ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. - ΘΡΑΚΗΣ Aριθ. Πρωτ οικ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 29-01-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. - ΘΡΑΚΗΣ Aριθ. Πρωτ οικ."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. - ΘΡΑΚΗΣ Aριθ. Πρωτ οικ. 3449/15539 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Δ/νση : Καραολή & Δημητρίου 40 T.K. : AΛΕΞ/ΠΟΛΗ Πληροφ. : Σ. Κυρτζίδου Τηλ. : FAX : ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή για μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012. O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΆΚΗΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδ/κησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αν. Μακεδ. & Θράκης» 3. Την με αριθ. 25/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδ. & Θράκης περί ορισμού και τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδ. & Θράκης Την με αριθμ. ΔΔ. Οικ: 5319/ (ΦΕΚ 2596/Β / ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Την με αριθμ. ΔΔ. Οικ: 5320/ (ΦΕΚ 2728/Β / ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλην πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Α.Μ.& Θ.» 5. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/ ) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις». 6. Την με αριθμ. οικ Α 20534/1646/ Εγκύκλιο του Υ.Υ.Μ.&Δ. «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (Α 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» και διευκρινήσεις επ αυτών αναφορικά με θέματα Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων». 7. Την με αριθμ. οικ. Α 49536/4711/ Υ.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «Διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης 1

2 για τη χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.) κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4070/2012 (Α 82)» (ΦΕΚ 3357/Β /1/ ). 8. Την με αριθμ. Α 55418/5381/ εγκύκλιο του Υ.Υ.Μ.&Δ. «Ενημέρωση σχετικά με την αριθμ. οικ. Α 49536/4711/ (Β 3357) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.» 9. Την με αριθμ. οικ. Α 55214/4901/ Εγκύκλιο του Υ.Υ.Μ.&Δ. «Διευκρινήσεις επί της διαδικασίας αδειοδότησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων κατά το Ν. 4070/2012 (Α 82) όπως ισχύει.» 10.Την με αριθμ. 213/2012 (ΦΕΚ 2376/Β / ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης «Καθορισμός εδρών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 4070/2012 στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.», σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου οι 38 έδρες των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Κ Α Λ Ε Ι Κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει νέα άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (ταξί) ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο, να υποβάλλει σχετική αίτηση στην Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Έβρου ( Αλεξ/πολη ) ή στην Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Ορεστιάδας (ανάλογα με την έδρα που υπάγεται) μέχρι τις και ώρα 15:00, συνοδευόμενη από όλα τα οριζόμενα δικαιολογητικά στα άρθρα 109 και 110 του Ν. 4070/2012 Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για τις οποίες ζητείται άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, το είδος της άδειας (ή των αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα. Ι. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΔΡΕΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οι 38 (τριάντα οχτώ) Διοικητικές μονάδες - έδρες ΕΔΧ αυτοκινήτων, που υφίστανται σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, σύμφωνα και με την παράγραφο 2 περ. α του άρθρου 83 του Ν.4070/12 (ΦΕΚ82Α ) και την αριθμ. 213/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης είναι οι εξής : Α. 14 (Δεκατέσσερις) Έδρες Συγκοινωνιακής περιοχής αρμοδιότητας της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ( Αλεξ/πολης) : Α/ Α 1 ΕΔΡΑ ENIAIA ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Ε.Δ.Χ. Αποτελείται από το τοπικό διαμέρισμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, στο οποίο υπάγονται 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. ΑΓΝΑΝΤΙΑ. ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ 2

3 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΜΑΚΡΗΣ 3 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΑΙΣΥΜΗΣ - ΑΒΑΝΤΑ 4 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΣΥΚΟΡΡΑΧΗΣ - ΚΙΡΚΗΣ 5 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ (ΑΝΘΕΙΑΣ- ΔΩΡΙΚΟΥ-ΛΟΥΤΡΟΥ-ΝΙΨΑΣ) 6 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΦΕΡΩΝ (ΦΕΡΩΝ - ΑΡΔΑΝΙΟΥ- ΔΟΡΙΣΚΟΥ-ΚΑΒΗΣΟΥ-ΠΥΛΑΙΑΣ) 7 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΠΕΠΛΟΥ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΜΑΚΡΗΣ, στο οποίο υπάγονται : 1. ΜΑΚΡΗ. ΔΙΚΕΛΛΑ. ΕΝΑΤΟ. ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ. ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΚΕΛΛΩΝ. ΠΛΑΚΑ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΑΙΣΥΜΗΣ και το διαμέρισμα ΑΒΑΝΤΑ, στα οποία υπάγονται : 1. ΑΙΣΥΜΗ. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 2. ΑΒΑΝΤΑΣ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΚΙΡΚΗΣ και το διαμέρισμα ΣΥΚΟΡΡΑΧΗΣ, στα οποία υπάγονται : 1. ΚΙΡΚΗ 2. ΣΥΚΟΡΡΑΧΗ. ΑΤΑΡΝΗ. ΑΥΡΑ. ΚΟΜΑΡΟΣ. ΜΕΣΤΗ. ΠΕΡΑΜΑ. ΣΤΑΘΜΟΣ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΑΝΘΕΙΑΣ, το διαμέρισμα. ΔΩΡΙΚΟΥ, το διαμέρισμα ΛΟΥΤΡΟΥ και το διαμέρισμα ΝΙΨΗΣ, στα οποία υπάγονται : 1. ΑΡΙΣΤΗΝΟ. ΑΝΘΕΙΑ 2. ΔΩΡΙΚΟ. ΑΕΤΟΧΩΡΙ 3. ΛΟΥΤΡΟΣ. ΛΟΥΤΡΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ. ΠΕΥΚΑ 4. ΝΙΨΑ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΦΕΡΩΝ, το διαμέρισμα ΑΡΔΑΝΙΟΥ, το διαμέρισμα ΔΟΡΙΣΚΟΥ,το διαμέρισμα ΚΑΒΗΣΣΟΥ και το διαμέρισμα ΠΥΛΑΙΑΣ, στα οποία υπάγονται 1. ΦΕΡΕΣ. ΠΟΡΟΣ 2. ΑΡΔΑΝΙΟ 3. ΔΟΡΙΣΚΟΣ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 4. ΚΑΒΗΣΣΟΣ 5. ΠΥΛΑΙΑ. ΜΕΛΙΑ. ΚΟΙΛΑ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΠΕΠΛΟΥ και το διαμέρισμα ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ, στα οποία υπάγονται 1. ΠΕΠΛΟΣ 3

4 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΤΥΧΕΡΟΥ- ΦΥΛΑΚΤΟΥ 9 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΛΕΥΚΙΜΗΣ 10 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΠΡΟΒΑΤΩΝΑ - ΛΥΡΑΣ 11 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ - ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑΣ 12 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΛΑΓΥΝΩΝ - ΛΥΚΟΦΗΣ 13 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΔΑΔΙΑΣ 14 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ. ΒΡΥΣΟΥΛΑ. ΓΕΜΙΣΤΗ. ΚΗΠΟΙ 2. ΤΡΙΦΥΛΛΙΟ. ΙΤΕΑ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΤΥΧΕΡΟΥ και το διαμέρισμα ΦΥΛΑΚΤΟΥ, στα οποία υπάγονται : 1. ΤΥΧΕΡΟ 2. ΦΥΛΑΚΤΟ Αποτελείται από το διαμέρισμα : ΛΕΥΚΙΜΗΣ, στο οποίο υπάγεται η Λευκίμη Αποτελείται από το διαμέρισμα ΠΡΟΒΑΤΩΝΑ και το διαμέρισμα ΛΥΡΑΣ, στα οποία υπάγονται : 1. ΠΡΟΒΑΤΩΝΑ. ΘΥΜΑΡΙΑ. ΤΑΥΡΗ 2. ΛΥΡΑ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΣΟΥΦΛΙΟΥ και το διαμέρισμα ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑΣ,στα οποία υπάγονται : 1. ΣΟΥΦΛΙ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ. ΣΙΔΗΡΩ 2. ΚΟΡΝΟΦΩΛΕΑ. ΜΟΝΗ ΚΟΥΡΝΟΦΩΛΕΑΣ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΛΑΓΥΝΩΝ και το διαμέρισμα ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ, στα οποία υπάγονται : 1. ΛΑΓΥΝΑ 2. ΛΥΚΟΦΩΣ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΔΑΔΙΑΣ, στο οποίο υπάγεται : 1. ΔΑΔΙΑ. ΚΟΤΡΩΝΙΑ. ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑΣ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, στο οποίο υπάγεται η Σαμοθράκη και όλοι οι οικισμοί της νήσου Σαμοθράκης. Β. 24 (Εικοσιτέσσερις) Έδρες Συγκοινωνιακής περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Ορεστιάδας : Α/ Α 1 2 ΕΔΡΑ ENIAIA ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 15 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΔΙΚΑΙΩΝ 16 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΠΛΑΤΗΣ- ΕΛΑΙΑΣ-ΣΠΗΛΑΙΟΥ 4 ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΔΙΚΑΙΩΝ στο οποίο υπάγονται 1. ΔΙΚΑΙΑ. ΠΑΛΛΗ. ΚΡΙΟΣ. ΔΙΛΟΦΟΣ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΠΛΑΤΗΣ το διαμέρισμα ΕΛΑΙΑΣ και το διαμέρισμα ΣΠΗΛΑΙΟΥ

5 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΑΡΖΟΥ-ΜΑΡΑΣΙΩΝ 18 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ ΟΡΜΕΝΙΟΥ-ΠΤΕΛΕΑΣ 19 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ - ΠΕΤΡΩΤΩΝ 20 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΚΟΜΑΡΩΝ-ΘΕΡΑΠΕΙΟΥ-ΜΗΛΕΑΣ 21 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΚΥΠΡΙΝΟΥ 22 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΦΥΛΑΚΙΟΥ 23 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΖΩΝΗΣ 24 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 25 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 26 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΘΟΥΡΙΟΥ-ΝΕΟΥ ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ 27 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΒΑΛΤΟΥ 28 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ -ΧΑΝΔΡΑ 29 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ - ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ ΡΙΖΙΩΝ - ΚΑΒΥΛΗΣ - ΣΤΕΡΝΑΣ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΑΡΖΟΥΣ και το διαμέρισμα ΜΑΡΑΣΙΩΝ, στα οποία υπάγονται : 1. ΑΡΖΟΣ. ΚΑΝΑΔΑΣ 2. ΜΑΡΑΣΙΑ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΟΡΜΕΝΙΟΥ και το διαμέρισμα ΠΤΕΛΕΑΣ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΠΕΝΤΑΛΟ- ΦΟΥ και το διαμέρισμα ΠΕΤΡΩΤΩΝ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΚΟΜΑΡΩΝ το διαμέρισμα ΘΕΡΑΠΕΙΟΥ και το διαμέ-ρισμα ΜΗΛΕΑΣ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΚΥΠΡΙΝΟΥ στο οποία υπάγεται ΚΥΠΡΙΝΟΣ και ΓΑΛΗΝΗ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΦΥΛΑΚΙΟΥ στο οποία υπάγεται 1. ΦΥΛΑΚΙΟ. ΑΜΜΟΒΟΥΝΟ. ΚΕΡΑΜΟΣ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΖΩΝΗΣ, στο οποία υπάγεται : 1. ΖΩΝΗ. ΧΕΛΙΔΟΝΑ. ΜΙΚΡΗ ΔΟΞΙΠΑΡΑ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, στο οποία υπάγονται : 1. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ. ΣΑΚΚΟΣ. ΠΥΡΓΟΣ. ΛΕΠΤΗ. ΠΑΛΑΙΑ ΣΑΓΗΝΗ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ στο οποίο υπάγονται : 1. ΝΕΟΧΩΡΙ. ΠΑΤΑΓΗ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΘΟΥΡΙΟΥ και το διαμέρισμα ΝΕΟΥ ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΒΑΛΤΟΥ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ και το διαμέρισμα ΧΑΝΔΡΑ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ, το διαμέρισμα ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, το διαμέρισμα ΡΙΖΙΩΝ, το διαμέρισμα ΚΑΒΥΛΗΣ και το διαμέρισμα ΣΤΕΡΝΑΣ 5

6 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΙΣΑΑΚΙΟΥ - ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙΟΥ- ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟΥ ΑΣΒΕΣΤΑΔΩΝ 31 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΠΥΘΙΟΥ-ΣΟΦΙΚΟΥ-ΠΕΤΡΑΔΩΝ - ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ-ΠΡΑΓΓΙΟΥ 32 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΚΑΡΩΤΗΣ - ΜΑΝΗΣ 33 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ- ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ - ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ 34 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΕΛΑΦΟΧΩΡΙΟΥ-ΔΟΞΑΣ-ΛΑΔΗΣ 35 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ - ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ - ΒΡΥΣΙΚΩΝ- ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟΥ- ΚΥΑΝΗΣ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΔΙΔΥΜ/ΧΟΥ, το διαμέρισμα ΙΣΑΑΚΙΟΥ, το διαμέρισμα ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙΟΥ,το διαμέρισμα ΚΟΥΦΟ- ΒΟΥΝΟΥ και το διαμέρισμα ΑΣΒΕΣΤΑΔΩΝ στα οποία υπάγονται : 1. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ. ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ. ΝΕΟΙ ΨΑΘΑΔΕΣ 2. ΙΣΑΑΚΙΟ 3. ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ. ΘΥΡΕΑ. ΛΑΓΟ Σ 4. ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟ 5. ΑΣΒΕΣΤΑΔΕΣ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΠΥΘΙΟΥ, το διαμέρισμα ΣΟΦΙΚΟΥ το διαμέρισμα ΠΕΤΡΑΔΩΝ, το διαμέρισμα ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ και το διαμέρισμα ΠΡΑΓΓΙΟΥ στα οποία υπάγονται : 1. ΠΥΘΙΟ. ΡΗΓΙΟ. ΣΤΑΘΜΟΣ 2. ΣΟΦΙΚΟ 3. ΠΕΤΡΑΔΕΣ 4. ΑΣΗΜΕΝΙΟ 5. ΠΡΑΓΓΙΟ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΚΑΡΩΤΗΣ και το διαμέρισμα ΜΑΝΗΣ, στα οποία υπάγονται 1. ΚΑΡΩΤΗ 2. ΜΑΝΗ. ΣΙΤΑΡΙΑ. ΕΥΓΕΝΙΚΟ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ το διαμέρισμα ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ και το Διαμέρισμα ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΕΛΑΦΟΧΩ- ΡΙΟΥ, το διαμέρισμα ΔΟΞΗΣ και το διαμέρισμα ΛΑΔΗΣ, στα οποία υπάγονται : 1. ΕΛΑΦΟΧΩΡΙ. ΒΡΥΣΗ. ΧΙΟΝΑΔΕΣ 2. ΔΟΞΑ 3. ΛΑΔΗ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ το διαμέρισμα ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ το διαμέρισμα ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ το διαμέρισμα ΒΡΥΣΙΚΩΝ το διαμέρισμα ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟΥ και το διαμέρισμα ΚΥΑΝΗΣ, στα οποία υπάγονται 1. ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ. ΑΒΔΕΛΑ 2. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ. ΠΟΛΙΑ 6

7 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΛΑΒΑΡΩΝ - AMOΡIOY 37 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙΟΥ - ΜΑΝΔΡΑΣ - ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗΣ 38 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ 3. ΠΑΛΙΟΥΡΙΟ 4. ΒΡΥΣΙΚΑ. ΣΑΥΡΑ 5. ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ. ΓΙΑΤΡΑΔΕΣ 6. ΚΥΑΝΗ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΛΑΒΑΡΩΝ και το διαμέρισμα ΑΜΟΡΙΟΥ Αποτελείται από το διαμέρ.πρωτοκκλησιου το διαμέρισμα ΜΑΝΔΡΑΣ,το διαμέρισμα ΜΑΥ- ΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ και το διαμέρισμα ΚΥΡΙΑΚΗΣ, στα οποία υπάγονται : 1. ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙΟ. ΑΓΡΙΑΝΗ 2. ΜΑΝΔΡΑ 3. ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙΟ. ΚΟΡΥΜΒΟΣ 4. ΚΥΡΙΑΚΗ Αποτελείται από το διαμέρισμα ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ, στο οποίο υπάγονται 1. ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟ. ΓΕΡΙΚΟ. ΓΟΝΙΚΟ. ΜΕΓΑ ΔΕΡΕΙΟ. ΠΕΤΡΟΛΟΦΟΣ. ΡΟΥΣΣΑ. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟ ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Οι ενδιαφερόμενοι για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να αποκτήσουν νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψουν υφιστάμενη σε άλλου τύπου, πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις : Α. Φυσικά Πρόσωπα (άρθρο 107 του Ν. 4070/12) 1. Να έχουν την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100, περίπτωση α του N. 4070/ Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. 4. Να έχουν ικανή οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εκμετάλλευσης ΕΔΧ αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν. Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφάνειας στο πρόσωπό τους, οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου οφείλουν μαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ) για κάθε νέα άδεια για την οποία ενδιαφέρονται. Λεπτομέρειες σχετικές με τις προαναφερόμενες εγγυητικές επιστολές αναφέρονται στο άρθρο 110 του N.4070/12. Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί. 5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων. 7

8 Β. Νομικά Πρόσωπα (άρθρο 108 του N. 4070/12) 1. Να έχουν έδρα εντός κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α του N. 4070/12. Ως τέτοια νοούνται για τις ΑΕ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι. 3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα. 4. Να έχουν οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εκμετάλλευσης ΕΔΧ αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν. Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφάνειας στο πρόσωπό τους, οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου οφείλουν μαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ) για κάθε νέα άδεια για την οποία ενδιαφέρονται. Λεπτομέρειες σχετικές με τις προαναφερόμενες εγγυητικές επιστολές αναφέρονται στο άρθρο 110 του Ν.4070/12. Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδεις του ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί. 5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.3 του άρθ. 106 του Ν.4070/12 μέρος των νέων αδειών, που τυχόν θα προκύψουν, θα χορηγηθούν σε πολύτεκνους, τρίτεκνους με ανήλικα τέκνα, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που έχουν τέκνα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%, εφόσον όμως έχει εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση, που θα ρυθμίζει τα σχετικά κριτήρια και εφόσον περιληφθεί η παραπάνω πρόβλεψη και στην σχετική Απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία θα καθορίζει τον μέγιστο αριθμό αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων ανά έδρα. Σε περίπτωση υπάρξεως περισσότερων ενδιαφερομένων κατά κατηγορία για τις αντίστοιχες τυχόν προβλεπόμενες παραπάνω άδειες, θα διενεργηθεί μεταξύ τους κλήρωση. Και τούτο, εφόσον στη σχετική απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων θα καθορίζονται και τα αναγκαία δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής τους και το ποσοστό εκ του συνόλου των νέων αδειών που τυχόν θα χορηγούνται στα άτομα αυτά. ΙΙΙ. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπής υφιστάμενης σε άλλου τύπου, πρέπει να καταθέσουν στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ή στην Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Ορεστιάδας (ανάλογα με την συγκοινωνιακή περιοχή της διοικητικής έδρας) αίτηση, με την οποία θα προσδιορίζεται η έδρα ή οι έδρες, για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος της άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του, συνοδευόμενη από φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την πρώτη ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης - πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: (Έντυπο αίτησης χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Αλεξ/πολης και Ορεστιάδας) και επίσης βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, όπως και η παρούσα πρόσκληση.) 8

9 Α. Φυσικά πρόσωπα 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρ.100 περίπτ α του Ν.4070/12. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμα ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. 3. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης. 4. Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του Ν.4070/12 ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ(5.000,00 ) για κάθε μία αιτούμενη άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου. Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδεις του ΕΔΧ αυτοκινήτου ΤΑΞΙ. 5. Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που θα βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθμευση του συνόλου των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι. Β. Νομικά πρόσωπα 1. ΦΕΚ δημοσίευσης του καταστατικού τους ή εάν αυτό δεν δημοσιεύεται, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου καταστατικού από το αρμόδιο πρωτοδικείο και πιστοποιητικό μεταβολών του από την αρμόδια υπηρεσία. 2. ΦΕΚ με τη δημοσίευση τους συγκρότησης σε σώμα του σε ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου και το διορισμό Διευθύνοντα Συμβούλου ή νόμιμου εκπροσώπου, εάν πρόκειται για Α.Ε. 3. Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία για τα παραπάνω. 4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α του Ν.4070/12 τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων. Ως τέτοια νοούνται για τους ΑΕ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τους ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τους ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμα ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. 5. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα. 6. Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του Ν.4070/2012, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ) για κάθε μία αιτούμενη άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου. Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο τους υφιστάμενης άδειας του ΕΔΧ αυτοκινήτου ΤΑΞΙ. 7. Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που θα βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθμευση του συνόλου των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι. 9

10 ΙV. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Η αρμόδια υπηρεσία θα ελέγξει την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή την μετατροπή υφιστάμενης σε άλλου τύπου. Στη συνέχεια θα καταχωρηθούν σε ηλεκτρονική κατάσταση οι σχετικές αιτήσεις με το όνομα ή την επωνυμία του αιτούντος ανά έδρα, το είδος ΕΔΧ αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ),αύξοντα αριθμό κατάθεσης αίτησης, όπου θα αναφέρεται για κάθε αιτούντα ο αντίστοιχος αριθμός αιτούμενων αδειών. Η κατάσταση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, και δικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, Μετά την ανάρτησή της δεν επιτρέπεται καμία τροποποίησή της. Ο έλεγχος των αιτήσεων, η ηλεκτρονική καταχώρηση και κατάρτιση της κατάστασης και η κατά τα παραπάνω ανάρτηση της στο διαδίκτυο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Μαΐου Μετά την ανάρτηση της κατάστασης των προηγούμενων παραγράφων στο διαδίκτυο και μέχρι τις 31 Μαΐου 2015 θα εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 85 του Ν.4070/2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με την οποία θα καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ & ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 85 του Ν.4070/2012. Με την ίδια απόφαση θα επιμερίζεται για κάθε έδρα ο αριθμός αυτός ως προς τις άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ταξί και τις άδειες Ε.Δ.Χ. ειδικών μισθώσεων (ΕΙΔ-ΜΙΣΘ). Στην ίδια απόφαση θα αναφέρεται ο υφιστάμενος αριθμός Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ και Ε.Δ.Χ. ΕΙΔ.-ΜΙΣΘ., ανά έδρα, καθώς και η διαφορά αυτών σε σχέση με το μέγιστο οριζόμενο αριθμό. Σε περίπτωση που από την παραπάνω Απόφαση προκύψει για κάποια έδρα μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων αδειών μικρότερος ή ίσος από τον αριθμό των ήδη κυκλοφορούντων κατά το χρόνο του υπολογισμού, τότε δεν θα συνεχιστεί η διαδικασία έκδοσης νέων αδειών. Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται μόνο η μετατροπή, με αίτηση των ιδιοκτητών τους, άδειας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε άδεια Ε.Δ.Χ. ΕΙΔ.ΜΙΣΘ., ή και το αντίστροφο, εφόσον τέτοιες άδειες δεν υφίστανται ή ο αριθμός τους υπολείπεται του αναλογούντος στην έδρα αριθμού αδειών Ε.Δ.Χ. ΕΙΔ.ΜΙΣΘ. ή ΕΔΧ ΤΑΞΙ αντίστοιχα, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν.4070/12. Για όσες άδειες ΕΔΧ ΕΙΔ.ΜΙΣΘ., από αυτές που θα προκύψουν κατά τα ανωτέρω, δεν υπάρχει αίτημα αντικατάστασης υφιστάμενης άδειας από ιδιοκτήτη ΕΔΧ ΤΑΞΙ, θα ακολουθηθεί η διαδικασία χορήγησης που προβλέπεται στο Ν.4070/12 για τη χορήγηση νέων αδειών. Εφόσον από την παραπάνω αναφερόμενη απόφαση του Περιφερειάρχη (άρθρο 85) προκύψει αριθμός αδειών για χορήγηση, τότε θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία : Εάν ο αριθμός των φυσικών ή νομικών προσώπων που αιτήθηκαν να λάβουν άδεια προκύψει μεγαλύτερος από τον αριθμό των προς χορήγηση αδειών τότε θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση στην οποία θα συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος με (1) συμμετοχή. Εάν ο αριθμός των προς χορήγηση νέων αδειών επαρκεί προκειμένου να χορηγηθεί τουλάχιστον μία άδεια σε όλους, όσους νομίμως έχουν υποβάλλει αίτηση, αλλά δεν επαρκεί προκειμένου να χορηγηθούν άδειες σε όσους νομίμως αιτήθηκαν παραπάνω από μία άδεια, τότε θα χορηγηθεί σε όλους από μία άδεια και για τις εναπομείνασες θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ όσων αιτήθηκαν περισσότερες της μίας άδειας. Στην 10

11 κλήρωση αυτή θα συμμετέχει καθένας από όσους ζήτησαν παραπάνω από μια άδεια με τόσες συμμετοχές όσες οι άδειες που ζήτησε μειωμένες κατά μία. Οι παραπάνω κληρώσεις θα διενεργηθούν για όλες τις έδρες από τη Δ/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων μέχρι την 20 η Ιουνίου Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποστολή στον Περιφερειάρχη των καταλόγων των κληρωθέντων για τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου εντός 10 ημερών θα εκδοθεί απόφαση του Περιφερειάρχη για κάθε δικαιούχο με την οποία θα εγκρίνεται στο όνομα αυτού η παραχώρηση να θέσει σε κυκλοφορία ΕΔΧ αυτοκίνητο. Την ίδια χρονική περίοδο θα επιστραφούν στο σύνολο των ενδιαφερόμενων οι κατατεθείσες από αυτούς εγγυητικές επιστολές. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη - Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα 2. Γραφείο Γενικού Δ/ντή Μεταφορών Επικοινωνιών Π.Α.Μ-Θ. 3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Εβρου 4. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Εβρου 5. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ορεστιάδας 6. Γραφείο Τύπου Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (με την παράκληση να εκδοθεί δελτίο τύπου στα ΜΜΕ, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρ. 106 του Ν.4070/12) 7. Γραφείο τύπου Περιφερειακής Ενότητας Εβρου (με την παράκληση να εκδοθεί δελτίο τύπου στα ΜΜΕ, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρ. 106 του Ν.4070/12) Β. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 3. Γενική Δ/νση Μεταφορών α) Γραφείο Γενικού Δ/ντή β) Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών 4. Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης α) Γραφείο Γενικής Δ/ντριας β) Δ/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής (με την παράκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθ. 106 του Ν.4070/12) Γ. Δήμοι Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (με την παράκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου και να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθ. 106 του Ν.4070/2012 και στα καταστήματα των ΚΕΠ) Ε. 1. Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Αλεξ/πολης «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» 2. Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Τυχερού-Σουφλίου-Φερών 3 Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Ορεστιάδας 4 Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Διδ/χου 5 Ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ από τις τοπικές Κοινότητες της ΔΕ Βύσσας 6 Ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ από τις τοπικές Κοινότητες των ΔΕ Ορεστιάδας Διδυμοτείχου - Σουφλίου 11

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΔΕΣΣΑ: 03/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΔΕΣΣΑ: 03/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΔΕΣΣΑ: 03/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ Αρ Πρωτ:60845/2781 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠ/ΝΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΛΕΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΛΕΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤ/ΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤ/ΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΩΝ Π. Ε. ΑΡΤΑΣ Άρτα 29 Ιανουαρίου 2015 Ταχ. /νση : Περιφερειακή Οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης:149

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες. Σχέδιο νόµου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011.

Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011. Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011. Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Υπεύθυνος για την Θερμοκοιτίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 40379 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αθήνα, Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση: Μυλλέρου 73-77 Αρ.Πρωτ.: Ταχ. Κώδικας: 104 36 Αθήνα

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αθήνα, Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση: Μυλλέρου 73-77 Αρ.Πρωτ.: Ταχ. Κώδικας: 104 36 Αθήνα Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αθήνα, Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση: Μυλλέρου 73-77 Αρ.Πρωτ.: Ταχ. Κώδικας: 104 36 Αθήνα Κεντρικά Γραφεία Αθηνών Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210-5214600,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη:

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Παροχή Υπηρεσιών: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τοµέα, Βόρειου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα