Φροντιστήριο ΑΛΦΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Χρήσιµες πληροφορίες για όλα τα τµήµατα των ΑΕΙ - ΤΕΙ & τις στρατιωτικές σχολές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φροντιστήριο ΑΛΦΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Χρήσιµες πληροφορίες για όλα τα τµήµατα των ΑΕΙ - ΤΕΙ & τις στρατιωτικές σχολές"

Transcript

1 Φροντιστήριο ΑΛΦΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Χρήσιµες πληροφορίες για όλα τα τµήµατα των ΑΕΙ - ΤΕΙ & τις στρατιωτικές σχολές Κώστας Σίδερης Απρίλιος 2012 [1]

2 [2]

3 1ο πεδίο ΤΜΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ι. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Σχολές: Πανεπιστήµιο Αθήνας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός των τµηµάτων είναι να µεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις, για να ασχοληθούν µε την Αγγλική Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισµό, µε σκοπό βασικά την κάλυψη αναγκών της εκπαίδευσης, αλλά και την έρευνα, µετάφραση και επικοινωνία. Προοπτικές απασχόλησης: Ως καθηγητές αγγλικής στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ιδιαίτερα µαθήµατα και φροντιστήρια, ως µεταφραστές και διερµηνείς, σε δηµόσιες υπηρεσίες, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε θέσεις όπου χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις αγγλικής γλώσσας, σε Τράπεζες και Οργανισµούς. Απαιτείται η εξέταση στο ειδικό µάθηµα των αγγλικών. ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Σχολές: Ιόνιο Πανεπιστήµιο (Κέρκυρα) Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός του τµήµατος είναι να παρέχει στους φοιτητές τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σε όλους τους τοµείς που σχετίζονται µε τη θεωρία του βιβλίου, της πληροφορίας, του αρχειακού τεκµηρίου και αντικειµένων µουσειακής αξίας, για να είναι σε θέση να αναλάβουν την ευθύνη της οργάνωσης, διαχείρισης και αξιοποίησης συλλογών βιβλιακού, αρχειακού ή άλλης µορφής υλικού και πληροφοριών. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι µπορούν να εργαστούν σε δηµόσιες και δηµοτικές βιβλιοθήκες, σε αρχειακές υπηρεσίες, σε δηµόσια και ιδιωτικά αρχεία, σε υπηρεσίες τεκµηρίωσης και πληροφόρησης, σε µουσεία και πολιτιστικά κέντρα, ως ελεύθεροι επαγγελµατίες - σύµβουλοι σε θέµατα οργάνωσης βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης. [3]

4 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Σχολές: Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Κατευθύνσεις: 1. Βαλκανικών Σπουδών, 2. Σλαβικών Σπουδών, 3. Ανατολικών Σπουδών. Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός του τµήµατος είναι να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισµό των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών, να µελετά και να αναπτύσσει τις οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών αυτών µε την Ελλάδα. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι µπορούν να εργαστούν σε ινστιτούτα µελετών και σε οργανισµούς που ασχολούνται µε την ιστορική έρευνα (βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ.), σε εταιρίες δηµοσκοπήσεων και µελέτης πολιτικών φαινοµένων, στο Υπουργείο Εξωτερικών, να ασχοληθούν µε τη διδασκαλία των γλωσσών και µεταφράσεις. Το πρόγραµµα µαθηµάτων του τµήµατος περιλαµβάνει την υποχρεωτική παρακολούθηση της Ρωσικής και µιας ακόµη γλώσσας της περιοχής επί οκτώ (8) εξάµηνα. ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Σχολές: Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (Φλώρινα) Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός του τµήµατος είναι η κατάρτιση επιστηµόνων ικανών να µελετούν την οικονοµία, τις κοινωνικές και πολιτικές δοµές και τον πολιτισµό των βαλκανικών λαών, των λαών της Ανατολικής Ευρώπης και των παρευξείνιων χωρών για την αποτελεσµατική συνεργασία της Ελλάδος µε τις χώρες αυτές. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι µπορούν να εργαστούν σε ινστιτούτα µελετών και σε οργανισµούς που ασχολούνται µε την ιστορική έρευνα (βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ.), σε εταιρίες δηµοσκοπήσεων και µελέτης πολιτικών φαινοµένων, στο Υπουργείο Εξωτερικών. σε άλλους δηµόσιους φορείς ως εκπαιδευτές γλωσσών, ως εµπειρογνώµονες, ακόλουθοι διπλωµατικών αποστολών, ειδικοί σύµβουλοι υπουργείων, νοµαρχιακών ή τοπικών αυτοδιοικήσεων, σε τουριστικές επιχειρήσεις ή υπηρεσίες που συνεργάζονται µε αντίστοιχες υπηρεσίες των χωρών αυτών. Επίσης, µε τη διδασκαλία των γλωσσών και µε µεταφράσεις. ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ Σχολές: Πανεπιστήµιο Θράκης (Κοµοτηνή) Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός του τµήµατος είναι η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, µε τη διδασκαλία και την έρευνα, της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισµού των Παρευξείνιων Χωρών (Ελλήνων, Γεωργιανών, Αρµενίων, Ρουµάνων, Βουλγάρων, Τούρκων και λοιπών). Προοπτικές απασχόλησης: Σε ινστιτούτα µελετών και σε οργανισµούς που ασχολούνται µε την ιστορική έρευνα (βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ.), σε εταιρίες δηµοσκοπήσεων και µελέτης πολιτικών φαινοµένων, στο Υπουργείο Εξωτερικών, σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν επιχειρηµατικές δραστηριότητες στις Παρευξείνιες χώρες (Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Αρµενία, Ρουµανία, Βουλγαρία, Τουρκία), ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, µε τη διδασκαλία των γλωσσών και µεταφράσεις. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Σχολές: Πανεπιστήµιο Αθήνας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός των τµηµάτων είναι να µεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις, για να ασχοληθούν µε τη Γαλλική Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισµό στοχεύοντας στην κάλυψη αναγκών της εκπαίδευσης, αλλά και στην έρευνα, µετάφραση και επικοινωνία. [4]

5 Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι µπορούν να εργαστούν ως καθηγητές γαλλικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, να απασχοληθούν µε ιδιαίτερα µαθήµατα και φροντιστήρια, ως µεταφραστές και διερµηνείς, σε δηµόσιες υπηρεσίες, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε θέσεις όπου χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις γαλλικής γλώσσας, σε τράπεζες και οργανισµούς. Απαιτείται η εξέταση στο ειδικό µάθηµα των γαλλικών. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Σχολές: Πανεπιστήµιο Αθήνας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός των τµηµάτων είναι να µεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις, για να ασχοληθούν µε τη Γερµανική Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισµό, µε σκοπό βασικά την κάλυψη αναγκών της εκπαίδευσης, αλλά και την έρευνα, µετάφραση και επικοινωνία. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι µπορούν να εργαστούν ως καθηγητές γερµανικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, να απασχοληθούν µε ιδιαίτερα µαθήµατα και φροντιστήρια, ως µεταφραστές και διερµηνείς, σε δηµόσιες υπηρεσίες, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε θέσεις όπου χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις γερµανικής γλώσσας, σε τράπεζες και οργανισµούς. Απαιτείται η εξέταση στο ειδικό µάθηµα των γερµανικών. ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Ισπανική) Σχολές: Πανεπιστήµιο Αθήνας Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός του τµήµατος είναι η µετάδοση των απαραίτητων γνώσεων, για να ασχοληθούν µε την Ισπανική Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισµό, µε σκοπό βασικά την κάλυψη αναγκών της εκπαίδευσης, αλλά και την έρευνα, µετάφραση και επικοινωνία. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι µπορούν να εργαστούν ως καθηγητές της ισπανικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, να απασχοληθούν µε ιδιαίτερα µαθήµατα και φροντιστήρια, ως µεταφραστές και διερµηνείς, σε δηµόσιες υπηρεσίες, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε θέσεις όπου χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις ισπανικής γλώσσας, σε Τράπεζες και Οργανισµούς. Απαιτείται η εξέταση στο ειδικό µάθηµα των ισπανικών. ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Ιταλική) Σχολές: Πανεπιστήµιο Αθήνας Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός του τµήµατος είναι η µετάδοση των απαραίτητων γνώσεων στους φοιτητές, για να ασχοληθούν µε την Ιταλική Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισµό, µε σκοπό βασικά την κάλυψη αναγκών της εκπαίδευσης, αλλά και την έρευνα, µετάφραση και επικοινωνία. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι µπορούν να εργαστούν ως καθηγητές της ιταλικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, να απασχοληθούν µε ιδιαίτερα µαθήµατα και φροντιστήρια, ως µεταφραστές και διερµηνείς, σε δηµόσιες υπηρεσίες, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε θέσεις όπου χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις ιταλικής γλώσσας, σε τράπεζες και οργανισµούς. Απαιτείται η εξέταση στο ειδικό µάθηµα των ιταλικών. ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Σχολές: Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός του τµήµατος είναι η µετάδοση των απαραίτητων γνώσεων στους φοιτητές, για να ασχοληθούν µε την Ιταλική Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισµό, µε σκοπό βασικά την κάλυψη αναγκών της εκπαίδευσης, αλλά και την έρευνα, µετάφραση και επικοινωνία. [5]

6 Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι µπορούν να εργαστούν ως καθηγητές της ιταλικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, να απασχοληθούν µε ιδιαίτερα µαθήµατα και φροντιστήρια, ως µεταφραστές και διερµηνείς, σε δηµόσιες υπηρεσίες, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε θέσεις όπου χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις ιταλικής γλώσσας, σε τράπεζες και οργανισµούς. Απαιτείται η εξέταση στο ειδικό µάθηµα των ιταλικών. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Σχολές: Τµήµατα Θεολογίας Αθήνας και Θεσσαλονίκης, Ποιµαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η προσφορά στους φοιτητές τους της δυνατότητας έρευνας και µελέτης της ορθόδοξης θεολογίας, η καλλιέργεια και ανάπτυξη πρακτικών κλάδων της θεολογίας (Ποιµαντική, Κοινωνιολογία της θρησκείας, Σύγχρονα ιδεολογικά ρεύµατα). Προοπτικές απασχόλησης: Ως καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σε διάφορες υπηρεσίες εκκλησιαστικής κοινωνικής διακονίας. Τα τµήµατα Κοινωνικής Θεολογίας προετοιµάζουν όσους προορίζονται για την ιεροσύνη. Σε αυτά µπορούν να εισαχθούν µε ειδικό ποσοστό και απόφοιτοι εκκλησιαστικών λυκείων, κληρικοί και µοναχοί. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Σχολές: Πανεπιστήµια Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ιωαννίνων, Κρήτης (Ρέθυµνο), Πελοποννήσου (Καλαµάτα), Θράκης (Κοµοτηνή) Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σπουδών: Σκοπός των τµηµάτων αυτών είναι να καλλιεργούν και να προάγουν τη γνώση για την κλασική και σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία και γλωσσολογία και να µελετούν τα φιλοσοφικά ρεύµατα που επηρεάζουν την εξέλιξή τους. Επίσης, τα τµήµατα Φιλολογίας στοχεύουν στο να µεταδίδουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις για να ασχοληθούν µε την Ελληνική γλώσσα, λογοτεχνία και πολιτισµό. Προοπτικές απασχόλησης: Ως καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αλλά και στην ιδιωτική παιδεία, εκπόνηση εργασιών µε φιλολογικό αντικείµενο στο χώρο των εκδόσεων, στον τύπο και τα άλλα µέσα ενηµέρωσης, ως καθηγητές της Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΦΠΨ Σχολές: Τµήµατα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών και του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Τµήµα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Κρήτης (Ρέθυµνο), Φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Πατρών. Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Οι φοιτητές των τµηµάτων καταρτίζονται στην ιστορία και τις σχολές της Φιλοσοφίας, στις αρχές, τις σχολές και τις τεχνικές της Ψυχολογίας, τις µεθοδολογικές προσεγγίσεις και εφαρµογές των Παιδαγωγικών Επιστηµών. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι έχουν τις ίδιες δυνατότητες µε τους αποφοίτους των υπόλοιπων τµηµάτων των Φιλοσοφικών Σχολών. Μπορούν να διοριστούν ως φιλόλογοι στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αλλά και στην ιδιωτική παιδεία, δυνατότητα απασχόλησης σε κέντρα ψυχικής υγιεινής, σε θεραπευτικές κοινότητες απεξάρτησης τοξικοµανών, ως κοινωνικοί ψυχολόγοι. [6]

7 ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σχολές: Πανεπιστήµια Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κρήτης (Ρέθυµνο), Ιστορίας, Αρχαιολογίας & ιαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών Πελοπονήσσου (Καλαµάτα), Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος). Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σπουδών: Σκοπός των τµηµάτων αυτών είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή των Ιστορικών και αρχαιολογικών σπουδών. Προοπτικές απασχόλησης: Ως καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αλλά και στην ιδιωτική παιδεία, ως αρχαιολόγοι σε Μουσεία και Εφορίες Αρχαιοτήτων. ΙΣΤΟΡΙΑΣ Σχολές: Τµήµα Ιστορίας & Εθνολογίας Πανεπιστηµίου Θράκης (Κοµοτηνή), τµήµα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστηµίου (Κέρκυρα). Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός των τµηµάτων αυτών είναι η έρευνα και µελέτη της ιστορικής πορείας των λαών της ανθρωπότητας, των τρόπων συγκρότησης του ανθρώπινου είδους σε οµάδες και των εκδηλώσεων του πνευµατικού, κοινωνικού και ηθικού βίου των λαών. Προοπτικές απασχόλησης: Ως καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αλλά και στην ιδιωτική παιδεία, ως αρχαιολόγοι σε Μουσεία και Εφορίες Αρχαιοτήτων. ΝΟΜΙΚΗΣ Σχολές: Πανεπιστήµια Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Θράκης (Κοµοτηνή). Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σπουδών: Σκοπός των τµηµάτων αυτών είναι η µετάδοση στους φοιτητές τους των απαραίτητων γνώσεων, για να ασχοληθούν µε τη µελέτη και ερµηνεία της νοµοθεσίας, την εφαρµογή και την υπεράσπιση του δικαίου. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι των τµηµάτων µπορούν να εργαστούν ως: ικηγόροι: αφού κάνουν 18µηνη πρακτική άσκηση σε κάποιο δικηγορικό γραφείο και πετύχουν στη συνέχεια στις ειδικές εξετάσεις στον Άρειο Πάγο για την άδεια άσκησης του επαγγέλµατος του δικηγόρου. Συµβολαιογράφοι: Ένας δικηγόρος µπορεί να γίνει συµβολαιογράφος, εφόσον πετύχει στις σχετικές εξετάσεις του επαγγέλµατος. ικαστικός: Ένας δικηγόρος µπορεί, τρία χρόνια µετά τη λήψη της άδειας εξάσκησης της δικηγορίας, να µπει στο δικαστικό κλάδο, αφού πετύχει στις σχετικές εξετάσεις του Υπουργείου ικαιοσύνης. Νοµικός Σύµβουλος στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα. ιπλωµάτης. ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ - ΘΕΑΤΡΟΥ Σχολές: Πανεπιστήµια Αθήνας, Πάτρας, Πελοποννήσου (Ναύπλιο), Σχολή Θεάτρου Θεσσαλονίκης (Καλών Τεχνών) Σπουδές: 8 Εξάµηνα (Σχολή Θεάτρου Θες/νίκης 10 εξάµηνα). Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σπουδών: Σκοπός των τµηµάτων αυτών είναι να παρέχουν στους φοιτητές θεωρητική κατάρτιση για τη σπουδή της ιστορίας του θεάτρου και γενικότερα για την ανάλυση και επιστηµονική µελέτη της παραγωγής, της θεατρικής παράστασης και του θεατρικού φαινοµένου. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι των τµηµάτων µπορούν να εργαστούν σε ιδιωτικά θέατρα, ως υπεύθυνοι για θεατρικά και καλλιτεχνικά προγράµµατα στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση), ως θεατρολόγοι, κριτικοί και θεωρητικοί της τέχνης στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο και σε εκδοτικούς οίκους, ως καθηγητές σε δραµατικές σχολές, στα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα θεατρικών σπουδών και σε άλλες δραστηριότητες θεατρικής αγωγής στον ιδιωτικό τοµέα (θεραπευτικά κέντρα απεξάρτησης, κλπ.). Εφόσον σπουδάσουν σε δραµατική σχολή, µπορούν να σταδιοδροµήσουν στο θέατρο ως σκηνοθέτες ή ηθοποιοί. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Σχολές: Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σπουδές: 10 εξάµηνα (απαιτείται εκπόνηση διπλωµατικής [7]

