Η ηλεκτροχηµεία µελετά τις χηµικές µεταβολές που προκαλούνται από ηλεκτρικό ρεύµα ή την παραγωγή ηλεκτρισµού από χηµικές αντιδράσεις.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ηλεκτροχηµεία µελετά τις χηµικές µεταβολές που προκαλούνται από ηλεκτρικό ρεύµα ή την παραγωγή ηλεκτρισµού από χηµικές αντιδράσεις."

Transcript

1 Ηλεκτροχηµεία

2 Ηλεκτροχηµεία Η ηλεκτροχηµεία µελετά τις χηµικές µεταβολές που προκαλούνται από ηλεκτρικό ρεύµα ή την παραγωγή ηλεκτρισµού από χηµικές αντιδράσεις. Η επιµετάλλωση στη χρυσοχοΐα γίνεται µε ηλεκτροχηµικές µεθόδους Η διάβρωση των µετάλλων είναι µια ηλεκτροχηµική διαδικασία Όλες οι ηλεκτροχηµικές αντιδράσεις περιλαµβάνουν µεταφορά ηλεκτρονίων και, συνεπώς, είναι οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις. Στις περισσότερες εφαρµογές, τα αντιδρώντα βρίσκονται µέσα σε ένα στοιχείο το οποίο διαπερνά ένα ηλεκτρικό ρεύµα διαµέσου των ηλεκτροδίων 2

3 Οξείδωση Αναγωγή Οξείδωση είναι η αντίδραση στην οποία παρατηρείται πρόσληψη οξυγόνου ή αφαίρεση υδρογόνου ή αποβολή ηλεκτρονίων Αναγωγή είναι η αντίδραση στην οποία παρατηρείται αφαίρεση οξυγόνου ή πρόσληψη υδρογόνου ή πρόσληψη ηλεκτρονίων Όταν οξειδώνεται ένα στοιχειό πρέπει απαραίτητα να ανάγεται ένα άλλο στοιχείο, οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις Στην οξείδωση παρατηρείται αλγεβρική αύξηση του αριθµού οξείδωσης ενός ατόµου ενώ στην αναγωγή παρατηρείται αλγεβρική ελάττωση του αριθµού οξείδωσης 3

4 Αριθµός οξείδωσης Ο αριθµός οξείδωσης είναι ίσος µε το φορτίο του ιόντος για ένα µονοατοµικό ιόν ή ίσος µε το φορτίο που έχει το άτοµο όταν το ζεύγος ηλεκτρονίων του οµοιοπολικού δεσµού µετακινηθεί προς το ηλεκτραρνητικότερο άτοµο σε µια οµοιοπολική ένωση Γενικά ισχύει: Το αλγεβρικό άθροισµα των αριθµών οξείδωσης σε ένα άτοµο ή ουδέτερο µόριο είναι µηδέν. Σε ένα ιόν ισούται µε το φορτίο του ιόντος Το φθόριο θεωρείται ότι έχει πάντοτε αριθµό οξείδωσης -1 Το οξυγόνο θεωρείται ότι έχει πάντοτε αριθµό οξείδωσης -2, εκτός από τις ενώσεις του µε το φθόριο όπου έχει θετικό φορτίο και τα υπεροξείδια (π.χ. Η 2 Ο 2 ) όπου έχει φορτίο -1 Το υδρογόνο έχει αριθµό οξείδωσης +1, εκτός από τα υδρογονίδια των µετάλλων (π.χ. CaH 2, LiH) όπου έχει φορτίο -1 4

5 Οξείδωση Αναγωγή Στην οξειδοαναγωγική αντίδραση 2Fe 3+ + Sn 2+ 2Fe 2+ + Sn 4+ Τα ιόντα Fe 3+ είναι το οξειδωτικό µέσο ή απλά οξειδωτικό, αυτά προκαλούν οξείδωση ενώ τα ίδια ανάγονται (3+ 2+) Τα ιόντα Sn 2+ είναι το αναγωγικό µέσο ή απλά αναγωγικό, αυτά προκαλούν αναγωγή ενώ τα ίδια οξειδώνονται (2+ 4+) Σε µια οξειδωαναγωγική αντίδραση, το αλγεβρικό άθροισµα των φορτίων του αριστερού µέλους της εξίσωσης ισούται µε το αλγεβρικό άθροισµα του δεξιού µέλους 5

6 Άσκηση Να γραφτεί η επίδραση του υπεροξειδίου του υδρογόνου πάνω στον µεταλλικό άργυρο σε όξινο διάλυµα Η 2 Ο 2 + 2Η + + 2e - 2H 2 O (ηµιαντίδραση αναγωγής) Ag Ag + + e - (ηµιαντίδραση οξείδωσης) 2Ag 2Ag + + 2e - Η 2 Ο 2 + 2Η + + 2Ag 2Ag + + 2H 2 O (συνολική αντίδραση) 6

7 Ηλεκτροχηµικά στοιχεία Τα ηλεκτροχηµικά στοιχεία ή κυψέλες ταξινοµούνται σε: α) Ηλεκτρολυτικά στοιχεία, είναι εκείνα στα οποία ηλεκτρική ενέργεια από µια εξωτερική πηγή προκαλεί µη-αυθόρµητες χηµικές αντιδράσεις β) Βολταϊκά ή γαλβανικά στοιχεία, είναι εκείνα στα οποία αυθόρµητες χηµικές αντιδράσεις παράγουν ηλεκτρική ενέργεια Τα φορτία σε ένα ηλεκτροχηµικό στοιχείο µπορούν να άγονται διαµέσου των µετάλλων (µεταλλική αγωγιµότητα) και διαµέσου διαλυµάτων που περιέχουν ηλεκτρολύτες (ιοντική ή ηλεκτρολυτική αγωγιµότητα). Και οι δύο αγωγιµότητες, µεταλλική και ιοντική, λαµβάνουν χώρα σε ένα ηλεκτροχηµικό στοιχείο 7

8 Ηλεκτροχηµικό στοιχείο Ένα ηλεκτροχηµικό στοιχείο αποτελείται από: α) Ηλεκτρόδια, όπου λαµβάνει χώρα η οξείδωση (άνοδος, +) και η αναγωγή (κάθοδος, -) των χηµικών αντιδράσεων β) Διάλυµα ηλεκτρολύτη, το οποίο περιέχει θετικά και αρνητικά φορτισµένα ιόντα 8 κάθοδος άνοδος

9 Ηλεκτρολυτικό στοιχείο Ηλεκτρόλυση τήγµατος χλωριούχου νατρίου Όταν ηλεκτρικό ρεύµα διαπεράσει ένα τήγµα NaCl, τότε στην: Άνοδο(+), γίνεται η οξείδωση των ιόντων Cl - σε Cl 2 (πράσινο αέριο) Κάθοδο(-), γίνεται η αναγωγή των ιόντων Na + σε µεταλλικό νάτριο (ασηµένιο-λευκό υγρό*) *Η αντίδραση γίνεται στους 801 ο C κάθοδος άνοδος 9 e - καταναλίσκονται e - παράγονται

10 Ηλεκτρολυτικό στοιχείο Downs Εµπορικά το µεταλλικό Na παρασκευάζεται από την ηλεκτρόλυση του τήγµατος NaCl. Το µεταλλικό Na αποθηκεύεται σε αδρανές περιβάλλον µακριά από το Cl 2 Η αντίδραση Na(s)+Cl 2 (g) είναι µια αυθόρµητη και αρκετά βίαιη αντίδραση 10

11 Ηλεκτρόλυση υδατικού διαλύµατος NaCl Κατά την ηλεκτρόλυση υδατικού διαλύµατος NaCl λαµβάνουν χώρα οι εξής αντιδράσεις: Στην άνοδο, οξείδωση των ιόντων Cl - σε Cl 2 Στην κάθοδο, αναγωγή των µορίων H 2 O σε Η 2 (g) και ΟΗ - 1

12 Ηλεκτρόλυση υδατικού διαλύµατος Na 2 SO 4 Κατά την ηλεκτρόλυση υδατικού διαλύµατος Na 2 SO 4 πραγµατοποιείται ηλεκτρόλυση του νερού! Άνοδος(+), οξείδωση των µορίων Η 2 Ο σε Ο 2 (g) και Η + Κάθοδος(-), αναγωγή των µορίων H 2 O σε Η 2 (g) και ΟΗ - 12

13 Νόµος του Faraday Ο M. Faraday ( ) διατύπωσε ότι «η ποσότητα της ουσίας που οξειδώνεται ή ανάγεται σε κάθε ηλεκτρόδιο είναι ευθέως ανάλογη της ποσότητας ηλεκτρισµού που διέρχεται από το ηλεκτρολυτικό διάλυµα» Ένα Faraday είναι η ποσότητα φορτίου που χρειάζεται για την µεταφορά 1 mol ηλεκτρονίων 1F = (6,022x10 23 ) x (1,6x10-19 )= Coulomb 13

14 Άσκηση Υπολογίστε τον όγκο του οξυγόνου (STP) που παράγεται από την οξείδωση του νερού. (Δίνετε: I a =2,5 amperes και t=50 min) Η αντίδραση οξείδωσης (άνοδο) του Η 2 Ο είναι: 2Η 2 Ο O 2 + 4H + + 4e - 2mol 1mol=22.4L 4mol = 4x(9,65x10 4 ) C Το φορτίο που διαπερνά το κελί είναι: C=I a t C = (2,5 A) x (50 x 60 s) = 7,5x10 3 C Άρα, L STP O 2 = 7,5x10 3 C x 22,4 L / [4x(9,65x10 4 C)] = L 14

15 Άσκηση Να γραφτεί η πλήρης αντίδραση µε τη µέθοδο των ηµιαντιδράσεων: MnO 4- (aq) + C 2 O 4 2- (aq) MnO 2 (s) + CO 3 2- (aq) (σε βασικό διάλυµα) 15

16 Επιµετάλλωση µε ηλεκτρόλυση Στην επαργύρωση αντικειµένων συµβαίνουν τα εξής: Άνοδος(+), οξείδωση µεταλλικού αργύρου Ag(s) Ag + (aq) + e - Κάθοδος(-), αναγωγή ιόντων αργύρου Ag + (aq) + e - Ag(s) 16 Η επιµετάλλωση αντικειµένων είναι µια πολύ συνηθισµένη µέθοδος στην χρυσοχοΐα

17 Βολταϊκά ή γαλβανικά στοιχεία Τα γαλβανικά στοιχεία είναι ηλεκτροχηµικά στοιχεία όπου παράγεται ηλεκτρικό ρεύµα µε τη βοήθεια µιας αυθόρµητης οξειδοαναγωγικής αντίδρασης. Έχουµε δηλαδή µετατροπή της χηµικής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια Ζn Cu Ένα γαλβανικό στοιχείο αποτελείτε: α) Δυο ηλεκτρόδια ή ηµιστοιχεία β) Ηλεκτρολυτικός σύνδεσµος (γέφυρα άλατος) Στοιχείο Daniel: Άνοδος (-): Zn(s) Zn 2+ (aq) + 2e - Κάθοδος(+): Cu 2+ (aq) + 2e - Cu(s) 17 Zn Zn 2+ (1M) Cu 2+ (1M) Cu

18 Γαλβανικό στοιχείο Cu-Ag Στο γαλβανικό στοιχείο χαλκού-αργύρου συµβαίνουν τα εξής: Άνοδος (-): Cu(s) Cu 2+ (aq) +2e - Κάθοδος(+): 2Ag + (aq) + 2e - 2Ag(s) Cu(s) + 2Ag + (aq) Cu 2+ (aq) + 2Ag(s) Κατά πόσον ένα ηλεκτρόδιο δρα ως άνοδος ή κάθοδος εξαρτάται από το τι είναι το άλλο ηλεκτρόδιο Cu Cu 2+ (1M) Ag + (1M) Ag 18

19 Οξειδωτική ή αναγωγική ισχύς των µετάλλων Zn 2+ < Cu 2+ < Ag + Αυξάνεται η οξειδωτική ισχύς Αg < Cu < Zn Αυξάνεται η αναγωγική ισχύς Αυθόρµητες αντιδράσεις: Cu(s) + 2Ag + (aq) Cu 2+ (aq) + Ag(s) Zn(s) + Cu 2+ (aq) Zn 2+ (aq) + Cu(s) Μη-αυθόρµητες αντιδράσεις: Cu 2+ (aq) + Ag(s) Cu(s) + 2Ag + (aq) Zn 2+ (aq) + Cu(s) Zn(s) + Cu 2+ (aq) O µεταλλικός Cu είναι περισσότερο αναγωγικός από τον µεταλλικό Ag O µεταλλικός Zn είναι περισσότερο αναγωγικός από τον µεταλλικό Cu 19

20 Άσκηση Να παραστήσετε διαγραµµατικά το γαλβανικό στοιχείο το οποίο αποτελείται από ηλεκτρόδιο Cr σε διάλυµα 1Μ Cr(NO 3 ) 3 και ηλεκτρόδιο Ag σε διάλυµα 1Μ AgNO 3. Μετρήσεις έδειξαν ότι το ηλεκτρόδιο Cr είναι αρνητικό συγκριτικά µε το ηλεκτρόδιο Ag. Ag + (aq) + e - Ag(s) (αναγωγή, κάθοδος) Cr(s) Cr 3+ (aq) + 3e - (οξείδωση, άνοδος) Cr(s) + 3Ag + (aq) Cr 3+ (aq) + 3Ag(s) Cr(s) Cr 3+ (aq) Ag + (aq) Ag(s) 20

21 Πρότυπο ηλεκτρόδιο υδρογόνου Σε ένα στοιχείο είναι αδύνατον να υπολογίσουµε κατά απόλυτη τιµή το δυναµικό κάθε ηλεκτροδίου (άνοδος-κάθοδος) Το δυναµικό ενός ηλεκτροδίου µπορεί να βρεθεί συγκριτικά µε κάποιο άλλο ηλεκτρόδιο αναφοράς Το ηλεκτρόδιο του υδρογόνου έχει οριστεί ως ηλεκτρόδιο αναφοράς µε δυναµικό E o ίσο µε 0 V. (E o στους 25 ο C, 1 M και 1 atm) 21 Pt,H/H +

22 Πρότυπο ηλεκτρόδιο καλοµέλα Το πρότυπο ηλεκτρόδιο καλοµέλα βασίζεται στην αντίδραση: Hg 2 Cl 2 (s) + 2e - 2Hg(l) + 2Cl - (aq) (E o = V) Εάν το ηλεκτρόδιο καλοµέλανος χρησιµοποιεί 1Μ διάλυµα KCl, τότε E o = V (25 ο C) Εάν το ηλεκτρόδιο καλοµέλανος χρησιµοποιεί κορεσµένο υδατικό διάλυµα KCl, τότε E o = V (25 ο C). Σύρµα Pt Hg 2 Cl 2 (s) 22 Hg/Hg 2 Cl 2 /Cl - (aq) Hg(s) Υδατικό διάλυµα ΚCl Πορώδες µεµβράνη

23 Γαλβανικό στοιχείο Zn-SHE Πρότυπο δυναµικό ανόδου + πρότυπο δυναµικό καθόδου = πρότυπο δυναµικό στοιχείου Το δυναµικό του SHE είναι 0 V, το πρότυπο δυναµικό του στοιχείου (E 0 ) είναι 0,763 V, άρα το E 0 της ανόδου (Zn) είναι 0,763 V Zn Zn 2+ (1M) H + (1M); H 2 (1atm) Pt 23

24 Πρότυπα δυναµικά ηλεκτροδίων Το πρότυπο ηλεκτρόδιο του Zn δρα ως άνοδος συγκριτικά µε το SHE, διότι: Zn Zn e - (E o = +0,763 V, κανονικό δυναµικό οξείδωσης) Zn e - Zn (E o = -0,763 V, κανονικό δυναµικό αναγωγής) Συµβατικά το κανονικό δυναµικό ηλεκτροδίων αναγράφεται ως ηµιαντίδραση αναγωγής (π.χ. Zn e - Zn). Αυτό δείχνει την τάση του ηλεκτροδίου να δρα ως κάθοδος συγκριτικά µε το SHE. Ηλεκτρόδια µε E o > 0 δρουν ως κάθοδος vs. SHE (αναγωγή) Ηλεκτρόδια µε E o < 0 δρουν ως άνοδος vs. SHE (οξείδωση) 24

25 Πρότυπα δυναµικά ηλεκτροδίων Ισχυρά αναγωγικά 25 Ισχυρά οξειδωτικά

26 Αντιδράσεις οξείδωσης-αναγωγής ηλεκτροδίων Βρίσκουµε τις ηµιαντιδράσεις αναγωγής Η ηµιαντίδραση µε τη θετικότερο τιµή του κανονικού δυναµικού Ε ο είναι η ηµιαντίδραση αναγωγής και η άλλη η ηµιαντίδραση οξείδωσης Πολλαπλασιάζουµε τις ηµιαντιδράσεις ώστε να εξισωθεί ο αριθµός των ηλεκτρονίων (Μην πολλαπλασιάστε το Ε ο!) Το Ε ο εκφράζει την τάση της αντίδρασης προς την κατεύθυνση κατά την οποία γράφετε και δεν εξαρτάτε από το πόσες φορές γίνεται. Προσθέτουµε τις δύο ηµιαντιδράσεις, οξείδωσης και αναγωγής, και υπολογίζουµε το κανονικό δυναµικό της συνολικής αντίδρασης, Ε ο cell Θετική τιµή του Ε ο cell σηµαίνει ότι η αντίδραση οδεύει αυθόρµητα 26

27 Άσκηση Γράψτε την αντίδραση του γαλβανικού στοιχείου που αποτελείται από Cr, Cr 3+ (1Μ) και Cu, Cu 2+ (1Μ) και υπολογίστε το κανονικό δυναµικό, E o, της αυθόρµητης αντίδρασης Η αντίδραση αναγωγής του Cu είναι πιο θετική από αυτή του Cr. Άρα, 3(Cu e - Cu) (αναγωγή) E o = +0,337 V 2(Cr Cr e - ) (οξείδωση) E o = +0,74 V Cr + 3Cu 2+ 2Cr Cu E o = +1,08 V Συνεπώς, τα ιόντα Cu 2+ αυθόρµητα οξειδώνουν το µεταλλικό Cr σε ιόντα Cr 3+ και τα ίδια ανάγονται σε µεταλλικό Cu 27

28 Κανονικά δυναµικά αναγωγής ιόντων 28

29 Άσκηση Γράψτε την αντίδραση του γαλβανικού στοιχείου Pt/Sn 4+ (1M), Sn 2+ (1M) και Pt/NO 3- (1M),NO (1 atm) και υπολογίστε το Ε o cell Η ηµιαντίδραση αναγωγής ΝΟ 3- /ΝΟ έχει πιο θετική τιµή Ε ο και, συνεπώς, γράφετε ως έχει. Η ηµιαντίδραση Sn 4+ /Sn 2+ γράφετε ως οξείδωση: Τα νιτρικά ιόντα αυθόρµητα οξειδώνουν τα ιόντα Sn 2+ σε Sn 4+ και τα ίδια ανάγονται σε µονοξείδιο του αζώτου σε όξινο διάλυµα 29

30 Σχηµατισµός Η2 από νερό 2H2O(l) + 2e- Το Ca(s) µπορεί να ανάγει το νερό σε µοριακό υδρογόνο 30 H2(g) + 2OH-(aq) E0= V

31 A dental voltaic cell Al3+ + 3eO2 + 4H+ + 4e- Al Eo = V 2H2O Eo= 1.23 V Το Al(s) αποτελεί την άνοδο, το σάλιο τον ηλεκτρολύτη, και το κράμα Ag/Sn/Hg την κάθοδο. Το ρεύμα που διαπερνά το στοιχείο γίνεται αισθητό από τα νεύρα του δοντιού (σύντομος πόνος). 31

32 Διάβρωση Διάβρωση είναι η οξειδωαναγωγική διαδικασία στην οποία ένα µέταλλο οξειδώνεται µε οξυγόνο, Ο 2, παρουσία υγρασίας Για παράδειγµα, η διάβρωση του σιδήρου: 4Fe 2+ + O 2 4Fe O 2- Τοπικό γαλβανικό στοιχείο 32

33 Προστασία από την διάβρωση Επιµετάλλωση του µετάλλου µε ένα άλλο µέταλλο το οποίο δεν οξειδώνεται εύκολα (π.χ. Sn Fe, γάνωµα) Καθοδική προστασία του µετάλλου µε ένα άλλο πιο δραστικό µέταλλο το οποίο δρα ως άνοδος και οξειδώνετε επιλεκτικά (Ζn, Ni, Cr ή Mg Fe) Επικάλυψη της επιφάνειας µε οξείδιο µετάλλου ή µε κάποιο άλλο µέταλλο το οποίο οξειδώνεται πιο εύκολα (π.χ. Al 2 O 3 ) Βαφή µε µίνιο, Pb 3 O 4, τo οποίο οξειδώνεται στην επιφάνεια του Fe και παρεµποδίζει την παραπέρα προσβολή 33

34 Προστασία από την διάβρωση Η γαλβανοπλαστική είναι µια συνήθης µέθοδος προστασίας από τη διάβρωση. Ακόµη και αν η επικάλυψη του Zn ραγίσει, αυτή εξακολουθεί να οξειδώνετε επιλεκτικά (άνοδος) συγκριτικά µε το λιγότερο δραστικό (οξειδωτικό) σίδηρο. 34

35 Προστασία από την διάβρωση ~ τόνοι σίδερο απαρτίζουν τον πύργο του Eiffel Για να αποφευχθεί η οξείδωσή του χρησιµοποιούνται περίπου κάθε 7 χρόνια τόνοι ειδικής βαφής (περιέχει PbO xsio 2 ). 35 Γιατί το άγαλµα της ελευθερίας έχει χρώµα πράσινο;

36 Επίδραση συγκέντρωσης στο δυναµικό στοιχείου Η εξίσωση Nernst χρησιµοποιείτε για να βρούµε το δυναµικό του ηµιστοιχείου σε συνθήκες που δεν είναι κανονικές ( 1Μ ή/και 1atm ή/και 25 o C) όπου, Ε ο το κανονικό δυναµικό του στοιχείου (V), R η παγκόσµια σταθερά αερίων (8.314 J/mol K), Τ η θερµοκρασία (Κ), n τα mol των ηλεκτρονίων που µετακινούνται στην αντίδραση, F η σταθερά του Faraday (96485 J/V mol e - ), Q= η σταθερά ισορροπίας της αντίδρασης, ([προϊόντων]/[αντιδρώντων]) 36

37 Άσκηση Υπολογίστε το δυναµικό του ηλεκτροδίου Fe 3+ /Fe 2+ όταν η συγκέντρωση των ιόντων Fe 2+ είναι πενταπλάσια της συγκέντρωσης των ιόντων Fe 3+ H ηµιαντίδραση αναγωγής είναι: Fe 3+ + e - Fe 2+ (E o = 0,771 V) Q = [Fe 2+ ]/[Fe 3+ ] = 5 και n = 1 E = E o 0,0592 n logq = 0,771 0, log5 = 0,730V 37

38 Άσκηση Να υπολογιστεί η Κ ισορροπίας (ή Q) της αντίδρασης: Fe 2+ (aq) + Ag + (aq) Fe 3+ (aq) + Ag(s) Άνοδος(-): Fe 2+ Fe 3+ + e - (E o (ανόδου)= -0,771 V) Κάθοδος(+): Ag + + e - Ag (E o (καθόδου)= 0,799 V) E o στοιχείου = E o + E (καθόδου) o = 0,799-0,771 = 0,028 V (ανόδου) Σε κατάσταση ισορροπίας η Ε=0. Άρα, στους 25 ο C log Q= 0,028/(0,0592/1) ή Κ = 2,97 E o = 0,0592 n logq 38

39 Άσκηση Υπολογίστε το δυναµικό των ηλεκτροδίων καθώς και το συνολικό δυναµικό του στοιχείου όταν αυτό αποτελείτε από Fe 3+ (1M)/ Fe 2+ (0.1M) και MnO 4 - (0.01M)/Mn 2+ ( M) σε όξινο διάλυµα µε [Η + ]= M. Η ηµιαντίδραση αναγωγής είναι: 39

40 Άσκηση Η ηµιαντίδραση αναγωγής είναι: Η συνολική αντίδραση είναι: 40

41 Άσκηση Υπολογίστε το συνολικό δυναµικό του στοιχείου το οποίο αποτελείτε από Cl 2 (0.1atm)/Cl - (0.1M) και MnO 4- (0.1M)/ Mn 2+ (0.1M) σε όξινο διάλυµα [Η + ]= 0.1M. Δίνεται: MnO H + + 5e - Mn H 2 O (E o = 1,507 V) Cl 2 + 2e - 2Cl - (E o = 1,360 V) 41

42 Προσδιορισµός συγκέντρωσης από την εξίσωση του Nernst Υπολογίστε την συγκέντρωση [Η + ] του γαλβανικού στοιχείου Zn Zn 2+ (1M) H +,H 2 (1atm) Pt µε Ε= 0,522 V στους 25 o C H συνολική αντίδραση του στοιχείου είναι: Zn + 2H + Zn 2+ + H 2 (E o = 0,763 V) 42

43 Διάγραµµα προτύπου δυναµικού αναγωγής Ορισµένα στοιχεία έχουν περισσότερες οξειδωτικές καταστάσεις και, συνεπώς, εµφανίζουν περισσότερες ηµιαντιδράσεις αναγωγής ph=0 Στο διάγραµµα Latimer η υψηλότερη οξειδωτική κατάσταση γράφεται στα αριστερά και ακολουθεί δεξιά η αµέσως χαµηλότερη Γενικά όταν: E o > 0,8 V (ισχυρό οξειδωτικό µέσο) E o ~ 0,8 V (οξειδωτική ή αναγωγική δράση) E o < 0,8 V (ισχυρό αναγωγικό µέσο) 43

44 Ετεροσυµµετρική οξειδαναγωγή Στην ετεροσυµµετρική οξειδαναγωγή (disproportonation) ένα στοιχείο µετατρέπεται σε δυο διαφορετικές οξειδωτικές καταστάσεις π.χ. (? E 0 στ=0,37 V) Cu + (aq) + e - Cu(s) (E o = 0,52 V) Cu 2+ (aq) + e - Cu + (aq) (E o = 0,15 V) 44

45 Μεταβολή ελεύθερης ενέργειας οξειδοαναγωγικής αντίδρασης Η µεταβολή της ελεύθερης ενέργειας της αντίδρασης (ΔG) είναι η κινητήρια δύναµη λειτουργίας ενός στοιχείου Όταν µια αντίδραση οδεύει αυθόρµητα (Ε 0 >0) µεταβαίνει σε κατάσταση χαµηλότερης ενέργειας (ΔG<0) Το ΔG µιας οξειδοαναγωγικής αντίδρασης σε ένα ηλεκτροχηµικό στοιχείο δίνετε: ΔG ο = n F E o (στοιχείου) Το ΔG ο εκφράζει το µέγιστο (σε αρνητική τιµή) ηλεκτρικό έργο που µπορεί να παραχθεί σε µια οξειδοαναγωγική αντίδραση Σε κατάσταση ισορροπίας το ΔG είναι µηδέν, ΔG = 0 45

46 Μεταβολή ελεύθερης ενέργειας οξειδοαναγωγικής αντίδρασης Η µεταβολή της ελεύθερης ενέργειας δίνεται: ΔG = R Τ lnk όπου, Κ η σταθερά της αντίδρασης ισορροπίας Άρα, R T lnk = n F E o ή o nfe lnk = RT Σε µια οξειδοαναγωγική αντίδραση που οδεύει αυθόρµητα ισχύει: Ε ο > 0 ΔG < 0 K > 1 46

47 Άσκηση Να υπολογίσετε το κανονικό δυναµικό αναγωγής των ιόντων Fe 3+ σε µεταλλικό σίδηρο. (ΔG 0 = ΔG ΔG 0 2) Το Ε ο της αντίδρασης Fe 3+ Fe δεν προκύπτει από το άθροισµα των E o των αντιδράσεων Fe 3+ Fe 2+ και Fe 2+ Fe! (Ε ο = -0,04V) 47

48 Άσκηση Υπολογίστε την σταθερά ισορροπίας στους 25 ο C της παρακάτω αντίδρασης 2Cu + PtCl 6 2-2Cu + + PtCl Cl - 48

49 Ξηρά στοιχεία: στοιχείο Leclanché Στα ξηρά στοιχεία το ηλεκτρολυτικό διάλυµα δεν είναι υγρό όπως στο στοιχείο Daniel (υγρό στοιχείο) αλλά έχει στερεή υφή «πάστα» Το στοιχείο Leclanché αποτελείτε από ένα δοχείο από Zn (άνοδος(-)) και µια ράβδο από γραφίτη (κάθοδος(+)). Ως ηλεκτρολυτικό διάλυµα χρησιµοποιείτε µίγµα MnO 2, ΝΗ 4 Cl και ZnCl 2 σε νερό, ροφηµένο σε άµυλο «πάστα» 49

50 Συσσωρευτής µολύβδου Ο συσσωρευτής µολύβδου αποτελείτε από ηλεκτρόδια Pb και PbO 2 εµβαπτισµένα σε διάλυµα 20% θειικού οξέος. Συνολική αντίδραση: 50

51 Μπαταρία νικελίου-υδριδίου µετάλλου (Ni-MH) 51

52 Στοιχείο καύσης υδρογόνου-οξυγόνου Στις κυψέλες καυσίµου η συνολική αντίδραση είναι ίδια µε αυτή της καύσης του H 2 και Ο 2 προς σχηµατισµό H 2 O. Στο στοιχείο καύσης η περισσότερη χηµική ενέργεια σχηµατισµού του δεσµού Η-Ο µετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια, ενώ στην καύση µετατρέπεται σε θερµότητα. Άλλες κυψέλες καυσίµου Κυψέλη καυσίµου φωσφορικού οξέος (PAFC) Κυψέλη καυσίµου µεθανόλης (DMFC) 52

53 Μετατρέποντας ένα λεµόνι σε µπαταρία Zn Cu Άνοδος: Zn Zn2+ + 2eΚάθοδος: 2H++ 2e- H2 53

54 Άσκηση Εξηγήστε γιατί τα ιόντα Mn 2+ δεν οξειδώνονται από το Ο 2 µέσα σε όξινο διάλυµα µε ph=0, αλλά οξειδώνονται από το Ο 2 µέσα σε βασικό διάλυµα µε [ΟΗ - ]=1Μ Δίνεται: Mn 3+ (aq) + e - Mn 2+ (aq) (E o = 1,54 V) O 2 (g) + 4H + (aq) + 4e - 2H 2 O(l) (E o = 1,23 V) Mn(OH) 3 (s) + e - Mn(OH) 2 (s) + OH - (E o = 0,18 V) O 2 (g) + 2H 2 O(l) + 4e - 4HO - (aq) (E o = 0,40 V) Τα περισσότερα µέταλλα µεταπτώσεως στην υψηλότερη οξειδωτική τους βαθµίδα είναι σταθερά σε βασικό από ότι σε όξινο διάλυµα! 54

55 Άσκηση Υπολογίστε την πρότυπη ελεύθερη ενέργεια ΔG ο (298K) ανά mol ιόντων Mn 3+ της αντίδρασης: 4Mn 3+ (aq) + 2H 2 O(l) 4Mn 2+ (aq) + O 2 (g) + 4H + (aq) Δίνεται: Mn 3+ (aq) + e - Mn 2+ (aq) (E o = 1,54 V) O 2 (g) + 4H + (aq) + 4e - 2H 2 O(l) (E o = 1,23 V) (ΔG 0 = 21 kj/mol Mn 3+ ) 54

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα.

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. 110 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. Α Δ Φ Μ Ξ Ο Θ Π Ρ Γ Λ α. Να βρεθούν οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Δ,Θ,Π,Ο β. Να γραφούν οι κατανομές ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

9 Ιοντικός και Ομοιοπολικός

9 Ιοντικός και Ομοιοπολικός 9 Ιοντικός και Ομοιοπολικός Δεσμός Περιεχόμενα και Έννοιες Clyde. Smith/Peter Arnold Images/Photolibrary David Stoecklein/Corbis Το σχήμα των νιφάδων του χιονιού είναι αποτέλεσμα του είδους των δεσμών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-27) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο ατοµικός αριθµός εκφράζει:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη YΛΗ - ΥΛΙΚΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΧΗΜΕΙΑ: Επιστήμη που ασχολείται με τη σύσταση και τη δομή των υλικών, καθώς και με τη μελέτη των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται τα υλικά. Χημεία Πειραματική Επιστήμη Πείραμα:

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι πρέπει να γνωρίζετε 1 Οξέα Τι πρέπει να γνωρίζετε 1. Τα οξέα υπάρχουν στη φύση αλλά και σε τεχνητά προϊόντα (προϊόντα που έφτιαξε ο άνθρωπος). 2. Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες, οι οποίες ως

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 1 ΔιΧηΝΕΤ ηνετ ΔιΧηΝΕΤ ΧηΝΕΤ Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΖΟΝ ΩΣ ΡΥΠΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ (ΕΡΥΘΡΟ ΑΝΟΥ) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ LATEX ΜΕ ΟΖΟΝ.

ΤΟ ΟΖΟΝ ΩΣ ΡΥΠΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ (ΕΡΥΘΡΟ ΑΝΟΥ) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ LATEX ΜΕ ΟΖΟΝ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ( ιχηνετ) ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε µια φωτοηλεκτροχηµική κυψελίδα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ. h - c '<^h ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Ha s o * '6"Ηΐ2 Ο 6

ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ. h - c '<^h ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Ha s o * '6Ηΐ2 Ο 6 Ha s o * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ twllui '6"Ηΐ2 Ο 6 h - c '

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ. 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ. 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού Το νερό είναι µια ουσία άχρωµη, άοσµη, άγευστη και υγρή σε κανονικές συνθήκες. Αποτελεί το 70% του ανθρώπινου σώµατος και είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυμάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 11. 1 o ιαµοριακές δυνάµεις Καταστάσεις της ύλης Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ενδοµοριακές δυνάµεις: Ονοµάζονται οι δυνάµεις που συγκρατούν τα άτο- µα στα µόρια των στοιχείων ή των ενώσεων. Στις ετεροπολικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-50 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι δυνάµεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ Ι

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ Ι Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Τ.Ε.Φ. Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ Ι (ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Θεσσαλονίκη 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 5 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20. Βλέπε θεωρία α) σελ. 8, β) σελ. 8, γ) σελ. 9. 21. α) ζυγού, β) I. προχοΐδας II. ογκομετρικού κυλίνδρου. 22. Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα. O όγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 Ημερομηνία εξετάσεων: 17 Ιουνίου 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 Ημερομηνία εξετάσεων: 17 Ιουνίου 2007 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Αριθμός Μητρώου: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 Ημερομηνία εξετάσεων: 17 Ιουνίου 2007 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Διαβάστε με προσοχή το

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί 1 2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ 2.1 Γενικά Τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, που μπορούν να βρεθούν ελεύθερα και να διατηρούν τις ιδιότητες του σώματος στο οποίο ανήκουν, λέγονται μόρια. Τα ελάχιστα σωματίδια της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη 1 K. Κουρκουτάς 3 Θερµότητα 3.1 Μονάδα µέτρησης της θερµότητας Η θερµότητα είναι µια µορφή ενέργειας, η οποία µεταφέρεται από το ένα σώµα στο άλλο. Η αυθόρµητη µεταφορά θερµότητας γίνεται πάντα από το

Διαβάστε περισσότερα

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ HaSO 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ηλ/ο,'-SE' C a H 2 O 6 HaP 0 * 6-» H - c. < Ζ + Ι O O O C a Η5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΑΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. 2.1. Επιλογή µεθόδου παρασκευής όζοντος

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. 2.1. Επιλογή µεθόδου παρασκευής όζοντος ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ: Η ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΜΕΘΥΛΕΝΟΧΛΩΡΙ ΙΟ ΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΠΙ ΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΟΥΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1.1 Μονάδες και σύμβολα φυσικών μεγεθών Πριν προχωρήσουμε στη μελέτη των βασικών νόμων του ηλεκτροστατικού πεδίου κρίνουμε σκόπιμο να κάνουμε μια

Διαβάστε περισσότερα

ZJK * Η\ίτν. H-C = = C f y. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ. ftepo, H 2 C = CHs ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW.

ZJK * Η\ίτν. H-C = = C f y. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ. ftepo, H 2 C = CHs ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ ΠΑΙΑΑΓβΠΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λ ZJK * Η\ίτν ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW V % iiir^ff TlIS C? IV ftepo, θ» H-C = = C f y ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημεία της ζωής 1 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η Βιολογία μπορεί να μελετηθεί μέσα από πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Οι βιοχημικοί, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα