ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ."

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) Α3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Α5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 01/10/2010 Α6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 30/09/2013 Α8. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ: Φιλολογίας Ονοματεπώνυμο : Ιδιότητα / Θέση : ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΡΙΟ Τηλέφωνο : Fax :

2 ΕΝΟΤΗΤΑ Β Β1. Σύντομη Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φιλολογίας Οι σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, η εμφάνιση νέων σύγχρονων επαγγελμάτων και η απαίτηση για ευελιξία και υψηλή κινητικότητα των εργαζομένων κινητοποιείται από τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Οι νέες συνθήκες επιβάλλουν σε τμήματα ΑΕΙ που παραδοσιακά εντάσσονται στις θεωρητικές/φιλοσοφικές/ανθρωπιστικές επιστήμες να υποστηρίξουν τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες τους στη διεύρυνση των επαγγελματικών τους προοπτικών. Η πρακτική άσκηση των τελειοφοίτων του Τμήματος Φιλολογίας, παρότι ήδη από την ίδρυση του τμήματος, προβλέπεται σε μεμονωμένα μαθήματα, κρίνεται σκόπιμο να μεταβληθεί από αποσπασματική και εξειδικευμένη σε συστηματική και γενικευμένη και να προσφέρεται ως επιλογή σε όλους/όλες τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες. Επιπρόσθετα, κρίνεται σκόπιμο η πρακτική άσκηση να έχει μορφή ακαδημαϊκού μαθήματος και να προσμετρά εξίσου με ένα ακαδημαϊκό μάθημα ώστε να αποτελεί ισότιμο συστατικό του προγράμματος σπουδών και να είναι ελκυστικότερο προς τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες. Με γνώμονα τα παραπάνω, το Τμήμα Φιλολογίας υιοθετεί την πρακτική άσκηση ως αναπόσπαστο τμήμα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και δημιουργεί εξαμηνιαίο μάθημα με τίτλο «Πρακτική άσκηση τελειοφοίτων», το οποίο θα προσφέρεται ως πρόσθετο επιλεγόμενο μάθημα στο Η εξάμηνο και θα απευθύνεται σε φοιτητές/φοιτήτριες και των τριων ειδικεύσεων (κλασικές σπουδές, βυζαντινές νεοελληνικές σπουδές, γλωσσολογία) οι οποίοι/οποίες θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα ανάλογα προαπαιτούμενα μαθήματα. Η «πρακτική άσκηση τελειοφοίτων» θα δίνει τη δυνατότητα σε όσους φοιτητές την επιλέξουν να ασκηθούν σε ένα (1) από τα δέκα (10) προσφερόμενα αντικείμενα απασχόλησης. Για το κάθε αντικείμενο απασχόλησης προβλέπεται συγκεκριμένο σχέδιο δράσεων το οποίο θα υποστηριχθεί από μέλη ΔΕΠ και προσκεκλημένους ειδικούς/επαγγελματίες (ως προς την προετοιμασία και τη βασική κατάρτιση των ασκουμένων) και από φορείς που θα υποδεχθούν και θα απασχολήσουν τους/τις ασκούμενους/ασκούμενες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 2

3 Β2. Αναλυτική Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φιλολογίας. (Κριτήρια Αξιολόγησης Α1 και Α2) Β.2.1 Ορισμός Ως «πρακτική άσκηση» των προπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος Φιλολογίας λογίζεται η πραγματική εξάσκησή τους σε αντικείμενα απασχόλησης που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις τρεις επιστημονικές ειδικεύσεις που προσφέρει το Τμήμα ((α) κλασικές σπουδές (αρχαία ελληνική φιλολογία και λατινική φιλολογία), (β) βυζαντινές και νεοελληνικές σπουδές, (γ) γλωσσολογία). Β.2.2 Αντικείμενα απασχόλησης και εργοδοτικοί φορείς Παρά τη θεωρητική κατεύθυνση των σπουδών στο Τμήμα Φιλολογίας, οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων σήμερα υπερβαίνουν κατά πολύ την παραδοσιακή επαγγελματική αποκατάστηση των αποφοίτων ως φιλολόγων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, χωρίς βεβαίως να την αποκλείουν. Συνεπώς, στα αντικείμενα απασχόλησης που θεωρούνται προσβάσιμα από αποφοίτους του Τμήματος Φιλολογίας, χάρη στις γνώσεις και δεξιότητες που διαθέτουν, περιλαμβάνονται: (α) η διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας (ως μητρικής ή/και ως ξένης) (β) η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς (γ) η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας (δ) η μετάφραση (από και προς τη νέα ελληνική, από την αρχαία ελληνική, από τη λατινική) (ε) η δημιουργία λεξικών (στ) η γλωσσική επιμέλεια εκδόσεων (ζ) η παραγωγή γλωσσικής τεχνολογίας (με χρήση υπολογιστών) (η) η διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας σχετικά με την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική ποικιλία (θ) η χρήση της γλώσσας για επικοινωνιακούς/διαφημιστικούς σκοπούς (ι) η παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις Οι εργοδοτικοί φορείς για την υλοποίηση των επιλογών πρακτικής άσκησης των τελειοφοίτων του Τμήματος Φιλολογίας θα αναζητηθούν και θα επιλεγούν σύμφωνα με τον τομέα εξειδίκευσης των φορέων. Ενδεικτικά, τα παραπάνω αντικείμενα αντιστοιχούνται με φορείς όπως οι ακόλουθοι: (α) δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο της δευτεροβάθμιας ή ινστιτούτο ή κέντρο ξένων γλωσσών ή αντίστοιχος δημόσιος/ιδιωτικός φορέας (β) πολιτιστικός φορέας ή ερευνητικό κέντρο (γ) δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο της δευτεροβάθμιας ή άλλος συναφής οργανισμός 3

4 (δ) εταιρεία ή/και άλλος φορέας παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών ή/και εκδοτικός οίκος (ε) εκδοτικός οίκος ή/και ερευνητικός φορέας σχετικός με τη λεξικογραφία και τη δημιουργία έργων αναφοράς (στ) εκδοτικός οίκος ή/και εταιρεία παροχής υπηρεσιών επιμέλειας κειμένων ή/και άλλος σχετικός φορέας (ζ) εταιρεία ή/και άλλος δημόσιος/ιδιωτικός φορέας ανάπτυξης γλωσσικής τεχνολογίας (η) ερευνητικό κέντρο ή/και άλλος φορέας σχετικός με τη γλωσσική έρευνα και τη γλωσσική ποικιλία (θ) εταιρεία ή/και φορέας παροχής υπηρεσιών στη διαφήμιση/επικοινωνία (ι) δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με τμήμα/τομέα διοικητικής υποστήριξης Β.2.3 Μορφή της πρακτικής άσκησης Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος Φιλολογίας σε ένα από τα παραπάνω αντικείμενα, με σκοπό την καλύτερη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, θα υλοποιείται πλέον με τη μορφή ενός πρόσθετου «μαθήματος» επιλογής με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (α) Τίτλος: «Πρακτική Άσκηση Τελειοφοίτων» (β) Εξάμηνο: Όγδοο (γ) Συντελεστές Προσμέτρησης: ΔΜ 3 ΣΒ 1,5 ΠΜ (ECTS) 5 (δ) Τύπος μαθήματος: Επιλογής, από φοιτητές/φοιτήτριες και των τριών ειδικεύσεων (ε) Διάρκεια: 13 διδακτικές εβδομάδες (στ) Αξιολόγηση της επίδοσης: με (i) ερωτηματολόγια αξιολόγησης από τον «εργοδότη» και τον/την «ασκούμενο/ασκούμενη», (ii) προφορική και γραπτή παρουσίαση της εμπειρίας του/της «ασκούμενου/ασκούμενης» και (iii) συνολική αναφορά αξιολόγησης του/της «ασκούμενου/ασκούμενης», με βάση τα προηγούμενα, από τον επιστημονικό υπεύθυνο της πρακτικής άσκησης. (ζ) Ενδεικτικά συστατικά του μαθήματος: (i) σεμινάριο εξοικείωσης με το αντικείμενο από διδάσκοντες του τμήματος ή/και από ειδικούς επιστήμονες/επαγγελματίες (1 διδακτική εβδομάδα) (ii) σεμινάριο ανάπτυξης των προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων από διδάσκοντες του τμήματος ή/και από άλλους ειδικούς επιστήμονες (1 διδακτική εβδομάδα) (iii) απασχόληση του του φοιτητή/της φοιτήτριας ως «ασκουμένου/ης» σε συμβεβλημένο φορέα απασχόλησης/πρακτικής άσκησης (10 διδακτικές εβδομάδες) (iv) αξιολόγηση της επίδοσης του/της ασκούμενου/ασκούμενης κατά την πρακτική άσκηση (1 διδακτική εβδομάδα) 4

5 Β.2.4 Επιλογές πρακτικής άσκησης πακέτα εργασίας Το «μάθημα» της πρακτικής άσκησης θα προσφέρει στους τελειοφοίτους του Τμήματος Φιλολογίας δέκα επιλογές άσκησης. Ο/Η κάθε φοιτητής/φοιτήτρια θα μπορεί να επιλέγει μια από αυτές με βάση την προτίμησή του/της και υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα θεωρητικά μαθήματα που συνδέονται με την πρακτική άσκηση. Οι επιλογές άσκησης αντιστοιχούνται με τα δέκα αντικείμενα απασχόλησης που αναφέρθηκαν παραπάνω, στην ενότητα Β.2.2 και παρουσιάζονται παρακάτω ως δέκα ανεξάρτητα πακέτα εργασίας (σημειώνεται ότι η υλοποίηση ή μη μιας επιλογής άσκησης/πακέτου εργασίας θα εξαρτάται από την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες). Το πρώτο πακέτο εργασίας με κωδικό ΠΕ 0 αφορά την εν γένει διοικητική προετοιμασία και υποστήριξη, συνολικά, της πρακτικής άσκησης. Πακέτο Εργασίας 0 (ΠΕ 0) Τίτλος ΠΕ0: Διοικητική προετοιμασία της πρακτικής άσκησης τελειοφοίτων του Τμήματος Φιλολογίας. Υπεύθυνος Υλοποίησης: ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης Περιγραφή ΠΕ0: Αφορά τις διαδικασίες προβολής, προσέλκυσης και καταγραφής ενδιαφέροντος, επιλογής φορέων και ασκούμενων φοιτητών/φοιτητριών, προγραμματισμού της άσκησης και ετήσιας τελικής αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης. Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης ΠΕ0: 11 ημερολογιακοί μήνες (από Σεπτέμβριο έως Ιούλιο) Δράσεις (Δ) που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του ΠΕ0 του Υποέργου 1: ΠΕ0.Δ1: Προβολή μέσω του διαδικτύου/τύπου (1-30 Σεπτεμβρίου) ΠΕ0.Δ2: Καταγραφή εκδήλωσης ενδιαφέροντος φορέων (15-30 Ιανουαρίου) ΠΕ0.Δ3: Καταγραφή εκδήλωσης ενδιαφέροντος φοιτητών/φοιτητριών (15-30 Ιανουαρίου) ΠΕ0.Δ4: Επιλογή φοιτητών/φοιτητριών (1-7 Φεβρουαρίου) ΠΕ0.Δ5: Επιλογή φορέων (1-7 Φεβρουαρίου) ΠΕ0.Δ6: Κατανομή ασκουμένων ανά επιλογή πρακτικής και ανά φορές και προγραμματισμός άσκησης (8-15 Φεβρουαρίου) ΠΕ0.Δ7: Ετήσια αξιολόγηση πρακτικής άσκησης (15 Ιουνίου-15 Ιουλίου) Παραδοτέα στα πλαίσια του ΠΕ0 του Υποέργου 1: Κείμενο ανακοίνωσης/προκήρυξης/προβολής (ΠΕ0.Δ1.Π1) Ειδικό έντυπο καταγραφής ενδιαφέροντος φορέα (ΠΕ0.Δ2.Π1) Βάση δεδομένων φορέων (ΠΕ0.Δ2.Π2) Ειδικό έντυπο καταγραφής ενδιαφέροντος φοιτητών/φοιτητριών (ΠΕ0.Δ3.Π1) 5

6 Βάση δεδομένων φοιτητών/φοιτητριών (ΠΕ0.Δ3.Π2) Πίνακας προσόντων επιλεγμένων φοιτητών/φοιτητριών (ΠΕ0.Δ4.Π1) Πίνακας συγκριτικών πλεονεκτημάτων επιλεγμένων φορέων (ΠΕ0.Δ5.Π1) Πίνακας κατανομής και προγραμματισμού πρακτικής άσκησης (ΠΕ0.Δ6.Π1) Ετήσια έκθεση αξιολόγησης πρακτικής άσκησης (ΠΕ0.Δ7.Π1) Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ 1) Τίτλος ΠΕ1: Διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας ως μητρικής ή/και ως ξένης Υπεύθυνος Υλοποίησης: Μέλος ΔΕΠ από την ειδίκευση ΒΝΕΣ ή Γλωσσολογίας Περιγραφή ΠΕ1: Η επιλογή αφορά την εξοικείωση των τελειοφοίτων με τη λειτουργία και το περιβάλλον διδασκαλίας της νέας ελληνικής γλώσσας σε φυσικούς ή ξένους ομιλητές. Οι ασκούμενοι αναμένεται να εξοικειωθούν με τη φύση του αντικειμένου διδασκαλίας και την απαιτούμενη διδακτική μεθοδολογία καθώς και με τα χαρακτηριστικά του σχολικού περιβάλλοντος (π.χ. διαχείριση τάξης, αξιολόγηση της επίδοσης, βαθμολογία κ.τ.λ.). Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης ΠΕ1: 13 διδακτικές εβδομάδες Δράσεις (Δ) που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του ΠΕ1 του Υποέργου 1: ΠΕ1.Δ1: Σεμινάρια εξοικείωσης και δεξιοτήτων (2 διδακτικές εβδομάδες) ΠΕ1.Δ2: Προγραμματισμένες εποπτείες διδασκαλίας και συγγραφή αναφορών από τους ασκουμένους (2 διδακτικές εβδομάδες) ΠΕ1.Δ3: Συνεντεύξεις των ασκουμένων με διδάσκοντες και διδασκομένους (1 διδακτική εβδομάδα) ΠΕ1.Δ4: Υποδειγματική διδασκαλία στην τάξη (5 διδακτικές εβδομάδες) ΠΕ1.Δ5: Διοικητική υποστήριξη της διδασκαλίας (2 διδακτικές εβδομάδες) ΠΕ1.Δ6: Προφορική και γραπτή παρουσίαση της αποκτηθείας εργασιακής Παραδοτέα στα πλαίσια του ΠΕ1 του Υποέργου 1: 1 ενημερωτικό έντυπο σεμιναρίου εξοικείωσης (ΠΕ1.Δ1.Π1) 1 ενημερωτικό έντυπο δεξιοτήτων (ΠΕ1.Δ1.Π2) 1 έντυπο καταγραφής εντυπώσεων από την εποπτεία διδασκαλίας (ΠΕ1.Δ2.Π1) 1 υπόδειγμα αναφοράς εποπτείας (ΠΕ1.Δ2.Π2) 1 έντυπο καταγραφής πληροφοριών από τη συνέντευξη (ΠΕ1.Δ3.Π1) 1 ενημερωτικό έντυπο για την υποδειγματική διδασκαλία (ΠΕ1.Δ4.Π1) 1 ενημερωτικό έντυπο για τη διοικητική υποστήριξη της διδασκαλίας (στοιχεία βαθμολόγησης, νομοθεσία και κανονισμοί σπουδών κ.τ.λ.) 6

7 (ΠΕ1.Δ5.Π1) (ΠΕ1.Δ6.Π1) (ΠΕ1.Δ6.Π2) (ΠΕ1.Δ6.Π3) επιβλέπον μέλος ΔΕΠ (ΠΕ1.Δ6.Π4) Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ 2) Τίτλος ΠΕ2: Διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς Υπεύθυνος Υλοποίησης: Μέλος ΔΕΠ από την ειδίκευση Κλασικών Σπουδών ή ΒΝΕΣ Περιγραφή ΠΕ2: Η επιλογή αφορά την εξοικείωση των τελειοφοίτων με το αντικείμενο διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι ασκούμενοι αναμένεται να εξοικειωθούν με τη φύση του αντικειμένου και την απαιτούμενη μεθοδολογία που αφορούν τη χρήση πόρων για την ανάδειξη στοιχείων της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς από την αρχαιότητα έως και σήμερα. Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης ΠΕ2: 13 διδακτικές εβδομάδες Δράσεις (Δ) που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του ΠΕ2 του Υποέργου 1: ΠΕ2.Δ1: Σεμινάρια εξοικείωσης και δεξιοτήτων (2 διδακτικές εβδομάδες) ΠΕ2.Δ2: Συναντήσεις ενημέρωσης και συνεργασίας με εξειδικευμένα στελέχη του εργοδοτικού φορέα και τήρηση λεπτομερών σημειώσεων από τους ασκουμένους (2 διδακτικές εβδομάδες) ΠΕ2.Δ3: Εξοικείωση με ηλεκτρονικές και έντυπες βάσεις πληροφόρησης για την υποστήριξη της διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς (1 διδακτική εβδομάδα) ΠΕ2.Δ4: Ανάληψη και εκτέλεση διαφόρων ερευνητικών ή διαχειριστικών εργασιών στα πλαίσια προγραμμάτων που υλοποιεί ο φορέας (6 διδακτικές εβδομάδες) ΠΕ2.Δ5: Εκτίμηση της ποιότητας των εργασιών του ασκουμένου από τον εργοδότη και υποδείξεις βελτίωσης (1 διδακτική εβδομάδα) ΠΕ2.Δ6: Προφορική και γραπτή παρουσίαση της αποκτηθείας εργασιακής Παραδοτέα στα πλαίσια του ΠΕ2 του Υποέργου 1: 1 ενημερωτικό έντυπο σεμιναρίου εξοικείωσης (ΠΕ2.Δ1.Π1) 1 ενημερωτικό έντυπο δεξιοτήτων (ΠΕ2.Δ1.Π2) 7

8 1 έντυπο τήρησης σημειώσεων (ΠΕ2.Δ2.Π1) 1 κατάλογος ηλεκτρονικών και εντύπων βάσεων πληροφόρησης (ΠΕ2.Δ3.Π1) 1 φάκελος ερευνητικών και διαχειριστικών εργασιών που ανέλαβε και παρέδωσε ο/η ασκούμενος/ασκούμενη στον εργοδότη (ΠΕ2.Δ4.Π1) 1 έντυπο εκτίμησης της ποιότητας των εργασιών (ΠΕ2.Δ5.Π1) (ΠΕ2.Δ6.Π1) (ΠΕ2.Δ6.Π2) (ΠΕ2.Δ6.Π3) επιβλέπον μέλος ΔΕΠ (ΠΕ2.Δ6.Π4) Πακέτο Εργασίας 3 (ΠΕ 3) Τίτλος ΠΕ3: Διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας Υπεύθυνος Υλοποίησης: Μέλος ΔΕΠ από την ειδίκευση Κλασικών Σπουδών Περιγραφή ΠΕ3: Η επιλογή αφορά την εξοικείωση των τελειοφοίτων με τη λειτουργία και το περιβάλλον διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι ασκούμενοι αναμένεται να εξοικειωθούν με τη φύση του αντικειμένου διδασκαλίας και την απαιτούμενη διδακτική μεθοδολογία καθώς και με τα χαρακτηριστικά του σχολικού περιβάλλοντος (π.χ. διαχείριση τάξης, αξιολόγηση της επίδοσης, βαθμολογία κ.τ.λ.). Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης ΠΕ3: 13 διδακτικές εβδομάδες Δράσεις (Δ) που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του ΠΕ3 του Υποέργου 1: ΠΕ3.Δ1: Σεμινάρια εξοικείωσης και δεξιοτήτων (2 διδακτικές εβδομάδες) ΠΕ3.Δ2: Προγραμματισμένες εποπτείες διδασκαλίας και συγγραφή αναφορών από τους ασκουμένους (2 διδακτικές εβδομάδες) ΠΕ3.Δ3: Συνεντεύξεις των ασκουμένων με διδάσκοντες και διδασκομένους (1 διδακτική εβδομάδα) ΠΕ3.Δ4: Υποδειγματική διδασκαλία στην τάξη (5 διδακτικές εβδομάδες) ΠΕ3.Δ5: Διοικητική υποστήριξη της διδασκαλίας (2 διδακτικές εβδομάδες) ΠΕ3.Δ6: Προφορική και γραπτή παρουσίαση της αποκτηθείας εργασιακής Παραδοτέα στα πλαίσια του ΠΕ3 του Υποέργου 1: 1 ενημερωτικό έντυπο σεμιναρίου εξοικείωσης (ΠΕ3.Δ1.Π1) 8

9 1 ενημερωτικό έντυπο δεξιοτήτων (ΠΕ3.Δ1.Π2) 1 έντυπο καταγραφής εντυπώσεων από την εποπτεία διδασκαλίας (ΠΕ3.Δ2.Π1) 1 υπόδειγμα αναφοράς εποπτείας (ΠΕ3.Δ2.Π2) 1 έντυπο καταγραφής πληροφοριών από τη συνέντευξη (ΠΕ3.Δ3.Π1) 1 ενημερωτικό έντυπο για την υποδειγματική διδασκαλία (ΠΕ3.Δ4.Π1) 1 ενημερωτικό έντυπο για τη διοικητική υποστήριξη της διδασκαλίας (στοιχεία βαθμολόγησης, νομοθεσία και κανονισμοί σπουδών κ.τ.λ.) (ΠΕ3.Δ5.Π1) (ΠΕ3.Δ6.Π1) (ΠΕ3.Δ6.Π2) (ΠΕ3.Δ6.Π3) επιβλέπον μέλος ΔΕΠ (ΠΕ3.Δ6.Π4) Πακέτο Εργασίας 4 (ΠΕ 4) Τίτλος ΠΕ4: Μετάφραση (από και προς τη νέα ελληνική, από την αρχαία ελληνική, από τη λατινική) Υπεύθυνος Υλοποίησης: Μέλος ΔΕΠ από την ειδίκευση Κλασικών Σπουδών ή ΒΝΕΣ ή Γλωσσολογίας Περιγραφή ΠΕ4: Η επιλογή αφορά την εξοικείωση των τελειοφοίτων με το αντικείμενο της μετάφρασης (γενικής και εξειδικευμένης). Οι ασκούμενοι αναμένεται να εξοικειωθούν ειδικότερα με: τις διαφορετικές απαιτήσεις των ειδών μετάφρασης, τις μεταφραστικές πρακτικές, το πλαίσιο που ισχύει για τους επαγγελματίες μεταφραστές, τη χρήση ειδικών βάσεων πληροφόρησης και λογισμικού και τη διαχείριση των μεταφραστικών εργασιών. Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης ΠΕ4: 13 διδακτικές εβδομάδες Δράσεις (Δ) που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του ΠΕ4 του Υποέργου 1: ΠΕ4.Δ1: Σεμινάρια εξοικείωσης και δεξιοτήτων (2 διδακτικές εβδομάδες) ΠΕ4.Δ2: Συναντήσεις ενημέρωσης και συνεργασίας με μεταφραστές του εργοδοτικού φορέα και τήρηση λεπτομερών σημειώσεων από τους ασκουμένους (2 διδακτικές εβδομάδες) ΠΕ4.Δ3: Εξοικείωση με ηλεκτρονικές και έντυπες βάσεις πληροφόρησης (π.χ. λεξικά, βάσεις ορολογίας, μηχανές αναζήτησης, ιστολόγια μεταφραστών κ.τ.λ.) για την υποστήριξη της μεταφραστικής εργασίας (1 διδακτική 9

10 εβδομάδα) ΠΕ4.Δ4: Ανάληψη και υλοποίηση διαφόρων μεταφραστικών εργασιών (διαφόρων μεγεθών και αντικειμένων) από τους ασκούμενους (6 διδακτικές εβδομάδες) ΠΕ4.Δ5: Εκτίμηση της ποιότητας των μεταφραστικών εργασιών του ασκουμένου από τον εργοδότη και υποδείξεις βελτίωσης (1 διδακτική εβδομάδα) ΠΕ4.Δ6: Προφορική και γραπτή παρουσίαση της αποκτηθείας εργασιακής Παραδοτέα στα πλαίσια του ΠΕ4 του Υποέργου 1: 1 ενημερωτικό έντυπο σεμιναρίου εξοικείωσης (ΠΕ4.Δ1.Π1) 1 ενημερωτικό έντυπο δεξιοτήτων (ΠΕ4.Δ1.Π2) 1 έντυπο τήρησης σημειώσεων (ΠΕ4.Δ2.Π1) 1 κατάλογος ηλεκτρονικών και εντύπων βάσεων πληροφόρησης (ΠΕ4.Δ3.Π1) 1 φάκελος των μεταφραστικών εργασιών που ανέλαβε και παρέδωσε ο/η ασκούμενος/ασκούμενη στον εργοδότη (ΠΕ4.Δ4.Π1) 1 έντυπο εκτίμησης της ποιότητας των μεταφραστικών εργασιών (ΠΕ4.Δ5.Π1) (ΠΕ4.Δ6.Π1) (ΠΕ4.Δ6.Π2) (ΠΕ4.Δ6.Π3) επιβλέπον μέλος ΔΕΠ (ΠΕ4.Δ6.Π4) Πακέτο Εργασίας 5 (ΠΕ 5) Τίτλος ΠΕ5: Δημιουργία λεξικών Υπεύθυνος Υλοποίησης: Μέλος ΔΕΠ από την ειδίκευση Κλασικών Σπουδών ή ΒΝΕΣ ή Γλωσσολογίας Περιγραφή ΠΕ5: Η επιλογή αφορά την εξοικείωση των τελειοφοίτων με το αντικείμενο της λεξικογραφίας και τη δημιουργία λεξικών. Οι ασκούμενοι/ασκούμενες αναμένεται να εξοικειωθούν με τις φάσεις δημιουργίας λεξικών, τη συλλογή και επεξεργασία γλωσσικών δεδομένων, τη σύνταξη λημμάτων και τη διοικητική και οικονομική διαχείριση των λεξικογραφικών έργων. Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης ΠΕ5: 13 διδακτικές εβδομάδες Δράσεις (Δ) που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του ΠΕ5 του Υποέργου 1: 10

11 ΠΕ5.Δ1: Σεμινάρια εξοικείωσης και δεξιοτήτων (2 διδακτικές εβδομάδες) ΠΕ5.Δ2: Συναντήσεις ενημέρωσης και συνεργασίας με λεξικογράφους του εργοδοτικού φορέα και τήρηση λεπτομερών σημειώσεων από τους ασκουμένους (1 διδακτική εβδομάδα) ΠΕ5.Δ3: Εξοικείωση με τη συλλογή και την επεξεργασία γλωσσικού υλικού για λεξικογραφική χρήση (2 διδακτικές εβδομάδες) ΠΕ5.Δ4: Σύνταξη διαφόρων ειδών λημμάτων και για διαφορετικούς τύπους λεξικών (π.χ. γενικών λεξικών, λεξικών διαλέκτων, δίγλωσσων λεξικών κ.τ.λ.) από τους/τις ασκούμενους/ασκούμενες (6 διδακτικές εβδομάδες) ΠΕ5.Δ5: Εκτίμηση της ποιότητας των λημμάτων του ασκουμένου από τον εργοδότη και υποδείξεις βελτίωσης (1 διδακτική εβδομάδα) ΠΕ5.Δ6: Προφορική και γραπτή παρουσίαση της αποκτηθείας εργασιακής Παραδοτέα στα πλαίσια του ΠΕ5 του Υποέργου 1: 1 ενημερωτικό έντυπο σεμιναρίου εξοικείωσης (ΠΕ5.Δ1.Π1) 1 ενημερωτικό έντυπο δεξιοτήτων (ΠΕ5.Δ1.Π2) 1 έντυπο τήρησης σημειώσεων (ΠΕ5.Δ2.Π1) 1 ενημερωτικό έντυπο για τις πηγές γλωσσικού υλικού και βασικές αρχές συλλογής και λεξικογραφικής επεξεργασίας (ΠΕ5.Δ3.Π1) 1 φάκελος των λημμάτων που συνέταξε και παρέδωσε ο/η ασκούμενος/ασκούμενη στον εργοδότη (ΠΕ5.Δ4.Π1) 1 έντυπο εκτίμησης της ποιότητας των συνταχθέντων λημμάτων (ΠΕ5.Δ5.Π1) (ΠΕ5.Δ6.Π1) (ΠΕ5.Δ6.Π2) (ΠΕ5.Δ6.Π3) επιβλέπον μέλος ΔΕΠ (ΠΕ5.Δ6.Π4) Πακέτο Εργασίας 6 (ΠΕ 6) Τίτλος ΠΕ6: Γλωσσική επιμέλεια κειμένων Υπεύθυνος Υλοποίησης: Μέλος ΔΕΠ από την ειδίκευση ΒΝΕΣ ή Γλωσσολογίας Περιγραφή ΠΕ6: Η επιλογή αφορά την εξοικείωση των τελειοφοίτων με το αντικείμενο της γλωσσικής επιμέλειας κειμένων. Οι ασκούμενοι αναμένεται να εξοικειωθούν με τη γλωσσική επιμέλεια και διόρθωση ως επάγγελμα και ειδικότερα με: τις πρακτικές επιμέλειας και διόρθωσης κειμένων και το πλαίσιο που ισχύει για 11

12 τους επαγγελματίες επιμελητές κειμένων. Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης ΠΕ4: 13 διδακτικές εβδομάδες Δράσεις (Δ) που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του ΠΕ6 του Υποέργου 1: ΠΕ6.Δ1: Σεμινάρια εξοικείωσης και δεξιοτήτων (2 διδακτικές εβδομάδες) ΠΕ6.Δ2: Συναντήσεις ενημέρωσης και συνεργασίας με επαγγελματίες επιμελητές κειμένων του εργοδοτικού φορέα και τήρηση λεπτομερών σημειώσεων από τους ασκουμένους (2 διδακτικές εβδομάδες) ΠΕ6.Δ3: Εξοικείωση με την εφαρμογή γλωσσικών κανόνων και βελτίωσης του ύφους των κειμένων με βάση τα εγχειρίδια γραφής που υιοθετεί ο εργοδότης (1 διδακτική εβδομάδα). ΠΕ6.Δ4: Ανάληψη και υλοποίηση διαφόρων εργασιών επιμέλειας και διόρθωσης κειμένων από τους ασκούμενους (6 διδακτικές εβδομάδες) ΠΕ6.Δ5: Εκτίμηση της ποιότητας των εργασιών επιμέλειας κειμένων του/της ασκούμενου/ασκούμενης από τον εργοδότη και υποδείξεις βελτίωσης (1 διδακτική εβδομάδα) ΠΕ6.Δ6: Προφορική και γραπτή παρουσίαση της αποκτηθείας εργασιακής Παραδοτέα στα πλαίσια του ΠΕ6 του Υποέργου 1: 1 ενημερωτικό έντυπο σεμιναρίου εξοικείωσης (ΠΕ6.Δ1.Π1) 1 ενημερωτικό έντυπο δεξιοτήτων (ΠΕ6.Δ1.Π2) 1 έντυπο τήρησης σημειώσεων (ΠΕ6.Δ2.Π1) 1 εγχειρίδιο γραφής του εργοδότη (ΠΕ6.Δ3.Π1) 1 φάκελος των εργασιών επιμέλειας και διόρθωσης κειμένων που ανέλαβε και παρέδωσε ο/η ασκούμενος/ασκούμενη στον εργοδότη (ΠΕ6.Δ4.Π1) 1 έντυπο εκτίμησης της ποιότητας των εργασιών επιμέλειας και διόρθωσης κειμένων (ΠΕ6.Δ5.Π1) (ΠΕ6.Δ6.Π1) (ΠΕ6.Δ6.Π2) (ΠΕ6.Δ6.Π3) επιβλέπον μέλος ΔΕΠ (ΠΕ6.Δ6.Π4) Πακέτο Εργασίας 7 (ΠΕ 7) Τίτλος ΠΕ7: Παραγωγή γλωσσικής τεχνολογίας (με χρήση υπολογιστών) 12

13 Υπεύθυνος Υλοποίησης: Μέλος ΔΕΠ από την ειδίκευση Γλωσσολογίας Περιγραφή ΠΕ7: Η επιλογή αφορά την εξοικείωση των τελειοφοίτων με το αντικείμενο της παραγωγής γλωσσικής τεχνολογίας. Οι ασκούμενοι αναμένεται να εξοικειωθούν με τις επαγγελματικές μεθόδους και τις διαδικασίες παραγωγής γλωσσικής τεχνολογίας και ειδικότερα με: τα είδη/προϊόντα γλωσσικής τεχνολογίας, τους τρόπους παραγωγής και προώθησής τους. Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης ΠΕ7: 13 διδακτικές εβδομάδες Δράσεις (Δ) που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του ΠΕ7 του Υποέργου 1: ΠΕ7.Δ1: Σεμινάρια εξοικείωσης και δεξιοτήτων (2 διδακτικές εβδομάδες) ΠΕ7.Δ2: Συναντήσεις ενημέρωσης και συνεργασίας με επαγγελματίες της γλωσσικής τεχνολογίας του εργοδοτικού φορέα και τήρηση λεπτομερών σημειώσεων από τους ασκουμένους (2 διδακτικές εβδομάδες) ΠΕ7.Δ3: Εξοικείωση με τα λογισμικά συστήματα και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή γλωσσικής τεχνολογίας (2 διδακτικές εβδομάδες). ΠΕ7.Δ4: Ανάληψη και υλοποίηση διαφόρων εργασιών παραγωγής γλωσσικής τεχνολογίας από τους/τις ασκούμενους/ασκούμενες (5 διδακτικές εβδομάδες) ΠΕ7.Δ5: Εκτίμηση της ποιότητας των εργασιών παραγωγής γλωσσικής τεχνολογίας του/της ασκούμενου/ασκούμενης από τον εργοδότη και υποδείξεις βελτίωσης (1 διδακτική εβδομάδα) ΠΕ7.Δ6: Προφορική και γραπτή παρουσίαση της αποκτηθείας εργασιακής Παραδοτέα στα πλαίσια του ΠΕ7 του Υποέργου 1: 1 ενημερωτικό έντυπο σεμιναρίου εξοικείωσης (ΠΕ7.Δ1.Π1) 1 ενημερωτικό έντυπο δεξιοτήτων (ΠΕ7.Δ1.Π2) 1 έντυπο τήρησης σημειώσεων (ΠΕ7.Δ2.Π1) 1 ενημερωτικό έντυπο σχετικά με τα λογισμικά συστήματα και τις εφαρμογές γλωσσικής τεχνολογίας (ΠΕ7.Δ3.Π1) 1 φάκελος των εργασιών παραγωγής γλωσσικής τεχνολογίας που ανέλαβε και παρέδωσε ο/η ασκούμενος/ασκούμενη στον εργοδότη (ΠΕ7.Δ4.Π1) 1 έντυπο εκτίμησης της ποιότητας των εργασιών παραγωγής γλωσσικής τεχνολογίας (ΠΕ7.Δ5.Π1) (ΠΕ7.Δ6.Π1) (ΠΕ7.Δ6.Π2) (ΠΕ7.Δ6.Π3) 13

14 επιβλέπον μέλος ΔΕΠ (ΠΕ7.Δ6.Π4) Πακέτο Εργασίας 8 (ΠΕ 8) Τίτλος ΠΕ8: Διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας σχετικά με την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική ποικιλία. Υπεύθυνος Υλοποίησης: Μέλος ΔΕΠ από την ειδίκευση ΒΝΕΣ ή Κλασικών Σπουδών ή Γλωσσολογίας Περιγραφή ΠΕ8: Η επιλογή αφορά την εξοικείωση των τελειοφοίτων με την επαγγελματική διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας με αντικείμενο την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική ποικιλία. Οι ασκούμενοι/ασκούμενες αναμένεται να εξοικειωθούν με τις ερευνητικές μεθόδους, τα εργαλεία και συστήματα υποστήριξης της έρευνας, την ερευνητική δεοντολογία και την παραγωγή ερευνητικών προϊόντων (ανακοινώσεων, αναφορών, άρθρων, βιβλίων κ.τ.λ.). Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης ΠΕ8: 13 διδακτικές εβδομάδες Δράσεις (Δ) που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του ΠΕ8 του Υποέργου 1: ΠΕ8.Δ1: Σεμινάρια εξοικείωσης και δεξιοτήτων (2 διδακτικές εβδομάδες) ΠΕ8.Δ2: Συναντήσεις ενημέρωσης και συνεργασίας με επαγγελματίες ερευνητές του εργοδοτικού φορέα και τήρηση λεπτομερών σημειώσεων από τους ασκουμένους (1 διδακτική εβδομάδα) ΠΕ8.Δ3: Εξοικείωση με τα ερευνητικά εργαλεία, τα λογισμικά συστήματα κ.τ.ό. που χρησιμοποιούνται στη διεξαγωγή της γλωσσικής έρευνας καθώς και τους κανόνες τήρησης της ερευνητικής δεοντολογίας (2 διδακτικές εβδομάδες). ΠΕ8.Δ4: Ανάληψη και υλοποίηση διαφόρων ερευνητικών εργασιών (research tasks) από τους/τις ασκούμενους/ασκούμενες στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων σε εξέλιξη που υλοποιεί ο φορέας (6 διδακτικές εβδομάδες) ΠΕ8.Δ5: Εκτίμηση της ποιότητας των ερευνητικών εργασιών του/της ασκούμενου/ασκούμενης από τον εργοδότη και υποδείξεις βελτίωσης (1 διδακτική εβδομάδα) ΠΕ8.Δ6: Προφορική και γραπτή παρουσίαση της αποκτηθείας εργασιακής Παραδοτέα στα πλαίσια του ΠΕ8 του Υποέργου 1: 1 ενημερωτικό έντυπο σεμιναρίου εξοικείωσης (ΠΕ8.Δ1.Π1) 1 ενημερωτικό έντυπο δεξιοτήτων (ΠΕ8.Δ1.Π2) 1 έντυπο τήρησης σημειώσεων (ΠΕ8.Δ2.Π1) 1 ενημερωτικό έντυπο σχετικά με τα ερευνητικά εργαλεία, τα λογισμικά συστήματα για τη διεξαγωγή της γλωσσικής έρευνας καθώς και τις αρχές δεοντολογίας που εφαρμόζονται στη γλωσσική έρευνα (ΠΕ8.Δ3.Π1) 14

15 1 φάκελος των ερευνητικών εργασιών (research tasks) που ανέλαβε και παρέδωσε ο/η ασκούμενος/ασκούμενη στον εργοδότη (ΠΕ8.Δ4.Π1) 1 έντυπο εκτίμησης της ποιότητας των ερευνητικών εργασιών (research tasks) (ΠΕ8.Δ5.Π1) (ΠΕ8.Δ6.Π1) (ΠΕ8.Δ6.Π2) (ΠΕ8.Δ6.Π3) επιβλέπον μέλος ΔΕΠ (ΠΕ8.Δ6.Π4) Πακέτο Εργασίας 9 (ΠΕ 9) Τίτλος ΠΕ9: Χρήση της γλώσσας για επικοινωνιακούς/διαφημιστικούς σκοπούς Υπεύθυνος Υλοποίησης: Μέλος ΔΕΠ από την ειδίκευση ΒΝΕΣ ή Γλωσσολογίας Περιγραφή ΠΕ9: Η επιλογή αφορά την εξοικείωση των τελειοφοίτων με επαγγελματικές εφαρμογές χρήσης της γλώσσας στην επικοινωνία και τη διαφήμιση. Οι ασκούμενοι/ασκούμενες αναμένεται να εξοικειωθούν με τις μεθόδους χρήσης της γλώσσας για τέτοιους σκοπούς, τη δημιουργία γλωσσικών μηνυμάτων με σκοπό την επικοινωνία και τη διαφήμιση, την κειμενογραφία κ.τ.λ. Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης ΠΕ9: 13 διδακτικές εβδομάδες Δράσεις (Δ) που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του ΠΕ9 του Υποέργου 1: ΠΕ9.Δ1: Σεμινάρια εξοικείωσης και δεξιοτήτων (2 διδακτικές εβδομάδες) ΠΕ9.Δ2: Συναντήσεις ενημέρωσης και συνεργασίας με επαγγελματίες επικοινωνιολόγους/διαφημιστές του εργοδοτικού φορέα και τήρηση λεπτομερών σημειώσεων από τους ασκουμένους (1 διδακτική εβδομάδα) ΠΕ9.Δ3: Εξοικείωση με τις αρχές χρήσης της γλώσσας για επικοινωνιακούς/διαφημιστικούς σκοπούς (2 διδακτικές εβδομάδες). ΠΕ9.Δ4: Ανάληψη και υλοποίηση διαφόρων εργασιών σχετικών με τη γλωσσική επένδυση της επικοινωνίας και της διαφήμισης (communication/advertising tasks) από τους/τις ασκούμενους/ασκούμενες στα πλαίσια πραγματικών αναθέσεων από πελάτες που βρίσκονται σε εξέλιξη και υλοποιούνται από το φορέα (6 διδακτικές εβδομάδες) ΠΕ9.Δ5: Εκτίμηση της ποιότητας των ανατεθεισών εργασιών του/της ασκούμενου/ασκούμενης από τον εργοδότη και υποδείξεις βελτίωσης (1 διδακτική εβδομάδα) ΠΕ9.Δ6: Προφορική και γραπτή παρουσίαση της αποκτηθείας εργασιακής 15

16 Παραδοτέα στα πλαίσια του ΠΕ9 του Υποέργου 1: 1 ενημερωτικό έντυπο σεμιναρίου εξοικείωσης (ΠΕ9.Δ1.Π1) 1 ενημερωτικό έντυπο δεξιοτήτων (ΠΕ9.Δ1.Π2) 1 έντυπο τήρησης σημειώσεων (ΠΕ9.Δ2.Π1) 1 ενημερωτικό έντυπο σχετικά με τις αρχές χρήσης της γλώσσας για επικοινωνιακούς/διαφημιστικούς σκοπούς (ΠΕ9.Δ3.Π1) 1 φάκελος των εργασιών επικοινωνίας/διαφήμισης που ανέλαβε και παρέδωσε ο/η ασκούμενος/ασκούμενη στον εργοδότη (ΠΕ9.Δ4.Π1) 1 έντυπο εκτίμησης της ποιότητας των εργασιών επικοινωνίας/διαφήμισης του/της ασκούμενου/ασκούμενης (ΠΕ9.Δ5.Π1) (ΠΕ9.Δ6.Π1) (ΠΕ9.Δ6.Π2) (ΠΕ9.Δ6.Π3) επιβλέπον μέλος ΔΕΠ (ΠΕ9.Δ6.Π4) Πακέτο Εργασίας 10 (ΠΕ 10) Τίτλος ΠΕ10: Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις Υπεύθυνος Υλοποίησης: Μέλος ΔΕΠ από την ειδίκευση Γλωσσολογίας Περιγραφή ΠΕ10: Η επιλογή αφορά την εξοικείωση των τελειοφοίτων με την επαγγελματική παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις. Οι ασκούμενοι/ασκούμενες αναμένεται να εξοικειωθούν με τις εργασίες διοικητικές υποστήριξης που απαιτούνται από τη σύγχρονη επιχείρηση (π.χ. μηχανοργάνωση, χρήση λογισμικών συστημάτων υποστήριξης εφαρμογών γραφείου, οργάνωση εκδηλώσεων/συναντήσεων/συνεδρίων/ταξιδιών κ.τ.ό.). Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης ΠΕ10: 13 διδακτικές εβδομάδες Δράσεις (Δ) που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του ΠΕ10 του Υποέργου 1: ΠΕ10.Δ1: Σεμινάρια εξοικείωσης και δεξιοτήτων (2 διδακτικές εβδομάδες) ΠΕ10.Δ2: Συναντήσεις ενημέρωσης και συνεργασίας με διοικητικά στελέχη του εργοδοτικού φορέα και τήρηση λεπτομερών σημειώσεων από τους ασκουμένους (1 διδακτική εβδομάδα) ΠΕ10.Δ3: Εξοικείωση με τις εργασίες διοικητικής υποστήριξης για υποστήριξη των επιχειρήσεων (2 διδακτικές εβδομάδες). ΠΕ10.Δ4: Ανάληψη και υλοποίηση διαφόρων διοικητικών εργασιών (administrative tasks) από τους/τις ασκούμενους/ασκούμενες στα πλαίσια των 16

17 πραγματικών συνθηκών λειτουργίας της επιχείρησης (6 διδακτικές εβδομάδες) ΠΕ10.Δ5: Εκτίμηση της ποιότητας των ανατεθεισών εργασιών του/της ασκούμενου/ασκούμενης από τον εργοδότη και υποδείξεις βελτίωσης (1 διδακτική εβδομάδα) ΠΕ10.Δ6: Προφορική και γραπτή παρουσίαση της αποκτηθείας εργασιακής Παραδοτέα στα πλαίσια του ΠΕ10 του Υποέργου 1: 1 ενημερωτικό έντυπο σεμιναρίου εξοικείωσης (ΠΕ10.Δ1.Π1) 1 ενημερωτικό έντυπο δεξιοτήτων (ΠΕ10.Δ1.Π2) 1 έντυπο τήρησης σημειώσεων (ΠΕ10.Δ2.Π1) 1 ενημερωτικό έντυπο σχετικά με τις διοικητικές εργασίες που υποστηρίζουν μια σύγχρονη επιχείρηση (ΠΕ10.Δ3.Π1) 1 ημερολόγιο περιγραφής (log) των διοικητικών διεργασιών που ανέλαβε και παρέδωσε ο/η ασκούμενος/ασκούμενη στον εργοδότη (ΠΕ10.Δ4.Π1) 1 έντυπο εκτίμησης της ποιότητας των εργασιών του/της ασκούμενου/ασκούμενης (ΠΕ10.Δ5.Π1) (ΠΕ10.Δ6.Π1) (ΠΕ10.Δ6.Π2) (ΠΕ10.Δ6.Π3) επιβλέπον μέλος ΔΕΠ (ΠΕ10.Δ6.Π4) 17

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών EGL Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Επίπεδο Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου E-mail: info@itl.auth.gr http://www.itl.auth.gr/site ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αντικείμενο Σπουδών: Ιταλική Γλώσσα και Λογοτεχνία Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Τµήµα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας 9 Καθηγητές 4 Διοικητικοί υπάλληλοι 1 Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας 2 Εργαστήρια Φιλοσοφίας 12 Καθηγητές Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2016 Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. Προπτυχιακές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2014 Η Πρακτική Άσκηση 2 Η Πρακτική Άσκηση είναι ένα καθοριστικό βήμα στην επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το 1984, ως Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ένα από

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Γεώργιος Ν. Αγγελόπουλος (Επιστημονικός Υπεύθυνος) Βίκτορας Στιβανάκης (βασικό στέλεχος) Δημήτριος Σπαρτινός (στέλεχος) Έλενα Σταματίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το Τμήμα Φιλολογίας είναι μέρος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποτελείται από τρεις τομείς: τον Τομέα Κλασικών Σπουδών, τον Τομέα Μεσαιωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ Άρθρο 1: Γενικά Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. ενέταξε την Πρακτική Άσκηση στο πρόγραμμα σπουδών του ως επιλεγόμενο μάθημα με κωδικό ΕΕΠΑ551

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ Σεπτέμβριος 2016 Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η Πρακτική Άσκηση ηηείναι ένα καθοριστικό βήμα στην επαγγελματική εξέλιξη των φοιτητών και γενικότερα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε Παρουσίαση Προγράμματος Πρακτικών Ασκήσεων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Τομέα Επιμόρφωσης & Κατάρτισης του ΕΑΙΤΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Τομέα Επιμόρφωσης & Κατάρτισης του ΕΑΙΤΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 240_21-03-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Τομέα Επιμόρφωσης & Κατάρτισης του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙ, μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 06/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Τμή μ μ ή α μ τ α ο τ ς ο Μεσ ε ογ ο ε γ ιακ α ώ κ ν ώ Σπου ο δ υ ών ώ 1

Πρακτική Άσκηση Τμή μ μ ή α μ τ α ο τ ς ο Μεσ ε ογ ο ε γ ιακ α ώ κ ν ώ Σπου ο δ υ ών ώ 1 Πρακτική Άσκηση Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 2 Πρακτικές Ασκήσεις υλοποιούνται στο ΤΜΣ από το 2002. Ένταξη στο ΠΠΣ: Στ εξάμηνο Κατεύθυνσης (Απόφ. Προσ. Γ.Σ. 6/4-6-2002) Προαιρετικές Μη χρηματοδοτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

109 Φιλολογίας Αθήνας

109 Φιλολογίας Αθήνας 109 Φιλολογίας Αθήνας Σκοπός Τα Τμήματα Φιλολογίας σκοπό έχουν να αναδεικνύουν επιστήμονες ικανούς να ερευνούν τον αρχαίο ελληνικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα φιλολογικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299959 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013 Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Π.Ε.1: Δικτύωση με τους φορείς προώθησης της απασχόλησης

Π.Ε. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Π.Ε.1: Δικτύωση με τους φορείς προώθησης της απασχόλησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) A. Διάρθρωση Προγράμματος Μαθματα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόμενα) Μαθματα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα = 4 έτη Φιλοσοφία 12 μαθήματα από τους εξής κλάδους: Φιλοσοφία της Επιστήμης Πολιτική Φιλοσοφία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2017 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2015 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας

Πρακτική Άσκηση. Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας Πρακτική Άσκηση Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας Τμηματικά Υπεύθυνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Κωνσταντίνος Στεργίου kstergiou@uowm.gr Κοζάνη, Δευτέρα 16

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρόσκλησης: (6) Αθήνα, 21/09/2016

Αρ. πρόσκλησης: (6) Αθήνα, 21/09/2016 Αρ. πρόσκλησης: 5000996-(6) Αθήνα, 21/09/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΠΕΓΑ «Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: ( 6) Αθήνα, 01/02/2017

Αρ. Προκήρυξης: ( 6) Αθήνα, 01/02/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 ( 6) Αθήνα, 01/02/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη τριών (3) Συμβάσεων Έργου με Επιστημονικούς Συνεργάτες-Συμβούλους για τη στελέχωση: 1. Του Εξειδικευμένου

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για την Επιλογή του Σωστού ΜPΑ και προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα. «Ζωγραφική-Εισαγωγικές Μεθοδολογίες»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα. «Ζωγραφική-Εισαγωγικές Μεθοδολογίες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα «Ζωγραφική-Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: ( 7) Αθήνα, 01/02/2017

Αρ. Προκήρυξης: ( 7) Αθήνα, 01/02/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 ( 7) Αθήνα, 01/02/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Έργου με Επιστημονικούς Συνεργάτες-Συμβούλους για τη στελέχωση: 1. Του Εξειδικευμένου

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1902 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 12/4/2013 e-mail: eidlog@aspete.gr

Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1902 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 12/4/2013 e-mail: eidlog@aspete.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Επιστημονικός υπεύθυνος: Αβραάμ Χα, Καθηγητής (από 2009) Διοικητική - Γραμματειακή υποστήριξη: Σταυρούλα Κωστούλα (BS.c.,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος

Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος 1 Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος 1. Εγγραφή σπουδαστών 1 ου Εξαμήνου Σπουδαστές θεωρούνται όσοι εγγράφονται στο Τμήμα μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ Τ Μ ΗΜΑ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τηλ: 2610.369205 E-mail: tour.praktiki@teipat.gr Fax: 2610.369183 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016-2017 ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (ΠΕ02) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ Όμιλος δημοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας.

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Προσοχή: Το ακόλουθο πρόγραµµα σπουδών ισχύει για όσους έχουν εγγραφεί ΕΩΣ το ακαδ. έτος 2004 Αντικείµενο της Γερµανικής Φιλολογίας Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριθμός Πρόσκλησης: 10/2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 4891 Ημερομηνία: 03/08/2016 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τηλέφωνο: 2102896762 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1088 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 25/2/2014 e-mail: eidlog@aspete.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τηλέφωνο: 2102896762 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1088 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 25/2/2014 e-mail: eidlog@aspete. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/10/2016

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/10/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-1 Αθήνα, 26/10/2016 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη/ Σύμβουλο στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Α ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Ξάνθη 17.09.2012 Α.Π. 16058 Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης λαμβάνοντας υπόψιν: α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 432/1981, της ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Εγκρίθηκε από την Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος στην υπ αριθμ. 9/22.06.2015 συνεδρίασή της ) Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Επιστημονικός υπεύθυνος: Κ. Χριστοδουλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ (cchrist@central.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα