διοικητικό Συμβούλιο έδωσε προτεραιότητα στην εφαρμογή εκείνων των προνοιών οι οποίες έκρινε ότι συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στην διαφάνεια, επικοινωνία και λειτουργικότητα της διοίκησης της Εταιρείας και της σχέσης της με τους μετόχους. Α1. Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το έτος 2013 συνήλθε σε 6 συνεδριάσεις. Ασχολείται, με βάση επίσημο πρόγραμμα, με τα θέματα που περιλαμβάνονται στην Διάταξη Α.1.2. του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τους στόχους και την στρατηγική της Εταιρείας, τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος και άλλα σημαντικά θέματα. Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν πρόσβαση στις συμβουλές και στις υπηρεσίες του Γραμματέα της Εταιρείας που είναι πάντοτε παρών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Όπου κρίνεται αναγκαίο για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων του, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές με έξοδα της Εταιρείας Δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόγραμμα επιμόρφωσης των διοικητικών συμβούλων εντούτοις τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τυγχάνουν κατάλληλης ενημέρωσης από την Εταιρεία για θέματα νομοθεσίας, κανονισμών, εγκυκλίων του ΧΑΚ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των εποπτικών αρχών που σχετίζονται με τους τομείς δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι ασκούν ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση με κύριο γνώμονα τα συμφέροντα της Εταιρείας και κατ επέκταση των μετόχων της. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται συλλογικά και εκτελούνται με εξουσιοδότηση που παρέχεται στον Διευθύνοντα Διοικητικό Σύμβουλο. Καμία κατηγορία μελών δεν διαφοροποιείται ως προς την ευθύνη από κάποια άλλη. Α2. Ισορροπία Διοικητικού Συμβουλίου Σύμφωνα με το άρθρο 72 του καταστατικού της Εταιρείας ο αριθμός των Διοικητικών Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των επτά. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απαρτίζεται από τους ακόλουθους: 1. Αιμίλιος Πυρίσιης (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος) 2. Ανδρέας Πιρίσιης (Εκτελεστικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος) 3. Ανδρέας Φραγκουλλής (Εκτελεστικός Σύμβουλος) 4. Νίνα Πυρίσιη (Εκτελεστικός Σύμβουλος) 5. Γιώργος Πυρίσιης (Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος) 6. Χαράλαμπος Αλεξάνδρου (Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος) 7. Παναγιώτης Μαλλής (Μη-Εκτελεστικός / Ανεξάρτητος Σύμβουλος) 8. Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου (Μη-Εκτελεστικός/Ανεξάρτητος Σύμβουλος) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 4 εκτελεστικούς (περιλαμβανομένων του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου και του Αντιπροέδρου) και 4 μη-εκτελεστικούς συμβούλους ένας εκ των οποίων είναι ανεξάρτητος. 4

5 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD Ο κ. Παναγιώτης Μαλλής θεωρείται ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και έχει βεβαιώσει την ανεξαρτησία του στη βάση των κριτηρίων της διάταξης Α.2.3. του Κώδικα. Ο κ. Μαλλής διορίστηκε ως ανώτερος ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος ο οποίος είναι στην διάθεση των μετόχων για οποιοδήποτε πρόβλημα ή θέμα δεν έχει λυθεί διαμέσου των κανονικών καναλιών επικοινωνίας. Κατά την διάρκεια του έτους δεν υπήρξαν θέματα μεταξύ Μετόχων και Εταιρείας και δεν έγιναν οποιεσδήποτε αναφορές στον Αξιωματούχο Αναφοράς για επίλυση σχετικών ζητημάτων. Οι μη εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία στο αντικείμενο και τις εργασίες της Εταιρείας γενικότερα, όπως επίσης και επαρκείς ικανότητες και ακαδημαϊκά προσόντα που τους επιτρέπουν να ασκούν τα καθήκοντα τους με τρόπο αμερόληπτο και ανεξάρτητο. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συνάδει πλήρως με τις διατάξεις Α.2.1 του Κώδικα αφού πέραν του 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη-εκτελεστικοί σύμβουλοι. Εντούτοις η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συνάδει με την διάταξη Α.2.3 του Κώδικα βάσει της οποίας τουλάχιστον δύο άτομα εκ των μη-εκτελεστικών συμβούλων πρέπει να είναι ανεξάρτητοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει το ενδεχόμενο να διορίσει στο μέλλον δεύτερο ανεξάρτητο Διοικητικό Σύμβουλο ούτως ώστε να επιτευχθεί η σχετική ισορροπία του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει του Κώδικα. Δεν εφαρμόζεται η πρόνοια Α.2.6 του Κώδικα η οποία απαιτεί να υπάρχει σαφής διαχωρισμός των θέσεων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή, αφού ο κ. Αιμίλιος Πυρίσιης είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι το φάσμα δραστηριοτήτων και το μέγεθος της Εταιρείας καθώς και τα δεδομένα της κυπριακής αγοράς, όπου οι διαπροσωπικές σχέσεις μπορεί να επηρεάζουν άμεσα την επιτυχία μιας επιχείρησης, καθιστούν αναγκαία τη διατήρηση της υπάρχουσας διοικητικής δομής και δεν επιβάλλουν τον διαχωρισμό των δύο θέσεων στο παρόν στάδιο. Α3. Παροχή πληροφοριών Η διεύθυνση παρέχει έγκαιρη, έγκυρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση, γραπτώς ή προφορικώς, για όλα τα θέματα τα οποία άλλαξαν ή ενδέχεται να αλλάξουν τις προοπτικές ή την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνονται έγκαιρα και γραπτώς για τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου από το Γραμματέα και έχουν στη διάθεση τους όλα τα σχετικά έγγραφα αναφορικά με τα θέματα που εγείρονται στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου βεβαιώνει ότι όλα τα θέματα στην ημερήσια διάταξη υποστηρίζονται επαρκώς, με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Τηρούνται πρακτικά για όλες τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου στα οποία καταγράφονται πιστά οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Τα πρακτικά είναι στην διάθεση των Διοικητικών Συμβούλων το συντομότερο δυνατό μετά από το πέρας μίας συνεδρίας και οπωσδήποτε πριν από την επόμενη συνεδρία. Μετά την έγκριση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο τα πρακτικά υπογράφονται εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Α4. Διορισμοί στο Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από άτομα ικανά και κατάλληλα, για να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Στον καθορισμό ενός ατόμου ως ικανού και κατάλληλου, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη εκτός από την γνώση και την εμπειρία, την τιμιότητα και το αξιόχρεο του ατόμου. Στις 26 Απριλίου 2012 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συστάθηκε η Επιτροπή Διορισμών προκειμένου να εκφέρει απόψεις στο Διοικητικό Συμβούλιο επί εισηγήσεων για το διορισμό νέων Διοικητικών Συμβούλων. Όλα τα μέλη της Επιτροπής συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου είναι μη-εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι. Οι όροι εντολής της Επιτροπής αναφέρονται στην παράγραφο Β.2. του Μέρους Α της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης. Επιπρόσθετα οι διορισμοί νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης της Εφόρου Ασφαλίσεων. 5

