ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 13635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./14/10343 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων έτους Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/2010 «Προ στασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/ Α / ), όπως ισχύει και της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012). 2. Το Π.δ. 24/ (ΦΕΚ 20/Α/2015) «Σύσταση και με τονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Συντάγ ματος και του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002, όπως ισχύει. 4. Την απόφαση Υ95/ (ΦΕΚ 299/Β/2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γεώργιο Κατρούγκαλο». 5. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/ (ΦΕΚ 323/Β/ ) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού. 6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/ Τα υπ αριθμ / , 12665/ , 11410/ και 12694/ έγγραφα του Δήμου Νέας Σμύρνης. 8. Το υπ αριθμ. 667/2015/ έγγραφο της Κοι νωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ». 9. Το υπ αριθμ. 3247/ έγγραφο του Δήμου Μυλοποτάμου και το υπ αριθμ. 539/ έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Μυλοποτάμου. 10. Το υπ αριθμ. 383/ έγγραφο της Κοινωφε λούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω. 11. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 12. Το υπ'αριθμ. 368/ έγγραφο του ΝΠΔΔ «ΚΕ ΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής. 13. Το υπ αριθμ.18247/ του Δήμου Χαλκιδέων. 14. Τα υπ αριθμ / και 56494/ έγγραφα του Δήμου Πατρέων. 15. Το υπ αριθμ /3290/ έγγραφο του Δήμου Ιωαννιτών. 16. Το υπ αριθμ. 4378/ έγγραφο του Δήμου Σιθωνίας. 17. Τα υπ αριθμ /1933/ , 16835/1932/ και 16833/1934/ έγγραφα του Δήμου Πειραιά. 18. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Δήμου Ξάνθης. 19. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Δήμου Διονύσου. 20. Το υπ αριθμ. 6986/ έγγραφο του Δήμου Δίου Ολύμπου. 21. Το υπ αριθμ. 1928/ έγγραφο της Περιφέ ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 22. Τα υπ αριθμ. 6000/2/4898 ιγ/ και /6/ 3 λθ'/ του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνο μίας. 23. Το υπ αριθμ. 3779/52024/ έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ λοντος και Ενέργειας. 24. Το υπ αριθμ. Φ.1/69854/Ζ2/ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. 25. Το υπ αριθμ. 2/30510/0004/ έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών. 26. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κα τανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφα σίζουμε: Την κατανομή διακοσίων εξήντα οκτώ (268) συνολικά ατόμων σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφά σεων, ως εξής: Ι. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Ια. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ι.α.α. εκατόν τρία (103) άτομα σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εκτέλεση των υπ αριθμ. 1350/2014 και 1351/2014 αμετάκλητων αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ως ακολούθως:

2 13636 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα 1. ΑΛΒΑΝΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ του Θεοχάρη ΥΕ Εργατών Αποκομιδής Απορριμμάτων 2. ΑΛΙΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου 3. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Ελευθέριου 4. ΑΧΤΥΠΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Κωνσταντίνου 5. ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Διονυσίου 6. ΓΚΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Κωνσταντίνου 7. ΔΡΑΚΟΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη 8. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Νικολάου 9. ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος 10. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου 11. ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευσταθίου 12. ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Σωτηρίου 13. ΚΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου 14. ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Λεωνίδα 15. ΜΑΖΙΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Αντωνίου 16. ΜΑΖΙΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αντωνίου 17. ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Μιχαήλ 18. ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του Ιωάννη 19. ΜΕΣΤΡΟΠΙΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αριστείδη 20. ΜΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Χρυσόστομου 21. ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανάσιου 22. ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Γιάννη 23. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Σάββα 24. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη 25. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Αριστείδη 26. ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαράλαμπου 27. ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου 28. ΣΑΚΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σωτηρίου 29. ΣΑΡΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αργυρίου 30. ΣΚΕΠΑΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ευάγγελου 31. ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου 32. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του Παναγιώτη 33. ΣΤΡΙΓΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Γεράσιμου 34. ΤΕΛΖΑΝΟΒ ΣΕΡΓΚΕΪ του Αμίτ 35. ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σάββα 36. ΤΣΙΑΒΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Θεόδωρου 37. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Εμμανουήλ 38. ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου ΥΕ Οδοκαθαριστών 39. ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Εμμανουήλ 40. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου 41. ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Κωνσταντίνου 42. ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικόλαου 43. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη 44. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του Ιωάννη 45. ΔΑΛΑΜΑΝΓΚΟΣ ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ του Ελευθέριου 46. ΚΑΚΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Σωτηρίου 47. ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Μιχαήλ Νικόλαου 48. ΚΑΡΑΒΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Κλεομένη 49. ΚΛΗΜΑΝΤΗΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Απόστολου 50. ΚΟΚΚΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου Τρύφωνα 51. ΚΟΚΟΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ του Ευάγγελου

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΛΑΓΓΙΔΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ του Παναγιώτη 53. ΛΑΪΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου 54. ΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Σωτηρίου 55. ΜΕΡΤΣΙΕΚΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΕΝΑΤΟ ΜΠΕΡΝΑΤΟ του Φράνσις Λώρενς 56. ΜΗΛΙΩΝΗ ΟΛΓΑ του Γεώργιου 57. ΜΙΣΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του Νικόλαου 58. ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου 59. ΜΟΡΟΧΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικόλαου 60. ΜΠΕΛΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟ του Νέτσο 61. ΜΠΟΛΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Πέτρου 62. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη 63. ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Φώτιου 64. ΠΑΔΙΑΤΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του Γεώργιου 65. ΠΟΛΥΖΟΥ (νυν ΜΠΑΚΟΥΡΟΥ) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Γρηγόριου 66. ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Χρήστου 67. ΠΟΠΑ ΝΙΚΗ του Αγγέλου 68. ΠΟΥΛΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Θεοφάνη 69. ΡΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Νικόλαου 70. ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΆΝΝΑ του Δημητρίου 71. ΣΚΕΝΔΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αλέξανδρου 72. ΣΟΦΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου 73. ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου 74. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Χρήστου 75. ΣΤΑΧΤΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Βασιλείου 76. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ POYΘ του Ιωάννη 77. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Γεωργίου 78. ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Αθανασίου 79. ΤΣΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Θωμά 80. ΤΣΙΜΟΥΡΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Δημητρίου 81. ΤΣΟΓΚΑ ΛΥΔΙΑ του Γεωργίου 82. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Θεοφάνη 83. ΧΑΛΔΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου 84. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ του Χαραλάμπους 85. ΓΚΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Παναγιώτη ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων 86. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου 87. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Λουκά 88. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αργυρίου 89. ΜΕΡΑΣΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Στέφανου 90. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Κλεάνθη 91. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Διονυσίου 92. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Κωνσταντίνου 93. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Σπυρίδωνος 94. ΒΑΡΥΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ιωάννη ΔΕ Οδηγών Containers 95. ΒΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αλέξιου 96. ΕΡΜΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Λάζαρου 97. ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ανδρέα 98. ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου 99. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Δημητρίου 100. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του Οδυσσέα 101. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου 102. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του Γεωργίου 103. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου

4 13638 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ι.α.β. επτά (7) άτομα σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορί στου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγω γής, σε εκτέλεση της υπ'αριθμ. 1824/2014 αμετάκλητης απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ως εξής: α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα 1. ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΙΚΑΡΟΣ του Ευαγγέλου 2. ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Αναστασίου 3. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου 4. ΧΟΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Κων/νου 5. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Αριστείδη 6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Αντωνίου 7. ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ιβ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ «ΙΡΙΣ» ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Καθηγητών Μουσικής, με μειωμένο ωράριο απασχό λησης, σε εκτέλεση της υπ'αριθμ. 504/2010 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Ιγ. ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΑΛΛΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ του Χαραλάμπους σε θέση κλά δου ΠΕ Τοπογράφου Μηχανικού σε εκτέλεση της υπ'α ριθμ.157/2014 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων. ΚΟΥΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου, σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Υδρονομέα Υδραυλικού στην Δ.Ε.Υ.Α. Μυλοποτά μου, σε εκτέλεση της υπ'αριθμ. 130/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης και της υπ'αριθμ. 38/2013 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφε τείου Κρήτης. Ιδ. ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙ ΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, σε θέση ιδιωτικού δι καίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, σε εκτέλεση της υπ'αριθμ. 458/2009 απόφασης του Μο νομελούς Πρωτοδικείου Κω και της υπ' αριθμ. 6/2015 Εφετείου Δωδεκανήσου. Ιε. ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Δημητρίου, σε θέση ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Εργα τών Καθαριότητας, σε εκτέλεση της υπ'αριθμ. 1930/2014 αμετάκλητης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Ι.στ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Λάμπρου, σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Διοι κητικού, σε εκτέλεση της υπ'αριθμ. 269/2014 αμετάκλη της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Ι.ζ. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, σε θέση ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών. ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών. ΚΑΚΟΚΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότη τας σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 153/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας και της υπ' αριθμ. 87/2014 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ευβοίας. Ι.η. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του Αθανασίου, σε θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 4592/2014 αμετάκλητης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και κατ'εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 70 του Ν. 4257/2014 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου, επα ναφορά σε θέση κλάδου ΥΕ Φυλάκων, σε εκτέλεση της υπ'αριθμ. 2472/2011 απόφασης του Συμβουλίου της Επι κρατείας. Ι.θ. ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αθανασίου, σε θέση ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Εργα τών Καθαριότητας, σε εκτέλεση της υπ'αριθμ. 170/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας και της υπ'αριθμ. 18/2014 αμετάκλητης απόφασης του Μο νομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας. 1.1 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΕΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Δημητρίου, σε θέση κλάδου TE Πληροφορικής, σε εκτέλεση της υπ'αριθμ. 190/2014 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιω αννίνων. Ι.ι. ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΡΕΒΕΝΙΚΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αλεξάνδρου, σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότη τας ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου, σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 20/2012 αμετάκλητης απόφασης του Μονο μελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής. l.ιß. ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΣΟΥΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου, σε θέση ιδιωτι κού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, σε εκτέλεση της υπ'αριθμ. 240/2014 αμετάκλητης από φασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς. ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου, σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, σε εκτέλεση της υπ'αριθμ. 1563/2014 αμε τάκλητης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Βασιλείου, σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 1623/2014 αμετάκλητης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς. Ι. ιγ. ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΕΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Εμμανουήλ, σε θέση κλά δου ΥΕ Εργατών Οικοδόμων, σε εκτέλεση της υπ'αριθμ. 226/2010 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφε τείου Κομοτηνής. ΠΟΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΠΕΓΚΟΥΛΗΣ του θεοφύλακτου, σε θέση κλάδου ΥΕ Εργατών (Εργατών Φυλάκων Νεκροτα

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φείων), σε εκτέλεση της υπ'αριθμ. 416/2014 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής. Ι.ιδ. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εκατόν Δεκαεννέα (119) άτομα σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 271/2014 αμετάκλητης απόφασης του Μονομελούς Πρω τοδικείου Αθηνών, ως εξής: ΔΕ Διοικητικού Μερικής Απασχόλησης) 1. ΚΟΛΟΒΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ του Θεοδώρου 2. ΤΣΟΜΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Κίμωνα 3. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ευαγγέλου ΔΕ Οδηγών 1. ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Χρήστου 2. ΓΚΙΡΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου 3. ΔΕΝΑΞΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Γρηγορίου 4. ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Μιχαήλ Ταξιάρχη 5. ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου 6. ΖΕΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου 7. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Δημητρίου 8. ΚΟΚΚΙΝΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Ιωάννη 9. ΚΟΥΡΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Σωτηρίου 10. ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ του Κωνσταντίνου 11. ΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αναστασίου 12. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου 13. ΣΑΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παντελεήμονα 14. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου 15. ΦΑΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου 16. ΦΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοδώρου 17. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ελευθερίου ΔΕ Οδηγών Πυροσβεστικού Οχήματος 1. ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου ΔΕ Οδηγών (Μερικής απασχόλησης) 1. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Νικολάου ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1. ΒΛΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Χρήστου 2. ΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Δημητρίου 3. ΣΑΡΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου YE Εργατών Καθαριότητας 1. ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου 2. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Δημητράγγελου 3. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Αλεξάνδρου 4. ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΕΦ ΝΤΙΜΙΤΑΡ του Μπορίς 5. ΒΟΥΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Καρατζά 6. ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ευαγγέλου 7. ΒΟΥΤΣΑΣ ΤΖΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου 8. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασίλειου 9. ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Θωμά 10. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου 11. ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Σπυρίδωνα 12. ΓΙΟΥΤΣΙΤΑ ΝΤΟΡΕΛ του Αουρέλ 13. ΓΡΙΤΖΑΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ του Αναστασίου 14. ΔΑΔΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του Ανάργυρου 15 ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Διονυσίου 16. ΕΓΚΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αναστασίου 17. ΕΛΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημοσθένη 18. ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου 19. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Αναστασίου 20. ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γεράσιμου 21. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου 22. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου 23. ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΛΕΝΗ του Στυλιανού 24. ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Αλεξάνδρου 25. ΚΑΠΝΟΡΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου 26. ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αναστασίου 27. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Αντωνίου 28. ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του Ηλία 29. ΚΑΤΕΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Αναστασίου 30. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΩΜΑΣ του Βασιλείου 31. ΚΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου 32. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γεωργίου 33. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του Δημητρίου 34. ΚΟΛΙΑΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Παντολέων 35. ΚΟΡΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Στυλιανού 36. ΚΟΥΤΙΑΝΙΔΗΣ ΟΕΟΧΑΡΗΣ του Χρήστου 37. ΚΟΥΤΡΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σωτηρίου 38. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Αλεξίου 39. ΚΩΒΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη 40. ΛΑΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Σταύρου 41. ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ του Γεωργίου 42. ΜΑΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου 43. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΒΑΖΑΙΟΣ του Χαραλάμπους 44. ΜΑΡΓΩΝΗ ΣΟΦΙΑ του Ευαγγέλου 45. ΜΗΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Βασιλείου 46. ΜΙΜΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ 47. ΜΙΜΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Εμμανουήλ 48. ΜΠΑΡΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του Γεωργίου 49. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βελισσάριου 50. ΜΠΕΡΜΠΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μηνά 51. ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη 52. ΝΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου 53. ΝΤΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ιωάννη 54. ΝΤΙΣΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου 55. ΝΤΟΥΝΗ ΑΝΘΗ του Νικολάου 56. ΠΑΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ 57. ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Λεωνίδα 58. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Στέφανου 59. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ιωάννη 60. ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Θαλή

6 13640 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 61. ΠΕΡΠΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου 62. ΠΟΘΗΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου 63. ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αποστόλου 64. ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου 65. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ηλία 66. ΣΑΡΚΙΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Παναγιώτη 67. ΣΕΡΑΣΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ του Γεωργίου 68. ΣΚΟΥΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικολάου 69. ΣΛΑΒΤΣΕΒ ΜΙΛΚΟ του Ντιμιτρόβ 70. ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου 71. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Σταματίου 72. ΤΖΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου 73. ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη 74. ΤΡΟΥΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αναστασίου 75. ΤΡΥΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Εμμανουήλ 76. ΤΣΑΚΟΥΜΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Νικολάου 77. ΤΣΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου 78. ΤΣΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου 79. ΤΣΕΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αντωνίου 80. ΤΣΙΜΠΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ του Νικολάου 81. ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΑΔΑΜ του Χρήστου 82. ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεράσιμου 83. ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου 84. ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Λαζάρου 85. ΧΑΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ του Αναστασίου 86. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννη 87. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ του Γεωργίου 88. ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ του Αναστασίου YE Εργατών Δασοπυρόσβεσης 1. ΚΟΥΝΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΕΝΑΡΔΟΣ του Θεοφάνη YE Εργατών Κοιμητηρίου 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του Αλεξάνδρου YE Εργατών Πρασίνου 1. ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου ΥΕ Εργατών Ύδρευσης 1. ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αλεξάνδρου 2. ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη 3. ΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Φωτίου Εννέα (9) άτομα σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορί στου χρόνου σε εκτέλεση της υπ'αριθμ. 3221/2014 αμε τάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ως εξής: 1. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Εμμανουήλ, σε θέση ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού 2. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου σε θέση ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού 3. ΖΗΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ του Βασιλείου σε θέση ειδικό τητας ΔΕ Διοικητικού 4. ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Διονυσίου, σε θέση ειδικότητας ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 5. ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννη, σε θέση ειδικότητας ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 6. ΖΗΚΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ του Ανδρέα, σε θέση ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 7. ΤΟΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη, σε θέση ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 8. ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θαλή, σε θέση ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 9. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη, σε θέση ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ύδρευσης Ι.ε. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΩΣΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Γεωργίου, σε θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 1833/2009 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 70 του Ν. 4257/2014 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013. Ι.στ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ζήση σε θέση κλάδου TE Τεχνολόγων Γεωπονίας, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 3869/2014 αμετάκλητης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. Ι.η. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Χρήστου σε θέση Αξιωματικού Ειδικών Καθηκόντων, κατηγορίας «Υγειο νομικοί», ειδικότητα «Ψυχολόγοι», σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 1954/2014 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητι κού Εφετείου Αθηνών. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αριστείδη, σε θέση Αξιωματικού Ειδικών Καθηκόντων, κατηγορίας «Υγειονομικοί», ειδικότητα «Παθολόγοι Γενικής Ιατρικής, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 1608/2014 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Επαναφορά στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας του πρώην Αστυφύλακα ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του Δημητρίου και των πρώην Συνοριακών Φυλάκων ΤΖΕΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολάου και ΤΣΟΥΠΗ ΝΙΚΟΛΟΥ του Χρήστου κατόπιν της υπ αριθμ. 177/2014 απόφασης του Δευτεροβάθμιου (Ομοειδούς) Πειθαρχικού Συμβου λίου Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων, Αστυφυλάκων Αθηνών η οποία εκδόθηκε σε εκτέλεση της υπ'αριθμ. 236/2013 αμετάκλητης απόφασης του Τριμελούς Εφε τείου Κακουργημάτων Ιωαννίνων. II. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΕΛΙΝΑ του Φωτίου, σε θέση εργασί ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 18/2007 απόφα σης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της υπ αριθμ. 5449/2014 αμετάκλητης απόφασης του Εφετείου Αθηνών, στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας. III. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥ ΜΑΤΩΝ ΚΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, σε θέση Εκπαιδευτικού Προσωπι κού (Ε.Π.) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Τεχνολογικών

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εφαρμογών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 6/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς. V. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Παντελεήμονα, σε θέση κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 1360/2005 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθη νών και της υπ αριθμ. 2976/2014 αμετάκλητης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 4 Ιουνίου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

8 13642 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 549 4 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2007 14 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελμα τικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 272 21 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 494 1 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωριαίας αντιμισθίας Επιμορφωτών της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 805 26 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 13302/23 10 2013 πράξη του Πρύτανη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 15 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Εξωτε ρικών περί «συγκρότησης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1199 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2928 30 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επένδυσης, αρμόδιας υπηρεσίας και δικαιολογητικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 126 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα