Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στα τοπικά δίκτυα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στα τοπικά δίκτυα"

Transcript

1 Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στα τοπικά δίκτυα Παρ (σελ. 9 έως 32) i. 2,3,10,16,19,21,22,23, 25, 26,27,39,40,44,47,48,50,51,52,53 - (19/56) ii. 6,13,14,17-18,29,36,37,38,46,49,52,56 - (14/56) iii. 1,4,5,7,8,9,11,12,15,20,24,28,30,31,32,33,34,35,41,42,43,45,54 - (25/56) 7.1.Τι εκφράζει ο ρυθμός σφάλματος δυαδικού ψηφίου (BER); Να εξηγήσετε τι σημαίνει να είναι ο ρυθμός σφάλματος δυαδικού ψηφίου ίσος με 1,5 x 10-9.(σελ9 πλαίσιο)(2006j μονάδες 7) 7.2.Tι είναι τοπικό δίκτυο υπολογιστών (LΑΝ) και ποια τα χαρακτηριστικά του; (σελ9) 7.3.Συγκρίνετε μεταξύ τους τα τοπικά, μητροπολιτικά και δίκτυα ευρείας περιοχής.(σελ9-10 και 10 πλαίσιο) 7.4.Τι ρυθμούς μετάδοσης έχουν τα τοπικά δίκτυα 1 ης και τι ρυθμούς τα 2 ης και 3 ης γενιάς. (σελ 10) 7.5.Τι ρυθμούς μετάδοσης επιτρέπει το πολύ μικρό BER και τι το πολύ μεγάλο;(σελ10-11). 7.6.Ποια χαρακτηριστικά των ασύρματων δικτύων τα καθιστούν ενδιαφέροντα; (σελ10) 7.7.Πως μεταδίδονται οι πληροφορίες στα ασύρματα δίκτυα και πως συγκρίνονται οι ρυθμοί μετάδοσης και το BER σε σχέση με τα ενσύρματα; (σελ10-11) 7.8.Περιγράψτε από τι μπορεί να αποτελείται ένα απλό τοπικό δίκτυο σε περιβάλλον γραφείου;(σχήμα 7.3) 7.9.Περιγράψετε συνοπτικά τις σημαντικότερες χρήσεις των τοπικών δικτύων.(σελ12-13) 7.10.Τι εννοούμε με τον όρο διαμοιρασμός υλικού σε ένα τοπικό δίκτυο.(σελ.12) 7.11.Τι είναι ο διαμοιρασμός λογισμικού σε ένα τοπικό δίκτυο. [2004J, 8/100 μονάδες](σελ.12) 7.12.Τι είναι ο διαμοιρασμός πληροφοριών σε ένα τοπικό δίκτυο.(σελ.13). [2007J, 5/100 μονάδες] 7.13.Από τι προσδιορίζεται η αρχιτεκτονική ενός τοπικού δικτύου και σε σε ποια επίπεδα της αρχιτεκτονικής OSI αντιστοιχίζεται; (σελ14) 7.14.Σε τι διαφέρει ο τρόπος μετάδοσης της βασικής με την ευρείας ζώνης σε ένα τοπικό δίκτυο και τι ξέρετε για την διαμόρφωση του σήματος; (σελ15) 7.15.Ποια είναι τα 3 ποιο γνωστά ενσύρματα μέσα μετάδοσης; (σελ15) 7.16.Για ποιους λόγους θεωρείται σημαντική η δομημένη καλωδίωση; (σελ15) 7.17.Περιγράψτε συνοπτικά τα βασικά υποσυστήματα της δομημένης καλωδίωσης και πως συνδέονται μεταξύ τους; (σελ16 και σχήμα 7.5)[ Παρόμοια με Εισαγωγικές Εξετάσεις 2002J] 7.18.Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται το σύστημα της δομημένης καλωδίωσης ενός κτιρίου (5/100 βαθμοί). Σε ένα σύστημα δομημένης καλωδίωσης ενός κτιρίου να περιγράψετε το υποσύστημα κεντρικής διασύνδεσης (10/100 βαθμοί). [Εισαγωγικές Εξετάσεις 2002J Ποια είναι τα χαρακτηριστικά και οι περιορισμοί της οριζόντιας καλωδίωσης; (σελ17) 7.20.Σε ένα σύστημα δομημένης καλωδίωσης ενός κτιρίου να περιγράψετε το υποσύστημα διασύνδεσης κατακόρυφης οριζόντιας καλωδίωσης.(σελ17) [2007J 6/100 μονάδες] 7.21.Περιγράψτε το υποσύστημα απολήξεων οριζόντιας καλωδίωσης.(σελ17) 7.22.Περιγράψτε το υποσύστημα κατακόρυφης καλωδίωσης.(σελ17) 7.23.Ποια πλεονεκτήματα έχουν τα ασύρματα δίκτυα σε σχέση με τα ενσύρματα; (σελ18) 7.24.Σε ποιες συχνότητες εκπέμπουν τα ασύρματα δίκτυα και πως ονομάζονται αυτές; (σελ18) 7.25.Ποια τοπικά δίκτυα γνωρίζεται που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες και γιατί χρειάζονται περιορισμοί στην χρήση του φάσματος; (σελ18) 7.26.Ποια τοπικά δίκτυα γνωρίζεται που χρησιμοποιούν μικροκύματα και τι ενδιαφέρον παρουσιάζουν στην εφαρμογή τους; (σελ18) 1

2 7.27.Τι διαφορές στην συμπεριφορά παρουσιάζουν τα ραδιοκύματα από τα μικροκύματα; (σελ18) 7.28.Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την επιλογή της τοπολογίας σε ένα δίκτυο; (σελ19 πλαίσιο) 7.29.Αναφέρετε κάποιες βασικές τοπολογίες τοπικών δικτύων και παραλλαγές τους. (σελ19) 7.30.Πότε αποτελούν καλή επιλογή και πότε όχι τα δίκτυα διαύλου; (2005J μονάδες 3/100) (σελ20) 7.31.Περιγράψτε την τοπολογία διαύλου. Τι περιορισμοί τίθενται και γιατί; Τι ξέρετε για την επέκτασή τους και για το αν επηρεάζονται από τυχόν βλάβες σε κόμβους; (σελ20) 7.32.Να περιγράψετε την τοπολογία δέντρου στα τοπικά δίκτυα και να αναφέρετε τα πρόσθετα μειονεκτήματά της σε σχέση με την τοπολογία διαύλου (δεν απαιτείται σχήμα).(2006jμον.8)(σελ20-21) 7.33.Τι γνωρίζεται για τους αναμεταδότες και ποια η χρήση τους στην τοπολογία δακτυλίου; (σελ21 και πλαίσιο) 7.34.Τι γνωρίζεται για την τοπολογία δακτυλίου ως προς για την κατεύθυνση, την αποστολή και την λήψη των πληροφοριών, τον έλεγχο μετάδοσης και περιπτώσεις προβλημάτων σε έναν κόμβο; Τι είναι ο διπλός δακτύλιος; (σ.21-22) 7.35.Στα τοπικά δίκτυα, πότε αποτελεί καλή επιλογή η τοπολογία ακτυλίου; (σελ21-22) [2007J μονάδες 6/100] 7.36.Περιγράψτε την τοπολογία άστρου. Ποια τα χαρακτηριστικά της; (σελ.22) 7.37.Ποιες είναι οι 3 μορφές ελέγχου στην τοπολογία άστρου και ποιος ο ρόλος του κεντρικού κόμβου σε κάθε μία από αυτές; [Εισαγωγικές Εξετάσεις 2004J (12/100 Μονάδες)] (σελ23) 7.38.Πότε αποτελεί καλή επιλογή η τοπολογία άστρου (2005J μονάδες 3/100) και ποια τα χαρακτηριστικά του δικτύου της που εξαρτώνται από τον κεντρικό κόμβο; (σελ23) 7.39.Περιγράψτε τα ασύρματα δίκτυα με δομή κυψέλης. Πως χρησιμοποιούνται οι συχνότητες, ποιοι είναι οι ρυθμοί μετάδοσης και που συναντάμε τέτοια δίκτυα; (σελ23-24) 7.40.Περιγράψτε τα ασύρματα τοπικά δίκτυα που είναι συνδεδεμένα σε σταθερό δίκτυο; (σελ24-25) Τι περιπτώσεις έχουμε όσον αφορά ασύρματα δίκτυα με σύνδεση σημείου προς σημείο;αναφέρετε παράδειγμα;(σ25) 7.42.Τι είναι Πρωτόκολλο Επικοινωνίας. [Εισαγωγικές Εξετάσεις 2005J (3/100 Μονάδες)] (σελ.27) 7.43.Για ποιες λειτουργίες είναι υπεύθυνο το υποεπίπεδο ελέγχου λογικής γραμμής (LLC) και για ποιες το υποεπίπεδο ελέγχου πρόσβασης στο μέσο (MAC) στα τοπικά δίκτυα;(σελ.27)(2006j μονάδες 6) 7.44.Τι διαφορές έχει ο κεντρικός με τον κατανεμημένο έλεγχο; (σελ.27-28) 7.45.Τι είναι οι συγχρονισμένες και τι οι ασυγχρόνιστες τεχνικές ελέγχου πρόσβασης στο μέσο, όσον αφορά την εκχώρηση χωρητικότητας στα τοπικά δίκτυα;(σελ.28) [2007J μονάδες6/100] 7.46.Τι ξέρετε για τα κανάλια πολλαπλής πρόσβασης; (σελ.28) 7.47.Πότε είναι αποτελεσματικές και πότε παρουσιάζουν προβλήματα οι τεχνικές FDM και TDM; (σελ.28) 7.48.Αναφέρετε συνοπτικά τις παραδοχές στις οποίες βασίζονται οι τεχνικές δυναμικής δέσμευσης χωρητικότητας. (σ28-29) 7.49.Τι είναι σύγκρουση και τι σύλληψη κατά τη μετάδοση δεδομένων σε ένα τοπικό δίκτυο.[εισαγωγικές Εξετάσεις 2002J (10/100 Μονάδες)]. (σελ.29) 7.50.Ποιες είναι οι 2 περιπτώσεις όσον αφορά τον χρόνο έναρξης μετάδοσης πακέτου; (σελ.29) 7.51.Ποιες είναι οι περιπτώσεις ανίχνευσης φέροντος σήματος (απασχόλησης καναλιού);(σελ.30) 7.52.Αναφέρετε τα 3 πιο διαδεδομένα πρότυπα πρόσβασης στο μέσο (802.x) του υποεπιπέδου MAC.(σελ.31) 7.53.Τι συμβολίζουμε με xx, yy, Base και Broad στα πρότυπα xxbase-yy και xxbroad-yy. Περιγράψτε τα 100Broad5 και 100BaseFx ; (σελ.31) 7.54.Τι διαφέρει η μετάδοση βασικής από την μετάδοση ευρείας ζώνης; (σελ.31) 7.55.Τι γνωρίζεται για το πρότυπο (Ethernet) ; (σελ.32) 7.56.Αναφέρετε δυνατές παραλλαγές της τυποποίησης και περιγράψτε συνοπτικά την κάθε μία. (σελ.32) 2

3 Κεφάλαιο 8 Πρότυπα τοπικών δικτύων Παρ (σελ. 39 έως 58) i. 7,10,12,13,16,19, 23,24,26, 27,30,31,35,36,37,38, - (15/39) ii. 1, 3,8,11,18,20,22,25,,29,33- (10/39) iii. 2,4,5,6,9,14,15,17,21,28,32,34,38 (13/39) 8.1.Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των τοπικών δικτύων 1 ης γενιάς. (σελ.39,40) 8.2.Περιγράψτε σε γενικές γραμμές την μέθοδο πολλαπλής πρόσβασης που χρησιμοποιούσαν τα δίκτυα 1 ης γενιάς. (Σελ39) 8.3.Από ποια πρότυπα αντιπροσωπεύεται η 1 η γενιά τοπικών δικτύων; (σελ.40) 8.4.Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η ισομοιρία στα δίκτυα πως επηρεάζεται από αυτούς; (σελ 40) 8.5.Ποιο είναι το πιο συνηθισμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας και σε ποια ομάδα πρωτοκόλλων ανήκει; (σελ.40) 8.6.Τι είναι: κανάλι ανοιχτής ακρόασης, κανάλι πολλαπλής πρόσβασης, μέθοδος πολλαπλής πρόσβασης, ανταγωνιστική μέθοδος, ισομοιρία, ισοχρονισμός. (Ο ισοχρονισμός ήταν ερώτηση στις Εισαγωγικές Εξετάσεις 2004J μονάδες 5/100. Η ισομοιρία στις 2005j μονάδες 3/100] (σελ39,40,41 μπλε κουτάκι) 8.7.Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των τοπικών δικτύων 2 ης γενιάς, που χρησιμοποιήθηκαν, τι τύπους πληροφορίας υποστηρίζουν και γιατί; (σελ.41) 8.8.Από ποια πρότυπα αντιπροσωπεύεται η 2 η γενιά τοπικών δικτύων; (σελ.41) 8.9.Ποιες είναι οι γενιές των τοπικών δικτύων και από ποια πρότυπα αντιπροσωπεύονται; (σελ.40,41,42) 8.10.Από ποια πρότυπα αντιπροσωπεύεται η 3 η γενιά τοπικών δικτύων; (σελ.42) 8.11.Τι γνωρίζεται για τα τοπικά δίκτυα νέας γενιάς, την εξομοίωση και τις δυνατότητές τους; (σελ.42) 8.12.Τι γνωρίζεται για τον χρόνο πλήρους περιφοράς πακέτου και τι συμβαίνει στα δορυφορικά δίκτυα; (σελ.43 μπλε πλαίσιο) 8.13.Που εφαρμόζεται το πρωτόκολλο ALOHA και ποιες είναι οι 2 μορφές του; (σελ.43) 8.14.Να περιγράψετε τη λειτουργία του ασυγχρόνιστου ALOHA στα τοπικά δίκτυα. (σελ.43)[2007j μονάδες 9/100] 8.15.Ποιες παραδοχές πρέπει να γίνουν για να μετρηθεί η απόδοση του ασυγχρόνιστου ALOHA (2005J 10/100 μονάδες) και πόσος είναι ο μέγιστος δυνατός ρυθμός διέλευσης; (σελ.44) 8.16.Τι είναι ρυθμός διέλευσης και τι φόρτος ανάμεσα σε δύο σταθμούς ενός δικτύου; (σελ.45 μπλε πλαίσιο) 8.17.Να περιγράψετε την λειτουργία του συγχρονισμένου ALOHA(δεν απαιτείται σχήμα). [Εισαγωγικές Εξετάσεις 2004J, μονάδες 8/100]. (σελ.44-45) 8.18.Σε τι διαφέρει το πρότυπο CSMA από το πρότυπο ΑLΟΗΑ; (σελ.46) 8.19.Να περιγράψετε τον τρόπο λειτουργίας του 1-επιμένων CSMA και του μη επιμένων CSMA. Δεν χρειάζεται να κατασκευάσετε σχήμα. (13/100 μονάδες).[εισαγωγικές Εξετάσεις 2002].(σελ.46-47) 8.20.Τι ρόλο παίζει η καθυστέρηση της μετάδοσης στην απόδοση του πρωτοκόλλου 1-επιμένων CSMA; (σελ.47) 3

4 8.21. Να περιγράψετε τον τρόπο λειτουργίας του p-επιμένων CSMA. Σχολιάστε το σχήμα 8.4. (σελ.47) 8.22.Πως βελτίωσε την απόδοση του δικτύου το πρωτόκολλο CSMA/CD σε σχέση με το CSMA; (σελ.49) 8.23.Να περιγράψετε τις καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρίσκεται το συγχρονισμένο κανάλι κατά το πρότυπο CSMA/CD. Δεν χρειάζεται να κατασκευάσετε σχήμα. (13/100 μονάδες).[εισαγωγικές Εξετάσεις Η κατάσταση ανταγωνισμού στις 2005J 10/100 μονάδες]. (σελ.49) 8.24.Πώς υπολογίζεται ο χρόνος που απαιτείται για την αναγνώριση μιας σύγκρουσης στο πρότυπο CSMA/CD; (σελ.50) 8.25.Πώς γίνεται η αναγνώριση των συγκρούσεων στο πρότυπο CSMA/CD; (σελ.50-51) 8.26.Περιγράψτε τη λειτουργία του δυαδικού αλγορίθμου εκθετικής αποχής στο CSMA/CD; (σελ.51-52) 8.27.Αναφέρετε τις αδυναμίες του δυαδικού αλγορίθμου εκθετικής αποχής.(σελ.52) 8.28.Περιγράψτε το πρωτόκολλο που αντιπροσωπεύει το πρότυπο ΙΕΕΕ Πείτε πως σχετίζεται το CSMA/CD με το Ethernet; (σελ.52-53) 8.29.Ποια σημαντικά προβλήματα που δεν είχαν αντιμετωπιστεί από το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3, συνετέλεσαν στην δημιουργία του προτύπου ΙΕΕΕ 802.4; (σελ.54) 8.30.Να περιγράψετε τον τρόπο μετάδοσης δεδομένων στο πρότυπο ΙΕΕΕ (δίκτυο διαύλου με κουπόνι διέλευσης) (15/100 βαθμοί). [Εισαγωγικές Εξετάσεις 2003]. (σελ.54-55) 8.31.Περιγράψτε το φυσικό επίπεδο δικτύων που χρησιμοποιούν πρότυπο ΙΕΕΕ [Παρόμοια με Εισαγωγικές Εξετάσεις 2003].(σελ.55) 8.32.Πώς διαχειρίζεται το δίκτυο διαύλου με κουπόνι διέλευσης (πρότυπο IEEE 802.4) την προτεραιότητα των πακέτων που διαθέτει για αποστολή ο κάθε κόμβος;[2006j -μονάδες 8] (σελ.55) 8.33.Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου του κουπονιού διέλευσης. Ποιο πρότυπο έτυχε ευρείας αποδοχής, ποιο όχι και γιατί; (σελ.55) 8.34.Σε τι διαφέρει το πρότυπο ΙΕΕΕ από τα πρότυπα ΙΕΕΕ 802.3, CSMA/CD,Ethernet και ποια μέσα μετάδοσης χρησιμοποιεί; (σελ.56) 8.35.Από τι αποτελείται ένα κουπόνι διέλευσης; (σελ.55 μπλε πλαίσιο) 8.36.Να περιγράψετε τον τρόπο μετάδοσης δεδομένων στο πρότυπο ΙΕΕΕ (δίκτυο δακτυλίου με κουπόνι διέλευσης). (σελ.56) 8.37.Ποιες είναι οι καταστάσεις των διεπαφών του δακτυλίου στο πρότυπο ΙΕΕΕ 802.5; Περιγράψτε αναλυτικά τον τρόπο μετάδοσης και την εναλλαγή μεταξύ των παραπάνω καταστάσεων. (σελ.57) 8.38.Πώς αντιμετωπίστηκε από το πρότυπο IEEE (δακτύλιος με κουπόνι διέλευσης) το πρόβλημα της κατάρρευσης του δικτύου από ενδεχόμενη βλάβη του καλωδιακού μέσου; (δεν απαιτείται σχήμα).(σελ.58)(2006j μονάδες 7) 4

5 Κεφάλαιο 9 Λογισμικό - Υλικό τοπικών δικτύων Παρ (σελ. 71 έως 95) i. 5, 6, 9, 13, 15, 18, 19, 26, 28, 29, 31, 40, 41 - (13/43) ii. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 16, 23, 25, 27, 30, 33, 35, 37, 38, 43 - (16/43) iii. 7, 8, 10, 14, 17, 20, 21, 22, 24, 32, 34, 36, 39, 42 - (14/43) 9.1. Να περιγράψετε το δικτυακό σύστημα τερματικών. Πότε ελαττώνεται η απόδοσή του και ποιες είναι οι κλασικές τοπολογίες του συστήματος αυτού. (σελ.71 και μπλε) 9.2. Να αναφέρετε παραδείγματα εφαρμογές των δικτυακών συστημάτων τερματικών. (σελ.71-72) 9.3. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματά και τα μειονεκτήματα των δικτυακών συστημάτων τερματικών. (σελ.72)[παρόμοια με Εισαγωγικές Εξετάσεις 2003J] 9.4. Να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά του δικτυακού συστήματος τερματικών συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του (δεν απαιτείται σχήμα) (12/100 βαθμοί). [Εισαγωγικές Εξετάσεις 2003J] (σελ ίδια με 9.1. και 9.3) 9.5. Να περιγράψετε το δικτυακό σύστημα ομότιμων σταθμών εξυπηρέτησης και να αναφέρετε τα πλεονεκτήματά του (15/100 βαθμοί). [Εισαγωγικές Εξετάσεις 2002J] (σελ.72-73) 9.6. Να περιγράψετε το δικτυακό σύστημα σταθμών εξυπηρέτησης με εξειδικευμένες λειτουργίες (σελ.73) 9.7. Πως εφαρμόζεται το μοντέλο πελάτης σταθμός εξυπηρέτησης στα δικτυακά συστήματα σταθμών εξυπηρέτησης με εξειδικευμένες λειτουργίες. (σελ.73-74) 9.8. Γιατί λέμε ότι τα λειτουργικά συστήματα δικτύου επεκτείνουν τις δυνατότητες των λειτουργικών συστημάτων των υπολογιστών. (σελ. 74 κάτω μπλε κουτάκι και σχήμα 9.2) 9.9. Τι είναι αντικατοπτρισμός (mirroring); Με ποιους τρόπους χρησιμοποιείται στα δικτυακά συστήματα σταθμών εξυπηρέτησης με εξειδικευμένες λειτουργίες; Τι σημασία έχει ο συγχρονισμός στον αντικατοπτρισμό.(σελ και μπλε κουτάκι σελ.75) Ποια είναι τα τέσσερα (4) βασικά χαρακτηριστικά των λειτουργικών συστημάτων των τοπικών δικτύων;(σελ.75) (2006J μονάδες 10) Με ποια χαρακτηριστικά αντιμετωπίζουν τα λειτουργικά συστήματα τοπικών δικτύων τα λάθη που συμβαίνουν. Αναλύστε τα. (σελ.75-76) Τι θα πρέπει να υποστηρίζει ένα ΛΣ τοπικού δικτύου όσον αφορά τις τυποποιήσεις επικοινωνίας και τις διασυνδέσεις με άλλα τοπικά δίκτυα (σελ.76) Να δώσετε τον ορισμό των πρωτοκόλλων επικοινωνίας ενός τοπικού δικτύου και να περιγράψετε τη σημασία που έχουν στην επικοινωνία τα πρωτόκολλα υψηλού και χαμηλού επιπέδου. Δώστε επίσης κάποια παραδείγματα γνωστών τέτοιων πρωτοκόλλων. (σελ.76) Τι είναι τα δικτυακά συστήματα επιχειρήσεων. Δώστε παράδειγμα. (σελ.76-77) Τι αφορά η ασφάλεια του δικτύου (network security); Περιγράψτε τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε τοπικά και ευρείας περιοχής δίκτυα, ιδιόκτητα ή δημόσια; (σελ.77) Τι ανάγκης παρουσιάζονται στους χρήστες μιας εταιρείας όσον αφορά την ηλεκτρονική μορφή πληροφορίας που υπάρχει στην εταιρεία. Τι συμβαίνει με την ασφάλεια πρόσβασης και γιατί είναι αναγκαίοι κοινά αποδεκτοί κανόνες επικοινωνίας; (σελ.78) Τι είναι οι μετωπικοί επεξεργαστές και ποιες διεργασίες αναλαμβάνουν; (σελ.79) [2007J μον6] Περιγράψτε τα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός των καρτών δικτύου, για τα ενσύρματα και τα ασύρματα δίκτυα, καθώς και τι ξέρετε για την διεύθυνση αναγνώρισης (σελ.79) 5

6 9.19. Ποιες λειτουργίες επιτελούν οι κάρτες δικτύου και τι καθορίζουν τα ηλεκτρικά και μηχανικά χαρακτηριστικά τους. (σελ.79) α) Τι είναι ο διανομέας και ποια η κύρια εργασία του; (7/100 βαθμοί) β) Να αναφέρετε ονομαστικά τις κατηγορίες διανομέων. (3/100 βαθμοί) Εξετάσεις 2002J. (σελ.80) Περιγράψτε τις διαφορές μεταξύ παθητικών και ενεργητικών διανομέων. (σελ.80-81) Ποια είναι τα οφέλη που μας παρέχει η χρήση των διανομέων; (σελ.81) [2007J μονάδες 8] Τι είναι ο επαναλήπτης; Πως συμβολίζεται; Που χρησιμοποιείται; (σελ ) Να αναφέρετε ονομαστικά τους τύπους των επαναληπτών. (σελ.83) (2006J μονάδες 4) Ποιες είναι οι διαφορές και οι ομοιότητες του επαναλήπτη με τον διανομέα. Ποια είναι τα μειονεκτήματα που συμβάλουν στον περιορισμό της χρήσεως των επαναληπτών. (κρίσεως-σελ 81 ενεργητικός διανομέας και σελ.83 μπλε κουτάκι) Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της γέφυρας σε σχέση με τον επαναλήπτη; (σελ.85 και μπλε κουτάκι) Ποια είναι η συμβολή των γεφυρών στο επίπεδο γραμμής δεδομένων; (σελ85-86) Να περιγράψετε την προώθηση ως λειτουργία των γεφυρών (με σχήμα).(σελ. 86 και σχήμα) Να περιγράψετε το φιλτράρισμα ως λειτουργία των γεφυρών (χωρίς σχήμα) (σελ. 87) Να περιγράψετε την διαφάνεια (μάθηση) ως λειτουργία των γεφυρών (δεν απαιτείται σχήμα) (7/100 βαθμοί). [Εισαγωγικές Εξετάσεις 2003J.) (σελ.88) Να αναφέρετε ονομαστικά τους τύπους των γεφυρών που γνωρίζετε (σελ ) Να περιγράψετε την χρήση της μεικτής ή μεταφραστικής γέφυρας. (σελ.89) Να περιγράψετε την χρήση της διαφανούς γέφυρας ή γέφυρας μάθησης (learning bridge). (σελ.89) Να περιγράψετε την χρήση της γέφυρας μεταγωγής (switching bridge). (σελ.89) Να περιγράψετε την χρήση της γέφυρας δρομολόγησης από την πηγή (SBR: Source Routing Bridge). (σελ.89) Να δώσετε τον ορισμό της δρομολόγησης.ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ δρομολογητή και γέφυρας; (σελ.91) [2007J μονάδες 7] Με ποιον τρόπο παίρνουν τις αποφάσεις τους οι δρομολογητές. (σελ.91-92) Να περιγράψετε τις 3 βασικές λειτουργίες των δρομολογητών. (9/100 μονάδες) [Εισαγωγικές Εξετάσεις 2004J.) (σελ.92) Να περιγραφούν τα πλεονεκτήματα των δρομολογητών σε σχέση με τις γέφυρες. (σελ.92) Να αναφέρετε τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπ όψη κατά την σχεδίαση ενός δικτύου. (σελ. 93) Ποια είναι τα θέματα που πρέπει να λαμβάνονται υπ όψη και αφορούν την κατάλληλη αρχιτεκτονική και την τεχνολογία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του δικτύου; (σελ.94) Ποιοι λόγοι και ποιες προϋποθέσεις επιβάλλουν η συνηγορούν στην χρήση μιας συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής και τεχνολογίας κατά την σχεδίαση ενός τοπικού δικτύου. (σελ.94) Να αναφέρετε μερικές από τις υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν τα αρθρωτά λειτουργικά συστήματα σε έναν η περισσότερους σταθμούς εξυπηρέτησης. (σελ.94-95) 6

7 Κεφάλαιο 11 Εισαγωγή στα τοπικά δίκτυα υψηλών επιδόσεων Παρ 3.1 έως και σελ i. 9, 10, 12, 13 (4 / 14) ii. 5, 11, 15, 16, 17 (5 / 14) iii. 4, 6, 7, 8, 14 (5 / 14) 11.1 Τι είναι τα τοπικά δίκτυα υψηλών επιδόσεων. Ποιες εξελίξεις και ποιες απαιτήσεις οδήγησαν σε αυτά (σελ.129); 11.2 Λαμβάνοντας υπ' όψη τον πίνακα 11.2 (σελ.130) επεξηγήστε πότε και για ποιους λόγους είναι αναγκαία η ύπαρξη τοπικών δικτύων υψηλών επιδόσεων. (σελ ) 11.3 Ποιο φυσικό μέσο μετάδοσης συνέβαλε αποφασιστικά στην αύξηση του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων και εντέλει στην υλοποίηση δικτύων υψηλής μετάδοσης; (σελ ) 11.4 Ποιες λειτουργίες των επιχειρήσεων οδήγησαν σε νέα μοντέλα διαχείρισης των πληροφοριών (σελ.140) 11.5 Τι είναι ενδοδίκτυο (intranet) και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του [(10/100 μονάδες). Εισαγωγικές Εξετάσεις 2003J.] (σελ ) 11.6 Ποια μειονεκτήματα προηγούμενης τεχνολογίας καλύπτουν τα ενδοδίκτυα και με τα τεχνική καλύπτονται αυτά; (σελ.142) 11.7 Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα των Ενδοδικτύων. [8/100 μονάδες 2005J.] (σελ.142) 11.8 Με ποιους τρόπους μπορεί να επιτευχθεί η διασύνδεση όλων των τοπικών δικτύων ενός οργανισμού σε ένα ενδοδίκτυο; (σελ.142) [4/100 μονάδες 2007J.] 11.9 Τι γνωρίζεται για τους σταθμούς εξυπηρέτησης και σε ποια λειτουργικά συστήματα βασίζονται; (σελ ) Τι γνωρίζετε για τη χρήση των βάσεων δεδομένων σε ένα περιβάλλον ενδοδικτύου;(σελ.143) Με ποιόν τρόπο επιτυγχάνεται η ασφάλεια της επικοινωνίας των δεδομένων σε ένα περιβάλλον ενδοδικτύου; Δε χρειάζεται να αναφερθείτε σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα. (6/100 βαθμοί). [Εισαγωγικές Εξετάσεις 2003J.] (σελ ) Να αναφέρεται και να επεξηγήσετε δυο πρωτόκολλα που χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση με την χρήση κλειδιού. (σελ.143) Τι είναι οι ψηφιακές υπογραφές; (σελ.143, 144 μπλε πλαίσια) Να ορίσετε τη διαλειτουργικότητα στα ενδοδίκτυα και να αναφέρετε ονομαστικά τα τρία (3) επίπεδά της. (8/100 μονάδες). [Εισαγωγικές Εξετάσεις 2004J.](σελ.144) Τι διαλειτουργικότητα υποστηρίζουν τα ενδοδίκτυα στο επίπεδο δικτυου; (σελ.144) Τι διαλειτουργικότητα υποστηρίζουν τα ενδοδίκτυα στο επίπεδο δεδομένων; (σελ.144) Τι διαλειτουργικότητα υποστηρίζουν τα ενδοδίκτυα σε επίπεδο εφαρμογών; (σελ.144) 7

8 Κεφάλαιο 12 Πρότυπα Παρ 1.1 έως και 1.2 σελ Παρ 1.5 σελ 155. Παρ 2.1 έως και 2.6 σελ i. 3, 6, 9, 15, 16, 17, 18 ( 7 / 21) ii. 1, 4, 5, 12, 14, 19,( 8/ 21) iii. 2, 7, 8, 10, 11, 13 ( 6 / 21) 12.1 Ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους αναπτύχθηκε το δίκτυο οπτικής διασύνδεσης κατανεμημένων δεδομένων (FDDI); (σελ.149) 12.2 Να δώσετε τα παρακάτω χαρακτηριστικά του FDDI: Φυσικό μέσο μετάδοσης. Τοπολογία. Μέθοδος ελέγχου πρόσβασης στο μέσο. Μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κόμβων. Μέγιστη συνολική απόσταση.[2005j] 12.3 Τι είναι οι συλλέκτες στο FDDI και πως λειτουργούν; (σελ.150) 12.4 Ποιες είναι οι πιθανές βλάβες στο καλωδιακό μέσο του προτύπου FDDI και ποιος ο τρόπος αντιμετώπισής τους; (6/100 βαθμοί). [Εισαγωγικές Εξετάσεις 2003J.](σελ.150) 12.5 Να περιγραφεί η καλωδίωση του FDDI. (σελ.150)(όμοια με την 12.4) 12.6 Πόσες κατηγορίες κόμβων υπάρχουν στο FDDI; Να περιγραφούν όσον αφορά τα χαρακτηριστικά τους. (σελ.150) 12.7 Τι επιπλέον παρέχει το FDDI-II σε σχέση με το FDDI-I; (σελ 155) (2006J μονάδες 5) 12.8 Ποιες είναι οι δύο προσεγγίσεις που παρουσιάστηκαν στην επιτροπή τυποποίησης του ΙΕΕΕ για την μετάδοση πλαισίων Ethernet στα 100 Mbps; (σελ. 158) 12.9 Να συγκρίνετε τις προδιαγραφές για τα πρότυπα 10 Mbps, με το πρότυπο 100 Mbps. (σελ.158) Ποια τα οφέλη από την αυτόματη διαχείριση ρυθμού μετάδοσης στο Ethernet;(σελ.158) Να περιγράψετε τους τύπους του φυσικού μέσου στο πρότυπο 100 Mbps Ethernet.. [2003J και 2007J μονάδες 9/100](σελ.159) Να ορίσετε και να περιγράψετε τη λειτουργία της αυτόματης διαπραγμάτευσης.(10/100 βαθμοί). [Εισαγωγικές Εξετάσεις 2003J.] (σελ χωρίς τον πίνακα) Να κατασκευάσετε τον πίνακα επίλυσης προτεραιοτήτων κατά την αυτόματη διαπραγμάτευση. (σελ.160 πίνακας) Να περιγράψετε την λειτουργία του Full Duplex Ethernet. (5/100 μονάδες) [Εισαγωγικές Εξετάσεις 2004J.] (σελ.160) Περιγράψτε συνοπτικά τα τμήματα που χρησιμοποιούνται για την τυποποίηση μιας σύνδεσης σε ένα σύστημα φυσικού μέσου 100 Mbps; (σελ160,161,162) Περιγράψτε την ανεξάρτητη από το φυσικό μέσο διεπαφή στο 100 Mbps Ethernet και τις συνδέσεις που μπορούν να γίνουν πάνω σε αυτή; σελ(161) Σε τι επίπεδο επικοινωνίας δουλεύουν οι επαναλήπτες στο 100Mbps Ethernet (σ.162) Τι δυνατότητες δίνει η διεπαφή Ethernet στον επαναλήπτη διανομέα, στο δίκτυο και τον διαχειριστή δικτύου; (σελ.162) Να περιγράψετε την λειτουργία των επαναληπτών Class I και Class II του προτύπου 100 Mbps Ethernet. (14/100 μονάδες) [Εισαγωγικές Εξετάσεις 2004J.] (σελ ) 8

9 Κεφάλαιο 14 Εισαγωγή στα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Παρ 1.1 έως και 1.3, σελ Παρ 2.1 έως και 2.3, σελ Παρ 3.1 έως και 3.7, σελ i. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 27 (11/29) ii. 1, 5, 14, 15, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29 (11/ 29) iii. 2, 3, 4, 18, 20, 21, 22 (7 / 29) 14.1 Να δώσετε τον ορισμό των ΔΕΠ. (σελ.209) 14.2 Να περιγράψετε τις σημαντικές διαφορές των δικτύων ευρείας περιοχής (ΔΕΠ) από τα τοπικά δίκτυα (ΤΔ). (15/100 βαθμοί). [Εισαγωγικές Εξετάσεις 2003J.] (σελ.209) 14.3 Περιγράψτε τις τρεις κατηγορίες ταξινόμησης των ΔΕΠ ανάλογα με την τεχνική μεταγωγής (σελ.210)(ονομαστικά μόνο ήταν θέμα στις Εισαγωγικές Εξετάσεις 2004J 6/100 μονάδες) Ποια είναι η χρήση των ΔΕΠ. Να περιγράψετε δυο ενδεικτικές εφαρμογές των ΔΕΠ.(σελ.210) Δώστε αναφορικά μόνο, χωρίς αναλυτική περιγραφή τα φυσικά μέσα μετάδοσης που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα (σελ αναφορικά) 14.6 Να περιγράψετε τα κανάλια επικοινωνίας Ε/Τ, ως φυσικό μέσο σύνδεσης των ΔΕΠ.(σελ.212) 14.7 Να περιγράψετε το συγχρονισμένο οπτικό δίκτυο (SONET), ως φυσικό μέσο σύνδεσης των ΔΕΠ. (σελ.212) 14.8 Να περιγράψετε τις δορυφορικές συνδέσεις, ως φυσικό μέσο σύνδεσης των ΔΕΠ.(σελ.212) 14.9 Σε ποιες περιπτώσεις επιλέγουμε δορυφορικές συνδέσεις στη θέση επίγειων μισθωμένων γραμμών για την υλοποίηση δικτύων ευρείας περιοχής (ΔΕΠ) και γιατί; (σ.212 παρόμοια με 14.8) Ποιες περιπτώσεις συνδέσεων ISDN έχουν επιλεχθεί από όλους τους πιθανούς συνδυασμούς που θα μπορούσαν να προκύψουν και έχουν τυποποιηθεί από την CCITT.(σελ.213) Να περιγράψτε τους τύπους καναλιών που έχουν τυποποιηθεί για τις συνδέσεις ISDN.(σελ.213) Να περιγράψετε τα κανάλια βασικού ρυθμού πρόσβασης ISDN. Που χρησιμοποιούνται συνήθως (σελ ) Να περιγράψετε τα κανάλια πρωτεύοντος ρυθμού πρόσβασης ISDN. Που χρησιμοποιούνται συνήθως; (σελ.214) Δώστε αναφορικά μόνο, χωρίς αναλυτική περιγραφή τις σημαντικότερες τοπολογίες που χρησιμοποιούνται στα ΔΕΠ. (σελ αναφορικά) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της τοπολογίας ομότιμου δικτύου στα δίκτυα ευρείας περιοχής ( ΕΠ) και ποιοι οι βασικοί περιορισμοί της;(δεν απαιτείται σχήμα).(σελ )(2006j μονάδες10) Να περιγράψετε την τοπολογία δακτυλίου στα ΔΕΠ. Να δώσετε ένα ενδεικτικό σχήμα της τοπολογίας αυτής. (σελ ) Να περιγράψετε την τοπολογία άστρου στα ΔΕΠ. Να δώσετε ένα ενδεικτικό σχήμα της τοπολογίας αυτής. (σελ ) Να περιγράψετε την πλήρως συνεκτική τοπολογία στα ίκτυα Ευρείας Περιοχής ( ΕΠ) (δεν απαιτείται σχήμα). (σελ.217) [2007J μονάδες 14/100] 9

10 14.19 Να περιγράψετε την μερικώς συνεκτική τοπολογία στα ΔΕΠ. Να δώσετε ένα ενδεικτικό σχήμα της τοπολογίας αυτής. (10/100 βαθμοί). [Εισαγωγικές Εξετάσεις 2003J.(σελ.218) Ποιες τεχνικές μεταγωγής χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία ανάμεσα σε δύο κόμβους ΔΕΠ. (σελ.220) Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα της μεταγωγής πακέτου σε σχέση με τη μεταγωγή κυκλώματος στα δίκτυα ευρείας περιοχής ( ΕΠ)(σελ )(2006J Μονάδες 10) Να συγκρίνετε τις τεχνικές μεταγωγής (κυκλώματος, πακέτου με χρήση αυτοδύναμου πακέτου, πακέτου με χρήση νοητού κυκλώματος) ως προς 5 χαρακτηριστικά τους. (σελ ) Δώστε αναφορικά, χωρίς αναλυτική περιγραφή, τα πρότυπα (τυποποιήσεις) που συναντάμε συνήθως στα δίκτυα ευρείας περιοχής (ΔΕΠ). (σελ αναφορικά) Να περιγράψετε το πρότυπο Χ.25. (σελ.224) Να περιγράψετε το πρότυπο μεταγωγής πλαισίου. (σελ.224) Να περιγράψετε το πρότυπο σειριακής επαφής υψηλού ρυθμού μετάδοσης HSSI. (σελ.224) Να περιγράψετε το πρότυπο ψηφιακών δικτύων ολοκληρωμένων υπηρεσιών (ISDN) και να δώσετε ένα ενδεικτικό σχήμα του προτύπου αυτού. (σελ.225) Να περιγράψετε το πρότυπο PPP και να δώσετε ένα ενδεικτικό σχήμα του προτύπου αυτού. (σελ.226) Να περιγράψετε το πρότυπο μεταγωγής για υπηρεσίες δεδομένων εκατομμυρίων δυαδικών ψηφίων (SMDS : Switched Multimegabit Data Services) (σελ.226) 10

11 Κεφάλαιο 15 - Πρότυπα Παρ 1.1 έως και 1.3, σελ Παρ 2.1 έως και 2.5, σελ Παρ 3.1 έως και 3.3 (εκτός πίνακα 15.2), σελ i. 10, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29 (13/29) ii. 7, 3, 11, 15, 18, 24, 28, 30 (8/29) iii. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 13, 17 (8/29) 15.1 Ποια ήταν η συμβολή των προτύπων στην ανάπτυξη των ΔΕΠ και ποιες απαιτήσεις οδήγησαν στην ανάπτυξη προτύπων; (σελ.231) 15.2 Τι είναι οι διατάξεις DTE, DCE και PAD του προτύπου Χ.25; [Εισαγωγικές Εξετάσεις 2005J 9/100 μονάδες] (σελ.231) 15.3 Ποιες είναι οι βασικές υπηρεσίες που παρέχει το πρότυπο Χ.25 (σελ ) 15.4 Τι είναι τα νοητά κυκλώματα στο Χ.25 και ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτά; (σελ ) 15.5 Να περιγράψετε τα δύο (2) είδη νοητών κυκλωμάτων του προτύπου Χ.25 και να δώσετε ένα παράδειγμα για το καθένα. [2005J 8/100 μονάδες] Τι ενέργειες απαιτούνται πριν από την έναρξη της μετάδοσης των πακέτων δεδομένων σε καθένα από τα είδη αυτά; (σελ.233) 15.6 Ποια η διαφορά μεταξύ των μόνιμων νοητών κυκλωμάτων και των επιλογικών νοητών κυκλωμάτων; (σελ.233 όμοια με το 2ο σκέλος της 15.5) 15.7 Να αναφέρετε τα τμήματα της δομής των πακέτων δεδομένων και των πλαισίων πληροφορίας στο πρότυπο Χ.25. (σελ.233) 15.8 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της αποστολής των δεδομένων σε πολλά μικρά πακέτα στο πρότυπο Χ.25; [Εισαγωγικές Εξετάσεις 2005J 8/100 μονάδες] (σελ ) 15.9 Να περιγράψετε αναλυτικά τα επίπεδα στα οποία υλοποιείται η επικοινωνία στο πρότυπο X.25. (2006J μονάδες 9) Τι είναι το πρότυπο μεταγωγής πλαισίου και σε ποια τεχνική βασίζεται; (σελ.236) Ποιοι είναι οι ρυθμοί μετάδοσης που επιτυγχάνονται από το πρότυπο FR; (σελ.236) Ποια η σχέση του προτύπου FR με το πρότυπο Χ.25; Σε ποια δίκτυα μπορεί να υλοποιηθεί; (σελ.236) Να περιγράψετε τη λειτουργία των συσκευών πρόσβασης μεταγωγής πλαισίου (FRAD) του προτύπου μεταγωγής πλαισίου (FR). (5/100 βαθμοί). [Εισαγωγικές Εξετάσεις 2004J. (σελ ) Τι είναι τα νοητά κυκλώματα μεταγωγής πλαισίου και πως λειτουργούν; (σελ ) Να περιγράψετε την δομή του πλαισίου στο πρότυπο μεταγωγής πλαισίου (FR). Δεν απαιτείται σχήμα. (12/100 μονάδες) [Εισαγωγικές Εξετάσεις 2004J](σελ.238) Ποια είναι η διαδικασία που δημιουργεί επιβαρύνσεις στην απόδοση των δικτύων με πρότυπο Χ.25; (σελ.239 και σχήμα 15.5) 11

12 15.17 Ποιες είναι οι κύριες διαφορές μεταξύ των προτύπων X.25 και μεταγωγής πλαισίου (FR); (σελ ) (2006J μονάδες 9) Ποια είναι η λειτουργία της μεταγωγής πλαισίου; (σελ.240) Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της τεχνικής μεταγωγής πλαισίου σε σχέση με το πρότυπο Χ.25; (σελ ) Ποια τα πλεονεκτήματα της τεχνικής μεταγωγής πλαισίου σε σχέση με το πρότυπο Χ.25 και τα μισθωμένα κυκλώματα; (σελ.241) Δώστε αναφορικά τα θετικά στοιχεία του προτύπου μεταγωγής πλαισίου σε σχέση με το πρότυπο Χ.25; (σελ.241) Που χρησιμοποιείται το πρότυπο TCP/IP; Αναφέρετε τα επίπεδα στα οποία οργανώνεται το πρότυπο TCP/IP. (σελ.242) Ποια πρωτόκολλα αποτελούν την οικογένεια του TCP/IP. Να περιγράψετε συνοπτικά τη λειτουργία του καθενός από αυτά; (σελ.242) Ποιες είναι οι κύριες διαφορές ανάμεσα στα πρωτόκολλα TCP και UDP. (σελ όμοια με μέρος της 15.24) Τι είναι η διευθυνσιοδότηση και τι περιλαμβάνει κάθε διεύθυνση IP; (σελ ) Ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους γράφονται οι διευθύνσεις IP και πώς γίνεται η μετατροπή από τη μια μορφή στην άλλη; (σελ ) Να περιγραφεί η λειτουργία του πρωτοκόλλου TCP. Ποιες υπηρεσίες παρέχει; Ποια τα πλεονεκτήματά του; (σελ.245) Πως μπορεί να υλοποιηθεί το TCP. (σελ.245 μπλε πλαίσιο) Ποιος είναι ο ρόλος των θυρών πρωτοκόλλου, πως καθορίζονται, ποια είναι η χρησιμότητά τους στο TCP/IP; (σελ.246) Πως επιτυγχάνεται αξιοπιστία επικοινωνίας στην σύνδεση TCP; (σελ.248) Να περιγράψετε τον τρόπο διαχείρισης της λήξης χρόνου (time-out) και των επαναμεταδόσεων (retransmissions) του προτύπου TCP. (14/100 μονάδες) [Εισαγωγικές Εξετάσεις 2005J] (σελ.248 όλο το ) 12

13 Κεφάλαιο 16 Λογισμικό - Υλικό Παρ (σελ. 277 έως 286) i. 4, 13, 14, 15, 16 (5/16) ii. 2, 5, 9 (3/16) iii. 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 (8/16) 16.1 Τι είναι και ποιο σκοπό έχει η διαχείριση δικτύου; Να αναφέρετε ονομαστικά τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται το μοντέλο διαχειριστή-αντιπροσώπου.(σελ.277) (2006 J μονάδες 7) 16.2 Τι θεωρούμε ως διαχειριζόμενα στοιχεία δικτύου (NE) στο μοντέλο διαχειριστή αντιπροσώπου και τι ξέρετε για τα πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύου; (σελ ) 16.3 Τι είναι και τι κάνουν οι Αντιπρόσωποι στη ιαχείριση ικτύου; [Εισαγωγικές Εξετάσεις 2005J 3/100 μονάδες] (σελ.278) 16.4 Ποια είναι η χρήση της βάσης πληροφοριών διαχείρισης (ΜΙΒ), στο μοντέλο διαχειριστή αντιπροσώπου; (σελ.278) 16.5 Τι είναι περιοχή διαχείρισης στη διαχείριση δικτύων; Ποιες αρχιτεκτονικές δικτύων αφορά η διαχείριση που κάνουμε; (σελ.279) 16.6 Τι είναι και τι ανάγκες καλύπτει η πλατφόρμα διαχείρισης δικτύου; (δεν ζητούνται τα στοιχεία που την αποτελούν). (8/100 μονάδες) [Εισαγωγικές Εξετάσεις 2004J] (σελ.279) 16.7 Πείτε αναφορικά τα διάφορα στοιχεία δικτύου στα οποία επιτελεί βασικές λειτουργίες διαχείρισης η πλατφόρμα διαχείρισης δικτύου; (σελ ) 16.8 Να περιγράψετε το δικτυακό χάρτη ως στοιχείο της πλατφόρμας διαχείρισης δικτύου. (σελ.279) [2007J μονάδες 6/100] 16.9 Τι είναι η διεπαφή προγράμματος εφαρμογής (ΑΡΙ) και ποιος ο λόγος τυποποίησης της; (σ.280) Ποιες αρχιτεκτονικές διαχείρισης δικτύου γνωρίζετε; Ποιες είναι οι λειτουργίες της πλατφόρμας διαχείρισης της Κεντρικής Αρχιτεκτονικής ιαχείρισης ικτύου; [Εισαγωγικές Εξετάσεις 2005J μονάδες 9/100] (σελ.280) Ποιες αρχιτεκτονικές διαχείρισης δικτύου γνωρίζετε; Ποιες λειτουργίες επιτελεί η πλατφόρμα διαχείρισης κατά τη κεντρική αρχιτεκτονική διαχείρισης;(σελ.280) Να περιγράψετε την ιεραρχική αρχιτεκτονική διαχείρισης δικτύου (χωρίς να αναφέρετε τι μας παρέχει και για ποια περίπτωση δικτύου προσφέρεται). (σελ ) [2007J μονάδες 10] Ποιες αρχιτεκτονικές διαχείρισης δικτύου γνωρίζετε; Περιγράψτε την κατανεμημένη αρχιτεκτονική διαχείρισης. Ποια είναι τα πλεονεκτήματά της; (σελ ) Που χρησιμοποιούνται και τι καθορίζουν τα πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύων ευρείας περιοχής (ΔΕΠ); Δώστε παραδείγματα τέτοιων πρωτοκόλλων; (σελ.284) Περιγράψτε την χρήση και την λειτουργία του πρωτοκόλλου SNMP. (σελ.284) Ποιες είναι οι βελτιώσεις και τα πρόσθετα στοιχεία της δεύτερης έκδοσης του SNMP(SNMPv2), σε σχέση με τη πρώτη του έκδοση; (σελ ) 13

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Μονάδες 6

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Μονάδες 6 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΑ ΟΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 6: Συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης (Θ) Ενεργά στοιχεία δικτύων Δύο συστήματα Η/Υ μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας: Δια-αποδιαμορφωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Γέφυρες Γενικά Οι γέφυρες (bridges) είναι συσκευές που επιτυγχάνουν τη διασύνδεση ενός απλού τοπικού δικτύου με άλλα παρόμοια τοπικά δίκτυα. Μια γενικότερη συσκευή και για τη διασύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα 5.1 ΤοΠρωτόκολλο ALOHA Αλγόριθµοι επίλυσης συγκρούσεων µε βάση το δυαδικό δένδρο 5.2 ίκτυα Ethernet Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 5.3 ίκτυα Token Ring - Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.5 Τοπικά ίκτυα 5-1

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 14. Ποιος είναι ο ρόλος των καρτών δικτύου (Network Interface Card, NIC); Απάντηση: Οι κάρτες δικτύου χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος Εισαγωγή 21

Περιεχόμενα. Πρόλογος Εισαγωγή 21 Περιεχόμενα Πρόλογος 17 1 Εισαγωγή 21 1.1 Χρήσεις των δικτύων υπολογιστών...23 1.1.1 Επιχειρηματικές εφαρμογές... 23 1.1.2 Οικιακές εφαρμογές... 26 1.1.3 Μετακινούμενοι χρήστες... 31 1.1.4 Κοινωνικά ζητήματα...

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI.

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 40 Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα Εικόνα 1.5.1 Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Οι γέφυρες λειτουργούν τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές Διασύνδεσης. Θα εξετάσουμε: Τον επαναλήπτη (repeater) Το διανομέα (hub) Την γέφυρα (bridge) Το Switch Το δρομολογητή (router)

Συσκευές Διασύνδεσης. Θα εξετάσουμε: Τον επαναλήπτη (repeater) Το διανομέα (hub) Την γέφυρα (bridge) Το Switch Το δρομολογητή (router) Συσκευές Διασύνδεσης Οι βασικές συσκευές που θα παρουσιάσουμε παρακάτω, χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση τοπικών δικτύων. Θα δούμε τις βασικές λειτουργίες τους, τις βασικές διαφορές μεταξύ τους και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Δίκτυα Local Area Networks (LAN)

Τοπικά Δίκτυα Local Area Networks (LAN) Τοπικά Δίκτυα Local Area Networks (LAN) Ορισμός Τοπικών Δικτύων Τοπικό δίκτυο επικοινωνιών δεδομένων ονομάζεται ένα δίκτυο όπου τα υπολογιστικά συστήματα που συνδέονται μεταξύ τους βρίσκονται σε περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 7: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ (μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η : Ποιες είναι οι γενιές των τοπικών δικτύων, και από ποια πρότυπα αντιπροσωπεύονται?

Ερώτηση 1 η : Ποιες είναι οι γενιές των τοπικών δικτύων, και από ποια πρότυπα αντιπροσωπεύονται? Επιμέλεια : Αθανάσιος Ι. Μάργαρης (amarg@uom.gr) 86 Ερώτηση 1 η : Ποιες είναι οι γενιές των τοπικών δικτύων, και από ποια πρότυπα αντιπροσωπεύονται? Απάντηση : Η τεχνολογική εξέλιξη των δικτύων υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις 7.9 ροµολόγηση Ερωτήσεις 1. Να δώσετε τον ορισµό της δροµολόγησης; 2. Από τι εξαρτάται η χρονική στιγµή στην οποία λαµβάνονται οι αποφάσεις δροµολόγησης; Να αναφέρετε ποια είναι αυτή στην περίπτωση των

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Υλικό τοπικών δικτύων

Λογισμικό Υλικό τοπικών δικτύων Κεφάλαιο 9 Λογισμικό Υλικό τοπικών δικτύων ------------------------- Μάθημα 9.1 : Δικτυακό λειτουργικό σύστημα Μάθημα 9.2 : Ειδικός δικτυακός εξοπλισμός Μάθημα 9.3 : Επαναλήπτες Μάθημα 9.4 : Γέφυρες Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Σχολικό Έτος : 2011-2012 Τάξη : Γ Τομέας : Πληροφορικής Μάθημα : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Διδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

SOS Ερωτήσεις Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

SOS Ερωτήσεις Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ SOS Ερωτήσεις Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Σκοπός των παρακάτω είναι να σας εφιστήσουν την προσοχή σε σημεία της ύλης που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και σε κάποιες περιπτώσεις ένα ποσοστό απομνημόνευσης. Αν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Τοπικά ίκτυα Γ. ιακονικολάου Γ.Διακονικολάου, Η.Μπούρας, Α.Αγιακάτσικα 1 Σκοπός Κεφαλαίου Τι είναι το τοπικό δίκτυο (LAN); Κατανόηση των συστατικών μερών ενός LAN Είδη και πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων.

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Αναμεταδότες, Γέφυρες, Μεταγωγείς, δρομολογητές και Πύλες (repeaters, hubs, bridges, switches, routers,

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN).

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN). Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος 1. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης Πρωτόκολλα LAN ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Internet Protocol (IP) Στο επίπεδο δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP, συναντάμε το πρωτόκολλο IP. Η λειτουργία του IP βασίζεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επικοινωνιακό υποδίκτυο ονομάζεται το σύνολο των κόμβων που παρεμβάλλονται κατά την αποστολή ενός πακέτου από τη πηγή στο προορισμό. Το επικοινωνιακό υποδίκτυο μπορεί να βασίζεται είτε στη φιλοσοφία των

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Ορισμός Ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area Network, WAN) είναι ένα σύνολο υπολογιστών που εκτείνονται σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

ικτύου 4. Πρωτόκολλα απαραίτητα για δ. Ethernet τη ιαχείριση Φυσικού Μέσου ε. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Μονάδες 8

ικτύου 4. Πρωτόκολλα απαραίτητα για δ. Ethernet τη ιαχείριση Φυσικού Μέσου ε. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Μονάδες 8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευέές τηλεπικοινωνιώών & δικτύύωσης. 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Συσκευέές τηλεπικοινωνιώών & δικτύύωσης. 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 6 η Συσκευέές τηλεπικοινωνιώών & δικτύύωσης Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Επικοινωνίες Δεδοµένων και Τεχνολογίες Internet I,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός και πλεονεκτήματα χρήσης δικτύων

Ορισμός και πλεονεκτήματα χρήσης δικτύων 70 Τετράδιο Εργασίας 6 η Διδακτική Ενότητα Ορισμός και πλεονεκτήματα χρήσης δικτύων Προβλεπόμενες διδακτικές ώρες: 1 Λέξεις Κλειδιά δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών κόμβος περιφερειακές συσκευές δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 1 ου Κεφαλαίου

Φύλλο Εργασίας 1 ου Κεφαλαίου ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΝΔΕΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΕΦΑΑΙΟ 1 ο Φύλλο Εργασίας 1 ου Κεφαλαίου Βοήθημα: 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Ερωτήσεις 1. Τι ήταν το δίκτυο ARPANET; Πως «γεννήθηκε» το Internet; 2. Πώς χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα # 2: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δεδομένων Μέρος 2

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα # 2: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δεδομένων Μέρος 2 ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα # 2: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο FDDI. Fiber Distributed Data Interface. Ενότητα : Τοπικά Δίκτυα υψηλών επιδόσεων. Διδακτική Ενότητα. Εκπαιδευτής : Σαλαβασίδης Κ.

Πρότυπο FDDI. Fiber Distributed Data Interface. Ενότητα : Τοπικά Δίκτυα υψηλών επιδόσεων. Διδακτική Ενότητα. Εκπαιδευτής : Σαλαβασίδης Κ. Πρότυπο FDDI Fiber Distributed Data Interface Διδακτική Ενότητα Ενότητα : Τοπικά Δίκτυα υψηλών επιδόσεων Εκπαιδευτής : Εισαγωγή Έχοντας εξαντλήσει τις δυνατότητες των υπαρχόντων τοπικών δικτύων που βασίζονταν

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Τοπολογίες Δικτύων Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Τοπολογίες Δικτύων Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Τοπολογίες Δικτύων 3.1. Εισαγωγή Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τρόποι διασύνδεσης των μηχανημάτων που απαρτίζουν ένα δίκτυο: διασύνδεση διαύλου, αστέρα, δέντρου και δακτυλίου. Στις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley Κεφάλαιο 4: ικτύωση και ιαδίκτυο Η Επιστήµη των Υπολογιστών: Μια Ολοκληρωµένη Παρουσίαση (δέκατη αµερικανική έκδοση) J. Glenn Brookshear Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα συστήματα και Επικοινωνία Πραγματικού Χρόνου

Κατανεμημένα συστήματα και Επικοινωνία Πραγματικού Χρόνου Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 2006-07 Κατανεμημένα συστήματα και Επικοινωνία Πραγματικού Χρόνου Μ.Στεφανιδάκης Κατανεμημένα συστήματα ελέγχου Α Β διασυνδετικό δίκτυο Γ Δ Ε π.χ. οι επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πρωτόκολλα Διαδικτύου Ερωτήσεις Ασκήσεις Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Ερωτήσεις 1. Τι είναι το intranet και ποια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει; 2. Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; 3. Να αναφέρετε τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α.1. 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α Β ΟΜΑ Α) ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 12 Επικοινωνίες Δίκτυα Διαδίκτυο και ιστοσελίδες ΜΕΡΟΣ Α 1. Επικοινωνίες Αναλογικό Σήμα (analog signal) Eίναι ένα σήμα το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς μέσα στο χρόνο. Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων

Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1 Μετάδοση εδοµένων και ίκτυα Υπολογιστών ΙΙ...1 2 Κεφ2...2 3 Κεφ3...3 4 Κεφ4...4 5 Κεφ5...5 6 Κεφ6...6 7 Εισαγωγή στα τοπικά δίκτυα...7 7.1 Βασικά στοιχεία τοπικών δικτύων...7 7.2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο 1.1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο 1.1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο 1.1 Οι στόχοι μας σε αυτό το κεφάλαιο: Να περιγράψουμε τι είναι το τοπικό δίκτυο (LAN) και το δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN). Να διακρίνουμε ένα απλό διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 4 SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 4.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ...3 4.2.1 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...3 4.2.1.1 ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...4 4.2.1.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Θεωρία Δικτύων. Δίκτυα (Αρχές & Θεωρία)

Αρχές Θεωρία Δικτύων. Δίκτυα (Αρχές & Θεωρία) Αρχές Θεωρία Δικτύων 1 Εισαγωγή Έννοια Ιδιότητες Κατηγορίες Τοπολογία Ακτινωτό Κομβικό Βροχικό Γεωγραφία LAN WAN MAN Τύπος Κοινό τηλεφωνικό δίκτυο Ιδιωτικό δίκτυο (Αρχές & Θεωρία) ΔημόσιοΔίκτυα δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Τα πρώτα δίκτυα δημιουργήθηκαν γύρω στο 1960. Αιτία η ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα 1 3.3.1 Τι είναι ένα Δίκτυο Υπολογιστών Δίκτυο Υπολογιστών/Επικοινωνιών: ένα σύνολο συνδεδεμένων μεταξύ τους συσκευών με φυσικές συνδέσεις οι οποίες μπορούν να παράγουν, να στέλνουν,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις στα Τοπικά Δίκτυα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις στα Τοπικά Δίκτυα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις στα Τοπικά Δίκτυα 1. Ν σταθμοί επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω κοινού μέσου μετάδοσης χωρητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Ι. Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών. Διδάσκων: Γεώργιος Ν. Μπάρδης

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Ι. Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών. Διδάσκων: Γεώργιος Ν. Μπάρδης ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Ι Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών Διδάσκων: Γεώργιος Ν. Μπάρδης 2η Διάλεξη µε θέµα Εισαγωγή στο Μοντέλο OSI & TCP/IP Περιέχει : Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Εισαγωγή στην Διαστρωμάτωση OSI Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 22 Ε.Παπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 16 Νοεμβρίου 2013

ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 16 Νοεμβρίου 2013 ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 16 Νοεμβρίου 2013 Λύσεις Πρώτης Προόδου (συνολικά 100 μονάδες) 1. Αντιπαραθέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

επιφάνεια πυριτίου Αναφορά στο Εκπαιδευτικό Υλικό : 5. Αναφορά στο Εργαστήριο :

επιφάνεια πυριτίου Αναφορά στο Εκπαιδευτικό Υλικό : 5. Αναφορά στο Εργαστήριο : 2. Α/Α Διάλεξης : 1 1. Τίτλος : Εισαγωγή στην Ψηφιακή Τεχνολογία 2. Μαθησιακοί Στόχοι : Λογικές Πύλες και η υλοποίησή τους με τρανζίστορ. Κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. 3. Θέματα που καλύπτει : Λογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ

Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ ρ. Ε. Μάγκος Ενότητες Μαθήµατος 1. Επίπεδο 2 στο Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

7.6 ιευθυνσιοδότηση. Ερωτήσεις

7.6 ιευθυνσιοδότηση. Ερωτήσεις 7.6 ιευθυνσιοδότηση Ερωτήσεις 1. Να εξηγήσετε τους όρους διεύθυνση, όνοµα και διαδροµή στην τεχνολογία TCP/IP και να εξηγήσετε πώς σχετίζονται αυτοί µεταξύ τους. 2. Τι είναι η φυσική διεύθυνση ή διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 4: Στατική δρομολόγηση Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα H/Y στη Δασοπονία

Δίκτυα H/Y στη Δασοπονία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δίκτυα H/Y στη Δασοπονία Ενότητα 3: Συστατικά Μέρη Ενός Δικτύου Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 2016 Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ. ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράµµα Σ, αν είναι σωστή, ή το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) 4 ο Εξάμηνο Μέρος 3 Διδάσκων: Μαδεμλής Ιωάννης M.Sc Ηλεκτρονικός Μηχανικός 1 Εφαρμογές ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Η/Υ Χαμηλό κόστος Δίκτυα BackEnd και Δίκτυα Αποθήκευσης Διασυνδέουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις. 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης:

Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις. 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης: Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης: 3. Ποια είναι τα ασύρματα μέσα μετάδοσης; 4. Ποια τα βασικότερα μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators)

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) 1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) Οι επαναλήπτες λειτουργούν στο φυσικό επίπεδο του OSI μοντέλου. Χρησιμεύουν για την ενίσχυση των σημάτων που μεταφέρονται στο δίκτυο. Ένα σήμα μπορεί να ταξιδέψει

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έκδοση: 1.02, Απρίλιος 2014 Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Επικοινωνία δύο σταθμών Ύπαρξη διαδρομής Αποκατάσταση σύνδεσης Ο σταθμός-πηγή πρέπει να ξέρει πότε ο σταθμός-προορισμός είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I. 8 η ΔΙΑΛΕΞΗ Δίκτυα Υπολογιστών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I. 8 η ΔΙΑΛΕΞΗ Δίκτυα Υπολογιστών ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I 8 η ΔΙΑΛΕΞΗ Δίκτυα Υπολογιστών ΧΑΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων (407/80) gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Θέματα διάλεξης Στόχοι ΑΤΜ Αρχιτεκτονική ΑΤΜ Κατακόρυφα επίπεδα (planes) Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής Δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόότυπο Αναφοράάς Open Systems Interconnection/OSI. 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Πρόότυπο Αναφοράάς Open Systems Interconnection/OSI. 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 10 η Πρόότυπο Αναφοράάς Open Systems Interconnection/OSI Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Δίκτυα Δηµόσιας Χρήσης και Διασύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτα, Πλαίσια και Ανίχνευση Σφαλμάτων

Πακέτα, Πλαίσια και Ανίχνευση Σφαλμάτων ΔΙΚΤΥΑ Π. Φουληράς Πακέτα, Πλαίσια και Ανίχνευση Σφαλμάτων Οποιοδήποτε δικτυακό σύστημα παραχωρεί σε μία εφαρμογή αποκλειστική χρήση των μεριζομένων πόρων θέτει σε εμπλοκή τους άλλους υπολογιστές για απαράδεκτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Για να διεκπεραιωθεί η μεταφορά των πακέτων από την πηγή στον προορισμό μεταξύ των κόμβων του επικοινωνιακού υποδικτύου απαιτείται η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αντώνης Σταµατάκης

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αντώνης Σταµατάκης ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αντώνης Σταµατάκης ίκτυο Υπολογιστών Με τον όρο ίκτυο Υπολογιστών αναφερόµαστε σε ένα υπολογιστικό σύστηµα το οποίο επιτρέπει τη διασύνδεση µεταξύ δύο ή περισσότερων υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιγράψετε τον πιο σημαντικό ρόλο του κάθε επιπέδου της TCP/IP στοίβας (δίνοντας και το όνομα του).

1. Περιγράψετε τον πιο σημαντικό ρόλο του κάθε επιπέδου της TCP/IP στοίβας (δίνοντας και το όνομα του). ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 20.11.20104 Πρόοδος Οδηγίες: Η κάθε απάντηση θα πρέπει να συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Δικτύων Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 19 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή στα πρωτόκολλα TCP/IP και το INTERNET 2.1. Μέσα μετάδοσης, φυσικές διευθύνσεις

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή στα πρωτόκολλα TCP/IP και το INTERNET 2.1. Μέσα μετάδοσης, φυσικές διευθύνσεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.0. Επισκόπηση 1.1. Δίκτυα υπολογιστών 1.2. Πρωτόκολλα δικτύων υπολογιστών 1.3. Το πρόβλημα της διαχείρισης 1.4. Μοντέλα και πρότυπα διαχείρισης 1.5. Τρόποι διακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 7

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 7 Δίκτυα ΙΙ Κεφάλαιο 7 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο τρόπος επικοινωνίας σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Το κεφάλαιο εστιάζεται στο Επίπεδο Δικτύου του OSI (το οποίο είδατε στο μάθημα της Β Τάξης). Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Δίκτυο υπολογιστών: ένα σύνολο διασυνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Εργαστήρια

Δίκτυα Υπολογιστών Εργαστήρια Δίκτυα Υπολογιστών Εργαστήρια Άσκηση 6 η Πολλαπλή Πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος (CSMA-CD) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διδάσκων: Παπαπέτρου Ευάγγελος 2 1 Εισαγωγή Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 5: Δίκτυα επικοινωνίας Τι είναι δίκτυο; Δίκτυο είναι μια ομάδα υπολογιστών συνδεδεμένων μεταξύ τους ενσύρματα ή ασύρματα, η οποία επιτρέπει σε πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Επίπεδο δικτύου. Ερωτήσεις. λέξεις κλειδιά:

7.1 Επίπεδο δικτύου. Ερωτήσεις. λέξεις κλειδιά: 7.1 Επίπεδο δικτύου Ερωτήσεις 1. Με ποιες ενέργειες ασχολείται το επίπεδο δικτύου; Ποιες συσκευές συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες; 2. Ποιο είναι το χαμηλότερο επίπεδο στο μοντέλο OSI που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα