Εισήγηση στο δ.σ. σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων Ηρακλείου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισήγηση στο δ.σ. σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων Ηρακλείου."

Transcript

1 Εισήγηση στο δ.σ. σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων Ηρακλείου. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι: Σε συνέχεια της με αρ. 831/ αποφάσεως του ΔΣ, καθώς και της παραλαβής της Μελέτης Σκοπιμότητας για το έργο «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης μονάδας προεπεξεργασίας απορριμμάτων Ηρακλείου», που συντάχθηκε από τον ΕΣΔΑΚ σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης κατόπιν της προαναφερόμενης αποφάσεως μας, παραθέτουμε τα παρακάτω: 1. Η εν λόγω απόφαση του ΔΣ ανέφερε ότι η μελέτη σκοπιμότητας θα εξέταζε τις παραμέτρους για την μετατροπή της υφιστάμενης μονάδας βιοξηράνσεως σε μονάδα μηχανικής διαλογής με παραγωγή οργανικού κλάσματος και ανακυκλώσιμων υλικών (μέταλλο, γυαλί, πλαστικό, χαρτί) με το λιγότερο δυνατό υπόλειμμα. Επίσης βάσει της απόφασης ετίθεντο έξι ζωτικής σημασίας ερωτήματα που θα έπρεπε η μελέτη σκοπιμότητας να απαντήσει. 2. Η Μελέτη Σκοπιμότητας που παρελήφθη εξέτασε επτά (7) εναλλακτικά σενάρια, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής πρόβλεψης (σενάριο Α), λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας με την εφαρμογή μεθόδων διεθνώς αναγνωρισμένων. Βέβαια οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι η ανάλυση των επιμέρους σεναρίων, διέπεται από μια επιφανειακή προσέγγιση κάτι άλλωστε που αποτυπώνεται και στην εισαγωγή της. Όμως σε κάθε περίπτωση μας δίνει μια πρώτη οπτική, που μας καθιστά ικανούς για να λάβουμε τις περαιτέρω αποφάσεις. Ειδικότερα και επιγραμματικά παραθέτουμε παρακάτω τα 7 διαφορετικά σενάρια : ΣΕΝΑΡΙΟ Α : Αφορά στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων του Ηρακλείου προκειμένου να παράγει μεγαλύτερες ποσότητες 1

2 και καλύτερης ποιότητας ανακυκλώσιμα αλλά και δευτερογενές καύσιμο εμπορικής αξίας, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑΚ. ΣΕΝΑΡΙΟ Β: Όπως το παραπάνω ΣΕΝΑΡΙΟ Α αλλά με επιπλέον πρόβλεψη για κατασκευή μονάδας αερόβιας κομποστοποίησης του διαχωριζόμενου οργανικού κλάσματος. Στο πλαίσιο αυτού του σεναρίου θα εξεταστούν τρεις (3) υποπεριπτώσεις: Β1. Η μονάδα στο σύνολό της να χωροθετηθεί στο διατιθέμενο ακίνητο της υφιστάμενης εγκατάστασης Β2. Κατασκευή μονάδας αερόβιας κομποστοποίησης στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων Β3. Μεταφορά του διαχωριζόμενου οργανικού κλάσματος και επεξεργασία αυτού στο τμήμα κομποστοποίησης της προβλεπόμενης μονάδας μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης Χερσονήσου ΣΕΝΑΡΙΟ Γ : Μετατροπή της υφιστάμενης μονάδας βιοξήρανσης Ηρακλείου σε μονάδα μηχανικής διαλογής και αερόβιας κομποστοποίησης του διαχωριζόμενου οργανικού κλάσματος, με στόχο την αύξηση της παραγωγής ανακυκλώσιμων και την παραγωγή κόμποστ τύπου Α. Στο πλαίσιο του παραπάνω σεναρίου θα εξεταστούν τρεις (3) υποπεριπτώσεις: Γ1. Η μονάδα στο σύνολό της να χωροθετηθεί στο διατιθέμενο ακίνητο της υφιστάμενης εγκατάστασης Γ2. Η αερόβια κομποστοποίηση να πραγματοποιηθεί στο τμήμα κομποστοποίησης της προβλεπόμενης μονάδας μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης Χερσονήσου Γ3. Η αερόβια κομποστοποίηση να γίνει στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων, σε κατάλληλα διαμορφωμένες υποδομές. ΣΕΝΑΡΙΟ Δ : Μετατροπή της υφιστάμενης μονάδας βιοξήρανσης Ηρακλείου σε μονάδα μηχανικής διαλογής και αναερόβιας επεξεργασίας του διαχωριζόμενου οργανικού κλάσματος, με στόχο την αύξηση της παραγωγής ανακυκλώσιμων και την παραγωγή ενέργειας από την αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου ΣΕΝΑΡΙΟ Ε : Προσθήκη τμήματος μηχανικής διαλογής στην υφιστάμενη μονάδα βιοξήρανσης με στόχο την αύξηση της παραγωγής ανακυκλώσιμων και μεταφορά των υπολειμμάτων στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων για μελλοντική ενεργειακή αξιοποίηση. Θα εξεταστεί εδώ το ενδεχόμενο της τυποποιημένης ταφής, αλλά και της ελεγχόμενης ταφής για αύξηση της παραγόμενης ποσότητας βιοαερίου. ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤ : Προσθήκη τμήματος μηχανικής διαλογής στην υφιστάμενη μονάδα βιοξήρανσης και αερόβια κομποστοποίηση του διαχωριζόμενου οργανικού κλάσματος. Για την αερόβια κομποστοποίηση θα εξεταστούν δύο υποπεριπτώσεις : ΣΤ1. Να γίνει στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων σε κατάλληλα διαμορφωμένες υποδομές. ΣΤ2. Να γίνει στο τμήμα κομποστοποίησης της προβλεπόμενης μονάδας μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης Χερσονήσου. 2

3 ΣΕΝΑΡΙΟ Ζ: Εξέταση της μηδενικής λύσης. Η υφιστάμενη μονάδα προεπεξεργασίας απορριμμάτων Ηρακλείου παραμένει ως έχει σήμερα χωρίς καμία μετατροπή Σύμφωνα με την δική μας προσέγγιση, που υιοθετεί το τρίπτυχο Διαλογή στην Πηγή - Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση που ήταν ο βασικός λόγος της διαφοροποίησης μας σχετικά με την λειτουργία της εν λόγω μονάδας, ως Δήμος Ηρακλείου μετά από ιδιαίτερη μελέτη και συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες ανεγνωρισμένου κύρους, θεωρούμε ότι ένας συνδυασμός των σεναρίων Γ με το Δ είναι η λύση που προτάσσουμε αφού ικανοποιεί τις προτεραιότητες μας. Δηλαδή η υφιστάμενη μονάδα προεπεξεργασίας μετατρέπεται σε μονάδα μηχανικής διαλογής και παστερίωσης, προκρίνοντας έτσι και το σενάριο της βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος. Η προσέγγιση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή μικρότερης ποσότητας απορριμμάτων που οδηγείται προς ταφή, καλύτερης ποιότητας ανακυκλώσιμου υλικού και ανάκτηση κομπόστ το οποίο είναι υπέρ πολύτιμο για τις περιοχές με φαινόμενα ερημοποίησης, αναπλάσεως ΧΥΤΑ-ΧΑΔΑ και λατομείων. Επιπλέον δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την μεγάλη του εμπορική αξία αν ραφιναριστεί με προσοχή, με πιστοποίηση στα πρότυπα της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Σημειωτέον ότι η προαναφερόμενη προσέγγιση, καλύπτεται από τον αναθεωρημένο ΠΕ.Σ.Δ.Α. Κρήτης οπότε δεν τίθεται θέμα ακύρωσης του. Πιθανά να απαιτείται μια μικρή επικαιροποίηση στα πλαίσια της γενικής επικαιροποίησης των ΠΕ.Σ.Δ.Α. σε όλη την Ελλάδα όπως τόνισαν οι θεσμικοί κυβερνητικοί παράγοντες κ.κ. Τσιρώνης και Καπετάνιος στις ομιλίες τους στην πρόσφατη συνεδρίαση όλων των Περιφερειακων Φo.Δ.Σ.Α. όπου έλαβε χώρα στην Χερσόνησο. Όμως για να είναι εφικτή αυτή η μετατροπή και να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός μας, γνωρίζετε όλοι πολύ καλά, ότι απαιτούνται κάποιες πρόσθετες τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες οι οποίες θα τον καταστήσουν ικανό να χρηματοδοτηθεί από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΣΕΣ Για τον λόγο αυτό και με δεδομένο τα στενά οικονομικά περιθώρια του δήμου μας, έχουμε ήδη απευθύνει σχετική επιστολή στο περιφερειάρχη, ώστε να αναλάβει την χρηματοδότηση των εν λόγω μελετών. Είμαστε εν αναμονή της έγγραφης θετικής απαντήσεως του, πέρα από την εκφρασμένη προφορική. Παράλληλα, σας ενημερώνουμε ότι στο μεσοδιάστημα έως ότου εκπονηθούν όλες οι απαραίτητες μελέτες, πρόθεση μας είναι η επαναλειτουργία της μονάδας κατά το σκέλος της βιοξήρανσης, ξεκινώντας άμεσα όλες τις νόμιμες διαγωνιστικές διαδικασίες. Στην παρούσα και προκειμένου να καταστεί πιο κατανοητή η αναβαθμισμένη λειτουργία της μονάδας, σας παραθέτω μια πρώτη προσέγγιση η οποία είναι προϊόν αφενός συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα κυρίως του εξωτερικού (fraunhoferinstitutτο αντίστοιχο με το δικό μας ΙΤΕ και 3 ο σε σειρά ερευνητικό κέντρο στην Ευρώπη) αλλά και της Ελλάδας (ΤΕΙ Ηρακλείου- Πολυτεχνείο Κρήτης) και αφετέρου προσωπικής επίσκεψης σε μονάδες που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν τα εν λόγω συστήματα. 3

4 ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΕΡOΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΙΙΜΜΑΤΑΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗ ΠΗΓΗ Οι απαιτήσεις όπως έχουν σωστά περιγραφεί στον αναθεωρημένο πεσδα μας βρίσκουν σύμφωνους με τη φιλοσοφία της βιολογικής επεξεργασίας αλλά και τη φιλοσοφία της διαλογής στην επαγγελματική πηγή. Και γιατί επαγγελματική πηγή; Θεωρούμε ότι πρέπει κάποια στιγμή ο μεγάλος όγκος των οικιακών οργανικών να εκτραπεί στην οικιακή κομποστοποίηση ένα πρόγραμμα το οποίο είχε ξεκινήσει οεσδακ με το δήμο Ηρακλείου και ποτέ δεν ανακτήθηκαν αποτελέσματα. Επιπλέον θεωρούμε δύσκολο έως αδύνατο τη διαλογή στη οικιακή πηγή στην Κρήτη των 30 βαθμών από τον Απρίλιο, των αδέσποτων ζώων (σχετικά στατιστικά στοιχεία 1 αδέσποτο ανά 100 κατοίκους), της κοινωνικής κρίσης, της έλλειψης οικολογικής συνείδησης.η διαχείριση αστικών απορριμμάτων θα είναι χωρισμένη σε δύο μέρη το πρώτο μέρος έχει σχεδιαστεί να παραμείνει στην τωρινή θέση και εντός του εργοστασίου προεπεξεργασίας και περιλαμβάνει 1. χρήση των εισόδων για την εκφόρτωση των απορριμμάτων 2. χρήση του τεμαχιστή για τη διάνοιξη των σάκων 3. δημιουργία μονάδας μηχανικής διαλογής και 4. δημιουργία μονάδας κεντρικής παστερίωσης (με βάση τη νέα περιβαλλοντική νομοθεσία για τα προς διαχείριση οργανικά απορρίμματα) στο σχεδιασμό έχει προβλεφθεί να χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα δεξαμενή των στραγγιδίων για δεξαμενή αποθήκευσης από την οποία θα αντλείται το οργανικό παστεριωμένο και υγροποιημένο υπόστρωμα. Παράλληλα δημιουργείται μετά τη διαλογή και ένα νέο ρεύμα ανακυκλώσιμου υλικού το οποίο θα διοχετεύεται στο γειτονικό κδαυ και περίπου ένα 5% θα πηγαίνει προς ταφή συναντώντας το ποσοστό το οποίο θα προκύψει από το κδαυ.η συνολική ποσότητα που θα διαχειρίζεται η συγκεκριμένη μονάδα είναι τόνοι ΑΣΑ εκ των οποίων το 40% είναι οργανικό τόνοι προδιαλεγμένο οργανικό από επαγγελματικές χρήσειςτου Ηρακλείου τόνοι προδιαλεγμένο οργανικό από τη προδιαλογή της Χερσονήσου Επίσης ο σχεδιασμός της μονάδας έχει γίνει για να υπάρχει η δυνατότητά επέκτασης Σχετικά με τα ακίνητα χωροθέτησης υπάρχουν 3 εναλλακτικά σενάρια 1. στο χώρο της μονάδας προεπεξεργασίας και διαλογής μετά από κατάλληλες διαμορφώσεις του ανάγλυφου της περιοχής 2. στο χώρο του χυτα πέρα Γαλήνων και 3. στο χώρο της δευα Ηρακλείου αφού στην ουσία δεν θα μεταφέρονται απορρίμματα αλλά το υπόλειμμα της μηχανικής διαλογής για περαιτέρω ορθή επεξεργασία και χρήση όπως ήδη γίνεται με τη μεταφορά των στραγγιδίων της ΜΠΑ. Συγκεκριμένα: Η χωροθέτηση περιλαμβάνει χρήση m² 4

5 Η μονάδα θα έχει ημερήσια δυναμικότητα τόνους υπόστρωμα το οποίο θα παραδίδεται προπαρασκευασμένο με βυτία κλειστά ώστε να μην προκαλούνται οχλήσεις. Συγκεκριμένα υπολογίζονται περίπου 5-7 βυτία τύπου εκκενώσεως αστικών λυμάτων. Από τη διεργασία της αναερόβιας χώνευσης παράγεται βιοαέριο το οποίο πρόκειται για ένα αέριο σύνθεσης κυρίως μεθανίου και CO2 σε αναλογία 55% μεθάνιο και το υπόλοιπο 40%CO2 και άλλα αέρια όπως Η2, SO2 Κλπ. σε σχεδόν αμελητέες ποσότητες. Μετά την αναερόβια χώνευση η οποία θα λαμβάνει χώρα σε κλειστές δεξαμενές το παραχθέν βιοαέριο θα οδηγείται στη μονάδα αφύγρανσης και αναβάθμισης ώστε να μετατραπεί σε καύσιμο κίνησης αυτοκινήτων κυρίως μεγάλου ωφέλιμου φορτίου. Το υπόλειμμα του CO2 θα οδηγείται σε χωριστή μονάδα εμπλουτισμού και με Ηλεκτρόλυση Νερού θα παράγεται συνθετικό μεθάνιο το οποίο επίσης θα οδηγείται στην αντλία η οποία θα έχει εγκατασταθεί εντός της επιχείρησης για να ανεφοδιάζει τα φορτηγά. Η ηλεκτροδότηση της συγκεκριμένης διεργασίας έχει προβλεφθεί να ενταχθεί στο σύστημα αυτοπαραγωγής (netmetering) με χρήση μικρών ανεμογεννητριών. Έτσι λοιπόν από τη λειτουργία της εν λόγωεγκατάστασης το μόνο αέριο που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα είναι καθαρό Ο2. Από την παραπάνω διεργασία θα πάρουμε μια ποσότητα περίπου 300m³ ή 216Kgr την ώρα καθαρού μεθανίου με το οποίο ο δήμος Ηρακλείου θα εξοικονομεί για τα φορτηγά τουπερίπου 280 ισοδύναμα λίτρα πετρελαίου Έτσι έχουμε ετήσια παραγωγή τόνους καθαρού μεθανίου κίνησης Ισοδύναμο σε diesel lt. Οι ανάγκες του δήμου Ηρακλείου σε πετρέλαιο είναι περίπου λίτραανά έτος έτσι θα επιφέρει μια εξοικονόμηση περίπου το χρόνο σε καύσιμο και περίπου το διπλάσιο σε περίπτωση που επεκταθεί η χρήση κάτι που σημαίνει ετήσια εξοικονόμηση καυσίμου Επιπλέον το κόστος μετατροπής είναι περίπου ανά φορτηγόcontainerή απορριμματοφόρο και για αυτοκίνητο επιβατικό. Σχόλιο [1]: Το αντίστοιχο για τη βενζίνη είναι 1 kgr μεθάνιο για 2ltβενζίνη ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΣΕ 3 ΣΗΜΕΙΑ ΣΕ ΜΑΝΤΡΑ, ΣΕ ΔΕΥΑΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥΣ 5

6 Το χωνεμένο υπόλειμμα μετά τη διαδικασία θα οδηγείται σε διαχωριστή υγρών στερεών τύπου decanterαπό όπου θα προκύπτει ένα υγρό και ένα στερεό υπόλειμμα το οποίο μαζί με τα κλαδέματα από τα παρτέρια του Ηρακλείου θα παράγουν ένα compostάριστης ποιότητας σε μονάδα κομποστοποίησης κλειστού τύπου πάντα με την προϋπόθεση αυτή σχετικά με τα κλειστά συστήματα ώστε να μην υπάρχουν οσμές. Το παραγόμενοcompostείναι Α+ ποιότητας και μπορεί να διατεθεί σε διάφορες χρήσεις με τιμή 30 τον τόνο (έχουν ήδη γίνει επαφές με συνεταιρισμούς στην Ιεράπετρα η οποία διαθέτει στρέμματα θερμοκηπιακών καλλιεργειών με ανάγκες εξυγείανσης για 2-3 τόνους ανά στρέμμα) έτσι αναμένονται έσοδα από την πώληση τόνων κομποστ περίπου από Τα έσοδα από την πώληση του ανακυκλώσιμου υλικού όπως προέβλεπε ο πεσδα αναμένονταν περίπου στις με την αναβάθμιση της μονάδας προεπεξεργασίας σε μηχανικής διαλογής τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν. Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται στα επιπλέον του ποσού το οποίο απαιτείται για την αναβάθμιση της μονάδας επεξεργασίας σε μονάδα προδιαλογής και παστερίωσης. Στην παραπάνω τιμή η οποία θα οριστικοποιηθεί με τη μελέτη κατασκευής και με τη μελέτη δημοπράτησης του έργου περιλαμβάνονται: - η μελέτη εφαρμογής και λειτουργίας - η μονάδα παστερίωσης στη μετατροπή της μονάδας προδιαλογής - όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις - η κατασκευή - η μετατροπή των αυτοκινήτων - η λειτουργία του έργου από τον ανάδοχο για 3 χρόνια με υποχρέωση εκπαίδευσης προσωπικού και εγγύησης καλής λειτουργίας για 10 χρόνια με παρακολούθηση πλέον μόνο της εγκατάστασης από 1 εκπρόσωπο του αναδόχου. - οι μεταφορές των απορριμμάτων ανάμεσα στα στάδια επεξεργασίας - το προσωπικό της μονάδας υπεύθυνο για τη λειτουργία της σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι το gatefeeένα δυσβάσταχτο κόστος για τη διαχείριση των απορριμμάτων εξαλείφεται από τους ετήσιους προϋπολογισμούς του δήμου και πλέον γίνεται λόγος για πρώτη φορά για απόσβεση κόστους ενός έργου διαχείρισης απορριμμάτων και συγκεκριμένα το έργο αποσβαίνει πλήρως εντός του διαστήματος χρήσης και σε διάρκεια περίπου 7ετίας. Το έργο έχει διάρκεια ζωής 20 χρόνια συνεπώς καθίσταται ιδιαίτερα επικερδής διαχείριση με σχετικά μετριοπαθείς παραδοχές. Εκτρέπει προς την ταφή αρχικά το 15-20% για να φτάσουμε σταδιακά στο 5-10%. 6

7 Πρέπει να επιμείνουμε στην παραπάνω αρχή της κατά το δυνατόν μηδενικής ταφής, του νησιωτικού χαρακτήρα της Κρήτης που μας απαγορεύει πλέον την επιβάρυνση του υπεδάφους με νέα απορρίμματα. Η λύση αυτή συμφωνεί με την παραπάνω αρχή. Ο δήμος Ηρακλείου ως μητροπολιτικός δήμος της Κρήτης θα βάλει τις βάσεις για να ενισχυθεί περισσότερο, να γίνει αποδοτικότερη για να ανακτήσουμε καλύτερης ποιότητας ανακυκλώσιμο υλικό, δευτερογενές καύσιμο αλλά και ένα εδαφοβελτιωτικό άριστης ποιότητας. Όλα τα παραπάνω θα δράσουν συνδυαστικά με άμεση θετική επίπτωση στους δημότες και δυνατότητα μείωσης των τελών. Πρέπει όμως να ενσκύψουμε γενικότερα στο θέμα των αποβλήτων του νησιού του οποίο μόνο το 16% είναι τα αστικά απορρίμματα όπως και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες να διαχειριστούμε διάφορα άλλα ρεύματα απορριμμάτων που θα προκύψουν ή υπάρχουν ήδη και ποτέ κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτά. Προκρίνουμε την επιλογή της διαλογής στην επαγγελματική πηγή και της οικιακής κομποστοποίησης κάτι που είχε μείνει μόνο στη διανομή των κάδων χωρίς ποτέ κανείς να αναζητήσει ή να καταγράψει τι έχουν απογίνει. Οι γενικολογίες στη διαχείριση των απορριμμάτων οφείλουν να σταματήσουν, υποχρεούμαστε λόγω οικονομικής κρίσης να εξειδικεύσουμε δράσεις με τις αποδοτικότερες χρήσεις, για να καταλήξουμε η Κρήτη να είναι πρώτη στην αειφορία και την κυκλική οικονομία. Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση σχετικά με την επαναλειτουργία της μονάδας προεπεξεργασίας απορριμμάτων μέσω βιοξήρανσης μετά από προκήρυξη επισήμου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού και για διάστημα όσο διαρκεί η αδειοδοτησή της, καθώς επίσης και την έγκριση της προτάσεως του γ και δ σεναρίου της μελέτης σκοπιμότητας στις γενικές του κατευθύνσεις αναφορικά με την αξιοποίηση της υφιστάμενης μονάδας μετά το πέρας της τρέχουσας λειτουργίας. Ο Αντιδήμαρχος Της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Μελετών Δ. Ηρακλείου Μέλος Δ.Σ. Περιφερειακού Φ.Ο.Σ.Δ.Α. Κρήτης Μαμουλάκης Χαράλαμπος Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 7

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Σ ε λ ί δ α i Περιεχόμενα 1. Γενική Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας... 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 0356-5526 Νοέμβριος 2013 Τεύχος 8, ΤΟΜΟΣ 75 CCG EAC 65 November 2013 ISSUE 8 VOL. 75. Χρονικά

ISSN 0356-5526 Νοέμβριος 2013 Τεύχος 8, ΤΟΜΟΣ 75 CCG EAC 65 November 2013 ISSUE 8 VOL. 75. Χρονικά ISSN 0356-5526 Νοέμβριος 2013 Τεύχος 8, ΤΟΜΟΣ 75 CCG EAC 65 November 2013 ISSUE 8 VOL. 75 Χημικά ΤΕΥΧΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 1η Εκδοση 1936 Χρονικά CHEMICA CHRONICA General Edition Association of Greek Chemists

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Μάρτιος 2014 Έχει εγκριθεί με την 84/2014 απόφαση ΔΣ 2 Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου» # # #S # #S # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #S # # # #S # # # #S # # # # #S #S # # # # #S # # # # # # # #S # # # # #S # # # # # # # # # # #S # # # # #S #S # #S # # # # #S # # #S # # # # # #S #

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα Πτυχιακή Εργασία: Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης Παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Φοιτητής: Kυρούδης Παναγιώτης Α.Μ.:4195 Υπευθ.Καθηγητής: Παξινός Κοσμάς Page1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Φυλής. Δυτικής Αττικής. Αττικής. Άνω Λιόσια

Φυλής. Δυτικής Αττικής. Αττικής. Άνω Λιόσια ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ Φυλής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δυτικής Αττικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αττικής ΕΔΡΑ Άνω Λιόσια ΘΕΣΗ & ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

1/11/2014. Municipality of Hersonisos, Greece. Cert. n EL0213. Nicosia, 15/05/2013. Valid until May 2017

1/11/2014. Municipality of Hersonisos, Greece. Cert. n EL0213. Nicosia, 15/05/2013. Valid until May 2017 Municipality of Hersonisos, Greece Having been assessed accurately, Municipality of Hersonisos was awarded the European Energy Award on May 2013 in recognition of its communal energy policies of sustainability

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-9963-0-9165-2

ISBN: 978-9963-0-9165-2 1 Επιστημονική επιμέλεια έκδοσης: Αραβέλλα Ζαχαρίου, Κώστας Καδής και Σάκης Θεοδοσίου Συγγραφή εκπαιδευτικών προτάσεων: Γεωργία Δημητρίου και Γιώργος Σαββίδης Σχεδιασμός υλικού: Appios Communication Ltd

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια. Τοπική ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Η αλήθεια. Τοπική ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τοπική Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Ενημέρωση ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Απόφαση- Σταθμός του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης: «O ΣΜΑ είναι απαραίτητος για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

αρ.τεύχους 111 / Νοέμβριος 2014

αρ.τεύχους 111 / Νοέμβριος 2014 αρ.τεύχους 111 / Νοέμβριος 2014 Η Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού µας µε την ευκαιρία των γιορτών εύχεται σε όλο τον κόσµο της ΑΗΚ Καλά Χριστούγεννα και είθε η νέα Χρονιά που θα υποδεχθούµε σε λίγες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαχείριση στερεών αποβλήτων: προβλήματα, παρά την πρόοδο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαχείριση στερεών αποβλήτων: προβλήματα, παρά την πρόοδο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 2351/23.3.2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαχείριση στερεών αποβλήτων: προβλήματα, παρά την πρόοδο Σοβαρά προβλήματα, που σχετίζονται μεταξύ άλλων-

Διαβάστε περισσότερα