Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές)"

Transcript

1 Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές) Φρανκφούρτη, Μάιος 2014 Εκδότης: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Άρθρο 1 - Ορισμοί... Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής... Άρθρο 3 - Εισιτήρια... Άρθρο 4 Ναύλοι, φόροι, τέλη και χρεώσεις... Άρθρο 5 - Κρατήσεις... Άρθρο 6 Έλεγχος εισιτηρίων και επιβίβαση... Άρθρο 7 Δικαίωμα άρνησης επιβίβασης... Άρθρο 8 Αποσκευές... Άρθρο 9 Προγράμματα, καθυστερήσεις, ακύρωση πτήσεων... Άρθρο 10 - Επιστροφή χρημάτων Άρθρο 11 Συμπεριφορά εντός του αεροσκάφους... Άρθρο 12 Πρόσθετες υπηρεσίες... Άρθρο 13 Διοικητικές διατυπώσεις... Άρθρο 14 Αστική ευθύνη... Άρθρο 15 Προθεσμίες αιτήσεων και αγωγών... Άρθρο 16 Λοιποί όροι... Άρθρο 17 - Επικεφαλίδες

2 Άρθρο 1 Ορισμοί Στους παρόντες Όρους, πέραν των περιπτώσεων όπου απαιτείται διαφορετικά από τα συμφραζόμενα ή προβλέπεται ρητώς διαφορετικά, οι ακόλουθες εκφράσεις θα έχουν το νόημα που τους αποδίδεται αντίστοιχα: Κωδικός ταυτότητας αερομεταφορέα Οι δύο χαρακτήρες ή τα τρία γράμματα που ταυτοποιούν τον κάθε αερομεταφορέα. Αποσκευές Όλα τα είδη που προορίζονται για χρήση από τον επιβάτη. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, σε αυτές περιλαμβάνονται τόσο οι αποσκευές που έχουν παραδοθεί κατά τον έλεγχο εισιτηρίων όσο και οι χειραποσκευές. Έλεγχος αποσκευών Το τμήμα του εισιτηρίου που αφορά στη μεταφορά της αποσκευής. Απόκομμα παράδοσης αποσκευής Το δελτίο που εκδίδεται από την αεροπορική εταιρεία αποκλειστικά για την ταυτοποίηση της αποσκευής που παραδίδεται κατά τον έλεγχο. Το ένα στέλεχος δίδεται στον επιβάτη ως αποδεικτικό της παράδοσης (απόκομμα ταυτοποίησης) και το άλλο, αφού αποκοπεί από την ταινία, προσαρμόζεται από τον αερομεταφορέα στην αποσκευή. Αερομεταφορέας Ο αερομεταφορέας, εκτός από μας, του οποίου ο κωδικός ταυτότητας εμφανίζεται στο εισιτήριο ή στα συνδυασμένα εισιτήριά σας. Παραδοθείσες αποσκευές Οι αποσκευές για τις οποίες αναλαμβάνουμε αποκλειστικά τη φύλαξη και για τις οποίες έχουμε εκδώσει απόκομμα παράδοσης. Χρονικό όριο ελέγχου εισιτηρίων Το χρονικό όριο που καθορίζεται από την αεροπορική εταιρεία έως το οποίο πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τις διατυπώσεις για τον έλεγχο εισιτηρίων και να έχετε λάβει την κάρτα επιβίβασης. Κοινός κωδικός πτήσης (Code Share) Η αερομεταφορά που πραγματοποιείται από άλλον αερομεταφορέα, όπως αναγράφεται στο εισιτήριο. Όσον αφορά επιβάτες που ταξιδεύουν σε διαδρομή διενεργούμενη από εταίρο κοινής εκμετάλλευσης της Lufthansa παραπέμπουμε στην παράγραφο 2.3. όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για τις αποκλίσεις από τους παρόντες Όρους Μεταφοράς όσον αφορά πτήσεις κοινής εκμετάλλευσης. Όροι σύμβασης Οι όροι που ορίζονται ως τέτοιοι, είναι καταγεγραμμένοι στο εισιτήριό σας ή την απόδειξη δρομολογίου και ενσωματώνουν τους παρόντες Όρους Μεταφοράς στη Σύμβαση Μεταφοράς.

3 Συνδυασμένο εισιτήριο Το εισιτήριο που εκδόθηκε για σας σε σχέση με άλλο εισιτήριο και τα οποία από κοινού αποτελούν ενιαία σύμβαση μεταφοράς. Σύμβαση Οποιαδήποτε από τις παρακάτω νομικές βάσεις ισχύει: * Σύμβαση για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων στις Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές που υπογράφηκε στη Βαρσοβία στις 12 Οκτωβρίου 1929, * Σύμβαση της Βαρσοβίας, όπως τροποποιήθηκε στη Χάγη στις 28 Σεπτεμβρίου 1955 * Σύμβαση της Βαρσοβίας, όπως τροποποιήθηκε με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο αριθμ. 1 του Μόντρεαλ (1975), * Σύμβαση της Βαρσοβίας όπως τροποποιήθηκε στη Χάγη, καθώς και με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο αριθμ. 2 του Μόντρεαλ (1975), * Συμπληρωματική Σύμβαση της Γκουανταλαχάρα (1961), * Σύμβαση για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων στις Διεθνείς Αερομεταφορές, που υπογράφτηκε στις 28 Μαΐου 1999 στο Μόντρεάλ (καλούμενη στο εξής Σύμβαση του Μόντρεαλ) Απόκομμα Τόσο το χάρτινο όσο και το ηλεκτρονικό απόκομμα πτήσης καθένα από τα οποία σας δίνει το δικαίωμα να ταξιδέψετε στη συγκεκριμένη πτήση που προσδιορίζεται σ αυτό. Ζημία Θάνατος, τραυματισμός ή σωματική βλάβη επιβάτη, απώλεια, μερική απώλεια, κλοπή ή άλλη ζημία που προκύπτει ή σχετίζεται με τη μεταφορά ή άλλες βοηθητικές υπηρεσίες που εκτελούνται από μας. Ημέρες Οι ημερολογιακές ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και των επτά ημερών της εβδομάδας. Όσον αφορά σε ειδοποιήσεις, η ημέρα της αποστολής τους δε θα υπολογίζεται και όσον αφορά στον προσδιορισμό της διάρκειας ισχύος ενός εισιτηρίου, η ημέρα έκδοσης του εισιτηρίου ή πραγματοποίησης της πτήσης επίσης δε θα υπολογίζεται. Ηλεκτρονικό Απόκομμα Ηλεκτρονικό απόκομμα πτήσης ή άλλο έγγραφο αξίας που διατηρούμε στη βάση δεδομένων μας. Ηλεκτρονικό εισιτήριο Η απόδειξη δρομολογίου που εκδόθηκε από μας ή για λογαριασμό μας, το ηλεκτρονικό απόκομμα και, κατά περίπτωση, το έγγραφο επιβίβασης. Απόκομμα πτήσης Το τμήμα του εισιτηρίου με την ένδειξη «good for carriage» (ελλην.: κατάλληλο για επιβίβαση) ή σε περίπτωση ηλεκτρονικού εισιτηρίου, το ηλεκτρονικό απόκομμα που υποδεικνύει τους τόπους μεταξύ των οποίων έχετε δικαίωμα μεταφοράς.

4 Ανωτέρα βία Οι ασυνήθιστες και απρόβλεπτες συνθήκες πέρα από τον έλεγχό μας που δε θα μπορούσαν να αποφευχθούν ούτε με επίδειξη άκρας επιμέλειας. Απόδειξη δρομολογίου Το ταξιδιωτικό έγγραφο ή τα έγγραφα που εκδίδουμε για επιβάτες που ταξιδεύουν με ηλεκτρονικά εισιτήρια και περιλαμβάνουν το όνομα του επιβάτη, πληροφορίες για τις πτήσεις και άλλες παρατηρήσεις σχετικά με το ταξίδι. Ο επιβάτης υποχρεούται να φυλάσσει το έγγραφο αυτό και να το έχει μαζί του καθ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Κανονικός ναύλος Ο υψηλότερος ναύλος που χρησιμοποιείται για μεταφορά στη δεδομένη θέση. Επιβάτης Οποιοδήποτε άτομο, εκτός των μελών του πληρώματος, που μεταφέρεται ή πρόκειται να μεταφερθεί με αεροσκάφος με τη δική μας συναίνεση. Απόκομμα επιβάτη / Απόδειξη επιβάτη Το τμήμα του εισιτηρίου που εκδόθηκε από μας ή κατ εντολή μας, φέρει την εν λόγω σήμανση και παραμένει στα χέρια σας. ΕΤΔ (SDR) Ειδικό Τραβηχτικό Δικαίωμα (Special Drawing Right) όπως αυτό ορίζεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ειδικός ναύλος Ο ναύλος που είναι χαμηλότερος από τον κανονικό. Ενδιάμεση στάση Η προγραμματισμένη στάση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας, σε σημείο ανάμεσα στον τόπο αναχώρησης και τον τόπο προορισμού. Τιμολόγιο Οι δημοσιευμένοι ναύλοι, χρεώσεις και/ή οι σχετικοί Όροι Μεταφοράς μιας αεροπορικής εταιρείας που έχουν εγκριθεί, όπου αυτό απαιτείται, από τις αρμόδιες αρχές. Όσον αφορά επιβάτες που ταξιδεύουν σε διαδρομή διενεργούμενη από εταίρο κοινής εκμετάλλευσης της Lufthansa παραπέμπουμε στην παράγραφο 2.3. όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για τις αποκλίσεις από τους παρόντες Όρους Μεταφοράς αναφορικά σε πτήσεις κοινής εκμετάλλευσης. Εισιτήριο Είτε το έγγραφο με την επισήμανση «Passenger Ticket and Baggage Check» (ελλην.: «εισιτήριο επιβάτη και απόδειξη αποσκευών») είτε το ηλεκτρονικό εισιτήριο που σε κάθε περίπτωση εκδόθηκαν από μας ή κατ εντολή μας και περιλαμβάνουν τους Όρους της Σύμβασης, τις παρατηρήσεις και τα αποκόμματα.

5 Μη παραδοθείσες αποσκευές Οποιεσδήποτε από τις αποσκευές σας δεν έχουν παραδοθεί κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων. "Εμείς" Η Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft. "Εσείς" Oποιοδήποτε άτομο εκτός των μελών του πληρώματος μεταφέρεται ή πρόκειται να μεταφερθεί με αεροσκάφος σύμφωνα με το εισιτήριο (βλ. επίσης τον ορισμό για τον "επιβάτη".) Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής Γενικά 2.1. Οι παρόντες Όροι αποτελούν τους Όρους Μεταφοράς που αναφέρονται στο εισιτήριο. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2.2., 2.4. και 2.5., οι Όροι Μεταφοράς μας ισχύουν μόνο για τις πτήσεις ή τα τμήματα πτήσεων όπου αναφέρεται η επωνυμία ή ο κωδικός ταυτότητας αερομεταφορέα (LH) στο σχετικό πεδίο του εισιτηρίου για την πτήση αυτή ή το τμήμα αυτό της πτήσης. Ναυλωμένες πτήσεις 2.2. Εάν η μεταφορά πραγματοποιείται βάσει σύμβασης ναύλωσης, οι παρόντες Όροι ισχύουν μόνον στο βαθμό που αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση της ναύλωσης ή στο εισιτήριο. Κοινή εκμετάλλευση πτήσεων (Code Shares) 2.3. Για ορισμένες πτήσεις έχουμε συμφωνίες με άλλους αερομεταφορείς, γνωστές ως "συμφωνίες κοινής εκμετάλλευσης πτήσεων". Αυτό σημαίνει ότι ακόμα κι εάν έχετε κάνει κράτηση μαζί μας και έχετε εισιτήριο που στο πεδίο του αερομεταφορέα αναφέρει την επωνυμία μας ή τον κωδικό ταυτότητας αερομεταφορέα (LH), κάποιος άλλος αερομεταφορέας ενδέχεται να λειτουργεί το αεροσκάφος. Σε περίπτωση κοινής εκμετάλλευσης της πτήσης η Lufthansa κατά το χρόνο πραγματοποίησης της κράτησής σας θα σας γνωστοποιήσει τον αερομεταφορέα που διενεργεί την πτήση. Όσον αφορά πτήσεις κοινής εκμετάλλευσης που διενεργούνται από άλλον αερομεταφορέα οι παρόντες Όροι Μεταφοράς διατηρούν την ισχύ τους και ως προς τη μεταφορά αυτή. Εντούτοις, οι εταίροι κοινής εκμετάλλευσης μπορεί να εφαρμόζουν κανόνες στις πτήσεις που διενεργούν οι ίδιοι που ενδεχομένως να διαφέρουν από τους κανόνες που ισχύουν για τις πτήσεις που διενεργούνται από τη Lufthansa. Οι κανόνες αυτοί ενσωματώνονται στο παρόν και αποτελούν μέρος των Όρων Μεταφοράς. Αναφορικά στους κανονισμούς των εταίρων κοινής εκμετάλλευσης πτήσεων σας παραπέμπουμε στις ιστοσελίδες τους ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Οφείλετε να ενημερωθείτε για τους κανόνες που ισχύουν για πτήσεις που διενεργούνται από άλλον αερομεταφορέα βάσει συμφωνίας κοινής εκμετάλλευσης και να εξοικειωθείτε, μεταξύ άλλων, με θέματα όπως χρονικά όρια για τον έλεγχο εισιτηρίων, απαραίτητες προϋποθέσεις και τακτικές σχετικά με τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά, τη μεταφορά ζώων, την άρνηση

6 επιβίβασης, την υπηρεσία παροχής οξυγόνου, τις ανωμαλίες πτήσεων, την αποζημίωση σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και τα επιτρεπόμενα όρια και είδη αποσκευών. Πληροφορίες σχετικά με τους εταίρους κοινής εκμετάλλευσης πτήσεων της Lufthansa θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας Υπερισχύουσα Νομοθεσία 2.4. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη από τους παρόντες Όρους Μεταφοράς δεν είναι συμβατή με τα τιμολόγιά μας ή τους νόμους, υπερισχύουν τα τιμολόγια αυτά και οι νόμοι. Σε περίπτωση που επιμέρους διατάξεις είναι ανίσχυρες σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, οι λοιπές διατάξεις διατηρούν την ισχύ τους. Υπερίσχυση των όρων έναντι των κανονισμών 2.5. Με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στους παρόντες Όρους Μεταφοράς σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ των εν λόγω Όρων Μεταφοράς και άλλων κανονισμών της Deutsche Lufthansa AG σχετικά με επιμέρους θέματα, υπερισχύουν οι παρόντες Όροι Μεταφοράς. Άρθρο 3 - Εισιτήρια Γενικές διατάξεις Μεταφορά παρέχεται μόνο στον επιβάτη του οποίου το όνομα αναγράφεται στο εισιτήριο και μόνο με την επίδειξη έγκυρου εισιτηρίου ή, σε περίπτωση ηλεκτρονικής κράτησης, με την επίδειξη έγκυρης απόδειξης ETIX στο σύστημα κρατήσεων που περιλαμβάνει το απόκομμα πτήσης για την εν λόγω πτήση, όλα τα επόμενα αποκόμματα πτήσεων, καθώς και το απόκομμα του επιβάτη Το εισιτήριο δε μεταβιβάζεται Περιορισμένη μπορεί να είναι η επιστροφή χρημάτων για εισιτήρια που έχουν εκδοθεί σε μειωμένες τιμές. Για τις προϋποθέσεις παρακαλούμε ελέγξτε τους όρους του σχετικού τιμολογίου Εάν είστε κάτοχος μειωμένου εισιτηρίου, όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο , και εμποδίζεστε να ταξιδέψετε για λόγους ανωτέρας βίας, θα σας επιστρέψουμε το μέρος του ναύλου που κατά γενικό κανόνα δεν επιστρέφεται, υπό τον όρο ότι εσείς θα μας έχετε ειδοποιήσει άμεσα για το γεγονός και θα έχετε προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη αυτής της ανωτέρας βίας καθώς επίσης και υπό τον όρο ότι το εισιτήριο δε θα έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη Το εισιτήριο είναι και παραμένει ανά πάσα στιγμή ιδιοκτησία του αερομεταφορέα που το εκδίδει. Το εισιτήριο αποτελεί το αρχικό αποδεικτικό στοιχείο της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συναφθεί ανάμεσα σε εμάς και τον επιβάτη. Οι Όροι της Σύμβασης που περιέχονται στο εισιτήριο αποτελούν περίληψη των διατάξεων των παρόντων Όρων Μεταφοράς. Προϋποθέσεις εισιτηρίου Εξαιρουμένης της περίπτωσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου, δεν έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε πτήση, εάν δεν προσκομίσετε έγκυρο εισιτήριο που έχει εκδοθεί στο όνομά σας και περιλαμβάνει το απόκομμα πτήσης για την πτήση αυτή, καθώς και όλα τα λοιπά

7 αχρησιμοποίητα αποκόμματα πτήσης και το απόκομμα επιβάτη. Επιπλέον, δεν έχετε δικαίωμα να επιβιβαστείτε εάν το εισιτήριο που προσκομίζετε είναι αλλοιωμένο ή έχει υποστεί αλλαγές που δεν πραγματοποιήθηκαν από εμάς ή τους εξουσιοδοτημένους πράκτορές μας. Στην περίπτωση ηλεκτρονικού εισιτηρίου δεν έχετε δικαίωμα να επιβιβαστείτε σε πτήση, εάν δεν αποδείξετε την ταυτότητά σας και δεν έχει εκδοθεί στο όνομά σας έγκυρο ηλεκτρονικό εισιτήριο. Κράτηση πτήσης στο σύστημα ηλεκτρονικών κρατήσεων της Deutsche Lufthansa AG πραγματοποιείται μόνο α) κατόπιν αιτήματος του επιβάτη με χρέωση του αριθμού της κάρτας του (κάρτα πελάτη LH, πιστωτική κάρτα) και β) με την επίδειξη της κάρτας του κατά τον έλεγχο εισιτηρίων. Απώλεια εισιτηρίου ή κάρτας πελάτη (α) Σε περίπτωση απώλειας ή σοβαρής φθοράς του εισιτηρίου ή μέρους αυτού από εσάς ή σε περίπτωση μη επίδειξης εισιτηρίου που περιλαμβάνει το απόκομμα επιβάτη και όλα τα αχρησιμοποίητα αποκόμματα πτήσης, κατόπιν αιτήματος σας, θα αντικαταστήσουμε το εισιτήριο αυτό ή μέρος αυτού εκδίδοντας νέο εισιτήριο, εφόσον αποδεικνύεται ότι το εισιτήριο για την εν λόγω μεταφορά εκδόθηκε νόμιμα, καθώς και να υπογράψετε συμφωνία ότι θα μας αποζημιώσετε για οποιοδήποτε κόστος ή απώλεια, έως το ποσό της αξίας του αρχικού εισιτηρίου που αναγκαστικά και εύλογα επιβαρύνει εμάς ή άλλον αερομεταφορέα λόγω παράνομης χρήσης του εισιτηρίου. Δε θα απαιτήσουμε αποζημίωση από σας για οποιαδήποτε απώλεια τέτοιου είδους που οφείλεται σε δική μας αμέλεια. Ο αερομεταφορέας που εκδίδει το εισιτήριο μπορεί να χρεώσει ένα εύλογο τέλος διαχείρισης για την υπηρεσία αυτή, εκτός αν η απώλεια ή η σημαντική φθορά του εισιτηρίου οφείλεται σε αμέλεια του αερομεταφορέα που εξέδωσε το εισιτήριο ή σε αμέλεια του πράκτορά του (β) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ή δεν υπογράψετε τέτοια συμφωνία, ο αερομεταφορέας που εκδίδει το νέο εισιτήριο μπορεί να σας ζητήσει να καταβάλετε έως και ολόκληρο το αντίτιμο του εισιτηρίου για την αντικατάσταση του, η αξία του οποίου επιστρέφεται εάν και εφόσον ο αερομεταφορέας που εξέδωσε αρχικά το εισιτήριο έχει πειστεί ότι το εισιτήριο που έχει απωλεσθεί ή σημαντικά φθαρεί δε χρησιμοποιήθηκε πριν από την λήξη της ισχύος του. Εάν, κατόπιν εύρεσης του αρχικού εισιτηρίου πριν από τη λήξη της ισχύος του, το παραδώσετε στον αερομεταφορέα που εξέδωσε το νέο εισιτήριο, η παραπάνω επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται αυτοστιγμεί (γ) Σε περίπτωση που ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο τηρείται σε κάρτα (κάρτα πελάτη LH, γερμανική τραπεζική κάρτα ή πιστωτική κάρτα) στο σύστημα κρατήσεων, οποιαδήποτε απώλεια ή κλοπή της κάρτας πελάτη της Lufthansa ή της πιστωτικής κάρτας πρέπει να δηλωθεί αμέσως από τον ιδιοκτήτη στο αρμόδιο γραφείο της Lufthansa (όλα τα τηλεφωνικά κέντρα της Lufthansa) παράλληλα με την αναφορά στην τράπεζα ή την εταιρεία πιστωτικής κάρτας. Η κάρτα που δηλώνεται ως άκυρη δεν μπορεί να διατεθεί για εκ νέου χρήση. Το κόστος που προκύπτει από παράνομη χρήση κάρτας πριν από τη δήλωση απώλειας στη Lufthansa βαρύνει τον επιβάτη. Οι κανόνες περί ευθύνης όσον αφορά στις λοιπές λειτουργίες της κάρτας (π.χ. λειτουργίες πιστωτικής κάρτας) παραμένουν ανέπαφοι. Υποχρέωση επιμέλειας Το εισιτήριο είναι πολύτιμο και οφείλετε να λαμβάνετε τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή απώλειας ή κλοπής. Διάρκεια Ισχύος Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο εισιτήριο, στους παρόντες Όρους ή το ισχύον τιμολόγιο (που σύμφωνα με τα στοιχεία του εισιτηρίου μπορούν να περιορίσουν την ισχύ του) η ισχύς του εισιτηρίου ορίζεται ως εξής:

8 (α) ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης ή (β) ένα χρόνο από την ημερομηνία έναρξης του ταξιδιού εφόσον το ταξίδι πραγματοποιήθηκε εντός ενός έτους από την έκδοση του εισιτηρίου Όταν αδυνατείτε να ταξιδέψετε εντός της περιόδου ισχύος του εισιτηρίου σας διότι δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την κράτηση, είτε η διάρκεια ισχύος παρατείνεται έως τη χρονική στιγμή που θα μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την κράτηση είτε έχετε δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, σύμφωνα με το Άρθρο 10. Παράταση ισχύος Εάν μετά την έναρξη του ταξιδιού σας αδυνατείτε να ταξιδέψετε εντός της περιόδου ισχύος του εισιτηρίου λόγω ασθένειας, μπορούμε να παρατείνουμε την περίοδο ισχύος του εισιτηρίου σας έως ότου θα είστε σε θέση να ταξιδέψετε ή έως την πρώτη μας πτήση μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα μπορούμε να σας προσφέρουμε για την ίδια διαδρομή την ίδια θέση κράτησης. Η ασθένεια πρέπει να πιστοποιείται με ιατρική βεβαίωση. Όταν τα αποκόμματα πτήσεων του εισιτηρίου περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες ενδιάμεσες στάσεις, η ισχύς του εισιτηρίου μπορεί να παραταθεί για διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρεις μήνες από την ημερομηνία που αναγράφεται στο πιστοποιητικό. Στην περίπτωση αυτή παρατείνεται και η περίοδος ισχύος των εισιτηρίων των άλλων μελών της άμεσης οικογένειάς σας που σας συνοδεύουν Σε περίπτωση θανάτου επιβάτη κατά τη διάρκεια ταξιδιού, επιτρέπεται η αλλαγή των εισιτηρίων των συνοδών του είτε με άρση του κανόνα της ελάχιστης παραμονής είτε με παράταση ισχύος. Σε περίπτωση θανάτου στενού συγγενικού προσώπου επιβάτη ο οποίος έχει ξεκινήσει το ταξίδι επιτρέπεται αντίστοιχα η αλλαγή ισχύος των εισιτηρίων του επιβάτη και των μελών της άμεσης οικογένειάς του που τον συνοδεύουν. Οι αλλαγές αυτές πραγματοποιούνται κατόπιν υποβολής έγκυρου πιστοποιητικού θανάτου και οι παρατάσεις αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το διάστημα των σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία θανάτου. Αλλαγές κατόπιν επιθυμίας του επιβάτη Τα στοιχεία του ταξιδιού (ημερομηνία πτήσης, αριθμός πτήσης, τόπος αναχώρησης και προορισμού, όνομα επιβάτη) που αναφέρονται στο εισιτήριο είναι δεσμευτικά και δεν αλλάζουν ή αλλάζουν σε μερικές περιπτώσεις με την καταβολή τέλους αλλαγής της κράτησης Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε αλλαγές στην κράτησή σας, πρέπει προηγουμένως να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ιδιαίτερα, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι κάποιες αλλαγές μπορεί να συνεπάγονται αυξήσεις στην τιμή του εισιτηρίου ενώ κάποιες άλλες όχι Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει τιμολόγιο που απαιτεί την τήρηση συγκεκριμένης διαδοχής των αποκομμάτων του εισιτηρίου, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα: εάν δε χρησιμοποιηθεί η μεταφορά σε όλα τα επιμέρους σκέλη ή δε χρησιμοποιηθεί με την προβλεπόμενη διαδοχή του εισιτηρίου, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία του εισιτηρίου παραμένουν αμετάβλητα, εμείς θα τιμολογήσουμε εκ νέου το ναύλο σύμφωνα με το τροποποιημένο δρομολόγιο. Ο ναύλος που θα προκύψει είναι αυτός που θα έπρεπε να είχατε πληρώσει για το τροποποιημένο σας δρομολόγιο στην κατηγορία τιμής που είχατε επιλέξει την ημέρα της κράτησής σας.

9 Εάν η κατηγορία τιμής που είχατε κρατήσει αρχικά δεν ήταν διαθέσιμη για το τροποποιημένο δρομολόγιο την ημέρα της κράτησης, τότε ως βάση για την εκ νέου τιμολόγηση θα ληφθεί η φθηνότερη, διαθέσιμη κατηγορία τιμής που ίσχυε τότε για το τροποποιημένο δρομολόγιο. Εάν την ημέρα της κράτησης του τροποποιημένου δρομολογίου θα είχε τιμολογηθεί υψηλότερος ναύλος, εμείς στη συνέχεια θα εισπράξουμε τη διαφορά λαμβάνοντας υπόψη το ναύλο που έχει ήδη καταβληθεί. Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη σας ότι μπορούμε να συναρτήσουμε τη μεταφορά σας με την καταβολή ή μη της διαφοράς της τιμής. Η παράγραφος δεν ισχύει για πτήσεις καταναλωτών με τόπο κατοικίας στην Αυστρία Για πτήσεις καταναλωτών με μόνιμο τόπο κατοικίας στην Αυστρία ισχύουν τα ακόλουθα: Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει ναύλο που απαιτεί την τήρηση συγκεκριμένης διαδοχής των αποκομμάτων του εισιτηρίου, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα: εάν δε χρησιμοποιηθεί η μεταφορά σε όλες τις επιμέρους πτήσεις ή δε χρησιμοποιηθεί με την προβλεπόμενη διαδοχή του εισιτηρίου, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία του εισιτηρίου παραμένουν αμετάβλητα, εμείς θα τιμολογήσουμε εκ νέου το ναύλο σύμφωνα με το τροποποιημένο δρομολόγιο. Αυτό δεν εφαρμόζεται εάν αδυνατείτε να πετάξετε με όλες τις επιμέρους πτήσεις ή στην προβλεπόμενη διαδοχή του εισιτηρίου λόγω ανωτέρας βίας, ασθένειας ή άλλης αιτίας για την οποία δεν είστε υπεύθυνος και εφόσον μας ενημερώσετε σχετικά και τεκμηριώσετε τους λόγους αμέσως αφότου λάβετε γνώση. Σε περίπτωση εκ νέου υπολογισμού του ναύλου, ο ναύλος που θα προκύψει είναι αυτός που θα έπρεπε να είχατε πληρώσει για το τροποποιημένο σας δρομολόγιο στην κατηγορία τιμής που είχατε επιλέξει την ημέρα της κράτησής σας. Ο ναύλος αυτός μπορεί να είναι υψηλότερος ή χαμηλότερος από το ναύλο που είχατε πληρώσει αρχικά. Εάν η κατηγορία τιμής που είχατε κρατήσει αρχικά δεν ήταν διαθέσιμη για το τροποποιημένο δρομολόγιο την ημέρα της κράτησης, τότε ως βάση για την εκ νέου τιμολόγηση θα ληφθεί η φθηνότερη, διαθέσιμη κατηγορία τιμής που ίσχυε τότε για το τροποποιημένο δρομολόγιο. Εάν την ημέρα της κράτησης του τροποποιημένου δρομολογίου θα είχε τιμολογηθεί υψηλότερος ναύλος, εμείς στη συνέχεια θα εισπράξουμε τη διαφορά λαμβάνοντας υπόψη το ναύλο που έχει ήδη καταβληθεί. Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη σας ότι μπορούμε να συναρτήσουμε τη μεταφορά σας με την καταβολή ή μη της διαφοράς της τιμής. Επωνυμία και διεύθυνση του αερομεταφορέα 3.4. Συντομογραφία της επωνυμίας μας αποτελεί ο κωδικός ταυτότητας αερομεταφορέα και αναφέρεται στο εισιτήριο. Ως διεύθυνσή μας θεωρείται το αεροδρόμιο αναχώρησης που εμφανίζεται απέναντι από την πρώτη συντομογραφία της επωνυμίας μας, στο πεδίο «αερομεταφορέας» του εισιτηρίου. Άρθρο 4 Ναύλοι, φόροι, τέλη και χρεώσεις Ναύλοι 4.1. Ο πληρωτέος ναύλος καλύπτει τις δαπάνες μεταφοράς σας από το αεροδρόμιο του πραγματικού τόπου αναχώρησης στο αεροδρόμιο του πραγματικού τόπου προορισμού. Ο ναύλος υπολογίζεται σύμφωνα με το τιμολόγιο που ισχύει την ημερομηνία κράτησης του εισιτηρίου σας για τις ημερομηνίες και το δρομολόγιο που αναγράφονται σ αυτό. Ο ναύλος σας δε συμπεριλαμβάνει επίγεια μεταφορά μεταξύ αεροδρομίων ή μεταξύ αεροδρομίων και το κέντρο των πόλεων. Ο ναύλος μπορεί να περιλαμβάνει τέλη που επιβάλλει ο αερομεταφορέας.

10 Φόροι, τέλη και χρεώσεις 4.2. Οι σχετικοί φόροι, τα τέλη και οι χρεώσεις που επιβάλλονται από τις επίσημες αρχές ή από το διαχειριστή του αερολιμένα καταβάλλονται από εσάς. Κατά το χρόνο αγοράς του εισιτηρίου σας θα ενημερωθείτε για τους φόρους, τα τέλη και τις χρεώσεις που δε συμπεριλαμβάνονται στο ναύλο και η πλειονότητα των οποίων εμφανίζεται συνήθως ξεχωριστά στο εισιτήριο. Νόμισμα 4.3. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα τέλη και οι χρεώσεις είναι καταβλητέες σε οποιοδήποτε νόμισμα κάνουμε δεκτό, εκτός εάν άλλο νόμισμα υποδεικνύεται από μας ή την ισχύουσα νομοθεσία. Όταν η πληρωμή πραγματοποιείται στη χώρα αναχώρησης σε άλλο νόμισμα από εκείνο στο οποίο έχει δημοσιευτεί ο ναύλος, η συναλλαγματική ισοτιμία για την πληρωμή αυτή αντιστοιχεί στην τιμή αγοράς της τράπεζας που καθορίζουμε εμείς κατά την ημέρα έκδοσης του εισιτηρίου. Άρθρο 5 Κρατήσεις Προϋποθέσεις κρατήσεων Κάθε απόκομμα του εισιτηρίου γίνεται δεκτό για μεταφορά μόνο στη θέση εξυπηρέτησης που αναγράφεται και την ημέρα και πτήση που έχει κρατηθεί. Όσον αφορά τα εισιτήρια χωρίς κράτηση θέσης, η θέση μπορεί να κρατηθεί αργότερα εφόσον είναι διαθέσιμη στη ζητούμενη πτήση Η κράτησή σας / Οι κρατήσεις σας καταχωρίζονται από εμάς ή τον εξουσιοδοτημένο πράκτορά. Κατόπιν αιτήματος σας παρέχουμε γραπτή επιβεβαίωση των κρατήσεών σας/ της κράτησής σας Ορισμένοι ναύλοι διέπονται από όρους που περιορίζουν ή αποκλείουν το δικαίωμά σας να αλλάξετε ή να ακυρώσετε κρατήσεις. Για τους επιμέρους όρους, παρακαλούμε, ανατρέξετε στους σχετικούς όρους του τιμολογίου. Προθεσμία έκδοσης εισιτηρίων 5.2. Σε περίπτωση που δεν έχετε πληρώσει το εισιτήριο έως την καθορισμένη προθεσμία έκδοσής του, όπως έχετε ενημερωθεί από μας ή το ταξιδιωτικό γραφείο που εκδίδει το εισιτήριο, έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την κράτησή σας. Προσωπικά στοιχεία 5.3. Έχετε αποδεχτεί ότι μας γνωστοποιείτε τα προσωπικά σας στοιχεία για τους ακόλουθους σκοπούς: πραγματοποίηση κράτησης, αγορά εισιτηρίου, απόκτηση βοηθητικών υπηρεσιών, ανάπτυξη και προσφορά υπηρεσιών, διευκόλυνση διαδικασιών μετανάστευσης και εισόδου σε χώρα, καθώς και την παροχή αυτών των στοιχείων σε δημόσιες υπηρεσίες αναφορικά στο ταξίδι σας. Για το σκοπό αυτό μας εξουσιοδοτείτε να διατηρούμε και να χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία και να τα διαβιβάζουμε στα γραφεία μας, στο γραφείο ταξιδίων που εξέδωσε το εισιτήριο, σε δημόσιες υπηρεσίες, άλλους αερομεταφορείς ή όσους παρέχουν τις προαναφερόμενες υπηρεσίες. Καμία εγγύηση για προεπιλεγμένη θέση 5.4. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σεβαστούμε τα αιτήματα προεπιλογής θέσης που έχουν υποβληθεί προκαταβολικά, ωστόσο δεν μπορούμε να εγγυηθούμε καμία

11 συγκεκριμένη θέση. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να κατανείμουμε ή να ανακατανείμουμε τις θέσεις ανά πάσα στιγμή, ακόμα και μετά την επιβίβαση στο αεροσκάφος. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι απαραίτητο για λόγους καλής λειτουργίας, ασφάλειας ή προστασίας. Επιβεβαίωση κρατήσεων Για τις πτήσεις της Lufthansa δεν απαιτείται επιβεβαίωση. Εάν άλλοι αερομεταφορείς απαιτούν από τους επιβάτες να επιβεβαιώνουν τις κρατήσεις του ταξιδιού τους, η αδυναμία συμμόρφωσης με οποιαδήποτε τέτοια απαίτηση δίνει το δικαίωμα στους αερομεταφορείς να ακυρώσουν την κράτηση για τις επόμενες πτήσεις ή την πτήση της επιστροφής Όσον αφορά στην επιβεβαίωση κρατήσεων οφείλετε να ενημερώνεστε για τους σχετικούς κανονισμούς των λοιπών αερομεταφορέων που εμπλέκονται στο ταξίδι σας. Όταν αυτό απαιτείται, οφείλετε να προβαίνετε σε επιβεβαίωση στον αερομεταφορέα του οποίου ο κωδικός ταυτότητας αναγράφεται στο εισιτήριο για την εν λόγω πτήση. Ακύρωση επόμενων κρατήσεων και τέλος εξυπηρέτησης για μη κατειλημμένη θέση 5.6. Ενδέχεται να απαιτείται καταβολή τέλους εξυπηρέτησης από επιβάτη ο οποίος: δεν εμφανίζεται στο αεροδρόμιο ή σε άλλο σημείο για την αναχώρηση στον προκαθορισμένο από εμάς χρόνο (ή όταν δεν υπάρχει προκαθορισμένος χρόνος αρκετό χρόνο πριν για την ολοκλήρωση των διατυπώσεων και διαδικασιών για την αναχώρηση) και ως εκ τούτου δε χρησιμοποιεί τη θέση που έχει κρατηθεί γι αυτόν ή εμφανίζεται χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα και, κατά συνέπεια, δε χρησιμοποιεί τη θέση που έχει κρατηθεί γι αυτόν εφόσον δεν είναι σε θέση να ταξιδέψει ή ακυρώνει την κράτησή του μετά το πέρας της προθεσμίας ακύρωσης που προβλέπει ο αερομεταφορέας. Το τέλος εξυπηρέτησης δεν καταβάλλεται, εάν λόγω καθυστέρησης της πτήσης, ακύρωσης, παράλειψης μίας προγραμματισμένης ενδιάμεσης προσγείωσης ή αδυναμίας παροχής θέσης, ο επιβάτης ακυρώνει την κράτησή του ή για έναν από τους προαναφερόμενους λόγους δεν εμφανίζεται για την αναχώρηση. Άρθρο 6 Έλεγχος εισιτηρίων και επιβίβαση 6.1. Τα χρονικά όρια για τον έλεγχο των εισιτηρίων είναι διαφορετικά σε κάθε αεροδρόμιο και σας συνιστούμε να ενημερώνεστε σχετικά και να τα τηρείτε. Το ταξίδι σας θα εξελιχθεί ομαλότερα, εάν δώσετε στον εαυτό σας αρκετό χρόνο για την τήρηση του χρονικού ορίου για τον έλεγχο εισιτηρίων. Σε περίπτωση που δε συμμορφωθείτε με τα προβλεπόμενα χρονικά όρια ελέγχου των εισιτηρίων, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την κράτησή σας. Σχετικά με το χρονικό όριο ελέγχου εισιτηρίων που ισχύει για την πρώτη σας πτήση μαζί μας θα ενημερωθείτε από εμάς ή το ταξιδιωτικό γραφείο που εξέδωσε το εισιτήριό σας. Πληροφορίες σχετικά με τα χρονικά όρια για τον έλεγχο των εισιτηρίων θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας ή στον ταξιδιωτικό πράκτορα που εξέδωσε το εισιτήριο. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι επιβάτες οφείλουν να προσέρχονται στον έλεγχο των εισιτηρίων όχι αργότερα από 45 λεπτά πριν από την πτήση Οφείλετε να βρίσκεστε στην πύλη επιβίβασης όχι αργότερα από την ώρα που έχουμε ορίσει κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων Έχουμε δικαίωμα να ακυρώσουμε τη θέση που έχετε κρατήσει, εάν δε φθάσετε έγκαιρα στην πύλη επιβίβασης.

12 6.4. Δε φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή δαπάνες προκύψουν και οφείλονται αποκλειστικά στην αδυναμία σας να συμμορφωθείτε με τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου. Άρθρο 7 Δικαίωμα άρνησης επιβίβασης Δικαίωμα άρνησης επιβίβασης 7.1. Στο πλαίσιο της εύλογης διακριτικής μας ευχέρειας, έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη μεταφορά σας ή τη συνέχιση του ταξιδιού σας, σε περίπτωση που σας έχουμε ενημερώσει εγγράφως πριν από την κράτηση ότι οποιαδήποτε στιγμή μετά την ημερομηνία αυτής της ειδοποίησης δεν πρόκειται να σας μεταφέρουμε με τις πτήσεις μας. Αυτό μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που έχετε παραβιάσει τους κανόνες συμπεριφοράς, σύμφωνα με τα Άρθρα 7 και 11, σε προηγούμενη πτήση και, συνεπώς, η μεταφορά σας να θεωρείται μη αποδεκτή. Επιπλέον, δικαιούμαστε να αρνηθούμε τη μεταφορά σας ή τη συνέχιση του ταξιδιού σας ή την ακύρωση της θέσης σας εάν το μέτρο αυτό είναι απαραίτητο για λόγους ασφάλειας, δημόσιας τάξης ή για την αποφυγή παραβίασης οποιωνδήποτε νόμων ή όρων ισχύουν σε ορισμένες χώρες και διέπουν τις πτήσεις από, προς ή πάνω από αυτές ή η μεταφορά σας συνεπάγεται κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία ή ενόχληση για άλλους επιβάτες ή η συμπεριφορά, η ηλικία, η πνευματική ή η φυσική κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών της κατανάλωσης οινοπνεύματος ή ναρκωτικών, αποτελεί απειλή ή κίνδυνο για εσάς, τους επιβάτες, τα μέλη του πληρώματος ή πράγματα ή εκδηλώσατε απρεπή συμπεριφορά σε προηγούμενη πτήση και έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι η συμπεριφορά αυτή μπορεί να επαναληφθεί ή αρνηθήκατε να υποβληθείτε σε έλεγχο ασφαλείας ή δεν έχετε καταβάλει τον απαιτούμενο ναύλο, φόρο, τα τέλη ή τις χρεώσεις ή δε διαθέτετε έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, επιθυμείτε να εισέλθετε σε χώρα από την οποία δικαιούστε μόνο να διέλθετε ή για την οποία δε διαθέτετε έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα εισόδου, καταστρέψετε τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα κατά τη διάρκεια της πτήσης ή αρνείστε να τα παραδώσετε στο πλήρωμα του αεροσκάφους έναντι απόδειξης, όταν σας το ζητήσουν ή προσκομίζετε εισιτήριο που αποκτήθηκε παράνομα ή κατά παράβαση των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Miles & More ή έχει δηλωθεί χαμένο ή κλεμμένο, είναι πλαστό ή εάν αδυνατείτε να αποδείξετε ότι είστε το πρόσωπο που αναγράφεται στο εισιτήριο ή αρνείστε την καταβολή της διαφοράς στο ποσό (επιπλέον επιβάρυνση) που προκύπτει από την εφαρμογή της παραγράφου ή εμφανίζετε εισιτήριο που δεν έχει εκδοθεί από εμάς ή τον ταξιδιωτικό πράκτορα που είναι εξουσιοδοτημένος με την έκδοση εισιτηρίων ή εισιτήριο με σημαντικές φθορές, δεν τηρείτε τις οδηγίες μας αναφορικά με την προστασία και την ασφάλεια, παραβιάζετε τον κανονισμό περί απαγόρευσης του καπνίσματος μέσα στο αεροσκάφος ή χρησιμοποιείτε απαγορευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

13 Ειδική υποστήριξη Η μεταφορά ασυνόδευτων παιδιών, ατόμων με αναπηρίες, εγκύων, ασθενών ή λοιπών ατόμων που χρήζουν ειδικής υποστήριξης γίνεται έπειτα από προηγούμενη συνεννόηση μαζί μας. Επιβάτες με αναπηρίες που κατά την έκδοση του εισιτηρίου τους μας ενημέρωσαν για τυχόν ειδικές απαιτήσεις τις οποίες έχουμε κάνει δεκτές δεν πρόκειται στη συνέχεια να εξαιρεθούν της μεταφοράς εξαιτίας αυτής της αναπηρίας ή των ειδικών απαιτήσεων. Μεταφορά παιδιών Παιδιά που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει το πέμπτο έτος της ηλικίας τους μπορούν να ταξιδεύουν μόνο με τη συνοδεία ενήλικα, ηλικίας τουλάχιστον δεκαοκτώ ετών ή με τη συνοδεία αδελφής ή αδελφού, τουλάχιστον δεκαέξι ετών. Η μεταφορά ασυνόδευτων ανηλίκων (ηλικίας μεταξύ πέντε και δώδεκα ετών) απαιτεί προηγούμενη συνεννόηση με τον αερομεταφορέα, καθώς και καταβολή του δημοσιευμένου τέλους. Στα γραφεία του αερομεταφορέα διατίθενται οι κανονισμοί σχετικά με τη μεταφορά ασυνόδευτων ανηλίκων Τα παιδιά μπορούν να ταξιδεύουν με το δικό τους κάθισμα αυτοκινήτου σε κάθισμα στην καμπίνα. Για το σκοπό αυτό πρέπει να κρατηθεί επιπλέον θέση για παιδιά κάτω των δύο ετών. Το παιδικό κάθισμα πρέπει να είναι δεμένο με τη ζώνη ασφαλείας του καθίσματος καθ όλη τη διάρκεια της πτήσης και να είναι κατάλληλο για χρήση εντός του αεροσκάφους. Σε διαφορετική περίπτωση έχουμε δικαίωμα να αρνηθούμε τη μεταφορά του καθίσματος στο αεροσκάφος. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια λόγω λανθασμένης πρόσδεσης του παιδικού καθίσματος, ακαταλληλότητας ή μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες. Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στα ταξίδια με παιδιά, ιδιαίτερα στη χρήση κατάλληλων καθισμάτων εντός του αεροσκάφους, θα βρείτε στο κεφάλαιο «Information and Service» (ελλην.: «Πληροφορίες και Υπηρεσίες») στη διεύθυνση lufthansa.com. Αποζημίωση σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης 7.3. Εάν για κάποιον από τους παραπάνω λόγους εξαιρεθείτε από τη μεταφορά ή ακυρωθεί η κράτησή σας, η αξίωσή σας περιορίζεται στο δικαίωμα απαίτησης επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου για το αχρησιμοποίητο απόκομμα της πτήσης, σύμφωνα με την παράγραφο Άρθρο 8 Αποσκευές Επιτρεπόμενο όριο αποσκευών και υπέρβαρες / υπεράριθμες αποσκευές 8.1. Μπορείτε να μεταφέρετε αποσκευές χωρίς χρέωση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς μας, έτσι όπως αναγράφονται στο εισιτήριο, ή να ζητήσετε σχετικές πληροφορίες από εμάς ή το ταξιδιωτικό γραφείο που εξέδωσε το εισιτήριο. Η μεταφορά υπέρβαρων / επιπλέον αποσκευών πέραν του επιτρεπόμενου ορίου χρεώνεται. Όσον αφορά σε πτήσεις με κωδικό ταυτότητας Lufthansa που διενεργούνται από άλλον αερομεταφορέα (πτήση κοινής εκμετάλλευσης), το επιτρεπόμενο όριο αποσκευών αναγράφεται στο εισιτήριο. Τα τέλη για υπέρβαρες / επιπλέον αποσκευές καθορίζονται από τους Γενικούς Όρους Μεταφοράς του αερομεταφορέα που διενεργεί την πτήση. Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα τέλη αυτά είτε από εμάς είτε από τον ταξιδιωτικό πράκτορα που εξέδωσε το εισιτήριο. Δείτε εδώ πληροφορίες για υπέρβαρες/υπεράριθμες αποσκευές Το βάρος κάθε αποσκευής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 32 κιλά.

14 8.2. Αποσκευές αγνώστων Απαγορεύεται η μεταφορά πακέτων ή αντικειμένων μέσα στις αποσκευές που παραδίδετε στον έλεγχο ή μέσα στις χειραποσκευές σας εάν αυτά προέρχονται από άγνωστα σε σας άτομα Μη αποδεκτές αποσκευές Στις αποσκευές σας δεν επιτρέπεται να μεταφέρετε: αντικείμενα που πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο το αεροσκάφος, άτομα ή πράγματα μέσα στο αεροσκάφος, όπως αυτά προσδιορίζονται στους Κανονισμούς για τα Επικίνδυνα Φορτία της ICAO ή της IATA. Οι κανονισμοί αυτοί διατίθενται από εμάς ή το ταξιδιωτικό γραφείο που εξέδωσε το εισιτήριο, κατόπιν αιτήματός σας. Συγκεκριμένα, τα ακόλουθα αντικείμενα δε γίνονται δεκτά ως αποσκευές: εκρηκτικά, συμπιεσμένα αέρια, διαβρωτικά, οξειδωτικά, ραδιενεργά ή μαγνητικά υλικά, εύφλεκτα υλικά, δηλητηριώδεις, επιθετικές ή ερεθιστικές ουσίες και υγρά κάθε είδους (εκτός των υγρών που βρίσκονται στις χειραποσκευές των επιβατών για χρήση κατά τη διάρκεια της πτήσης), αντικείμενα, η μεταφορά των οποίων απαγορεύεται από τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή διατάξεις κάθε χώρας από ή προς την οποία πραγματοποιείται η πτήση, αντικείμενα που ευλόγως θεωρούνται ακατάλληλα για μεταφορά, διότι είναι επικίνδυνα, μη ασφαλή ή για λόγους που συνδέονται με το βάρος, το μέγεθος, το σχήμα ή την ευπάθειά τους ή αντικείμενα εύθραυστα ή ευαλλοίωτα, λαμβανομένου υπόψη μεταξύ άλλων, του τύπου του αεροσκάφους που χρησιμοποιείται. Πληροφορίες σχετικά με τα μη αποδεκτά αντικείμενα διατίθενται από εμάς ή τους εξουσιοδοτημένους πράκτορές μας, κατόπιν αιτήματός σας Σε περίπτωση που έχετε στην κατοχή σας ή οι αποσκευές σας περιέχουν (α) όπλα κάθε είδους, και συγκεκριμένα, αιχμηρά όπλα και σπρέι που χρησιμοποιούνται για επίθεση ή άμυνα, (β) πυρομαχικά και εκρηκτικά, (γ) αντικείμενα που από την εξωτερική τους εμφάνιση ή τις σημάνσεις που φέρουν μοιάζουν με όπλα, πυρομαχικά ή εκρηκτικά, οφείλετε να μας τα παρουσιάζετε για επιθεώρηση πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Τέτοιου είδους αντικείμενα γίνονται δεκτά για μεταφορά μόνον ως φορτίο ή στην αποσκευή που παραδίδετε κατά τον έλεγχο, σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν τη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων. Η πρόταση 2 δεν ισχύει για αξιωματικούς της αστυνομίας που, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους, απαιτείται να φέρουν όπλα. Κατά τη διάρκεια της πτήσης πρέπει να παραδίδουν τα όπλα τους στον κυβερνήτη Πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά, που δεν προορίζονται για κυνήγι και αθλητικές δραστηριότητες, απαγορεύεται να μεταφέρονται ως αποσκευές. Πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά, που προορίζονται για κυνήγι ή αθλητικές δραστηριότητες, μπορούν να παραδοθούν στον έλεγχο των αποσκευών. Τα πυροβόλα όπλα πρέπει να είναι άδεια, ασφαλισμένα και κατάλληλα συσκευασμένα. Η μεταφορά πυρομαχικών υπόκειται στους κανονισμούς της ICAO και της IATA, όπως εξειδικεύεται στην παράγραφο Δε φέρουμε ευθύνη για αντικείμενα, σύμφωνα με τις παραγράφους και που, παρά την απαγόρευση, περιλαμβάνονται εσκεμμένα στις αποσκευές σας. Δικαίωμα άρνησης επιβίβασης Σύμφωνα με τις παραγράφους και , δε μεταφέρουμε ως αποσκευές τα αντικείμενα που περιγράφονται στην παράγραφο 8.3. και έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε περαιτέρω μεταφορά οποιωνδήποτε τέτοιων αντικειμένων, σε περίπτωση που διαπιστώσουμε την ύπαρξή τους.

15 Έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη μεταφορά οποιουδήποτε αντικειμένου ως αποσκευή, εάν εύλογα το θεωρούμε ακατάλληλο προς μεταφορά λόγω μεγέθους, σχήματος, βάρους, περιεχομένου, ευπάθειας, για λόγους λειτουργικούς ή ασφάλειας ή λαμβάνοντας υπόψη την άνεση των υπόλοιπων επιβατών. Πληροφορίες σχετικά με τα μη αποδεκτά αντικείμενα διατίθενται κατόπιν αιτήματός σας Μπορούμε να αρνηθούμε τη μεταφορά αποσκευών, εκτός εάν κατά την εύλογη κρίση μας, είναι συσκευασμένες κατάλληλα και με ασφάλεια στην ενδεδειγμένη συσκευασία. Έρευνα σε επιβάτες και αποσκευές 8.5. Σε περίπτωση που επιβάτης δεν είναι πρόθυμος να συμμορφωθεί με το αίτημά μας να επιτρέψει έρευνα στις αποσκευές του ή τον ίδιον για τον εντοπισμό απαγορευμένων αντικειμένων, σύμφωνα με την παράγραφο 8.3., έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη μεταφορά του ή τη μεταφορά των αποσκευών του, και στην περίπτωση αυτή δε φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί του, εκτός της ευθύνης αποζημίωσης, σύμφωνα με την παράγραφο των παρόντων Όρων Μεταφοράς. Παραδοθείσες Αποσκευές Εφόσον η αποσκευή παραδοθεί σε εμάς, εμείς αναλαμβάνουμε τη φύλαξή της. Η σχετική καταχώρηση στο στέλεχος του εισιτηρίου σας συνιστά την προϋπόθεση για την έκδοση της απόδειξης παράδοσης αποσκευής. Η επισύναψη επιπλέον διακριτικών στην αποσκευή εξυπηρετεί λόγους ταυτοποίησης και μόνον Οι αποσκευές που παραδίδετε πρέπει να φέρουν το όνομα ή άλλα προσωπικά στοιχεία ταυτότητας Οι παραδοθείσες αποσκευές μεταφέρονται, ει δυνατόν, με το ίδιο αεροσκάφος στο οποίο επιβαίνετε κι εσείς, εκτός εάν αποφασίσουμε ότι για λόγους ασφάλειας, προστασίας ή λειτουργίας θα μεταφερθούν με άλλη πτήση. Εάν οι παραδοθείσες αποσκευές σας μεταφέρονται με επόμενη πτήση θα σας τις παραδώσουμε εμείς, εκτός εάν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεούστε να είστε παρόντες για τις τελωνιακές διατυπώσεις. Χειραποσκευές Έχουμε το δικαίωμα να καθορίζουμε τις μέγιστες διαστάσεις για τις χειραποσκευές σας. Εάν δεν έχουμε καθορίσει τέτοιου είδους διαστάσεις, οι χειραποσκευές πρέπει να χωράνε κάτω από το μπροστινό σας κάθισμα ή στον ειδικό αποθηκευτικό χώρο του αεροσκάφους. Σε περίπτωση που οι χειραποσκευές σας δεν μπορούν να αποθηκευτούν με αυτόν τον τρόπο ή είναι υπέρβαρες ή θεωρούνται επικίνδυνες για οποιοδήποτε λόγο, πρέπει να παραδοθούν κατά τον έλεγχο Αντικείμενα ακατάλληλα για μεταφορά στον αποθηκευτικό χώρο του αεροσκάφους (όπως π.χ. ευπαθή μουσικά όργανα) που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παραγράφου γίνονται δεκτά για μεταφορά μέσα στη καμπίνα του αεροσκάφους, μόνον εφόσον μας έχετε ειδοποιήσει προηγουμένως και έχετε λάβει σχετική έγκριση. Για την υπηρεσία αυτή ενδέχεται να καταβάλετε ένα ειδικό τέλος. Επιστροφή αποσκευών που έχουν παραδοθεί Υποχρεούστε να παραλαμβάνετε τις αποσκευές που είχατε παραδώσει κατά τον έλεγχο, μόλις αυτές τεθούν στη διάθεσή σας στον προορισμό ή την ενδιάμεση στάση σας.

16 Παραδίδουμε τις αποσκευές μόνο στον κάτοχο του αποκόμματος παραλαβής έναντι αποπληρωμής των ποσών που μας χρωστά, σύμφωνα με τη Σύμβαση Μεταφοράς Σε περίπτωση που ο διεκδικών την αποσκευή αδυνατεί να επιδείξει την απόδειξη παράδοσης της αποσκευής και να ταυτοποιήσει την αποσκευή με το απόκομμα ταυτοποίησης αποσκευής εφόσον έχει εκδοθεί, εμείς θα παραδώσουμε την αποσκευή, μόνον υπό την προϋπόθεση ότι το άτομο αυτό, κατά την εκτίμησή μας, αποδεικνύει επαρκώς αυτό του το δικαίωμα. Κατοικίδια και εκπαιδευμένα ζώα Σκύλοι, γάτες, οικόσιτα πουλιά και άλλα κατοικίδια ζώα μεταφέρονται έπειτα από έγκριση του αερομεταφορέα. Πρέπει να έχουν τοποθετηθεί σε κλουβί μεταφοράς και να συνοδεύονται από έγκυρα πιστοποιητικά υγείας και εμβολιασμού, άδειες εισόδου και τα λοιπά έγγραφα που απαιτούνται από τις χώρες εισόδου ή διέλευσης. Διατηρούμε το δικαίωμα να ορίσουμε τον τρόπο μεταφοράς και να περιορίσουμε τον αριθμό των ζώων που μπορούν να μεταφερθούν σε μία πτήση Το βάρος των συνοδευόμενων κατοικιδίων, συμπεριλαμβανομένου του βάρους του κιβωτίου και της τροφής, δεν συνυπολογίζονται στο επιτρεπόμενο όριο αποσκευών του επιβάτη, αλλά χρεώνονται και πληρώνονται από τον επιβάτη με την τιμή που ισχύει για τις υπέρβαρες/επιπλέον αποσκευές Εκπαιδευμένοι σκύλοι και σκύλοι συνοδείας για συναισθηματική και ψυχιατρική υποστήριξη μεταφέρονται δωρεάν μαζί με το κιβώτιο και την τροφή τους, επιπλέον του επιτρεπόμενου ορίου αποσκευών Οι επιβάτες που ζητούν να ταξιδέψουν με εκπαιδευμένο σκύλο για συναισθηματική ή ψυχιατρική υποστήριξη οφείλουν να προσκομίσουν στη LH πρόσφατο πιστοποιητικό (π.χ. όχι παλαιότερο του έτους από την ημερομηνία της πρώτης προγραμματισμένης πτήσης του επιβάτη) σε επίσημο επιστολόχαρτο πτυχιούχου επαγγελματία ψυχικής υγείας (π.χ. ψυχιάτρου, ψυχολόγου, πτυχιούχου κλινικού κοινωνικού λειτουργού, συμπεριλαμβανομένου και του θεράποντος γιατρού του επιβάτη για την διανοητική ή συναισθηματική διαταραχή) που θα βεβαιώνει τα ακόλουθα: (1) ο επιβάτης πάσχει από διανοητική ή συναισθηματική διαταραχή κατά DSM-IV, (2) ο επιβάτης χρήζει συναισθηματικής ή ψυχιατρικής υποστήριξης από εκπαιδευμένο σκύλο κατά τη διάρκεια του αεροπορικού ταξιδιού και / ή για τις δραστηριότητές του στον προορισμό του, (3) το άτομο που παρέχει την αξιολόγηση είναι πτυχιούχος επαγγελματίας ψυχικής υγείας και ο επιβάτης βρίσκεται υπό την επαγγελματική του παρακολούθηση και (4) την ημερομηνία χορήγησης και τον τύπο της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του ειδικού ψυχικής υγείας, καθώς και τη δημόσια αρχή ή οποιαδήποτε άλλη επίσημη αρχή την χορήγησε. Η LH επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ελέγχει τη γνησιότητα των εγγράφων που υποβάλλονται Δεν αναλαμβάνουμε ούτε φέρουμε ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των απαραιτήτων εγγράφων εισόδου, εξόδου, υγείας και άλλων εγγράφων ενός ζώου ή για την άδεια εισόδου ή διέλευσης που θα του χορηγηθεί για τις εκάστοτε χώρες, εκτός εάν εμείς έχουμε προκαλέσει τη ζημία από σοβαρή αμέλεια ή πρόθεση. Φέρετε την ευθύνη για όλες τις ζημίες που το ζώο θα προκαλέσει σε τρίτους, και στο μέτρο αυτό, μας απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη. Αναφορικά σε πτήσεις προς και από τις ΗΠΑ η εξάρτηση του επιβάτη από την συνοδεία εκπαιδευμένου σκύλου για ψυχοθεραπευτικούς λόγους πρέπει να τεκμηριώνεται με ιατρικό πιστοποιητικό.

17 Άρθρο 9 Δρομολόγια προγράμματα, καθυστερήσεις, ακύρωση πτήσεων Δρομολόγια προγράμματα Οι ώρες αναχώρησης που αναγράφονται στα δρομολόγια προγράμματα ενδέχεται να αλλάξουν μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης και της ημερομηνίας της αναχώρησής σας. Δεν εγγυόμαστε τις ώρες αυτές οι οποίες και δεν αποτελούν μέρος της σύμβασής μας μαζί σας Προτού αποδεχτούμε την κράτησή σας, θα σας ενημερώσουμε για την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης που ισχύει τη δεδομένη χρονική στιγμή και η οποία αναγράφεται στο εισιτήριό σας. Είναι δυνατόν να χρειαστεί αλλαγή της προγραμματισμένης ώρας αναχώρησης μετά την έκδοση του εισιτηρίου. Εάν μας γνωρίσετε στοιχεία επικοινωνίας, θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή. Σε περίπτωση που μετά την αγορά του εισιτηρίου σας, προβούμε σε σημαντική αλλαγή της ώρας αναχώρησης που δεν αποδέχεστε, έχετε το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, σύμφωνα με την παράγραφο Ακύρωση, αλλαγή δρομολογίου, καθυστερήσεις, κτλ Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή καθυστερήσεων κατά τη μεταφορά σας. Κατά την εφαρμογή μέτρων για την αποτροπή ακύρωσης πτήσης ενδέχεται να προβούμε σε ρυθμίσεις τέτοιες, έτσι ώστε μία πτήση να πραγματοποιηθεί για λογαριασμό μας από άλλον αερομεταφορέα και/ή άλλο αεροσκάφος. Ειδοποίηση 9.3. Σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή διαφοροποίησης του αεροδρομίου προορισμού η Lufthansa θα δώσει έγκαιρα τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες στους πελάτες στο αεροδρόμιο ή εντός του αεροσκάφους. Πληροφορίες για τις πτήσεις μπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα της Lufthansa Άρθρο 10 Επιστροφή χρημάτων Γενικά 10.1.Επιστρέφουμε χρήματα για ένα εισιτήριο ή οποιοδήποτε μέρος αυτού δεν έχει χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του ναύλου ή του τιμολογίου ως εξής: Αποδέκτης της επιστροφής χρημάτων Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο, έχουμε δικαίωμα να επιστρέψουμε χρήματα είτε στο άτομο που αναγράφεται στο εισιτήριο είτε στο άτομο που πλήρωσε το εισιτήριο κατόπιν προσκόμισης επαρκών αποδείξεων για την εν λόγω επιστροφή Εάν το αντίτιμο ενός εισιτηρίου έχει καταβληθεί από άτομο άλλο από εκείνο που αναγράφεται στο εισιτήριο και σύμφωνα με το εισιτήριο ισχύει περιορισμός όσον αφορά στην επιστροφή χρημάτων, επιστρέφουμε χρήματα μόνο στο άτομο που πλήρωσε το εισιτήριο ή κατ εντολή του ατόμου αυτού Με εξαίρεση την περίπτωση απώλειας εισιτηρίου, οι επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν επιστροφής του εισιτηρίου σε μας, καθώς και όλων των αποκομμάτων πτήσεων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.

18 Επιστροφή χρημάτων σε αυτόν που προσκομίζει το απόκομμα επιβάτη και όλα τα αχρησιμοποίητα αποκόμματα πτήσης και εμφανίζεται ως ο δικαιούχος της επιστροφής, σύμφωνα με τις παραγράφους ή , θεωρείται επιστροφή χρημάτων στο δικαιούχο. Υποχρεωτική επιστροφή χρημάτων Σε περίπτωση που ακυρώσουμε πτήση, που αδυνατούμε να πραγματοποιήσουμε πτήση σύμφωνα με το δρομολόγιο πρόγραμμα, που δεν πετάξουμε στον προορισμό σας ή την ενδιάμεση στάση σας ή εάν με υπαιτιότητά μας δεν προλάβετε ανταπόκριση για την οποία έχετε κράτηση, το χρηματικό ποσό που θα σας επιστραφεί υπολογίζεται ως εξής: εάν κανένα μέρος του εισιτηρίου δεν έχει χρησιμοποιηθεί, το αντίτιμο του εισιτηρίου που έχετε καταβάλει, εάν έχει χρησιμοποιηθεί μέρος του εισιτηρίου, τουλάχιστον τη διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος ναύλου και του ναύλου που αντιστοιχεί στη διαδρομή που πραγματοποιήθηκε. Οικειοθελής επιστροφή χρημάτων Σε περίπτωση που ζητήσετε επιστροφή χρημάτων για λόγους άλλους, πέραν αυτών που αναφέρονται στο του παρόντος, το ποσό της επιστροφής χρημάτων είναι αυτό που προβλέπεται από τους όρους του σχετικού ναύλου: εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί κανένα μέρος τους εισιτηρίου, ποσό που αντιστοιχεί στο ναύλο που έχει καταβληθεί μετά την αφαίρεση ενός εύλογου τέλους εξυπηρέτησης ή ακύρωσης εάν έχει χρησιμοποιηθεί μέρος του εισιτηρίου, ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του ναύλου που καταβλήθηκε και του ναύλου που αντιστοιχεί στη διαδρομή που πραγματοποιήθηκε μετά την αφαίρεση ενός εύλογου τέλους εξυπηρέτησης ή ακύρωσης. Επιστροφή χρημάτων για χαμένο εισιτήριο Σε περίπτωση που ένα εισιτήριο ή μέρος αυτού απολεσθεί, η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται αφού τεκμηριωθεί επαρκώς η απώλεια στον αερομεταφορέα και καταβληθούν τα σχετικά τέλη, υπό την προϋπόθεση ότι: το χαμένο εισιτήριο ή μέρος αυτού δεν έχει χρησιμοποιηθεί, ούτε έχει προηγουμένως επιστραφεί η αξία του, ούτε έχει αντικατασταθεί χωρίς την εκ νέου χρέωση του ναύλου του εισιτηρίου (εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου τρίτος επωφελήθηκε από τη μεταφορά, την επιστροφή χρημάτων ή την αντικατάσταση και αυτό οφείλεται σε δική μας αμέλεια), ο αποδέκτης της επιστροφής χρημάτων δεσμεύεται, κατά τον τύπο που ορίζουμε, να μας καταβάλει το ποσό που του έχουμε επιστρέψει στην περίπτωση που το χαμένο εισιτήριο ή απόκομμα εισιτηρίου έχει χρησιμοποιηθεί από άλλο άτομο για μεταφορά ή επιστροφή χρημάτων, εκτός εάν η παράνομη χρήση οφείλεται σε δική μας αμέλεια. Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθείτε με ένα εύλογο τέλος εξυπηρέτησης Εάν εμείς ή ο εξουσιοδοτημένος πράκτοράς μας χάσει το εισιτήριο ή απόκομμά του, η απώλεια αποτελεί δική μας ευθύνη.

19 Άρνηση επιστροφής χρημάτων Έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την επιστροφή χρημάτων, όταν το σχετικό αίτημα υποβάλλεται έξι ή περισσότερους μήνες μετά τη λήξη ισχύος του εισιτηρίου Έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε επιστροφή χρημάτων για εισιτήριο που επιδείχτηκε σ εμάς ή στις επίσημες αρχές ως απόδειξη πρόθεσης εξόδου από τη χώρα, εκτός αν τεκμηριώσετε επαρκώς ότι έχετε άδεια να παραμείνετε στη χώρα ή ότι θα αναχωρήσετε από τη χώρα αυτή με άλλο μέσο μεταφοράς. Νόμισμα Όλες οι επιστροφές χρημάτων υπόκεινται στους νόμους, τους κανόνες, τους κανονισμούς ή τις διαταγές της χώρας στην οποία αγοράστηκε αρχικά το εισιτήριο και της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η επιστροφή χρημάτων. Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, οι επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται στο νόμισμα στο οποίο έχει πληρωθεί ο ναύλος. Από ποιον πραγματοποιείται η επιστροφή χρημάτων 10.7 Οι οικειοθελείς επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται μόνον από τον αερομεταφορέα που εξέδωσε αρχικά το εισιτήριο ή τον πράκτορά του, εφόσον ο τελευταίος έχει λάβει τη σχετική εξουσιοδότηση. Επιστροφή χρημάτων σε λογαριασμούς πιστωτικών καρτών Το ποσό επιστροφής για εισιτήρια που πληρώθηκαν με πιστωτική κάρτα μπορεί να πιστωθεί μόνο στο λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την αγορά του εισιτηρίου. Σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος άρθρου, το ποσό επιστροφής υπολογίζεται αποκλειστικά βάσει του ποσού και του νομίσματος που αναγράφονται στο εισιτήριο. Το ποσό επιστροφής που πιστώνεται στο λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας του κατόχου της μπορεί, λόγω συναλλαγματικής ισοτιμίας ή τελών που επιβάλλει η εταιρεία της πιστωτικής κάρτας, να διαφέρει από το ποσό που καταβλήθηκε αρχικά στην εταιρεία της πιστωτικής κάρτας για το επιστρεφόμενο εισιτήριο. Οι αποκλίσεις αυτές δε θεμελιώνουν αξίωση του αποδέκτη της επιστροφής απέναντί μας. Άρθρο 11 Συμπεριφορά εντός του αεροσκάφους Γενικά Εάν, κατά την εύλογη γνώμη μας, η συμπεριφορά σας εντός του αεροσκάφους θέτει σε κίνδυνο το αεροσκάφος, άτομα ή πράγματα, ή εμποδίζετε το πλήρωμα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή δε συμμορφώνεστε με τις οδηγίες του πληρώματος, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των οδηγιών που αφορούν στο κάπνισμα, την κατανάλωση οινοπνεύματος ή τη χρήση ναρκωτικών ουσιών ή συμπεριφέρεστε με τρόπο που προκαλεί ενόχληση, δυσαρέσκεια, ζημία ή τραυματισμό σε άλλους επιβάτες ή το πλήρωμα, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για την παρεμπόδιση της συμπεριφοράς αυτής, συμπεριλαμβανομένης και της χειροπέδησης. Έχουμε το δικαίωμα να σας αποβιβάσουμε και να αρνηθούμε την περαιτέρω μεταφορά σας, καθώς επίσης και να ασκήσουμε ποινική δίωξη εναντίον σας για αδικήματα που διαπράξατε εντός του αεροσκάφους.

20 Ηλεκτρονικές συσκευές Κατά τη διάρκεια της πτήσης απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, συσκευών ραδιοεπικοινωνίας και τηλεκατευθυνόμενων παιχνιδιών. Η χρήση κινητών τηλεφώνων επιτρέπεται μόνον εάν το αεροσκάφος διαθέτει τεχνολογία κινητής τηλεπικοινωνίας. Παρακαλούμε, καθ όλη τη διάρκεια της πτήσης να δίνετε προσοχή στις αναγγελίες του πληρώματος, καθώς και στις γραπτές πληροφορίες, όπως στο FlyNet Guide. Τηλεφωνήματα VoiP απαγορεύονται, αλλά δεν είναι και εφικτά, μιας και η σχετική τεχνολογία έχει απενεργοποιηθεί. Όταν η φωτεινή επιγραφή «Fasten Seat Belts» είναι σβηστή, επιτρέπεται η χρήση βιντεοκάμερας, φορητών υπολογιστών, MP3 player, CD player και ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Πτήσεις μη καπνιζόντων Σε καμία πτήση της Lufthansa δεν επιτρέπεται το κάπνισμα. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλα τα μέρη του αεροσκάφους. Υποχρεωτική ζώνη ασφαλείας Καθ όλη τη διάρκεια της πτήσης και εφόσον κάθεστε είστε υποχρεωμένοι να φοράτε τη ζώνη ασφαλείας. Άρθρο 12 Πρόσθετες υπηρεσίες Σε περίπτωση που προβαίνουμε για λογαριασμό σας σε διακανονισμό με τρίτους για την παροχή υπηρεσιών, όπως έκδοση εισιτηρίου ή voucher αναφορικά σε μεταφορά ή άλλες υπηρεσίες, ενεργούμε ως πράκτορας. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι Όροι Συναλλαγής του εκάστοτε παρόχου Σε περίπτωση που σας παρέχουμε και επίγεια μεταφορά, οι παρόντες όροι θα ισχύουν και για την επίγεια αυτή μεταφορά. Οι όροι αυτοί διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Άρθρο 13 Διοικητικές διατυπώσεις Γενικά Για την απόκτηση όλων των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων και θεωρήσεων (βίζα), για τη συμμόρφωσή σας με όλους τους νόμους, κανονισμούς, τις διατάξεις, απαιτήσεις, καθώς και τους όρους των εκάστοτε χωρών για την είσοδό σας, τη διέλευσή σας ή την άφιξή σας σε αυτές φέρετε την αποκλειστική ευθύνη Δε φέρουμε ευθύνη για συνέπειες που υφίσταται επιβάτης ως απόρροια της αδυναμίας του να προμηθευτεί τα εν λόγω έγγραφα ή τις θεωρήσεις (βίζα) ή να συμμορφωθεί με αυτούς τους νόμους, κανονισμούς, τις διατάξεις, απαιτήσεις, τους όρους, κανόνες ή τις οδηγίες. Ταξιδιωτικά έγγραφα Πριν από την επιβίβαση οφείλετε να επιδείξετε όλα τα έγγραφα εξόδου, εισόδου, πιστοποιητικά υγείας και λοιπά πιστοποιητικά που απαιτούνται από νόμο, κανονισμό, διάταξη, απαίτηση ή άλλον όρο των εκάστοτε χωρών και να μας επιτρέψετε να κάνουμε και να κρατήσουμε αντίγραφά τους. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να σας αρνηθούμε

Άρθρο 9 Προγράμματα, καθυστερήσεις, ακύρωση πτήσεων Άρθρο 10 Επιστροφή χρημάτων Άρθρο 11 Συμπεριφορά εντός του αεροσκάφους

Άρθρο 9 Προγράμματα, καθυστερήσεις, ακύρωση πτήσεων Άρθρο 10 Επιστροφή χρημάτων Άρθρο 11 Συμπεριφορά εντός του αεροσκάφους Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές) Φρανκφούρτη, Νοέμβριος 2014 Εκδότης: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Άρθρο 1 - Ορισμοί Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής Άρθρο 3 - Εισιτήρια Άρθρο 4 Ναύλοι,

Διαβάστε περισσότερα

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης:

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Σύμβαση του Μόντρεαλ ή το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορεί να ισχύουν για το ταξίδι σας και οι συμβάσεις αυτές διέπουν και μπορεί να μειώσουν την ευθύνη των αερομεταφορέων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft FRA EI/R

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft FRA EI/R Όροι µεταφοράς για επιβάτες και αποσκευές Όροι Συµµετοχής στο πρόγραµµα Miles & More ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΤΗΣΕΩΝ Όροι Μεταφοράς (Επιβάτες και Αποσκευές) Φρανκφούρτη, Μάρτιος 2008 Εκδότης: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ press@yen.gr Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών Με γνώµονα την καλύτερη δυνατή ενηµέρωση του επιβατικού κοινού,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη.

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη. Όροι χρήσης 1. Ο κάτοχος της κάρτας συμφωνεί ότι κάνοντας χρήση της κάρτας Priority Pass, συμφωνεί και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης. Οι όροι αυτοί θα υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 27/06/2013

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 27/06/2013 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ.

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δικαιώµατα για τον επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

- 2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

- 2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής βάσει του Π. Δ. 339/1996 και σύμφωνους με την οδηγία 90/314/ΕΟΚ. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές.

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ () ΤΑΞΙΔΙΑ: Αναφορικά με το δώρο «Πακέτα φιλοξενίας και εισιτήρια αγώνων της Εθνικής Ελλάδος Μπάσκετ στη Σλοβενία.» διευκρινίζουμε πως αυτά περιλαμβάνουν τα παρακάτω: Αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Ταξίδι, όπως το έχετε φανταστεί! Σήμερα, τα ταξίδια τείνουν να γίνουν αναπόσπαστο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών νόμος εφαρμόζεται (α) στα δρομολογημένα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft FRA EI/R

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft FRA EI/R Γενικοί Όροι Μεταφοράς (Επιβάτες και Αποσκευές) Φρανκφούρτη, Ιανουάριος 2007 Εκδότης: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Τµήµα Πελατειακών Σχέσεων FRA EI/R Γενικοί Όροι Μεταφοράς (Επιβάτες και Αποσκευές)

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρεώσεις Δωματίου. 1. Εξασφάλιση Κρατήσεων

1. Χρεώσεις Δωματίου. 1. Εξασφάλιση Κρατήσεων 1. Χρεώσεις Δωματίου Η χρέωση των studios αφορά τη φιλοξενία 2 ατόμων. Για την προσθήκη επιπλέον ατόμου πέραν των 2, γίνεται 20% προσαύξηση στην τιμή του studio αν είναι ενήλικας και 10% αν είναι παιδί

Διαβάστε περισσότερα

1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ [Μεταξύ Διοργανωτή - Σχολείου]

1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ [Μεταξύ Διοργανωτή - Σχολείου] 1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ [Μεταξύ Διοργανωτή - Σχολείου] Κάθε είδος εκπαιδευτικής εκδρομής, εφ όσον περιλαμβάνει προκαθορισμένο συνδυασμό τουλάχιστον δύο από τα στοιχεία: μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΔΡΟΜΩΝ mail : info@trueadventure.gr τηλ&fax : 2421091552 διεύθυνση : Λαρίσης 104 Α πόλη : ΒΟΛΟΣ site : www.trueadventure.gr Όροι Συμμετοχής ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΔΡΟΜΩΝ (Σύμφωνα με την ΠΔ. 339 / 1996 εντολή οδηγίας Ε.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τράπεζα θα βρείτε στον τιμοκατάλογο και στις παροχές της Τράπεζας Πειραιώς Κατάστημα Φραγκφούρτης. 1. Εύρος παροχών Η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου Νοικιάζεις αυτοκίνητο στην Ευρώπη; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου. Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

DHL EXPRESS. Express.

DHL EXPRESS. Express. DHL EXPRESS ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες της DHL, ως «Αποστολέας», συµφωνείτε, για λογαριασµό σας και για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της Γενικοί Όροι Χρήσης 1. Η Εταιρεία Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της οδού Πειραιώς 12, 2023 Στρόβολος, µε άδεια λειτουργίας του ΚΟΤ (5466) και

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Αυτοί οι Συγκεκριμένοι Όροι και Προϋποθέσεις συμφωνούνται ανάμεσα στην Parrot Drones, γαλλική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ (Σημείωση: Αν βρίσκεστε στις Η.Π.Α., διαφορετικοί Όροι Μεταφοράς θα έχουν εφαρμογή: ιδ. www.emirates.com/us/english) Δημοσιεύθηκε στις 10 Μαΐου 2012 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA Τα εμβάσματα που εμπίπτουν στο Σχέδιο SEPA (το «Σχέδιο» ή το «Σχέδιο Εμβασμάτων») αφορούν μεταφορές σε Ευρώ, μεταξύ λογαριασμών πελατών που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000)

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3419,14.7.2000 837 Κ.Δ.Π. 207/2000 Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων:

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Για την µεταφορά δεµάτων και εγγράφων µέσω του συστήµατος αποστολής και διεκπεραίωσης της POSTMAN COURIER, ο Αποστολέας συµφωνεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα την / /2006 μεταξύ των κάτωθι υπογεγραμμένων: α).. κάτοικος οδός.. αριθμός, κάτοχος του υπ αριθμόν δελτίου αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΠΟ 15/4/13 ΕΩΣ 20/4/13 ΑLKYONIS: 3.900 LYMPERAKOS TOURS 3.840 FLASKIS TRAVEL 3.739,25 LOVE YOUR HOLIDAYS 3.702 αλλά δεν ελήφθη υπόψη επειδή

Διαβάστε περισσότερα

UltraCare. Οδηγός προγραμμάτων. Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα

UltraCare. Οδηγός προγραμμάτων. Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα UltraCare Οδηγός προγραμμάτων Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα UltraCare Contents Ο οδηγός προγραμμάτων σας 3 Ατομικά προγράμματα 3 Περίοδος υπαναχώρησης 3

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Freight Forwarders & Logistics Association Πρότυπα και Όροι Εμπορικών συναλλαγών Page 1

Cyprus Freight Forwarders & Logistics Association Πρότυπα και Όροι Εμπορικών συναλλαγών Page 1 Επιπρόσθετη προσοχή από τον πελάτη πρέπει να επικεντρωθεί στις ειδικές ρήτρες που απαλλάσσουν η περιορίζουν την ευθύνη της εταιρείας και εκείνων που σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούν από τον πελάτη να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα πώλησης μεταχειρισμένων αντικειμένων του HMC απευθύνεται σε πελάτες του HMC και οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής Designjet SD Pro Περιορισμένη εγγύηση 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα την / /2006 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: α)......... κάτοικοι. οδός. αριθμός..., κάτοχοι των υπ αριθμόν....δελτίων αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-37843/3546/13/2013 (Β 2008) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν.2963/2001).

Υ.Α. Οικ. Β-37843/3546/13/2013 (Β 2008) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν.2963/2001). Υ.Α. Οικ. Β-37843/3546/13/2013 (Β 2008) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν.2963/2001). «Έκδοση επικαιροποιημένου χάρτη υποχρεώσεων προς τον καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) των φορέων παροχής συγκοινωνιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

Όταν πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή δηλώνοντας ότι δεν δύναστε να παραδώσετε, πρέπει να μας ενημερώσετε.

Όταν πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή δηλώνοντας ότι δεν δύναστε να παραδώσετε, πρέπει να μας ενημερώσετε. Πολιτική ακύρωσης Για τον Πωλητή Υπάρχει περίπτωση να πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή, για παράδειγμα, εάν το προϊόν είναι τοποθετημένο σε λάθος μέρος ή κάνατε ένα λάθος κατά την καταχώρησή της αγγελίας.

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση από την πολωνική γλώσσα ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

Μετάφραση από την πολωνική γλώσσα ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ Μετάφραση από την πολωνική γλώσσα ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ Γενικά θέματα Η άδεια παραμονής πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έδαφος της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη 2610

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΟΠΑ 4-10-2012, 10-7-2014 και 30-10-2014) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΟΛΥΧΑΡΟΥΣ 4, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΗΛ 2721090900 ΦΑΧ 2721026293 ΕΜΑΙL : vasilis@trigilidas.gr ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : Πλατεία Καρδαµύλης,ΤΗΛ2721064150ΦΑΞ.2721064151 ΕΜΑΙL : kardamyli@trigilidas.gr www.trigilidas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ικαιώµατα καταναλωτών Ταξιδεύοντας µε πλοίο

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ικαιώµατα καταναλωτών Ταξιδεύοντας µε πλοίο Dt. 753-29.7.2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ικαιώµατα καταναλωτών Ταξιδεύοντας µε πλοίο Καλοκαίρι, διακοπές, ταξίδια αλλά και προβλήµατα, παράπονα, διαφορές!!! Είναι οι δύο όψεις της καλοκαιρινής µας διαφυγής. ιακοπές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Ε.Ε. Παρ. HI(I) 2602 Κ.Δ.Π. 375/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 375 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2006: Ως επισκέπτης στη Γερμανία

Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2006: Ως επισκέπτης στη Γερμανία Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2006: Ως επισκέπτης στη Γερμανία Ως επισκέπτης σε μια ξένη χώρα μπορεί να αισθάνεστε ανασφάλεια επειδή δεν γνωρίζετε τα δικαιώματά σας και μπορεί να φοβόσαστε ότι ίσως κάποιος σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣ/ΚΗΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚ. Ω /ΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ρόδος 13/01/2014 Αριθµ. Πρωτ. 13 Πληροφορίες. Π. ιακαντώνη Τηλ. 22413-60543 Fax.

Διαβάστε περισσότερα

Web Agents Handout Manual

Web Agents Handout Manual Web Agents Handout Manual Είσοδος Χρήστη Γενικά Πληκτρολογώντας το url www.aegeanair.com του website της Aegean Airlines και έχοντας επιλέξει την ενότητα «e-ticket για ταξιδιωτικά γραφεία», εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΡΟΜΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 21-23/04/2016, ΚΑΒΑΛΑ

ΕΚΔΡΟΜΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 21-23/04/2016, ΚΑΒΑΛΑ Θέρμη, 16/03/2016 ΕΚΔΡΟΜΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Βασικά σημεία Ημερομηνία αναχώρησης: Πέμπτη, 21/04/2016 Ημερομηνία επιστροφής: Σάββατο, 23/04/2016 Συμμετέχουν: Μαθητές Α Λυκείου Πόλη/Χώρα: Καβάλα, Ελλάδα Συνολικό

Διαβάστε περισσότερα