ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Στοιχεία της θέσης της Πολυτεχνικής Σχολής στη χώρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Στοιχεία της θέσης της Πολυτεχνικής Σχολής στη χώρα"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Στοιχεία της θέσης της Πολυτεχνικής Σχολής στη χώρα

2 102 Πέτρου Πατιά B.1 Προπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. Πηγή: Εξέλιξη αριθμού εισακτέων στα πανεπιστήμια τα έτη 1998 έως Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 1 Πολιτικών Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μηχανικών Ηλεκτρ. Μηχ. & Μηχ. Υπολογ Χημικών Μηχανικών Αγρονόμων & Τοπογρ. Μηχαν Μηχαν. Μεταλλείων Μεταλ Ναυπηγ. Μηχαν Γενικό σύνολο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1 Πολιτικών Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μηχανικών Ηλεκτρ. Μηχ. & Μηχ. Υπολογ Χημικών Μηχανικών Αγρονόμων & Τοπογρ. Μηχαν Μηχ. Χωροταξ. & Ανάπτυξης Γενικό σύνολο Πανεπιστήμιο Πάτρας 1 Πολιτικών Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μηχανολ. & Αεροναυπ. Μηχ Ηλεκτρ. Μηχ. & Τεχν. Υπολ Χημικών Μηχανικών Μηχαν. Η/Υ & Πληροφορικής Γενικό σύνολο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 1 Πολιτικών Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ηλεκτρ. Μηχ. & Μηχ. Υπολογ Μηχανικών Περιβάλλοντος Μηχ. Παραγωγής & Διοίκησης Γενικό σύνολο Πολυτεχνείο Κρήτης 1 Μηχ. Παραγωγής & Διοίκησης Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Ηλεκτρον. Μηχ. & Μηχ. Υπολ Μηχανικών Περιβάλλοντος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Γενικό σύνολο

3 Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.: Στατιστικά στοιχεία, διαπιστώσεις, προτάσεις 103 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Μηχαν. Οικονομ. & Διοίκησης Μηχ. Σχεδ. Προϊόντ. & Συστ Γενικό σύνολο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1 Μηχ. Χωρ. Πολ. & Περιφ. Αν Μηχανολ. Μηχαν. Βιομηχανίας Πολιτικών Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μηχ. Η/Υ, Τηλεπικοιν. & Δικτ Γενικό σύνολο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 1 Μηχαν. Διαχείρ. Ενεργ. Πόρ Μηχαν. Πληροφορ. & Τηλεπ Γενικό σύνολο Σύνολα μόνο Πολυτεχνικών Σχολών Αριθμός Δ.Ε.Π. Σύνολο προπτυχ. φοιτητών Σύνολο εισακτέων 2006 Μεταπτυχιακοί φοιτητές Υποψήφιοι διδάκτορες Σύνολο λοιπού ποσωπικού Ε.Μ.Π Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. Πολυτεχνικά τμήματα Πανεπεπιστημίου Πατρών Πολυτεχνικά τμήματα Δ.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνικά τμήματα Πανεπεπιστημίου Αιγαίου Πολυτεχνικά τμήματα Πανεπεπιστ. Θεσσαλίας * 6.212* * 555* 64* 91* 3.180* * 266* 64* * 461* * 46* 3* 94* 1.797* * 176* 24* * αναλογικά με αριθμό εισακτέων

4 104 Πέτρου Πατιά B.2 Προπτυχιακές σπουδές σε Πηγή: Συνάφεια Πολιτικών Μηχανικών Συνάφεια Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Συνάφεια Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών Συνάφεια Μηχανικών τα Ίδρυμα Αρ. εισακτέων έτους 2006 Πολιτικών Έργων Υποδομής Θεσσαλονίκης 100 Πολιτικών Έργων Υποδομής Αθήνας 120 Πολιτικών Έργων Υποδομής Λάρισας 230 Πολιτικών Έργων Υποδομής Πάτρας 220 Πολιτικών Δομικών Έργων 80 Πολιτικών Δομικών Έργων Σερρών 300 Πολιτικών Δομικών Έργων Κρήτης 230 Σύνολο Γραφιστικής Αθήνας 90 Διακοσμητικής Αθήνας 90 Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Αθήνας 55 Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Αθήνας 75 Αρχιτεκτονικής Τοπίου Καβάλας 200 Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων Λάρισας 200 Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων Πάτρας 180 Σύνολο 890 Τοπογραφίας Αθήνας 120 Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας Σερρών 200 Σύνολο 320 Μηχανολογίας Καβάλας 270 Μηχανολογίας Κοζάνης 300 Μηχανολογίας Κρήτης 220 Μηχανολογίας Λάρισας 240 Μηχανολογίας Πάτρας 170 Μηχανολογίας 80 Μηχανολογίας Σερρών 280 Μηχανολογίας Χαλκίδας 250 Ενεργειακής Τεχνολογίας Αθήνας 110 Οχημάτων Θεσσαλονίκης 140 Βιομηχανικού Σχεδιασμού Κοζάνης 290 Σύνολο 2.350

5 Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.: Στατιστικά στοιχεία, διαπιστώσεις, προτάσεις 105 Συνάφεια Μηχανικών Συνάφεια Χημικών Μηχανικών Ηλεκτρολογίας Καβάλας 280 Ηλεκτρολογίας Κοζάνης 290 Ηλεκτρολογίας Κρήτης 240 Ηλεκτρολογίας Λαμίας 300 Ηλεκτρολογίας Λάρισας 230 Ηλεκτρολογίας Πάτρας 190 Ηλεκτρολογίας 80 Ηλεκτρολογίας Χαλκίδας 260 Ηλεκτρονικής Λαμίας 220 Ηλεκτρονικής 80 Ηλεκτρονικής Θεσσαλονίκης 160 Ηλεκτρονικής Κρήτης 210 Αυτοματισμού Θεσσαλονίκης 100 Αυτοματισμού Χαλκίδας 160 Αυτοματισμού 80 Σύνολο Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Καβάλας 250 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης (Κοζάνη) Κοζάνης 240 Σύνολο 490 Διαχρονικός αριθμός εισακτέων στα με συνάφεια τμημάτων Α.Ε.Ι ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ συνάφεια πολιτικών μηχ συνάφεια αρχιτεκτ. μηχ συνάφεια αγρ. τοπογρ. μηχ συνάφεια μηχανολ. μηχ συνάφεια ηλεκτρ. μηχ συνάφεια χημικών μηχ

6 106 Πέτρου Πατιά B.3 Μεταπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. τα Πηγή: Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων για μηχανικούς σε ελληνικά Α.Ε.Ι. Πολιτικών Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Μηχανικών Μηχανικών Βιομηχανίας Ηλεκτρολ. Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχ. Υπολογιστ Ηλεκτρολ. Μηχ. & Τεχνολογίας Υπολογιστών Χημικών Μηχανικών Μηχαν. Χωροτ., Πολεοδ. & Περιφερ. Ανάπτ. 2 2 Γενικό Ναυπηγών Μηχανικών 1 1 Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών 2 2 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 1 1 Μηχανικών Περιβάλλοντος 2 2 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 1 1 Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής 3 3 Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων 1 1 Μηχαν. Πληροφορ. & Επικοινων. Συστημάτων 1 1 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπ. Αθηνών) 1 1 Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης 1 1 Μηχαν. Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων 2 2 Γεωγραφίας 1 1 Περιβάλλοντος 1 1 Χημείας 1 1 Γεωλογίας 1 1 Επιστήμης των Υλικών 1 1 Γεωγραφίας (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) 1 1 Επιστημών της Τέχνης (Πανεπ. Ιωαννίνων) 1 1 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 2 2 Βιομηχ. Διοίκ. & Τεχνολ. (Πανεπ. Πειραιώς) 1 1 Γεωλογ. & Γεωπεριβάλ. (Εθν. & Καποδ. Παν. Αθ.) 1 1 Σύνολο Α.Π.Θ. Ε.Μ.Π. Πολυτ. Κρήτης Παν/μιο Πάτρας Δ.Π.Θ. Παν. Θεσσαλιας Παν/μιο Αιγαίου Παν/μιο Κρήτης Λοιπά Σύνολα

7 Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.: Στατιστικά στοιχεία, διαπιστώσεις, προτάσεις 107 Υφιστάμενα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών για μηχανικούς σε ελληνικά Α.Ε.Ι. Φορέας υλοποίησης Όνομα μεταπτυχιακού προγράμματος Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.) Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.) Προστασία Περιβάλλοντος & Βιώσιμη Ανάπτυξη Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.) Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.) Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων Σχολή Πολιτικών Μηχανικών (Ε.Μ.Π.) Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων Σχολή Πολιτικών Μηχανικών (Ε.Μ.Π.) Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών Πολιτικών Μηχανικών (Δ.Π.Θ.) Γεωτεχνική Μηχανική Πολιτικών Μηχανικών (Δ.Π.Θ.) Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Πολιτικών Μηχανικών (Δ.Π.Θ.) Οργάνωση & Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων Πολιτικών Μηχανικών (Δ.Π.Θ.) Υδραυλική Μηχανική Πολιτικών Μηχανικών (Πανεπ. Πατρών) Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού Πολιτικών Μηχανικών (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ε.Μ.Π.) Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ε.Μ.Π.) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Α.Π.Θ.) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Α.Π.Θ.) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Α.Π.Θ.) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πανεπιστήμιο Πατρών) Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Α.Π.Θ.) Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Ε.Μ.Π.) Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Ε.Μ.Π.) Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Α.Π.Θ.) Εφαρμοσμένη Μηχανική και Προσομοίωση Συστημάτων Προστασία Μνημείων: α. Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων, β. Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης. Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του Χώρου στις κατευθύνσεις: α. Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός, β. Πολεοδομία - Χωροταξία Μουσειολογία Αρχιτεκτονική Τοπίου Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού Αστικός Σχεδιασμός και οι Μετασχηματισμοί της Πόλης Γεωπληροφορική με κατευθύνσεις: 1. Tοπογραφικές εφαρμογές υψηλής ακριβείας, 2. Σύγχρονες γεωδαιτικές εφαρμογές, 3. Διαχείριση φωτογραμμετρικής παραγωγής και τηλεπισκόπησης σε περιβάλλον ΣΓΠ, 4. Yδατικοί πόροι Ειδίκευση στη Γεωπληροφορική Περιβάλλον και Ανάπτυξη Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του χώρου με κατευθύνσεις: 1. Kτηματολόγιο και διαχείριση χωρικών δεδομένων, 2. Xαρτογραφική παραγωγή και γεωγραφική ανάλυση, 3. Οργάνωση και διαχείριση πόρων και έργων ανάπτυξης

8 108 Πέτρου Πατιά Μηχανικών (Ε.Μ.Π.) Μηχανικών Βιομηχανίας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) Μηχανικών (Ε.Μ.Π.) Μηχανικών (Α.Π.Θ.) Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Πολυτ. Κρήτης) Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Α.Π.Θ.) Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Δ.Π.Θ.) Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Πατρών) Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ε.Μ.Π.) Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ε.Μ.Π.) Χημικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.) Σχολή Χημικών Μηχανικών (Ε.Μ.Π.) Σχολή Χημικών Μηχανικών (Ε.Μ.Π.) Χημικών Μηχανικών (Πανεπιστήμιο Πατρών) Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πανεπ. Θεσσαλίας) Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πανεπ. Θεσσαλίας) Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών (Ε.Μ.Π.) Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών (Ε.Μ.Π.) Διοίκηση Επιχειρήσεων-Athens MBA (part-time) Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάλυσης και Σχεδιασμού στη Βιομηχανία Συστήματα Αυτοματισμού µε τις εξής επιμέρους κατευθύνσεις: 1. Συστήµατα Κατασκευών ή Παραγωγής, 2. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου & Ροµποτικής Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων Μ.Δ.Ε. Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών Προηγμένα Συστήματα Η/Υ και Επικοινωνιών με κατευθύνσεις: α. Δικτυακή Υπολογιστική- Ηλεκτρονικό Εμπόριο, β. Νοήμονα Συστήματα, γ. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ήχου και της Εικόνας για την Εκπαίδευση και την Παραγωγή Μ.Δ.Ε. Μηχανικού του τος Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μ.Δ.Ε. τος Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα με κατευθύνσεις: α. Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων, β. Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής Διεργασίες & Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Υπολογιστική Μηχανική με κατευθύνσεις: 1. Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών, 2. Υπολογιστική Μηχανική Στερεών Μ.Δ.Ε. στις περιοχές: 1. Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, 2. Ενέργεια και Περιβάλλον, 3. Φυσικές, Χημικές και Βιοχημικές Διεργασίες, 4. Προσομοίωση, Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Εργασιών Χωρικές Δυναμικές και Αγροτική Χωροταξία (DYNTAR) Χωροταξία, Πολεοδομία & Περιφερειακή Ανάπτυξη Εφαρμοσμένη Μηχανική Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίας και την Οικονομία

9 Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.: Στατιστικά στοιχεία, διαπιστώσεις, προτάσεις 109 Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών (Ε.Μ.Π.) Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών (Ε.Μ.Π.) Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών (Ε.Μ.Π.) Γενικό (Πολυτεχνείο Κρήτης) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Πολυτεχνείο Κρήτης) Μηχανικών Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείο Κρήτης) Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών (Ε.Μ.Π.) Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών (Ε.Μ.Π.) Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Πατρών) Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (Πολυτεχνείο Κρήτης) Ναυπηγών Μηχανικών (Ε.Μ.Π.) Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Πατρών) Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς) Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές Εφαρμοσμένες Επιστήμες και Τεχνολογία Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος Προδιδακτορικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών τος Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπόγειων Έργων Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Μ.Δ.Ε. στους τομείς: α) Επιχειρησιακής Έρευνας, β) Συστημάτων Παραγωγής, γ) Οργάνωσης και Διοίκησης Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα - Κλασική Ομοιοπαθητική Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού Οργάνωση και Διοίκηση Βιο Συστημάτων (1. Logistics, 2. Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος) Περιβάλλοντος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική Μηχανικών Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείο Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική Κρήτης) Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Πατρών) Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων (Πανεπ. Αιγαίου) Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Εικόνων: Θεωρία,Υλοποιήσεις, Εφαρμογές Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιο Προϊόντων και Συστημάτων Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

10 110 Πέτρου Πατιά Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπ. Αθηνών) Γεωγραφίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) Γεωλογίας (Πανεπιστήμιο Πατρών) Χημείας (Πανεπιστήμιο Κρήτης) Επιστήμης των Υλικών (Πανεπ. Πατρών) Επιστήμη των Υλικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπ. Αθηνών) Γεωγραφίας (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) Επιστημών της Τέχνης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών Γεωγραφία & Εφαρµοσµένη Γεωπληροφορική Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου Μ.Δ.Ε στις εξής κατευθύνσεις: 1) Πλαστικές Τέχνες και Επιστήμες της Τέχνης, 2) Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών Ψηφιακές Μορφές Τέχνης Διασφάλιση Ποιότητας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων & Κτιρίων Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής Διαχείριση Τεχνικών Έργων Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφορικά Συστήματα Διαχείριση Αποβλήτων

11 Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.: Στατιστικά στοιχεία, διαπιστώσεις, προτάσεις 111 Β.4 Μεταπτυχιακές σπουδές σε Συνάφεια Πολιτικών Πολιτικών Αγρονόμων τοπογράφων Σερρών Αθήνας Δυτ. Μακεδονίας Αθήνας Πηγή: Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με τμήματα και συμπράξεις άλλων τμημάτων εσωτερικού - εξωτερικού οργάνωσης Πολιτικών Δομικών Έργων Πολιτικών Δομικών Έργων Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Ενεργεικής Τεχνολογίας Μηχανολογίας Μηχανολογίας Μηχανολογίας Μηχανολογίας Μηχανολογίας Ηλεκτρολογίας & Μηχανολογίας Αυτοματισμού Αυτοματισμού Ηλεκτρονικής σύμπραξης Τίτλος πτυχίου Διάρκεια Γλώσσα Kingston University MSc in Structural Design and Construction Management 8 modules & 1 διατριβή Διεξαγωγή μαθημάτων Σύνδεσμος Αγγλική Kingston University MSc in Management in Construction «Διαχείριση & Διοίκηση Κατασκευών» 4ΔΕ Αγγλική htm Γεωλογίας & «Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών 4ΔΕ Ελληνική Γεωπεριβάλλοντος του Καταστροφών» enarximps.htm Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπ. Αθηνών Heriot-Watt University, Master of Science in Energy 2ΔΕ - Edinburgh Scotland html Heriot-Watt της Σκωτίας Master of Science in Energy - Α γ γ λ ι κ ή h t t p : / / w w w. s e a l a b. g r / +Ελληνική greek/frames.html Kingston University MSc Advanced Industrial and 4ΔΕ - part time ikaros. teipir. gr/ Manufacturing Systems, mecheng/meta.htm Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής» Kingston University, Manufacturing: Management and - - h t t p : / / i k a r o s. t e i p i r. g r / Technology mecheng/meta.htm Open University Διοικηση Βιο Επιχειρήσεων 2ΔΕ Ελληνική Diploma.htm Open University Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων 2ΔΕ Ελληνική Diploma.htm UPC (Technical Master of Science ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ 4ΔΕ Αγγλική University of Catalonia) «MECHATRONICS» php?option=content&task =view&id=228 Paisley Μ. Βρετανίας «Πληροφορική Τεχνολογία» (MSc on 4ΔΕ - part time Information Technology) Paisley-Quality Center Master of science in Quality 4ΔΕ Αγγλική part time Μ. Βρετανίας Management School of Engineering & Master of Science Data 4ΔΕ - Design του πανεπιστημίου Communication Systems Brunel

12 112 Πέτρου Πατιά Συνάφεια Θεσ/νίκης Χημικών Καβάλας Χημικών Θεσ/νίκης Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με τμήματα και συμπράξεις άλλων τμημάτων εσωτερικού - εξωτερικού οργάνωσης Αυτοματισμού Ηλεκτρονικής Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού Αυτοματισμού Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Οχημάτων σύμπραξης Τίτλος πτυχίου Διάρκεια Γλώσσα Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρικής Αρχιτεκτόνων Μηχαν. (Π. Θεσσαλίας) Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων του Πανεπ. Αιγαίου & Κλωστοϋφαντουργίας του A. Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική Τεχνολογίες της Πληροφορίας & της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση Π.Μ.Σ. «Επικοινωνίες Δεδομένων (Data Communications)» Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιο Προϊόντων και Συστημάτων Διεξαγωγή μαθημάτων Σύνδεσμος 4ΔΕ Ελληνική metaptyxiaka.php - - pms%20all.htm 4ΔΕ Αγγλική 3ΔΕ Ελληνική gr/gr/index.html default.htm ΕΚΠΑ Χημείας Κατάλυση και Εφαρμογές 4ΔΕ Ελληνική h t t p : / / p e t r o t e c h. t e i k a v. e d u. g r / S e l i d e s / ANAKOINOSEIS/files/pdfs/ Odhgos_Catal_04.pdf Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Περιβάλλον Νέες Τεχνολογίες 4ΔΕ Ελληνική master.htm

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 2012-2013 Επιστημονικός Υπεύθυνος Γκανέτσος Θεόδωρος Καθηγητής Eπιμέλεια Βελαώρα Χρύσα Στέλεχος Γραφείου Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Αριθμός εισακτέων Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 260 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑ Ενημέρωση : Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολογίας

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολογίας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολογίας Λάρισα 24/07/2012 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3303/10-05-2012 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης Μηχανολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ http://sep4u.gr Εισακτέοι και 701 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 180 80 125% 4 ΤΕΙ 105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 210 100 110% 1 773 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 380 190

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις 2014, 90% ΓΕΛ και Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το 2013

Βάσεις 2014, 90% ΓΕΛ και Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το 2013 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 20.759 21.054-295 -1,4% 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 20.364 20.193 171 0,8% 127 233 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-2013

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-2013 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ http://www.mathima.gr ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ A/A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Κ.Α 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (3) 127 2 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 21.054 20.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 21.054 20. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 21.054 20.244 810 4,0% 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΜΑΘΕΙΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΜΑΘΕΙΝ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη... 5 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Αθήνα... 7 Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδα... 13 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα... 16 Ανακαίνισης και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

1ο Πεδίο - Ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών Κ/Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑ 2013-2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 20229

1ο Πεδίο - Ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών Κ/Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑ 2013-2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 20229 1ο Πεδίο - Ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών Κ/Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑ 2013-2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 20229 520 19709 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδες όλων των τμημάτων του μηχανογραφικού

Ιστοσελίδες όλων των τμημάτων του μηχανογραφικού Ιστοσελίδες όλων των τμημάτων του μηχανογραφικού ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ακολούθως θα βρείτε τις ιστοσελίδες όλων των τμημάτων που υπάρχουν στην τριτοβάθμια προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡ ΚΩΔ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Α ΣΧΟΛΗΣ (%) 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4.484 9.507-5.023-52,8%

ΔΙΑΦΟΡ ΚΩΔ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Α ΣΧΟΛΗΣ (%) 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4.484 9.507-5.023-52,8% ΔΙΑΦΟΡ ΚΩΔ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ Α ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4.484 9.507-5.023-52,8% 133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Βάσεων 2013-2012

Σύγκριση Βάσεων 2013-2012 ΚΩΔ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ (2013) ΜΟΡΙΑ (2012) ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡ Α (%) 408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 13.135 6.465 6.670 103,2% 407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 11.321 7.352 3.969

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Κ.Σ. E.Π. ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΕΙ ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ (2014) ΜΟΡΙΑ (2013) ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) 129 1o ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014 10% αποφ 13 2014-2013 90% 2013 90% 2014 ΕΣΠ 2014 ΕΠΑΛ 2014 90% ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ

2014 10% αποφ 13 2014-2013 90% 2013 90% 2014 ΕΣΠ 2014 ΕΠΑΛ 2014 90% ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ 2014 90% 2014-2013 90% 2013 90% 2014 10% αποφ 13 2014 10% αποφ 12 127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 19964-265 20229 20130 13705 9711 129 Αγγλικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 90% 2012. Καλοδήμος Δημ. 1 http://sep4u.gr

ΒΑΣΕΙΣ 90% 2012. Καλοδήμος Δημ. 1 http://sep4u.gr ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΓΕΝ ΚΟΙΝ %(ΓΣ) ΤΡΙ %(ΓΣ) ΠΟΛ %(ΓΣ) ΜΟΥΣ %(ΓΣ) ΔΙΑΦ ΚΚ ΠΟΛ 101 Θεολογίας Αθήνας 11535 10420 90% 11059 96% 9832 85% -639 1 1 102 Φιλοσοφίας Πάτρας 13387 13134 98% 13226 99% 11975 89% 3889 29% -92

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 72 6 209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ), ΕΜΠ 66

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 72 6 209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ), ΕΜΠ 66 1 617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 127 2 297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 122 3 295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ), ΕΚΠΑ 94 4 119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 86 5 337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ),

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις διατάξεις της παρ. 12α του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (Α 210) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του Ν.

5. Τις διατάξεις της παρ. 12α του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (Α 210) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ α.α Διοργανωτές Τίτλος Προγράμματος ΦΕΚ δημοσίευσης Έναρξη Τμήμα Θεολογίας 799/6.0.9 τ.β 99-94 έως ακ.έτος 006-07 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/ νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη: 15 1 8 0 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: ww w. m i n e d u. g o v. g r

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΜΟΡΙΑ (2013) ΜΟΡΙΑ (2012) ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡΑ (%) 408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 13.135 6.465

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Σχέδιο για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Αναντιστοιχία Προγράμματος Σπουδών με Διδακτικό & Εργαστηριακό Προσωπικό, λόγω απουσίας ή ελλιπούς στελέχωσης Χωρική Διασπορά Τμημάτων αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Επιμέλεια: Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής ΤΜΜ ΠΔΜ Συνεργάτης Γραφείου Διασύνδεσης ΠΔΜ 1.

Διαβάστε περισσότερα