417 Φυσικών Επιστημών (Χημείας) Κύπρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "417 Φυσικών Επιστημών (Χημείας) Κύπρου"

Transcript

1 417 Φυσικών Επιστημών (Χημείας) Κύπρου Πληροφορίες για το Τμήμα Το Τμήμα Χημείας άρχισε να λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα το Φεβρουάριο του Από το 1992 λειτούργησε Τομέας Χημείας στο Τμήμα Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου, συστεγαζόμενος με τον Τομέα Φυσικής. Ο Τομέας Χημείας δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητ ές τον Ιανουάριο του 1994 και έδωσε τα πρώτα πτυχία Χημείας τον Ιούνιο του Από το Σεπτέμβριο του 1998 λειτουργεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Χημείας, ενώ έχουν ήδη δοθεί και δύο μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (ένα Μάστερ και ένα Διδακτορικό). Το Τμήμα Χημείας έχει αυτή τη στιγμή οκτώ (8) μ έλη ακαδημαϊκού προσωπικού, ενώ δύο νέες θέσεις αναμένεται να πληρωθούν στο επόμενο εξάμηνο και δύο πρόσθετες θέσεις θα προκηρυχθούν μέσα στο Το μάθημα της Χημείας Τροφίμων διδάσκεται κάθε χρόνο από ένα μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού από το Κρατικό Χημείο, ενώ το Τμήμα συνεργάζεται συνεχώς από την αρχή της λειτουργίας του με Επισκέπτες Καθηγητές για την κάλυψη των αναγκών του Προπτυχιακού Επιπέδου Σπουδών. Τρεις Τεχνικοί Χημικών Εργαστηρίων, μ ία Τεχνικός Υπολογιστικών Συστημάτων και μία Γραμματέας συνιστούν το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Τμήματος. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στη Χημεία και η παραγωγή πτυχιούχων υψηλού επιπέδου, που θα στελεχώσουν τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές εταιρείες, τις κρατικές υπηρεσίες και την εκπαίδευση και θα βοηθήσουν σημαντικά στην τεχνολογική αναβάθμιση της Κύπρου. Πρόγραμμα Σπουδών 1o ΕΤΟΣ Φυσική για Χημικούς (4 δ.μ.) Εργαστήριo Φυσικής I (4 δ.μ.) Ανόργανη ΧημείαI Εργαστήριο Γενικής Χημείας Μαθηματικά I (4 δ.μ.) Μάθημα Προγραμματισμού (4 δ.μ.) Αναλυτική Χημεία I Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Οργανική ΧημείαI Μαθηματικά II (4 δ.μ.) 2o ΕΤΟΣ

2 Φυσικοχημεία I Ανόργανη ΧημείαII Αναλυτική Χημεία II Εργαστήριο Οργανικής Χημείας I Εργαστήριο Φυσικοχημείας I Ελεύθερη Επιλογή Ι Οργανική ΧημείαII Φυσικοχημεία II Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας Εργαστήριο Οργανικής Χημείας II Ελεύθερη Επιλογή ΙΙ 3o ΕΤΟΣ Φυσικοχημεία III Βιοχημεία I Οργανική ΧημείαIII Εργαστήριο Φυσικοχημείας II Ελεύθερη Επιλογή ΙΙΙ Ανόργανη ΧημείαIII Χημεία Τροφίμων Χημική Τεχνολογία I Βιοχημεία II Ελεύθερη Επιλογή ΙV 4o ΕΤΟΣ Διπλωματική Χημείας I Χημική Τεχνολογία II Διπλωματική Χημείας II

3 Επιλογές για το Τέταρτο Ετος Οργανομεταλλική Χημεία Χημεία Επιφανειών Κατάλυση Χημεία Πολυμερών Προχωρημένα Θέματα Οργανικής Χημείας Εισαγωγή στη Φαρμακευτική Χημεία Προχωρημένες Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Ανάλυσης Περιβαλλοντική Χημεία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩN XHM 151 Ανόργανη Χημεία Ι Περιοδικός πίνακας, δεσμοί σε ανόργανες ενώσεις, σχήματα ανόργανων ενώσεων, πόλωση δεσμών, ηλεκτρικές ιδιότητες ανόργανων στερεών. Κρυσταλλική δομή μετ άλλων και απλών ιονικών ενώσεων (NaCl, CsCl, CaF2, CdI2, ZnS). Αρχές κρυσταλλογραφίας. Θερμοδυναμικές ιδιότητες ανόργανων ιονικών ενώσεων. Συστηματική χημεία στοιχείων ομάδων IA, IIA και IVB. Μέταλλα μετάπτωσης. Θεωρία δομής των συμπλόκων. XHM 161 Φυσικοχημεία Ι Υλικά Συστήματα και Καταστάσεις της Υλης: Ιδανικά και πραγματικά αέρια. Κινητική θεωρία των αερίων. Διαμοριακές δυνάμεις και στοιχειώδης θεωρία της υγρής φάσης. Εσωτερική ενέργεια, έργο και θερμότητα. Πρώτος νόμος της θερμοδυναμικης. Θερμοχημεία. Θερμοδυναμική και μικροσκοπική εντροπία. Δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος, αυθόρμητες διεργασίες και θερμικά κύκλα. Εισαγωγή στη Χημική Κινητική: Μηχανισμός και κινητική. Στοιχειώδεις αντιδράσεις. Τάξη αντίδρασης, ολοκληρωμένες κινητικές εξισώσεις. XHM 252 Ανόργανη Χημεία ΙΙ Μοντέλα των χημικών δεσμών. Δομή των μορίων. Πειραματικός χαρακτηρισμός μοριακής δομής. Δομές περίπλοκων στερεών. Κρυσταλλικές ατέλειες. Αγωγιμότητα ιοντικών στερεών. Ομοιοπολικά στερεά. Στερεά με πολικούς δεσμούς. Είδη χημικών αλληλεπιδράσεων. Δεσμός υδρογόνου. Σημαντικές έννοιες βασικότητας και οξύτητας. Σκληρά και μαλακά οξέα και βάσεις. Χημεία σε Υδατικούς και μη-υδατικούς Διαλύτες. Τήγματα αλάτων. Δυναμικά ηλεκτροδίων και ηλεκτρεγερτικές δυνάμεις. Χημεία αλογόνων και ευγενών αερίων. XHM 262 Φυσικοχημεία ΙΙ Οι ελεύθερες ενέργειες Gibbs και Helmholtz. Χημικό δυναμικό, ενεργότητα. Διαλύματα και μίγματα, αθροιστικές ιδιότητες. Θερμοδυναμικές και πρακτικές σταθερές χημικής ισορροπίας. Διαγράμματα φάσεων καθαρών ουσιών. Τάση ατμών. Φασικές μεταπτώσεις. Ο κανόνας των φάσεων του Gibbs. Ισορροπία υγρού-ατμών, απόσταξη, αζεότροπα. Τήξη και ευτηκτικά μίγματα. Διαλύματα ηλεκτρολυτών, ιοντική ισχύς. Ηλεκτρολυτική αγωγιμότητα. Γαλβανικά στοιχεία, πρότυπα ηλεκτροδιακά δυναμικά και εξίσωση Nernst. Ηλεκτρόλυση και αριθμοί μεταφοράς. Μονομοριακές αντιδράσεις. Θεωρία ενεργοποιημένου συμπλόκου, δυναμικές επιφάνειες και δυναμική χημικών αντιδράσεων. XHM 271 Οργανική Χημεία Ι Ονοματολογία οργανικών ενώσεων, καθαρισμός και ανάλυση οργανικών ενώσεων. Ατομικά και Μοριακά τροχιακά - χημικός δεσμός. Υβριδοποιημένα ατομικά τροχιακά (sp3, sp2, sp), Ασύζευκτα ζεύγη ηλεκτρονίων. Επαγωγικό φαινόμενο, Συντονισμός- Συζυγιακό φαινόμενο. Εναντιοστερεομέρεια, Ρακεμικά συστήματα, Διαστερεομέρεια, Γεωμετρική Ισομέρεια - Cis Trans. Πυρηνόφιλα και Ηλεκτρονιόφιλα αντιδραστήρια (οξέα και βάσεις κατά Lewis). Ταξινόμηση αντιδράσεων, Εξέλιξη της αντίδρασης - μεταβολές ενεργείας (μεταβατική κατάσταση). Μηχανισμοί SN1 και SN2. Μηχανισμοί Ε2 και Ε1. Φάσματα υπεριώδους - ορατού. Φάσματα υπερύθρου. Φάσματα πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού. XHM 272 Οργανική Χημεία ΙΙ

4 Αλκάνια και κυκλοαλκάνια. Αλκένια. Δομή και σύνθεση: ηλεκτρονικές ιδιότητες και δεσμοί- αντιδράσεις. Αλκίνια. Αλκυλαλογονίδια και οργανομεταλλικές ενώσεις. Αλκοόλες: Οξείδωση. Αλκοόλες σαν οξέα. Αιθέρες: Εποξείδια, θειόλες και θειοαιθ έρες. Αλδεϋδες και κετόνες: Πυρηνόφιλη προσθήκη στο καρβονύλιο, ακετάλες και κετ άλες, θειοακετάλες. Αντίδραση Wittig. Κετοενολική ταυτομέρεια. Αλογόνωση κετονών, αλδολικές προσθήκες. Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους: Οξύτητα, παρασκευές οξ έων. Πυρηνόφιλη υποκατάσταση του καρβονυλίου. Ανυδρίτες, αποκαρβοξυλίωση. Χλωρίδια οξέων. Εστέρες. Αμίδια-Αμίνες. XHM 273 Οργανική Χημεία ΙΙΙ Ηλεκτρονιόφιλη Αρωματική Υποκατάσταση Αμίνες, Φαινόλες. Πυρηνόφιλη Αρωματική Υποκατάσταση. Υδατάνθρακες. Περικυκλικές Αντιδράσεις. Πολυπυρηνικές Αρωματικ ές Ενώσεις. Ετεροκυκλικές Ενώσεις. XHM 281 Αναλυτική Χημεία Ι Στατιστική αξιολόγηση αναλυτικών δεδομένων. Πειραματικά σφάλματα, περιγραφική και επαγωγική στατιστική, παρουσίαση αναλυτικών δεδομένων. Οι προαναλυτικές διεργασίες, μέθοδοι διαλυτοποίησης και κλασικές, μη ενόργανες μέθοδοι διαχωρισμού. Η σταθμική ανάλυση. Τα υδατικά διαλύματα, η έννοια της ενεργότητας του ph, οι απλοί πρωτολύτες και οι πολυπρωτολύτες, οι δείκτες και τα ρυθμιστικά διαλύματα, οι καμπύλες τιτλοδότησης, τα λογαριθμικά διαγράμματα κατανομής ειδών και τα μη υδατικά διαλύματα πρωτολυτών. Συμπλοκομετρικές τιτλοδοτήσεις και η οξειδοαναγωγ ή με ειδική αναφορά στις οξειδοαναγωγικές τιτλοδοτήσεις. Διαλυτότητα αλάτων. XHM 282 Αναλυτική Χημεία ΙΙ Χημική Οργανολογία: Το Αναλυτικό Όργανο, η Μετάλλαξη Σημάτων, Μέθοδοι Περιορισμού Θορύβου και Ενίσχυσης Σήματος. Χρωματογραφικές Μέθοδοι: Θεωρία χρωματογραφίας. Αέρια, Υγρή και Επίπεδη Χρωματογραφία. Μέθοδοι Ηλεκτροφόρησης και Διαχωρισμού Πεδίου-Ροής. Ηλεκτροχημικές Μέθοδοι: Ποτενσιομετρία, Κουλομετρία, Βολταμετρία, Πολαρογραφ ία. Φασματοσκοπικές Μέθοδοι: Φασματοσκοπία Εκπομπής και Απορρόφησης. Φασματοσκοπία Φθορισμού. Υπεριώδης και Ορατή Φασματοσκοπία. Φασματοσκοπία Υπερύθρου, Raman και Πυρηνικού Συντονισμού. Φασματοσκοπία Μάζας. Φασματοσκοπία Ακτίνων Χ. Ραδιομετρικές Μέθοδοι. Θερμικές Μέθοδοι. XHM 351 Χημεία Τροφίμων Τροφή και θρεπτικές ύλες-ενεργειακή αξία τροφίμων. Νερό: Αλληλεπίδραση νερού και διαλυμένων ουσιών. Λιπίδια. Τεχνολογία λιπών και ελαίων. Αμινοξέα. Πεπτίδια - Πρωτεϊνες: Ο ρόλος των πρωτεϊνών στην παρασκευή τροφίμων. Επίδραση της επεξεργασίας. Πρωτεϊνες διαφόρων τροφίμων. Νέες πηγές πρωτεϊνών. Μέθοδοι προσδιορισμού πρωτεϊνών. Υδατάνθρακες: Μονο-σακχαρίτες, Ολιγοσακχαρίτες, Πολυσακχαρίτες. Διαιτητικές ίνες. Ανόργανα συστατικά των τροφίμων. Βιταμίνες. Πρόσθετα: Χρωστικές, Συντηρητικά, Αντιοξειδωτικά, Γαλακτωματοποιητές- Σταθεροποιητές, Πηκτωματογόνα, Ποικίλες ουσίες. Ευχυμικά συστατικά. Μη επιθυμητά συστατικά των τροφίμων. XHM 353 Ανόργανη Χημεία ΙΙΙ Χημεία Συμπλόκων: Δεσμοί, Φάσματα και Μαγνητικές Ιδιότητες. Θεωρίες δομής συμπλόκων. Ηλεκτρονικά φάσματα συμπλόκων. Μαγνητικές ιδιότητες συμπλόκων. Σύμπλοκα με διάφορους αριθμούς ένταξης. Ισομέρεια σύνδεσης και άλλες μορφές ισο-μέρειας. Αντιδράσεις συμπλόκων, Κινητικές και Μηχανισμοί. Θερμοδυναμική και κινητική σταθερότητα συμπλόκων ενώσεων. Μηχανισμοί οξειδοαναγωγικών αντιδρ άσεων. Περιγραφική Χημεία των Μετάλλων: Γενικές περιοδικές τάσεις. Χημεία των στοιχείων μετάπτωσης. Η Χημεία των στοιχείων κάλιο έως ψευδάργυρος. Λανθανίδια, ακτινίδια, υπερουράνια στοιχεία. XHM 364 Φυσικοχημεία ΙΙΙ Μοριακή συμμετρία: Θεωρία Ομάδων. Φάσματα περιστροφής: Διατομικά και πολυατομικά μόρια. Κανόνες επιλογής. Κβαντομηχανική περιγραφή αρμονικού ταλαντωτή. Δονητικά φάσματα διατομικών και πολυατομικών μορίων. Δονητικ ά-περιστροφικά φάσματα. Φασματοσκοπία Raman. Ηλεκτρονική φασματοσκοπία: Απαγορευτική αρχή Pauli και κανόνες Hund. Αρχή Franck - Condon. Φθορισμός. Φωσφορισμός. Εισαγωγή στα lasers. Φωτοηλεκτρονική φασματοσκοπία UPS και XPS. Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός (ΝΜR): Χημική μετατόπιση και παράγοντες που την επηρεάζουν. Φάσματα NMR πρώτης και δεύτερης τάξης. Φασματοσκοπία Ηλεκτρονικού Παραμαγνητικού Συντονισμού (ESR). XHM 391 Βιοχημεία Ι Νουκλεϊκά οξέα: Δομή και βιοσύνθεση. Αντιγραφή, μεταγραφή, μετάφραση. Αμινοξέα και Πρωτεΐνες: Πεπτιδικός δεσμός, πρωτοταγής, δευτεροταγής,

5 τριτοταγής και τεταρτοταγής δομή πρωτεϊνών. Τεχνικές ανάλυσης δομής πρωτεϊνών. Αιμοσφαιρίνη: Δομή, λειτουργία, ανθρώπινες γενετικές ασθένειες. Τεxνικές μοριακής διαγνωστικής ανθρώπινων γενετικών ασθενειών. Ένζυμα: Κινητική, ρύθμιση, συνένζυμα. Σάκχαρα και πολυσακχαρίτες. Λιπίδια και βιολογικές μεμβράνες. Μεταβολισμός: Γενικός Σχεδιασμός και ενεργειακά νομίσματα. Κύκλος κιτρικού οξέος. Αναπνευστική αλυσίδα και οξειδωτική φωσφορυλίωση. Γλυκόλυση και γλυκονεογένεση. Μεταβολισμός λιπαρών οξέων. Μεταβολισμός χοληστερόλης. XHM 392 Βιοχημεία ΙΙ Προχωρημένες ερευνητικές και διαγνωστικές τεχνικές Βιοχημείας και Κλινικής Χημε ίας. Κυτταροσκελετός: Δομή, λειτουργία, φυσιολογία μυϊκής συστολής και ενδοκυτταρικής κίνησης. Νευρικό σύστημα: μετάδοση νευρικού παλμού, νευρομυϊκή σύναψη, νευρο-διαβιβαστές. Μεταγωγή σήματος στην ενδοκυτταρική επικοινωνία, συστ ήματα-καταρράκτες 2ου μηνύματος, πρωτεϊνες G και υποδοχείς. Ορμόνες: μοριακή φυσιολογία, ρύθμιση, μεταβολικές διαταραχές. Καρκίνος και ογκογονίδια: μοριακός μηχανισμός καρκινογένεσης. Γονιδιακή θεραπεία: μεθοδολογία και τρέχουσες εφαρμογ ές. Prions και εγκεφαλοπάθειες. Κλωνοποίηση οργανισμών-φυτά, ανώτερα θηλαστικά, άνθρωπος. XHM 393 Χημική Τεχνολογία Ι Ισοζύγια μάζας σε μόνιμες και μη μόνιμες συνθήκες. Ισοζύγια ενέργειας σε μόνιμες και μη μόνιμες συνθήκες. Εφαρμογές συνδυασμού ισοζυγίων μάζας και ενέργειας. Ροή ρευστών σε αγωγούς. Τεχνικές μέτρησης του ρυθμού ροής ρευστών. Μεταφορά ρευστών. Μετάδοση θερμότητας σε μόνιμες και μη μόνιμες συνθήκες Εναλλακτές θερμότητας. Χημικοί αντιδραστήρες (εμβολικής ροής, πλήρους μίξης). XHM 394 Χημική Τεχνολογία ΙΙ Το νερό στη Χημική Βιομηχανία και διεργασίες καθαρισμού του. Παραγωγικές διεργασ ίες θειϊκού οξέος (H2SO4). Παραγωγικές διεργασίες αμμωνίας (NH3) και νιτρικού οξ έος (HNO3). Παραγωγικές διεργασίες τσιμέντου. Παραγωγικές διεργασίες λιπασμ άτων. Ανάλυση κλασματικής απόσταξης ως μιας σημαντικής βιομηχανικής διεργασίας. Πετροχημικά Πετρέλαιο Βενζίνη XHM 451 Διπλωματική Εργασία Ι Η διπλωματική εργασία αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο για την απόκτηση του πτυχίου Χημείας. Στο πρώτο τμήμα της διπλωματικής εργασίας, ο φοιτητής εργάζεται πάνω σε συγκεκριμένο θέμα υπό την επίβλεψη μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού. Το XHM 451 δεν βαθμολογείται αυτόνομα. Στο τέλος του εξαμήνου η επίδοση του φοιτητή βαθμολογείται από τον επιβλέποντα καθηγητή ως «Ικανοποιητική» ή «Μη-Ικανοποιητικ ή». Στη δεύτερη περίπτωση ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί για διπλωματικ ή εργασία επί δύο, ακόμη, εξάμηνα. Ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας πιστώνεται μετά την ολοκλήρωση και του XHM 452. XHM 452 Διπλωματική Εργασία ΙΙ ΧHM 454 Οργανομεταλλική και Βιοανόργανη Χημεία Ενώσεις μονοξειδίου του άνθρακα, νιτροξίλια, διαζωτο-ενώσεις. Μεταλλο-αλκύλια, καρβένια, καρβύνια και καρβίδια. Σύμπλοκα μετάλλων με αλκένια και αλκύνια. Μεταλλο-κένια. Αντιδράσεις οξειδωτικής προσθήκης και απόσπασης. Κατάλυση με οργανομεταλλικές ενώσεις. Μεταλλο-πορφυρίνες και αναπνοή. Πρόσδεση, μεταφορά και χρήση του οξυγόνου. Μεταφορά ηλεκτρονίων, αναπνοή και φωτοσύνθεση. Ένζυμα. Σταθεροποίηση αζώτου. Βιοχημεία του σιδήρου, Απαραίτητα στοιχεία και Ιχνοστοιχεία σε βιολογικά συστήματα. Βιοχημεία των μη-μεταλλικών στοιχείων. Ιατρική χημεία Φ άρμακα. XHM 461 Χημεία Επιφανειών Εισαγωγή: σκοπός, ορισμός επιφάνειας, ορισμός πορώδους. Ρόφηση. Διεπιφάνεια στερεού - υγρού και υγρού - αερίου. Ισόθερμοι. Σάπωνες. Διεπιφάνεια στερεού - αερ ίου. Θεωρία ΒΕΤ και οι βελτιώσεις της. Χαρακτηρισμός Πορώδους. Μέθοδοι χαρακτηρισμού στερεών επιφανειών: φασματογραφία, φωτοηλεκτρονική φασματοσκοπ, θερμοστατικές μέθοδοι, προσρόφηση, μέθοδοι περίθλασης. Βασικές ομάδες πορωδών υλικών και εφαρμογές. XHM 462 Κατάλυση Έννοιες και όροι που περιγράφουν το καταλυτικό φαινόμενο και τις αιτίες που το προκαλούν. Έννοιες και όροι που σχετίζονται με την υφή και τη δομή των μεταλλικών στηριζομένων καταλυτών. Χημική προσρόφηση και εκρόφηση αερίου σε στερεή επιφ άνεια. Τεχνική θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης αερίου. Σύνθεση και χαρακτηρισμός στηριζομένων καταλυτών. Περιβαλλοντική Κατάλυση: Εφαρμογές στην καταπολέμηση της αέριας ρύπανσης. Κατάλυση σε συνδυασμό με τη μεταφορά μάζας και θερμότητας. Ρυθμοί, κινητικά μοντέλα-μηχανισμοί ετερογενών καταλυτικών αντιδρ άσεων

6 XHM 463 Χημεία Πολυμερών Εισαγωγή. Ονοματολογία και χρήσεις των πολυμερών. Πολυμερισμοί συμπύκνωσης. Πολυμερισμοί ελευθέρων ριζών. Ιοντικοί πολυμερισμοί. Πολυμερισμοί με φωτόλυση, ηλεκτρόλυση και χρήση ακτίνων. Πολυμερισμοί κυκλικών οργανικών ενώσεων. Αντιδρ άσεις τροποποίησης συνθετικών πολυμερών. Βιολογικά πολυμερή και οι χημικές τους αντιδράσεις. Πολυμερή που περιέχουν ανόργανα στοιχεία. Σχέση μεταξύ μακρομοριακ ής δομής και ιδιοτήτων. Πολυμερή με σημαντικές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές ιδιότητες. Βιο-ιατρικές εφαρμογές συνθετικών πολυμερών. ΧΗΜ 472 Εισαγωγή στη Φαρμακευτική Χημεία Αρχές φαρμακευτικής χημείας, πρωτεϊνική δομή, δράση των φαρμάκων στα ένζυμα, δρ άση των φαρμάκων στους υποδοχείς, ανάπτυξη φαρμάκων, σχέση δομής δραστικότητας και ορθολογικός σχεδιασμός φαρμάκων. ΧΗΜ 473 Ειδικά Θέματα Ποιοτικής και Ποσοτικής Ανάλυσης Εφαρμογές της υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης, ιοντική χρωματογραφία, χρωματογραφία αποκλεισμού μεγέθους. Ηλεκτροφόρηση τριχοειδούς. Χημικοί αισθητ ήρες και βιοαισθητήρες. Εισαγωγή στις κινητικές μεθόδους ανάλυσης. Μέθοδοι φθορισμού και εφαρμογές φθοριζόντων ιχνηθετών. Θερμικές μέθοδοι ανάλυσης. XHM 481 Περιβαλλοντική Χημεία Εξετάζεται ο ρόλος των χημικών στοιχείων και ενώσεων κατά τη σύνθεση και αποσύνθεση της ανόργανης, οργανικής και βιολογικής ύλης στη φύση, καθώς και οι επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του ανθρώπου στο περιβάλλον. Έμφαση στα ακόλουθα εδάφια: Γεωχημικοί και στοιχειακοί κύκλοι. Ατμοσφαιρικά φαινόμενα και οι σχετικές χημικές αντιδράσεις. Υδατικά συστήματα και διαχείριση υδάτινων πόρων και αποβλ ήτων. Χημεία εδάφους και απόθεση ρύπων στους γεωλογικούς σχηματισμούς. Χημεία και τοξικότητα μετάλλων και ξενοβιοτικών. Ανάλυση περιβαλλοντικών δειγμάτων. XHM 551 Εργαστήριο Γενικής Χημείας και Ποιοτικής Ανάλυσης Πρωτολυτικές τιτλοδοτήσεις. Παρασκευή και ανάλυση απλών ιοντικών ενώσεων. Aντιδράσεις οξειδοαναγωγής και οξειδοαναγωγικές τιτλοδοτήσεις. Παρασκευή και αν άλυση συμπλόκων V, Cr, και Cu. Ταυτοποίηση ιόντων. Απλές φασματοσκοπικές μεθόδοι (υπεριώδης και υπέρυθρη). XHM 552 Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Πειράματα Κλασικής Ανάλυσης (Ογκομετρικές Τιτλοδοτήσεις πρωτολυτικών αντιδρ άσεων, Συμπλοκομετρίας και Οξειδοαναγωγής και Σταθμικές αναλύσεις). Πειράματα Ενόργανης Ανάλυσης (Χρωματογραφία Αερίου και Υγρού, Φασματοσκοπία Υπεριώδους-Ορατού και Ηλεκτροχημικές Μέθοδοι Ποτενσιομετρίας, Αγωγιμομετρίας κ.ά.). Πολλά πειράματα αποτελούνται από δύο μέρη, το πρώτο, στο οποίο αναλύονται εργαστηριακά δείγματα και στο δεύτερο, στο οποίο η ίδια μέθοδος εφαρμόζεται για αν άλυση φυσικών δειγμάτων. XHM 553 Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι Σημείο ζέσεως Απόσταξη, Ανακρυστάλλωση Σημείο τήξεως. Εκχύλιση. Διαχωρισμός μίγματος οργανικών ενώσεων με τη μέθοδο της εκχύλισης. Χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας (TLC). Ανάλυση σύστασης αναλγητικών φαρμάκων. Απομόνωση της καφεΐνης από φύλλα τσαγιού. Παρασκευή σαλικυλικής καφεΐνης. Παρασκευή βενζαλανιλίνης. XHM 554 Εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι Ιξώδες υγρών. Διάγραμμα φάσεων υγρού-ατμών και κρίσιμο σημείο. Μοριακή δυναμικ ή σε σύστημα σκληρών δίσκων. Κύκλος Stirling. Μελέτη διαγράμματος φάσεων στον υπολογιστή. Θερμιδόμετρο-βόμβα. Σταθερές ισορροπίας δείκτη και συμπλόκων. Θερμιδόμετρο σταθερής πίεσης. Παρακολούθηση αντιδράσεων 1ης και 2ης τάξης με ογκομετρία, φασματοφωτομετρία και αγωγιμομετρία. XHM 555 Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας Το Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας έχει, τουλάχιστον, τρεις ώρες παρακολούθηση την εβδομάδα. Το μάθημα αποτελείται από τέσσερις εργαστηριακές ασκήσεις, η καθεμιά αποτελούμενη από 3-4 μέρη. Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν τη σύνθεση συμπλόκων των μετάλλων μετάπτωσης της πρώτης σειράς (V, Cr, Fe, Co), τη χημική τους ανάλυση, καθώς και φασματογραφικές και άλλες αναλύσεις. XHM 556 Εργαστήριο Οργανικής Χημείας ΙΙ Παρασκευή Ασπιρίνης. Χρωματογραφία Λεπτής Στοιβάδας. Εστεροποίηση, Υδρόλυση. Αλοφορμική Αντίδραση. Απομόνωση Καφεΐνης από Φύλλα Τσαγιού.

7 Σαπούνια και Απορρυπαντικά. Παρασκευή n-βουτυλοβρωμιδίου και t- πεντυλοχλωριδίου. Ταυτοπο ίηση προϊόντων οργανικών αντιδράσεων με φασματοσκοπικές μεθόδους (IR, NMR). XHM 557 Εργαστήριο Φυσικοχημείας ΙΙ Σταθερές διάστασης οξέων, σταθερές κατανομής μεταξύ φάσεων, αθροιστικές ιδιότητες. Ισορροπία υγρου-ατμών. Διάγραμμα φάσεων τριαδικού συστήματος. Διαλυτοποίηση περιβαλλοντικών ρυπαντών σε μικύλια τασιενεργών. Επιφανειακή τάση. Ηλεκτροχημικές μετρήσεις με γαλβανικά στοιχεία. Πολαρογραφία. Αριθμοί μεταφοράς και ηλεκτρόλυση. Ατομικά φάσματα με φασματοφωτόμετρο περίθλασης. Φάσματα δόνησης-περιστροφής με IR. Κβαντοχημικοί υπολογισμοί με το πρόγραμμα Hyperchem. Μηχανισμός οξείδωσης του ασκορβικου οξέος. Μηχανισμός ενζυματικής υδρόλυσης εστέρων. Μελέτη ταχέων αντιδράσεων με την τεχνική Stopped-Flow

293 Φαρμακευτικής Πάτρας

293 Φαρμακευτικής Πάτρας 293 Φαρμακευτικής Πάτρας Το Τμήμα Φαρμακευτικής ιδρύθηκε το 1977 και λειτούργησε αρχικά ως Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής. Από το 1983 αποτελεί Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας μαζί με Τμήμα Ιατρικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΟΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Οδηγός Σπουδών Οδηγός Σπουδών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ εμποριασ & ποιοτικου ελεγχου αγροτικων προιοντων 6 αποστολη τει 6 6 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 7 ΤΟ ΤΜΗΜΑ εμποριασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2014-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2014-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2014-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 2014 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών

Διαβάστε περισσότερα

Άλγεβρα Γενικής Παιδείας (Β Ημερησίου και Γ Εσπερινού Γενικού Λυκείου)

Άλγεβρα Γενικής Παιδείας (Β Ημερησίου και Γ Εσπερινού Γενικού Λυκείου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Άλγεβρα Γενικής Παιδείας

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Άλγεβρα Γενικής Παιδείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ----- ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Άλγεβρα Γενικής Παιδείας (Β Ημερησίου και Γ Εσπερινού Γενικού Λυκείου)

Άλγεβρα Γενικής Παιδείας (Β Ημερησίου και Γ Εσπερινού Γενικού Λυκείου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, εως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναµη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Aνάλυση ιχνοστοιχείων με εκλεκτική ακινητοποίηση σε ανακλαστήρες ακτίνων Χ. Επιβλέπων: Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΘΡΑΚΑΣ-ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΑ-ΝΙΚΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη της Χρήσης Φυτικών Πολυφαινολών ως Αντιοξειδωτικών & Αντιμυκητιακών Παραγόντων σε Ζωοτροφές» Αρ. Κουπονιού:38592787 01 000113

«Μελέτη της Χρήσης Φυτικών Πολυφαινολών ως Αντιοξειδωτικών & Αντιμυκητιακών Παραγόντων σε Ζωοτροφές» Αρ. Κουπονιού:38592787 01 000113 «Μελέτη της Χρήσης Φυτικών Πολυφαινολών ως Αντιοξειδωτικών & Αντιμυκητιακών Παραγόντων σε Ζωοτροφές» Αρ. Κουπονιού:38592787 01 000113 VETHELLAS Α.Ε.Β.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Δημήτριος Καντάς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή µ α τ α Γ ε ν ι κ ή ς Π α ι δ ε ί α ς

Μ α θ ή µ α τ α Γ ε ν ι κ ή ς Π α ι δ ε ί α ς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Π ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος (ΔΜΠ) «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καλώς ήρθατε στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας! Ο στόχος του Εργαστηρίου Οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση β ΪΜΜΜί Κ i I «ι ντί Η',, % ν ρ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α 4,- Βιοχημεία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΑΡΡΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 of 164 http://www.agrool.gr Το σύγγραµµα αυτό δεν φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως τα αντικείµενα της κυτταρικής Βιολογίας και Μενδελιανής

Διαβάστε περισσότερα

1.Εισαγωγή Αρχικά στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γνωστό στην ανατολική μεσόγειο και όχι μόνο, λαχανικό μπάμια το οποίο είναι γνωστό ακόμα και με

1.Εισαγωγή Αρχικά στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γνωστό στην ανατολική μεσόγειο και όχι μόνο, λαχανικό μπάμια το οποίο είναι γνωστό ακόμα και με 1.Εισαγωγή Αρχικά στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γνωστό στην ανατολική μεσόγειο και όχι μόνο, λαχανικό μπάμια το οποίο είναι γνωστό ακόμα και με το όνομα όκρα (okra). Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii Πανεπιστημιακό ημερολόγιο - iv Τι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή - v Το Πρόγραμμα Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ol ΣΤΟΧΟΙ

ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ol ΣΤΟΧΟΙ 7 ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7.1 Υδατάνθρακες 7.2 Λίπη - έλαια - σαπούνια - απορρυπαντική δράση 7.3 Πρωτεΐνες 7.4 Πολυμερή - πλαστικά 7.5 Υφάνσιμες ίνες Ερωτήσεις - προβλήματα Ol ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Ενζυμική Βιοτεχνολογία

Ενζυμική Βιοτεχνολογία Ιωάννης Κλώνης Ενζυμική Βιοτεχνολογία 2η αναθεωρημένη έκδοση E-BOOK ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Iδρυτική δωρεά Παγκρητικής Eνώσεως Aμερικής Hρακλειο 2011 ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Ίδρυμα Tεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2009 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε µια φωτοηλεκτροχηµική κυψελίδα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου και Υπεροξικού Οξέος»

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου και Υπεροξικού Οξέος» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών & Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου

Διαβάστε περισσότερα