ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ. : Ο4/ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΕΕΚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ. : Ο4/08-02-2005 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΕΕΚ"

Transcript

1 Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ. : Ο4/ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΕΕΚ 0

2 Η τελευταία δεκαετία του αιώνα που πέρασε βρήκε την Ελλάδα οργανικά ενσωματωμένη στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες να διαπραγματεύεται συνεχώς την κοινή της ευρωπαϊκή τύχη με τους εταίρους της και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εδραιώνει μέρα με την ημέρα τη θέση της και να διεκδικεί την ισοτιμία της μέσα στην ενιαία Ευρώπη του μικρού αριθμού επιτρεπομένων διαφορετικοτήτων και των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων. Τις νέες συνθήκες στην οικονομία σε παγκόσμιο αλλά και περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που δημιουργήθηκαν με την απελευθέρωση στην διακίνηση αγαθών, κεφαλαίων και πληροφοριών δεν ήταν δυνατόν να μην λάβουν υπόψη οι κυβερνήσεις της χώρας μας κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής τους σε όλους τους τομείς, μεταξύ των οποίων και στον τομέα των αερομεταφορών. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ως υπεύθυνος φορέας για την οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση των σαράντα (40) αεροδρομίων της χώρας, τηρώντας το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο έχει επιδοθεί τα τελευταία χρόνια στην έκδοση κανονισμών και οδηγιών που απελευθερώνουν τις αερομεταφορές και δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη πάσης φύσεως επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στα αεροδρόμιά της (λειτουργία εμπορικών καταστημάτων, ίδρυση νέων αεροπορικών εταιρειών, εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης κ.λπ.). Ο διπλωματούχος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας υπάλληλος αεροδρομίου (εξυπηρέτησης επιβατών-αεροσκαφών) θα κληθεί να δραστηριοποιηθεί στο ευρύ φάσμα του τομέα παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και να καλύψεις τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν μετά την απελευθέρωση του τομέα αυτού αλλά και εκείνων των θέσεων που στο άμεσο και απώτερο μέλλον θα δημιουργηθούν. Συγκεκριμένα: Μετά την απελευθέρωση του τομέα της παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης στα αεροδρόμια με την έκδοση της, υπ αριθμ. 96/67, Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες της Κοινότητας και την έκδοση των νομοθετημάτων περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας, η ΑΕ Ολυμπιακή Αεροπορία έπαυσε να έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να παρέχει τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την επίγεια εξυπηρέτηση των επιβατών και των αεροσκαφών όλων των αεροπορικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα ελληνικά αεροδρόμια. Τις υπηρεσίες αυτές μετά την έκδοση των προαναφερόμενων νομοθετημάτων έχουν το δικαίωμα να παρέχουν στους επιβάτες και στα αεροσκάφη άλλων αεροπορικών εταιρειών τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που τους χορηγείται το δικαίωμα από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) να ενεργοποιηθούν ως φορείς παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης(handlers). Τις υπηρεσίες αυτές επίσης έχουν δικαίωμα να παρέχουν οι αυτοεξυπηρετούμενες αεροπορικές εταιρείες στους επιβάτες τους και στα αεροσκάφη τους με ίδια μέσα και προσωπικό (self handled). Ήδη σε πολλά από τα ελληνικά αεροδρόμια εκτός από την Ολυμπιακή Αεροπορία δραστηριοποιούνται και άλλες εταιρείες στις περισσότερες από τις κατηγορίες παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης. 1

3 Καθημερινά δε υποβάλλονται αιτήσεις στις αρμόδιες διευθύνσεις της Υ.Π.Α. από φυσικά και νομικά πρόσωπα για να τους χορηγηθεί το δικαίωμα ενεργοποίησής τους ως φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης. Αρκετές επίσης από τις αεροπορικές εταιρείες αυτοεξυπηρετούνται σε όλες τις κατηγορίες και σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας. Μετά τον Μάρτιο του 2001 ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του Διεθνούς Αερολιμένα των Σπάτων (που θα αντικαταστήσει τον κρατικό αερολιμένα Αθηνών) πολλές εταιρείες επίσης θα δραστηριοποιηθούν στον εν λόγω αερολιμένα στον τομέα παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης. Με τη μεταφορά αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας και σε άλλους φορείς πέραν της Ολυμπιακής Αεροπορίας ανοίγονται ευοίωνες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης στον διπλωματούχο του Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας υπάλληλος αεροδρομίου (εξυπηρέτησης επιβατώναεροσκαφών). Το πρόγραμμα σπουδών που θα ακολουθήσει ο καταρτιζόμενος έχει ως στόχο τη δημιουργία ικανών, κατάλληλα εκπαιδευμένων στελεχών, ανταγωνιστικών εκείνων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που λαμβάνουν παρεμφερή εκπαίδευση, έτσι ώστε να ενταχθούν στην αγορά του τομέα παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης εύκολα και αποτελεσματικά. Για την εισαγωγή στα δημόσια, ιδιωτικά ή άλλων φορέων Ι.Ε.Κ. και την παρακολούθηση του παραπάνω προγράμματος σπουδών απαραίτητο εκπαιδευτικό προσόν αποτελεί η κατοχή απολυτηρίου τίτλου οποιουδήποτε λυκείου ή η κατοχή ισοτίμων τίτλων. Η κατάρτιση έχει διάρκεια 4 εξαμήνων, μετά το πέρας της οποίας ο απόφοιτος υποβάλλεται σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεών του, επιτυγχάνων δε σ αυτές λαμβάνει δίπλωμα επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, που αναγνωρίζεται από την Ε.Ο.Κ. (άρθρο 2, Οδηγία 92/51/ΕΟΚ). Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Ειδικότερα οι διπλωματούχοι των Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας ''υπάλληλος αεροδρομίου (εξυπηρέτησης επιβατών-αεροσκαφών)" θα κληθούν να καλύψουν θέσεις εργασίας και να σταδιοδρομήσουν στους προαναφερόμενους φορείς παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρετούμενους χρήστες και να ασκήσουν τα επί μέρους καθήκοντα, όπως αυτά αναλύονται σε κάθε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης.: 1.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ: 1.1.Υπηρεσίες αντιπροσώπευσης και επαφών με τις τοπικές αρχές ή με κάθε άλλο πρόσωπο, πληρωμές που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του χρήστη και παροχή χώρων στους αντιπροσώπους του, 1.2. Ελεγχο της φόρτωσης των μηνυμάτων και των τηλεπικοινωνιών, 2

4 1.3.Επεξεργασία, αποθήκευση, χειρισμό και διοίκηση των μονάδων φόρτωσης, 1.4. Κάθε άλλη υπηρεσία εποπτείας πριν, κατά ή μετά την πτήση και κάθε άλλη διοικητική υπηρεσία που ζητεί ο χρήστης 2.Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ : Κάθε μορφή εξυπηρέτησής τους κατά την αναχώρηση, την άφιξη, την διέλευση ή την ανταπόκριση, ιδίως δε τον έλεγχο εισιτηρίων, τίτλων ταξιδιού, την παράδοση των αποσκευών και την μεταφορά τους μέχρι τα συστήματα διαλογής. 3.ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ : Διαχείριση των αποσκευών στην αίθουσα διαλογής, τη διαλογή τους, την προετοιμασία τους εν όψει της αναχώρησης, τη φόρτωση και εκφόρτωσή τους από τα συστήματα που τις μεταφέρουν από το αεροσκάφος στην αίθουσα διαλογής και αντιστρόφως, καθώς και τη μεταφορά αποσκευών από την αίθουσα διαλογής στην αίθουσα διανομής. 4.ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ : 4.1.Πρακτική διαχείριση του φορτίου τόσο κατά την εξαγωγή όσο και κατά την εισαγωγή του, διεκπεραίωση των σχετικών εγγράφων, τις τελωνειακές διατυπώσεις και κάθε άλλο συντηρητικό μέτρο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών ή απαιτείται από τις περιστάσεις 4.2. Πρακτική διαχείριση του ταχυδρομείου τόσο κατά την άφιξη και κατά την αναχώρηση, διεκπεραίωση των σχετικών εγγράφων και κάθε συντηρητικό μέτρο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών ή έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών ή απαιτείται από τις περιστάσεις. 5. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΑ : 5.1. Καθοδήγηση του αεροπλάνου κατά την άφιξη και την αναχώρηση (όταν οι εν λόγω υπηρεσίες δεν παρέχονται από την Υπηρεσία Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας) Φόρτωση και εκφόρτωση του αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και της χρήσης των αναγκαίων μέσων καθώς και μεταφορά του πληρώματος και των επιβατών μεταξύ αεροσκάφους και αεροσταθμού και μεταφορά των αποσκευών μεταξύ αεροσκάφους και αεροσταθμού 5.3. Μετακίνηση του αεροπλάνου τόσο κατά την αναχώρηση όσο και κατά την άφιξη, παροχή και εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων 5.4. Μεταφορά, φόρτωση και εκφόρτωση στο αεροσκάφος τροφίμων και ποτών 6. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ : 3

5 Προετοιμασία της πτήσης στον αερολιμένα αναχώρησης ή σε κάθε άλλο σημείο 7. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ : 7.1. Οργάνωση και εκτέλεση της μεταφοράς των επιβατών, του πληρώματος, των αποσκευών, του φορτίου και του ταχυδρομείου μεταξύ διαφόρων αεροσταθμών του ιδίου αερολιμένα, εκτός από κάθε μεταφορά μεταξύ του αεροπλάνου και κάθε άλλου σημείου εντός της περιμέτρου του ιδίου αερολιμένα. Β.3. Πρόγραμμα Κατάρτισης Β.3.1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Το πρόγραμμα σπουδών της ειδικότητας περιλαμβάνει τα μαθήματα: αγγλική αεροπορική ορολογία, αεροδρόμιο εξυπηρέτηση αεροσκαφών, ε- πικοινωνία και εξυπηρέτηση πελάτη, αεροπορική μεταφορά επικίνδυνων υλικών, αεροπορικό δίκαιο, αεροδρόμια και περιβάλλον, πληροφορική Η/Υ, διεθνές αεροπορικό δίκαιο, φόρτωση και ζυγοστάθμιση αεροσκαφών, αεροδρόμιο εξυπηρέτηση επιβατών, μέτρα προστασίας του αερολιμένα από έκνομες ενέργειες, κανόνες ασφάλειας στο χώρο του αεροδρομίο, μεταφορά εμπορευμάτων cargo, σύστημα κρατήσεων-crs και αεροπορικούς ναυλους. Από τα δεκαέξι συνολικά μαθήματα η αγγλική αεροπορική ορολογία, το αεροπορικό και διεθνές αεροπορικό δίκαιο και η πληροφορική είναι μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ τα υπόλοιπα μαθήματα του πίνακα είναι μαθήματα εξειδίκευσης. 4

6 Α/Α ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ» Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ ΑΓΓΛΙΚΗ (ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙ- 1. ΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ) ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΞΥΠΗ- 2. ΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗ- 3. ΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 4. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙ- 6. ΒΑΛΛΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Η/Υ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ 8. ΔΙΚΑΙΟ 2 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 9. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1 1 ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΖΥΓΟ- 10. ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΞΥΠΗ- 11. ΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 12. ΑΕΡ/ΝΑ ΑΠΟ ΕΚΝΟΜΕΣ 2 2 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 13. ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΕΡΟ ΔΡΟΜΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥ- 14. ΜΑΤΩΝ CARGO ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕ- ΩΝ - CRS ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΝΑΥ- ΛΟΙ Σ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Θ = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ Ε = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5

7 Β.3.2. Γνωστικά Αντικείμενα (Μαθήματα) Β Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης στο θεωρητικό μέρος. Αναφέρονται ανά μάθημα στο αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης Β Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης στο πρακτικό μέρος. Αναφέρονται ανά μάθημα στο αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης Β Τα αναλυτικά προγράμματα. Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: [Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία] ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 3 Εβδομαδιαίως ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί να: γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα και ειδικότερα την αεροπορική ορολογία. επικοινωνούν ευχερώς στην αγγλική με τους επιβάτες του αερολιμένα. επικοινωνούν ευχερώς στην αγγλική με τα μέλη των πληρωμάτων αεροσκαφών και τους αεροπορικούς αντιπρόσωπους. διαβάζουν με άνεση και να κατανοούν αεροπορικά κείμενα, αεροναυτιλιακά έγγραφα και οδηγίες. συντάσσουν αεροναυτιλιακά έγγραφα στην αγγλική. Κτίριο επιβατικού σταθμού (αίθουσες αφίξεων - αναχωρήσεων και εξοπλισμός αυτών, συστήματα μεταφοράς επιβατών - αποσκευών) Περιοχή κίνησης αεροσκαφών (διάδρομος προσγείωσης, τροχόδρομος, δάπεδο στάθμευσης αεροσκαφών, διαγραμμίσεις περιοχής κυκλοφορίας αεροσκαφών, εξοπλισμός περιοχής κίνησης αεροσκαφών, αεροναυτιλιακά βοηθήματα). Λειτουργούσες στον αερολιμένα Υπηρεσίες (Αστυνομία και έλεγχοι ασφαλείας, διαβατηριακός έλεγχος, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Μετεωρολογία, Εμπορευματικός Σταθμός, Μονάδες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στον αερολιμένα, Τελωνείο) 6

8 ΜΑΘΗΜΑ : ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 7 Εβδομαδιαίως ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Μικτό ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί να: Αντιλαμβάνονται την εφαρμογή των κανονισμών της ΙΑΤΑ και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που αναφέρονται στην εξυπηρέτηση των αεροσκαφών. Γνωρίζουν τους χώρους του αερολιμένα που διατίθενται για την λειτουργική εξυπηρέτηση των αεροσκαφών. Αντιλαμβάνονται τα καθήκοντα των υπαλλήλων επίγειας εξυπηρέτησης. Εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε όλα τα στάδια της εξυπηρέτησης αεροσκαφών στον αερολιμένα (προετοιμασία του αεροσκάφους για την πτήση, αποστολή μηνυμάτων, ανεφοδιασμός του αεροσκάφους με καύσιμα, πυρασφάλεια, συμπλήρωση αεροναυτιλιακών εγγράφων). Περιγραφή της περιοχής κίνησης αεροσκαφών (διάδρομος προσγείωσης, τροχόδρομοι, δάπεδο στάθμευσης αεροσκαφών, διαγραμμίσεις και εξοπλισμός αυτών). Περιγραφή του αεροσκάφους, εσωτερικά και εξωτερικά. Πίνακας των βασικών τύπων αεροσκαφών με τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους (732, 733, Airbus, 757, 767, DC10, MD80, ATR, Bae). Βασικές Αρχές Αεροδυναμικής του Αεροσκάφους. Εφόδια εδάφους (Ground Handling Equipment), περιγραφή. ΜΑΘΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 2 εβδομαδιαίως ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο υπάλληλος συντελώντας από τη θέση του στην υψηλή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών οφείλει να αντιμετωπίζει τον κάθε πελάτη ανάλογα με την προσωπικότητά του, να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του και να τις αντιμετωπίζει με επαγγελματικότητα. Οι υπάλληλοι της «πρώτης γραμμής» που έρχονται σε άμεση επαφή με τον ταξιδιώτη, αποτελούν την πρώτη εντύπωση που αποκομίζει κανείς και ένας ικανοποιημένος πελάτης θα προτιμήσει πάλι την ίδια αεροπορική εταιρεία. Το μάθημα στοχεύει να καταρτίσει τους υπαλλήλους του αεροδρομίου με γνώσεις για σωστή αντιμετώπιση του πελάτη. Στο τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί να: αντιλαμβάνονται το κύριο χαρακτηριστικό της εργασίας τους ως παροχέα υπηρεσιών και δημιουργούν τις προϋποθέσεις σχηματισμού θετικής εικόνας στους πελάτες 7

9 γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες και διαδικασίες επικοινωνίας με το επιβατικό κοινό. γνωρίζουν τις μεθόδους αντιμετώπισης των ταξιδιωτών με στρες. αντιλαμβάνονται τις μεθόδους επικοινωνίας με ταξιδιώτες από διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες. Βασικές αρχές επικοινωνίας. Κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς. Θεωρία επικοινωνίας στην επαφή με τον ταξιδιώτη. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 4 εβδομαδιαίως ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί να κατανοούν τις αρμοδιότητες τις Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης. γνωρίζουν το βασικό νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει την εξυπηρέτηση των επιβατών στον χώρο του αερολιμένα. αντιλαμβάνονται το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών. γνωρίζουν τους βασικούς νομικούς κανόνες της Τεχνικής Εκμετάλλευσης Αεροσκαφών Δημοσίων Μεταφορών. αντιλαμβάνονται τους ρυθμιστικούς κανόνες των αερολιμενικών διατάξεων. Έννοια του Δικαίου γενικά. Νόμος 1815/88 «Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου» (Κεφ.1 Αντικείμενο του Κώδικα, Κεφ. 3 Αεροδρόμια, Κεφ.8 Κυβερνήτης του αεροσκάφους, Κεφ.14 Μεταφορά προσώπων, αποσκευών και πραγμάτων, Κεφ.15 Ευθύνη από την εκμετάλλευση αεροσκάφους, Κεφ.18 Διοικητικός έλεγχος αεροπορικού ατυχήματος, Κεφ. 19 Διοικητικές κυρώσεις, Κεφ.21 Ποινικές διατάξεις). Διευκολύνσεις, Παράρτημα 9 της Σύμβασης του Σικάγο (Ορισμοί, περιγραφή, σκοπός και χρήση των εγγράφων του αεροσκάφους, διαδικασίες αναχώρησης, διαδικασίες άφιξης, διαδοχικές σταθμεύσεις σε δύο ή περισσότερους διεθνείς αερολιμένες της ίδιας χώρας, συμπλήρωση των εγγράφων του αεροσκάφους, άφιξη και αναχώρηση επιβατών και αποσκευών, αεροπορική κίνηση δια μέσου της ελληνικής επικράτειας, διεθνείς αερολιμένες- διευκολύνσεις και υπηρεσίες αεροπορικής κίνησης) ΜΑΘΗΜΑ : ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 2 εβδομαδιαίως ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 8

10 ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί να: Αντιλαμβάνονται την επίδραση των δραστηριοτήτων του αερολιμένα στο περιβάλλον. Αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις της ηχητικής ρύπανσης στον περιβάλλοντα χώρο του αεροδρομίου. Γνωρίζουν τις αποδεκτές χρήσεις γης πλησίον των αεροδρομίων. Οδηγία της Ε.Ε. 85/337/EEC περί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις κατασκευές μεγάλων έργων (Παράρτημα 1). Επιπτώσεις της λειτουργίας του αερολιμένα στο περιβάλλον (ατμόσφαιρα, χλωρίδα και πανίδα, θόρυβος). Η ανάγκη για περιβαλλοντικό έλεγχο. Μονάδες μέτρησης αεροπορικού θορύβου (db, NNI) Καμπύλες θορύβου ΝΝΙ πέριξ του διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης. Μέτρα μείωσης του θορύβου των αεροσκαφών (οικιστικές ζώνες, χρήσεις γης, ηχητική θωράκιση κτιρίων, αλλαγή πορείας απογείωσης). Αποδεκτές χρήσεις γης πλησίον των αεροδρομίων. ΜΑΘΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - Η/Υ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 2 εβδομαδιαίως ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί να: Γνωρίζουν τα μηχανικά μέρη του Η/Υ (Hardware). Γνωρίζουν τις περιφερειακές μονάδες που μπορούν να συνδεθούν με τον Η/Υ (Peripherals). Χρησιμοποιούν τον Η/Υ σε περιβάλλον λειτουργίας MICROSOFT WIN- DOWS Χρησιμοποιούν προγράμματα επεξεργασίας κειμένου. Επεξεργάζονται δεδομένα σε Λογιστικά Φύλλα (Spreadsheets). Δημιουργούν και επεξεργάζονται βάσεις δεδομένων (Databases). Διαβάζουν ιστοσελίδες μέσω του Διαδικτύου INTERNET. Επικοινωνούν μέσω του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ( ). Τα μηχανικά μέρη του Η/Υ (Hardware). Οι κατηγορίες προγραμμάτων του Η/Υ (Software). Χειρισμός του Η/Υ. Οι βασικές εντολές του MS DOS, λειτουργία σε περιβάλλον MS DOS. 9

11 Windows ΜΑΘΗΜΑ : ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 7 εβδομαδιαίως ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΜΙΚΤΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί να: αντιλαμβάνονται την εφαρμογή των κανονισμών της ΙΑΤΑ που αναφέρονται στην εξυπηρέτηση των επιβατών και των αποσκευών τους. γνωρίζουν τους χώρους του αερολιμένα που διατίθενται για την λειτουργική εξυπηρέτηση των επιβατών. εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε όλα τα στάδια της εξυπηρέτησης επιβατών στον αερολιμένα (υποδοχή επιβατών, check-in, παράδοση αποσκευών, συνοδεία στο αεροσκάφος, αίθουσα VIP, αίθουσα CIP, απώλειες αποσκευών κλπ). Περιγραφή χώρων κτιρίου επιβατών. Δομή και λειτουργία κτιρίου επιβατών (αίθουσα αφίξεων, αναχωρήσεων, ροή επιβατών) Λειτουργική περιγραφή εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση επιβατών και των αποσκευών τους (εξοπλισμός γραφείου Check-in, ταινίες μεταφοράς παραδιδόμενων αποσκευών, ταινίες παραλαβής αποσκευών, εξοπλισμός ε- ξυπηρέτησης ατόμων με ειδικές ανάγκες, αίθουσα VIP). Εισαγωγή στα αεροπορικά εισιτήρια, Έννοια του αεροπορικού εισιτηρίου, Συμπλήρωση πεδίων του εισιτηρίου στο χειροκίνητο σύστημα και στο σύστημα ΤΑΤ Συμπλήρωση φόρμας MCO (Miscellaneous Charges Order), Συμπλήρωση Excess Baggage Ticket. Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 3 εβδομαδιαίως ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Γραφείο παράδοσης αποσκευών και ελέγχου εισιτηρίων - Check-in Παγκόσμιο σύστημα ανεύρεσης απωλεσθέντων αποσκευών. Γενικό δηλωτικό Δηλωτικό φόρτωσης, έντυπο ζυγοστάθμισης Δηλωτικό επιβατών Δηλωτικό φορτίου Εξοπλισμός επείγουσας ανάγκης αεροσκάφους 10

12 Αεροδυναμικές επιφάνειες αεροσκάφους (πτέρυγα, ουραία πτέρυγα και τμήματα αυτών) Συνομιλία ΜΑΘΗΜΑ : ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 7 εβδομαδιαίως ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΜΙΚΤΟ Καθοδήγηση αεροσκάφους δια σημάτων στο χώρο στάθμευσης (Marshalling). Ανεφοδιασμός αεροσκάφους σε καύσιμα, ανεφοδιασμός καυσίμων με επιβάτες στο αεροσκάφος. Λειτουργία της πόρτας καμπίνας επιβατών και των θυρών χώρου αποσκευών Τοποθέτηση χειροκίνητης και αυτοκινούμενης σκάλας στο αεροσκάφος. Παροχή πόσιμου νερού, τουαλέτας, κλιματισμού, γεννήτριας Καθαρισμός του εσωτερικού του αεροσκάφους. ΜΑΘΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 2 εβδομαδιαίως ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Αντιμετώπιση του στρες του νευρικού πελάτη. Μη λεκτική επικοινωνία με τον πελάτη. Ύφος συμπεριφοράς προς τον πελάτη. Θεωρία τηλεφωνικής επικοινωνίας. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 4 εβδομαδιαίως ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Υπ αρίθμ. -Δ3/52598/7561/ Απόφαση του Διοικητή της Υ.Π.Α. «Έγκριση της υπ αριθμ. 1 αερολιμενικής διάταξης για την ρύθμιση θεμάτων ασφαλείας και όρων εκμετάλλευσης των αερολιμένων της χώρας» - Εισαγωγή, υποχρεώσεις επισκεπτών και απασχολουμένων στον αερολιμένα, παραβάσεις (αερολιμενικός έλεγχος, πτυχία, πιστοποιητικά και ά- δειες, αεροναυτιλιακά έγγραφα), έλεγχος περιοχής κίνησης αεροσκαφών (είσοδος και κυκλοφορία ατόμων σε ελεγχόμενους χώρους, κυκλοφορία οχημάτων, στάθμευση οχημάτων, ρυμούλκηση οχημάτων, λειτουργία μηχανημάτων και οχημάτων, ανεφοδιασμός αεροσκαφών, ασφάλεια αεροδρομίων και αερομεταφορών). Υπ αρίθμ Δ3/Β/55470/8714/ Απόφαση Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Βασικός Κανονισμός Επίγειας Εξυπηρέτησης»(Άρθρο 1 Σκοπός, Άρθρο 2 Ορισμοί, άρθρο 7 Κεντρικές υποδομές, Άρθρο 8 Σχέσεις φορέα και χρήστη, Άρθρο 9 Υπεύθυνος εξυπηρέτησης, Άρθρο 10 Κανόνες 11

13 ασφαλείας πτήσεων και εδάφους, Άρθρο 11 Κανόνες ασφαλείας κατά ε- κνόμων ενεργειών, Άρθρο 15 Έλεγχοι, Άρθρο16 Παραβάσεις κοινοτικής και λοιπής νομοθεσίας, Άρθρο 17 Λοιπές παραβάσεις κυρώσεις, Άρθρο 24 εκπαίδευση, Παράρτημα Α Υπηρεσίες Εδάφους, Παράρτημα Γ Απαιτήσεις). Τεχνική εκμετάλλευση αεροσκαφών δημοσίων μεταφορών (Ορισμοί, ειδικοί όροι τεχνικής εκμετάλλευσης, έλεγχοι, ικανότης αεροπορικού μεταφορέως, περιορισμοί βάρους, όργανα πτήσεως και ναυτιλίας, εξοπλισμός επείγουσας ανάγκης, ηλικία και προσόντα χειριστών, αεροσυνοδοί, Προετοιμασία και εξουσιοδότηση πτήσεων) ΜΑΘΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Η/Υ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 2 εβδομαδιαίως ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ Επεξεργασία κειμένου - Χρήση MICROSOFT WORD. Επεξεργασία δεδομένων - Χρήση MICROSOFT EXCEL. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 7 εβδομαδιαίως ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΜΙΚΤΟ Η σημασία των εγγράφων μεταφοράς (Transportation Documents, tags), προστασία από κλοπή ή παραποίηση. Λειτουργία συστήματος κοινής διαχείρισης θέσεων ελέγχου εισιτηρίων (Check-in) (CUTE). Προετοιμασία γραφείου Check-in για την εξυπηρέτηση επιβατών, χρονική διάρκεια έναρξης της διαδικασίας check-in πριν την ώρα αναχώρησης. Περιγραφή των σταδίων της διαδικασίας check-in (καλωσόρισμα του επιβάτη, επανέλεγχος του εισιτηρίου, επανέλεγχος των ταξιδιωτικών εγγράφων, VISA, επιλογή της θέσης από το πλάνο του αεροσκάφους, επιλογή γεύματος, έκδοση κάρτας επιβίβασης, τοποθέτηση ταινίας στην αποσκευή, επικόλληση αποκόμματος της ταινίας αποσκευής στο εισιτήριο του επιβάτη, πληροφόρηση του επιβάτη για την ώρα αναχώρησης και την θύρα εξόδου). Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 12

14 ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 8 εβδομαδιαίως ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΜΙΚΤΟ Μηνύματα κίνησης του αεροσκάφους (ορισμοί χρόνων άφιξης και αναχώρησης, μήνυμα άφιξης, μήνυμα αναχώρησης, μήνυμα καθυστέρησης, φρασεολογία μηνυμάτων, κωδικοί μηνυμάτων καθυστέρησης) Αποκλίσεις από το πρόγραμμα πτήσεως. Ορισμοί : καθυστέρηση (delay), νωρίτερη αναχώρηση (early departure), υπέρπτηση (overfly), ακύρωση (cancellation), παρέκκλιση (diversion), αναδρομολόγηση (rerouting). Μετεωρολογικά έγγραφα και τηλεγραφήματα αναφοράς καιρού. Σχέδιο πτήσης εναερίου κυκλοφορίας (Air Traffic Services Flight Plan), επαναλαμβανόμενο σχέδιο πτήσης, μοντέλο σχεδίου πτήσης του ICAO. Αναφορές Σταθμού, Station Irregularity Report, πληροφορία ειδικού φορτίου στον κυβερνήτη (Special Load Info to Cockpit), αναφορά επικινδύνων υλικών στον κυβερνήτη (Dangerous Goods Notification to Captain). ΜΑΘΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Η/Υ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 2 εβδομαδιαίως ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ Επεξεργασία βάσεων δεδομένων - Χρήση MICROSOFT ACCESS. Γνωριμία με το Διαδίκτυο (Internet). Χρήση MICROSOFT INTERNET EX- PLORER. Λειτουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ). ΜΑΘΗΜΑ : ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 2 εβδομαδιαίως ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι πρέπει: να έχουν αποκτήσει ένα υπόβαθρο βασικών γνώσεων των διεθνών οργανισμών οι οποίοι ρυθμίζουν το διεθνές αεροπορικό δίκαιο. να είναι ικανοί να αντιλαμβάνονται και να εφαρμόζουν τους βασικότερους κανονισμούς και αρχές του διεθνούς αεροπορικού δικαίου. να γνωρίζουν τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις που έχει στο αεροδρόμιο και στην αεροπορική εταιρεία η εφαρμογή των κανόνων διεθνούς δικαίου των αερομεταφορών. Ιστορικό ανάπτυξης του διεθνούς αεροπορικού δικαίου. Συνθήκη του Σικάγο, η σημασία αυτής και των Παραρτημάτων της για την λειτουργία του αερολιμένα και της αεροπορικής εταιρείας. 13

15 Διμερείς αεροπορικές συμφωνίες, το πρότυπο της συμφωνίας των Βερμούδων. Η Συνθήκη της Βαρσοβίας του 1929 και οι υποχρεώσεις της αεροπορικής εταιρείας που απορρέουν από αυτήν. Διεθνείς αεροπορικοί οργανισμοί (ICAO, IATA, ECAC, EUROCONTROL, FAA και τα Advisory Circulars που εκδίδει) Οργάνωση, δομή της ΙΑΤΑ και όροι μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων. Ιστορική εξέλιξη της φιλελευθεροποίησης των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τρίτο πακέτο φιλελευθεροποίησης των αερομεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ΜΑΘΗΜΑ : ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 2 εβδομαδιαίως ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί να: εκμεταλλεύονται πλήρως την μεταφορική ικανότητα του αεροσκάφους αντιλαμβάνονται τις απαιτήσεις της ασφάλειας των πτήσεων που καθιστούν αναγκαία την σωστή κατανομή του φορτίου στο αεροσκάφος. συμπληρώνουν επιτυχώς το έντυπο βάρους και τον πίνακα κατανομής φορτίου του αεροσκάφους (Load Sheet-Balance Chart) Βασικές αρχές Ζυγοστάθμισης Φόρτωσης Αεροσκαφών Άξονες, Κέντρο Βάρους Αεροσκάφους DATUM, Σταθμοί Ροπές, Ορισμοί Μέση Αεροδυναμική Χορδή (MAC), Περιγραφή, Τύπος Περιορισμοί βάρους αεροσκαφών, Μέγιστα Βάρη (MTOW, MLW) Dry Operating Weight (DOW), Dry Operating Index (DOI) ΜΑΘΗΜΑ : ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 8 εβδομαδιαίως ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΜΙΚΤΟ Σύστημα check-in με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Λίστα ονομάτων επιβατών (PNL), λίστες Booking Status, λίστα επιλογής (Selection List), κωδικοί εξυπηρέτησης της ΙΑΤΑ (IATA Service Codes), πληροφοριακή λίστα στο πλήρωμα του αεροσκάφους (Purser Information List). Κλείσιμο της διαδικασίας check-in, χρονική διάρκεια κλεισίματος πριν την αναχώρηση του αεροσκάφους, Check-in τελευταίου λεπτού (Last Minute Check-in). 14

16 Επιβίβαση στο αεροσκάφος, χρόνος έναρξης της επιβίβασης, διαδικασίες επιβίβασης, αναγγελίες επιβίβασης, έλεγχος κάρτας επιβίβασης, προεπιβίβαση (Preboarding), αποβίβαση (Deboarding), ανωμαλίες κατά την διαδικασία επιβίβασης (άνισος αριθμός επιβιβασθέντων και καταμετρηθέντων στο check-in επιβατών). ΜΑΘΗΜΑ : ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 4 εβδομαδιαίως ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΜΙΚΤΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί να: αντιλαμβάνονται τους πιθανούς κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους στο χώρο των αερολιμένων. εκτιμούν τη σημασία της τήρησης από τους εργαζομένους των κανόνων ασφαλείας στο χώρο του αεροδρομίου. Αεροπορικό Ατύχημα Ορισμοί. Ζώνες καυσαερίων του κινητήρα (εισαγωγής αέρα εξαγωγής καυσαερίων). Εξυπηρέτηση αεροσκάφους με δυνατό άνεμο. Ανεφοδιασμός αεροσκάφους με καύσιμα, μέτρα που απαιτούνται. Ανεφοδιασμός καυσίμου με επιβάτες στο αεροσκάφος. Ασφαλής οδήγηση στην περιοχή κυκλοφορίας αεροσκαφών, προτεραιότητες. Χρήση πυροσβεστικών μέσων Εξοπλισμός για την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο (ωτασπίδες, γάντια, κλπ). Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 4 εβδομαδιαίως ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΜΙΚΤΟ Φόρτωση του αεροσκάφους, αρχές φόρτωσης, προτεραιότητες φόρτωσης, τοποθέτηση του φορτίου στο αεροσκάφος, ασφάλιση του φορτίου σε ενδεχόμενη μετακίνηση, περιγραφή οχημάτων φόρτωσης, πολύτιμο φορτίο και ειδικές προϋποθέσεις φόρτωσης, ευπαθές φορτίο και ειδική σήμανση της ΙΑΤΑ. 15

17 Τοποθέτηση φορείου στο αεροσκάφος, χειρισμός επιβατών με ειδικές α- νάγκες κατά την διαδικασία επιβίβασης αποβίβασης. Απαιτήσεις αεροπορικών αρχών - Γενικό δηλωτικό, λίστα επιβατών, τέλη χρήσης αερολιμένων (ΤΧΑ), τέλη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αερολιμένων (ΤΕΕΑ). ΜΑΘΗΜΑ : ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 3 εβδομαδιαίως ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί να: αντιλαμβάνονται την έννοια των επικινδύνων υλικών για τις αερομεταφορές γνωρίζουν τους κινδύνους που περικλείει η μεταφορά επικινδύνων υλικών με το αεροσκάφος γνωρίζουν την κατηγοριοποίηση των επικινδύνων υλικών σε τάξεις (Class 1 Class 8). αναγνωρίζουν τις ετικέτες των επικινδύνων υλικών που επικολλώνται στην συσκευασία Επικίνδυνα Υλικά Ορισμοί Παράρτημα 18 της Σύμβασης του ICAO Πληροφόρηση των επιβατών περί επικινδύνων υλικών Είδη επικινδύνων υλικών τα οποία επιτρέπεται ή απαγορεύεται να μεταφερθούν στις αποσκευές, στις χειραποσκευές, ή να τα φέρει πάνω του ο επιβάτης. Κατηγοριοποίηση επικινδύνων υλικών κατά τάξεις (Class 1 Class 6) Ετικέτες επικινδύνων υλικών. Συμπλήρωση εγγράφων επί ατυχημάτων από επικίνδυνα υλικά. Συμπλήρωση εγγράφων επί ανεύρεσης μη δηλωθέντων επικινδύνων υλικών. ΜΑΘΗΜΑ : ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ :2 εβδομαδιαίως ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Συμπλήρωση εντύπου Load Sheet Balance Chart, Παράδειγμα Last Minute Changes (LMC) Ανωμαλίες κατά τον υπολογισμό του Βάρους (Overload), μέτρα για την συνέχιση της φόρτωσης Δεδομένα βάρη σε κιλά (Standard Weights, ενηλίκων επιβατών, παιδιών, βρεφών, αποσκευών) 16

18 Μήνυμα φόρτωσης (Load Message, LDM), Παράδειγμα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η διδασκαλία απαιτεί από τον εκπαιδευτή εκτός από εργασιακή εμπειρία και την χρησιμοποίηση πινάκων και εντύπων με στόχο την κατανόηση των εννοιών του μαθήματος. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 4 εβδομαδιαίως ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΜΙΚΤΟ Ειδικές κατηγορίες επιβατών (άτομα με ειδικές ανάγκες, ασυνόδευτα παιδιά) και εξυπηρέτηση αυτών, πρόσθετο δωρεάν επιτρεπτό βάρος του εξοπλισμού τους. Διαχείριση προβλημάτων από καθυστερήσεις πτήσεων (Flight Delay), υ- περπληρότητας (Overbooking), και άρνησης επιβίβασης (Denied Boarding). Υποχρεώσεις της αεροπορικής εταιρείας από τα ανωτέρω προβλήματα και δικαιώματα του επιβάτη. Διαχείριση αποσκευών. Δωρεάν μεταφορά αποσκευών (Piece Concept, Weight Concept), δωρεάν μεταφορά χειραποσκευών (επιτρεπτά είδη), μεταφορά κατοικίδιων ως αποσκευές (όροι μεταφοράς), μεταφορά κατοικίδιων στην καμπίνα επιβατών (προϋποθέσεις μεταφοράς), χαρακτηριστικά βαρέων και ογκωδών αποσκευών, ανωμαλίες κατά την διαχείριση αποσκευών, Property Irregularity Report, Σύστημα BAGTRAC της ΙΑΤΑ (Lost and Found). ΜΑΘΗΜΑ : ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡ- ΓΕΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 2 εβδομαδιαίως ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί να: Αντιλαμβάνονται τα στοιχεία του ρυθμιστικού πλαισίου περί της προστασίας της πολιτικής αεροπορίας κατά εκνόμων ενεργειών, όπως αυτά περιγράφονται στον Εθνικό Κανονισμό Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας. Εξοικειώνονται με θέματα φύλαξης (ασφάλειας) του αερολιμένα Αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της ασφάλειας και των προβλημάτων που καθιστούν αναγκαία την αναγνώριση αποσκευών. Αναγνωρίζουν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το προσωπικό φύλαξης αερολιμένα. Αναγνώριση εργαζομένων στον αερολιμένα 17

19 Έλεγχος εισόδου σε υποκείμενους χώρους. Έλεγχοι ασφαλείας επιβατών, πληρωμάτων και χειραποσκευών. Διαχωρισμός ελεγχθέντων και μη ελεγχθέντων επιβατών. Θέματα ασφαλείας κατά τη διαδικασία Check-in. Έλεγχος αριθμού επιβατών που επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος. Διαδικασίες παραλαβής φορτίου, ταχυδρομείου και εφοδίων. Έλεγχος προσωπικοτήτων και διπλωματών, ασφάλεια αίθουσας επισήμων. Ασφάλεια σταθμευμένων αεροσκαφών Προορισμοί πτήσεων που υπόκεινται σε κίνδυνο, πρόσθετα μέτρα. Μέτρα ασφαλείας για πληρώματα και επιβάτες γενικής αεροπορίας. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας κρίσιμων καταστάσεων. Απειλή για ύπαρξη εκρηκτικών σε αεροσκάφος ή στο κτίριο επιβατών. Διαδικασία αναγνώρισης αποσκευών. ΜΑΘΗΜΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ CARGO ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 3 εβδομαδιαίως ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί να: μεγιστοποιούν την χρησιμοποίηση του χώρου στα διαμερίσματα φόρτωσης του αεροσκάφους γνωρίζουν την χρήση και την σωστή φόρτωση των ULD. να δεχτούν εμπορεύματα προς μεταφορά και να γνωρίζουν τις διαδικασίες χειρισμού των ειδικών φορτίων αντιλαμβάνονται και συμπληρώνουν μία φορτωτική στο πρότυπα της ΙΑΤΑ εφαρμόζουν τις βασικές αρχές υπολογισμού των ναύλων φορτίου Ορολογία Ορισμός αερομεταφοράς εμπορευμάτων Φόρτωση αεροσκάφους, διαδικασίες Unit Load Devices (ULD), τύποι, μεγέθη, βάρη, αναγνώριση, τοποθέτηση στο αεροσκάφος Φόρτωση αεροσκάφους, επίγειος εξοπλισμός φόρτωσης αεροσκάφους, α- ντοχές δαπέδου διαμερισμάτων φόρτωσης, κατανομή φορτίου Αποδοχή φορτίου, συσκευασία και συνοδευτικά έγγραφα Ειδικό φορτίο (ζώα, επικίνδυνα υλικά, σωροί) Έγγραφα μεταφοράς εμπορευμάτων, Φορτωτική. Υπολογισμός ναύλου, γενικοί ναύλοι φορτίου. 18

20 ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ CRS ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 4 εβδομαδιαίως ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΜΙΚΤΟ (2Θ +2Ε) O καταρτιζόμενος μετά το τέλος του μαθήματος πρέπει να είναι ικανός: - Να γνωρίζει τα υπάρχοντα συστήματα κρατήσεων θέσεων. - Πρακτική εκμάθηση των υπαρχόντων συστημάτων Galileo-Amadeus. GALILEO 1. INTRODUCTION 2. TIMETABLE ENTRIES 3. FOLLOW UP 4. ALTERNATIVE TIMETABLE ENTRIES 5. FLIGHT AVAILABILITY 6. FOLLOW UP AVAILABILITY ENTRIES 7. ALTERNATIVE AVAILABILITY ENTRIES 8. SELLING AVAILABILITY 9. DIRECT SELLING 10. WAITLISTING AND ARNK 11. NAME ENTRIES 12. PHONE ENTRIES 13. TICKETING AND RECEIVED FROM 14. NOTEPAD, FOP ADDRESSES 15. OSI ENTRIES 16. SSR ENTRIES 17. RETRIEVING AND DISPLAYING 18. CANCELLING REBOOKING 19. INSERTING AND REORDERING 20. CHARGING SEGMENT STATUS 21. CHARGING CLIENT STATUS 22. DIVIDING PASSENGERS 23. FARE DISPLAYS 24. FARE NOTES 25. FARE QUOTES 26. FARE QUOTE MODIFIERS 27. SELECTIVE FARE QUOTES 28. MANUAL FARES 29. TICKET PRODUCTION 30. ADVANCE SEAT RESERVATION 31. CLIENT FILES 32. QUEUES 33. MISCHELLANEOUS FUNCTION 34. ROOM MASTER/CAR MASTER EXIT TO OPENING SCREEN 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου θα πρέπει, ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3662 της 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " " 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613)

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ), ιδρύθηκε το 1956, ήταν η πρώτη Σχολή στην Ελλάδα και από τότε λειτουργεί στη πραγματικότητα ως αμιγής ξενοδοχειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Β.. ΚΑΝΟΝΙΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΙΣΗΣ Σελίδα 1 από 86 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. Ο τεχνικός μεταφοράς εμπορευμάτων αερομεταφορών έχει

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Η Προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Η Προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Η Προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες Στόχος µας Να προσφέρουµε την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση στην Ολυµπιακή Οικογένεια Να διατηρήσουµε το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟΡΟΝΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 17 Μαΐου 11 Οκτωβρίου 2015 20 Μαΐου 17 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟΡΟΝΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 17 Μαΐου 11 Οκτωβρίου 2015 20 Μαΐου 17 Ιουνίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε σχετικά με την έναρξη δραστηριοτήτων της νέας ελληνικής αεροπορικής εταιρείας, της SkyGreece Airlines S.A. Η SkyGreece Airlines είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Δικαιολογητικά συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Δικαιολογητικά συμμετοχής. Αριθμ. 2944/14 (ΦΕΚ 1098 Β/30-04-2014) : Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Tώρα που η υψηλή ανεργία αποτελεί σκληρή πραγµατικότητα, τώρα που η εξειδίκευση και η κατάρτιση σε νέους τοµείς είναι απαραίτητες,

Διαβάστε περισσότερα

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του:

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: Πρόγραμμα Δωρεάν Κατάρτισης ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ) Με την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλους - (α) «Οδηγία 2002/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης:

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Σύμβαση του Μόντρεαλ ή το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορεί να ισχύουν για το ταξίδι σας και οι συμβάσεις αυτές διέπουν και μπορεί να μειώσουν την ευθύνη των αερομεταφορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ DISABLED PERSONS AND PERSONS WITH REDUCED MONILITY ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010

Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010 Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010 ΠΡΟΣ : Σωματεία με δραστηριότητα υπερελαφρών ΘΕΜΑ : Πρόταση της Επιτροπής Υπερελαφρών επί του Κανονισμού ΥΠ.Α.Μ Αγαπητοί φίλοι, Συνημμένα θα βρείτε την πρόταση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ)

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 0 Σ ελίδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...2 3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...2 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ...2 4.1 Δικαίωμα Συμμετοχής...2 4.2 Προαπαιτούμενα...3

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο

Μάρτιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Μάρτιος 2016 Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Δευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών Τριετής φοίτηση Μεταδευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών «Τάξη Μαθητείας» Μονοετής φοίτηση Επαγγελματικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Βασικές αρχές και ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Βασικές αρχές και ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Βασικές αρχές και ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και άλλες διατάξεις Αθήνα, Ιούλιος 2010 Αναβάθμιση και αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000)

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3419,14.7.2000 837 Κ.Δ.Π. 207/2000 Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2)

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» Περιεχόμενα Τι είναι η επιταγή εισόδου; Πού σκοπεύει και ποιούς αφορά; Πώς ωφελούνται οι νέοι; Πώς ωφελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Web Agents Handout Manual

Web Agents Handout Manual Web Agents Handout Manual Είσοδος Χρήστη Γενικά Πληκτρολογώντας το url www.aegeanair.com του website της Aegean Airlines και έχοντας επιλέξει την ενότητα «e-ticket για ταξιδιωτικά γραφεία», εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων και την κατάθεση των δικαιολογητικών για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης».

Θέμα: Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων και την κατάθεση των δικαιολογητικών για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΥΟΔΕ 2.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210 2709087 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών.

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓIΚΩΝ Αθήνα, 7 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1022864/139/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1096 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. Αθήνα. Μέρος Α

Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. Αθήνα. Μέρος Α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αθήνα 24-8-2011 Αριθ. Πρωτ. 20277 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ.

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κωνσταντίνος Καλτσάς ΔΡΑΜΑΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού απαιτεί ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

Tuesday, March 5, 13

Tuesday, March 5, 13 } Η Goldair Handling είναι εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης η οποία είναι αμειγώς ελληνική και η μετοχική της σύνθεση απαρτίζεται από: Goldair ΑΕ & Ground Dynamic Partners Η Goldair ΑΕ ιδρύθηκε το 1955 με

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΑ.Λ. Γεωργία Κωστοπούλου Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΑ.Λ. Γεωργία Κωστοπούλου Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΑ.Λ Γεωργία Κωστοπούλου Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Στην Α εγγράφονται κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου Στη Β τάξη οι προαγόμενοι στη από την Α τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. και λοιπούς φορείς µε την οποία επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας τα καθήκοντά τους.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. και λοιπούς φορείς µε την οποία επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας τα καθήκοντά τους. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Άδεια ασφαλείας αυτοεξυπηρετούµενου φορέα: η γραπτή άδεια που χορηγείται από την Αεροπορική Αρχή, σε εκµεταλλευόµενο αερολιµένα, αεροπορική εγκατάσταση ή αεροσκάφη ώστε να αυτοεξυπηρετείται όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ώστε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙ ΟΥ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙ ΟΥ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙ ΟΥ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 1. Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών, οι οποίοι ανήκουν στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα: α. το «Δευτεροβάθμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1) Με πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ.

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δικαιώµατα για τον επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2014 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ; ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΑΛ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΠΑΛ ΤΙ; ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Του Χ. Κακαρούγκα (Ma) www.touristikiekpaideysi.gr ΜΕΛΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΤΗΣΗΣ

Του Χ. Κακαρούγκα (Ma) www.touristikiekpaideysi.gr ΜΕΛΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΤΗΣΗΣ www.touristikiekpaideysi.gr ΜΕΛΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΤΗΣΗΣ ΜΕΛΟΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΤΗΣΗΣ «Μέλος πληρώματος πτήσεως είναι ο κάτοχος αεροπορικού πτυχίου ιπτάμενου ο οποίος εκτελεί ουσιώδη καθήκοντα σχετικά με την πτήση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: Αξίζει να σημειωθεί ότι φοιτητές ή απόφοιτοι που έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα υποχρεωτικά ή κατ επιλογή Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ δεν απαιτείται να καταφύγουν σε ιδιωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ & ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. Αναθεώρηση: Οκτώβριος 2016 Σελίδα 1 από 22

ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ & ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. Αναθεώρηση: Οκτώβριος 2016 Σελίδα 1 από 22 ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ & ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Αναθεώρηση: Οκτώβριος 2016 Σελίδα 1 από 22 ΟΡΙΣΜΟΙ & ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Fire Brigade/International Airport of Athens/ Training Office 1

Fire Brigade/International Airport of Athens/ Training Office 1 ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 1 H 2 / I.C.A.O (TI ) ECE (RID / ADR) IMO (IMDG) YΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 3 A

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη /

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5)

Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5) Ε.Ε. Παρ. III(I) 2851 Κ.Α.Π. 414/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5) Φορολογημένες πωλήσεις εναρμονισμένων

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας GLOBAL COLLEGE 9. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 Έτη, Δίπλωμα) Εγγεγραμμένος Διάρκεια Σπουδών: 2 Έτη Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Στόχοι του κλάδου Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ... 1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να καταστήσουμε και την εξέταση αυτή ως θεσμό στην Κύπρο προς όφελος των υποψηφίων και της οικονομίας.

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να καταστήσουμε και την εξέταση αυτή ως θεσμό στην Κύπρο προς όφελος των υποψηφίων και της οικονομίας. 21 Νοεμβρίου 2008 Αγαπητοί συνεργάτες, Εισαγωγή Επικοινωνούμε μαζί σας και σας ενημερώνουμε για την εισαγωγή της νέας εξέτασης «Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Λογιστικής με τη Χρήση. Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλεια των πολιτικών αερομεταφορών στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Η ασφάλεια των πολιτικών αερομεταφορών στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Η ασφάλεια των πολιτικών αερομεταφορών στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Γεώργιος Παπασπύρου Διευθυντής Διεύθυνσης Ασφαλείας Αερολιμένων Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Κυρίες και κύριοι, Επιθυμώ να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ Α ΔΕ Ε Α Τ Α Τ. www.iekcrete.gr ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΚ Α ΔΕ Ε Α Τ Α Τ. www.iekcrete.gr ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚ Α ΔΕ Ε Α Τ Κ Τ Δ Δ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Τ Τ Ε Τ Τ Α Δ Τ Τ Τ Τ Α Τ www.iekcrete.gr Προτεραιότητά μας αποτελεί η παροχή υψηλού επιπέδου εφοδίων που θα εξασφαλίσουν την απορρόφηση των σπουδαστών από την αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

From Landing to Take-Off: We care! ALL OVER GREECE. Vasilis Poulopoulos - Airside Operations Manager

From Landing to Take-Off: We care! ALL OVER GREECE. Vasilis Poulopoulos - Airside Operations Manager From Landing to Take-Off: We care! ALL OVER GREECE Vasilis Poulopoulos - Airside Operations Manager ΘΕΜΑΤΑ 1. Η Swissport στην ΕΛΛΑΔΑ 2. Υπηρεσίες 3. Ο Ανθρώπινος Παράγοντας 4. Το μυστικό της επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Βρείτε την εφαρμογή! Χαρακτηριστικά του μαθήματος Οι εφαρμογές πληροφορικής θα προσφέρεται από τη σχολική χρονιά 2016-2017 ως τετράωρο μάθημα κατεύθυνσης στη Β και Γ Λυκείου. Το

Διαβάστε περισσότερα

Όλο το άρθρο έχει ως ακολούθως: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ή ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Όλο το άρθρο έχει ως ακολούθως: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ή ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) Άρθρο του Σεραφείμ Κερασιώτη στην εκπαιδευτική πύλη edra.gr, που παρουσιάζει αρχικά τους λόγους τους οποίους μπορεί να θεωρήσει σημαντικούς ένας απόφοιτος Γυμνασίου ή καποιος που έχει προαχθεί από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Η Πράξη «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I. Επί της αρχής Με το Κεφάλαιο Α του παρόντος σχεδίου νόμου επιδιώκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ.

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ. ΑΔΑ: Β4ΓΠΟΡΗΛ-ΨΩΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ» οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ.4β, άρθρο 6) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για ημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ 1 Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ (Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοηλεκτρονικών Ραδιοεπικοινωνιών) ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε 95.10.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1 / 18-02-2009 95 10 10 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (RO/RO) ΔΙΕΘΝΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (RO/RO) ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΚΕΣΕΝ) ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 4826270 FAX : 210 4813314 E mail : Kesen_pl@lib.yen.gr ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2/4/2015 Αρ. Πρωτ. : 868 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Γραμματέων στο πλαίσιο της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μαϊος 2013 _ περιεχόμενα Το Πρόγραμμα Αναμενόμενα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν Διαδικασία συμμετοχής Ποιοι είμαστε _ Το Πρόγραμμα «Σχέδιο Δράσης στοχευμένων παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Δ.Β.Μ. - Ε.Κ.Π.Α.) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα Βεβαίωση ανεργίας, όπου εμφαίνεται ανεργία πάνω από 12 μήνες (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ)

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα Βεβαίωση ανεργίας, όπου εμφαίνεται ανεργία πάνω από 12 μήνες (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ) Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Υ» Τ Ι Τ Λ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ «Τ Ο Π Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Ν Τ Α Ξ Η Σ Γ

Διαβάστε περισσότερα

αα ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΑ 01 Άρθρο 32 & (η), (θ), (ιβ) και (ιγ)

αα ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΑ 01 Άρθρο 32 & (η), (θ), (ιβ) και (ιγ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ αα ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΑ 01 Άρθρο 32 & (η), (θ), (ιβ) και (ιγ) Στο άρθρο αυτό και στις συγκεκριμένες παραγράφους, γίνεται προσπάθεια να μεταφερθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα