Οδηγός για το Περιθώριο (margin)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός για το Περιθώριο (margin)"

Transcript

1 Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Ορισμός του περιθωρίου: Οι συναλλαγές με περιθώριο σας επιτρέπουν να εκταμιεύετε ένα μικρό ποσοστό μόνο της αξίας της επένδυσης που θέλετε να κάνετε, αντί να χρειάζσετε να εκταμιεύετε ολόκληρη την αξία της επένδυσης. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν είστε διατεθιμένοι να επενδύσετε ένα συγκεκριμένο ποσό για μία επένδυση, τότε μέσω της επένδυσης με περιθώριο, μπορείτε να ανοίξετε μία πολύ μεγαλύτερη θέση σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο επένδυσης όπου χρειάζετε η συνολική εκταμίευση. Ως αποτέλεσμα μπορείτε να πολλαπλασιάσετε τα κέρδη σας, αλλά και τις ζημίες σας, επενδύοντας με την τεχνική του περιθωρίου. Οι βασικές αρχές των επενδύσεων περιθωρίου Ποσό περιθωρίου Το Ποσό του Περιθωρίου είναι το σύνολο των χρημάτων που πρέπει να εκταμιεύσετε έτσι ώστε να μπορέσετε να ανοίξετε και να διατηρείτε ανοικτή μία θέση. Όταν ανοίγετε μία θέση, είτε πουλάτε (short position), είτε αγοράζετε (long position), πρέπει να έχετε αρκετό Καθαρό Κεφάλαιο (Κέρδη συν Μετρητά) στον λογαριασμό σας, ούτως ώστε να μπορέσετε να πληρώσετε το ανάλογο Ποσό Περιθωρίου για αυτή τη θέση αλλά και τις τυχόν προμήθειες και οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις. Παράγοντας Περιθωρίου Μπορείτε να υπολογίσετε το απαιτούμενο Ποσό Περιθωρίου για κάποια συναλλαγή με βάση τον Παράγοντα Περιθωρίου, που θα διαφέρει από αγορά σε αγορά, και γενικά εκφράζεται ως ποσοστό ή ως αριθμός. Μπορείτε να βρείτε τους Παράγοντες Περιθωρίου για μια συγκεκριμένη αγορά, στην πλατφόρμα συναλλαγών, επιλέγοντας το σχετικό εικονίδιο δίπλα στο όνομα της αγοράς. Θέσαμε Παράγοντες Περιθωρίου σύμφωνα με τη ρευστότητα και τη μεταβλητότητα της υποκείμενης αγοράς. Οι συνθήκες της αγοράς μπορούν να αλλάξουν γρήγορα και ως εκ τούτου οι Παράγοντες Περιθωρίου μπορεί να αλλάξουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να αγοράσετε 1000 μετοχές της Apple Inc., οι οποίες έχουν τώρα αξία 150 δολάρια η μία και ο Παράγοντας Περιθωρίου είναι 20%, τότε το Ποσό Περιθωρίου που πρέπει να έχετε στον λογαριασμό σας είναι 1000 x 150 x 20% = δολάρια. Εάν αγοράζατε τις μετοχές αυτές με τον παραδοσιακό τρόπο θα έπρεπε να εκταμιεύσετε δολάρια. Το Ποσό Περιθωρίου των δολαρίων θα πρέπει να προέρχεται είτε από μετρητά που έχετε καταθέσει στον λογαριασμό σας, είτε από κέρδη που έχετε από άλλες συναλλαγές σας. Πολλαπλασιαστής Περιθωρίου Μπορούμε να εφαρμόσουμε έναν Πολλαπλασιαστή Περιθωρίου για όλες τις συναλλαγές που εκτελούνται στο λογαριασμό σας ή για μια συγκεκριμένη συναλλαγή. Η εφαρμογή Πολλαπλασιαστή Περιθωρίου ή οποιαδήποτε αλλαγή σε έναν υφιστάμενο Πολλαπλασιαστή Περιθωρίου θα οδηγήσει σε αλλαγή του Ποσού Περιθωρίου για κάθε οικονομική μελλοντική δραστηριότητά σας αλλά και για

2 τις υφιστάμενες συναλλαγές σας. Για παράδειγμα, εάν ο λογαριασμός σας υπόκειται σε Πολλαπλασιαστή Περιθωρίου του 2,0, όλες τα απαιτούμενα Ποσά Περιθωρίου θα πολλαπλασιάζονται με 2,0. Θα σας ενημερώσουμε εάν ένας Πολλαπλασιαστής Περιθωρίου ισχύει για τις συναλλαγές σας. Στο παραπάνω παράδειγμα με τις μετοχές της Apple Inc., εάν ο Πολλαπλασιαστής Περιθωρίου σας είναι 1,0, τότε με δολάρια μπορείτε να ανοίξετε την θέση σας. Εάν όμως ο Πολλαπλασιαστής ανέβει στο 1,5, τότε θα πρέπει να εκταμιεύσετε δολάρια. Επίπεδο Κλεισίματος Περιθωρίου (Σημαντικό): Η πολιτική Περιθωρίου μας περιλαμβάνει το δικαίωμα για το κλείσιμο θέσεων στο Επίπεδο Κλεισίματος Περιθωρίου. Αν το Επίπεδο Περιθωρίου σας είναι ακριβώς ή κάτω από το Επίπεδο Κλεισίματος Περιθωρίου, τότε μπορεί να κλείσουμε όλες ή μερικές από τις θέσεις σας αμέσως και χωρίς ειδοποίηση, στην επόμενη διαθέσιμη Τιμή μας. Δεν πρέπει να περιμένετε να λάβετε μια κλήση ή Προειδοποίηση Περιθωρίου πριν από το κλείσιμο των θέσεων αυτών. Για το λόγο αυτό συνιστούμε να παρακολουθείτε το Επίπεδο Περιθωρίου σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Περιθώριο Κλείσιμο επιπέδου, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο τμήμα 11 του Γενικών Όρων μας. Για παράδειγμα, εάν μία θέση σας χάνει παραπάνω χρήματα από το Καθαρό Κεφάλαιό (Μετρητά συν Κέρδη από άλλες συναλλαγές) σας, τότε για να μπορούμε να διασφαλιστούμε από το απίθανο γεγονός όπου δεν θα μπορείτε να ανταπεξέλθετε στις ζημίες σας αυτές, θα πρέπει να κλείσουμε κάποιες ή όλες τις θέσεις σας, έτσι ώστε το Επίπεδο Περιθωρίου σας να ανέβει πάνω από το κρίσιμο επίπεδο. Ένδειξη Στάθμης Περιθωρίου Ο δείκτης Επιπέδου Περιθωρίου, εμφανίζει την αναλογία του Καθαρού Κεφαλαίου προς το Συνολικό Περιθώριο, ή αλλιώς, είναι το ποσοστό του Ποσού Περιθωρίου που καλύπτεται από τα διαθέσιμα κεφάλαια σας καθώς και οποιοδήποτε ανεκμετάλλευτο Κέρδος ή Ζημιά. Εκφράζεται ως ποσοστό και είναι εμφανές στο πάνω αριστερό μέρος της πλατφόρμας συναλλαγών μας. Παράδειγμα: Μετρητά: 30,000 Κέρδη ή ζημίες απο ανοικτές θέσεις: ( 5,000) Καθαρό Κεφάλαιο: 25,000 Ποσό Περιθωρίου (Ποσό που χρειάζεται για να έχετε ανοικτές τις θέσεις στις διαφορές αγορές που έχετε αγοράσει ή πουλήσει) 20,000 Στάθμη Περιθωρίου = 25,000 / 20,000 = 125.0% Κατά συνέπεια υπάρχει ένα πλεόνασμα 25% του Καθαρού Κεφαλαίου σας ως προς το Ποσό Περιθωρίου που υποχρεούστε να τηρείτε για να μπορείτε να κρατάτε ανοικτές όλες τις θέσεις που έχετε.

3 Συνοψίζοντας, για να έχετε ανοικτές τις θέσεις σας, πρέπει να έχετε ένα ικανό ποσό διαθέσιμο στον λογαριασμό σας, το Ποσό Περιθωρίου. Αυτό το ποσό το εξασφαλίζετε με το να έχετε ικανό Καθαρό Κεφάλαιο, δηλαδή μετρητά συν κέρδη από τις θέσεις σας. Ο λόγος Καθαρού Κεφαλαίου / Ποσού Περιθωρίου ισούται με τη Στάθμη Περιθωρίου. Η Ένδειξη Στάθμης Περιθωρίου βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία της πλατφόρμας συναλλαγών. Εμφανίζει ένα από τα τρία σενάρια που παρατίθενται κατωτέρω, ανάλογα με το επίπεδο της κάλυψης που έχετε συσχετίσει με τις ανοικτές θέσεις σας. Πάνω από 200% Αν η Ένδειξη Στάθμης Περιθωρίου είναι μεγαλύτερη από 200%, αυτό θα δείχνει μόνιμα ως > 200%. Αυτό σημαίνει ότι έχετε πάνω από το διπλάσιο το ύψος των κεφαλαίων που απαιτούνται για να διατηρείτε τις θέσεις σας ανοικτές. Μεταξύ 100% και 200% Αν η Ένδειξη Στάθμης Περιθωρίου σας πέσει κάτω από 200%, η Ένδειξη Στάθμης Περιθωρίου θα εμφανίσει ένα ποσοστό μεταξύ 100% και 200%, ανάλογα με το λόγο. Κάτω από το 100% Εάν η Ένδειξη Στάθμης Περιθωρίου πέσει κάτω από το 100%, τότε δεν έχετε αρκετά κεφάλαια (συμπεριλαμβανομένων Ανοικτών κερδών ή ζημιών) στο λογαριασμό σας για να καλύψετε το Ποσό Περιθωρίου σας. Κατά συνέπεια, ανάλογα με το Επίπεδο Κλεισίματος Περιθωρίου, αυτό μπορεί να προκαλέσει εν μέρει ή πλήρως το κλείσιμο των Ανοικτλων σας Θέσεων. Ένα σύμβολο προειδοποίησης θα εμφανίζεται δίπλα από την Ένδειξη Στάθμης Περιθωρίου, εάν αυτό πέσει κάτω από το 100%. Βελτίωση Στάθμης Περιθωρίου σας: Μπορείτε να βελτιώσετε τη Στάθμη Περιθωρίου σας για να μην φτάσετε στο Επίπεδο Κλεισίματος Περιθωρίου με την προσθήκη κεφαλαίων ή με την μείωση της έκθεσής σας. 1. Αυξήστε τα μετρητά στον λογαριασμό σας Καταθέτοντας χρήματα στο λογαριασμό σας, μπορείτε να αυξήσετε τα Καθαρά Κεφάλαιά σας και ως εκ τούτου τη Στάθμη Περιθωρίου σας. Εάν πρέπει να μεταφέρετε χρήματα στο λογαριασμό σας, παρακαλούμε να αφήσετε αρκετό χρόνο για να εξασφαλήσετε πως η πληρωμή σας θα φτάσει στο λογαριασμό σας έγκαιρα, καθώς δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν καθυστερήσεις στις πληρωμές. Ο πιο γρήγορος τρόπος για να βάλετε μετρητά είναι με κατάθεση κεφαλαίων με απευθείας έμβασμα, αλλά μπορείτε και να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά και να κάνετε μία πληρωμή μέσω της κάρτας σας. Μπορείτε επίσης να καταθέσετε χρήματα με την κάρτα σας μέσω της πλατφόρμας συναλλαγών μας, με απόλυτη ασφάλεια. 2. Μειώστε το Ποσό Περιθωρίου σας Είναι δυνατόν να μειωθεί το συνολικό Ποσό Περιθωρίου σας με το πλήρως ή εν μέρει κλείσιμο ορισμένων Ανοικτών Θέσεων σας. Με τη μείωση της έκθεσής σας σε κάποιες αγορές, επιτυγχάνετε

4 τη μείωση του Ποσού Περιθωρίου σας, πράγμα που σημαίνει πως η Στάθμη Περιθωρίου σας θα αυξηθεί. Θα πρέπει πάντα να εξασφαλίζετε πως η Στάθμη Περιθωρίου σας παραμένει πάνω από το Επίπεδο Κλεισίματος Περιθωρίου. Οι τιμές των ανοικτών θέσεών σας, μετοχές, ομόλογα, μέταλλα, ισοτιμίες κτλ., μπορεί να αλλάξουν γρήγορα και σε μεγάλο ποσοστό, φέρνοντάς σας κοντά στο Επίπεδο Κλεισίματος Περιθωρίου. Για να αποφευχθεί το κλείσιμο των ανοικτών θέσεών σας, σας συνιστούμε να παρακολουθείτε εκ του σύνεγγυς όλες τις Ανοιχτές Θέσεις και τη Στάθμη Περιθωρίου και να κρατάτε πλεόνασμα Καθαρού Κεφαλαίου στο λογαριασμό σας για να διασφαλίσετε ότι θα καλύψει τυχόν μεγάλη κίνηση της αγοράς. Υπολογισμός Περιθωρίου: Εδώ αναλύεται το πώς θα υπολογίσετε το Ποσό Περιθωρίου σας χρησιμοποιώντας τον Παράγοντα Περιθώριου. Υπάρχουν εξαίρεσης αυτών των υπολογισμών για συγκεκριμένα προϊόντα που εμφανίζονται στο τέλος του παρόντος οδηγού βοήθειας. Ο Παράγοντας Περιθωρίου μπορεί να εκφραστεί ως Ποσοστό ή ως Αριθμός. Περίπτωση 1: Ο Παράγοντας Περιθωρίου είναι ένα ποσοστό: Ποσό Περιθωρίου = (ποσότητα x τιμή ) x Παράγοντας Περιθωρίου Για παράδειγμα εάν θέλετε να επενδύσετε EUR 10 ανά σεντ της μετοχής Α, η οποία έχει τιμή τώρα 250 σεντ και η οποία έχει συντελεστή περιθώριο του 10% τότε: Ποσό Περιθωρίου = (EUR 10 x 250) x 10% = 250 Ευρώ. Αν αγοράζατε με τον παραδοσιακό τρόπο, τότε για να βγάζατε 10 EUR ανα σεντ θα έπρεπε να αγοράσετε 1000 κομμάτια της συγκεκριμένης μετοχής, που θα σας στοίχιζε 1000 x 250 σεντ = 2500 Ευρώ. Ως εκ τούτου, για να ανοίξετε μία θέση 10 Ευρώ ανά σεντ, θα πρέπει να καταθέσετε τουλάχιστον EUR 250 στο λογαριασμό σας, συν τα τυχόν έξοδα προμήθειας. Το παραπάνω παράδειγμα πρέπει να χρησιμοποιείται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο είτε για ΑΓΟΡΑ είτε για ΠΩΛΗΣΗ. Το Ποσό Περιθωρίου θα αλλάζει καθώς η τιμή μίας μετοχής ή μίας αγοράς γενικότερα αλλάζει. Δηλαδή στο παραπάνω παράδειγμα, εάν η τιμή ήταν 350 σεντ και όχι 250 σεντ τότε το Ποσό Περιθωρίου θα ήταν 350 Ευρώ και όχι 250 Ευρώ. Περίπτωση 2 :Ο Παράγοντας Περιθωρίου είναι ένας αριθμός: Ποσό Περιθωρίου = (ποσότητα x Παράγοντας Περιθωρίου) Για παράδειγμα εάν θέλετε να επενδύσετε EUR 10 ανά σεντ της μετοχής Β, η οποία έχει Παράγοντα Περιθωρίου 50, τότε: Ποσό Περιθωρίου = EUR 10 x 50 = EUR 500.

5 Ως εκ τούτου, για να ανοίξετε μία θέση 10 Ευρώ ανά σεντ, θα πρέπει να καταθέσετε τουλάχιστον EUR 250 στο λογαριασμό σας, συν τα τυχόν έξοδα προμήθειας. Το παραπάνω παράδειγμα πρέπει να χρησιμοποιείται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο είτε για ΑΓΟΡΑ είτε για ΠΩΛΗΣΗ. Περιθώριο Υπολογισμοί εξαιρέσεις Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου το Ποσό Περιθωρίου δεν υπολογίζεται όπως στα παραδείγματα ανωτέρω. Αυτές έχουν ως εξής: Εντολές Stop Loss Για ορισμένες αγορές μπορούμε να προσφέρουμε μείωση του Ποσού Περιθωρίου, αν δώσετε, μαζί με το άνοιγμα μιας θέσης, μία εντολή Stop Loss. Η εντολή Stop Loss, πολύ απλά κλείνει την θέση σας αν η τιμή πέσει (ή ανέβει) κάτω (πάνω) από την προεπιλεγμένη Stop Loss τιμή. Το αν δικαιούστε μείωση στο Ποσό Περιθωρίου με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να το δείτε δίπλα σε κάθε αγορά στην πλατφόρμα συναλλαγών μας, δίπλα από τον όρο Περιθώριο με Επισήμανση Εντολών (Orders Aware Margin). Αν το Περιθώριο με Επισήμανση Εντολών έχει εφαρμογή σε κάποια συγκεκριμένη αγορά που θέλετε να αγοράσετε ή να πωλήσετε, τότε το Ποσό Περιθωρίου θα υπολογίζεται ως το υψηλότερο ποσό των: α) το Ποσό Περιθωρίου, χρησιμοποιώντας τον Παράγοντα Περιθωρίου x ελάχιστο ποσοστό Περιθωρίου με Επισήμανση Εντολών x Ποσότητα β) τη διαφορά μεταξύ (της τιμής Stop Loss που θέσατε και της τιμής που ανοίξατε μία θέση (αγοράς ή πώλησης ) x Ποσότητα Παράδειγμα Αποφασίσατε να ανοίξετε μία θέση αγοράς επενδύοντας EUR 10 για κάθε μονάδα του Δείκτη Japan 225 στην τιμή των 7227 μονάδων με Stop Loss στις 7150 μονάδες. Αν ο Παράγοντας Περιθωρίου είναι 400 και το ελάχιστο ποσοστό Περιθωρίου με Επισήμανση Εντολών είναι 50% τότε: α) το Ποσό Περιθωρίου x ελάχιστο ποσοστό Περιθωρίου με Επισήμανη Εντολών x Ποσότητα είναι EUR 10 x 400 x 50% = EUR β) η τιμή Stop Loss είναι 7150 έτσι ώστε η διαφορά θα είναι (7227 μείον 7150) x 10 EUR= EUR 770 Το υψηλότερο από τα α) και β) είναι το α), ώστε το απαιτούμενο περιθώριο είναι EUR Σημείωση: Εάν δεν δίνατε εντολή Stop Loss τότε το Ποσό Περιθωρίου θα υπολογιζόταν με τον κανονικό τρόπο και θα ήταν EUR 10 x 400 = EUR Δηλαδή το Ποσό Περιθωρίου με Επισήμανση Εντολών είναι πάντα μικρότερο από το κανονικό Ποσό Περιθωρίου. Αυτό το παράδειγμα δείχνει με τον καλύτερο τρόπο πως οι συναλλαγές με Stop Loss όχι μόνο περιορίζουν το ρίσκο σας, αλλά μειώνουν και το Ποσό Περιθωρίου που πρέπει να καταβάλετε για να ανοίξετε μια θέση.

6 Εγγυημένες Εντολές Stop Loss Εάν τοποθετήσετε μία Εγγυημένη Εντολή Stop Loss όταν ανοίγετε μια θέση, το Ποσό Περιθωρίου θα πρέπει να υπολογίζεται ως το χαμηλότερο από: α) το Ποσό Περιθωρίου όπως αυτό υπολογίζεται με τον κανονικό τρόπο: Παράγοντας Περιθωρίου x Ποσότητα β) τη διαφορά μεταξύ (της τιμής Εγγυημένης Stop Loss εντολής και τιμής ανοίγματος) x Ποσότητα Παράδειγμα: Ανοίγετε μία θέση πώλησης για EUR 10 σε κάθε σημείο του Δείκτη Α στην τιμή των 7227 μονάδων, τοποθετώντας μία Εγγυημένη Εντολή Stop Loss στις 7150 μονάδες. Ο Παράγοντας Περιθωρίου είναι 400. α) Το Ποσό Περιθωρίου είναι EUR 10 x 400 = EUR β) Η τιμή της Εγγυημένης Εντολής είναι στις 7100 μονάδες, έτσι ώστε το Ποσό Περιθωρίου θα είναι (7227 μείον 7150) x 10 EUR = EUR 770 Το μικρότερο των α) και β) είναι το β), ώστε το απαιτούμενο περιθώριο είναι EUR Αγορά Δικαιωμάτων Προαίρεσης Το Ποσό Περιθωρίου θα υπολογίζεται ως το μικρότερο των: α) Ποσό Περιθωρίου χρησιμοποιώντας τον κανονικό τρόπο υπολογισμού β) Ποσότητα x τιμή Παράδειγμα: Εάν ανοίξετε θέση αγοράς σe δικαίωμα αγοράς του δείκτη Α με τιμή άσκησης 4250, επενδύοντας EUR 50 για κάθε σεντ, ο Παράγοντας Περιθωρίου της υποκείμενης αγοράς είναι 200 και τιμή του δικαιώματος αυτού είναι 20 σεντ, το απαιτούμενο Ποσό Περιθωρίου θα είναι: α) EUR 50 x 200 = EUR β) EUR 50 x 20 = EUR 1000 Το μικρότερο των α) και β) είναι το β) και έτσι αυτό θα είναι το Ποσό Περιθωρίου. Πώληση Δικαιωμάτων Προαίρεσης Ποσό Περιθωρίου = Ποσότητα x Τιμή x 2 Ωστόσο, το ποσό αυτό υπόκειται σε ελάχιστο του 30% και σε μέγιστο του 100% του Ποσού Περιθωρίου που θα ίσχυε για ισοδύναμη επένδυση στην υποκείμενη αγορά (futures).

7 Παράδειγμα: Εάν ανοίξετε θέση αγοράς σe δικαίωμα αγοράς του δείκτη Α με τιμή άσκησης 4250, επενδύοντας EUR 50 για κάθε σεντ, ο Παράγοντας Περιθωρίου της υποκείμενης αγοράς είναι 200 και τιμή του δικαιώματος αυτού είναι 20 σεντ, το απαιτούμενο Ποσό Περιθωρίου θα είναι: EUR 50 x 20 x 2 = EUR 2000 α) Ελάχιστo ισοδύναμο Ποσό Περιθωρίου που θα ίσχυε για την ίδια επένδυση στην υποκείμενη αγορά του δικαιώματος: 30% x EUR 50 x 200 = EUR 3000 β) Μέγιστo ισοδύναμο Ποσό Περιθωρίου που θα ίσχυε για την ίδια επένδυση : 100% x EUR 50 x 200 = EUR Ετσι το Ποσό Περιθωρίου είναι EUR 3000 Δύο ή περισσότερες αντίθετες θέσεις στην ίδια υποκείμενη αγορά Είναι δυνατόν κάποιος να έχει ανοιχτές θέσεις εντός της ίδιας αγοράς οι οποίες είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Το συνολικό Ποσό Περιθωρίου για όλες τις ανοικτές θέσεις με την ίδια υποκείμενη αγορά θα είναι τότε η μεγαλύτερη από: α) το σύνολο του Ποσού Περιθωρίου για όλες τις θέσεις αγοράς ή β) το σύνολο των του Ποσού Περιθωρίου για όλες τις θέσεις πώλησης Παράδειγμα: Ανοίγετε μία θέση αγοράς 10 συμβολαίων στο Future επιτόκιο Euribor Ιουνίου 2010 και μία θέση πώλησης 20 συμβολαίων στο Future επιτόκιο Euribor Δεκεμβρίου Το κάθε τέτοιο συμβόλαιο έχει ονομαστική αξία EUR και ο Παράγοντας Περιθωρίου είναι 0,35%. Το Ποσό Περιθωρίου για τα συμβόλαια αγοράς είναι 0,35% x EUR x 10 = EUR 8750 Το Ποσό Περιθωρίου για τα συμβόλαια πώλησης είναι 0,35% x EUR x 20 = EUR Το μεγαλύτερο από τα δύο Ποσά Περιθωρίου, δηλαδή EUR 17500, είναι το τελικό Περιθώριο που πρέπει να διαθέσετε για να ανοίξετε τις δυο παραπάνω θέσεις. Επίπεδο Κλεισίματος Περιθωρίου Εισαγωγή Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να αναλύσει τα γεγονότα που θα λάβουν χώρα σε περίπτωση που η Ένδειξη Στάθμης Περιθωρίου σας πέσει κάτω από το Επίπεδο Κλεισίματος Περιθωρίου. Η ενότητα αυτή δεν περιλαμβάνει κάθε δυνατή πιθανότητα, αλλά σκοπό έχει να λειτουργήσει σαν οδηγός.

8 Τι θα συμβεί σε περίπτωση που η Ένδειξη Στάθμης Περιθωρίου σας πέσει κάτω από το Επίπεδο Κλεισίματος Περιθωρίου Εάν η ένδιξη Στάθμης Περιθωρίου σας πέσει κάτω από το Επίπεδο Κλεισίματος Περιθωρίου, το γεγονός αυτό θα ενεργοποιείσει αυτομάτως μία ειδοποίηση «γεγονότος χρεωκοπίας», όσον αφορά το λογαριασμό σας με εμάς, όπως αυτό ορίζεται στους Γενικούς Όρους μας. Μετά από μια τέτοια ειδοποίηση, έχουμε το δικαίωμα να κλείσουμε μερικές ή όλες τις ανοικτές θέσεις που έχετε, έτσι ώστε να αποτρέψουμε την πιθανότητα ακόμα μεγαλύτερων ζημιών. Δεν είμαστε, ωστόσο, υποχρεωμένοι να το κάνουμε σε κάποια συγκεκριμένη τιμή, ή μπορεί και να μην το κάνουμε καθόλου. Συνεπώς, είστε απολύτως υπεύθυνοι για την παρακολούθηση των θεσεών σας, του Καθαρού Κεφαλαίου σας και του Ποσού Περιθωρίου σας. Να θυμάστε πως μπορείτε να χρησιμοποιείτε εντολές Stop Loss ή εντολές εγγυημένου Stop Loss, για να εξασφαλίζετε πως οι θέσεις σας κλείνονται στις τιμές που θέλετε. Παρ όλα αυτά, πρέπει να γνωρίζετε πως εάν η Ένδειξη Στάθμης Περιθωρίου σας πέσει κάτω από το Επίπεδο Κλεισίματος Περιθωρίου, τότε οποιεσδήποτε ανοικτές εντολές Stop Loss ή εγγυημένου Stop Loss, δεν λαμβάνονται υπ όψιν: θα πρέπει να κλείσουμε ορισμένες ή όλες τις ανοικτές θέσεις σας. Κλείσιμο των θέσεών σας Κλείνοντας τις θέσεις σας, σε περίπτωση που η Ένδειξη Στάθμης Περιθωρίου σας πέσει κάτω από το Επίπεδο Κλεισίματος Περιθωρίου, και δεχτείτε μία «ειδοποίηση χρεωκοπίας» συνήθως τα ακόλουθα θα εφαρμόζονται: Χρονοδιάγραμμα Δεδομένου ότι διαφορετικές αγορές είναι ανοικτές σε διαφορετικούς χρόνους, μόνο θέσεις σε αγορές που είναι ανοικτές κατά τη στιγμή της εκδήλωσης της «ειδοποίηση χρεωκοπίας» θα κλείνονται. Οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις σε αγορές που μπορεί να μην έχουν διαπραγμάτευση εκείνη την στιγμή θα μένουν ανοικτές και στη συνέχεια θα τεθούν υπό εκκαθάριση αν η Ένδειξη Στάθμης Περιθωρίου παραμένει κάτω από το Επίπεδο Κλεισίματος Περιθωρίου, όταν η σχετική αγορά ανοίξει. Τιμή Η τιμή κλεισίματος των θέσεων σας θα είναι τιμή που επικρατεί τη στιγμή που η θέση σας θα κλειστεί πραγματικά, δηλαδή τρέχουσες τιμές στην ώρα του κλεισίματος και όχι όταν πέσατε κάτω από το Επίπεδο Κλεισίματος Περιθωρίου. Κάθε κλείσιμο θέσης αντιμετωπίζεται με τις προδιαγραφές της βέλτιστης δυνατής εκτέλεσης για τον πελάτη, προκειμένου να κλείσει η ανοικτή θέση. Ανατρέξτε στην πλατφόρμα μας και στους Γενικούς Όρους μας για περισσότερες πληροφορίες. Άλλα Θέματα Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις και ιδιαίτερα σε ασταθείς περιόδους, μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να εκτελέσει ένα κλείσιμο θέσης για λογαριασμό σας, έτσι ώστε καθυστερήσεις στην τιμολόγηση και στον χρόνο εκτέλεσης μπορεί να συμβούν. Η Ένδειξη Στάθμης Περιθωρίου μετά το κλείσιμο μπορεί να είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από το επίπεδο το οποίο ξεκίνησε. Για ορισμένες θέσεις, όπου η υποκείμενη αγορά, δεν έχει μεγάλη ρευστότητα, μπορεί να αποφασίσουμε την εν μέρει και πλήρη ρευστοποίηση μίας ανοικτής θέσης σας, σε προσπαθεια να

9 αυξήσουμε την Ένδειξη Στάθμης Περιθωρίου σας πάνω από το Επίπεδο Κλεισίματος Περιθωρίου. Μπορεί να το πράξουμε αυτό χωρίς προηγουμένως να σας ειδοποιήσουμε. Συνεχίζοντας στο εμπόριο Εάν οι θέσεις σας έκλεισε στο πλαίσιο της πολιτικής MCO, ο λογαριασμός σας θα παραμείνει ενεργή και ενόσω Περιθώριο επιπέδου σας είναι πίσω πάνω από 100% σας στις περισσότερες περιπτώσεις να είναι σε θέση να το εμπόριο αμέσως μετά. Παραδείγματα Εδώ είναι μερικά παραδείγματα της διαδικασίας κλεισίματος μίας θέσης σε περίπτωση που η Ένδειξη Στάθμης Περιθωρίου σας πέσει κάτω από το Επίπεδο Κλεισίματος Περιθωρίου: Παράδειγμα 1 Έχετε μία θέση: Έχετε αγοράσει ένα Συμβόλαιο επί Διαφορών στον Βρετανικό δείκτη FTSE 100 Η Ένδειξη Στάθμης Περιθωρίου σας πέφτει κάτω από το Επίπεδο Κλεισίματος Περιθωρίου, όταν ο δείκτης FTSE 100 πέσει κάτω από 4800 στις 8:01 π.μ. 8:01 πμ σας στέλνουμε την «ειδοποίηση χρεωκοπίας» σε αυτό το σημείο ο δείκτης FTSE 100 είναι στις 4799,8 μονάδες. 8:02 πμ κλείνουμε την θέση που έχετε στην τιμή των 4797,5 μονάδων. Η τιμή κλείσιμο των 4797,5 έχει επιτευχθεί, δεν θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα και ο λογαριασμός παραμένει ενεργός. Παράδειγμα 2 Έχετε μία θέση: Έχετε αγοράσει ένα Συμβόλαιο επί Διαφορών στον Βρετανικό δείκτη FTSE 100 Η Ένδειξη Στάθμης Περιθωρίου σας πέφτει κάτω από το Επίπεδο Κλεισίματος Περιθωρίου, όταν ο δείκτης FTSE 100 πέσει κάτω από 4800 στις 8:01 π.μ. 8:01 σας στέλνουμε την «ειδοποίηση χρεωκοπίας» σε αυτό το σημείο ο δείκτης FTSE 100 είναι στις 4799,8 μονάδες. 8:03 πμ κλείνουμε την θέση που έχετε στην τιμή των 4800,5 μονάδων. Η τιμή κλείσιμο των 4800,5 έχει επιτευχθεί, δεν θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα και ο λογαριασμός παραμένει ενεργός. Παράδειγμα 3 Έχετε δύο θέσεις: Είστε αγοραστής σε ένα Συμβόλαιο επί Διαφορών της Vodafone και αγοραστής σε ένα Συμβόλαιο επί Διαφορών της Apple Inc. Η Ένδειξη Στάθμης Περιθωρίου σας πέφτει κάτω από το Επίπεδο Κλεισίματος Περιθωρίου όταν τόσο οι αγορές των ΗΠΑ όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ανοικτές. Και οι δύο θέσεις κλείνονται πλήρως και ο λογαριασμός παραμένει ενεργός. Παράδειγμα 4 Έχετε δύο θέσεις: Είστε αγοραστής σε ένα Συμβόλαιο επί Διαφορών της Vodafone και αγοραστής σε ένα Συμβόλαιο επί Διαφορών της Apple Inc. Η Ένδειξη Στάθμης Περιθωρίου σας πέφτει κάτω από το Επίπεδο Κλεισίματος Περιθωρίου όταν, όταν η αγορά των ΗΠΑ είναι κλειστή και μόνο η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ανοιχτή. Κλείνουμε την θέση σας στη Vodafone πλήρως. Η θέση σας στην Apple παραμένει ανοικτή.

10 Το κλείσιμο της θέσης σας στην Vodafone βελτιωσε την Ένδειξη Στάθμης Περιθωρίου σας, που είναι τώρα πάνω από το Επίπεδο Κλεισίματος Περιθωρίου, η αμερικανική αγορά ανοίγει και δεν λαμβάνονται περαιτέρω μέτρα. Η θέση αγορά στην Apple παραμένει ανοικτή και ο λογαριασμός σας παραμένει ενεργός.

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ Λεμεσός

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ Λεμεσός Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός ΤΗΛ: +357 250 21 121 ΦΑΞ: +357 250 21 120 Τηλέφωνο χωρίς χρέωση (Από Σταθερό) Κύπρος: 800 932 93 E mail: CyrpusDesk@SaxoBank.com Web

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συναλλαγών. Σε CFDs

Οδηγός συναλλαγών. Σε CFDs Οδηγός συναλλαγών Σε CFDs Περιεχόμενα Οδηγός Συναλλαγών σε CFDs... 2 Κατάσταση Λογαριασμού... 2 Διαγράμματα... 2 Είδη Εντολών για τα CFDs... 2 ΣΤΟ DEMO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 Οδηγός Συναλλαγών σε CFDs Καλώς ήλθατε

Διαβάστε περισσότερα

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός ΤΗΛ: +357 250 21 121 ΦΑΞ: +357 250 21 120 Τηλέφωνο χωρίς χρέωση (Από Σταθερό) Κύπρος: 800 932 93 E mail: CyrpusDesk@SaxoBank.com Web

Διαβάστε περισσότερα

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός ΤΗΛ: +357 250 21 121 ΦΑΞ: +357 250 21 120 Τηλέφωνο χωρίς χρέωση (Από Σταθερό) Κύπρος: 800 932 93 E mail: CyrpusDesk@SaxoBank.com Web

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. EurobankTrader

Οδηγός χρήσης. EurobankTrader Οδηγός χρήσης EurobankTrader Περιεχόμενα Δημιουργία Σελίδων (Προβολών)... 2 Αναζήτηση Συμβόλου & Λίστες Προβολής... 2 Συναλλαγές: καταχώρηση & τύποι εντολών... 2 Καταχώρηση σχετικών εντολών... 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1. Στάθμη Περιθωρίου και Περίληψη Λογαριασμού

1. Στάθμη Περιθωρίου και Περίληψη Λογαριασμού A. Ενότητα Συναλλαγών 1. Στάθμη Περιθωρίου και Περίληψη Λογαριασμού 2. Αγορές a. Ψάχνοντας να βρείτε την Αγορά που θέλετε b. Πως να φτιάχνετε λίστες με τις Αγορές που σας ενδιαφέρουν 3. Οθόνη Συναλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD)

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Προειδοποιηση για τουσ επενδυτεσ 28/02/2013 Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Βασικά μηνύματα Οι χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences «CFD») είναι σύνθετα προϊόντα και δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών

Plus500CY Ltd. Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Plus500CY Ltd. Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η παρούσα Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών αποτελεί μέρος των Συμβάσεων των Πελατών, όπως ορίζονται στη Συμφωνία Χρήστη. 1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η Monecor (London) Limited, με το εμπορικό όνομα ETX Capital (ETX Capital, εμείς ή εμάς), είναι Εξουσιοδοτημένη και ρυθμίζεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από

Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από 1 ΔΕΟ31 - Λύση 3ης γραπτής εργασίας 2013-14 Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από f ( S I ) Ke t t t r( T t) Aρχικά βρίσκουμε τη παρούσα αξία των μερισμάτων που πληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

LIVE TRADER ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τι είναι τα Στοιχήματα επί Διαφορών; 2. Τι είναι τα Συμβόλαια Διαφορών; 3. Αναφορικά με την LIVE TRADER

LIVE TRADER ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τι είναι τα Στοιχήματα επί Διαφορών; 2. Τι είναι τα Συμβόλαια Διαφορών; 3. Αναφορικά με την LIVE TRADER ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τι είναι τα Στοιχήματα επί Διαφορών; 2. Τι είναι τα Συμβόλαια Διαφορών; 3. Αναφορικά με την LIVE TRADER 4. Γιατί να χρησιμοποιείτε Στοιχήματα επί Διαφορών ή Συμβόλαια Διαφορών 5. Οι Αγορές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Εταιρικές Πράξεις Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

www.techandmath.gr 3 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη

www.techandmath.gr 3 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη Άσκηση 1 η 3 η Εργασία ΔEO31 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν την τρίτη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Λύση: Α) Σύμφωνα με τα δεδομένα της άσκησης δημιουργούμε τον ακόλουθο πίνακα στο Excel. Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3)

Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3) Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3) Ένας επενδυτής έχει αγοράσει μία μετοχή. Για να προστατευτεί από πιθανή μικρή πτώση της τιμής της μετοχής λαμβάνει θέση αγοράς σε ένα δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών 1. Εισαγωγή H Monecor (London) Limited, με το εμπορικό όνομα ETX Capital, (η ETX Capital, «εμείς») είναι εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών 1. Εισαγωγή H Monecor (London) Limited, με το εμπορικό όνομα ETX Capital, (η ETX Capital, «εμείς») είναι εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογίζουμε το αρχικό περιθώριο ασφάλισης (ΠΑ) για τα 4 ΣΜΕ. ΠΣ=500 /συμβολαιο 4συμβόλαια

Υπολογίζουμε το αρχικό περιθώριο ασφάλισης (ΠΑ) για τα 4 ΣΜΕ. ΠΣ=500 /συμβολαιο 4συμβόλαια ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 - Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2012-2013 Γραπτή Εργασία 3 - Παράγωγα-Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Συστηματικός Κίνδυνος Συνολικός Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος axristop@econ.uoa.gr Προπαρασκευαστικό μάθημα στο ΤΕΙ Πειραιά Θέμα: Παράγωγα Προϊόντα Παράγωγα προϊόντα Προθεσμιακές Συμφωνίες Συμφωνίες Ανταλλαγών Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Δικαιώματα Προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα ονομάζονται εκείνα τα οποία παράγονται από πρωτογενείς στοιχειώδους τίτλους όπως μετοχές, δείκτες μετοχών, πετρέλαιο, χρυσός, πατάτες, καλαμπόκι, κλπ. Τα είδη των παραγώγων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Μεταβολή Παρασκευής

Ημερήσια Μεταβολή Παρασκευής 1 Στόχος του Tradeview είναι να σας ενημερώσει για την πορεία των αγορών και διαφόρων asset classes σε διεθνές επίπεδο ενώ ταυτόχρονα να εκφράσει κάποιες απόψεις και trading ιδέες για τις αγορές κεφαλαίου,

Διαβάστε περισσότερα

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28 Άσκηση 1 Η κατασκευαστική εταιρία Κ εξετάζει την περίπτωση αγοράς μετοχών της εταιρίας «Ε» με πληρωμή σε μετρητά. Κατά τη διάρκεια της χρήσης που μόλις ολοκληρώθηκε, η «Ε» είχε κέρδη ανά μετοχή 4,25 και

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 1. Εισαγωγή Το κείμενο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής ZΤrade για την παρακολούθηση των αγορών και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Νοέμβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. TeleTrade - DJ Διεθνής Εταιρεία Συμβούλων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. TeleTrade - DJ Διεθνής Εταιρεία Συμβούλων ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ TeleTrade - DJ Διεθνής Εταιρεία Συμβούλων Μάιος 2012 Εισαγωγή Η Διεθνής Εταιρεία Συμβούλων TeleTrade- DJ (αποκαλούμενη στο εξής «Εταιρεία») είναι μία Επιχείρηση Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Αγορά Calls για µόχλευση Ητιµή ενός call για 100 µετοχές είναι σηµαντικά χαµηλότερη από το να αγοράσουµε τις 100 µετοχές στη spot αγορά. Παράδειγµα:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Άρα προσπαθούμε να αγοράσουμε, από τα κέρδη μας πάντα, μεγαλύτερα πάνελς για να έχουμε περισσότερα κέρδη.

Άρα προσπαθούμε να αγοράσουμε, από τα κέρδη μας πάντα, μεγαλύτερα πάνελς για να έχουμε περισσότερα κέρδη. Πως λειτουργεί : Η δουλειά μας είναι απλή. Όταν τελειώνει κάθε πάνελ αγοράζουμε πάλι άλλο ένα ή δύο, ανάλογα με την στρατηγική που έχουμε επιλέξει, με σκοπό να μεγαλώνουμε τον αριθμό αλλά και την αξία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει τις

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει τις Κεφάλαιο 9 Στρατηγικές τοποθέτησης σε δικαιώματα προαίρεσης Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει τις βασικότερες στρατηγικές που μπορούν να σχηματιστούν με χρήση δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade Quick Start. 1. Εισαγωγή. 2. Ρυθμίσεις πριν τη χρήση. User Manual Version 2.2

ZTrade Quick Start. 1. Εισαγωγή. 2. Ρυθμίσεις πριν τη χρήση. User Manual Version 2.2 ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 1. Εισαγωγή Το κείμενο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής ZΤrade για την παρακολούθηση των αγορών και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων. Για

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Επενδυτικές Υπηρεσίες

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Επενδυτικές Υπηρεσίες Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Επενδυτικές Υπηρεσίες Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Κινδύνου

Plus500CY Ltd. Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Κινδύνου Plus500CY Ltd. Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Κινδύνου Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Κινδύνου Τα Συμβόλαια επί της Διαφοράς (CFD) ενδέχεται να θέσουν το κεφάλαιό σας σε κίνδυνο εάν χρησιμοποιηθούν με κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο είναι το σημαντικότερο λάθος των traders συναλλάγματος

Ποιο είναι το σημαντικότερο λάθος των traders συναλλάγματος Ποιο είναι το σημαντικότερο λάθος των traders συναλλάγματος David Rodriguez, Quantitative Strategist Δημοσίευση: Δεκέμβριος 2011 Γιατί οι περισσότεροι traders χάνουν τα χρήματά τους; Έρευνα των DailyFX/FXCM

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ZULUTRADE

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ZULUTRADE ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ZULUTRADE ΠΡΟΣΟΧΗ!! Οι παρακάτω πληροφορίες είναι ενδεικτικές. Για τις τελευταίες ενημερώσεις παρακαλούμε να μεταβαίνετε στην σελίδα http://el.zulutrade.com/ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος ΠΑΡΑΓΩΓΑ Στέλιος Ξανθόπουλος Εισαγωγικά Ένα παράγωγο συµβόλαιο είναι ένα αξιόγραφο η αξία του οποίου εξαρτάται από τις αξίες άλλων «πιο βασικών» υποκείµενων µεταβλητών. Τα παράγωγα συµβόλαια είναι επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση για το Δολάριο 1ο Τρίμηνο 2013. Των Jamie Saettele, Senior Technical Strategist και David Rodriguez, Quantitative Strategist

Ανάλυση για το Δολάριο 1ο Τρίμηνο 2013. Των Jamie Saettele, Senior Technical Strategist και David Rodriguez, Quantitative Strategist Ανάλυση για το Δολάριο 1ο Τρίμηνο 2013 Των Jamie Saettele, Senior Technical Strategist και David Rodriguez, Quantitative Strategist Δολάριο: Γεμάτο προκλήσεις το α τρίμηνο του 2013 Των Jamie Saettele,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και κλειστή οικονομία

Ανοικτή και κλειστή οικονομία Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 29 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Κατερίνα Κύρτσου Σελίδα-1 Υποθέσεις Δεν υπάρχει κόστος συναλλαγών Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Λογιστική ΙΙ Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Ηρειώτης-Μπάλιος-Ναούμ 1 Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Τι είναι οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Πως αποτιμώνται νομισματικά και μη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαίδευσης. Εισαγωγή στo FX

Κέντρο Εκπαίδευσης. Εισαγωγή στo FX Κέντρο Εκπαίδευσης Εισαγωγή στo FX Περιεχόμενα Η αγορά συναλλάγματος (FOREX)... 2 Τι διαμορφώνει τα ζεύγη ισοτιμιών;... 2 Ξεκινώντας... 2 Εξωτικά ζεύγη ισοτιμιών (Exotics)... 2 Crosses ισοτιμιών... 2 Συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΙΤΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΙΤΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΕΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1/6/2016 ΠΑΡΑΓΩΓΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΙΤΜΕΤΩΠΙΣΗ Πτυχιακή Εργασία Σιτσανίδου Χρυσούλα 10071

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της ΠΝΠ με τίτλο «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της ΠΝΠ με τίτλο «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της ΠΝΠ με τίτλο «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές μέχρι και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων

Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων 1. Εισαγωγή Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων Η διαπραγµάτευση των ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ξεκινά στις 7 Ιανουαρίου 2003. Τα ικαιώµατα επί

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Προστατεύοντας τα χρήματά σας Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Σχετικά με αυτό το έντυπο Αυτό το έντυπο εξηγεί τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

onlinetrading.piraeus-sec.gr

onlinetrading.piraeus-sec.gr onlinetrading.piraeus-sec.gr Η νέα πλατφόρμα ΟnlineΤrading είναι σχεδιασμένη με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις προσφέροντας δυνατότητες προσαρμογής σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Η πλατφόρμα προσφέρει εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2.1 Εισαγωγή Η ανάπτυξη της αγοράς των ευρωνοµισµάτων, η σταδιακή κατάργηση των περιορισµών της κίνησης κεφαλαίων και η εισαγωγή νέων χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave (SAYE)

Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave (SAYE) Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave Το Sharesave σας δίνει μια ευκαιρία να αποταμιεύετε κάθε μήνα επί τρία έτη και με αυτά τα χρήματα να αγοράσετε Μετοχές της Thomas Cook Group plc

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 4

Credit Risk Διάλεξη 4 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credt Rsk Διάλεξη 4 Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unp.gr http://web.xrh.unp.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιαιτερότητες των λοιπών επιχειρηματικών κλάδων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση σύμφωνα με το IFRS 9

Οι ιδιαιτερότητες των λοιπών επιχειρηματικών κλάδων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση σύμφωνα με το IFRS 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση σύμφωνα με το IFRS 9 Από 1.1.2018 τίθεται σε εφαρμογή το IFRS 9, το οποίο επιφέρει σημαντικές μεταβολές στους κανόνες αποτίμησης και τη διαδικασία προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Αλλαγή Πιστωτικής Πολιτικής Όρων για την παροχή Υπηρεσιών μας, με Άμεση Ισχύ (Εφαρμογή των Υφιστάμενων Γραπτών Όρων Συνεργασίας μας)

Θέμα: Αλλαγή Πιστωτικής Πολιτικής Όρων για την παροχή Υπηρεσιών μας, με Άμεση Ισχύ (Εφαρμογή των Υφιστάμενων Γραπτών Όρων Συνεργασίας μας) Αγαπητοί Πελάτες και Συνεργάτες Θέμα: Αλλαγή Πιστωτικής Πολιτικής Όρων για την παροχή Υπηρεσιών μας, με Άμεση Ισχύ (Εφαρμογή των Υφιστάμενων Γραπτών Όρων Συνεργασίας μας) *Η ενημέρωση αυτή αποτελεί επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ο.Ε.Ε ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & RISK MANAGEMENT (ΠΑΡΑΓΩΓΑ) Άσκηση 1. Άσκηση 2. $ 1,685,000 ( $ 1,695,000) = $ 10,000 (κέρδος)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ο.Ε.Ε ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & RISK MANAGEMENT (ΠΑΡΑΓΩΓΑ) Άσκηση 1. Άσκηση 2. $ 1,685,000 ( $ 1,695,000) = $ 10,000 (κέρδος) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ο.Ε.Ε ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & RISK MANAGEMENT (ΠΑΡΑΓΩΓΑ) ιδάσκων: ρ. Χρήστος Φλώρος (ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ) Άσκηση 1 Είναι Ιούλιος. Εταιρεία εισαγωγών στις ΗΠΑ θα χρειαστεί να πληρώσει 1 εκ. το Σεπτέµβριο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 1 Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος Διεθνές αποκεντρωµένο δίκτυο διαπραγµατευτών

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρεώσεις Δωματίου. 1. Εξασφάλιση Κρατήσεων

1. Χρεώσεις Δωματίου. 1. Εξασφάλιση Κρατήσεων 1. Χρεώσεις Δωματίου Η χρέωση των studios αφορά τη φιλοξενία 2 ατόμων. Για την προσθήκη επιπλέον ατόμου πέραν των 2, γίνεται 20% προσαύξηση στην τιμή του studio αν είναι ενήλικας και 10% αν είναι παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Αγορών. Applied Mathematics 1

Στρατηγικές Αγορών. Applied Mathematics 1 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Ο διαθέσιμος χρόνος είναι πολύτιμος πόρος κατά την διαδικασία εφοδιασμού Όσο περισσότερος χρόνος είναι διαθέσιμος, τόσο καλύτερη είναι και η διαδικασία σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4 Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4 Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Μέλος του Χ.Α, ελεγχόμενο από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Κλεισόβης 8, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 773 13/04/2010 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Εισαγωγή Εκτιμούμε

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα