ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Χηµείας

2 Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΠPOEΔPOΣ Αναστάσιος Δ. Κεραμιδάς ANTIΠPOEΔPOΣ Αθανάσιος Νικολαΐδης KAΘHΓHTΕΣ Άγγελος Μ. Ευσταθίου Χάρης Ρ. Θεοχάρης Κώστας Σ. Πατρίκιος ANAΠΛHPΩTEΣ KAΘHΓHTEΣ Αναστάσιος Δ. Κεραμιδάς Επαμεινώνδας Λεοντίδης Αθανάσιος Νικολαΐδης Ιωάννης Πασχαλίδης EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Παναγιώτης Α. Κουτεντής Αναστάσιος Ι. Τασιόπουλος ΛΕΚΤΟΡΕΣ Κωνσταντίνα Π. Καπνίση-Χριστοδούλου Ευτυχία Πινακουλάκη Σοφία Χ. Hayes Νικόλαος Ε. Χρονάκης

3 Η ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ H Χημεία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου άρχισε να διδάσκεται, για πρώτη φορά, το 1992, με τη δημιουργία του Τομέα Χημείας, ο οποίος ήταν ενταγμένος στο Τμήμα Φυσικών Επιστημών. Το 1994 δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές, ενώ τα πρώτα πτυχία Χημείας δόθηκαν τον Ιούνιο του Ο Τομέας Χημείας μετεξελίχθηκε σε ανεξάρτητο Τμήμα το Φεβρουάριο του ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΗΜΕΙΑ Η Χημεία είναι μια από τις βασικές θετικές επιστήμες και έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της μετατροπής της ύλης από μια χημική μορφή σε άλλες. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Χημεία έχει αναπτύξει συνθετικές και αναλυτικές μεθοδολογίες. Οι πρώτες οδηγούν στη δημιουργία νέων χημικών ενώσεων μέσα από κατάλληλες χημικές αντιδράσεις και οι δεύτερες εξακριβώνουν τη δομή και σύσταση των ενώσεων σε οποιοδήποτε χημικό σύστημα. Η Χημεία έχει δώσει στην ανθρωπότητα και στο σύγχρονο πολιτισμό νέες μορφές ενέργειας, νέα καύσιμα, νέα υλικά, τεχνητές ίνες, πλαστικά κ.ά. Διερευνά και κατανοεί τους μοριακούς μηχανισμούς διεργασιών της ζωής και τις χημικές αντιδράσεις στα βιολογικά συστήματα, με σκοπό τη σύνθεση νέων φαρμάκων και μοντέλων ενώσεων των βιομορίων. Επίσης, μελετά τη ρύπανση του περιβάλλοντος με την ανάπτυξη νέων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών. Προσπαθεί, επίσης, να αναπτύξει νέες εναλλακτικές πηγές ενέργειας, φιλικές στο περιβάλλον, όπως είναι η καταλυτική μετατροπή της βιομάζας σε υδρογόνο για χρήση σε κελία καυσίμου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στη Χημεία και η παραγωγή πτυχιούχων υψηλού επιπέδου. Οι απόφοιτοι στελεχώνουν την τοπική βιομηχανία, κυριότερα τη χημική βιομηχανία (πλαστικά, φάρμακα, τρόφιμα, ποτά, ξυλεία, οικοδομικά υλικά, καλλυντικά κ.ά.), ιδιωτικές εταιρείες προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, κρατικές υπηρεσίες και την εκπαίδευση, και στηρίζουν την τεχνολογική ανάπτυξη της Κύπρου. Νέες θέσεις εργασίας για εξειδικευμένους χημικούς δημιουργούνται μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της ανάγκης αναβάθμισης του ελέγχου ποιότητας καταναλωτικών αγαθών και τροφίμων, περιβαλλοντικής μόλυνσης, ραδιενεργών υλικών και χημικών αποβλήτων. Παράλληλα, η αγορά εργασίας για τους χημικούς μεγαλώνει ακόμα περισσότερο λόγω της στροφής της βιομηχανικής πολιτικής προς νέες βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας. Για την πλήρωση των αναγκών της νέας εξελισσόμενης τεχνολογικά Κύπρου, το Τμήμα Χημείας έχει δημιουργήσει ένα πλήρες και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, συμβατό με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά, το οποίο παράγει άρτια εκπαιδευμένους επιστήμονες, ικανούς να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις της Χημείας. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στο Σύστημα των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων ECTS (European Credit Transfer System) και περιλαμβάνει: (α) εισαγωγικά μαθήματα στη Χημεία, Φυσική, Μαθηματικά και Πληροφορική (1ο και 2ο εξάμηνο), (β) βασικά μαθήματα για το πτυχίο Χημείας, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων αναλυτικής, ανόργανης, οργανικής χημείας και φυσικοχημείας (3ο-6ο εξάμηνο) και (γ) ειδικά μαθήματα τα οποία εμβαθύνουν σε προχωρημένες έννοιες, θέματα και εφαρμογές της σύγχρονης Χημείας (7ο και 8ο εξάμηνο). Για την απόκτηση πτυχίου Χημείας, χρειάζεται η συνολική συμπλήρωση 240 ECTS. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 30 υποχρεωτικά μαθήματα (6-7 ECTS) και τέσσερα μαθήματα επιλογής (5 ECTS). Η διδασκαλία της Χημείας γίνεται στο θεωρητικό επίπεδο με διαλέξεις, που συμπληρώνονται από σεμινάρια και φροντιστηριακές ασκήσεις. Η Χημεία είναι πειραματική επιστήμη και, ως εκ τούτου, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δίνει μεγάλη έμφαση στα εργαστηριακά μαθήματα (επτά εργαστήρια των 6-7 ECTS), τα οποία είναι αυτόνομες οντότητες. Τα μαθήματα επιλογής διδάσκονται στο τέταρτο έτος σπουδών. Η ολοκλήρωση του πτυχίου Χημείας απαιτεί τη συμπλήρωση 10 ECTS σε ξένη γλώσσα και τη συμπλήρωση άλλων 20 ECTS με τέσσερα μαθήματα ελεύθερης επιλογής από δύο τουλάχιστον σχολές του Πανεπιστημίου, όπως προβλέπεται από σχετικούς κανόνες. Σ Χ Ο Λ Η Θ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Μ Ε Ν Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν

4 Τμήμα Χημείας Οι φοιτητές πρέπει να δώσουν γραπτές τελικές εξετάσεις σε κάθε μάθημα. Η βαθμολογία του κάθε μαθήματος συμπληρώνεται, κατά περίπτωση, με κατ' οίκον εργασίες, ενδιάμεσες εξετάσεις (προόδους), βιβλιογραφικές εργασίες ή εργαστηριακές εκθέσεις. Υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα σε μια σειρά συναφών μαθημάτων (π.χ. Ανόργανη Χημεία Ι, ΙΙ και III) όπου δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση ενός μαθήματος χωρίς την παρακολούθηση του προηγούμενου μαθήματος της σειράς. Η Διπλωματική Εργασία (12 ECTS) κατέχει ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Οι φοιτητές εργάζονται επί δύο εξάμηνα, στο 4ο έτος σπουδών, υπό την επίβλεψη ενός μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, με κύριο έργο του τη μελέτη ενός από τα ειδικά θέματα που του προτείνονται. Κατά τη διάρκεια αυτής της μελέτης, οι φοιτητές μαθαίνουν να εργάζονται αυτόνομα και να λύνουν εργαστηριακά προβλήματα επί καθημερινής βάσης, να διερευνούν, να μελετούν και να αναλύουν τη διεθνή βιβλιογραφία, να δίνουν σεμινάρια στους συμφοιτητές τους με τρόπο σαφή και κατανοητό και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα και συμπεράσματα που προκύπτουν. Αν και η Διπλωματική Εργασία δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα πρωτότυπη, εντούτοις αναμένεται ότι οι φοιτητές θα ασχοληθούν με πρωτότυπα ερευνητικά θέματα, τα οποία άπτονται των ενδιαφερόντων των επιβλεπόντων καθηγητών. Παράλληλα με το βασικό πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα δίνει σε φοιτητές άλλων τμημάτων τη δυνατότητα απόκτησης δευτερεύοντος πτυχίου ειδίκευσης στη Χημεία (Minor Degree in Chemistry). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ XHM 110 Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Ι (6 ECTS) Το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Ι είναι εργαστηριακό μάθημα, που περιλαμβάνει πειραματικές ασκήσεις κλασικής χημικής ανάλυσης. Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των νέων φοιτητών στον τρόπο εργασίας και σκέψης στο χημικό αναλυτικό εργαστήριο και η εξάσκησή τους στη διεξαγωγή ποιοτικών και ποσοτικών αναλύσεων σε εργαστηριακά και πραγματικά δείγματα. Το εργαστήριο καλύπτει τις ακόλουθες αναλυτικές μεθόδους: α) υγροχημικές τεχνικές ποιοτικής ανάλυσης, β) τεχνικές κλασικής χρωματογραφίας (χρωματογραφία χάρτου, λεπτής στιβάδας και ιονανταλλακτική χρωματογραφία στήλης), γ) σταθμική ανάλυση, δ) ογκομετρία (οξεοβασική, συμπλοκομετρική, αργυρομετρική και οξειδοαναγωγική) και ε) προσδιορισμό αζώτου με τη μέθοδο Kjedahl. XHM 111 Αναλυτική Χημεία Ι (6 ECTS) α) Εισαγωγή-Γενικά. β) Στατιστική αξιολόγηση αναλυτικών δεδομένων, με ειδική αναφορά στα πειραματικά σφάλματα, σε εφαρμογές περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής στη Χημική Ανάλυση και παρουσίαση αναλυτικών δεδομένων. γ) Προαναλυτικές διεργασίες με έμφαση στις μεθόδους διαλυτοποίησης και σε κλασικές, μη ενόργανες, μεθόδους διαχωρισμού. δ) Κλασικές μέθοδοι Χημικής Ανάλυσης (σταθμική ανάλυση και ογκομετρία). ε) Χημική Ισορροπία με ειδική αναφορά στα υδατικό διάλυμα, στην έννοια της ενεργότητας και του ph, στους απλούς πρωτολύτες και πολυπρωτολύτες, στους δείκτες και τα ρυθμιστικά διαλύματα, στις καμπύλες τιτλοδότησης και τα λογαριθμικά διαγράμματα κατανομής ειδών. Επίσης, γίνεται εκτενής αναφορά στις συμπλοκομετρικές τιτλοδοτήσεις, στις οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις και τιτλοδοτήσεις, και στη χημική ισορροπία σε ετερογενή συστήματα. ζ) Κινητικές μέθοδοι Χημικής Ανάλυσης. ΧΗΜ 121 Εισαγωγή στη Χημεία (για χημικούς) (6 ECTS) Δομή του Ατόμου: Άτομο Υδρογόνου (το φάσμα του υδρογόνου, το ατομικό πρότυπο του Bohr, η εξίσωση Schrödinger, κύριος, δευτερεύων, μαγνητικός και spin κβαντικοί αριθμοί, ατομικά τροχιακά), Πολυηλεκτρονιακά Άτομα (ενέργειες ατομικών τροχιακών, η απαγορευτική αρχή του Pauli, o κανόνας του Hund, η αρχή της ελάχιστης ενέργειας, ηλεκτρονιακή διαμόρφωση). Περιοδικός Πίνακας: Ομάδες και Περίοδοι, Περιοδικότητα των Φυσικών Ιδιoτήτων (ατομική ακτίνα, ιονική ακτίνα, ενέργεια ιονισμού, ηλεκτροσυγγένεια, ηλεκτραρνητικότητα), Συσχετίσεις Χημικών Ιδιοτήτων. Χημικοί Δεσμοί και Μοριακή Γεωμετρία: Ιοντικοί Δεσμοί (ενεργειακές μεταβολές που συνοδεύουν την ιοντική δέσμευση, φυσικές ιδιότητες, ιοντικός δεσμός και περιοδικός πίνακας), Ομοιοπολικοί Δεσμοί (φυσικές ιδιότητες, δομές Lewis, θεωρία VSEPR, μόρια με πολλαπλούς δεσμούς, μεταλλικός δεσμός). Ονοματολογία: Κανόνες ονοματολογίας ανόργανων και μεταλλοοργανικών ενώσεων σύμφωνα με τις συμβάσεις IUPAC (απλές ιοντικές ενώσεις, πολυατομικά ιόντα και μόρια, ενώσεις ένταξης, οργανομεταλλικές ενώσεις). Χημική Θερμοδυναμική - Χημική Ισορροπία: Eλεύθερη Eνέργεια, Eνθαλπία, Eντροπία, Xημική Iσορροπία, Στοιχειομετρία, Ορισμός Μole, Πίεση, Όγκος, Θερμοκρασία, Συγκέντρωση, Διάλυμα, Κινητική Χημικής Αντίδρασης, Παράμετροι Ενεργοποίησης.

5 Χημική Αντίδραση: Θεωρία Οξέων Βάσεων (Bronsted-Lowry, Lewis), Χημικές Αντιδράσεις, Ενέργεια, Βασικότητα, Οξύτητα, Πυρηνοφιλία - Ηλεκτροφιλία, Ορισμός Δυναμικού, Εξίσωση Nernst, Αντιδράσεις Οξειδοαναγωγής. Εφαρμογές: Εισαγωγή στην Περιγραφική Χημεία των Στοιχείων, Σύνθεση H2SO4, Σύνθεση ΝΗ3, Εφαρμογές στη Βιομηχανία, Φαρμακοβιομηχανία, Περιβάλλον και Τρόφιμα. XHM 122 Ανόργανη Χημεία Ι (6 ECTS) Περιοδικός πίνακας, δεσμοί σε ανόργανες ενώσεις, σχήματα ανόργανων ενώσεων, πόλωση δεσμών, ηλεκτρικές ιδιότητες ανόργανων στερεών. Κρυσταλλική δομή μετάλλων και απλών ιονικών ενώσεων (NaCl, CsCl, CaF2, CdI2, ZnS). Αρχές κρυσταλλογραφίας. Θερμοδυναμικές ιδιότητες ανόργανων ιονικών ενώσεων. Συστηματική χημεία στοιχείων ομάδων IA, IIA και IVB. Μέταλλα μετάπτωσης. Θεωρία δομής των συμπλόκων. XHM 130 Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι (6 ECTS) Μέθοδοι Διαχωρισμού: Εκχύλιση (Διαχωρισμός Μίγματος με τη Μέθοδο της Εκχύλισης), Ανακρυστάλλωση, Απόσταξη, Χρωματογραφία Λεπτής Στοιβάδας (TLC), Χρωματογραφία Στήλης. Απομόνωση Φυσικών Προϊόντων: Απομόνωση Ευγενόλης από Γαρύφαλλα, Απομόνωση (+)-Λεμονενίου από Φλοιό Πορτοκαλιού, Απομόνωση Πιπερίνης από Πιπέρι. Μηχανιστική Συνθετική Οργανική Χημεία: Πυρηνόφιλη Υποκατάσταση (Παρασκευή Αλκυλαλογονιδίων από Αλκοόλες), Αντίδραση Αλκυλαλογονιδίων με NaI σε Διαλύτη Ακετόνη (SN2 Αντίδραση), Αντίδραση Αλκυλαλογονιδίων με AgNO3 σε Διαλύτη Αιθανόλη (SN1 Αντίδραση). XHM 131 Οργανική Χημεία Ι (6 ECTS) Ονοματολογία οργανικών ενώσεων, καθαρισμός και ανάλυση οργανικών ενώσεων. Ατομικά και μοριακά τροχιακά - χημικός δεσμός. Υβριδοποιημένα ατομικά τροχιακά (sp3, sp2, sp), ασύζευκτα ζεύγη ηλεκτρονίων. Επαγωγικό φαινόμενο, Συντονισμός-Συζυγιακό φαινόμενο. Εναντιοστερεομέρεια, Ρακεμικά συστήματα, Διαστερεομέρεια, Γεωμετρική Ισομέρεια - Cis - Trans. Πυρηνόφιλα και ηλεκτρονιόφιλα αντιδραστήρια (οξέα και βάσεις κατά Lewis). Ταξινόμηση αντιδράσεων, Εξέλιξη της αντίδρασης - μεταβολές ενέργειας (μεταβατική κατάσταση). Μηχανισμοί SN1 και SN2. Μηχανισμοί Ε2 και Ε1. Φάσματα υπεριώδους - ορατού. Φάσματα υπερύθρου. Φάσματα πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού. XHM 140 Εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι (6 ECTS) Ιξώδες υγρών. Διάγραμμα φάσεων υγρού-ατμών και κρίσιμο σημείο. Μοριακή δυναμική σε σύστημα σκληρών δίσκων. Κύκλος Stirling. Μελέτη διαγράμματος φάσεων στον υπολογιστή. Θερμιδόμετροβόμβα. Σταθερές ισορροπίας δείκτη και συμπλόκων. Θερμιδόμετρο σταθερής πίεσης. Παρακολούθηση αντιδράσεων 1ης και 2ης τάξης με ογκομετρία, φασματοφωτομετρία και αγωγιμομετρία. XHM 141 Φυσικοχημεία Ι (6 ECTS) Υλικά συστήματα και καταστάσεις της ύλης: ιδανικά και πραγματικά αέρια. Κινητική θεωρία των αερίων. Διαμοριακές δυνάμεις και στοιχειώδης θεωρία της υγρής φάσης. Εσωτερική ενέργεια, έργο και θερμότητα. Εισαγωγή στη Χημική Κινητική: μηχανισμός και κινητική. Στοιχειώδεις αντιδράσεις. Τάξη αντίδρασης, ολοκληρωμένες κινητικές εξισώσεις. Μηχανισμοί σύνθετων αντιδράσεων. Πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής. Θερμοχημεία. Θερμοδυναμική και μικροσκοπική εντροπία. Δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος, αυθόρμητες διεργασίες και θερμικά κύκλα. Τρίτος νόμος. Συνδυασμός πρώτου και δεύτερου νόμου και ελεύθερες ενέργειες. XHM 210 Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΙΙ (7 ECTS) Στο εργαστηριακό αυτό μάθημα διεξάγονται πειράματα ενόργανης ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης. Τα πειράματα αυτά καλύπτουν φασματοσκοπικές τεχνικές (φασματομετρία υπεριώδους-ορατού (UV/Vis), φασματομετρία υπερύθρου, φασματομετρία ατομικής εκπομπής), χρωματογραφικές τεχνικές (αέρια χρωματογραφία, υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης) και ηλεκτροχημικές τεχνικές (ποτενσιομετρία, αγωγιμομετρία). XHM 221 Ανόργανη Χημεία ΙΙ (6 ECTS) α) Μοντέλα Δεσμών στην Ανόργανη Χημεία (Ιοντικός Δεσμός, Ενέργεια Πλέγματος, Πρόβλεψη Θερμοχημικής Σταθερότητας Ιοντικών Ενώσεων, Ομοιοπολικός Χαρακτήρας Ιοντικών Δεσμών, Ομοιοπολικός Δεσμός, Θεωρία Σθένους Δεσμών, Συντονισμός, Τυπικά Φορτία, Θεωρία Μοριακών Τροχιακών, Μοριακή Συμμετρία και Αλληλεπικάλυψη Τροχιακών, Μήκος Δεσμών- Ενέργεια Ιονισμού-Ηλεκτρονιακή Συγγένεια, Ενεργειακά Διαγράμματα Μοριακών Τροχιακών Ομοδιατομικών, Ετεροδιατομικών και Τριατομικών Μορίων, Ηλεκτραρνητικότητα Mulliken-Jaffe, Ηλεκτραρνητικότητα Ομάδων, Μέθοδος Υπολογισμού Φορτίων. β) Δομή και Δραστικότητα των Μορίων (Δομές Lewis, Θεωρία VSEPR, Μοριακά Τροχιακά και Προσδιορισμός Δομής, Δομή και Υβριδισμός, Μη Δεσμικές Απώσεις και Δομή, Πολλαπλότητα Δεσμών, Πειραματικός Προσδιορισμός Μοριακής Δομής, Απλές Αντιδράσεις Ομοιοπολικών Μορίων, Ψευδοπεριστροφή Berry, Αντιδράσεις Υδρόλυσης Φωσφοροεστέρων, Αντιδράσεις Ριζών, Όζον). γ) Στερεή Κατάσταση (Δομή και Πρόβλεψη Δομής Πολύπλοκων Στερεών, Ατέλειες Κρυστάλλων, Αγωγιμότητα Ιοντικών Στερεών, Ομοιοπολικά Στερεά, Θεωρία Ζωνών, Θερμο- και Φωτοδιέγερση Ημιαγωγών, Προσμίξεις σε Ημιαγωγούς, Υλικά με Πολικούς Δεσμούς, Υπεραγωγοί Υψηλών Θερμοκρασιών). δ) Χημικές Δυνάμεις (Τύποι Χημικών Δυνάμεων, Δεσμοί Υδρογόνου, Υδρύτες-Κλαθρήτες, το Αποτέλεσμα των Χημικών Δυνάμεων στα Σημεία Τήξεως-Εξάτμισης, Διαλυτότητα Στερεών). Σ Χ Ο Λ Η Θ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Μ Ε Ν Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν

6 Τμήμα Χημείας ε) Χημεία Οξέων-Βάσεων (Ορισμοί Οξέων-Βάσεων κατά Brosted- Lowry, Lux-Flood, Lewis, Usanovich, Ορισμός Συστήματος Διαλυτών, Πειραματικές Μετρήσεις της Ισχύος Οξέων-Βάσεων, Ισχύς Οξέων-Βάσεων στην Αέρια Κατάσταση και σε μη Πολικούς Διαλύτες, Μοντέλο του Drago για την Αλληλεπίδραση Οξέων- Βάσεων, Παράγοντες που Επηρεάζουν την Ισχύ Οξέων-Βάσεων, Ορισμός Σκληρών-Μαλακών Οξέων-Βάσεων (HSAB) και Ταξινόμησή τους, Ισχύς Οξέων-Βάσεων και HSAB, Παράγοντες που Επηρεάζουν HSAB, Ηλεκτραρνητικότητα και HSAB). ζ) Χημεία Υδατικών και μη Υδατικών Συστημάτων (Χημεία σε Διαλύματα Υγρής Αμμωνίας, σε Θειικό Οξύ και σε Υγρό Διοξείδιο του Άνθρακα. Απρωτικοί Διαλύτες, Τηγμένα Άλατα, Διαλύτες Υγρών Μεταλλικών Αλάτων, Ηλεκτροχημικά Δυναμικά, Οξειδοαναγωγικές Αντιδράσεις, Πυρομεταλλουργία και Υδρομεταλλουργία). η) Ανόργανες Αλυσίδες, Δακτύλιοι, Κλουβιά και Συμπλέγματα (Ομοπυρηνικές Αλυσίδες, Πυρίτιο, Ετεροπυρηνικές Αλυσίδες, Εξαμελείς και Οκταμελείς Δακτύλιοι με Αρωματικό Χαρακτήρα, Άλλοι Ετεροπυρηνικοί Δακτύλιοι, Κλουβιά Τετραεδρικού και Κυβικού Σχήματος, Φώσφορος-Φωσφορικά-Θειοφωσφορικά, Μεγαλύτερης Πυρηνικότητας Κλουβιά, Φουλερένια, Ορυκτά- Ζεόλιθοι, Πολυοξομεταλλικές και Ετεροπολυοξομεταλλικές Ενώσεις, Κλουβιά Βορίου, Βοράνια, Ονοματολογία Βορανίων, Καρβοβοράνια). XHM 230 Εργαστήριο Οργανικής Χημείας ΙΙ (7 ECTS) Εκτίμηση κινδύνου: R και S κώδικες κινδύνου και ασφαλείας, συμμόρφωση με COSHH. Ταυτοποίηση αγνώστων: καθαρισμός, φασματοσκοπική ανάλυση και ταυτοποίηση. Εργαστηριακές Τεχνικές: αζεοτροπική απόσταξη με χρήση συσκευής Dean-Stark, απόσταξη υπό κενό, εξάχνωση υπό κενό, απόσταξη μικρών ποσοτήτων, σύνθεση μικρής κλίμακας και πολλών σταδίων, επίπεδη χρωματογραφία (TLC), φασματοσκοπική ανάλυση 1 H και 13 C NMR, IR και UV. Συνθετική εργασία μεγάλης κλίμακας: ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, Chemical Abstracts, σχεδιασμός και κοστολόγηση σύνθεσης 3-σταδίων, αξιολόγηση και επιλογή της καλύτερης συνθετικής μεθόδου βάσει του κόστους και του κινδύνου. Παρουσίαση Εκθέσεων υπό μορφή δημοσίευσης, χρήση word processing και chemical drawing software. Βιβλιογραφική Επισκόπηση: Μια μικρή επισκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας σε ένα θέμα σχετικό με την οργανική χημεία. XHM 231 Οργανική Χημεία ΙΙ (6 ECTS) Φασματοσκοπία NMR, Βενζόλιο και Αρωματικότητα, Χημεία του Βενζολίου, Αλκοόλες, Θειόλες, Αιθέρες, Εποξείδια, Σουλφοξείδια, Χημεία του Καρβονυλίου (Αλδεΰδες, Κετόνες, Καρβοξυλικά Οξέα και Παράγωγα αυτών), Αμίνες, Αρυλαμίνες, Φαινόλες, Περικυκλικές Αντιδράσεις (Κυκλοπροσθήκες, Ηλεκτροκυκλικές Αντιδράσεις, Σιγματροπικές Επαναδιευθετήσεις). ΧΗΜ 241 Κβαντική Χημεία (6 ECTS) Ιστορική αναδρομή, η ανάγκη για την κβαντική θεώρηση της ύλης. Μοντέλο Rutherford, ατομικό φάσμα εκπομπής υδρογόνου. Τύπος Rydberg, φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Ατομικό μοντέλο του Bohr. Κυματική φύση της ύλης, μήκος κύματος De Broglie. Αρχή αβεβαιότητας του Heisenberg. Στάσιμα κύματα και εξίσωση του Schrödinger. Πιθανότητες, αναμενόμενες τιμές και τελεστές. Αξιώματα της Κβαντομηχανικής. Το σωματίδιο-σε-κλωβό ως βασικό κβαντοχημικό μοντέλο. Κλασικός αρμονικός ταλαντωτής. Κβαντομηχανικός αρμονικός ταλαντωτής. Φαινόμενα σήραγγας. Τρισδιάστατα κβαντοχημικά συστήματα. Συμπαγής περιστροφέας (αλτήρας). Σφαιρικές αρμονικές, γωνιακή στροφορμή και άτομο του υδρογόνου. Σύνθετα κβαντικά συστήματα. Άτομο ηλίου. Ιδιοστροφορμή (spin) του ηλεκτρονίου. Απαγορευτική αρχή του Pauli, πολυηλεκτρονικά άτομα. Μόρια και προσέγγιση Born-Oppenheimer. Θεωρία σθένους δεσμού. Θεωρία μοριακών τροχιακών και μελέτη απλών μορίων. Γεωμετρικός χαρακτήρας τροχιακών s, p, d, f κ.λπ. Δεσμικά και αντιδεσμικά τροχιακά, Η2+, ομοπυρηνικά και ετεροπυρηνικά διατομικά μόρια. Πολυατομικά μόρια, καταστάσεις υβριδισμού και σύνδεση με μοριακή γεωμετρία. XHM 242 Φυσικοχημεία ΙΙ (6 ECTS) Εισαγωγή στη χημική θερμοδυναμική. Χημικό δυναμικό, ενεργότητα αερίων και υγρών. Διαλύματα και μίγματα, αθροιστικές ιδιότητες. Θερμοδυναμικές και πρακτικές σταθερές χημικής ισορροπίας. Διαγράμματα φάσεων καθαρών ουσιών. Τάση ατμών. Φασικές μεταπτώσεις. Ο κανόνας των φάσεων του Gibbs. Ισορροπία υγρούατμών, απόσταξη, αζεότροπα. Τήξη και ευτηκτικά μίγματα. Διαλύματα ηλεκτρολυτών, ιοντική ισχύς. Ηλεκτρολυτική αγωγιμότητα. Γαλβανικά στοιχεία, πρότυπα ηλεκτροδιακά δυναμικά και εξίσωση Nernst. Ηλεκτρόλυση και αριθμοί μεταφοράς. Μονομοριακές αντιδράσεις. Θεωρία ενεργοποιημένου συμπλόκου, δυναμικές επιφάνειες και δυναμική χημικών αντιδράσεων. Αντιδράσεις στην υγρή φάση. Κατάλυση. XHM 311 Αναλυτική Χημεία ΙΙ (6 ECTS) Ενόργανες Μέθοδοι Ανάλυσης: Ταξινόμηση, Αναλυτικά Όργανα, Κριτήρια και Μέτρα Αξιολόγησης Μεθόδων, Λόγος Σήματος-Προς- Θόρυβο, Πηγές και Μέθοδοι Περιορισμού Θορύβου, Μέθοδοι Ενίσχυσης Σήματος. Ατομική Φασματοσκοπία: Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης, Φασματομετρία Ατομικού Φθορισμού, Φασματομετρία Ατομικής Εκπομπής, Φασματομετρία Ατομικών Μαζών, Ατομική Φασματομετρία Ακτίνων Χ. Μοριακή Φασματοσκοπία: Φασματομετρία Μοριακής Απορρόφησης Υπεριώδους-Ορατού, Φασματομετρία Μοριακής Φωταύγειας, Φασματομετρία Υπερύθρου, Φασματοσκοπία Raman,

7 Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού, Φασματοσκοπία Μοριακών Μαζών. Ηλεκτροαναλυτικές Μέθοδοι: Ποτενσιομετρία, Κουλομετρία, Βολταμετρία. Μέθοδοι Διαχωρισμού: Αέρια Χρωματογραφία, Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης, Ηλεκτροφόρηση, Ηλεκτροχρωματογραφία Τριχοειδούς. XHM 320 Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας (7 ECTS) α) Χημεία Στοιχείων Κυρίας Ομάδας. Σύνθεση και χαρακτηρισμός των χλωροτριβένζυλου κασσιτέρου(iv) και τρις(προπυλοξυ)βορικού. β) Χημεία Βαναδίου: οξειδωτικές καταστάσεις, σύμπλοκες ενώσεις, όξο και μη όξο μόρια του βαναδίου. Σύνθεση και χαρακτηρισμός των δις(ακετυλοακετονατο)βαναδυλίου(iv) και τρις(κατεχολατο)βαναδίου(iv) δις(τριαιθυλοαμμωνίου). γ) Χημεία Κοβαλτίου: σύνθεση, δομή, κινητική σταθερότητα. Σύνθεση και χαρακτηρισμός των: χλωριούχου τρι(αιθυλοδιαμινο)κοβαλτίου(iii) [Co(en)3]Cl3.0.5NaCl.3H2O [(-)Co(en)3]I3.H2O και [(+)Co(en)3]Ι3.H2O. δ) Χημεία Χαλκού: διμεταλλικά σύμπλοκα, Βιοανόργανη χημεία χαλκού. Σύνθεση και χαρακτηρισμός των ένυδρου οξικού χαλκού(ιι), cis- και trans- δις(γλυκινατο)(υδρο)χαλκού(ιι). ε) Χημεία Νικελίου: γεωμετρία συμπλόκων του νικελίου, ηλεκτρονιακές καταστάσεις. Σύνθεση και χαρακτηρισμός των δις(υδατο)δις(2,4-πενταδιονατο)νικελίου [Νi(acac)2(Η2Ο)2], του Η2salen και [Νi(salen)]. ζ) Δραστικότητα των ενώσεων του κοβαλτίου, χρήση ανόργανων ενώσεων στην κατάλυση οργανικών αντιδράσεων. Σύνθεση και χαρακτηρισμός των [Co(phen)3]Br2, [Co(phen)3](BF4)3, [Co(phen)3(quin)3](PF6)3 και 1,10-φαινανθρολίνης-5,6-κινόνης (quin). η) Οργανομεταλλικές ενώσεις κυκλοπενταδιενυλίου και δραστικότητα. Σύνθεση και χαρακτηρισμός του φερροκενίου. Στο χαρακτηρισμό των ενώσεων περιλαμβάνονται: 1 H, 13 C, 119 Sn, 11 B NMR φασματοσκοπία για τις ασκήσεις 1, 3, 5, 6, 7 Φασματοσκοπία UV-Vis για τις ασκήσεις 2, 3, 4, 5, 6 Φασματοσκοπία ΙR για τις ασκήσεις 2, 4, 5, 6, 7 Μαγνητικές μετρήσεις για τις ασκήσεις 2, 4, 5 Ηλεκτροχημεία (κυκλική βολταμετρία) για τις ασκήσεις 2, 5 Στροφή πολωμένου φωτός για την άσκηση 3 Αγωγιμομετρία για τις ασκήσεις 3, 6 Σημείο τήξεως για τις ασκήσεις 1, 7 XHM 321 Ανόργανη Χημεία ΙΙΙ (6 ECTS) α) Χημεία Ένταξης, Δεσμός Μεταλλοργανικών Ενώσεων, Ηλεκτρονιακή Φασματοσκοπία, Μαγνητισμός (Σθενοδεσμική Θεωρία, Θεωρία Κρυσταλλικού Πεδίου, Σταθεροποίηση Κρυσταλλικού Πεδίου, Ενώσεις Υψηλού -Χαμηλού Spin, Συμμετρία, Θεωρία Μοριακών Τροχιακών, Δεσμοί σ-, π-, και δ-, Συμμετρία Ομάδων και Φασματοσκοπία Υπερύθρου, Φασματικοί Όροι, Ηλεκτρονιακά Φάσματα Συμπλόκων, Επιτρεπτές- Απαγορευμένες Μεταπτώσεις, Διαγράμματα Tanabe-Sugano, Ηλεκτρονιακά Φάσματα, Τετραγωνικά Παραμορφωμένων Οκταέδρων, Ηλεκτρονιακά Φάσματα άλλων Συμμετριών, Μαγνητικές Ιδιότητες Συμπλόκων Ενώσεων, Μαγνητικές Ιδιότητες Πολυπυρηνικών Μεταλλοενώσεων, Μακροσκοπικές Μαγνητικές Ιδιότητες). β) Δομή Συμπλόκων Ενώσεων (Δομές και Ισομέρεια Μεταλλοργανικών Ενώσεων με Αριθμό Ένταξης 1-12, Οπτική Ισομέρεια Συμπλόκων, Οπτική Ισομέρεια Χηλικού Δακτυλίου, Πειραματικός και Φασματοσκοπικός Διαχωρισμός Εναντιομερών, Φασματοσκοπία Κυκλικού Διχρωισμού, Ασύμμετρη Σύνθεση, Χηλικό Φαινόμενο, Μακροκυκλικοί Υποκαταστάτες, Αιθέρες Crown, Εκλεκτική Δέσμευση Μεταλλοϊόντων, Template Σύνθεση, Κατενικά Μόρια). γ) Αντιδράσεις, Κινητική και Μηχανισμοί (Αντιδράσεις Υποκατάστασης Επιπέδων Τετραγωνικών Συμπλόκων, Τrans Φαινόμενο, Κινητική Ταξινόμηση των Οκταεδρικών Ενώσεων, Αντιδράσεις Υποκατάστασης Οκταεδρικών Συμπλόκων Ενώσεων, Επίδραση της Σταθεροποίησης Κρυσταλλικού Πεδίου στην Κινητική Σταθερότητα, Μηχανισμοί Υποκατάστασης Οκταεδρικών Συμπλόκων Ενώσεων, Ρευστότητα Συμπλόκων Ενώσεων, Μηχανισμοί Ισομερίωσης και Ρακεμοποίησης Οκταεδρικών Συμπλόκων, Μηχανισμοί Οξειδοαναγωγικών Αντιδράσεων, Μηχανισμοί Εξωτερικής και Εσωτερικής Σφαίρας, Ρόλος της Γέφυρας στις Οξειδοαναγωγικές Αντιδράσεις Εσωτερικής Σφαίρας, Μεταφορά Ηλεκτρονίων σε Διπυρηνικές Ενώσεις Μικτού Σθένους, Φωτοκαταλυτική Διάσπαση του Νερού από το [Ru(bpy)3]2+, Φωτοκαταλυτική Αναγωγή του N2 από Ενώσεις του Re, Κυτόχρωμα c). δ) Περιγραφική Χημεία των Μετάλλων Μεταπτώσεως, των Λανθανιδίων-Ακτινιδίων και των Υπερουράνιων Στοιχείων (Περιοδικότητα και Εξαιρέσεις του Περιοδικού Πίνακα, Σταθεροποίηση Οξειδωτικών Καταστάσεων, Χημεία των Διάφορων Οξειδωτικών Καταστάσεων των Μεταλλοϊόντων, Χημεία Στοιχείων, Χημεία των Βαρύτερων Μετάλλων Μεταπτώσεως, Οξειδωτικές Καταστάσεις και Δυναμικά των Ομάδων του Περιοδικού Πίνακα, Δεσμός και Δομή των Λανθανιδίων και Ακτινιδίων, Χημεία Ένταξης Λανθανιδίων και Ακτινιδίων, Λανθανιδική Συστολή, Ηλεκτρονιακή Σ Χ Ο Λ Η Θ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Μ Ε Ν Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν

8 Τμήμα Χημείας Φασματοσκοπία και Μαγνητικές Ιδιότητες Λανθανιδίων και Ακτινιδίων, τα Υπερουράνια Στοιχεία). ε) Πολυπυρηνικά Μόρια, Δεσμός Μετάλλου-Μετάλλου (Οργανομεταλλικά Συμπλέγματα, Μεταλλικά Συμπλέγματα, Πολλαπλός Δεσμός Μετάλλου-Μετάλλου, Δομή και Δραστικότητα Ενώσεων με Δεσμό Μετάλλου-Μετάλλου, Άλατα Zintl, Πολυοξομεταλλικές και Ετεροπολυοξομεταλλικές Ενώσεις, Φασματοσκοπία ΝΜR και Ηλεκτροχημεία Πολυοξομεταλλικών Μορίων, Υπερμοριακή Ανόργανη Χημεία, Σύνθεση Υπερμοριακών Συστημάτων, Φασματοσκοπία Υπερμοριακών Συστημάτων). XHM 331 Οργανική Χημεία ΙΙΙ (6 ECTS) Ετεροκυκλική Χημεία: σύνθεση και χημεία 5- και 6-μελών δακτυλίων: φουράνιο, θειοφαίνιο, πυρρόλιο, πυριδίνη, κινολίνη, ισοκινολίνη και ινδόλη. Οργανική Χημεία Ελευθέρων Ριζών: μηχανισμοί ελευθέρων ριζών, τροποποίηση λειτουργικών ομάδων, σχηματισμός δεσμού C-C. Αλικυκλική Χημεία: προέλευση και τύποι τάσης δακτυλίου, σύνθεση και χημεία κυκλοπροπανίου, κυκλοβουτανίου, κυκλοπεντανίου, κυκλοεξανίου, κυκλοεπτανίου και σύνθεση δακτυλίων ενδιαμέσου μεγέθους. Μη Αρωματική Ετεροκυκλική Χημεία και Φυσικά Προϊόντα: Σύνθεση και χημεία μικρών κυκλικών συστημάτων (3 & 4 ατόμων), στεροειδών και β-λακταμών, 5 & 6 ατομικών κυκλικών συστημάτων, χημεία υδρογονανθράκων, 5 & 6-ατομικοί ετεροκυκλικοί δακτύλιοι αζώτου-αλκαλοειδών. Έννοιες: Στερεοηλεκτρονιακός έλεγχος, κινητικός & θερμοδυναμικός έλεγχος, συνεισφορά γειτονικής ομάδας, φαινολική οξειδωτική σύζευξη. Χημεία Βορίου, Πυριτίου και Κασσιτέρου: Υδροβορίωση, Σχηματισμός σιλυλο-ενολικού αιθέρα, αναδιάταξη Baeyer-Villiger στο πυρίτιο, αντίδραση Shapiro, ηλεκτρονιόφιλη υποκατάσταση με αλλυλική αναδιάταξη, Κροτυλικά σιλάνια, Αναδιάταξη Brook, Αναδιάταξη Sila-Pummerer, υδροκασσιτερισμός, Κροτυλο κασσιτερικά, Ανταλλαγή Sn-Li. Οργανομεταλλική Χημεία: Χημεία κύριας οργανο-ομάδας: σύγκριση βορίου, πυριτίου, και άνθρακα, οργανικές ενώσεις κασσιτέρου, χρήση των μετάλλων μετάπτωσης στην οργανική χημεία, χημεία παλλαδίου (0), χημεία παλλαδίου (II), άλλα μέταλλα μετάπτωσης, κοβάλτιο και σίδηρος, εφαρμογές της οργανομεταλλικής χημείας στην οργανική σύνθεση, σχηματισμός δεσμού C-C με αντιδράσεις τρανσμετάλλωσης, σχηματισμός δεσμού C-C με αντιδράσεις κυκλοποίησης, σχηματισμός δεσμού C-C με εισαγωγή καρβονυλίου και αλκενίου. Λύσεις Μηχανιστικών Προβλημάτων: Περίπλοκα μηχανιστικά προβλήματα που λύνονται με ομαδική εργασία. XHM 340 Εργαστήριο Φυσικοχημείας ΙΙ (7 ECTS) Σταθερές διάστασης οξέων, σταθερές κατανομής μεταξύ φάσεων, αθροιστικές ιδιότητες. Ισορροπία υγρού-ατμών. Διάγραμμα φάσεων τριαδικού συστήματος. Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός και διαλυτότητα δωδεκυλοθειικού χαλκού. Διαλυτοποίηση περιβαλλοντικών ρυπαντών σε μικύλια τασιενεργών. Επιφανειακή τάση. Ηλεκτροχημικές μετρήσεις με γαλβανικά στοιχεία. Πολαρογραφία. Αριθμοί μεταφοράς και ηλεκτρόλυση. Σταθεροποίηση νανοσωματιδίων θειούχου καδμίου (CdS) με πολυηλεκτρολύτες και οπτικές ιδιότητες. Ατομικά φάσματα με φασματογράφο περίθλασης. Φάσματα IR δόνησης-περιστροφής. Κβαντοχημικοί υπολογισμοί με το πρόγραμμα Hyperchem. Μαγνητικές ιδιότητες ανόργανων συμπλόκων. Μηχανισμός οξείδωσης του ασκορβικού οξέος. Μηχανισμός ενζυματικής υδρόλυσης εστέρων. Μελέτη ταχέων αντιδράσεων με την τεχνική Stopped-Flow. Φωτοχημική κινητική με τεχνική flash-φωτόλυσης. Σκέδαση φωτός από διαλύματα πολυμερών. XHM 341 Φυσικοχημεία ΙΙΙ (6 ECTS) Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και αλληλεπιδράσεις της με άτομα και μόρια. Μοριακή συμμετρία: Θεωρία Ομάδων. Κβαντομηχανική περιγραφή συμπαγούς περιστροφέα. Φάσματα περιστροφής: διατομικά και πολυατομικά μόρια. Κανόνες επιλογής. Κβαντομηχανική περιγραφή αρμονικού ταλαντωτή. Δονητικά φάσματα διατομικών και πολυατομικών μορίων. Δονητικάπεριστροφικά φάσματα. Φασματοσκοπία Raman. Ηλεκτρονική φασματοσκοπία: Απαγορευτική αρχή Pauli και κανόνες Hund. Αρχή Franck - Condon. Φθορισμός. Φωσφορισμός. Εισαγωγή στα lasers και εφαρμογές. Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός (ΝΜR). Φασματοσκοπία Ηλεκτρονικού Παραμαγνητικού Συντονισμού (ESR). XHM 401 Διπλωματική Χημείας Ι (3 ECTS) Η Διπλωματική Εργασία αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο για την απόκτηση πτυχίου Χημείας. Στο πρώτο τμήμα της Διπλωματικής Εργασίας οι φοιτητές αρχίζουν να εργάζονται σε συγκεκριμένο θέμα υπό την επίβλεψη μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού. Έμφαση δίνεται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση και εκμάθηση διαφόρων τεχνικών/μεθόδων στο εργαστήριο. Στο τέλος του εξαμήνου, η επίδοση των φοιτητών βαθμολογείται από τον επιβλέποντα καθηγητή ως «Ικανοποιητική» ή «Μη Ικανοποιητική». Στη δεύτερη περίπτωση, ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί για Διπλωματική Εργασία επί δύο ακόμη εξάμηνα. Ο βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας πιστώνεται μετά την ολοκλήρωση και του XHM 402. XHM 402 Διπλωματική Χημείας ΙΙ (6 ECTS) Αποτελεί συνέχεια του ΧΗΜ 401, και σ αυτήν οι φοιτητές εργάζονται περισσότερο στη λήψη πειραματικών δεδομένων, αξιολόγηση, συζήτηση και παρουσίασή τους υπό μορφή διαγραμμάτων, σχημάτων και πινάκων. ΧΗΜ 403 Συγγραφή Διπλωματικής Χημείας (3 ECTS) Αποτελεί συνέχεια των ΧΗΜ 401 και ΧΗΜ 402, και σ αυτήν οι φοιτητές καλούνται να καταθέσουν γραπτό κείμενο της όλης Διπλωματικής του Εργασίας. Επίσης, οι φοιτητές καλούνται να κάνουν προφορική παρουσίαση του θέματος της Διπλωματικής

9 Εργασίας και να απαντήσουν σε ερωτήσεις της Εξεταστικής Επιτροπής. XHM 411 Χημεία Τροφίμων (6 ECTS) Τροφή και θρεπτικές ύλες-ενεργειακή αξία τροφίμων. Νερό: αλληλεπίδραση νερού και διαλυμένων ουσιών. Λιπίδια. Τεχνολογία λιπών και ελαίων. Αμινοξέα. Πεπτίδια - πρωτεϊνες: ο ρόλος των πρωτεϊνών στην παρασκευή τροφίμων. Επίδραση της επεξεργασίας. Πρωτεΐνες διαφόρων τροφίμων. Νέες πηγές πρωτεϊνών. Μέθοδοι προσδιορισμού πρωτεϊνών. Υδατάνθρακες: Μονο-σακχαρίτες, Ολιγοσακχαρίτες, Πολυσακχαρίτες. Διαιτητικές ίνες. Ανόργανα συστατικά των τροφίμων. Βιταμίνες. Πρόσθετα: Χρωστικές, Συντηρητικά, Αντιοξειδωτικά, Γαλακτοματοποιητές-Σταθεροποιητές, Πηκτοματογόνα, Ποικίλες ουσίες. Ευχυμικά συστατικά. Μη επιθυμητά συστατικά των τροφίμων. XHM 412 Περιβαλλοντική Χημεία (5 ECTS) Στο μάθημα αυτό εξετάζεται ο ρόλος των χημικών στοιχείων και ενώσεων κατά τη σύνθεση και αποσύνθεση της ανόργανης, οργανικής και βιολογικής ύλης στη φύση, καθώς και οι επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του ανθρώπου στο περιβάλλον. Έμφαση δίνεται στα ακόλουθα εδάφια: 1. Γεωχημικοί και στοιχειακοί κύκλοι. Ατμοσφαιρικά φαινόμενα και οι σχετικές χημικές αντιδράσεις, 2. Υδατικά συστήματα και διαχείριση υδάτινων πόρων και αποβλήτων, 3. Χημεία εδάφους και απόθεση ρύπων στους γεωλογικούς σχηματισμούς, 4. Χημεία και τοξικότητα μετάλλων και ξενοβιοτικών, 5. Ανάλυση περιβαλλοντικών δειγμάτων. ΧΗΜ 413 Ειδικά Θέματα Ποιοτικής και Ποσοτικής Ανάλυσης (5 ECTS) Εφαρμογές της υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης, ιοντική χρωματογραφία, χρωματογραφία αποκλεισμού μεγέθους. Ηλεκτροφόρηση τριχοειδούς. Χημικοί αισθητήρες και βιοαισθητήρες. Εισαγωγή στις κινητικές μεθόδους ανάλυσης. Μέθοδοι φθορισμού και εφαρμογές φθοριζόντων ιχνηθετών. Θερμικές μέθοδοι ανάλυσης. ΧΗΜ 414 Μεταλλοϊόντα στα Βιολογικά Συστήματα, Περιβάλλον και Υγεία (5 ECTS) Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η περιγραφή των βιοανόργανων συστημάτων μέσα από το συσχετισμό της λειτουργίας, της δομής και της δραστικότητας των ανόργανων στοιχείων στους οργανισμούς. Ειδικότερα, το μάθημα αυτό θα περιέχει: α) συστηματική μελέτη των βιοσυστημάτων των ιχνοστοιχείων, β) επίδραση της συγκέντρωσης των ιχνοστοιχείων στην υγεία και το περιβάλλον και γ) φαρμακευτική χημεία των ανόργανων ενώσεων. ΧΗΜ 415 Βιοαναλυτική Χημεία (5 ECTS) Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η περιγραφή των βασικών αρχών και των εφαρμογών ενόργανων και μοριακών μεθόδων στη μελέτη βιομορίων. Έμφαση θα δοθεί στα ακόλουθα θέματα: α) Βιομόρια: Αμινοξέα, Πεπτίδια, Πρωτεΐνες, Νουκλεϊκά οξέα. β) Εφαρμογή της υγρής χρωματογραφίας στην ανάλυση βιομορίων: Χρωματογραφία ιονανταλλαγής, συγγένειας και μοριακού αποκλεισμού. γ) Μέθοδοι και εφαρμογές ηλεκτροφόρησης πηκτής και τριχοειδούς σε βιομόρια. δ) Κινητική ενζύμων. ε) Φασματομετρία μάζας σε βιομόρια: MALDI-TOF/MS, ESI/MS. ζ) Τεχνικές και εφαρμογές της φασματοσκοπίας Uv/Vis, IR και Raman σε βιομόρια. η) Μοριακή αναγνώριση: Βιοανάλυση (αντισώματα, αντιγόνα, ανοσοανάλυση), Βιοαισθητήρες, DNA-Arrays. θ) Νουκλεϊκά οξέα: Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) και προσδιορισμός της αλληλουχίας. ι) Προσδιορισμός της αλληλουχίας πρωτεϊνών. ΧHM 421 Προχωρημένα Θέματα Ανόργανης Χημείας (Οργανομεταλλική Χημεία) (5 ECTS) α) Γενικά για την Οργανομεταλλική Χημεία (Ορισμός, Ιστορική Αναδρομή, Μερικές Βασικές Αρχές της Οργανομεταλλικής Χημείας, Θεωρία Μοριακών Τροχιακών και Κανόνας 18- Ηλεκτρονίων, π-δεσμός, Σημαντικότερες Εφαρμογές των Οργανομεταλλικών Ενώσεων, Μελλοντικές Προοπτικές Οργανομεταλλικής Χημείας). β) Κατηγορίες Οργανομεταλλικών Ενώσεων και Αντιδράσεις Αυτών (Καρβονυλικά Σύμπλοκα, Μεταλλοϋδρίδια, Σύμπλοκα Νιτροσυλίου, Σύμπλοκα Διαζώτου, Άλκυλο-, Καρβένο-, Καρβίνοκαι Καρβίδο- Μεταλλικές Ενώσεις, Αλκένο και Αλκίνο Σύμπλοκα, Άλλυλο Σύμπλοκα, Μεταλλοενώσεις Πενταδιενυλίου, Μεταλλοκένια, Μεταλλοαρένια, Αντιδράσεις Υποκατάστασης, Αντιδράσεις Οξειδωτικής Προσθήκης, Αναγωγική Απόσπαση, Αντιδράσεις Εισαγωγής Ομάδος, Αντιδράσεις Απόσπασης, Πυρηνόφιλη και Ηλεκτρονιόφιλη Προσβολή στους Ενταγμένους Υποκαταστάτες). γ) Καταλυτικές Αντιδράσεις Οργανομεταλλικών Ενώσεων (Υδρογόνωση Αλκενίων, Καταλυτικοί Κύκλοι Tolman, Συνθετικό Αέριο, Υδροφορμυλίωση, Οξικό Οξύ, Μέθοδος Monsato, Μέθοδος Wacker, Συνθετική Βενζίνη, Κατάλυση Ziegler-Natta, Ακινητοποιημένη Ομογενής Κατάλυση, 'POP' Μόρια Λευκοχρύσου). XHM 422 Χημεία Επιφανειών (5 ECTS) Εισαγωγή: σκοπός, ορισμός επιφάνειας, ορισμός πορώδους. Ρόφηση. Διεπιφάνεια στερεού - υγρού και υγρού - αερίου. Ισόθερμοι. Σάπωνες. Διεπιφάνεια στερεού - αερίου. Θεωρία ΒΕΤ και οι Σ Χ Ο Λ Η Θ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Μ Ε Ν Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν

417 Φυσικών Επιστημών (Χημείας) Κύπρου

417 Φυσικών Επιστημών (Χημείας) Κύπρου 417 Φυσικών Επιστημών (Χημείας) Κύπρου Πληροφορίες για το Τμήμα Το Τμήμα Χημείας άρχισε να λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα το Φεβρουάριο του 2000. Από το 1992 λειτούργησε Τομέας Χημείας στο Τμήμα Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά. Σύνταξη, ταξινόμηση και τάξεις οργανικών ενώσεων. Τρόποι γραφής οργανικών ενώσεων. Λειτουργικές ομάδες.

Εισαγωγικά. Σύνταξη, ταξινόμηση και τάξεις οργανικών ενώσεων. Τρόποι γραφής οργανικών ενώσεων. Λειτουργικές ομάδες. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - Μάθημα «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 9.00-12.00 (Ι3 - Θεωρία) ΠΕΜΠΤΗ 10.00 12.00 (I3-Θεωρία) ή (Εργαστήρια)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΘ.Π.ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ-ΟΡΑΤΟΥ, RΑΜΑΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Τμήμα Χημείας

Διαβάστε περισσότερα

Χημείας. EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Αναστάσιος Ι. Τασιόπουλος Νικόλαος Ε. Χρονάκης Σοφία Χ. Hayes Ευτυχία Πινακουλάκη Κωνσταντίνα Π. Καπνίση-Χριστοδούλου

Χημείας. EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Αναστάσιος Ι. Τασιόπουλος Νικόλαος Ε. Χρονάκης Σοφία Χ. Hayes Ευτυχία Πινακουλάκη Κωνσταντίνα Π. Καπνίση-Χριστοδούλου Χημείας ΠPOEΔPOΣ Iωάννης Πασχαλίδης ANTIΠPOEΔPOΣ Επαμεινώνδας Λεοντίδης KAΘHΓHTΕΣ Άγγελος Μ. Ευσταθίου Χάρης Ρ. Θεοχάρης Επαμεινώνδας Λεοντίδης Κώστας Σ. Πατρίκιος EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Αναστάσιος Ι. Τασιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Θετικών και Εφαρµοσµένων Επιστηµών ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Σχολή Θετικών και Εφαρµοσµένων Επιστηµών ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Σχολή Θετικών και Εφαρµοσµένων Επιστηµών ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ª ƒ ø π ΠPOEΔPOΣ Αθανάσιος Νικολαΐδης ANTIΠPOEΔPOΣ Ιωάννης Πασχαλίδης KAΘHΓHTΕΣ Άγγελος Μ. Ευσταθίου Χάρης Ρ. Θεοχάρης Κώστας Σ. Πατρίκιος ANAΠΛHPΩTEΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÃËÌÂ. Ã ª π π ªπ À ƒ À POE PO ANTI POE PO KA H HT. ANA HPøTE KA H HTE. π π π ª Ã ª π E IKOYPOI KA H HTE. Iωάννης Πασχαλίδης. Επαμεινώνδας Λεοντίδης

ÃËÌÂ. Ã ª π π ªπ À ƒ À POE PO ANTI POE PO KA H HT. ANA HPøTE KA H HTE. π π π ª Ã ª π E IKOYPOI KA H HTE. Iωάννης Πασχαλίδης. Επαμεινώνδας Λεοντίδης ÃËÌÂ POE PO Iωάννης Πασχαλίδης ANTI POE PO Επαμεινώνδας Λεοντίδης KA H HT Άγγελος Μ. Ευσταθίου Χάρης Ρ. Θεοχάρης Επαμεινώνδας Λεοντίδης Κώστας Σ. Πατρίκιος ANA HPøTE KA H HTE Αναστάσιος Δ. Κεραμιδάς Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Κωδικός Μαθήματος Όνομα Μαθήματος ECTS ECTS Προαπαιτούμενο / Βαθμό ΜΑΣ 014 Εισαγωγικά Μαθηματικά Ι 6 ΦΥΣ 102 Φυσική για Χημικούς 6 ΧΗΜ110 Εργαστήριο Αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια 1. Αλκοόλες Ενώσεις που περιέχουν ομάδες υδροξυλίου συνδεδεμένες με κορεσμένα άτομα άνθρακα υβριδισμού sp 3 Βάσει παραπάνω ορισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες Σχολή: Περιβάλλοντος Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Καραντώνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Εβδ. Ημερ. Μέρα Ώρα Μάθημα Είδος Μαθήμ. Τίτλος Μαθήματος 1 15/09/2014 Δευτέρα 9.30-11.30 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου Οργανική Χημεία Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου 1. Γενικά Δυνατότητα προσδιορισμού δομών με σαφήνεια χρησιμοποιώντας τεχνικές φασματοσκοπίας Φασματοσκοπία μαζών Μέγεθος, μοριακός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. Άσκηση 2 η : Φασματοφωτομετρία. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γενικό Τμήμα Εργαστήριο Χημείας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. Άσκηση 2 η : Φασματοφωτομετρία. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γενικό Τμήμα Εργαστήριο Χημείας Άσκηση 2 η : ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Εκχύλιση - Διήθηση Διαχωρισμός-Απομόνωση 2. Ποσοτικός Προσδιορισμός 3. Ποτενσιομετρία 4. Χρωματογραφία Ηλεκτροχημεία Διαχωρισμός-Απομόνωση 5. Ταυτοποίηση Σακχάρων Χαρακτηριστικές

Διαβάστε περισσότερα

265 Χημείας Θεσσαλονίκης

265 Χημείας Θεσσαλονίκης 265 Χημείας Θεσσαλονίκης Το αντικείμενο της Χημείας διδάσκεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από την ίδρυση της Φυσικομαθηματικής Σχολής κατά το ακαδημαϊκό έτος 1927-28. Ο καθηγητής Τρύφων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Περιεχόμενα Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Κεφαλαιο 1: Eισαγωγή... 1 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ... 1 2. ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη

Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη Θεσσαλονίκη 2015 ΑΛΚΥΝΙΑ: C ν H 2ν-2 Ο τριπλός δεσμός άνθρακα άνθρακα Τριπλός δεσμός αλκυνίου ΑΛΚΥΝΙΑ Μόρια πρότυπα για «μοριακούς διακόπτες» Μικροσκοπία σάρωσης σήραγγας (Scanning

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 I KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι, 12/12/2014 Αριθ. Πρωτ.: 202352/Δ2 Βαθ. Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι, 12/12/2014 Αριθ. Πρωτ.: 202352/Δ2 Βαθ. Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.E. ΤΜΗΜΑ Γ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ B ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ... 15 1.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ και ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ... 15 1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ... 16 1.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η κατάταξη γίνεται με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα: Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στα παρακάτω εξάμηνα ανά Κατηγορία πτυχιούχων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η κατάταξη γίνεται με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα: Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στα παρακάτω εξάμηνα ανά Κατηγορία πτυχιούχων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από το Τμήμα Ιατρικής ανακοινώνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στο Τμήμα Ιατρικής κατατάσσονται : Οι πτυχιούχου Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 1: Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάλυσης µιας ουσίας

Εργαστηριακή άσκηση 1: Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάλυσης µιας ουσίας Στόχοι ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θεµατικές Ενότητες ( ιατιθέµενος χρόνος) Εργαστηριακές ασκήσεις Ενδεικτικές δραστηριότητες να αναγνωρίζουν τη χρησιµότητα της χηµείας σε διάφορους τοµείς της καθηµερινής ζωής, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 ο & 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ο & 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο & 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ο & 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κτ. Χ.-Μ. Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ 235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ Επαγγελματικές Διέξοδοι Για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν εξετάσεων. Οι πτυχιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS A Υ 3 1 4 6 Διδάσκουσα Ε. Καλδούδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1 ο Εξάµηνο ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ) ΠΜ. Φροντιστήρια (ΩΦ) (ΩΠ)

Η ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1 ο Εξάµηνο ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ) ΠΜ. Φροντιστήρια (ΩΦ) (ΩΠ) Η ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο Εξάµηνο ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ) ΠΜ Κωδικός Τίτλος Παραδόσεις (ΩΠ) Φροντιστήρια (ΩΦ) Εργαστήρια (ΩΕ) Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) MΑ101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (Ποιοτική Ανάλυση/ Ποσοτική Ανάλυση) Κλασσική Χημική Ανάλυση Ενόργανη Χημική Ανάλυση Σταθμική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αν. Καθ. Δρ Μαρία Α. Γούλα ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι, 18/09/2015 Αρ. Πρωτ.: 1237

Χαλάνδρι, 18/09/2015 Αρ. Πρωτ.: 1237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ Κων/νος Αποστολόπουλος Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή Φασματοσκοπία I. Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης

Μοριακή Φασματοσκοπία I. Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης Μοριακή Φασματοσκοπία I Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης 2 Τι μελετά η μοριακή φασματοσκοπία; Η μοριακή φασματοσκοπία μελετά την αλληλεπίδραση των μορίων με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Από τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 20 & 21: Καρβοξυλικά οξέα, παράγωγα τους και αντιδράσεις ακυλο υποκατάστασης

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 20 & 21: Καρβοξυλικά οξέα, παράγωγα τους και αντιδράσεις ακυλο υποκατάστασης Οργανική Χημεία Κεφάλαια 20 & 21: Καρβοξυλικά οξέα, παράγωγα τους και αντιδράσεις ακυλο υποκατάστασης 1. Καρβοξυλικά οξέα Σημαντικά ακυλο (-COR) παράγωγα Πλήθος καρβοξυλικών ενώσεων στη φύση, π.χ. οξικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ Γραφείο 211 Επίκουρος Καθηγητής: Δ. Τσιπλακίδης Τηλ.: 2310 997766 e mail: dtsiplak@chem.auth.gr url:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 59609/Γ2/25 05 2011 (ΦΕΚ Β 1213) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Χημεία καρβονυλικών ενώσεων & Κεφάλαιο 19: Αλδεϋδες και κετόνες

Οργανική Χημεία. Χημεία καρβονυλικών ενώσεων & Κεφάλαιο 19: Αλδεϋδες και κετόνες Οργανική Χημεία Χημεία καρβονυλικών ενώσεων & Κεφάλαιο 19: Αλδεϋδες και κετόνες 1. Καρβονυλικές ενώσεις Καρβονυλική ομάδα C=O σημαντικότερη λειτουργική ομάδα οργανικής χημείας Καρβονυλικές ομάδες βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή.

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή. 5ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Μ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 2/4/2014 Β 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2005 2006 Ημερομηνία εξετάσεων: 1 Ιουλίου 2006

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2005 2006 Ημερομηνία εξετάσεων: 1 Ιουλίου 2006 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Αριθμός Μητρώου: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2005 2006 Ημερομηνία εξετάσεων: 1 Ιουλίου 2006 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Διαβάστε με προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4 η : Χρωματογραφία

Άσκηση 4 η : Χρωματογραφία Άσκηση 4 η : ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Εκχύλιση - Διήθηση Διαχωρισμός-Απομόνωση 2. Φασματοφωτομετρία Ποσοτικός Προσδιορισμός 3. Ποτενσιομετρία Ηλεκτροχημεία 4. Διαχωρισμός-Απομόνωση 5. Ταυτοποίηση Σακχάρων Χαρακτηριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.1 Μικροοργανισμοί, Μικροβιολογία και Μικροβιολόγοι... 19 1.1.1 Μικροοργανισμοί... 19 1.1.2 Μικροβιολογία... 20 1.1.3 Μικροβιολόγοι... 21 1.2 Σύντομη Ιστορική Εξέλιξη της Μικροβιολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 3. Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή

Περιεχόμενα 3. Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή Περιεχόμενα 3 Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή Πρόλογος Η Χημική Τεχνολογία άρχισε να εμφανίζεται ως ανεξάρτητη επιστήμη κατά το τέλος του 18 ου και αρχές του 19 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέρνα Φυσική. Κβαντική Θεωρία. Ατομική Φυσική. Μοριακή Φυσική. Πυρηνική Φυσική. Φασματοσκοπία

Μοντέρνα Φυσική. Κβαντική Θεωρία. Ατομική Φυσική. Μοριακή Φυσική. Πυρηνική Φυσική. Φασματοσκοπία Μοντέρνα Φυσική Κβαντική Θεωρία Ατομική Φυσική Μοριακή Φυσική Πυρηνική Φυσική Φασματοσκοπία ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Φωτόνια: ενέργεια E = hf = hc/λ (όπου h = σταθερά Planck) Κυματική φύση των σωματιδίων της ύλης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΚΟΥΠΠΑΡΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΚΟΥΠΠΑΡΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΚΟΥΠΠΑΡΗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σημειώσεις από τα μαθήματα Φαρμακευτικής Ανάλυσης του καθηγητή κ. Ιωάννη Κουντουρέλλη ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 12 13 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β Λυκείου

ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β Λυκείου ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β Λυκείου Κάθε αντίτυπο φέρει την υπογραφή ενός εκ των συγγραφέων Σειρά: Γενικό Λύκειο Θετικές Επιστήμες Κάκια αγιόγλου Μαρίνος Ιωάννου Σπύρος Πάγκαλος, Χημεία Β Λυκείου Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 15: Βενζόλιο και αρωματικότητα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 15: Βενζόλιο και αρωματικότητα Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 15: Βενζόλιο και αρωματικότητα 1. Αρωματικές ενώσεις Αρωματικές ενώσεις: ενώσεις με ευχάριστη οσμή Αρωματικές ενώσεις αναφέρονται συνήθως στο βενζόλιο και σε ενώσεις με συγγενική

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2015 8:00 11:00

Διαβάστε περισσότερα

BIOXHMEIA, TOMOΣ I ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΝΖΥΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ

BIOXHMEIA, TOMOΣ I ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΝΖΥΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ BIOXHMEIA, TOMOΣ I ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΝΖΥΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Παράδειγμα: η αναγωγή του αζώτου σε αμμωνία Ν 2 + 3Η

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 26: Βιομόρια: υδατάνθρακες

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 26: Βιομόρια: υδατάνθρακες Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 26: Βιομόρια: υδατάνθρακες 1. Γενικά Ενώσεις που απαντούν σε κάθε ζωντανό οργανισμό Άμυλο και ζάχαρη στις τροφές και κυτταρίνη στο ξύλο, χαρτί και βαμβάκι είναι καθαροί υδατάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

άνθρακα εκτός από CO, CO 2, H 2 CO 3, και τα ανθρακικά άλατα ( CO 2- Οργανική Χημεία : Η χημεία των ενώσεων του άνθρακα

άνθρακα εκτός από CO, CO 2, H 2 CO 3, και τα ανθρακικά άλατα ( CO 2- Οργανική Χημεία : Η χημεία των ενώσεων του άνθρακα Οργανικές ενώσεις : Όλες οι ενώσεις του άνθρακα εκτός από CO, CO 2, H 2 CO 3, και τα ανθρακικά άλατα ( CO 2-3 ) Οργανική Χημεία : Η χημεία των ενώσεων του άνθρακα Προέλευση οργανικών ενώσεων : κυρίως από

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ÊÏÑÕÖÇ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ÊÏÑÕÖÇ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισµός εξεταζοµένων µαθηµάτων στις κατατακτήριες εξετάσεις 2015-2016

ΘΕΜΑ: Ορισµός εξεταζοµένων µαθηµάτων στις κατατακτήριες εξετάσεις 2015-2016 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλµ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R E P U B L I

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Ακαδημαϊκό έτος 2011-12 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Μ. Σταθερόπουλος, Καθηγητής, Σ. Λιοδάκης, Καθηγητής Μάρτιος 2012 1 Γενικές πληροφορίες για το μάθημα της Αναλυτικής Χημείας Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ. ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ Τμήμα Βιοχημείας κ Βιοτεχνολογίας

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ. ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ Τμήμα Βιοχημείας κ Βιοτεχνολογίας ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ Τμήμα Βιοχημείας κ Βιοτεχνολογίας ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Αντλία Στήλη Υγρό Έκλουσης Συλλέκτης κλασμάτων ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές της Φασµατοσκοπίας NMR

Βασικές αρχές της Φασµατοσκοπίας NMR Βασικές αρχές της Φασµατοσκοπίας NMR Φώτης Νταής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Κρήτης, Τµήµα Χηµείας Φασµατοσκοπία NMR Ο Πυρηνικός µαγνητικός Συντονισµός (NMR) είναι ένα φαινόµενο που συµβαίνει όταν πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Απαρχές Σύμπαντος Ύλη - Ενέργεια E = mc 2 Θεμελιώδεις καταστάσεις ύλης Στερεά Υγρή Αέριος Χημικές μορφές ύλης Χημικά στοιχεία Χημικές ενώσεις Χημικά στοιχεία 92 στη

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2015

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2015 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2015 Α/Α Μαθήματος 1η Θεματική Ενότητα: Χημεία Προηγμένων Υλικών και Κατάλυση, Τεχνολογικές Εφαρμογές (ΧΥΚ) Οργανωτής 1 ΧΥΚ1 Σύνθεση Προηγμένων και Νανοδομημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων 5. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους : α.

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Δημήτρης Η. Β 1 25.3.14 3 Ο Κεφάλαιο 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια έχει κεντρική σημασία για έναν οργανισμό, γιατί ό,τι και να κάνουμε χρειαζόμαστε ενέργεια. Ο κλάδος της βιολογίας που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ...

Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ... Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ... Σημείωση: Διάφοροι τύποι και φυσικές σταθερές βρίσκονται στην τελευταία σελίδα. Θέμα 1ο (20 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 29: Βιομόρια: ετεροκυκλικές ενώσεις και νουκλεϊκά οξέα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 29: Βιομόρια: ετεροκυκλικές ενώσεις και νουκλεϊκά οξέα Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 29: Βιομόρια: ετεροκυκλικές ενώσεις και νουκλεϊκά οξέα 1. Γενικά-ιδιότητες Κυκλικές οργανικές ενώσεις: καρβοκυκλικές (δακτύλιος περιέχει μόνο άτομα C) και ετεροκυκλικές (δακτύλιος

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Αντίθετα οι φωτοσυνθετικοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV:

Διαβάστε περισσότερα

Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής

Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Της Σχολής Επιστημών Υγείας Του Α.Π.Θ. Οδηγός Κατατακτηρίων Εξετάσεων Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 1 Γενικές Οδηγίες Σύμφωνα με το Νόμο 4218/2013 και την Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δρ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΚΟΤΟΣ Email: ckokotos@chem.uoa.gr ΠΥΡΗΝΟΦΙΛΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΕ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(µέσω ιευθύνσεων.ε..)

(µέσω ιευθύνσεων.ε..) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Στην υπ αριθµ. 361/30-11-2009 Γ.Σ. το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων υιοθέτησε, σε εναρµόνιση µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει το ατοµικό πρότυπο του Bohr καθώς και τα µειονεκτήµατά του. Να υπολογίζει την ενέργεια που εκπέµπεται ή απορροφάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ενότητα : Σύνθεση Ακετανιλιδίου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ενότητα : Σύνθεση Ακετανιλιδίου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ενότητα : Σύνθεση Ακετανιλιδίου Διδάσκοντες: Κων/νος Τσιτσιλιάνης, Καθηγητής Ουρανία Κούλη, Ε.ΔΙ.Π. Μαρία Τσάμη, Ε.ΔΙ.Π. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

5. Χημικός εσμός ΙI: Κβαντομηχανική Θεώρηση

5. Χημικός εσμός ΙI: Κβαντομηχανική Θεώρηση 5. Χημικός εσμός ΙI: Κβαντομηχανική Θεώρηση ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι μια πρώτη προσέγγιση των κυματομηχανικών θεωριών του ομοιοπολικού δεσμού και η ανακάλυψη του πώς οι θεωρίες αυτές δημιουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 1: Δομή και δεσμοί

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 1: Δομή και δεσμοί Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 1: Δομή και δεσμοί 1. Οργανική χημεία Οργανικές ενώσεις μέχριτομισότου1800 αναφέρονταν σε ενώσεις από ζωντανούς οργανισμούς Wöhler το 1828 έδειξε ότι η ουρία, μία οργανική ένωση,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. 24-4. Που οφείλεται η ικανότητα του άνθρακα να σχηματίζει τόσες πολλές ενώσεις; Ο άνθρακας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά :

Οργανική Χημεία. 24-4. Που οφείλεται η ικανότητα του άνθρακα να σχηματίζει τόσες πολλές ενώσεις; Ο άνθρακας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά : Οργανική Χημεία ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 24-1. Με τι ασχολείται η Οργανική Χημεία; Πεδίο ενασχόλησης του κλάδου της Χημείας που ονομάζεται Οργανική Χημεία είναι οι ενώσεις του άνθρακα (C). 24-2. Ποιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΦΜΑ) ΙΝSTRUMENTAL METHODS OF CHEMICAL ANALYSIS

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΦΜΑ) ΙΝSTRUMENTAL METHODS OF CHEMICAL ANALYSIS ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΦΜΑ) ΙΝSTRUMENTAL METHODS OF CHEMICAL ANALYSIS Περιεχόμενα Ι. Τι είναι η ενόργανη χημική ανάλυση Ενόργανη χημική ανάλυση/κλασική αναλυτική χημεία Σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων

Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων για κάθε μάθημα, τα οποία θα βασίζονται στο ίδιο Αναλυτικό Πρόγραμμα και θα παρουσιάζουν τα ίδια θέματα από μια άλλη ίσως σκοπιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΙΤΡΩΔΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III

Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III Ουσίες UVCB Gabriele CHRIST http://echa.europa.eu 1 Ουσίες UVCB Άγνωστης (U) ή Ασταθούς σύνθεσης (V) Προϊόντα πολύπλοκων αντιδράσεων (C) ή Βιολογικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-Ι ΙΟΤΗΤΕΣ-ΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-Ι ΙΟΤΗΤΕΣ-ΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ E. M. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-Ι ΙΟΤΗΤΕΣ-ΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ Κ. Τζιά, Π. Ταούκης, Β. Ωραιοπούλου ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

MAΘΗΜΑ 5 ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ

MAΘΗΜΑ 5 ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ MAΘΗΜΑ 5 ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ξικός αιθυλεστέρας ή Οξικό αιθύλιο Δρα. Κουκουλίτσα Αικατερίνη Χημικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Τ.Ε.Ι Αθήνας ckoukoul@teiath.gr ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΘΕΜΑ 1o 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α. µόνο στο καθαρό νερό β. σε οποιοδήποτε υδατικό διάλυµα γ. µόνο σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Στην ετικέτα φιάλης νερού Λουτρακίου (atural Mineral Water) αναγράφεται η τιμή ολικής σκληρότητας 89 αμερικανικοί βαθμοί σκληρότητας. Πόσα ml προτύπου διαλύματος EDTA

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. 2011 Utopia Publishing, All rights reserved

Κεφάλαιο 2. Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. 2011 Utopia Publishing, All rights reserved Κεφάλαιο 2 1 Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. 2011 Utopia Publishing, All rights reserved ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ «Οργανική» ένωση αναφέρεται σε ενώσεις του C Συμμετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Κεφαλαίο 3 ο Μεταβολισμός Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια είναι απαρέτητη σε όλους τους οργανισμούς και την εξασφαλίζουν από το περιβάλλον τους.παρόλα αυτά, συνήθως δεν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΠΕΑΕΚ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΠΕΑΕΚ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ , ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΠΕΑΕΚ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ A/A ΚΩΔΙΚ ΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 04 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Δρ. Πέτρος Α. Ταραντίλης, Λέκτορας Δρ. Χρήστος Παππάς, Λέκτορας (βάσει Ν. 407/80) Δρ. Σοφία Κουλοχέρη, Επιστημονικός συνεργάτης Δρ. Αναστασία Μίχου, Επιστημονικός συνεργάτης Βάση

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώστε τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.7

Σημειώστε τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.7 Διαγώνισμα Χημείας Γ Λυκείου. 1 ο Κεφάλαιο: μέχρι και Περιοδικός Πίνακας 5 ο Κεφάλαιο: μέχρι και αντιδράσεις Απόσπασης. Θέμα 1 ο... Σημειώστε τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.7 1.1. Κατά τη μετάπτωση

Διαβάστε περισσότερα