8 Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός των τµηµάτων αυτών είναι να παρέχουν στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια για την άρτια καλλιτεχνική, επιστηµονική και επαγγελµατική τους κατάρτιση, ώστε να καλλιεργείται και να προάγεται η τέχνη του κινηµατογράφου σε συνάφεια µε τις καλές τέχνες. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι των τµηµάτων µπορούν να εργαστούν στους κλάδους του κινηµατογράφου, της τηλεόρασης, της διαφήµισης και της παραγωγής video clips ως: Σκηνοθέτες, Βοηθοί Σκηνοθέτες, Σεναριογράφοι, Μοντέρ, Σκρίπτ, ιευθυντές Παραγωγής, Εικονολήπτες (Οπερατέρ), Κάµεραµεν, Βοηθοί Εικονολήπτες, ιευθυντές Φωτογραφίας, Φωτογράφοι, Φωτιστές, Μοντέρ, Τεχνικοί Εργαστηρίου, Ενδυµατολόγοι και σε άλλες συναφείς ειδικότητες. Επίσης, στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ως κριτικοί κινηµατογράφου και τηλεόρασης, ως καθηγητές σε σχολές κινηµατογράφου, στο Υπουργείο Πολιτισµού και σε κινηµατογραφικά τµήµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων κοινωνικών φορέων, σε εταιρείες διανοµής κινηµατογραφικών ταινιών. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Σχολές: Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου (Κόρινθος) Σπουδές: 8 εξάµηνα Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σπουδών: Σκοπός των τµηµάτων αυτών είναι να προάγουν την έρευνα στην εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική και ιδιαίτερα στους τοµείς της συνεχούς εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικών ατόµων, των εκπαιδευτικών τεχνολογιών, των δικαιωµάτων των πολιτών καθώς και της αξιολόγησης, διαµόρφωσης και ανάπτυξης θεσµών κοινωνικής πολιτικής. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι των τµηµάτων µπορούν να εργαστούν: σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα κ.ά., σε οργανισµούς δηµόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα που ασχολούνται µε τον επαγγελµατικό προσανατολισµό, καθώς και µε την οικονοµική (επαγγελµατική) και κοινωνική ενσωµάτωση µειονεκτουσών οµάδων και σε Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, σε βιοµηχανίες και στο δηµόσιο, να ασχοληθούν µε την ανάληψη µελετών και εκπόνηση επιχειρησιακών προγραµµάτων για την επαγγελµατική κατάρτιση, σε προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων που ανήκουν στην οµάδα των λειτουργικά αναλφάβητων. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Εκπαίδευσης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες µπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τοµέα ως εξειδικευµένοι εκπαιδευτές στην ειδική αγωγή, καθώς επίσης σε αντίστοιχες υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, π.χ. σε νοσοκοµεία, κέντρα υγείας, κέντρα ψυχικής υγιεινής, δηµοτικά και νοµαρχιακά κέντρα ψυχοεκπαιδευτικής υποστήριξης. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ Σχολές: Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου (Κόρινθος) Σπουδές: 8 εξάµηνα Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι των τµηµάτων µπορούν να εργαστούν: ως καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αφού αποκτήσουν πτυχίο και από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ), ως καθηγητές σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών κλπ., σε Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ή Ιδιωτικού ικαίου µε αρµοδιότητες σε θέµατα κοινωνικής προστασίας και παρέµβασης (π.χ. Νοσοκοµεία, Ασφαλιστικούς Οργανισµούς κλπ.). ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχολές: Πανεπιστήµιο Θράκης (Κοµοτηνή) Σπουδές: 8 εξάµηνα Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός του τµήµατος είναι να καταρτίζει στελέχη ικανά να σχεδιάζουν, να εφαρµόζουν και να αξιολογούν προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής εργασίας. Προοπτικές απασχόλησης: Οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης κοινωνικής εργασίας αποκτούν άδεια άσκησης του επαγγέλµατος του κοινωνικού λειτουργού και µπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις κοινωνικού λειτουργού ή και ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. Επίσης, ως κοινωνικοί λειτουργοί σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, στα γραφεία διασύνδεσης και συµβουλευτικής φοιτητών, σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης, σε φυλακές, κέντρα αποτοξίνωσης κ.α. [8]

9 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ Σχολές: Πανεπιστήµιο Ιονίου (Κέρκυρα) Σπουδές: 8 εξάµηνα Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Το τµήµα αποβλέπει στο να καταρτίσει τους φοιτητές στη δηµιουργία, οργάνωση, διαχείριση και αξιοποίηση συλλογών βιβλιακού, αρχειακού, ή άλλης µορφής υλικού & πληροφοριών. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι του τµήµατος µπορούν να εργαστούν σε βιβλιοθήκες, υπηρεσίες πληροφόρησης, αρχειακές υπηρεσίες και µουσεία. ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Σχολές: Πάντειος (Αθήνα), Πειραιάς Σπουδές: 8 εξάµηνα Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός των τµηµάτων αυτών είναι η µετάδοση στους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων για τη µελέτη και έρευνα γύρω από τα θεµελιώδη κοινωνικοπολιτικά προβλήµατα, τους οικονοµικούς και κοινωνικούς σχηµατισµούς, το Ευρωπαϊκό και ιεθνές ίκαιο. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι των τµηµάτων µπορούν να εργαστούν στο Υπουργείο Εξωτερικών & στο ιπλωµατικό Σώµα, σε άλλες υπηρεσίες της ηµόσιας ιοίκησης, σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα Μ.Μ.Ε., ως καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αφού αποκτήσουν πτυχίο και από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Για την εισαγωγή στα τµήµατα αυτά απαιτείται εξέταση σε µία από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική, Ιταλική. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Σχολές: Πολιτικών Επιστηµών Πανεπιστηµίων Κρήτης (Ρέθυµνο), Θεσσαλονίκης, Πολιτικών Επιστηµών και ηµόσιας ιοίκησης Αθηνών, Πολιτικών Επιστηµών και Ιστορίας Παντείου, Πολιτικής Επιστήµης & ιεθνών Σχέσεων Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου (Κόρινθος). Σπουδές: 8 εξάµηνα Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός των τµηµάτων αυτών είναι να καταρτίσουν επιστήµονες στο χώρο της Πολιτικής Επιστήµης, στην Πολιτική Ανάλυση, τις ιεθνείς και Ευρωπαϊκές σπουδές και τη ιοικητική Επιστήµη. Mε τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόµος για την επαγγελµατική απασχόληση των αποφοίτων σε περιοχές, όπως η πολιτική ανάλυση, η πολιτική θεωρία, οι διεθνείς σχέσεις, η ελληνική και διεθνής (ιδιαίτερα κοινοτική) διπλωµατία, η δηµόσια διοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση σε εθνικούς και διεθνείς, ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς, επιχειρήσεις κλπ. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι των τµηµάτων µπορούν να εργαστούν στο Υπουργείο Εξωτερικών και σε άλλους τοµείς του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε διεθνείς οργανισµούς, στο ιπλωµατικό Σώµα, σε εταιρίες δηµοσκοπήσεων και µελέτης πολιτικών φαινοµένων, ως καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αφού αποκτήσουν πτυχίο και από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχολές: Πάντειος (Αθήνα) Σπουδές: 8 εξάµηνα Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός του τµήµατος αυτού είναι να µεταδίδει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις, για να ασχοληθούν µε τη µελέτη και έρευνα θεµάτων που ανήκουν στο χώρο του ηµοσίου ικαίου, της ιοικητικής Επιστήµης και της Πολιτικής Οικονοµίας. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι του τµήµατος µπορούν να εργαστούν ως στελέχη στο δηµόσιο τοµέα και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, ως στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε διεθνείς οργανισµούς, σε ινστιτούτα πολιτικών και ιστορικών ερευνών, σε εταιρίες δηµοσκοπήσεων και µελέτης πολιτικών φαινοµένων, στο διπλωµατικό σώµα. [9]

