ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» Κ Ε Θ Ι

2 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή Β. εληγιάννη-κουϊµτζή & Λ. Φρόση σελ. 3 Μέρος 1 ο Η κατά φύλο σύνθεση της εκπαίδευσης 2. Ο Παράγοντας Φύλο στη ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση: όψεις συνέχειας και µεταβολής Ε. Μαραγκουδάκη Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και η ιάσταση του Φύλου Α. Κορωναίου, Κ. ηµητρούλη & Α. Τικταπανίδου 77 Μέρος 2 ο Φύλο και Εκπαιδευτική ιαδικασία 4. Το Επίσηµο Σχολικό Πρόγραµµα Λ. Φρόση Ταυτότητες Φύλου στην Εφηβεία Β. εληγιάννη-κουϊµτζή &. Σακκά Εκπαιδευτικοί και Φύλο: Αντιλήψεις, Προσδοκίες, Πρακτικές Λ. Φρόση Η Επίδραση του Φύλου στη ιαµόρφωση Απόψεων και Πεποιθήσεων κατά την Εφηβική Ηλικία Β. εληγιάννη-κουϊµτζή,. Σακκά, Α. Στογιαννίδου & Α. Ψάλτη Επιλογές και Προσδοκίες Εφήβων για την Ενήλικη Ζωή και ο Παράγοντας Φύλο Β. εληγιάννη-κουϊµτζή 208 Μέρος 3 ο Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 9. Η Μεταβλητή του Φύλου στη Βασική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Σ. Ζιώγου & Α. Κανέλλου Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών σε Θέµατα Ισότητας των Φύλων Λ. Φρόση 238

3 Μέρος 4 ο Εθνική και Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Ισότητα των Φύλων 11. Ιδεολογίες, Πολιτικές και ράσεις για την Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπη Β. εληγιάννη-κουϊµτζή 12. Εκπαιδευτική Πολιτική για την Ισότητα στην Ελλάδα: ιστορική αναδροµή και σύγχρονη πραγµατικότητα Β. εληγιάννη-κουϊµτζή 13. Στρατηγικές για την Ισότητα των Φύλων στην Εκπαιδευτική ιαδικασία: καλές πρακτικές και εφαρµογές Β. εληγιάννη-κουϊµτζή Μέρος 5 ο Συµπεράσµατα και Προτάσεις για την Προώθηση της Ιδεολογίας της Ισότητας των Φύλων στο Σχολείο 14. Ο Παράγοντας Φύλο στην Ελληνική Σχολική Πραγµατικότητα: συνοψίζοντας τα ερευνητικά αποτελέσµατα Β. εληγιάννη-κουϊµτζή 15. Πρόταση για ένα Μοντέλο Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Β. εληγιάννη-κουϊµτζή 16. Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεµβάσεις στο Πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων: το συνολικό Σχέδιο Ανάπτυξης και Υλοποίησης του έργου Κ. Ραβάνης Βιβλιογραφία 302 Παράρτηµα 317

4 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. εληγιάννη-κουϊµτζή & Λ. Φρόση Οι παλαιότερες µελέτες που είχαν ως θέµα την παρουσία των κοριτσιών στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας εστίαζαν στην πρόσβαση των κοριτσιών στις διάφορες βαθµίδες της εκπαίδευσης και στις µειωµένες σχολικές επιδόσεις τους σε σχέση µε εκείνες των αγοριών, ιδιαίτερα στις θετικές επιστήµες. Εστίαζαν, επίσης, και στις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές τους, οι οποίες συνδέονταν µε τις ελλειµµατικές τους επιδόσεις. Σε σχέση µε την πρώτη θεµατική επισηµαινόταν και ερµηνευόταν η µικρότερη συµµετοχή των κοριτσιών από εκείνη των αγοριών σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, η οποία µειωνόταν µε το πέρασµα από τις χαµηλότερες στις ψηλότερες εκπαιδευτικές βαθµίδες. Όσον αφορά τη δεύτερη θεµατική, διερευνήθηκαν ιδιαίτερα επιµέρους εκπαιδευτικοί παράγοντες που θεωρήθηκε πως συνδέονταν µε τις µειωµένες επιδόσεις των κοριτσιών. Τους παράγοντες αυτούς συνιστούν το περιεχόµενο των θετικών µαθηµάτων, η διδακτική τους προσέγγιση, οι στάσεις των αγοριών και των κοριτσιών απέναντι σε αυτά, αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικών απέναντι στα γνωστικά αντικείµενα και τα φύλα (Wolpe, 1978). Οι πιο πρόσφατες έρευνες παρουσιάζουν µια διαφορετική εικόνα σε σχέση µε τις παλαιότερες, κυρίως όσον αφορά την πρόσβαση των κοριτσιών σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, σε ποσοτικό επίπεδο, αλλά και όσον αφορά τις γενικότερες σχολικές επιδόσεις των κοριτσιών. Είναι πλέον κοινός τόπος ότι η ίση πρόσβαση των δύο φύλων στην Πρωτοβάθµια και τη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση αποτελεί γεγονός αδιαµφισβήτητο. Οι γυναίκες σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη και στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από το 50% του φοιτητικού πληθυσµού, φαινόµενο που θεωρείται ως ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά της πρόσφατης ιστορίας των γυναικών και των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Σε πολλές περιπτώσεις τα κορίτσια έχουν καλύτερες επιδόσεις από τα αγόρια στο σχολείο και προωθούνται µε µεγαλύτερη επιτυχία στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Τέτοιες ακαδηµαϊκές επιτυχίες, µε τη σειρά τους, ανοίγουν το δρόµο για τη διεκδίκηση θέσεων εργασίας µε υψηλό κύρος και επιτρέπουν πιέσεις για µεταρρυθµίσεις µε στόχο την Ισότητα. Στη δεκαετία του 1990 και µετά τη διαπίστωση πως τα κορίτσια σηµειώνουν καλύτερες σχολικές επιδόσεις από τα αγόρια, ιδιαίτερα στα γλωσσικά µαθήµατα (µητρική και ξένη γλώσσα) και τις ανθρωπιστικές σπουδές, το ερευνητικό ενδιαφέρον - χωρίς να αποµακρύνεται από τα κορίτσια, τα οποία, παρά τις καλές τους επιδόσεις, εξακολουθούν να κάνουν παραδοσιακές επιλογές - συγκεντρώνεται και στη διερεύνηση των αιτιών που συνδέονται µε τη σχολική αποτυχία των αγοριών (Sutherland, 1999 Warrington & Younger, 2000).

5 4 Στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά τα παραπάνω, η έρευνα δείχνει πως κατά την τελευταία τριακονταετία βελτιώθηκε σηµαντικά το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσµού κι αυτό αφορά και τα δύο φύλα, παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες ακολούθησαν σε αυτό τους άνδρες µε κάποια καθυστέρηση (Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη κ.ά., 2001). Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα ποσοστά συµµετοχής αγοριών και κοριτσιών στην προσχολική και την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση κατά τις τελευταίες δεκαετίες είναι περίπου ίδια και κυµαίνονται γύρω στο 50% για κάθε φύλο (Βιτσιλάκη- Σορωνιάτη κ.ά., 2000, Deliyanni-Kouimtzi & Ziogou, 1995). Η διαφορά, που ήταν αισθητή στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση κατά τις δεκαετίες του 1970 και 1980, περιορίστηκε στη συνέχεια και σήµερα πια δεν υφίσταται (Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη κ.ά., 2001). Όσον αφορά την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, στις τρεις τελευταίες δεκαετίες αυξήθηκε ο απόλυτος αριθµός των εισακτέων σε αυτή. Η απαρχή της νέας πραγµατικότητας συµπίπτει µε τη µεταρρύθµιση της δεκαετίας του 1970, η οποία συνέδεσε την απόκτηση απολυτηρίου Λυκείου µε τη συµµετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις και οδήγησε στην αύξηση της πρόσβασης των κοριτσιών στις ανώτερες και ανώτατες εκπαιδευτικές βαθµίδες. Σήµερα τα κορίτσια αποτελούν το 53% του φοιτητικού πληθυσµού στην Ανώτατη Εκπαίδευση και το 49% στην Ανώτερη Εκπαίδευση (Deliyanni-Kouimtzi & Ziogou, 1995 Κυρίδης, 1997 Λαµπίρη- ηµάκη, 1995 Μοριχοβίτης, 2001) Παρ όλες τις ακαδηµαϊκές αυτές επιτυχίες, οι εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές των γυναικών εξακολουθούν να είναι πολύ παραδοσιακές και τυπικές ως προς το φύλο. Στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, τα κορίτσια αποφεύγουν την Τεχνική Εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες και σπουδάζουν σε πολύ υψηλά ποσοστά παιδαγωγικά, νοµικά, φιλολογία. Μεγάλη οµοιότητα παρουσιάζουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι διαφορές στις επιλογές µαθηµάτων και κατευθύνσεων από τα αγόρια και τα κορίτσια. ;Eτσι, οι γυναίκες συµµετέχουν σε µικρότερα από τους άνδρες ποσοστά στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση και επιλέγουν εκπαιδευτικές κατευθύνσεις που έχουν µικρότερες απαιτήσεις και οδηγούν, συνήθως, σε απολυτήρια χαµηλής εξειδίκευσης µε λιγότερες πιθανότητες επαγγελµατικής ανόδου (Σιδηροπούλου- ηµακάκου, 1997). Το 1982, για παράδειγµα, στην Ελλάδα στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕ το 88% των µαθητών ήταν αγόρια, ενώ στα Κέντρα Ταχύρυθµης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών για το χρονικό διάστηµα κυµάνθηκε από 7% έως 27% (Σιδηροπούλου- ηµακάκου, 1998). ιαπιστώνεται πως τα κορίτσια επιλέγουν και συγκεντρώνονται κυρίως στους τοµείς των τεχνών, της γλώσσας και των κοινωνικών επιστηµών, ενώ τα αγόρια σε θετικές επιστήµες, εργαστηριακού-επαγγελµατικού τύπου γνωστικά αντικείµενα, στο σχεδιασµό της τεχνολογίας και την πληροφορική, γεγονός ιδιαίτερα εµφανές στα µικτά σχολεία (Lightbody et. Al, 1996). Σύµφωνα µε τη Μαράτου-Αλιπράντη (υπό έκδοση - αναφέρεται στο Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη κ.ά., 2001), η διερεύνηση της κατανοµής των δύο φύλων στους διάφορους επιστηµονικούς κλάδους

6 5 µέσα από τα δεδοµένα της ΕΣΥΕ (Στατιστικές της Εκπαίδευσης) δείχνει µεγαλύτερη παρουσία των αγοριών στις θετικές επιστήµες και τις επιστήµες της τεχνολογίας. Αντίστοιχα, στις σχολές θεωρητικής κατεύθυνσης η παρουσία των κοριτσιών είναι πιο ισότιµη, ενώ κάποιες φορές είναι µεγαλύτερη από εκείνη των αγοριών (π.χ. στις Παιδαγωγικές Σχολές). Η διάκριση αυτή που αφορά στα φύλα, όσο κι αν διαχρονικά βελτιώνεται, εξακολουθεί να παραµένει. Αυτού του είδους ο καταµερισµός ανάµεσα στα φύλα, που εντοπίζεται στις πανεπιστηµιακές σχολές και τοµείς κατάρτισης, αντικατοπτρίζεται στις επαγγελµατικές επιλογές των γυναικών και στη µετέπειτα σταδιοδροµία τους. Η Αθανασιάδου (2002) επισηµαίνει το κοινό συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουν οι περισσότερες έρευνες και απηχεί την απόσταση που υπάρχει ανάµεσα στην τυπική και την ουσιαστική αναγνώριση της Ισότητας στο χώρο της εργασίας. Ένα κοινό στοιχείο ανάµεσα στα διάφορα ευρωπαϊκά κράτη είναι η διαπίστωση ότι η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας παραµένει προβληµατική. Οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιµετωπίζονται ως φθηνό εργατικό δυναµικό, που εισάγεται στην αγορά εργασίας κυρίως όταν υπάρχει ανάγκη, υφίστανται διακρίσεις σε συγκεκριµένα επαγγέλµατα, σε πολλές περιπτώσεις πληρώνονται λιγότερο από ό,τι οι άνδρες και συναντούν πολύ λιγότερες ευκαιρίες προαγωγής σε διευθυντικές θέσεις. Η γυάλινη οροφή αποτελεί συχνά βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων ευρωπαϊκών οικονοµιών (Βαΐου, 1989 Γερογιάννη, 1998 Καληµέρη, 1999 Χρονάκη, 1986). Η έρευνα αλλά και όλα τα στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι, κάθε φορά που οι µαθήτριες βρίσκονται αντιµέτωπες µε διλήµµατα και επιλογές, παίρνουν αποφάσεις οι οποίες συνδέονται µε τυπική γυναικεία εργασία, επαγγέλµατα που συνδέονται µε τη φροντίδα, την οµορφιά και το σπίτι και προωθούν παραδοσιακές ως προς το φύλο συµπεριφορές, χωρίς να εξασφαλίζουν οικονοµική αυτονοµία, υψηλή θέση στην επαγγελµατική ιεραρχία και πρόσβαση στη λήψη αποφάσεων ( εληγιάννη-κουϊµτζή κ.ά., 2000). Το φαινόµενο είναι ιδιαίτερα αντιληπτό στις περιπτώσεις της επιλογής ειδικοτήτων στην Τεχνική Εκπαίδευση, της µεταλυκειακής κατάρτισης και των επιλογών κλάδων σπουδών. Η σύγχρονη βιβλιογραφία δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη σύνδεση του σχολείου µε την αγορά εργασίας και στο ρόλο που αυτό διαδραµατίζει στις µεταβατικές διαδικασίες των νεαρών ατόµων από την εφηβεία στην ενηλικίωση, από την εκπαίδευση στη επαγγελµατική ζωή, προσδιορίζοντας τις προσδοκίες τους και την αντίληψή τους για τον µελλοντικό τους προορισµό ως ενήλικων ατόµων. Θεωρείται ότι σε πολλές περιπτώσεις ο ρόλος αυτός του σχολείου είναι καταλυτικός και επηρεάζει δραµατικά την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. Η έρευνα για τις σχέσεις των φύλων γενικότερα και για τον παράγοντα φύλο στην εκπαίδευση χρονολογείται στην Ελλάδα από µια εικοσαετία περίπου. Έτσι, σήµερα, µετά από δύο δεκαετίες θεωρητικών προβληµατισµών, ιστορικών και εµπειρικών ερευνητικών αναζητήσεων, συζητήσεων και αναλύσεων, µπορούµε να πούµε ότι είναι δυνατόν να σχηµατίσει κανείς µια

7 6 σχετικά ολοκληρωµένη άποψη για τον τρόπο µε τον οποίο ο παράγοντας φύλο αλληλεπιδρά µε την ελληνική κοινωνική πραγµατικότητα, διαµορφώνοντας τις ανδρικές και τις γυναικείες ταυτότητες, τις αντιλήψεις, στάσεις και πρακτικές των κοινωνικοποιητικών φορέων για τον ανδρισµό και τη θηλυκότητα, τις ιδεολογίες και κατευθύνσεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος για τα δύο φύλα. Μια συνοπτική παρουσίαση τέτοιων επιστηµονικών πορισµάτων επιχειρεί η παρούσα µελέτη, µε στόχο να δώσει µια εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική εκπαίδευση, όσον αφορά τις σχέσεις των φύλων και τις πολιτικές για την Ισότητα. Στόχος της παρούσας µελέτης είναι να συµβάλει στη συγκρότηση µιας, όσο το δυνατόν, πληρέστερης εικόνας για την κατάσταση που επικρατεί σήµερα στην ελληνική εκπαίδευση, όσον αφορά τη διάκριση και τη σχέση των φύλων. Ειδικότερα, η µελέτη αυτή επιδιώκει: να παρουσιάσει συγκεντρωτικά τα ερευνητικά ευρήµατα και τον επιστηµονικό προβληµατισµό, όσον αφορά τη σχέση των κύριων παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί, το µαθητικό δυναµικό, το επίσηµο, αλλά και το κρυφό πρόγραµµα του σχολείου, µε τον παράγοντα φύλο, να συνδέσει το θεωρητικό προβληµατισµό που έχει αναπτυχθεί διεθνώς για το ρόλο της εκπαίδευσης στην αναπαραγωγή αλλά και την αναδιαµόρφωση παραδοσιακών σχέσεων των φύλων τόσο µε την ερµηνεία της υπάρχουσας πραγµατικότητας όσο και µε τη διαµόρφωση διαδικασιών αλλαγής, να καταλήξει σε συµπεράσµατα για τις αιτίες και το είδος των προβληµάτων που διαιωνίζουν τη διάκριση των φύλων στην ελληνική εκπαίδευση καθώς και για τις διαδικασίες παρέµβασης και τις πολιτικές που απαιτούνται, ώστε να µπορέσει το ελληνικό σχολείο και η µεταλυκειακή εκπαίδευση να προωθήσουν την ιδεολογία της Ισότητας και της ηµοκρατίας στη νεότερη γενιά. Το βιβλίο αποτελείται, εκτός από την εισαγωγή, από πέντε µέρη. Στο πρώτο µέρος παρουσιάζεται η σύνθεση κατά φύλα της ελληνικής εκπαίδευσης, µε στατιστικά στοιχεία, αναλύσεις και σχολιασµό τόσο για το µαθητικό και σπουδαστικό πληθυσµό όσο και για το σώµα των διδασκόντων σε όλες τις βαθµίδες και τους τύπους εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριµένα, η Μαραγκουδάκη, στο πρώτο µέρος του κεφαλαίου το οποίο υπογράφει, επιχειρεί µια κριτική ανάγνωση των αριθµών και ποσοστών των µαθητών και µαθητριών που φοιτούν σε Γενικά Λύκεια, ΤΕΕ, Πανεπιστήµια και ΤΕΙ, καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι, παρά την ίση πρόσβαση αγοριών και κοριτσιών σε ιδρύµατα της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και την αριθµητική υπεροχή των κοριτσιών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, σε ό,τι αφορά τις επιλογές σπουδών των δύο φύλων δεν µπορούµε ακόµη να µιλήσουµε για ουσιαστική ρήξη και τοµή µε το παρελθόν της γυναικείας εκπαίδευσης. Στο

8 7 δεύτερο µέρος, η ίδια δίνει µια εικόνα της σύνθεσης του σώµατος των διδασκόντων, αποδεικνύοντας ότι όσο ανεβαίνει κανείς στις βαθµίδες της εκπαίδευσης και όσο υψηλότερου κύρους και εξουσίας είναι οι θέσεις της εκπαιδευτικής ιεραρχίας, τόσο µικρότερο είναι το ποσοστό των γυναικών που έχουν πρόσβαση σ αυτές. Η παραπάνω εικόνα για τη σύνθεση της εκπαίδευσης επιβεβαιώνεται και στο δεύτερο κεφάλαιο του µέρους αυτού, όπου οι Κορωναίου, ηµητρούλη και Τικταπανίδου παρουσιάζουν στοιχεία για τα ποσοστά αγοριών και κοριτσιών που φοιτούν σε ιδρύµατα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Το δεύτερο µέρος του τόµου µε τίτλο «Φύλο και Εκπαιδευτική ιαδικασία» αναφέρεται στην επίδραση του παράγοντα φύλο στο επίσηµο και το κρυφό πρόγραµµα της εκπαίδευσης. Θέµατα που αφορούν το αναλυτικό πρόγραµµα της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και τα σχολικά εγχειρίδια γενικά συζητά η Φρόση στο πρώτο κεφάλαιο του µέρους αυτού. Το δεύτερο κεφάλαιο, µε θέµα τη µελέτη του παράγοντα φύλο στο κρυφό πρόγραµµα, περιλαµβάνει τέσσερα (4)_ αυτοτελή υποκεφάλαια, στα οποία οι συγγραφείς πραγµατεύονται την επίδραση του φύλου σε διάφορες µη ορατές πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως είναι η διαµόρφωση των ταυτοτήτων φύλου, οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα δύο φύλα, η επίδραση του φύλου στη διαµόρφωση των αντιλήψεων των εφήβων καθώς και η σχέση ανάµεσα στις ταυτότητες φύλου και τις επιλογές ζωής των νεαρών ατόµων. Το τρίτο µέρος πραγµατεύεται θέµατα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην ιδεολογία της ισότητας των φύλων. Στα σχετικά υποκεφάλαια οι Ζιώγου-Καραστεργίου και Κανέλλου παρουσιάζουν τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζεται η προβληµατική του φύλου στη βασική εκπαίδευση των µελλοντικών εκπαιδευτικών στα διάφορα Πανεπιστήµια της χώρας, δίνοντας έµφαση στο περιεχόµενο σπουδών, ιδιαίτερα των Σχολών Θεωρητικής Κατεύθυνσης, όπου κυρίως γίνεται η προσπάθεια ευαισθητοποίησης. Από την άλλη, η Φρόση ασχολείται µε την ευαισθητοποίηση και επιµόρφωση σε θέµατα φύλου των εν ενεργεία εκπαιδευτικών και συζητά τα υπάρχοντα µοντέλα ευαισθητοποίησης, τις µεθόδους και πρακτικές που χρησιµοποιούνται καθώς και τις εφαρµογές που πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά τα τελευταία δέκα χρόνια. Το τέταρτο µέρος αναφέρεται σε θέµατα εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής για την ισότητα των φύλων. Ξεκινώντας από την ανάγκη καταγραφής των τάσεων που παρατηρήθηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο και την Ελλάδα κατά την τελευταία εικοσαετία (ειδικά για την Ελλάδα από τη µεταπολίτευση και µετά) η εληγιάννη-κουϊµτζή επιχειρεί να παρουσιάσει και να σχολιάσει τις πολιτικές και πρακτικές των διαφόρων ευρωπαϊκών οργανισµών όπως η UNESCO, το Συµβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση και να δείξει πώς οι συγκεκριµένες πολιτικές επηρέασαν τον τρόπο µε τον οποίο η ελληνική κοινωνία και νοµοθεσία αντιµετώπισαν το θέµα της ισότητας των φύλων. Ειδικότερα, σε σχέση µε τη διαµόρφωση της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής για τα

9 8 δύο φύλα, το σχετικό κεφάλαιο κάνει µια αναδροµή στις ενέργειες και ρυθµίσεις που προώθησαν οι διάφορες ελληνικές κυβερνήσεις και το Υπουργείο Παιδείας από το 1975 ως τη διαµόρφωση του 2 ου ΕΠΕΑΕΚ στις αρχές του νέου αιώνα. Στο τελευταίο κεφάλαιο του µέρους αυτού επιχειρείται η παρουσίαση µερικών παραδειγµάτων καλών πρακτικών και εφαρµογών παρεµβάσεων που υλοποιήθηκαν πρόσφατα µε στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων σε σχολεία διάφορων ευρωπαϊκών χωρών και της Ελλάδας. Το πέµπτο και τελευταίο µέρος της µελέτης περιλαµβάνει την παρουσίαση των συµπερασµάτων που προέκυψαν από τις αναλύσεις των προηγούµενων κεφαλαίων καθώς και πρόταση παρέµβασης στην ελληνική ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, µε την οποία επιχειρείται η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και η διάχυση της ιδεολογίας της ισότητας των φύλων στο σχολείο. Οι εληγιάννη-κουϊµτζή και Ραβάνης περιγράφουν στα σχετικά κεφάλαια τους στόχους, τις αρχές, τη φιλοσοφία, τη µέθοδο και την αξιολόγηση του µοντέλου αυτού παρέµβασης και παρουσιάζουν τους άξονες υλοποίησής του στο πλαίσιο µιας τετραετούς εφαρµογής. Τελειώνοντας, θα πρέπει να τονιστεί ότι η αξία της µελέτης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι, παρουσιάζοντας τον προβληµατισµό για τον παράγοντα φύλο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, επιχειρεί να δώσει κατευθύνσεις αντιµετώπισης της ανισότητας και της διάκρισης των φύλων σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο κοινωνικό φορέα, το χώρο της εκπαίδευσης και της σχολικής τάξης, για να συνειδητοποιήσουν όλοι όσοι εµπλέκονται στις σχετικές διαδικασίες ότι, όπως τονίζει η Deem (1978: 141): «η επίτευξη µιας εκπαίδευσης που θα απευθύνεται και στους άνδρες και τις γυναίκες και που δεν θα περιορίζει µε τεχνητό και λανθασµένο τρόπο τις σκέψεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους στη βάση των διαφορών των φύλων δεν είναι εύκολος στόχος σε µια κοινωνία, το να µην το επιχειρήσει, όµως, κάποιος, επειδή είναι δύσκολο, αποτελεί πράξη δειλίας»

10 9 Μέρος 1 ο Η κατά φύλο σύνθεση της εκπαίδευσης

11 10 2. Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΦΥΛΟ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΟΨΕΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Ε. Μαραγκουδάκη Ιστορικά, η εκπαίδευση τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες, όπως συνάγεται από µελέτες σχετικά µε την ιστορία της εκπαίδευσης του γυναικείου φύλου, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην κινητικότητα των γυναικών, η οποία συνέβαλε στην αλλαγή της κοινωνικής τους µοίρας, στην άµβλυνση του κοινωνικού αποκλεισµού του φύλου τους και γενικά στη δυναµικότερη διεκδίκηση µιας θέσης στον κοινωνικό καταµερισµό εργασίας. Η εκπαίδευση, δηλαδή, θεωρήθηκε και ως ένα µεγάλο βαθµό αποτέλεσε το εφαλτήριο κοινωνικής κινητικότητας, κοινωνικής παρουσίας και απεγκλωβισµού των γυναικών από τον κοινωνικά προσδιορισµένο παραδοσιακό ρόλο τους στο χώρο της οικογένειας. Παρά την αδιαµφισβήτητη αυτή διαπίστωση, ωστόσο, παράλληλα φαίνεται ότι η εκπαίδευση διαχρονικά έχει συµβάλει αποτελεσµατικά στην αναπαραγωγή, συντήρηση και εδραίωση των συλλογικών κοινωνικών αναπαραστάσεων αναφορικά µε το κοινωνικά αποδεκτό «πεδίο» δραστηριότητας και τους τρόπους-προϋποθέσεις κοινωνικής καταξίωσης των φύλων. Ο αναπαραγωγικός ρόλος του σχολείου στο ζήτηµα των συλλογικών κοινωνικών αναπαραστάσεων για τα φύλα αναδεικνύεται και τεκµηριώνεται επιστηµονικά από µία πληθώρα θεωρητικών και εµπειρικών µελετών στο χώρο της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης. Στις µελέτες αυτές αναδεικνύονται και αναλύονται οι τρόποι, τα µέσα και οι πρακτικές µέσω των οποίων ο σχολικός µηχανισµός αναπαράγει και συντηρεί τη διαφορετική και άνιση θέση των φύλων στον κοινωνικό καταµερισµό εργασίας. Αντικείµενο µελέτης από τη συγκεκριµένη οπτική έχουν αποτελέσει κυρίως τα σχολικά εγχειρίδια, ο τρόπος αλληλεπίδρασης και διάδρασης των εκπαιδευτικών µε τα αγόρια και τα κορίτσια στο πλαίσιο της καθηµερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο καταµερισµός εργασίας ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς των δύο φύλων στο πλαίσιο του διδακτικού έργου, η εκπροσώπηση των γυναικών και των ανδρών εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις και στα συνδικαλιστικά όργανα του χώρου εργασίας τους κ.ά. Άσχετα όµως από το ζήτηµα στο οποίο επικεντρώνουν την ανάλυσή τους, οι σχετικές µελέτες συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι το σχολείο άλλοτε άµεσα και άλλοτε έµµεσα κατευθύνει τα αγόρια και τα κορίτσια ώστε να αναπτύσσουν και να εσωτερικεύουν χαρακτηριστικά προσωπικότητας, να κάνουν επιλογές σπουδών, να δηµιουργούν φιλοδοξίες επαγγελµατικής ανέλιξης καθώς και οράµατα και στόχους προσωπικής ζωής σύµφωνα µε τις παραδοσιακές για το φύλο τους κοινωνικές αντιλήψεις και παραδοχές.

12 11 Αντίστοιχες επιστηµονικές διαπιστώσεις έχουν γίνει και για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, το οποίο µάλιστα, όπως υποστηρίζεται, µέχρι τα µέσα περίπου του 20 ού αιώνα ήταν σε µεγάλο βαθµό αφιλόξενο προς τα κορίτσια (Ζιώγου-Καραστεργίου, 1999α, 1999β& Λαµπράκη- Παγανού, 1995). Ωστόσο, µε τις αλλεπάλληλες εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις και ιδιαίτερα µε τις εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις του 1964 και στη συνέχεια του 1976, που συνδέθηκαν µε τον εκδηµοκρατισµό της εκπαίδευσης, η πρόσβαση των κοριτσιών στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας και της ευτεροβάθµιας, καθώς και στα ιδρύµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, µε βάση τα σχετικά στατιστικά στοιχεία, αυξήθηκε σηµαντικά (Κυρίδης κ.ά., 1994 Κυρίδης & ρόσος, 2000). Βέβαια, η αύξηση του ποσοστού πρόσβασης των κοριτσιών σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης κατά τις τελευταίες δεκαετίες συνδέεται και µε άλλες ευρύτερες αλλαγές, όπως µε την αλλαγή που φαίνεται ότι αρχίζει να σηµειώνεται στις κυρίαρχες κοινωνικές αντιλήψεις αναφορικά µε το δικαίωµα των γυναικών να εργάζονται σε θέσεις εργασίας του τριτογενούς τοµέα από τη δεκαετία του 1950 (Αβδελά, 1990) ή/και µε τον προβληµατισµό που είχε αναπτύξει και τις διεκδικήσεις που είχε προβάλει το γυναικείο κίνηµα στη µακρόχρονη πορεία του και, τέλος, µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα κράτη-µέλη της για παροχή ίσων ευκαιριών και για τα δύο φύλα στο δηµόσιο αγαθό της εκπαίδευσης. Οπωσδήποτε, η αύξηση του ποσοστού πρόσβασης των κοριτσιών σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, άσχετα από τους λόγους που συνέβαλαν σε αυτή, συνιστά µια πολύ θετική εξέλιξη, αν συγκριθεί µε τα αντίστοιχα δεδοµένα παρελθόντων ετών. Ωστόσο, παρά την αύξηση του ποσοστού πρόσβασης του γυναικείου φύλου στις διάφορες βαθµίδες της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα παρά τη δυναµική και επιτυχή πορεία τους -έτσι όπως φαίνεται από τις καλές επιδόσεις τους, τις «πρωτιές» στις πανελλαδικές εξετάσεις, την απόκτηση του πτυχίου µέσα στα προβλεπόµενα χρονικά πλαίσια κ.λπ.- η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας δεν παρουσιάζει αντίστοιχη θετική αλλαγή και βελτίωση. Θα µπορούσε, δηλαδή, να υποστηριχτεί ότι οι θετικές εξελίξεις που έχουν σηµειωθεί στο χώρο της εκπαίδευσης ως προς τον παράγοντα φύλο δεν επέφεραν σηµαντικές και αξιόλογες αλλαγές ή ανατροπές στη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Έτσι, οι γυναίκες εξακολουθούν να εργάζονται κυρίως σε θέσεις εργασίας που παραδοσιακά έχουν πολιτογραφηθεί ως οι πλέον κατάλληλες για το φύλο τους. Οι περισσότερες από αυτές τις θέσεις εργασίας δεν αποφέρουν υψηλές οικονοµικές απολαβές και δεν έχουν υψηλό κοινωνικό γόητρο και κύρος. Η αλµατώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας, εξάλλου, έχει συντελέσει ώστε οι γυναίκες να πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία. Παράλληλα, οι γυναίκες κατέχουν χαµηλές θέσεις στην ιεραρχία του επαγγελµατικού τους χώρου και συµµετέχουν ελάχιστα στα κέντρα λήψης αποφάσεων στον εργασιακό χώρο.

13 12 Ως ένα µεγάλο βαθµό τα αίτια για την υποδεέστερη και περιθωριακή θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας, παρά τη βελτίωση του µορφωτικού τους επιπέδου και την απόκτηση τυπικών προσόντων, είναι δυνατό να συνδεθούν µε τις επιλογές σπουδών προς τις οποίες ο σχολικός µηχανισµός προσανατολίζει τα αγόρια και τα κορίτσια άλλοτε άµεσα και άλλοτε έµµεσα, αλλά, ωστόσο, αποτελεσµατικά από τα πρώτα στάδια και σε όλη τη διάρκεια της βασικής τους εκπαίδευσης. Όπως είναι ευρύτατα γνωστό, παρά το φαινόµενο της ετεροαπασχόλησης και της ανεργίας των πτυχιούχων, που χαρακτηρίζει την αγορά εργασίας στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, η επιλογή σπουδών εξακολουθεί σε µεγάλο βαθµό να συνδέεται στενά και να οριοθετεί την επαγγελµατική απασχόληση. Από παλαιότερες µελέτες αναφορικά µε την κατανοµή των φοιτητών και των φοιτητριών στις σχολές των ΑΕΙ προκύπτει ότι το φύλο αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα άνισης κατανοµής των φύλων στις σχολές θετικής και θεωρητικής κατεύθυνσης (Φραγκουδάκη, 1985). Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται και επιβεβαιώνεται, άλλωστε, έµµεσα από παλαιότερες ή πιο πρόσφατες µελέτες αναφορικά µε την κατανοµή των εκπαιδευτικών της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στις διάφορες ειδικότητες (Ανθογαλίδου, 1990& Ηλιού, 1983& Μαραγκουδάκη, 2001). Με βάση τις µελέτες αυτές θα µπορούσε ανεπιφύλακτα να υποστηριχτεί ότι η αύξηση του ποσοστού των γυναικών στα ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης δε συνοδεύτηκε από µια ισοµεγέθη ή έστω κατά προσέγγιση «ρήξη» µε την παραδοσιακή «κληρονοµιά» αναφορικά µε τη «συνετή», «µετρηµένη» και κατάλληλη για το φύλο τους κατεύθυνση σπουδών. Με βάση τα δεδοµένα αυτά οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι οι θετικές εξελίξεις που έχουν σηµειωθεί στο χώρο της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά το γυναικείο φύλο είναι κυρίως ποσοτικές και ελάχιστα ποιοτικές ως προς το είδος και την κατεύθυνση σπουδών. Η σταθερότητα που εµφανίζει διαχρονικά ο προσανατολισµός σπουδών µε βάση το φύλο είναι τέτοια, ώστε να προσφέρεται για µία ερµηνεία και εξήγηση µε όρους εγγενών «κλίσεων», «χαρισµάτων» και δεξιοτήτων. Όµως, µια τέτοια ερµηνεία ελέγχεται ως απλουστευτική, εφησυχαστική και γενικά ως ερµηνεία «κοινής λογικής», καθώς αγνοεί ή παραβλέπει τις άµεσες και έµµεσες κοινωνικές προσδιοριστικές παρεµβάσεις και επιδράσεις στο συγκεκριµένο ζήτηµα. Επιστηµονικά είναι αστήριχτη µε βάση την ευρύτατης έκτασης µελέτη και έρευνα αναφορικά µε τις επαγγελµατικές επιλογές των κοριτσιών, οι οποίες συντελούνται πολύ ενωρίς στη ζωή τους και είναι κοινωνικά προσδιορισµένες (Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, 1997 Κασιµάτη, 1991 Riddell, 1989 Σιδηροπούλου- ηµακάκου, 1995 Χαριστού, 1989). Οι επαγγελµατικές επιλογές, όπως αναφέρθηκε ήδη, συνδέονται, αλληλοσυσχετίζονται, αλληλοενισχύονται και αλληλοπροσδιορίζονται σχεδόν νοµοτελειακά µε την επιλογή σπουδών.

14 13 Οι επιδράσεις, αν όχι πιέσεις, που ασκούνται στα κορίτσια σχετικά µε την επιλογή του επαγγέλµατος, η οποία, όπως είναι γνωστό, προσδιορίζει και υπολανθάνει στην επιλογή της κατεύθυνσης σπουδών, είναι δυνατό να ανιχνευτούν και να εντοπιστούν στο χώρο της οικογένειας, του σχολείου και φυσικά σε αυτόν καθαυτόν το χώρο εργασίας. Οπωσδήποτε, οι επιδράσεις του οικογενειακού περιβάλλοντος στο συγκεκριµένο ζήτηµα θεωρούνται και είναι σηµαντικές. Ωστόσο, δε θα µας απασχολήσουν στο πλαίσιο της µελέτης αυτής. Έτσι κι αλλιώς οι οικογένειες διαφοροποιούνται µε όρους κοινωνικοοικονοµικούς, µορφωτικούς, πολιτισµικούς κ.λπ., οι οποίοι περιορίζουν τη δυνατότητα παρέµβασής τους µε σκοπό την προώθηση πρακτικών µιας µη διαφοροποιηµένης διαπαιδαγώγησης και ίσης µεταχείρισης των αγοριών και των κοριτσιών σε διαδικασίες επαγγελµατικού προσανατολισµού. Η µελέτη αυτή θα επικεντρωθεί στο χώρο της εκπαίδευσης, ενός µαζικού θεσµού διαπαιδαγώγησης, κοινωνικοποίησης και επαγγελµατικού προσανατολισµού, ο οποίος µάλιστα σύµφωνα µε τις θεσµικές ρυθµίσεις και τον επίσηµο πολιτικό λόγο, αναµένεται να παρέχει ίσες ευκαιρίες στα άτοµα ανεξάρτητα από τα κοινωνικά ή τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο, όπως υποστηρίζεται από τη σχετική µελέτη και έρευνα, το σχολείο µε ποικίλους τρόπους, µέσα και πρακτικές, όπως το περιεχόµενο των σχολικών εγχειριδίων, τις καθηµερινές ρουτίνες και πρακτικές, την αλληλεπίδραση των µαθητών/τριών µε τους/τις εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του διδακτικού έργου, και τέλος µε τον καταµερισµό εργασίας ανάµεσα στους άνδρες και στις γυναίκες εκπαιδευτικούς, υλοποιεί έναν πρώιµο επαγγελµατικό προσανατολισµό µε έκδηλους τους περιορισµούς του φύλου. Από όλα αυτά τα µέσα και τις πρακτικές στη συγκεκριµένη µελέτη θα εξετάσουµε το πλαίσιο εργασίας των ανδρών και των γυναικών εκπαιδευτικών, στο οποίο εκτίθενται οι µαθητές και οι µαθήτριες κατά τη διάρκεια των σχολικών τους χρόνων. Είναι γεγονός ότι ο χώρος της εκπαίδευσης προσφέρεται ιδιαίτερα για αναλύσεις που σχετίζονται µε τις επαγγελµατικές επιλογές των αγοριών και των κοριτσιών, επειδή παρουσιάζει την εξής ιδιοτυπία. εν είναι απλώς ένας θεσµός διαπαιδαγώγησης και επαγγελµατικού προσανατολισµού, αλλά και χώρος εργασίας, στον οποίο, παρά την τάση αριθµητικής υπεροχής του γυναικείου φύλου µε τις σχετικές βέβαια διαφοροποιήσεις από βαθµίδα σε βαθµίδα και από ειδικότητα σε ειδικότητα, ένας σηµαντικός αριθµός ανδρών εξακολουθεί να εργάζεται στα σχολεία των διάφορων βαθµίδων. Έτσι, τα αγόρια και τα κορίτσια κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής και γενικής εκπαίδευσης έχουν συγχρόνως την ευκαιρία να «παρατηρούν», να βιώνουν και τελικά να διαµορφώνουν τις πρώτες και θεµελιακές αντιλήψεις για τη δοµή των εργασιακών σχέσεων των φύλων συµµετέχοντας σε µια εκπαιδευτική διαδικασία την οποία διεκπεραιώνουν οι εκπαιδευτικοί ως εργαζόµενοι. Επειδή, µάλιστα, οι εκπαιδευτικοί αποτελούν σε µεγάλο βαθµό πρότυπα µίµησης για τα παιδιά, ο καταµερισµός εργασίας στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης και η κατανοµή

15 14 εξουσίας ανάµεσα στους άνδρες και στις γυναίκες εκπαιδευτικούς αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία για την επιλογή σπουδών και, κατ επέκταση, για την εργασιακή απασχόληση και, τέλος, για τις φιλοδοξίες κατάληψης θέσης µε γόητρο, κύρος και κοινωνική επιρροή στον επαγγελµατικό τους χώρο µελλοντικά. Για όλους αυτούς τους λόγους, όσα διέπουν και χαρακτηρίζουν τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών των δύο φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης θεωρούνται ως µία σηµαντική παράµετρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας µέσω της οποίας το σχολείο συµβάλλει στην αναπαραγωγή και συντήρηση των εξουσιαστικών σχέσεων των φύλων (Acker, 1989& Barrett, 1980& Deem, 1978& Schmuch, 1987). Ο καταµερισµός εργασίας ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς των δύο φύλων καθώς και η επιλογή κατεύθυνσης σπουδών των αγοριών και των κοριτσιών έχουν αποτελέσει αντικείµενο µελέτης, η οποία εστιάζεται στην αποτύπωση της κατάστασης, έτσι όπως αυτή έχει εξελιχθεί στο παρελθόν. Στο πλαίσιο της µελέτης αυτής θα επιχειρήσουµε µια καταγραφή και παρουσίαση των σχετικών ζητηµάτων έτσι όπως αποτυπώνονται στην ελληνική εκπαίδευση κατά τη σχολική χρονιά που διανύουµε, δηλαδή τη χρονιά , µε µοναδική εξαίρεση τα στοιχεία σχετικά µε τις κατευθύνσεις σπουδών στο Ενιαίο Λύκειο, τα οποία αφορούν την αµέσως προηγούµενη σχολική χρονιά ( ). Τα δεδοµένα που θα προκύψουν από τη συνεκτίµηση των ευρηµάτων από προηγούµενες µελέτες και των ευρηµάτων από την καταγραφή της σηµερινής κατάστασης θα µας επιτρέψουν να σχεδιάσουµε το πρόγραµµα, να επεκτείνουµε και να εµπλουτίσουµε τους στόχους καθώς και τις µορφές παρέµβασης που θα υλοποιηθούν. Τα ποσοτικά στατιστικά στοιχεία µε βάση τα οποία θα προσπαθήσουµε να αποτυπώσουµε την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική εκπαίδευση αναφορικά µε τον παράγοντα φύλο είναι τα επίσηµα ποσοτικά στατιστικά στοιχεία, που τηρούνται στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Τα στατιστικά στοιχεία τα οποία θα επεξεργαστούµε και θα µελετήσουµε αφορούν τη δηµόσια γενική ευτεροβάθµια και την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. ηλαδή: τα ηµερήσια και τα εσπερινά σχολεία των δύο κύκλων της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Γυµνάσια, Ενιαία Λύκεια) και τις διάφορες σχολές της Ανώτερης (ΤΕΙ) και Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ). Οι όποιες διαφοροποιήσεις χαρακτηρίζουν τη φοίτηση στα ΤΕΕ και στις σχολές µεταλυκειακής εκπαίδευσης σε σχέση µε τον παράγοντα φύλο δε θα µας απασχολήσουν εδώ, δεδοµένου ότι αποτελούν το αντικείµενο άλλης µελέτης, που εκπονείται στο πλαίσιο του προγράµµατος. Τα ζητήµατα, που θα διερευνήσουµε είναι τα ακόλουθα:

16 15 I. Οι εκπαιδευτικές επιλογές των αγοριών και των κοριτσιών, δηλαδή η κατά φύλο κατανοµή του µαθητικού πληθυσµού στις τρεις κατευθύνσεις σπουδών στο Ενιαίο Λύκειο και η κατά φύλο κατανοµή του φοιτητικού πληθυσµού στις διάφορες σχολές των ΤΕΙ και ΑΕΙ, II. Ο καταµερισµός εργασίας ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς των δύο φύλων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, µετά τη θεσµοθέτηση του Ενιαίου Λυκείου. Πιο αναλυτικά για τη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση θα διερευνήσουµε τα ακόλουθα ζητήµατα: o τη σύνθεση του διδακτικού προσωπικού µε βάση τον παράγοντα φύλο, o την κατανοµή των ανδρών και των γυναικών εκπαιδευτικών στους δύο κύκλους της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Γυµνάσια Ενιαία Λύκεια), o την κατά φύλο κατανοµή των εκπαιδευτικών στις διάφορες ειδικότητες, o την κατά φύλο κατανοµή των εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικής ευθύνης σε επίπεδο σχολικών µονάδων ( ιεύθυνση και Υποδιεύθυνση σχολικών µονάδων) και σε επίπεδο Νοµαρχιών ( ιεύθυνση και Γραφεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης) και, τέλος, o την κατά φύλο κατανοµή του διοικητικού, παιδαγωγικού και βοηθητικού προσωπικού των σχολικών µονάδων. Για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση θα διερευνηθούν τα ακόλουθα ζητήµατα: o η σύνθεση του διδακτικού προσωπικού των ΤΕΙ και του ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ( ΕΠ) και του έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ. o η κατά φύλο κατανοµή του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ και του ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των ΑΕΙ στην υφιστάµενη ιεραρχία των βαθµίδων.

17 16 1. Επιλογή σπουδών Η πρώτη δηµόσια «δήλωση» για την κατεύθυνση σπουδών γίνεται, όπως είναι γνωστό, στην αρχή της φοίτησης στο Λύκειο. Τότε, σε ηλικία χρονών, είναι που τα παιδιά παρουσιάζονται να «αποφασίζουν» για το αν θα ακολουθήσουν σπουδές γενικής κατεύθυνσης και φοιτούν στο Ενιαίο Λύκειο ή σπουδές τεχνικής κατεύθυνσης και φοιτούν στα σχολεία Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ). Η φοίτηση στα Ενιαία Λύκεια επιτρέπει την πρόσβαση στην ανώτερη (ΤΕΙ) και ανώτατη (ΑΕΙ) εκπαίδευση, ενώ η φοίτηση στα ΤΕΕ µόνο στα ΤΕΙ και τις διάφορες σχολές µεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΙΕΚ) κ.λπ. Στο πλαίσιο της µελέτης αυτής θα ασχοληθούµε µε την επιλογή κατεύθυνσης σπουδών µε βάση τον παράγοντα φύλο στο Ενιαίο Λύκειο. Όπως είναι γνωστό, οι βασικές κατευθύνσεις σπουδών στο Ενιαίο Λύκειο είναι η θεωρητική, η θετική και η τεχνολογική. Η επιλογή κατεύθυνσης σπουδών γίνεται κατά την έναρξη της φοίτησης στη Β Λυκείου. Στη θεωρητική κατεύθυνση προσανατολίζονται τα παιδιά που σκοπεύουν να συνεχίσουν, µετά από συµµετοχή και επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις, τις σπουδές τους σε σχολές όπως: Νοµική, Φιλοσοφική, Φιλολογία Ξένων Γλωσσών, Σχολές Επιστηµών της Αγωγής ( ηµοτικής και Νηπιαγωγών), Τµήµα Θεατρικών Σπουδών, Τµήµα Μουσικών Σπουδών, Σχολή ΜΜΕ κ.ά. Η θετική κατεύθυνση επιτρέπει την πρόσβαση στα διάφορα τµήµατα της Σχολής Θετικών επιστηµών, δηλαδή στα Τµήµατα Μαθηµατικών, Φυσικής, Χηµείας, Βιολογίας, στις σχολές Επιστηµών Υγείας κ.λπ. Η τεχνολογική κατεύθυνση εξασφαλίζει προοπτικές πρόσβασης σε όλες τις σχολές εκτός των σχολών Επιστηµών Υγείας καθώς και των σχολών που εντάσσονται στη θεωρητική κατεύθυνση. Η τεχνολογική κατεύθυνση στην αρχική επιλογή, δηλαδή, στη Β Λυκείου, είναι ενιαία, ενώ στη Γ Λυκείου επιµερίζεται σε δύο κύκλους: 1) Τεχνολογίας και Παραγωγής και 2) Πληροφορικής και Υπηρεσιών. Στον πίνακα που ακολουθεί θα παραθέσουµε τα στοιχεία αναφορικά µε την κατά φύλο κατανοµή του µαθητικού πληθυσµού των ηµερήσιων και των εσπερινών δηµόσιων Λυκείων στις τρεις κατευθύνσεις σπουδών. Κρίνουµε σκόπιµο στο σηµείο αυτό να κάνουµε την εξής διευκρίνιση. Στα ηµερήσια Ενιαία Λύκεια, όπως είναι γνωστό, η πρώτη δήλωση επιλογής κατεύθυνσης σπουδών γίνεται στη δευτέρα τάξη. Προκειµένου για τα εσπερινά, όπου, όπως είναι επίσης γνωστό, η φοίτηση διαρκεί τέσσερα χρόνια, η αρχική επιλογή κατεύθυνσης σπουδών γίνεται στην τρίτη τάξη Λυκείου. Επειδή υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία ανάµεσα στα ηµερήσια Ενιαία Λύκεια και στα εσπερινά, στους πίνακες που ακολουθούν αναγράφεται πρώτη (Α) φάση επιλογής, όπου εµπεριέχονται τα σχετικά

18 17 στατιστικά στοιχεία για τη Β τάξη των ηµερήσιων Ενιαίων Λυκείων και τη Γ τάξη των εσπερινών, και δεύτερη (Β) φάση επιλογής, όπου παρατίθενται τα σχετικά στοιχεία για τη Γ τάξη και τη τάξη αντίστοιχα. Πίνακας 2.1 Α ΦΑΣΗ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΕΡΗΣ. ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΣΠΕΡ. ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ Σ/ΛΟ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Σ/ΛΟ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Σ/ΛΟ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Πηγή: Γενική ιεύθυνση Προγραµµατισµού, ιεύθυνση Π.Π.Ε. Τµήµα Ε.Ε. & Στατιστικής. Πίνακας 2.2 Β' ΦΑΣΗ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΕΡΗΣ. ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΣΠΕΡ. ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ Σ/ΛΟ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Σ/ΛΟ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Σ/ΛΟ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ: ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ: ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΥΠΗΡ Πηγή: η ίδια, όπως παραπάνω. Τα δεδοµένα των πινάκων 2.1 και 2.2 µας οδηγούν στις εξής διαπιστώσεις:

19 18 1. Το φύλο εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες διαφοροποίησης σπουδών του µαθητικού πληθυσµού. 2. Η διαφοροποίηση ως προς την επιλογή κατεύθυνσης σπουδών «συνεχίζει» τα καθιερωµένα παραδοσιακά πρότυπα και εµφανίζεται περισσότερο έντονη στη θεωρητική και στην τεχνολογική κατεύθυνση. Αναλυτικότερα, το ποσοστό των κοριτσιών που επιλέγουν σπουδές θεωρητικής κατεύθυνσης ανέρχεται στο 75% στην Α φάση και στο 78% στη Β φάση επιλογής. Αντίθετα, των αγοριών περιορίζεται στο 25% και 22% αντίστοιχα. Η εικόνα παρουσιάζεται σχεδόν αντεστραµµένη στην τεχνολογική κατεύθυνση. Έχουµε, δηλαδή, ένα σαφέστατο προβάδισµα των αγοριών έναντι των κοριτσιών στην επιλογή της συγκεκριµένης κατεύθυνσης. Πιο αναλυτικά, το ποσοστό των κοριτσιών που φαίνεται να επιλέγει την τεχνολογική κατεύθυνση κυµαίνεται ανάµεσα στο 35% µε 37%, ενώ των αγοριών ανέρχεται στο 65% µε 63%. Στην τεχνολογική κατεύθυνση, όπως είναι γνωστό, εντάσσονται, εκτός των άλλων οι διάφορες Πολυτεχνικές Σχολές καθώς και οι αντίστοιχές τους στα ΤΕΙ, όπως π.χ. η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών. Για την πρόσβαση στις σχολές αυτές ως µάθηµα βαρύτητας (βασικό µάθηµα) έχουν οριστεί τα µαθηµατικά, ένα µάθηµα µε το οποίο τα κορίτσια, για λόγους που συνδέονται τόσο µε το στερεοτυπισµό των µαθηµάτων µε βάση το φύλο όσο και µε τη διδακτική του συγκεκριµένου µαθήµατος, δε φαίνεται να έχουν συµφιλιωθεί σε ικανοποιητικό βαθµό (Τρέσσου-Μυλωνά, 1995). Αυτό, όµως, που αξίζει ιδιαίτερα να αναφερθεί στο σηµείο αυτό είναι ότι οι περισσότερες από τις σχολές που εντάσσονται στην τεχνολογική κατεύθυνση είναι σχολές που έχουν υψηλή ζήτηση (Κάτσικας, 2002) και υπόσχονται τις καλύτερες επαγγελµατικές προοπτικές στις παρούσες συνθήκες της αγοράς εργασίας. Για το λόγο αυτό η «διστακτική» και «επιφυλακτική» επιλογή της συγκεκριµένης κατεύθυνσης από τα κορίτσια αναδεικνύεται ως ένα πρόβληµα που απαιτεί διορθωτικές παρεµβάσεις. 3. Σε ό,τι αφορά τη θετική κατεύθυνση, οι επιλογές των αγοριών και των κοριτσιών δεν παρουσιάζουν σηµαντική διαφοροποίηση. Συγκεκριµένα, η διαφορά των ποσοστών κυµαίνεται στο επίπεδο των 3 4 ποσοστιαίων µονάδων υπέρ των αγοριών. Ωστόσο, το υψηλό ποσοστό των κοριτσιών που παρουσιάζεται να επιλέγει τη θετική κατεύθυνση, επιτρέπει περιθώρια συγκρατηµένης αισιοδοξίας, αν λάβουµε υπόψη µας ότι στη συγκεκριµένη κατεύθυνση εντάσσονται τµήµατα των ΑΕΙ, όπως π.χ. τα τµήµατα Βιολογίας, Χηµείας, Νοσηλευτικής κ.λπ. και τµήµατα Σχολών ΤΕΙ, όπως Νοσηλευτικής, Μαιευτικής,

20 19 Αισθητικής κ.λπ. στα οποία παραδοσιακά τα κορίτσια είτε πλειοψηφούν είτε κυριαρχούν απόλυτα. Ακόµη, θα πρέπει να συνεκτιµηθεί ότι για την πρόσβαση στα τµήµατα των ΑΕΙ, καθώς και στις σχολές των ΤΕΙ που εντάσσονται στη θετική κατεύθυνση, ως βασικό µάθηµα δεν είναι τα µαθηµατικά, αλλά, ανάλογα µε το τµήµα ή τη σχολή προτίµησης, η φυσική, η χηµεία ή η βιολογία, µαθήµατα µε τα οποία παραδοσιακά τα κορίτσια παρουσιάζονται να έχουν µια καλύτερη από ό,τι µε τα µαθηµατικά σχέση (Φραντζή, 1998). Γενικά, θα µπορούσε να υποστηριχτεί ότι η κατανοµή του µαθητικού πληθυσµού στις τρεις κατευθύνσεις σπουδών στο Ενιαίο Λύκειο ως ένα µεγάλο βαθµό «προλέγει» και προδιαγράφει το είδος των σπουδών, που οι µαθητές/τριες θα πραγµατοποιήσουν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στις σχολές της βασικής τους κατάρτισης, εφόσον επιτύχουν. Με βάση τα στοιχεία των πινάκων 2.1 και 2.2, που παραθέσαµε πιο πάνω, τα κορίτσια, χωρίς να παύουν να συγκεντρώνονται και να πλειοψηφούν στη θεωρητική κατεύθυνση, παρουσιάζονται να κάνουν δειλά και δισταχτικά βήµατα προς την τεχνολογική κατεύθυνση και να έχουν µία σχεδόν ισόποση µε τα αγόρια προτίµηση για τη θετική κατεύθυνση. Οπωσδήποτε, η επιλογή κατεύθυνσης σπουδών στο Ενιαίο Λύκειο, χωρίς να παύει να είναι ενδεικτική και ως ένα µεγάλο βαθµό καθοριστική της περαιτέρω εκπαιδευτικής πορείας και µακροπρόθεσµα της επαγγελµατικής απασχόλησης των αγοριών και των κοριτσιών, ωστόσο είναι αρκετά αδροµερής και γενική. Έτσι, για να έχουµε µια σαφέστερη εικόνα, κρίναµε σκόπιµο να εξετάσουµε µε βάση τα επίσηµα σχετικά στατιστικά στοιχεία την κατανοµή του φοιτητικού πληθυσµού στις σχολές των ΤΕΙ και ΑΕΙ.

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια Ελένη Μαραγκουδάκη Επίκ. Καθηγήτρια Τµήµα ΦΠΨ, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Tα κορίτσια φοιτούν σε ίσο ή και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29

Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29 Περιεχόµενα Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κοινωνικός αποκλεισµός και εκπαίδευση Θεωρητικές προσεγγίσεις 30 1.1 Κοινωνικός αποκλεισµός 30 1.1.1 Η εκπαίδευση ως παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

1/5/2004. Λόγος: Εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (2000/78/ΕΚ)

1/5/2004. Λόγος: Εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (2000/78/ΕΚ) 1 1/5/2004 Λόγος: Εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (2000/78/ΕΚ) 2 (α) (β) (γ) Ο περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικά, Φυσικές Επιστήµες, Νέες Τεχνολογίες. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο.

Μαθηµατικά, Φυσικές Επιστήµες, Νέες Τεχνολογίες. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο. Κογκίδου., Ντρενογιάννη E., Σέρογλου Φ. και Τρέσσου Ε. (2007). Τι συµβαίνει µε το φύλο και Θετικές επιστήµες; Προλογικό σηµείωµα. Στο:Ε. Ντρενογιάννη, Φ. Σέρογλου και Ε Τρέσσου (Επιµ.) Φύλο και Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 3ο (σελ. 67-79) 2 Talcott

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

13. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

13. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Έτος Ίδρυσης: 97 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)..... ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης . Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Έτος Ίδρυσης: 97 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Περιεχόμενα. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ( ).... Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός. Mονογραφίες υπό έκδοση 2007-10 1. Ευθυμίου, Η., Βιτσιλάκη, Χ. (2007). Φύλο και Νέες Τεχνολογίες: Εμπειρικές Προσεγγίσεις. Επιστημονική Σειρά Σπουδών Φύλου, Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Α Λυκείου Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Το φύλο στην εκπαίδευση. Μια περιήγηση στα σημαντικά ζητήματα έρευνας, εφαρμογής και εκπαιδευτικών πρακτικών

Το φύλο στην εκπαίδευση. Μια περιήγηση στα σημαντικά ζητήματα έρευνας, εφαρμογής και εκπαιδευτικών πρακτικών Το φύλο στην εκπαίδευση Μια περιήγηση στα σημαντικά ζητήματα έρευνας, εφαρμογής και εκπαιδευτικών πρακτικών Τα θέματα-άξονες της σχέσης φύλο και εκπαίδευση Η πρόσβαση και η συμμετοχή των δύο φύλων στην

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: GI_V_NEG_0_17443 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11 / 12 / 2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΙΝΑ ΖΗΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ. Συντάκτριες - ηµιουργοί: Αγγέλου ήµητρα Ζορµπά Βασιλική

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ. Συντάκτριες - ηµιουργοί: Αγγέλου ήµητρα Ζορµπά Βασιλική ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Συντάκτριες - ηµιουργοί: Αγγέλου ήµητρα Ζορµπά Βασιλική ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα 1. Καταγράφεται σαφής σχέση µεταξύ µορφωτικού επιπέδου και οικονοµικής κατάστασης. Κατά την εξέταση του επιπέδου εκπαίδευσης, ξεκινώντας από τον αναλφαβητισµό

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΓΝΩΣΗ» Το Νέο Λύκειο Στους µαθητές που θα φοιτήσουν φέτος (2013-2014) στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρµόζεται η νέα δοµή του Λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θα µετράει

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έτος Ίδρυσης: 98 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατα φυλο και βαθμιδα (συνολικα στοιχεια).... Η κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο. Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου

Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο. Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου Κοινή Πρόταση για την Ειδική Επαγγελµατική Εκπαίδευση Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο µε τάξεις Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου Επικαιροποιηµένη σύµφωνα µε το προσχέδιο νόµου του τεχνολογικού λυκείου Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

8. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 8.1 ΒΙΒΛΙΑ. 8.1.1. Μετά τη µονιµοποίηση στη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας

8. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 8.1 ΒΙΒΛΙΑ. 8.1.1. Μετά τη µονιµοποίηση στη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας 8. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 8.1 ΒΙΒΛΙΑ 8.1.1. Μετά τη µονιµοποίηση στη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας 2010 Φώκιαλη, Π., ιαστάσεις Κοινωνικο-Οικονοµικής Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση. Θεωρητικές Αναζητήσεις, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά δεδομένα για τα τραπεζικά στελέχη στην Ελλάδα.

Βασικά δεδομένα για τα τραπεζικά στελέχη στην Ελλάδα. Κεφάλαιο 3 Βασικά δεδομένα για τα τραπεζικά στελέχη στην Ελλάδα. 1. Πηγή δεδομένων εισαγωγικές παρατηρήσεις. Το Παρατηρητήριο Απασχόλησης του τραπεζικού κλάδου, διμερής θεσμός που ιδρύθηκε με την κλαδική

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Έκφρασης Έκθεσης Γ Λυκείου

Διαγώνισμα Έκφρασης Έκθεσης Γ Λυκείου Διαγώνισμα Έκφρασης Έκθεσης Γ Λυκείου ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Είναι γνωστό ότι μια θέση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα αποτελεί το όνειρο χιλιάδων νέων και ίσως περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο (νέο Σύστηµα) Το Επαγγελµατικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Η 6η Δέσμη ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Η 6η Δέσμη ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Η 6η Δέσμη ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Η Δέσμη Καλών Τεχνών προσφέρεται ως επιλογή στους μαθητές της Β' και Γ' λυκείου. Για την 6η Δέσμη δεν υπάρχει στην Α' λυκείου αντίστοιχη ΟΜΠ (Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού), έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα του Αδρανούς υναµικού της Κύπρου

Πανόραµα του Αδρανούς υναµικού της Κύπρου Πανόραµα του Αδρανούς υναµικού της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων τόσο για το σύνολο του αδρανούς δυναµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο 2 αναλύονται και συγκρίνονται οι δύο ετήσιοι πληθυσµοί ανά φύλο, ανά κατεύθυνση, ανά Λύκειο, ανά οµάδα Λυκείων. Αναλύονται και συγκρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο Πρώτο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο Πρώτο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Η Πρόσβαση στην Ελληνική Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 15 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 21 Κεφάλαιο Πρώτο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 1.1. Εισαγωγή... 25 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ( ). Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΑΣ Η εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, όσων από τους υποψηφίους επιθυµούν αλλά και µπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση, αποτελεί ένα γεγονός καθοριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα του Αδρανούς Γυναικείου υναµικού της Κύπρου

Πανόραµα του Αδρανούς Γυναικείου υναµικού της Κύπρου Πανόραµα του Αδρανούς Γυναικείου υναµικού της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων τόσο για το σύνολο του αδρανούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το οποίο ίσχυσε την περίοδο 1983-1999 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΧΘΗΣΑΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΧΘΗΣΑΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΧΘΗΣΑΝ 3.Α ΓΥΜΝΑΣΙΑ Στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσουµε να δούµε την διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού των µαθητών που

Διαβάστε περισσότερα

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70 Προβλήµατα διγλωσσίας ίγλωσση εκπαίδευση (γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και µαθησιακές δυσκολίες προβλήµατα συµπεριφοράς) Σαλτερής Νίκος ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Πηγή: http://www.rc.auth.gr/analekta/articles/4.4.doc Ο παράγοντας φύλο επιδρά στο επάγγελµα που ονειρεύονται αγόρια και κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

20. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έτος Ίδρυσης: ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ(ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων

Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων «Η Εκπαίδευση είναι ένα από τα πιο σηµαντικά µέσα για Ενδυνάµωση των γυναικών µε τη Γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

11. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

11. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Έτος ίδρυσης: 9 ΨΩΦΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Παραδόθηκε από:κωνσταντίνα Ψωφάκη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 24, 25 και 26 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού:

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Ανθρωπιστικές Σπουδές Θετικές- Τεχνολογικές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Σελίδα 1 από 10 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ]

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ] B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [2006 2009] Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης τον Αύγουστο του 2013, ολοκλήρωσε την B Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων για τους απόφοιτους 2006 2009. Για την διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 2η: Το φύλο στην εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997,

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,, και. Καναβέλη Ελιάνα Παλιεράκη Πόπη 8--6 . Εισαγωγή..... Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ενότητα 6: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά μαθητές και μαθήτριες

Επαγγελματικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά μαθητές και μαθήτριες Επαγγελματικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά μαθητές και μαθήτριες Ο παράγοντας φύλο επιδρά στο επάγγελμα που ονειρεύονται αγόρια και κορίτσια 14-16 ετών. Έχοντας μια στερεότυπη εικόνα για τον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2016

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2016 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2016 Από το σχολικό έτος 2015-2016 θα εφαρμόζεται και στη Γ Λυκείου το (νέο) πρόγραμμα σπουδών του Γενικού Ημερήσιου Λυκείου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010 ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Φεβρουάριος 2010 Α.Π.Θ Ιδρυματικά Υπεύθυνη Βαβάτση Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια/ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (αναφορικά µε την κατηγορία, τον κωδικό, τον τίτλο, το επίπεδο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (αναφορικά µε την κατηγορία, τον κωδικό, τον τίτλο, το επίπεδο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 (αναφορικά µε την κατηγορία, τον κωδικό, τον τίτλο, το επίπεδο συνθετότητας και το εξάµηνο διδασκαλίας του κάθε µαθήµατος)

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: imerisia.gr. Όπως αναφέρει το υπουργείο, οι αλλαγές γίνονται γιατί:

Πηγή: imerisia.gr. Όπως αναφέρει το υπουργείο, οι αλλαγές γίνονται γιατί: Πηγή: imerisia.gr Το νέο εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, σύστημα που θα ισχύσει το σχολικό έτος 2015-2016. Όπως αναφέρει το υπουργείο,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ομάδες Προσανατολισμού Τρεις Ομάδες Προσανατολισμού Σπουδών προβλέπει το μεταβατικό σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ το οποίο θα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΗΤΡΑ ΚΟΓΚΙ ΟΥ. Παρουσίαση βιβλίου της Βούλας Τάκη ΈΜΦΥΛΗ ΑΠΟΥΣΙΑ. Γυναίκες στη διοίκηση της εκπαίδευσης Ένα εναλλακτικό µοντέλο

ΗΜΗΤΡΑ ΚΟΓΚΙ ΟΥ. Παρουσίαση βιβλίου της Βούλας Τάκη ΈΜΦΥΛΗ ΑΠΟΥΣΙΑ. Γυναίκες στη διοίκηση της εκπαίδευσης Ένα εναλλακτικό µοντέλο ΗΜΗΤΡΑ ΚΟΓΚΙ ΟΥ Παρουσίαση βιβλίου της Βούλας Τάκη ΈΜΦΥΛΗ ΑΠΟΥΣΙΑ Γυναίκες στη διοίκηση της εκπαίδευσης Ένα εναλλακτικό µοντέλο Πλησιάζουν οι ευρωεκλογές, επίσηµα αυτές, και οι εθνικές εκλογές καθώς φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

1. Στατιστική Στοιχεία

1. Στατιστική Στοιχεία Στην παρούσα ενότητα γίνεται µια ανάλυση-σύγκριση των στοιχείων που προέκυψαν από την ανά τµήµα ανάλυση, ώστε να εξαχθεί µια σφαιρική εικόνα, σε σχέση µε τις οµοιότητες και διαφορές που διαπιστώνονται

Διαβάστε περισσότερα

10 ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

10 ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ 10 ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ «Ο ρόλος του Λυκείου και η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση» Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε να διοργανώσει το 10 ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: «Ο ρόλος του Λυκείου και

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουµε µε περιγραφικά στατιστικά µέτρα τις βαθµολογικές επιδόσεις των αποφοίτων της Γ Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Παράγοντες που επηρεάζουν τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων. Λάμπρου Αικατερίνη Φιοράλμπα-Δήμητρα Τσαραχόση

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Παράγοντες που επηρεάζουν τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων. Λάμπρου Αικατερίνη Φιοράλμπα-Δήμητρα Τσαραχόση ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παράγοντες που επηρεάζουν τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων Λάμπρου Αικατερίνη Φιοράλμπα-Δήμητρα Τσαραχόση ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

Δελτίο Τύπου. Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Δελτίο Τύπου Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Αθήνα, 25-01-2017 Εισαγωγικά Είναι κοινή παραδοχή ότι το Λύκειο ως βαθμίδα έχει σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα πρόσβασης των υποψηφίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, το οποίο θα «εγκαινιάσουν» οι µαθητές που θα φοιτήσουν το Σεπτέµβριο στη Γ Λυκείου, έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα