26276 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "26276 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)"

Transcript

1 26276 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΦΟΡΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και Περιφερειακά Τμή ματα. Προγράμματα κοινοτικής φροντίδας (προσφυγές κ.λ.π.). 2. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Δραστηριότητες Τμήματος Κοινωνικής Συμμετοχής. 3. Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύ Διάφοροι το ης. 4. Εθνικό Κέντρο Αμεσης Κοινωνικής Βοήθειας Διάφοροι το (Ε.Κ.Α.Κ.Β.). 5. Δήμος Αθηναίων. Διάφοροι το 6. Δήμος Αγίας Βαρβάρας Ν. Αττικής. Υπηρεσίες καθαριότητας και δραστηριότητες κοι νωνικής υπηρεσίας για θέματα υγείας, κοινωνικά και ηλικιωμένων. 7. Δήμος Αγίου Δημητρίου Ν. Αττικής. Συντήρηση κήπων, πρασίνου και τομέας καθαριότη τας. 8. Δήμος Αγίου Ιωάννου Ρέντη Ν. Αττικής. Υπηρεσίες καθαριότητας και κήπων, ηλεκτρομηχα νολογικές και οικοδομικές εργασίες. 9. Δήμος Αγίας Παρασκευής Ν. Αττικής. Υπηρεσίες καθαριότητας και κήπων και άλλες κοιν. δραστηριότητες. 10. Δήμος Αναβύσσου Ν. Αττικής. Υπηρεσίες καθαριότητας, περιβάλλοντος και κοινω νικής πολιτικής. 11. Δήμος Δάφνης Ν. Αττικής. Υπηρεσίες καθαριότητας, κήπων και οικοδομικών εργασιών. 12. Δήμος Δραπετσώνας Ν. Αττικής. Διάφοροι το 13. Δήμος Ελευσίνας Ν. Αττικής. Υπηρεσίες καθαριότητας, κήπων, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες και Δ.Ε.Α.Δ.Ε. 14. Δήμος Ελληνικού Ν. Αττικής. Τομέας πρασίνου, κήπων και διοικητικές υπηρεσίες. 15. Δήμος Ζωγράφου Ν. Αττικής. Υπηρεσίες καθαριότητας, κήπων και εργασίες γενικών καθηκόντων. 16. Δήμος Ηλιούπολης Ν. Αττικής. Διάφοροι το 17. Δήμος Καισαριανής Ν. Αττικής. Υπηρεσία πρασίνου. 18. Δήμος Κορυδαλλού Ν. Αττικής. Τεχνικά συνεργεία, υπηρεσίες: πρασίνου, καθαριότη τας, γραφικών βοηθητικών εργασιών, άσκησης, κοινω νικής πολιτικής, ανάπτυξης και πολιτισμού. 19. Δήμος Ν. Ερυθραίας Ν. Αττικής. Υπηρεσίες καθαριότητας, κήπων, φύλαξης δασών, κα θαρισμού ρεμάτων, αποκομιδής κηπευτικών, ασφάλει ας μαθητών και ηλικιωμένων από τροχαία και γραφι κών βοηθητικών εργασιών. 20. Δήμος Παιανίας Ν. Αττικής. Διάφοροι το 21. Δήμος Παλαιού Φαλήρου Ν. Αττικής. Υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου. 22. Δήμος Παπάγου Ν. Αττικής. Υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου. 23. Δήμος Πειραιά Ν. Αττικής. Δραστηριότητες στους τομείς Κοινωνικών Υπηρεσιών και Πρόνοιας, καθαριότητας, πρασίνου και περιβάλ λοντος, μηχανολογικού ηλεκτρολογικού και άλλοι το 24. Δήμος Περάματος Ν. Αττικής. Υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου. 25. Δήμος Περιστερίου Ν. Αττικής. Τεχνικές υπηρεσίες, πρασίνου και καθαριότητας, δι οικητικές και άσκησης κοινωνικής πολιτικής. 26. Δήμος Ραφήνας Ν. Αττικής. Υπηρεσίες καθαριότητας, κήπων και τεχνικών έρ γων. 27. Δήμος Σαλαμίνας Ν. Αττικής. Διάφοροι το 28. Δήμος Ταύρου Ν. Αττικής. Υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου. 29. Δήμος Φιλοθέης Ν. Αττικής. Υπηρεσίες καθαριότητας και συντήρησης χώρων πρασίνου. 30. Δήμος Χολαργού Ν. Αττικής. Υπηρεσίες καθαριότητας.

2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κοινότητα Βαρνάβα Ν. Αττικής. Διάφοροι το 32. Κοινότητα Κρυονερίου Ν. Αττικής. Υπηρεσίες καθαριότητας και κήπων. 33. Δήμος Αρακύνθου Ν. Αιτολωακαρνανίας. Υπηρεσίες καθαριότητας και ύδρευσης. 34. Δήμος Άργους Ν. Αργολίδας. Τομείς ασφάλειας από τροχαία, πρασίνου, κήπων, καθαριότητας και δενδροστοιχιών, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Πρόνοιας και ΚΑΠΗ. 35. Δήμος Ασίνης Ν. Αργολίδας. Διάφοροι το 36. Δήμος Ναυπλιέων. Υπηρεσίες καθαριότητας, κήπων και πρασίνου. 37. Δήμος Λέρνας Ν. Αργολίδας. Διάφοροι το 38. Δήμος Λυρκείας Ν. Αργολίδας. Υπηρεσίες οδοποιίας, ύδρευσης και καθαριότητας. 39. Δήμος Μιδέας Ν. Αργολίδας. Τομείς πρασίνου, καθαριότητας, υδραυλικών, ηλε κτρολογικών εργασιών και γενικών καθηκόντων. 40. Δήμος Μυκηναίων Ν. Αργολίδας. Διάφοροι το 41. Δήμος Νέας Τίρυνθας Ν. Αργολίδας. Διάφοροι το 42. Δήμος Λεωνιδίου Ν. Αρκαδίας. Υπηρεσίες καθαριότητας. 43. Δήμος Τρίπολης Ν. Αρκαδίας. Διάφοροι το 44. Δήμος Τροπαίων Ν. Αρκαδίας. Διάφοροι το 45. Δήμος Αρταίων Άρτας. Τομείς καθαριότητας, κήπων και γενικών καθηκό ντων. 46. Δήμος Γ. Καραϊσκάκη Αρτας. Υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης, ανταποδο τικών τελών και χειριστή μηχ/των. 47. Δήμος Πέτα Αρτας. Τομείς καθαριότητας, πρασίνου, υδραυλικών και ηλε κτρολογικών εργασιών. 48. Δήμος Αροανίας Ν. Αχαΐας. Τομέας υδραυλικών βλαβών. 49. Δήμος Αιγίου Ν. Αχαΐας. Διάφοροι το 50. Δήμος Λαρισσού Ν. Αχαΐας. Τομέας καθαριότητας και πρασίνου. 51. Δήμος Μεσσατίδος Ν. Αχαΐας. Διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες και άλλοι το 52. Δήμος Μόβρης Ν. Αχαΐας. Διάφοροι το 53. Δήμος Πατρέων. Υπηρεσίες καθαριότητας. 54. Δήμος Αλιάρτου Ν. Βοιωτίας. Υπηρεσίες καθαριότητας, κήπων και δενδροστοιχι ών. 55. Δήμος Διστόμου Ν. Βοιωτίας. Τεχνική υπηρεσία και υπηρεσίες καθαριότητας. 56. Δήμος Σχηματαρίου Ν. Βοιωτίας. Υπηρεσίες διοικητικές, τεχνικές, κοινωνικές σε ΚΑΠΗ και ασφάλειας από τροχαία. 57. Δημοτικό Διαμέρισμα Κάστρου του Δήμου Ακραιφνίας Ν. Βοιωτίας. 58. Δημοτικό Διαμέρισμα Σποών Δήμου Καρπάθου Ν. Δωδεκανήσου. Υπηρεσίες καθαριότητας κήπων και παιδικών χα ρών. Υπηρεσίες καθαριότητας και συντήρησης αγροτ. οδοποιΐας. 59. Δήμος Μεγ. Χωρίου Τήλου Ν. Δωδεκανήσου. Υπηρεσίες καθαριότητας. 60. Δήμος Κω Ν. Δωδεκανήσου. Τομείς καθαριότητας, πρασίνου και οικοδομικών ερ γασιών. 61. Δήμος Ροδίων Ν. Δωδεκανήσου. Διάφοροι το 62. Δήμος Τήλου Ν. Δωδεκανήσου. Διάφοροι το 63. Δήμος Αλεξανδρούπολης Ν. Εβρου. Διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. 64. Δήμος Διδιμότειχου Ν. Εβρου. 65. Δήμος Ορεστιάδας Ν. Εβρου. Τομείς καθαριότητας και πρασίνου. 66. Δήμος Τραϊανούπολης Ν. Εβρου. Διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. 67. Δήμος Ερέτριας Ν. Ευβοίας. Διάφοροι το 68. Δήμος Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας. Υπηρεσίες καθαριότητας, πρασίνου και γενικών κα θηκόντων.

3 26278 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 69. Δήμος Ποταμιάς Ν. Ευρυτανίας. Διάφοροι το 70. Δήμος Ελατίων Ν. Ζακύνθου. Διάφοροι το 71. Δήμος Αμαλιάδας Ν. Ηλείας. Υπηρεσίες κηπουρικής, καθαριότητας, πλατειών και άλλοι το 72. Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας Ν. Ηλείας. Διάφοροι το 73. Δήμος Βώλακος Ν. Ηλείας. Τομείς καθαριότητας, πρασίνου, ύδρευσης, αποχέ τευσης, τεχνικών έργων (οδοποΐας) και διοικητικές υπηρεσίες. 74. Δήμος Γαστούνης Ν. Ηλείας. Τομείς καθαριότητας, κηπουρικής, διοικητικών υπη ρειών, ηλεκτρολόγων, μουσικών γυμναστών, σκηνο θετών. 75. Δήμος Γόρτυνος Αμαλιάδας Ν. Ηλείας. Διάφοροι το 76. Δήμος Ζαχάρως Ν. Ηλείας. Διάφοροι το 77. Δήμος Λαμπείας Ν. Ηλείας. Υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης δημοσίων χώρων και δενδροφυτεύσεις. 78. Δήμος Τραγανού Ν. Ηλείας. Υπηρεσίες καθαριότητας, πρασίνου και άλλοι το 79. Δήμος Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας. Υπηρεσίες καθαριότητας. 80. Δήμος Αποστ. Παύλου Ν. Ημαθίας. Τομείς καθαριότητας και πρασίνου. 81. Δήμος Πλατέος Ν. Ημαθίας. Διάφοροι το 82. Δήμος Ν. Αλικαρνασσού Ν. Ηρακλείου. Διάφοροι το 83. Δήμος Βιάννου Ν. Ηρακλείου. Υπηρεσίες εργατών, οδηγών, χειριστών χωματουρ γικών μηχανημάτων, διοικητικές υπηρεσίες (οικονο μολόγοι, μηχανικοί). 84. Δήμος Ηρακλείου Κρήτης. Τομείς καθαριότητας, τεχνικής υποστήριξης και κοι νωνικών υπηρεσιών. 85. Δήμος Ρούβα Ν. Ηρακλείου. Υπηρεσίες γενικών καθηκόντων. 86. Δήμος Τεμένους Ν. Ηρακλείου. Τομείς καθαριότητας, πρασίνου και κήπων, οικοδομι κών εργασιών και εργασιών γενικών καθηκόντων. 87. Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Ν. Θεσσαλονίκης. Υπηρεσίες κήπων, δενδροστοιχιών και καθαριότη τας. 88. Δήμος Ευόσμου Ν. Θεσσαλονίκης. Υπηρεσίες καθαριότητας και κήπων. 89. Δήμος Θέρμης Ν. Θεσσαλονίκης. Υπηρεσίες καθαριότητας, κήπων και δενδροστοιχι ών. 90. Δήμος Θεσσαλονίκης. Τομέας πρασίνου. 91. Δήμος Καλλινδοίων Ν. Θεσσαλονίκης. Διάφοροι το 92. Δήμος Λαχανά Ν. Θεσσαλονίκης. Διάφοροι το 93. Δήμος Μηχανιώνας Ν. Θεσσαλονίκης. Διάφοροι το 94. Δήμος Σταυρούπολης Ν. Θεσσαλονίκης. Υπηρεσίες καθαριότητας, πρασίνου, εργάτες οικοδό μοι και βοηθητικό προσωπικό. 95. Δήμος Χαλάστρας Ν. Θεσσαλονίκης. Τομείς καθαριότητας και πρασίνου. 96. Δημοτικό Διαμέρισμα Τριλόφου Δήμου Μίκρας Ν. Υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου. Θεσσαλονίκης. 97. Δήμος Ανατολικού Ζαγορίου Ν. Ιωαννίνων. 98. Δήμος Άνω Πωγωνίου Ν. Ιωαννίνων. Υπηρεσίες λογιστηρίου, καθαριότητας και πρασίνου. 99. Δήμος Δωδώνης Ν. Ιωαννίνων. Τομείς καθαριότητας, ύδρευσης και εργασιών γενικών καθηκόντων Δήμος Παμβώτιδος Ν. Ιωαννίνων. Υπηρεσίες καθαριότητας και διάφορους το 101. Δήμος Πασσαρώνος Ν. Ιωαννίνων. Τομείς καθαριότητας και συντήρησης κοινόχρηστων χώρων, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εργασιών και τεχνικών έργων Δήμος Καβάλας. Τομείς καθαριότητας και πρασίνου Δήμος Φιλίππων Ν. Καβάλας. Υπηρεσίες καθαριότητας και στη Δημοτική Επιχείρη ση Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δήμος Κερκυραίων. Τομείς καθαριότητας και πρασίνου Δήμος Θιναλίων Ν. Κέρκυρας Δήμος Κορισσίων Ν. Κέρκυρας Δήμος Λευκιμμαίων Ν. Κέρκυρας Δήμος Παξών Ν. Κέρκυρας. Διάφοροι το 109. Δήμος Παρελιών Ν. Κέρκυρας. Διάφορες υπηρεσίες του Δήμου Δήμος Πτολεμαΐδας Ν. Κοζάνης. Υπηρεσίες πρασίνου και καθαριότητας, τακτοποίησης αρχείου και βοηθητικές διοικητικές εργασίες Δήμος Κορινθίων. Τομέας καθαριότητας Δήμος Ασσου Λεχαίου Ν. Κορινθίας. Τομέας καθαριότητας και άλλοι το 113. Δήμος Ερμούπολης Ν. Κυκλάδων. Διάφοροι το 114. Δήμος Οινούντος Ν. Λακωνίας. Υπηρεσίες πρασίνου, καθαριότητας και άλλοι το 115. Δήμος Σπάρτης Ν. Λακωνίας. Υπηρεσίες πρασίνου, καθαριότητας και άλλοι το 116. Δήμος Αμπελώνα Ν. Λάρισας. Τομέας καθαριότητας Δήμος Γιάννουλης Ν. Λάρισας. Διάφορες υπηρεσίες του Δήμου Δήμος Ελλασσόνας Ν. Λάρισας. Διάφοροι το 119. Δήμος Μακρυχωρίου Ν. Λάρισας. Διάφορες υπηρεσίες του Δήμου Δήμος Μελιβοίας Ν. Λάρισας. Διάφορες υπηρεσίες του Δήμου Δήμος Ποταμιάς Ν. Λάρισας. Διάφορες υπηρεσίες του Δήμου Δήμος Σαρανταπόρου Ν. Λάρισας. Διάφορες υπηρεσίες του Δήμου Δήμος Τυρνάβου Ν. Λάρισας. Διάφοροι το 124. Δήμος Φαρσάλων Ν. Λάρισας Δήμος Νεάπολης Ν. Λασιθίου. Διάφοροι το 126. Δήμος Ευεργέτουλα Ν. Λέσβου. Τομείς υδραυλικών, ηλεκτρολογικών και εξωραϊστι κών εργασιών Δήμος Καλλονής Ν. Λέσβου. Υπηρεσία κήπων και δενδροστοιχιών Δήμος Αλμυρού Ν. Μαγνησίας. Υπηρεσίες καθαριότητας και κήπων Δήμος Βόλου Ν. Μαγνησίας. Υπηρεσίες καθαριότητας Δήμος Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας. Διάφοροι το 131. Δήμος Αετού Ν. Μεσσηνίας. Τομείς καθαριότητας, πρασίνου, τεχνικών έργων και διοικητικών υπηρεσιών Δήμος Δωρίου Ν. Μεσσηνίας. Υπηρεσίες πρασίνου, καθαριότητας και άλλοι το 133. Δήμος Ξάνθης. Υπηρεσίες καθαριότητας, κήπων, δενδροστοιχιών και ΚΑΠΗ Δήμος Σταυρούπολης Ν. Ξάνθης. Υπηρεσίες καθαριότητας Δήμος Εδεσσας Ν. Πέλλας. Διάφοροι το 136. Δήμος Σκύδρας Ν. Πέλλας. Υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου Δήμος Λιτοχώρου Ν. Πιερίας. Υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης δημοτικού πάρκου Δήμος Ζαλόγγου Ν. Πρέβεζας. Υπηρεσίες καθαριότητας, κήπων και γενικών καθη κόντων Δήμος Λούρου Ν. Πρέβεζας. Υπηρεσίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων, απορ ριμματοφόρο, βοθροφόρο, κλπ Δήμος Αρκαδίου Ν. Ρεθύμνης. Διάφοροι το 141. Δήμος Κουρητών Ν. Ρεθύμνης. Διάφοροι το 142. Δήμος Ρεθύμνης Ν. Ρεθύμνης. Υπηρεσίες καθαριότητας, κήπων και άλλες κοινωνικές δραστηριότητες.

5 26280 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 143. Δήμος Μαρωνείας Ν. Ροδόπης. Τομείς καθαριότητας, πρασίνου, ύδρευσης, ηλεκτρο δότησης και γενικών καθηκόντων Δήμος Νέου Σιδηροχωρίου Ν. Ροδόπης. Διάφοροι το 145. Δήμος Σάπων Ν. Ροδόπης. Υπηρεσίες καθαριότητας, κήπων, οικοδομικές εργα σίες και φύλαξη κήπων Δήμος Τρικκαίων Ν. Τρικάλων. Τομείς καθαριότητας και πρασίνου Δήμος Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας. Υπηρεσίες καθαριότητας, πρασίνου και ηλεκτρολο γικών εργασιών Κοινότητα Τυμφρηστού Ν. Φθιώτιδας. Διάφοροι το 149. Δήμος Ακρωτηρίου Ν. Χανίων. Υπηρεσίες καθαριότητας, κήπων και δενδροστοιχι ών Δήμος Αρμένων Ν. Χανίων Δήμος Βουκολιών Ν. Χανίων Δήμος Γεωργιουπόλεως Ν. Χανίων. Διάφοροι το 153. Δήμος Ελ. Βενιζέλου Ν. Χανίων. Διάφοροι το 154. Δήμος Θερίσου Ν. Χανίων. Διάφοροι το 155. Δήμος Ιναχωρίου Ν. Χανίων. Διάφοροι το 156. Δήμος Κεραμειών Ν. Χανίων Δήμος Κρυονερίδας Ν. Χανίων. Διάφοροι το 158. Δήμος Μηθύμνης Ν. Χανίων. Διάφοροι το 159. Δήμος Πλατανιάς Ν. Χανίων. Διάφοροι το 160. Δήμος Σούδας Ν. Χανίων. Διάφοροι το 161. Δήμος Φρέ Ν. Χανίων. Διάφοροι το 162. Δήμος Χανίων Κρήτης. Διάφοροι το 163. Δήμος Αγίου Μηνά Ν. Χίου. Διάφοροι το 164. Δήμος Καρδαμύλων Ν. Χίου. Υπηρεσίες καθαριότητας και δενδροφύτευσης Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας. Διάφοροι τομείς των Διευθύνσεων α) Διοικητικών υπηρεσιών. β) Αγροτικής Ανάπτυξης. γ) Κτηναιτρικής. δ) Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. ε) Υγείας και Πρόνοιας. στ) Μεταφορών και Επικοινωνιών. ζ) Εγγείων Βελτιώσεων Υδάτινων πόρων και ορυ κτού πλούτου. η) Τεχνικών Υπηρεσιών. θ) Τοπογραφικής. ι) ΚΕΠ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων. Υπηρεσίες καθαριότητας χώρων ιδιαιτέρου κάλλους, σχολικών κτηρίων και επαρχιακού δικτύου Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας. Υπηρεσίες πρασίνου, καθαριότητας και άλλοι το 168. Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθήνας, Στέγη Ανη Διάφοροι τομείς βοηθητικών εργασιών. λίκων «Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ» Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά. Διάφοροι τομείς βοηθητικών εργασιών Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Ηρακλείου Κρήτης. Διάφοροι τομείς βοηθητικών εργασιών Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Κοζάνης, Στέγη Φι λοξενίας Ανηλίκων. Διάφοροι το 172. Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Βόλου, Στέγη Φιλο ξενίας Ανηλίκων Υγειονομική περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ΚΕ.ΠΕ Π. Λεχεινών Ηλείας. Διάφοροι το Διάφοροι το

6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Περιφερειακό Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.) Θεσσαλίας: α) Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λάρισας «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ». β) Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων. γ) ΚΕ.ΠΕ.Π. Καρδίτσας. Τομείς καθαριότητας, κουζίνας εστιατορίου, συντή ρησης κτιρίου και διοικητικών υπηρεσιών. Διάφοροι το Διάφοροι το 2. Η υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1786 Β ) καταργείται. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ /1997 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας και Δικαιοσύνης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2008 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 7 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης»

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) Επικαιροποιηµένη έκδοση Αθήνα, Ιούνιος 2014 N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010):

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 5853 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ.Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 6 Φεβρουαρίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πρωτ. 90 Αριθ. ανακοίνωσης 9/04 Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων ειδικό τητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΩΔΙΚΟΙ E PORTAL ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/NOMIKO ΠΡΟΣΩΠΟ 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 23 760 E00002 E00513 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2526 23 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 28910 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης- Θεσμικός Τομέας S13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ Αθήνα 16.5.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 7ΛΤΟ9-2Λ3 INFORMATICS ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ DEVELOPMEN Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.18

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΓΕΙΑΣ

ΕΟΠΥΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2 0 1 4 0 ΕΟΠΥΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα ψυχοτεχνικών δοκιμασιών και υγειονομικών εξετάσεων υποψηφίων πρώην δημοτικών αστυνομικών για ένταξη στην Ελληνική Αστυνομία.

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα ψυχοτεχνικών δοκιμασιών και υγειονομικών εξετάσεων υποψηφίων πρώην δημοτικών αστυνομικών για ένταξη στην Ελληνική Αστυνομία. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 03 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΠΩΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/07/2014 Αρ. Πρωτ: 660/6/41612 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

Ηπεριφερειακή οργάνωση των υπηρεσιών υγείας έρχεται ως συνέχεια της διοικητικής

Ηπεριφερειακή οργάνωση των υπηρεσιών υγείας έρχεται ως συνέχεια της διοικητικής 28 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ένα ακόμη πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, που θα περάσει στην ιστορία, ως ένα πειραματικό εγχείρημα στο χώρο της υγείας) Του Αθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Τι είναι η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Αναρωτήθηκες ποτέ αν έχει ενδιαφέρον να ασχοληθείς επαγγελματικά με τις τέχνες; Αν θα ήθελες να γίνεις έμπορος ή δικηγόρος; Αν είσαι αρκετά υπομονετικός να δουλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Α00010 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ (ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΜΑ.ΖΕΙ Α00077 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 ΑΚΤ-ΕΙΝ Α00098 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1893 11 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχια κών και τοπικών εφημερίδων που

Διαβάστε περισσότερα