10 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολές: Πανεπιστήµιο Αιγαίου (Ρόδος) Σπουδές: 8 εξάµηνα Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός του τµήµατος αυτού, είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης για τη γλώσσα, την αρχαία και νεότερη ιστορία, τον αρχαίο πολιτισµό, τις οικονοµικές και πολιτικές δοµές των χωρών της Μεσογείου µε έµφαση στη νότια και νοτιοανατολική Μεσόγειο. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι του τµήµατος µπορούν να εργαστούν στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εµπορίου, Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Τύπου, Πολιτισµού κτλ., σε διεθνείς Οργανισµούς (ΝΑΤΟ, ΕΕ, ΟΥΝΕΣΚΟ, ΟΗΕ, ΟΠΕΚ, FAO, WHO κτλ.). σε Πολυεθνικές Εµπορικές και Τεχνικές Επιχειρήσεις και σε άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται οικονοµικά στον ευρύτερο Μεσογειακό χώρο. Οι φοιτητές του τµήµατος παρακολουθούν τα Αγγλικά ως υποχρεωτική ξένη γλώσσα. Επίσης παρακολουθούν µια υποχρεωτικά και µια προαιρετικά από τα Αραβικά, Τούρκικα, Εβραϊκά. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Σχολές: Πάντειος, Πανεπιστήµιο Κρήτης (Ρέθυµνο), Πανεπιστήµιο Αιγαίου (Μυτιλήνη). Σπουδές: 8 εξάµηνα Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός των τµηµάτων αυτών είναι η εκπαίδευση επιστηµόνων πληροφορηµένων και ικανών να µελετούν τις κοινωνικές δοµές και συνθήκες και να αναλύουν τα αίτια διαµόρφωσης ή µεταβολής της κοινωνικής συµπεριφοράς και των κοινωνικών σχέσεων. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι του τµήµατος µπορούν να εργαστούν ως καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αφού αποκτήσουν πτυχίο και από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ), σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα κ.ά. στις Κεντρικές ηµόσιες Υπηρεσίες, στις Περιφέρειες και στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο Υπουργείο ικαιοσύνης, Σωφρονιστικά Καταστήµατα κτλ., σε Ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται µε προγράµµατα κοινωνικής ανάπτυξης, κοινωνικής παρέµβασης, συµβουλευτικής, εφαρµογών κοινωνικής πολιτικής υγείας και πρόνοιας, ασφάλισης, στέγασης και άλλα κοινωνικά προγράµµατα. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ Σχολές: Πάντειος, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός των τµηµάτων αυτών είναι η ανάπτυξη των σπουδών Κοινωνικής και Πολιτισµικής Ανθρωπολογίας, µε ιδιαίτερη έµφαση σε ζητήµατα θεωρίας, µεθοδολογίας, εθνογραφίας και διαπολιτισµικής σύγκρισης µε δυτικές και άλλες κοινωνίες. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι των τµηµάτων µπορούν να εργαστούν ως καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αφού αποκτήσουν πτυχίο και από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ), ως καθηγητές σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, σε εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών κτλ, στο δηµόσιο και στην τοπική αυτοδιοίκηση σε θέσεις που έχουν ως αντικείµενό τους τη διάγνωση κοινωνικών αναγκών, προνοιακά προγράµµατα, πολιτιστικά προγράµµατα, Πνευµατικά Κέντρα, Μουσεία κτλ. Μ.Μ.Ε. Σχολές: Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης Αθήνας, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισµού Παντείου, ηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης. Σπουδές: 8 εξάµηνα Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός των τµηµάτων αυτών είναι η κατάρτιση ειδικών στην επιστήµη της Επικοινωνίας και στις τεχνικές της κλασικής αλλά και ηλεκτρονικής δηµοσιογραφίας. Προοπτικές απασχόλησης: Οι πτυχιούχοι µπορούν να εργαστούν ως δηµοσιογράφοι στον έντυπο και τον ηλεκτρονικό τύπο, ως στελέχη δηµοσίων σχέσεων, ως σύµβουλοι επικοινωνίας, στη διαφήµιση. Για την εισαγωγή στα τµήµατα αυτά απαιτείται εξέταση σε µία από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική, Ιταλική. [10]

11 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Σχολές: Βαλκανικών Σπουδών υτικής Μακεδονίας (Φλώρινα), Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), Σλαβικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθήνας. Σπουδές: 8 εξάµηνα Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός των τµηµάτων αυτών είναι να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισµό των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών, να µελετά και να αναπτύσσει τις οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών αυτών µε την Ελλάδα. Προοπτικές απασχόλησης: Οι πτυχιούχοι µπορούν να εργαστούν σε ινστιτούτα µελετών και σε οργανισµούς που ασχολούνται µε την ιστορική έρευνα (βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ.), σε εταιρίες δηµοσκοπήσεων και µελέτης πολιτικών φαινοµένων, στο Υπουργείο Εξωτερικών, σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν επιχειρηµατικές δραστηριότητες στις προαναφερόµενες χώρες, να απασχοληθούν µε τη διδασκαλία των γλωσσών και µεταφράσεις. ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Σχολές: Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Αθήνας Σπουδές: 8 εξάµηνα Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός του τµήµατος είναι η εισαγωγή των φοιτητών του στην µελέτη της ιστορίας, της πολιτικής και του πολιτισµού της Τουρκίας και γενικότερα των χωρών της Ασίας καθώς και στην εκµάθηση της Τουρκικής Γλώσσας. Προοπτικές απασχόλησης: Οι πτυχιούχοι µπορούν να εργαστούν στο Υπουργείο Εξωτερικών, σε επιχειρήσεις, σε θέσεις στις οποίες απαιτείται η καλή γνώση της τουρκικής γλώσσας ή/και η καλή γνώση των τουρκικών και ασιατικών θεµάτων, σε Μ.Μ.Ε., να απασχοληθούν µε τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας και µε µεταφράσεις. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Σχολές: Τµήµατα Ψυχολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης (Ρέθυµνο), Ψυχολογίας Παντείου, Ψυχολογίας Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Πρόγραµµα Ψυχολογίας) Πανεπιστηµίου Αθήνας. Σπουδές: 8 εξάµηνα Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός των τµηµάτων είναι η εκπαίδευση ψυχολόγων, δηλαδή επιστηµόνων που ασχολούνται µε την κατανόηση, µελέτη, έρευνα, ερµηνεία και αντιµετώπιση της συµπεριφοράς των ανθρώπων. Οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωµα της άδειας άσκησης του επαγγέλµατος του ψυχολόγου κατόπιν αιτήσεώς τους η οποία κατατίθεται στις οικείες Νοµαρχίες. Προοπτικές απασχόλησης: Οι πτυχιούχοι µπορούν να εργαστούν στο δηµόσιο τοµέα και σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε εταιρίες δηµοσίων σχέσεων και διαφήµισης, σε ψυχιατρικές κλινικές και σε κέντρα αποκατάστασης αναπήρων, ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Σχολές: Τµήµα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & ιερµηνείας Ειδίκευση Μετάφρασης & ιερµηνείας Ιονίου Πανεπιστηµίου (Κέρκυρα). Σπουδές: 8 εξάµηνα Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός του τµήµατος είναι η εκπαίδευση µεταφραστών και διερµηνέων για τους διεθνείς οργανισµούς και την εσωτερική αγορά. Είναι το µοναδικό Πανεπιστηµιακού επιπέδου τµήµα κατάρτισης ελληνόφωνων µεταφραστών και διερµηνέων συνεδρίων. Προοπτικές απασχόλησης: Οι πτυχιούχοι µπορούν να εργαστούν ως διερµηνείς, µεταφραστές και στελέχη στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, στο ηµόσιο, σε Τράπεζες και Οργανισµούς, στα Μ.Μ.Ε., στον τοµέα του τουρισµού, σε επιχειρήσεις που απαιτείται καλή γνώση ξένων γλωσσών, µε την παράδοση ιδιαιτέρων µαθηµάτων. [11]

12 Απαιτείται εξέταση στα δύο από τα τρία ειδικά µαθήµατα ξένων γλωσσών: αγγλικά ή γαλλικά ή γερµανικά. Κάθε φοιτητής επιλέγει δύο γλώσσες εργασίας από τις ακόλουθες: Αγγλικά, Γαλλικά και Γερµανικά. Οι γλώσσες αυτές πρέπει να ταυτίζονται µε αυτές στις οποίες εξετάσθηκε ο φοιτητής για να εισαχθεί στο Τµήµα. Το έβδοµο εξάµηνο γίνεται υποχρεωτικά σε πανεπιστήµιο του εξωτερικού σε µια από τις εξής χώρες: Ηνωµένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερµανία µε έξοδα του Ιόνιου Πανεπιστηµίου. ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Σχολές: Τµήµα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & ιερµηνείας Ειδίκευση Ισπανικής Γλώσσας & Ισπανικών Ιονίου Πανεπιστηµίου (Κέρκυρα). Σπουδές: 8 εξάµηνα Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός του τµήµατος είναι η καλλιέργεια και η διάδοση της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισµού της Ισπανίας και της Λατινικής Αµερικής. Προοπτικές απασχόλησης: Οι πτυχιούχοι µπορούν να εργαστούν ως µεταφραστές, διερµηνείς και καθηγητές Ισπανικών, σε επιχειρήσεις και οργανισµούς όπου απαιτείται καλή γνώση της Ισπανικής γλώσσας. Απαιτείται εξέταση στο ειδικό µάθηµα της Ισπανικής γλώσσας. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σχολές: Τµήµατα Επιστ. Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού Πανεπιστηµίων Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη), Θεσσαλονίκης (Σέρρες), Θεσσαλίας (Τρίκαλα), Αθήνας, Θράκης (Κοµοτηνή). Σπουδές: 8 εξάµηνα Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός των τµηµάτων είναι να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστηµονική και επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. Προοπτικές απασχόλησης: Οι πτυχιούχοι µπορούν να εργαστούν ως γυµναστές σε σχολεία, γυµναστήρια ή αθλητικούς χώρους, ως προπονητές σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία. Για να εισαχθούν στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. οι υποψήφιοι διαγωνίζονται και σε τρία από τα τέσσερα προτεινόµενα αγωνίσµατα: δρόµο, άλµα εις µήκος, σφαιροβολία και κολύµβηση (ξεχωριστά τα αγόρια και τα κορίτσια). Επίσης, υποβάλλονται σε υγειονοµική εξέταση για να διαπιστωθεί αν είναι αρτιµελείς. ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολές: Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Βόλος) Σπουδές: 8 εξάµηνα Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός του τµήµατος είναι η κατάρτιση ειδικών επιστηµόνων που θα ασχοληθούν µε την εκπαίδευση και αγωγή ατόµων µε εκ γενετής ή επίκτητες, µόνιµες ή παροδικές, σωµατικές, αισθητηριακές και ψυχοπνευµατικές αναπηρίες ή µαθησιακές δυσκολίες. Προοπτικές απασχόλησης: Οι πτυχιούχοι µπορούν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί σε δηµόσια ή ιδιωτικά σχολεία για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και σε ιδρύµατα. ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Σχολές: Τµήµατα Πανεπιστηµίων Θεσσαλίας (Βόλος), Κρήτης (Ρέθυµνο), Αθηνών, Ιωαννίνων, Πάτρας, Θράκης (Αλεξανδρούπολη), Αιγαίου (Ρόδος), Θεσσαλονίκης, υτικής Μακεδονίας (Φλώρινα). Σπουδές: 8 εξάµηνα Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός των τµηµάτων είναι η έρευνα και παραγωγή γνώσης στις επιστήµες της Αγωγής και η εκπαίδευση προσωπικού για τη στελέχωση των ηµοτικών Σχολείων της χώρας. Προοπτικές απασχόλησης: Οι πτυχιούχοι µπορούν να εργαστούν ως δάσκαλοι σε ηµοτικά Σχολεία. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ [12]

13 [13] ΟΟδδηηγγόόςς ΣΣπποουυδδώώνν ΣΣχχ οολλέέςς ΑΑ..ΕΕ..ΙΙ.. ΤΤ..ΕΕ..ΙΙ.. Σχολές: Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας, Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, Επιστηµών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη), Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού Αιγαίου (Ρόδος), Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Βόλος), Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυµνο), Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων, Επιστηµών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πάτρας, Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών υτικής Μακεδονίας (Φλώρινα). Σπουδές: 8 εξάµηνα Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός των τµηµάτων αυτών είναι έρευνα και παραγωγή γνώσης στην επιστήµη της προσχολικής αγωγής και η παιδαγωγική κατάρτιση ατόµων που θα ασχοληθούν µε την εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Προοπτικές απασχόλησης: Οι πτυχιούχοι µπορούν να εργαστούν ως νηπιαγωγοί σε δηµόσια ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία, σε παιδικούς σταθµούς, να ιδρύσουν δικό τους νηπιαγωγείο ή παιδικό σταθµό. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Σχολές: Τµήµατα Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστηµίου (Κέρκυρα), Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Μουσικής Επιστήµης & Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη). Σπουδές: 10 εξάµηνα. Τα τελευταία δύο εξάµηνα σπουδών ο φοιτητής παρακολουθεί ένα εξειδικευµένο σεµινάριο, σχετικό µε τη διπλωµατική εργασία, την οποία πρέπει να διεκπεραιώσει µε επιτυχία πριν ανακηρυχθεί πτυχιούχος του τµήµατος. Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός των τµηµάτων αυτών είναι να µεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις µουσικολογίας και µουσικής παιδαγωγικής, για να µπορέσουν να ασχοληθούν µε τη µουσικολογική έρευνα και να προωθήσουν τη µουσική εκπαίδευση στη χώρα µας. Προοπτικές απασχόλησης: Οι πτυχιούχοι µπορούν να εργαστούν στο Υπουργείο Πολιτισµού και σε φορείς πολιτισµού του δηµοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (πολιτιστικά κέντρα, λυρική σκηνή κτλ.), σε Ιδιωτικούς µουσικούς φορείς (συναυλιακοί χώροι, µέγαρο µουσικής κτλ.), ως καθηγητές µουσικής σε σχολεία, ωδεία, καλλιτεχνικούς οργανισµούς, ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. Για να εισαχθούν στα τµήµατα αυτά οι υποψήφιοι απαιτείται η εξέταση στα ειδικά µαθήµατα "Αρµονία" και "Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων". ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σχολές: Τµήµα Μεθοδολογίας Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήµης Πανεπιστηµίου Αθηνών. Σπουδές: 8 εξάµηνα. Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός του τµήµατος είναι η µελέτη της επιστήµης από όλες τις δυνατές της πλευρές: από τη µεθοδολογική - εσωτερική της πλευρά, από τη διαχρονική - ιστορική της διάσταση και από την πλευρά της σχέσης της µε άλλα πολιτιστικά και κοινωνικά φαινόµενα. Προοπτικές απασχόλησης: Οι πτυχιούχοι µπορούν να εργαστούν σε ιστορικά ή ερευνητικά κέντρα του δηµοσίου, τραπεζών κτλ., σε προγράµµατα διεπιστηµονικής έρευνας ως εµπειρογνώµονες και τεχνικοί σύµβουλοι, σε εκδοτικούς οίκους, στα Μ.Μ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σχολές: Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας Πανεπιστηµίου Αιγαίου (Μυτιλήνη). Σπουδές: 8 εξάµηνα. Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός του τµήµατος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τον πολιτισµό και την πολιτισµική κληρονοµιά, η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής σε θέµατα πολιτισµού και πολιτισµικής διαχείρισης. Προοπτικές απασχόλησης: Οι πτυχιούχοι µπορούν να εργαστούν στις υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισµού που ασχολούνται µε την καταγραφή, διαχείριση, οργάνωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και των πολιτισµικών και πολιτιστικών δρώµενων, σε φορείς που ασχολούνται µε τον σχεδιασµό και οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την προβολή πολιτισµικών δεδοµένων (ΟΤΑ, περιφερειακές και νοµαρχιακές υπηρεσίες που ασχολούνται µε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις), σε εκδοτικούς οίκους και σε υπηρεσίες που σχετίζονται µε τον έντυπο και κυρίως τον ηλεκτρονικό Τύπο, σε επιχειρήσεις

14 παραγωγής πολυµέσων µε έµφαση στον πολιτισµό, την ψυχαγωγία και την εκπαίδευση (CD-ROM, παρουσιάσεις στο ιαδίκτυο, οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων), σε διαφηµιστικές εταιρείες. ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ Σχολές: Τµήµα Τεχνών Ήχου & Εικόνας Ιονίου Πανεπιστηµίου (Κέρκυρα) Σπουδές: 10 εξάµηνα (απαιτείται εκπόνηση πτυχιακής Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός του τµήµατος είναι η καλλιέργεια και η παραγωγή της οπτικοακουστικής έκφρασης, µέσω της διδασκαλίας και της έρευνας των εφαρµογών της σύγχρονης οπτικοακουστικής τεχνολογίας στον ευρύτερο χώρο της τέχνης και της µαζικής επικοινωνίας. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι του τµήµατος προβλέπεται να καλύψουν την επαγγελµατική ζήτηση σ ένα ευρύ χώρο της ελεύθερης αγοράς, για τον οποίο δεν υπάρχει µέχρι στιγµής στην Ελλάδα ανώτατη επαγγελµατική κατάρτιση: κινηµατογράφος, βίντεο, οπτικοακουστικά περιβάλλοντα, γραφικές τέχνες, ηλεκτρονική και ψηφιακή τεχνολογία του ήχου, παραγωγή, θεωρία και ιστορία σύγχρονων µορφών τέχνης. Θα µπορούν επίσης να απασχοληθούν στους τοµείς της δηµόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Σχολές: Τµήµα ιαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (Αγρίνιο). Σπουδές: 8 εξάµηνα Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός του τµήµατος είναι η παροχή εκπαίδευσης σε θέµατα διαχείρισης του πολιτισµικού περιβάλλοντος. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι του τµήµατος µπορούν να εργαστούν σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εξειδικεύονται στην προβολή και διαχείριση προϊόντων, δράσεων και υπηρεσιών του πολιτισµού (τουρισµός, διαφήµιση), σε υπουργεία και οργανισµούς του ηµοσίου µε αντικείµενο την οργάνωση, διαχείριση και ανάδειξη µουσείων και µνηµείων, σε οργανισµούς και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αντικείµενο την διαµόρφωση πολιτικών για την τεχνολογία και τον πολιτισµό, σε εταιρείες παραγωγής πολυµέσων µε έµφαση στην προβολή της πολιτισµικής κληρονοµιάς (3D Graphics, CD-ROM, παρουσιάσεις στο ιαδίκτυο - Internet), και εταιρίες διαχείρισης (management) µουσικών, κινηµατογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, σε βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκµηρίωσης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Σχολές: Τµήµα Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Αθήνα). Σπουδές: 8 εξάµηνα Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός του τµήµατος είναι να αναπτύσσει τις καλλιτεχνικές δεξιότητες των φοιτητών και να τους παρέχει τις αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις γύρω από τις εικαστικές τέχνες µέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και να συµβάλει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονοµική ανάπτυξη του τόπου. Ειδικότερα σκοπός του νέου αυτού τµήµατος, είναι η προαγωγή των θεωρητικών σπουδών των εικαστικών τεχνών (Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής κλπ.) Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι του τµήµατος µπορούν να εργαστούν στο Υπουργείο Πολιτισµού και σε φορείς πολιτισµού του δηµοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (πολιτιστικά κέντρα κτλ.), σε ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς πολιτισµού (γκαλερί, άλλοι εκθεσιακοί χώροι κτλ.), κριτικοί τέχνης σε εφηµερίδες και περιοδικά, καθηγητές στην εκπαίδευση. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σπουδές: 4 έτη Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός του τµήµατος αυτού είναι να εκπαιδεύει αξιωµατικούς που θα στελεχώσουν τις στρατολογικές υπηρεσίες των Ενόπλων υνάµεων. Στους σπουδαστές/τριες, παρέχεται εκπαίδευση: α) Στρατιωτική στις εγκαταστάσεις της Σχολής, β) Ακαδηµαϊκή στο τµήµα Νοµικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου [14]

15 Θεσσαλονίκης. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαµένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε µόνο µε άδεια του ιοικητού αυτής, τις ηµέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισµό της Σχολής. Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαµονής στη Σχολή βαρύνουν το ηµόσιο και επιπλέον λαµβάνουν µηνιαίο χρηµατικό βοήθηµα. Ο χρόνος υποχρεωτικής παραµονής στο στράτευµα µετά την αποφοίτηση είναι 8 χρόνια. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι του τµήµατος εντάσσονται στις ένοπλες δυνάµεις και ονοµάζονται ανάλογα µε το σώµα στο οποίο κατανέµονται: α) Ανθυπολοχαγοί στο Στρατό Ξηράς, β) Σηµαιοφόροι στο Ναυτικό, γ) Ανθυποσµηναγοί στην Αεροπορία. Μετά την αποστράτευσή τους µπορούν να εργαστούν ως νοµικοί σύµβουλοι στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα. Μπορούν επίσης να ασκήσουν το δικηγορικό επάγγελµα αν έχουν την απαραίτητη άδεια. Οι υποψήφιοι για το τµήµα υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές δοκιµασίες, υγειονοµικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιµασίες. ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σπουδές: 4 έτη Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός του τµήµατος αυτού είναι να εκπαιδεύει αξιωµατικούς που θα καλύψουν τις ανάγκες των Ενόπλων υνάµεων θέµατα ψυχολογίας και θα στελεχώσουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Στους σπουδαστές/τριες, παρέχεται εκπαίδευση: α) Στρατιωτική στις εγκαταστάσεις της Σχολής, β) Ακαδηµαϊκή στο τµήµα Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαµένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε µόνο µε άδεια του ιοικητού αυτής, τις ηµέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισµό της Σχολής. Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαµονής στη Σχολή βαρύνουν το ηµόσιο και επιπλέον λαµβάνουν µηνιαίο χρηµατικό βοήθηµα. Ο χρόνος υποχρεωτικής παραµονής στο στράτευµα µετά την αποφοίτηση είναι 8 χρόνια. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι του τµήµατος εντάσσονται στις ένοπλες δυνάµεις και ονοµάζονται ανάλογα µε το σώµα στο οποίο κατανέµονται: α) Ανθυπολοχαγοί στο Στρατό Ξηράς, β) Σηµαιοφόροι στο Ναυτικό, γ) Ανθυποσµηναγοί στην Αεροπορία. Μετά την αποστράτευσή τους µπορούν να εργαστούν ως ψυχολόγοι στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα. Μπορούν επίσης να ασκήσουν το επάγγελµα του ψυχολόγου αν έχουν την απαραίτητη άδεια. Οι υποψήφιοι για το τµήµα υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές δοκιµασίες, υγειονοµικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιµασίες. ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Σχολές: Πρόγραµµα Ιερατικών Σπουδών Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Βέλλας Ιωαννίνων, Ηρακλείου Κρήτης. Σπουδές: 8 εξάµηνα Προοπτικές απασχόλησης: Σε θέσεις κληρικών και λαϊκών στελεχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος και σε άλλους φορείς εποπτευόµενους από την εκκλησία. εκτοί γίνονται µόνο άρρενες υποψήφιοι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΨΑΛΤΙΚΗΣ Σχολές: Πρόγραµµα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής Βέλλας (Ιωάννινα) και Ηρακλείου (Κρήτη). Σπουδές: 8 εξάµηνα Προοπτικές απασχόλησης: Ως κληρικοί και λαϊκά στελέχη στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος και σε άλλους φορείς εποπτευόµενους από την εκκλησία, σε θέσεις που αφορούν στην Εκκλησιαστική Μουσική και την Ψαλτική. [15]

16 Τ.Ε.Ι. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Σχολές: Τµήµατα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Σπουδές: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης σε βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης και εκπόνηση πτυχιακής Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός των τµηµάτων αυτών είναι να προσφέρουν στους σπουδαστές τους τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σε όλους τους τοµείς της βιβλιοθηκονοµίας και πληροφόρησης. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι του τµήµατος µπορούν να εργαστούν σε βιβλιοθήκες, υπηρεσίες πληροφόρησης, αρχειακές υπηρεσίες, ως καθηγητές στην Εκπαίδευση. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολές: Τµήµατα Κοινωνικής Εργασίας των Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Πάτρας και Κρήτης (Ηράκλειο). Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός των τµηµάτων αυτών είναι να δώσουν στους σπουδαστές τους την κατάλληλη εκπαίδευση, ώστε να µπορούν, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, να συµβάλουν στην πρόληψη και την αντιµετώπιση κοινωνικοοικονοµικών και συναισθηµατικών προβληµάτων ατόµων ή οµάδων. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι των τµηµάτων µπορούν να εργαστούν σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης του δηµοσίου και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, σε υπηρεσίες Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Εργασίας, σε ιδρύµατα ανηλίκων και κέντρα νεότητας, σε κοινότητες απεξάρτησης εξαρτηµένων ατόµων και σε άλλους φορείς ψυχικής υγείας, σε σχολεία για παιδιά µε ειδικές ανάγκες, ως καθηγητές στην εκπαίδευση, ως ελεύθεροι επαγγελµατίες µετά από 5ετή επαγγελµατική εµπειρία. Για την άσκηση του επαγγέλµατος χρειάζεται άδεια η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολές: Τµήµατα Βρεφονηπιοκοµίας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (Ιωάννινα), Θεσσαλονίκης, Προσχολικής Αγωγής Αθήνας. Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός των τµηµάτων αυτών είναι η επιστηµονική κατάρτιση των σπουδαστών σε θέµατα ανάπτυξης και εξέλιξης, αγωγής και φροντίδας, σωµατικής υγείας και ακεραιότητας βρεφών και νηπίων από τη γέννησή τους µέχρι την είσοδό τους στο δηµοτικό σχολείο. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι των τµηµάτων µπορούν να εργαστούν σε βρεφοκοµεία, βρεφονηπιακούς σταθµούς και άλλα ιδρύµατα φροντίδας βρεφών, σε παιδικούς σταθµούς, σε υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε νοσοκοµεία παίδων, ως ελεύθεροι επαγγελµατίες επιφορτισµένοι µε την αγωγή και φροντίδα νηπίων και συµβουλευτική γονέων, στη δευτεροβάθµια ή τριτοβάθµια εκπαίδευση, υπεύθυνοι για τη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία βρεφονηπιακών µαθηµάτων, ως βοηθοί ειδικών παιδαγωγών σε χώρους ειδικής προσχολικής αγωγής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & Μ.Μ.Ε. Σχολές: Τµήµα Πληροφορικής & Μ.Μ.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας (Πύργος) Σπουδές: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός του τµήµατος είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στα γνωστικά αντικείµενα των ΜΜΕ και στις τεχνικές της κλασικής αλλά και ηλεκτρονικής δηµοσιογραφίας. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι του τµήµατος µπορούν να εργαστούν ως δηµοσιογράφοι στον έντυπο και τον ηλεκτρονικό τύπο, σε τµήµατα ηµοσίων Σχέσεων και τµήµατα Μάρκετινγκ επιχειρήσεων και οργανισµών, ως ελεύθεροι επαγγελµατίες - σύµβουλοι επικοινωνίας. [16]

17 ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Σχολές: Τµήµα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (Άρτα) Σπουδές: 8 εξάµηνα Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός του τµήµατος είναι να προάγει την ανάπτυξη και τη µετάδοση των γνώσεων στον τοµέα µελέτης του λαϊκού µουσικού πολιτισµού. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι του τµήµατος µπορούν να εργαστούν στο Υπουργείο Πολιτισµού και σε δηµόσιους πολιτιστικούς φορείς, σε µουσικά και χορευτικά συγκροτήµατα δήµων και πολιτιστικών φορέων, σε µουσικά και Πολιτιστικά Γυµνάσια και Λύκεια, Ωδεία, Μουσικές Σχολές κ.ά., σε σχολές χορού, να ασχοληθούν µε την εµπορία, κατασκευή και συντήρηση λαϊκών µουσικών οργάνων, ως ελεύθεροι επαγγελµατίες - µουσικοί στον τοµέα εξειδίκευσής τους. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν µπορεί να παρακολουθήσει το τµήµα αυτό, όποιος δεν έχει κατακτηµένο ήδη ένα καλό επίπεδο µουσικής δεξιοτεχνίας σε κάποιο από τα Ελληνικά λαϊκά παραδοσιακά όργανα. ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Σχολές: Τµήµα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασµού Εκθέσεων Τ.Ε.Ι. Πάτρας (Πύργος) Σπουδές: 8 εξάµηνα Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Η Μουσειογραφία είναι το σύνολο των τεχνικών που σχετίζονται µε τη Μουσειολογία και καλύπτει τις µεθόδους και πρακτικές λειτουργίας των Μουσείων. Στόχος του τµήµατος είναι οι απόφοιτοί του να διαθέτουν την απαιτούµενη εξειδίκευση και να είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις ανάγκες κάθε σύγχρονου Μουσείου και της διοργάνωσης εκθέσεων, αντιλαµβανόµενοι τις ιδιαιτερότητές τους. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι του τµήµατος µπορούν να εργαστούν σε κρατικά και ιδιωτικά µουσεία και πινακοθήκες, στο Υπουργείο Πολιτισµού και στη Νοµαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε γκαλερί, εκθεσιακούς χώρους κ.τ.λ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σχολές: Τµήµατα ηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τ.Ε.Ι. υτικής Μακεδονίας (Καστοριά), Ιονίου (Αργοστόλι). Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός του τµήµατος είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στα γνωστικά αντικείµενα των δηµοσίων σχέσεων, της επικοινωνιακής πολιτικής και πολιτικής επικοινωνίας (marketing planning). Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι του τµήµατος µπορούν να εργαστούν σε υπουργεία και άλλους οργανισµούς του δηµοσίου σε θέσεις που αφορούν θέµατα δηµοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, σε τµήµατα ηµοσίων Σχέσεων και τµήµατα Μάρκετινγκ επιχειρήσεων και οργανισµών, σε εταιρείες δηµοσίων σχέσεων, διαφηµιστικές εταιρίες, στα Μ.Μ.Ε., σε γραφεία τύπου, σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σχολές: Τµήµα Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη ιοίκηση και το Εµπόριο Ηπείρου (Ηγουµενίτσα) Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός του τµήµατος είναι η εκπαίδευση γλωσσοµαθών στελεχών για την ελληνική επιχείρηση. Για το λόγο αυτό εκτός από την εκπαίδευση σε τρεις ξένες γλώσσες το τµήµα παρέχει µαθήµατα Οικονοµίας, Εµπορικού και ιεθνούς ικαίου, Τουρισµού, Επικοινωνιακής Πολιτικής, χρήσης και Προγραµµάτων Η/Υ. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι του τµήµατος µπορούν να εργαστούν ως στελέχη σε επιχειρήσεις, οργανισµούς κλπ. του ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα που συναλλάσσονται µε τις χώρες της [17]

18 Ε.Ε. και τον υπόλοιπο κόσµο, σε παραγωγικές µονάδες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των εξαγωγών, σε ταξιδιωτικά γραφεία, σε τουριστικές µονάδες. Για την εισαγωγή στο τµήµα αυτό απαιτείται εξέταση σε µία από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική, Ιταλική. Το τµήµα παρέχει και πιστοποιεί τη γνώση 2+1 ξένων γλωσσών. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Σχολές: Τµήµα ιοίκησης Κοινωνικών & Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων Μεσολογγίου. Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός του τµήµατος είναι η προαγωγή της ανάπτυξης και της µετάδοσης των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήµη τόσο στους αγροτικούς όσο και στους αστικούς συνεταιρισµούς µε τη διδασκαλία και την εφαρµοσµένη έρευνα. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι του τµήµατος µπορούν να εργαστούν σε υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, στην Αγροτική Τράπεζα, σε συνεταιρισµούς, ως καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). [18]

19 2ο πεδίο ΤΜΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Σχολές: Πανεπιστήµια Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ιωαννίνων, Κρήτης (Ηράκλειο), Αιγαίου (Σάµος) Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός του τµήµατος είναι η ανάπτυξη στους φοιτητές τους της µαθηµατικής σκέψης και παράλληλα η δηµιουργία της δυνατότητας αναζήτησης και επεξεργασίας θεωρητικών µοντέλων για την ερµηνεία πρακτικών και θεωρητικών προβληµάτων. Προοπτικές απασχόλησης: Μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές στην εκπαίδευση, δηµόσια και ιδιωτική, ως µετεωρολόγοι, ως καθηγητές Πληροφορικής (αν παρακολουθήσουν τα αντίστοιχα µεταπτυχιακά µαθήµατα). ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Σχολές: Πανεπιστήµιο Κρήτης (Ηράκλειο) Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός του τµήµατος είναι η διαµόρφωση επιστηµόνων ικανών να αναπτύσσουν κλασικές και σύγχρονες µαθηµατικές µεθόδους ανάλυσης στις εφαρµοσµένες επιστήµες (π.χ. στη Βιολογία, στη Χηµεία, στις Τεχνολογικές Επιστήµες, στην Ιατρική, στη Χρηµατοοικονοµία, στην Οικονοµία κ.ά.). Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι µπορούν να εργαστούν στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα ως στελέχη σε θέσεις όπου απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις στην επιστήµη των µαθηµατικών, π.χ. σε Οργανισµούς Τεχνολογίας, Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρίες, Χρηµατοοικονοµικά Γραφεία, Επενδυτικές Εταιρείες, Εταιρίες ιακίνησης Προϊόντων, Τµήµατα Ανάπτυξης και Τεχνολογίας εταιριών, Εταιρείες Πληροφορικής κτλ. Οι µεταπτυχιακές σπουδές για τους αποφοίτους του τµήµατος είναι σε µεγάλο βαθµό απαραίτητες για την επαγγελµατική τους αποκατάσταση. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Σχολές: Πανεπιστήµιο Αιγαίου (Μυτιλήνη) Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός του τµήµατος είναι η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε: θέµατα θαλάσσιου περιβάλλοντος, τεχνολογίας της αλιείας, αλιευτικής εκµετάλλευσης και αλιευτικής διαχείρισης, υδατοκαλλιεργειών και θαλασσίων εφαρµογών. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι µπορούν να ασκήσουν τα επαγγέλµατα του ιχθυολόγου και του περιβαλλοντολόγου. Μπορούν να εργαστούν σε υπουργεία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε ναυτιλιακά γραφεία, σε ιχθυοτροφεία, στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος). Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας. Η παρακολούθηση ξένης γλώσσας, κατά προτίµηση Αγγλικής, είναι υποχρεωτική. Το πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνει θερινή πρακτική άσκηση των φοιτητών σε οργανισµούς και επιχειρήσεις. [19]

20 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Σχολές: Στατιστικής & Αναλογιστικών Μαθηµατικών Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών Αιγαίου (Σάµος), Στατιστικής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθήνας Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός των τµηµάτων είναι η επιστηµονική παρακολούθηση της σύγχρονης επιστήµης της στατιστικής. Ειδικότερα, το τµήµα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στοχεύει επιπλέον και στην απόκτηση από το φοιτητή ενός αξιόλογου µαθηµατικού υπόβαθρου καθώς επίσης και στην απόκτηση γνώσεων πληροφορικής, λογιστικής και οικονοµίας. Προοπτικές απασχόλησης: Οι απόφοιτοι µπορούν να εργαστούν ως στατιστικοί, αναλογιστές ή ως χρηµατοοικονοµικοί σύµβουλοι στη Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ) και σε υπηρεσίες στατιστικής υπουργείων και άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα, σε υπηρεσίες στατιστικής εταιριών του ιδιωτικού τοµέα, σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα σε ειδικότητες όπου είναι απαραίτητη καλή γνώση στατιστικής, π.χ. τράπεζες, εταιρίες δηµοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς κτλ., σε ασφαλιστικές εταιρίες (αναλογιστές), σε χρηµατιστηριακές εταιρίες, ως καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). ΦΥΣΙΚΗΣ Σχολές: Πανεπιστήµια Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ιωαννίνων, Κρήτης (Ηράκλειο). Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός των τµηµάτων είναι η µελέτη και έρευνα των φυσικών φαινοµένων και των νόµων που τα διέπουν. Προοπτικές απασχόλησης: Μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές στην εκπαίδευση, δηµόσια και ιδιωτική, ως µετεωρολόγοι (αν παρακολουθήσουν τα αντίστοιχα µεταπτυχιακά µαθήµατα), ως καθηγητές Πληροφορικής (αν παρακολουθήσουν τα αντίστοιχα µεταπτυχιακά µαθήµατα), σε δηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις παραγωγής - εµπορίας προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. ΧΗΜΕΙΑΣ Σχολές: Πανεπιστήµια Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ιωαννίνων, Κρήτης (Ηράκλειο). Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός των τµηµάτων είναι η ενασχόληση µε τη µελέτη και έρευνα της δοµής, της σύνθεσης και µετασχηµατισµών της οργανικής και ανόργανης ύλης. Προοπτικές απασχόλησης: Μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές στην εκπαίδευση, δηµόσια και ιδιωτική, ως χηµικοί σε βιοµηχανίες, νοσοκοµεία, σε ερευνητικά κέντρα, στο Γενικό Χηµείο του Κράτους. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Σχολές: Τµήµατα Γεωλογίας Πανεπιστηµίων Πάτρας και Θεσσαλονίκης, Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Πανεπιστηµίου Αθηνών. Σκοπός - Αντικείµενο Σπουδών: Σκοπός των τµηµάτων είναι να αναπτύξουν την έρευνα µε στόχο την κατανόηση της γένεσης και της εξέλιξης του πλανήτη µας και την εφαρµογή των γνώσεων αυτών για τον εντοπισµό και την εκµετάλλευση ορυκτών, πρώτων υλών, υπογείων υδάτων και τη µελέτη φαινοµένων όπως οι σεισµοί, οι κατολισθήσεις κτλ. Προοπτικές απασχόλησης: Μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές στην εκπαίδευση (µετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών µαθηµάτων), σε τεχνικές εταιρείες, σε δηµόσιες υπηρεσίες ( ΕΗ), ως σεισµολόγοι (αφού λάβουν την ανάλογη µεταπτυχιακή ειδίκευση). Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Σχολές: Τµήµα Γεωγραφίας Πανεπιστηµίου Αιγαίου (Μυτιλήνη), Γεωγραφίας Χαροκοπείου (Αθήνα). [20]

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 181 τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 182 1ο επιστημονικό πεδίο Ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες Από ποια κατεύθυνση συμφέρει να πάω;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Τµήµα Θεολογίας Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας Τµήµα Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η κατάρτιση των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ ΤΜΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ι. Σ.Σ.Α.Σ Στρατολογικό Θεσ/νίκης 2310962101 www.ssas.gr Ψυχολογικό Θεσ/νίκης 2310962101 www.ssas.gr Στρατολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές Σχολές 1 ου και 2 ου Πεδίου

Κοινές Σχολές 1 ου και 2 ου Πεδίου Κοινές Σχολές 1 ου και 2 ου Πεδίου Οι κοινές σχολές 1 ου και 2 ου πεδίου είναι 31ΑΕΙ και 6 ΤΕΙ ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘ 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας ΑΕΙ 174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκη... 4 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνα... 6 Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Κέρκυρα... 8 Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ. Με στόχο το. Αποκλειστικά ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Βάσεις 2014 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΝLINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΩΡΕΑΝ ΕΙ ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΧΡΟΝΙΑ. Με στόχο το. Αποκλειστικά ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Βάσεις 2014 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΝLINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΩΡΕΑΝ ΕΙ ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΑΞΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΟΝLINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΩΡΕΑΝ ΕΙ ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Αποκλειστικά ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0 Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 1) Υποβάλλω

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το 2 ο Επιστημονικό πεδίο είναι το πεδίο των θετικών επιστημών. Είναι προσβάσιμο χωρίς απώλεια μορίων στους

Διαβάστε περισσότερα

18828/18326/ 16573 18180/17297/ 13743 16909/16325/ 16848 14176/12148/ 13778 15302/14615/ 14923

18828/18326/ 16573 18180/17297/ 13743 16909/16325/ 16848 14176/12148/ 13778 15302/14615/ 14923 5 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Επιστήµες Οικονοµίας & ιοίκησης 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 515 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Αθήνα ΟΠΑ 15570 516 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 14204

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ιατρικής Παιδαγωγικό Τμήμα Εκπαίδευσης Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Τμήμα Επιστημών και Εκπαίδευσης στην προσχολική Ηλικία

Τμήμα Ιατρικής Παιδαγωγικό Τμήμα Εκπαίδευσης Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Τμήμα Επιστημών και Εκπαίδευσης στην προσχολική Ηλικία Ξάνθη Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Κομοτηνή Τμήμα Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ...... ΕΤΟΣ 2009 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ...... ΕΤΟΣ 2010 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών. Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών. Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5 Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5 Απαραίτητη προϋπόθεση κάλυψης κενών θέσεων εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών στη δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 5 ο Πεδίο 32 2 Κοινές με 1 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 3 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 6 0 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Αγγλικών Σπουδών ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Μ.Δ.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β ) 2014

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Μ.Δ.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β ) 2014 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Μ.Δ.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β ) 2014 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΡΦΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ Μ.Δ. Στο Μ.Δ. του 2014, εμφανίζονται είτε τμήματα είτε εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Το Τµήµα αυτό έχει ως γνωστικό αντικείµενο την επιλογή, την ταξινόµηση, την οργάνωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ευροίας 1 46100 Ηγουμενίτσα Τηλ. 2665029462 email: kesyp@dide.thesp.sch.gr 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ευροίας 1 46100 Ηγουμενίτσα Τηλ. 2665029462 email: kesyp@dide.thesp.sch.gr 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ευροίας 1 46100 Ηγουμενίτσα Τηλ. 2665029462 email: kesyp@dide.thesp.sch.gr 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού 2013 ΖΗΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΕΠ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις διατάξεις της παρ. 12α του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (Α 210) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του Ν.

5. Τις διατάξεις της παρ. 12α του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (Α 210) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Έχοντας ως γνώμονα ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στόχος του παρόντος Οδηγού είναι η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Ε. Π «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα...3 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου, Κρήτης...5 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου...6 Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Σε αντίθεση µε τις κοινωνίες του παρελθόντος και τον γραφικό απόηχο επαγγελµάτων που µετεξελίσσονται ή εξαφανίζονται - ποιος θυµάται τον τερζή, τον

Σε αντίθεση µε τις κοινωνίες του παρελθόντος και τον γραφικό απόηχο επαγγελµάτων που µετεξελίσσονται ή εξαφανίζονται - ποιος θυµάται τον τερζή, τον Η Αλίκη στη χώρα των επαγγελµάτων Η Αλίκη στη χώρα των επαγγελµάτων Σε αντίθεση µε τις κοινωνίες του παρελθόντος και τον γραφικό απόηχο επαγγελµάτων που µετεξελίσσονται ή εξαφανίζονται - ποιος θυµάται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι ένα νέο δημόσιο Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε με νόμο του κράτους το 2004 και δέχθηκε τους πρώτους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/ νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη: 15 1 8 0 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: ww w. m i n e d u. g o v. g r

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα