Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές)"

Transcript

1 Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές) Φρανκφούρτη, Μάιος 2014 Εκδότης: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Άρθρο 1 - Ορισμοί... Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής... Άρθρο 3 - Εισιτήρια... Άρθρο 4 Ναύλοι, φόροι, τέλη και χρεώσεις... Άρθρο 5 - Κρατήσεις... Άρθρο 6 Έλεγχος εισιτηρίων και επιβίβαση... Άρθρο 7 Δικαίωμα άρνησης επιβίβασης... Άρθρο 8 Αποσκευές... Άρθρο 9 Προγράμματα, καθυστερήσεις, ακύρωση πτήσεων... Άρθρο 10 - Επιστροφή χρημάτων Άρθρο 11 Συμπεριφορά εντός του αεροσκάφους... Άρθρο 12 Πρόσθετες υπηρεσίες... Άρθρο 13 Διοικητικές διατυπώσεις... Άρθρο 14 Αστική ευθύνη... Άρθρο 15 Προθεσμίες αιτήσεων και αγωγών... Άρθρο 16 Λοιποί όροι... Άρθρο 17 - Επικεφαλίδες

2 Άρθρο 1 Ορισμοί Στους παρόντες Όρους, πέραν των περιπτώσεων όπου απαιτείται διαφορετικά από τα συμφραζόμενα ή προβλέπεται ρητώς διαφορετικά, οι ακόλουθες εκφράσεις θα έχουν το νόημα που τους αποδίδεται αντίστοιχα: Κωδικός ταυτότητας αερομεταφορέα Οι δύο χαρακτήρες ή τα τρία γράμματα που ταυτοποιούν τον κάθε αερομεταφορέα. Αποσκευές Όλα τα είδη που προορίζονται για χρήση από τον επιβάτη. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, σε αυτές περιλαμβάνονται τόσο οι αποσκευές που έχουν παραδοθεί κατά τον έλεγχο εισιτηρίων όσο και οι χειραποσκευές. Έλεγχος αποσκευών Το τμήμα του εισιτηρίου που αφορά στη μεταφορά της αποσκευής. Απόκομμα παράδοσης αποσκευής Το δελτίο που εκδίδεται από την αεροπορική εταιρεία αποκλειστικά για την ταυτοποίηση της αποσκευής που παραδίδεται κατά τον έλεγχο. Το ένα στέλεχος δίδεται στον επιβάτη ως αποδεικτικό της παράδοσης (απόκομμα ταυτοποίησης) και το άλλο, αφού αποκοπεί από την ταινία, προσαρμόζεται από τον αερομεταφορέα στην αποσκευή. Αερομεταφορέας Ο αερομεταφορέας, εκτός από μας, του οποίου ο κωδικός ταυτότητας εμφανίζεται στο εισιτήριο ή στα συνδυασμένα εισιτήριά σας. Παραδοθείσες αποσκευές Οι αποσκευές για τις οποίες αναλαμβάνουμε αποκλειστικά τη φύλαξη και για τις οποίες έχουμε εκδώσει απόκομμα παράδοσης. Χρονικό όριο ελέγχου εισιτηρίων Το χρονικό όριο που καθορίζεται από την αεροπορική εταιρεία έως το οποίο πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τις διατυπώσεις για τον έλεγχο εισιτηρίων και να έχετε λάβει την κάρτα επιβίβασης. Κοινός κωδικός πτήσης (Code Share) Η αερομεταφορά που πραγματοποιείται από άλλον αερομεταφορέα, όπως αναγράφεται στο εισιτήριο. Όσον αφορά επιβάτες που ταξιδεύουν σε διαδρομή διενεργούμενη από εταίρο κοινής εκμετάλλευσης της Lufthansa παραπέμπουμε στην παράγραφο 2.3. όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για τις αποκλίσεις από τους παρόντες Όρους Μεταφοράς όσον αφορά πτήσεις κοινής εκμετάλλευσης. Όροι σύμβασης Οι όροι που ορίζονται ως τέτοιοι, είναι καταγεγραμμένοι στο εισιτήριό σας ή την απόδειξη δρομολογίου και ενσωματώνουν τους παρόντες Όρους Μεταφοράς στη Σύμβαση Μεταφοράς.

3 Συνδυασμένο εισιτήριο Το εισιτήριο που εκδόθηκε για σας σε σχέση με άλλο εισιτήριο και τα οποία από κοινού αποτελούν ενιαία σύμβαση μεταφοράς. Σύμβαση Οποιαδήποτε από τις παρακάτω νομικές βάσεις ισχύει: * Σύμβαση για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων στις Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές που υπογράφηκε στη Βαρσοβία στις 12 Οκτωβρίου 1929, * Σύμβαση της Βαρσοβίας, όπως τροποποιήθηκε στη Χάγη στις 28 Σεπτεμβρίου 1955 * Σύμβαση της Βαρσοβίας, όπως τροποποιήθηκε με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο αριθμ. 1 του Μόντρεαλ (1975), * Σύμβαση της Βαρσοβίας όπως τροποποιήθηκε στη Χάγη, καθώς και με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο αριθμ. 2 του Μόντρεαλ (1975), * Συμπληρωματική Σύμβαση της Γκουανταλαχάρα (1961), * Σύμβαση για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων στις Διεθνείς Αερομεταφορές, που υπογράφτηκε στις 28 Μαΐου 1999 στο Μόντρεάλ (καλούμενη στο εξής Σύμβαση του Μόντρεαλ) Απόκομμα Τόσο το χάρτινο όσο και το ηλεκτρονικό απόκομμα πτήσης καθένα από τα οποία σας δίνει το δικαίωμα να ταξιδέψετε στη συγκεκριμένη πτήση που προσδιορίζεται σ αυτό. Ζημία Θάνατος, τραυματισμός ή σωματική βλάβη επιβάτη, απώλεια, μερική απώλεια, κλοπή ή άλλη ζημία που προκύπτει ή σχετίζεται με τη μεταφορά ή άλλες βοηθητικές υπηρεσίες που εκτελούνται από μας. Ημέρες Οι ημερολογιακές ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και των επτά ημερών της εβδομάδας. Όσον αφορά σε ειδοποιήσεις, η ημέρα της αποστολής τους δε θα υπολογίζεται και όσον αφορά στον προσδιορισμό της διάρκειας ισχύος ενός εισιτηρίου, η ημέρα έκδοσης του εισιτηρίου ή πραγματοποίησης της πτήσης επίσης δε θα υπολογίζεται. Ηλεκτρονικό Απόκομμα Ηλεκτρονικό απόκομμα πτήσης ή άλλο έγγραφο αξίας που διατηρούμε στη βάση δεδομένων μας. Ηλεκτρονικό εισιτήριο Η απόδειξη δρομολογίου που εκδόθηκε από μας ή για λογαριασμό μας, το ηλεκτρονικό απόκομμα και, κατά περίπτωση, το έγγραφο επιβίβασης. Απόκομμα πτήσης Το τμήμα του εισιτηρίου με την ένδειξη «good for carriage» (ελλην.: κατάλληλο για επιβίβαση) ή σε περίπτωση ηλεκτρονικού εισιτηρίου, το ηλεκτρονικό απόκομμα που υποδεικνύει τους τόπους μεταξύ των οποίων έχετε δικαίωμα μεταφοράς.

4 Ανωτέρα βία Οι ασυνήθιστες και απρόβλεπτες συνθήκες πέρα από τον έλεγχό μας που δε θα μπορούσαν να αποφευχθούν ούτε με επίδειξη άκρας επιμέλειας. Απόδειξη δρομολογίου Το ταξιδιωτικό έγγραφο ή τα έγγραφα που εκδίδουμε για επιβάτες που ταξιδεύουν με ηλεκτρονικά εισιτήρια και περιλαμβάνουν το όνομα του επιβάτη, πληροφορίες για τις πτήσεις και άλλες παρατηρήσεις σχετικά με το ταξίδι. Ο επιβάτης υποχρεούται να φυλάσσει το έγγραφο αυτό και να το έχει μαζί του καθ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Κανονικός ναύλος Ο υψηλότερος ναύλος που χρησιμοποιείται για μεταφορά στη δεδομένη θέση. Επιβάτης Οποιοδήποτε άτομο, εκτός των μελών του πληρώματος, που μεταφέρεται ή πρόκειται να μεταφερθεί με αεροσκάφος με τη δική μας συναίνεση. Απόκομμα επιβάτη / Απόδειξη επιβάτη Το τμήμα του εισιτηρίου που εκδόθηκε από μας ή κατ εντολή μας, φέρει την εν λόγω σήμανση και παραμένει στα χέρια σας. ΕΤΔ (SDR) Ειδικό Τραβηχτικό Δικαίωμα (Special Drawing Right) όπως αυτό ορίζεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ειδικός ναύλος Ο ναύλος που είναι χαμηλότερος από τον κανονικό. Ενδιάμεση στάση Η προγραμματισμένη στάση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας, σε σημείο ανάμεσα στον τόπο αναχώρησης και τον τόπο προορισμού. Τιμολόγιο Οι δημοσιευμένοι ναύλοι, χρεώσεις και/ή οι σχετικοί Όροι Μεταφοράς μιας αεροπορικής εταιρείας που έχουν εγκριθεί, όπου αυτό απαιτείται, από τις αρμόδιες αρχές. Όσον αφορά επιβάτες που ταξιδεύουν σε διαδρομή διενεργούμενη από εταίρο κοινής εκμετάλλευσης της Lufthansa παραπέμπουμε στην παράγραφο 2.3. όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για τις αποκλίσεις από τους παρόντες Όρους Μεταφοράς αναφορικά σε πτήσεις κοινής εκμετάλλευσης. Εισιτήριο Είτε το έγγραφο με την επισήμανση «Passenger Ticket and Baggage Check» (ελλην.: «εισιτήριο επιβάτη και απόδειξη αποσκευών») είτε το ηλεκτρονικό εισιτήριο που σε κάθε περίπτωση εκδόθηκαν από μας ή κατ εντολή μας και περιλαμβάνουν τους Όρους της Σύμβασης, τις παρατηρήσεις και τα αποκόμματα.

5 Μη παραδοθείσες αποσκευές Οποιεσδήποτε από τις αποσκευές σας δεν έχουν παραδοθεί κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων. "Εμείς" Η Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft. "Εσείς" Oποιοδήποτε άτομο εκτός των μελών του πληρώματος μεταφέρεται ή πρόκειται να μεταφερθεί με αεροσκάφος σύμφωνα με το εισιτήριο (βλ. επίσης τον ορισμό για τον "επιβάτη".) Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής Γενικά 2.1. Οι παρόντες Όροι αποτελούν τους Όρους Μεταφοράς που αναφέρονται στο εισιτήριο. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2.2., 2.4. και 2.5., οι Όροι Μεταφοράς μας ισχύουν μόνο για τις πτήσεις ή τα τμήματα πτήσεων όπου αναφέρεται η επωνυμία ή ο κωδικός ταυτότητας αερομεταφορέα (LH) στο σχετικό πεδίο του εισιτηρίου για την πτήση αυτή ή το τμήμα αυτό της πτήσης. Ναυλωμένες πτήσεις 2.2. Εάν η μεταφορά πραγματοποιείται βάσει σύμβασης ναύλωσης, οι παρόντες Όροι ισχύουν μόνον στο βαθμό που αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση της ναύλωσης ή στο εισιτήριο. Κοινή εκμετάλλευση πτήσεων (Code Shares) 2.3. Για ορισμένες πτήσεις έχουμε συμφωνίες με άλλους αερομεταφορείς, γνωστές ως "συμφωνίες κοινής εκμετάλλευσης πτήσεων". Αυτό σημαίνει ότι ακόμα κι εάν έχετε κάνει κράτηση μαζί μας και έχετε εισιτήριο που στο πεδίο του αερομεταφορέα αναφέρει την επωνυμία μας ή τον κωδικό ταυτότητας αερομεταφορέα (LH), κάποιος άλλος αερομεταφορέας ενδέχεται να λειτουργεί το αεροσκάφος. Σε περίπτωση κοινής εκμετάλλευσης της πτήσης η Lufthansa κατά το χρόνο πραγματοποίησης της κράτησής σας θα σας γνωστοποιήσει τον αερομεταφορέα που διενεργεί την πτήση. Όσον αφορά πτήσεις κοινής εκμετάλλευσης που διενεργούνται από άλλον αερομεταφορέα οι παρόντες Όροι Μεταφοράς διατηρούν την ισχύ τους και ως προς τη μεταφορά αυτή. Εντούτοις, οι εταίροι κοινής εκμετάλλευσης μπορεί να εφαρμόζουν κανόνες στις πτήσεις που διενεργούν οι ίδιοι που ενδεχομένως να διαφέρουν από τους κανόνες που ισχύουν για τις πτήσεις που διενεργούνται από τη Lufthansa. Οι κανόνες αυτοί ενσωματώνονται στο παρόν και αποτελούν μέρος των Όρων Μεταφοράς. Αναφορικά στους κανονισμούς των εταίρων κοινής εκμετάλλευσης πτήσεων σας παραπέμπουμε στις ιστοσελίδες τους ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Οφείλετε να ενημερωθείτε για τους κανόνες που ισχύουν για πτήσεις που διενεργούνται από άλλον αερομεταφορέα βάσει συμφωνίας κοινής εκμετάλλευσης και να εξοικειωθείτε, μεταξύ άλλων, με θέματα όπως χρονικά όρια για τον έλεγχο εισιτηρίων, απαραίτητες προϋποθέσεις και τακτικές σχετικά με τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά, τη μεταφορά ζώων, την άρνηση

6 επιβίβασης, την υπηρεσία παροχής οξυγόνου, τις ανωμαλίες πτήσεων, την αποζημίωση σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και τα επιτρεπόμενα όρια και είδη αποσκευών. Πληροφορίες σχετικά με τους εταίρους κοινής εκμετάλλευσης πτήσεων της Lufthansa θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας Υπερισχύουσα Νομοθεσία 2.4. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη από τους παρόντες Όρους Μεταφοράς δεν είναι συμβατή με τα τιμολόγιά μας ή τους νόμους, υπερισχύουν τα τιμολόγια αυτά και οι νόμοι. Σε περίπτωση που επιμέρους διατάξεις είναι ανίσχυρες σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, οι λοιπές διατάξεις διατηρούν την ισχύ τους. Υπερίσχυση των όρων έναντι των κανονισμών 2.5. Με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στους παρόντες Όρους Μεταφοράς σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ των εν λόγω Όρων Μεταφοράς και άλλων κανονισμών της Deutsche Lufthansa AG σχετικά με επιμέρους θέματα, υπερισχύουν οι παρόντες Όροι Μεταφοράς. Άρθρο 3 - Εισιτήρια Γενικές διατάξεις Μεταφορά παρέχεται μόνο στον επιβάτη του οποίου το όνομα αναγράφεται στο εισιτήριο και μόνο με την επίδειξη έγκυρου εισιτηρίου ή, σε περίπτωση ηλεκτρονικής κράτησης, με την επίδειξη έγκυρης απόδειξης ETIX στο σύστημα κρατήσεων που περιλαμβάνει το απόκομμα πτήσης για την εν λόγω πτήση, όλα τα επόμενα αποκόμματα πτήσεων, καθώς και το απόκομμα του επιβάτη Το εισιτήριο δε μεταβιβάζεται Περιορισμένη μπορεί να είναι η επιστροφή χρημάτων για εισιτήρια που έχουν εκδοθεί σε μειωμένες τιμές. Για τις προϋποθέσεις παρακαλούμε ελέγξτε τους όρους του σχετικού τιμολογίου Εάν είστε κάτοχος μειωμένου εισιτηρίου, όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο , και εμποδίζεστε να ταξιδέψετε για λόγους ανωτέρας βίας, θα σας επιστρέψουμε το μέρος του ναύλου που κατά γενικό κανόνα δεν επιστρέφεται, υπό τον όρο ότι εσείς θα μας έχετε ειδοποιήσει άμεσα για το γεγονός και θα έχετε προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη αυτής της ανωτέρας βίας καθώς επίσης και υπό τον όρο ότι το εισιτήριο δε θα έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη Το εισιτήριο είναι και παραμένει ανά πάσα στιγμή ιδιοκτησία του αερομεταφορέα που το εκδίδει. Το εισιτήριο αποτελεί το αρχικό αποδεικτικό στοιχείο της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συναφθεί ανάμεσα σε εμάς και τον επιβάτη. Οι Όροι της Σύμβασης που περιέχονται στο εισιτήριο αποτελούν περίληψη των διατάξεων των παρόντων Όρων Μεταφοράς. Προϋποθέσεις εισιτηρίου Εξαιρουμένης της περίπτωσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου, δεν έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε πτήση, εάν δεν προσκομίσετε έγκυρο εισιτήριο που έχει εκδοθεί στο όνομά σας και περιλαμβάνει το απόκομμα πτήσης για την πτήση αυτή, καθώς και όλα τα λοιπά

7 αχρησιμοποίητα αποκόμματα πτήσης και το απόκομμα επιβάτη. Επιπλέον, δεν έχετε δικαίωμα να επιβιβαστείτε εάν το εισιτήριο που προσκομίζετε είναι αλλοιωμένο ή έχει υποστεί αλλαγές που δεν πραγματοποιήθηκαν από εμάς ή τους εξουσιοδοτημένους πράκτορές μας. Στην περίπτωση ηλεκτρονικού εισιτηρίου δεν έχετε δικαίωμα να επιβιβαστείτε σε πτήση, εάν δεν αποδείξετε την ταυτότητά σας και δεν έχει εκδοθεί στο όνομά σας έγκυρο ηλεκτρονικό εισιτήριο. Κράτηση πτήσης στο σύστημα ηλεκτρονικών κρατήσεων της Deutsche Lufthansa AG πραγματοποιείται μόνο α) κατόπιν αιτήματος του επιβάτη με χρέωση του αριθμού της κάρτας του (κάρτα πελάτη LH, πιστωτική κάρτα) και β) με την επίδειξη της κάρτας του κατά τον έλεγχο εισιτηρίων. Απώλεια εισιτηρίου ή κάρτας πελάτη (α) Σε περίπτωση απώλειας ή σοβαρής φθοράς του εισιτηρίου ή μέρους αυτού από εσάς ή σε περίπτωση μη επίδειξης εισιτηρίου που περιλαμβάνει το απόκομμα επιβάτη και όλα τα αχρησιμοποίητα αποκόμματα πτήσης, κατόπιν αιτήματος σας, θα αντικαταστήσουμε το εισιτήριο αυτό ή μέρος αυτού εκδίδοντας νέο εισιτήριο, εφόσον αποδεικνύεται ότι το εισιτήριο για την εν λόγω μεταφορά εκδόθηκε νόμιμα, καθώς και να υπογράψετε συμφωνία ότι θα μας αποζημιώσετε για οποιοδήποτε κόστος ή απώλεια, έως το ποσό της αξίας του αρχικού εισιτηρίου που αναγκαστικά και εύλογα επιβαρύνει εμάς ή άλλον αερομεταφορέα λόγω παράνομης χρήσης του εισιτηρίου. Δε θα απαιτήσουμε αποζημίωση από σας για οποιαδήποτε απώλεια τέτοιου είδους που οφείλεται σε δική μας αμέλεια. Ο αερομεταφορέας που εκδίδει το εισιτήριο μπορεί να χρεώσει ένα εύλογο τέλος διαχείρισης για την υπηρεσία αυτή, εκτός αν η απώλεια ή η σημαντική φθορά του εισιτηρίου οφείλεται σε αμέλεια του αερομεταφορέα που εξέδωσε το εισιτήριο ή σε αμέλεια του πράκτορά του (β) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ή δεν υπογράψετε τέτοια συμφωνία, ο αερομεταφορέας που εκδίδει το νέο εισιτήριο μπορεί να σας ζητήσει να καταβάλετε έως και ολόκληρο το αντίτιμο του εισιτηρίου για την αντικατάσταση του, η αξία του οποίου επιστρέφεται εάν και εφόσον ο αερομεταφορέας που εξέδωσε αρχικά το εισιτήριο έχει πειστεί ότι το εισιτήριο που έχει απωλεσθεί ή σημαντικά φθαρεί δε χρησιμοποιήθηκε πριν από την λήξη της ισχύος του. Εάν, κατόπιν εύρεσης του αρχικού εισιτηρίου πριν από τη λήξη της ισχύος του, το παραδώσετε στον αερομεταφορέα που εξέδωσε το νέο εισιτήριο, η παραπάνω επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται αυτοστιγμεί (γ) Σε περίπτωση που ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο τηρείται σε κάρτα (κάρτα πελάτη LH, γερμανική τραπεζική κάρτα ή πιστωτική κάρτα) στο σύστημα κρατήσεων, οποιαδήποτε απώλεια ή κλοπή της κάρτας πελάτη της Lufthansa ή της πιστωτικής κάρτας πρέπει να δηλωθεί αμέσως από τον ιδιοκτήτη στο αρμόδιο γραφείο της Lufthansa (όλα τα τηλεφωνικά κέντρα της Lufthansa) παράλληλα με την αναφορά στην τράπεζα ή την εταιρεία πιστωτικής κάρτας. Η κάρτα που δηλώνεται ως άκυρη δεν μπορεί να διατεθεί για εκ νέου χρήση. Το κόστος που προκύπτει από παράνομη χρήση κάρτας πριν από τη δήλωση απώλειας στη Lufthansa βαρύνει τον επιβάτη. Οι κανόνες περί ευθύνης όσον αφορά στις λοιπές λειτουργίες της κάρτας (π.χ. λειτουργίες πιστωτικής κάρτας) παραμένουν ανέπαφοι. Υποχρέωση επιμέλειας Το εισιτήριο είναι πολύτιμο και οφείλετε να λαμβάνετε τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή απώλειας ή κλοπής. Διάρκεια Ισχύος Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο εισιτήριο, στους παρόντες Όρους ή το ισχύον τιμολόγιο (που σύμφωνα με τα στοιχεία του εισιτηρίου μπορούν να περιορίσουν την ισχύ του) η ισχύς του εισιτηρίου ορίζεται ως εξής:

8 (α) ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης ή (β) ένα χρόνο από την ημερομηνία έναρξης του ταξιδιού εφόσον το ταξίδι πραγματοποιήθηκε εντός ενός έτους από την έκδοση του εισιτηρίου Όταν αδυνατείτε να ταξιδέψετε εντός της περιόδου ισχύος του εισιτηρίου σας διότι δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την κράτηση, είτε η διάρκεια ισχύος παρατείνεται έως τη χρονική στιγμή που θα μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την κράτηση είτε έχετε δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, σύμφωνα με το Άρθρο 10. Παράταση ισχύος Εάν μετά την έναρξη του ταξιδιού σας αδυνατείτε να ταξιδέψετε εντός της περιόδου ισχύος του εισιτηρίου λόγω ασθένειας, μπορούμε να παρατείνουμε την περίοδο ισχύος του εισιτηρίου σας έως ότου θα είστε σε θέση να ταξιδέψετε ή έως την πρώτη μας πτήση μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα μπορούμε να σας προσφέρουμε για την ίδια διαδρομή την ίδια θέση κράτησης. Η ασθένεια πρέπει να πιστοποιείται με ιατρική βεβαίωση. Όταν τα αποκόμματα πτήσεων του εισιτηρίου περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες ενδιάμεσες στάσεις, η ισχύς του εισιτηρίου μπορεί να παραταθεί για διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρεις μήνες από την ημερομηνία που αναγράφεται στο πιστοποιητικό. Στην περίπτωση αυτή παρατείνεται και η περίοδος ισχύος των εισιτηρίων των άλλων μελών της άμεσης οικογένειάς σας που σας συνοδεύουν Σε περίπτωση θανάτου επιβάτη κατά τη διάρκεια ταξιδιού, επιτρέπεται η αλλαγή των εισιτηρίων των συνοδών του είτε με άρση του κανόνα της ελάχιστης παραμονής είτε με παράταση ισχύος. Σε περίπτωση θανάτου στενού συγγενικού προσώπου επιβάτη ο οποίος έχει ξεκινήσει το ταξίδι επιτρέπεται αντίστοιχα η αλλαγή ισχύος των εισιτηρίων του επιβάτη και των μελών της άμεσης οικογένειάς του που τον συνοδεύουν. Οι αλλαγές αυτές πραγματοποιούνται κατόπιν υποβολής έγκυρου πιστοποιητικού θανάτου και οι παρατάσεις αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το διάστημα των σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία θανάτου. Αλλαγές κατόπιν επιθυμίας του επιβάτη Τα στοιχεία του ταξιδιού (ημερομηνία πτήσης, αριθμός πτήσης, τόπος αναχώρησης και προορισμού, όνομα επιβάτη) που αναφέρονται στο εισιτήριο είναι δεσμευτικά και δεν αλλάζουν ή αλλάζουν σε μερικές περιπτώσεις με την καταβολή τέλους αλλαγής της κράτησης Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε αλλαγές στην κράτησή σας, πρέπει προηγουμένως να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ιδιαίτερα, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι κάποιες αλλαγές μπορεί να συνεπάγονται αυξήσεις στην τιμή του εισιτηρίου ενώ κάποιες άλλες όχι Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει τιμολόγιο που απαιτεί την τήρηση συγκεκριμένης διαδοχής των αποκομμάτων του εισιτηρίου, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα: εάν δε χρησιμοποιηθεί η μεταφορά σε όλα τα επιμέρους σκέλη ή δε χρησιμοποιηθεί με την προβλεπόμενη διαδοχή του εισιτηρίου, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία του εισιτηρίου παραμένουν αμετάβλητα, εμείς θα τιμολογήσουμε εκ νέου το ναύλο σύμφωνα με το τροποποιημένο δρομολόγιο. Ο ναύλος που θα προκύψει είναι αυτός που θα έπρεπε να είχατε πληρώσει για το τροποποιημένο σας δρομολόγιο στην κατηγορία τιμής που είχατε επιλέξει την ημέρα της κράτησής σας.

9 Εάν η κατηγορία τιμής που είχατε κρατήσει αρχικά δεν ήταν διαθέσιμη για το τροποποιημένο δρομολόγιο την ημέρα της κράτησης, τότε ως βάση για την εκ νέου τιμολόγηση θα ληφθεί η φθηνότερη, διαθέσιμη κατηγορία τιμής που ίσχυε τότε για το τροποποιημένο δρομολόγιο. Εάν την ημέρα της κράτησης του τροποποιημένου δρομολογίου θα είχε τιμολογηθεί υψηλότερος ναύλος, εμείς στη συνέχεια θα εισπράξουμε τη διαφορά λαμβάνοντας υπόψη το ναύλο που έχει ήδη καταβληθεί. Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη σας ότι μπορούμε να συναρτήσουμε τη μεταφορά σας με την καταβολή ή μη της διαφοράς της τιμής. Η παράγραφος δεν ισχύει για πτήσεις καταναλωτών με τόπο κατοικίας στην Αυστρία Για πτήσεις καταναλωτών με μόνιμο τόπο κατοικίας στην Αυστρία ισχύουν τα ακόλουθα: Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει ναύλο που απαιτεί την τήρηση συγκεκριμένης διαδοχής των αποκομμάτων του εισιτηρίου, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα: εάν δε χρησιμοποιηθεί η μεταφορά σε όλες τις επιμέρους πτήσεις ή δε χρησιμοποιηθεί με την προβλεπόμενη διαδοχή του εισιτηρίου, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία του εισιτηρίου παραμένουν αμετάβλητα, εμείς θα τιμολογήσουμε εκ νέου το ναύλο σύμφωνα με το τροποποιημένο δρομολόγιο. Αυτό δεν εφαρμόζεται εάν αδυνατείτε να πετάξετε με όλες τις επιμέρους πτήσεις ή στην προβλεπόμενη διαδοχή του εισιτηρίου λόγω ανωτέρας βίας, ασθένειας ή άλλης αιτίας για την οποία δεν είστε υπεύθυνος και εφόσον μας ενημερώσετε σχετικά και τεκμηριώσετε τους λόγους αμέσως αφότου λάβετε γνώση. Σε περίπτωση εκ νέου υπολογισμού του ναύλου, ο ναύλος που θα προκύψει είναι αυτός που θα έπρεπε να είχατε πληρώσει για το τροποποιημένο σας δρομολόγιο στην κατηγορία τιμής που είχατε επιλέξει την ημέρα της κράτησής σας. Ο ναύλος αυτός μπορεί να είναι υψηλότερος ή χαμηλότερος από το ναύλο που είχατε πληρώσει αρχικά. Εάν η κατηγορία τιμής που είχατε κρατήσει αρχικά δεν ήταν διαθέσιμη για το τροποποιημένο δρομολόγιο την ημέρα της κράτησης, τότε ως βάση για την εκ νέου τιμολόγηση θα ληφθεί η φθηνότερη, διαθέσιμη κατηγορία τιμής που ίσχυε τότε για το τροποποιημένο δρομολόγιο. Εάν την ημέρα της κράτησης του τροποποιημένου δρομολογίου θα είχε τιμολογηθεί υψηλότερος ναύλος, εμείς στη συνέχεια θα εισπράξουμε τη διαφορά λαμβάνοντας υπόψη το ναύλο που έχει ήδη καταβληθεί. Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη σας ότι μπορούμε να συναρτήσουμε τη μεταφορά σας με την καταβολή ή μη της διαφοράς της τιμής. Επωνυμία και διεύθυνση του αερομεταφορέα 3.4. Συντομογραφία της επωνυμίας μας αποτελεί ο κωδικός ταυτότητας αερομεταφορέα και αναφέρεται στο εισιτήριο. Ως διεύθυνσή μας θεωρείται το αεροδρόμιο αναχώρησης που εμφανίζεται απέναντι από την πρώτη συντομογραφία της επωνυμίας μας, στο πεδίο «αερομεταφορέας» του εισιτηρίου. Άρθρο 4 Ναύλοι, φόροι, τέλη και χρεώσεις Ναύλοι 4.1. Ο πληρωτέος ναύλος καλύπτει τις δαπάνες μεταφοράς σας από το αεροδρόμιο του πραγματικού τόπου αναχώρησης στο αεροδρόμιο του πραγματικού τόπου προορισμού. Ο ναύλος υπολογίζεται σύμφωνα με το τιμολόγιο που ισχύει την ημερομηνία κράτησης του εισιτηρίου σας για τις ημερομηνίες και το δρομολόγιο που αναγράφονται σ αυτό. Ο ναύλος σας δε συμπεριλαμβάνει επίγεια μεταφορά μεταξύ αεροδρομίων ή μεταξύ αεροδρομίων και το κέντρο των πόλεων. Ο ναύλος μπορεί να περιλαμβάνει τέλη που επιβάλλει ο αερομεταφορέας.

10 Φόροι, τέλη και χρεώσεις 4.2. Οι σχετικοί φόροι, τα τέλη και οι χρεώσεις που επιβάλλονται από τις επίσημες αρχές ή από το διαχειριστή του αερολιμένα καταβάλλονται από εσάς. Κατά το χρόνο αγοράς του εισιτηρίου σας θα ενημερωθείτε για τους φόρους, τα τέλη και τις χρεώσεις που δε συμπεριλαμβάνονται στο ναύλο και η πλειονότητα των οποίων εμφανίζεται συνήθως ξεχωριστά στο εισιτήριο. Νόμισμα 4.3. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα τέλη και οι χρεώσεις είναι καταβλητέες σε οποιοδήποτε νόμισμα κάνουμε δεκτό, εκτός εάν άλλο νόμισμα υποδεικνύεται από μας ή την ισχύουσα νομοθεσία. Όταν η πληρωμή πραγματοποιείται στη χώρα αναχώρησης σε άλλο νόμισμα από εκείνο στο οποίο έχει δημοσιευτεί ο ναύλος, η συναλλαγματική ισοτιμία για την πληρωμή αυτή αντιστοιχεί στην τιμή αγοράς της τράπεζας που καθορίζουμε εμείς κατά την ημέρα έκδοσης του εισιτηρίου. Άρθρο 5 Κρατήσεις Προϋποθέσεις κρατήσεων Κάθε απόκομμα του εισιτηρίου γίνεται δεκτό για μεταφορά μόνο στη θέση εξυπηρέτησης που αναγράφεται και την ημέρα και πτήση που έχει κρατηθεί. Όσον αφορά τα εισιτήρια χωρίς κράτηση θέσης, η θέση μπορεί να κρατηθεί αργότερα εφόσον είναι διαθέσιμη στη ζητούμενη πτήση Η κράτησή σας / Οι κρατήσεις σας καταχωρίζονται από εμάς ή τον εξουσιοδοτημένο πράκτορά. Κατόπιν αιτήματος σας παρέχουμε γραπτή επιβεβαίωση των κρατήσεών σας/ της κράτησής σας Ορισμένοι ναύλοι διέπονται από όρους που περιορίζουν ή αποκλείουν το δικαίωμά σας να αλλάξετε ή να ακυρώσετε κρατήσεις. Για τους επιμέρους όρους, παρακαλούμε, ανατρέξετε στους σχετικούς όρους του τιμολογίου. Προθεσμία έκδοσης εισιτηρίων 5.2. Σε περίπτωση που δεν έχετε πληρώσει το εισιτήριο έως την καθορισμένη προθεσμία έκδοσής του, όπως έχετε ενημερωθεί από μας ή το ταξιδιωτικό γραφείο που εκδίδει το εισιτήριο, έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την κράτησή σας. Προσωπικά στοιχεία 5.3. Έχετε αποδεχτεί ότι μας γνωστοποιείτε τα προσωπικά σας στοιχεία για τους ακόλουθους σκοπούς: πραγματοποίηση κράτησης, αγορά εισιτηρίου, απόκτηση βοηθητικών υπηρεσιών, ανάπτυξη και προσφορά υπηρεσιών, διευκόλυνση διαδικασιών μετανάστευσης και εισόδου σε χώρα, καθώς και την παροχή αυτών των στοιχείων σε δημόσιες υπηρεσίες αναφορικά στο ταξίδι σας. Για το σκοπό αυτό μας εξουσιοδοτείτε να διατηρούμε και να χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία και να τα διαβιβάζουμε στα γραφεία μας, στο γραφείο ταξιδίων που εξέδωσε το εισιτήριο, σε δημόσιες υπηρεσίες, άλλους αερομεταφορείς ή όσους παρέχουν τις προαναφερόμενες υπηρεσίες. Καμία εγγύηση για προεπιλεγμένη θέση 5.4. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σεβαστούμε τα αιτήματα προεπιλογής θέσης που έχουν υποβληθεί προκαταβολικά, ωστόσο δεν μπορούμε να εγγυηθούμε καμία

11 συγκεκριμένη θέση. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να κατανείμουμε ή να ανακατανείμουμε τις θέσεις ανά πάσα στιγμή, ακόμα και μετά την επιβίβαση στο αεροσκάφος. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι απαραίτητο για λόγους καλής λειτουργίας, ασφάλειας ή προστασίας. Επιβεβαίωση κρατήσεων Για τις πτήσεις της Lufthansa δεν απαιτείται επιβεβαίωση. Εάν άλλοι αερομεταφορείς απαιτούν από τους επιβάτες να επιβεβαιώνουν τις κρατήσεις του ταξιδιού τους, η αδυναμία συμμόρφωσης με οποιαδήποτε τέτοια απαίτηση δίνει το δικαίωμα στους αερομεταφορείς να ακυρώσουν την κράτηση για τις επόμενες πτήσεις ή την πτήση της επιστροφής Όσον αφορά στην επιβεβαίωση κρατήσεων οφείλετε να ενημερώνεστε για τους σχετικούς κανονισμούς των λοιπών αερομεταφορέων που εμπλέκονται στο ταξίδι σας. Όταν αυτό απαιτείται, οφείλετε να προβαίνετε σε επιβεβαίωση στον αερομεταφορέα του οποίου ο κωδικός ταυτότητας αναγράφεται στο εισιτήριο για την εν λόγω πτήση. Ακύρωση επόμενων κρατήσεων και τέλος εξυπηρέτησης για μη κατειλημμένη θέση 5.6. Ενδέχεται να απαιτείται καταβολή τέλους εξυπηρέτησης από επιβάτη ο οποίος: δεν εμφανίζεται στο αεροδρόμιο ή σε άλλο σημείο για την αναχώρηση στον προκαθορισμένο από εμάς χρόνο (ή όταν δεν υπάρχει προκαθορισμένος χρόνος αρκετό χρόνο πριν για την ολοκλήρωση των διατυπώσεων και διαδικασιών για την αναχώρηση) και ως εκ τούτου δε χρησιμοποιεί τη θέση που έχει κρατηθεί γι αυτόν ή εμφανίζεται χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα και, κατά συνέπεια, δε χρησιμοποιεί τη θέση που έχει κρατηθεί γι αυτόν εφόσον δεν είναι σε θέση να ταξιδέψει ή ακυρώνει την κράτησή του μετά το πέρας της προθεσμίας ακύρωσης που προβλέπει ο αερομεταφορέας. Το τέλος εξυπηρέτησης δεν καταβάλλεται, εάν λόγω καθυστέρησης της πτήσης, ακύρωσης, παράλειψης μίας προγραμματισμένης ενδιάμεσης προσγείωσης ή αδυναμίας παροχής θέσης, ο επιβάτης ακυρώνει την κράτησή του ή για έναν από τους προαναφερόμενους λόγους δεν εμφανίζεται για την αναχώρηση. Άρθρο 6 Έλεγχος εισιτηρίων και επιβίβαση 6.1. Τα χρονικά όρια για τον έλεγχο των εισιτηρίων είναι διαφορετικά σε κάθε αεροδρόμιο και σας συνιστούμε να ενημερώνεστε σχετικά και να τα τηρείτε. Το ταξίδι σας θα εξελιχθεί ομαλότερα, εάν δώσετε στον εαυτό σας αρκετό χρόνο για την τήρηση του χρονικού ορίου για τον έλεγχο εισιτηρίων. Σε περίπτωση που δε συμμορφωθείτε με τα προβλεπόμενα χρονικά όρια ελέγχου των εισιτηρίων, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την κράτησή σας. Σχετικά με το χρονικό όριο ελέγχου εισιτηρίων που ισχύει για την πρώτη σας πτήση μαζί μας θα ενημερωθείτε από εμάς ή το ταξιδιωτικό γραφείο που εξέδωσε το εισιτήριό σας. Πληροφορίες σχετικά με τα χρονικά όρια για τον έλεγχο των εισιτηρίων θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας ή στον ταξιδιωτικό πράκτορα που εξέδωσε το εισιτήριο. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι επιβάτες οφείλουν να προσέρχονται στον έλεγχο των εισιτηρίων όχι αργότερα από 45 λεπτά πριν από την πτήση Οφείλετε να βρίσκεστε στην πύλη επιβίβασης όχι αργότερα από την ώρα που έχουμε ορίσει κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων Έχουμε δικαίωμα να ακυρώσουμε τη θέση που έχετε κρατήσει, εάν δε φθάσετε έγκαιρα στην πύλη επιβίβασης.

12 6.4. Δε φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή δαπάνες προκύψουν και οφείλονται αποκλειστικά στην αδυναμία σας να συμμορφωθείτε με τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου. Άρθρο 7 Δικαίωμα άρνησης επιβίβασης Δικαίωμα άρνησης επιβίβασης 7.1. Στο πλαίσιο της εύλογης διακριτικής μας ευχέρειας, έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη μεταφορά σας ή τη συνέχιση του ταξιδιού σας, σε περίπτωση που σας έχουμε ενημερώσει εγγράφως πριν από την κράτηση ότι οποιαδήποτε στιγμή μετά την ημερομηνία αυτής της ειδοποίησης δεν πρόκειται να σας μεταφέρουμε με τις πτήσεις μας. Αυτό μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που έχετε παραβιάσει τους κανόνες συμπεριφοράς, σύμφωνα με τα Άρθρα 7 και 11, σε προηγούμενη πτήση και, συνεπώς, η μεταφορά σας να θεωρείται μη αποδεκτή. Επιπλέον, δικαιούμαστε να αρνηθούμε τη μεταφορά σας ή τη συνέχιση του ταξιδιού σας ή την ακύρωση της θέσης σας εάν το μέτρο αυτό είναι απαραίτητο για λόγους ασφάλειας, δημόσιας τάξης ή για την αποφυγή παραβίασης οποιωνδήποτε νόμων ή όρων ισχύουν σε ορισμένες χώρες και διέπουν τις πτήσεις από, προς ή πάνω από αυτές ή η μεταφορά σας συνεπάγεται κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία ή ενόχληση για άλλους επιβάτες ή η συμπεριφορά, η ηλικία, η πνευματική ή η φυσική κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών της κατανάλωσης οινοπνεύματος ή ναρκωτικών, αποτελεί απειλή ή κίνδυνο για εσάς, τους επιβάτες, τα μέλη του πληρώματος ή πράγματα ή εκδηλώσατε απρεπή συμπεριφορά σε προηγούμενη πτήση και έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι η συμπεριφορά αυτή μπορεί να επαναληφθεί ή αρνηθήκατε να υποβληθείτε σε έλεγχο ασφαλείας ή δεν έχετε καταβάλει τον απαιτούμενο ναύλο, φόρο, τα τέλη ή τις χρεώσεις ή δε διαθέτετε έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, επιθυμείτε να εισέλθετε σε χώρα από την οποία δικαιούστε μόνο να διέλθετε ή για την οποία δε διαθέτετε έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα εισόδου, καταστρέψετε τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα κατά τη διάρκεια της πτήσης ή αρνείστε να τα παραδώσετε στο πλήρωμα του αεροσκάφους έναντι απόδειξης, όταν σας το ζητήσουν ή προσκομίζετε εισιτήριο που αποκτήθηκε παράνομα ή κατά παράβαση των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Miles & More ή έχει δηλωθεί χαμένο ή κλεμμένο, είναι πλαστό ή εάν αδυνατείτε να αποδείξετε ότι είστε το πρόσωπο που αναγράφεται στο εισιτήριο ή αρνείστε την καταβολή της διαφοράς στο ποσό (επιπλέον επιβάρυνση) που προκύπτει από την εφαρμογή της παραγράφου ή εμφανίζετε εισιτήριο που δεν έχει εκδοθεί από εμάς ή τον ταξιδιωτικό πράκτορα που είναι εξουσιοδοτημένος με την έκδοση εισιτηρίων ή εισιτήριο με σημαντικές φθορές, δεν τηρείτε τις οδηγίες μας αναφορικά με την προστασία και την ασφάλεια, παραβιάζετε τον κανονισμό περί απαγόρευσης του καπνίσματος μέσα στο αεροσκάφος ή χρησιμοποιείτε απαγορευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

13 Ειδική υποστήριξη Η μεταφορά ασυνόδευτων παιδιών, ατόμων με αναπηρίες, εγκύων, ασθενών ή λοιπών ατόμων που χρήζουν ειδικής υποστήριξης γίνεται έπειτα από προηγούμενη συνεννόηση μαζί μας. Επιβάτες με αναπηρίες που κατά την έκδοση του εισιτηρίου τους μας ενημέρωσαν για τυχόν ειδικές απαιτήσεις τις οποίες έχουμε κάνει δεκτές δεν πρόκειται στη συνέχεια να εξαιρεθούν της μεταφοράς εξαιτίας αυτής της αναπηρίας ή των ειδικών απαιτήσεων. Μεταφορά παιδιών Παιδιά που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει το πέμπτο έτος της ηλικίας τους μπορούν να ταξιδεύουν μόνο με τη συνοδεία ενήλικα, ηλικίας τουλάχιστον δεκαοκτώ ετών ή με τη συνοδεία αδελφής ή αδελφού, τουλάχιστον δεκαέξι ετών. Η μεταφορά ασυνόδευτων ανηλίκων (ηλικίας μεταξύ πέντε και δώδεκα ετών) απαιτεί προηγούμενη συνεννόηση με τον αερομεταφορέα, καθώς και καταβολή του δημοσιευμένου τέλους. Στα γραφεία του αερομεταφορέα διατίθενται οι κανονισμοί σχετικά με τη μεταφορά ασυνόδευτων ανηλίκων Τα παιδιά μπορούν να ταξιδεύουν με το δικό τους κάθισμα αυτοκινήτου σε κάθισμα στην καμπίνα. Για το σκοπό αυτό πρέπει να κρατηθεί επιπλέον θέση για παιδιά κάτω των δύο ετών. Το παιδικό κάθισμα πρέπει να είναι δεμένο με τη ζώνη ασφαλείας του καθίσματος καθ όλη τη διάρκεια της πτήσης και να είναι κατάλληλο για χρήση εντός του αεροσκάφους. Σε διαφορετική περίπτωση έχουμε δικαίωμα να αρνηθούμε τη μεταφορά του καθίσματος στο αεροσκάφος. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια λόγω λανθασμένης πρόσδεσης του παιδικού καθίσματος, ακαταλληλότητας ή μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες. Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στα ταξίδια με παιδιά, ιδιαίτερα στη χρήση κατάλληλων καθισμάτων εντός του αεροσκάφους, θα βρείτε στο κεφάλαιο «Information and Service» (ελλην.: «Πληροφορίες και Υπηρεσίες») στη διεύθυνση lufthansa.com. Αποζημίωση σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης 7.3. Εάν για κάποιον από τους παραπάνω λόγους εξαιρεθείτε από τη μεταφορά ή ακυρωθεί η κράτησή σας, η αξίωσή σας περιορίζεται στο δικαίωμα απαίτησης επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου για το αχρησιμοποίητο απόκομμα της πτήσης, σύμφωνα με την παράγραφο Άρθρο 8 Αποσκευές Επιτρεπόμενο όριο αποσκευών και υπέρβαρες / υπεράριθμες αποσκευές 8.1. Μπορείτε να μεταφέρετε αποσκευές χωρίς χρέωση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς μας, έτσι όπως αναγράφονται στο εισιτήριο, ή να ζητήσετε σχετικές πληροφορίες από εμάς ή το ταξιδιωτικό γραφείο που εξέδωσε το εισιτήριο. Η μεταφορά υπέρβαρων / επιπλέον αποσκευών πέραν του επιτρεπόμενου ορίου χρεώνεται. Όσον αφορά σε πτήσεις με κωδικό ταυτότητας Lufthansa που διενεργούνται από άλλον αερομεταφορέα (πτήση κοινής εκμετάλλευσης), το επιτρεπόμενο όριο αποσκευών αναγράφεται στο εισιτήριο. Τα τέλη για υπέρβαρες / επιπλέον αποσκευές καθορίζονται από τους Γενικούς Όρους Μεταφοράς του αερομεταφορέα που διενεργεί την πτήση. Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα τέλη αυτά είτε από εμάς είτε από τον ταξιδιωτικό πράκτορα που εξέδωσε το εισιτήριο. Δείτε εδώ πληροφορίες για υπέρβαρες/υπεράριθμες αποσκευές Το βάρος κάθε αποσκευής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 32 κιλά.

14 8.2. Αποσκευές αγνώστων Απαγορεύεται η μεταφορά πακέτων ή αντικειμένων μέσα στις αποσκευές που παραδίδετε στον έλεγχο ή μέσα στις χειραποσκευές σας εάν αυτά προέρχονται από άγνωστα σε σας άτομα Μη αποδεκτές αποσκευές Στις αποσκευές σας δεν επιτρέπεται να μεταφέρετε: αντικείμενα που πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο το αεροσκάφος, άτομα ή πράγματα μέσα στο αεροσκάφος, όπως αυτά προσδιορίζονται στους Κανονισμούς για τα Επικίνδυνα Φορτία της ICAO ή της IATA. Οι κανονισμοί αυτοί διατίθενται από εμάς ή το ταξιδιωτικό γραφείο που εξέδωσε το εισιτήριο, κατόπιν αιτήματός σας. Συγκεκριμένα, τα ακόλουθα αντικείμενα δε γίνονται δεκτά ως αποσκευές: εκρηκτικά, συμπιεσμένα αέρια, διαβρωτικά, οξειδωτικά, ραδιενεργά ή μαγνητικά υλικά, εύφλεκτα υλικά, δηλητηριώδεις, επιθετικές ή ερεθιστικές ουσίες και υγρά κάθε είδους (εκτός των υγρών που βρίσκονται στις χειραποσκευές των επιβατών για χρήση κατά τη διάρκεια της πτήσης), αντικείμενα, η μεταφορά των οποίων απαγορεύεται από τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή διατάξεις κάθε χώρας από ή προς την οποία πραγματοποιείται η πτήση, αντικείμενα που ευλόγως θεωρούνται ακατάλληλα για μεταφορά, διότι είναι επικίνδυνα, μη ασφαλή ή για λόγους που συνδέονται με το βάρος, το μέγεθος, το σχήμα ή την ευπάθειά τους ή αντικείμενα εύθραυστα ή ευαλλοίωτα, λαμβανομένου υπόψη μεταξύ άλλων, του τύπου του αεροσκάφους που χρησιμοποιείται. Πληροφορίες σχετικά με τα μη αποδεκτά αντικείμενα διατίθενται από εμάς ή τους εξουσιοδοτημένους πράκτορές μας, κατόπιν αιτήματός σας Σε περίπτωση που έχετε στην κατοχή σας ή οι αποσκευές σας περιέχουν (α) όπλα κάθε είδους, και συγκεκριμένα, αιχμηρά όπλα και σπρέι που χρησιμοποιούνται για επίθεση ή άμυνα, (β) πυρομαχικά και εκρηκτικά, (γ) αντικείμενα που από την εξωτερική τους εμφάνιση ή τις σημάνσεις που φέρουν μοιάζουν με όπλα, πυρομαχικά ή εκρηκτικά, οφείλετε να μας τα παρουσιάζετε για επιθεώρηση πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Τέτοιου είδους αντικείμενα γίνονται δεκτά για μεταφορά μόνον ως φορτίο ή στην αποσκευή που παραδίδετε κατά τον έλεγχο, σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν τη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων. Η πρόταση 2 δεν ισχύει για αξιωματικούς της αστυνομίας που, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους, απαιτείται να φέρουν όπλα. Κατά τη διάρκεια της πτήσης πρέπει να παραδίδουν τα όπλα τους στον κυβερνήτη Πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά, που δεν προορίζονται για κυνήγι και αθλητικές δραστηριότητες, απαγορεύεται να μεταφέρονται ως αποσκευές. Πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά, που προορίζονται για κυνήγι ή αθλητικές δραστηριότητες, μπορούν να παραδοθούν στον έλεγχο των αποσκευών. Τα πυροβόλα όπλα πρέπει να είναι άδεια, ασφαλισμένα και κατάλληλα συσκευασμένα. Η μεταφορά πυρομαχικών υπόκειται στους κανονισμούς της ICAO και της IATA, όπως εξειδικεύεται στην παράγραφο Δε φέρουμε ευθύνη για αντικείμενα, σύμφωνα με τις παραγράφους και που, παρά την απαγόρευση, περιλαμβάνονται εσκεμμένα στις αποσκευές σας. Δικαίωμα άρνησης επιβίβασης Σύμφωνα με τις παραγράφους και , δε μεταφέρουμε ως αποσκευές τα αντικείμενα που περιγράφονται στην παράγραφο 8.3. και έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε περαιτέρω μεταφορά οποιωνδήποτε τέτοιων αντικειμένων, σε περίπτωση που διαπιστώσουμε την ύπαρξή τους.

15 Έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη μεταφορά οποιουδήποτε αντικειμένου ως αποσκευή, εάν εύλογα το θεωρούμε ακατάλληλο προς μεταφορά λόγω μεγέθους, σχήματος, βάρους, περιεχομένου, ευπάθειας, για λόγους λειτουργικούς ή ασφάλειας ή λαμβάνοντας υπόψη την άνεση των υπόλοιπων επιβατών. Πληροφορίες σχετικά με τα μη αποδεκτά αντικείμενα διατίθενται κατόπιν αιτήματός σας Μπορούμε να αρνηθούμε τη μεταφορά αποσκευών, εκτός εάν κατά την εύλογη κρίση μας, είναι συσκευασμένες κατάλληλα και με ασφάλεια στην ενδεδειγμένη συσκευασία. Έρευνα σε επιβάτες και αποσκευές 8.5. Σε περίπτωση που επιβάτης δεν είναι πρόθυμος να συμμορφωθεί με το αίτημά μας να επιτρέψει έρευνα στις αποσκευές του ή τον ίδιον για τον εντοπισμό απαγορευμένων αντικειμένων, σύμφωνα με την παράγραφο 8.3., έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη μεταφορά του ή τη μεταφορά των αποσκευών του, και στην περίπτωση αυτή δε φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί του, εκτός της ευθύνης αποζημίωσης, σύμφωνα με την παράγραφο των παρόντων Όρων Μεταφοράς. Παραδοθείσες Αποσκευές Εφόσον η αποσκευή παραδοθεί σε εμάς, εμείς αναλαμβάνουμε τη φύλαξή της. Η σχετική καταχώρηση στο στέλεχος του εισιτηρίου σας συνιστά την προϋπόθεση για την έκδοση της απόδειξης παράδοσης αποσκευής. Η επισύναψη επιπλέον διακριτικών στην αποσκευή εξυπηρετεί λόγους ταυτοποίησης και μόνον Οι αποσκευές που παραδίδετε πρέπει να φέρουν το όνομα ή άλλα προσωπικά στοιχεία ταυτότητας Οι παραδοθείσες αποσκευές μεταφέρονται, ει δυνατόν, με το ίδιο αεροσκάφος στο οποίο επιβαίνετε κι εσείς, εκτός εάν αποφασίσουμε ότι για λόγους ασφάλειας, προστασίας ή λειτουργίας θα μεταφερθούν με άλλη πτήση. Εάν οι παραδοθείσες αποσκευές σας μεταφέρονται με επόμενη πτήση θα σας τις παραδώσουμε εμείς, εκτός εάν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεούστε να είστε παρόντες για τις τελωνιακές διατυπώσεις. Χειραποσκευές Έχουμε το δικαίωμα να καθορίζουμε τις μέγιστες διαστάσεις για τις χειραποσκευές σας. Εάν δεν έχουμε καθορίσει τέτοιου είδους διαστάσεις, οι χειραποσκευές πρέπει να χωράνε κάτω από το μπροστινό σας κάθισμα ή στον ειδικό αποθηκευτικό χώρο του αεροσκάφους. Σε περίπτωση που οι χειραποσκευές σας δεν μπορούν να αποθηκευτούν με αυτόν τον τρόπο ή είναι υπέρβαρες ή θεωρούνται επικίνδυνες για οποιοδήποτε λόγο, πρέπει να παραδοθούν κατά τον έλεγχο Αντικείμενα ακατάλληλα για μεταφορά στον αποθηκευτικό χώρο του αεροσκάφους (όπως π.χ. ευπαθή μουσικά όργανα) που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παραγράφου γίνονται δεκτά για μεταφορά μέσα στη καμπίνα του αεροσκάφους, μόνον εφόσον μας έχετε ειδοποιήσει προηγουμένως και έχετε λάβει σχετική έγκριση. Για την υπηρεσία αυτή ενδέχεται να καταβάλετε ένα ειδικό τέλος. Επιστροφή αποσκευών που έχουν παραδοθεί Υποχρεούστε να παραλαμβάνετε τις αποσκευές που είχατε παραδώσει κατά τον έλεγχο, μόλις αυτές τεθούν στη διάθεσή σας στον προορισμό ή την ενδιάμεση στάση σας.

16 Παραδίδουμε τις αποσκευές μόνο στον κάτοχο του αποκόμματος παραλαβής έναντι αποπληρωμής των ποσών που μας χρωστά, σύμφωνα με τη Σύμβαση Μεταφοράς Σε περίπτωση που ο διεκδικών την αποσκευή αδυνατεί να επιδείξει την απόδειξη παράδοσης της αποσκευής και να ταυτοποιήσει την αποσκευή με το απόκομμα ταυτοποίησης αποσκευής εφόσον έχει εκδοθεί, εμείς θα παραδώσουμε την αποσκευή, μόνον υπό την προϋπόθεση ότι το άτομο αυτό, κατά την εκτίμησή μας, αποδεικνύει επαρκώς αυτό του το δικαίωμα. Κατοικίδια και εκπαιδευμένα ζώα Σκύλοι, γάτες, οικόσιτα πουλιά και άλλα κατοικίδια ζώα μεταφέρονται έπειτα από έγκριση του αερομεταφορέα. Πρέπει να έχουν τοποθετηθεί σε κλουβί μεταφοράς και να συνοδεύονται από έγκυρα πιστοποιητικά υγείας και εμβολιασμού, άδειες εισόδου και τα λοιπά έγγραφα που απαιτούνται από τις χώρες εισόδου ή διέλευσης. Διατηρούμε το δικαίωμα να ορίσουμε τον τρόπο μεταφοράς και να περιορίσουμε τον αριθμό των ζώων που μπορούν να μεταφερθούν σε μία πτήση Το βάρος των συνοδευόμενων κατοικιδίων, συμπεριλαμβανομένου του βάρους του κιβωτίου και της τροφής, δεν συνυπολογίζονται στο επιτρεπόμενο όριο αποσκευών του επιβάτη, αλλά χρεώνονται και πληρώνονται από τον επιβάτη με την τιμή που ισχύει για τις υπέρβαρες/επιπλέον αποσκευές Εκπαιδευμένοι σκύλοι και σκύλοι συνοδείας για συναισθηματική και ψυχιατρική υποστήριξη μεταφέρονται δωρεάν μαζί με το κιβώτιο και την τροφή τους, επιπλέον του επιτρεπόμενου ορίου αποσκευών Οι επιβάτες που ζητούν να ταξιδέψουν με εκπαιδευμένο σκύλο για συναισθηματική ή ψυχιατρική υποστήριξη οφείλουν να προσκομίσουν στη LH πρόσφατο πιστοποιητικό (π.χ. όχι παλαιότερο του έτους από την ημερομηνία της πρώτης προγραμματισμένης πτήσης του επιβάτη) σε επίσημο επιστολόχαρτο πτυχιούχου επαγγελματία ψυχικής υγείας (π.χ. ψυχιάτρου, ψυχολόγου, πτυχιούχου κλινικού κοινωνικού λειτουργού, συμπεριλαμβανομένου και του θεράποντος γιατρού του επιβάτη για την διανοητική ή συναισθηματική διαταραχή) που θα βεβαιώνει τα ακόλουθα: (1) ο επιβάτης πάσχει από διανοητική ή συναισθηματική διαταραχή κατά DSM-IV, (2) ο επιβάτης χρήζει συναισθηματικής ή ψυχιατρικής υποστήριξης από εκπαιδευμένο σκύλο κατά τη διάρκεια του αεροπορικού ταξιδιού και / ή για τις δραστηριότητές του στον προορισμό του, (3) το άτομο που παρέχει την αξιολόγηση είναι πτυχιούχος επαγγελματίας ψυχικής υγείας και ο επιβάτης βρίσκεται υπό την επαγγελματική του παρακολούθηση και (4) την ημερομηνία χορήγησης και τον τύπο της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του ειδικού ψυχικής υγείας, καθώς και τη δημόσια αρχή ή οποιαδήποτε άλλη επίσημη αρχή την χορήγησε. Η LH επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ελέγχει τη γνησιότητα των εγγράφων που υποβάλλονται Δεν αναλαμβάνουμε ούτε φέρουμε ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των απαραιτήτων εγγράφων εισόδου, εξόδου, υγείας και άλλων εγγράφων ενός ζώου ή για την άδεια εισόδου ή διέλευσης που θα του χορηγηθεί για τις εκάστοτε χώρες, εκτός εάν εμείς έχουμε προκαλέσει τη ζημία από σοβαρή αμέλεια ή πρόθεση. Φέρετε την ευθύνη για όλες τις ζημίες που το ζώο θα προκαλέσει σε τρίτους, και στο μέτρο αυτό, μας απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη. Αναφορικά σε πτήσεις προς και από τις ΗΠΑ η εξάρτηση του επιβάτη από την συνοδεία εκπαιδευμένου σκύλου για ψυχοθεραπευτικούς λόγους πρέπει να τεκμηριώνεται με ιατρικό πιστοποιητικό.

17 Άρθρο 9 Δρομολόγια προγράμματα, καθυστερήσεις, ακύρωση πτήσεων Δρομολόγια προγράμματα Οι ώρες αναχώρησης που αναγράφονται στα δρομολόγια προγράμματα ενδέχεται να αλλάξουν μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης και της ημερομηνίας της αναχώρησής σας. Δεν εγγυόμαστε τις ώρες αυτές οι οποίες και δεν αποτελούν μέρος της σύμβασής μας μαζί σας Προτού αποδεχτούμε την κράτησή σας, θα σας ενημερώσουμε για την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης που ισχύει τη δεδομένη χρονική στιγμή και η οποία αναγράφεται στο εισιτήριό σας. Είναι δυνατόν να χρειαστεί αλλαγή της προγραμματισμένης ώρας αναχώρησης μετά την έκδοση του εισιτηρίου. Εάν μας γνωρίσετε στοιχεία επικοινωνίας, θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή. Σε περίπτωση που μετά την αγορά του εισιτηρίου σας, προβούμε σε σημαντική αλλαγή της ώρας αναχώρησης που δεν αποδέχεστε, έχετε το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, σύμφωνα με την παράγραφο Ακύρωση, αλλαγή δρομολογίου, καθυστερήσεις, κτλ Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή καθυστερήσεων κατά τη μεταφορά σας. Κατά την εφαρμογή μέτρων για την αποτροπή ακύρωσης πτήσης ενδέχεται να προβούμε σε ρυθμίσεις τέτοιες, έτσι ώστε μία πτήση να πραγματοποιηθεί για λογαριασμό μας από άλλον αερομεταφορέα και/ή άλλο αεροσκάφος. Ειδοποίηση 9.3. Σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή διαφοροποίησης του αεροδρομίου προορισμού η Lufthansa θα δώσει έγκαιρα τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες στους πελάτες στο αεροδρόμιο ή εντός του αεροσκάφους. Πληροφορίες για τις πτήσεις μπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα της Lufthansa Άρθρο 10 Επιστροφή χρημάτων Γενικά 10.1.Επιστρέφουμε χρήματα για ένα εισιτήριο ή οποιοδήποτε μέρος αυτού δεν έχει χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του ναύλου ή του τιμολογίου ως εξής: Αποδέκτης της επιστροφής χρημάτων Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο, έχουμε δικαίωμα να επιστρέψουμε χρήματα είτε στο άτομο που αναγράφεται στο εισιτήριο είτε στο άτομο που πλήρωσε το εισιτήριο κατόπιν προσκόμισης επαρκών αποδείξεων για την εν λόγω επιστροφή Εάν το αντίτιμο ενός εισιτηρίου έχει καταβληθεί από άτομο άλλο από εκείνο που αναγράφεται στο εισιτήριο και σύμφωνα με το εισιτήριο ισχύει περιορισμός όσον αφορά στην επιστροφή χρημάτων, επιστρέφουμε χρήματα μόνο στο άτομο που πλήρωσε το εισιτήριο ή κατ εντολή του ατόμου αυτού Με εξαίρεση την περίπτωση απώλειας εισιτηρίου, οι επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν επιστροφής του εισιτηρίου σε μας, καθώς και όλων των αποκομμάτων πτήσεων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.

18 Επιστροφή χρημάτων σε αυτόν που προσκομίζει το απόκομμα επιβάτη και όλα τα αχρησιμοποίητα αποκόμματα πτήσης και εμφανίζεται ως ο δικαιούχος της επιστροφής, σύμφωνα με τις παραγράφους ή , θεωρείται επιστροφή χρημάτων στο δικαιούχο. Υποχρεωτική επιστροφή χρημάτων Σε περίπτωση που ακυρώσουμε πτήση, που αδυνατούμε να πραγματοποιήσουμε πτήση σύμφωνα με το δρομολόγιο πρόγραμμα, που δεν πετάξουμε στον προορισμό σας ή την ενδιάμεση στάση σας ή εάν με υπαιτιότητά μας δεν προλάβετε ανταπόκριση για την οποία έχετε κράτηση, το χρηματικό ποσό που θα σας επιστραφεί υπολογίζεται ως εξής: εάν κανένα μέρος του εισιτηρίου δεν έχει χρησιμοποιηθεί, το αντίτιμο του εισιτηρίου που έχετε καταβάλει, εάν έχει χρησιμοποιηθεί μέρος του εισιτηρίου, τουλάχιστον τη διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος ναύλου και του ναύλου που αντιστοιχεί στη διαδρομή που πραγματοποιήθηκε. Οικειοθελής επιστροφή χρημάτων Σε περίπτωση που ζητήσετε επιστροφή χρημάτων για λόγους άλλους, πέραν αυτών που αναφέρονται στο του παρόντος, το ποσό της επιστροφής χρημάτων είναι αυτό που προβλέπεται από τους όρους του σχετικού ναύλου: εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί κανένα μέρος τους εισιτηρίου, ποσό που αντιστοιχεί στο ναύλο που έχει καταβληθεί μετά την αφαίρεση ενός εύλογου τέλους εξυπηρέτησης ή ακύρωσης εάν έχει χρησιμοποιηθεί μέρος του εισιτηρίου, ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του ναύλου που καταβλήθηκε και του ναύλου που αντιστοιχεί στη διαδρομή που πραγματοποιήθηκε μετά την αφαίρεση ενός εύλογου τέλους εξυπηρέτησης ή ακύρωσης. Επιστροφή χρημάτων για χαμένο εισιτήριο Σε περίπτωση που ένα εισιτήριο ή μέρος αυτού απολεσθεί, η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται αφού τεκμηριωθεί επαρκώς η απώλεια στον αερομεταφορέα και καταβληθούν τα σχετικά τέλη, υπό την προϋπόθεση ότι: το χαμένο εισιτήριο ή μέρος αυτού δεν έχει χρησιμοποιηθεί, ούτε έχει προηγουμένως επιστραφεί η αξία του, ούτε έχει αντικατασταθεί χωρίς την εκ νέου χρέωση του ναύλου του εισιτηρίου (εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου τρίτος επωφελήθηκε από τη μεταφορά, την επιστροφή χρημάτων ή την αντικατάσταση και αυτό οφείλεται σε δική μας αμέλεια), ο αποδέκτης της επιστροφής χρημάτων δεσμεύεται, κατά τον τύπο που ορίζουμε, να μας καταβάλει το ποσό που του έχουμε επιστρέψει στην περίπτωση που το χαμένο εισιτήριο ή απόκομμα εισιτηρίου έχει χρησιμοποιηθεί από άλλο άτομο για μεταφορά ή επιστροφή χρημάτων, εκτός εάν η παράνομη χρήση οφείλεται σε δική μας αμέλεια. Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθείτε με ένα εύλογο τέλος εξυπηρέτησης Εάν εμείς ή ο εξουσιοδοτημένος πράκτοράς μας χάσει το εισιτήριο ή απόκομμά του, η απώλεια αποτελεί δική μας ευθύνη.

19 Άρνηση επιστροφής χρημάτων Έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την επιστροφή χρημάτων, όταν το σχετικό αίτημα υποβάλλεται έξι ή περισσότερους μήνες μετά τη λήξη ισχύος του εισιτηρίου Έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε επιστροφή χρημάτων για εισιτήριο που επιδείχτηκε σ εμάς ή στις επίσημες αρχές ως απόδειξη πρόθεσης εξόδου από τη χώρα, εκτός αν τεκμηριώσετε επαρκώς ότι έχετε άδεια να παραμείνετε στη χώρα ή ότι θα αναχωρήσετε από τη χώρα αυτή με άλλο μέσο μεταφοράς. Νόμισμα Όλες οι επιστροφές χρημάτων υπόκεινται στους νόμους, τους κανόνες, τους κανονισμούς ή τις διαταγές της χώρας στην οποία αγοράστηκε αρχικά το εισιτήριο και της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η επιστροφή χρημάτων. Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, οι επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται στο νόμισμα στο οποίο έχει πληρωθεί ο ναύλος. Από ποιον πραγματοποιείται η επιστροφή χρημάτων 10.7 Οι οικειοθελείς επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται μόνον από τον αερομεταφορέα που εξέδωσε αρχικά το εισιτήριο ή τον πράκτορά του, εφόσον ο τελευταίος έχει λάβει τη σχετική εξουσιοδότηση. Επιστροφή χρημάτων σε λογαριασμούς πιστωτικών καρτών Το ποσό επιστροφής για εισιτήρια που πληρώθηκαν με πιστωτική κάρτα μπορεί να πιστωθεί μόνο στο λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την αγορά του εισιτηρίου. Σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος άρθρου, το ποσό επιστροφής υπολογίζεται αποκλειστικά βάσει του ποσού και του νομίσματος που αναγράφονται στο εισιτήριο. Το ποσό επιστροφής που πιστώνεται στο λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας του κατόχου της μπορεί, λόγω συναλλαγματικής ισοτιμίας ή τελών που επιβάλλει η εταιρεία της πιστωτικής κάρτας, να διαφέρει από το ποσό που καταβλήθηκε αρχικά στην εταιρεία της πιστωτικής κάρτας για το επιστρεφόμενο εισιτήριο. Οι αποκλίσεις αυτές δε θεμελιώνουν αξίωση του αποδέκτη της επιστροφής απέναντί μας. Άρθρο 11 Συμπεριφορά εντός του αεροσκάφους Γενικά Εάν, κατά την εύλογη γνώμη μας, η συμπεριφορά σας εντός του αεροσκάφους θέτει σε κίνδυνο το αεροσκάφος, άτομα ή πράγματα, ή εμποδίζετε το πλήρωμα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή δε συμμορφώνεστε με τις οδηγίες του πληρώματος, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των οδηγιών που αφορούν στο κάπνισμα, την κατανάλωση οινοπνεύματος ή τη χρήση ναρκωτικών ουσιών ή συμπεριφέρεστε με τρόπο που προκαλεί ενόχληση, δυσαρέσκεια, ζημία ή τραυματισμό σε άλλους επιβάτες ή το πλήρωμα, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για την παρεμπόδιση της συμπεριφοράς αυτής, συμπεριλαμβανομένης και της χειροπέδησης. Έχουμε το δικαίωμα να σας αποβιβάσουμε και να αρνηθούμε την περαιτέρω μεταφορά σας, καθώς επίσης και να ασκήσουμε ποινική δίωξη εναντίον σας για αδικήματα που διαπράξατε εντός του αεροσκάφους.

20 Ηλεκτρονικές συσκευές Κατά τη διάρκεια της πτήσης απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, συσκευών ραδιοεπικοινωνίας και τηλεκατευθυνόμενων παιχνιδιών. Η χρήση κινητών τηλεφώνων επιτρέπεται μόνον εάν το αεροσκάφος διαθέτει τεχνολογία κινητής τηλεπικοινωνίας. Παρακαλούμε, καθ όλη τη διάρκεια της πτήσης να δίνετε προσοχή στις αναγγελίες του πληρώματος, καθώς και στις γραπτές πληροφορίες, όπως στο FlyNet Guide. Τηλεφωνήματα VoiP απαγορεύονται, αλλά δεν είναι και εφικτά, μιας και η σχετική τεχνολογία έχει απενεργοποιηθεί. Όταν η φωτεινή επιγραφή «Fasten Seat Belts» είναι σβηστή, επιτρέπεται η χρήση βιντεοκάμερας, φορητών υπολογιστών, MP3 player, CD player και ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Πτήσεις μη καπνιζόντων Σε καμία πτήση της Lufthansa δεν επιτρέπεται το κάπνισμα. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλα τα μέρη του αεροσκάφους. Υποχρεωτική ζώνη ασφαλείας Καθ όλη τη διάρκεια της πτήσης και εφόσον κάθεστε είστε υποχρεωμένοι να φοράτε τη ζώνη ασφαλείας. Άρθρο 12 Πρόσθετες υπηρεσίες Σε περίπτωση που προβαίνουμε για λογαριασμό σας σε διακανονισμό με τρίτους για την παροχή υπηρεσιών, όπως έκδοση εισιτηρίου ή voucher αναφορικά σε μεταφορά ή άλλες υπηρεσίες, ενεργούμε ως πράκτορας. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι Όροι Συναλλαγής του εκάστοτε παρόχου Σε περίπτωση που σας παρέχουμε και επίγεια μεταφορά, οι παρόντες όροι θα ισχύουν και για την επίγεια αυτή μεταφορά. Οι όροι αυτοί διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Άρθρο 13 Διοικητικές διατυπώσεις Γενικά Για την απόκτηση όλων των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων και θεωρήσεων (βίζα), για τη συμμόρφωσή σας με όλους τους νόμους, κανονισμούς, τις διατάξεις, απαιτήσεις, καθώς και τους όρους των εκάστοτε χωρών για την είσοδό σας, τη διέλευσή σας ή την άφιξή σας σε αυτές φέρετε την αποκλειστική ευθύνη Δε φέρουμε ευθύνη για συνέπειες που υφίσταται επιβάτης ως απόρροια της αδυναμίας του να προμηθευτεί τα εν λόγω έγγραφα ή τις θεωρήσεις (βίζα) ή να συμμορφωθεί με αυτούς τους νόμους, κανονισμούς, τις διατάξεις, απαιτήσεις, τους όρους, κανόνες ή τις οδηγίες. Ταξιδιωτικά έγγραφα Πριν από την επιβίβαση οφείλετε να επιδείξετε όλα τα έγγραφα εξόδου, εισόδου, πιστοποιητικά υγείας και λοιπά πιστοποιητικά που απαιτούνται από νόμο, κανονισμό, διάταξη, απαίτηση ή άλλον όρο των εκάστοτε χωρών και να μας επιτρέψετε να κάνουμε και να κρατήσουμε αντίγραφά τους. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να σας αρνηθούμε

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ (Σημείωση: Αν βρίσκεστε στις Η.Π.Α., διαφορετικοί Όροι Μεταφοράς θα έχουν εφαρμογή: ιδ. www.emirates.com/us/english) Δημοσιεύθηκε στις 10 Μαΐου 2012 1

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ταξιδιού 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΔΩ

Όροι ταξιδιού 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΔΩ Όροι ταξιδιού Ο καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την αγορά Ακόμα και αν το άρθρο 47 του νόμου για τις πρακτικές της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών παρέχει μια περίοδο για ακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ) έκδοση 2005

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ) έκδοση 2005 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ) έκδοση 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ - Ι ΟΡΙΣΜΟΙ - ΙΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΙΙΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ - ΙV ΝΑΥΛΟΙ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ - V ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - VI ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Γενικοί και Ειδικοί Όροι Το πρόγραμμα τακτικών επιβατών Miles & More ( Miles & More ) επιβραβεύει την εμπιστοσύνη σας ως πελάτη. To Miles & More προσφέρει στα μέλη του τη δυνατότητα συλλογής και εξαργύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας

Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1.Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0261 EL 17.02.2005 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 261/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης

Διαβάστε περισσότερα

-Η COLLECTIVE COURIER έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 997937830, με αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) την Ι Αθηνών.

-Η COLLECTIVE COURIER έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 997937830, με αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) την Ι Αθηνών. ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Χαρακτηριστικά της εταιρείας -Η COLLECTIVE COURIER ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2010 με την επωνυμία Ι.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-Μ.ΣΜΥΡΝΙΟΥ Ο.Ε. και με διακριτικό τίτλο Ι.Μ.COLLECTIVE COURIER Ο.Ε. -Η COLLECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Alpha Bank Cyprus Limited

ΠΑΚΕΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Alpha Bank Cyprus Limited O AΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛEITΑΙ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ και εάν δεν είναι ορθό, παρακαλείται όπως το επιστρέψει άμεσα προς διόρθωση στην πιο κάτω διεύθυνση: Marsh Brokers Limited 1 Μιχάλη Μιχαηλίδη,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της Γενικοί Όροι Χρήσης 1. Η Εταιρεία Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της οδού Πειραιώς 12, 2023 Στρόβολος, µε άδεια λειτουργίας του ΚΟΤ (5466) και

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της easyjet Ανασκόπηση Καλύψεων

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της easyjet Ανασκόπηση Καλύψεων (English Version Pages 13-23) Ταξιδιωτική Ασφάλιση της easyjet Ανασκόπηση Καλύψεων Για άμεση παροχή βοήθειας σε κάθε περίπτωση συμβάντος που καλύπτεται από το παρόν συμβόλαιο επικοινωνήστε άμεσα - 24 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ... 1 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 4 4. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 8 ...

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ... 1 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 4 4. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 8 ... ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Χ.Υ.Κ.) «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ» ΑΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 203 Περιεχόμενα Περιεχόμενα.... Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ... 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 4 4. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

environmental protection and beach safety are concerned, and 6) the obligations of pet owners. KEY-WORDS

environmental protection and beach safety are concerned, and 6) the obligations of pet owners. KEY-WORDS Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Τα δικαιώµατα του ταξιδιώτη: εθνικό και κοινοτικό νοµικό πλαίσιο» Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND Στην Αθήνα σήμερα../../2013 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης (στο

Διαβάστε περισσότερα