ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

2 ΣΤΟΧΟΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Το σεμινάριο έχει σαν στόχο να παρουσιάσει την νέα φιλοσοφία συντήρησης που βασίζεται στην διάγνωση των βλαβών σε πρώιμο στάδιο, με την παρακολούθηση της εξέλιξης της δόνησης και άλλων παραμέτρων στον χρόνο. Εξηγείται πώς η υιοθέτηση μιας τέτοιας φιλοσοφίας εξυπηρετεί την αποστολή της συντήρησης, που είναι η διατήρηση του εξοπλισμού σε καλή κατάσταση με οικονομικό τρόπο. Ειδικότερα, περιγράφονται οι διαγνωστικές μέθοδοι ανάλυσης των δονήσεων και του θορύβου που εκπέμπουν τα περιστρεφόμενα μηχανήματα. Δίνονται τα κατάλληλα ερεθίσματα σ' αυτούς που από την θέση τους καλούνται να παίρνουν αποφάσεις και συγχρόνως μια στοιχειώδη εμβάθυνση αυτούς που εφαρμόζουν την ΔΣ. στις παρακάτω κατηγορίες στελεχών: 1. Υπεύθυνους Συντήρησης και Παραγωγής και σε όσους προϊστάμενους παίρνουν αποφάσεις σχετικές με τη Διαγνωστική Συντήρηση. 2. Τεχνικούς προϊστάμενους του προσωπικού που εφαρμόζει την Διαγνωστική Συντήρηση. 3. Τεχνικούς που συνεργάζονται με το τμήμα Δ/νσης Συστημάτων Πτυχιούχος Μ/Η Ε.Μ.Π., Τ. Προϊσταμένος τμήματος Προγραμματισμού Συντήρησης μεγάλου Ομίλου. Εισηγητής σεμιναρίων με εξειδίκευση σε θέματα Προβλεπτικής Συντήρησης Διάγνωσης μέσω Ανάλυσης των Δονήσεων, Συστημάτων Διαχείρισης Συντήρησης, Οργάνωσης Συντήρησης. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΝΗΣΗΣ & ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδη Συντήρησης. Επισκευαστική Συντήρηση. Προληπτική Συντήρηση. Διαγνωστική Συντήρηση (ΔΣ). Σύγκριση των τριών ειδών. Αντικειμενικοί στόχοι της Διαγνωστικής Συντήρησης. 2. Η σημασία της έγκαιρης εντόπισης μιας βλάβης. Οι αντικειμενικές δυσκολίες στην πρόβλεψης επικειμένων βλαβών. Η περίπτωση του ρουλεμάν και πως μπορεί να βοηθήσει η ΔΣ. 3. Διάγνωση εν στάση-εν λειτουργία. Παράμετροι που προσδιορίζουν την κατάσταση του μηχανήματος. Σύμφυτα φαινόμενα (θερμοκρασία, δόνηση) και λειτουργικές παράμετροι (πίεση, παροχή κλπ.) που σχετίζονται με την κατάσταση του μηχανήματος. 4. Χημική ανάλυση του λιπαντικού. Ανακάλυψη βλαβών με την μέθοδο της ανίχνευσης μικροσκοπικών συντριμμάτων (debris) από φθορές. Διάγνωση της βλάβης με ανάλυση των μεταλλικών στοιχειών στο λιπαντικό. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΣΩ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΟΝΗΣΕΩΝ Διαγνωστικές τεχνικές βασιζόμενες στην ανάλυση των δονήσεων η του εκπεμπομενου ήχου. Το επιταχυνσιομετρο, ο επικρατέστερος τύπος αισθητηρίου δονήσεων. Μέτρηση απόλυτης δόνησης εδράνου (σεισμογράφος), σχετικής δόνησης άξονα και απόλυτης δόνησης άξονα. Γενική μορφή του λαμβανομένου ηλεκτρικού σήματος. Χαμηλές και υψηλές συχνότητες. Η συχνοτική σύσταση (χροιά η χρώμα) του δονητικού σήματος. Η αδυναμία των ανθρωπίνων αισθήσεων να αντιληφθούν την ακριβή φύση του (20 Hz έως 20 KHz της ακοής έναντι 1 Hz έως 500 KHz των οργάνων). Αντικειμενοποιήσει των δονητικών παραμέτρων. Η ανάγκη ανάλυσης του δονητικού σήματος για την αποκάλυψη χρησίμων κρυμμένων πληροφοριών. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Ανάλυση κατά συχνότητα: Διάσπαση ενός σήματος στα συστατικά του. Συνιστώσες συχνότητες. Μονάδες μέτρησης. Μετασχηματισμός Furier: Η μαθηματική βάση της ανάλυσης κατά συχνότητα. Φάσμα συχνοτήτων. Μέθοδος σάρωσης. Μέθοδος FFT (Fast Furier Transfrm). Σύνδεση συνιστωσών φάσματος με χαρακτηριστικές συχνότητες μηχανήματος. Θεμελιώδης συχνότητα (=Περιστροφική ταχύτητα). Αρμονικές. χαρακτηριστικές συχνότητες συνήθων μηχανημάτων και πως υπολογίζονται. ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΗΣ Η φάση της δόνησης σαν μέσο διάγνωσης. Ορισμός. Τρόποι μέτρησης (στροβοσκόπιο, φωτοκύτταρο). Εφαρμογές στην διάγνωση συγκεκριμένων προβλημάτων. Η περίπτωση αζυγοσταθμιας, στραβού άξονα και απευθυγραμμιας κοπλερ. Διάγνωση συνήθων προβλημάτων μηχανικού εξοπλισμού μ+ε την χρήση του φάσματος συχνοτήτων και της φάσης. Σύγκριση αξονικών με ακτινικές δονήσεις. Η σημασία των αρμονικών στη διάγνωση. Πίνακες διάγνωσης. Χρήση του στροβοσκοπίου στον εντοπισμό του προβληματικού εξαρτήματος. Παρατήρηση περιστρεφόμενων εξαρτημάτων εν κινήσει με το στροβοσκόπιο. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Περιγραφή της μεθόδου (Κυματομορφη). Πλεονέκτημα έναντι ανάλυσης συχνοτήτων. Εφαρμογές. Περίπτωση γραναζιών. Σύγχρονη μεσοτιμηση (Averaging) για την απομάκρυνση παρεμβολών. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Αναπαράσταση της φυσικής κίνησης μιας κατασκευές. Η προφανής σημασία γνώσης του τρόπου με τον οποίο ταλαντεύεται μια κατασκευή. Περιγραφή της μεθόδου μέσω μετρήσεων εύρους και φάσης της δόνησης. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ Τρόποι συμπεριφοράς μιας κατασκευές. Ευκαμψία-στιβαρότητα. Κάμπτεις ιδιόμορφες. Σύγχρονα εργαλεία στον Η/Υ για την αναπαράσταση της ταλαντωτής κίνησης στην οθόνη. Προβλήματα που μπορεί να εισάγει η ταλαντωτική συμπεριφορά μιας κατασκευης στο εδραζομενο μηχάνημα. Διάγνωση μέσω της μεθόδου.

3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΝΗΣΗΣ & ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΧΙΑΣ Διάγνωση μέσω Ανάλυσης τροχιάς (Orbit Analysis). Ζωντανά Διαγράμματα Lisasu (τροχιά εδράνου) με την χρήση παλμογράφου διπλής δέσμης. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ BODE Περιγραφή της μεθόδου. Βασική θεωρία στο γραμμικό ταλαντωτή ενός βαθμού ελευθερίας. Θεωρητικό διάγραμμα απόκρισης ως προς την συχνότητα (Συνάρτηση μεταφοράς η μεγεθύνσεως). Μέθοδος λήψης του διαγράμματος Bde με την επιτάχυνση (Run up) και επιβράδυνση (Cast dwn) κατά την θέση σε λειτουργία και στάση του μηχανήματος. Ερμηνεία. Διάγνωση συντονισμού. Εντοπισμός ιδιοσυχνοτητων. Διάγνωση με λήψη καταρρακτωδών (Waterfall) φασμάτων κατά την επιβράδυνση μέχρι στάσεως του μηχανήματος. ΔΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΕΩΣ (Bump test). Θεωρητική ερμηνεία. Εφαρμογές. ΔΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Αστοχία του υλικού οφειλομενη στην υπερβολική δόνηση. Ο μηχανισμός της κόπωσης. Σύνδεση των δονητικών παραμέτρων με το φαινόμενο της κόπωσης. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΛΠ ΦΘΕΙΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Γενικά. Δονήσεις προκαλούμενες από φθαρμένα ρουλεμάν. Απόκριση στην κρουστική διέγερση μεμονωμένου σφάλματος. Ανάλυση στο πεδίο του χρόνου και στο πεδίο συχνοτήτων. 2. Η μέθοδος της αποδιαμορφωσης. Διαμόρφωση κατά εύρος συχνοτήτων συντονισμού από την κρουστική δράση ενός με την μέθοδο της φακελώσεις. Εξαγωγή του φακέλου και ανάλυση στο πεδίο του σφάλματος. Αποδιαμορφωση χρόνου και στο πεδίο συχνοτήτων. 3. Spike Energy. Αρχή. Εφαρμογές. Φάσμα SE. 4. Στοχαστική επεξεργασία σήματος με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση σφαλμάτων σε ρουλεμάν. Κατανομή εύρους. Παράγων Crest. Παράγων Kurtsis. 5. Διάγνωση με την χρήση του Cepstrum (Αναγραμματισμός της λέξης Spectrum. Ελληνιστί Σαφμα;). Αποκάλυψη των κρυμμένων συχνοτήτων ενός σφάλματος. 6. Stress Wave Sensing (Αίσθηση τασικων κυμάτων). Αρχή της μεθόδου. Πλεονεκτήματα έναντι άλλων μεθόδων. Εφαρμογές. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1. Οργάνωση της Υπηρεσίας ΠΣ. Διαδικασίες που καθιερώνονται. Προϋποθέσεις επιτυχίας ενός Συστήματος ΠΣ. Αποτελεσματική χρήση των μεθόδων διάγνωσης για την αξιόπιστη παρακολούθηση της κατάστασης του εξοπλισμού (cnditin mnitring). Προγραμματισμός των μετρήσεων σε συνεχή βάση. 2. Διαχείριση των πληροφοριών. Διαχείριση των ιστορικών μετρήσεων μέσω Η/Υ με σκοπό την πρόγνωση βλαβών. Εντοπισμός προβλημάτων σε πρώιμο στάδιο. Ανάλυση τάσης. Χρονοδιάγραμμα συνολικούς εύρους δόνησης, ζώνης συχνοτήτων, συγκεκριμένης συχνότητας. Ενεργεία ζώνης. Ιστορικά φάσματα. Σύγκριση με φάσμα αναφοράς. 3. Μέθοδοι παρακολούθησης υγειάς (health mnitring) μηχανημάτων. Περιοδικός έλεγχος. Επιτήρηση κατά σάρωση, ομάδας μηχανημάτων. Συνεχής παρακολούθηση (cntinuus mnitring). Έμπειρα συστήματα στη Διαγνωστική Συντήρηση. 4. Κύκλος μελέτης ενός περιστατικού: Ιστορικές μετρήσεις, επεμβάσεις που προηγηθήκαν, επίσκεψη στο μηχάνημα, χρήση των αισθήσεων, ανάλυση της δόνησης, η δι'αποκλεισμου εντόπιση, αποκατάσταση του προβλήματος, τελικές μετρήσεις. Dissipline, right attitude: οι λέξεις που κρύβουν την φιλοσοφία της Προβλεπτικής Συντήρησης.

4 2 ΗΜΕΡΕΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι: η ενημέρωση των συμμετεχόντων στον τομέα των βασικών αρχών λίπανσης και τη διασφάλιση της λειτουργίας εξοπλισμού και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων. η ενημέρωση στις εξελίξεις στην τεχνολογία της λίπανσης, τις προδιαγραφές και τα είδη των λιπαντικών η παρουσίαση των βασικών και ειδικών βιομηχανικών εφαρμογών η εξοικείωση με τις βασικές αρχές της οργάνωσης, λειτουργίας και ελέγχου αποτελεσματικότητας της λίπανσης η ενημέρωση σε θέματα ασφαλούς αποθήκευσης, διακίνησης και χρήσης των λιπαντικών η συμπλήρωση υφιστάμενων γνώσεων και εμπειριών Το σεμινάριο απεύθυνεται σε: μηχανικούς και εργοδηγούς συντήρησης και παραγωγής όλο το προσωπικό γραμμής συντήρησης, παραγωγής, χειριστές μηχανημάτων και επιθεωρητές προσωπικό που εμπλέκεται έμμεσα στο έργο της συντήρησης και είναι απαραίτητο να γνωρίζει της βασικές αρχές λίπανσης, όπως είναι πχ. προσωπικό προμηθειών, αποθηκάριοι, διοικητικό προσωπικό παραγωγής και συντήρησης ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Διπ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Ε.Μ.Π., τ. Δ/ντης Τεχν. Υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών ΜΟΜΠΙΛ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα οργάνωσης αναδιοργάνωσης συστημάτων, συντήρησης βιομηχανιών κτιρίων εγκαταστάσεων. Συνεργάτης Εταιρίας Παραγωγής & Εμπορίας λιπαντικών. Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία στην Ελλάδα & και το εξωτερικό. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ O ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ O ΒΑΣΙΚΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ O ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 1. Γενικά Είδη φθοράς, τριβών Αποστολή λιπαντικών Είδη λίπανσης και τρόποι σχηματισμού λιπαντικών μεμβρανών Τρόποι λίπανσης και μέθοδοι εφαρμογής 2. Λιπαντικά (γενικά) Προέλευση, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, προδιαγραφές, ποιοτική κατάταξη και είδη λιπαντικών Διεθνή συστήματα κατάταξης Προδιαγραφές κατασκευαστών Κατηγορίες λιπαντικών. Επιλογή 3. Λιπαντικά βιομηχανίας τροφίμων Κανονισμοί, Διεθνή πρότυπα Κατηγορίες λιπαντικών (υδραυλικά, μειωτήρων, αεροσυμπιεστών, αλυσίδων, γράσα, κλπ) Χαρακτηριστικά και σύσταση Προδιαγραφές, ιδιότητες Επιλογή κατάλληλων λιπαντικών 4. Λίπανση στοιχείων μηχανών και μηχανημάτων Ρουλεμάν: Λίπανση, προστασία, βλάβες, πρόληψη Μειωτήρες: Στοιχεία οδοντωτών τροχών, απαιτήσεις λίπανσης, βλάβες, πρόληψη Ανοιχτά σημεία λίπανσης Έδρανα ολίσθησης και στήριξης: Απαιτήσεις λίπανσης, Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες λιπαντικών Αλυσίδες: Λίπανση, προστασία, προληπτική συντήρηση Υδραυλικά συστήματα Αεροσυμπιεστές / συστήματα αέρος 5. Οργάνωση Λίπανσης Η σημασία της λίπανσης στην προστασία του εξοπλισμού Βασικές αρχές οργάνωσης Αναγνώριση, καταγραφή και απεικόνιση κρίσιμων σημείων ελέγχου. Διαδρομές ελέγχου Επιλογή λιπαντικών Πίνακες λίπανσης, σχεδιασμός και προγραμματισμός έργου 6. Αποθήκευση, Διακίνηση και Χρήση λιπαντικών 7. Ασφάλεια και υγιεινή μέτρα πρόληψης και προστασίας (5) 14 ΩΡΕΣ

5 3 ΗΜΕΡΕΣ «ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ» ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ. Το σεμινάριο αποσκοπεί: να εμβαθύνει στις αρχές της συγκόλλησης και στους μηχανισμούς που προκαλούν θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στις συγκολλητές κατασκευές. να παρουσιάσει εναλλακτικές λύσεις με αντίστοιχους κανόνες επιλογής ή αποφυγής. να βοηθήσει στον οικονομοτεχνικό σχεδιασμό την εφαρμογή και τον έλεγχό των διαδικασιών συγκόλλησης. Το Σεμινάριο απευθύνεται στο Τεχνικό Προσωπικό Βιομηχανιών που χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία της συγκόλλησης τόσο ως παραγωγική διεργασία όσο και ως διεργασία συντήρησης. (Μηχανικούς Σχεδιαστές, Μηχανικούς Παραγωγής, Εργοδηγούς και Τεχνίτες Συγκολλητές, Τεχνικούς Συντήρησης, Τεχνικούς Ασφαλείας.) Αρχές Συγκόλλησης. Μέθοδοι - Συσκευές συγκόλλησης Υλικά. (Ηλεκτρόδια Βοηθητικά Υλικά Αδρανή Αέρια) Δυνατότητα συγκόλλησης. Ιδιοσυσκευές συγκόλλησης (σχεδιασμός) JIGs & Fixtures. Μέτρα Ασφαλείας και Μέσα Προσωπικής Προστασίας κατά τη συγκόλληση. Κανονισμοί που αφορούν τις συγκολλήσεις. Οι συγκολλήσεις στο μηχανολογικό σχέδιο - συμβολισμοί. Συγκολλήσεις και Μηχανολογικός Σχεδιασμός. Οι επιπτώσεις της συγκόλλησης στις ιδιότητες των υλικών. Υπολογισμός / διαστασιολόγηση συγκολλήσεων. Εναλλακτικές μορφές που επηρεάζουν τη συγκόλληση (σχετική θέση τεμαχίων, προετοιμασία άκρων, γεωμετρία συγκόλλησης) Κανόνες Επιλογής ή / και Αποφυγής. Συγκολλήσεις και μεταλλικές κατασκευές. Ποιότητα Οικονομία Συγκολλήσεων. Ποιοτικός έλεγχος συγκολλήσεων. Οικονομικός υπολογισμός συγκολλήσεων. Βελτίωση Παραγωγικότητας Συγκολλήσεων. 3 Η ΗΜΕΡΑ Πρακτική & άσκηση στο εργαστήριο του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 6 ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί. Συνεργάτες, Καθηγητές ΤΕΙ Πειραιά. Εισηγητές σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

6 ΣΤΟΧΟΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Στόχος του σεμιναρίου είναι: Η ενημέρωση των συμμετεχόντων στις νέες εξελίξεις στο τομέα της Συντήρησης και τη διασφάλιση της λειτουργίας εξοπλισμού και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων. Η εξοικείωση του προσωπικού με τις βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας της συντήρησης Η παρουσίαση των διαφόρων μεθόδων συντήρησης Η ανάπτυξη των απαραίτητων οργανωτικών μέσων Η επιλογή των κατάλληλων επιτελικών δραστηριοτήτων Η εξοικείωση με συστήματα μηχανοργάνωσης. σε: υπεύθυνους & στελέχη του τμήματος Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού βιοτεχνιών & βιομηχανικών επιχειρήσεων ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, Διευθυντής συντήρησης γνωστής Ελληνικής εταιρείας. Πιστοποιημένος Επιθεωρητής Ποιότητας. Ανώτερα Διευθυντικά στελέχη μεγάλης Βιομηχανίας τα οποία θα παρουσιάσουν μηχανογραφικές εφαρμογές σε Excel και θα αναπτύξουν μελέτες πραγματικών περιπτώσεων(case studies). ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣEΩΝ Γενικά ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ/ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, Κωδικοποίηση εξοπλισμού ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ TPM, ΤΟ OUTSOURCING, Διαδικασία ενημέρωσης και καταγραφής της βλάβης στην αντίστοιχη εγκατάσταση(cc) και εντολή χρέωσης (WO) Διαδικασία προγραμματισμού και έκδοσης εντολών περιοδικής συντήρησης και γενικών εργασιών. ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧ/ΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, Συλλογή και έλεγχος στοιχείων κόστους ανά κέντρο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΟΜΙΚΑ κόστους (CC), και ιστορίας βλαβών/ συντηρήσεων. Σύστημα ελέγχου απόδοσης της συντήρησης ΘΕΜΑΤΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ δημιουργία στόχων παρακολούθηση και έλεγχος (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, Πρακτικά παραδείγματα και έτοιμες φόρμες ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ, ΨΥΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η μηχανική αξιοπιστία και πως αυξάνεται. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ, Πρακτικό παράδειγμα συντηρησιμοτητα ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ διαθεσιμότητα ΑΞΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ποιος συντηρεί (χρηστής κατασκευαστής (ENVIRONMENTAL ENGINEERING) τρίτος) Μέθοδοι συντήρησης που θα υιοθετηθούν Ενδεικτικά παραδείγματα για ταυτόχρονη Υποστήριξη / πολιτική ανταλλακτικών εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντικής ροή πληροφορίας / μηχανογραφικό σύστημα προστασίας. Το Outsurcing της συντήρησης ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Σχετικά θέματα νομοθεσίας ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (RECORD KEEPING) Διαδικασία αίτησης ανταλλακτικών από συντήρηση ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Ποιος Διαδικασία ανοίγματος και ενημέρωσης των πεδίων της μερίδας υλικού από την αίτηση του μέχρι τη συντηρεί) παραλαβή και τη χορήγηση στον αιτούντα Ανάλυση των περιπτώσεων που η Παραδείγματα από φόρμες αίτησης συντήρηση δίνεται Outsurcing Στο κατασκευαστή και το δίκτυό του χορήγησης υλικού,αίτησης αγοράς, εντολής Τρίτο φορέα (Third party maintenance) παραγγελίας Περιγραφή πληροφοριακού συστήματος ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Διορθωτική (Breakdwn maintenance) που παρακολουθεί όλες τις κινήσεις του αποθέματος ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Τα Στάδια και οι αιτίες της βλάβης ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Πως ελαχιστοποιούνται οι βλάβες και ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης Πως οργανώνεται η διορθωτική Διατάξεις ΚΥΑ κλπ. Ενεργητική Παθητική συντήρηση. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Πρακτικά παραδείγματα και σχετικές ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ φόρμες/ μηχανογραφικές εφαρμογές Στοιχεία υπολογισμών Προληπτική (Preventive, fixed time Ρυθμίσεις εξαρτημάτων για οικονομική και maintenance) περιβαλλοντικά ορθή λειτουργία Πως οργανώνεται η προληπτική συντήρηση ΨΥΞΗΣ Πρακτικά παραδείγματα και σχετικές Μικρές μονάδες φόρμες μηχανογραφικές εφαρμογές Μεγάλες μονάδες Επιβελτιωτική (Crrective maintenance) ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Πότε αναβαθμίζουμε η ανανεώνουμε τον Καθορισμός Ισχύος εξοπλισμό Ευθύγραμμη Κίνηση Πως οργανώνεται Περιστροφική Κίνηση Προβλεπτική(Predictive Αντλίες & Ανεμιστήρες maintenance) Είδη κινητήρων Οι βασικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται Μονοφασικοί Κινητήρες διεθνώς Τριφασικοί κινητήρες Μέθοδος μέτρησης δονήσεων κραδασμών Μέθοδος θερμογραφίας.αναλυτικό Δακτυλιοφόροι Κινητήρες παράδειγμα με παρουσίαση ειδικού Σύγχρονοι Κινητήρες ΤΟΠΟΣ προγράμματος ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ θερμογραφικής κάμερας Διατάξεις ΠΕΡΙΟΔΟΣ Εκκίνησης ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Κινητήρων Ανάλυση κόστους επένδυσης Απευθείας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Το TPM 58 ΑΘΗΝΑ Με Πυκνωτές ΑΙΘΟΥΣΕΣ Η αλλαγή νοοτροπίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στο τμήμα της Αστέρας Τρίγωνο ΟΜΙΛΟΥ συντήρησης MF Ομαλοί Εκκινητές Γιατί να χρησιμοποιήσω το TPM Inverters

7 2 ΗΜΕΡΕΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες την τεχνολογία των διαφόρων ειδών κινητήρων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τις εφαρμογές τους και τον τρόπο εγκατάστασης λειτουργίας & συντήρησης τους. σε: 1. Διπλωματούχους Μηχανολόγους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή αντιστοίχους Τεχνολόγους Μηχανικούς: Μελετητές Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Επιβλέποντες Ηλεκτρολογικών Εργων Απασχολούμενους στη Βιομηχανία (Λειτουργία/ Συντήρηση) 2. Τεχνίτες Ηλεκτρολόγους: Επιβλέποντες Ηλεκτρολογικών Εργων Απασχολούμενους στη Βιομηχανία (Λειτουργία/ Συντήρηση) Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (MSc f Science), Σύμβουλος Μηχανικός και Εργολήπτης. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΑ Συνεχές & Εναλασσόμενο Ρεύμα (DC & AC Current) Επαγωγή (Inductin) Αρχές Λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρων Στροφέας (Rtr) Στάτης (Statr) Τυποποιημένες Τάσεις 2. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Ασύγχρονοι κινητήρες Σύγχρονοι κινητήρες Συνδεσμολογίες τυλιγμάτων Πυκνωτές διόρθωσης Συντελεστή ισχύος 3. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Μονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες Κύριες & βοηθητικές περιελίξεις Εκκινητές τύπου έντασης & τάσης Εκκινητές θερμοκρασίας Ηλεκτρονικοί εκκινητές Πυκωτές εκκίνησης & λειτουργίας Κινητήρες σκιασμένου πόλου 4. ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 5. ΒΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (ROTARY STEPPING MOTORS) Μέγεθος Βήματα ανά περιστροφή Ροπή 6. ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Πρότυπα IEC Βαθμοί προστασίας IP Κινητήρες υψηλής απόδοσης (EFF1_2_3) 7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Υπερφόρτωση / Βραχυκύκλωμα Ασφάλειες Αυτόματοι Διακόπτες Θερμικά Θερμομαγνητικοί Διακόπτες Εσωτερική προστασία κηνητήρων / Thermistrs 8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Πινακίδα ηλεκτροκινητήρα Καυτές επιφάνειες Ευθυγράμμιση Βάσεις & κραδασμοί Εξωτερικό περιβάλλον & υψόμετρο Ψύξη Διάβρωση Κουτί τερματικής σύνδεσης Θόρυβος 9. ΕΚΚΙΝΗΣΗ & ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Συμβατικοί εκκινητές Απ' ευθείας εκκίνηση Εκκινητές Υ-Δ Εκκινητές με Αυτομετασχηματιστή Εκκινητές Μερικού Τυλίγματος INVERTERS (Μετατροπείς Συχνότητας) Αυτόματοι ομαλοί εκκινητές 10. ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Χ.Τ. ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΙ (ΑΤΕΧ) Οδηγίες ΕΕ Προδιαγραφές κατασκευής Επιλογή αντεκρηκτικού Κινητήρα Κωδικοποίηση προστασίας ηλεκτροκινητήρων 11. ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Ψύξη των κινητήρων μέσης τάσης Προστασία των κινητήρων μέσης τάσης Ομαλός εκκινητής μέσης τάσης (Medium Vltage Sft-Starter) 12. ΜΕΛΕΤΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Πίνακας κίνησης Ηλεκτρικές γραμμές Προστασία Διακοπή Φορτία 13. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ Γεννήτρια Κινητήρας Πίνακας Ισχύος & Ελέγχου Συγκρότημα

8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Τρόποι Λειτουργίας Η/Ζ Ζητήματα τριβέων Συντήρηση Η/Ζ Ζητήματα μόνωσης 14. ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΙΤΙΩΝ Δοκιμές γείωσης Δοκιμές φοράς φάσεων Βυθίσεις τάσης Καθαρισμός & ξήρανση των Απότομη Ανύψωση τάσης τυλιγμάτων του στάτη Ασυμμετρία δικτύου Δοκιμές υπέρτασης Ταλαντώσεις κινητήρων Δοκιμές με υψηλή τάση HIPOT Λίπανση κινητήρων Θερμοκρασία κινητήρα Άνοδος θερμοκρασίας Ενεργητική Συντήρηση (Reactive Maintenance) 15. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Προληπτική Συντήρηση (Preventive Maintenance) Επισκευή ή Αντικατάσταση Διασφάλιση ποιότητος εργασίας επισκευής Αερισμός κινητήρα Αντικατάσταση τριβέων Υγρασία & συμπυκνώσεις Αποσυναρμολόγηση κινητήρα Χαλαρές συνδέσεις Ανισορροπία τάσης & ρεύματος Συναρμολόγηση νέων τριβέων Προφυλάξεις Τάση δικτύου πάνω ή κάτω από Δοκιμές καλής λειτουργίας το κανονικό Μετρήσεις επισκευασθέντος Τριβείς & λίπανση κινητήρα Προβλεπόμενη Συντήρηση (Predictive Maintenance)

9 Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και η τεχνική κατάρτιση των συμμετεχόντων πάνω στο σχεδιασμό δικτύων & υποσταθμών μέσης τάσης καθώς και στις αρχές συντήρησής τους. σε Διπλωματούχους Μηχανολόγους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή αντιστοίχους Τεχνολόγους Μηχανικούς: Μελετητές Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Επιβλέποντες Ηλεκτρολογικών Έργων Απασχολούμενους σε Συντήρηση Υποσταθμών Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (MSc f Science), Σύμβουλος Μηχανικός και Εργολήπτης. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Τύποι Υποσταθμών & Διανομής ΔΕΗ Μετασχηματιστές Διανομής Τύπου ελαίου Ξηρού τύπου Προστασία μετασχηματιστών Πίνακες Μέσης Τάσης Είδη πινάκων Μ.Τ. Διαμόρφωση πινάκων μέσης τάσης Όργανα Ζεύξης, Διακοπής & Προστασίας Κυψέλες Μ.Τ. τύπου Metal Clad Δοκιμές πινάκων μέσης τάσης Αυτοματισμοί 2. Γειώσεις Υποσταθμών 3. Μελέτη προστασιών, χρόνους, καμπύλες (spag), (ref) κ.λ.π. 4. Πυρανίχνευση Πυρόσβεση Υποσταθμών 5. Τηλεδιοίκηση & Έλεγχος Υποσταθμών 2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Συντήρηση Μετασχηματιστών Ελαίου Προκαταρκτικές ενέργειες Έλεγχος Στάθμης ελαίου συμπλήρωση Έλεγχος & δοκιμή κατάστασης Ελαίου Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής Καθαρισμός με φυγοκέντριση Ξήρανση ελαίου Έλεγχος στεγανότητας κελύφους & σύσφιξη κοχλιών Έλεγχος καλής λειτουργίας του μεταγωγέα Έλεγχος αναπνευστήρα Αλλαγή ξηραντικού υλικού Καθαρισμός ακροκιβωτίων ακροδεκτών Έλεγχος θερμομέτρου & συσκευής BUCHHOLTZ Έλεγχος γειώσεων Συσφίξεις Έλεγχος καλής λειτουργίας ανεμιστήρα αερισμού Συντήρηση Πινάκων Μέσης Τάσης Προκαταρκτικές Ενέργειες Έλεγχος καλής λειτουργίας Οργάνων Ζεύξης, Διακοπής & Προστασίας

10 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ Το σεμινάριο αποσκοπεί στο να εμβαθύνουν οι συμμετέχοντες σε ειδικά θέματα, που αφορούν τα σύγχρονα πνευματικά συστήματα. Οι σύγχρονες βιομηχανικές ανάγκες επιβάλλουν τη χρήση ειδικών πνευματικών στοιχείων, για τον ακριβή έλεγχο ταχύτητας ή θέσης, όπως οι ηλεκτρονικά ελεγχόμενες αναλογικές βαλβίδες και οι σερβοβαλβίδες Υπολογισμός - Ανάλυση Πνευματικών Συστημάτων. (Βαλβίδες, Κύλινδροι, Αεριοφυλάκια, Σωληνώσεις κλπ) - Διαστασιολόγηση - Επιλογή τυποποιημένων στοιχείων. Ο Αυτόματος Έλεγχος των πνευματικών συστημάτων. Υλοποίηση λογικών πυλών και κυκλωμάτων Αναλογικά Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου. στο μηχανολόγο και κάθε τεχνικό της βιομηχανίας που ασχολείται με το σχεδιασμό, εφαρμογή και συντήρηση των σύγχρονων πνευματικών συστημάτων. Απαιτείται γνώση των βασικών αρχών λειτουργίας των πνευματικών συστημάτων. Απαιτήσεις ποιότητας αέρα. Επεξεργασία του αέρα. Φίλτρα. Διατάξεις Ψύξης και Αφύγρανσης. Ειδικά πνευματικά στοιχεία (Αναλογικές βαλβίδες, σερβοβαλβίδες) Ψηφιακός έλεγχος Προγραμματισμός Πνευματικών Συστημάτων. Συντήρηση πνευματικών συστημάτων ελέγχου. Διάγνωση προβλημάτων. Προληπτική συντήρηση. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μηχανικός Παραγωγής σε μεγάλη βιομηχανία. Εισηγητής σεμιναρίων με εξειδίκευση σε θέματα σχεδιασμού & Οργάνωσης της Παραγωγής & Συστημάτων Ποιότητας. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

11 2 ΗΜΕΡΕΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστεί η τεχνολογία και η λειτουργία των συστημάτων UPS καθώς και η συντήρηση τους. σε: 1. Διπλωματούχους Μηχανολόγους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή αντίστοιχους Τεχνολόγους Μηχανικούς: Μελετητές Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Επιβλέποντες Ηλεκτρολογικών Έργων απασχολούμενους στη βιομηχανία ή σε μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα (Λειτουργία /Συντήρηση) 2. Τεχνίτες Ηλεκτρολόγους: Επιβλέποντες Ηλεκτρολογικών Έργων Απασχολούμενους στη Βιομηχανία ή σε μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα (Λειτουργία / Συντήρηση) Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (MSc f Science), Σύμβουλος Μηχανικός και Εργολήπτης. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ UPS 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Συνεχές & Εναλλασσόμενο Ρεύμα (DC & AC Current) Ποιότητα Ρεύματος Διακοπές ΔΕΗ Αδιάλειπτη παροχή ρεύματος 2. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ & ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ UPS Περιγραφή Τεχνολογία Πρότυπα UPS Στατικός & χειροκίνητος Μεταγωγικός Διακόπτης By- Pass Εξοπλισμός UPS Οθόνη χειρισμού & ελέγχου UPS Αυτοματισμοί & Έλεγχος Επικοινωνίες UPS & Δίκτυα Παραλληλισμός UPS Υπολογισμοί μεγέθους UPS Αυτονομία Διαστασιολόγηση Συσσωρευτών Προβλήματα UPS Συμβατότητα UPS & EHZ 3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Περιγραφή Είδη Συσσωρευτών (Ni-Cd, Μολύβδου, κλπ) Φόρτιση Εκφόρτιση Συσσωρευτών Χαρακτηριστικές λειτουργίες συσσωρευτών Αυτόματη εκφόρτιση συσσωρευτών Ειδικό βάρος ηλεκτρολύτη & Θερμοκρασία λειτουργίας Διάρκεια ζωής συσσωρευτών Rack τοποθέτησης Συσσωρευτών Συνδέσεις συσσωρευτών Ηλεκτρική προστασία συσσωρευτών 4. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Εθνική Νομοθεσία Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί Συσσωρευτών Θέματα ασφάλειας & υγιεινής σχετικά με συσσωρευτές 5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & UPS Ηλεκτρικές γραμμές Προστασία UPS (Ασφάλειες, Αυτοματισμοί Διακόπτες, κλπ) Αρμονικές & φίλτρα αρμονικών Επιδράσεις σε ρελέ διαρροής 6. ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ UPS & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Απαιτήσεις χώρων Απαιτήσεις αερισμού εξαερισμού, Ψύξης Θέματα Πυρασφάλειας Πυραντοχής 7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ UPS & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Συντήρηση συστημάτων UPS Συντήρηση συσσωρευτών Ασφάλεια Προληπτική συντήρηση Διορθωτική συντήρηση Αποκατάσταση βλαβών Δοκιμές & Έλεγχοι

12 ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΝΘΕΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Το σεμινάριο αποσκοπεί στο να διασαφηνίσει έννοιες που σχετίζονται με τις Αναλογικές Υδραυλικές βαλβίδες και να δώσει έμφαση στον τρόπο λειτουργίας και στο τρόπο ελέγχου τους καθώς και στα αναμενόμενα οφέλη. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου γίνεται εκτενής παρουσίαση των ένθετων βαλβίδων (lgic cartridge valves), των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, των πλεονεκτημάτων τους και του τρόπου ένταξής τους στα υδραυλικά συστήματα. Τέλος, θα γίνει παρουσίαση των υδραυλικών κινητήρων και των εφαρμογών τους. σε τεχνικούς της βιομηχανίας, χρήστες και συντηρητές Υδραυλικών Συστημάτων. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μηχανικός Παραγωγής σε μεγάλη βιομηχανία. Εισηγητής σεμιναρίων με εξειδίκευση σε θέματα σχεδιασμού & οργάνωσης της παραγωγής & συστημάτων ποιότητας, με πολυετή διδακτική εμπειρία. Αναλογικές υδραυλικές βαλβίδες. Η εσωτερική δομή και οι βασικές αρχές λειτουργίας των αναλογικών υδραυλικών βαλβίδων. Είδη αναλογικών υδραυλικών βαλβίδων. Αναλογικά πηνία είδη αυτών. Αναλογική ρύθμιση ταχύτητας, Αναλογική ρύθμιση πίεσης, Αναλογικώς ρυθμιζόμενα ασφαλιστικά. Επιτάχυνση ή επιβράδυνση με τη χρήση αναλογικών υδραυλικών βαλβίδων. Είδη εμβόλων. Υστέρηση, επαναλληψιμότητα. Αντιστάθμιση φορτίου. Έλεγχος αναλογικών υδραυλικών βαλβίδων. Άμεσος και έμμεσος έλεγχος. Ηλεκτρονικές κάρτες ελέγχου. Ανοικτός και κλειστός έλεγχος. Σταδιακή αύξηση της παροχής. (Ramp functin). Διαστασιολόγηση Επιλογή Αναλογικών υδραυλικών βαλβίδων. Σχεδιασμός υδραυλικών συστημάτων που περιλαμβάνουν αναλογικές υδραυλικές βαλβίδες. Διάγνωση προβλημάτων συντήρηση συστημάτων με Αναλογικές υδραυλικές βαλβίδες. Ένθετες βαλβίδες. Η δομή και η λειτουργία των ένθετων υδραυλικών βαλβίδων και τα πλεονεκτήματα της χρήσης τους. Τα σχεδιαστικά σύμβολα των ένθετων υδραυλικών βαλβίδων. Τυπικά κυκλώματα ελέγχου κατεύθυνσης, ταχύτητας, πιέσεως με τη χρήση ένθετων υδραυλικών βαλβίδων. Κριτήρια διαστασιολόγησης επιλογής ένθετων υδραυλικών βαλβίδων. Υδραυλικοί Κινητήρες Βασικές αρχές λειτουργίας εσωτερική δομή υδραυλικών κινητήρων. Τύποι υδραυλικών κινητήρων. Πλεονεκτήματα. Εφαρμογές. Τυπικά υδραυλικά συστήματα με υδραυλικούς κινητήρες. Διαστασιολόγηση επιλογή υδραυλικών κινητήρων. Διάγνωση προβλημάτων συντήρηση υδραυλικών κινητήρων. Υδροστατικοί μειωτήρες στροφών

13 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ INSTABUS (EIB) - BMS Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των σύγχρονων τεχνολογιών κτιριακού αυτοματισμού οι οποίες οδηγούν τόσο σε βελτιστοποίηση των λειτουργιών του κτηρίου όσο και σε εξοικονόμηση της δαπανώμενης από το κτήριο ενέργειας. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ. Εισαγωγή. Κλασικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις. Αισθητήρια Ενεργοποιητές. Βασικές αρχές προγραμματισμού εγκαταστάσεων τεχνολογίας ΕΙΒ. Παράδειγμα Αυτοματισμού κτιρίου. Παραδείγματα προγραμματισμού με το ΕΤS3. σε τεχνικούς και ηλεκτρολόγους που θέλουν να γνωρίσουν τη νέα τεχνική ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων EIB/KNX. Ακόμη, το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη εταιριών και βιομηχανιών (Διαχειριστές Η/Μ εγκ/σεων, Μηχανικούς Συντήρησης, κλπ.) που ενδιαφέρονται για τις δυνατότητες βελτιστοποίησης της λειτουργίας των κτηριακών τους εγκαταστάσεων μέσω της νέας τεχνικής ΕΙΒ. Διπλωματούχος, Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Ε.Μ.Π. Μελετητής, Σύμβουλος εγκαταστάσεων βιομηχανικού αυτοματισμου. Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία. INSTABUS EIB KONNEX Εισαγωγή. Χρήσεις Εφαρμογές και Δυνατότητες της τεχνολογίας EIB. Συσκευές και Εξαρτήματα της τεχνικής ΕΙΒ. Παραδείγματα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τεχνολογίας ΕΙΒ. BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS (BMS). Εισαγωγή στα Συστήματα Κεντρικής Διαχείρισης Κτιρίων (BMS). Δομή BMS. Παραδείγματα BMS (Desig της Siemens).

14 3 ΗΜΕΡΕΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η μύηση των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν τις γειώσεις. Αναλύονται θέματα όπως είδη γείωσης και γειωτές, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη θεμελιακή γείωση λόγω της επιβολής της στις νέες εγκαταστάσεις σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 καθώς επίσης σε θέματα όπως υπολογισμών, εγκατάστασης, αντιμετώπισης προβλημάτων σύμφωνα πάντα με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς. : σε τεχνικούς ασφάλειας επιχειρήσεων & οργανισμών σε υπεύθυνους συντήρησης βιομηχανικών και επαγγελματικών κτιρίων σε ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους μηχανικούς, σε μελετητές εργολάβους και εγκαταστάτες συστημάτων γείωσης σε αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς που ασχολούνται με μελέτες και κατασκευές κτιρίων Ηλεκτρολόγος, Μηχανικός ΕΜΠ, τ. Τεχνικός Διευθυντής μεγάλης εταιρείας, Συγγραφέας, Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία. ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ «ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Κ.Ε.Η.Ε. ΕΛΟΤ HD 384) 1. Ορισμοί προσδιορισμοί Ορισμός γείωσης, γειωτών, είδη γείωσης, (αναφορά σε αυτές), τάση επαφής, βηματική τάση, Μέθοδοι προστασίας (κατά ΚΕΗΕ) ή συστήματα σύνδεσης κατά ΕΛΟΤ HD 384, υπέρταση, κρουστική υπέρταση κ.λ.π 2. Θεμελιακή γείωση Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη συγκεκριμένη γείωση αναλύοντας θέματα που αφορούν στον σχεδιασμό, στην εγκατάσταση, στην επιλογή των κατάλληλων υλικών, στα πλεονεκτήματα έναντι άλλων τύπων γείωσης. 3. Γείωση υποσταθμού Αναλύονται θέματα που αφορούν στις απαιτήσεις για τη γείωση του υποσταθμού βάση προτύπων κανονισμών, στις ισοδυναμικές συνδέσεις εντός αυτών, στην επιλογή των κατάλληλων υλικών - αγωγών και της διαστασιολόγησης αυτών. 4. Γείωση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους Προσδιορίζονται οι απαιτήσεις για τον τρόπο γείωσης των Η/Ζ σε κάθε περίπτωση ανάλογα με το σύστημα σύνδεσης των γειώσεων (ΤΤ, ΙΤ,ΤΝ). 5. Γείωση μονάδων αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) τηλεφωνικών κέντρων «καθαρή γείωση» Προσδιορίζονται οι απαιτήσεις για τον τρόπο γείωσης των παραπάνω. 6. Αντιστατική γείωση Επεξηγούνται θέματα όπως «ηλεκτροστατικές εκφορτήσεις», δίδοντας έμφαση στο τρόπο αντιμετώπισης αυτών δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στα αντιστατικά δάπεδα. 7. Γείωση αντικεραυνικής προστασίας. Αναλύονται θεωρητικά θέματα που αφορούν κεραυνικά φαινόμενα. Γίνεται προσπάθεια κατανόησης της διαφοράς μεταξύ μιας γείωσης σε ρεύματα βιομηχανικά των 50HZ και των κεραυνικών ρευμάτων. Προσδιορίζονται είδη αντικεραυνικής προστασίας γείωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο σχεδιασμό, στην εγκατάσταση, στην επιλογή των κατάλληλων υλικών και στη διαστασιολόγησης αυτών. 8. Ενοποίηση γειώσεων Αποσαφηνίζονται θέματα που αφορούν την ενοποίηση ή την συνύπαρξη των επί μέρους γειώσεων βάση των ισχυόντων προτύπων κανονισμών. 9. Ισοδυναμικές συνδέσεις Γίνεται κατανοητό ότι θα πρέπει να κατασκευάζουμε ισοδυναμικές συνδέσεις που σκοπό έχουν την αποφυγή επικίνδυνων τάσεων για τον άνθρωπο και τα ζώα καθώς επίσης και το ρόλο που παίζουν για τη μείωση των ηλεκτρομαγητικών παρεμβολών. 10. Υπολογισμοί της αντίστασης γείωσης Δίδονται παραδείγματα υπολογισμού της τιμής της αντίστασης γείωσης ανάλογα τον τύπο γειωτή ή τον τρόπο σύνδεσης αυτών 11. Μετρήσεις Γίνεται προσπάθεια κατανόησης του τρόπου ή των τρόπων μέτρησης : της γείωσης, της ειδικής αντίστασης του εδάφους, του βρόχου φάσης γης, του αντιστατικού δαπέδου, των βηματικών τάσεων και των αντιηλεκτροπληξιακών ρελέ (χρόνο, ρεύμα διακοπής κ.λ.π) Επίσης επισημαίνονται οι παράμετροι εκείνοι που υπεισέρχονται και οι οποίοι επηρεάζουν τη μέτρηση. 12. Διάβρωση αντιδιαβρωτική προστασία βελτιωτικά γείωσης αλουμινοθερμική συγκόλληση Δίδονται επεξηγήσεις για τα είδη διάβρωσης με σκοπό τη κατανόηση της αντιδιαβρωτικής προστασίας των υλικών της γείωσης.

15 ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ «ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Κ.Ε.Η.Ε. ΕΛΟΤ HD 384) Δίδονται επίσης τρόποι και υλικά για την βελτίωση της γείωσης όσο αφορά τη μείωση της τιμής της αντίστασης αυτής καθώς επίσης τη μείωση της πιθανότητας διάβρωσης των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της. 12. Διάβρωση αντιδιαβρωτική προστασία βελτιωτικά γείωσης αλουμινοθερμική συγκόλληση Δίδονται επεξηγήσεις για τα είδη διάβρωσης με σκοπό τη κατανόηση της αντιδιαβρωτικής προστασίας των υλικών της γείωσης. Δίδονται επίσης τρόποι και υλικά για την βελτίωση της γείωσης όσο αφορά τη μείωση της τιμής της αντίστασης αυτής καθώς επίσης τη μείωση της πιθανότητας διάβρωσης των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της. 13. Επιθεώρηση συντήρηση Προσδιορίζονται οι απαιτήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα, για την επιθεώρηση και τη συντήρηση των επιμέρους γειώσεων όπως της ηλεκτρολογικής, αντικεραυνικής κ.λ.π. 14. Υπερτάσεις, κρουστικές υπερτάσεις- ρεύματα Δίδονται ορισμοί των εννοιών βάση ισχύοντων προτύπων. Αναλύεται ο τρόπος δημιουργίας των με σκοπό να γίνει κατανοητός ο τρόπος αντιμετώπισής των. Δίδεται έμφαση στους απαγωγούς όπως στα είδη αυτών στον τρόπο λειτουργίας των, στον τρόπο επιλογής των, στην εγκατάσταση, επιθεώρησης κ.λ.π 15. Case studies Δίδεται ως άσκηση προς ομαδική επίλυση, συγκεκριμένη μελέτη με σκοπό την υλοποίηση θεμελιακής γείωσης κτιρίου και αντικεραυνικής προστασίας αυτού καθώς και αντιμετώπιση κρουστικών υπερτάσεων. μαζί μας.

16 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες σε λεπτομέρειες για τα ειδικά θέματα της εγκατάστασης, συντήρησης & επισκευής κλιματιστικών μονάδων. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ: Είδη κλιματιστικών μονάδων (SPLIT UNIT, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙΑ). Έλεγχος για διαρροές & βλάβες κλιματιστικής μονάδας. Σκοπός ιδιότητες & λειτουργία ΝΕΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ (R 407, ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ R 410). σε Υπεύθυνους Τεχνικής Υπηρεσίας Επιχειρήσεων & Οργανισμών που ασχολούνται με τον κλιματισμό ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: Καθαρισμός εξατμίσεων & αεραγωγών κλιματισμού. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Συλλογή και αντικατάσταση των παλαιών ψυκτικών υγρών με νέα οικολογικά. Τρόπος συμπλήρωσης και ΜΟΝΑΔΑΣ: Έλεγχος ποσότητας λειτουργίας μονάδας με νέο ψυκτικού υγρού & καθαρισμός οικολογικό υγρό. Μηχανολόγος Ψυκτικός. Επί σειρά ετών υπήρξε στέλεχος στην Τεχν. Δ/νση Επιχειρήσεων και Οργανισμών με εξειδίκευση στη μελέτη και εγκατάσταση των κλιματιστικών μονάδων. Εκπαιδευτής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία. συμπυκνωτού. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: Πώς τοποθετείται και τι προσέχουμε κατά την Περιληπτικά κλιματισμός αυτοκινήτου. Απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις των συμμετεχόντων του σεμιναρίου σε ότι αφορά τα εγκατάσταση. κλιματιστικά.

17 3 ΗΜΕΡΕΣ Το σεμινάριο έχει σκοπό να ενημερώσει τα στελέχη και το προσωπικό των επιχειρήσεων για τις αρχές που διέπουν την σύγχρονη οργάνωση, προγραμματισμό και έλεγχο παραγωγής των επιχειρήσεων. Ο στόχος του σεμιναρίου είναι τριμερής: πρώτον να εκθέσει τους συμμετέχοντες στις σύγχρονες πρακτικές στο θέμα, δεύτερον να τους οπλίσει με πρακτικά εργαλεία που θα μπορέσουν να εφαρμόσουν στο χώρο εργασίας τους και τρίτον να τους δώσει τη δυνατότητα να ανταλλάξουν εμπειρίες στον χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου. σε προϊστάμενους Παραγωγής, Τεχνικούς δ/ντές, δ/ντές Εργοστασίου, Μηχανολόγους Βάρδιας, Υπεύθυνους Βάρδιας, βιομηχανικών επιχειρήσεων που αναζητούν τεχνικές και μεθόδους για μείωση του κόστους, βελτίωση της ποιότητας, αύξηση της παραγωγικότητας. Ειδικότερα, ενδιαφέρει όλους όσους εμπλέκονται με τον προγραμματισμό, έλεγχο και κοστολόγηση της παραγωγής ενώ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για επιχειρήσεις που σκέφτονται να εισάγουν τη χρήση Η/Υ στην παραγωγική διαδικασία. Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία. Διευθυντικό στέλεχος σε μεγάλες βιομηχανίες, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (PART II) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΟ MRP II Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ Σύντομη περιγραφή των λειτουργιών της σύγχρονης επιχείρησης. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η έννοια της οργάνωσης Τύποι οργανώσεων Στάδια οργάνωσης Καταμερισμός έργου και δημιουργία θέσεων εργασίας. Πρακτικό παράδειγμα καταμερισμού εργασίας σε θέσεις (σταθμούς) Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα εξειδίκευσης Ιεραρχικά επίπεδα και εύρος ελέγχου Οργανογράμματα κλασσικά και σύγχρονα Οργανογράμματα matrix Παραδείγματα εφαρμογής Οι τρεις βασικές έννοιες στην οργάνωση : Δύναμη Εξουσία Ευθύνη ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τα τέσσερα (4) βασικά μοντέλα πρόγνωσης ζήτησης Πρόγνωση με βάση ιστορικά στοιχεία (Time series analysis) Ζήτηση προηγούμενης περιόδου Αριθμητικός μέσος όρος ζήτησης προηγούμενων περιόδων Κινητός αριθμητικός μέσος όρος ζήτησης προηγούμενων περιόδων κινητός αριθμητικός μέσος όρος ζήτησης προηγούμενων περιόδων με εκθετική βαρύτητα (ΕΝΜΑ) Μέθοδος παλινδρόμησης (Regressin Analysis) Επεξήγηση της τεχνικής MAD σαν εργαλείου αξιολόγησης της πρόγνωσης ζήτησης Επεξήγηση του Crrelatin Cefficient σαν εργαλείου αξιολόγησης της μεθόδου παλινδρόμησης Σύγκριση των διαφόρων μοντέλων μεταξύ τους και μεθοδολογία επιλογής της καλύτερης μεθόδου. Ποιο μοντέλο ταιριάζει καλύτερα στη δική σας επιχείρηση. Πρακτικό παράδειγμα στο excel. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ η διαδικασία της διοίκησης έργου περιγραφή του έργου - statement f wrk σπάσιμο του έργου - wrk breakdwn structure πίνακας αρμοδιοτήτων - respnsibility matrix εκτιμήσεις χρόνου &κόστους - time & cst estimates δικτυωτή ανάλυση - netwrk diagrams διαχείριση φόρτου - resurce management χρονοδιαγράμματα - Schedules δεδομένα προόδου - detail data reprting έλεγχος έργου - prject cntrl Variance analysis Πρακτικό παράδειγμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΟ MRP II (Manufacturing Resurce Planning) Γνωριμία με τα «mdules» του MRP II. Εφαρμογή του σε επιχειρήσεις που παράγουν σε παρτίδες (Batch System). Κύριο πρόγραμμα παραγωγής (MPS) Χονδρικός προγραμματισμός δυναμικότητας (RCP) Βάση δεδομένων παραγωγής / φασολόγια / δένδρο προϊόντος / κέντρα εργασίας Προγραμματισμός απαιτήσεων υλικών (MRP) Καθάρισμα των αναγκών (Netting) Καθορισμός Μερίδων (Lt Sizing) Προγραμματισμός έκδοσης παραγγελιών (Offsetting) Ανάπτυξη (Develpment) Προγραμματισμός δυναμικότητας (CRP). Πρακτικό παράδειγμα στο ΕXCEL. Έλεγχος Παραγωγής (S.F.C)

18 Σκοπός είναι να αποκτηθούν όλες οι απαραίτητες γνώσεις που πρέπει να διαθέτει ένα στέλεχος για να αξιολογεί σωστά τα στοιχεία της κοστολόγησης της παραγωγής. 2 ΗΜΕΡΕΣ Σκοπός είναι η χρήση των αποτελεσμάτων στην ορθή λήψη αποφάσεων για την συγκράτηση του κόστους. Επίσης είναι ο εντοπισμός των αιτιών που αυξάνουν το κόστος και η παρακολούθηση της εξέλιξης του προγράμματος παραγωγής, μέσω των αποκλίσεων από τα κόστη STANDARD. σε Δ/ντές Παραγωγής, Μηχανικούς και γενικά σε Οικονομικά και Τεχνικά στελέχη, Οικονομικούς Διευθυντές και σε Υπευθύνους Κοστολόγησης, που πρέπει να αξιολογούν σωστά τα στοιχεία της κοστολόγησης, για να μπορούν να επεμβαίνουν αποτελεσματικά. Δρ. Πανεπιστημίου "L BOCCONI" ΜΙΛΑΝΟ, Οικονομικός Σύμβουλος Διοικήσεως Πολυεθνικών Εταιρειών. Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η αποτελεσματικότητα ως γενικός παράγων μείωσης του κόστους και αύξησης της ανταγωνιστικότητας στις ανταγωνιστικές αγορές Το Reengineering Περιγραφή του παραγωγικού αντικειμένου Περιγραφή των παραγωγικών διαδικασιών Το Capacity Management. Τελικά πουλάμε χρόνο Συστήματα Just in time με στόχο την αποφυγή των μη απαραίτητων αποθεμάτων Συστήματα Lean Prductin, απλοποίησης του φασεολογίου και εξορθολογισμού του lay ut στο shp flr Συστήματα Inventry Cntrl, παραγγελιών υλικών ανά παραγγελία πελάτη Συστήματα Material Requirement Planning Συστήματα Operatins Scheduling. Έλεγχοι διαθεσιμότητας υλικών και χρόνων μηχανής Συστήματα αντιμετώπισης των κατά περίπτωση Cnstraints με προσαρμογές. Επιπτώσεις στο κόστος Η κοστολόγηση ως εργαλείο ελέγχου της πορείας της παραγωγής Η κοστολόγηση by jb και εν σειρά Η συλλογή στατιστικών στοιχείων κόστους τυπικών εργασιών. Η έρευνα αγοράς υλικών Η διαδικασία κοστολόγησης της παραγγελίας πελάτη Η διαδικασία κοστολόγησης των υλικών Η διαδικασία κοστολόγησης του χρόνου απασχόλησης ανθρώπων και μηχανών Ο καθορισμός του φυσιολογικού επιπέδου απασχόλησης Ο κοστολογικός και ο ημερολογιακός χρόνος Ο καθορισμός του φασεολογικού και των κατεργασιών. Το Dispatching των Εντολών Εργασιών Η εκτίμηση των αναγκών σε υλικά Λίστα υλικών Η Εντολή αγοράς Ο έλεγχος της πορείας των παραγγελιών Οι επιπτώσεις στο κόστος Η εντολή παραλαβής υλικών Η αντιμετώπιση των ΓΒΕ σε σχέση με το lad factr του capacity Προβλήματα υπολογισμού του κόστους της ώρας από λογιστικής και οικονομικής απόψεως Ο υπολογισμός του οικονομικού αποτελέσματος ανά παραγγελία πελάτη, ή ανά προϊόν Ο υπολογισμός των αποκλίσεων από τα estimated κατά τη φάση της ετοιμασίας της προσφοράς Ο υπολογισμός και η αντιμετώπιση του κόστους του unused capacity Υπολογισμός των βασικών αποκλίσεων Υπολογισμός του κόστους της αγοραζόμενης (διαθέσιμης) ώρας και της ενσωματούμενης (πωλούμενης) ώρας Η κοστολόγηση των αναμονών Ο στόχος της αξιοποίησης των χαμένων ωρών Ο στόχος της αύξησης της ταχύτητας διέλευσης του υλικού από το εργοστάσιο Ο στόχος της μείωσης των αναλώσεων Cst targeting για cst planning Case Study Στους συμμετέχοντες θα δοθεί ΔΩΡΕΑΝ το βιβλίο του εισηγητή με τίτλο «ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

19 2 ΗΜΕΡΕΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν όλες τις εξειδικευμένες θεωρητικές & πρακτικές γνώσεις πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης μια πυρκαγιάς στους χώρους εργασίας τους. Επίσης θα αναλυθεί το νομοθετικό πλαίσιο για την παθητική & ενεργητική πυροπροστασία και θα δοθούν στους συμμετέχοντες οι απαραίτητες οδηγίες συγκρότησης & εκπαίδευσης ομάδων πυροπροστασίας. σε Τεχνικούς Ασφαλείας των επιχειρήσεων & εργοταξίων και σε μέλη των ομάδων Πυρασφάλειας Πυροπροστασίας. Αφορά επίσης τεχνικά και διοικητικά στελέχη που εμπλέκονται στην υλοποίηση των επιταγών της Νομοθεσίας για την Πυρασφάλεια Πυροπροστασία και τα ειδικά μέτρα πρόληψης πυρκαγιών. Αξιωματικός Π.Σ., εκπαιδευμένος στο Warringtn Fire Research Center της Αγγλίας, Χημικός Μηχανικός, Υπεύθυνος του τμήματος Πυροσβεστικών Κανονισμών και Διατάξεων της Διεύθυνσης Προληπτικής Πυροπροστασίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ & ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ. ΧΗΜΙΚΗ ΔΟΜΗ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΑΙΤΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ & ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Πυρκαγιά, χημική δομή φωτιάς, παράγοντες ανάπτυξης πυρκαγιάς, τρόποι μετάδοσης θερμότητας - πυρκαγιάς, μηχανισμός γένεσης πυρκαγιάς, τρόποι κατάσβεσης πυρκαγιών, κατηγορίες πυρκαγιών, κατασβεστικά υλικά και μηχανισμός δράσης τους. 2. Αίτια & Μέτρα πρόληψης πυρκαγιών 3. Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας Α. Πυροσβεστήρες Iσχύον νομοθετικό πλαίσιο περί φορητών και τροχήλατων πυροσβεστήρων, σήμανση επί του κελύφους του πυροσβεστήρα, Κ.Υ.Α. 618/43/ (ΦΕΚ Β 618) και Κ.Υ.Α /671/ (ΦΕΚ Β 1218) περί συντήρησης πυροσβεστήρων, (πιστοποιημένων) Αρμόδιων Ατόμων και (πιστοποιημένων) Αναγνωρισμένων Εταιρειών, έλεγχος καταλληλότητας πυροσβεστήρων, επιλογή πυροσβεστήρων για μουσεία, ορθή χρήση πυροσβεστήρων για κατάσβεση πυρκαγιάς. Β. Αυτόματα Συστήματα Πυρανίχνευσης Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί αυτόματων συστημάτων πυρανίχνευσης, τύποι δικτύων πυρανίχνευσης, τεχνικές περιγραφές ανιχνευτών καπνού φωτοηλεκτρονικού τύπου, ιονισμού, καπνού προβαλλόμενης ακτίνας, θερμοδιαφορικού τύπου, σταθερής θερμοκρασίας. Γ. Χειροκίνητα Συστήματα Αναγγελίας Πυρκαγιάς Βασικές αρχές χειροκίνητων συστημάτων αναγγελίας πυρκαγιάς. Δ. Μόνιμα Υδροδοτικά Πυροσβεστικά Δίκτυα (Μ.Υ.Π.Δ.) Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί Μόνιμων Υδροδοτικών Πυροσβεστικών Δικτύων, τύποι δικτύων - απαιτήσεις, μέρη Μ.Υ.Π.Δ., υπολογισμοί αντλητικών συγκροτημάτων, αποδεκτοί τύποι αντλιών, αποδεκτές πηγές ύδατος. Ε. Συστήματα Αυτόματου Καταιονισμού Υδατος (Σ.Α.Κ.Υ.) Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί Συστημάτων Αυτόματου Καταιονισμού Υδατος, τύποι δικτύων - απαιτήσεις, κατηγορίες κινδύνου, θέσεις καταιονητήρων, αποδεκτές πηγές. ΣΤ. Συστήματα Ολικής Κατάκλισης με Κατασβεστικά Αέρια Βασικές αρχές λειτουργίας Συστημάτων Ολικής Κατάκλισης με Κατασβεστικά Αέρια, αποδεκτά αέρια από Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ζ. Συστήματα Τοπικής Εφαρμογής Βασικές αρχές λειτουργίας Συστημάτων Τοπικής Εφαρμογής για καυτές επιφάνειες. Η. Βιβλίο Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας 4. Ομάδες πυροπροστασίας Σύνθεση ομάδων πυροπροστασίας, αρμοδιότητες, ευθύνες. 5. Νομοθετικό πλαίσιο πυροπροστασίας κτιρίων & εγκαταστάσεων. 6. Δυναμική εξέλιξη πυρκαγιάς. Τρόπος επέμβασης σε πυρκαγιές κλειστών χώρων. Εκκένωση κτιρίου. 7. Σχέδια εκκένωσης - επέμβασης. 8. Χρήση πυροσβεστήρων και Μόνιμου Υδροδοτικού Πυροσβεστικού Δικτύου.

20 2 ΗΜΕΡΕΣ Σκοπός του προγράμματος είναι η πρώτη γνωριμία με τις βασικές αρχές προστασίας από τα επικίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία τους αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από την έκθεση τους σε επικίνδυνους παράγοντες, την επίτευξη ενός ελάχιστου βαθμού προστασίας, όπως επίσης και με τα βασικά καθήκοντα και τις υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. σε Υπευθύνους Προσωπικού, Τεχνικούς Ασφαλείας, όπως επίσης και σε Διευθυντικά στελέχη, Προϊσταμένους, εργοδηγούς αλλά και απλούς εργαζόμενους παραγωγικών τμημάτων των πάσης φύσεως επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, οι οποίοι με οποιονδήποτε τρόπο εργάζονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος για την υγεία ή την σωματική τους ακεραιότητα. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Ναυπηγός, Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Πανεπιστημίου Ε.Μ.Π. και Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας, Επιστημονικός συνεργάτης Ε.Μ.Π. Εκπαιδευτής σε σεμινάρια εκπαίδευσης Τεχνικών Ασφαλείας με 20ετή διδακτική εμπειρία. Δικηγόρος με ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο. Εισηγήτρια σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Το εργατικό ατύχημα, ορισμοί. Είδη εργατικών ατυχημάτων. Οι συνέπειες των εργατικών ατυχημάτων. Αντιμετώπιση εργατικών ατυχημάτων. Νομοθετικό πλαίσιο. Θεσμικό πλαίσιο Υ & Α.Ε. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων Δικαιώματα εργαζομένων ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βασικές αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας Μέθοδοι πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου Μοντέλα ασφάλειας Ασφάλεια εργαζομένων από επικίνδυνους παράγοντες Ασφάλεια εξοπλισμού εργασίας Μέσα Ατομικής Προστασίας Πυροπροστασία πυρασφάλεια ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Α. Γενική αρχή της ευθύνης του εργοδότη Β. Ορισμοί - εξειδικεύσεις εννοιών (εργαζόμενος, εργοδότης, επιχείρηση, πρόληψη κ.λπ.) Γ. Διοικητικές κυρώσεις εργοδότη σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος i. Νομοθετικό πλαίσιο: άρθρο 24 ν. 2224/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 2639/98 άρθρο 6 της Κ.Υ.Α /3293/ που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/89 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ π.δ. 338/ ΑΘΗΝΑ ii. Ο «παραβάτης» των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και υπόχρεος προς συμμόρφωση iii. Διαδικασία ελέγχου και επιβολής διοικητικών κυρώσεων αρμόδιες αρχές iv. Προβλεπόμενες κυρώσεις κριτήρια επιβολής κυρώσεων v. Άμυνα εργοδότη κατά της πράξης επιβολής κύρωσης Δ. Ποινική ευθύνη εργοδότη σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος i. Ποινική ευθύνη για την παραβίαση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας νομοθετικό πλαίσιο: άρθρο 25 ν. 2224/1994 ποινικώς υπεύθυνα πρόσωπα για την τέλεση του αδικήματος του άρθρου 25 ν. 2224/1994 ανάλυση του αδικήματος εννοιών που το συγκροτούν η υπαιτιότητα του εργοδότη ως προς την παραβίαση: δόλος και αμέλεια ποινές ii. Περιπτώσεις ποινικής ευθύνης εργοδότη σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, προβλεπόμενη από επιμέρους νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία iii. Ποινική ευθύνη εργοδότη προστηθέντος αυτού σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος σε σχέση με το επελθόν αποτέλεσμα διάκριση της ευθύνης με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 ν. 2224/1994 από την ευθύνη για το αποτέλεσμα του ατυχήματος σε σχέση με τον παθόντα εργαζόμενο ποινικώς υπεύθυνα πρόσωπα έννοια προστηθέντος ο ποινικώς υπεύθυνος σε περιπτώσεις νομικών προσώπων νομοθετικό πλαίσιο: Ποινικός Κώδικας, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι διαδικασία ενώπιον της δικαιοσύνης

MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας

MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ A/A ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 20-05-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 21.000,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

INNTENSOL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

INNTENSOL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ INNTENSOL 2014 INNTENSOL ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 85 & ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 21, ΤΚ: 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2610424680 FAX: 2610426850 website: www.inntensol.gr, email: info@inntensol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Υ/Σ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 134 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.30.7331.007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙI) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ KAI

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

6 Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόλογος Σ το βιβλίο αυτό περιλαμβάνεται η ύλη του μαθήματος «Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας» που διδάσκεται στους φοιτητές του Γ έτους σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ/ ΝΠΙΔ) καλεί τους ενδιαφερόμενους συντηρητές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το αντικείμενο του αναδόχου είναι η συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Πτυχιακή Εργασία Του Σπουδαστή: Σωτηράκου Κωνσταντίνου Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ε. Πυργιώτη Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι το σύνολο των εγκατεστημένων στοιχείων που λειτουργικά συμβάλλουν στη χρησιμοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη» (14121 Ν. Ηράκλειο) Τηλ. 210 2896825 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 4-10-2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κωνσταντίνος Α. Λυμπερόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. M.Sc. Αειφόρος Ενέργεια & Περιβάλλον, Cardiff University UK υπ. Διδάκτωρ Δ.Π.Θ. Πακέτα Παρακολούθησης, Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης ΟΙΚΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 06 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 06 ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α 1. Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ»

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» «AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ Τεχνικός Σχεδιασμός -

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 25/05/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 348 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α.ΡΟΜΠΟΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2132010131-130 Αθήνα 26/10/2012 Αρ.Πρωτ.ΕΣΔΥ/οικ.1942

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS TRAINING & SEMINARS ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

BUSINESS TRAINING & SEMINARS ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε υπηρεσίες, καταστήματα, γραφεία. Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει όσους απασχολούνται σε χώρους γραφείων και καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή.

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας είναι η σχεδίαση και κατασκευή του ηλεκτρονικού τμήματος της διάταξης μέτρησης των θερμοκρασιών σε διάφορα σημεία ενός κινητήρα Ο στόχος είναι η ανάκτηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1.3 Παράδειγμα τριφασικού επαγωγικού κινητήρα..σελ. 4-9 1.4 Σχεδίαση στο Visio

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ένας παγκόσμιος όμιλος στην υπηρεσία σας

Ένας παγκόσμιος όμιλος στην υπηρεσία σας Ένας παγκόσμιος όμιλος στην υπηρεσία σας Ισχυρή με τους 10.000 συνεργάτες της, η Leroy-Somer δημιούργησε ένα διεθνές δίκτυο 470 κέντρων εμπειρίας και εξυπηρέτησης, ικανό να σας προσφέρει την εμπορική και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 02/04/14. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 02/04/14. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 02/04/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:6016 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.1.1 Γενικά Η άντληση και των λυμάτων προβλέπεται με υποβρύχιες αντλίες. Τα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου με ένα μοναδικό θάλαμο, με

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3

... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3 Σελίδα 1 από 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3 1.1. Γενικά...3 1.2. Κανονισμοί...3 1.3. Τεχνικά βοηθήματα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας Νομοθετικό Πλαίσιο Στη χώρα μας ο θεσμός είναι σε ισχύ από το 1985 όπως καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ 2 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μηχανισμό ή συσκευή που ελαττώνει το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Μέτρηση Εργασίας (Work Measurement ή Time Study) έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό του χρόνου που απαιτείται από ένα ειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρες μιας νέας εποχής

Κινητήρες μιας νέας εποχής Κινητήρες μιας νέας εποχής H ABB παρουσιάζει μια νέα γενιά κινητήρων υψηλής απόδοσης βασισμένη στην τεχνολογία σύγχρονης μαγνητικής αντίστασης. Η ΑΒΒ στρέφεται στην τεχνολογία κινητήρων σύγχρονης μαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής :

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής : Νομοθετικό πλαίσιο Μέχρι το 1985 η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων καθορίζονταν από τα βασιλικά διατάγματα 37 του ΒΔ 1968 και 890 του 1965, «Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Pro.Fi.System

Τεχνολογία Pro.Fi.System Τεχνολογία Pro.Fi.System Η τεχνολογία Pro.Fi.System αφορά την προστασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων μηχανών και συσκευών από ανωμαλίες της παροχής ρεύματος, ελαχιστοποιώντας τους νεκρούς χρόνους

Διαβάστε περισσότερα

Compressed Air Specialists. Engineering - Audits. Energy Efficiency

Compressed Air Specialists. Engineering - Audits. Energy Efficiency Compressed Air Specialists Engineering - Audits Energy Efficiency Green Air Energy - www.greenairenergy.eu - Μελέτες Συστημάτων Πεπιεσμένου Αέρα, Εξοικονόμηση Ενέργειας Κάλβου 45 Τ.Κ. 187 58 Κερατσίνι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 751 Fax: 213-20 88 716 Πληροφορίες : E.OIKONOMAKH ΑΘΗΝΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ:12458/21-8-15 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. Αθήνα. Μέρος Α

Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. Αθήνα. Μέρος Α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή με μορφή συμβολαίων συντήρησης μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή με μορφή συμβολαίων συντήρησης μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων Υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή με μορφή συμβολαίων συντήρησης μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων Σκοπός του παρόντος είναι η ενημέρωση επενδυτών φ/β συστημάτων, σχετικά με τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μελετών / Κατασκευών Έργων με το κλειδί στο χέρι (Turn Key Projects ) - GKengineering - Υπεύθυνος Γιώργος Κούκος

Τμήμα Μελετών / Κατασκευών Έργων με το κλειδί στο χέρι (Turn Key Projects ) - GKengineering - Υπεύθυνος Γιώργος Κούκος Τμήμα Μελετών / Κατασκευών Έργων με το κλειδί στο χέρι (Turn Key Projects ) - GKengineering - Υπεύθυνος Γιώργος Κούκος Μελέτες - Ανακατασκευές - Ανακαινίσεις Κτιρίων Γραφείων Βιομηχανικών Χώρων σε πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του σημερινού επιπέδου ζωής. Παράλληλα όμως μπορεί να είναι ευαίσθητος σε διαταραχές της ηλεκτρικής τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές Έννοιες για τις Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ. Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Κτιρίου (BMS)

ΕΡΓΟ: «Ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ. Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Κτιρίου (BMS) ΕΡΓΟ: «Ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Κτιρίου (BMS) 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ BMS? 2. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BMS

Διαβάστε περισσότερα

xiii Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

xiii Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης xiii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΛΑΣΕΩΣ (WORLD CLASS MANUFACTURING). 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Η ιστορία της μεταποίησης διεθνούς κλάσης 2 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 13/05/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 5294 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, /4/14

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές Ουσιαστικά πρόκειται για τρεις μονοφασικούς μετασχηματιστές, στους οποίους συνδέουμε τα άκρα κατάλληλα. Κάθε μονοφασικός μετασχηματιστής μπορεί να έχει το δικό του πυρήνα, ή εναλλακτικά μπορούν και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Εισαγωγή Ιστορική αναδρομή Το ελληνικό δίκτυο

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Εισαγωγή Ιστορική αναδρομή Το ελληνικό δίκτυο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Ιστορική αναδρομή Το ελληνικό δίκτυο 1 Ηλεκτρική εγκατάσταση είναι το σύνολο των αγωγών και συσκευών που χρειάζονται για την μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ xi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ (ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ή ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΜΕ Η/Υ (COMPUTER AIDED MANUFACTURING SYSTEMS CAM) 1.1 Ιστορικό 1 1.2 Μηχανές με αριθμητικό έλεγχο (Numerically

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς 1) Με την ενεργειακή διαχείριση: α) εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες και υπηρεσίες με μικρή υποβάθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 5: Υπολογισμοί Γραμμών Ε.Η.Ε. βάσει του ΕΛΟΤ HD 384 Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε Η εξοικονόμηση ενέργειας στην βιομηχανική παραγωγή αποτελεί θέμα ιδιαίτερης αξίας. Βασική επιδίωξη και πρωταρχικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ. Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος

ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ. Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος Διευθύνων Διευθύνων Σύμβουλος Σύμβουλος SPECTRUM SPECTRUM Α.Τ.Ε.Ε. Α.Τ.Ε.Ε. Γιατί Έξυπνο Σπίτι; Μέγιστηδυνατήεξοικονόμησηενέργειας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: YΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ YΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων CPV:50711000-2 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: YΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384

Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384 Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384 Εισηγητής: ρ. Νικόλαος Κόκκινος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Περιεχόµενα παρουσίασης Σύντοµο ιστορικόελεμκοαβεεκαιησυµβολή της ανάπτυξη ΕΛΟΤ HD 384 ΚΕΗΕ Θεµελιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα»

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ν. Δρόσος Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) Διοργανωτής:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές προϋποθέσεις των προδιαγραφών IEC/EN 61557 - ΕΛΟΤ HD 384 για χαμηλή τάση και ισχυρά ρεύματα.

Βασικές προϋποθέσεις των προδιαγραφών IEC/EN 61557 - ΕΛΟΤ HD 384 για χαμηλή τάση και ισχυρά ρεύματα. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η Adamsnet ltd με την πολύχρονη εμπειρία της σε μετρήσεις, πιστοποιήσεις και έργα Η/Μ κτιριακών & βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε. Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ξάνθης ενημερώνει: Εμείς και το ηλεκτρικό ρεύμα. Κίνδυνοι και μέτρα προστασίας

Καλώς ήλθατε. Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ξάνθης ενημερώνει: Εμείς και το ηλεκτρικό ρεύμα. Κίνδυνοι και μέτρα προστασίας Καλώς ήλθατε Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ξάνθης ενημερώνει: Εμείς και το ηλεκτρικό ρεύμα. Κίνδυνοι και μέτρα 1 Ηλεκτρικό ρεύμα και κίνδυνοι Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι βασικό και

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου Αρθρο προς δημοσίευση στο τεύχος 32 του περιοδικού «Περιβάλλον 21» Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μηχ/γος Μηχ/κος, Thelcon ΕΠΕ (www.thelcon.gr) Η ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ, PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχ Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΑ ΝΕΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

κτίρια Πράσινα κτίρια»

κτίρια Πράσινα κτίρια» Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα «Έξυπνο Σπίτι & Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

10 th maintenance FORUM

10 th maintenance FORUM 10 th maintenance FORUM εταιρίας τηλεπικοινωνιών. Η εμπειρία του ΟΤΕ. Ιωάννης Κουκουσέλης Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού Η/Μ Υποδομών Υποδιεύθυνση Υλοποίησης Η/Μ & Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα