1. Πείραμα σύγκρισης ενεργειακών καλλιεργειών (ΔΡΑΣΗ 2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Πείραμα σύγκρισης ενεργειακών καλλιεργειών (ΔΡΑΣΗ 2)"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1. Πείραμα σύγκρισης ενεργειακών καλλιεργειών (ΔΡΑΣΗ 2) Το πείραμα περιλαμβάνει την σύγκριση 12 ενεργειακών καλλιεργειών (6 αρδευόμενων και 6 ξηρικών) σε συνδυασμό με δύο διαφορετικά συστήματα κατεργασίας (συμβατική και ακαλλιέργεια). Στο 1 ο εξάμηνο μελετήθηκαν οι εαρινές καλλιέργειες και στο 2 ο οι ξηρικές (χειμερινές). Για τις ξηρικές καλλιέργειες ενοικιάστηκε ένας αγρός 15 στρεμμάτων πλησίον του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Εαρινές καλλιέργειες 2012 Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στην έκθεση του Α εξαμήνου. 1.2 Ξηρικές καλλιέργειες Το πείραμα των ξηρικών καλλιεργειών εγκαταστάθηκε τον Νοέμβριο του Περιλαμβάνει τις εξής καλλιέργειες: Τριτικάλε (Triticale), βρώμη (Avena sativa), μείγμα τριτικάλε-κτηνοτροφικό μπιζέλι (Pisum sativum), μείγμα βρώμηκτηνοτροφικό μπιζέλι, λόλιουμ (Lolium multiflorum) και μείγμα βρώμη-βίκος (Vicia sativa). Κάθε καλλιέργεια συνδυάστηκε με δύο συστήματα κατεργασίας του εδάφους (συμβατική και ακαλλιέργεια). Το πειραματικό σχέδιο ήταν πλήρως τυχαιοποιημένες ομάδες με υπο-ομάδες σε τέσσερις επαναλήψεις. Τις κύριες ομάδες κατέλαβαν οι καλλιέργειες και τις υπο-ομάδες οι κατεργασίες. Τα πειραματικά τεμάχια είχαν διαστάσεις 3Χ12m. Στη συμβατική κατεργασία έγινε όργωμα, στις 9/11/12 σε βάθος 25cm και ένα πέρασμα με μέσο καλλιεργητή. Στις 12/11/12 έγιναν ακόμη δύο περάσματα με δισκοσβάρνα. Στην ακαλλιέργεια δεν έγινε καμία επέμβαση και τα ζιζάνια καταστράφηκαν με εφαρμογή 250 g/στρ του σκευάσματος REGLONE (diquat) αμέσως μετά τη σπορά. Η βασική λίπανση για όλες τις καλλιέργειες έγινε παράλληλα με τη σπορά των καλλιεργειών. Σε όλες τις καλλιέργειες έγινε προσθήκη 3,1 μονάδων αζώτου στο στρέμμα και 4,2 μονάδων φωσφόρου και καλίου. Η σπορά όλων των καλλιεργειών έγινε στις 26/11/12 με μια σπαρτική μηχανή σιτηρών και μικρών σπόρων με δίσκους. Για το τριτικάλε χρησιμοποιήθηκε η ποικιλία ΒΡΟΝΤΗ σε ποσότητα 21 kg σπόρου ανά στρέμμα. Για τη βρώμη η ποικιλία ΠΑΛΗΝΗ σε ποσότητα 18kg/στρ. Στο μείγμα τριτικάλε-κτηνοτροφικό μπιζέλι σπάρθηκαν 9 kg/στρ τριτικάλε από την ποικιλία ΒΡΟΝΤΗ και 14 kg/στρ μπιζέλι από την ποικιλία ΔΩΔΩΝΗ. Στο μείγμα βρώμη-κτηνοτροφικό μπιζέλι σπάρθηκαν 9 kg/στρ βρώμη από την ποικιλία ΠΑΛΗΝΗ και 14 kg/στρ μπιζέλι από την ποικιλία ΔΩΔΩΝΗ. Για το λόλιο χρησιμοποιήθηκε η ποικιλία NIVAL σε ποσότητα 5 kg/στρ. Τέλος, για το μείγμα βρώμη-βίκος σπάρθηκαν 9 kg/στρ βρώμη από την ποικιλία 1

2 ΠΑΛΗΝΗ και 14 kg/στρ βίκος από την ποικιλία ΠΗΓΑΣΟΣ. Η σπορά της κάθε καλλιέργειας στα μείγματα έγινε ξεχωριστά (δυο περάσματα). Οι μετρήσεις ξεκίνησαν με παρακολούθηση του φυτρώματος. Στην πορεία της ανάπτυξης μετρήθηκε ο δείκτης NDVI. Η συγκομιδή όλων των καλλιεργειών έγινε στις 29/5//13. Πραγματοποιήθηκε κοπή και ζύγιση ολόκληρης της υγρής βιομάζας σε τμήματα διαστάσεων 1,5Χ10m από κάθε τεμάχιο. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η θεριζοαλωνιστική μηχανή πειραματικών καλλιεργειών του Αγροκτήματος η οποία τροποποιήθηκε για το σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα, προστέθηκε πίσω από το σύστημα αλωνισμού ένα μεταλλικό καλάθι διαστάσεων 1x2x1m το οποίο ήταν αναρτημένο από έναν ζυγό. Η βιομάζα από το σύστημα αλωνισμού συγκεντρώνονταν σε αυτό το καλάθι και γινόταν ζύγιση σε κάθε τεμάχιο. Στη συνέχεια λαμβάνονταν δείγματα για προσδιορισμό της υγρασίας με ξήρανση (σε φούρνο στους 74 Ο C για 48 ώρες) και το υπόλοιπο υλικό εγκαταλείπονταν στην άκρη του τεμαχίου. Σχήμα 1. Θεριζοαλωνιστική πειραματικών τεμαχίων πλάτους 1,5m (HEGE 125c). Η βιομάζα συλλέγεται στο αναρτώμενο καλάθι πίσω, όπου ζυγίζεται το χλωρό βάρος.. 2

3 ΦΥΤΡΩΜΑ Λόλιο (μονοκαλλιέργεια) Η μέτρηση του τελικού φυτρώματος έγινε στις 27/12/12. Η πρώτη ανάγνωση των αποτελεσμάτων μας φανερώνει την υψηλή πυκνότητα σε φυτά που παρουσιάζει η καλλιέργεια του λόλιου σε σχέση με τις άλλες καλλιέργειες έρευνας. Όσον αφορά τις μεταχειρίσεις των κατεργασιών η περίπτωση της συμβατικής κατεργασίας παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλότερη παρουσία φυτών. Πίνακας 1. Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης τελικού φυτρώματος του Λόλιου Κατεργασία Χιλιάδες φυτά ανά Τυπική απόκλιση CV στρέμμα Άροτρο 834,85 64,21 0,08 Ακαλλιέργεια 598,48 42,39 0,07 Συνολική Παραλλακτικότητα (Cv): 0,06 Η τυπική απόκλιση του δείγματος αλλά και εντός των μεταχειρίσεων δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Μάλιστα οι δύο κατεργασίες έχουν παρόμοιο CV και αυτό μπορεί να παίξει ρόλο στην σημαντικότητα των κατεργασιών αν συνυπολογίσουμε τα συγκριτικά μεγαλύτερα αποτελέσματα του αρότρου. Η επίδραση της κατεργασίας του εδάφους όντως είναι στατιστικά σημαντική (0,005). Ακόμα το σχόλιο που έγινε προηγουμένως αποτυπώνεται και στο παρακάτω boxplot όπου βλέπουμε την μεγάλη διαφορά στο φύτρωμα των δύο κατεργασιών χωρίς καν να παρουσιάζουν κοινό εύρος ενδείξεων καθώς οι παραλλακτικότητες είναι μικρές και όμοιες στις δύο μεθόδους. Σχήμα 1. Γραφική απεικόνιση των μέσων όρων του τελικού φυτρώματος του Λόλιου. (δεξιά Ακαλλιέργεια, αριστερά Συμβατική κατεργασία). 3

4 Συγκαλλιέργεια μπιζελιού - βρώμης Α. Αποτελέσματα φυτρώματος μπιζελιού Για άλλη μια φορά παρατηρούμε ότι η περίπτωση της ακαλλιέργειας υπολείπεται σε μεγάλο βαθμό από την αντίστοιχη συμβατική όσον αφορά την παρουσία φυτρώματος του μπιζελιού. Η μέτρηση έγινε στις 27/12/12. Πίνακας 2. Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης του φυτρώματος του μπιζελιού Κατεργασία Χιλιάδες φυτά ανά Τυπική απόκλιση CV στρέμμα Άροτρο 113,64 22,34 0,20 Ακαλλιέργεια 86,36 27,72 0,32 Συνολική Παραλλακτικότητα (Cv): 0,13 Γενικότερα η παραλλακτικότητα του δείγματος είναι χαμηλή ενώ εσωτερικά των κατεργασιών η ακαλλιέργεια παρουσιάζει σχετικά υψηλή παραλλακτικότητα. Αυτές οι παραλλακτικότητες μπορεί να αντισταθμίσουν την διαφορά των μέσων όρων και να μην προκύψουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο μεθόδων. Όντως παρόλο που υπάρχει διαφορά αρκετή μεταξύ των δύο μεθόδων στο φύτρωμα δεν παρουσιάζεται ως στατιστικά σημαντική (0,058) καθώς το σφάλμα δείγματος είναι υψηλό λόγω της παραλλακτικότητας εντός των κατεργασιών κυρίως. Παρατηρείται και γραφικά η έντονη διακύμανση των τιμών στην περίπτωση της ακαλλιέργειας καθώς και ένα κοινό εύρος τιμών από χιλ. φυτά. Σχήμα 2. Γραφική απεικόνιση των μέσων όρων του τελικού φυτρώματος του μπιζελιού. (δεξιά Ακαλλιέργεια, αριστερά Συμβατική κατεργασία). 4

5 Β. Αποτελέσματα φυτρώματος βρώμης Την ίδια ημερομηνία (27/12/12) μετρήθηκε και ο τελικός πληθυσμός της βρώμης. Η παρουσία φυτών βρώμης είναι πιο έντονη στην περίπτωση της συμβατικής κατεργασίας σε σχέση με την ακαλλιέργεια 25% παραπάνω περίπου. Ακόμα. η βρώμη σε σχέση με το μπιζέλι και στην δυο κατεργασίες παρουσίασε περισσότερη συμβολή φυτών στην συγκαλλιέργεια. Πίνακας 3. Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης του φυτρώματος της βρώμης Κατεργασία Χιλιάδες φυτά ανά Τυπική απόκλιση CV στρέμμα Άροτρο 204,55 34,42 0,17 Ακαλλιέργεια 156,06 44,91 0,29 Συνολική Παραλλακτικότητα (Cv): 0,16 Γενικότερα η διακύμανση των τιμών στο σύνολο του δείγματος δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Η παραλλακτικότητα που παρουσιάζει η ακαλλιέργεια για άλλη μια φορά είναι αρκετή σε σχέση με την περίπτωση κατεργασίας με άροτρο. Αυτό μπορεί να καθορίσει την σημαντικότητα όπως στην περίπτωση του μπιζελιού αλλά αποδεικνύει την αστάθεια που ίσως που παρουσιάζει το σύστημα της ακαλλιέργειας καθώς επηρεάζεται από την παρουσία ζιζανίων χωρικά στον αγρό. Η επίδραση της κατεργασίας στην πυκνότητα φυτών βρώμης που φύτρωσαν δεν είναι στατιστικά σημαντική (0,098). Και σε αυτή την περίπτωση είναι εμφανής και γραφικά η έντονη παραλλακτικότητα στην ακαλλιέργεια που ορίζει έχει ως αποτέλεσμα να καθορίζεται η διαφορά μεταξύ των δύο μεθόδων μη σημαντική. Πιθανό κοινό εύρος ενδείξεων στα χιλ. φυτά ανά στρέμμα. Σχήμα 3. Γραφική απεικόνιση των μέσων όρων του τελικού φυτρώματος της βρώμης. (δεξιά Ακαλλιέργεια, αριστερά Συμβατική κατεργασία). 5

6 Συγκαλλιέργεια μπιζελιού με τριτικαλε. Α. Αποτελέσματα φυτρώματος μπιζελιού Οι μετρήσεις του τελικού πληθυσμού πραγματοποιήθηκαν τόσο για το μπιζέλι όσο και για το τριτικάλε στις 27/12/12. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η παρουσία του μπιζελιού στην συγκαλλιέργεια με τριτικάλε παρουσιάζει περίπου και στα δύο συστήματα κατεργασίας ίδιους πληθυσμούς με την αντίστοιχη συγκαλλιέργεια με βρώμη. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση η εφαρμογή του αρότρου παρουσιάζει χιλιάδες περισσότερα φυτά ανά στρέμμα. Πίνακας 4. Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης του φυτρώματος του μπιζελιού Κατεργασία Χιλιάδες φυτά ανά Τυπική απόκλιση CV στρέμμα Άροτρο 127,27 23,73 0,19 Ακαλλιέργεια 81,82 18,84 0,23 Συνολική Παραλλακτικότητα (Cv): 0,04 Η παραλλακτικότητα του συνολικού δείγματος μετρήσεων είναι χαμηλή. Όπως και στα αποτελέσματα φυτρώματος έτσι και εδώ η παραλλακτικότητα των μετρήσεων μπιζελιού εντός του τριτικάλε είναι παρόμοια με την περίπτωση συγκαλλιέργειας με βρώμη. Ωστόσο, αυτή την φορά η ακαλλιέργεια δεν παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη παραλλακτικότητα δείγματος σε σχέση με την περίπτωση του αρότρου. Αυτή την φορά σε αντίθεση με την περίπτωση συγκαλλιέργειας μπιζελιού με βρώμη το φύτρωμα του μπιζελιού επηρεάστηκε στατιστικά σημαντικά από το σύστημα κατεργασίας. Η ξεκάθαρη διαφορά μεταξύ των δύο κατεργασιών χωρίς πιθανή συμφωνία ενδείξεων αποτυπώνεται ιδανικά στο παρακάτω boxplot. Σχήμα 4. Γραφική απεικόνιση των μέσων όρων του τελικού φυτρώματος του μπιζελιού. (δεξιά Ακαλλιέργεια, αριστερά Συμβατική κατεργασία). Β. Αποτελέσματα Φυτρώματος Τριτικάλε 6

7 Η παρουσία του αγρωστώδες Τριτικάλε στην συγκαλλιέργεια με μπιζέλι δεν είναι τόσο έντονη όσο η παρουσία του αγρωστώδες Βρώμη στην συγκαλλιέργεια με μπιζέλι. Έτσι, η βρώμη προφανώς έχει μεγαλύτερη ικανότητα φυτρώματος σε σχέση με τις εδαφοκλιματικές συνθήκες που επέδρασαν. Τέλος, για άλλη μια φορά το συμβατικό σύστημα παρουσίασε πολύ πιο έντονη παρουσία τριτικάλε. Πίνακας 5. Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης του φυτρώματος του τριτικάλε Κατεργασία Χιλιάδες φυτά ανά Τυπική απόκλιση CV στρέμμα Άροτρο 168,18 15,15 0,09 Ακαλλιέργεια 95,45 13,44 0,14 Συνολική Παραλλακτικότητα (Cv): 0,10 Στην περίπτωση μετρήσεων του τριτικάλε παρουσιάστηκαν εντός των κατεργασιών αλλά και στο σύνολο του δείγματος χαμηλή παραλλακτικότητα. Έτσι, η αρκετά μεγάλη διαφορά στο φύτρωμα μεταξύ αρότρου και ακαλλιέργειας ενδέχεται να κριθεί σημαντική αφού παρουσιάζονται όμοιες χαμηλές παραλλακτικότητες. Όντως λόγω των παρατηρήσεων που αναφέρθηκαν η διαφορά μεταξύ των κατεργασιών στην παράμετρο φύτρωμα τριτικάλε ήταν στατιστικά σημαντική (0,004). Η διαφορά είναι οφθαλμοφανής μέσω του boxplot. Σχήμα 5. Γραφική απεικόνιση των μέσων όρων του τελικού φυτρώματος του τριτικάλε. (δεξιά Ακαλλιέργεια, αριστερά Συμβατική κατεργασία). 7

8 Τριτικάλε (μονοκαλλιέργεια) Αποτελέσματα φυτρώματος Η παρουσία των φυτών τριτικάλε στην περίπτωση της συμβατικής κατεργασίας είναι αρκετά εντονότερη σε σχέση με την εφαρμογή ακαλλιέργειας. Ακόμα, γενικότερα τα φυτά παρουσίας στο στρέμμα σαν ενδείξεις στην περίπτωση του αρότρου έχουν παρουσιάσει ιδιαίτερη υψηλή τιμή στο σύνολο των πειραμάτων. Οι μετρήσεις αυτές έγιναν στις 27/12/12. Πίνακας 6. Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης του φυτρώματος του τριτικάλε Κατεργασία Χιλιάδες φυτά ανά Τυπική απόκλιση CV στρέμμα Άροτρο 445,45 157,54 0,35 Ακαλλιέργεια 284,85 42,28 0,15 Συνολική Παραλλακτικότητα (Cv): 0,31 Στην εφαρμογή αυτή η παραλλακτικότητα στο σύνολο του δείγματος δεν ήταν η ιδανική καθώς παρουσίασε υψηλή τιμή (0,31). Η παραλλακτικότητα στην περίπτωση του αρότρου είναι αρκετά υψηλότερη σε σχέση με την εφαρμογή της ακαλλιέργειας. Μάλιστα ενδεικτικό της μεγάλης αστάθειας- παραλλακτικότητας που παρουσίασε η εφαρμογή του αρότρου οι διαφορές παρόλο που ήταν ιδιαίτερα υψηλές δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές (0,143). Είναι και γραφικά φανερή έντονη διακύμανση των τιμών. Σχήμα 6. Γραφική απεικόνιση των μέσων όρων του τελικού φυτρώματος του τριτικάλε. (δεξιά Ακαλλιέργεια, αριστερά Συμβατική κατεργασία). 8

9 Βρώμη (μονοκαλλιέργεια) Αποτελέσματα φυτρώματος Στην περίπτωση της βρώμης στις 27/12/12, οι διαφορές στην παρουσία φυτρωμένων φυτών ανά στρέμμα δεν διαφέρει πολύ μεταξύ των δύο κατεργασιών. Αν μάλιστα οι παραλλακτικότητες παρουσιάζουν εύρη τιμών που ταυτίζονται στις δύο κατεργασίες τότε οι διαφορές δεν θα κριθούν καν σημαντικές. Πίνακας 7. Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης του φυτρώματος της βρώμης Κατεργασία Χιλιάδες φυτά ανά Τυπική απόκλιση CV στρέμμα Άροτρο 478,79 63,76 0,13 Ακαλλιέργεια 410,61 41,51 0,10 Συνολική Παραλλακτικότητα (Cv): 0,12 Η παραλλακτικότητα στο σύνολο του δείγματος αλλά και εντός των κατεργασιών κρίνεται χαμηλή ενώ αυτή η μικρή διαφορά που παρουσιάζεται στην παραλλακτικότητα των δύο μεθόδων είναι ικανή από μόνη της να καταστήσει την διαφορά των κατεργασιών στο φύτρωμα στατιστικά μη σημαντική. Οι διαφορές στο φύτρωμα της βρώμης ανάλογα με την μέθοδο κατεργασίας δεν κατέστησαν στατιστικά σημαντικές (0,177). Μάλιστα είναι φανερό το πιθανό κοινό εύρος ενδείξεων από 440 ως 450 χιλιάδες φυτά ανά στρέμμα. Σχήμα 7. Γραφική απεικόνιση των μέσων όρων του τελικού φυτρώματος της βρώμης. (δεξιά Ακαλλιέργεια, αριστερά Συμβατική κατεργασία) Συγκαλλιέργεια βίκου - βρώμης Α. Αποτελέσματα φυτρώματος βίκου 9

10 Και στην περίπτωση του βίκου το άροτρο στις 27/12/12 παρουσιάζει τον μεγαλύτερο πληθυσμό φυτών ανά στρέμμα αλλά και πάλι οι διαφορές με το σύστημα της ακαλλιέργειας δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες αν κρίνουμε από τις διαφορές που παρατηρήθηκαν στις προηγούμενες περιπτώσεις μετρήσεων Πίνακας 8. Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης του φυτρώματος του βίκου Κατεργασία Χιλιάδες φυτά ανά Τυπική απόκλιση CV στρέμμα Άροτρο 206,06 63,56 0,31 Ακαλλιέργεια 183,33 59,05 0,32 Συνολική Παραλλακτικότητα (Cv): 0,09 Γενικότερα η παραλλακτικότητα στο σύνολο του δείγματος μετρήσεων δεν είναι υψηλή ωστόσο εντός των κατεργασιών οι παραλλακτικότητες είναι ιδιαίτερα υψηλές. Λόγω της έντονης διακύμανσης των τιμών ενδέχεται να μην προκύψει ασφαλής στατιστικά σημαντική διαφορά. Η έντονη παρουσία την παραλλακτικότητας εντός των κατεργασιών κατέστησε τις διαφορές μη στατιστικά σημαντικές (0,147). Η μέσοι όροι μπορεί να διαφέρουν αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο πιθανό εύρος τιμών που να ταυτίζονται και να μην διαφέρουν. Σχήμα 8. Γραφική απεικόνιση των μέσων όρων του τελικού φυτρώματος του βίκου. (δεξιά Ακαλλιέργεια, αριστερά Συμβατική κατεργασία). Β. Αποτελέσματα φυτρώματος βρώμης 10

11 Αυτή την φορά η συμβατική κατεργασία παρουσίασε αρκετά υψηλότερη παρουσία φυτών βρώμης σε σχέση με την ακαλλιέργεια. Ωστόσο η βρώμη παρουσίασε χαμηλότερες πληθυσμούς σε σχέση με την συγκαλλιέργεια με μπιζέλι. Πίνακας 9. Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης του φυτρώματος της βρώμης Κατεργασία Χιλιάδες φυτά ανά Τυπική απόκλιση CV στρέμμα Άροτρο 177,27 27,72 0,16 Ακαλλιέργεια 121,21 26,18 0,22 Συνολική Παραλλακτικότητα (Cv): 0,09 Η παραλλακτικότητα στο δείγμα αλλά και εντός των κατεργασιών είναι σχετικά χαμηλή ενώ η ακαλλιέργεια παρουσιάζει ελαφρώς μεγαλύτερη διακύμανση μετρήσεων σε σχέση με την συμβατική μέθοδο. Η επίδραση της κατεργασίας του εδάφους επιδρά στατιστικά συμαντικά στο φύτρωμα της βρώμης με την διαφορά να παρουσιάζεται ευδιάκριτα γραφικά στο παρακάτω boxplot. Σχήμα 9. Γραφική απεικόνιση των μέσων όρων του τελικού φυτρώματος της βρώμης. (δεξιά Ακαλλιέργεια, αριστερά Συμβατική κατεργασία) ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ NVDI Λόλιο 11

12 Πίνακας 10: Δείκτης NDVI και στατιστική ανάλυση λόλιου στο πείραμα βιομάζας. Κατεργασία NDVI Τυπική απόκλιση Cv Σ 0,4023 0, ,14 Α 0,4779 0, ,21 Συνολική 0,14 παραλλακτικότητα(cv) Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε στις 18/1/13, πριν ξεκινήσει το αδέλφωμα. Στην περίπτωση αυτή η ακαλλιέργεια λόγω συνδυασμένης βλάστησης ζιζανίων και καλλιεργούμενων φυτών παρουσίασε μεγαλύτερή ένταση βλάστησης από την εφαρμογή αρότρου (έχει και πρόβλημα ανάκλασης σβόλων) καθώς οι μετρήσεις δεν συμβαδίζουν και τόσο με τις μετρήσεις του φυτρώματος. Όπως και να χει οι διαφορές δεν κρίθηκαν στατιστικά σημαντικές λόγω κυρίως της όχι και τόσο μικρής παραλλακτικότητας εντός των κατεργασιών και στο σύνολο των ενδείξεων (Sig. 0,190). Αντίστοιχα διακρίνουμε το πιθανό εύρος κοινών ενδείξεων στο παρακάτω boxplot. Σχήμα 10: Διακύμανση NDVI λόλιο στις κατεργασίες στο πείραμα βιομάζας Συγκαλλιέργεια μπιζελιού βρώμης Πίνακας 11: Δείκτης NDVI (στις 18/1/13) και στατιστική ανάλυση συγκαλλιέργειας μπιζελιού με βρώμη στο πείραμα βιομάζας. Κατεργασία NDVI Τυπική απόκλιση Cv Σ 0,5218 0, ,18 Α 0,5053 0, ,20 Συνολική 0,22 παραλλακτικότητα(cv) Το φύτρωμα των καλλιεργειών έχει ολοκληρωθεί και τα φυτά βρίσκονται σε πολύ νεαρό στάδιο. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα του αρότρου κατάφερε να παρουσιάσει μεγαλύτερη ένταση βλαστικότητας έναντι της ακαλλιέργειας. Ωστόσο και πάλι οι ενδείξεις της ακαλλιέργειας ενδέχεται να επηρεάζονται από την παρουσία ζιζανίων. Για άλλη μια φορά η παραλλακτικότητα του δείγματος και εντός των 12

13 κατεργασιών είναι υψηλή, αυτό οφείλεται πιθανόν στην όχι τόσο πυκνή κάλυψη διότι ανταλλάζονται τιμές βλάστησης και εδάφους. Και πάλι οι διαφορές δεν κρίθηκαν σημαντικές καθώς λόγω διακυμάνσεων και πάλι παρουσιάζουν πιθανό κοινό μέρος μετρήσεων (Sig. 0,849). Σχήμα 11: Διακύμανση NDVI στην συγκαλλιέργεια μπιζελιού με βρώμη στις κατεργασίες στο πείραμα βιομάζας Συγκαλλιέργεια μπιζέλι τριτικάλε Πίνακας 12: Δείκτης NDVI (στις 18/1/13) και στατιστική ανάλυση συγκαλλιέργειας μπιζέλι με τριτικάλε στο πείραμα βιομάζας. Κατεργασία NDVI Τυπική απόκλιση Cv Σ 0,4876 0, ,32 Α 0,4513 0, ,28 Συνολική 0,07 παραλλακτικότητα(cv) Και πάλι η συμβατική κατεργασία κατάφερε να παρουσιάσει έστω και λίγο μεγαλύτερες ενδείξεις NDVI από τις αντίστοιχες της ακαλλιέργειας. Ωστόσο οι ήδη μικρές διαφορές συνδυάστηκαν με πολύ μεγάλες παραλλακτικότητες εντός των κατεργασιών (σε αντίθεση με χαμηλή παραλλακτικότητα δείγματος) και έτσι δεν κρίθηκαν λογικά στατιστικά σημαντικές λόγω πιθανού κοινού εύρους μετρήσεων (Sig. 0,125). 13

14 Σχήμα 12: Διακύμανση NDVI συγκαλλιέργειας τριτικάλε και μπιζελιού στις κατεργασίες στο πείραμα βιομάζας Τριτικάλε Πίνακας 13: Δείκτης NDVI (στις 18/1/13) και στατιστική ανάλυση τριτικάλε στο πείραμα βιομάζας. Κατεργασία NDVI Τυπική απόκλιση Cv Σ 0,5205 0, ,14 Α 0,4660 0, ,19 Συνολική 0,14 παραλλακτικότητα(cv) Το φύτρωμα του τριτικάλε ήταν τόσο έντονο που κατάφερε να ξεπεράσει σε δείκτη NDVI τις ενδείξεις της ακαλλιέργειας που περιλαμβάνουν οποιαδήποτε φύση βλάστησης καλλιεργούμενων και μη φυτών. Ωστόσο και πάλι οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές λόγω των παραλλακτικοτήτων και την ιδιαίτερα έντονη διακύμανση παρατηρήσεων που παρουσιάζει η ακαλλιέργεια (Sig. 0,355). Σχήμα 13: Διακύμανση NDVI τριτικάλε στις κατεργασίες στο πείραμα βιομάζας. 14

15 Βρώμη Πίνακας 14. Δείκτης NDVI (στις 18/1/13) και στατιστική ανάλυση βρώμης στο πείραμα βιομάζας. Κατεργασία NDVI Τυπική απόκλιση Cv Σ 0,4477 0, ,16 Α 0,4654 0, ,10 Συνολική 0,14 παραλλακτικότητα(cv) Στην περίπτωση της βρώμης η ακαλλιέργεια σε σχέση με το άροτρο έδειξε μεγαλύτερο δείκτη NDVI και αυτό έρχεται σε αντίθεση με το έντονο φύτρωμα που έδειξε η συμβατική κατεργασία. Ωστόσο η σύγκριση είναι άνιση διότι το Crop Cirle δεν έχει την δυνατότητα να διαχωρίσει τα ζιζάνια από καλλιεργούμενα φυτά και τα λαμβάνει όλα τα φυτά καλλιεργούμενα και μη σαν βλάστηση. Όπως και να έχει οι διαφορές κρίθηκαν μη σημαντικές (Sig. 0,726) διότι οι διαφορές από μόνες του δεν ήταν μεγάλες ενώ η παραλλακτικότητα των κατεργασιών είχε ως αποτέλεσμα πιθανά κοινά εύρη ενδείξεων. Σχήμα 14. Διακύμανση NDVI στην βρώμη στις κατεργασίες στο πείραμα βιομάζας Συγκαλλιέργεια βρώμης βίκου Πίνακας 15: Δείκτης NDVI (στις 18/1/13) και στατιστική ανάλυση συγκαλλιέργειας βίκου με βρώμη στο πείραμα βιομάζας. Κατεργασία NDVI Τυπική απόκλιση Cv Σ 0,5509 0, ,15 Α 0,4688 0, ,15 Συνολική 0,09 παραλλακτικότητα(cv) 15

16 Και σε αυτή την περίπτωση το άροτρο παρουσίασε μεγαλύτερους δείκτες NDVI και μάλιστα με μεγάλη διαφορά έναντι της ακαλλιέργειας. Προφανώς η επίδραση των ζιζανίων δεν ήταν τόσο μεγάλη αυτή την φορά αλλά σίγουρα δεν ήταν αμελητέα. Οι παραλλακτικότητες τόσο εντός όσο και στο σύνολο των κατεργασιών δεν ήταν οι ιδανικές και μάλλον λόγω του γεγονότος αυτού οι διαφορές δεν κρίθηκαν στατιστικά σημαντικές (Sig. 0,078). Ίσως τα αποτελέσματα σημαντικότητας ήταν διαφορετικά αν δεν είχαμε την παρεμβολή της αυτοφυούς βλάστησης. Σχήμα 15: Διακύμανση NDVI στην συγκαλλιέργεια βίκου με βρώμη στις κατεργασίες στο πείραμα βιομάζας ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Λόλιο (μονοκαλλιέργεια) ΛΟΛΙΟ ΑΠΟΔΟΣΗ kg/στρ Σ Α ,8 495,0 Σημαντικότητα: ns CV%= 16,65 Σχήμα 16: Απόδόσεις του λόλιο για τις δύο κατεργασίες του εδάφους (Σ= συμβατική, Α = Ακαλλιέργεια) Οι δύο μεταχειρίσεις δεν εμφάνισαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές. 16

17 Συγκαλλιέργεια μπιζελιού βρώμης ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΡΩΜΗ - ΜΠΙΖΕΛΙ ΑΠΟΔΟΣΗ kg/στρ Σ Α ,3 471,6 Σημαντικότητα: 0,05 CV%= 9,44 Σχήμα 17: Αποδόσεις του μείγματος Βρώμη-μπιζέλι για τις δύο κατεργασίες του εδάφους (Σ= συμβατική, Α = Ακαλλιέργεια). Στο μείγμα αυτό η συμβατική κατεργασία έδωσε στατιστικώς καλύτερη παραγωγή (με πιθανότητα 95%) Συγκαλλιέργεια μπιζελιού με τριτικαλε. ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ - ΜΠΙΖΕΛΙ ΑΠΟΔΟΣΗ kg/στρ Σ Α ,1 331,7 Σημαντικότητα: ns CV%= 15,29 Σχήμα 18: Αποδόσεις του μείγματος Τριτικάλε-μπιζέλι για τις δύο κατεργασίες του εδάφους (Σ= συμβατική, Α = Ακαλλιέργεια) Η συμβατική κατεργασία φαίνεται να δίνει καλύτερη παραγωγή παρότι η διαφορά δεν είναι στατιστικώς σημαντική. Αιτία για αυτό είναι η υψηλή παραλλακτικότητα των μετρήσεων (CV=15,3%) 17

18 Τριτικάλε (μονοκαλλιέργεια) ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ ΑΠΟΔΟΣΗ kg/στρ Σ Α ,4 395,3 Σημαντικότητα: 0,05 CV%= 18,55 Σχήμα 19: Αποδόσεις Τριτικάλε για τις δύο κατεργασίες του εδάφους (Σ= συμβατική, Α = Ακαλλιέργεια) Η συμβατική κατεργασία έδωσε σημαντικά υψηλότερη παραγωγή. Τα αποτελέσματα ήταν στατιστικώς σημαντικά για πιθανότητα 95% παρά το υψηλό CV Βρώμη (μονοκαλλιέργεια) ΒΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ kg/στρ Σ Α ,1 574,7 Σημαντικότητα: ns CV%= 10,31 Σχήμα 20: Αποδόσεις Βρώμης για τις δύο κατεργασίες του εδάφους (Σ= συμβατική, Α = Ακαλλιέργεια) Για αυτή την καλλιέργεια η μέθοδος της ακαλλιέργειας έδωσε ελαφρώς καλύτερα αποτελέσματα δίχως ωστόσο να διακρίνεται στατιστικώς σημαντική διαφορά. 18

19 Συγκαλλιέργεια βίκου - βρώμης ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΡΩΜΗ - ΒΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ kg/στρ ,3 414,4 Σ Α Σημαντικότητα: ns CV%= 22,47 Σχήμα 21: Αποδόσεις του μείγματος Βρώμη - Βίκος για τις δύο κατεργασίες του εδάφους (Σ= συμβατική, Α = Ακαλλιέργεια) Οι διαφορές και πάλι δεν είναι στατιστικώς σημαντικές. Διακρίνεται μια ελαφρά υπεροχή της συμβατικής κατεργασίας. Το CV των μετρήσεων ωστόσο ήταν αρκετά υψηλό Συγκριτική παραγωγή των έξι καλλιεργειών Σχήμα 22: Αποδόσεις των έξι καλλιεργειών για τις δύο κατεργασίες του εδάφους (Σ= συμβατική, Α = Ακαλλιέργεια) Όπως προκύπτει από το Σχήμα, την υψηλότερη παραγωγή σε βιομάζα πέτυχε η συγκαλλιέργεια μπιζελιού βρώμης στην συμβατική κατεργασία. Ακολουθεί η μονοκαλλιέργεια τριτικάλε πάλι όμως με την συμβατική μέθοδο. Ικανοποιητικά 19

20 αποτελέσματα έδωσε και η μονοκαλλιέργεια βρώμης μάλιστα και με τις δύο μεθόδους κατεργασίας. Η μέθοδος της ακαλλιέργειας έδωσε τα καλύτερα αποτελέσματα στην μονοκαλλιέργεια βρώμης και λόλιου και τα χειρότερα στην μονοκαλλιέργεια του τριτικάλε. Στην περίπτωση αυτή η μειωμένη παραγωγή οφείλονταν στο μειωμένο φύτρωμα του σπόρου που είναι δύσκολο να εξηγηθεί καθώς έγινε σπορά με το ίδιο σπόρο και σπαρτική. Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι τα ψυχανθή ευνοούνται από την βαθειά κατεργασία του εδάφους ενώ τα σιτηρά τα καταφέρνουν και στην ακαλλιέργεια. 1.3 Εαρινές καλλιέργειες 2013 Τον Απρίλιο-Μάιο έγινε εγκατάσταση των έξι καλλιεργειών που δοκιμάστηκαν τη προηγούμενη χρονιά συν μια επιπλέον (γλυκό σόργο). Τα λεπτομερή στοιχεία θα παρουσιαστούν μαζί με τα αποτελέσματα στην έκθεση του 4 ου εξαμήνου. 20

1. Πείραμα σύγκρισης κατεργασιών εδάφους και αμειψισπορών (ΔΡΑΣΗ 3)

1. Πείραμα σύγκρισης κατεργασιών εδάφους και αμειψισπορών (ΔΡΑΣΗ 3) 1. Πείραμα σύγκρισης κατεργασιών εδάφους και αμειψισπορών (ΔΡΑΣΗ 3) Το πείραμα αυτό περιλαμβάνει τη σύγκριση πέντε μεθόδων κατεργασίας του εδάφους σε τέσσερα διαφορετικά συστήματα αμειψισποράς. Εγκαταστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1. Πείραμα σύγκρισης κατεργασιών εδάφους και αμειψισπορών (ΔΡΑΣΗ 3) Το πείραμα αυτό περιλαμβάνει τη σύγκριση πέντε μεθόδων κατεργασίας του εδάφους σε τέσσερα διαφορετικά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας

Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας ΘΑΛΗΣ «Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας» Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας Γιουβανίδης Ευστράτιος Γεωπόνος Ερευνητής Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας ΠΘ Σκοπός Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Μ. Κόκκορα 1,2 *, N. Γκουγκουλιάς 2, Χ. Καβαλάρης 3, Δ. Καλφούντζος 1, Θ. Γέμτος 3 1 Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικός αγρός αμειψισπορών, ΤΕΙ Θεσσαλίας (ΔΡΑΣΗ 3)

Πιλοτικός αγρός αμειψισπορών, ΤΕΙ Θεσσαλίας (ΔΡΑΣΗ 3) Πιλοτικός αγρός αμειψισπορών, ΤΕΙ Θεσσαλίας (ΔΡΑΣΗ 3) Εγκατάσταση πιλοτικών αγρών για μελέτη του οικονομικού και ενεργειακού ισοζυγίου και ανάλυση του κύκλου ζωής. Δημήτριος Kαλφούντζος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες από ένα έτος καλλιεργειών. για παραγωγή βιοκαυσίμων στη Θεσσαλία Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εμπειρίες από ένα έτος καλλιεργειών. για παραγωγή βιοκαυσίμων στη Θεσσαλία Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εμπειρίες από ένα έτος καλλιεργειών για παραγωγή βιοκαυσίμων στη Θεσσαλία Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Περιεχόμενα Παρουσίαση Κοινοπραξίας Βιοκαυσίμων Γεωργικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής κριθής και µπιζελιού- βρώµης ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Χατζηγεωργίου Ι. 1, Φορτάτος Ε. 1, Τσιµπούκας Κ. 2, Ζέρβας

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Γούλα Ιωάννα-Μαρία

Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Γούλα Ιωάννα-Μαρία Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γούλα Ιωάννα-Μαρία Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας.

τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας. Μελέτητης τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως ωςπροςταποσοτικάκαιποιοτικά χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας. Ι. Χατζηγεωργίου 1, Κ. Τσιµπούκας 2 και Γ. Ζέρβας 1 1 Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και ιατροφής,

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Επικ.. Καθηγητής Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής Γεωπονικό Παν/μιο

Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Επικ.. Καθηγητής Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής Γεωπονικό Παν/μιο Συγκαλλιέργεια ψυχανθών με σιτηρά για παραγωγή ζωοτροφών Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Επικ.. Καθηγητής Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών Η οικονομική κρίση δημιούργησε χρηματο-οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ Ξελάκκωμα (λεκάνη βάθους 10 cm) Σκάψιμο (σε βάθος 15-20 cm μετά το κλάδεμα) Σκάλισμα (σε βάθος 5-8 cm μετά την καρπόδεση) ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Δίυνα

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Πετσάκος Αθανάσιος Τσιμπούκας Κων/νος Τσουκαλάς Σταύρος Ροζάκης Στέλιος "Δημιουργία Καινοτόμων Εμπειριών Αποδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 10 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα κατεργασίας του Εδάφους ΙΙ Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 10 ο

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Δήμας. Αναπληρωτής Καθηγητής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Κ. Δήμας. Αναπληρωτής Καθηγητής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κ. Δήμας Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ΧΟΡΤΟΔΟΤΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ (Leguminose) Ετήσια Trifolium incrntum Trifolium lexndrinum Trifolium resupintum Trifolium hirtum Trifolium

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΒΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Αβάντα, Σε εγχωριεσ ζωοτροφεσ απο ΚΑΠ και εθνικη στρατηγική ΜΕΓΑΛΕΣ

Αβάντα, Σε εγχωριεσ ζωοτροφεσ απο ΚΑΠ και εθνικη στρατηγική ΜΕΓΑΛΕΣ 44 Αβάντα, Σε εγχωριεσ ζωοτροφεσ απο ΚΑΠ και εθνικη στρατηγική > Η συνδεδεμένη ενίσχυση στα ψυχανθή σε συνδυασμό με την εξαίρεσή τους από το «πρασίνισμα» και το σχέδιο στήριξης της κτηνοτροφίας μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΙΝΩΔΗ ΦΥΤΑ Σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.fibrecrops.nl τα ινώδη φυτά ανάλογα από το μέρος του φυτού που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΗ Λ2θ 10-JO-MW. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΗ ΘΕΜΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΙΤΗΡΩΝ (ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Μαθήµατα γενικής παιδείας Ιστορία. Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Μαθήµατα γενικής παιδείας Ιστορία. Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 3.1.1 Μαθήµατα γενικής παιδείας. 3.1.1.1 Ιστορία Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας Στο µάθηµα της ιστορίας εξετάσθηκαν 862 µαθητές. Από τα αποτελέσµατα για το σύνολο του νοµού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων 26-27 Απριλίου 2007 Λίµνη Πλαστήρα Σ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΑΦ Είναι και οι δύο ετήσιες ανοιξιάτικες καλλιέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση).

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση). Λίπανση της Ελιάς Η ελιά γενικά δεν θεωρείται απαιτητικό είδος και μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφικών τύπων. Η λίπανση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της διαχείρισης του ελαιώνα και στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφοκάλυψησε αγροοικοσυστήµατα

Εδαφοκάλυψησε αγροοικοσυστήµατα Εδαφοκάλυψησε αγροοικοσυστήµατα ρ. E. Καµπουράκης Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (.Ε) Τηλ. 281 0 245851, Fax. 281 0 245873, ekab@nagref-her.gr Τι είναι η εδαφοκάλυψη Εδαφοκαλυψη είναι η µέθοδος κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Όπως είναι γνωστό η χώρα μας πρέπει να συμμορφωθεί με διεθνείς συμβάσεις που την υποχρεώνουν να επιτύχει μέχρι το 2020

Διαβάστε περισσότερα

- Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του.

- Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του. ΒΒ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΣΣ - Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του. - Η αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες ποικίλλει. Τα αναπτυγμένα φυτά μπορεί να αντέξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ Γεωργία Νέα ΚΑΠ: -εφαρμογή υποχρεωτικών μέτρων «Πολλαπλή Συμμόρφωση»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 6. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 6. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 6. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 1 ΑΡΧΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Ετερογένεια

Διαβάστε περισσότερα

5. MΠIZΕΛΙ 5.1. Γενικά

5. MΠIZΕΛΙ 5.1. Γενικά 5. MΠIZΕΛΙ 5.1. Γενικά Με το όνομα μπιζέλι είναι γνωστά διάφορα είδη, τα οποία ανήκουν στο γένος Pisum. Ως κέντρα καταγωγής τους θεωρούνται το Αφγανιστάν και η περιοχή της Αιθιοπίας. Αργότερα μεταφέρθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η αντιμετώπιση των ζιζανίων στα καλλιεργούμενα φυτά είναι απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Power of a Test) Όπως είδαμε προηγουμένως, στον Στατιστικό Έλεγχο Υποθέσεων, ορίζουμε δύο είδη πιθανών λαθών (κινδύνων) που μπορεί να συμβούν όταν παίρνουμε αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία DeKalb... 1. Αύξηση αποδόσεων στο καλαμπόκι; 4. Με τα προϊόντα... 5. Με την Τεχνολογία - Τεχνογνωσία... 6-7. Μειωμένη κατεργασία εδάφους 8

Καινοτομία DeKalb... 1. Αύξηση αποδόσεων στο καλαμπόκι; 4. Με τα προϊόντα... 5. Με την Τεχνολογία - Τεχνογνωσία... 6-7. Μειωμένη κατεργασία εδάφους 8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2014 Περιεχόμενα Καινοτομία DeKalb... 1 Αύξηση αποδόσεων στο καλαμπόκι; 4 Με τα προϊόντα... 5 Με την Τεχνολογία - Τεχνογνωσία... 6-7 Μειωμένη κατεργασία εδάφους 8 Εγγύηση DeKalb 10-11 Μπες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 5. Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 5. Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 5. Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 1 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ Συνολική φαινοτυπική παραλλακτικότητα (s 2 ): s 2 = s 2 G + s 2 E + s 2 GxE 1. s 2 G : Γενετική παραλλακτικότητα 2.

Διαβάστε περισσότερα

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 1: Στατιστική Επεξεργασία Μετρήσεων. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 1: Στατιστική Επεξεργασία Μετρήσεων. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Ενότητα 1: Στατιστική Επεξεργασία Μετρήσεων Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ Sorghum bicolor (L.) Moench ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ BIOSIS Πρόγραμμα ΚοινοτικήςΠρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 19 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) Καθοδηγητική Επιτροπή ς Πρόεδρος Ζανάκης Γεώργιος Pioneer Hellas S.A. Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικοί Αγροί Ενεργειακών Καλλιεργειών στη Περιφέρεια. Ευθυμία Αλεξοπούλου Γεωπόνος Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

Πιλοτικοί Αγροί Ενεργειακών Καλλιεργειών στη Περιφέρεια. Ευθυμία Αλεξοπούλου Γεωπόνος Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ Πιλοτικοί Αγροί Ενεργειακών Καλλιεργειών στη Περιφέρεια της ΑΜΘ στα πλαίσια του ΠΕΠ Ευθυμία Αλεξοπούλου Γεωπόνος Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ Καρδίτσα 15 Δεκεμβρίου 2007 Εγκατάσταση Πιλοτικών Επιδεικτικών Αγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ Κομοτηνή, 10-01-2014 Χρήστος Τσώλης Γεωπόνος Μονσάντο Ελλάς Ποια είναι η Monsanto; Προϊόντα και Τεχνολογία Παροχή Εργαλείων που βοηθούν στην Αύξηση Παραγωγής, Διατήρηση Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Για το δείγμα από την παραγωγή της εταιρείας τροφίμων δίνεται επίσης ότι, = 1.3 και για το δείγμα από το συνεταιρισμό ότι, x

Για το δείγμα από την παραγωγή της εταιρείας τροφίμων δίνεται επίσης ότι, = 1.3 και για το δείγμα από το συνεταιρισμό ότι, x Εργαστήριο Μαθηματικών & Στατιστικής η Πρόοδος στο Μάθημα Στατιστική // (Για τα Τμήματα Ε.Τ.Τ. και Γ.Β.) ο Θέμα [] Επιλέξαμε φακελάκια (της μισής ουγκιάς) που περιέχουν σταφίδες από την παραγωγή μιας εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικός Πειραµατικός Σχεδιασµός: Εισαγωγή

Γεωργικός Πειραµατικός Σχεδιασµός: Εισαγωγή Γεωργικός Πειραµατικός Σχεδιασµός: Εισαγωγή Επιστηµονική Επιµέλεια ρ. Γεώργιος Μενεξές Τοµέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας, Εργαστήριο Γεωργίας Viola adorata Πείραµα Προσχεδιασµένη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικός Πειραµατικός Σχεδιασµός: Πρακτικές Συµβουλές

Γεωργικός Πειραµατικός Σχεδιασµός: Πρακτικές Συµβουλές Γεωργικός Πειραµατικός Σχεδιασµός: Πρακτικές Συµβουλές Επιστηµονική Επιµέλεια ρ. Γεώργιος Μενεξές Τοµέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας, Εργαστήριο Γεωργίας Viola adorata Η Γεωργία Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια ανάπτυξης σιτηρών

Στάδια ανάπτυξης σιτηρών Στάδια ανάπτυξης σιτηρών Ξεστάχυασμα Ωρίμανση Επιμ στελέχους Σπορά φύτρ Αδέλφωμα Αγριοβρώμη Φάλαρη Ήρα Σιτάρι Κριθάρι Σίκαλη ΣΠΟΡΟΣ ΣΙΤΗΡΩΝ Ο σπόρος των σιτηρών είναι καρύοψη (καρπός ξηρός, μονόσπερμος

Διαβάστε περισσότερα

Όσπρια στην Ελλάδα Ποικιλίες, Σποροπαραγωγή.

Όσπρια στην Ελλάδα Ποικιλίες, Σποροπαραγωγή. Όσπρια στην Ελλάδα Ποικιλίες, Σποροπαραγωγή. Η καλλιέργεια των οσπρίων στη χώρα μας είναι εξαιρετικά περιορισμένη σε περίπου 140.000 στρέμματα. Η παραγόμενη ποσότητα οσπρίων δεν επαρκεί για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Διασποράς Προβλήματα και Ασκήσεις

Ανάλυση Διασποράς Προβλήματα και Ασκήσεις Ανάλυση Διασποράς Προβλήματα και Ασκήσεις 1. Ένας ερευνητής προκειμένου να συγκρίνει τρία σιτηρέσια εκτροφής κοτόπουλων (Σ1, Σ2 και Σ3, αντίστοιχα), σχεδίασε και εκτέλεσε το εξής πείραμα. Επέλεξε 15 νεογέννητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ KTHΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ: (2410) 533811, 660592 FAX.: (2410) 533809 E-mail: ikflaris@otenet.gr ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα εξυγίανσης εδαφών με προβλήματα νιτρορρύπανσης με την καλλιέργεια της κουινόα

Δυνατότητα εξυγίανσης εδαφών με προβλήματα νιτρορρύπανσης με την καλλιέργεια της κουινόα ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δυνατότητα εξυγίανσης εδαφών με προβλήματα νιτρορρύπανσης με την καλλιέργεια της κουινόα ΙΩΑΝΝΑ Π. ΚΑΚΑΜΠΟΥΚΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Στατιστική ανάλυση δεδομένων με χρήση Η/Υ (του 8 ου Εξαμήνου Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας) Διδάσκων: Γιώργος Κ.

Μάθημα: Στατιστική ανάλυση δεδομένων με χρήση Η/Υ (του 8 ου Εξαμήνου Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας) Διδάσκων: Γιώργος Κ. Μάθημα: Στατιστική ανάλυση δεδομένων με χρήση Η/Υ (του 8 ου Εξαμήνου Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας) Διδάσκων: Γιώργος Κ. Παπαδόπουλος 3. Ανάλυση Διακύμανσης Σύντομη ανασκόπηση βασικών εννοιών, προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ - ΖΙΖΑΝΙΩΝ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ - ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ - ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΘΟΔΩΡΗΣ ΧAΪΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Η αμοιβαία εχθρική επίδραση οργανισμών ή ειδών που χρησιμοποιούν πόρους σε ανεπαρκείς ποσότητες ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Δρ. Γεώργιος Κουμπούρης

Προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Δρ. Γεώργιος Κουμπούρης ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου Προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΣΠΡΙΑ-ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΆ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά Κατερίνα Μ. Κουκ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΘΙΑΓΕ 1 Σκοπός της ομιλίας να περιγράψω

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΑΛΗΣ» Λάρισα, TEI/Θ, Π. ΒΥΡΛΑΣ. Π. Βύρλας

«ΘΑΛΗΣ» Λάρισα, TEI/Θ, Π. ΒΥΡΛΑΣ. Π. Βύρλας «ΘΑΛΗΣ» Λάρισα, TEI/Θ, 17.03.15 Π. ΒΥΡΛΑΣ Π. Βύρλας Αντικείμενο έργου Η διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής βιομάζας στη Ελλάδα για παραγωγή ενέργειας με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων. 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που

Περιεχόμενα. Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων. 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των ζιζανίων...21 1.4 Κατάταξη ζιζανίων...22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ Περιφεριακή οδός Τρικάλων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: A.Mπούτλα Φ.Μακκός ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αναπαραγωγή (reproduction) ζιζανίων Εγγενής αναπαραγωγή (sexual

Διαβάστε περισσότερα

Χημική σύσταση του φλοιού της γης

Χημική σύσταση του φλοιού της γης ΜΕΡΟΣ Α Έδαφος Τι Είναι το Έδαφος Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο Πολυζόπουλος (1976), έδαφος είναι το από χαλαρά υλικά ανώτερο στρώμα του φλοιού της γης το οποίο προήλθε από την αποσάθρωση πετρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ: σόγια, φασόλι, αραχίδα κ.ά. (οικογένεια Fabaceae - Papilionaceae, περίπου 14.000 ετήσια και πολυετή είδη) ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ: κουκί, ρεβίθι, λούπινο, μπιζέλι,

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα.

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα. η καλλιεργεια της μηδικης στo ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε το ζητούμενο στην Ελληνική γεωργία είναι η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, η γεωργική παραγωγή είναι απαραίτητο να

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Pilot cultivation of sweet sorghum in Greece, benefits and yields.

Pilot cultivation of sweet sorghum in Greece, benefits and yields. Pilot cultivation of sweet sorghum in Greece, benefits and yields. Koumtzis Leonidas, President of Agricultural cooperative of HALASTRA Dr. Dimas Kitsios, Associate Professor, School of Agricultural Technology,

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της ορθής γεωργικής πρακτικής στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Η συμβολή της ορθής γεωργικής πρακτικής στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Θ ε σ σ α λ ί α ς Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγρ. Περιβάλλοντος Εργαστήριο Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών Η συμβολή της ορθής γεωργικής πρακτικής στον περιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΧAΪΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ (Integrated Weed management) Πρόβλημα με Ζιζάνια Σύνθεση Μέτρα πρόληψης ζιζανίων απόφασης Θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΜΙΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΜΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΠΑΜΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΠΑΜΙΑΣ Χαράλαμπος Θανόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

των ζιζανίων www.bayercropscience.gr Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 616 6000 Fax: 210 610 9100

των ζιζανίων www.bayercropscience.gr Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 616 6000 Fax: 210 610 9100 Ημερομηνία εκτύπωσης: Φεβρουάριος 2015 έγκαιρο έλεγχο των ζιζανίων απλοποιείστε τον Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 616 6000 Fax: 210 610 9100 www.bayercropscience.gr ΠPΣXH ΣTIΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΓΗ

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΓΗ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΓΗ Η εμφάνιση της γεωργίας στη Γη συμπίπτει με τη σταδιακή απομάκρυνση του ανθρώπου από τη νομαδική ζωή και τη μόνιμη εγκατάστασή του σε συγκεκριμένες περιοχές. Η φροντίδα για

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της τεχνητής μεταβολής των εδαφικών συνθηκών στη σύνθεση της εδαφοπανίδας Γ. ΜΠΟΥΤΣΗΣ

Επίδραση της τεχνητής μεταβολής των εδαφικών συνθηκών στη σύνθεση της εδαφοπανίδας Γ. ΜΠΟΥΤΣΗΣ Επίδραση της τεχνητής μεταβολής των εδαφικών συνθηκών στη σύνθεση της εδαφοπανίδας Γ. ΜΠΟΥΤΣΗΣ Οι εδαφικοί νηματώδεις αποτελούν ένα καλό εργαλείο εκτίμησης της ποιότητας των γεωργικών εδαφών, εξαιτίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ K. ΓΚΟΥΛΤΑ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ K. ΓΚΟΥΛΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» «Συστήματα Ολοκληρωμένης - Βιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας δικτύου της παγίδας «ΔΑΚΟ-ΦΑΚΑ» κατά του δάκου της ελιάς (Βactrocera oleae, Diptera: Tephritidae) σε ελιές ποικιλίας Κορωνέικη. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο δάκος της ελιάς (Bactrocera

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ Ας υποθέσουμε, ότι κατά την μελέτη της κατανομής δύο μεταβλητών, καταλήγουμε στα παρακάτω ιστογράμματα.

ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ Ας υποθέσουμε, ότι κατά την μελέτη της κατανομής δύο μεταβλητών, καταλήγουμε στα παρακάτω ιστογράμματα. ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ Ας υποθέσουμε, ότι κατά την μελέτη της κατανομής δύο μεταβλητών, καταλήγουμε στα παρακάτω ιστογράμματα. Στα παραπάνω ιστογράμματα, παρατηρούμε, ότι αν και υπάρχει διαφορά στη διασπορά των τιμών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μαθηματικών & Στατιστικής 2η Πρόοδος στο Μάθημα Στατιστική 28/01/2011 (Για τα Τμήματα Ε.Τ.Τ. και Γ.Β.) 1ο Θέμα [40] α) στ) 2ο Θέμα [40]

Εργαστήριο Μαθηματικών & Στατιστικής 2η Πρόοδος στο Μάθημα Στατιστική 28/01/2011 (Για τα Τμήματα Ε.Τ.Τ. και Γ.Β.) 1ο Θέμα [40] α) στ) 2ο Θέμα [40] Εργαστήριο Μαθηματικών & Στατιστικής η Πρόοδος στο Μάθημα Στατιστική 8// (Για τα Τμήματα Ε.Τ.Τ. και Γ.Β.) ο Θέμα [4] Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη μελέτη της συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών ΙI

Σχεδιασμός Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών ΙI Σχεδιασμός Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών ΙI Εργασία 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ: Τσελίγκα Αρετή, 1312009161, Στ εξάμηνο, κατεύθυνση: Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία Το γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Γεωργία και εξέλιξή της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Ταξινόμηση, ανατομία και μορφολογία. των φυτών μεγάλης καλλιέργειας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Γεωργία και εξέλιξή της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Ταξινόμηση, ανατομία και μορφολογία. των φυτών μεγάλης καλλιέργειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Γεωργία και εξέλιξή της 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1.1.1. Περιεχόμενο του μαθήματος... 17 1.1.2. Η γεωργία ως τέχνη και επιστήμη... 18 1.1.3. Βραχεία ιστορική αναδρομή... 18 1.1.4. Η

Διαβάστε περισσότερα

Βιοστατιστική ΒΙΟ-309

Βιοστατιστική ΒΙΟ-309 Βιοστατιστική ΒΙΟ-309 Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτος 2015-2016 Ντίνα Λύκα lika@biology.uoc.gr 1. Εισαγωγή Εισαγωγικές έννοιες Μεταβλητότητα : ύπαρξη διαφορών μεταξύ ομοειδών μετρήσεων Μεταβλητή: ένα χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ Βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες δηλαδή στη µη χρησιµοποίηση µη χηµικών µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος

Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος Εισηγητής: Γιάννης Λιοντήρης, Γεωπόνος - MSc Περιβάλλοντος, Διευθυντής Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας Στόχοι της συνάντησης Δεν θα εξετάσουμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργεια χειµερινών σιτηρών στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας

Καλλιέργεια χειµερινών σιτηρών στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας Καλλιέργεια χειµερινών σιτηρών στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αθ. ΠΑΛΑΤΟΣ Καθηγητής Εφαρµογών ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΟΛΓΑ Σπ. ΣΚΟΥΡΤΗ (Α.Μ 248/05) Ποικιλίες χειµερινών σιτηρών στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Πειραματισμού. Κλιμάκωση των πειραμάτων στο χρόνο Δικτύωση των πειραμάτων στο χώρο Εδαφική ανομοιογένεια

Τεχνική Πειραματισμού. Κλιμάκωση των πειραμάτων στο χρόνο Δικτύωση των πειραμάτων στο χώρο Εδαφική ανομοιογένεια Πειραματισμός 1 Τεχνική Πειραματισμού Κλιμάκωση των πειραμάτων στο χρόνο ικτύωση των πειραμάτων στο χώρο δαφική ανομοιογένεια 2 δαφική ανομοιογένεια 3 Τεχνική Πειραματισμού Κλιμάκωση των πειραμάτων στο

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική µηδική. Τζουραµάνη Ε., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ.

Βιολογική µηδική. Τζουραµάνη Ε., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ. Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 9 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα κατεργασίας του Εδάφους Ι Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 9 ο ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα

Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα Όπως θα δούμε αργότερα στη Στατιστική Συμπερασματολογία, λέγοντας ότι «από έναν πληθυσμό παίρνουμε ένα τυχαίο δείγμα μεγέθους» εννοούμε ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές,,..., που

Διαβάστε περισσότερα

Ρεβίθι. Καλλιέργεια ελληνικών κτηνοτροφικών φυτών. για ζωοοτροφές χωρίς μεταλλαγμένα

Ρεβίθι. Καλλιέργεια ελληνικών κτηνοτροφικών φυτών. για ζωοοτροφές χωρίς μεταλλαγμένα Ρεβίθι Καλλιέργεια ελληνικών κτηνοτροφικών φυτών για ζωοοτροφές χωρίς μεταλλαγμένα Εισαγωγή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ομάδα Real Farm www.realfarm.gr ΕΚΔΟΣΗ Greenpeace Κολωνού 78 Αθήνα 10437 Τηλ. 210 3806374-5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συστηματική βοτανική των Λαχανικών Ταξινόμηση με βάση την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ 22 10444 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210-5148863 210-5148857 E-mail : sales@sporoigatou.gr www.sporoigatou.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ 22 10444 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210-5148863 210-5148857 E-mail : sales@sporoigatou.gr www.sporoigatou.gr ΓΡΑΦΕΙΑ : ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ 22 10444 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210-5148863 210-5148857 E-mail : sales@sporoigatou.gr www.sporoigatou.gr ΣΠΟΡΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗΔΙΚΗ GEA Είναι μια ποικιλία μεσογειακού τύπου με πολύ καλή

Διαβάστε περισσότερα

Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα

Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα Στα προηγούμενα (σελ. 7), δώσαμε μια πρώτη, γενική, διατύπωση του Κεντρικού Οριακού Θεωρήματος (Κ.Ο.Θ.) και τη γενική ιδέα για το πώς το Κ.Ο.Θ. εξηγεί το μεγάλο εύρος εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σφάλματα Είδη σφαλμάτων

Σφάλματα Είδη σφαλμάτων Σφάλματα Σφάλματα Κάθε μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους χαρακτηρίζεται από μία αβεβαιότητα που ονομάζουμε σφάλμα, το οποίο αναγράφεται με τη μορφή Τιμή ± αβεβαιότητα π.χ έστω ότι σε ένα πείραμα μετράμε την

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών

Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, στο πλαίσιο των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων του, δίνει έμφαση στη βελτίωση και στη δημιουργία ποικιλιών και υβριδίων

Διαβάστε περισσότερα

Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα

Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα Στα προηγούμενα (σελ. 7), δώσαμε μια πρώτη, γενική, διατύπωση του Κεντρικού Οριακού Θεωρήματος (Κ.Ο.Θ.) και τη γενική ιδέα για το πώς το Κ.Ο.Θ. εξηγεί το μεγάλο εύρος εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΘΕΩΡΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΘΕΩΡΙΑ Οκτώβριος 2012(Εξεταστική Σεπτεμβρίου) 1)Πρώιμη ή όψιμη σπορά στο βαμβάκι στις Σέρρες?και γιατί? 2) Αποφύλλωση στο βαμβάκι,την επιλέγουμε και γιατί? 3)Τι γνωρίζετε για τον επίσπορο και συγκαλλιεργούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διαστήματα εμπιστοσύνης. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Επ. Καθηγητής Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Διαστήματα εμπιστοσύνης. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Επ. Καθηγητής Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διαστήματα εμπιστοσύνης Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Επ. Καθηγητής Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διαστήματα εμπιστοσύνης Το διάστημα εμπιστοσύνης είναι ένα διάστημα αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ M.Sc., Ph.D. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Κομοτηνής Σαν αμειψισπορά θεωρείται η εγκατάσταση σε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων Κεφάλαιο 9 Έλεγχοι υποθέσεων 9.1 Εισαγωγή Όταν παίρνουμε ένα ή περισσότερα τυχαία δείγμα από κανονικούς πληθυσμούς έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίζουμε στατιστικά, όπως μέσους όρους, δειγματικές διασπορές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας: Εμπειρίες από εφαρμογές στην Ελλάδα. Ομιλητής: Λιάκος Βασίλειος

Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας: Εμπειρίες από εφαρμογές στην Ελλάδα. Ομιλητής: Λιάκος Βασίλειος Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας: Εμπειρίες από εφαρμογές στην Ελλάδα Ομιλητής: Λιάκος Βασίλειος Φανάρι Καρδίτσας 2013 Ερωτήματα Τι είναι γεωργία ακριβείας; Τι χρειαζόμαστε για να εφαρμόσουμε γεωργία ακριβείας;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εκμηχάνιση. Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εκμηχάνιση. Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκμηχάνιση Γενικά Η εκμηχάνιση της γεωργίας αποτελεί ένα από τους πρώτους τομείς της βιομηχανικής εξέλιξης που σημειώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικότερα στον ευρωπαϊκό χώρο. Σε αυτό συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

(biodiesel) (bioethanol) 1895 Rudolf Diesel

(biodiesel) (bioethanol) 1895 Rudolf Diesel Το γλυκό σόργοως ενεργειακή καλλιέργεια για την παραγωγή βιο-αιθανόλης ρ.κ. ήµας Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Φυτικής Παραγωγής, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Ηµερίδα: «Παραγωγή Βιοαιθανόλης από Γλυκό Σόργο» Βιο-καύσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Ε: Μπορεί το BREVIS να αντικαταστήσει την αραίωση με το χέρι;

Ε: Μπορεί το BREVIS να αντικαταστήσει την αραίωση με το χέρι; Συχνές Ερωτήσεις Ε: Μπορεί το BREVIS να αντικαταστήσει την αραίωση με το χέρι; Α: Η αραίωση με το χέρι συνήθως γίνεται αμέσως μετά τη φυσική καρπόπτωση και είναι χρονοβόρα (5-20 ώρες/στρ) και πολύ ακριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΝΑΡΙ 1. ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

ΛΙΝΑΡΙ 1. ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ Κεφάλαιο 2 ΛΙΝΑΡΙ 1. ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ Το λινάρι (Linum usitatissimum L.) είναι ένα από τα πρώτα καλλιεργηθέντα φυτά (πάνω από 6.000 χρόνια). Θεωρείται ότι κατάγεται από την περιοχή της Μεσογείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΟΡΤΟΥ

ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΟΡΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Της Σπουδάστριας Νικολέτας Δαμουρά ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΟΡΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση αγριόχορτων στην βιολογική αµπελοκαλλιέργεια

ιαχείριση αγριόχορτων στην βιολογική αµπελοκαλλιέργεια ιαχείριση αγριόχορτων στην βιολογική αµπελοκαλλιέργεια (Συγγραφείς: Ι.Κακαµπούκη,.Μπιλάλης και Π.Θωµόπουλος) Τα αγριόχορτα-ζιζάνια αποτελούν, τόσο στην βιολογική όσο και στην συµβατική αµπελουργία, ένα

Διαβάστε περισσότερα