15,99 23,99 ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ ΚΗΠΟ! Για αγορές άνω των Άτοκες δόσεις. από. από ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15,99 23,99 ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ ΚΗΠΟ! Για αγορές άνω των 100 6 Άτοκες δόσεις. από. από ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ"

Transcript

1 ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Γι γορές άνω των Άτοκες δόεις με πιτωτική κάρτ ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ ΚΗΠΟ! Κρέκλες πό 15,99 πό 23,99 Ιχύει πό 24/03 έως 28/04/12

2 Κλώς ήρθτε τη μονδική εμπειρί υ ς προφέρει η LEROY MERLIN! Εδώ θ βρείτε προϊόντ κι υπηρείες πό το Α έως το Ω, θ πάρετε υμβουλές κι ιδέες πό εξειδικευμένο προωπικό κι όλ υτά τις χμηλότερες τιμές της γοράς. Δομικά Δομικά υλικά υλικά Ξυλεί Ξυλεί Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Φωτιτικά Φωτιτικά Υπηρείες Υπηρείες τοθέτηης τοθέτηης γυψονίδς, γυψονίδς, πέτρς πέτρς κι κι υλότουβλου, υλότουβλου, τεγάνωης τεγάνωης κι κι μόνωης μόνωης κι κι δυντότητ δυντότητ υνρμολόγηης υνρμολόγηηςψητριάς ψητριάςκι κιτζκιού. τζκιού. Κοπή Κοπή ξύλου, ξύλου, γυλιού γυλιού κι κι κθρέφτη κθρέφτη τ τ μέτρ μέτρ υ υ εείς εείς θέλετε. θέλετε. Κοπή Κοπή κλωδίων κλωδίων με με το το μέτρο μέτρο κι κι υπηρείες υπηρείες τοθέτηης τοθέτηης κι κι υντήρηης υντήρηης air air condition. condition. Εξειδικευμένο Εξειδικευμένο προωπικό προωπικό άς άς προτείνει προτείνει λύεις λύεις γι γι τον τον φωτιμό. φωτιμό. Εργλεί Εργλεί Πλκίδι Πλκίδι Είδη Είδη υγιεινής υγιεινής Είδη Είδη κήυ κήυ Διοργάνωη Διοργάνωη επιδείξεων επιδείξεων λειτουργίς λειτουργίς εργλείων εργλείων κι κι μηχνημάτων. μηχνημάτων. Υπηρείες Υπηρείες τοθέτηης τοθέτηης πλκιδίων πλκιδίων κι κι διοργάνωη διοργάνωη επιδείξεων επιδείξεων τοθέτηης. τοθέτηης. Υπηρείες Υπηρείες τοθέτηης τοθέτηης WC, WC, επίπλου επίπλου μπάνιου, μπάνιου, κμπίνς κμπίνς ντους, ντους, μπτρίς μπτρίς μπάνιου μπάνιου κι κι ηλικού ηλικού θερμοίφων. θερμοίφων. Έμπειροι Έμπειροι γεωπόνοι γεωπόνοι είνι είνι τη τη διάθεή διάθεή ς ς γι γι ν ν κλύψουν κλύψουν οιδήτε οιδήτε ρί ρί κι κι νάγκη νάγκη ς. ς. Δάπεδ Δάπεδ Χρώμτ Χρώμτ Κιγκλερί Κιγκλερί Δικόμηη Δικόμηη Υπηρείες Υπηρείες τοθέτηης τοθέτηης δπέδων. δπέδων. Φέρτε Φέρτε μς μς το το δείγμ δείγμ χρώμτος χρώμτος υ υ επιθυμείτε επιθυμείτε κι κι θ θ το το φτιάξουμε φτιάξουμε τον τον υλογιτή υλογιτή νάμειξης νάμειξης χρωμάτων. χρωμάτων. Κοπή Κοπή χοινιών χοινιών κι κι λυίδς λυίδς με με το το μέτρο. μέτρο. Κοπή Κοπή υφμάτων υφμάτων τις τις διτάεις διτάεις υ υ επιθυμείτε. επιθυμείτε. Τκτοίηη Τκτοίηη Κουζίν Κουζίν Κουζίν Κουζίν τ τ μέτρ μέτρ ς ς μέ μέ πό πό μι μι ευρεί ευρεί επιλογή επιλογή προϊόντων. προϊόντων. Ολοκληρωμένες Ολοκληρωμένες λύεις λύεις πό πό τον τον χεδιμό χεδιμό έως έως τη τη μετφορά μετφορά κι κι την την τοθέτηη τοθέτηη της της κουζίνς κουζίνς το το χώρο χώρο ς. ς. Επιπλέον Επιπλέον υπηρείες υπηρείες nn Συντήρηη Συντήρηη κι κι επικευή επικευή γι γι τ τ προϊόντ προϊόντ υ υ γοράζετε γοράζετε τ τ κττήμτ κττήμτ Leroy Leroy Merlin. Merlin. Επιτροφή των των προϊόντων προϊόντων υ υ δεν δεν ς ς κάνουν, κάνουν, n n Επιτροφή με με επιτροφή επιτροφή χρημάτων, χρημάτων, λλγή λλγή προϊόντος προϊόντος ήή κουπόνι κουπόνι γοράς. γοράς. Υπηρεί πράδοης πράδοης των των γορών γορών το το πίτι. πίτι. n n Υπηρεί Δυντότητ τηλεφωνικής τηλεφωνικής πργγελίς πργγελίς με με n n Δυντότητ πληρωμή πληρωμή μέω μέω τρπεζικής τρπεζικής κτάθεης. κτάθεης. Απευθυνθείτε Απευθυνθείτε το το κτάτημ κτάτημ της της περιοχής περιοχής ς. ς. Βιβλιοπωλείο με με ευρεί ευρεί επιλογή επιλογή περιοδικών περιοδικών κι κι n n Βιβλιοπωλείο βιβλίων βιβλίων γι γι τη τη δικόμηη δικόμηη κι κι διρρύθμιη διρρύθμιη του του πιτιού. πιτιού. Café n Parking n Parking n Aνκύκλωη n Aνκύκλωη n n Café 22 Ειδικευμένο Ειδικευμένο προωπικό προωπικό 50 έντυπ έντυπ οδηγιών οδηγιών & & 56 έντυπ έντυπ κλλιέργεις κλλιέργεις Οι Οι άνθρωι άνθρωι της της LEROY LEROY MERLIN MERLIN ς ς περιμένουν περιμένουν με με λλή λλή όρεξη, όρεξη, νέες νέες ιδέες ιδέες κι κι μέτρητες μέτρητες προτάεις προτάεις κι κι λύεις λύεις ύεις γι γι ν ν διμορφώετε διμορφώετε τον τον ιδνικό ιδνικό ς ς χώρο! χώρο! Βρες τ πάντ! Ντουλάπες Ντουλάπες τ τ μέτρ μέτρ ς, ς, μέ μέ πό πό πληθώρ πληθώρ χεδίων, χεδίων, γι γι εξοικονόμηη εξοικονόμηη κι κι οργάνωη οργάνωη του του χώρου χώρου ς. ς. άθε τ πάντ! Μάθε Υδρυλικά Υδρυλικά-Θέρμνη Θέρμνη Χλιά Χλιά μοκέτες μοκέτες Υπηρείες Υπηρείες τοθέτηης τοθέτηης υδρυλικών υδρυλικών κι κι χέτευης. χέτευης. Μοκέτες Μοκέτες κι κι χλοοτάπητες χλοοτάπητες με με το το μέτρο. μέτρο. Η Η LEROY LEROY MERLIN MERLIN κλύπτει κλύπτει κάθε κάθε ς ς ρί, ρί, μέ μέ πό πό τ τ έντυπ έντυπ υ υ θ θ βρείτε βρείτε τ τ κττήμτά κττήμτά μς μς κι κι το το Πλήρωε λίγ! ΕΓΓΗΥΛΛΟΟΗΤΤΕΕΣΡΡΗΗ ΗΣΣ ΜΗ ΧΧΑΑΜ ΤΙΜΗΣ ΑΤΕΕ ΗΚΑΤ ΒΡΗΚ ΤΟ ΤΟ ΒΡ Α; ΕΡΑ; ΟΤΕΡ ΗΝΟΤ ΦΘ ΦΘΗΝ ΥΜΕΕ ΦΟΥΜ ΡΕΦΟ ΙΣΤΡΕ ΕΠΙΣΤ ΣΑ ΣΑΣΣ ΕΠ ΡΑ ΡΑ ΦΟ ΦΟ ΔΙΑ Η ΔΙΑ ΤΗ ΤΗ x2! * Γι Γι προϊόντ προϊόντ H H ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ με ΧΑΜΗ με τη τη χμηλότερη χμηλότερη ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ τιμή τιμή την την κτηγορί κτηγορί τους τους THΣ THΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Γι Γι προϊόντ προϊόντ με με την την κλύτερη κλύτερη ΚΑΛΥΤΕΡΗΣΧΕΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣΧΕΣΗ χέη χέη ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΤΙΜΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΤΙΜΗΣ ιότητς ιότητς--τιμής τιμής Ανζητήτε Ανζητήτε το το φυλλάδιο φυλλάδιο κι κι τ τ κττήμτά κττήμτά μς μς τ τ προϊόντ προϊόντ με με τη τη χετική χετική ήμνη. ήμνη. Γι Γι προϊόντ προϊόντ ε ε μονδικές μονδικές τιμές τιμές γι γι υγκεκριμένη υγκεκριμένη χρονική χρονική περίοδο περίοδο Γι γορές άνω των Άτοκες δόεις κάρτ πιτωτική κάρτ με με πιτωτική *Ιχύουν όροι κι προϋθέεις (www.leroymerlin.gr) 15 κλειτικές μάρκες τ LEROY MERLIN Oικοεπιλογές Oικοεπιλογές Προμηθευτείτε Προμηθευτείτε πό πό το το κτάτημά κτάτημά μς μς τις τις νέες νέες επνχρηιμοιούμενες επνχρηιμοιούμενες κούλες κούλες Leroy Leroy Merlin Merlin υ υ έβοντι έβοντι το το περιβάλλον. περιβάλλον. ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Σε Σε υτό υτό το το φυλλάδιο φυλλάδιο θ θ βρείτε: βρείτε: Φυτά Φυτά κι κι υντήρηη υντήρηη κήυ κήυ Ευκολί, Ευκολί, τελεμτικότητ, τελεμτικότητ, εβμός εβμός το το περιβάλλον. περιβάλλον. Προιόντ Προιόντ υντήρηης υντήρηης κι κι εργλεί εργλεί εύκολ εύκολ τη τη χρήη. χρήη. Προιόντ Προιόντ με με οικολογικά οικολογικά χρκτηριτικά χρκτηριτικά υ υ έβοντι έβοντι το το περιβάλλον. περιβάλλον. Διρρύθμιη Διρρύθμιη εξωτερικού εξωτερικού χώρου χώρου Ευκολί, Ευκολί, ιθητική, ιθητική, νθεκτικότητ. νθεκτικότητ. Προϊόντ Προϊόντ επίπλων επίπλων κήυ κήυ προεγμένης προεγμένης ιθητικής ιθητικής κι κι μεγάλης μεγάλης ντοχής. ντοχής. ηη κκλλύύττεερρηη η η ιξ ιξ ο ο ν ν ά ά εε φττεε ηη δδι Έ Έφ ικκοομμήήεεττςς!! ν ν ι ι γ γ ή ή χ χ εεπο ήή ττοονν κκήήπο ειειάάζεζετετε ττηη ββεερράάννττ χρ χρ λ όό τε όόλ είτε ετεε ίετ ντί in θθ ββρρεί eerlrlin ν φφρροοντ M M y y γι γι ν ro ro ς, ς, e e L L τ ΣΣτ κή κή ν ν το το νιάά.. ντ ήή γωνι εράάντ ινηη γω τη ββερ πράάιν γι γι τη κρήή ςς πρ μικρ γκάάμμ τη μι ι γκ ύύι λο λο πάθθοοςς τη π π με με πά μι τε μι είτε υτάά,, ββρρεί φ φυτ θ θ,, in in ί ί rl rl λε λε e e M M γ γ y y ερ ro τ,, ερ μτ τ LLeero ΣΣτ νή νήμ,, χ χ κά κά μη μη τι τι υ, υ, τι τι ω ω κή τ,, φφ λ κή ιπλ μτ έπιπ τώμ εε έπ πτώ ς, π τε,, εε λες, ζε ζετε γκ γκοολε ά ά ρ ρ ει ει πέ πέ,, χρ χρ υ υ ες ες τρ τρ ντ γλ γλάά ϊόντ προοϊό ί.. ιλί λλ πρ ικιλ ες άάλλ ικήή ποικ λιάάδδες χιλι νδδικ κ κιι χι ιι μμοον κ κ ές ές μ μ ντ τι τι ϊόντ ς ς τε προοϊό μ πρ τευυτε ίτε τόμ ππί ινοοτό κιν τε κ είτε βρεί τηνν τη βρ θ θ ύν ύν ο ο in in rl rl ηθ ηθ e e M M βο βο ι ι y y κ ro λλοονν κ τ LLeero άάλλ ΣΣτ δι διοο ιβ ιβ λά λά ερ ερ υλ υλ π π φ φ το το το το ι ι ντ τε τήτε έβοοντ ζητή ν νζη Α Α υυ έβ.. κή κή ύ ύ τι τι ο ο ρ ρ χε χε νε νε η η τη με τη νόμμηη ντ με ιόντ ικοονό προοιό εξ εξοοικ τ πρ τ τ μτ τήμ ττή κτ τ κ κ κιι τ υς νους πόνο ωπό η. γεω νη. ουςς γε ήμν ιρου ήμ πειρ έμπε τε έμ ύειει βρ βρείείτε κο κού θ θ ς ς lin lin er er θ θ M M υ υ y y eroo τ LLer το-σστ γμτο ένηη οομμάάδδ,,ι πργμ ευμμέν ν πρ ικευ μόό ν ειδδικ εξει ουιμ μι εξ ς. ς. εν ενθθου κ κιι μι ς ς με με ει ει ει ει ί ί ιν ιν ή ή κ κ ηθ ηθ ν βο τις ν ςς βο κ κιι τις ες ες κ κιι θθ ί ί γ γ ερ ερ τις ες τις όλες τε όλ ετε ιήε ιή n Leroy Merliεις φτιάχνεις κή! Με δύο λέξ 33

3 έπιπλκήυ μετλλικάλουμινίου 159,99 59,99 Πολυθρόν ROMA λουμινίου πρλληλόγρμμο 180x100cm Κωδ.: Πολυθρόν λουμινίου Κωδ.: Διτίθετι κι ε τρογγυλό Φ110cm 129,99 23,99 19,99 Πολυθρόν με γυλί μετλλικό Φ60cm Μύρο Κωδ.: Πολυθρόν μετλλική/υνθετικό ρττάν Κωδ.: ,99 39,99 Πολυθρόν MILANO μετλλικό 160x90cm Κωδ.: Πολυθρόν μετλλική Κωδ.: ,99 49,99 Κρέκλ ASHLEY λουμινίου νθρκί 180x100cm Κωδ.: Κρέκλ λουμινίου νθρκί Κωδ.: Διτίθετι κι ε άλλ χρώμτ PABLO λουμινίου επεκτεινόμενο 152/210x90cm Ανθρκί Κωδ.: ASHLEY Κρέκλ λουμινίου Ανθρκί Κωδ.: Διτίθεντι κι ε κφέ 199,99 49,99 Κρέκλ Θυμηθείτε! γι γορές άνω των Άτοκες δόεις 299,99 Σετ PARIS Σετ Τρπεζρί Αλουμινίου Κφέ 150x90cm με 6 λυθρόνες Κωδ.: Διτίθετι κι ε μύρο 4 5

4 έπιπλκήυ υνθετικόρττάν 419,99 Σετ CUBIC Σετ τρπεζρί 4 θέεων μετλλική με υνθετικό ρττάν Κωδ.: ,99 34,99 Πολυθρόν VENICE λουμινίου με υνθετικό ρττάν Φ100cm Κωδ.: Πολυθρόν λουμινίου με υνθετικό ρττάν Κωδ.: Διτίθετι κι οβάλ 160x95cm 159,99 169,99 59,99 Πολυθρόν JAMAICA λουμινίου με υνθετικό ρττάν 170x100cm Κωδ.: Πολυθρόν λουμινίου με υνθετικό ρττάν Κωδ.: Θυμηθείτε! γι γορές άνω των Άτοκες δόεις Tρπέζι Τιμεντένιο Στρογγυλό ε Χρώμ Πράινο Φ110Χ80cm Κωδ: Πγκάκι Οβάλ 160x36x42cm Κωδ: Σκμπό Φ43x47cm Κωδ: ,99 59,99 Πολυθρόν JAMAICA λουμινίου με υνθετικό ρττάν κι υτόμτη επέκτη 180/240x100cm Κωδ.: Πολυθρόν λουμινίου με υνθετικό ρττάν Κωδ.: ,99 109,99 Πγκάκι 39,99 Σκμπό

5 έπιπλκήυ υνθετικόρττάνμετλλικά 449,99 Σετ ATLANTA Σετ μετλλικό με υνθετικό ρττάν Ατελείτι πό διθέιο κνπέ, 2 λυθρόνες κι τρπέζι Κωδ.: Σετ MINI LOUNGE Σετ λουμινίου με υνθετικό ρττάν Ατελείτι πό κνπέ, δύο κμπό κι τρπέζι Κωδ.: ,99 Κνπές κεντρικός 149,99 κμπώ 159,99 Κνπές γωνί JAMAICA Σλόνι λουμινίου με υνθετικό ρττάν Κνπές γωνί Κωδ: Κνπές κεντρικός Κωδ: /κμπώ Κωδ: Πολυθρόν Κωδ: Τιμή: 189,99 89,99 349,99 Σετ ROMA Σετ λουμινίου Ατελείτι πό διθέιο κνπέ, 2 λυθρόνες κι τρπέζι Κωδ.: Περιλμβάνοντι τ μξιλάρι ,99 Κνπές NICE Κνπές λουμινίου με υνθετικό ρττάν Κωδ.: Τρπεζάκι Φ50xY40cm Κωδ.: Θυμηθείτε! γι γορές άνω των Άτοκες δόεις 999 Σετ MAURITIUS Σετ λουμινίου με υνθετικό ρττάν Ατελείτι πό 2 κνπέδες κι κμπό Κωδ.:

6 έπιπλκήυ ξύλιν 89,99 6,19 Πνί γι λυθρόν κηνοθέτη Κωδ.: ,79 Κρέκλ οβάλ πτυόμενο 120x75cm πό ξύλο RED SHOREA Κωδ.: Πολυθρόν Σκηνοθέτη Εκρού πό ξύλο RED SHOREA Κωδ.: Διτίθετι κι ε άλλ χρώμτ Με τον κελετό κι την ικιλί ε πνιά, έχετε την δυντότητ ν φτιάξετε την λυθρόν κηνοθέτη υ θέλετε 11,49 Ενιχυμένο πνί γι λυθρόν κηνοθέτη Κωδ.: ,49 Σκελετός Πολυθρόν Σκηνοθέτη πό ξύλο RED SHOREA Κωδ.: ,49 Ενιχυμένο πνί κοτλέ Κωδ.: Διτίθοντι ε λλά χρώμτ 39,99 21,99 Κρέκλ 349,99 Σετ JASMINE Σετ Τρπεζρί πτυόμενη πό ξύλο RED SHOREA Ατελείτι πό: τρπέζι 150x80cm 4 κρέκλες κι 2 λυθρόνες με λευκή textaline Κωδ.: Tρπέζι τρογγυλό Φ90cm πό ξύλο κκί Κωδ.: Κρέκλ πό ξύλο κκί Κωδ.: Διτίθετι κι Πολυθρόν Κωδ.: ,99 229,99 39,99 Κρέκλ πό ξύλο RED SHOREA 150/200x90cm Κωδ.: Κρέκλ πτυόμενη πό ξύλο RED SHOREA Κωδ.: Διτίθετι κι Πολυθρόν πτυόμενη Κωδ.: ,99 Πολυθρόν πτυόμενη 5 θέεων Κωδ.: ,99 οβάλ επεκτεινόμενο 120/160x70cm πό ξύλο κκί Κωδ.: Κρέκλ πτυόμενη πό ξύλο κκί Κωδ.: Διτίθετι κι λυθρόν πτυόμενη Κωδ.: ,99 λυθρόν 5 θέεων Κωδ.: ,99 119,99 32,99 Κρέκλ Θυμηθείτε! γι γορές άνω των Άτοκες δόεις 10 11

7 έπιπλκήυ ξύλιν 99,99 49,99 Πολυθρόν πτυόμενο οβάλ πό ξύλο κκί, λευκό ντικέ 70x120cm Κωδ.: Πολυθρόν κηνοθέτη πό ξύλο κκί, λευκή ντικέ Κωδ.: ,99 64,99 Πολυθρόν PRAGA Σλόνι πό White Teak Κωδ.: Κνπές Κωδ.: Πολυθρόν Κωδ.: Δεν περιλμβάνοντι τ μξιλάρι πλάτης 269,99 109,99 Πάγκος πρλληλόγρμμο πό ξύλο κκί λευκό ντικέ 165x90cm Κωδ.: Πάγκος πρλληλόγρμμος πό ξύλο κκί λευκός ντικέ 145x40x45cm Κωδ.: ITALIAN πό ξύλο RED SHOREA 150x90cm Κωδ.: MINIMAL Πολυθρόν πό ξύλο RED SHOREA Κωδ.: ,99 69,99 Πολυθρόν 109,99 Κνπές Πώς διτηρείτι το ρχικό χρώμ των ξύλινων επίπλων; - Τκτικό κθάριμ με υγρό πνάκι - Πριν την άνοιξη κι το χειμών, τρίψτε τ με λεπτό γυλόχρτο - περάτε έν μλκό πνάκι μόλις εμφνιτεί το ρχικό χρώμ -μόλις τεγνώει κλά το έπιπλο, περάτε το με λίγο λάδι 209,99 59,99 Πολυθρόν επεκτεινόμενο πό ξύλο κκί, λευκό ντικέ 140/180x80cm Κωδ.: Πολυθρόν πτυόμενη πό ξύλο κκί, λευκή ντικέ Κωδ.: Διτίθετι κι ε 5 Θέεων Κωδ.: ,99 Θυμηθείτε! γι γορές άνω των Άτοκες δόεις 12 13

8 ξπλώτρεςμξιλάρι oμπρέλεςκιόκι 89,99 Ξπλώτρ πό ξύλο Ακκί Κωδ.: ,99 Πνί Σκίης Τρίγωνο Λευκό 3.6x3.6x3.6m Κωδ.: Διτίθετι κι Τετράγωνο 3x4m Κωδ.: Τιμή: 26,99 Διτίθεντι κι ε Κφέ 28,99 Ομπρέλ Αλουμινίου με μηχνιμό Φ3m Μπέζ Πνί, Σκελετός 48mm Κωδ.: Διτίθετι κι ε άλλ χρώμτ 58,99 Ομπρέλ Γωνική Αλουμινίου με μηχνιμό Φ3m με Μπέζ Πνί, 8 Ακτίνες κι Σκελετό 48mm Κωδ.: Διτίθετι κι ε λευκή 99,99 ROMA Ξπλώτρ λουμινίου Κωδ.: ,99 ASHLEY Ξπλώτρ λουμινίου Ανθρκί Κωδ.: Διτίθετι κι ε κφέ 15,99 15,49 Βάη Ομπρέλς 1/4 Βάη Ομπρέλς Τιμεντένι 25kg 16kg Κωδ.: Κωδ.: ,99 Βάη Ομπρέλς Τετράγωνη DESIGN 25kg Κωδ.: ,99 Βάη Ομπρέλς Τετράγωνη με ρόδες 37kg Μύρη Κωδ.: ,99 PARIS Ξπλώτρ λουμινίου με υνθετικό ρττάν Κωδ.: ,99 NICE Ξπλώτρ λουμινίου με υνθετικό ρττάν Κωδ.: ,99 Κιόκι πτυόμενο μπεζ 300x300cm Κωδ.: ,99 πό 7,99 πό 10,99 πό 11,99 πό 14,99 Κιόκι Μετλλικό με πτυόμενη οροφή πό λυετερικό πνί 300x300x225cm Κωδ.: LUXOR JAMAICA Μύλο TINTA Μξιλάρι* Μξιλάρι* Μξιλάρι* Θυμηθείτε! Κιόκι Μετλλικό λουμινίου με υνθετικό ρττάν Μξιλάρι* ριγέ Κρώ Διπλής όψης μονόχρωμ με φερμουάρ 127x65x57cm Κωδ.: Κωδ.: Κωδ.: κρώ/μονόχρωμο Κωδ.: γι γορές άνω των x400x290cm Κωδ.: Κωδ.: Άτοκες δόεις *Διτίθεντι ε άλλη διάτη κι χρώμτ , ,99

9 κλμωτέςπερίφρξη πτώμτεξωτερικούχώρου 4,49 4,99 Κλμωτή Ψιλό Κλάμι 100x300cm Κωδ.: Διτίθετι κι ε 150χ300cm κι 200χ300cm 8,99 Κλμωτή Μιό Κλάμι 100x300cm Κωδ.: Διτίθετι κι ε 150χ300cm κι 200χ300cm 3,19 Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Πάτωμ Αυλκωτό SALMA πό εμτιμένο πεύκο, 7 νίδες 50x50χ2.8cm (πάχος) Κωδ.: ,29 Πάτωμ Κουμπωτό ξύλο BANGKIRAI Διγώνιο 30x30cm Κωδ.: Σνίδ Αυλκωτή DIEGO πό εμτιμένο πεύκο 240x9,6x1,9cm (πάχος) Κωδ.: Μη χρηιμοιείτε τέ κθριτικό υψηλής πίεης ε ξύλινο δάπεδο γιτί μετβάλλετι η όψη του δπέδου. 8,79 12,99 Κλμωτή Ψάθ 100x300cm Κωδ.: Διτίθετι κι ε 150χ300cm κι 200χ300cm 28,79 Κλμωτή Μίφ Κλάμι 100x300cm Κωδ.: Διτίθετι κι ε 150χ300cm κι 200χ300cm Σνίδ Αυλκωτή GRENADA BANGKIRAI 180x9x1,9cm (πάχος) Κωδ.: ,79 7,49 Πάτωμ Αυλκωτό BOLENIA Πάτωμ Αυλκωτό MALAGA πό εμτιμένο πεύκο πό ξύλο BANGKIRAΙ 5 νίδες 50x50x3.5cm (πάχος) Κφέ 7 νίδες 50x50x2.4cm (πάχος) Κωδ.: Κωδ.: ,49 Σνίδ Αυλκωτή BOLENIA πό εμτιμένο πεύκο 240x14,6x2,7cm (πάχος) Κφέ Κωδ.: ,79 PANORAMA Μρντούρ Κρφωτή 28/45x110cm Κωδ.: ,99 Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ SILOUX Μρντούρ Κμπυλωτή πό εμτιμένο πεύκο 5x20x180cm Κωδ.: ,29 BOCAGE Μρντούρ Κρφωτή Κμπυλωτή πό εμτιμένο πεύκο 5x55x26/40cm Κωδ.: ,99 Μρντούρ Ημικυκλική 5x30x180cm Κωδ.: Διτίθετι κι ε άλλη διάτη 7,29 TRAVERSE Μρντούρ Κρφωτή πό εμτιμένο πεύκο 7x21/40x110cm Κωδ.: ,29 PINEDE Μρντούρ Κρφωτή 7x20/40x112cm Κωδ.: ,99 Σνίδ Συνθετική γκρι 220x14,5x2,1cm (πάχος) Κωδ.: Διτίθετι κι ε πάτωμ υνθετικό 50x50x5cm Κωδ.: Τιμή: 9,99 Διτίθοντι κι ε άλλο χρώμ 12,49 Δάπεδο Συνθετικό Γρμμωτό ε χρώμ δρυός 200x14x2,4cm (πάχος) Κωδ.: Διτίθετι ε άλλ χρώμτ κι 400cm μήκος

10 γλάτρες 1 2 Γλάτρ Πλτική SIMPLE Φ30cm Μπεζ Κφέ Κωδ.: κπώ 2 3 3, ,99 5 Από νκυκλωμένο υλικό 5,29 3,79 1. Γλάτρ Πλτική GROWPOT** Φ30cm Κωδ.: Γλάτρ Πλτική GREEN BASICS CAMPANA* * Φ25cm Μύρη Κωδ.: Γλάτρ Πλτική GREEN BASICS GROWSEΤ** Μύρο Κωδ.: Ζρντινιέρ GREEN BASICS TROUGH MINI** Λευκή Κωδ.: Γλάτρ Πλτική GREEN BASICS FLOWER BRIDGE Φ30cm Κερμιδί Κωδ.: Ζρντινιέρ GREEN BASICS TROUGH**Λευκή Κωδ.: Ζρντινιέρ GREEN BASICS TROUGH ALL IN** Κερμιδί Κωδ.: ,49 6 5,49 7 Γλάτρ LECHUZA TREND COLUMN* 30x30x56cm λευκή Κωδ.: Γλάτρ LECHUZA COTTAGE* 30x0x56cm Γρνίτης Κωδ.: Ζρντινιέρ FIBERSTONE* Γκρί 60x23x23cm Κωδ.: ,99 23,99 26, Κπώ Κερμικό 2,99 GREEN MOUNTAIN* * Φ14cm Κωδ.: Κπώ Κερμικό COTTAGE HERB Φ14cm Κωδ.: Κπώ BRUSSELS DIAMOND OVAL** Φ36cm Κωδ.: Κπώ BRUSSELS HERBS* Φ13cm Λευκό Κωδ.: Περιλμβάνετι το ψλίδι Διτίθετι κι ε διπλό 3, Κπώ Πλτικό WAVE* Φ15cm Πράινο Κωδ.: Κπώ Πλτικό QUADRIA* Φ14cm Λευκό Κωδ.: Κπώ Πλτικό CLIVO* Φ14cm Λιλά Κωδ.: ,69 4. Γλάτρ Πλτική JILL S* Φούξι Κωδ.: Κπώ BRUSSELS DIAMOND* Φ16cm Κωδ.: Κπώ Κερμικό RELAX GREEN* Φ15cm Κωδ.: ,99 6 3, ,19 1, ,49 29,99 5,99 7,49 8,29 *Διτίθετι κι ε άλλο χρώμ κι διάτη 18 ** Διτίθετι κι ε άλλ χρώμτ 19

11 φυτάλουλούδι Έντυπ κλλιέργεις Leroy Merlin Η LEROY MERLIN κλύπτει κάθε ς ρί, μέ πό 56 έντυπ κλλιέργεις υ θ βρείτε τ κττήμτά μς κι το Έκθεη Ανπτύετι κλά τη κιά ή το ημίφως. Εντός του διμερίμτος, τοθετήτε το φυτό ε φωτεινό χώρο Λίπμ Στην νθοφορί κι το κλοκίρι προθέτετε έν υγρό λίπμ κάθε 15 ημέρες Α Ζ Α Λ Ε Α 10 Θάμνοι νθοφόροι Αειθλής θάμνος με μικρά λογχοειδή, οβάλ φύλλ, με λμπερό κούρο πράινο χρώμ την άνω όψη κι πιο νοιχτό πράινο την κάτω όψη. Τ άνθη είνι με πλό ή διπλό κάλυκ, είνι ρυτιδωμέν κι ενωμέν ε ομάδες των 2-5. Τ χρώμτά τους είνι ζωηρά κι πλά: λευκό, ροζ ή κόκκινο κι νθίζουν, φού υβληθούν ε διδικί ενδυνάμωης, πό το Δεκέμβριο ως τοναπρίλιο κι, ε περίπτωη υθόρμητης νθοφορίς, το Μάιο. 4, ,89 2,99 Αζλέ Κωδ.: Βοτνική ονομί Azalea indica Προέλευη Κεντρική Κίν Δυκολί κλλιέργεις Xμηλή 2 Θερμοκρί Ιδνικά: C. Οι υξημένες θερμοκρίες ξηρίνουν το φυτό κι προκλούν πτώη των νθών Νερό Ποτίζετε γεννιόδωρ κτά την νθοφορί, κάθε 2 ημέρες. Μετά την νθοφορί, μειώτε το πότιμ 1. Ζμιοκούλκς Κωδ.: Γκζάνι Χώμ Ειδικό χώμ μετφύτευης ή όξινο χώμ Κωδ.: Κλντίβ Κωδ.: Σύνθεη Φυτών ε Κπώ Κωδ.: Γκόλντ Κρέτ Κωδ.: Μπιγγόνι Κωδ.: Ανθοφορί Από το Φεβρουάριο ως τον Ιούνιο, νάλογ με τις κλιμτικές περιοχές Πολλπλιμός Με ημιξυλώδη μοχεύμτ, τ οί λμβάνοντι το τέλος του κλοκιριού Με τον ερχομό της άνοιξης ς χρίζει μεγλοπρεπή κι νθεκτικά άνθη 2,99 7 1,19 6 3, Βιλικός Κωδ.: Μργρίτ Κίτρινη Κωδ.: ,29 3. Ντάλι Κωδ.: Σελόι Κωδ.: ΛέΪλν Κωδ.: Ελιά Μνάι Κωδ.: Κμέλι Κωδ.: Διάφορ Δέντρ (Πλτάνι, Μουριά,Πεύκο,Κυπρίι κτλ.) Κωδ.: ,99 21, ,49 9,49 9,99 7,29 7. Τριντφυλλιά 4,89 Κωδ.: γλάτρ θμνώδης 5,69 γλάτρ νρριχώμενη 8,49 8. Χρυάνθεμο Κωδ.: ,59 8 Λίπμ Βιολογικό Κοκκώδες Γενικής Χρήης 1kg πό φυικά υττικά Κωδ: Lt Κωδ.: , 5,99 1,99 2,99 4, ,49 Συμπλήρωμ Άρδευης ε μορφή Gel Κωδ.: Διτηρεί την υγρί του φυτού γι περίυ 30 ημέρες 3,49 Στλάκτης Ποτίμτος IRISO Κωδ.: Ιδνικό γι γλάτρες 4,79 Σύτημ Ποτίμτος AQUASOLO Πορτοκλί γι μικρές γλάτρες Κωδ.: Διτίθετι κι ε Πράινο (Μείες γλάτρες) Κίτρινο (Μεγάλες γλάτρες) Φυτόχωμ Ελληνικό Γενικής Χρήης 20Lt Κωδ.: Διτίθετι κι ε 40Lt Κωδ.: , 3,99 κι 4 4,99

12 πότιμ ετ τίμτος τιτικά 2,99 Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Κωδ.: Σετ Ποτίμτος ετ τίμτος τκτοίηη Κωδ.: Σετ Ποτίμτος πιράλ Κωδ.: Πιτόλι Ποτίμτος λάτιχ τίμτος 1/2 Κωδ.: Πιτόλι Ποτίμτος Κωδ.: Σετ Ποτίμτος με Πιτόλι 8 Ρυθμίεων με Πιτόλι Μετλλικό Ρυθμιζόμενο Μετλλικό 7 Ρυθμίεων με 2 Πιτόλι Περιλμβάνει Πιτόλι 8 Ρυθμίεων, 2 Τχυύνδεμους, Ρκόρ Βρύης 9,99 Κωδ.: ECONOMIC Σετ Λάτιχο Ποτίμτος Διάμετρος 1/2 (13mm) Μήκος 20m Περιλμβάνει Εκτοξευτή, 2 Τχυύνδεμους, Ρκόρ Βρύης 4,99 Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Περιλμβάνει Πιτόλι Μετλλικό, 2 Τχυύνδεμους, Ρκόρ Βρύης 9,99 Κωδ.: Σπιράλ Σπιράλ Χρωμτιτό Μήκος 15m Μετλλικό & Πιτόλι 7 Ρυθμίεων Ύψoυς 46cm 11,99 Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 5,99 Κωδ.: Λάτιχο Ποτίμτος CLASSIC Διάμετρος 1/2 (13mm) Μήκος 10m 8ΧΡΟΝΙΑ 6,99 9,99 8,99 17,99 34,99 Περιλμβάνει πιτόλι μετλλικό & Πιτόλι 7 Ρυθμίεων Ύψoυς 46cm 5/8 3/4 Κωδ.: Λάτιχο Ποτίμτος Διάμετρος 5/8 (16mm) Μήκος 25m 15 ΧΡΟΝΙΑ Κωδ.: PREMIUM Λάτιχο Ποτίμτος Διάμετρος 3/4 (19mm) Μήκος 25m 30 ΧΡΟΝΙΑ 2,99 Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Κωδ.: Εκτοξευτής Νερού προγρμμτιτές δικλδωτές Κωδ.: Προγρμμτιτής Ποτίμτος Διπλός, Μηχνικός Προχή με Βλβίδ Κωδ.: Εκτοξευτής Νερού Κωδ.: Διπλή Προχή Βρύης με Βλβίδ Περιλμβάνει 2 Ρκόρ Κωδ.: Εκτοξευτής Νερού Κωδ.: Βεντάλι Εκτόξευης Νερού 69,99 89,99 Κωδ.: Ποτιτικό Περιτρεφόμενο Κρουτικός BIRDY Κρφωτός 7 Ρυθμίεων BEETLE COMPACT Εκτοξευτών SAMBA 17,99 Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Κωδ.: Προγρμμτιτής Ποτίμτος Κωδ.: Προγρμμτιτής Ποτίμτος Κωδ.: Διπλή Προχή Βρύης Κωδ.: Προγρμμτιτής Ποτίμτος Κωδ.: Προγρμμτιτής Ποτίμτος Ηλεκτρονικός NWT2.2 Ηλεκτρονικός AC+ με Βλβίδ Ηλεκτρονικός Τ14Ε Ηλεκτρονικός AC+ 8 Κύκλοι Ποτίμτος νά Ημέρ Διάρκει 1-120λεπτά 11,99 3,99 4,99 35,99 4 Κύκλοι Ποτίμτος νά Ημέρ Διάρκει 1-180λεπτά 18,99 39,99 Περιλμβάνει 2 Ρκόρ 3ΧΡΟΝΙΑ 11,99 46,99 14 προεπιλεγμέν προγράμμτ Απώμενη οθόνη LCD υπόγειοπότιμπότιμ Προγρμμτιτής Ρεύμτος STPI 4 Στάεων, 4 Κύκλοι τίμτος νά Ημέρ Διάρκει λεπτά. Ευκολί τη Χρήη Κωδ.: ,99 118,99 4 Κύκλοι Ποτίμτος νά Ημέρ Διάρκει 1-180λεπτά Προγρμμτιτής Ποτίμτος Ηλεκτρονικός MULTIPLA 6 Στάεων Κωδ.: ΕΓΓΥΗΣ 2,29 Κωδ.: Eπιτοίχι Βάη Λάτιχου Εύκολη τοθέτηη τον τοίχο Κωδ.: Κρότι με Τροχούς Μύρο - Πορτοκλί Δεν Περιλμβάνετι Λάτιχο Γι Λάτιχο 45m - 1/2 (13mm) ή 30m - 5/8 (16mm) 32,99 Κωδ.: Κρούλι με Λάτιχο Εύκολη τοθέτηη τον τοίχο Περιλμβάνει Λάτιχο Διάμετρος 1/2 (13mm) Μήκος 10m 44,99 Κωδ.: Κρότι με Τροχούς & Λάτιχο Περιλμβάνει Λάτιχο Διάμετρος 1/2 (13mm) Μήκος 20m 69,99 Κωδ.: Κρούλι Τοίχου Αυτόμτο Σύτημ Τυλίγμτος Περιλμβάνει Λάτιχο Διάμετρος 1/2 (13mm) Μήκος 25m ,99 Εκτοξευτής Νερού Σττικός POP-UP Ανύψωη 7.5cm με ρυθμιζόμενο Ακροφύιο Κωδ.: ,99 Εκτοξευτής Νερού Γρνζωτός POP - UP 3504PC Κωδ.: ,99 Ηλεκτροβάν 24V 1 Θηλ. - Θηλ. Κωδ.: ΓΥΗΣΗ 4,99 Σωλήνς Αυτόμτου Ποτίμτος PE 3504PC Μύρος, Διάμετρος 16mm Μήκος 25m Κωδ.: Διτίθετι κι ε 50m Κωδ.: ,

13 bbq&ξεουάρ κάρβουνου γκζιού 12,99 Ψητριά Κάρβουνου FLAME 36 Φ36xY40 cm Περιλμβάνει υλλέκτη τάχτης, ιδνικό γι camping Κωδ.: ΕΓΓΥΗΣ 29,99 ΕΓΓΥΗΣ Ψητριά Κάρβουνου KETTLE Φ43cm Περιλμβάνει Κπάκι, Ράφι τη βάη κι ρόδες Κωδ.: ,99 Ψητριά Kάρβουνου KETTLY 57 TROLLEY Φ57X108cm Περιλμβάνει χάρ, υρτάρι γι υλλογή τάχτης, κπάκι με βλβίδ γι τον έλεγχο του κπνού, ύτημ εριμού γι γρήγορ άνμ Κωδ.: ΕΓΓΥΗΣ 249,99 10 ΧΡΟΝΙΑ Μπάρμπεκιου Ξυλoκάρβουνου ONE TOUCH GOLD Μπλέ Φ57cm Περιλμβάνει θερμόμετρο, νοξείδωτο άνοιγμ, ύτημ κθρίμτος, νοξείδωτος κι φιρούμενος υλλέκτης τάχτης, νδιπλούμενη χάρ μγειρέμτος Κωδ.: Διτίθετι κι ε Χρυή 89,99 Ψητριά Γκζιού 106χ54χ100cm (ΜχΒχΥ) Περιλμβάνει 2 ετίες Κωδ.: ,99 ΕΓΓΥΗΣ Ψητριά Γκζιού PLANCΥA 122χ52χ94cm (ΜχΒχΥ) Περιλμβάνει 2 ετίες, Μντεμένιες πλάκες Κωδ.: ,99 Ψητριά Γκζιού 99χ57χ107cm (ΜχΒχΥ) Περιλμβάνει 2 ετίες, 2 πλϊνά ξύλιν ράφι, trolley Κωδ.: ,99 Ψητριά Γκζιού 84χ52χ100cm (ΜχΒχΥ) Περιλμβάνει 2 ετίες, πλϊνό μάτι, πλϊνό ράφι, trolley Κωδ.: ,99 ΕΓΓΥΗΣ Ψητριά Κάρβουνου SIMPLY 60 TROLLEY 98χ49χ78cm (ΜχΒχΥ) Περιλμβάνει Σχάρ,κλάθι μπχρικών, πάγκο τήριξης Κωδ.: ξεουάρ 69,99 * Ψητριά ΦΟΥΚΟΥ πλήρης 3x11 Διτάεις 70x33cm Περιλμβάνει 11 Σουβλάκι Ανοξείδωτ 2.8mm, 3 Σούβλες 8mm, Αυτόμτη Κωδ.: Δεν υμπεριλμβάνετι το μοτέρ *Η εγγύηη φορά το μηχνιμό ΕΓΓΥΗΣ 119,99 Ψητριά Kάρβουνου ROCKY χ65χ80cm (ΜχΒχΥ) Περιλμβάνει χάρ,επιφάνει εργίς, ντοχή την θερμότητ Κωδ.: ,99 Ψητριά Γκζιού SUNBARA Περιλμβάνει 4 ετίες κι 1 πλευρική, φιρούμενο υρτάρι γι το λίς, trolley, ηλεκτρονικό ύτημ νάφλεξης Κωδ.: ,99 Ψητριά Γκζιού FESTY 3 INOX 133χ60χ117cm (ΜχΒχΥ) Περιλμβάνει 4 ετίες, πλϊνό μάτι Κωδ.: ΕΓΓΥΗ 5ΧΡΟΝΙΑ Ψητριά Γκζιού Q300 τρόλεϊ 94/143χ76x141cm (ΜχΒχΥ) Περιλμβάνει 2 ετίες, φιρούμενο υλλέκτη τάχτης, με νάφλεξη γκζιού Κωδ.: ,79 Σχάρ Αντικολλητική SIZZLE 25x35cm Κωδ.: ,29 Σετ 4 Τεμάχι Σχάρ Ψριού 42x9cm Κωδ.: ,49 Σχάρ Φ31cm Κωδ.: ,99 Κμινάδ Ανάμμτος Κάρβουνων SIZZLE Κωδ.: ,99 Κερμικές Πέτρες Ψητριάς Γκζιού 40 Τεμάχι με μεγλύτερη θερμική πόδοη Κωδ.: ,99 Mπρικέττες 7kg Κωδ.: ,99 Βούρτ Κθριμού 50x18.5cm Κωδ.: ,99 Ποδιά κι γάντι SIZZLE Κωδ.: ,99 Σετ ψηίμτος INOX 2 Τεμάχι Κωδ.:

14 bbqχτιτά 2.95m 2m τέντες Η τοθέτηη της ψητριάς γίνετι πό έμπειρο τεχνικό ε χώρο προττευμένο πό τις κιρικές υνθήκες (ν μη βρέχετι) Πριν την κνονική λειτουργί κι εφόον η ετί έχει τεγνώει, κολουθεί γι 2-3 μέρες άνμμ της ετίς ε ήπι φωτιά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωη η ετί πρέπει ν είνι τελείως τεγνή πρίν το άνμμ 219,99 Πάγκος με Νεροχύτη κι Επένδυη Κίτρινο Πυρότουβλο κι Κίτρινη Πέτρ 115x76cm (MxB) Κωδ.: ,99 Πάγκος με Νεροχύτη κι Επένδυη Κόκκινο Πυρότουβλο κι Γκρί Πέτρ 115x76cm (MxB) Κωδ.: ,99 Τέντ πλή 2.95x2m, Χρώμτος Εκρού BW 12000, ύφμ λυετερικό Κωδ.: Η γκάμ των τεντών χωρίζετι ε 3 κτηγορίες: Οικονομική πλή (με βρχίωνες). Ατελεί την πλούτερη έκδοη τέντς με πτούς βρχίωνες. Τέντ Semi Cassette (ημικέτ) Η τέντ υτή έχει το πλεονέκτημ οτι το ύφμ προττεύετι έν μετλλικό κάλυμμ, ότν η τέντ είνι κλειτή, φεύγοντς ετι την φθορά υ προκλούν οι κκές κιρικές υνθήκες. Επιπλέον δίδετι μι όμορφότερη ιθητική το χώρο φού το τεντόπνο δεν έινι πλέον ορτό. Τέντ κετίν Full Cassette. Η κετίν είνι έν ύτημ τέντς με βρχίονες το οίο κλείνει εωτερικά προττεύοντς τους βρχίονες κι το ύφμ πό τ κιρικά φινόμεν, διτηρώντς το κθρό κι επεκτείνοντς τη διάρκει ζωής του. Η κετίν έχει τη δυντότητ τηλεχειριμού γι μεγλύτερη διευκόλυνη του χρήτη, ενώ οι βρχίονες υ διθέτει εξφλίζουν το ιδνικό τέντωμ του υφάμτος. 2.5m m Tέντ Κετίν με μοτέρ (Full cassette) Διτάεων 3.95x3m Χρώμτος LATTE B001, ύφμ κρυλικό Κωδ.: Διτίθετι κι ε διάτη 2.95x2m κι ε ικιλί χρωμάτων 2.95m 169,99 Tέντ Χειροκίνητη Ημικέτ (semi cassette) 2.95x2.5m ε Χρώμ Εκρού Κωδ.: Διτίθετι κι ε διάτη 3.95x3m κι με μοτέρ 3m 9,99 Κιτ Στήριξης Τέντς το τβάνι Κωδ.: ,99 Ψητρί με Επένδυη Κίτρινο Πυρότουβλο κι Κίτρινη Πέτρ 153x76cm (MxB) Κωδ.: ,99 Ψητρί με Επένδυη Κόκκινο Πυρότουβλο κι Γκρί Πέτρ 153x77cm (MxB) Κωδ.: ,99 Αύρμτος Αιθητήρς Ανέμου Κωδ.: (γι μοντέλ τέντς με μοτέρ) 26 27

15 πλκάκι δπέδου&τοίχου 7,99 /τμ. Πλκάκι δπέδου Quadrotta Διάτη: 33.3χ33.3cm Υλικό: Πορελνάτο επιμλτωμένο Πάχος: 7mm PEI: 5 Χρώμ:cotto Συκ.1.66 Τιμή υκ: 13,26 Κωδ.: ,99 /τμ. Πλκάκι δπέδου Opus Διάτη: 35x35cm Υλικό: Πορελνάτο επιμλτωμένο Πάχος: 7mm PEI: 5 Χρώμ: beige Συκ Τιμή υκ: 12,44 Κωδ.: ,99 /τμ. Πλκάκι δπέδου Sand Stone Διάτη: 34x34cm Υλικό: Πορελνάτο επιμλτωμένο Πάχος: 8.2mm PEI:5 Χρώμ: grigio Συκ Τιμή υκ: 19,49 Κωδ.: ,99 /τμ. 7,99 /τμ. Πλκάκι δπέδου Kolosseum Διάτη: 34x34cm Υλικό: Πορελνάτο επιμλτωμένο Πάχος: 7.2mm PEI: 4 Χρώμ: black Συκ.1.50 Τιμή υκ: 11,99 Κωδ.: ,99 /τμ. 8,99 /τμ. Πλκάκι δπέδου Karinzia Διάτη:34x34cm Υλικό:Κερμικό επιμλτωμένο Πάχος:7.2mm PEI:5 Χρώμ:beige Συκ.1.50 Τιμή υκ:13,49 Κωδ.: ,99 /τμ. Πλκάκι τοίχου Kerwall Διάτη: 30x60.4cm Υλικό: Πορελνάτο επιμλτωμένο Πάχος: 8.5mm PEI:5 Χρώμ: beige Συκ Τιμή υκ: 22,34 Κωδ.: Πλκάκι δπέδου Mistral Διάτη: 30x30cm Υλικό: Πορελνάτο επιμλτωμένο Πάχος: 7.2mm PEI:5 Χρώμ: beige Συκ Τιμή υκ: 18,06 Κωδ.: ,99 /τμ. Πλκάκι δπέδου κι τοίχου Salome Διάτη: 30χ60,4cm Υλικό: Πορελνάτο επιμλτωμένο Πάχος: 8.2mm PEI: 5 Χρώμ: beige Συκ Τιμή υκ: 22,34 Κωδ.: ,99 /τμ. Πλκάκι δπέδου Navona Διάτη: 45x45cm Υλικό: Κερμικό επιμλτωμένο Πάχος: 8.2mm PEI: 4 Χρώμ:beige Συκ.1.62 Τιμή υκ: 16,18 Κωδ.: Πλκάκι δπέδου Fiume Διάτη: 35X35 Υλικό: Πορελνάτο επιμλτωμένο Πάχος: 7mm PEI: 4 Χρώμ:grigio Συκ Τιμή υκ: 14,22 Κωδ.: ,99 /τμ. 9,99 /τμ. Πλκάκι δπέδου Briquette Διάτη: 45x45cm Υλικό: Πορελνάτο επιμλτωμένο Πάχος: 8.2mm PEI: 4 Χρώμ: chocolat Συκ.1.62 Τιμή υκ:16,18 Κωδ.: Πλκάκι δπέδου Etrusco Διάτη: 45x45cm Υλικό: Πορελνάτο επιμλτωμένο Πάχος: 8.2mm PEI :5 Χρώμ: beige Συκ.1.65 Τιμή υκ: 18,13 Κωδ.: ,99 /τμ. Πλκάκι δπέδου Patchwork Διάτη: 34x34cm Υλικό: Πορελνάτο επιμλτωμένο Πάχος: 8mm PEI: 5 Χρώμ: ardesia Συκ.1.75 Τιμή υκ: 20,98 Κωδ.: ,99 /τμ. Πλκάκι δπέδου Palladiana Διάτη: 45x45cm Υλικό: Πορελνάτο επιμλτωμένο Πάχος: 8.2mm PEI: 5 Χρώμ: red Συκ Τιμή υκ: 21,04 Κωδ.: Η βθμολογί του PEI 1, 2, 3, 4, 5 ορίζει την νθεκτικότητ της επιφάνεις ενός μλτωμένου πλκιδίου το γδάριμο PEI 1: Πλκίδι ελφριάς κτπόνηης κλειτικά γι τοίχους εωτερικών χώρων. PEI 2: Πλκίδι ελφριάς κτπόνηης γι εωτερικούς τοίχους κθώς κι δάπεδ μπάνιων. PEI 3: Πλκίδι μέτρις κτπόνηης γι δάπεδ εωτερικών χώρων. PEI 4: Πλκίδι βριάς κτπόνηης γι χώρους υξημένης κυκλοφορίς εωτερικών κι εξωτερικών χώρων. PEI 5: Πλκίδι λύ βριάς κτπόνηης γι χώρους υψηλής κυκλοφορίς με υξημένη ντοχή την πότριψη, εωτερικών κι εξωτερικών χώρων. 14,99 /τμ. Πλκάκι δπέδου Boschi Διάτη: 45x45cm Υλικό: Πορελνάτο επιμλτωμένο Πάχος: 8.2mm PEI:4 Χρώμ: acero Συκ.1.42 Τιμή υκ: 21,29 Κωδ.: ,99 /τμ. Πλκάκι δπέδου Tufo Διάτη: 34x34cm Υλικό: Πορελνάτο επιμλτωμένο Πάχος: 9.5mm PEI: 5 Χρώμ: rosso Συκ Τιμή υκ: 19,49 Κωδ.:

16 φωτιτικάεξωτερικούχώρου ηλικάφωτιτικά 6,99 Aπλίκ Κάτω LIMA Mύρη Μετλική Ε27 60W Κωδ.: Διτίθετι κι ε Απλίκ Άνω κι ε Λευκό Χρώμ 7,99 Κρεμτό LIMA Μύρο Μετλικό E27 60W Κωδ.: ,99 Ηλικό Φωτιτικό Κερμικό Λευκό 1LED Κωδ.: ,99 Ηλική Πέτρ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Σετ 2 Τμχ 4 LED Κωδ.: ,99 Απλίκ Κάτω TAIPEI Μύρο/Χρυό IP44 E27 100W Κωδ.: Δεν υμπεριλμβάνει Λμπτήρ Διτίθετι ε Απλίκ Άνω κι Κρεμτό τκήυ 17,99 Στύλος Χμηλός TAIPEI Χρυό/Μύρο IP44 E27 100W Κωδ.: Δεν υμπεριλμβάνει Λμπτήρ Διτίθετι κι ε Στύλο Μείο 129,99 Στύλος Ψηλός TAIPEI Μύρο IP44 E27 3X100W Κωδ.: Δεν υμπεριλμβάνει Λμπτήρ 12,99 Απλίκ Ανω ΑΝΔΡΟΣ Κφέ ΙΡ44 ECO E27 15W Κωδ.: Διτίθετι επίης ε Απλίκ Πλάγι 12,99 Hλική ΓΙΡΛΑΝΤΑ Πλτική Μάυρη IP44 50 λευκά LED Διθέτει δικόπτη on/off κι δικόπτη γι ν νβοβήνουν τ φωτάκι Ώρες λειτουργείς: 8 Ωρες Κωδ.: ,99 Hλικός ΠΥΡΣΟΣ Σετ 2τμχ Πλτικό μπμύ ΙΡ44 Ώρες λειτουργείς: 8 Ωρες περίυ Ότν νάβει δίνει το εφε της Φωτιάς Κωδ.: ,99 Hλικό Μνιτάρι Πολλπλών Χρήεων CORDOBA Ατάλι H:82cm 4 λευκά LED IP44 Ώρες λειτουργείς: 6/8 Ωρες Κωδ.: Συμπ/νει βρχίον, τηλεχειριτήριο κι μρεί ν τοθετηθεί ε τοίχο 19,99 Σπότ Κήυ STYLE Ιnox Ανοξείδωτο τάλι Γυλί IP44 GU10 35W Κωδ.: ,99 Σπότ Κήυ STYLE Ιnox Ανοξείδωτο τάλι Γυλί IP44 GU10 2X35W Κωδ.: ,99 Στύλος Μείος ΑΝΔΡΟΣ Κφέ IP44 ECO E27 15W Κωδ.: Διτίθετι κι ε Στύλο Χμηλό Ηλικό Φωτιτικό ΣΚΥΛΑΚΙ 1λευκό LED IP44 Ώρες λειτουργείς: 8 Ωρες περίυ Συμπ/νει μπτρίες Κωδ.: ,99 37,99 Ηλικό Φωτιτικό ΑΓΟΡΙ Με Κπώ Μετλικό 1λευκό LED IP44 Ώρες λειτουργείς: 8 Ωρες περίυ Συμπ/νει μπτρίες Κωδ.: ,99 Ηλικός Στύλος Χμηλός ΟΨΗ RATTAN Πλτικό Ρττάν 3 λευκά LED 3X0.07W 3V IP44 Συμπ/νει μπτρίες Ώρες λειτουργίς: Μέχρι 8 ώρες, ότν είνι πλήρως φορτιμένο Κωδ.: Διτίθετι επίης ε Μείο κι Ψηλό τύλο

17 35,99 με ομπρέλ 15,99 Κρέκλ ΒARCELONA μετλλικό Φ90cm με ομπρέλ Κωδ.: Κρέκλ μετλλική Κωδ.: Γι γορές άνω των Άτοκες δόεις μέω πιτωτικής κάρτς Δυντότητ Χρημτοδότηης Τ προϊόντ υ προυιάζοντι το φυλλάδιο είνι διθέιμ άμε ή κτά πργγελί ε όλ τ κττήμτ LEROY MERLIN. Οι τιμές περιλμβάνουν ΦΠΑ. Τ εμρεύμτ, με τις τιμές υ νγράφοντι το φυλλάδιο, θ τ βρείτε τ κττήμτά μς με την προϋπόθεη έγκιρης πράδοής τους τους προμηθευτές κι μέχρι εξντλήεως των θεμάτων. ΑΘΗΝΑ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΩΡΑΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Δευτέρ έως Πρκευή: , Σάββτο: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εμρικό Πάρκο Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος - Σπάτ, T: F: , Συντ/γμένες GPS: (N) Βορράς (E) Aντολή ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΩΡΑΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Δευτέρ έως Πρκευή: , Σάββτο: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πειριώς 165 & Νέου Φλήρου Άγ. Ιωάννης Ρέντης, T: F: Συντ/γμένες GPS: (N) Βορράς (E) Aντολή Οι φωτογρφίες των προϊόντων είνι ενδεικτικές. Mε την επιφύλξη κάθε λάθους. H LEROY MERLIN, ε ένδειξη εβμού το περιβάλλον, προτείνει την νκύκλωη του φυλλδίου ότν δεν το χρειάζετε πι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΩΡΑΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Δευτέρ έως Πρκευή: Σάββτο: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 11o χλμ. Ε.Ο. Θε/νίκης - Περί Πυλί T: F: Συντ/γμένες GPS: (N) Βορράς (E) Aντολή ΛΑΡΙΣΑ ΩΡΑΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Δευτέρ έως Πρκευή: , Σάββτο: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 8ο χλμ Π.Ε.Ο. Λάρις - Αθήνς Νίκι, T: F: Συντ/γμένες GPS: (N) Βορράς (E) Aντολή created by STUDIO γγελάκι -

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ. Εύκολα! www.leroymerlin.gr Ισχύει από 06/07 έως 29/08/15

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ. Εύκολα! www.leroymerlin.gr Ισχύει από 06/07 έως 29/08/15 ΔΙΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΛΕΙ - ΚΤΣΚΕΥΕΣ ΝΚΙΝΙΣΗ Εύκολα! www.leroymerlin.gr Ισχύει 06/07 έως 9/08/15 ΝΚΙΝΙΣΗ Εύκολα! ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σας λύνουμε τα χέρια! Τοποθετούμε μέσω εξειδικευμένων συνεργείων

Διαβάστε περισσότερα

Πασχαλινές Ιδέες για το σπίτι και τη βεράντα σας! Καναπές - κρεβάτι FLEXY 180x86x78cm Σε μαύρο, καφέ, μπεζ και κόκκινο χρώμα κωδ.

Πασχαλινές Ιδέες για το σπίτι και τη βεράντα σας! Καναπές - κρεβάτι FLEXY 180x86x78cm Σε μαύρο, καφέ, μπεζ και κόκκινο χρώμα κωδ. 20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΖΙ Λύσεις για όλα, φθηνά και υπεύθυνα 11-30 Απριλίου 2011 Πασχαλινές Ιδέες για το σπίτι και τη βεράντα σας! Ψησταριά κάρβουνου ανοξείδωτη ø 53cm Ύψος 89cm κωδ.222634 μόνο 49,90 Ταψί ανοξείδωτο

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ - ΛΗΤΩ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 19-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - IOYΛΙΟΣ 2011 2011 ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ Στεκόμστε δίπλ σς! child Νέ νκινισμένη ίθουσ τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμ κι

Διαβάστε περισσότερα

Ανθεκτικά, για να ταιριάζουν στην κουζίνα και στον τρόπο ζωής σας.

Ανθεκτικά, για να ταιριάζουν στην κουζίνα και στον τρόπο ζωής σας. ΠΑΓΚΟΙ Οδηγός αγοράς Όλα τα προϊόντα που παρουσιάζονται εδώ μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στο κατάστημα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το προσωπικό μας ή επισκεφτείτε το www.ikea.gr. Για περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανθεκτικά, για να ταιριάζουν στην κουζίνα και στον τρόπο ζωής σας.

Ανθεκτικά, για να ταιριάζουν στην κουζίνα και στον τρόπο ζωής σας. ΠΑΓΚΟΙ Οδηγός αγοράς Όλα τα προϊόντα που παρουσιάζονται εδώ μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στο κατάστημα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το προσωπικό μας ή επισκεφτείτε το www.ikea.com.cy. Για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

weber.com kataλογοσ 2015

weber.com kataλογοσ 2015 weber.com kataλογοσ 0 ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΤΕ ΤΗ ΛΕΞΗ περιεχομενα 0 Backyard Heroes ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ 8 Smokey Joe / Compact 8 ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 0 Go-Anywhere Gas 0 Η ακαδημία ψησίματος μας 9 O/T Original Weber

Διαβάστε περισσότερα

4 ΒΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑ Οδηγός σχεδιασμού 2014

4 ΒΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑ Οδηγός σχεδιασμού 2014 4 ΒΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑ Οδηγός σχεδιασμού 2014 4 βήματα μέχρι την καινούργια σας κουζίνα. Αυτό το φυλλάδιο είναι ο οδηγός σας για να μετρήσετε, να σχεδιάσετε, να παραγγείλετε και να εγκαταστήσετε

Διαβάστε περισσότερα

69,99 ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ ΚΗΠΟ! Θαμνοκοπτικά / Bush cutters ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

69,99 ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ ΚΗΠΟ! Θαμνοκοπτικά / Bush cutters ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ DECORATION - GARDENING - TOOLS - CONSTRUCTION ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ ΚΗΠΟ! Θαμνοκοπτικά / Bush cutters από / from 69,99 www.leroymerlin.com.cy Ισχύει από

Διαβάστε περισσότερα

249 το τεµ. Βιτρίνα χωρίς µετώπη. MM 7 / Iσχύει από 26/3 έως 30/6/2015. www.makro.gr. Με κλειδαρια και εσωτερικό φως ιπλό τζάµι 4 ράφια. Κωδ.

249 το τεµ. Βιτρίνα χωρίς µετώπη. MM 7 / Iσχύει από 26/3 έως 30/6/2015. www.makro.gr. Με κλειδαρια και εσωτερικό φως ιπλό τζάµι 4 ράφια. Κωδ. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ 3/6/15 2:18 PM ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΩΜΑΤΙΟΥ ΣΕΛ. 2-6 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΟΥΦΕ ΣΕΛ. 10-13 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CAFE-BAR ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΕΛ. 7-9 ΣΕΛ. 14-33 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕΛ. 34-37 ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε όλους όσους μοιράστηκαν μαζί μας την ανάγκη έκδοσης του συγκεκριμένου βιβλίου και βοήθησαν με κάθε τρόπο.

Ευχαριστούμε όλους όσους μοιράστηκαν μαζί μας την ανάγκη έκδοσης του συγκεκριμένου βιβλίου και βοήθησαν με κάθε τρόπο. στην Ούζμα... Το βιβλίο αυτό τυπώθηκε σε 500 αντίτυπα το Μάιο του 2012. Διακινείται έξω από τον εμπορευματικό κόσμο και μακριά από κάθε χαρακτηριστικό του. Ανεκτίμητο, χωρίς κανένα αντίτιμο και εχθρικό

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε ΔΥΟ Λ Ε Ξ Ε ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Μ Ε ΔΥΟ Λ Ε Ξ Ε ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ! ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ DECORATION - GARDENING - TOOLS - CONSTRUCTION Μ Ε ΔΥΟ Λ Ε Ξ Ε ΙΣ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ! Γιορτάζουμε μαζί και σας χαρίζουμε... We are celebrating together and offering

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3.2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3.2 1 α/α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3.2 ΕΙΔΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ** Πιεσόμετρα υδραργυρικά τροχήλατα Πο σό τητ α 2 Πιεσόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 339 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Bilstein: Aνταλλακτικά με τη «σφραγίδα» ΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΦΤΟΥΝ. www.leroymerlin.com.cy Ισχύει από / Valid from 12/01-07/02/15

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΦΤΟΥΝ. www.leroymerlin.com.cy Ισχύει από / Valid from 12/01-07/02/15 ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΦΤΟΥΝ www.leroymerlin.com.cy Ισχύει από / Valid from 12/01-07/02/15 Μάθε τα πάντα! / Learn everything! Ειδικευμένο προσωπικό / Specialised personnel Οι άνθρωποι της Leroy Merlin σας περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

Inspiration :: Φαναρίου 16 - Καλαμαριά Θεσσαλονίκη :: Τ. 2310 029 110 & 2311 222 393. web: www.inspirationadv.gr :: e-mail: info@inspirationadv.

Inspiration :: Φαναρίου 16 - Καλαμαριά Θεσσαλονίκη :: Τ. 2310 029 110 & 2311 222 393. web: www.inspirationadv.gr :: e-mail: info@inspirationadv. Inspiration :: Φαναρίου 16 - Καλαμαριά Θεσσαλονίκη :: Τ. 2310 029 110 & 2311 222 393 web: www.inspirationadv.gr :: e-mail: info@inspirationadv.gr Είμαστε εδώ για εσάς! Κατανοώντας τις απαιτήσεις του σύγχρονου

Διαβάστε περισσότερα

MYΛΩNAΣ. νέο. ΓΑΛΑΤΣΙ Ελ. Βενιζέλου 4, τηλ: 210 2223365 fax: 210 2223366 ΚΥΨΕΛΗ. 2 χρόνια εγγύηση made in EU

MYΛΩNAΣ. νέο. ΓΑΛΑΤΣΙ Ελ. Βενιζέλου 4, τηλ: 210 2223365 fax: 210 2223366 ΚΥΨΕΛΗ. 2 χρόνια εγγύηση made in EU ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012-2013 ΑΠΟ 249 199 Τριθέσιος καναπές - κρεβάτι σχ. ΕLEGANTE με αποθηκευτικό χώρο και ευρωπαϊκό μηχανισμό click-clack 2 χρόνια εγγύηση made in EU Ανανεώστε το σπίτι σας... αλλάξτε τη διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

THΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 55 98 400

THΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 55 98 400 ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΚΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΔΟΝΤΙ BENMAN ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΟΝΤΙ (mm) ΣΥΣΚ. 70 921 200 mm 06χ06 6 70 922 200 mm 10χ10 6 70 923 200 mm 12χ12 6 ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΚΑΔΩΝ ΨΙΛΟ ΔΟΝΤΙ BENMAN 70 924 200 mm 6 ΣΠΑΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Sunday. Barbecue and grill

Sunday. Barbecue and grill Sunday. Barbecue and grill ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 Με την ψησταριά μου κάθε μέρα είναι γιορτή. Ψήσιμο στη ψησταριά ένα δροσερό καλοκαιριάτικο απόγευμα: μια ευκαιρία για να διασκεδάσει κανείς με φίλους και οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Η φροντίδα του προσώπου στα χέρια σας

Η φροντίδα του προσώπου στα χέρια σας Η φροντίδα του προσώπου στα χέρια σας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΡΜΟΑΝΑΛΥΣΗΣ Εί ναι η πρω το πό ρος και πιο προ ηγ μέ νη σει ρά ε ξοπλισμού με τρή σε ων, που πε ρι λαμ βά νει γρή γο ρες και πλήρως ε ξα το μι κευ μέ νες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ. Πλυντήριο Ρούχων ALTUS Χωρητικότητα: 5 kg 1000 σ.α.λ.

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ. Πλυντήριο Ρούχων ALTUS Χωρητικότητα: 5 kg 1000 σ.α.λ. ΤΕΧΝΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΔΗ ΤΖΑΚΙΟΥ ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΛ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΠΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Και χώρων εστίασης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ WÜrTH ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ; Τα προϊόντα με το λογότυπο NSF ελέγχθηκαν και πιστοποιήθηκαν από το National Sanitary Foundation

Διαβάστε περισσότερα

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! NEO. 250 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα με την εγγύηση της εταιρίας... 306,27 49,08 202,95 387,45 183,27 269,37

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! NEO. 250 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα με την εγγύηση της εταιρίας... 306,27 49,08 202,95 387,45 183,27 269,37 Τιμς... που βγάζουν μάτι! Καλοκαίρι 2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 202,95 129 306,27 199 Inverter 130A με εξαρτήματα STAR3200 Κωδ.: 613313 Κομπρεσέρ ΕΙΣΑΓONTΑΙ ΑΠΟ ΔΑΝΙΑ χωρίς λάδι 6L BD195/6 Κωδ.: 758535

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1, Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας φροντίστε να στέλνετε τις παραγγελίες σας μέσω fax (2810 312730) ή e-mail info@katsamanis,com, τουλάχιστον μία ημέρα πριν από την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 335 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Υβριδικά οχήματα Προληπτικά μέτρα για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! GREEK Kids Magazine - Tishrei 5769 15/9/08 16:33 Page 1 ΤΙΣΣΡΙ 5769 Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! GREEK

Διαβάστε περισσότερα

DOMISTYLE E.E. N. Φωκά 16A TK 124 62 Xαϊδάρι Aθήνα Tηλ./ Fax 2105821931 mail: teovre@gmail.com www.domistyle.gr DOMISTYLE

DOMISTYLE E.E. N. Φωκά 16A TK 124 62 Xαϊδάρι Aθήνα Tηλ./ Fax 2105821931 mail: teovre@gmail.com www.domistyle.gr DOMISTYLE 2 DOMISTYLE E.E. N. Φωκά A TK 24 2 Xαϊδάρι Aθήνα Tηλ./ Fax 8293 mail: teovre@gmail.com www.domistyle.gr DOMISTYLE ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΕΣ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕΙΡΑ ART ART ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ (ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου

Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου 2011 Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Δήμητρα Αβραμούλη ΚAΡΔΙΤΣΑ 12/1/2011 2 Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου Η ΚΟΥΖΙΝΑ Η κουζίνα είναι ένας χώρος όπου προετοιμάζονται

Διαβάστε περισσότερα