Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: «Φυσική Χημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: «Φυσική Χημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία»"

Transcript

1 Περιβαλλοντική Ηλεκτροχημεία Δημήτριος Τσιπλακίδης

2 Περιεχόμενα Ηλεκτροχημικές Τεχνικές Αντιρρύπανσης Άμεση & έμμεση ηλεκτρόλυση ρύπων Διεργασίες ιοντοεναλλαγής Ηλεκτροχημική επεξεργασία αερίων ρύπων Απολύμανση νερού Ηλεκτροκινητική κατεργασία εδάφους Ηλεκτροχημική ανακύκλωση

3 Ηλεκτροχημικές Τεχνικές Αντιρύπανσης Πλεονεκτήματα Φιλικές προς το περιβάλλον καθαρή διεργασία με κύριο αντιδρόν το e- Ποικιλία εφαρμογών Εφαρμογή σε στερεά, υγρά ήαέριααπόβλητα απόβλητα Άμεση ή έμμεση οξείδωση ή αναγωγή Σχηματισμός ουδέτερων, θετικά ή αρνητικά φορτισμένων ανόργανων, οργανικών ή και βιοχημικών ειδών. Αποδοτικότητα Ενέργειας Μικρές απαιτήσεις ενέργειας σε όρους θερμοκρασίας και πίεσης Ασφάλεια Ήπιες συνθήκες αντίδρασης Μικρές ποσότητες ακίνδυνων χημικών αντιδραστηρίων Εκλεκτικότητα Έλεγχος επιβαλλόμενου δυναμικού έλεγχος κατεύθυνσης & προϊόντων της Αυτοματισμός Οι μεταβλητές ρεύμα και δυναμικό (Ι, Ε) προσφέρονται για τον σχεδιασμό συστημάτων ρύθμισης, ελέγχου και καταγραφής των δεδομένων της διεργασίας. Αποδοτικότητα κόστους Απλός απαιτούμενος εξοπλισμός, ήπιες συνθήκες οικονομικά αποτελεσματική επιλογή

4 Ηλεκτροχημικές Τεχνικές Αντιρύπανσης Προκλήσεις Το κόστος της ηλεκτρικής ισχύος που είναι απαραίτητη για κάποιες διεργασίες είναι απαγορευτικό Τα υλικά των ηλεκτροδίων έχουν την τάση να υπόκεινται σε διάβρωση, οξείδωση, συμπλοκοποίηση, φθορά ή απενεργοποίηση Το κόστος εγκατάστασης σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι υψηλό Καθώς οι περισσότερες ηλεκτροχημικές διεργασίες λαμβάνουν χώρα σε υδατικά διαλύματα, η διάσπαση δά του διαλύτη νερού (οξείδωση /αναγωγή) είναι συχνά δύσκολο να αποφευχθεί και συνεπάγεται ε απώλεια α ενέργειας Τα αποτελεσματικότερα και σταθερότερα ηλεκτρόδια για τις διεργασίες αυτές αποτελούνται συνήθως από ευγενή μέταλλα, και συνεπώς αυξάνουν το κόστος Η παραγωγή αερίων από την διάσπαση του νερού (υδρογόνο δ ό & οξυγόνο) είναι δυνατόν σε κάποιες περιπτώσεις να σχηματίσει εκρηκτικό μίγμα Η ελλιπής γνώση και κατανόηση της ηλεκτροχημείας πίσω από μια διεργασία είναι ίσως το σημαντικότερο εμπόδιο για την πρακτική εφαρμογή της

5 Άμεση &έμμεση ηλεκτρόλυση ρύπων Η μέθοδος στηρίζεται στην άμεση ήέμμεση οξείδωση ανόργανων ή οργανικών ρύπων και στην αναγωγική απόθεση μετάλλων, διεργασίες οι οποίες επιτελούνται με τη βοήθεια κατάλληλης ηλεκτροχημικής κυψέλης δύο ηλεκτροδίων εμβαπτισμένων μέσα στο απόβλητο. Το σύστημα τροφοδοτείται με συνεχές ρεύμα από όέναν ανορθωτή, το θετικό άκρο του οποίου λειτουργεί ως άνοδος και το αρνητικό ως κάθοδος. Χημικές αντιδράσεις συμβαίνουν και στα δύο ηλεκτρόδια: οξειδώσεις στην άνοδο και αναγωγές στην κάθοδο

6 Άμεση &έμμεση ηλεκτρόλυση ρύπων Έμμεση Διεργασία Όταν οι ρύποι δεν είναι ηλεκτροενεργά είδη: δότες ή δέκτες ηλεκτρονίων, ή ο ρυθμός της αντίδρασης είναι πολύ αργός. Άμεση Διεργασία Αντίδραση στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου: μεταφορά ηλεκτρονίων από το ηλεκτρόδιο στο ηλεκτροενεργό είδος που αποτελεί ρύπο ή και αντίστροφα Σχηματισμός ενδιάμεσων ενεργών ειδών στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου, τα οποία μπορούν να διαχυθούν στο διάλυμα και να αντιδράσουνεκείμετονρύπο. Πλεονέκτημα: Η αντίδραση λαμβάνει χώρα σε ομογενή φάση και έτσι η διάχυση του ρύπου προς το ηλεκτρόδιο δεν αποτελεί το ρυθμορυθμιστικό βήμα της διεργασίας και συνεπώς η επίδραση της χαμηλής συγκέντρωσης δεν παρεμποδίζει τον συνολικό ρυθμό της αντίδρασης

7 Άμεσες διεργασίες ηλεκτρόλυσης ρύπων Εκτός από την απορρυπαντική δράση που μας ενδιαφέρει και λαμβάνει χώρα στο ηλεκτρόδιο εργασίας, κατάλληλες δράσεις λαμβάνουν χώρα στο απέναντι ηλεκτρόδιο (συνήθως έκλυση υδρογόνου από αναγωγή του νερού και αναγωγή διαλυτού οξυγόνου ή έκλυση οξυγόνου από οξείδωση του νερού): 2H 2 O O 2 +4H + +4e (1) 2H 2 O+2e H 2 +2OH (2) Ρύποι που μπορούν να υποστούν απευθείας ηλεκτροχημική οξείδωση ή αναγωγή μπορούν κατά κανόνα να απομακρυνθούν από ρεύματα νερού ή ταμιευτήρες, με την εφαρμογή κατάλληλου δυναμικού σε διάταξη ηλεκτροχημικού αντιδραστήρα. Στην περίπτωση αυτή η οξείδωση ή η αναγωγή συμβαίνει απευθείας στην επιφάνεια αδρανών ηλεκτροδίων χωρίς την χρήση άλλων ειδών (electron mediators, biocidal species). Παρότι οι αντιδράσεις αυτές παρεμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της συνολικής διεργασίας, κατάλληλο δίκτυο αντιδράσεων και διαδοχή διεργασιών μπορούν να σχεδιαστούν προκειμένου να εκμεταλλευτούν την παραγωγή αερίων ή την αλλαγή του ph που προκαλούνται προκειμένου να οδηγήσουν σε χρήσιμα αποτελέσματα.

8 Άμεσες διεργασίες ηλεκτρόλυσης ρύπων Παραδείγματα Η έκλυση Η 2 κατά την αντίδραση (2) χρησιμοποιείται για την επίπλευση και απομάκρυνση ανεπιθύμητων σωματιδίων κατά την διεργασία ηλεκτρο κροκίδωσης / ηλεκτροεπίπλευσης. 2H 2 O O 2 +4H + +4e (1) 2H 2 O+2e H 2 +2OH (2) Η παραγωγή ιόντων υδροξυλίου στην κάθοδο (αντίδραση 2) χρησιμεύει στην δέσμευση του ηλεκτρολυτικά παραγόμενου Cr(III) με την μορφή του αδιάλυτου υδροξειδίου, κατά την διεργασία ηλεκτροχημικής αναγωγής του ιδιαίτερα τοξικού Cr(IV) σε Cr(III). Η παραγωγή H 3 O + χρησιμοποιείται στον ηλεκτροκινητικό ήτηνηλεκτρο οσμωτικό ηλεκτρο οσμωτικό καθαρισμό εδαφών, για την αύξηση της οξύτητας του εδάφους, την διαλυτοποίηση ρύπων, κλπ.

9 Άμεσες διεργασίες ηλεκτρόλυσης ρύπων Ανοδική οξείδωση οργανικών ρύπων Βασικές Παράμετροι Μια σημαντική παράμετρος που καθορίζει την αποτελεσματικότητα του ηλεκτροχημικού καθαρισμού λυμάτων είναι η αποδοτικότητα ρεύματος (current efficiency) ως προς την καταστροφή ενός ή περισσοτέρων ρύπων. Η στιγμιαία αποδοτικότητα ρεύματος (instantaneous current efficiency, ICE) για την οξείδωση ενός οργανικού ρύπου σε υδατικό διάλυμα ορίζεται ως: ICE V O V V O 2 2,org 2 O V όπου O η ογκομετρική ροή οξυγόνου κατά την ηλεκτρόλυση VO 2,org παρουσία του οργανικού ρύπου και κατά την απουσία του V O 2 Η μέση αποδοτικότητα ρεύματος ή δείκτης ηλεκτροχημικής οξειδωτικότητας (electrochemical oxidability index, EOI) προκύπτει από ολοκλήρωση: ICE dt 0 EOI τ τ Η αποδοτικότητα ρεύματος εκφράζει το ποσοστό του ρεύματος που καταναλώνεται για την καταστροφή των ρύπων επί του συνολικά διερχόμενου ρεύματος. Η παράμετρος αυτή εξαρτάται, εκτός από τη σύσταση του διαλύματος και την υδροδυναμική (σχεδιασμός, συνθήκες ροής) της κυψέλης, κυρίως από την επιλογή του υλικού του ηλεκτροδίου εργασίας ώστε να καταλύει εκλεκτικά την καταστροφή του ρύπου και να παρεμποδίζει τις παράλληλες αντιδράσεις.

10 Άμεσες διεργασίες ηλεκτρόλυσης ρύπων Ανοδική οξείδωση οργανικών ρύπων Βασικές Παράμετροι Δείκτης ηλεκτροχημικής οξειδωτικότητας EOI: αποτελεί μια ποσοτική εκτίμηση του πόσο εύκολα γίνεται η ηλεκτροχημική οξείδωση ενός οργανικού ρύπου. Υψηλή τιμή EOI Ηλεκτροθετικές ρίζες Ηλεκτραρνητικές ρίζες εύκολη οξείδωση. υψηλό ΕΟΙ χαμηλό ΕΟΙ Source: 1. "Environmental Electrochemistry, Fundamentals and Applications in Pollution Abatement", K. Rajeshwar, J. Ibanez,, Academic Pres, C. Comninellis and E. Plattner, Electrochemical Waste Water Treatment., Chimia 42, 250 (1988). 3. C. Comninellis and C. Pulgarin, Anodic Oxidation of Phenol for Waste Water Treatment. J. Appl. Electrochem. 21, 703 (1991). 4. C. Comninellis and C. Pulgarin, Electrochemical Oxidation of Phenol for Wastewater Treatment Using ρεύματος SnO2 Anodes. J. που Appl. Electrochem. καταναλώνεται 23, 108 (1993). για την καταστροφή 5. C. Pulgarin, N. Adler, P. Peringer, and C. Comninellis, Electrochemical Detoxification of a 1,4- των Benzoquinone ρύπων Solution επί in του Wastewater συνολικά Treatment. Water διερχόμενου Res. 28, 887 (1994). ρεύματος. 6. C. Comninellis, Electrochemical Treatment of Wastewater Containing Organic Pollutants. In "Chemical Oxidation: Technologies for the Nineties«(W. W. Eckenfelder, A. R. Bowers and J. A. Roth, eds.), Vol. 3, p Technomic Publishing, Lancaster and Basel, Η αποδοτικότητα ρεύματος εκφράζει το ποσοστό του

11 Άμεσες διεργασίες ηλεκτρόλυσης ρύπων Ανοδική οξείδωση ρύπων επιλογή των ηλεκτροδίων ανόδου με βάση: Ηλεκτρόδια Το κόστος υλικού Την προσβασιμότητα από τα αντιδρώντα είδη Την σταθερότητα στα απαιτούμενα για την διεργασία δυναμικά Την εκλεκτικότητα προς επιθυμητά προϊόντα Την σύσταση και το ph του μέσου όπου γίνεται η αντίδραση Την φύση των ενδιάμεσων ειδών και των προϊόντων της αντίδρασης Το πόσο φιλικά προς το περιβάλλον είναι τα υλικά

12 Άμεσες διεργασίες ηλεκτρόλυσης ρύπων Ανοδική οξείδωση ρύπων Ηλεκτρόδια Ευγενή μέταλλα και οξειδωμένες επιφάνειες ευγενών μετάλλων (Pt, Ir, Ru) : είναι κατάλληλα για την οξείδωση των περισσότερων ερω οργανικών ρύπων,, το υψηλό κόστος τους όμως περιορίζει την ευρεία εφαρμογή τους. Φθηνότερα υποκατάστατα, όπως οξειδωμένο νικέλιο και μόλυβδος, βρίσκουν εφαρμογές σε υδατικά μέσα. Οξειδωμένα υποστρώματα Pb και Ti και τροποποιημένα ηλεκτρόδια μετάλλου με οργανικούς υποκαταστάτες : εμφανίζουν ανθεκτικότητα σε ακραίες συνθήκες λειτουργίας και στις υψηλές υπερτάσεις που αναπτύσσονται κατά την έκλυση Ο 2. Άνοδοι σταθερών διαστάσεων, Dimensionally i Stable Anodes DSAs, όπως Pt/TiO 2, Ir/TiO 2. Ηλεκτρόδια με τρισδιάστατη δομή: μεγάλη ενεργός επιφάνεια ανά μονάδα όγκου. Εμπορικά διαθέσιμες άνοδοι μεγάλης ειδικής επιφάνειας: γραφίτης, πλέγμα υαλώδους άνθρακα (reticulated vitreous carbon, RVC), τιτάνιο, ανοξείδωτο ατσάλι, νικέλιο, και Ebonex (Ti based ceramic). Υλικά με βάση τον άνθρακα (μεμβράνες μβρ ς άνθρακα,, υαλώδης άνθρακας, πλέγμα υαλώδους άνθρακα): διαθέτουν επιφανειακές οξυγονούχες δραστικές ομάδες (surface oxygenated functional groups) που ενισχύουν την ανταλλαγή ηλεκτρονίων με τους οργανικούς ρύπους και είναι υλικά ασφαλή από περιβαλλοντικής άποψης. Ένα σύγχρονο παράδειγμα ηλεκτροδίου είναι το Boron Doped Diamond (BBD) το οποίο είναι πολύ σταθερό και ανθεκτικό στην οξείδωση, και εμφανίζει μεγάλη υπέρταση για την παραγωγή οξυγόνου ώστε να επιτρέπει την οξείδωση ρύπων σε κανονικά δυναμικά υψηλότερα από αυτό της οξείδωσης του νερού.

13 Άμεσες διεργασίες ηλεκτρόλυσης ρύπων Ανοδική οξείδωση ρύπων Οργανικοί ρύποι: Φαινόλες: [προέλευση: κλωστοϋφαντουργεία, βαφεία, φαρμακοβιομηχανίες, διυλιστήρια] ηλεκτρόδια: PbO 2, γραφίτης (fluidized bed) ή ενεργός άνθρακας αναμειγμένος με οξείδια μετάλλων όπως MnO 2,Cr 2 O 3,Bi 2 O 3 και PbO 2, άνοδος Ti επικαλυμένη με οξείδια Ti και Sn Αρωματικές αμίνες: [προέλευση: βιομηχανίες χρωμάτων, πετρελαιοειδών, πλαστικών, αρωμάτων, χαρτιού και χαρτοπολτού,...], PbO 2 (fixed bed with Nafion cationic exchange membrane) Αλογονωμένες ενώσεις και νιτρικά παράγωγα: γ [φυτοφάρμακα, φ εντομοκτόνα], Ti, PbO 2 2, carbon fibers, Pt. Απόβλητα βιομάζας: άνοδοι από Pt ή PbO 2 σε ηλεκτρολύτη H 2 SO 4 και ουρία

14 Άμεσες διεργασίες ηλεκτρόλυσης ρύπων Ανοδική οξείδωση ρύπων Οργανικοί ρύποι: Source: "Environmental Electrochemistry, Fundamentals and Applications in Pollution Abatement", K. Rajeshwar, J. Ibanez,, Academic Pres, 1997.

15 Άμεσες διεργασίες ηλεκτρόλυσης ρύπων Ανοδική οξείδωση ρύπων Ανόργανοι ρύποι: κυανιούχα ιόντα Cr(III) [για επανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση του ρυπογόνου Cr(VI)] σουλφιδικές ενώσεις

16 Άμεσες διεργασίες ηλεκτρόλυσης ρύπων Καθοδική αναγωγή ρύπων Ηλεκτρόδια Χαρακτηριστικά: μεγάλη υπέρταση για την αντίδραση αναγωγή του νερού και έκλυσης Η 2. Carbon felt Ηλεκτρόδια άνθρακα: υποβάθμιση λόγω (α) των ριζών, όπως το υπεροξείδιο, ξίδ που σχηματίζονται από τον ηλεκτρολύτη λύ ή το διαλύτη κατά την καθοδική αναγωγή του οξυγόνου ή (β) για ηλεκτρόδια γραφίτη, υποβάθμιση λόγω της παρεμβολής ιόντων ή μορίων του διαλύματος ανάμεσα στα κρυσταλλικά επίπεδα και δημιουργία ρωγμών στην δομή του γραφίτη. Βελτιωμένες τρισδιάστατες δομές άνθρακα: partially graphitized (at least 5%) άμορφος άνθρακας, γραφιτικές μεμβράνες. Carbon foam Carbon fibers Άλλα υλικά για καθόδους περιλαμβάνουν το νικέλιο (μεταλλικό, κράμα ή σε ένωση) επιπλατινωμένη Pt, Pb, Hg, μεταλλο υδρίδια,...

17 Άμεσες διεργασίες ηλεκτρόλυσης ρύπων Καθοδική αναγωγή ρύπων Οι ηλεκτροχημικές διεργασίες που έχουν φτάσει στο υψηλότερο στάδιο ωριμότητας είναι αυτές που αφορούν την ανάκτηση μετάλλων από τα διαλυτοποιημένα ιόντα τους. Οι καθοδικές αντιδράσεις που έχουν περιβαλλοντικό ενδιαφέρον αφορούν κυρίως την αναγωγή και απομάκρυνση διαφόρων τοξικών μετάλλων από τα υγρά απόβλητα με ηλεκτροαπόθεση τους σε τρισδιάστατα ηλεκτρόδια μεγάλης επιφάνειας (όπως π.χ. ηλεκτρόδια αφρών ή πλεγμάτων και κλίνες σωματιδίων άθ άνθρακα). ) Χαρακτηριστικές περιπτώσεις εφαρμογής της μεθόδου αποτελούν: Οκαθαρισμός λυμάτων από ιόντα Cu και Pb H ανάκτηση Ag από φωτογραφικά υγρά Παράλληλα με τις αντιδράσεις οξέιδωσης η κύρια παράπλευρη αντίδραση είναι η αναγωγή του νερού. Το υδρογόνο που παράγεται με αυτον τον τρόπο είναι υψηλής καθαρότητας και μπορεί ακόμα και να διατεθεί ως προιόν για την χρηση του σε κυψέλες καυσίμου.

18 Άμεσες διεργασίες ηλεκτρόλυσης ρύπων Καθοδική αναγωγή ρύπων Οργανικές ενώσεις: Η καθοδική απόσπαση αλογονου από χλωριομένους υδρογονάνθρακες (πολλοί από τους οποίους είναι τοξικοί ή καρκινογόνοι ) έχει τα εξής πλεονεκτήματα: Τα ηλεκτρόνια χρησιμοποιούνται εκλεκτικα για την απομάκρυνση των αλογονιδίων (π.χ. ιόντα χλωρίου) και τον σχηματισμό μιας δομής που μπορεί να υποστεί περεταίρω επεξεργασία με πιο οικονομική λύση (π.χ. χ βιοαποδόμηση) η Τα ιόντα χλωρίου που απομακρύνονται αποτελούν παραπροιόν τηςδιεργασίας και δεν είναι επικύνδυνα για το περιβάλλον Η διεργασία δεν απαιτεί την προσθήκη άλλων ενώσεων για την ολοκλήρωσή της. Οργανικά οξέα μπορούν επίσης να αναχθούν με τον ιδιο τρόπο προς τις αντπιστοιχες αλκοόλες ή φαινόλες. Ανόργανες ενώσεις: Περιλαμβάνουν, χρωμικά (άλατα του χρωμικού οξέος, με γενικό τύπο M 2 CrO 4 ), χλωρίτες και χλωρικά είδη (oxychlorinated species), νιτρικά και and νιτρώδη ιόντα (oxynitrogenated ions), κ.α.

19 Άμεσες διεργασίες ηλεκτρόλυσης ρύπων Καθοδική αναγωγή ρύπων Ιόντα μετάλλων: Η επεξεργασία αποβλήτων που περιέχουν ιόντα μετάλλου γίνεται με την ηλεκτροχημική απόθεση του μετάλλου και την ανάκτησή του σε καθαρή μορφή ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ίή να ανακυκλωθεί. Η διεργασία είναι κατά βάση απλή και χρησιμοποιείται πολύ στα χρυσοχοεία και την επιμετάλλωση κοσμημάτων.

20 Άμεσες διεργασίες ηλεκτρόλυσης ρύπων Καθοδική αναγωγή ρύπων Ιόντα μετάλλων: κάδμιο, χαλκός, χρώμιο, υδράργυρος, νικέλιο, άργυρος, μόλυβδος και αλουμίνιο. Οι συγκεντρώσεις των μεταλλικών ιόντων είναι συνήθως πολύ μικρές στο απόβλητο και μειώνονται περεταίρω κατά την αναγωγή/ απομάκρυνσή τους και αυτό δημιουργεί μια πολυπλοκότητα στην επεξεργασία τους σε ηλεκτροχημικούς αντιδραστήρες καθώς γίνονται σημαντικοί οι περιορισμοί λόγω μεταφοράς μάζας. Για να αντιμετωπισθεί αυτό ο σχεδιασμός των αντιδραστήρων πρέπει να εξασφαλίζει περισσότερο ρ στροβιλισμό και μεγαλύτερες επιφάνειες επαφής. Τα τρισδιάστατα κινούμενα ηλεκτρόδια αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη επιλογή και ήδη έχουν βρεί εφαρμογή σε εμπορικές διατάξεις.

21 Άμεσες διεργασίες ηλεκτρόλυσης ρύπων Καθοδική αναγωγή ρύπων Ιόντα μετάλλων: Βασικές ηλεκτροχημικές διατάξεις και αντιδραστήρες με βάση την γεωμετρία και την κινητικότητα των ηλεκτροδίων Source: "Electrochemistry for a Cleaner Environment.", D. Genders and N. Weinberg, eds., The Electrosynthesis Co., East Amherst, 1992

22 Άμεσες διεργασίες ηλεκτρόλυσης ρύπων Καθοδική αναγωγή ρύπων Εφαρμογές Circulating bed electrodes

23 Άμεσες διεργασίες ηλεκτρόλυσης ρύπων Καθοδική αναγωγή ρύπων Εφαρμογές Circulating bed electrodes

24 Άμεσες διεργασίες ηλεκτρόλυσης ρύπων Καθοδική αναγωγή ρύπων Εφαρμογές Συνδυασμός μεθόδων: Ταυτόχρονη καθοδική αναγωγή ιόντων μετάλλου και ανοδική οξείδωση ξίδ ρύπων

25 Άμεσες διεργασίες ηλεκτρόλυσης ρύπων Καθοδική αναγωγή ρύπων Εφαρμογές Συνδυασμός μεθόδων: Ταυτόχρονη καθοδική αναγωγή ιόντων μετάλλου και ανοδική οξείδωση ξίδ ρύπων

26 Έμμεσες διεργασίες ηλεκτρόλυσης ρύπων Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στις άμεσες οξειδώσεις είναι το μεγάλο πλήθος ηλεκτρονίων που απαιτούνται για την πλήρη οξείδωση (δηλαδή μέχρι και την μετατροπή σε διοξείδιο του άνθρακα) καθώς και ο μεγάλος αριθμός ενδιαμέσων ενώσεων. Κάποιες φορές τα ενδιάμεσα είναι χειρότερα από τον μητρικό ρύπο. Άλλες φορές, τα ενδιάμεσα πολυμερίζονται και παρεμποδίζουν την επιφάνεια στην οποία λαμβάνει χώρα η μεταφορά φορτίου. Μια εναλλακτική πορεία για να παρακαμφτούν αυτά τα προβλήματα είναι η χρήση μια έμμεσης διεργασίας η οποία θα είναι ικανή να παράγει επί τόπου (in situ) ) τον οξειδωτικό ή αναγωγικό γ παράγοντα στην άνοδο ή την κάθοδο, αντίστοιχα. Οι παράγοντες αυτοί προκαλούν την οξείδωση ή την αναγωγή των ρύπων.

27 Έμμεσες διεργασίες ηλεκτρόλυσης ρύπων Η διεργασία βασίζεται στην χρήση ενός ηλεκτροχημικά παραγόμενου ρ ή χ οξειδοαναγωγικού παράγοντα ως χημικό αντιδραστήριο (ή καταλύτη) για την μετατροπή ρύπων σε ένα ακίνδυνα ή και χρήσιμα προϊόντα. Αν το ενδιάμεσο είδος (C + ) παράγεται αντιστρεπτά (και το αντιδραστήριο C ανακτάται) ήμηαντιστρεπτά, η συνολική ηλεκτροχημική διεργασία καλείται αντιστρεπτή ή μη αντιστρεπτή αντίστοιχα Αντιστρεπτή διεργασία ρύπος Μη αντιστρεπτή διεργασία Σχηματισμός ενδιάμεσων ενεργών ειδών στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου, τα οποία μπορούν να διαχυθούν στο διάλυμα και να αντιδράσουν εκεί με τον ρύπο. ανακτώμενο αντιδραστήριο θυσιαζόμενο αντιδραστήριο

28 Έμμεσες διεργασίες ηλεκτρόλυσης ρύπων οξειδωτικά μέσα: Μεταλλικά ιόντα σε μεγαλύτερη από την συνήθη οξειδωτική κατάσταση: Κατιόντα Ag 2+ είναι εξαιρετικό οξειδωτικό για οργανοφωσφορικές ενώσεις, οργανοθειούχες και χλωριωμένες ενώσεις τόσο αλειφατικές όσο και αρωματικές. Το ιόν σιδήρου Fe 3+ είναι επίσης οξειδωτικό αν και λιγότερο ισχυρό το οποίο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στις περιπτώσεις αποικοδόμησης λίπους, παραγώγων κυτταρίνης (κελλουλόζης), ουρίας, απόβλητων συσκευασίας κρέατος, υδάτινων αποβλήτων, ανθρακικών καυσίμων κτλ. Τα ιόντα δημητρίου είναι επίσης γνωστά οξειδωτικά μέσα με χρήση στις αντιδράσεις οργανικής σύνθεσης, ενώ πρόσφατα χρησιμοποιούνται και για περιβαλλοντικές εφαρμογές όπως η καταστροφή οργανικών ρύπων και κατάλοιπων πυρομαχικών, μετατρέποντάς τα σε ακίνδυνο διοξείδιο του άνθρακα. Όταν ιόντα Mn 2+ οξειδώνονται ηλεκτροχημικά σε κατιόντα Mn 3+, τα ιόντα αυτά μπορούν να οξειδώσουν τα ίδια οργανικούς ρύπους. Αδιάλυτα μεταλλικά οξείδια όπως οξείδιο του βισμουθίου και οξείδιο του κοβαλτίου έχουν επίσης προταθεί για αυτήν την εφαρμογή.

29 Έμμεσες διεργασίες ηλεκτρόλυσης ρύπων Αντιστρεπτές διεργασίες Παραδείγματα οξειδοαναγωγικών παραγόντων που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία αποβλήτων και τα αντίστοιχα δυναμικά οξειδοαναγωγής για κάθε εφαρμογή [ Ag + Ag 2+ + e ] Source: "Environmental Electrochemistry, Fundamentals and Applications in Pollution Abatement", K. Rajeshwar, J. Ibanez, Academic Pres, 1997.

30 Έμμεσες διεργασίες ηλεκτρόλυσης ρύπων Αντιστρεπτές διεργασίες Παραδείγματα αντιστρεπτών οξειδοαναγωγικών παραγόντων που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία αποβλήτων και τα αντίστοιχα δυναμικά οξειδοαναγωγής για κάθε εφαρμογή [ Fe 2+ Fe 3+ + e ] Cellulosic materials Fats Urea Biomass wastes Source: Ethylene glycol (as surrogate waste) "Environmental Electrochemistry, Coal slurry Fundamentals and Applications in Pollution Abatement", K. Rajeshwar, J. Representative Listing of Pollutants Successfully Treated by the Fe(II/III) Ibanez, Academic Pres, Mediator Approach

31 Έμμεσες διεργασίες ηλεκτρόλυσης ρύπων Μη αντιστρεπτές διεργασίες Η διεργασίες αυτές στηρίζονται στην in situ ηλεκτροχημική παραγωγή ενεργών οξειδωτικών ή αναγωγικών θυσιαζόμενων παραγόντων όπως Η 2 Ο 2, όζον, υποχλωρίτης ή χλώριο τα οποία μπορούν να επιτεθούν στους ρύπους. Η ίδια προσέγγιση χρησιμοποιείται και στις διεργασίες απολύμανσης. Θετικά κανονικά δυναμικά αναγωγής ικανότητα των αντιδραστηρίων να οξειδώσουν πληθώρα οργανικών Σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η in situ παράγωγη των αντιδραστηρίων: επικίνδυνα χημικά συστατικά δεν χρειάζεται να μεταφερθούν για να συμμετέχουν στην διεργασία ασταθείς χημικές ενώσεις παράγονται και χρησιμοποιούνται απευθείας. πλήρης έλεγχος της διεργασίας (ο ρυθμός παραγωγής αντιδραστηρίων συνδέεται και τροποποιείται ανάλογα με την ποσότητα που είναι αναγκαία για την συγκεκριμένη κάθε φορά συγκέντρωση ρύπων στο υπό επεξεργασία ρεύμα). ρύπων Source: "Environmental Electrochemistry, Fundamentals and Applications in Pollution Abatement", K. Rajeshwar, J. Ibanez, Academic Pres, 1997.

32 Έμμεσες διεργασίες ηλεκτρόλυσης ρύπων Χαρακτηριστικές περιπτώσεις έμμεσης οξείδωσης ρύπων: Έμμεση οξείδωση οργανικών ρύπων μέσω ηλεκτροχημικής παραγωγής και άλλων οξειδωτικών αντιδραστηρίων, όπως πχ. όζοντος (σε ηλεκτρόδια άνθρακα), υπεροξειδίου (σε ηλεκτρόδια άνθρακα ή PbO 2 ) και χλωρίου ή υποχλωρίτη (σε ηλεκτρόδια άνθρακα, PbO 2 ή Ru/TiO 2 DSA). Έμμεση οξείδωση οργανικών ρύπων μέσω ηλεκτροχημικής παραγωγής ριζών υδροξυλίου από οξείδωση του νερού πάνω σε κατάλληλα ηλεκτρόδια (π.χ. SnO 2, TiO 2 ) που ευνοούν τον σχηματισμό των ριζών αυτών σε βάρος της απλής ηλεκτρολυτικής οξείδωσης του νερού προς οξυγόνο.

33 Έμμεσες διεργασίες ηλεκτρόλυσης ρύπων Χαρακτηριστικές περιπτώσεις έμμεσης οξείδωσης ρύπων: Είναι σήμερα σύνηθες να συναντά κανείς γαλακτώματα σε υδατικά απόβλητα, τα οποία σχηματίζονται από νερό και ένα διεσπαρμένο αδιάλυτο υγρό (για παράδειγμα σε βενζινάδικα και σημεία εξόρυξης πετρελαίου). Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή ενός ηλεκτρικού πεδίου για την διάσπαση του γαλακτώματος καθώς ένα άλλο ηλεκτρικό πεδίο μπορεί να αποσταθεροποιήσει τα γαλακτώματα που σχηματίζονται από σταθεροποίηση φορτίου. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να συνδυαστεί με την ηλεκτροχημική παραγωγή μέσων θρόμβωσης κροκίδωσης (όπως τα υδροξείδια αργιλίου και σιδήρου) και με την παραγωγή αερίου (τυπικά υδρογόνου). Σαν αποτέλεσμα της θρόμβωσης κροκίδωσης ρ ηςγίνεται απομάκρυνση του ρύπου. Το στερεό που προκύπτει είναι χαμηλής πυκνότητας απόβλητο χάρη στην επίπλευση που προκαλείται από το αέριο, η οποία διευκολύνει τον διαχωρισμό από την αέρια φάση. Η ίδια μέθοδος εφαρμόζεται επίσης και για την απομάκρυνση χρωστικών που μειώνουν την διέλευση του φωτός στα χαμηλότερα τμήματα του υδροφόρου ορίζοντα, συμμετέχοντας έτσι στον φυσικό κύκλο. Η παραγωγή των βασικών ιόντων υδροξειδίου στην κάθοδο μπορεί να διευκολύνει την αποσκλήρυνση του νερού που προκαλείται από στοιχεία όπως το ασβέστιο. Επίπλευση: είναι μια διεργασία που χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό μεταλλευμάτων

34 Έμμεσες διεργασίες ηλεκτρόλυσης ρύπων Χαρακτηριστικές περιπτώσεις έμμεσης αναγωγής ρύπων: Ένα παράδειγμα έμμεσης αναγωγής γής είναι αυτό των νιτρικών και νιτρωδών σε ηλεκτρόδια που είναι καλυμμένα με μεταλλοφθαλοκυανίνες, τα οποία δρουν ως καταλύτες. Ανάλογα με τις συνθήκες της διεργασίας, τα προϊόντα μπορεί να είναι τόσο αβλαβή όσο το άζωτο.

35 Συνδυασμένες διεργασίες Υβριδικές διεργασίες για τον καθαρισμό υδατικών αποβλήτων Λόγω της πολυπλοκότητας των διαφορετικών αποβλήτων (μερικά από τα οποία είναι ιδιαίτερα τοξικά): ένας συνδυασμός μερικής ηλεκτροχημικής αποικοδόμησης (μετατροπή ενός μηβιοαποικοδομήσιμου υλικού σε βιοαποικοδομήσιμο ) με την συνήθη διεργασία βιοεπεξεργασίας προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα. Μια τέτοια συνδυασμένη μέθοδος εξοικονομεί μεγάλες ποσότητες ηλεκτρισμού: Παράδειγμα: για την πλήρη οξείδωση ενός μορίου βενζολίου απαιτείται η απομάκρυνση 30 ηλεκτρονίων. Για την μερική οξείδωση του ίδιου μορίου προς βιοαποικοδομήσιμα οργανικά οξέα όπως φουμαρικό, μαλεϊκό ή οξαλικό, η αντίδραση απαιτεί πολύ μικρότερο αριθμό μεταφερόμενων ηλεκτρονίων. Τα προϊόντα αυτά μπορούν στη συνέχεια να υποστούν βιολογική επεξεργασία. Άλλες εναλλακτικές λύσεις είναι ο συνδυασμός ηλεκτροχημικών διεργασιών με διεργασίες καταλυτικές, φωτοχημικές, ηχοχημείας ή μικροκυμάτων.

36 Ηλεκτροχημική επεξεργασία αερίων ρύπων Οι συμβατικές διεργασίες που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των αερίων δεν είναι πάντα αρκετά ευέλικτες ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν φαινόμενα ασυνεχών ροών, μεγάλων μεταβολών στη συγκέντρωση ή παρουσίας διαφόρων σωματιδίων (σκόνης) Από την άλλη πλευρά, οι υγρές διεργασίες συνήθως καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες χημικών και τα τελικά προϊόντα είναι χαμηλής εμπορικής αξίας. Επιπρόσθετα, η παραγωγή λάσπης μπορεί να είναι σχεδόν τεράστια Για τους παραπάνω λόγους λοιπόν, η ηλεκτροχημική οδός έχει πάρει θέση στην αγορά για την επεξεργασία διαφόρων αερίων

37 Ηλεκτροχημική επεξεργασία αερίων ρύπων Διοξείδιο του Άνθρακα Η μείωση του διοξειδίου του άνθρακα είναι καταρχάς ελκυστική από πολλές οπτικές γωνίες. Από τη μια είναι ένα αέριο άφθονο στην ατμόσφαιρα και ησυνεισφορά του στο φαινόμενο φ μ του θερμοκηπίου είναι τεράστια. Η ανακάλυψη μιας συνθετικής οδού που να βασίζεται στο διοξείδιο του άνθρακαθαείχεωςαποτέλεσμαόχιμόνομιασχεδόνανεξάντλητηπηγή θα αποτέλεσμα μόνο μια σχεδόν ανεξάντλητη πηγή καυσίμου, αλλά και το γεγονός ότι ο κίνδυνος λόγω της θέρμανσης του πλανήτη θα περιοριζόταν αρκετά. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι σχετικά εύκολο στο χειρισμό/αντιμετώπιση και δεν είναι σχεδόν καθόλου τοξικό. Τα προϊόντα αναγωγής του ποικίλουν ανάλογα με τις συνθήκες της αντίδρασης, ενώ κυμαίνονται από κορεσμένους υδρογονάνθρακες (με 4 ή λιγότερα άτομα C) και αιθυλένιο, έως αλκοόλες με ευθύγραμμη ανθρακική αλυσίδα (με 3 ή λιγότερα άτομα C), μονοξείδιο του άνθρακα, μυρμηγκικό/φορμικό οξύ και οξαλικό οξύ. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη αποδειχθεί αν οι αντιδράσεις αυτές είναι ενεργητικά και οικονομικά εφικτές.

38 Ηλεκτροχημική επεξεργασία αερίων ρύπων Οξείδια του Αζώτου Το μονοξείδιο του αζώτου είναι το πιο προβληματικό οξείδιο αυτής της οικογένειας εξαιτίας της χαμηλής του διαλυτότητας στο νερό, το οποίο εμποδίζει την απομάκρυνσή του από ένα αέριο μίγμα μέσω της απορρόφησης σε υδατικά διαλύματα. Το μονοξείδιο του αζώτου είναι το κύριο συστατικό των αεριών καμινάδας. Η διάλυσή του μπορεί όμως να επιτευχθεί με αντίδραση, είτε οξειδώνοντάς το είτε σχηματίζοντας ένα διαλυτό μίγμα οξειδίου του αζώτου (π.χ. με σιδηρο αμινοκαρβοξυλικούς ρβ δακτύλιους ιόντων). ) Αυτό μπορεί έπειτα να αναχθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Το διοξείδιο του Αζώτου είναι διαλυτό και μπορεί ηλεκτροχημικά να αναχθεί μέσω άμεσων ή έμμεσων διεργασιών. Για παράδειγμα, άμεση αναγωγή σε ένα όξινο διάλυμα παράγει αέριο άζωτο, και έμμεση μέθοδος με θειοθειικό οξύ (το οποίο μπορεί να αναγεννηθεί) παράγει επίσης άζωτο. Το Νιτρώδες οξείδιο είναι επίσης πολύ περισσότερο διαλυτό από το νιτρικό οξείδιο και μπορεί να ανακτηθεί από διαλύματα αμινών.. Μπορεί επίσης να αναχθεί ηλεκτροκαταλυτικά σε άζωτο σε βασικό ή όξινο περιβάλλον

39 Ηλεκτροχημική επεξεργασία αερίων ρύπων Αέρια που περιέχουν θείο Ο γεωχημικός κύκλος του θείου είναι μεταξύ αυτών, οι οποίοι έχουν περισσότερο επηρεαστεί/μεταβληθεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Το μεγαλύτερο ποσοστό του θείου που βρίσκεται στην αέρια φάση είναι στη μορφή του Διοξειδίου του Θείου (και ένα μικρότερο ποσοστό σε υδρόθειο). Υδρόθειο: Όταν απομακρύνεται με απορρόφηση το υδρόθειο μπορεί να ανακτηθεί με θερμική αναγέννηση του υγρού απορρόφησης και έπειτα μέσω της διεργασίας Claus να ανακτηθεί το στοιχειακό θείο. Δυστυχώς αυτή η διεργασία έχει πολλούς περιορισμούς, καθώς το υδρογόνο του υδρόθειου απορρίπτεται ως παραπροϊόν νερό. Επίσης, το σύστημα δεν είναι αρκετά ευέλικτο διότι δεν αντέχει σε αισθητές μεταβολές στη σύσταση του υδρόθειου και διότι απαιτούνται διάφορες προκατεργασίες. Μερικές νέες/μοντέρνες μέθοδοι περιλαμβάνουν τη χρήση οξειδωτικών όπως υπεροξείδιο του υδρογόνου και ιόντα σιδήρου υψηλής οξειδωτικής κατάστασης, τα οποία μπορούν να αναγεννηθούν σε άλλη διεργασία (εκτός του συστήματος αυτού) και να επιστρέψουν στη μονάδα απορρόφησης. Διοξείδιο του θείου: Οι διεργασίες αποθείωσης αερίων (Flue Gas Desulfurization FGD Processes) απομακρύνουν το διοξείδιο του θείου μέσω της μη αντιστρεπτής ενεργής απορρόφησής του από ασβέστιο ή ασβεστόλιθο ή μέσω της αντιστρεπτής απορρόφησής του σε διαλύματα κιτρικού άλατος νατρίου. Πολλές ηλεκτροχημικές μέθοδοι έχουν μελετηθεί για το σκοπό αυτό. Οι περισσότερες από αυτές περιλαμβάνουν την άμεση ή έμμεση οξείδωση του διοξειδίου του θείου σε ιόν θειικού άλατος, ωστόσο μερικές περιλαμβάνουν την αναγωγή του σε στοιχειακό θείο. Τριοξείδιο του θείου: Μια τεχνικά και οικονομικά εφικτή διεργασία για την εκλεκτική απομάκρυνση του τριοξειδίου του θείου από όθερμοηλεκτρικές μονάδες χρησιμοποιεί υψηλή λήθερμοκρασία, C, για την εκλεκτική απομάκρυνση με χρήση ηλεκτρολυτικών τηγμάτων.

40 Ηλεκτροχημική επεξεργασία αερίων ρύπων Υδρογονάνθρακες Με ετερογενή κατάλυση σε κυψέλες στερεού ηλεκτρολύτη είναι δυνατή η επεξεργασία υδρογονανθράκων μέσω οξείδωσης.

41 Διεργασίες ιοντοεναλλαγής Τα υδατικά βιομηχανικά απόβλητα είναι συνήθως δύσκολο να επεξεργαστούν κυρίως λόγω της υψηλής τους περιεκτικότητα σε άλατα, την υψηλή συγκέντρωση μετάλλων και τιμών ph που συνήθως βρίσκονται εκτός από το όριο που θέτουν οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί. Έτσι υπάρχει ένα διπλό κίνητρο καθώς πρέπει από την μία να αποφευχθεί η μόλυνση και από την άλλη θα πρέπει να ανακτηθούν όσο γίνεται μεγαλύτερες ποσότητες από χρήσιμα υλικά και μέταλλα και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Μια ηλεκτροχημική μέθοδος που χρησιμοποιείται εδώ και πολύ καιρό είναι η ηλεκτροδιάλυση (ηλεκτροδιαπίδυση), η οποία βασίζεται στην εφαρμογή ενός ηλεκτρικού πεδίου που οδηγεί την διάχυση των ιόντων και μέσω ιοντο εκλεκτικών μεμβρανών συγκεντρώνει τα απόβλητα ιόντα σε ένα διάλυμα καθαρίζοντας το ρεύμα των αποβλήτων. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να επιτευχθεί μεγάλος βαθμός εκλεκτικότητας. Τέτοιες διεργασίες έχουν εφαρμοστεί επιτυχώς και η εφαρμογές τους εκτείνονται πέρα από τις περιβαλλοντικές διεργασίες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι: απομάκρυνση νιτρικών, εξάλειψη βορίου, αφαλάτωση υφάλμυρων υδάτων, ανάκτηση γλυκερίνης κτλ.

42 Διεργασίες ιοντοεναλλαγής Μερικές από τις διεργασίες που σχετίζονται με ανιονικές ή κατιονικές εκλεκτικές μεμβράνες ονομάζονται ηλεκτρουδρολύσεις καθώς τα ιόντα υδρογόνου που προκύπτουν από την ηλεκτρόλυση του νερού είναι αυτά που υδρολύουν τα άλατα. Κάποιες άλλες ονομάζονται ηλεκτρο ηλεκτροδιαλύσεις καθώς υπάρχει και μια ηλεκτρολυτική συνεισφορά πέρα από την απλή ηλεκτρόλυση. Μερικά παραδείγματα είναι: Κελιά δύο τμημάτων. Στην περίπτωση αυτή, ιόντα νατρίου διαχέονται μέσω της καθόδου όπου και αντιδρούν με τα ιόντα υδροξυλίου που παράγονται από την αναγωγή του νερού (ή αλλιώς την αναγωγή του οξυγόνου). Το προϊόν της αντίδρασης είναι υδροξείδιο του νατρίου. Με τον ίδιο τρόπο, ιόντα υδρογόνου που παράγονται στην άνοδο αντιδρούν με τα θειικά ιόντα στο διάλυμα προς παραγωγή θειικού οξέος. Συμπερασματικά, χρησιμοποιώντας ένα απόβλητο άλας ως αρχικό υλικό, το αντίστοιχα παραγόμενο οξύ («πατρικό» οξύ) και η παραγόμενη βάση («μητρική» βάση) μπορούν να ανακτηθούν. Κελιά τριών τμημάτων. Όπως και στην παραπάνω διεργασία, ιόντα νατρίου διαχέονται προς την κάθοδο και σχηματίζουν υδροξείδιο του νατρίου με τα ιόντα υδροξυλίου που παράγονται εκεί, ενώ τα θειικά ιόντα διαχέονται προς την άνοδο και παράγουν θειικό οξύ. Η απορροή από το κεντρικό τμήμα είναι ένα αραιό διάλυμα της αρχικής τροφοδοσίας.

Ηλεκτροχημικές τεχνικές αντιρρύπανσης Δημήτριος Τσιπλακίδης

Ηλεκτροχημικές τεχνικές αντιρρύπανσης Δημήτριος Τσιπλακίδης Ηλεκτροχημικές τεχνικές αντιρρύπανσης Δημήτριος Τσιπλακίδης Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ Σύγκριση ηλεκτροχημικών αντιδράσεων και χημικών οξειδώσεων αναγωγών Ενεργοποίηση θερμικής φύσης Συγκρούσεις αντιδρώντων οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων

τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων επαναχρησιμοποίηση πολύτιμων, εξαντλούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 Η ύλη συναντάται σε τρεις φυσικές καταστάσεις: Στερεή: έχει καθορισμένη μάζα, σχήμα και όγκο. Υγρή: έχει καθορισμένη μάζα και όγκο, ενώ σχήμα κάθε φορά παίρνει το σχήμα του δοχείου που το

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική ηλεκτροσύνθεση: Ηλεκτροχημική παραγωγή αδιπονιτριλίου

Οργανική ηλεκτροσύνθεση: Ηλεκτροχημική παραγωγή αδιπονιτριλίου Οργανική ηλεκτροσύνθεση: Ηλεκτροχημική παραγωγή αδιπονιτριλίου Δημήτριος Τσιπλακίδης Σύγκριση ηλεκτροχημικών αντιδράσεων και χημικών οξειδώσεων αναγωγών Ενεργοποίηση θερμικής φύσης Συγκρούσεις αντιδρώντων

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές Αντιδράσεις. Εισαγωγική Χημεία

Χημικές Αντιδράσεις. Εισαγωγική Χημεία Χημικές Αντιδράσεις Εισαγωγική Χημεία Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Πέντε κυρίως κατηγορίες: Σύνθεσης Διάσπασης Απλής αντικατάστασης Διπλής αντικατάστασης Καύσης Αντιδράσεις σύνθεσης Ένωση δύο ή περισσότερων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ Εισαγωγή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ Το γαλβανικό κελί (γαλβανική διάβρωση) είναι μια ηλεκτροχημική αντίδραση οξείδωσης-αναγωγής (redox), η οποία συμβαίνει όταν δύο ανόμοια μέταλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ 1.1 Τα οξέα ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα Ιδιότητες είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Ποιες χηµικές ενώσεις ονοµάζονται οξέα; Με ποιόν χηµικό τύπο παριστάνουµε γενικά τα οξέα; Οξέα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Χημικές αντιδράσεις. Πολύπλοκες

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Χημικές αντιδράσεις. Πολύπλοκες 1 Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου Χημικές Αντιδράσεις Χημικές αντιδράσεις Οξειδοαναγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Υδροχημεία. Ενότητα 10: Οξείδωση - Αναγωγή. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

Υδροχημεία. Ενότητα 10: Οξείδωση - Αναγωγή. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Υδροχημεία Ενότητα 10: Οξείδωση - Αναγωγή Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Κατανόηση των οξειδοαναγωγικών φαινομένων, δυναμικό οξειδοαναγωγής Κατανόηση της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η κατανόηση του μηχανισμού λειτουργίας των γαλβανικών και ηλεκτρολυτικών κελιών καθώς και των εφαρμογών τους. Θεωρητικό Μέρος Όταν φέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ: ΟΡΙΣΜΟΊ ΟΞΕΊΔΩΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΊ ΑΝΑΓΩΓΉΣ Οξείδωση είναι η ένωση ενός στοιχείου με οξυ Αναγωγή είναι η ένωση ενός στοιχείου με υδρο γόνο ή η αφαίρεση υδρογόνου από μία χημική γόνο ή η αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚEΣ ΓΕΩΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Αριάδνη Αργυράκη

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚEΣ ΓΕΩΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Αριάδνη Αργυράκη 1 ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚEΣ ΓΕΩΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Αριάδνη Αργυράκη Περιεχόμενα 2 1. Ορισμοί 2. Εξισορρόπηση αντιδράσεων οξειδοαναγωγής 3. Διαγράμματα Eh-pH 4. Σημαντικές βιο-γεωχημικές αντιδράσεις ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Αιωρήματα & Γαλακτώματα

Αιωρήματα & Γαλακτώματα Αιωρήματα & Γαλακτώματα Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους 2014-15 Μάθημα 2ο 25 February 2015 Αιωρήματα Γαλακτώματα 1 Παρασκευή αιωρημάτων Οι μέθοδοι παρασκευής αιωρημάτων κατατάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν αέριο υδρογόνο (δες απλή αντικατάσταση) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν αέριο CO2. Έχουν όξινη

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σωματίδια της ύλης

Βασικά σωματίδια της ύλης 1 Βασικά σωματίδια της ύλης Τα βασικά σωματίδια της ύλης είναι τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. «Άτομο ονομάζουμε το μικρότερο σωματίδιο της ύλης που μπορεί να πάρει μέρος στο σχηματισμό χημικών ενώσεων».

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γαλβανικά στοιχεία-στοιχείο Daniel Zn (s) + Cu +2 (aq) Zn +2 + Cu (s) Zn(s) Zn +2 (aq) + 2e - (ημιαντίδραση οξείδωσης)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Οι χηµικές αντιδράσεις συµβολίζονται µε τις χηµικές εξισώσεις, µοριακές ή ιοντικές. Οι χηµικές αντιδράσεις που περιλαµβάνουν ιόντα συµβολίζονται µε ιοντικές εξισώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι Χημικών αντιδράσεων

Τύποι Χημικών αντιδράσεων Τύποι Χημικών αντιδράσεων 1. Αντιδράσεις καταβύθισης: Ανάμιξη διαλυμάτων δύο ιοντικών ουσιών και σχηματισμός στερεάς ιοντικής ουσίας (ίζημα) 2. Αντιδράσεις οξέων βάσεων: Βάση και οξύ αντιδρούν με μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Ανανίας Τοµπουλίδης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Εκποµπές NO Χ που παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-14 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ :Γ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ:.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04/06/14 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (Βιολογία Χημεία) Αριθμός σελίδων γραπτού:7

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc

ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΚΕΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ» ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΨΕΛΙ ΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ.

ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. 2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.σ.3 Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ B ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων

Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων για κάθε μάθημα, τα οποία θα βασίζονται στο ίδιο Αναλυτικό Πρόγραμμα και θα παρουσιάζουν τα ίδια θέματα από μια άλλη ίσως σκοπιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 12: Βιομηχανική ρύπανση- Υγρά βιομηχανικά απόβλητα και διάθεση αυτών (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης.

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η:Ταξινόμηση των στοιχείων-στοιχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η:Ταξινόμηση των στοιχείων-στοιχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ΕΝΟΤΗΤΑ 2η:Ταξινόμηση των στοιχείων-στοιχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 1. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Η ανάγκη της ταξινόμησης των στοιχείων Ενώ στην αρχαιότητα ήταν γνωστά γύρω στα 13 περίπου στοιχεία, τον 18o αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

7. ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ

7. ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ 7. ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ Σχηματισμός ιζήματος χρωμικού μολύβδου(ιι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η σταθερά γινομένου διαλυτότητας Διαλυτότητα και επίδραση κοινού ιόντος Υπολογισμοί καθίζησης Επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων

Διαχείριση και Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων Διαχείριση και Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων Απόβλητα Ν. 1650/1986 Απόβλητο θεωρείται κάθε ποσότητα ουσιών, θορύβου, αντικειμένων ή άλλων μορφών ενέργειας σε οποιαδήποτε φυσική κατάσταση από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Ιοντική ισορροπία Προσδιορισμός του ph υδατικών διαλυμάτων οξέων βάσεων και αλάτων

Ιοντική ισορροπία Προσδιορισμός του ph υδατικών διαλυμάτων οξέων βάσεων και αλάτων Άσκηση 8η Ιοντική ισορροπία Προσδιορισμός του ph υδατικών διαλυμάτων οξέων βάσεων και αλάτων Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ. έτος 2016-17 Διάσταση 2 ετεροπολικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Εισαγωγή Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφών από βιομηχανικά απόβλητα είναι ένα από τα καίρια περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Ειδικά η απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις

Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις Οι χημικές αντιδράσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις οξειδοαναγωγικές και τις μεταθετικές. Α. ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2003 2004 στο μάθημα «Το πείραμα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ πρωτονίων. ηλεκτρονίω Γ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ πρωτονίων. ηλεκτρονίω Γ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΘΕΜΑ 1 Ο : 1. Ποια είναι η δοµή του ατόµου; ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 2. Ποιος αριθµός ονοµάζεται ατοµικός και ποιος µαζικός; Ποιος από τους δύο αποτελεί την ταυτότητα του χηµικού

Διαβάστε περισσότερα

(1) i mig,k = z 2 kf 2 u k c k (2) i mig = i mig,k = z 2 kf 2 u k c k. k=1. k=1

(1) i mig,k = z 2 kf 2 u k c k (2) i mig = i mig,k = z 2 kf 2 u k c k. k=1. k=1 Αριθμοί μεταφοράς Α. Καραντώνης 1 Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι ο πειραματικός προσδιορισμός των αριθμών μεταφοράς με τη μέθοδο Hittorf. Ειδικότερα, προσδιορίζονται ο αριθμοί μεταφοράς κατιόντων υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 04 Επιμετάλλωση Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ Θεόδωρος Λούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 Διάβρωση Διάβρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο Κεφάλαιο 1 ο 1.Τεχνολογία-2.Πόσιμο νερό Πόσιμο νερό ορίζεται το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.αυτό μπορεί να είναι στην φυσική του κατάσταση είτε να προέρχεται από επεξεργασία ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn

ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ CO 2, CO, CH 4, NMHC Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn Διοξείδιο του άνθρακα CO 2 : Άχρωμο και άοσμο αέριο Πηγές: Καύσεις Παραγωγή τσιμέντου Βιολογικές διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί Πόροι -Ρύπανση

Υδατικοί Πόροι -Ρύπανση Υδατικοί Πόροι -Ρύπανση Γήινη επιφάνεια Κατανομή υδάτων Υδάτινο στοιχείο 71% Ωκεανοί αλμυρό νερό 97% Γλυκό νερό 3% Εκμεταλλεύσιμο νερό 0,01% Γλυκό νερό 3% Παγόβουνα Υπόγεια ύδατα 2,99% Εκμεταλλεύσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Υδρο-γεωχημεία Υδατική Χημεία Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Υδρο-γεωχημεία Υδατική Χημεία Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Υδρο-γεωχημεία Υδατική Χημεία Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Εισαγωγή στην Υδροχημεία, Κατανόηση της έννοιας Υδρο-γεωχημεία.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης. Χημεία Γ Γυμνασίου. 1. Γενικά να γνωρίζεις Α. τα σύμβολα των παρακάτω στοιχείων

1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης. Χημεία Γ Γυμνασίου. 1. Γενικά να γνωρίζεις Α. τα σύμβολα των παρακάτω στοιχείων 1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης Π. Γκίνης 1. Γενικά να γνωρίζεις Α. τα σύμβολα των παρακάτω στοιχείων Β. τις παρακάτω ρίζες Χημεία Γ Γυμνασίου Οξυγόνο O Βρώμιο Br Χαλκός Cu Υδρογόνο H Ιώδιο I Αργίλιο Al Άζωτο

Διαβάστε περισσότερα

4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ 4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ Ως διάβρωση ορίζεται η διεργασία που επισυμβαίνει στην επιφάνεια μεταλλικών κατασκευών και οδηγεί σε ποικίλου βαθµού καταστροφή τους. Όταν ένα μέταλλο έρθει

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - Τι πρέπει να γνωρίζουμε

1 o ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - Τι πρέπει να γνωρίζουμε 1 o ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - Τι πρέπει να γνωρίζουμε 1. Βασικά μεγέθη και μονάδες αυτών που θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΙΤΡΩΔΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΙΤΡΩΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΙΤΡΩΔΩΝ Μ. Δόρτσιου, Ι. Κατσούναρος, Χ. Πολατίδης, Γ. Κυριάκου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ποια στοιχεία ονομάζονται αλογόνα; Ποια η θέση τους στον Περιοδικό πίνακα;

Ποια στοιχεία ονομάζονται αλογόνα; Ποια η θέση τους στον Περιοδικό πίνακα; ΧΗΜΕΙΑ: Οξέα - Βάσεις - Άλατα - Περιοδικός πίνακας - Αλκάλια- Χημικά στοιχεία - Άνθρακας - Πυρίτιο - Αλογόνα 127 Αλογόνα: Ποια στοιχεία ονομάζονται αλογόνα; Ποια η θέση τους στον Περιοδικό πίνακα; Στα

Διαβάστε περισσότερα

5.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΙΟΝΤΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ

5.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΙΟΝΤΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ 5.1 ΑΣΚΗΣΗ 5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΙΟΝΤΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ Α' ΜΕΡΟΣ: Ηλεκτρόλυση του νερού. ΘΕΜΑ: Εύρεση της μάζας οξυγόνου και υδρογόνου που εκλύονται σε ηλεκτρολυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Το νερό αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς φυσικούς πόρους. Η διαχείριση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού από τον άνθρωπο δεν ήταν πάντα η καλύτερη δυνατή.

Διαβάστε περισσότερα

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων 1. Τι εννοούμε όταν λέμε «η γλώσσα της Χημείας»; Η χημεία είναι μια συμβολική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ Χ. Πολατίδης, Γ. Κυριάκου Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54124 Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή µελετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

(είναι οι αντιδράσεις στις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης σε κανένα από τα στοιχεία που συμμετέχουν)

(είναι οι αντιδράσεις στις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης σε κανένα από τα στοιχεία που συμμετέχουν) Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Μεταθετικές Αντιδράσεις (είναι οι αντιδράσεις στις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης σε κανένα από τα στοιχεία που συμμετέχουν) l Αντιδράσεις εξουδετέρωσης Χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας:

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: 12 Κεφάλαιο 1ο 1.2 ΟΞΕΑ ΚΑΤΑ ARRHENIUS Που οφείλεται ο όξινος χαρακτήρας; Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: Τα γράμματα είναι τα σύμβολα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµόςοξείδωσηςενός ιόντος σε µια ιοντική (ετεροπολική) ένωση είναι το πραγµατικό ηλεκτρικό φορτίο του ιόντος.

Αριθµόςοξείδωσηςενός ιόντος σε µια ιοντική (ετεροπολική) ένωση είναι το πραγµατικό ηλεκτρικό φορτίο του ιόντος. Αριθµόςοξείδωσηςενός ιόντος σε µια ιοντική (ετεροπολική) ένωση είναι το πραγµατικό ηλεκτρικό φορτίο του ιόντος. Αριθµόςοξείδωσηςενός ατόµου σε µια οµοιοπολική ένωση είναι το φαινοµενικό ηλεκτρικό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΞΕΙ ΟΑΝΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΞΕΙ ΟΑΝΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ Οξείδωση = αποβολή e - Αύξηση του αριθµού οξείδωσης Αναγωγή = πρόσληψη e- Ελάττωση του αριθµού οξείδωσης Οξειδωτικό σώµα + ne - ΠΡΟΪΟΝ ΑΝΑΓΩΓΗΣ Αναγωγικό σώµα - ne- ΠΡΟΪΟΝ ΟΞΕΙ ΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ (3) ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ. ΕΡΗ ΜΠΙΖΑΝΗ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ (3) ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ. ΕΡΗ ΜΠΙΖΑΝΗ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ (3) ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΕΡΗ ΜΠΙΖΑΝΗ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 2 eribizani@chem.uoa.gr 2107274573 1 ΙΑΛΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ (1) I.P = [M α+ ] m [X β- ] x < K sp (M m X x ) 1. Σχηµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις σε υδατικά διαλύματα. Κατερίνα Σάλτα 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών 2014

Αντιδράσεις σε υδατικά διαλύματα. Κατερίνα Σάλτα 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών 2014 Αντιδράσεις σε υδατικά διαλύματα Κατερίνα Σάλτα 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών 2014 Διαλύματα Διαλύματα είναι τα ομογενή μείγματα δύο ή περισσοτέρων χημικών ουσιών. Διαλύτης θεωρείται η ουσία

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4η. Ανίχνευση χημικών της καθημερινής ζωής

Άσκηση 4η. Ανίχνευση χημικών της καθημερινής ζωής Άσκηση 4η Ανίχνευση χημικών της καθημερινής ζωής 2 Θεωρητικό μέρος Αναλυτική Χημεία ονομάζεται ο κλάδος της Χημείας που αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους, όργανα και στρατηγικές για να δώσει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής οργανικών ενώσεων.

Αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής οργανικών ενώσεων. Αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής οργανικών ενώσεων. Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος. Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος. Στην οργανική οξείδωση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5η. Οξέα Βάσεις - Προσδιορισμός του ph διαλυμάτων. Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ.

Άσκηση 5η. Οξέα Βάσεις - Προσδιορισμός του ph διαλυμάτων. Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ. Άσκηση 5η Οξέα Βάσεις - Προσδιορισμός του ph διαλυμάτων Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ. έτος 2016-17 Ιοντικά διαλύματα- 2 Διάσταση Οι ιοντικές ενώσεις γενικώς διαλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί

ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημεία της ζωής 1 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η Βιολογία μπορεί να μελετηθεί μέσα από πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Οι βιοχημικοί, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Μεταθετικές αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης οι οποίες οδηγούν σε σχηματισμό ιζήματος. Το ίζημα σε πολλές περιπτώσεις επιτρέπει την ταυτοποίηση ενός αντιδρώντος σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων.

Κατηγορίες οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. Κατηγορίες οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. 1) Αντιδράσεις σύνθεσης: Στις αντιδράσεις αυτές δύο ή περισσότερα στοιχεία ενώνονται προς σχηματισμό μιας χημικής ένωσης. π.χ. C + O 2 CO 2 2) Αντιδράσεις αποσύνθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο της φυσικοχημείας που ερευνά τις διεργασίες που. και οι φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος (ηλεκτρόνια, ιόντα).

Κεφάλαιο της φυσικοχημείας που ερευνά τις διεργασίες που. και οι φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος (ηλεκτρόνια, ιόντα). ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ Κεφάλαιο της φυσικοχημείας που ερευνά τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε διαλύματα ή τήγματα, όπου συμμετέχουν και οι φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος (ηλεκτρόνια, ιόντα). Πραγματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση. Ισχυρό οξύ: Η 2 SeO 4 Ασθενές οξύ: (CH 3 ) 2 CHCOOH Ισχυρή βάση: KOH Ασθενής βάση: (CH 3 ) 2 CHNH 2

Άσκηση. Ισχυρό οξύ: Η 2 SeO 4 Ασθενές οξύ: (CH 3 ) 2 CHCOOH Ισχυρή βάση: KOH Ασθενής βάση: (CH 3 ) 2 CHNH 2 Ασκήσεις κεφ. 1-3 Άσκηση Κατατάξτε τις παρακάτω ενώσεις ως ισχυρά και ασθενή οξέα ή ισχυρές και ασθενείς βάσεις α) Η 2 SeO 4, β) (CH 3 ) 2 CHCOOH γ) KOH, δ) (CH 3 ) 2 CHNH 2 Ισχυρό οξύ: Η 2 SeO 4 Ασθενές

Διαβάστε περισσότερα

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον; 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ένα ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα μετατρέπεται σε κλειστό, οπότε διέρχεται από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει ενέργεια. Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλεκτροχηµεία µελετά τις χηµικές µεταβολές που προκαλούνται από ηλεκτρικό ρεύµα ή την παραγωγή ηλεκτρισµού από χηµικές αντιδράσεις.

Η ηλεκτροχηµεία µελετά τις χηµικές µεταβολές που προκαλούνται από ηλεκτρικό ρεύµα ή την παραγωγή ηλεκτρισµού από χηµικές αντιδράσεις. Ηλεκτροχηµεία Ηλεκτροχηµεία Η ηλεκτροχηµεία µελετά τις χηµικές µεταβολές που προκαλούνται από ηλεκτρικό ρεύµα ή την παραγωγή ηλεκτρισµού από χηµικές αντιδράσεις. Η επιµετάλλωση στη χρυσοχοΐα γίνεται µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322 ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Οι κυψέλες καυσίμου είναι συσκευές οι οποίες μέσω ηλεκτροχημικών αντιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το ιόν 56 Fe +2 περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

[7]. + B z B GGGB FGGG A (z A n) + B (z B+n) A z A (1.1)

[7]. + B z B GGGB FGGG A (z A n) + B (z B+n) A z A (1.1) Κεφάλαιο 1 Ηλεκτροχημικές αντιδράσεις 1.1 Χημικές και ηλεκτροχημικές αντιδράσεις Η ηλεκτροχημεία είναι ο κλάδος της φυσικοχημείας που αφορά στη μελέτη χημικών αντιδράσεων που είτε καταναλώνουν είτε παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ατμόσφαιρα. Αυτό τo αεριώδες περίβλημα, αποτέλεσε την πρώτη ατμόσφαιρα της γης.

Ατμόσφαιρα. Αυτό τo αεριώδες περίβλημα, αποτέλεσε την πρώτη ατμόσφαιρα της γης. Ατμόσφαιρα Η γη, όπως και ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα, αναπτύχθηκε μέσα από ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης και αερίων, πριν από 4,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Τότε η γη, περικλειόταν από ένα αεριώδες περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Aγίων Αναργύρων Υπεύθυνος Εργαστηρίου : Χαρακόπουλος Καλλίνικος Επιµέλεια Παρουσίαση : Καραγιάννης Πέτρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2 ο Γυμνάσιο Καματερού 1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1. Πόσα γραμμάρια είναι: ι) 0,2 kg, ii) 5,1 kg, iii) 150 mg, iv) 45 mg, v) 0,1 t, vi) 1,2 t; 2. Πόσα λίτρα είναι: i) 0,02 m 3, ii) 15 m 3, iii) 12cm

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. Οι μεταξύ τους μεταβολές εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και την πίεση και είναι οι παρακάτω: ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση των μηχανισμών των οξειδοαναγωγικών δράσεων. Θεωρητικό Μέρος Οξείδωση ονομάζεται κάθε αντίδραση κατά την οποία συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ. Ρύπανση : η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με κάθε παράγοντα ( ρύπο ) που έχει βλαπτικές επιδράσεις στους οργανισμούς ΡΥΠΟΙ

ΡΥΠΑΝΣΗ. Ρύπανση : η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με κάθε παράγοντα ( ρύπο ) που έχει βλαπτικές επιδράσεις στους οργανισμούς ΡΥΠΟΙ ΡΥΠΑΝΣΗ Ρύπανση : η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με κάθε παράγοντα ( ρύπο ) που έχει βλαπτικές επιδράσεις στους οργανισμούς ΡΥΠΟΙ χημικές ουσίες μορφές ενέργειας ακτινοβολίες ήχοι θερμότητα ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

13. ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ

13. ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ 13. ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η σταθερά γινομένου διαλυτότητας Διαλυτότητα και επίδραση κοινού ιόντος Υπολογισμοί καθίζησης Επίδραση του ph στη διαλυτότητα Σχηματισμός συμπλόκων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΤΑΞΗ Β. Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΤΑΞΗ Β. Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Σχολική Χρονιά 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΤΑΞΗ Β Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας:... Τμήμα:... :... Βαθμός/Ολογράφως:... Χρόνος: 2 ώρες Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Ι Ενότητα 9: Μόρια και ενώσεις, Ονοματολογία Ανόργανων Ενώσεων

ΧΗΜΕΙΑ Ι Ενότητα 9: Μόρια και ενώσεις, Ονοματολογία Ανόργανων Ενώσεων ΧΗΜΕΙΑ Ι Ενότητα 9: Μόρια και ενώσεις, Ονοματολογία Ανόργανων Ενώσεων Χρυσή Κ. Καραπαναγιώτη Τμήμα Χημείας Περιεχόμενα Μαθήματος 5. Χημικοί δεσμοί, Μόρια και ενώσεις Χημικοί Τύποι Ονοματολογία Χημικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2γ-1 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Μη ειδική προσρόφηση (ανταλλαγή ιόντων) Ειδική προσρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: «ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ» Β ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) Διδάσκουσα: ΣΟΥΠΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ τα υλικά μπορεί να βρίσκονται σε μια από τις παρακάτω καταστάσεις: -στερεή -υγρή -αέρια οι παράγοντες που επηρεάζουν τη φυσική κατάσταση των υλικών είναι: -η θερμοκρασία και -η πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΣΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΣΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ 5-1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΣΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ Έννοιες που θα γνωρίσετε: Δομή και δυναμικό ηλεκτρικής διπλής στιβάδας, πολώσιμη και μη πολώσιμη μεσεπιφάνεια, κανονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σύστημα υπόγειου νερού. Αντιδράσεις υδρόλυσης πυριτικών ορυκτών. Ρύθμιση ph

Περιεχόμενα. Σύστημα υπόγειου νερού. Αντιδράσεις υδρόλυσης πυριτικών ορυκτών. Ρύθμιση ph Αριάδνη Αργυράκη 1 Περιεχόμενα Σύστημα υπόγειου νερού Αντιδράσεις υδρόλυσης πυριτικών ορυκτών Ρύθμιση ph 2 Σύστημα υπόγειου νερού εξέλιξη σύστασης 1. Είσοδος - χημική σύσταση κατακρημνισμάτων 2. Ζώνη αερισμού

Διαβάστε περισσότερα