6 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED Βάσει του άρθρου 92 του Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο στο αξίωμα του Διοικητικού Συμβούλου. Σύμβουλος που έχει διορισθεί με τον τρόπο αυτό, θα κατέχει το αξίωμα του Συμβούλου μόνο μέχρι την αμέσως επόμενη ετήσια γενική συνέλευση, οπότε θα δικαιούται σε επανεκλογή αλλά δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό των Συμβούλων που θα αποχωρήσουν εκ περιτροπής κατά τη συνέλευση αυτή. Με βάση το άρθρο 93 του Καταστατικού η Εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα για το οποίο έχει δοθεί ειδική ειδοποίηση σύμφωνα με το Άρθρο 136 του Νόμου, να παύσει οποιοδήποτε Σύμβουλο πριν από την εκπνοή της περιόδου για την οποία κατέχει το αξίωμα του Συμβούλου. Βάσει του άρθρου 94 η Εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα να διορίζει άλλο πρόσωπο στη θέση ενός Συμβούλου που έχει παυθεί δυνάμει του άρθρου 93 του Καταστατικού, και χωρίς επηρεασμό των εξουσιών των Συμβούλων δυνάμει του Κανονισμού 106, η Εταιρεία σε γενική συνέλευση μπορεί να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο στη θέση του Συμβούλου είτε για την πλήρωση θέσης που κενώθηκε έκτακτα είτε ως επιπρόσθετου Συμβούλου. Α5. Επανεκλογή Σύμφωνα με τα άρθρα του Καταστατικού της Εταιρείας σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση το ένα τρίτο του τότε συνολικού αριθμού των Συμβούλων αποχωρεί από το αξίωμα του Συμβούλου. Οι Σύμβουλοι που αποχωρούν κάθε χρόνο είναι αυτοί με τη μακρύτερη θητεία από την ημερομηνία της τελευταίας εκλογής τους. Οι Σύμβουλοι που αποχωρούν, δικαιούνται να επανεκλεγούν. Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Καταστατικού της Εταιρείας, Σύμβουλοι που έχουν διοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αποχωρούν στην αμέσως επόμενη ετήσια γενική συνέλευση. Οι Σύμβουλοι που αποχωρούν, δικαιούνται να επανεκλεγούν. Κατά την τελευταία Ετήσια Γενική Συνέλευση που έγινε στις 12 Ιουνίου 2013 επανεκλέγηκαν οι κ.κ. Ανδρέας Φραγκουλλής, Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου και Γιώργος Πυρίσιης. Στη προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση εξέρχονται οι κ.κ. Αιμίλιος Πυρίσιης, Χαράλαμπος Αλεξάνδρου και Ανδρέας Πιρίσιης οι οποίοι είναι επανεκλέξιμοι. Τα ονόματα των Διοικητικών Συμβούλων που υποβάλλονται για εκλογή ή για επανεκλογή συνοδεύονται από επαρκείς βιογραφικές λεπτομέρειες, προκειμένου οι μέτοχοι να είναι σε θέση να λαμβάνουν ενημερωμένη απόφαση για την εκλογή τους. Αιμίλιος Πυρίσιης (Πρόεδρος) Ο κ. Αιμίλιος Πυρίσιης είναι απόφοιτος του London School of Economics, κάτοχος πτυχίου στο Management Science (First Class honours). Επίσης κατέχει τον τίτλο του Chartered Insurer of the Chartered Insurance Institute του Ηνωμένου Βασιλείου. Κατά καιρούς παρακολούθησε διάφορα σεμινάρια στην Κύπρο σε όλους τους Γενικούς Κλάδους Ασφαλειών. Από το 1987είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΛΑΝΤΙΚ. Ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντα Συμβούλου το Χαράλαμπος Αλεξάνδρου (Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος) O Χαράλαμπος Αλεξάνδρου είναι εκτελεστικός σύμβουλος στη θυγατρική εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Atlantic Securities Ltd. Διετέλεσε για 13 χρόνια Οικονομικός Διευθυντής στην εταιρεία Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Eίναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δημοσίων Εταιρειών και της Εταιρείας Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λίμιτεδ. Ανδρέας Πιρίσιης (Εκτελεστικός Σύμβουλος) Ο κ. Ανδρέας Πιρίσιης είναι κάτοχος πτυχίου πολιτικών επιστημών του Πάντειου Πανεπιστημίου Αθηνών. Διορίστηκε στην Διπλωματική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας από το Υπηρέτησε σαν Πρέσβης της Κύπρου στην Αυστραλία, το Ισραήλ και την Γαλλία. Το 1999 διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών. Μετά την αφυπηρέτηση του από την Διπλωματική Υπηρεσία διορίστηκε Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Atlantic Insurance. 6

7 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED Β1. Αμοιβή Συμβούλων - Διαδικασία Κατά την διάρκεια του έτους 2013 δεν είχαν εφαρμοστεί οι διατάξεις Β.1.1-Β.1.3 και Β.1.5-Β.1.7 του Κώδικα αναφορικά με την σύσταση Επιτροπής Αμοιβών. Β2. Ύψος και σύνθεση των αμοιβών των Συμβούλων-Πολιτική Αμοιβών Κατά την διάρκεια του έτους 2013 δεν είχαν εφαρμοστεί οι διατάξεις Β.2.1-Β.2.3 και Β.2.12 οι οποίες σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Αμοιβών αφού δεν είχε ακόμα συσταθεί η Επιτροπή Αμοιβών. Η πολιτική της Εταιρείας αναφορικά με τις αμοιβές των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων και του άλλου διευθυντικού προσωπικού συνίσταται στον συσχετισμό των αμοιβών με την ατομική επίδοση, τη γενικότερη πρόοδο της Εταιρείας και την ανταγωνιστική σύγκριση σε σχέση με τις αμοιβές σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις ανάλογου μεγέθους. Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει οποιοδήποτε σχέδιο παραχώρησης μετοχών, δικαιωμάτων επιλογής αγοράς μετοχών ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος αγοράς μετοχών προς τους Εκτελεστικούς Συμβούλους. Οι αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων υπό την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 73 (1) του Καταστατικού από τους μετόχους σε Γενική Συνέλευση. Οι αμοιβές των μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων δεν συνδέονται με την κερδοφορία της Εταιρείας ούτε περιλαμβάνουν δικαιώματα επιλογής αγοράς μετοχών. Οι συμβάσεις για εκτελεστικές υπηρεσίες μεταξύ της Εταιρείας και των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται στην σημείωση 32 της Ετήσιας Έκθεσης. Τα συμβόλαια εργοδότησης των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων δεν περιλαμβάνουν πρόνοιες οι οποίες εύλογα μπορεί να θεωρηθούν ως απαγορευτικές στις περιπτώσεις εξαγοράς ή συγχώνευσης της Εταιρείας, ούτε πρόνοιες για επιβάρυνση της Εταιρείας με τυχόν πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν σε Διοικητικούς Συμβούλους. Β3. Γνωστοποίηση Δήλωση αμοιβών βάσει του Παραρτήματος 2 του Κώδικα Οι συνολικές αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2013 παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα: Μισθοί, έξοδα παραστάσεως και εισφορές Κοιν. Ασφαλίσεις και άλλες εισφορές Εισφορές Ταμείου Προνοίας 2013 Σύνολο 2012 Σύνολο Δικαιώματα Εκτελεστικοί σύμβουλοι Αιμίλιος Πυρίσιης Αντρέας Πιρίσιης Ανδρέας Φραγκουλλής Νίνα Πυρίσιη Μη-εκτελεστικοί σύμβουλοι Γιώργος Πυρίσιης Χαράλαμπος Αλεξάνδρου Παναγιώτης Μαλλής Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου

8 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED Οι απολαβές των εκτελεστικών συμβούλων περιλαμβάνουν σταθερό εισόδημα όπως μισθούς και άλλες βραχυπρόθεσμες παροχές, εισφορές (κοινωνικές ασφαλίσεις, ταμείο προνοίας) και έξοδα παραστάσεως. Τα ποσά αυτά δεν περιέχουν μεταβλητό εισόδημα όπως φιλοδώρημα, μετοχές, δικαιώματα κ.λ.π. Μέρος των συνολικών απολαβών των Διοικητικών Συμβούλων αφορά την καταβολή 14 ου μισθού ο οποίος, όπως και για όλο το υπόλοιπο προσωπικό της Εταιρείας, υπολογίζεται με καθορισμένα ποσοστά αναλόγως του καθαρού κέρδους του προηγούμενου οικονομικού έτους. Οι Εκτελεστικοί διοικητικοί σύμβουλοι όπως και όλο το μόνιμο προσωπικό είναι ενταγμένοι στο Ταμείο Προνοίας του Προσωπικού της Εταιρείας. Οι μηνιαίες εισφορές της Εταιρείας ανέρχονται σε 5,75%. Στους εκτελεστικούς σύμβουλους Αιμίλιο Πυρίσιη, Ανδρέα Φραγκουλλή και Νίνα Πυρίσιη παρέχεται η χρήση οχήματος και καλύπτονται τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του. Κατά την διάρκεια του έτους 2013 δεν πληρώθηκαν: οποιεσδήποτε αμοιβές σε Διοικητικούς Συμβούλους υπό μορφή διανομής κερδών και / ή φιλοδωρήματος. οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληρωμές σε Διοικητικούς Συμβούλους για έκτακτες υπηρεσίες οι οποίες ήταν εκτός του σκοπού και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου. οποιεσδήποτε αμοιβές σε πρώην Διοικητικούς Συμβούλους σε συνάρτηση με τον τερματισμό της απασχόλησης τους κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Δεν υπήρξαν κατά το 2013 ούτε υπάρχουν οποιαδήποτε Σχέδια Δικαιωμάτων Επιλογής ή Προαίρεσης σε ισχύ. Η αμοιβή των διοικητικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζεται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Για το 2013 η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για υπηρεσίες σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίστηκε από την Γενική Συνέλευση σε 500 ετησίως. Δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή για συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στα διοικητικά συμβούλια των θυγατρικών της εταιρειών. Δάνεια, εγγυήσεις και προπληρωμές προς κάθε άτομο που υπηρέτησε ως Διοικητικός Σύμβουλος κατά τη διάρκεια του έτους Η Εταιρεία ή θυγατρικές ή συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες δεν έχουν προβεί σε οποιαδήποτε παραχώρηση δανείων και εγγυήσεων σε Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας ή των θυγατρικών ή των συνδεδεμένων εταιρειών της. Ποσά εισπρακτέα από Εταιρείες στις οποίες είναι εμπλεκόμενος Διοικητικός Σύμβουλος ή / και συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο αναφέρονται στην σημείωση 29 των οικονομικών καταστάσεων. Παράρτημα 3 Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας δεν είχαν οποιαδήποτε αμοιβή με μετοχές ή ΔΑΜ (share-based remuneration) που αναφέρεται στο Παράρτημα 3 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και συνεπώς οι σχετικές πρόνοιες δεν έχουν εφαρμογή. Γ1. Οικονομικές εκθέσεις Οι ανακοινώσεις, οι εκθέσεις και οι αναφορές της Εταιρείας, αντανακλούν την αληθινή εικόνα των δεδομένων και των εκτιμήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον ουσιώδη χρόνο. Εκδίδονται ανακοινώσεις όπου θεσμικά απαιτείται και όπου κρίνεται αναγκαίο για την έγκαιρη πληροφόρηση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού. Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει ότι η Εταιρεία προτίθεται να συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα (Going concern) για τους επόμενους δώδεκα μήνες. Γ2. Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει την ευθύνη για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Σύμφωνα με την παράγραφο Γ.2.1 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει ότι επιθεώρησε την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (internal controls) της Εταιρείας καθώς και των διαδικασιών επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές. Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει επίσης ότι δεν έχει περιέλθει εις γνώση του οποιαδήποτε παράβαση των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών. 8

9 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED Λόγω του μεγέθους της Εταιρείας δεν κρίθηκε αναγκαίο να συσταθεί ξεχωριστό Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και η τυχόν ανάγκη δημιουργίας του επανεξετάζεται ετησίως. Η Εταιρεία καθόρισε τον κ. Λουκή Ιωάννου ως υπεύθυνο για την διαχείριση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (internal controls) της Εταιρείας. Η θυγατρική εταιρεία Atlantic Securities Ltd έχει αναθέσει στον εξωτερικό ελεγκτικό οίκο Κυπριανίδης, Νικολάου & Συνεργάτες την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Οι εξωτερικοί σύμβουλοι ετοιμάζουν αναφορές εσωτερικού ελέγχου σε τακτά χρονικά διαστήματα οι οποίες εξετάζονται από την διεύθυνση της Εταιρείας. Οι εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας δεν προσφέρουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στην Εταιρεία ή τις θυγατρικές της. Το μέγεθος των άλλων μη-ελεκτικών /συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρουν οι ελεγκτές προς την Εταιρεία είναι τέτοιο που δεν επηρεάζει την αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία τους. Η Εταιρεία ή θυγατρικές ή συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες δεν έχουν προβεί σε οποιαδήποτε παραχώρηση δανείων και εγγυήσεων σε Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας ή των θυγατρικών ή των συνδεδεμένων εταιρειών της. Ποσά εισπρακτέα από Εταιρείες στις οποίες είναι εμπλεκόμενος Διοικητικός Σύμβουλος ή / και συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο αναφέρονται στην σημείωση 29 των οικονομικών καταστάσεων. Γ3. Επιτροπή Ελέγχου Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προχωρήσει από τον Αύγουστο του 2004 στη δημιουργία Επιτροπής Ελέγχου του Συμβουλίου και έχει εγκρίνει τους όρους εντολής της Επιτροπής οι οποίοι και αναφέρονται στο Μέρος Α, Παράγραφος Β.4 της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης. Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η διασφάλιση των Αρχών περί Οικονομικών Εκθέσεων, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και της τήρησης της αποτελεσματικότητας, ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας των εξωτερικών ελεγκτών, τόσο της Εταιρείας όσο και των θυγατρικών και συνδεδεμένων της εταιρειών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παναγιώτης Μαλλής έχει πολύχρονη εμπειρία στα λογιστικά και χρηματοοικονομικά. Η Επιτροπή αποτελείται από δύο μη-εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους όπως προνοείται από την Διάταξη Γ.3.1 του Κώδικα. Σύμφωνα επίσης με τον Κώδικα η πλειοψηφία των μελών πρέπει να είναι ανεξάρτητοι μη-εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι. Η Εταιρεία θεωρεί ότι πληρεί την Διάταξη του Κώδικα λόγω του ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής ο οποίος και έχει νικώσα ψήφο κατά την λήψη αποφάσεων είναι ανεξάρτητος. Η Επιτροπή Ελέγχου συγκαλείται από τον Πρόεδρο της και συνεδριάζει τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο στις οποίες μεταξύ άλλων εξετάζει τα εξαμηνιαία και ετήσια αποτελέσματα της Εταιρείας πριν την υποβολή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση, εισηγείται το διορισμό ή τερματισμό των υπηρεσιών των εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας, συντάσσει μαζί με το Λειτουργό Συμμόρφωσης την Ετήσια Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και επιθεωρεί τις συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα πρόσωπα έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές γίνονται στα πλαίσια της συνήθους εμπορικής πρακτικής. Η Εταιρεία δεν διαθέτει ακόμα ξεχωριστή Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, η ανάγκη δημιουργίας της όμως επανεξετάζεται ετησίως. Γ4. Λειτουργός Συμμόρφωσης Το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Ανδρέα Πιρίσιη ως Λειτουργό Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Compliance with Code of Corporate Governance Officer) ο οποίος έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρμογής του Κώδικα στους τομείς οι οποίοι έχουν αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να εφαρμόζονται. Δ. Σχέσεις με τους μετόχους Δ.1. Εποικοδομητική χρήση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Για τη σύγκληση και τις εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης τηρήθηκαν οι νομικές και κανονιστικές διατάξεις και οι πρόνοιες του Κώδικα της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ο διαδικαστικός χειρισμός κατά τις γενικές συνελεύσεις επιτρέπει, προκαλεί και στηρίζει τη συμμετοχή των μετόχων στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και στη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Οι μέτοχοι εφοδιάζονται με ικανοποιητικά στοιχεία και παρέχεται επαρκής χρόνος για διερεύνηση και πρόσθετες εξηγήσεις σε σχέση με ζητήματα που αφορούν μη συνήθεις εργασίες στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις ή ζητήματα που αφορούν ημερήσια διάταξη έκτακτης γενικής συνέλευσης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μεριμνά ώστε η ημερήσια διάταξη και γενικά η οργάνωση των Γενικών Συνελεύσεων να μην εξουδετερώνει την ουσιαστική συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Τόσο πριν όσο και μετά το πέρας των εργασιών των γενικών συνελεύσεων παρέχεται ευκαιρία για κατ ιδίαν επικοινωνία και συζήτηση των μετόχων με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους άλλους αξιωματούχους και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. 9

10 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED Δ.2 Ισότιμη μεταχείριση μετόχων Όλο το εγκεκριμένο και όλο το εκδομένο κεφάλαιο είναι διαιρεμένο σε συνήθεις μετοχές οι οποίες απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα ψήφου και δεν υπάρχουν μέτοχοι που κατέχουν οποιουσδήποτε τίτλους που να παρέχουν οποιαδήποτε ειδικά δικαιώματα ελέγχου. Επίσης δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου ή τις προθεσμίες για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου ούτε οποιοιδήποτε περιορισμοί στην μεταβίβαση των τίτλων της Εταιρείας ούτε οποιεσδήποτε συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην Εταιρεία και οι οποίες δύνανται να συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των τίτλων ή / και στα δικαιώματα ψήφου. Η Εταιρεία εφαρμόζει τις ενδεδειγμένες διαδικασίες που προνοούνται από τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και το Καταστατικό της Εταιρείας τόσο πριν όσο και μετά την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων, έτσι ώστε, να διασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση όλων των κατόχων τίτλων και όλων των κατηγοριών τίτλων, συμπεριλαμβανομένων των μειοψηφούντων κατόχων τίτλων. Η Εταιρεία αποστέλλει σε όλους τους μετόχους μέσα στις επιβαλλόμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο προθεσμίες, γραπτή πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση στην οποία περιλαμβάνεται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης. Η ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις γίνεται δια ανατάσεως χειρός εκτός εάν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία οπότε κάθε μέτοχος δικαιούται μιας ψήφου για κάθε μετοχή που κατέχει. Σε περίπτωση ψηφοφορίας δια αντιπροσώπου, απαιτείται η έγκαιρη υποβολή γραπτού πληρεξούσιου από τον νόμιμο κάτοχο των τίτλων. Το σχετικό έντυπο του πληρεξουσίου αποστέλλεται στους μετόχους μαζί με την πρόσκληση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι, εφ όσον αντιπροσωπεύουν επαρκή αριθμό μετοχών (5%), έχουν τη δυνατότητα να εγγράφουν θέματα προς συζήτηση στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον περί Εταιρειών Νόμο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη γνωρίζουν την υποχρέωσή τους, τηρουμένων των συνεχών υποχρεώσεων για άμεση ανακοίνωση, για γνωστοποίηση πληροφοριών προς το Διοικητικό Συμβούλιο και προς τους μετόχους μέσω της ετήσιας έκθεσης και των λογαριασμών της Εταιρείας, σχετικά με οποιοδήποτε ίδιο ουσιαστικό συμφέρον που ενδέχεται να προκύψει από συναλλαγές της Εταιρείας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών που ανακύπτει από την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι πληροφορίες που αφορούν την Εταιρεία παρέχονται δίκαια, έγκαιρα και χωρίς κόστος προς όλους τους μετόχους. Για τον σκοπό αυτό και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μετόχων η Εταιρεία διόρισε τον κ. Ανδρέα Πιρίσιη ως το άτομο επικοινωνίας των μετόχων με την Εταιρεία (Investor Liaison Officer). Η ιστοσελίδα της Εταιρείας παρέχει πληροφόρηση για τις σημαντικές εξελίξεις των εργασιών της Εταιρείας περιλαμβανομένων και των ανακοινώσεων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Οι ανακοινώσεις, οι εκθέσεις και οι αναφορές της Εταιρείας παρέχουν έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες για τις ουσιώδεις αλλαγές που αφορούν το Συγκρότημα και τις επιχειρήσεις που διεξάγει περιλαμβανομένων των ζητημάτων που αφορούν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, τους σκοπούς και τις δραστηριότητες, αν έχουν διαφοροποιηθεί, τους κύριους μετόχους και τα δικαιώματα ψήφου, τους ουσιώδεις προβλέψιμους κινδύνους, τα ουσιώδη ζητήματα που αφορούν τους υπαλλήλους (αναβάθμιση και αναδιάρθρωση του προσωπικού) και τους μετόχους, τη δομή της διακυβέρνησης και τις πολιτικές και τις μη συνήθεις συναλλαγές της Εταιρείας. Λευκωσία 24 Απριλίου

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη καθιέρωσης αρχών εταιρικής διακυβέρνησης που αποσκοπούν στην προστασία των επενδυτών, την υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Όροι Εντολής του Αξιωματούχου Αναφοράς Ο Αξιωματούχος Αναφοράς επιλαμβάνεται των ανησυχιών και των προβλημάτων των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 28 Μαρτίου 2007 1 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α' Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει την 3 η Αναθεωρημένη Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εκδόθηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Μάρτιο 2011 και εφαρμόζει

Διαβάστε περισσότερα

PHIL. ANDREOU PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

PHIL. ANDREOU PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 PHIL. ANDREOU PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 Ι ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) υιοθέτησε το Σεπτέμβριο του 2002 Κώδικα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μικτά ασφάλιστρα ανά κλάδο ασφάλισης '000 25.000 31% 4% 1% 1% c 26% 5% 1% 1% c 50% 20.000 16% 47% 17% 15.000 2013 2012 10.000 5.000-2009 2010 2011 2012 2013 c 22% 18% 5% 2%

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009 EST/ELIZA/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ... 4 Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο... 4 Α.2. Ισορροπία Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επισυνάπτεται Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επισυνάπτεται Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης. 0012/00008800/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επισυνάπτεται Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης. VCW Attachment:

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD. Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005

UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD. Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005 UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005 29 Μαρτίου 2006 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης IΙI. Εταιρική Διακυβέρνηση Α Εισαγωγή Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων ΣΤ Δανεισμός Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Παράρτημα 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 4 η έκδοση (Αναθεωρημένη) Απρίλιος 2014 (ΚΔΠ 379/2014 08/08/2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο Α.2 Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Limited εφαρµόζει τις διατάξεις Α, Γ και του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (ΚΕ ) που αφορούν το ιοικητικό Συµβούλιο, Ευθύνη και Λογιστικό Έλεγχο και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΠΡΟΣ ΑΠΟ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις στην 3 η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης IΙI. Εταιρική Διακυβέρνηση Α Εισαγωγή Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων ΣΤ Δανεισμός Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων, έχει

Διαβάστε περισσότερα

0022/00014079/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD LHH

0022/00014079/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD LHH 0022/00014079/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD Διορισμός πρόσθετου μέλους στην Επιτροπή Διορισμών Ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διορίσει τον διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Καλούνται οι μέτοχοι της ΑΤΛΑΝΤΙΚ Ασφαλιστικής Εταιρείας Δημόσια Λτδ όπως παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 (Αναθεωρημένη)

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 (Αναθεωρημένη) LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 (Αναθεωρημένη) Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μικτά ασφάλιστρα ανά κλάδο ασφάλισης '000 25,000 30% 4% 1% 0% c 48% 31% 4% 1% 1% c 47% 20,000 15,000 17% 2014 16% 2013 10,000 c 5,000-2010 2011 2012 2013 2014 26% 17% 5% 1%

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 11 Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μικτά ασφάλιστρα ανά κλάδο ασφάλισης '000 25.000 29% 4% 1% 1% c 48% 30% 4% 1% 0% c 48% 20.000 15.000 17% 2015 17% 2014 10.000 c 5.000-2011 2012 2013 2014 2015 31% 4% 1% 1%

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2013

Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2013 Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2013 CYTRUSTEES 1 Α Εισαγωγή - Βεβαίωση Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Ltd εφαρµόζει τις διατάξεις Α, Γ και του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (ΚΕ ) που αφορούν το ιοικητικό Συµβούλιο, Ευθύνη και Λογιστικό Έλεγχο και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ

Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ Εγκρίθηκε από το.σ. στις 18/1/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙ Α 0 Εισαγωγή... 3 1 Αποτελεσµατική λειτουργία ιοικητικού Συµβουλίου. 4 2 ικαιώµατα και υποχρεώσεις ιοικητικών Συµβούλων..

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Ltd «Εταιρεία» προχώρησε με ένα σημαντικό βήμα για πληρέστερη εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτονται: Ανακοίνωση Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Τελικά Αποτελέσματα 0054/00002725/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD DEM Attachments: 1. announcement

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED

LOGICOM PUBLIC LIMITED LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Επισυνάπτεται αναθεωρήμενη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Επισυνάπτεται αναθεωρήμενη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 0054/00008520/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Επισυνάπτεται αναθεωρήμενη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD DEM Attachment: 1. Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED. Ι. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

LOGICOM PUBLIC LIMITED. Ι. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Adaminco Secretarial Limited Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/00008888/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης LOGICOM PUBLIC LTD LOG

Adaminco Secretarial Limited Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/00008888/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης LOGICOM PUBLIC LTD LOG 0045/00008888/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης LOGICOM PUBLIC LTD Αναθεώρηση της Έκθεσης για τη Εταιρική Διακυβέρνηση Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία της 25/09/2014 αναθεώρησε την Έκθεση για την

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης επισυνάπτεται η έκθεση ΔΣ περι εταιρικής διακυβέρνσης

Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης επισυνάπτεται η έκθεση ΔΣ περι εταιρικής διακυβέρνσης Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης επισυνάπτεται η έκθεση ΔΣ περι εταιρικής διακυβέρνσης 0054/00015465/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD DEM Attachment: 1. έκθεση ΔΣ περι εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ... 3 1. Ρόλος και αρμοδιότητα του Δ.Σ.... 3... 3... 4 2. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης

Ι. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης 1 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 I II Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης εύτερο Μέρος - Η Εφαρµογή του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης Ι. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Η Υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Γενικές αρχές... 4 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... 4 2. Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%)

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ερ.1:

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ανακοίνωση Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Λευκωσία, 30 Ιουλίου 2014 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οι τέσσερις επιτροπές, Διοίκησης, Ελέγχου, Αμοιβών και Διορισμών υποστηρίζουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι τέσσερις επιτροπές, Διοίκησης, Ελέγχου, Αμοιβών και Διορισμών υποστηρίζουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης MΕΡΟΣ Α Η OPTIONS CASSOULIDES PLC (πρώην Options Cassoulides Public Company Limited) πιστεύει πως η βασική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις αρχές του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Εισαγωγή..2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ. 2 II. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ 4 III. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση 0042/00003088/el Ετήσιο Δελτίο SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, 2012 21 Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα.

Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα. ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Προτεινόμενη τροποποίηση της Νομοθεσίας και των Κανονιστικών Αποφάσεων (ΚΔΠ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009 Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛIΣΤIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛIΜIΤΕΔ

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛIΣΤIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛIΜIΤΕΔ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ ΓIΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και Άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-5 Δήλωση των Μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας 0041/00007045/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ιδρύεται Σύνδεσμος με την ονομασία Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου (ΣΕΣΕΛΚ) ο οποίος στη συνέχεια θα αναφέρεται ως "Σύνδεσμος".

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ Πίνακας Περιεχομένων (αρχή) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης ΙΙ. εύτερο Μέρος - Η Εφαρµογή του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης Ι. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Η Υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» 1.Εισαγωγή Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής «ΚΕΔ») περιλαμβάνει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δεκέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή. 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.. 4 Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία πλέον των προβλέψεων του Νόμου Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες...

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες 1 Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 6 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

K. ATHIENITIS CONTRACTORS - DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

K. ATHIENITIS CONTRACTORS - DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ K. ATHIENITIS CONTRACTORS - DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο...4 2.1. Ρόλος...4 2.2. Αρμοδιότητες...4 2.3. Σύνθεση και Λειτουργία...5 2.3.1. Διαδικασία Ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα