ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Κυριακή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 70 ΑΣΚΑΛΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείµενο» Κυρική Α. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ν πντήσετε στ επόµεν δύο ερωτήµτ ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο: Oι πντήσεις ν νπτυχθούν στο ειδικό ΤΕΤΡΑ ΙΟ. Το ερώτηµ συµµετέχει κτά 25% στη διµόρφωση της βθµολογίς.. Η επτνησική σχολή στη νεοελληνική λογοτεχνί. Ποιοι είνι οι σηµντικότεροι εκπρόσωποι κι ποι είνι η θεµτολογί των έργων τους. β. Στο πρκάτω κείµενο βρείτε γι κάθε κενό τη λέξη που το συµπληρώνει σωστά, µε βάση το ερωτηµτολόγιο που κολουθεί. Τις πντήσεις σς ν τις σηµειώσετε στο τετράδιό σς, νγράφοντς το γράµµ (, β, γ, δ) που ντιστοιχεί στη σωστή πάντηση δίπλ στον ριθµό της ερώτησης ως εξής: 1.. ) ή β) ή γ) ή δ) 2.. ) ή β) ή γ) ή δ) ) ή β) ή γ) ή δ) Σελίδ 1 πό 11

2 Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Έργο του ηµήτρη Πικιώνη, ενός πό τους (1) σηµντικότερους ρχιτέκτονες πγκοσµίως, ο Πιδικός Κήπος Πικιώνη στη Φιλοθέη, µετρώντς ήδη πάνω πό δεκετίες ζωής κι έχοντς µεγλώσει ντίστοιχες γενιές πιδιών, έπειτ πό κάποι χρόνι εγκτάλειψης ντύθηκε κι πάλι τ κλά του κι άνοιξε τις πύλες του στ πιδιά. Ο Κήπος ποτελεί την ποθέωση των υλικών. Η λιτή κι ευγενική (3) κτσκευή του Πικιώνη ποκάλυψε την πολυτέλει που κρύβετι στο ξύλο, στην πέτρ κι στο κλάµι, µε ποτέλεσµ ν τύχει της πγκόσµις κοινότητς. Χρησιµοποιώντς το (2) (4) πράσινο, ο Πικιώνης χώρισε τον κήπο σε διάφορ τµήµτ. Στην είσοδο µε το πρόπυλο δικρίνετι το περίπτερο, ξεκούρσης γι τους γονείς µπορούν ν επιβλέπουν τ πιδιά τους. Μπροστά πό την είσοδο, ένς χώρος µε µι µικρή λίµνη κι το γεφυράκι της, κθώς κι ενός κϊκιού που στήνετι σε έν λιτό τρσνά. Στο κάτω επίπεδο βρίσκετι ένς χώρος πιχνιδιού γι µικρά πιδιά, µε µι σρκτσάνικη κλύβ στο κέντρο. Ολόγυρ µυρτιές, λεβάντες, ελιές, δάφνες, πεύκ, γγελικές, συκιές. Η φύτευση είνι ελληνική, µε φυτά κι µυρωδιές πό τη γη µς. (6) (5) (7) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ) είµνηστου β) ήµνειστου γ) ΐµνηστου δ) ήµνιστου Σελίδ 2 πό 11

3 ) τέσερις β) τέσερεις γ) τέσσερις δ) τέσσερεις ) τεχνητών β) τεχνικών γ) φυτικών δ) φυσικών ) το θυµσµό β) το θυµάσιο γ) το θυµστό δ) του θυµσµού ) µι οικί β) έν οίκηµ γ) µι κτοικί δ) ένς οίκος ) π όπου β) όπου γ) που δ) στο οποίο ) το σκρί β) η σκάρ γ) ο σκάρος δ) το σκρπέλο ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Ο : Oι πντήσεις ν νπτυχθούν στο ειδικό ΤΕΤΡΑ ΙΟ. Το ερώτηµ συµµετέχει κτά 25% στη διµόρφωση της βθµολογίς. Σχετικά µε το ΚΕΙΜΕΝΟ του 1 ου Ερωτήµτος:. Σε πόσες πργράφους µπορεί ν χωριστεί το κείµενο; Ν δώσετε ένν τίτλο σε κθεµί πό υτές. β. Αποδώστε το κείµενο σε περίληψη λέξεων. γ. Εντοπίστε τ επίθετ του κειµένου κι γράψτε, όπου υπάρχουν, τ συνώνυµά τους (εντός των συµφρζοµένων). δ. Εντοπίστε τ επίθετ του κειµένου κι γράψτε, όπου υπάρχουν, τ ντώνυµά τους (εντός των συµφρζοµένων). ε. Χωρίστε στ συνθετικά τους τις λέξεις του κειµένου: «πγκοσµίως», «εγκτάλειψης», «είσοδο». Σελίδ 3 πό 11

4 στ. Σε ποιο πό τ πρκάτω είδη λόγου νήκει το κείµενο: νφορικός λόγος περιγρφή, νφορικός λόγος φήγηση, κτευθυντικός λόγος οδηγίες; ζ. Σε ποιον πό τους πρκάτω τύπους κειµένου νήκει το κείµενο: λογοτεχνικό πεζό, δοκίµιο, εγκυκλοπιδικό άρθρο, δηµοσιογρφικό άρθρο; Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο: Ν πντήσετε στις είκοσι (20) ερωτήσεις (1-20) του επόµενου ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ µε τη µέθοδο των πολλπλών επιλογών. Oι πντήσεις ν σηµειωθούν στο ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. Κάθε σωστή πάντηση συµµετέχει κτά 1,25% στη διµόρφωση της βθµολογίς της πρώτης θεµτικής ενότητς. 1. Ο ριθµός 2 του δεκδικού συστήµτος ρίθµησης, ν γρφεί στο δυδικό σύστηµ ρίθµησης, είνι ο: ) 1 β) 2 γ) 10 δ) Ο ριθµός του δυδικού συστήµτος ρίθµησης, ν γρφεί στο δεκδικό σύστηµ ρίθµησης, είνι ο: ) 14 β) 15 γ) 36 δ) ίνοντι οι ριθµοί κι β, όπου = 111 στο δυδικό σύστηµ ρίθµησης κι β=32 στο πεντδικό σύστηµ ρίθµησης. Το άθροισµά τους, γρµµένο στο δεκδικό σύστηµ ρίθµησης, είνι ο: ) 8 β) 24 γ) 38 δ) Αν η Ευρωπϊκή Ένωση ποφσίσει ν λλάξει το δεκδικό σύστηµ ρίθµησης κι ν υιοθετήσει το δυδικό σύστηµ ρίθµησης, τότε: ) Θ πρέπει ν επινοήσει δυο επιπλέον σύµβολ β) Θ πρέπει ν επιλέξει έν επιπλέον σύµβολο γ) Θ επιµηκυνθεί η γρφή των ριθµών των µεγλύτερων του έν δ) Θ συντοµευτεί η γρφή των ριθµών των µεγλύτερων του έν Σελίδ 4 πό 11

5 5. Έστω το τρίγωνο ΑΒΓ του σχήµτος. Σε κθεµιά πό τις πλευρές ΑΒ κι ΑΓ έχουµε πάρει 3 τυχί σηµεί κι τ ενώσµε µε τις πένντι κορυφές Γ κι Β ντιστοίχως. Με τον τρόπο υτό, το εσωτερικό του τριγώνου διµερίστηκε σε 16 περιοχές. Α Γ 1 Β 1 Γ 2 Β 2 Γ 3 Β 3 Β Γ Αν κάνουµε την ίδι διδικσί πίρνοντς 12 τυχί σηµεί σε κθεµιά πό τις πλευρές ΑΒ κι ΑΓ, τότε το τρίγωνο θ διµεριστεί σε: ) 61 περιοχές β) 64 περιοχές γ) 144 περιοχές δ) 169 περιοχές 6. Με ποι πό τις πρκάτω τριάδες φυσικών ριθµών µπορεί ν κτσκευστεί τρίγωνο; ) 30, 18, 45 β) 28, 14, 44 γ) 13, 52, 35 δ) 21, 48, Αν στο πρλληλόγρµµο ΑΒΓ του σχήµτος η γωνί ΑΚ είνι 50 0, η γωνί Κ Γ είνι 30 0, η γωνί ΓΗΒ είνι 90 0 κι η γωνί ΒΓΗ είνι 20 0, 30 0 Γ Κ ? 0 Α τότε η γωνί ΑΚΒ είνι: ) β) γ) δ) 80 0 Β Η Σελίδ 5 πό 11

6 8. Έστω δυο οµόκεντροι κύκλοι (Ο, R) κι (Ο, 2R). Τότε το µήκος της περιφέρεις του κύκλου (Ο, R) είνι µικρότερο πό το µήκος της περιφέρεις του κύκλου (O, 2R) κτά: ) π. R β) 2. π. R γ) R δ) 2. R 9. Αν λ 1 είνι ο λόγος του µήκους της περιφέρεις προς τη διάµετρο του κύκλου (Ο, R) κι λ 2 είνι ο λόγος του µήκους της περιφέρεις προς τη διάµετρο του κύκλου (Ο, 2R), τότε ισχύει: ) λ 2 = π. λ 1 β) λ 2 = R. λ 1 γ) λ 2 = 2. λ 1 δ) λ 2 = λ Το εµβδόν του κύκλου (Ο, R) είνι µικρότερο πό το εµβδόν του κύκλου (O, 2R) κτά: ) π. R 2 β) 2. π. R 2 γ) 3. π. R 2 δ) 4. π. R Αν προεκτείνουµε κάθε πλευρά ενός πλάγιου πρλληλογράµµου κτά 10%, τότε η περίµετρός του θ υξηθεί κτά: ) 10% β) 20% γ) 21% δ) 40% 12. Αν προεκτείνουµε κάθε πλευρά ενός ορθογώνιου πρλληλογράµµου κτά 10%, τότε το εµβδόν του θ υξηθεί κτά: ) 10% β) 20% γ) 21% δ) 40% 13. Έν φύλλο χρυσού σχήµτος ορθογωνίου πρλληλογράµµου έχει περίµετρο 100 εκτοστά κι η µι πλευρά του είνι τετρπλάσι της άλλης. Αν το έν τετργωνικό εκτοστό κοστίζει 60 ευρώ τότε: ) η ξί του φύλλου ισούτι µε ευρώ β) η ξί του φύλλου ισούτι µε ευρώ γ) η ξί του φύλλου ισούτι µε ευρώ δ) δεν ισχύει κάποιο πό τ προηγούµεν 14. Αν µε Α συµβολίσουµε το σύνολο των πρλληλογράµµων, µε Β το σύνολο των ορθογωνίων πρλληλογράµµων, µε Γ το σύνολο των τετργώνων, τότε ισχύει: ) (Α Β) Γ = Γ β) (Α Β) Γ = Γ γ) (Β Γ) Α = Γ δ) (Β Γ) Α = Γ 15. Αν µε Α συµβολίσουµε το σύνολο των τριγώνων, µε Β το σύνολο των ισοσκελών τριγώνων κι µε Γ το σύνολο των ισοπλεύρων τριγώνων, τότε ισχύει: ) ( Α Β ) Γ = Α ( Β Γ ) β) ( Α Β ) Γ = A γ) ( Α Β ) Γ = B δ) ( Α Β ) Γ = Γ Σελίδ 6 πό 11

7 16. Έστω οι φυσικοί ριθµοί κι β, µε β 0 κι <β. Αν υξήσουµε τον ριθµητή κι τον προνοµστή του κλάσµτος β κτά 3 µονάδες, τότε: ) το νέο κλάσµ θ είνι πάντ µεγλύτερο πό το β β) το νέο κλάσµ θ είνι πάντ µικρότερο πό το β γ) το νέο κλάσµ θ είνι πάντ ίσο µε το β το ποτέλεσµ της σύγκρισης των κι εξρτάτι κάθε φορά πό την τιµή των δ) β κι β 17. Έστω οι φυσικοί ριθµοί κι β, µε β 0 κι <β. Αν πολλπλσιάσουµε τον ριθµητή κι τον προνοµστή του κλάσµτος β επί 3, τότε: 3 ) το νέο κλάσµ θ είνι πάντ µεγλύτερο πό το 3 β 3 β) το νέο κλάσµ θ είνι πάντ µικρότερο πό το 3 β 3 γ) το νέο κλάσµ θ είνι πάντ ίσο µε το 3 β 3 το ποτέλεσµ της σύγκρισης των κι εξρτάτι κάθε φορά πό την τιµή δ) 3 β των κι β. 18. Πόσοι ρητοί ριθµοί υπάρχουν µετξύ των ριθµών ) Κνένς β) Ένς γ) Πέντε δ) Άπειροι 2 4 κι Η διφορά µετξύ διψήφιων φυσικών ριθµών που περιέχουν τ ίδι ψηφί (του τύπου β κι β): ) Είνι πάντ άρτιος ριθµός β) Είνι πάντ περιττός ριθµός γ) Είνι πάντ ριθµός πολλπλάσιος του 9 δ) Είνι πάντ ριθµός πολλπλάσιος του Τρί άτοµ είχν συνολικά 120 ευρώ σε κέρµτ του ενός ευρώ κι στέκοντν µπροστά σε µι βιτρίν. Ο πρώτος είπε ότι, ν στο ποσό που είχε, πρόσθετε άλλ 2 ευρώ θ µπορούσε ν γοράσει το ρολόι της βιτρίνς. Ο δεύτερος είπε ότι του λείπουν τέσσερ ευρώ γι ν γοράσει το ρολόι κι ο τρίτος ότι του λείπουν έξι ευρώ γι ν γοράσει το ρολόι. Πόσο έκνε το ρολόι; ) 42 ευρώ β) 40 ευρώ γ) 46 ευρώ δ) 44 ευρώ ; Σελίδ 7 πό 11

8 Γ. ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο: Ν πντήσετε στις είκοσι (20) ερωτήσεις (21-40) του επόµενου ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ µε τη µέθοδο των πολλπλών επιλογών. Oι πντήσεις ν σηµειωθούν στο ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. Κάθε σωστή πάντηση συµµετέχει κτά 1,25% στη διµόρφωση της βθµολογίς της πρώτης θεµτικής ενότητς. 21. Αννεώσιµες πηγές ενέργεις είνι: ) ο άνεµος, ο ήλιος, το πετρέλιο. β) οι υδτοπτώσεις, ο λιγνίτης, η γεωθερµί. γ) η βιοµάζ, το φυσικό έριο, ο ήλιος. δ) ο ήλιος, ο άνεµος, οι υδτοπτώσεις. 22. Τ ηχητικά κύµτ, τ οποί µετδίδοντι ή διέρχοντι πό τ υλικά σώµτ (στερεά, υγρά, έρι), είνι: ) ηλεκτροµγνητικά κύµτ συγκεκριµένων κουστών συχνοτήτων. β) διδοχικά πυκνώµτ των µορίων των υλικών σωµάτων. γ) διδοχικά πυκνώµτ κι ριώµτ των µορίων των υλικών σωµάτων. δ) διδοχικά ριώµτ των µορίων των υλικών σωµάτων. 23. Θερµότητ ονοµάζετι η ενέργει που διδίδετι ή µετφέρετι: ) πό σώµτ µικρότερης θερµοκρσίς σε σώµτ µεγλύτερης θερµοκρσίς. β) πό σώµτ µεγλύτερης θερµοκρσίς σε σώµτ µικρότερης θερµοκρσίς. γ) µετξύ σωµάτων ίδις θερµοκρσίς. δ) κνέν πό τ πρπάνω. 24. Σύµφων µε τις εξηγήσεις κι τις οδηγίες που δίνοντι στους µθητές στην ενότητ «σττικός ηλεκτρισµός», κτά τη διάρκει συχνής «πτώσης» κερυνών σε µι περιοχή, προνοούν κι κτφεύγουν: ) κοντά ή µέσ σε κτίριο µε λεξικέρυνο, το οποίο θ διευκολύνει τη διέλευση των ηλεκτρονίων πό τ ηλεκτρικά φορτισµέν σύννεφ στη γη µέσω των χάλκινων συρµάτων του. β) κοντά ή µέσ σε κτίριο µε λεξικέρυνο, το οποίο θ εµποδίσει κι θ ποτρέψει την «πτώση» κερυνού κι την διέλευση ηλεκτρονίων πό τ ηλεκτρικά φορτισµέν σύννεφ στη γη µέσω των χάλκινων συρµάτων του. γ) κάτω πό το υψηλότερο δέντρο της περιοχής, µέσ πό το οποίο έχουν τη µικρότερη πιθνότητ ν διέλθουν τ ηλεκτρικά φορτί των σύννεφων κτά την πορεί τους προς το έδφος. δ) στο µέσο του πλησιέστερου νοιχτού γηπέδου της περιοχής, όπου έχουν τη µικρότερη πιθνότητ ν προκλέσουν «πτώση» κερυνού κι διέλευση ηλεκτρονίων πό τ ηλεκτρικά φορτισµέν σύννεφ στη γη µέσω του σώµτός τους. 25. Οι µθητές κτσκευάζουν µι πλή «φωτογρφική µηχνή» πό έν κουτί ππουτσιών, τοποθετώντς στη µέση της µεγάλης πλευράς του έν ρυζόχρτο κι νοίγοντς µι µικρή τρύπ σε µι πό τις µικρές πλευρές του, ενώ νοίγουν µι µεγλύτερη τρύπ στην πένντι µικρή πλευρά γι ν βλέπουν το ρυζόχρτο. Αν έξω πό το κουτί κι σε µικρή πόστση πό την πλευρά µε τη µικρή τρύπ τοποθετήσουν έν νµµένο κερί, τι είδωλο θ σχηµτιστεί στο ρυζόχρτο; ) Της φλόγς ορθό. β) Της φλόγς νεστρµµένο. γ) Της φλόγς οριζόντιο. δ) Κνέν, φού δεν έχουν τοποθετήσει συγκλίνοντ φκό στην τρύπ. Σελίδ 8 πό 11

9 26. Οι µθητές κλούντι στην ενότητ «µείγµτ» ν πειρµτιστούν στο διχωρισµό όλων των συσττικών ενός µείγµτος, το οποίο ποτελείτι πό νερό, λάτι, άµµο κι ρινίσµτ σιδήρου. Ποι διδικσί πρέπει ν κολουθήσουν µε χρονική σειρά; ) Φιλτράρισµ, πόστξη µε βρσµό, µγνητική έλξη. β) Ανάδευση, φιλτράρισµ, πόστξη µε βρσµό. γ) Μγνητική έλξη, νάδευση, φιλτράρισµ. δ) Απόστξη µε βρσµό, φιλτράρισµ, µγνητική έλξη. 27. Οι µθητές που κλούντι ν πειρµτιστούν στην ενότητ «βρσµός» διπιστώνουν ότι, πό την ένρξη του βρσµού µις ποσότητς νερού έως κι την πλήρη µεττροπή του σε έριο, η θερµοκρσί του: ) µειώνετι. β) υξάνετι. γ) πρµένει στθερή. δ) υξοµειώνετι. 28. Έν σώµ φορτίζετι µε σττικό ηλεκτρισµό: ) ρνητικά, ότν ηλεκτρόνι µετφέροντι σε υτό πό άλλο ή άλλ σώµτ. β) ρνητικά, ότν πρωτόνι µετφέροντι σε υτό πό άλλο ή άλλ σώµτ. γ) θετικά, ότν πρωτόνι µετφέροντι σε υτό πό άλλο ή άλλ σώµτ. δ) θετικά, ότν ηλεκτρόνι µετφέροντι σε υτό πό άλλο ή άλλ σώµτ. 29. Η βέλτιστη λειτουργί ενός ηλικού θερµοσίφων του οποίου τη λειτουργί µθίνουν οι µθητές στην ενότητ «η θερµότητ διδίδετι µε κτινοβολί» επιτυγχάνετι ότν η επιφάνει θέρµνσης του νερού, που πορροφά θερµότητ πό την κτινοβολί του ήλιου, είνι: ) σκουρόχρωµη κι στρέφετι προς το βορρά, το δε δοχείο ποθήκευσης του ζεστού νερού δεν είνι θερµικά µονωµένο. β) σκουρόχρωµη κι στρέφετι προς το νότο, το δε δοχείο ποθήκευσης του ζεστού νερού είνι θερµικά µονωµένο. γ) νοιχτόχρωµη κι στρέφετι προς το βορρά, το δε δοχείο ποθήκευσης του ζεστού νερού είνι θερµικά µονωµένο. δ) σκουρόχρωµη κι στρέφετι προς το νότο, το δε δοχείο ποθήκευσης του ζεστού νερού δεν είνι θερµικά µονωµένο. 30. Αρτηρίες ονοµάζοντι τ ιµοφόρ γγεί µέσω των οποίων το ίµ µετφέρετι πό: ) την κρδιά προς τ όργν του σώµτος κι έχει µεγάλη περιεκτικότητ σε οξυγόνο. β) την κρδιά προς τους πνεύµονες κι έχει µεγάλη περιεκτικότητ σε οξυγόνο. γ) τ όργν του σώµτος προς την κρδιά κι έχει µεγάλη περιεκτικότητ σε διοξείδιο του άνθρκ. δ) τους πνεύµονες προς την κρδιά κι έχει µεγάλη περιεκτικότητ σε διοξείδιο του άνθρκ. 31. Το φως που βλέπουµε ν προέρχετι πό έν λευκό γλάρο µι ηλιόλουστη ηµέρ είνι ορτά ηλεκτροµγνητικά κύµτ ή φωτόνι, τ οποί: ) εκπέµποντι πό τ άτοµ των πτερών του γλάρου που διεγείροντι πό το φως του ήλιου. β) εκπέµποντι πό τ άτοµ των πτερών του γλάρου που διεγείροντι πό τη θερµική ενέργει του σώµτός του. γ) εκπέµποντι πό τ άτοµ των πτερών του γλάρου που διεγείροντι πό το σττικό ηλεκτρισµό λόγω της τριβής των πτερών του µε τον έρ. δ) εκπέµποντι πό τ άτοµ των πτερών του γλάρου που διεγείροντι πό τ φωτόνι που εκπέµπουν τ µάτι µς. Σελίδ 9 πό 11

10 32. Σε έν φωτοβολτϊκό µεττροπέ, όπως µθίνουν οι µθητές στην ενότητ «η ενέργει λλάζει συνεχώς µορφή»: ) ηλεκτρική ενέργει µεττρέπετι σε φωτεινή ενέργει. β) ηλεκτρική ενέργει µεττρέπετι σε θερµική ενέργει. γ) ηλική ενέργει µεττρέπετι σε χηµική ενέργει. δ) φωτεινή ενέργει µεττρέπετι σε ηλεκτρική ενέργει. 33. Τι πό τ πρκάτω ισχύει σχετικά µε τ περιβλλοντικά προβλήµτ κι ερωτήµτ, τ οποί κτά περίπτωση προκύπτουν πό τη δηµιουργί ή την κτστροφή του τµοσφιρικού έριου όζοντος (Ο 3 ), όπως τ γνωρίζουν οι µθητές στην ενότητ «τµοσφιρική ρύπνση»; ) Το όζον, το οποίο συγκεντρώνετι στ νώτερ στρώµτ της τµόσφιρς, είνι πολύτιµο γιτί µς προφυλάσσει πό την υπεριώδη κτινοβολί του ήλιου. β) Το όζον, το οποίο συγκεντρώνετι στ νώτερ στρώµτ της τµόσφιρς, δηµιουργείτι πό τους υξηµένους τµοσφιρικούς ρύπους κι ενισχύει την υπεριώδη κτινοβολί του ήλιου. γ) Το όζον, το οποίο δηµιουργείτι ή µετφέρετι στ κτώτερ στρώµτ της τµόσφιρς εξιτίς της ρύπνσης της τµόσφιρς, δεν είνι επικίνδυνο γι την υγεί µς ότν το νπνεύσουµε. δ) Το όζον, το οποίο συγκεντρώνετι στ νώτερ στρώµτ της τµόσφιρς, είνι χρήσιµο γιτί µειώνει το φινόµενο του θερµοκηπίου κι χρωµτίζει γλάζιο τον ουρνό. 34. Τι πό τ πρκάτω ισχύει σχετικά µε τ µόρι που συγκροτούν τ στερεά, υγρά κι έρι σώµτ; ) Στ στερεά σώµτ τ µόρι δεν κινούντι το έν ως προς το άλλο, λλά πρµένουν σε επφή το έν µε το άλλο. β) Στ στερεά σώµτ τ µόρι δεν κινούντι το έν ως προς το άλλο, λλά πρµένουν σε µόνιµες θέσεις που έχουν, χωρίς ν τις λλάζουν κι χωρίς ν πλησιάζουν ή ν ποµκρύνοντι µετξύ τους. γ) Στ υγρά σώµτ τ µόρι κινούντι το έν ως προς το άλλο λλά δεν λλάζουν θέσεις, πρµένουν δε κοντά το έν στο άλλο χωρίς ν πλησιάζουν ή ν ποµκρύνοντι µετξύ τους. δ) Στ έρι σώµτ τ µόρι µετκινούντι το έν ως προς το άλλο ελεύθερ, λλάζοντς συνεχώς θέσεις, χωρίς ν πλησιάζουν πολύ µετξύ τους, ποµκρύνοντι όµως το έν πό το άλλο όσο τους επιτρέπετι. 35. Σε ποι περιοχή θερµοκρσιών συµβίνει κι ποιες συνέπειες έχει η εξίρεση του νερού πό τον γενικό κνόν των υλικών σωµάτων σύµφων µε τον οποίο τ υλικά σώµτ (στερεά, υγρά έρι) υξάνουν τον όγκο τους ότν µεγλώνει η θερµοκρσί τους (κι ντίστροφ); ) πό τους C έως τους -4 0 C, µε ευεργετική συνέπει ν σχηµτίζοντι πγόβουν µόνο στην περιοχή των πόλων της γης. β) πό τους -4 0 C έως τους 0 0 C, µε κτστροφική συνέπει τη συστολή του πάγου κι τη θρύση των σωλήνων ύδρευσης. γ) πό τους 0 0 C έως τους 4 0 C, µε ευεργετική συνέπει ν επιπλέει ο πάγος στο νερό, συντηρώντς τη ζωή στο βυθό των θλσσών κι λιµνών. δ) πό τους -4 0 C έως τους 4 0 C, µε κτστροφική συνέπει την τήξη των πάγων στους πόλους, η οποί προκλεί άνοδο της στάθµης της θάλσσς κι κίνδυνο γι τις πρθλάσσιες πόλεις. 36. Η ενέργει η οποί εκπέµπετι πό τον Ήλιο (ηλική ενέργει) προέρχετι: ) πό τη συγκόλληση (σύντηξη) πυρήνων υδρογόνου σε πυρήνες ηλίου. β) πό τη διάσπση (σχάση) πυρήνων ηλίου σε πυρήνες υδρογόνου. γ) πό τη χηµική ένωση (κύση) τόµων υδρογόνου κι τόµων οξυγόνου σε µόρι ηλίου. δ) πό τη χηµική ένωση (κύση) τόµων ηλίου κι τόµων οξυγόνου σε µόρι διοξειδίου του ηλίου. Σελίδ 10 πό 11

11 37. Στην περίπτωση πρόκλησης ηλεκτρικού βρχυκυκλώµτος µε το σώµ µς, το ηλεκτρικό ρεύµ ρέει µέσω του σώµτός µς στη γη κι είνι δυντό ν προκλέσει: ) πορρύθµιση ή κι δικοπή της λειτουργίς της κρδιάς, της οποίς οι µύες ενεργοποιούντι µε ενδογενή σθενή ηλεκτρικά σήµτ. β) σύγχυση των πληροφοριών κι εντολών κτά την επικοινωνί µετξύ εγκεφάλου κι µυών, η οποί γίνετι µέσω του νευρικού µς συστήµτος µε ενδογενή σθενή ηλεκτρικά σήµτ, κι ποδίδετι συχνά στην κθηµερινή γλώσσ µε τις εµπειρικές πρτηρήσεις πθόντων «µε τίνξε το ρεύµ» ή «µε τράβηξε το ρεύµ». γ) ηλεκτρόλυση του νερού των κυττάρων του σώµτος µς τοπικά, µε ποτέλεσµ τη δηµιουργί εγκυµάτων. δ) όλ τ πρπάνω. 38. Στην ενότητ «ηλεκτρισµός», οι µθητές πειρµτίζοντι µε πλά µέσ στην κτσκευή κι λειτουργί κυκλωµάτων, λλά κι µελετούν µι οικική ηλεκτρική εγκτάστση. Από τ πειράµτ κι τη µελέτη τους συµπερίνουν ότι: ) οι λµπτήρες φωτισµού κι οι ηλεκτρικές συσκευές συνδέοντι πράλληλ, γι ν λειτουργούν µε την ίδι τάση. β) οι λµπτήρες φωτισµού κι οι ηλεκτρικές συσκευές συνδέοντι σε σειρά, γι ν λειτουργούν µε το ίδιο ρεύµ. γ) οι λµπτήρες φωτισµού συνδέοντι σε σειρά, γι ν λειτουργούν µε το ίδιο ρεύµ, κι οι ηλεκτρικές συσκευές συνδέοντι πράλληλ, γι ν λειτουργούν µε την ίδι τάση. δ) οι λµπτήρες φωτισµού συνδέοντι πράλληλ, γι ν λειτουργούν µε την ίδι τάση, κι οι ηλεκτρικές συσκευές συνδέοντι σε σειρά, γι ν λειτουργούν µε το ίδιο ρεύµ. 39. Ο εγκλωβισµός θερµικής ενέργεις στην τµόσφιρ της Γης, γνωστός ως φινόµενο του θερµοκηπίου, οφείλετι στο ότι η τµόσφιρ πορροφά µεγλύτερη ενέργει πό τις νκλώµενες πό τη γη ηλικές κτίνες, σε σχέση µε την ενέργει που πορροφά πό τις προσπίπτουσες στη Γη ηλικές κτίνες, µε ποτέλεσµ: ) την ευεργετική γι τη διτήρηση της ζωής στη Γη δικύµνση των θερµοκρσιών στ όρι που διµορφώθηκν τ τελευτί εκτοµµύρι χρόνι κι είνι νεκτά πό τον άνθρωπο. β) την κτστροφική γι τη διτήρηση των νεκτών συνθηκών στη Γη ύξηση της θερµοκρσίς, ν η επιβάρυνση της τµόσφιρς µε επιπλέον µόρι του διοξειδίου του άνθρκ προκλέσει ντροπή του ισοζυγίου ενέργεις. γ) τη µη λειτουργί του φινοµένου του θερµοκηπίου στη στερούµενη τµόσφιρς Σελήνη, στην οποί οι θερµοκρσίες κυµίνοντι πό -250 ο C έως 250 ο C, στ µη φωτιζόµεν κι φωτιζόµεν µέρη της ντίστοιχ. δ) όλ τ πρπάνω. 40. Σε ποι περίπτωση το µκροσκοπικό φυσικό φινόµενο ή φυσικό µέγεθος ντιστοιχεί στις κινήσεις των σωµτιδίων του µικρόκοσµου: ) Ηλεκτρικό ρεύµ σε µετλλικό γωγό Οµδική κίνηση ηλεκτρονίων κι θετικών ιόντων σε ντίθετες κτευθύνσεις. β) Ηλεκτρόλυση νερού Αύξηση της τχύτητς των µορίων του κι διάχυσή τους στην τµόσφιρ. γ) Ατµοσφιρική πίεση Κίνηση των µορίων του έρ προς τ νώτερ στρώµτ της τµόσφιρς. δ) Θερµική ενέργει κι θερµοκρσί σώµτος Συνεχείς κι τυχίες κινήσεις των µορίων του. Σελίδ 11 πό 11

Σηµειώσεις στις ακολουθίες

Σηµειώσεις στις ακολουθίες Σηµειώσεις στις κολουθίες Η έννοι της κολουθίς Ας ρίξουµε µι µτιά στην επόµενη πράθεση ριθµών: 7,, 5, 9,, 7,, Όπως κτλβίνει κνείς, υπάρχουν άπειροι ριθµοί που διδέχοντι ο ένς τον άλλο, µε κάποι λογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ Περιέχει την ύλη που διδάσκετι στ Μθημτικά της Κτεύθυνσης στη Γ Λυκείου Στους δσκάλους μου με ευγνωμοσύνη Στους μθητές μου με ελπίδ Κάθε γνήσιο ντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογρφή του συγγρφέ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ - ΛΗΤΩ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 19-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - IOYΛΙΟΣ 2011 2011 ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ Στεκόμστε δίπλ σς! child Νέ νκινισμένη ίθουσ τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμ κι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΑ Σηµείωση. Γράφουµε νν ντί του ν κι µόνον ν.. Προλεγόµεν. Σε ότι κολουθεί, ο νγνώστης θ έρθει σε επφή µε έννοιες πό την Μθηµτική Λογική, την Θεωρί Συνόλων, κι την Άλγεβρ. Σύµφων µε την Πλτωνική ντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Ιωάννης Κλϊτζόγλου, Ιωάννης Τσιφουντούδης 9 1. Εισγωγή Οι κκώσεις των συνδέσμων του γόντος είνι συχνές, ιδιίτερ σε άτομ που σχολούντι επγγελμτικά ή ερσιτεχνικά με θλητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΛΥΣΕΙΣ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Αν Α κι Β είνι δύο σύνο ν ποδείξετε ότι Α Β c BB Α c B Εφρμόζοντς την επιμεριστική ιδιότητ της ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου 3 ο Μέρος Ποιες ενότητες προτείνονται για διδασκαλία και ποια η εξέλιξή τους ανά τάξη; Ποια η ύλη κάθε τάξης και τα προτεινόμενα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΦΩΤΟΣ (Ερωτήσεις δικαιολόγησης στη Γεωµετρική Οπτική)

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΦΩΤΟΣ (Ερωτήσεις δικαιολόγησης στη Γεωµετρική Οπτική) ΙΣΤΡΙΕΣ ΦΩΤΣ (Ερωτήσεις δικιολόγησης στη εωµετρική πτική). Η πργκωνισµένη νάκλση στο προσκήνιο Τις περισσότερες ορές που ντιµετωπίζουµε έν έµ το οποίο σχετίζετι µε έν πρίσµ δινούς υλικού, έχουµε συνηίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη 1 K. Κουρκουτάς 3 Θερµότητα 3.1 Μονάδα µέτρησης της θερµότητας Η θερµότητα είναι µια µορφή ενέργειας, η οποία µεταφέρεται από το ένα σώµα στο άλλο. Η αυθόρµητη µεταφορά θερµότητας γίνεται πάντα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας Η Υγεί σς - κι - η Κτάστσή σς Kidney Disease and Quality of Life (KDQOL-SF ) Αυτή η έρευν σς ρωτά γι τις πόψεις σς γι την υγεί σς. Αυτές οι πληροφορίες θ µς βοηθήσουν ν δούµε πώς ισθάνεσθε κι πόσο κλά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% W/W): εκφράζει τα γραµµάρια της διαλυµένης ουσίας που περιέχονται σε 100 g διαλύµατος.

Περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% W/W): εκφράζει τα γραµµάρια της διαλυµένης ουσίας που περιέχονται σε 100 g διαλύµατος. 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1. ΙΑΛΥΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ) Όπως νφέρµε διάλυµ είνι έν οµογενές µίγµ που ποτελείτι πό δύο ή περισσότερες χηµικές ουσίες. Περιεκτικότητ διλύµτος είνι η ποσότητ της διλυµένης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Διαδικασιών Συντήρησης Φωτοβολταϊκών Σταθμών

Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Διαδικασιών Συντήρησης Φωτοβολταϊκών Σταθμών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Διαδικασιών Συντήρησης Φωτοβολταϊκών Σταθμών ΝΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.:7253

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αʹ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ρ. Στυλινός Γ. Λόζιος Επ. Κθηγητής του Τµήµτος Γεωλογίς του Εθνικού & Κποδιστρικού Πνεπιστηµίου Αθηνών Το εφρµοσµέν

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στην αρχαιότητα

Η ανακύκλωση στην αρχαιότητα Η νκύκλωση στην ρχιότητ Δρ Φνουρί Δκορώνι Επίτιμη Έφορος Αρχιοτήτων Ηνκύκλωση είνι ένς όρος που μπήκε στη ζωή μς τις τελευτίες δεκετίες με φορμή τ περιλλοντικά προλήμτ, που δημιούργησε στον πλνήτη o άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ιοίκηση Επιχειρήσεων MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Υπεύθυνος Καθηγητής : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ω Τ Α Τ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

Α Ν Ω Τ Α Τ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Α Ν Ω Τ Α Τ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Ε Ι Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Π Τ Η Σ Ο Κ Ι Μ Α Σ Ι Α Σ Τ ε σ τ Γ ε ν ι κ ώ ν Γ ν ώ σ ε ω ν & ε ξ ι ο τ ή τ ω ν (προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΤΙΣΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ>>

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΤΙΣΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ>> Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί των εννοιών και θεωρήματα χωρίς απόδειξη

Ορισμοί των εννοιών και θεωρήματα χωρίς απόδειξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ http://ddethr Ορισμοί τω εοιώ κι θεωρήμτ χωρίς πόδειξη ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Τι είι το σύολο τω μιγδικώ ριθμώ; Το σύολο τω μιγδικώ ριθμώ είι έ υπερσύολο του συόλου τω πργμτικώ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η περίπτωση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΑΒΕΤΕ Υπό του Σπουδαστή Γεωργαντά Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα